TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kokouksen aluksi kirkkoherra Heimo Rinne piti hartauden. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu listoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 36 Kv toteaa kokouksen laillisuuden. Todettiin. 37 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 37

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 52 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kv valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkku Koskinen ja Ann Sofi Hurme. 39 VIEMÄRIN SIIRTO PALVELUTALO K. OY TURUN ISO HEIKIN TONTILLA LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOON Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä omisti Iso Heikkilän kaupunginosassa kerrostalotontin laajuudeltaan m 2. Tontilla oli rakennusoikeutta kerros m 2. Turun Kaupunkilähetys halusi vuokrata tontin palvelutalon rakentamista varten, mutta koska tontti oli liian pieni, osti seurakuntayhtymä kaupungilta tonttiin lisäalueen ja teetti siihen kaavamuutoksen. Uuden tontin kooksi tuli m 2 ja rakennusoikeudeksi kerros m 2. Lisätontin hinta oli euroa. Kaupunkilähetys vuokrasi seurakuntayhtymältä tontin 50 vuodeksi ja rakennutti palvelutalon K.Oy Turun Iso Heikki I vaiheen laajuudeltaan krs m 2. Rakennusoikeutta jäi käyttämättä krs m 2 ja kun se käytettäisiin II vaiheen rakentamiseen, nousisi vuokran määrä vastaavasti käytetyn rakennusoikeuden mukaan. Palvelutalo K.Oy Turun Iso Heikki I vaihe valmistui kesällä Kaupunkilähetys omistaa myös Betanian palvelukodin, mutta rakennuksen ikä ja kunto eivät vastaa enää tulevia tarpeita, joten Kaupunkilähetys päätti lakkauttaa Betaniakodin ja myydä rakennuksen sekä laajentaa K.Oy Iso Heikin palvelutaloa II vaiheella, minne sijoittaa Betaniakodin toiminnat. Laajennuksen suunnittelua hankaloitti tontilla oleva viemäri ja vesijohto, joiden päälle rakennusta ei saa sijoittaa. Siksi laajennukselle pyrittiin löytämään sellainen sijainti, jotta viemärin kohta voitaisiin välttää. Edelleen tutkittiin myös mahdollisuutta siirtää viemäri nykyiseltä paikaltaan sellaiseen

3 Yhteinen kirkkovaltuusto paikkaan, josta siitä ei tulevaisuudessa olisi haittaa. Kiinteistötoimisto ja Kaupunkilähetys neuvottelivat vesilaitoksen kanssa viemärin siirrosta. Koska viemärit ovat vanhoja, suostui vesilaitos ottamaan osaa siirtoon materiaalien kustannusten verran korkeintaan kuitenkin (alv. 0 %). Kiinteistötoimisto laaditutti suunnitelmat ja pyysi urakoitsijoilta tarjoukset. Tarjousten mukaan seurakuntayhtymän osuudeksi jäisi n Viemärin siirtämisen jälkeen tontille voidaan rakentaa myös palvelutalon IIIvaihe, joka kuitenkin tapahtuisi vasta usean vuoden jälkeen. Lisäksi rakentaminen vaatii kaavamuutoksen. Asemapiirustus siirrettävästä viemäristä ja palvelutalon laajennuksesta kuuluvat seuraavasti: Liite 1, 39. Koska seurakuntayhtymältä sitoutuu varoja viemärin siirtoon, tulee saada myös varmuus K.Oy Iso Heikin laajennuksesta. Siten Iso Heikin kanssa tulee tehdä sopimus, missä velvoitetaan K.Oy Turun Iso Heikki maksamaan seurakuntayhtymälle korvauksena puolet viemärin siirtokustannuksista, mikäli laajennusta ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa viemärin siirron valmistumisesta. Kirkkoneuvoston käsittelyssä kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ilmoitti olevansa Kiinteistö Oy Iso Heikin hallituksen puheenjohtaja ja myös Turun Kaupunkilähetyksen hallituksen jäsen. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ilmoitti olevansa Turun Kaupunkilähetyksen hallituksen jäsen. Molemmat ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Kv päättää myöntää euron lisämäärärahan v talousarvioon Palvelutalo K.Oy Turun Iso Heikin tontin (Iso Heikkilä 66 1) alueella olevan viemärin siirtoa varten. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kiinteistöjohtaja Kosola esitteli asiaa saatavan vuokratulon näkökulmasta. Keijo Korkan tiedusteltua vuokralaisen lunastusoikeudesta Kosola vastasi, ettei vuokralaisella ole 50 vuoden vuokrasopimuksen aikana mahdollisuutta vaatia lunastusta. Tuolloin menetellään maanvuokrasopimuksen säännösten mukaan. Kosola kuitenkin kertoi, että vuokralainen todennäköisesti haluaisi siirtyä tontin omistajaksi. Tämä on neuvottelukysymys. Kirkkovaltuusto päätti myöntää euron lisämäärärahan v talousarvioon Palvelutalo K.Oy Turun Iso Heikin tontin (Iso Heikkilä 66 1)

4 Yhteinen kirkkovaltuusto alueella olevan viemärin siirtoa varten. On muutoksenhakuoikeus. 40 OMAKOTITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vuokrannut omakotitontteja kaikkiaan 33 kpl. Vuokrasopimukset on tehty viideksikymmeneksi vuodeksi ja vanhimmat niistä päättyivät syksyllä Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan maankäyttösuunnitelman, jonka yhtenä osana oli vuokralla olevien omakotitonttien vanhojen vuokrasopimusten uudistaminen ja uusien tonttivuokrien määrittäminen. Vuoden 2007 aikana päättyy kolme vuokrasopimusta. Vuokralaiset, vanhan vuokran määrä ja uuden vuokran määrä on esitetty taulukossa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 1, 40. Uudessa tonttivuokrassa on huomioitu kiinteistöveron osuus, joka on nyt jouduttu perimään jälkikäteen. Vuokrasopimukset tehdään edelleen 50 vuodeksi ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin uuden vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Tämä tapahtuu vasta lopullisen vahvistetun päätöksen jälkeen. Kirkkolain mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KL 14:4,2) Maanvuokrasopimus on nähtävillä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kv päättää oheisen liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi Heikki Niiniön perikunnan, Mia ja Patrik Heikkosen ja Ulla Mari Hornaeuksen kanssa. On muutoksenhakuoikeus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti liitteen 1 tauluko mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi Heikki Niiniön perikunnan, Mia ja Patrik Heikkosen ja Ulla Mari Hornaeuksen kanssa. 41 HENRIKINKIRKON LAAJENNUS On muutoksenhakuoikeus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Henrikinkirkon suunnittelutoimikunnan loppuraporttia. Käsittely ja päätös kuuluvat seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan Henrikinkirkon suunnittelutoimikunnan. Suunnittelutoimikunta jättää työskentelystään loppuraportin tehtäväksiantonsa perusteella. Loppuraportti kuuluu seuraavasti: Liite 1, 41. Kuten raportista ilmenee, on laajennuksen toteuttaminen tontille teknisesti mahdollista ja korvaavia lisätiloja ei lähistöltä löydy. Edelleen toimikunta toteaa, että nykylaajuudessaan kirkko on liian pieni ja laajennukseen tulisi sijoittaa tilat rippikoululle, työntekijöiden työtilalle sekä diakonian vastaanotolle. Myös keittiötilat ovat pienet ja hankalakäyttöiset. Kiinteistötoimisto ja suunnittelutoimikunta ovat kuulleet Henrikinseurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ja ensimmäisiin luonnoksiin sijoitettiin kaikki mahdolliset tilatoiveet. Näillä tilatoiveilla kirkko laajenisi noin kaksinkertaiseksi. Kiinteistötoimisto laati virkamiestyönä myös supistetun vaihtoehdon, mutta se ei saanut kannatusta toimikunnan jäsenten keskuudessa, vaan enemmistö toimikunnan jäsenistä kannatti vaihtoehto C:tä, jonka laajuus on m 2 uutta tilaa ja 360 m 2 vanhan tilan saneerausta. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on laskennassa ja se ilmoitetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan Henrikinseurakunnalta lausuntoa Skanssin alueelta mahdollisesti tarvittavista tiloista ja siihen liittyen, mitkä ovat Henrikinseurakunnan tulevaisuuden ajatukset ja toiminnan painopistealueet ja mitä toimintoja seurakunta aikoo sijoittaa eri toimipisteisiinsä. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 2, 41. Kuten lausunnosta ilmenee, ei seurakuntaneuvosto vastannut alkuunkaan esitettyihin kysymyksiin. Lausunnon perusteella on mahdotonta päätellä, mitä toimintoja seurakunta aikoo eri toimipisteisiinsä tulevaisuudessa sijoittaa. Henrikinkirkon laajennuksen laajuuden päättäminen saati rakentamispäätöksen tekeminen on tässä tilanteessa mahdotonta. Kirkkoneuvoston tulee saada tarkempaa tietoa Henrikinseurakunnan tilatarpeista ja toiminnan tavoitteista, joten parasta on perustaa erillinen tilatoimikunta, joka pyrkii selvittämään seurakunnan tilatarpeet ja sen perusteella ratkaistaan mahdollinen Henrikinkirkon laajennus ja sen laajuus. Esitys Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Henrikinkirkon suunnittelutoimikunnan loppuraportin ja päättää, että toimikunta on täyttänyt tehtävänsä ja se lakkautetaan. Edelleen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon. Lisäksi kirkkoneuvosto pyytää kiinteistöjohtajan esittämään seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen Henrikinseurakunnan tilatoimikunnan perustamista jäsenineen tehtävänään tutkia Henrikinseurakunnan tilatarpeet kokonaisuudessaan. Ilmoitus Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja kiinteistöjohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Nappu teki muutosehdotuksen, jonka mukaisesti päätösehdotuksen viimeinen kappale jää pois ja sen tilalle tulee samanlainen teksti, kuin minkä kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan ja jossa oli talousarvioon lisätty kaksi miljoonaa euroa Henrikinkirkon laajennusta varten tälle vuodelle ja euroa vuodelle Tätä kirkkovaltuuston päätöstä kirkkoneuvosto ei ole voinut panna täytäntöön menettelyvirheen johdosta. Jäsen Hlavatý katsoi, ettei aiemmin sovitusta investointien toteuttamisjärjestyksestä tule luopua. Kirkkoherra Mäntylä katsoi, että toimikunnan laatima tilatarveselvitys ei ole oikea.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Jäsen Korhonen kannatti Napun ehdotusta. Keskustelun myöhemmässä vaiheessa Korhonen peruutti kannatuksensa, joten kirkkoneuvoston ei ollut tarpeen äänestää asiassa. Keskustelun kuluessa tehtiin ehdotus asian palauttamisesta. Palautusta kannatettiin useassa puheenvuorossa ja lopulta palautuspäätös syntyi yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston on pidettävä ylimääräinen kokous, koska kirkkovaltuusto on kutsuttu koolle Kirkkoneuvoston seuraava säännönmukainen kokous on Kirkkovaltuuston listan on kuitenkin oltava valmis , joten kokous on pidettävä sitä ennen. Aikataulukeskustelun jälkeen päätettiin pitää kokous tiistaina klo Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kiinteistöjohtaja Kosolaa pyydettiin tekemään uusi ehdotus kirkkoneuvoston ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään tiistaina klo kirkkoneuvoston kokoushuoneessa. Tähän kokoukseen ei lähetetä listaa, vaan se jaetaan kokouksessa pöydälle. Kirkkoneuvoston kokouksen kokouskutsuna toimii tämä päätös eikä erillisiä kokouskutsuja lähetetä. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet kokoontuivat klo tapaamiseen, johon oli kutsuttu mukaan kiinteistöjohtaja ja hallintojohtaja keskustelemaan Henrikinkirkon laajennuksesta. Kokouksen tavoitteena oli saada vastauksia seurakunnalta avoinna oleviin kysymyksiin uutta tä varten kirkkoneuvostolle. Keskustelussa käytiin läpi suunnittelutoimikunnan loppuraportti ja luonnokset, kysymyksiä laajennuksen aikataulun aikaistamistarpeesta ja mitä toimintoja Henrikinseurakunta sijoittaa mahdolliseen laajennukseen ja mistä tiloista voitaisiin silloin luopua. Keskustelun yhteenvedossa todettiin, että laajennuksen aikataulun aikaistaminen on perusteltua jatkuvan tilanpuutteen vuoksi. Mikäli laajennukseen sijoitetaan nyt Ispoisissa ja Ilpoisissa toimivia työmuotoja, voidaan näistä tiloista luopua. Edelleen todettiin, että Skanssin alue ei tule vaikuttamaan laajennuksen tarpeellisuuteen ja tässä vaiheessa ei Skanssin alueelta varata seurakunnalle tiloja, vaan asiaan palataan, kun alue on

8 Yhteinen kirkkovaltuusto rakentunut. Tapaamisen pöytäkirjan ote asian käsittelystä kuuluu seuraavasti: 48 HENRIKINKIRKON LAAJENNUSOSAN VALMISTELU KIINTEISTÖJOHTAJA SEPPO KOSOLAN KANSSA Käsittely: Keskusteltiin kirkon laajennuksesta kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan laatimien kysymysten pohjalta. Mukana keskustelussa oli myös hallintojohtaja Hannu Kallio. Käydyssä keskustelussa seurakuntaneuvosto vastasi kiinteistöjohtajan esittämiin laajennusta koskeviin kysymyksiin. : Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin ehdottaa, että kiinteistöjohtaja tekee yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen Henrikinkirkon laajennuksen aloittamisesta ja investointimäärärahan myöntämisestä kirkkovaltuustolta kokouksessa. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen kuluvan vuoden aikana. Kun mm. nuorisotyö siirtyy Henrikinkirkon uusiin tiloihin, on jatkossa tarkoituksenmukaista pohtia muiden tilojen kuten Ilpoisten ja Ispoisten seurakuntakotien tarpeellisuutta. Käydyn keskustelun jälkeen kiinteistötoimisto esittää, että Henrikinkirkon laajennukseen ryhdytään. Tätä varten tulee esittää kirkkovaltuustolle investointimäärärahan myöntämistä vuodelle Varsinainen suunnitelmien hyväksyminen ja rakentamispäätöksen tekeminen tuodaan kirkkovaltuustoon myöhemmin suunnitelmien ja kustannusarvion tarkennuttua. Tämän hetken arvion mukaan laajennus tulee maksamaan n euroa. Alustavan aikataulun mukaan laajennuksen rakennustyöt voitaisiin aloittaa loppuvuodesta 2007 ja laajennus valmistuisi keväällä Mikäli kirkkovaltuusto myöntää kirkon laajennusta varten investointimäärärahaa vuodelle 2007 suunnitelmien jatkamista varten, tulee kirkkoneuvoston asettaa rakennustoimikunta, joka tutkii vielä perusteellisesti laajennuksen laajuuden ja siihen sijoitettavat toiminnat ja laatii kustannusarvion. Mikäli Henrikinkirkon laajennukseen ryhdytään, ei se vaikuta muiden investointien toteutukseen, vaan ne toteutetaan sovitun investointiaikataulun mukaisesti. Kv päättää myöntää vuoden 2007 talousarvioon investointimäärärahan

9 Yhteinen kirkkovaltuusto euroa Henrikinkirkon laajennusta varten. Varsinainen suunnitelmien hyväksyntä ja rakentamispäätös tuodaan erikseen kirkkovaltuuston päätettäväksi. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kiinteistöjohtaja Kosola kertoi, että nyt tehtävän päätöksen jälkeen käynnistetään yksityiskohtainen suunnittelu ja varsinainen määräenemmistöä vaativa rakentamispäätös tehdään kirkkovaltuustossa niin pian kuin suunnitelmat ovat valmistuneet. 42 ' MUUTOKSENHAKU Kirkkovaltuusto päätti myöntää vuoden 2007 talousarvioon investointimäärärahan euroa Henrikinkirkon laajennusta varten. Varsinainen suunnitelmien hyväksyntä ja rakentamispäätös tuodaan erikseen kirkkovaltuuston päätettäväksi. On muutoksenhakuoikeus. Liite 1, 42 '. Pentti Huovinen Hannu Kallio puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Sirkku Koskinen Ann Sofi Hurme Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.3.2011 klo 18.00 19.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.03.2012 klo 16.00 18.35 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot