Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella"

Transkriptio

1 L AT T I A L Ä M M I T Y S U P O N O R C O N T R O L S Y S T E M - L A N G ATO N S Ä ÄTÖJÄ R J E S T E L M Ä Uponor Control System (DEM-teknologia) Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

2 Uponor Control System (DEM-teknologia) energiaa säästävää lämmönsäätöä Käyttöpaneeli, keskusyksikkö, termostaatit ja etäkäyttömoduuli Uponor Control System on lattialämmityksen ohjausjärjestelmä. Uusien toimintojen avulla voidaan yhdistää yksilöllinen huonekohtainen säätö ja mukavuus. Käyttöpaneelista I-76 pystytään ohjaamaan ja valvomaan eri toimintoja siten, että järjestelmä toimii optimaalisesti ja energiaa säästäen. Huomaa, että Uponor-käyttöpaneeli I-76 on yhteensopiva vain Uponor-keskusyksikön C-56 kanssa. Käyttöpaneeli I-76 helppoa lämmönsäätöä Kun asennus on tehty, käyttöpaneelia käytetään lähes kaikkien toimintojen ohjaamiseen. Termostaattien lämpötila-asetukset ovat ainoa asia, jota ei voida tehdä paneelin kautta normaalin käytön aikana. Yksittäinen käyttöpaneeli pystyy käsittelemään jopa kolmen eri keskusyksikön tietoja, joten lattialämmitysjärjestelmän valvominen ja asetettujen arvojen muuttaminen käy kätevästi. Käyttöpaneelia käytetään asetettujen arvojen valvomiseen ja muuttamiseen. Käyttöpaneeli kannattaa asentaa sellaiseen paikkaan, että asetusten muuttaminen ja järjestelmän toiminnasta kertovien viestien seuraaminen on helppoa. Tiedot ja asetukset Käyttöpaneelin näytön valikkorakenne jakautuu pääasiassa kahteen osaan: tieto- ja asetusosaan. Eri asetusten valikot jakautuvat koko lämmitysjärjestelmän valikoiksi, joista näkyvät esimerkiksi pumpun- ja venttiilien ylläpitotoimintojen ajankohdat, erilaiset 24 tunnin lämpötilan laskuprofiilit sekä yksittäisten huoneiden asetukset. Jos suurimpaan osaan huoneista halutaan samat asetukset, on mahdollista myös ohjelmoida kaikkia huoneita koskevat yleisasetukset, joita voidaan tarvittaessa muokata. Tietovalikot jakautuvat yksittäisiä huoneita koskeviin tietoihin ja yleiseen osioon. Yksittäisten huoneiden tietoja ovat mm. asetettu ja mitattu lämpötila sekä paristojen ja radiovastaanottimen tila. Yleisessä osiossa ovat mm. hälytysten lokitiedot ja käyttöpaneelin ja keskusyksikön ohjelmaversiot. Aina virheen sattuessa näyttöön tulee kuvake, ja muutamalla napin painalluksella ongelman kuvaus tekstinä. Kuvaus sisältää tiedot siitä, mikä järjestelmän osa on vioittunut, milloin ongelma ilmaantui ja onko vika jo korjattu. Lattialämmitysjärjestelmän tila näkyy käyttöpaneelin näytössä. 2 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m

3 Käyttöpaneeli I-76:n hyödyllisiä toimintoja Automaattinen tasapainotus Automaattisen tasapainotustoiminnon ansiosta jakotukin lattialämmityspiirejä ei tarvitse tasapainottaa manuaalisesti asentamisen yhteydessä. Automaattinen tasapainotustoiminto toimii siten, että eri piirien vaatima energia jaetaan sykäyksiin. Yksittäisten piirien sykäyksien pituus lasketaan huoneen lämmöntarpeen perusteella. Jotta automaattinen tasapainotustoiminto voitaisiin ottaa käyttöön, käyttöpaneeli I-76 on asetettava asentajakäyttötilaan. Mukavuus-asetus (vain käyttöpaneeli I-76:ssa) Mukavuus-asetuksen avulla valittuihin huoneisiin voidaan mukavuuden lisäämiseksi lisätä taustalämmitys. Sen ansiosta huoneen lämmitys on päällä, vaikka huoneen lämpötila olisikin säädettyä korkeampi. Tämän ansiosta lattia ei viilene takkaa käytettäessä. Huomaa kuitenkin, että tätä toimintoa on käytettävä säästeliäästi, jottei energiaa kulu turhaan. Huoneseuranta Huoneseuranta varmistaa, että piirit ja termostaatit on yhdistetty oikein. Huoneseuranta toimii parhaiten öisin, koska silloin esimerkiksi auringonvalo tai kodinkoneet eivät häiritse sen toimintaa. Huoneseuranta toimii ainoastaan, jos lämmitykselle on tarvetta ja lämmitys on päällä. Voit valita, mitkä huoneet haluat sisällyttää tarkistukseen. Jotta huoneseuranta voitaisiin ottaa käyttöön, käyttöpaneeli I-76 on asetettava asentajakäyttötilaan. Kiertoveden seuranta Kiertoveden seuranta on aputoiminto, joka voidaan aktivoida Uponor-käyttöpaneelista I-76. Se valvoo järjestelmän käyttäytymistä ja antaa varoituksen, jos järjestelmä on ali- tai ylitehoinen. Alitehoisuus tarkoittaa sitä, että järjestelmä ei pysty saavuttamaan sille asetettua ohjearvoa yhdellä tai useammalla alueella. Tämä voi johtua liian alhaisesta menoveden lämpötilasta tai pumppausnopeudesta. Alitehoisuuden vastakohta eli ylitehoisuus puolestaan johtuu liian korkeasta menoveden lämpötilasta. Ohitus Yhden huoneen piirejä kutakin keskusyksikköä kohden voidaan käyttää ohituksena. Tämä tarkoittaa sitä, että valitun huoneen piirit avautuvat, kun kaikki muut keskusyksikön piirit ovat kiinni. Tämä toiminto on hyödyllinen joillekin lämpöpumpuille, jotka tarvitsevat vähimmäisvirtauksen ja -kuormituksen toimiakseen oikein. Jos käytössä on useampi keskusyksikkö, on mahdollista valita yksi ohitus kutakin keskusyksikköä kohden. Jotta ohitus voidaan ottaa käyttöön, käyttöpaneeli I-76 on asetettava asentajakäyttötilaan. U p o n o r C o n t r o l S y s t e m 3

4 Näytöllinen Uponor-termostaatti T-75 Termostaatti on varustettu LCD-näytöllä, josta näkyy ympäröivä tai asetettu lämpötila. Lämpötila-asetuksia muutetaan edessä olevilla plus-/miinuspainikkeilla (+/-). Termostaattiin vaikuttavat ympäröivien pintojen sekä ympäröivän ilman lämpötila. Julkisten tilojen Uponor-termostaatti T-54 Termostaatti on suunniteltu julkisiin tiloihin. Säätimet ovat piilossa suojakannen alla, ja suojakansi on poistettava lämpötilan asettamiseksi. Kannen avaaminen käynnistää hälytyksen. Julkisten tilojen Uponor-termostaatti T-54:ään voidaan liittää lattian pintalämpötilaa ja ulkoilman lämpötilaa mittaavat ulkoiset anturit. Uponortermostaatti T-54:ää tarvitaan myös käytettäessä Uponoretäkäyttömoduulia R-56. Näytöllinen Uponortermostaatti T-75 Paristot Kaikki termostaattityypit toimivat kahdella 1,5 voltin AAA -alkaliparistolla. Tarkista, että paristot on asetettu termostaatteihin oikein. Julkisten tilojen Uponor-termostaatti T-54 Antennilla varustettu keskusyksikkö C-56 Kannen sisäpuolelle on painettu kytkentäkaavio Keskusyksikkö säätelee toimilaitteiden toimintaa. Se noudattaa termostaattien antamia käskyjä lämmittämisestä tai jäähdyttämisestä Uponor-käyttöpaneeli I-76:n asetusten ja termostaattien antamien lämpötilatietojen mukaisesti. Keskusyksikkö kiinnitetään yleensä lattialämmitysjakotukkien lähelle vaaka-asentoon. Keskusyksikössä on 12 kanavaa, joista kahdessa on kaksinkertainen lähtö toimilaitteille. Keskusyksikkö on varustettu myös sisäänrakennetulla pumpun ohjauksella. Antenni 4 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m

5 Jokaisessa keskusyksikössä on antenni. Jos keskusyksikkö asennetaan metalliseen jakotukkikaappiin, niin antennin koko yläosan on tultava ulos kaapista. Antennin voi myös asentaa mukana tulevan kaapelin avulla enintään kolmen metrin päähän keskusyksiköstä. Keskusyksiköistä yksi on kytkettävä käyttöpaneeliin. Käytä kahta metriä pienemmillä etäisyyksillä kaapelia, jossa on modulaariset liittimet. Jos etäisyys on suurempi, käytä asennuskaapelia (lisävaruste). Jos järjestelmä ohjaa myös kiertovesipumppua, liitä se pumppureleeseen. Pumppurele sijaitsee kannen alla. Kansi eristää kaikki osat, jotka edellyttävät 230 voltin jännitettä. Jos pumppu syöttää kaikkia jakotukkeja, se tarvitsee liittää vain yhteen keskusyksikköön. Jos kullekin jakotukille on oma pumppunsa, liitä pumput kunkin keskusyksikön pumppureleeseen ja säädä asetukset käyttöpaneelista. Keskusyksikkö on varustettu automaattitoiminnolla, joka estää yksikön ylikuormittumisen, jos liian monta toimilaitetta aktivoidaan samanaikaisesti. Mikäli huoneen mukavuustaso halutaan pitää tavallista korkeampana, samalla termostaatilla ei saisi ohjata enempää kuin 8 10 samassa keskusyksikössä olevaa kanavaa. Tämä johtuu siitä, että toimintojen viiveet saattavat aiheuttaa huomattavia eroja lattian eri alueiden lämpötiloissa. Asennettu antenni Antenni kiinnitetään keskusyksikön taakse Helppo asentaa Asennus sujuu vaivatta, sillä kaikki tarvittavat kaapelit ja kiinnitysruuvit toimitetaan vastaavien osien mukana. Toimilaitteet on helppo kytkeä, sillä liittimet saa auki kevyellä painalluksella. Kytkemisen jälkeen kaapelit asennetaan vedonpoistajiin, jotka vähentävät kaapeliin kohdistuvaa kuormitusta. Termostaatit voidaan asettaa ohjaamaan usempaa kanavaa samanaikaisesti. Laajennetun radiokantaman ansiosta termostaatit ja antennit voidaan sijoittaa vapaammin. Rakennusvaiheen valmistelut 230 voltin pistorasiat kunkin jakotukin lähelle keskusyksiköiden kytkemistä varten. Antennien asennus tai myöhemmän asennuksen valmistelut sisäänrakennetun jakotukkikaapin asennuksen yhteydessä. Mahdolliset johdinväylät kytkentärasioiden välillä käyttöpaneelin ja keskusyksikön välisen johdotuksen asentamista varten. Mahdolliset johdinväylät keskusyksiköiden välisen johdotuksen asentamista varten (silloin kun yhdellä käyttöpaneelilla ohjataan useampaa kuin yhtä keskusyksikköä). U p o n o r C o n t r o l S y s t e m 5

6 Tekniset tiedot Yleistä IP-suojausluokka IP30 (IP: laitteen suojausluokka ulkoisia ympäristöolosuhteita (mm. pöly ja vesi) vastaan Ympäristön suurin sallittu RH (suhteellinen kosteus) Enintään 95 % 20 C:ssa Termostaatti CE-merkintä Pienjännitekoestukset EN * ja EN *** EMC-testit (sähkömagneettisen yhteensopivuuden EN ja EN vaatimukset) ERM-testit (Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN ja radiospektriasiat) Hyväksyntä ja sertifiointi KNX Konnex-hyväksyntä ja -sertifiointi Virtalähde Kaksi alkaliparistoa Jännite 2.2 V V Käyttölämpötila 0 C C Varastointilämpötila -10 C C Radiotaajuus MHz Lähettimen käyttöjakso 1 % 65 x 124 x 19 mm 71 x 81 x 21 mm Käyttöpaneeli Antenni CE-merkintä Pienjännitekoestukset EN ja EN EMC -testit EN Virtalähde 11 V DC ±10 % keskusyksiköstä Käyttölämpötila 0 C C Varastointilämpötila -20 C C Huippukulutus 1 W Virtalähde 11 V DC ±10 % keskusyksiköstä Kulutus alle 1 W Radiotaajuus MHz Lähettimen käyttöjakso 1 % Vastaanotinluokka x 110 x 34 mm 50 x 114 x 19 mm Keskusyksikkö CE-merkintä Pienjännitekoestukset EN * ja EN ** EMC-testit EN ja EN ERM-testit EN Virtalähde 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz Käyttölämpötila 0 C C Varastointilämpötila -20 C C Huippukulutus 70 W Pumppureleen lähtö 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 2 µa Lämmitys-/jäähdytystulo Potentiaalivapaa liitos Venttiililähdöt 24 V DC ±10 %, enintään 436 ma lähtöä kohden 24 V DC ±10 %, enintään 218 ma lähtöä kohden Virtaliitäntä 1 m:n kaapeli ja europlug-pistoke Pumppuliitäntä johtimet enintään 1.5 mm² max Lämmitys-/jäähdytysliitäntä johtimet enintään 1.5 mm² max 316 x 117 x 58 mm 6 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m

7 Tekniset tiedot Etäkäyttömoduuli CE-merkintä CE. EN , EN Virtalähde Käyttölämpötila-alue 0 C C Käyttökosteusalue 0 70 % RH Varastointilämpötila-alue -20 C C Varastointikosteusalue 0 80 % RH Liitäntä 8-napainen ruuviliitin vastaanottimen pohjassa Liitäntä Releetön liitin kauko-ohjaimelle Liitäntä Kaksi tuloa ulkoiselle järjestelmälle Liitäntä Vapaa liitin ulkoiselle anturille Sähkösuojaus Vastaanotinluokka II IP44 82 x 185 x 28 mm antenni mukaan luettuna 51 x 170 x 28 mm antenni pois luettuna *) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset **) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet -- Osa 2-1: Erityisvaatimukset kotitaloussähkölaitteissa käytettäville ohjauslaitteille ***) EN Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet Osa 2-9: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset Käyttökelpoinen kaikkialla Euroopassa 0682 Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Ilmoitamme täten omalla vastuullamme, että edellämainitut tuotteet täyttävät kaikki keskeiset vaatimukset, jotka liittyvät maaliskuussa 1999 annettuun EU-direktiiviin R&TTE 1999/5/CE. Tekniset tiedot Kaapelit Keskusyksikön ja antennin välinen kaapeli Keskusyksikön ja käyttöpaneelin välinen kaapeli Keskusyksikön ja toimilaitteen välinen kaapeli Keskusyksikköjen välinen kaapeli Ulkoinen anturikaapeli termostaattiin Lattia-anturikaapeli termostaattiin Relekytkimen ja keskusyksikön lämmitys-/jäähdytystulon välinen kaapeli Ulkoisen lämmitys-/ jäähdytysohjaimen ja relekelan välinen kaapeli Kaapelin vakiopituudet 0.30 m Kaapelin enimmäispituus ilman elektromagneettisia häiriöitä Syöttöjohdot 25 m Keskusyksikkö: 0,2 1,5 mm² 3 m Antenni: pistokeliitin 2 m 20 m Keskusyksikkö/käyttöpaneeli: 15 m 0,2 1,5 mm² tai pistokeliitin 0.75 m 2 m Keskusyksikkö: 0,2 1,5 mm² 15 m 20 m Keskusyksikkö: 0,2 1,5 mm² 5 m 5 m 0.6 mm² 4 m 4 m 0.75 mm² 2 m 20 m Keskusyksikkö: 0,2 1,5 mm² 10 m Voidaan pidentää 100 m:iin, mutta on tarkastutettava asentajalla Rele: 1,0 4,0 mm² Ulkoinen lämmitys-/jäähdytysohjain: valmistajakohtainen Rele: 1,5 4,0 mm² U p o n o r C o n t r o l S y s t e m 7

8 F I E s a P r i n t O y 1 1 / Uponor Suomi Oy P (vaihde) Lämmitys- ja käyttövesiyksikkö F PL 21 E Nastola W Uponor varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta jatkuvan parantamisen ja kehityksen periaatteidensa mukaisesti.

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asennusohje. DEVIlink CC. Keskusyksikkö. www.devi.fi

Asennusohje. DEVIlink CC. Keskusyksikkö. www.devi.fi Asennusohje DEVIlink CC Keskusyksikkö www.devi.fi Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Asennusta koskevat ohjeet 5 3 Asennussuunnitelma 6 3.1 Asianmukainen asennussuunnitelma............6 3.2 Virheellinen asennussuunnitelma................7

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014 WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä Sisällysluettelo 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen varastointi...3 1.2 Lattialämmityssuunnitelma...3

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Lattialämmitys on helpompaa kuin ennen

Lattialämmitys on helpompaa kuin ennen Lattialämmitys on helpompaa kuin ennen lampo.danfoss.fi Wireless wellness by Danfoss Yksinkertaisesti edistynyt Danfossin langaton lattialämmityksen säätöjärjestelmä CF2+ toimii optimaalisen luotettavasti.

Lisätiedot