SISÄLLYS. Teatterimuseo. Juhlavuosi Teatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Artikkeli: Juhlat Teatterimuseossa teatteritaikaa öiseen aikaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Teatterimuseo. Juhlavuosi 2012. Teatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Artikkeli: Juhlat Teatterimuseossa teatteritaikaa öiseen aikaan"

Transkriptio

1 teatterimuseo 2012

2 SISÄLLYS Kannen kuvat: Taustakuva: Kuvia nyky-suomesta -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia pukuhuoneessa. Kuva: Ilona Kemppainen. Pesukone Suomi NYT! -installaatiosta, Kuvia nyky-suomesta. Kuva: Patrik Lustig. Kesäkampanjan kesäretkeläiset. Kuva: Ilona Kemppainen. Vivica von Frenckell prinssinä satunäytelmässä. Kuva: Vivica Bandlers arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland. Anna Viebrock Näyttämösuunnittelu arkkitehtuurina -näyttely. Kuva: Patrik Lustig. Teatterimuseo Juhlavuosi 2012 Teatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Artikkeli: Juhlat Teatterimuseossa teatteritaikaa öiseen aikaan Kokoelmat ja tietopalvelu Yhteistyötä 2012 Esinekokoelmat Arkisto Artikkeli: Teatterimuseon valokuva-arkisto traditiota ja uudistuksia Tieto- ja kuvapalvelu Näyttelyt Pysyvä näyttelykokonaisuus Backstage, Arkadia-teatteri ja Teatterin ullakko Vaihtuvat näyttelyt Kiertonäyttelyt Verkkonäyttelyt Teatterikasvatus Teatterimuseon näyttelyt innoittava oppimisympäristö Oheisohjelma Teatterikasvatuksen erityishankkeet Artikkeli: Työpajojen räätälöinti mitä ja kenelle? Tiedotus ja markkinointi Artikkeli: Helsingin paras salaisuus Teatterimuseon kävijätutkimuskampanja 2012 Talous ja tulevaisuus Talous Tulevaisuuden näkymiä Organisaatio, Henkilökunta, tilat Lahjoittajat Liite: Kokoelmien kartunta ja luettelointi

3 teatterimuseo Teatterimuseo on Helsingin Kaapelitehtaalla toimiva, yksityisen Teatterimuseon säätiön ( ) ylläpitämä esittävien taiteiden valtakunnallinen erikoismuseo. Museon tehtäviä ohjaavat museolaki ja -asetus, säätiön säännöt ja museon strategia ( ). Teatterimuseon strategiset tavoitteet vuosille : museon näkyvyyden ja esittävien taiteiden kulttuuriperinnön arvostuksen kasvattaminen digitaalisen agendan ja saavutettavuuden edistäminen kokoelmien terävöittäminen asiakkuuksien ja verkostoyhteistyön kehittäminen Museoviraston kanssa on solmittu sopimus valtakunnallisesta toiminnasta vuosille Valtakunnallisen toiminnan painopisteet tällä kaudella ovat strategian mukaisesti digitaalisen agendan ja saavutettavuuden edistäminen, kokoelmien liikkuvuus ja näkyvyys, nykydokumentointi sekä teatterikasvatuksen verkostoyhteistyön ja asiakkuuksien kehittäminen. kanssa ylläpidettävä Ilona-esitystietokanta on suomalaisen teatterin tietopankki, josta asiakkaat löytävät tiedon esityksistä 1800-luvulta tähän päivään. Teatterimuseo lisää esittävien taiteiden tuntemusta, niiden työn jäljen näkyvyyttä ja arvostusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Museon ydintoimintoja ovat pääasiassa suomalaisen teatterin ja tanssin ammatillista muistia ja kehitystä vaalivien kokoelmien ylläpito, valikoiva kartuttaminen, luettelointi ja digitointi, aineistolähtöinen tutkimus ja tiedon popularisointi, näyttelyt ja teatterikasvatus sekä monimuotoinen palvelutoiminta tieto- ja kuvapalvelusta oheisohjelmiin. Museon painopistealue on teatterikasvatus. Näyttelyt muodostavat toiminnallisen ja elämyksellisen oppimisympäristön. Kokoelmatyön ohjenuora on kokoelmapoliittinen ohjelma tallennussuunnitelmineen ja digitointiohjelmineen. Av-arkiston esitystallenteiden vastaanottoa ja käyttöä ohjaa museon säätiön ja suomalaisten esittävien taiteiden keskeisten tekijäjärjestöjen välillä solmittu kollektiivisopimus. Museo ylläpitää kahta ainutlaatuista esittävien taiteiden valtakunnallista tietokantaa. Ida-kokoelmatietokanta palvelee museon kokoelmien hallintaa ja tutkijasalin asiakkaita. Yhdessä Teatterin tiedotuskeskuksen

4 Teatterimuseo vietti 50-vuotisjuhliaan menestyksekkäästi kävijämääriensä kasvun, teatterin ja tanssin nykydokumentoinnin sekä kokoelmiensa näkyvyyden lisäämisen merkeissä. Juhlanäyttelyssä Kuvia nyky-suomesta 2000-luvun teatteria tuotiin tuoreeltaan näkyviin museon av-arkiston vuosien nykydokumentointiprojektin satoa. Teatterin ajankohtaisilmiöitä tunnetuksi tekevä näyttely toteutettiin teatterin ja esitystaiteen, tilataiteen, mediateknologian sekä ääni- ja valosuunnittelun uusin keinoin. Näyttelyn avasi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Vaihtuvien näyttelyiden ohjelmistossa puhalsivat myös kansainväliset tuulet Vivica Bandlerin teatteriperinnön ja saksalaisen Anna Viebrockin lavastustaiteen myötä. Näyttelyt toteutettiin yhteistyössä Vivicas vänner -säätiön, Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n ja Goethe-instituutin kanssa. Teatterimuseon henkilökunta kehitti juhlavuonna aktiivisesti osaamistaan mm. taloushallinnon ja työsopimuslainsäädännön, markkinoinnin, sosiaalisen median ja kokoelmienhallinnan koulutuksissa sekä antoi useissa eri hankkeissa ja seminaareissa panoksensa museoalan yhteiseen kehittämistyöhön. MUSEON TUNNETTUUS JA KOKOELMIEN NÄKYVYYS 4 Museon vetovoiman ja palvelutoiminnan kehittämiseen ei ole taikasanoja. Päämääränä on löytää ja konkretisoida ne oikean kaliiperin merkittävät teot, joilla Teatterimuseon tunnettuus ja vaikuttavuus lisääntyvät ja ydintehtävä esittävien taiteiden kulttuuriperinnön välittäjänä kirkastuu. Ryhmämyyntitiimi kokoontui vuoden aikana säännöllisesti seuraamaan kysyntää. Viestintäimagossa satsattiin edelleen rooleilla leikittelevään, humoristiseen ja omintakeiseen historiallisten ja uusien kuvien yhdistelyyn. Museonjohtajana sain teatterin keinoin antaa panokseni näkyvyyden kehittämiseen niin uusien tiedotuskuvien roolihahmona kuin kesäkampanjavideon tuunattuna johtajahahmona. Syksyllä houkuteltiin Helsingin paras salaisuus -kampanjalla, jonka yhteydessä kerätyn palautteen perusteella kävijämme ovat valmiita maksamaan elämyksellisestä, teatjuhlavuosi 2012 Museonjohtaja Helena Kallio Strategisten tavoitteiden mukaisesti lisättiin museon toiminnan ja museon vaaliman kulttuuriperinnön näkyvyyttä sähköisessä toimintaympäristössä ja sosiaalisessa mediassa. Kotisivuille avattiin syntymäpäivän kunniaksi Valokiilassa-kokoelmaspotti ja sähköiseen joulukalenteriin poimittiin Näyttämötaiteemme uranuurtajia arkiston valokuvakokoelmista. Vuoden seminaariohjelmassa käytiin tekijäkeskustelua vaihtuvien näyttelyiden teemoista ja nykypäivän näyttelijäntaiteesta sekä kiinnitettiin vuoden erityisteemana huomiota tanssiin. Käynnistettiin uusi verkkojulkaisusarja, jonka ensimmäinen osa keskittyy tanssin tutkimukseen. Minulla oli myös ilo vierailla kertomassa tanssin kulttuuriperinnöstä Teatterimuseon kokoelmissa Liisa Pentti + Co:n Kiasmassa järjestämässä tanssin dokumentaatiotapahtumassa Muistijälkiä Les Traces Mnésiques. terialan ammattitaidolla opastetusta vierailustaan Teatterimuseolla. Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa ryhdyttiin markkinoimaan yhteislippua. Sosiaalisen vastuunsa kantavana kulttuurikeitaana Teatterimuseo järjestää säännöllisesti myös ilmaispäiviä. Päämäärätietoinen työ museon tunnettuuden lisäämiseksi tuotti toimintavuonna hyvää tulosta: työpajojen ja muiden ryhmäkäyntien määrä kasvoi jopa sadalla ryhmällä edellisvuoteen verrattuna, Kaapelitehtaan näyttelyiden ja tutkijasalin kävijämäärä lähes tuhannella henkilöllä ja verkkosivukävijöiden määrä viidenneksellä edellisvuodesta. Välittömien vaikutusten lisäksi museon vaikuttavuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi tehty työ kantaa hedelmää pitkässä juoksussa. ERIKOISMUSEOSELVITYS JA TEATTERIMUSEON LAUSUNTO Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki avasi museon 50-vuotisjuhlanäyttelyn Kuva: Stella Karlsson. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2012 valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän tilaa ja tulevaisuutta koskevan selvityksen. Tätä varten käydyssä keskustelussa selvitysmies Kalle Kallion kanssa toin esiin suomalaisen monipuolistuvan ja uudelleenrakentuvan esittävien taiteiden kentän tallennustyön haasteita ja resurssitarpeita mm. sirkusperinnön ja uusien esittävän taiteen muotojen vaalimisessa. Esittämisen merkitys, roolitaitojen ja esityskriittisen tajun tarve kulttuurissa on korostunut entisestään. Tästä kertoi oivaltavasti museon ajankohtaisnäyttelyn studioinstallaatioon valittu Juha Jokelan ohjaama Esitystalous (Espoon KT 2010) luvulla on nähty teatterin ja tanssin vapaan kentän ammatillisten ryhmien neljännen aallon nousu sekä uusien, poikkitaiteellisten työtapojen ja esitysmuotojen kasvu. Produktio-kohtaisten ja kansainvälisten tuotantojen määrä lisääntyy. Valo- ja äänisuunnittelun merkitys on kasvanut ja av- ja mediateknologiasta on tullut entistä keskeisempiä teatterin työkaluja. Esittävien taiteiden monipuolisen aineiston tallentaminen edellyttää monipuolista asiantuntemusta ja uuden osaamisen kehittämistä. Samaan aikaan teatterin visuaalisen muistin muodostavien aineistojen, valokuvien sekä puku- ja lavastusluonnosten tarjonta kokoelmiin on suurta ja aineistot ylipäätään kasvussa teatterialan suurten ikäluokkien eläköityessä. Museo hoitaa kokoonsa nähden mittavaa haastetta erikoisalojensa ainutlaatuisena valtakunnallisena kulttuuriperintöasiantuntijana ja tietokeskuksena. OKM:n tilaama selvitys toi Teatterimuseolle uuden esittävien taiteiden museon muodostamiseen kannustavan, merkittävän toimen- 5

5 pide-ehdotuksen, joka kohdistaa huomion erikoisalamme keskeiseen merkitykseen ja vetovoimaan suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toimenpiteenä ehdotetaan Teatterimuseon perustavan Kansallisen Audiovisuaalisen Arkiston kanssa työryhmän suunnittelemaan esittävien taiteiden museota, jonka OKM varautuisi ottamaan seuraavan, v alkavan hallituskauden kärkitavoitteisiin. Museoon yhdistettäisiin Teatterimuseon ja Elävän kuvan museon toiminnot ja se tarvitsisi uudet tilat pääkaupunkiseudulta. Suunnittelutyöryhmään selvitysmies ehdottaa kutsuttavaksi edustusta myös musiikin, tanssin, sirkuksen ja viihteen sektoreilta sekä Helsingin kaupungilta, Museovirastosta ja Suomen Museoliitosta. Helsingin kaupungin kanta museon toiminnan merkittävänä tukijana on luonnollisestikin tärkeä. Teatterimuseon säätiö suhtautuu OKM:lle lähettämässään lausunnossa ehdotukseen avoimen positiivisesti tietyin erikoisalansa asiantuntemukseen perustuvin varauksin. Viihde on tässä yhteydessä nähtävä esittävän taiteen esitysperinteen osana eikä omana teatteriin, tanssin, sirkukseen ja musiikkiin rinnastettavana lajinaan. Musiikin lisääminen museon tehtäväpiirin (musiikkiteatteria tai jo nyt säilytettävää ooppera-aineistoa laajemmassa mielessä) on käytännössä valtava tehtävä ja edellyttäisi sekin tuntuvasti lisää resursointia. Uuden esittävien taiteiden museon on perustuttava olemassa olevan osaamisen vahvistamiseen ja resurssirakenteen on edelleen mahdollistettava kulttuuriperinnön laadukas tallentaminen. Hanke nähdään mahdollisena rakentaa olemassa olevan toiminnan varaan niillä edellytyksin, että henkilö- ja tilaresursoinnin lisäys on riittävä. Teatterimuseossa nähdään, että vakavasti otettavaan hankkeeseen voidaan ryhtyä vain Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta ja odotetaan tulevaisuuteen suuntautuvalla mielenkiinnolla ministeriön kantaa. IHANA PAIKKA! NÄYTTELIJÄJUKEBOKSI OLI AIVAN YKKÖNEN. EN MEINANNUT SAADA SIITÄ KYLLIKSENI. KAIKEN KAIKKIAAN MAHTAVA KOKEMUS, THE TIME JUST FLEW BY. KIITOS! Kuvia nyky-suomesta -näyttelyn esitystaidelaatikoissa avajaisvieraatkin pääsivät osaksi näyttelyä. Kuva: Stella Karlsson. Kaapelitehtaalla kävi kuluneen vuoden aikana yhteensä (13 680) kävijää. Näyttelyissä vieraili yhteensä (13 519) kävijää. Tietopalvelussa vieraili 204 (167) henkilöä (ryhmät ja yksittäiset kävijät). Tietopalvelun asiakkaiden kokonaismäärä puhelin- ja sähköinen asiointi mukaan lukien oli 584 (518) henkilöä. Kiertonäyttelyissä kävi vuoden aikana eri paikkakunnilla yhteensä (7 457) katsojaa. Kierrossa oli Silkkiä, samettia Oopperan pukuaarteita -näyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa ja Savonlinnan maakuntamuseossa. Lisäksi Viva Vivica! -näyttelyyn Tukholman kaupunginteatterissa tutustui syksyn näytäntökauteatterimuseon kävijät ja asiakkaat 2012 Museon palveluita käytti vuoden aikana kaikkiaan (vuonna 2011: ) ihmistä. Lisäksi museon verkkosivuilla oli (19 627) kävijää. Kävijälähtöisyys on museon keskeinen arvo. Tavoitteena on, että museon tietosisällöt ovat helposti ja eri muodoissa saatavilla ja että museon näyttelyissä kävijät, työpajojen ja oheistoimintaan osallistuvat ja tietopalvelun asiakkaat löytävät museosta tarvitsemansa. Näyttelyissä ja työpajoissa pyritään lisäksi tarjoamaan kävijälle elämys, pala teatterin lumoa. Vuonna 2010 uusittu pysyvä näyttely on osoittautunut kävijöiden kannalta sangen toimivaksi, vuonna 2012 museolla mahtui käymään ennätysmäärä ryhmiä. Kävijälaskennassa on ulkoistetun vastaanottopalvelun vuoksi ollut keväällä ongelmia, joten näyttelyissä vierailleiden kokonaismäärä on suuntaa antava, muttei aivan vastaa todellista kokonaismäärää. den aikana katsojaa ja Juha Lukalan pienoismallin museon kokoelmista näki Turun kaupunginteatterissa syksyn näytäntökauden katsojaa. Suurin osa museon kävijöistä tutustuu museoon edelleen ryhmän (työpaja tai juhlapalvelu) mukana. Ryhmäkäyntien määrä jopa ylitti asetetun 550 ryhmän tavoitteen: erilaisia ryhmiä kävi vuonna 2012 yhteensä 572 (473) kappaletta. Opetustunteja annettiin yhteensä 824,5 tuntia. Teatteriseikkailu on edelleen museon menestystuote, 1 2 tunnin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä pajoja oli 112 (113) kpl. Historiaseikkailut ja -kävelyt ovat myös vakaassa suosiossa, samoin pienimpien Satupolut. Synttäriseikkailut ovat suurin kasvaja, syntymäpäivät järjestettiin museolla 77 (45) kertaa. Juhlapalvelun tilaisuuksia järjestettiin 67 (74) kappaletta. Kävijöille tarjottiin jälleen näyttelyiden lisäksi muuta teema- ja erikoisohjelmaa: talvi- ja joululomapelejä, pääsiäisen suuri munametsästys ja kesäkurssit vuotiaille, ja marraskuun jo perinteiset Horror-pelit. Pääsylippujen hinnat olivat 6/4 euroa, yhden maksavan aikuisen mukana pääsi yksi alle 15-vuotias ilmaiseksi. Loppuvuodesta otettiin käyttöön yhteislippu Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa, 10 euroa. Ryhmäkäynnin hinnat olivat 70/90/110 euroa. Ilmaispäivät museossa olivat kuluneena vuonna äitien- ja isänpäivä, Kansainvälinen lastenteatteripäivä (20.3.), Maailman teatte- 6 7

6 ripäivä (27.3.), Kansainvälinen tanssin päivä (29.4.), Kansainvälinen museopäivä (18.5.) ja Helsinki-päivä (12.6.). Valtakunnallisena Satupäivänä museo toimi jälleen tapahtuman pääpaikkana. Päivän aikana noin 100 päiväkoti-ikäistä lasta kävi viidessä erilaisessa työpajassa, näyttelijä Seela Sella avasi Satupäivän ja museon hissi muuttui satuhissiksi lastenkirjakuvittajien töillä. Illan päätti vielä ammattilaisille suunnattu paneelikeskustelu ja illanvietto. Asiakkaiden tyytyväisyys on juhlapalvelun kohdalla kaiken a ja o, vain tyytyväinen asiakas tulee uudelleen ja kertoo saamastaan kohtelusta eteenpäin museota hyödy ävällä tavalla. Asiakaskommen t kertovat onnistuneista illoista museossa: Pikkujoulut Tea erimuseossa siten, e ä kaikki osallistuvat näytelmän tekemiseen amma laisten opastuksella on todellakin paitsi kokeilemisen arvoinen myös hintansa väär hauska ja ikimuiste ava tapahtuma. JUHLAT TEATTERIMUSEOSSA TEATTERITAIKAA ÖISEEN AIKAAN Projek päällikkö Meri Eerola Kiitos eilisestä, kaikilla oli tosi hauskaa ja paikka ihastu ava. Kundit täällä kyselee e ä koska mennään sinne taas leikkimään? Ne naamiaisasut upposivat kun veitsi sulaan voihin. Juhlapalvelu on museossa ollut käynnissä jo vuodesta Viime vuosina palveluun on rakenne u yhä parempia toimintatapoja ja kustannustehokkuu a sekä tavoiteltu asiakkaan kannalta helppoa juhlaa: valmiiksi mie yjä kokonaisuuksia, joiden avulla sekä yritys- e ä yksityisasiakas saa onnistuneet juhlat. Palvelu pyrkii siihen, e ä museon etosisällöt ja elämyksellisyys nousevat esiin ja muodostavat kehykset laisuudelle. Museon painopistealue tea erikasvatus on myös juhlien suola: erityisintä ja hauskinta on tea erin kokeilu. Juhlapalvelu käy ää museota silloin, kun se on muilta asiakkailta sulje u. Juhlia järjestetään klo 18 alkaen ja maanantaisin. Juhlatoiminta nostaa siis käy öaste a syömä ä juurikaan muiden toimintojen voimavaroja. Vuoden 2012 aikana laisuuksia järjeste in 64 kappale a. Ei voi muuta, kuin todeta, e ä laisuus oli kaikin puolin onnistunut suunni elusta lopputoteutukseen. Suunni eluvaiheessa kuunnel in hyvin asiakkaan toiveita ja taustaa. Tila u ohjelma oli sovitun mukainen ja eri äin pide y, tekniikka toimi hyvin ja tarjoilut olivat mai avat. Onnistunut ja eri äin tarpeellinen ir o o arkeen. Mukanaolleiden kommen en perusteella kaikki tuntuivat tykkäävän työpajasta, vaikka myönsivätkin e eivät olleet ihan omalla alueellaan silloin kun joutui itsekin osallistumaan (tämä ei liene ole mikään ihme teknisten ihmisten keskuudessa). Ohjelman etenemisessä oli hyvää se, e ä alku oli kevyempi ja sitä kau a pääsi lämpenemään ja avautumaan paremmin jatkon osallistumisten kannalta. Vetäjät olivat hyvin läsnä, kannus vat ja saivat porukan hyvin mukaan ja kaikki osallistuivat ja antautuivat mukaan huolima a mokailun vaarasta. Ympäristö oli hyvä, sillä jo pelkästään se sai piilotetut esiintymistaidot heräämään ja normaalit arkiaskareet + työkuviot unohtumaan. Ilmeises hyvin normaalista työkuviosta poikkeava ympäristö au aa hyvin irtaantumaan arjesta... mistä tulikin mieleeni e ä kuinkas tea erin väki irroi autuu työarjesta; käymällä Ilo ir piirilevyistä -luennolla teknisessä tehdasympäristössä? Ihan mahtavat juhlat. Siis todella. Kiitos aivan valtava. Tea erimuseo rules. Juhlapalvelu on etys suhdanteista riippuvaista, mu a laisuuksien määrä näyttää pysyvän vuodesta toiseen melko samana. Se kertoo siitä, e ä museon palvelulle on lausta ja hinnoi elu on kohdillaan. Kuluneena vuonna kustannusrakenteessa tapahtui muutos, useimmat asiakkaat os vat laisuutensa tarjoilun mieluummin suoraan catering-yritykseltä. Palvelun tuo o näy ää siis laskeneen, mu a niin ovat kulutkin laskeneet, kun tarjoilulasku ei enää kierrä museon kau a. Puhdas tuo o siis itse asiassa hiukan kasvoi edellisvuoteen verra una. Juhlapalvelu työllistää ensisijaises museon muutenkin käy ämiä free lancereita ja tarjoaa työ laisuuksia täydentämään tun palkkaisten työntekijöiden ansioita. Juhlatyöläiset ovat useimmiten museon näy elyvalvojia, ja juhlaillan aikana kerrotaan museon toiminnasta ja kokoelmista usein museossa ensi kertaa vieraileville. Paikalla on aina myös museon vakinaista henkilökuntaa, museon turvallisuuden ase amat erityisehdot edelly ävät, e ä paikalla on tekniikan ja turvallisuuden hallitseva henkilö. Kuva: Ilona Kemppainen 8 9

7 Teatterimuseon kokoelmat palvelevat museon toimintaa, yleisöä ja erikoisalan tutkimusta. Esinekokoelmat ja arkisto vaalivat kansallisesti merkittävää teatteriaineistoa jopa 1830-luvulta alkaen ja tietopalvelun tutkijasali vastaanottaa asiakkaita neljänä päivänä viikossa. Kokoelmat täydentyvät teattereiden ja tanssiryhmien, alan järjestöjen, taiteilijoiden sekä muiden yksityishenkilöiden lahjoituksin. Esinekokoelmien pääosassa on puku- ja lavastustaiteen esineistö ja luonnokset, teatterin ja tanssin roolipuvut, lavastuspienoismallit ja historialliset taustafondit. Kokoelmiin kuuluu myös jonkin verran oopperan ja nukketeatterin aineistoa, teatterihistoriallisesti keskeistä valolaitteistoa sekä näyttelyprojektien yhteydessä koottu aasialaisen teatterin kokonaisuus. Esinekokoelmista vastaa päätoiminen esinekokoelmien amanuenssi. Arkiston kokoelmat jakautuvat asiakirja-aineistoon (teatteri- ja järjestöarkistot, henkilöarkistot, käsiohjelma- ja julistekokoelma, lehtileikekokoelma), valokuva-arkistoon ja av-arkistoon (esitystallenteet ja tekijähaastattelut). Lahjoitusten vastaanottomäärä on viime vuosina ollut noin 20 hyllymetriä vuosittain. Arkistosta vastaa päätoiminen arkistonhoitaja. 10 kokoelmat ja tietopalvelu Vuonna 2008 valmistunut kokoelmapoliittinen ohjelma suuntaa tallennustyötä nykydokumentointiin sekä teatterin ja tanssin ominaispiirteitä ja kehitystä valottavien ilmiöiden ja aikakauttaan ilmentävien valikoitujen esitysten tallennukseen. Ajankohtainen strateginen tavoite on kokoelmien kokonaisprofi ilin terävöittäminen. Harkittu kartunta ja tilojenkäyttö, digitointi ja tietokantaan saattaminen, arvoluokituksen kehittäminen ja poistosuunnitelman toteuttaminen ovat kokoelmien kokonaishallinnan avainsanoja. Museo painottaa esinekokoelmien kartuttamisessa esineistön kuntoa ja teatterihistoriallista laatua sekä esitystaiteellista kontekstia avaavan tekijätiedon saatavuutta. TEATTERIMUSEON KOKOELMAT JA TIETOPALVELU MUODOSTAVAT ESITTÄVIEN TAITEIDEN AINEELLISEN, VISUAALISEN JA AUDIOVISUAALISEN MUISTIN Teatterimuseon kokoelmien yhteydessä toimiva tieto- ja kuvapalvelu vastaa sekä museon omaan materiaaliin että yleisesti teatteriin liittyviin tiedusteluihin. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä tutkijasalissa. Laajat selvitystyöt tehdään maksullisena tietopalveluna. Tietoja kuvapalvelu kehittää tekijänoikeuksien puitteissa valokuva-arkiston digitaalista tallennusta ja jakelua, kuvankäyttösopimusten käytäntöä sekä sähköisen toimintaympäristön hyödyntämistä aineistojen saavutettavuuden edistämiseksi. Kuva- ja tietopalvelusta vastaa päätoiminen tutkija. Vuonna 2012 palvelua hoiti elokuusta alkaen sijainen vakituisen tutkijan ollessa vuorotteluvapaalla. yhteistyötä 2012 Teatterimuseon kokoelma-asiantuntijat antoivat toimintavuonna panoksensa museoalan yhteisiin kehittämisprojekteihin. Arkistonhoitaja ja amanuenssi osallistuivat Museo hankkeen tiedotustilaisuuksiin ja toimivat asiantuntijajäseninä luettelointityöryhmän kommenttiryhmässä. Tietohallintotiimiin kuuluva tiedottaja osallistui lisäksi kokoelmien kokonaisarkkitehtuurin kommentointiin. Edelleen seurattiin aktiivisesti Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (KDK) etenemistä, perehdyttiin hankkeen asettamiin sähköisen pitkäaikaissäilytyksen vaatimusmäärittelyihin ja muokattiin kokoelmien käytäntöjä KDK-ohjeistusten mukaan siten, että Teatterimuseo voisi tulevaisuudessa liittyä hankkeen piiriin. Digitoinnin suunnitelmallisuutta kehitettiin edelleen: laadittiin heti käyttöönotettu digitointiohjelma, digitointisuunnitelman ja -politiikan kirjaamista jatketaan. Arkistonhoitaja ja amanuenssi osallistuivat myös Museoviraston tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoivan TAKO-yhteenliittymän seminaareihin sekä poolin 6 (Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja hyvinvointi) toimintaan. Teatterimuseon omana TAKO-projektina ryhdyttiin tallennusyhteistyön, valtakunnallisen asiantuntijuuden ja tietopalvelun hyväksi vuoden 2012 lopulla keräämään tietoa muiden suomalaisten museoiden ja arkistojen teatteriaineistoista. Tieto- ja kuvapalvelu on mukana seitsemän museon Kysy museolta -verkkopalveluhankkeessa kehittämässä Teatterimuseon valtakunnallista saavutettavuutta. Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Vuoden 2012 aikana tehtiin suunnittelu- ja sisällöntuottamistyötä sekä testattiin järjestelmää. Verkkopalveluun lähetetyt kysymykset ja annetut vastaukset asiasanoitetaan ja tallennetaan museokohtaiseen, palvelun ylläpito-ohjelmistona toimivaan tietokantaan. Päämääränä on palvella yleisöä paremmin, saada talteen ja julkaista museon tietopääomaa sekä tehdä näkyväksi museoissa tehtävää tietopalvelutyötä. Palvelu taustaohjelmistoineen on suunniteltu siten, että se on helposti otettavissa käyttöön myös muissa museoissa ja muistiorganisaatioissa. Palvelun toteutusta on rahoitettu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksella. Teatterimuseon esinetietokannasta poimittiin vuonna 2012 Suomen Museot Online -hakuportaaliin (SMOL) 114 kappaletta pukusuunnittelija Liisi Tandefeltin Helsingin Kaupungiteatteriin, Turun Kaupunginteatteriin sekä Tampereen Työväen Teatteriin suunnittelemia pukuluonnoksia ja pukuja ja 1980-luvuilta. Tandefelt, joka on vuosina tehnyt yli kolmekymmenvuotisen uran pukusuunnittelijana, kuuluu suomalaisen pukusuunnittelun uranuurtajiin. Lisäksi SMOL-palveluun poimittiin arkistosta 200 Helsingin Kaupunginteatterin esityskuvaa teatterivalokuvaaja Kari Haklin negatiivikokoelmasta (TeaMK2003:019). Aineiston verkkonäkyvyyden viitekehyksen muodostavat tekijänoikeudet. Vuoden 2012 lopussa SMOL-palvelussa on Teatterimuseon kokoelmista nähtävänä 437 esinetietuetta ja 877 valokuvatietuetta. 11

8 Kahden erillisen luettelointiprojektin tuloksena museon Ida-kokoelmienhallintaohjelmaan lisättiin kuluneena vuonna 156 uutta tietuetta (v ). Vuoden 2012 lopussa esinetietokannassa oli täten tietuetta (v ). Esinekokoelmien digitointiaste on 35 % (v %). Digitoinnin myötä kokoelmat saadaan sujuvammin sekä kansalaisten että tutkijoiden ulottuville. Varsinaisen luetteloinnin piirissä esineitä on todellisuudessa enemmän, sillä kaikkia luetteloituja esineitä ei ole vielä viety sähköiseen tietokantaan, tai yksi tietue voi käsittää useampia esineitä, esim. sarjan jonesinekokoelmat KOKONAISHALLINTA, DIGITOINTI JA SAA- VUTETTAVUUDEN EDISTÄMINEN Esinekokoelmissa jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä kokoelmien terävöittämiseen, kokonaishallintaan ja saavutettavuuden lisäämiseen tähtäävää Koko-hanketta. Hankkeessa kokoelmia ja niiden merkittävyyttä pohditaan suhteessa kattavuuteen, kuntoon, säilytysresurssiin sekä tutkimus- ja näyttelykäyttöön. Esinekokoelmien hoidon tavoitteena on nykyisen kokoelman profi lointi, inventointi ja luettelointi mahdollisimman kattavasti, asianmukainen säilytys sekä suunnitelmallinen ja hallittu kokoelmien kartuttaminen tarkennetun tallennussuunnitelman puitteissa. Tavoitteena on myös digitointiasteen nostaminen pitkällä tähtäimellä, jotta kokoelmien saavutettavuus taataan. Vuonna 2012 esinekokoelmia inventoitiin sekä luetteloitiin sähköisessä muodossa tietokantaan kokoelma-assistenttien avulla ja saatiin purettua viime vuosina vastaanotettua lahjoitussumaa. Keskityttiin 2000-luvulla saapuneiden puku- ja pienoismallilahjoitusten käsittelemiseen. Pienoismalliprojekti kesti kolme kuukautta ja pukuja luetteloitiin neljän kuukauden ajan. Pukujen ja pienoismallien käsittely ja luetteloiminen on erittäin aikaa vievää, ja digitoinnin ja luetteloinnin hoiti tällä kertaa sama henkilö. Niinpä digitointimäärä jää pienemmäksi kuin edellisen vuoden OKM-rahoitteisessa, isommassa erillisprojektissa. kun tietyn tuotannon luonnoksia. Digitointiasteen suhteelliseen vähäisyyteen vaikuttaa laaja lavastus- ja pukuluonnoskokonaisuus, joka on noussut esinekokoelmien suurimmaksi aineistoksi. Museon kokoelmissa on vuoden lopussa kaikkiaan luonnosta, joista hieman yli puolet (noin 8 358) on pukuluonnoksia. Luonnosten osuus koko esinekokoelmasta on jopa 81 %. Kaikkiaan kokoelmissa on esinettä. KARTUNTA Kokoelmien kartunta pidettiin vuonna 2012 maltillisena, lahjoituksia vastaanotettiin 23 kappaletta. Kartunnan määrää nosti kuitenkin muutama lukumäärältään suurempi luonnos- ja pukulahjoitus. MERKITTÄVIÄ ESINELAHJOITUKSIA Lavastaja Eeva Ijäs lahjoitti juhlanäyttelyssään Ilolla. 25 vuotta skenografiaa KOM-teatterissa esillä olleet 12 pienoismallia. Ijäs on toiminut KOM-teatterissa vakituisena vierailijana vuodesta 1986 alkaen ja tehnyt yhteistyötä teatterinjohtaja, ohjaaja Pekka Milonoffin kanssa jo vuodesta Outi Nurmimaan luovuttama lahjoitus sisälsi 257 luonnosta lavastaja ja pukusuunnittelija Seppo Nurmimaan ( ) Suomen Kansallisoopperassa tekemän pitkän uran varrelta. Nurmimaa aloitti työt Kansallisoopperassa jo vuonna vuotta Tampereen Työväen Teatterin puvuston päällikkönä ja pukusuunnittelijana toimineen Ritva Sarlundin lahjoitus oli mittava, 840 pukuluonnosta. Pukusuunnittelija Maria Salminen lahjoitti palan suomalaisen musiikkiteatterin historiaa: 21 Uuden Iloisen Teatterin kevätesityksiin suunnittelemaansa pukua sekä 416 pukuluonnosta vuosien varrelta. Teatterinukkekokoelma täydentyi Leila Peltosen Matkalaukkuteatteriin vuonna 2006 valmistuneen Sammakkoprinsessa -produktion aineistolla Ida Vanttajan valmistamine nukkeineen. Esinekokoelmien kartunta vuosina 2012 ja Näyttämöpuvut Lavastus- ja pukuluonnokset Pienoismallit Teatterinuket 56 2 Muut Yhteensä

9 arkisto Arkiston kartunta, projektit ja käytäntöjen kehittäminen fokusoitiin valokuviin ja kuvatallenteisiin. Helmikuussa arkisto oli arkistonhoitajan vaihdoksen vuoksi noin kaksi viikkoa ilman hoitajaa. Arkistossa jatkettiin vuonna 2011 aloitettua 2000-luvun esitystallenteiden nykydokumentointiprojektia, johon kuuluivat selvitys-, keruu-, ja luettelointivaiheet. Edellisvuoden hyvän taloudellisen tuloksen pohjalta myös arkiston digitointia ja järjestämistä edistettiin merkittävästi: digitoitiin museon kokoelmissa olevia VHS-videoita sekä järjestettiin Tanja Aholan negatiivi- ja dia-arkisto. Projektit työllistivät määräaikaista henkilöstöä noin 13,5 henkilötyökuukauden verran. Museotyöntekijä ja siviilipalvelusmies osallistuivat arkiston oheistöihin. Lisäksi arkistossa työskenteli Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen harjoittelija vajaan kuukauden, 135 tuntia. KARTUNTA Asiakirja-arkisto Asiakirja-arkiston tilastoituja lahjoituksia vastaanotettiin varsin maltillisesti: 25 erää, laajuudeltaan yhteensä 12,75 hyllymetriä (hm). Lisäksi vastaanotettiin teattereiden ja yksityishenkilöiden lahjoittamia käsiohjelmia ja julisteita, joita aikaisempien vuosien tapaan ei tilastoitu. Merkittävä osa lahjoituseristä sisälsi muun aineiston ohessa myös runsaasti valokuvia. Esimerkkeinä mainittakoon balettitanssija Lucia Nifontovan henkilöarkisto (0,5 hm ja 544 valokuvaa), Ritva Siikalan lahjoittama osa Raivoisat Ruusut -teatteriryhmän arkistoa (3,16 hm ja noin valokuvaa) ja Teatterin tiedotuskeskus ry:n (TINFO) lahjoittama aineistokokonaisuus (1,1 hm ja noin 800 valokuvaa). Valokuva-arkisto Vuonna 2012 Teatterimuseon arkiston suurimmat yksittäiset luovutuserät olivat teatterivalokuvaajien arkistoja. Tanja Aholan negatiivi- ja dia-arkisto käsittää teatteri- ja tanssikuvaa luvulta. Leena Klemelän digitaalisten valokuvien arkisto sisältää valokuvaa, joista suurin osa on Suomen Kansallisteatterin esityskuvia luvuilta. Valokuvalahjoituksiin lukeutuivat myös 843 vedoksen kokoelma Helsingin kaupunginteatterin esityskuvia luvuilta ja 98 mustavalkovedoksen kokoelma viipurilaisia teatterikuvia 1900-luvun alkupuoliskolta. Näyttelijä Pirkko Laakso lahjoitti Teatterimuseon arkistoon muistiinpanonsa opiskeluvuosiltaan Suomen Teatterikoulussa 1950-luvulta. Kuva: Ilona Kemppainen. AV-ARKISTO: TEATTERIMUSEON 50-VUOTISJUHLAPROJEKTI NYKYDOKUMENTOINTIA AJAN HERMOLLA Syksyllä 2011 käynnistetty teattereiden ja ammattimaisten teatteriryhmien 2000-luvun tuotantojen kuvatallenteita kartoittava kysely valmistui keväällä Kysely lähetettiin 68 teatterille, ja vastauksia saatiin 24. Vastausprosenttia (35 %) voidaan pitää hyvänä keruutuloksena, sillä teattereilla tai ryhmillä ei pääsääntöisesti ole tällaisen tiedon systemaattiseen tuottamiseen osoitettua henkilökuntaa. Palautetut kyselykaavakkeet arkistoitiin, ja Kuvia nyky-suomesta -näyttelyn käsikirjoittajat valitsivat vastausten pohjalta esitystallenteita, jotka valottavat 2000-luvun teatterin keskeisiä ilmiöitä. Käynnistettiin kohdennettu keruu, joka tuotti 69 esitystallennetta Teatterimuseon kokoelmiin. Tallenteet luetteloitiin tuoreeltaan Ida-tietokantaan. Alkuperäistallenteen formaatin mukaan tallenteet joko kopioitiin tai digitoitiin museon palvelimelle ja fyysiset tallenteet palautettiin teattereille. Sähköisten tiedostojen formaatit vaihtelivat alkuperäistallenteen mukaan, mutta arkistokappaleet pyrittiin tuottamaan mahdollisimman häviöttömästi. Lisäksi tallenteista tuotettiin keveämmät katselukopiot. Idatietokantaan syötetyt tekniset metatiedot täydennetään myöhemmin KDK-hankkeen määritelmien mukaisiksi. Edellisvuonna alkanut projekti jatkui 5 kuukautta vuonna Tallenneaineistoa tuotiin esille heti vuoden 2012 juhlanäyttelyssä. Näyttelyn välittämiin suomalaisen 2000-luvun teatterin ilmiöihin kuuluvat liikkuvan kuvan sekä ääni- ja valosuunnittelun keskeisyys, dokumenttiteatterin ja vapaiden ammattiryhmien uusi aalto, uudet työtavat, kotimaisen draaman vahva nousu sekä esitystaiteen erottuminen omana suuntauksenaan. Näyttelyyn rakennetun kontin koosteisiin, klassikkonäytelmien lööppiseinälle, videoinstallaatioon sekä esitystaiteen bokseihin ja bunkkeriin poimittiin monipuolista aineistoa yhteensä 62 esityksestä, jotka yhdessä kertovat siitä, millainen Suomi on nyt ja miltä suomalaisuuden ajankohtainen kertomus teatterin silmin näyttää

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen teatterimuseo 2013 Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen demot Kuvia nyky-suomesta -näyttelyssä

Lisätiedot

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36 Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28 Panu Kari s. 11 Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31 Milla Kortemaa s. 36 Patrik Lustig s. 7, 29, 30, 39, 41, 43, 46 Topi Vanhatalo s. 18, 23, 33 Anna

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teatterimuseo valtakunnallinen erikoismuseo Taidetta, tietoa, taitoa, toimintaa ja tapahtumia

SISÄLLYS. Teatterimuseo valtakunnallinen erikoismuseo Taidetta, tietoa, taitoa, toimintaa ja tapahtumia Kansi Valokuvat: Tanja Ahola s. 3, 7, 17, 18, 19, 21, 29, 33 Kasper Hirvikoski s. 31 Ilona Kemppainen Kansi: iso kuva, sähkömies, pienoismalli ; s. 4, 8, 32, 37 Heli Nurmi s. 22 Kaisa Rissanen Kansi: maalari,

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ OIMI AK RTOMUS 2012 1/22 MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS Suomen Urheilumuseosäätiön palvelujen asiakasmäärät lisääntyivät toimintavuoden aikana. Erityisen merkittävä lisäys oli verkkopalvelujen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

Hämeenlinnan. kaupungin historiallinen. Hämeen maakuntamuseo

Hämeenlinnan. kaupungin historiallinen. Hämeen maakuntamuseo Toimintakertomus 2008 Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Kanta- Hämeen maakuntamuseo SISÄLLYS: 1. Katsaus vuoteen 2008 3 2. Museokohteet ja toimitilat 4 Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo

Lisätiedot

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi

K a n s a l l i s - k i r j a s t o. Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi 1 2011 K a n s a l l i s - k i r j a s t o Tiedonhaun huominen Norjan digitaalinen kirjahylly Mikä ihmeen LibQUAL? V. A. Koskenniemi Sisällys 1/2011 kansalliskirjasto 1 Digitaalinen kirjasto on pian arkipäivää

Lisätiedot

EMMA Toimintakertomus 2007

EMMA Toimintakertomus 2007 EMMA Toimintakertomus 2007 EMMA - Espoon modernin taiteen museo Toimintakertomus 2007 Ensimmäinen täysi toimintavuosi 4 Hallinto ja talous 5 Näyttelytoiminta 6 Raimo Utriainen - Soiva viiva 6 Mari Sunna

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

VALTIO N TAIDEMUSEON

VALTIO N TAIDEMUSEON VTM dnro 1/220/2012 VALTIO N TAIDEMUSEON Tilinpäätösasiakirja Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat VUODELTA 2 011 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 3 1 JOHDON KATSAUS 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TULOSALUEITTAIN

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma KANSALLISAARTEITA KAIKILLE - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma 1 Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren Taitto: Mikko Rautala Julkaisija: Museovirasto Nervanderinkatu 13 PL 913 00101 HELSINKI

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot