OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas"

Transkriptio

1 OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Datanomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu LV

2 Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA...1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT...1 TYÖAIKA...1 POISSAOLOT...1 VAKUUTUKSET...1 TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT...1 TYÖSSÄOPPIJAN TEHTÄVÄT...1 VASTUUOPETTAJAN TEHTÄVÄT...2 TYÖSSÄOPPIMISEN JA NÄYTTÖJEN SUORITTAMISEN AIKATAULUTUS...2 OPISKELIJALTA EDELLYTETTÄVÄT KIRJALLISET TEHTÄVÄT Työssäoppimispäiväkirja Näyttöraportti... 3 Ohje näyttöraportin kirjoittamiseen... 3 OHJAUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA...4 NÄYTTÖSUUNNITELMA JA ARVIOINTI Näyttö: Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov Näyttö: Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Näyttö: Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov Näyttö: Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Näyttö: Multimediatuotanto 10 ov Näyttö: Monikanavajulkaisun toteuttaminen 10 ov ARVIOINNIN OIKAISEMINEN...32 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN PALAUTEKYSELY...33

3 1 HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA Työssäoppiminen ja näytöt Voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan toteutettavassa työssäoppimisessa osa opinnoista toteutetaan ohjatusti työpaikoilla. Työssäoppimisjaksoon sisältyvät myös ammattiosaamisen näytöt. Ammattiosaamisen näytöillä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksista. Työaika Poissaolot Työssäoppimisjakson aikana viikoittainen työaika on kullakin työpaikalla käytössä oleva työaika, kuitenkin vähintään 32 h/vk tai 6,5h/ päivä. Työpäivien lukumäärä on sama kuin oppilaitoksen työpäivien määrä kyseisenä ajanjaksona. Työ- ja vapaapäivät voivat poiketa yhteisen sopimuksen mukaan oppilaitoksen työpäivistä (esim. urheiluloma). Huom. työssäoppimisen hyväksilukeneen opiskelijan näyttöjen suoritusaika sovitaan opiskelijan ja työnantajan edustajan välisellä sopimuksella Työtä tehdään siinä laajuudessa, että opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä ja hänen suorituksensa voidaan arvioida Sairaus- ym. poissaolojen ilmoittamisen suhteen noudatetaan työpaikalla voimassaolevaa käytäntöä. Pidempiaikaisista poissaoloista on hankittava lääkärintodistus Poissaoloista on ilmoitettava myös oppilaitokseen. Pidempiaikainen poissaolo aiheuttaa työssäoppimispäivien korvausvelvollisuuden. Vakuutukset Työpaikkaohjaajan tehtävät Työssäoppijan tehtävät Oppilaitoksen tapaturmavakuutus on voimassa myös työssäoppimisjaksoilla koskien työaikana ja työmatkalla tapahtuvia tapaturmia. Ajoneuvo- ja esinevahinkojen osalta opiskelijaa ei ole vakuutettu, vaan häntä koskevat työpaikan/ajoneuvon vakuutukset. Tukee työssäoppijan ammatillisen osaamisen kehitystä Kertoo ja näyttää tarvittaessa miten asiat tehdään Selittää työtä helpottavat ja nopeuttavat asiat Antaa oppijalle palautetta myös jakson aikana ja kuittaa ajoittain työssäoppimispäiväkirjan allekirjoituksellaan Arvioi ammattiosaamisen näyttöjä Pitää kiinni sovituista työajoista ja työtehtävistä Ilmoittaa työpaikalle ja vastuuopettajalle, jos on estynyt tulemaan töihin Pitää viikoittaista työssäoppimispäiväkirjaa

4 2 Suorittaa harjoittelun aikana näytöt ja kirjoittaa näyttöraportin, joka palautetaan sekä opettajalle, että ohjaajalle viikko ennen arviointikeskustelua Arvioi omaa osaamistaan (näytön itsearviointi) Osallistuu arviointikeskusteluun jakson lopussa Vastuuopettajan tehtävät Tekee työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa yhdessä näyttösuunnitelman Käy aloituskeskustelun viikkojen aikana sekä arviointikeskustelun työpaikalla jakson lopussa Arkistoi työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä koskevat asiakirjat ja dokumentit Kirjaa arvioinnit opiskelijajärjestelmään Tekee näyttötoimielimelle ehdotuksen näyttötodistuksen arvosanoista Työssäoppimisen ja näyttöjen suorittamisen aikataulutus Näyttöjen suorittamiselle kannattaa laatia aikataulu, jotta niiden suorittaminen onnistuu ajoissa työssäoppimisjakson aikana. Alla olevaa taulukkoa voi käyttää apuna näyttöjen suorittamisen aikatauluttamisessa. Viikot Tehtävä Työyhteisöön tutustuminen Työtehtäviin perehtyminen Aloituskeskustelu Raporttien kirjoittaminen Näyttöjen suorittaminen Työtehtävissä toimiminen Raporttien kirjoittaminen Kirjallisten tehtävien viimeistely Arviointikeskustelu

5 3 Opiskelijalta edellytettävät kirjalliset tehtävät 1. Työssäoppimispäiväkirja työssäoppija pitää työssäoppimispäiväkirjaa, jossa näkyvät viikoksi sovitut tehtävät ja oppiminen opiskelijan edistymistä voi tukea ja seurata väliarvioinnein työpaikkaohjaaja tarkistaa päiväkirjan sopivin väliajoin opiskelija palauttaa työssäoppimispäiväkirjan näytöistä vastaavalle opettajalle arviointikeskustelussa 2. Näyttöraportti näyttöraportti palautetaan työpaikkaohjaajalle ja näytöistä vastaavalle opettajalle viikko ennen arviointikeskustelua pituus noin 3 sivua asiakirjastandardia noudattaen Lisäksi raportin lopussa voi olla liitteenä somistuskuvia, myyntiraportteja, kyselylomakkeita tai muita opiskelijan omia tuotoksia Ohje näyttöraportin kirjoittamiseen Raportti kirjoitetaan asiakirjastandardin tekstinkäsittelyohjelmalla. Kerro raportissa: 1. Työssäoppimisen ajankohta/ näyttöjen suorittamisen ajankohta 2. Työssäoppimispaikka/ näyttöjen suorituspaikka 3. Työpaikkaohjaajasi 4. Esittele yritystä, jossa suoritat näytöt ja työssäoppimisen. Voit esimerkiksi kertoa seuraavia asioita: millä toimialalla yritys toimii paljonko yrityksen liikevaihto on (viimeisin saatavissa oleva tieto) millaisia tuotteita ja/tai palveluja yritys myy paljonko yrityksessä on työntekijöitä mitkä ovat yrityksen kilpailijat 5. Pääasialliset työtehtäväsi (esimerkiksi tuotteiden hinnoittelu, asiakaspalvelu, tilausten tekeminen, tuotteiden esillepano jne.) 6. Laatutavoitteiden mukainen toiminta Miten yrityksessä kierrätetään? Miten yrityksen tuotteet poistetaan käytöstä? Onko yrityksellä käytössä jokin laatujärjestelmä? Kerro laatujärjestelmästä. 7. Työhyvinvoinnista huolehtiminen Miten voit omalla toiminnallasi ylläpitää toiminta- ja työkykyäsi? Millaisia työturvallisuuteen liittyviä vaaroja työssäoppimispaikallasi voi olla? Miten niiltä tulee suojautua?

6 4 OHJAUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Työyhteisöön tutustuminen ja työtehtäviin perehdyttäminen selvitä työssäoppijan osaamisen taso selosta ja näytä tarvittaessa, miten tehtävät hoidetaan kerro olennaiset työtä helpottavat ja nopeuttavat tekijät selitä työturvallisuuteen liittyvät asiat rohkaise työssäoppijaa pyytämään apua tarvittaessa rohkaise oppijaa itsenäiseen työskentelyyn Työvälineiden käyttö käy läpi erilaiset laitteet ja niiden käyttö (esim. kassapäätteet, monistuskoneet, puhelinjärjestelmät ym.) opasta käyttämään yrityksen tietokoneohjelmia Aloituskeskustelu vastuuopettajan, työpaikkaohjaajan ja oppilaan keskustelu työssäoppijan ammattiosaamisen näytöistä, työssäoppimisjakson käytännön järjestelyistä ja arvioinnista keskustelussa laaditaan näyttösuunnitelma Väliarviointi ja palautteen antaminen Työssäoppimisesta voi antaa opiskelijalle myös väliarvion ja palautetta työssä kehittymisestä jakson edetessä. Ammattiosaamisen näytöt kannattaa arvioida heti niiden suorittamisen jälkeen. Palautetta on hyvä antaa säännöllisesti ja riittävän usein - positiivista palautetta ei kannata pihistellä Korjaavaa palautetta annetaan mielellään kahden kesken. Arviointikeskustelu työpaikkaohjaajan, työssäoppijan ja oppilaitoksen vastuuopettajan keskustelu ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen arvioinneista opiskelija arvioi itse onnistumistaan näytöissä, ja työpaikkaohjaaja esittää oman arviointinsa opiskelijan itsearvioinnin jälkeen Ongelmatilanteissa yhteys vastuuopettajaan! Nimi: Timo Vuoti Puhelinnumero: Sähköposti:

7 5 NÄYTTÖSUUNNITELMA JA ARVIOINTI Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat: työprosessin työmenetelmien, välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa käytännön työtehtäviä tekemällä. Näyttöympäristönä voi olla yritys, kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto,, ATK-huolto, mikrotuki, HelpDesk jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen aikana osoitettu opiskelijan osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisen arviointi perustuu opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa käytyyn arviointikeskusteluun ja opiskelijan itsearviointiin, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja mahdollisuuksiaan oppia sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle asetetut tavoitteet. Työssäoppimisen arvioinnista päättää opinnoista vastaava opettaja yhteistyössä työnantajan nimeämän henkilön, työpaikkaohjaajan, kanssa. Työssäoppimisen arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä ja kriteereinä käytetään toimielimen hyväksymiä näyttöaineistoja.

8 6 1. Näyttö: Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov toimii jossain organisaation toimintaprosessissa ja hoitaa palvelutilanteen sekä tekee sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietoteknisen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana valmistautuu palvelutilanteisiin palvelee asiakasta hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet viestii sähköisesti ja kirjallisesti laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja ylläpitää tietokannoissa ja verkoissa olevaa tietoa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

9 7 1. Työprosessien Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi Tehokas ja tuloksellinen toiminta Työhyvinvoinnista huolehtiminen Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti ohjatusti työtehtäviä työtehtäviä työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja mukaan noudattaen työohjeita, mukaan omatoimisesti ja laadukkaasti suunnitelman työaikoja ja sopimuk- huolehtii työtehtävistään mukaan sia alusta loppuun ja vastaa arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden toimii omaa työhyvinvointiaan edistävästi kysyy neuvoa ollessaan epävarma arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset toimii tehokkaasti huomioiden käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään asiakassuhteita toimii ohjattuna työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii tutuissa tilanteissa, ryhmissä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden toimii työyhteisön työhyvinvointia edistävästi kysyy neuvoa uusissa tilanteissa arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti huomioiden käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään pysyviä asiakassuhteita toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii erilaisissa tilanteissa, ryhmissä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään noudattaa itsenäisesti omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa itsenäisesti työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden työskentelee itsenäisesti alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden toimii itsenäisesti työyhteisön työhyvinvointia edistävästi ja selvittää yrittäjän mahdollisuuksia edistää sitä toimii valtuuksiensa arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden toimii itsenäisesti kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti huomioiden käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää itsenäisesti työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii aktiivisesti ja kannustavasti erilaisissa tilanteissa, ryhmissä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit

10 8 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja - välineiden Tietokantojen ja -verkkojen käyttäminen Sosiaalisen median käyttäminen Työvälineohjelmien käyttäminen Materiaalin Kielitaidon suomenkielisillä Kielitaidon ruotsinkielisillä Kielitaidon muunkielisillä Kielitaidon vieraskielisessä koulutuksessa Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 käyttää tavanomaisia käyttää tarkoituksenmukaisia käyttää itsenäisesti ja mo- työmenetelmiä ja tieto- ja työmenetelmiä ja nipuolisesti tarkoituksen- viestintäteknisiä välineitä tieto- ja viestintäteknisiä mukaisia työmenetelmiä ja sekä sosiaalisen median välineitä sekä sosiaalisen tieto- ja viestintäteknisiä työkaluja median työkaluja työvälineitä sekä sosiaali- käyttää ja ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan käyttää työssään tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. ABajokorttitasoisesti käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja huomioiden uusintakäytön palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy englanninkielisen asiakkaan palvelusta palvelee asiakkaita ruotsin kielellä ja selviytyy englanninkielisen asiakkaan palvelusta hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä käyttää ja ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä sekä hallitsee HTML-kielen perusrakenteet käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan käyttää työssään sujuvasti tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. AB-ajokorttitasoisesti käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja huomioiden uusintakäytön palvelee asiakkaita suomen ja englannin kielellä sekä auttavasti ruotsin kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja englannin kielellä sekä auttavasti suomen kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä sen median työkaluja käyttää monipuolisesti ja ylläpitää itsenäisesti tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä sekä hallitsee HTML-kielen käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti työssään tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. ABajokorttitasoisesti käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja huomioiden uusintakäytön palvelee sujuvasti asiakkaita suomen, englannin ja ruotsin kielellä palvelee sujuvasti asiakkaita ruotsin, englannin ja suomen kielellä palvelee asiakkaita suomen ja ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen tunnistaa, kuvailee ja tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi tunnistaa, kuvailee ja do- dokumentoi ohjatusti liiketoiminnan kumentoi sekä esittelee liiketoiminnan keskeiset keskeiset prosessit ja toiminnot itsenäisesti liiketoiminnan prosessit ja toiminnot keskeiset prosessit ja toi- laatii ohjeiden mukaan kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteklaatii kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä minnot laatii itsenäisesti organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuva-

11 9 Työympäristöstä huolehtiminen Toimiminen työssä ja työyhteisössä Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen Palvelutilanteessa toimiminen Jälkitoimien hoitaminen Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi nisestä ympäristöstä huolehtii työympäristönsä toimivuudesta selvittää ohjatusti työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee ja ylläpitää ohjatusti datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee tutuissa tilanteissa sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tuttua palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii ja varmuuskopioi työhön liittyviä kirjallisia raportteja ja tilastoja selvittää ohjatusti yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita selvittää ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee, ylläpitää ja datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen noudattaa tavanomaisia palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii ja varmuuskopioi työhön liittyvät kirjalliset raportit yrityksen tai organisaation ohjeiden sekä esiintyy tarvittaessa erilaisissa medioissa selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden tai palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, organisaation osaamisen perusteella. hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä selvittää oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita uksen ja dokumentoi sen ohjeiden huolehtii itsenäisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää itsenäisesti työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee, ylläpitää ja hyödyntää itsenäisesti datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee itsenäisesti sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen vaihtelevissa tilanteissa noudattaa itsenäisesti vaihtelevia palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii ja varmuuskopioi itsenäisesti työhön liittyvät kirjalliset raportit yrityksen tai organisaation ohjeiden sekä esiintyy tarvittaessa erilaisissa medioissa selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita hakee itsenäisesti tietoa ja tuotteiden ja palveluiden j kehittämisen tarpeesta esimerkiksi toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, organisaation osaamisen perusteella. hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä selvittää itsenäisesti oman ammattialansa yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä kehityssuuntia sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii itsenäisesti erilaisissa muuttuvissa tilanteissa ja tarkoituksenmukai- tilanteissa tarkoituksenmukai- valintatilanteissa sesti sesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tieto- hakee tietoa tutuista tietoläh- hakee itsenäisesti ja oma-

12 10 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky lähteistä teistä aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä noudattaa vuorovaik utustilanteisiin toimii tilanteen vaatimalla ta- ilmaisee selkeästi kantansa ja annettuja ohjeita valla omassa oppimis- tai työ- tuo rakentavasti esille erilaisia toimiessaan omassa oppimis- yhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa näkökantoja tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

13 11 2. Näyttö: Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi kytkeä työaseman verkkoon testata työaseman käyttöönoton dokumentoida työaseman käyttöönoton käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

14 12 1. Työprosessin Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi Laadukas ja kestävä kehitys Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Aloitekyky ja yrittäjyys 2.Työmenetelmie n, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Projektissa toimiminen Käyttöjärjestelmien asentaminen Ohjelmien asentaminen Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työtehtäviä itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja mukaan noudattaen työohjeita, mukaan omatoimisesti ja huo- laadukkaasti suunnitelman työaikoja ja sopimuklehtii työtehtävistään alusta mukaan sia loppuun ja vastaa omasta arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset toimii sovittujen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi opastettuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita tekee annetut tehtävät ja kysyy tarvittaessa neuvoa työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja työskentelee joutuisasti käyttää tavanomaisia työmenetelmiä ja -välineitä sekä materiaaleja käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa toimii hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä asentaa työasemaan käyttöjärjestelmän ja konfiguroi sen opastettuna asentaa yleisimmät työväline- ja sovellusohjelmat tarviten ajoittain ohjausta käyttää monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä sekä materiaaleja käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa toimii aktiivisena hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä asentaa työasemaan yhden käyttöjärjestelmän ja konfiguroi sen valmistajan ohjeiden asentaa työväline- ja sovellusohjelmia, myös avoimen lähdekoodin ohjelmia sekä arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittämistavoitteita tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä ja työskentelee joutuisasti käyttää itsenäisesti työmenetelmiä ja -välineitä sekä materiaaleja vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa toimii itsenäisesti aktiivisena ja vastuullisena hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä asentaa itsenäisesti työasemaan kaksi eri- tyyppistä käyttöjärjestelmää ja konfiguroi ne toimivaksi kokonaisuudeksi asentaa itsenäisesti työvälineja sovellusohjelmia, myös avoimen lähdekoodin ohjel-

15 13 Verkkoon kytkeminen Työaseman testaaminen Työaseman käyttöönoton dokumentointi kytkee uuden työaseman verkkoon testaa käyttöönotettavan työaseman toimivuutta dokumentoi työaseman käyttöönoton konfiguroi ne valmistajan ohjeiden mukaan kytkee ohjeiden uuden työaseman verkkoon testaa käyttöönotettavan työaseman valmistajan ohjeiden dokumentoi työaseman käyttöönoton ohjeiden mia sekä konfiguroi ne toimivaksi kokonaisuudeksi kytkee itsenäisesti uuden työaseman verkkoon suunnitelmien testaa itsenäisesti käyttöönotettavan työaseman suunnitelmien mukaan dokumentoi itsenäisesti työaseman käyttöönoton 3. Työn perustana olevan tiedon Tietokoneen rakenteen Hankintaprojektissa toimiminen Internetin hyödyntäminen Käsikirjojen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Kustannustehokas toiminta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu kokoaa tietokoneen tarviten ajoittain ohjausta selvittää hankintoihin liittyvän lainsäädännön käyttää työssään internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää laitteiden käsikirjoja tarviten ajoittain tukea ja ohjausta toimii sovittujen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee ohjeiden mukaan oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista soveltaa opastettuna työssään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa kokoaa tietokoneen ohjeiden selvittää hankintoihin liittyvän lainsäädännön ohjeiden käyttää työnsä kannalta keskeisiä internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää laitteiden käsikirjoja, kysyy tarvittaessa neuvoa toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista soveltaa työssään opastettuna tuloksellisen toiminnan tietopohjaa valitsee itsenäisesti tarkoituksenmukaiset osat ja kokoaa tietokoneen loppukäyttäjän tarpeet huomioiden selvittää itsenäisesti hankintoihin liittyvän lainsäädännön vaikutuksen hankinnan toteuttamisessa käyttää työssään itsenäisesti ja monipuolisesti internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää itsenäisesti laitteiden käsikirjoja toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee työssään tuotteen tai palvelun kustannukset ja oman työpanoksen osuuden niistä soveltaa työssään ja työyhteisössään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä

16 14 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu muuttuvissa tilanteissa toimii muuttuvissa ja toimii erilaisissa tilanteissa ja valintatilanteissa tarvitsee valintatilanteissa tarkoituksen tarkoituksen ja löytää toiminnalleen ohjausta ja tukea vaihtoehtoisia toimintatapoja Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössään noudattaa ohjattuna annettuja eettisiä ohjeita hakee tietoa eri lähteistä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimistai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri lähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa

17 15 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

18 16 3. Näyttö: Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja hallinnoida palvelinohjelmistoja virtualisoida palvelinympäristön huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana olevan tiedon pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

19 17 1. Työprosessin Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Tietoverkot ja järjestelmän ylläpito Käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työtehtäviä itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja mukaan noudattaen työohjeita, mukaan omatoimisesti ja laadukkaasti suunnitelman työaikoja ja sopimuk- huolehtii työtehtävistään mukaan sia alusta loppuun ja vastaa arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osallistuu tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ja siinä tarjottavien palvelujen ylläpitotehtäviin luo käyttäjätunnuksen ja liittää sen käyttäjäryhmään ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja luo käyttäjätunnuksia ja hallitsee käyttöoikeuksia käyttäjäryhmien avulla arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden ylläpitää itsenäisesti tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja automatisoi komentosarjaa hyödyntäen käyttäjätunnusten lisäämisen ja käyttöoikeuksien määrittämisen Tietokantojen ylläpito Virtualisointi Tietoturvasta huolehtiminen Varmuuskopiointi Ohjelmisto- ja laiteongelmien ratkaiseminen Työn tehostaminen avustaa palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietokantojen ja tietokantaympäristöjen ylläpitotehtävissä asentaa virtualisointiohjelmiston ja siihen palvelimen noudattaa työssään organisaation tietoturvaohjeita valmistelee ja toteuttaa ajastetun varmuuskopiointitapahtuman avustaa ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa automatisoi työtään nauhoitettujen makrojen avulla ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä toteuttaa usean virtualisoidun palvelimen ympäristön huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta huolehtii tietojärjestelmän varmuuskopioinnista ja tietojen palauttamisesta varmuuskopiolta ratkaisee ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia valvonta-, testaus- ja ylläpito-ohjelmien avulla tehostaa ja automatisoi työtään komentosarjojen ja ylläpito-ohjelmien avulla ylläpitää itsenäisesti palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä toteuttaa ja dokumentoi usean virtualisoidun palvelimen ympäristön huolehtii itsenäisesti ohjelmiston ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä laatii itsenäisesti varmuuskopiointisuunnitelman ja toteuttaa varmuuskopioinnin sen ratkaisee ja dokumentoi itsenäisesti ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmatilanteita valvonta-, testaus- ja helpdesk-ohjelmien avulla tehostaa ja automatisoi työtään muokkaamalla komentosarjoja ja hyödyntämällä ylläpitoohjelmia

20 18 3. Työn perustana olevan tiedon Tietoverkkojen tuntemus Ohjelmistolisenssien valinta Palvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen valinta Käyttäjätietojen Tietokannan ylläpito Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen Varmuuskopioinnin menetelmien Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osallistuu lähiverkon ja etäyhteyksien ylläpitoon hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia seuraa organisaation ohjelmistolisenssien voimassaoloa osallistuu palvelinohjelmistojen valintaan suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet lisää, poistaa ja muuttaa ohjattuna tietokannassa olevia tietoja ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet vertailee varmuuskopiointityyppejä ja -laitteita ylläpitää lähiverkkoa, etäyhteyksiä ja niiden laitteistoja hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia ylläpitää organisaation ohjelmistolisenssejä valitsee ohjeiden tarkoitukseen sopivat palvelinohjelmistot suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet lisää, poistaa ja muuttaa tietokannassa olevia tietoja ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet vertailee varmuuskopiointityyppejä ja -laitteita suunnittelee etäyhteyksien ja lähiverkon laitteistot sekä arkkitehtuurin hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia valitsee organisaation kannalta tarkoituksenmukaiset ohjelmistolisenssit valitsee itsenäisesti tarkoitukseen sopivat palvelinohjelmistot suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet luo määritysten mukaisen tietokannan rakenteen ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet valitsee tarkoituksenmukaisen varmuuskopiointityypin ja - laitteen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaik utustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaa- ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaanoudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai

21 19 poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnanta- raa itselleen tai muille raa itselleen tai muille muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle jalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

22 20 4. Näyttö: Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet tuottaa tietoverkkoon palveluja ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

23 21 1. Työprosessin Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Laitteiston ja ohjelmistojen asentaminen Työasemien vakiointi Tietoverkkopalvelujen tuottaminen Tietoverkkopalvelujen käyttöönotto Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Palvelupyyntöjen käsittely Asiakkaan opastaminen Koulutuksen toteuttaminen Käyttöönoton opastaminen Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työtehtäviä itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja mukaan noudattaen työohjeita, mukaan omatoimisesti ja laadukkaasti suunnitelman työaikoja ja sopi- huolehtii työtehtävistään mukaan muksia alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden asentaa ohjeiden työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet vakioi työasemat monistamalla mallikoneen monen työaseman ympäristössä avustaa tietoverkossa olevien palvelujen ylläpidossa määrittelee ohjeiden palveluita käyttöön asiakkaan työasemalle avustaa käytön tuen asiakaspalvelutehtävissä osallistuu asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittelyyn ja dokumentointiin auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia ja tietoverkkopalveluja avustaa koulutuksen ja opastuksen toteutuksessa asentaa asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet tekee mallikoneen ja vakioi sen avulla työasemat monen työaseman ympäristössä ylläpitää tietoverkossa olevia palveluja määrittelee asiakkaiden pyytämiä palveluita käyttöön työasemille toimii käytön tuen asiakaspalvelutehtävissä käsittelee ja dokumentoi asiakkaiden palvelupyyntöjä arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden asentaa itsenäisesti asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet suunnittelee ja tekee mallikoneen ja vakioi sen avulla työasemat monen työaseman ympäristössä tuottaa palvelimelle tietoverkon palveluja määrittelee tilanteen mukaisia palveluita käyttöön asiakkaan työasemille toimii itsenäisesti käytön tuen asiakaspalvelutehtävissä käsittelee itsenäisesti asiakkaiden palvelupyyntöjä ja dokumentoi ne yrityksen käytänteiden auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä työväline- ja sovellusohjelmien kehittyneitä ominaisuuksia sekä tietoverkkopalveluja järjestää itsenäisesti koulutuksen ja opastaa käyttäjiä osallistuu asiakkaan opastamiseen laitteiston ja oh- auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia ja tietoverkkopalveluja monipuolisesti vastaa annettavan koulutuksen ja opastuksen osan toteutuksesta opastaa asiakasta laitteistojen ja ohjelmistojen käytopastaa asiakasta laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotos-

24 22 Tiedon suojaaminen Varmuuskopiointi Järjestelmän toimivuuden varmistaminen Asennuksen dokumentointi Käyttöohjeiden laatiminen 3. Työn perustana olevan tiedon Mobiilien päätelaitteiden käyttö Koulutuksen suunnittelu Työpisteen ergonomiaan opastaminen Tietoturvan varmistaminen Ongelmien ratkaiseminen Käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi jelmistojen käyttöönotossa töönotossa sa suojaa työaseman palomuurin suojaa ohjeiden suojaa itsenäisesti tietoverkon ja virustorjuntaoh- tietoverkossa käsiteltävän palvelussa käsiteltävää tietoa jelman avulla tiedon ottaen huomioon tiedon arkaluonteisuuden varmuuskopioi tietoja palvelimelta testaa asentamansa työasemalaitteiston toimivuuden ohjeiden dokumentoi asentamansa työasemalaitteiston ja sovellusohjelmat päivittää käyttöohjeita varmuuskopioi palvelimen tiedot ohjeiden testaa asentamansa työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet dokumentoi asentamansa työasemalaitteiston ja sovellusohjelmat laatii tarvittavia käyttöohjeita mallin arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla osallistuu annettavan koulutuksen ja opastuksen suunnitteluun avustaa asiakasta käyttämään ergonomisia ratkaisuja työpisteessä toimii tietoturvan ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa kuvailee laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia asiantuntijoille ja palveluntarjoajille osallistuu tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton suunnitteluun ja dokumentointiin arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla suunnittelee annettavan koulutuksen ja opastuksen annettujen ohjeiden avustaa ja ohjaa asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä toimii tietoturvan ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa avustaa asiantuntijoita ja palveluntarjoajia laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa suunnittelee ja dokumentoi tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton ohjeiden ylläpitää itsenäisesti palvelimen tietojen varmuuskopiointia organisaation ohjeiden testaa itsenäisesti asiakkaan käytäntöjen asentamansa työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet dokumentoi itsenäisesti asiakkaan käytäntöjen työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet laatii asiakkaan toimintaa tukevia käyttöohjeita arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla suunnittelee asiakkaan tarpeiden mukaisen koulutuksen ja opastuksen avustaa ja ohjaa itsenäisesti asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa toimii tietoturvan ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa ratkaisee laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa suunnittelee ja dokumentoi itsenäisesti tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton Englanninkielen käyttäminen tuntee alan keskeisen englanninkielisen terminologian hakee työtehtäviinsä liittyvää tietoa englanninkielisistä lähteistä hyödyntää englanninkielisiä tietolähteitä työssään 4. Elinikäisen oppimisen avaintai- dot Oppiminen ja on- tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valin- toimii itsenäisesti erilaisissa

25 23 gelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian tatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

26 24 5. Näyttö: Multimediatuotanto 10 ov suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnitella multimediatuotteita toteuttaa multimediatuotteita käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa dokumentoida tuotantoprosessin. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

27 25 1. Työprosessin Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien Laitteiden ja ohjelmien Toteuttaminen Editointi Tallentaminen Testaaminen Resurssien Estetiikka Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee itse- ohjatusti työtehtäviä työtehtäviä näisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja laaen mukaan noudatta- mukaan omatoimisesti ja dukkaasti suunnitelman mukaan työohjeita, työaikoja huolehtii työtehtävistään ja sopimuksia alusta loppuun ja vastaa arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden käyttää tavanomaisia multimediasuunnittelun perusajatuksia ja - menetelmiä käyttää työssään tarvitsemia laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä toteuttaa multimediaesityksen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota toteuttaa interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän osia editoi ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon tallentaa multimediatuotteita tuttuihin tiedostoformaatteihin testaa multimediatuotteen toimivuuden testitapauksilla laatii ohjatusti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonä- käyttää multimediasuunnittelun perusajatuksia ja - menetelmiä käyttää organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja huolellisesti sekä ylläpitää niitä toteuttaa ohjeiden multimediaesityksen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota toteuttaa interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän editoi monipuolisesti ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon tallentaa multimediatuotteita eri tiedostoformaatteihin testaa ohjeiden multimediatuotteen toimivuuden annettujen laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden käyttää ja soveltaa itsenäisesti multimediasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä käyttää itsenäisesti ja huolellisesti organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä organisaation ohjeiden toteuttaa itsenäisesti suunnitelman mukaisen multimediaesityksen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota toteuttaa itsenäisesti interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän editoi itsenäisesti ja monipuolisesti ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon tallentaa itsenäisesti multimediatuotteita eri tiedostoformaatteihin testaa itsenäisesti multimediatuotteen toimivuuden laatii itsenäisesti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun sopivalla työvälineohjelmalla hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita toimii työympäristön viihtyisyyteen ja muiden työn lopputulokseen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden

28 26 Tuotantoprosessien dokumentointi Projektissa toimiminen köön vaikuttavien tekijöiden dokumentoi tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa tekijöiden dokumentoi ohjeiden tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa edistämiseksi dokumentoi itsenäisesti tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa 3. Työn perustana olevan tiedon Tiedostomuotojen Kerrontatekniikoiden Käyttöohjeiden laatiminen Säännösten noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää kuvan- ja äänenkäsittelyn tiedostomuotoja käyttää kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia käyttää kuvan- ja äänenkäsittelyn keskeisiä tiedostomuotoja käyttää erilaisia kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii ohjeiden asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia tarvitsee ohjausta ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tukea muuttuvissa tilanteissa tarkoituksen- ja valintatilanteiss hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaik u- tustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa käyttää itsenäisesti kuvan- ja äänenkäsittelyn tiedostomuotoja soveltaa erilaisia kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii itsenäisesti asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnanta-

29 27 ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian jalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

30 28 6. Näyttö: Monikanavajulkaisun toteuttaminen 10 ov osaa suunnitella materiaalisisällön monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin toteuttaa monikanavajulkaisun materiaalisisällön suunnitella monikanavajulkaisun toteuttaa monikanavajulkaisun käyttää monikanavaisen julkaisujärjestelmän ohjelmistotuotteita, laitteita ja tekniikkaa dokumentoida monikanavajulkaisun toteuttamisen. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaitojen. Näyttösuunnitelma (lyhyt kuvaus) Näytön sanallinen arviointi (opiskelijan onnistumiset ja kehittämistarpeet) Arvosana Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Itsearviointi Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Työssäoppiminen Kiitettävä K3 Hyvä H2 Tyydyttävä T1 Päiväys ja allekirjoitukset Nimen selvennös: Työpaikkaohjaaja Näyttövastaava Opiskelija

31 29 1. Työprosessin Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi 2.Työmenetelmi en, -välineiden ja materiaalin Työmenetelmien Laitteiden ja ohjelmien Aineiston valinta Aineiston muokkaus Aineiston tallentaminen Toteuttaminen Testaaminen Resurssien Opiskelija ympyröi itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja rastittaa arvioinnin. suunnittelee ja valmistelee suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee itse- ohjatusti työtehtäviä tehtäviä näisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman työskentelee suunnitelman työskentelee itsenäisesti ja laaen mukaan noudatta- mukaan omatoimisesti ja huodukkaasti suunnitelman mukaan työohjeita, työaikoja lehtii työtehtävistään alusta ja sopimuksia loppuun ja vastaa omasta työ- arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi työn ja sen tulokset osuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden käyttää kanavasuunnittelun perusajatuksia ja - menetelmiä käyttää työssään tarvitsemia laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä valitsee kanavaan sopivan aineiston käyttää tavanomaisia monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja - ohjelmia käyttää ohjatusti monikanavajulkaisun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita tallentaa materiaalin eri julkaisukanavan tarpeisiin toteuttaa ohjattuna materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi testaa monikanavajulkaisun toimivuuden testitapauksilla laatii ohjatusti kustannusarvion ja tuotantoai- käyttää ohjeiden kanavasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä huomioiden tekniset rajoitteet käyttää organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja huolellisesti sekä ylläpitää niitä valitsee ohjeiden kanavaan sopivan aineiston käyttää ohjeiden monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja -ohjelmia käyttää monikanavajulkaisun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita tallentaa ohjeiden materiaalin eri julkaisukanavan tarpeisiin toteuttaa ohjeiden materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden käyttää ja soveltaa itsenäisesti kanavasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä huomioiden tekniset rajoitteet käyttää itsenäisesti ja huolellisesti organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä organisaation ohjeiden valitsee itsenäisesti suunnitelmien mukaan kanavaan sopivan aineiston käyttää itsenäisesti suunnitelmien monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja - ohjelmia käyttää itsenäisesti monikanavajulkaisun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita tallentaa itsenäisesti suunnitelmien mukaan materiaalin eri julkaisukanavan tarpeisiin toteuttaa itsenäisesti materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi testaa monipuolisesti monikanavajulkaisun toimivuuden annettujen ohjeiden laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvä- testaa itsenäisesti ja monipuolisesti monikanavajulkaisun toimivuuden useilla testitapauksilla laatii itsenäisesti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun sopival-

32 30 Estetiikka hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita edistäen työympäristön viihtyisyyttä ja muita työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä Tuotantoprosessien dokumentointi Projektissa toimiminen kataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden dokumentoi tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa lineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden dokumentoi ohjeiden tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa la työvälineohjelmalla dokumentoi itsenäisesti tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa 3. Työn perustana olevan tiedon Suunnittelu XML-kielen Tekniikan 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimin- suunnittelee ohjatusti monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee ohjatusti mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden käyttää ohjatusti XMLkieltä käyttää monikanavajulkaisemisen perustekniikoita suunnittelee ohjeiden monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee ohjeiden mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden käyttää XML-kieltä käyttää monikanavajulkaisemisen eri tekniikoita tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaik u- tustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja -ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntötoimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksen hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä suunnittelee itsenäisesti ohjeiden monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee itsenäisesti mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden käyttää itsenäisesti XML-kieltä käyttää ja soveltaa monikanavajulkaisemisen eri tekniikoita toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksen ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja tietoturvatoimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjei-

33 31 takyky tietoturvaohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian ohjeiden noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian den noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

34 32 Arvioinnin oikaiseminen Opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tietoonsa. Jos opiskelija on rehtorille, opettajalle tai muulle päätöksen tehneelle henkilölle tai työnantajalle esitetyn oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön arviointipäätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua näyttöjen toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Toimielin voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen.

35 33 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN PALAUTEKYSELY Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja väittämiin kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan tai rastittamalla sopivaksi katsomasi vaihtoehto. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain ammattiosaamisen näyttöjä koskevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Olen: Opiskelija Työpaikkaohjaaja Yrityksen nimi: Nimi: Arvioi seuraavia ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä asioita asteikolla: 1 = tyydyttävä 2= hyvä 3 = kiitettävä 1. Opiskelijalla on riittävät valmiudet amma t- tiosaamisen näyttöjen suorittamiseen Näyttösuunnitelma tukee näyttöihin valmenta u- tumista Työtehtäviin perehdyttäminen on ollut riittävää Ammattiosaamisen näytöt vastaavat työelämän vaatimuksia ovat riittävän selkeät Näyttösuunnitelman tavoitteet saavutettiin hyvin Yhteistyö oppilaitoksen kanssa sujui hyvin Miten ammattiosaamisen näyttöjä tulisi mielestäsi kehittää? Kiitokset vastauksestasi!

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Lausuntopyyntö 37/421/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot