1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/ NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN"

Transkriptio

1 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1 (35) nimi Pertti Pennanen osoite Perttelintie 20.E Porvoo sähköposti. Puhelin syntymäaika Opinnot Oppilaitos Koulutus/tutkinto Aika Lisätietoja Tutkintoon liittyvä työkokemus Työnantaja Työtehtävä Aika Lisätietoja Muu tutkintoon liittyvä osaaminen Tutkinnon suorittaja on osallistunut valintahaastatteluun kartoitus-/orientaatiojaksoon osaamiskartoitus Ohjauksen ja tukitoimien tarpeen selvitys tehty Muut osaamisen tunnistamisen menetelmät: Johtopäätökset Tutkinto Opiskelumuoto/ rahoitusmuoto Valmistavaan koulutukseen osallistumisaika -

2 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi 2 (35) Johtopäätökset tutkinnon osittain Tutkinnon osa Palvelutehtävissä toimiminen Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Ylläpitotehtävissä toimiminen Palvelujen käyttöönotto ja tuki Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Esitys osoitetun osaamisen tunnustamisesta (luotettavat asiakirjat) Tutkinnon osan suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Ohjaus ja erityiset tukitoimet: Muuta: Ohjauskeskustelu käyty: / 201 tutkinnon suorittaja kouluttaja

3 2. TUTKINNON SUORITTAMINEN 3 (35) HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Näytön osan nimi: PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Aikataul u ja käytänn ön järjestel yt Arvioijat Arvioiji en esitys ja pvm Organisaation toimintaprosesseissa toimiminen tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana Sosiaalisen median käyttäminen Sosiaalisen median mahdollisuuksien käyttö vastuullisesti, huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan Työvälineohjelmien käyttäminen Työssä tarvittavien työväline- ja viestintäohjelmien sekä sovellusohjelmien käyttö monipuolisesti Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen Liiketoiminnan keskeisten prosessien ja toimintojen tunnistaminen, kuvailu ja dokumentointi sekä esittely Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen dokumentointi Wikipedia sivu Facebook.Wikipedia SOME.doc SOME.pdf kerava projekti ohjelmat.mmap kerava projekti ohjelmat.pdf Sinkka projekti.doc Sinkka projekti.pdf Himaverkko.pdf Edupolinverkko.pdf Työympäristöstä huolehtiminen Työympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä huolehtiminen, ottaen Järjestyssäännöt.doc Järjestyssäännöt.pdf

4 huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet Toimiminen työssä ja työyhteisössä Työyhteisön sääntöjen ja tapojen selvittäminen 4 (35) Työyhteisö.doc Työyhteisö.pdf Palvelutilanteen hoitaminen suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen palvelee asiakasta hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrityksen tai organisaation toimintatai liikeideoiden, keskeisten palvelujen ja tuotteiden selvittäminen Tiedon haku tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta Tiedon haku yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä Ammattialan yritystoiminnan arviointi Ammattialan yleisen yritystoiminnan rakenteen, kehityssuuntien sekä yhteistyökumppanien selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä Asiakkaan sujuva palvelu suomen, englannin ja ruotsin kielellä Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen Tuotteista, palveluista ja asiakkaista datatietojen haku, ylläpito ja hyödyntäminen Saas projekti.doc Saas Projekti.pdf Kerava hallinan kaytto kuvaus.vds Kerava hallinan kaytto kuvaus.pdf Kerava php sivut.doc Kerava php sivut.pdf Omaosaaminen.doc, pdf ja xlsx Verkkojulkaisu projekti esim.doc ja pdf Saas projekti.doc Saas projekti.pdf Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Saas projekti.pptx Saas projekti.pdf Sinkka palaute.doc Kerava hallinan kaytto kuvaus.vds Kerava hallinan kaytto kuvaus.pdf Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Saas projekti.doc Saas projekti.pdf Palvelutilanteessa toimiminen Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu yrityksen tai organisaation Kerava käyttöohje.doc

5 palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa Palvelutilannetta säätelevien säädösten ja sopimuksien noudattaminen Jälkitoimien hoitaminen Kirjallisten raporttien laatiminen ja varmuuskopiointi yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti sekä esiintyy tarvittaessa erilaisissa medioissa Laina dokumentti Lainaus dokumentti 5 (35) Kerava käyttöohje.pdf Henkilörekistereistä lain kannalta Sinkka palaute.doc Tietoturva.pdf Tietoturva.doc Kerava käyttöohje.doc Kerava käyttöohje.pdf Henkilörekistereistä lain kannalta

6 Sisäisen- ja asiakasviestinnän tietotekninen toteuttaminen viestii sähköisesti ja kirjallisesti laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja ylläpitää tietokannoissa ja - verkoissa olevaa tietoa Tietokantojen ja -verkkojen käyttäminen Tietokannoissa ja verkoissa olevan sisällön ylläpito sekä HTML-kielen hallinta Materiaalin hallinta Materiaalien tarkoituksenmukainen käyttö huomioiden uusintakäytön php sivusto html sivut Heksu html sivut Teleprikaati html projekti 6 (35) Kerava php sivut.doc Kerava php sivut.pdf Sinkka.doc Sinkka.pdf ex.html Teleprikaati Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

7 7 (35) Näytön osan nimi: JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Ammattitaito- Vaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Näyttö2/Sivu2 Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä Hankintaprojektissa toimiminen Hankintoihin liittyvän lainsäädännön selvittäminen Projektissa toimiminen Projektityöskentelyn työvälineiden hyödyntäminen Aktiivinen ja vastuullinen työskentely hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä Lainattu dokumentti Omat dokumentit ja tiedostot JHS1661.pdf Hankinnat.doc Hankinnat.pdf Sinkka projekti.pdf Kerava projekti.pdf kerava_taidemu seo.zip Saas Projekti.pdf SAAS tietoturvaprojekt i.zip

8 Asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat Käyttöjärjestelmien asentaminen Työasemaan kahden erityyppisen käyttöjärjestelmän asennus ja konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi Ohjelmien asentaminen Työväline- ja sovellusohjelmien asennus ja konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi 8 (35) Projekti.pdf WMware dual.doc WMware dual.pdf Projekti.pdf Projekti.doc Konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi Kytkeä työasema verkkoon Testata työaseman käyttöönotto Dokumentoida työaseman käyttöönotto Käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti Tietokoneen rakenteen hallinta Tarkoituksenmukaisten osien valinta ja tietokoneen kokoaminen loppukäyttäjän tarpeet huomioiden Verkkoon kytkeminen Työaseman kytkeminen verkkoon suunnitelmien mukaisesti Työaseman testaaminen Käyttöönotettavan työaseman testaaminen suunnitelmien mukaisesti Työaseman käyttöönoton dokumentointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden sekä materiaalien käyttö vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa Internetin hyödyntäminen Internetin palvelujen hyödyntäminen monipuolisesti, myös englanninkielisiä Käsikirjojen hallinta Omat Dokumentit Omat Dokumentit Projekti.doc Projekti.pdf verkko.doc verkko.pdf Projekti.pdf Projekti.doc Projekti.pdf Projekti.doc Sinkka projekti.pdf Kerava projekti.pdf F-Secure BSP Green Office.doc Green Office.pdf Projekti.doc Projekti.pdf

9 Laitteiden käsikirjojen käyttö Omat Dokumentit 9 (35) Projekti.doc Projekti.pdf FM2A85X Extreme4-M.pdf Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen toiminta Kestävän kehityksen mukaisten ympäristöratkaisujen arviointi opastettuna yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä Kustannustehokas toiminta Tuotteen tai palvelun kustannusten laskenta ja oman työpanoksen osuuden laskenta siitä Tuloksellisen toiminnan tietopohjan soveltaminen työssään ja työyhteisössään Omat Dokumentit Omat Dokumentit Projekti.doc Projekti.pd Green Office.doc Green Office.pdf Projekti.doc Projekti.pd Green Office.doc Green Office.pdf Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

10 10 (35) Näytön osan nimi: YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ammattitaidon osoittamistavat Näyttö-aineisto sijaitsee osoitteessa käyttäjätu.heksu salasa.heksu13-14 Näyttö3/Sivu3 Näyttö-aineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvi oijat Arvioijien esitys ja pvm Ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja Tietoverkot ja järjestelmän ylläpito Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ja siinä tarjottavien palveluiden ylläpito Käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito Käyttäjätunnusten lisäämisen ja käyttöoikeuksien määrittämisen automatisointi komentosarjaa hyödyntäen Käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien suunnittelu ja luonti Ohjelmisto- ja laiteongelmien ratkaiseminen Ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisu ja dokumentointi valvonta-, testaus- ja helpdesk-ohjelmien avulla Työn tehostaminen Työn tehostaminen ja automatisointi muokkaamalla komentosarjoja sekä hyödyntämällä ylläpito-ohjelmia Laina dokumentti Palvelin ympäristö.pdf Palvelin ympäristö.pdf Automatisointi IP-suunnitelma TeamVeawer.pdf Palvelin ympäristö.pdf TeamVeawer.pdf

11 Tietoverkkojen tuntemus Etäyhteyksien ja lähiverkon laitteiden sekä arkkitehtuurin suunnittelu hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia 11 (35) TeamVeawer.pdf Protokollat.pdf

12 Hallinnoida palvelinohjelmistoja Tietokantojen ylläpito Tietokantojen ja tietokantaympäristöjen ylläpito Määritysten mukaisen tietokannan rakenteen luominen Ohjelmistolisenssien valinta Tarkoituksenmukaisten ohjelmistolisenssien valinta Palvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen valinta Tarkoituksenmukaisten palvelinohjelmistojen valinta Projekti Projekti 12 (35) Kerava projekti OEM Lisnenssit Kerava labra Virtualisoida palvelinympäristön Virtualisointi Virtualisoidun palvelinympäristön toteuttaminen ja dokumentointi Palvelin ympäristö.pdf Huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta Tietoturvasta huolehtiminen Ohjelmistojen ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä huolehtiminen Varmuuskopiointi Varmuuskopiointisuunnitelman laatiminen ja varmuuskopioinnin toteuttaminen sen mukaisesti Tarkoituksenmukaisen varmuuskopiointityypin ja laitteen valinta Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen Tietosuoja- ja henkilörekisterilain huomioon ottaminen omassa toiminnassaan Projekti Omat ja lainatut dokumentit Tietoturva Palvelin ympäristö.pdf Varmuuskopioi nti Tekijänoikeus Tietosuoja Kuluttajansuoja Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

13 13 (35)

14 14 (35) Näytön osan nimi: PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI Ammattitaitovaatimukset Asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet Arvioinnin kohteet ja kriteerit Laitteiston ja ohjelmistojen asentaminen Asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusten sekä tietoliikenneyhteyksien asentaminen Työasemien vakiointi Mallikoneen suunnittelu ja tekeminen ja vakioi sen avulla työasemat Järjestelmän toimivuuden varmistaminen Työasemalaitteiston, sovellusohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien testaaminen asiakkaan käytäntöjen mukaisesti Ongelmien ratkaiseminen Laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmenevien ongelmien ratkaisu yhteistyössä asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien kanssa Englanninkielen käyttäminen Englanninkielisten tietolähteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

15 Tuottaa tietoverkkoon palveluja Ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön Kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita Tietoverkkopalvelujen tuottaminen Palvelimelle tietoverkkopalvelujen tuottaminen Tiedon suojaaminen Tietoverkonpalvelussa käsiteltävän tiedon suojaaminen ottaen huomioon tiedon arkaluonteisuus Varmuuskopiointi Palvelimen tietojen varmuuskopiointi organisaation ohjeiden mukaisesti Tietoturvan varmistaminen Toimii tietoturvan edellyttämällä tavalla ja ymmärtää tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa Tietoverkkopalvelujen käyttöönotto Palveluiden käyttöönotto asiakkaan työasemalla Mobiilien päätelaitteiden käyttö Palvelujen saavutettavuuden arviointi mobiileilla päätelaitteilla Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Palvelupyyntöjen käsittely Palvelupyyntöjen käsittely ja dokumentointi Asiakkaan opastaminen Käyttöohjeiden laadinta Auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä työvälineja sovellusohjelmien kehittyneitä ominaisuuksia sekä tietoverkkopalveluja Koulutuksen suunnittelu Asiakkaan tarpeiden mukaisen koulutuksen ja opastuksen suunnittelu Koulutuksen toteuttaminen Koulutuksen järjestäminen ja käyttäjien opastaminen 15 (35)

16 Dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Käyttöönoton opastaminen Asiakkaan opastaminen laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotossa Työpisteen ergonomiaan opastaminen Asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa Asennuksen dokumentointi Työasemalaitteiston, sovellusohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien dokumentointi asiakkaan käytänteiden mukaisesti Käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi Tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi 16 (35)

17 17 (35) Näytön osan nimi: OHJELMISTON MÄÄRITTELY JA SUUNNITTELU Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely Ohjelmiston rakenteen suunnittelu Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tietojen määrittely Ohjelmiston tietosisältöjen koostaminen malliksi vaatimusten pohjalta Toimintojen määrittely Ohjelmiston toimintojen listaaminen ja kuvaaminen Tietokannan toteuttaminen Relaatiotietokannan toteuttaminen Käyttöliittymän suunnitteleminen Käyttöliittymän prototyypin suunnittelu ja toteuttaminen sekä sen toimivuuden testaaminen Tietomallin laatiminen Toimintamallin laatiminen Ohjelmiston toimintakaavion laatiminen Dokumentointi ja luokittelu Määrittelydokumentaation laatiminen, jossa luokitellaan ohjelmiston osien toteutusjärjestelmä Tarkistustilaisuuden pöytäkirjan laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

18 Ohjelmiston teknisen spesifikaation laatiminen Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Rakenteisen tiedon suunnitteleminen Rakenteista tietoa sisältävän tiedoston suunnittelu ja toteuttaminen Tietokannan suunnitteleminen Tietokantataulujen ja indeksien suunnittelu huomioiden viite-eheyden ja tietokannan toiminnan testaaminen Käyttöliittymän suunnitteleminen Ohjelmiston käyttöliittymän, navigoinnin ja käytettävyyden suunnittelu Testauksen suunnitteleminen Testitapauksien suunnittelu Testaussuunnitelman laatiminen jotain testausmallia hyödyntäen Käyttöönoton suunnitteleminen Ohjelmiston käyttöönottosuunnitelman laatiminen Dokumentointi Ohjelmiston teknisen spesifikaation laatiminen Dokumentaation laatiminen englanninkielellä Projektin suunnitteleminen Projektin osituksen ja kaavion laatiminen, jossa projektin vaiheet ja tehtävät ovat aikataulussa Projektisuunnitelman ja loppuraportin laatiminen 18 (35)

19 19 (35) Näytön osan nimi: OHJELMISTON TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston toteuttamisen suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston testaus ja dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ohjelmiston suunnitteleminen Toteutussuunnitelman laatiminen Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston laatiminen ohjelmointikielellä tai hyödyntäen kehitysympäristöä Ohjelmiston toimintojen toteuttaminen Yhteyden muodostaminen relaatiotietokantaan Jäsenneltyjen ja tehokkaiden tietokantakyselyjen laatiminen Graafisen tai selainpohjaisen käyttöliittymän toteuttaminen Ohjelmiston testaaminen Testitapauksien laatiminen Testitapauksien laatiminen ohjelmiston tietoturvan testaukseen Ohjelmiston tietoturvallisuuden arviointi Dokumentointi Ohjelmiston moduuli- tai luokkakaavion laatiminen Ohjelmakoodin kommentointi Asennus- ja käyttöohjeen laadinta Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

20 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, MULTIMEDIATUOTANTO 20 (35) Ammattitaitovaatimukset Multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnittelu Multimediatuotteiden suunnittelu Multimediatuotteiden toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Resurssien hallinta Kustannusarvion ja tuotantoaikataulun laatiminen Työmenetelmien hallinta Multimediasuunnittelun perusajatuksien ja menetelmien käyttö sekä soveltaminen Toteuttaminen Multimediaesityksen toteuttaminen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota Interaktiivisen käyttöliittymän toteuttaminen Tallentaminen Mediatuotteen tallentaminen eri tiedostoformaatteihin Tiedostomuotojen hallinta Kuvan- ja äänikäsittelyn tiedostomuotojen hyödyntäminen Kerrontatekniikoiden hallinta Erilaisten kerrontatekniikoiden soveltaminen kuva- ja äänimedioissa Estetiikka Alan esteettisten periaatteiden hyödyntäminen monipuolisesti Testaaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

21 Käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa Tuotantoprosessin dokumentointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Laitteiden ja ohjelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien käyttö sekä ylläpito Editointi Äänen ja kuvan editointi monipuolisesti digitaaliseen muotoon Säännösten noudattaminen Tekijänoikeuslain noudattaminen Tuotantoprosessien dokumentointi Käyttöohjeiden laatiminen Asennus- ja käyttöohjeiden laadinta 21 (35)

22 Näytön osan nimi: 22 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen Sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeiden ja käytön määrittely Sähköisen asiointipalvelun suunnittelu Sähköisen asiointipalvelun toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuudet Sähköisen asiointipalvelun käyttömahdollisuuksien kartoittaminen Käyttötapausten laatiminen Sähköisen asiointipalvelun käyttötapausten määrittely sekä keskeisten käyttötapauskuvauksien laatiminen Suunnittelumenetelmien valinta ja käyttö Tietokannan suunnittelu Käyttöliittymän suunnittelu Sähköisten asiointipalveluiden perustekniikoiden hallinta Perustekniikoiden käyttö ja soveltaminen Sähköisten asiointipalveluiden ohjelmointi Sähköisen asiointipalvelun ohjelmointi jollakin ohjelmointikielellä tai valmisohjelmistojen hyödyntäminen Tietokannan toteuttaminen Optimoidun tietokannan toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti Tietokantakyselyn laatiminen Jäsenneltyjen ja tehokkaiden tietokantakyselyiden laatiminen Käyttöliittymän toteuttaminen Graafisen käyttöliittymän toteuttaminen annetun suunnitelman mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

23 Sähköisen asiointipalvelun dokumentointi Tietokantayhteyksien toteuttaminen Testaus Testitapauksien suunnittelu Käyttöliittymän toimivuuden ja käytettävyyden testaaminen monipuolisilla testitapauksilla Testausraportinlaatiminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Tuotantoprosessin dokumentointi Käyttöönotto- ja ylläpitodokumentin laatiminen Lainsäädännön noudattaminen 23 (35) Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

24 Näytön osan nimi: 24 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI Ammattitaitovaatimukset Palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksien hallinnointi Palveluiden määrittely ja käyttöönotto Järjestelmän resurssien valvonta Järjestelmän tietojen suojaaminen Virtualisointiympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjien, käyttäjäryhmien ja niiden oikeuksien hallinta sekä valvonta Palvelujen käyttöönotto Toimialueen määrittely ja toteuttaminen Palveluiden määrittely ja käyttöönotto Järjestelmän etähallinta Määrittelee eri tekniikoita etähallinnan toteuttamiseksi Resurssien valvonta Järjestelmän resurssien käytön valvonta sekä ongelmien raportointi Varmuuskopiointi Tietojen varmuuskopiointi yrityksen käytänteiden mukaisesti Vikasietoisuuden varmistaminen Järjestelmän vikasietoisuuden suunnittelu ja kehittäminen Virtuaaliympäristön toteuttaminen Virtuaaliympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

25 Virtuaalikoneen luonti Virtualisointiympäristön hallinnointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Virtuaalikoneen luominen Virtuaalikoneen luominen sekä koneen resurssien käytön suunnittelu Käyttöjärjestelmän asennus virtuaalikoneelle sekä laitteisto- ja palveluresurssien optimointi Virtuaaliympäristön ylläpito Hallitsee virtualisointiympäristöä 25 (35)

26 Näytön osan nimi: 26 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, MONIKANAVAJULKAISUJEN TOTEUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Materiaalisisällön suunnittelu monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin Monikanavajulkaisun materiaalisisällön toteuttaminen Monikanavajulkaisun suunnittelu Arvioinnin kohteet ja kriteerit Aineiston valinta Kanavaan sopivan aineiston valinta suunnitelmien mukaan Aineiston muokkaus Monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteiden ja -ohjelmien käyttö suunnitelmien mukaisesti Monikanvajulkaisun kehysrakenteiden käyttäminen Aineiston tallentaminen Materiaalin tallentaminen eri julkaisukanavan tarpeisiin Toteuttaminen Materiaalin prosessoinnin toteuttaminen kanavan profiilin mukaisesti Resurssien hallinta Kustannusarvion ja tuotantoaikataulun laatiminen Suunnittelu Monikanavajulkaisun metadatan suunnittelu ohjeiden mukaan Mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden suunnittelu Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

27 Monikanavajulkaisun toteuttaminen Monikanavaisen julkaisujärjestelmän ohjelmistotuotteiden, laitteiden ja tekniikoiden käyttö Monikanvajulkaisun toteuttamisen dokumentointi Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Työmenetelmien hallinta Kanavasuunnittelun perusajatuksien ja menetelmien käyttö ja soveltaminen huomioiden tekniset rajoitteet Estetiikka Alan esteettisten periaatteiden monipuolinen hyödyntäminen XML-kielen hallinta Testaaminen Monikanavajulkaisun monipuolinen toimivuuden testaaminen useilla testitapauksilla Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Laitteiden ja ohjelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien käyttö sekä niiden ylläpito organisaation ohjeiden mukaisesti Tekniikan hallinta Monikanavajulkaisun eri tekniikoiden käyttö ja soveltaminen Tuotantoprosessien dokumentointi 27 (35)

28 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOKANTOJEN HALLINTA 28 (35) Ammattitaitovaatimukset Tietokannan hallintajärjestelmän asennus Tietokantojen sekä käyttäjätilien luonti ja hallinnointi Tietokannan toiminnan seuranta ja optimointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Asentaminen Tietokannan hallintajärjestelmän asentaminen ja toiminnan testaaminen Käyttäjätilien hallinnoiminen Käyttäjätilien luonti Käyttöoikeuksien määrittely Ylläpitäminen Tietokanta-alueiden luonti ja hallinnointi Tietokantojen luonti Siirtokopioin luominen tietokannasta Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Tietokannan rakenteen tulostaminen kaaviona tai listana Ylläpito Näkymien luonti ja niiden toiminnan testaaminen Tietokannan tapahtumankäsittelyn ja indeksien hallinnointi Kyselyn optimointi Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

29 Näytön osan nimi: 29 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, KEHITYSYMPÄRISTÖN KÄYTTÖ Ammattitaitovaatimukset Ohjelmistoprojektin määrittely Ohjelmiston suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston testaus ja dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Ohjelmistoprojektin määritteleminen Ohjelmistoprojektin tietorakenteen määrittely Ohjelmistoprojektin arkkitehtuurin ja näkyvyyssääntöjen määrittely Ohjelmiston suunnitteleminen Ohjelmiston luokka- tai moduulikaavion tekeminen Ohjelmiston tietovarastojen suunnittelu Ohjelmiston ja tietovaraston välisten yhteyksien suunnittelu Ohjelmiston toteuttaminen Käyttöliittymän toteuttaminen Käyttöliittymän toiminnallisuuksien ohjelmointi Tietovarastojen toteuttaminen Ohjelmiston ja tietovaraston välisten yhteyksien toteuttaminen Toimintalogiikan ohjelmointi Käyttöönottoversion tekeminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ohjelmiston tietoturvan testaaminen Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

30 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TESTAUS 30 (35) Ammattitaitovaatimukset Ohjelmiston testauksen suunnittelu Ohjelmiston testauksen toteuttaminen Testausraportin laatiminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Suunnitteleminen Ohjelmiston testauksen suunnittelu Testaussuunnitelman laatiminen Testitapauksien suunnittelu Testitapauksien oikeiden tulosten määrittely Toteuttaminen Testiympäristön luominen Ohjelmiston testauksen toteuttaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Testausraportin laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

31 Näytön osan nimi: 31 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOJÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset Tietojärjestelmän hankintaan osallistuminen Tietojärjestelmän asennus ja sen käyttöönottoon osallistuminen Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen päivittäminen Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tietojärjestelmän hankkiminen Ohjelmistotuotteiden vertailu Ohjelmistotuotteen laitetarpeiden kartoitus Asentaminen Tietojärjestelmän asentaminen Tietojärjestelmän konfigurointi Käyttöönottaminen Tietojen konvertointi Käyttäjien kouluttaminen Ylläpitäminen Päivitysten asentaminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Dokumentointi Ohjeiden laadinta Organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen päivittäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

32 Näytön osan nimi: VALINNAISET TUTKINNON OSAT, TIETOTURVAN YLLÄPITO 32 (35) Ammattitaitovaatimukset Organisaation tietoturvatoimien suunnittelu Verkkoliikenteen valvonta Häiriöiden dokumentointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Asentaminen Virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston asentaminen työasemalle sekä käytettävyyden testaaminen Ylläpito Käyttäjätilien ja resurssien hallinnointi Työasemien tietoturvapäivitysten tarpeiden arviointi ja päivitysohjeiden laadinta Langattoman verkon suojaus Varmuuskopiointisuunnitelman laatiminen Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Tietoturvan toteuttaminen Tarkoitukseen sopivan salaustekniikan valinta Valvominen Palvelimien porttien skannaus ja raportointi Verkkoliikenteestä pakettien eristäminen ja tutkiminen Tietoturvan toteuttaminen Haittaohjelmien tunnistaminen ja ohjeiden laadinta ongelmatilanteisiin Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm

33 Dokumentointi Ohjaaminen ja tukeminen työasemien turvallisessa käytössä Ohjaus: Muuta huomioitavaa: Dokumentointi Ohjeiden mukaan rekisteriselosteen laatiminen henkilörekisterille Tietojärjestelmän riskianalyysin laatiminen Lähiverkon toipumissuunnitelman laatiminen Opastaminen Tietoturvaohjeiden noudattaminen ja käyttäjien kouluttaminen Etätyön tietoturvaohjeiden noudattaminen ja käyttäjien kouluttaminen 33 (35)

34 Näytön osan nimi: 34 (35) VALINNAISET TUTKINNON OSAT, KÄYTÖN TUEN PROSESSIEN VAKIOINTI Ammattitaitovaatimukset Yrityksen tuotantoprosessien tarpeiden selvittäminen Käytön tuen prosessien tunnistaminen Prosessien vakiointi Arvioinnin kohteet ja kriteerit Tuotantoprosessien tietotarpeiden selvittäminen Selvityksen laatiminen yrityksen tuotantoprosesseissa tarvittavista tietoteknisistä tuotoksista Käytön tuen prosessien dokumentointi Käytöntuen prosessien tunnistaminen ja dokumentointi Prosessien vakioiminen Prosessien vakiointi vakiointiohjelmistoa hyödyntäen Prosessien vakioimisen hyötyjen maksimointi ja haittojen ehkäisy Projektissa toimiminen Projektityövälineiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Näyttöaineisto Aikataulu ja käytännön järjestelyt Arvioijat Arvioijien esitys ja pvm Ohjaus: Muuta huomioitavaa:

35 35 (35) 3. TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Orientoituminen: Ajankohta: (omat oppimisvalmiudet, orientoituminen ammattitaidon hankkimiseen, Edupolin ohjaus- ja tukipalvelut) Tutkinnon osa ja opintojaksot Opiskelumuodot (myös työssä oppiminen) Ajankohta ja ryhmä/opintotarjottimen jakso Arviointimenetelmät Ohjaustoimet /Lisätietoja Muuta huomioitavaa: Suunnitelma laadittu / 201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja tutkinnon hankkija (tarvittaessa) Suunnitelmaa muutettu (muutokset kirjataan ao. kohtaan) Lisätietoja / sovitut asiat: Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja Pvm / /201 tutkinnon suorittaja koulutuksen järjestäjän edustaja

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Lausuntopyyntö 37/421/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 28.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 9 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 10 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Sisällys 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 4 1.2 Perustutkinnon muodostuminen ja opintopolut...

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Versio: 1.2. Hyväksyjä: MV Prännärintie PL 35

Versio: 1.2. Hyväksyjä: MV Prännärintie PL 35 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINENN OSA Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestint tätekniikan perustutkinto Ohjelmistotuotanto, peliala Opetushallituksen perusteett 2010 Voimassa alkaen: 1.08.2013 Versio:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 63/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala, datanomi Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 11.2.2016 Ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Selvitetään, mitä jo osaan Hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suunnittelen, miten opiskelen ja hankin tarvittavan ammattitaidon Tarvittavan ammattitaidon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala. Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. TIETO-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Ohjelmistotuotannon osaamisala, Datanomi

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Ohjelmistotuotannon osaamisala, Datanomi n tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Ohjelmistotuotannon osaamisala, Datanomi Oph määräys 85/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1. Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2016-2017 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos S I S Ä L T Ö I Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------- 3 II Tieto-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan ja niitä tukevien organisaatioiden

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käsitelty johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 218/2010 Reija Lepola Sisällys AMMATTIALAN

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot