TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kirkon Ulkomaanavun edustajat Asta Turtiainen ja Merja Luukkanen kertoivat Kirkon Ulkomaanavun toimintaperiaatteista, vastikään solmitusta ACT-yhteistyöstä sekä käytännön toiminnasta Haitin katastrofialueilla. 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen Alkuhartauden piti kirkkoherra Jouni Lehikoinen. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 45 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Laine ja Ann-Sofi Hurme. Ei muutoksenhakuoikeutta. 18 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Rauno Heikola jäi eläkkeelle alkaen. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n mukaan tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi yhden seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan asianumerolla 26 määrännyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi väliseksi ajaksi Maarian seurakunnan kirkkoherra Heimo Rinteen. Kirkkovaltuuston valitsemana kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja. Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen määrätä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi väliseksi ajaksi Maarian seurakunnan kirkkoherra Heimo Rinteen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. 19 RAKENNUSINSINÖÖRI OSMO KOSKISEN ERO KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ Rakennusinsinööri Osmo Koskinen on pyytänyt eroa kiinteän omaisuuden tarkastajan tehtävästä muuttaessaan. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kiinteän omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi rakennusinsinööri Olli Saarisen, rakennusinsinööri Osmo Koskisen ja osastosihteeri Kirsti Karin. Varajäseniksi kirkkovaltuusto valitsi insinööri Pekka Louhen, rakennusinsinööri Martti Pietikäisen ja rehtori Eivor Huldénin. Taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto valitsee kiinteän omaisuuden tarkastajat. Taloussäännön 34 kuuluu seuraavasti: Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusta varten kirkkovaltuusto valitsee kolme kiinteän omaisuuden tarkastajaa, joiden tulee olla rakennusalaan perehtyneitä, sekä kolme irtaimen omaisuuden tarkastajaa. Varalle valitaan sama määrä kuin tarkastajiakin. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a).

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päättää myöntää rakennusinsinööri Osmo Koskiselle lukien eron kiinteän irtaimen tarkastajan tehtävästä paikkakunnalta pois muuton takia. Kirkkovaltuusto päättää valita rakennusinsinööri Martti Pietikäisen varsinaiseksi kiinteän omaisuuden tarkastajaksi nykyisen kirkkovaltuuston toimintakauden loppuun. Varajäseneksi Martti Pietikäisen tilalle kirkkovaltuusto päättää valita insinööri Urmas Mikkosen. Kirkkovaltuusto myönsi rakennusinsinööri Osmo Koskiselle lukien eron kiinteän irtaimen tarkastajan tehtävästä paikkakunnalta pois muuton takia. Kirkkovaltuusto päätti valita rakennusinsinööri Martti Pietikäisen varsinaiseksi kiinteän omaisuuden tarkastajaksi nykyisen kirkkovaltuuston toimintakauden loppuun. Varajäseneksi Martti Pietikäisen tilalle kirkkovaltuusto päätti valita insinööri Urmas Mikkosen. 20 IT-ALUEKESKUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan ITyhteistyöaluesopimuksen. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen liitteenä olevat johtokunnan johtosäännön ja IT-yhteistyöalueen toimintamallin. Sopimuksen tarkoituksena on luoda Turun arkkihiippakunnan alueella 42 seurakunnan ja seurakuntayhtymän kesken edellytykset keskistettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiseksi sopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolta lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. IT-aluekeskus ja sen organisaatio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii arkkihiippakunnan alueen ITyhteistyön isäntäseurakuntana ja vastaa IT-yhteistyön edellyttämistä käytännön toimista. Toimintaa varten esitetään perustettavaksi IT-

5 Yhteinen kirkkovaltuusto aluekeskus, joka tuottaa sopijaseurakunnille tietotekniset peruspalvelut. Aluekeskus toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä yhtenä sen yksikkönä ja siellä hallintovirastossa talous- ja suunnittelujohtajan alaisuudessa. IT-aluekeskuksen on suunniteltu aloittavan toimintansa IT-aluekeskukseen luodaan organisaatio, johon työntekijät siirtyvät arkkihiippakunnan seurakuntien nykyisistä vakituisista ja päätoimisista ITtehtävistä. IT-aluekeskukseen siirtyvät työntekijät tulevat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijöiksi, mutta ko. työntekijöiden työpisteet tulevat säilymään ensisijaisesti nykyisten työnantajaseurakuntien alueella. Siirtyvien työntekijöiden työskentelykenttä tulee käsittämään arkkihiippakunnan IT-sopimusseurakuntien alueet. Mahdollisesta henkilökunnan lisätarpeesta päättää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Suunnitelma IT-aluekeskuksen organisaatiosta toiminnan vakiinnuttua on seuraava: Liite IT-aluekeskuksen toimipisteet ja työntekijät Suunnitelman mukaan IT-aluekeskuksen toimipisteet tulevat sijaitsemaan Turussa, jossa työskentelee viisi henkilöä, Porissa, jossa työskentelee kolme henkilöä, Raumalla, jossa työskentelee kolme henkilöä ja Salossa, jossa työskentelee yksi henkilö. Koko IT-aluekeskuksen operatiivisesta johtamisesta vastaa aluekeskuksen päällikkö, tietohallintopäällikkö, joka toimii aluekeskuksen työntekijöiden ylimpänä esimiehenä. Lisäksi tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan esittelijänä. Tietohallintopäällikön toimipiste olisi Turussa. Tietohallintopäällikön palvelussuhdemuotona olisi virka, jonka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa. Aluekeskuksen muut tehtävät olisivat työsopimussuhteisia, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Tietohallintopäällikön perustettavaan virkaan esitetään nimitettäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän atk-päällikkö Timo Koskinen. Koskinen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on tehtävään muutoinkin kykenevä ja sopiva. Tietohallintopäällikkö toimii Turun toimipisteen työntekijöiden lähiesimiehenä. Turun toimipisteessä olisi lisäksi tietojärjestelmäsuunnittelija ja kolme IT-tukihenkilöä. Tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään siirtyisi Turun nykyinen atk-suunnittelija Kalevi Ruponen ja IT-tukihenkilöiksi Turun nykyiset mikrotukihenkilöt Mikko Hyyti ja Marko Heimonen. Heimosen

6 Yhteinen kirkkovaltuusto kohdalla muutos tarkoittaa siirtymistä mikrotukihenkilön virasta ITtukihenkilön työsopimussuhteiseen tehtävään. Yksi suunnitelman mukainen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi Turun toimipisteessä tässä vaiheessa täyttämättä. Myös Salon toimipisteen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi tässä vaiheessa täyttämättä. Porin ja Rauman toimipisteissä työskentelisi molemmissa kaksi ITtukihenkilöä sekä lähiesimies, jolle kuuluu mm. paikallinen töiden koordinointi. Lähiesimiestehtävät ovat suunniteltu tietojärjestelmäsuunnittelijalle (Pori) ja tietohallintosuunnittelijalle (Rauma). Porin toimipisteen tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään siirtyisi Porin seurakuntayhtymän nykyinen IT-asiantuntija Juha Haapakka ja ITtukihenkilön tehtävään Porin vs. atk-tukihenkilö Jani Grönman. Yksi suunnitelman mukainen IT-tukihenkilön tehtävä jäisi Porin toimipisteessä tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Rauman toimipisteen tietohallintosuunnittelijantehtävään siirtyisi Rauman seurakunnan nykyinen tietohallintosuunnittelija Marjut Marila. ITtukihenkilön tehtävät (2 kpl) jäisivät Rauman toimipisteessä tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Yhteistoimintamenettely Kaikkien nyt IT-aluekeskukseen siirrettäväksi esitettyjen henkilöiden kanssa on käyty yhteistoiminnasta seurakunnassa annetun yleissopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely. Kaikki yllä mainitut henkilöt hyväksyvät siirtymisen nykyisestä työnantajaseurakunnasta Kaikki henkilöt siirtyvät uuden organisaation palvelukseen työsopimussuhteisiin tehtäviin ns. vanhoina työntekijöinä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstöedut tulevat koskemaan siirtyviä työntekijöitä. Nykyisellä työnantajalla ansaittu lomaoikeus siirtyy mukana ja ennen lomakauden alkua pidettäväksi sovitut lomapäivät voidaan pitää suunnitellusti. Työterveyshuollosta vastaa lääkärikeskus Mehiläinen, jolla on toimipiste Porissa ja yhteistyökumppani Lääkärikeskus Minerva Raumalla. Tehtäväkohtaiset palkat Kirkon uudessa palkkausjärjestelmässä yksittäinen seurakunta tai seurakuntayhtymä määrittää itse työntekijöidensä palkat palkkausjärjestelmän määrityksiä noudattaen ja soveltaen. IT-aluekeskuksen suunnitelluista tehtävistä ja tietohallintopäällikön virasta on tehty palkkausjärjestelmän mukainen tehtävänkuvaus tehtävän vaativuuden arvioimiseksi.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tehtävänkuvauksissa on määritelty tehtävä, sen tarkoitus ja tavoite sekä tehtävän pääasiallinen sisältö. Lisäksi tehtävänkuvauksissa on määritelty kunkin viran/ tehtävän osaamistasovaatimus, vuorovaikutus-, ohjaus-, ongelmanratkaisu- ja tiedonhankinta- sekä vastuutasot. Tehtävänkuvaus on käyty läpi tulevan esimiehen ja työntekijän kanssa virka- ja työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Kirkkovaltuustolle esitetään perustettavaksi tietohallintohallintopäällikön virka, jonka tehtävänä on johtaa arkkihiippakunnan IT-aluekeskuksen toimintaa. Tietohallintopäällikön tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää IT-aluekeskuksen toimintaa, toimia henkilökunnan (noin 12 työntekijää) esimiehenä, toimia IT-yhteistyöalueen johtokunnan valmistelijana ja esittelijänä, vastata hankinnoista sekä hallinnoida lisenssejä ja sopimuksia sekä vastata tiedottamisesta sopijaseurakunnille. Tietohallintopäällikön tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa hyviä viestintätaitoja sekä viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää käytännön kokemusta. Virka on poikkeuksellinen arkkihiippakunnan laajuisen toiminta-alueen vuoksi. Tehtävässä korostuu vuorovaikutuksen laajuus ja haastavuus (42 seurakuntataloutta) sekä vastuun kattavuus. Tietohallintopäällikön viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 701 mukaista vähimmäispalkkaa. Muut IT-aluekeskuksen tehtävät ovat työsopimussuhteisia tehtäviä ja yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää niihin palkattavasta henkilökunnasta. Työsopimussuhteinen tehtävä poikkeaa virasta siten, että tehtävä on olemassa vain silloin, kun siinä on palkattuna henkilö. IT-aluekeskuksen organisaatioon on suunniteltu kolme suunnittelijan tehtävää, tietohallintosuunnittelijan tehtävä (Rauman toimipiste) ja kaksi tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävää (Turun ja Porin toimipisteet). Tietohallintosuunnittelijan pääasiallisena tehtävänä on vastata arkkihiippakunnan yhteisen AD-toimialueen suunnittelusta ja hallinnoinnista, toimia alueen tietoturvavastaavana ja tietoliikennevastaavana sekä toteuttaa tietoturvaan liittyvät kehittämistehtävät. Hän toimii Rauman seurakunnan IThenkilöstön lähiesimiehenä ja tietohallintopäällikön sijaisena. Tehtävän tarkempi sisältö käy ilmi liitteestä 1. Tietohallintosuunnittelijan tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää Microsoft-AD osaamista ja tietoturvaosaamista. Tehtävässä korostuu erityisesti tietoturvaosaaminen ja siihen liittyvä vastuu. Tietohallintosuunnittelijan tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 602 mukaista vähimmäispalkkaa. Turun ja Porin toimipisteiden tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävänä ovat seurakuntatyön keskeisten tietojärjestelmien tekniset pääkäyttäjätehtävät sekä uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit. Tehtävien tarkempi

8 Yhteinen kirkkovaltuusto sisältö käy ilmi liitteestä 1. Turun toimipisteen tietojärjestelmäsuunnittelija toimii tietohallintopäällikön sijaisena ja Porin tietojärjestelmäsuunnittelija Porin toimipisteen IT-henkilöstön esimiehenä. Tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävä edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista. Tehtävien osaamistasovaatimus ja vastuu sijoittuvat vaativuusryhmään 601 ja tehtävien tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 601 mukaista vähimmäispalkkaa. IT-tukihenkilöiden tehtävänä on käyttäjien neuvonta ja koulutus sekä teknisten ongelmien ratkaisu. Tavoitteena on tehostaa loppukäyttäjien tietotekniikan hyödyntämistä auttamalla ongelmissa. Tehtävien tarkempi sisältö käy ilmi liitteestä 1. IT-tukihenkilön tehtävä edellyttää soveltuvaa tietotekniikan alan ammattitutkintoa sekä hyvää osaamista Microsoftin käyttöjärjestelmistä ja toimisto-ohjelmista. IT-tukihenkilön tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 501 mukaista palkkaa positiossa 40 %. palkkaus vastaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä mikrotukihenkilölle maksettavaa palkkaa. IT-aluekeskuksen työntekijöiden työskentelytilat IT-aluekeskuksen Turun toimipisteessä sijaitsevat työntekijät tarvitsevat työtilan viidelle henkilölle. Nykyisessä atk-yksikössä on työtilat kolmelle henkilölle ja tiloissa työskentelee jo nyt neljä henkilöä. Tilan laajentaminen ei ole mahdollista. Luontevinta olisi sijoittaa IT-aluekeskuksen työntekijät toimitalossa muihin tiloihin. Kiinteistöjohtaja suunnittelee uusia tiloja ja tuo esityksen kirkkoneuvostolle. Siirtymäkauden lisähenkilöstötarve IT-aluekeskuksen organisaatiossa tarvitaan toimialueen rakentamiskaudella eli ns. siirtymäkaudella erilaista osaamista kuin toiminnan vakiinnuttua, joten kaikkia tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista täyttää heti aluekeskuksen toiminnan käynnistyessä. Siirtymäkauden arvioidaan kestävän noin Siirtymäkaudella tarvitaan useita määräaikaisia IT-työntekijöitä. Kiireisin työntekijätarve on Raumalla, jossa Hannu Parjasen sijaisuus päättyi Hallintojohtaja Hannu Kallio on päätöspöytäkirjallaan palkannut Hannu Parjanteen määräaikaiseksi IT-asiantuntijaksi Rauman toimipisteeseen Atk-päällikkö Timo Koskinen esittää, että Parjasen määräaikaista palvelussuhdetta jatketaan asti. Helpdesk-palvelun eli keskitetyn käyttäjäneuvonnan aloittaminen edellyttää, että tehtävään löydetään sopiva henkilö. Tehtävä voidaan siirtymäkaudella täyttää määräaikaisesti ajalle Atkpäällikkö Timo Koskinen esittää, että tehtävään palkataan Aki-Petri Heino,

9 Yhteinen kirkkovaltuusto joka on määräaikaisesti työskennellyt IT-tehtävissä Porin seurakuntayhtymässä vuonna Määräaikaisten IT-työntekijöiden tehtävän vaativuuteen perustuva peruspalkka on 501 positio 0. Seurakuntien yhteyshenkilöt Arkkihiippakunnan seurakunnissa on varsinaisten IT-työntekijöiden lisäksi ollut IT-tehtävissä oman toimen ohella IT-töitä tekeviä työntekijöitä eli ns. oto-työntekijöitä. Oto-työntekijät eivät siirry IT-aluekeskuksen organisaatioon. Jatkossakin muissa kuin toimipisteseurakunnissa tarvitaan yhteyshenkilöitä, jotka pystyvät ilman viivettä esim. vaihtamaan monitoimilaitteiden ja muiden tulostimien värikasetteja sekä käynnistämään tarvittaessa laitteita vikatilanteessa. Yhteyshenkilöille annetaan tarvittava ohjeistus IT-aluekeskuksen toimesta. IT-henkilöstön koulutustarpeet IT-aluekeskuksen henkilöstö tarvitsee jo vuonna 2010 koulutusta. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt seurakuntayhtymän yksiköiden koulutussuunnitelmat kustannuksineen. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulutussuunnitelmiin varatusta määrärahasta jäljelle jäävä osa saadaan käyttää koulutustoimikunnan päätöksellä myöhemmin vuoden aikana ilmenevään koulutukseen. IT-aluekeskuksen koulutustarpeet vuodelle 2010 lähetetään koulutustoimikunnan päätettäväksi. Lisäksi IT-aluekeskuksen työntekijöiden koulutukseen voidaan käyttää kirkkohallituksesta saatua tukirahaa sekä yksikön omia käyttövaroja. Seuraavina vuosina IT-aluekeskuksen koulutussuunnitelmat hyväksytään normaaliaikataulussa ja järjestyksessä. IT-aluekeskuksen kustannusten jakaminen IT-henkilöstön palkkakustannuksiksi on budjetissa arvioitu 0,96 euroa jäsentä kohti. Henkilökustannukset jaetaan osapuolten kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Henkilöstökustannuksia ovat välittömien palkka- ja sivukulujen lisäksi mm. koulutus-, matka- ja majoitus-, puhelin- ja tietoliikenne- sekä terveydenhoitokulut. Henkilöstökulujen toteutuminen tarkistetaan kerran vuodessa. mahdollinen palautus tai lisälasku jaetaan myös jäsenmäärän suhteessa. Vuonna 2010 henkilöstökulujen mahdollinen ylitys kustannetaan ensisijaisesti kirkkohallituksen tukirahoista. Valmistelija: lakimies Mia Fager

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päättää 1) perustaa hallintoviraston yhteyteen IT-aluekeskus nimisen yksikön alkaen, 2) esittää kirkkovaltuustolle tietohallintopäällikön viran perustamista vaativuusryhmään 701(0) ja atk-päällikön viran lakkauttamista samalla kun uusi virka perustetaan, 3) nimittää Timo Koskisen tietohallintopäällikön virkaan ehdolla, että kirkkovaltuusto perustaa viran, 4) nimittää Marjut Marilan ns. vanhana työntekijänä tietohallintosuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 602(0), 5) nimittää Juha Haapakan ns. vanhana työntekijänä tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 601(0), 6) nimittää Kalevi Ruposen ns. vanhana työntekijänä tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävään, jonka palkkaus on 601(0), 7) nimittää Mikko Hyytin ns. vanhana työntekijänä IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 8) nimittää Marko Heimosen ns. vanhana työntekijänä IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 9) esittää kirkkovaltuustolle Marko Heimosen hoitaman mikrotukihenkilön viran lakkauttamista, 10) nimittää Jani Grönmanin IT-tukihenkilön tehtävään, jonka palkkaus on 501(40), 11) nimittää Hannu Parjasen määräaikaiseen IT-asiantuntijan työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle palkalla 501(0), 12) nimittää Aki-Petri Heinon määräaikaiseen IT-tukihenkilön työsopimussuhteiseen tehtävään palkalla 501(0) ja 13) valtuuttaa atk-päällikkö Timo Koskisen allekirjoittamaan työsopimukset kaikkien kohdissa 4-8 ja mainittujen työntekijöiden kanssa. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio esitti uuden päätösesityksen, jossa on huomioitu vain kirkkovaltuuston päätöstä edellyttävät asiat; Kirkkovaltuusto päättää alkaen 1) perustaa tietohallintopäällikön viran vaativuusryhmään 701(0). Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä käytännön kokemus sekä hyvät viestintätaidot;

11 Yhteinen kirkkovaltuusto ) lakkauttaa atk-päällikön viran, vaativuusryhmä 603 ja 3) lakkauttaa mikrotukihenkilön viran, vaativuusryhmä 501 Uuden viran perustaminen edellyttää, että vähintään 2/3 saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa esitystä (KL 9:3). Kirkkovaltuusto päätti alkaen yksimielisesti 1) perustaa tietohallintopäällikön viran vaativuusryhmään 701(0). Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä käytännön kokemus sekä hyvät viestintätaidot; 2) lakkauttaa atk-päällikön viran, vaativuusryhmä 603 ja 3) lakkauttaa mikrotukihenkilön viran, vaativuusryhmä MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SUOMEN MERIMIESKIRKON KESÄJUHLIA VARTEN Mikaelinseurakunnan kappalainen Timo Hanttu on tehnyt ehdotuksen määrärahan myöntämisestä Suomen Merimieskirkon kesäjuhlaa ja 135-vuotisjuhlaa varten. Hantun ehdotus on seuraava: Liite Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa ja todennut, että Mikaelinseurakunta toimii juhlien isäntäseurakuntana. Seurakuntaneuvosto on esittänyt, että kirkkovaltuusto myöntäisi euron summan Merimieskirkon 135-vuotisjuhlia varten kirkkovaltuuston käyttövaroista. Seurakuntaneuvosto ilmeisesti vastaa muista kuluista. Mikaelinseurakunnassa on toiminut aktiivisesti merimieslähetyspiiri. Mikaelinseurakunnan alueella toimii myös Turun Merimieslähetysasema. Näin on ollut luonnollista, että Mikaelinseurakunta on tullut valituksi isäntäseurakunnaksi. Se ei kuitenkaan ole ainoa seurakunta, jossa on aktiivisia Merimieskirkon ja Merimieslähetyksen kannattajia. Juhlat voidaan katsoa yhtymän yhteisiksi, vaikka ne järjestetäänkin Mikaelinseurakunnan alueella. Sunnuntaina 8.8. merimiespapit ovat saarnatehtävissä Turun eri kirkoissa.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtoryhmä puoltaa anomukseen suostumista. Kirkkovaltuusto päättää myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa Mikaelinseurakunnalle käytettäväksi Suomen Merimieskirkon 135-vuotisjuhlien kustannuksiin. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa Mikaelinseurakunnalle käytettäväksi Suomen Merimieskirkon 135-vuotisjuhlien kustannuksiin. 22 TURUN HAUTAUSMAAN KORTTELIN 01U HAUTAUSMAAKAAVAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Kirkkoneuvosto päätti eräiden arkkukertahautakortteleiden palautumisesta takaisin seurakuntayhtymälle. Kiinteistölautakunta oli esittänyt asian kirkkoneuvostolle U.5.2 korttelista kerrottiin tuolloin: - viimeinen hautaoikeus päättynyt vuonna 2004, arkkukertahautaa, - omaisilla mahdollisuus lunastaa 25 vuoden hauta rivistä 13 ja siirtää muistomerkki sinne. Omaisille ilmoitettiin hautaoikeuden päättymisestä ja muistomerkin poistamisesta lain mukaisesti. Järjestelytyöt aloitettiin korttelissa kesällä ja syksyllä Korttelille on nyt laadittu uusi kaava ja uusi käyttösuunnitelma. Ne on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8). Korttelin U.5.2 sijainti Turun hautausmaalla on seuraava: Liite Korttelin aiempi kaava on arkkitehti Pekka Pitkäsen laatima:

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Uuden kaavan ja käyttösuunnitelman on laatinut kartoittaja Terttu Juonolainen ja se on päivätty : Liite Kortteliin on kaavoitettu 558 uurnahautaa lukuun ottamatta rivejä 2 ja 13, jotka säilyvät arkkuhautoina. Omaisille on annettu mahdollisuus lunastaa näistä kahdesta rivistä hauta, jossa on 25 vuoden hautaoikeus, maksamalla asianomaiset maksut ja sitoutumalla haudan hoitoon. Kertahaudalla olleen muistomerkin sai siirtää näille haudoille. Kaavoituksen uurnahaudoiksi selittää suuri uurnahautatarve. Lisäksi alueella on ollut maaperä- ja pohjavesiongelmia, jotka olisi pitänyt korjata, mikäli kortteli olisi kaavoitettu normaaliksi arkkuhautakortteliksi syvähautausmahdollisuuksin. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutosta Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja esittää asian edelleen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen Turun hautausmaan korttelissa 01U edellä esitetysti ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 23 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kaksi vapaata omakotitonttia Kaarinan Empossa Kunnantien varrella.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tontteja tarjottiin maaliskuussa 2009 lehti-ilmoituksilla vuokrattavaksi, mutta yhtään tarjousta ei saatu. Vuoden lopussa Visapelto -nimisestä tontista kirkkoneuvosto teki maavuokrasopimuksen, mutta vuokralaiset joutuivat henkilökohtaisesta syystä perumaan sopimuksen. Nyt samasta Visapelto -nimisestä tontista ovat Jari ja Susanne Suominen jättäneet euron vuosivuokratarjouksen. Tontilla voimassa oleva asemakaava on kaavamerkinnältään AO1 eli erillispientalojen korttelialue. Tontin kiinteistötunnus on ja nimi Visapelto. Tontin koko on m² ja rakennusoikeus on 274 m². Karttaliite kuuluu seuraavasti: Liite Vuokratarjous on suuruudeltaan samaa tasoa kuin Littoisista vuonna 2005 vuokratut kaksi tonttia. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Kaarinan Emposta osoitteessa Kunnantie 15, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen Jari ja Susanne Suomiselle 50 vuodeksi hintaan euroa/vuosi ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Käsittely Valtuutettu Mikko Nieminen tiedusteli, pysyykö tontinvuokra samalla tasolla koko vuokra-ajan. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että tontinvuokraukset toteutetaan muutama vuosi sitten kirkkovaltuustossa käsitellyn maankäyttösuunnitelman periaatteiden mukaisen vuokrasopimusmallin mukaan, mihin sisältyy indeksiehto. Hallintojohtaja Hannu Kallio totesi, että päätösehdotus muuttuisi yksiselitteiseksi, mikäli nämä asiat todettaisiin päätöksessä. Puheenjohtaja Jari Hlavatý totesi, että tämä päämäärä toteutuu lisäämällä päätökseen sanojen hintaan euroa/vuosi ja ja alistaa väliin seuraavat sanat: vuokrasopimuksen alkaessa, noudattaen seurakuntayhtymän vakiosopimuslomaketta. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Kaarinan Emposta osoitteessa Kunnantie 15, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen

15 Yhteinen kirkkovaltuusto vuodeksi hintaan euroa/vuosi vuokrasopimuksen alkaessa, noudattaen seurakuntayhtymän vakiosopimuslomaketta ja alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus 24 LAINAN OTTAMINEN HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUSTA VARTEN Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu kolmen miljoonan euron lainan nostamiseen Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Asuintalot voivat oman tulomuodostuksen perusteella vastata lainan koroista ja lyhennyksistä. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti pyysi Nordea Pankilta, Sampo Pankilta ja Turun Seudun Osuuspankilta lainatarjoukset. Tarjouspyyntö oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa mm. Hannunniitun asuintalot,joihin kuuluu neljä taloa ja niitä yhdistävä yleinen osa. Talot ovat valmistuneet Ne ovat alun perin toimineet vanhusten asuntoina, mutta niiden luonne on viime vuosina muuttunut siten, että osa asukkaista on opiskelijoita ja muita nuorehkoja henkilöitä. Asuntoja on kaikkiaan 216 kappaletta ja ne ovat pääosin pieniä yksiöitä. Asuintalot ovat keskuskirjanpidon omaisuutta ja ne on rahoitettu aravalainoilla, joiden aravarajoitukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti. Asuinkerrostalot peruskorjataan. Huoneistot remontoidaan kauttaaltaan, talotekniikka uusitaan ja julkisivut lämpöeristetään uudelleen ja pinnoitetaan tiililaattaelementeillä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin remontoidaan talo D ja yhdysosa E ja sen jälkeen talo C. Työ on jo aloitettu. Talot A ja B ovat vuorossa toisessa vaiheessa. Talojen C, D ja E rakennuslupa on myönnetty ja urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen. Tämä peruskorjaus maksaa euroa. Taloissa on 119 asuntoa ja niiden pinta-ala 3660 neliömetriä. Korjaus maksaa siten euroa/asuinneliö. Rahoitus on suunniteltu tehtäväksi siten, että omarahoitusosuus on euroa, jota on kerätty asuintalovarauksella. Valtion korjausavustusta haetaan ja sen lasketaan olevan 10 prosenttia urakkahinnasta. Pankkilainaa haetaan 3 milj. euroa. Pyydämme tarjoustanne 3 miljoonan euron lainasta. Laina-ajaksi on

16 Yhteinen kirkkovaltuusto ajateltu 20 vuotta. Lainan lyhennykset tulisivat olemaan kesäkuussa ja joulukuussa, jolloin vältytään jaksotuskirjauksilta, ensimmäinen lyhennys vuonna Laina sidotaan 12 kk:n euribor-indeksiin tai mahdollisesti pankin omaan indeksiin. Laina tulee nostettavaksi pääosin kevään ja kesän 2010 aikana sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on tehnyt lainanottopäätöksen. Lainaa koskevat tarjoukset tullaan käsittelemään seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa, joten tarjousta koskevista tiedoista tulee julkisia. Pyydän hinnoittelemaan tarjouksen helmikuun 26. päivän tasossa, jotta tarjousvertailu olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja tasapuolinen. Lainan vakuudeksi voimme tarvittaessa antaa kiinteistökiinnityksen, mutta viime vuosina sellaisia ei ole tarvittu, koska verotusoikeuden on katsottu riittävän. Nordea Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Sampo Pankin antama tarjous on seuraava: Liite Turun Seudun Osuuspankin antama tarjous on seuraava: Liite Saadut tarjoukset ovat vertailukelpoiset ja kaikki pidättävät itselleen oikeuden tarkistaa velasta perittävää marginaalia joko viiden tai kymmenen vuoden päästä. Lainan korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja edullisimman tarjouksen korkomarginaalista antoi Turun Seudun Osuuspankki. Sillä marginaali on 0,75 prosenttia, Sampo Pankilla 0,85 prosenttia ja Nordealla 0,95 prosenttia. Erot eivät ole suuria, mutta Osuuspankin tarjous on selvästi edullisin. Muilla ehdoilla ei ole suurta merkitystä taloudellisuuteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan kevään aikana kolmen miljoonan euron suuruinen laina Hannunniitun asuintalojen

17 Yhteinen kirkkovaltuusto peruskorjausta varten. Lainan korko ja muut ehdot määräytyvät saadun tarjouksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto oikeutetaan määrittämään muut mahdolliset lainaa koskevat ehdot. Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti kysyi syytä siihen, miksi tarjous on otettu vain näiltä kolmelta pankilta eikä esimerkiksi Liedon Säästöpankilta. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti vastasi, että tarjoukset on otettu niiltä pankeilta, joiden kanssa seurakuntayhtymällä on laajemmin yhteistyötä. Uolevi Lahti katsoi, että aloittamalla lyhennykset vasta vuonna 2011 seurakuntayhtymä tulee maksaneeksi turhaan korkoa. Lyhennykset voisi aloittaa hetikin turvautumalla seurakuntayhtymän sijoituksiin. Lahti halusi myös varmistaa, että kaikki lainaehdot on huomioitu esityksessä. Hallintojohtaja Hannu Kallio totesi, että Nordean ja Osuuspankin tarjouksissa pankki on pidättänyt itselleen oikeuden tarkistaa marginaalia viiden vuoden välein ja Sampo kymmenen vuoden välein. Lainan nostokustannukset ovat Nordealla euroa, Osuuspankilla euroa ja Sampo Pankilla 0 euroa. Marginaalieroista johtuva vuotuinen korkoero tekee Osuuspankin tarjouksesta alkuvuosina noin euroa edullisemman kuin Sampon tarjous ja noin euroa edullisemman kuin Nordean tarjous. Kokonaisuutena Osuuspankin tarjous on edullisin. Kirkkovaltuusto päätti, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan kevään aikana kolmen miljoonan euron suuruinen laina Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta varten. Lainan korko ja muut ehdot määräytyvät saadun tarjouksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto oikeutettiin määrittämään muut mahdolliset lainaa koskevat ehdot. 25 MUUTOKSENHAKU Liite 1 25.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Jari Hlavatý puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Rauni Laine Ann-Sofi Hurme Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 17.2.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.30-17.15 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16.15 alkaen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2012 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 28.5.2012 klo 18.00-19.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden. TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Tiistai 9.2.2016 klo 18.00.-18.50. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

1 (11) Kirkkovaltuusto 5/2016 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 (11) Kirkkovaltuusto 5/2016 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 (11) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Musiikkikasvattajan virka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 sivut 58-64 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO /2010. Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO /2010. Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) Aika Tiistai 19.10.2010 klo 18.30 19.10 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Raija

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Plit Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Käsiteltävät asiat: 1 10 pykälät 29-39 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Vuosilomat 2016 6. Rakennusinvestoinnin

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 1(5)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 1(5) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 1(5) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2016 Aika Tiistaina 9.2.2016 kello 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Nisunen Jasmin Annika Aaltosen varajäsen Alanen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot