Laboratorioliikelaitoksen perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laboratorioliikelaitoksen perustaminen"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Laboratorioliikelaitoksen perustaminen SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Helsinki Rauno Luttinen REL/102012

2 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa valtakunnallisesti keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin yksiköihin huolena palvelujen, osaajien ja osaamisen siirtyminen Pohjois-Suomesta etelään tavoitteena laboratoriopalvelujen kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja skaalaedun hyödyntäminen OYS-ERVA-johtoryhmä päätti yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä

3 Esiselvitys kaikilla pohjoisilla sairaanhoitopiireillä alueellaan ennestään kattava aluelaboratoriotoiminta laboratoriotoiminnan yhteistyön alustava suunnitelma hyväksyttiin ERVA-kesäpäivillä sairaanhoitopiirien hallitukset päättivät syksyllä 2009 laboratorioyhteistyön valmistelun jatkamisesta laboratorioiden yhteiskokous ja työryhmien nimeäminen loppuraportti 3/2010

4 LABORATORIOYHTEISTYÖ POHJOISELLA ERVA ALUEELLA - työryhmät ja henkilöstön edustajat E R V A S E L A I N Laboratorioyhteistyön ohjausryhmä: yleinen koordinaatio - sairaanhoitopiirien laboratorioiden edustajat - yksi edustaja / ammattijärjestö (TEHY, JHL, JUKO, SUPER, JYTY) Työryhmät: hankinta-, tietojärjestelmä-, harmonisointi- ja henkilöstötyöryhmät: - tavoitteena riittävä tiedonkulku kaikille työntekijäryhmille - suosituksena yksi edustaja / ammattijärjestö - kunkin työryhmän puheenjohtaja päättää ryhmän koosta ja asiantuntijoiden käytöstä Sairaanhoitopiirien työryhmät: PPSHP, KPSHP, LSHP, LPSHP, KAINUU - paikallinen tiedottaminen ja YT menettely yhdessä ammattijärjestöjen kanssa - laboratorion johto vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa

5 Valmistelutyötä koskeva sairaanhoitopiirien em. käynnistämispäätös perustuu asiassa selvitysmiehenä toimineen Esa Ahosen ehdotuksiin sekä Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen, jonka mukaan hallitus päätti (1) hyväksyä selvitysmiehen esityksen kohdan 3 valmistelutoimikunnan nimeäminen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään PPSHP:n edustajat valmistelutoimikuntaan. Tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava liikelaitoskuntayhtymä, edellyttäen että muut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat tässä yhteistyössä mukana. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita laboratorion erikoisaloilta, perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta sekä tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus.

6 Valmistelutoimikunta PPSHP:n johtaja, Hannu Leskinen nimesi OYSerityisvastuualueen laboratoriotoiminnan valmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on toimia yleisvalmistelevana elimenä Valmistelutoimikunnan puheenjohtajana toimi PPSHP:n johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Sairaanhoitopiirien johtajat valitsivat projektin vetäjäksi Seppo Tuomolan alustava työsuunnitelma

7 Valmistelutoimikunnan kokoonpano Työnantajan edustajat: PPSHP: Oukka Aino-Liisa, Kejonen Pirjo Kainuu: Sassi Tuula, Tolonen Asta KPSHP: Pajunpää Hannu, Telimaa Sakari LSHP: Kylmänen Pekka, Peltovuoma Tanja LPSHP: Luosujärvi Riitta, Myllykoski Pirjo varalla Larikka Martti Henkilöstön edustus: PPSHP: Lämsä Kalevi Kainuu: Heikkinen Aila KPSHP: Rajaniemi Tuula LSHP: Uimonen Päivi LPSHP: Jouhki Sirpa

8 Valmistelutoimikunta Valmistelutyön organisoimiseksi muodostettiin seuraavat työryhmät: toimintamalliryhmä, talousryhmä, henkilöstöryhmä ja tietohallintoryhmä. Jokaiseen valmisteluryhmään kukin sairaanhoitopiiri nimesi yhden (substanssi)edustajan ja lisäksi erva-alueen henkilöstöjärjestöt yhdessä nimesivät yhden edustajan per ryhmä, poikkeuksena henkilöstöryhmä, johon valittiin yhteensä kolme henkilöstöjärjestöjen edustajaa Valmistelutoimikunnan ja valmistelutyöryhmien yhteiskokous pidettiin

9 ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 1/5 Potilaille/asiakkaille taataan mahdollisuus omien asiointiyhteyksiensä ja valintojensa mukaisesti käydä näytteenotossa missä tahansa kunnallisessa palvelu-pisteessä ERVA alueella ERVA laboratorion toimintamallissa otetaan huomioon se, että perusanalytiikan piiriin kuuluva lähipalvelujen saatavuus perusterveydenhuollon toimipisteissä koko ERVA alueella turvataan Tutkimuspyyntöjen ja vastausten välittämistä sekä laboratoriotutkimus-tietojen muuta diagnostista käyttöä varten luodaan ERVA alueen yhteinen sähköinen toimintamalli, joka tekee mahdolliseksi tiedon kulun ja tietojärjestelmäyhteydet eri toimipisteiden välillä

10 ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 2/5 Laboratoriotoiminnan perusprosessit, laatujärjestelmät, laitekanta ja tietojärjestelmät määritellään ja yhdenmukaistetaan Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan ja osaaminen varmistetaan tehostamalla yhteisen laboratoriokeskuksen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ja ammatillista tukea kehittämällä yhteisesti kaikkien kuntayhtymien alueiden yksiköissä Henkilöstön asema turvataan siirtosopimuksin ja yhteinen henkilöstöpolitiikka määritellään

11 ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 3/5 Hankinnat/alihankinnat hoidetaan yhteisesti siten, että hankinta-sopimusten mittakaavaedut voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Yhteishankintajärjestelmä määritellään ja siihen liittyvät voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset arvioidaan uudelleen. Menettelytavat ulkoa ostettavan ja oman palvelun kustannusvertailujen järjestelmälliseksi suorittamiseksi määritellään Kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna nykyisten organisaatioiden toiminnassa ilman toteuttavia muutoksia

12 ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4/5 Laboratoriopalvelujen tuotannon organisoinnissa ja johtamisessa sovelletaan liikkeenjohdollista toimintatapaa kuntalain muutoksen liike-laitossäännösten mukaisesti Henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutusperiaattein Järjestelyissä ei suoriteta raskaita omistussuhdejärjestelyjä (tilat, kiinteät laitteet jne.), vaan po. kysymyksissä tähdätään ensisijaisesti vuokra-sopimusmalliin

13 ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 5/5 Organisaatio pidetään matalana ja päällekkäiset hallintotyöt karsitaan. Tukipalvelut toteutetaan rationaalisesti Avoin, läpinäkyvä ja aiheuttamisperusteinen kustannuslaskenta ja laskutus järjestetään Omistajaohjauksen pelisäännöt päätöksentekoon ja ohjausjärjestelmään määritellään

14 KUNTAYHTYMIEN JOHTO, HALLITUS JA VALTUUSTO Perustamispäätökset, muu päätöksenteko Valmistelutyön organisointi VALMISTELUTOIMI- KUNTA, projektipäällikön avustamana Valmistelutyön ohjaus ja koordinointi Toimeksiannot valmisteluryhmille Hallinto-, organisaatio-, sääntö- ja johdon rekrytointiasioiden valmistelu ERVA johdolle Perustamissuunnitelman ja perussomuksen valmistelu Muut valmisteluryhmien ja projektipäällikön valmistelemat asiat Toimintamalliryhmä Palveluverkko näytteenotossa, analytiikassa, logistiikassa, itse tuotettavien ja ostettavien palvelujen määrittely, tuotteistus, asiantuntija- ja henkilöstöresurssit, laitekanta, tietojärjestelmäratkaisuun osallistuminen Koordinaatio ja toiminnan/laadun ohjaus laboratorioerikoisaloilla Talousryhmä Tilojen, vuokrien ja käyttöomaisuuden kartoitus sekä sopimuspohjien laadinta, sopimusten kartoitus, uudistaminen, irtisanominen, materiaalitoimen järjestäminen, budjetointi, laskentatoimi ja muu taloushallinto, aloittava tase,1. vuoden talousarvio Henkilöstöryhmä Siirtyvien virkojen/työsuhteiden järjestelyt Siirtosopimukset ja kuulemismenettelyt Henkilöstöhallinnon ja yt järjestelmän järjestelyt Henkilöstöetujen harmonisointi Tietohallintoryhmä Yhteiseen laboratoriotietojärjestelmään siirtyminen, tiedonsiirto ja muut tietojärjestelmämäärittelyt ja toteutukset Laboratorioliikelaitoksen tietohallinto

15 Valmistelutyön aikataulutus, päätöksentekoa varten laadittavan raportin aikaansaamiseksi PÄÄTÖKSENTEON VALMISTELUVAIHE KÄYNNISTYSSUUNNITTELU Käynnistys, organisointi, työsuunnitelman vahvistaminen Toimeksiannot valmisteluryhmille Toimintamalliryhmä Talousryhmä Henkilöstöryhmä Tietohallintoryhmä Perussopimuksen valmistelu Valmisteluryhmien kartoitukset ja ehdotukset Säännöstön valmistelu Perustamissuunnitelman valmistelu JOHDON REKRYTOINTI KÄYNNISTYS- SUUNNITTELU OMAN TYÖ- SUUNNITELMAN MUKAAN VALMISTELUTOIMIKUNNAN KOKOUKSET Ehdotus päätöksiä varten 2010 XI XII 2011 I II III IV V VI VII VIII

16 Alkutaival Ensimmäinen yhtymäkokous pidettiin , jossa hyväksyttiin perussopimus, hallintosääntö, yhtymäkokouksen työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö ja valittiin toimielimiin (johtokunta, tarkastuslautakunta) edustajat Toimitusjohtaja aloitti ja muut yhtymähallinnon jäsenet rekrytoitiin kesän 2012 aikana Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyökumppanina aloitti Monetra syksyllä 2012

17 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUS - NORDLAB Kliinisen laboratorioalan pohjoinen osaaja Liikelaitoskuntayhtymä on perustettu , toiminta alkoi Omistajia ovat Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirien asukkaille ja muille asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Liikelaitoskuntayhtymä työllistää n. 600 laboratorioalan ammattilaista. Vuotuinen liikevaihto on noin 64 milj.. Tutkimusmäärä noin 8,5 miljoonaa vuodessa.

18 NordLabin toiminta-alue

19 Missio Tehtävämme on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja asiakaslähtöisesti, kattavasti, luotettavasti ja tehokkaasti. Meidän tulee myös huolehtia alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä opetuksesta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

20 Visio Olemme Suomen johtava kliinisen laboratorioalan toimija mitattuna niin toiminnan tehokkuudella kuin luotettavuudellakin. Kasvatamme omaa toiminta-aluettamme hallitusti. Pyrimme olemaan vetovoimainen työnantaja. Kansainvälisen tason tutkimustoimintamme ja osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille ajanmukaiset palvelut.

21 Arvot Asiakaslähtöisyys -Tunnemme asiakkaidemme tarpeet -Teemme työtä asiakkaita varten yhteistyössä heidän kanssaan -Turvaamme palvelujen saatavuuden maantieteellisesti laajalla alueella Pohjois- Suomessa Uudistumiskyky -Olemme avoimia uusille toiminta- ja työtavoille -Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti Vastuullisuus -Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja turvallisuudesta -Teemme työtämme potilaan hyvän ja turvallisen hoidon eteen -Kaikilla on vastuu hyvinvoivan työyhteisön luomisesta ja ylläpitämisestä Oikeudenmukaisuus -Päätöksenteko on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää -Arvostamme kaikkien osaamista Taloudellisuus -Käytämme resurssit tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti -Meillä on selkeät tulos- ja kehitystavoitteet

22 NordLab organisaatio YHTYMÄKOKOUS Tarkastuslautakunta JOHTOKUNTA Rauno Luttinen Toimitusjohtaja Johtoryhmä Outi Salohalme Johdon sihteeri Leila Risteli Johtava lääkäri Satu Rusanen Henkilöstöpäällikkö Timo Kauppinen Talous- ja hallintopäällikkö Katri Puukka Laatupäällikkö Heli Päätalo Tietohallintopäällikkö Riitta-Liisa Heikkilä Ylihoitaja Paula Oja Kehityspäällikkö

23 Johtokunta Aino-Liisa Oukka Maire Ahopelto Sakari Telimaa Seppo Orajärvi Soili Vesterinen Juha Kukkonen Erkki Peltola puheenjohtaja, PPSHP Kainuun sote Kiuru LPSHP LSHP Oulun yliopisto Pohto Rauno Luttinen Timo Kauppinen esittelijä, toimitusjohtaja, NordLab sihteeri, talous- ja hallintopäällikkö, NordLab

24 NordLab - osaamisalueet NordLab Kajaani NordLab Kokkola NordLab Kemi NordLab Rovaniemi NordLab Oulu KK, MB, KF(I), KNF, HEMA KK, MB, HEMA KK, MB, KF (I+KF), KNF, HEMA KK, MB, KF, HEMA KK, MB, GEN, HEMA Kliininen laboratoriohoitotyö, asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta Kliinisen kemian analytiikka, vierianalytiikka Hematologia ja verikeskustoiminta, molekyylibiologia ja genetiikka Riitta-Liisa Heikkilä Pirjo Hedberg Eeva-Riitta Savolainen Infektioserologia, autoimmunologia ja allergologia, kliininen mikrobiologia Jaana Kauppila Endokrinologia ja metabolia, erikoiskemia Tommi Vaskivuo Isotooppi ja KNF, EKG ja spirometria Samuli Kemppainen Opetus ja tutkimus Laadunhallinta Tietohallinto Leila Risteli Katri Puukka Heli Päätalo

25 Toiminnan haasteet Yritysmäisen toimintatavan omaksuminen Pätevän henkilöstön saatavuus Eri alueiden toimintakulttuurien yhdistäminen Pohjois-Suomen pitkät välimatkat Tietojärjestelmien yhteensovittaminen Hintojen, menetelmien ja laitteiden harmonisointi Irtautuminen emo-organisaatioista

26 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ Vaasa Pirkanmaa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Länsi- Pohja Keski- Pohjanmaa Keski- Suomi HYKS Lappi OYS Pohjois- Savo Kainuu KYS Itä- Savo Pohjois- Karjala Satakunta Etelä- Savo TAYS Päijät- Kanta- Häme Etelä-Karjala Varsinais- Häme Suomi Kymenlaakso TYKS Helsinki ja Uusimaa Sairaanhoitopiiri 1. Lappi 2. Länsi-Pohja NordLabin toiminta-alue on maantieteellisesti Suomen laajin, kattaen 51,14% maa-alasta Alueella asuu henkeä ( ), 14% maan väestöstä Väestö Osuus % , , ,2 3. P-Pohjanmaa 4. Kainuu ,5 5. K-Pohjanmaa ,6 YHTEENSÄ ,0 KALAJOKI KOKKOLA MUONIO KOLARI PELLO YLITORNIO TORNIO KEMI KITTILÄ TERVOLA KEMINMAA ROVANIEMI SIMO YLI-II HAUKIPUDAS KIIMINKI HAILUOTO OULUNSALO KEMPELE MUHOS LUMIJOKI LIMINKA TYRNÄVÄ SIIKA- RAAHE JOKI PYHÄJOKI VIHANTI MERIJÄRVI ALAVIESKA YLIVIESKA KANNUS NIVALA SIEVI II HAAPAVESI SIIKALATVA KÄRSÄMÄKI TOHO- HAAPAJÄRVI KRUUNUPYY LAMPI REISJÄRVI PYHÄJÄRVI KAUSTINEN LESTI- HALSUAJÄRVI VETELI PERHO OULAINEN SODANKYLÄ RANUA OULU PUDASJÄRVI UTAJÄRVI VAALA VUOLIJOKI PYHÄNTÄ PUOLANKA KAJAANI SAVUKOSKI Perho - Utsjoki PELKOSENNIEMI 999 SALLA km. KEMIJÄRVI POSIO PALTAMO TAIVALKOSKI KUUSAMO SUOMUSSALMI HYRYNSALMI RISTIJÄRVI SOTKAMO KUHMO

27 Kiitos! Rauno Luttinen Toimitusjohtaja NordLab Puh

Kommenttipuheenvuoro. Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015

Kommenttipuheenvuoro. Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015 Kommenttipuheenvuoro Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Helsinki 9.3.2015 Kommentit esitykseen 1 Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman pohjaksi tarvitaan

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Jorma Penttinen KYSin erva NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö UUSI MALLI ERVA ERVA ESH PERUSTASO LAAJENNETTU PERUSTASO 1 14.12.2012 Etunimi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Juha Korpelainen LT, neurologian dos, emba Hallintoylilääkäri, PPSHP Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet

Lisätiedot

Terveysakatemia Oulu 20.9.2010

Terveysakatemia Oulu 20.9.2010 Terveysakatemia Oulu 20.9.2010 Hannu Leskinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin johtaja, TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2010 UTSJOKI Vaasa TYKS TAYS HYKS OYS

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokouskutsu 5/2012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 24.8.2012, klo 13.00 Paikka: OULU, Oulun yliopistollinen sairaala, yhtymähallinto 3.krs, iso neuvotteluhuone

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto...4-5 Maidon vastaanotto....6-7 Neuvonta ja palvelut...8-9

Lisätiedot

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa maaviesti ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakaslehti 1/2007 Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa Vyötäröt kapenivat Vuokatin

Lisätiedot

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Hanketyöryhmän esitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Poliisin

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 4/2011 Hallitus haluaa uudistaa terveyspalvelut osana kuntarakenteen uudistusta Keskusleikkausosasto kohotti yhteishenkeä Tervasoudussa Erva-strategia valmistui: Pohjoisen

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot