TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kirkon Ulkomaanavun edustajat Asta Turtiainen ja Merja Luukkanen kertoivat Kirkon Ulkomaanavun toimintaperiaatteista, vastikään solmitusta ACT-yhteistyöstä sekä käytännön toiminnasta Haitin katastrofialueilla. 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen Alkuhartauden piti kirkkoherra Jouni Lehikoinen. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 45 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Laine ja Ann-Sofi Hurme. Ei muutoksenhakuoikeutta. 18 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Rauno Heikola jäi eläkkeelle alkaen. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n mukaan tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi yhden seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan asianumerolla 26 määrännyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi väliseksi ajaksi Maarian seurakunnan kirkkoherra Heimo Rinteen. Kirkkovaltuuston valitsemana kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja. Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen määrätä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi väliseksi ajaksi Maarian seurakunnan kirkkoherra Heimo Rinteen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 19 RAKENNUSINSINÖÖRI OSMO KOSKISEN ERO KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ Rakennusinsinööri Osmo Koskinen on pyytänyt eroa kiinteän omaisuuden tarkastajan tehtävästä muuttaessaan. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kiinteän omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi rakennusinsinööri Olli Saarisen, rakennusinsinööri Osmo Koskisen ja osastosihteeri Kirsti Karin. Varajäseniksi kirkkovaltuusto valitsi insinööri Pekka Louhen, rakennusinsinööri Martti Pietikäisen ja rehtori Eivor Huldénin. Taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee kiinteän omaisuuden tarkastajat. Taloussäännön 34 kuuluu seuraavasti: Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusta varten kirkkovaltuusto valitsee kolme kiinteän omaisuuden tarkastajaa, joiden tulee olla rakennusalaan perehtyneitä, sekä kolme irtaimen omaisuuden tarkastajaa. Varalle valitaan sama määrä kuin tarkastajiakin. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a).

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päättää myöntää rakennusinsinööri Osmo Koskiselle lukien eron kiinteän irtaimen tarkastajan tehtävästä paikkakunnalta pois muuton takia. Kirkkovaltuusto päättää valita rakennusinsinööri Martti Pietikäisen varsinaiseksi kiinteän omaisuuden tarkastajaksi nykyisen kirkkovaltuuston toimintakauden loppuun. Varajäseneksi Martti Pietikäisen tilalle kirkkovaltuusto päättää valita insinööri Urmas Mikkosen. Kirkkovaltuusto myönsi rakennusinsinööri Osmo Koskiselle lukien eron kiinteän irtaimen tarkastajan tehtävästä paikkakunnalta pois muuton takia. Kirkkovaltuusto päätti valita rakennusinsinööri Martti Pietikäisen varsinaiseksi kiinteän omaisuuden tarkastajaksi nykyisen kirkkovaltuuston toimintakauden loppuun. Varajäseneksi Martti Pietikäisen tilalle kirkkovaltuusto päätti valita insinööri Urmas Mikkosen. 20 IT-ALUEKESKUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan ITyhteistyöaluesopimuksen. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen liitteenä olevat johtokunnan johtosäännön ja IT-yhteistyöalueen toimintamallin. Sopimuksen tarkoituksena on luoda Turun arkkihiippakunnan alueella 42 seurakunnan ja seurakuntayhtymän kesken edellytykset keskistettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiseksi sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolta lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. IT-aluekeskus ja sen organisaatio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii arkkihiippakunnan alueen ITyhteistyön isäntäseurakuntana ja vastaa IT-yhteistyön edellyttämistä käytännön toimista. Toimintaa varten esitetään perustettavaksi IT-

5 Yhteinen kirkkovaltuusto aluekeskus, joka tuottaa sopijaseurakunnille tietotekniset peruspalvelut. Aluekeskus toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä yhtenä sen yksikkönä ja siellä hallintovirastossa talous- ja suunnittelujohtajan alaisuudessa. IT-aluekeskuksen on suunniteltu aloittavan toimintansa IT-aluekeskukseen luodaan organisaatio, johon työntekijät siirtyvät arkkihiippakunnan seurakuntien nykyisistä vakituisista ja päätoimisista ITtehtävistä. IT-aluekeskukseen siirtyvät työntekijät tulevat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijöiksi, mutta ko. työntekijöiden työpisteet tulevat säilymään ensisijaisesti nykyisten työnantajaseurakuntien alueella. Siirtyvien työntekijöiden työskentelykenttä tulee käsittämään arkkihiippakunnan IT-sopimusseurakuntien alueet. Mahdollisesta henkilökunnan lisätarpeesta päättää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Suunnitelma IT-aluekeskuksen organisaatiosta toiminnan vakiinnuttua on seuraava: Liite IT-aluekeskuksen toimipisteet ja työntekijät Suunnitelman mukaan IT-aluekeskuksen toimipisteet tulevat sijaitsemaan Turussa, jossa työskentelee viisi henkilöä, Porissa, jossa työskentelee kolme henkilöä, Raumalla, jossa työskentelee kolme henkilöä ja Salossa, jossa työskentelee yksi henkilö. Koko IT-aluekeskuksen operatiivisesta johtamisesta vastaa aluekeskuksen päällikkö, tietohallintopäällikkö, joka toimii aluekeskuksen työntekijöiden ylimpänä esimiehenä. Lisäksi tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan esittelijänä. Tietohallintopäällikön toimipiste olisi Turussa. Tietohallintopäällikön palvelussuhdemuotona olisi virka, jonka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa. Aluekeskuksen muut tehtävät olisivat työsopimussuhteisia, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Tietohallintopäällikön perustettavaan virkaan esitetään nimitettäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän atk-päällikkö Timo Koskinen. Koskinen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on tehtävään muutoinkin kykenevä ja sopiva. Tietohallintopäällikkö toimii Turun toimipisteen työntekijöiden lähiesimiehenä. Turun toimipisteessä olisi lisäksi tietojärjestelmäsuunnittelija ja kolme IT-tukihenkilöä. Tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään siirtyisi Turun nykyinen atk-suunnittelija Kalevi Ruponen ja IT-tukihenkilöiksi Turun nykyiset mikrotukihenkilöt Mikko Hyyti ja Marko Heimonen. Heimosen

6 Yhteinen kirkkovaltuusto kohdalla muutos tarkoittaa siirtymistä mikrotukihenkilön virasta ITtukihenkilön työsopimussuhteiseen tehtävään. Yksi suunnitelman mukainen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi Turun toimipisteessä tässä vaiheessa täyttämättä. Myös Salon toimipisteen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi tässä vaiheessa täyttämättä. Porin ja Rauman toimipisteissä työskentelisi molemmissa kaksi ITtukihenkilöä sekä lähiesimies, jolle kuuluu mm. paikallinen töiden koordinointi. Lähiesimiestehtävät ovat suunniteltu tietojärjestelmäsuunnittelijalle (Pori) ja tietohallintosuunnittelijalle (Rauma). Porin toimipisteen tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään siirtyisi Porin seurakuntayhtymän nykyinen IT-asiantuntija Juha Haapakka ja ITtukihenkilön tehtävään Porin vs. atk-tukihenkilö Jani Grönman. Yksi suunnitelman mukainen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi Porin toimipisteessä tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Rauman toimipisteen tietohallintosuunnittelijantehtävään siirtyisi Rauman seurakunnan nykyinen tietohallintosuunnittelija Marjut Marila. ITtukihenkilön tehtävät (2 kpl) jäisivät Rauman toimipisteessä tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Yhteistoimintamenettely Kaikkien nyt IT-aluekeskukseen siirrettäväksi esitettyjen henkilöiden kanssa on käyty yhteistoiminnasta seurakunnassa annetun yleissopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely. Kaikki yllä mainitut henkilöt hyväksyvät siirtymisen nykyisestä työnantajaseurakunnasta Kaikki henkilöt siirtyvät uuden organisaation palvelukseen työsopimussuhteisiin tehtäviin ns. vanhoina työntekijöinä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstöedut tulevat koskemaan siirtyviä työntekijöitä. Nykyisellä työnantajalla ansaittu lomaoikeus siirtyy mukana ja ennen lomakauden alkua pidettäväksi sovitut lomapäivät voidaan pitää suunnitellusti. Työterveyshuollosta vastaa lääkärikeskus Mehiläinen, jolla on toimipiste Porissa ja yhteistyökumppani Lääkärikeskus Minerva Raumalla. Tehtäväkohtaiset palkat Kirkon uudessa palkkausjärjestelmässä yksittäinen seurakunta tai seurakuntayhtymä määrittää itse työntekijöidensä palkat palkkausjärjestelmän määrityksiä noudattaen ja soveltaen. IT-aluekeskuksen suunnitelluista tehtävistä ja tietohallintopäällikön virasta on tehty palkkausjärjestelmän mukainen tehtävänkuvaus tehtävän vaativuuden arvioimiseksi.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tehtävänkuvauksissa on määritelty tehtävä, sen tarkoitus ja tavoite sekä tehtävän pääasiallinen sisältö. Lisäksi tehtävänkuvauksissa on määritelty kunkin viran/ tehtävän osaamistasovaatimus, vuorovaikutus-, ohjaus-, ongelmanratkaisu- ja tiedonhankinta- sekä vastuutasot. Tehtävänkuvaus on käyty läpi tulevan esimiehen ja työntekijän kanssa virka- ja työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Kirkkovaltuustolle esitetään perustettavaksi tietohallintohallintopäällikön virka, jonka tehtävänä on johtaa arkkihiippakunnan IT-aluekeskuksen toimintaa. Tietohallintopäällikön tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa, toimia henkilökunnan (noin 12 työntekijää) esimiehenä, toimia IT-yhteistyöalueen johtokunnan valmistelijana ja esittelijänä, vastata hankinnoista sekä hallinnoida lisenssejä ja sopimuksia sekä vastata tiedottamisesta sopijaseurakunnille. Tietohallintopäällikön tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa hyviä viestintätaitoja sekä viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää käytännön kokemusta. Virka on poikkeuksellinen arkkihiippakunnan laajuisen toiminta-alueen vuoksi. Tehtävässä korostuu vuorovaikutuksen laajuus ja haastavuus (42 seurakuntataloutta) sekä vastuun kattavuus. Tietohallintopäällikön viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 701 mukaista vähimmäispalkkaa. Muut IT-aluekeskuksen tehtävät ovat työsopimussuhteisia tehtäviä ja yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää niihin palkattavasta henkilökunnasta. Työsopimussuhteinen tehtävä poikkeaa virasta siten, että tehtävä on olemassa vain silloin, kun siinä on palkattuna henkilö. IT-aluekeskuksen organisaatioon on suunniteltu kolme suunnittelijan tehtävää, tietohallintosuunnittelijan tehtävä (Rauman toimipiste) ja kaksi tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävää (Turun ja Porin toimipisteet). Tietohallintosuunnittelijan pääasiallisena tehtävänä on vastata arkkihiippakunnan yhteisen AD-toimialueen suunnittelusta ja hallinnoinnista, toimia alueen tietoturvavastaavana ja tietoliikennevastaavana sekä toteuttaa tietoturvaan liittyvät kehittämistehtävät. Hän toimii Rauman seurakunnan IThenkilöstön lähiesimiehenä ja tietohallintopäällikön sijaisena. Tehtävän tarkempi sisältö käy ilmi liitteestä 1. Tietohallintosuunnittelijan tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää Microsoft-AD osaamista ja tietoturvaosaamista. Tehtävässä korostuu erityisesti tietoturvaosaaminen ja siihen liittyvä vastuu. Tietohallintosuunnittelijan tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 602 mukaista vähimmäispalkkaa. Turun ja Porin toimipisteiden tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävänä ovat seurakuntatyön keskeisten tietojärjestelmien tekniset pääkäyttäjätehtävät sekä uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit. Tehtävien tarkempi

8 Yhteinen kirkkovaltuusto sisältö käy ilmi liitteestä 1. Turun toimipisteen tietojärjestelmäsuunnittelija toimii tietohallintopäällikön sijaisena ja Porin tietojärjestelmäsuunnittelija Porin toimipisteen IT-henkilöstön esimiehenä. Tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävä edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista. Tehtävien osaamistasovaatimus ja vastuu sijoittuvat vaativuusryhmään 601 ja tehtävien tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 601 mukaista vähimmäispalkkaa. IT-tukihenkilöiden tehtävänä on käyttäjien neuvonta ja koulutus sekä teknisten ongelmien ratkaisu. Tavoitteena on tehostaa loppukäyttäjien tietotekniikan hyödyntämistä auttamalla ongelmissa. Tehtävien tarkempi sisältö käy ilmi liitteestä 1. IT-tukihenkilön tehtävä edellyttää soveltuvaa tietotekniikan alan ammattitutkintoa sekä hyvää osaamista Microsoftin käyttöjärjestelmistä ja toimisto-ohjelmista. IT-tukihenkilön tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 501 mukaista palkkaa positiossa 40 %. palkkaus vastaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä mikrotukihenkilölle maksettavaa palkkaa. IT-aluekeskuksen työntekijöiden työskentelytilat IT-aluekeskuksen Turun toimipisteessä sijaitsevat työntekijät tarvitsevat työtilan viidelle henkilölle. Nykyisessä atk-yksikössä on työtilat kolmelle henkilölle ja tiloissa työskentelee jo nyt neljä henkilöä. Tilan laajentaminen ei ole mahdollista. Luontevinta olisi sijoittaa IT-aluekeskuksen työntekijät toimitalossa muihin tiloihin. Kiinteistöjohtaja suunnittelee uusia tiloja ja tuo esityksen kirkkoneuvostolle. Siirtymäkauden lisähenkilöstötarve IT-aluekeskuksen organisaatiossa tarvitaan toimialueen rakentamiskaudella eli ns. siirtymäkaudella erilaista osaamista kuin toiminnan vakiinnuttua, joten kaikkia tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista täyttää heti aluekeskuksen toiminnan käynnistyessä. Siirtymäkauden arvioidaan kestävän noin Siirtymäkaudella tarvitaan useita määräaikaisia IT-työntekijöitä. Kiireisin työntekijätarve on Raumalla, jossa Hannu Parjasen sijaisuus päättyi Hallintojohtaja Hannu Kallio on päätöspöytäkirjallaan palkannut Hannu Parjanteen määräaikaiseksi IT-asiantuntijaksi Rauman toimipisteeseen Atk-päällikkö Timo Koskinen esittää, että Parjasen määräaikaista palvelussuhdetta jatketaan asti. Helpdesk-palvelun eli keskitetyn käyttäjäneuvonnan aloittaminen edellyttää, että tehtävään löydetään sopiva henkilö. Tehtävä voidaan siirtymäkaudella täyttää määräaikaisesti ajalle Atkpäällikkö Timo Koskinen esittää, että tehtävään palkataan Aki-Petri Heino,

9 Yhteinen kirkkovaltuusto joka on määräaikaisesti työskennellyt IT-tehtävissä Porin seurakuntayhtymässä vuonna Määräaikaisten IT-työntekijöiden tehtävän vaativuuteen perustuva peruspalkka on 501 positio 0. Seurakuntien yhteyshenkilöt Arkkihiippakunnan seurakunnissa on varsinaisten IT-työntekijöiden lisäksi ollut IT-tehtävissä oman toimen ohella IT-töitä tekeviä työntekijöitä eli ns. oto-työntekijöitä. Oto-työntekijät eivät siirry IT-aluekeskuksen organisaatioon. Jatkossakin muissa kuin toimipisteseurakunnissa tarvitaan yhteyshenkilöitä, jotka pystyvät ilman viivettä esim. vaihtamaan monitoimilaitteiden ja muiden tulostimien värikasetteja sekä käynnistämään tarvittaessa laitteita vikatilanteessa. Yhteyshenkilöille annetaan tarvittava ohjeistus IT-aluekeskuksen toimesta. IT-henkilöstön koulutustarpeet IT-aluekeskuksen henkilöstö tarvitsee jo vuonna 2010 koulutusta. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt seurakuntayhtymän yksiköiden koulutussuunnitelmat kustannuksineen. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulutussuunnitelmiin varatusta määrärahasta jäljelle jäävä osa saadaan käyttää koulutustoimikunnan päätöksellä myöhemmin vuoden aikana ilmenevään koulutukseen. IT-aluekeskuksen koulutustarpeet vuodelle 2010 lähetetään koulutustoimikunnan päätettäväksi. Lisäksi IT-aluekeskuksen työntekijöiden koulutukseen voidaan käyttää kirkkohallituksesta saatua tukirahaa sekä yksikön omia käyttövaroja. Seuraavina vuosina IT-aluekeskuksen koulutussuunnitelmat hyväksytään normaaliaikataulussa ja järjestyksessä. IT-aluekeskuksen kustannusten jakaminen IT-henkilöstön palkkakustannuksiksi on budjetissa arvioitu 0,96 euroa jäsentä kohti. Henkilökustannukset jaetaan osapuolten kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Henkilöstökustannuksia ovat välittömien palkka- ja sivukulujen lisäksi mm. koulutus-, matka- ja majoitus-, puhelin- ja tietoliikenne- sekä terveydenhoitokulut. Henkilöstökulujen toteutuminen tarkistetaan kerran vuodessa. mahdollinen palautus tai lisälasku jaetaan myös jäsenmäärän suhteessa. Vuonna 2010 henkilöstökulujen mahdollinen ylitys kustannetaan ensisijaisesti kirkkohallituksen tukirahoista. Valmistelija: lakimies Mia Fager

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päättää 1) perustaa hallintoviraston yhteyteen IT-aluekeskus nimisen yksikön alkaen, 2) esittää kirkkovaltuustolle tietohallintopäällikön viran perustamista vaativuusryhmään 701(0) ja atk-päällikön viran lakkauttamista samalla kun uusi virka perustetaan, 3) nimittää Timo Koskisen tietohallintopäällikön virkaan ehdolla, että kirkkovaltuusto perustaa viran, 4) nimittää Marjut Marilan ns. vanhana työntekijänä tietohallintosuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 602(0), 5) nimittää Juha Haapakan ns. vanhana työntekijänä tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 601(0), 6) nimittää Kalevi Ruposen ns. vanhana työntekijänä tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 601(0), 7) nimittää Mikko Hyytin ns. vanhana työntekijänä IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 8) nimittää Marko Heimosen ns. vanhana työntekijänä IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 9) esittää kirkkovaltuustolle Marko Heimosen hoitaman mikrotukihenkilön viran lakkauttamista, 10) nimittää Jani Grönmanin IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 11) nimittää Hannu Parjasen määräaikaiseen IT-asiantuntijan työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle palkalla 501(0), 12) nimittää Aki-Petri Heinon määräaikaiseen IT-tukihenkilön työsopimussuhteiseen tehtävään palkalla 501(0) ja 13) valtuuttaa atk-päällikkö Timo Koskisen allekirjoittamaan työsopimukset kaikkien kohdissa 4-8 ja mainittujen työntekijöiden kanssa. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio esitti uuden päätösesityksen, jossa on huomioitu vain kirkkovaltuuston päätöstä edellyttävät asiat; Kirkkovaltuusto päättää alkaen 1) perustaa tietohallintopäällikön viran vaativuusryhmään 701(0). Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä käytännön kokemus sekä hyvät viestintätaidot;

11 Yhteinen kirkkovaltuusto ) lakkauttaa atk-päällikön viran, vaativuusryhmä 603 ja 3) lakkauttaa mikrotukihenkilön viran, vaativuusryhmä 501 Uuden viran perustaminen edellyttää, että vähintään 2/3 saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa esitystä (KL 9:3). Kirkkovaltuusto päätti alkaen yksimielisesti 1) perustaa tietohallintopäällikön viran vaativuusryhmään 701(0). Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä käytännön kokemus sekä hyvät viestintätaidot; 2) lakkauttaa atk-päällikön viran, vaativuusryhmä 603 ja 3) lakkauttaa mikrotukihenkilön viran, vaativuusryhmä MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SUOMEN MERIMIESKIRKON KESÄJUHLIA VARTEN Mikaelinseurakunnan kappalainen Timo Hanttu on tehnyt ehdotuksen määrärahan myöntämisestä Suomen Merimieskirkon kesäjuhlaa ja 135-vuotisjuhlaa varten. Hantun ehdotus on seuraava: Liite Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa ja todennut, että Mikaelinseurakunta toimii juhlien isäntäseurakuntana. Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että kirkkovaltuusto myöntäisi euron summan Merimieskirkon 135-vuotisjuhlia varten kirkkovaltuuston käyttövaroista. Seurakuntaneuvosto ilmeisesti vastaa muista kuluista. Mikaelinseurakunnassa on toiminut aktiivisesti merimieslähetyspiiri. Mikaelinseurakunnan alueella toimii myös Turun Merimieslähetysasema. Näin on ollut luonnollista, että Mikaelinseurakunta on tullut valituksi isäntäseurakunnaksi. Se ei kuitenkaan ole ainoa seurakunta, jossa on aktiivisia Merimieskirkon ja Merimieslähetyksen kannattajia. Juhlat voidaan katsoa yhtymän yhteisiksi, vaikka ne järjestetäänkin Mikaelinseurakunnan alueella. Sunnuntaina 8.8. merimiespapit ovat saarnatehtävissä Turun eri kirkoissa.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtoryhmä puoltaa anomukseen suostumista. Kirkkovaltuusto päättää myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa Mikaelinseurakunnalle käytettäväksi Suomen Merimieskirkon 135-vuotisjuhlien kustannuksiin. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa Mikaelinseurakunnalle käytettäväksi Suomen Merimieskirkon 135-vuotisjuhlien kustannuksiin. 22 TURUN HAUTAUSMAAN KORTTELIN 01U HAUTAUSMAAKAAVAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Kirkkoneuvosto päätti eräiden arkkukertahautakortteleiden palautumisesta takaisin seurakuntayhtymälle. Kiinteistölautakunta oli esittänyt asian kirkkoneuvostolle U.5.2 korttelista kerrottiin tuolloin: - viimeinen hautaoikeus päättynyt vuonna 2004, arkkukertahautaa, - omaisilla mahdollisuus lunastaa 25 vuoden hauta rivistä 13 ja siirtää muistomerkki sinne. Omaisille ilmoitettiin hautaoikeuden päättymisestä ja muistomerkin poistamisesta lain mukaisesti. Järjestelytyöt aloitettiin korttelissa kesällä ja syksyllä Korttelille on nyt laadittu uusi kaava ja uusi käyttösuunnitelma. Ne on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8). Korttelin U.5.2 sijainti Turun hautausmaalla on seuraava: Liite Korttelin aiempi kaava on arkkitehti Pekka Pitkäsen laatima:

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Uuden kaavan ja käyttösuunnitelman on laatinut kartoittaja Terttu Juonolainen ja se on päivätty : Liite Kortteliin on kaavoitettu 558 uurnahautaa lukuun ottamatta rivejä 2 ja 13, jotka säilyvät arkkuhautoina. Omaisille on annettu mahdollisuus lunastaa näistä kahdesta rivistä hauta, jossa on 25 vuoden hautaoikeus, maksamalla asianomaiset maksut ja sitoutumalla haudan hoitoon. Kertahaudalla olleen muistomerkin sai siirtää näille haudoille. Kaavoituksen uurnahaudoiksi selittää suuri uurnahautatarve. Lisäksi alueella on ollut maaperä- ja pohjavesiongelmia, jotka olisi pitänyt korjata, mikäli kortteli olisi kaavoitettu normaaliksi arkkuhautakortteliksi syvähautausmahdollisuuksin. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutosta Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja esittää asian edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 23 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kaksi vapaata omakotitonttia Kaarinan Empossa Kunnantien varrella.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tontteja tarjottiin maaliskuussa 2009 lehti-ilmoituksilla vuokrattavaksi, mutta yhtään tarjousta ei saatu. Vuoden lopussa Visapelto -nimisestä tontista kirkkoneuvosto teki maavuokrasopimuksen, mutta vuokralaiset joutuivat henkilökohtaisesta syystä perumaan sopimuksen. Nyt samasta Visapelto -nimisestä tontista ovat Jari ja Susanne Suominen jättäneet euron vuosivuokratarjouksen. Tontilla voimassa oleva asemakaava on kaavamerkinnältään AO1 eli erillispientalojen korttelialue. Tontin kiinteistötunnus on ja nimi Visapelto. Tontin koko on m² ja rakennusoikeus on 274 m². Karttaliite kuuluu seuraavasti: Liite Vuokratarjous on suuruudeltaan samaa tasoa kuin Littoisista vuonna 2005 vuokratut kaksi tonttia. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Kaarinan Emposta osoitteessa Kunnantie 15, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen Jari ja Susanne Suomiselle 50 vuodeksi hintaan euroa/vuosi ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Käsittely Valtuutettu Mikko Nieminen tiedusteli, pysyykö tontinvuokra samalla tasolla koko vuokra-ajan. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että tontinvuokraukset toteutetaan muutama vuosi sitten kirkkovaltuustossa käsitellyn maankäyttösuunnitelman periaatteiden mukaisen vuokrasopimusmallin mukaan, mihin sisältyy indeksiehto. Hallintojohtaja Hannu Kallio totesi, että päätösehdotus muuttuisi yksiselitteiseksi, mikäli nämä asiat todettaisiin päätöksessä. Puheenjohtaja Jari Hlavatý totesi, että tämä päämäärä toteutuu lisäämällä päätökseen sanojen hintaan euroa/vuosi ja ja alistaa väliin seuraavat sanat: vuokrasopimuksen alkaessa, noudattaen seurakuntayhtymän vakiosopimuslomaketta. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Kaarinan Emposta osoitteessa Kunnantie 15, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen

15 Yhteinen kirkkovaltuusto vuodeksi hintaan euroa/vuosi vuokrasopimuksen alkaessa, noudattaen seurakuntayhtymän vakiosopimuslomaketta ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus 24 LAINAN OTTAMINEN HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUSTA VARTEN Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu kolmen miljoonan euron lainan nostamiseen Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Asuintalot voivat oman tulomuodostuksen perusteella vastata lainan koroista ja lyhennyksistä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti pyysi Nordea Pankilta, Sampo Pankilta ja Turun Seudun Osuuspankilta lainatarjoukset. Tarjouspyyntö oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa mm. Hannunniitun asuintalot,joihin kuuluu neljä taloa ja niitä yhdistävä yleinen osa. Talot ovat valmistuneet Ne ovat alun perin toimineet vanhusten asuntoina, mutta niiden luonne on viime vuosina muuttunut siten, että osa asukkaista on opiskelijoita ja muita nuorehkoja henkilöitä. Asuntoja on kaikkiaan 216 kappaletta ja ne ovat pääosin pieniä yksiöitä. Asuintalot ovat keskuskirjanpidon omaisuutta ja ne on rahoitettu aravalainoilla, joiden aravarajoitukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti. Asuinkerrostalot peruskorjataan. Huoneistot remontoidaan kauttaaltaan, talotekniikka uusitaan ja julkisivut lämpöeristetään uudelleen ja pinnoitetaan tiililaattaelementeillä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin remontoidaan talo D ja yhdysosa E ja sen jälkeen talo C. Työ on jo aloitettu. Talot A ja B ovat vuorossa toisessa vaiheessa. Talojen C, D ja E rakennuslupa on myönnetty ja urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen. Tämä peruskorjaus maksaa euroa. Taloissa on 119 asuntoa ja niiden pinta-ala 3660 neliömetriä. Korjaus maksaa siten euroa/asuinneliö. Rahoitus on suunniteltu tehtäväksi siten, että omarahoitusosuus on euroa, jota on kerätty asuintalovarauksella. Valtion korjausavustusta haetaan ja sen lasketaan olevan 10 prosenttia urakkahinnasta. Pankkilainaa haetaan 3 milj. euroa. Pyydämme tarjoustanne 3 miljoonan euron lainasta. Laina-ajaksi on

16 Yhteinen kirkkovaltuusto ajateltu 20 vuotta. Lainan lyhennykset tulisivat olemaan kesäkuussa ja joulukuussa, jolloin vältytään jaksotuskirjauksilta, ensimmäinen lyhennys vuonna Laina sidotaan 12 kk:n euribor-indeksiin tai mahdollisesti pankin omaan indeksiin. Laina tulee nostettavaksi pääosin kevään ja kesän 2010 aikana sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on tehnyt lainanottopäätöksen. Lainaa koskevat tarjoukset tullaan käsittelemään seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa, joten tarjousta koskevista tiedoista tulee julkisia. Pyydän hinnoittelemaan tarjouksen helmikuun 26. päivän tasossa, jotta tarjousvertailu olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja tasapuolinen. Lainan vakuudeksi voimme tarvittaessa antaa kiinteistökiinnityksen, mutta viime vuosina sellaisia ei ole tarvittu, koska verotusoikeuden on katsottu riittävän. Nordea Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Sampo Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Turun Seudun Osuuspankin antama tarjous on seuraava: Liite Saadut tarjoukset ovat vertailukelpoiset ja kaikki pidättävät itselleen oikeuden tarkistaa velasta perittävää marginaalia joko viiden tai kymmenen vuoden päästä. Lainan korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja edullisimman tarjouksen korkomarginaalista antoi Turun Seudun Osuuspankki. Sillä marginaali on 0,75 prosenttia, Sampo Pankilla 0,85 prosenttia ja Nordealla 0,95 prosenttia. Erot eivät ole suuria, mutta Osuuspankin tarjous on selvästi edullisin. Muilla ehdoilla ei ole suurta merkitystä taloudellisuuteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan kevään aikana kolmen miljoonan euron suuruinen laina Hannunniitun asuintalojen

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot