1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/ NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN"

Transkriptio

1 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1 (35) nimi Pertti Pennanen osoite Perttelintie 20.E Porvoo sähköposti. Puhelin syntymäaika Opinnot Oppilaitos Koulutus/tutkinto Aika Lisätietoja Tutkintoon liittyvä työkokemus Työnantaja Työtehtävä Aika Lisätietoja Muu tutkintoon liittyvä osaaminen Tutkinnon suorittaja on osallistunut valintahaastatteluun kartoitus-/orientaatiojaksoon osaamiskartoitus Ohjauksen ja tukitoimien tarpeen selvitys tehty Muut osaamisen tunnistamisen menetelmät: Johtopäätökset Tutkinto Opiskelumuoto/ rahoitusmuoto Valmistavaan koulutukseen osallistumisaika -

2 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi 2 (35) Johtopäätökset tutkinnon osittain Tutkinnon osa Palvelutehtävissä toimiminen Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Ylläpitotehtävissä toimiminen Palvelujen käyttöönotto ja tuki Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Esitys osoitetun osaamisen tunnustamisesta (luotettavat asiakirjat) Tutkinnon osan suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Ohjaus ja erityiset tukitoimet: Muuta: Ohjauskeskustelu käyty: / 201 tutkinnon suorittaja kouluttaja

3 2. TUTKINNON SUORITTAMINEN 3 (35) HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Näytön osan nimi: PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Aikataul u ja käytänn ön järjestel yt Arvioijat Arvioiji en esitys ja pvm Organisaation toimintaprosesseissa toimiminen tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana Sosiaalisen median käyttäminen Sosiaalisen median mahdollisuuksien käyttö vastuullisesti, huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan Työvälineohjelmien käyttäminen Työssä tarvittavien työväline- ja viestintäohjelmien sekä sovellusohjelmien käyttö monipuolisesti Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen Liiketoiminnan keskeisten prosessien ja toimintojen tunnistaminen, kuvailu ja dokumentointi sekä esittely Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen dokumentointi Wikipedia sivu Facebook.Wikipedia SOME.doc SOME.pdf kerava projekti ohjelmat.mmap kerava projekti ohjelmat.pdf Sinkka projekti.doc Sinkka projekti.pdf Himaverkko.pdf Edupolinverkko.pdf Työympäristöstä huolehtiminen Työympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä huolehtiminen, ottaen Järjestyssäännöt.doc Järjestyssäännöt.pdf

4 huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet Toimiminen työssä ja työyhteisössä Työyhteisön sääntöjen ja tapojen selvittäminen 4 (35) Työyhteisö.doc Työyhteisö.pdf Palvelutilanteen hoitaminen suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen palvelee asiakasta hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrityksen tai organisaation toimintatai liikeideoiden, keskeisten palvelujen ja tuotteiden selvittäminen Tiedon haku tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta Tiedon haku yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä Ammattialan yritystoiminnan arviointi Ammattialan yleisen yritystoiminnan rakenteen, kehityssuuntien sekä yhteistyökumppanien selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Asiakkaan sujuva palvelu suomen, englannin ja ruotsin kielellä Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen Tuotteista, palveluista ja asiakkaista datatietojen haku, ylläpito ja hyödyntäminen Saas projekti.doc Saas Projekti.pdf Kerava hallinan kaytto kuvaus.vds Kerava hallinan kaytto kuvaus.pdf Kerava php sivut.doc Kerava php sivut.pdf Omaosaaminen.doc, pdf ja xlsx Verkkojulkaisu projekti esim.doc ja pdf Saas projekti.doc Saas projekti.pdf Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Saas projekti.pptx Saas projekti.pdf Sinkka palaute.doc Kerava hallinan kaytto kuvaus.vds Kerava hallinan kaytto kuvaus.pdf Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Saas projekti.doc Saas projekti.pdf Palvelutilanteessa toimiminen Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu yrityksen tai organisaation Kerava käyttöohje.doc

5 palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa Palvelutilannetta säätelevien säädösten ja sopimuksien noudattaminen Jälkitoimien hoitaminen Kirjallisten raporttien laatiminen ja varmuuskopiointi yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti sekä esiintyy tarvittaessa erilaisissa medioissa Laina dokumentti Lainaus dokumentti 5 (35) Kerava käyttöohje.pdf Henkilörekistereistä lain kannalta Sinkka palaute.doc Tietoturva.pdf Tietoturva.doc Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Henkilörekistereistä lain kannalta

6 Sisäisen- ja asiakasviestinnän tietotekninen toteuttaminen viestii sähköisesti ja kirjallisesti laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja ylläpitää tietokannoissa ja - verkoissa olevaa tietoa Tietokantojen ja -verkkojen käyttäminen Tietokannoissa ja verkoissa olevan sisällön ylläpito sekä HTML-kielen hallinta Materiaalin hallinta Materiaalien tarkoituksenmukainen käyttö huomioiden uusintakäytön php sivusto html sivut Heksu html sivut Teleprikaati html projekti 6 (35) Kerava php sivut.doc Kerava php sivut.pdf Sinkka.doc Sinkka.pdf ex.html Teleprikaati Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

7 7 (35) Näytön osan nimi: JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Ammattitaito- Vaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Näyttö2/Sivu2 Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä Hankintaprojektissa toimiminen Hankintoihin liittyvän lainsäädännön selvittäminen Projektissa toimiminen Projektityöskentelyn työvälineiden hyödyntäminen Aktiivinen ja vastuullinen työskentely hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä Lainattu dokumentti Omat dokumentit ja tiedostot JHS1661.pdf Hankinnat.doc Hankinnat.pdf Sinkka projekti.pdf Kerava projekti.pdf kerava_taidemu seo.zip Saas Projekti.pdf SAAS tietoturvaprojekt i.zip

8 Asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat Käyttöjärjestelmien asentaminen Työasemaan kahden erityyppisen käyttöjärjestelmän asennus ja konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi Ohjelmien asentaminen Työväline- ja sovellusohjelmien asennus ja konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi 8 (35) Projekti.pdf WMware dual.doc WMware dual.pdf Projekti.pdf Projekti.doc Konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi Kytkeä työasema verkkoon Testata työaseman käyttöönotto Dokumentoida työaseman käyttöönotto Käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti Tietokoneen rakenteen hallinta Tarkoituksenmukaisten osien valinta ja tietokoneen kokoaminen loppukäyttäjän tarpeet huomioiden Verkkoon kytkeminen Työaseman kytkeminen verkkoon suunnitelmien mukaisesti Työaseman testaaminen Käyttöönotettavan työaseman testaaminen suunnitelmien mukaisesti Työaseman käyttöönoton dokumentointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden sekä materiaalien käyttö vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa Internetin hyödyntäminen Internetin palvelujen hyödyntäminen monipuolisesti, myös englanninkielisiä Käsikirjojen hallinta Omat Dokumentit Omat Dokumentit Projekti.doc Projekti.pdf verkko.doc verkko.pdf Projekti.pdf Projekti.doc Projekti.pdf Projekti.doc Sinkka projekti.pdf Kerava projekti.pdf F-Secure BSP Green Office.doc Green Office.pdf Projekti.doc Projekti.pdf

9 Laitteiden käsikirjojen käyttö Omat Dokumentit 9 (35) Projekti.doc Projekti.pdf FM2A85X Extreme4-M.pdf Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta Kestävän kehityksen mukaisten ympäristöratkaisujen arviointi opastettuna yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä Kustannustehokas toiminta Tuotteen tai palvelun kustannusten laskenta ja oman työpanoksen osuuden laskenta siitä Tuloksellisen toiminnan tietopohjan soveltaminen työssään ja työyhteisössään Omat Dokumentit Omat Dokumentit Projekti.doc Projekti.pd Green Office.doc Green Office.pdf Projekti.doc Projekti.pd Green Office.doc Green Office.pdf Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

10 10 (35) Näytön osan nimi: YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Näyttö3/Sivu3 Näyttö-aineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvi oijat Arvioijien esitys ja pvm Ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja Tietoverkot ja järjestelmän ylläpito Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ja siinä tarjottavien palveluiden ylläpito Käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito Käyttäjätunnusten lisäämisen ja käyttöoikeuksien määrittämisen automatisointi komentosarjaa hyödyntäen Käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien suunnittelu ja luonti Ohjelmisto- ja laiteongelmien ratkaiseminen Ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisu ja dokumentointi valvonta-, testaus- ja helpdesk-ohjelmien avulla Työn tehostaminen Työn tehostaminen ja automatisointi muokkaamalla komentosarjoja sekä hyödyntämällä ylläpito-ohjelmia Laina dokumentti Palvelin ympäristö.pdf Palvelin ympäristö.pdf Automatisointi IP-suunnitelma TeamVeawer.pdf Palvelin ympäristö.pdf TeamVeawer.pdf

11 Tietoverkkojen tuntemus Etäyhteyksien ja lähiverkon laitteiden sekä arkkitehtuurin suunnittelu hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia 11 (35) TeamVeawer.pdf Protokollat.pdf

12 Hallinnoida palvelinohjelmistoja Tietokantojen ylläpito Tietokantojen ja tietokantaympäristöjen ylläpito Määritysten mukaisen tietokannan rakenteen luominen Ohjelmistolisenssien valinta Tarkoituksenmukaisten ohjelmistolisenssien valinta Palvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen valinta Tarkoituksenmukaisten palvelinohjelmistojen valinta Projekti Projekti 12 (35) Kerava projekti OEM Lisnenssit Kerava labra Virtualisoida palvelinympäristön Virtualisointi Virtualisoidun palvelinympäristön toteuttaminen ja dokumentointi Palvelin ympäristö.pdf Huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta Tietoturvasta huolehtiminen Ohjelmistojen ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä huolehtiminen Varmuuskopiointi Varmuuskopiointisuunnitelman laatiminen ja varmuuskopioinnin toteuttaminen sen mukaisesti Tarkoituksenmukaisen varmuuskopiointityypin ja laitteen valinta Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen Tietosuoja- ja henkilörekisterilain huomioon ottaminen omassa toiminnassaan Projekti Omat ja lainatut dokumentit Tietoturva Palvelin ympäristö.pdf Varmuuskopioi nti Tekijänoikeus Tietosuoja Kuluttajansuoja Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

13 13 (35)

14 14 (35) Näytön osan nimi: PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI Ammattitaitovaatimukset Asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet Arvioinnin kohteet ja kriteerit Laitteiston ja ohjelmistojen asentaminen Asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusten sekä tietoliikenneyhteyksien asentaminen Työasemien vakiointi Mallikoneen suunnittelu ja tekeminen ja vakioi sen avulla työasemat Järjestelmän toimivuuden varmistaminen Työasemalaitteiston, sovellusohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien testaaminen asiakkaan käytäntöjen mukaisesti Ongelmien ratkaiseminen Laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmenevien ongelmien ratkaisu yhteistyössä asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien kanssa Englanninkielen käyttäminen Englanninkielisten tietolähteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

15 Tuottaa tietoverkkoon palveluja Ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön Kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita Tietoverkkopalvelujen tuottaminen Palvelimelle tietoverkkopalvelujen tuottaminen Tiedon suojaaminen Tietoverkonpalvelussa käsiteltävän tiedon suojaaminen ottaen huomioon tiedon arkaluonteisuus Varmuuskopiointi Palvelimen tietojen varmuuskopiointi organisaation ohjeiden mukaisesti Tietoturvan varmistaminen Toimii tietoturvan edellyttämällä tavalla ja ymmärtää tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa Tietoverkkopalvelujen käyttöönotto Palveluiden käyttöönotto asiakkaan työasemalla Mobiilien päätelaitteiden käyttö Palvelujen saavutettavuuden arviointi mobiileilla päätelaitteilla Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Palvelupyyntöjen käsittely Palvelupyyntöjen käsittely ja dokumentointi Asiakkaan opastaminen Käyttöohjeiden laadinta Auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä työvälineja sovellusohjelmien kehittyneitä ominaisuuksia sekä tietoverkkopalveluja Koulutuksen suunnittelu Asiakkaan tarpeiden mukaisen koulutuksen ja opastuksen suunnittelu Koulutuksen toteuttaminen Koulutuksen järjestäminen ja käyttäjien opastaminen 15 (35)

16 Dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Käyttöönoton opastaminen Asiakkaan opastaminen laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotossa Työpisteen ergonomiaan opastaminen Asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa Asennuksen dokumentointi Työasemalaitteiston, sovellusohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien dokumentointi asiakkaan käytänteiden mukaisesti Käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi Tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi 16 (35)

17 17 (35) Näytön osan nimi: OHJELMISTON MÄÄRITTELY JA SUUNNITTELU Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely Ohjelmiston rakenteen suunnittelu Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tietojen määrittely Ohjelmiston tietosisältöjen koostaminen malliksi vaatimusten pohjalta Toimintojen määrittely Ohjelmiston toimintojen listaaminen ja kuvaaminen Tietokannan toteuttaminen Relaatiotietokannan toteuttaminen Käyttöliittymän suunnitteleminen Käyttöliittymän prototyypin suunnittelu ja toteuttaminen sekä sen toimivuuden testaaminen Tietomallin laatiminen Toimintamallin laatiminen Ohjelmiston toimintakaavion laatiminen Dokumentointi ja luokittelu Määrittelydokumentaation laatiminen, jossa luokitellaan ohjelmiston osien toteutusjärjestelmä Tarkistustilaisuuden pöytäkirjan laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

18 Ohjelmiston teknisen spesifikaation laatiminen Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Rakenteisen tiedon suunnitteleminen Rakenteista tietoa sisältävän tiedoston suunnittelu ja toteuttaminen Tietokannan suunnitteleminen Tietokantataulujen ja indeksien suunnittelu huomioiden viite-eheyden ja tietokannan toiminnan testaaminen Käyttöliittymän suunnitteleminen Ohjelmiston käyttöliittymän, navigoinnin ja käytettävyyden suunnittelu Testauksen suunnitteleminen Testitapauksien suunnittelu Testaussuunnitelman laatiminen jotain testausmallia hyödyntäen Käyttöönoton suunnitteleminen Ohjelmiston käyttöönottosuunnitelman laatiminen Dokumentointi Ohjelmiston teknisen spesifikaation laatiminen Dokumentaation laatiminen englanninkielellä Projektin suunnitteleminen Projektin osituksen ja kaavion laatiminen, jossa projektin vaiheet ja tehtävät ovat aikataulussa Projektisuunnitelman ja loppuraportin laatiminen 18 (35)

19 19 (35) Näytön osan nimi: OHJELMISTON TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston toteuttamisen suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston testaus ja dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ohjelmiston suunnitteleminen Toteutussuunnitelman laatiminen Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston laatiminen ohjelmointikielellä tai hyödyntäen kehitysympäristöä Ohjelmiston toimintojen toteuttaminen Yhteyden muodostaminen relaatiotietokantaan Jäsenneltyjen ja tehokkaiden tietokantakyselyjen laatiminen Graafisen tai selainpohjaisen käyttöliittymän toteuttaminen Ohjelmiston testaaminen Testitapauksien laatiminen Testitapauksien laatiminen ohjelmiston tietoturvan testaukseen Ohjelmiston tietoturvallisuuden arviointi Dokumentointi Ohjelmiston moduuli- tai luokkakaavion laatiminen Ohjelmakoodin kommentointi Asennus- ja käyttöohjeen laadinta Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

20 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, MULTIMEDIATUOTANTO 20 (35) Ammattitaitovaatimukset Multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnittelu Multimediatuotteiden suunnittelu Multimediatuotteiden toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Resurssien hallinta Kustannusarvion ja tuotantoaikataulun laatiminen Työmenetelmien hallinta Multimediasuunnittelun perusajatuksien ja menetelmien käyttö sekä soveltaminen Toteuttaminen Multimediaesityksen toteuttaminen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota Interaktiivisen käyttöliittymän toteuttaminen Tallentaminen Mediatuotteen tallentaminen eri tiedostoformaatteihin Tiedostomuotojen hallinta Kuvan- ja äänikäsittelyn tiedostomuotojen hyödyntäminen Kerrontatekniikoiden hallinta Erilaisten kerrontatekniikoiden soveltaminen kuva- ja äänimedioissa Estetiikka Alan esteettisten periaatteiden hyödyntäminen monipuolisesti Testaaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

21 Käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa Tuotantoprosessin dokumentointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Laitteiden ja ohjelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien käyttö sekä ylläpito Editointi Äänen ja kuvan editointi monipuolisesti digitaaliseen muotoon Säännösten noudattaminen Tekijänoikeuslain noudattaminen Tuotantoprosessien dokumentointi Käyttöohjeiden laatiminen Asennus- ja käyttöohjeiden laadinta 21 (35)

22 Näytön osan nimi: 22 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen Sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeiden ja käytön määrittely Sähköisen asiointipalvelun suunnittelu Sähköisen asiointipalvelun toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuudet Sähköisen asiointipalvelun käyttömahdollisuuksien kartoittaminen Käyttötapausten laatiminen Sähköisen asiointipalvelun käyttötapausten määrittely sekä keskeisten käyttötapauskuvauksien laatiminen Suunnittelumenetelmien valinta ja käyttö Tietokannan suunnittelu Käyttöliittymän suunnittelu Sähköisten asiointipalveluiden perustekniikoiden hallinta Perustekniikoiden käyttö ja soveltaminen Sähköisten asiointipalveluiden ohjelmointi Sähköisen asiointipalvelun ohjelmointi jollakin ohjelmointikielellä tai valmisohjelmistojen hyödyntäminen Tietokannan toteuttaminen Optimoidun tietokannan toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti Tietokantakyselyn laatiminen Jäsenneltyjen ja tehokkaiden tietokantakyselyiden laatiminen Käyttöliittymän toteuttaminen Graafisen käyttöliittymän toteuttaminen annetun suunnitelman mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

23 Sähköisen asiointipalvelun dokumentointi Tietokantayhteyksien toteuttaminen Testaus Testitapauksien suunnittelu Käyttöliittymän toimivuuden ja käytettävyyden testaaminen monipuolisilla testitapauksilla Testausraportinlaatiminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Tuotantoprosessin dokumentointi Käyttöönotto- ja ylläpitodokumentin laatiminen Lainsäädännön noudattaminen 23 (35) Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

24 Näytön osan nimi: 24 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI Ammattitaitovaatimukset Palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksien hallinnointi Palveluiden määrittely ja käyttöönotto Järjestelmän resurssien valvonta Järjestelmän tietojen suojaaminen Virtualisointiympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjien, käyttäjäryhmien ja niiden oikeuksien hallinta sekä valvonta Palvelujen käyttöönotto Toimialueen määrittely ja toteuttaminen Palveluiden määrittely ja käyttöönotto Järjestelmän etähallinta Määrittelee eri tekniikoita etähallinnan toteuttamiseksi Resurssien valvonta Järjestelmän resurssien käytön valvonta sekä ongelmien raportointi Varmuuskopiointi Tietojen varmuuskopiointi yrityksen käytänteiden mukaisesti Vikasietoisuuden varmistaminen Järjestelmän vikasietoisuuden suunnittelu ja kehittäminen Virtuaaliympäristön toteuttaminen Virtuaaliympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

25 Virtuaalikoneen luonti Virtualisointiympäristön hallinnointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Virtuaalikoneen luominen Virtuaalikoneen luominen sekä koneen resurssien käytön suunnittelu Käyttöjärjestelmän asennus virtuaalikoneelle sekä laitteisto- ja palveluresurssien optimointi Virtuaaliympäristön ylläpito Hallitsee virtualisointiympäristöä 25 (35)

26 Näytön osan nimi: 26 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, MONIKANAVAJULKAISUJEN TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Materiaalisisällön suunnittelu monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin Monikanavajulkaisun materiaalisisällön toteuttaminen Monikanavajulkaisun suunnittelu Arvioinnin kohteet ja kriteerit Aineiston valinta Kanavaan sopivan aineiston valinta suunnitelmien mukaan Aineiston muokkaus Monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteiden ja -ohjelmien käyttö suunnitelmien mukaisesti Monikanvajulkaisun kehysrakenteiden käyttäminen Aineiston tallentaminen Materiaalin tallentaminen eri julkaisukanavan tarpeisiin Toteuttaminen Materiaalin prosessoinnin toteuttaminen kanavan profiilin mukaisesti Resurssien hallinta Kustannusarvion ja tuotantoaikataulun laatiminen Suunnittelu Monikanavajulkaisun metadatan suunnittelu ohjeiden mukaan Mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden suunnittelu Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

27 Monikanavajulkaisun toteuttaminen Monikanavaisen julkaisujärjestelmän ohjelmistotuotteiden, laitteiden ja tekniikoiden käyttö Monikanvajulkaisun toteuttamisen dokumentointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Työmenetelmien hallinta Kanavasuunnittelun perusajatuksien ja menetelmien käyttö ja soveltaminen huomioiden tekniset rajoitteet Estetiikka Alan esteettisten periaatteiden monipuolinen hyödyntäminen XML-kielen hallinta Testaaminen Monikanavajulkaisun monipuolinen toimivuuden testaaminen useilla testitapauksilla Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Laitteiden ja ohjelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien käyttö sekä niiden ylläpito organisaation ohjeiden mukaisesti Tekniikan hallinta Monikanavajulkaisun eri tekniikoiden käyttö ja soveltaminen Tuotantoprosessien dokumentointi 27 (35)

28 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOKANTOJEN HALLINTA 28 (35) Ammattitaitovaatimukset Tietokannan hallintajärjestelmän asennus Tietokantojen sekä käyttäjätilien luonti ja hallinnointi Tietokannan toiminnan seuranta ja optimointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Asentaminen Tietokannan hallintajärjestelmän asentaminen ja toiminnan testaaminen Käyttäjätilien hallinnoiminen Käyttäjätilien luonti Käyttöoikeuksien määrittely Ylläpitäminen Tietokanta-alueiden luonti ja hallinnointi Tietokantojen luonti Siirtokopioin luominen tietokannasta Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Tietokannan rakenteen tulostaminen kaaviona tai listana Ylläpito Näkymien luonti ja niiden toiminnan testaaminen Tietokannan tapahtumankäsittelyn ja indeksien hallinnointi Kyselyn optimointi Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

29 Näytön osan nimi: 29 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, KEHITYSYMPÄRISTÖN KÄYTTÖ Ammattitaitovaatimukset Ohjelmistoprojektin määrittely Ohjelmiston suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston testaus ja dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ohjelmistoprojektin määritteleminen Ohjelmistoprojektin tietorakenteen määrittely Ohjelmistoprojektin arkkitehtuurin ja näkyvyyssääntöjen määrittely Ohjelmiston suunnitteleminen Ohjelmiston luokka- tai moduulikaavion tekeminen Ohjelmiston tietovarastojen suunnittelu Ohjelmiston ja tietovaraston välisten yhteyksien suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Käyttöliittymän toteuttaminen Käyttöliittymän toiminnallisuuksien ohjelmointi Tietovarastojen toteuttaminen Ohjelmiston ja tietovaraston välisten yhteyksien toteuttaminen Toimintalogiikan ohjelmointi Käyttöönottoversion tekeminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ohjelmiston tietoturvan testaaminen Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

30 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TESTAUS 30 (35) Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston testauksen suunnittelu Ohjelmiston testauksen toteuttaminen Testausraportin laatiminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suunnitteleminen Ohjelmiston testauksen suunnittelu Testaussuunnitelman laatiminen Testitapauksien suunnittelu Testitapauksien oikeiden tulosten määrittely Toteuttaminen Testiympäristön luominen Ohjelmiston testauksen toteuttaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Testausraportin laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

31 Näytön osan nimi: 31 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOJÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset Tietojärjestelmän hankintaan osallistuminen Tietojärjestelmän asennus ja sen käyttöönottoon osallistuminen Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen päivittäminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tietojärjestelmän hankkiminen Ohjelmistotuotteiden vertailu Ohjelmistotuotteen laitetarpeiden kartoitus Asentaminen Tietojärjestelmän asentaminen Tietojärjestelmän konfigurointi Käyttöönottaminen Tietojen konvertointi Käyttäjien kouluttaminen Ylläpitäminen Päivitysten asentaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Ohjeiden laadinta Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen päivittäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

32 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOTURVAN YLLÄPITO 32 (35) Ammattitaitovaatimukset Organisaation tietoturvatoimien suunnittelu Verkkoliikenteen valvonta Häiriöiden dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Asentaminen Virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston asentaminen työasemalle sekä käytettävyyden testaaminen Ylläpito Käyttäjätilien ja resurssien hallinnointi Työasemien tietoturvapäivitysten tarpeiden arviointi ja päivitysohjeiden laadinta Langattoman verkon suojaus Varmuuskopiointisuunnitelman laatiminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Tietoturvan toteuttaminen Tarkoitukseen sopivan salaustekniikan valinta Valvominen Palvelimien porttien skannaus ja raportointi Verkkoliikenteestä pakettien eristäminen ja tutkiminen Tietoturvan toteuttaminen Haittaohjelmien tunnistaminen ja ohjeiden laadinta ongelmatilanteisiin Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

33 Dokumentointi Ohjaaminen ja tukeminen työasemien turvallisessa käytössä Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Dokumentointi Ohjeiden mukaan rekisteriselosteen laatiminen henkilörekisterille Tietojärjestelmän riskianalyysin laatiminen Lähiverkon toipumissuunnitelman laatiminen Opastaminen Tietoturvaohjeiden noudattaminen ja käyttäjien kouluttaminen Etätyön tietoturvaohjeiden noudattaminen ja käyttäjien kouluttaminen 33 (35)

34 Näytön osan nimi: 34 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, KÄYTÖN TUEN PROSESSIEN VAKIOINTI Ammattitaitovaatimukset Yrityksen tuotantoprosessien tarpeiden selvittäminen Käytön tuen prosessien tunnistaminen Prosessien vakiointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantoprosessien tietotarpeiden selvittäminen Selvityksen laatiminen yrityksen tuotantoprosesseissa tarvittavista tietoteknisistä tuotoksista Käytön tuen prosessien dokumentointi Käytöntuen prosessien tunnistaminen ja dokumentointi Prosessien vakioiminen Prosessien vakiointi vakiointiohjelmistoa hyödyntäen Prosessien vakioimisen hyötyjen maksimointi ja haittojen ehkäisy Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

35 35 (35) 3. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Orientoituminen: Ajankohta: (omat oppimisvalmiudet, orientoituminen ammattitaidon hankkimiseen, Edupolin ohjaus- ja tukipalvelut) Tutkinnon osa ja opintojaksot Opiskelumuodot (myös työssä oppiminen) Ajankohta ja ryhmä/opintotarjottimen jakso Arviointimenetelmät Ohjaustoimet /Lisätietoja Muuta huomioitavaa: Suunnitelma laadittu / 201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja tutkinnon hankkija (tarvittaessa) Suunnitelmaa muutettu (muutokset kirjataan ao. kohtaan) Lisätietoja / sovitut asiat: Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Lausuntopyyntö 37/421/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Opetussuunnitelma: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 2014

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Opetussuunnitelma: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 2014 TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla Opetussuunnitelma: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 2014 Paikka: Avitus,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 28.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Datanomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu LV 2010 2011 Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA...1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT...1

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala. Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala. Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 2 (37) Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Datanomitutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 28.3.2013

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Hyväksytty 5.10.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 9 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 10 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB 1 1 Sisällys 2 JOHDANTO... 2 3 Aikuinen oppijana... 2 4

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Sisällys 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 4 1.2 Perustutkinnon muodostuminen ja opintopolut...

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/12.00.00/2015, 4 Sisällys 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 4 1.2 Perustutkinnon muodostuminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisalan suorittanut osaa asentaa, testata ja dokumentoida asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston,

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Versio: 1.2. Hyväksyjä: MV Prännärintie PL 35

Versio: 1.2. Hyväksyjä: MV Prännärintie PL 35 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINENN OSA Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestint tätekniikan perustutkinto Ohjelmistotuotanto, peliala Opetushallituksen perusteett 2010 Voimassa alkaen: 1.08.2013 Versio:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 63/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot