Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Käsitelty johtokunnassa

2 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät... 2 Tutkintojen muodostuminen... 3 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen osaamisala... 4 Kaikille pakolliset tutkinnon osat:... 4 Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp... 4 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Käytön tuen osaamisala Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Multimediatuotanto 15 osp Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 15 osp Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 15 osp Tietokantojen hallinta 15 osp Tietojärjestelmien hyödyntäminen 15 osp Tietoturvan ylläpito 15 osp Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa... 65

3 Yleistä Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisalalla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, yhteisten tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien tavoitteet on määritelty ammattitaitovaatimuksena. Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, - välineiden, -menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Tutkinnot suoritetaan oppilaitosmuotoisena opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (= kolme vuotta). Opiskeluaika voi kuitenkin vaihdella yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi vuotta. Erityisistä syistä opiskelijan opiskeluaika voi myös pidentyä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta eli työssäoppimista vähintään 30 osaamispisteen verran. Käytön tuen osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa palvelutehtävissä, järjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa, ylläpitotehtävissä sekä palvelujen käyttöönoton ja tuen tehtävissä. Osaamisalan suorittanut osaa myydä ja markkinoida, asentaa ja käyttää laitteita, ohjelmistoja ja lähiverkkoja sekä opastaa niiden käytössä muita henkilöitä. Tämän lisäksi hän osaa ylläpitää perustasolla tietojärjestelmiä. Hän osaa myös käyttää tietoverkkoja mm. markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin ja osaa toimia alan edustajana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavalaisiin työtehtäviin: myyjä, palveluneuvoja, ITtukihenkilö jne.

4 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Oppimisympäristöinä ovat: luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, somistamo, liikuntasalit, kuntosali, atk-labra, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio Opinparkki (yksilöllinen oppimisympäristö) yritykset ja organisaatiot harjoitusyritystoiminta palvelut oppilaitoksessa esim. postitus, toimistotyöt, monistus, sisäinen asiakaspalvelu verkkoympäristö (Moodle) työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla (yritykset ja organisaatiot) vierailukohteet, vierailupaikat (yritykset, organisaatiot, seminaarit, messut) koti internetin kautta Oppimismenetelminä käytetään - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen - opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (somistus, kiireapu kauppoihin) - yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat ja asiantuntijat - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen - oppimispäiväkirjat, portfoliot - monimuoto-opetus, jossa vaihtelevat lähi- ja verkkojaksot - yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - projektit (Avoimet Ovet, messut, tapahtumat ym) - yhteistoiminnallinen oppiminen - harjoitusyritystoiminta - opiskelijan oppimisprosessin tukemista - opettajan tuki ja ohjaus (tarvittaessa tukiopetusta) - käytännönläheiset tehtävät - tekeminen - työpaikalla työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja - tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttäminen oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat, sovellukset - blogit, some - tablettien ja älypuhelimien hyödyntäminen

5 Tutkintojen muodostuminen Tutkinnot muodostuvat ammatillisista (135 osp), yhteisistä (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi opinnot laajuus ammatilliset tutkinnon osat 135 osp kaikille pakolliset tutkinnon osat, 45 osp osaamisalan mukaiset tutkinnon osat, 60 osp valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp yhteiset tutkinnon osat 35 osp pakolliset 19 osp valinnaisia 16 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua ammatillisista tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista tai jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvista yksilöllisistä tutkinnon osista yhteensä 180 osp Tutkinnon muodostuminen peruskoulupohjaisessa osaamisalassa Ensimmäinen vuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen ja osaamisalan opinnot alkavat toisen vuoden alussa. Yhteiset tutkinnon osat samoin kuin työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (N) sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita työpaikalla suoritettavia tutkinnon osia taulukossa olevien tutkinnon osien lisäksi. Kaikki tutkinnon osat löytyvät värikartasta (liite 1). Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 1. vuosi Kaikille pakolliset tutkinnon osat: Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp + N Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 2. vuosi Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp + N Ylläpitotehtävissä toimiminen 15 osp Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3. vuosi Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 osp + N Ammatilliset valinnaiset 30 osp + N Yhteiset tutkinnon osat Ammatilliset valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat

6 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen osaamisala Kaikille pakolliset tutkinnon osat: Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp toimii jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän - tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät - käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään - käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen - palvelee asiakasta - hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet tekee sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän - viestii sähköisesti ja kirjallisesti - laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. Ammattitaitovaatimukset - toimii jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän - tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät Ammattitaidon hankkiminen Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristö ja opiskelumenetelmät Datanomin palvelutehtävissä toimiminen DPTT1 Datanomi organisaation toimintaprosessissa 1,5 osp - palveluyrityksen toiminta ja tehtävät - yrityksen perustoiminnot - sidosryhmät ja niiden merkitys toimintaan - palvelukonsepti ja kilpailukeinot - arvioi omaa toimintaansa ja mahdollisuutta toimia omalla alallaan yrittäjänä DPTT2 Datanomin työoikeus 1,5 osp - työntekijän/työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työsuhde Laajuus Ajoitus 19,5 osp 1.vuosi - hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen - palvelee asiakasta - hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet DPTT3 Datanomin palvelutilanteeseen valmistautuminen ja hoitaminen 3 osp - asiakaspalvelijan tiedot ja taidot, - asiakaspalvelutyö - palvelutilanteen vaiheet - haastavat asiakaspalvelutilanteet - asiakaslähtöisyys - asiakaskohderyhmien määrittely

7 - tekee sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän - viestii sähköisesti ja kirjallisesti - käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään - käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana - laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja DPTT4 Datanomin kirjallinen ja suullinen viestintätaito 3 osp - myyvän, ymmärrettävän, uskottavan ja selkeän liiketekstin kirjoittamisen periaatteet, yrityselämän asiakirjojen (hankintailmoitus, tarjouspyyntö/hanke-ehdotus, tarjoukset, hankintapäätös, tarjouksen avauspöytäkirja, reklamaatioviestit) perusrakenne, ulkoasu ja kieli; verkkotekstin kirjoittamisen laatuvaatimuksia ja perusohjeita; työelämän monenkeskiset keskustelut, niiden menettelytavat ja dokumentit DPTT5 Datanomin palvelutilanteet ruotsiksi 1,5 osp - viestintä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti ja hyödyntäen palvelutilanteen hoitamisessa tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia Työskentely aidossa työympäristössä DPTT6 Datanomin palvelutilanteet englanniksi 1,5 osp - viestintä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti ja hyödyntäen palvelutilanteen hoitamisessa tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia DPTT7 Datanomin palvelutilanteen tietotekninen osaaminen 6 osp - tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa ja työvälineohjelmien yhteiskäyttöä hyödyntäen laatien työvälineohjelmilla erilaisia monikäyttöisiä yrityksen toiminta DPTT8 Datanomin tietokanta- ja tietoverkkoosaaminen 1,5 osp - tietokannan ja verkkojen sisällön tuottaminen, ylläpito ja hallitseminen sekä HTML-kielen hallitseminen Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - Luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatio, koulun kahvila, Hymy-myymälä, opinparkki - Yritysvierailut, yhdessä oppimista, pari- ja ryhmätyöskentely, projektit, työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden palveluiden tarjoaminen yrityksille ja organisaatioille (palvelutehtävissä toimiminen, kiireapu kauppoihin, myyntityö) tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista DPTT9 Työssäoppiminen 5,5 osp Palvelutehtävissä toimimisen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Palvelutehtävissä toimiminen Ammattiosaamisen näytöllä (kesto 3 pv-10 pv) Aidossa työympäristössä palvelutehtävissä toimimisessa ja/tai projektiluontoises

8 ti oppilaitosympäristössä Työ/Näyttöympäristö: Työympäristönä yritys/organisaatio, jossa on työasemia ja lähiverkko sekä tietoliikenneyhteydet, oppilaitos Näytön arviointi: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Alaan liittyvässä yrityksessä/organisaatiossa, jossa on mahdollisuus tehdä erilaisia palvelutehtäviä sekä mahdollisesti IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana tilanteen mukaan työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti. Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden Toteutus työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden edellyttämällä tavalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti toimii omaa työhyvinvointiaan edistävästi kysyy neuvoa ollessaan epävarma työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti noudattaa omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden edellyttämällä tavalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti toimii työyhteisön työhyvinvointia edistävästi kysyy neuvoa uusissa tilanteissa työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään noudattaa itsenäisesti omaa toimialaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä noudattaa itsenäisesti työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta sekä toimii työntekijälle ja työnantajalle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden edellyttämällä tavalla työskentelee itsenäisesti alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti toimii itsenäisesti työyhteisön työhyvinvointia edis- tävästi ja selvittää yrittäjän mahdollisuuksia edistää sitä toimii valtuuksiensa mukaisesti

9 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Aloitekyky ja yrittäjyys Testaus arvioi opastettuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita tekee annetut tehtävät ja kysyy tarvittaessa neuvoa arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja työskentelee joustuisasti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti Tehokas ja tulokselli- nen toiminta tävissä olevan ajan ja muut resurssit tuloksellisesti huomioiden toimii tehokkaasti huomioiden käytet- toimii kustannustehokkaasti ja käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään asiakassuhteita edistää työssään pysyviä asiakassuhteita Työhyvinvoinnista huolehtiminen Aktiivinen kansalai- suus ja eri kulttuurit toimii ohjattuna työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi toimii tutuissa tilanteissa, ryhmissä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan. Asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittämistavoitteina. tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä ja työskentelee joutuisasti. arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii sia laatutavoitteiden pohjalta ja arvioi itsenäisesti työnsä tulok- saamansa palautteen mukaisesti osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii itsenäisesti kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti huomioiden käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää itsenäisesti työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii erilaisissa tilanteissa, toimii aktiivisesti ja kannustavasti erilaisissa tilanteissa, ryh- ryhmissä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit. missä ja sidosryhmien kanssa huomioiden eri kulttuurit. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien käyttää tavanomaisia työmenetelmiä ja -välineiden hallinta ja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä sekä sosiaalisen median työkaluja Tietokantojen ja - verkkojen käyttäminen Sosiaalisen median käyttäminen käyttää ja ylläpitää tietokannoissa ja - verkoissa olevaa sisältöä käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä sekä sosiaalisen median työkaluja käyttää ja ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä sekä hallitsee HTMLkielen perusrakenteet käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja tieto- ja viestintäteknisiä työvälineitä sekä sosiaalisen median työkaluja käyttää monipuolisesti ja ylläpitää itsenäisesti tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä sekä hallitsee HTML-kielen käyttää vastuullisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia huomioiden yksilön ja yrityksen tietosuojan

10 Työvälineohjelmien käyttäminen käyttää työssään tarvittavia työvälineja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. AB-ajokorttitasoisesti Materiaalin hallin-käyttätaaleja huomioiden tarkoituksenmukaisia materi- uusintakäytön Kielitaidon hallin-palveleta suomen- selviytyy englanninkielisen asiakkaan asiakkaita suomen kielellä ja kielisillä palvelusta Kielitaidon hallin-palveleta ruotsinkielisillä selviytyy englanninkielisen asiakkaan asiakkaita ruotsin kielellä ja palvelusta Kielitaidon hallin-hoitata muunkielisillä ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavas- palvelutilanteen suomen tai ti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. käyttää työssään sujuvasti tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. AB- ajokorttitasoisesti käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti työssään tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esim. ABajokorttitasoisesti käyttää tarkoituksenmukaisia käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja huomioiden uusin-materiaalejtakäytön huomioiden uusintakäytön palvelee asiakkaita suomen ja englannin kielellä sekä auttavasti ruotsin kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja englannin kielellä sekä auttavasti suomen kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee sujuvasti asiakkaita suomen, englannin ja ruotsin kielellä palvelee sujuvasti asiakkaita ruotsin, englannin ja suomen kielellä palvelee asiakkaita suomen ja ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tieto- ja viestintäteknisessä tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi tunnistaa, kuvailee ja dokumintaympäristössä toi- ohjatusti liiketoiminnan keskeiset mentoi liiketoiminnan keskei- prosessit ja toiminnot set prosessit ja toiminnot toimiminen Työympäristöstä huolehtiminen Toimiminen työssä ja työyhteisössä Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen Palvelutilanteessa toimiminen laatii ohjeiden mukaan kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä huolehtii työympäristönsä toimivuudesta selvittää ohjatusti työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee ja ylläpitää ohjatusti datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee tutuissa tilanteissa sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti laatii kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä huolehtii työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee, ylläpitää ja datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi sekä esittelee itsenäisesti liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot laatii itsenäisesti organisaation tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kuvauksen ja dokumentoi sen ohjeiden mukaisesti huolehtii itsenäisesti työympäristön toimivuudesta ja viihtyisyydestä ottaen huomioon yrityksen tai organisaation ohjeet selvittää itsenäisesti työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia hakee, ylläpitää ja hyödyntää itsenäisesti datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista palvelee itsenäisesti sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai ohjeistuksen mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa

11 Jälkitoimien hoita- minen Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Ammattialan yritystoiminnan arviointi ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa tuttua palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia laatii ja varmuuskopioi työhön liittyviä kirjallisia raportteja ja tilastoja selvittää ohjatusti yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita selvittää ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita. ARVIOINTIKRITEERIT noudattaa tavanomaisia palvelutilannetta sääteleviä säädöksiä via palvelutilannetta sääteleviä noudattaa itsenäisesti vaihtele- ja sopimuksia säädöksiä ja sopimuksia laatii ja varmuuskopioi työhön laatii ja varmuuskopioi itsenäisesti työhön liittyvät kirjalliset liittyvät kirjalliset raportit yrityksen tai organisaation ohjeiden mukaisesti sekä esiintyy tion ohjeiden mukaisesti sekä raportit yrityksen tai organisaa- tarvittaessa erilaisissa medioissa esiintyy tarvittaessa erilaisissa medioissa selvittää yrityksen tai or- ganisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden tai palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, organisaation osaamisen perusteella hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita hakee itsenäisesti tietoa ja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, organisaation osaamisen perusteella hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä selvittää oman ammattialansa selvittää itsenäisesti oman ammattialansa yleisen yritystoi- yleisen yritystoiminnan rakenteen sekä ammattialansa tyypillisiä yhteistyökumppaneita. tyssuuntia sekä ammattialansa minnan rakenteen sekä kehi- tyypillisiä yhteistyökumppaneita. tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa toimii itsenäisesti erilaisissa tarkoituksenmukaises- tilanteissa tarkoituksenmukai- ti sesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistteisesti hakee itsenäisesti ja oma- aloit- tietoa eri tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja omassa oppimis- tai työ- tuo rakentavasti esille erilaisia yhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa näkökantoja toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolo-velvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä 179

12 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheu- turvallisuusohjeita, ml. tieto- turvallisuusohjeita, ml. tieto- noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja ta vaaraa itselleen tai muille turva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille leen tai turva, eikä aiheuta vaaraa itsel- muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp tekee laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat konfiguroi työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi kytkee työaseman verkkoon testaa työaseman käyttöönoton dokumentoi työaseman käyttöönoton käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. Ammattitaitovaatimukset - tekee laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä - asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat Ammattitaidon hankkiminen Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DJHK1 Datanomi hankintaprojektissa 6 osp - lähtötilanteen kartoitus, jonka pohjalta laaditaan hankintasuunnitelma - toteutetaan hankinta hankintasuunnitelman mukaisesti projektiluontoisesti - hankintojen projektityöskentely DJHK2 Hankintojen lainsäädäntö 1,5 osp - hankinta lainsäädännön periaatteet, lainsäädännön vaikutus hankintaprosessiin, hankinta-menettelyt DJHK3 Työaseman käyttöönotto 4,5 osp Laajuus Ajoitus 15 osp 1.vuosi 1017

13 - konfiguroi työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi - kytkee työaseman verkkoon - testaa työaseman käyttöönoton - dokumentoi työaseman käyttöönoton - käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti - työaseman uusien komponenttien vaihtaminen (päivittäminen) tai työaseman kasaaminen sekä ohjelmistojen asentaminen työasemaan vaadittavien asetuksien mukaisesti (konfigurointi) - työaseman kytkeminen verkkoon vaadittavalla tavalla - käyttöön otetun työaseman testaaminen DJHK4 Datanomi laitteiden käyttäjänä ja dokumentoijana 3 osp - käyttää yrityksen tai organisaation laitteita ammattitaitoisella tavalla osaamisensa mukaisesti - dokumentoi hankintaan liittyvät asiat sekä arkistoi asiat vaadittavalla tavalla - ohjelmien ja laitteiden englanninkielisten asennus- ja käyttöohjeiden hyödyntäminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DJHK5 Työssäoppiminen 5 osp Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Ammattiosaamisen näytöllä (4-7 pv). Osaaminen voidaan osoittaa IT-tuen työtehtävissä työskentelemällä ja tarvittaessa voidaan täydentää osaamista projektiluontoisella suunnitellulla työkokonaisuudella oppilaitosympäristössä/harjoitusyrityksessä. Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä voi olla yritys tai organisaatio, jossa käytetään tietotekniikkaa hyödyksi yrityksen tai organisaation toiminnassa Näytön arviointi: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi 1117

14 ARVIOINNIN 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus ARVIOINTIKRITEERIT suunnittelee ja valmistelee ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työ- suunnittelee ja valmistelee itse- työtehtäviä tehtäviä näisesti työkokonaisuuden työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti Laadukas ja kestävä kehitys toimii sovittujen laatu- ja kestävän toimii yrityksen tai organisaation kehityksen tavoitteiden mukaisesti. laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien, käyttää tavanomaisia työmenetelmiä käyttää monipuolisia työmenetel- käyttää itsenäisesti työmenetel- -välineiden ja materiaalin hallinta ja -välineitä sekä materiaaleja miä ja -välineitä sekä materiaaleja miä ja -välineitä sekä materiaaleja vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa Projektissa toimiminen käyttää projektityöskentelyn työvä-käyttälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa lineitä hyödyntäen tietotekniikkaa työvälineitä hyödyntäen tietotek- projektityöskentelyn työvä-käyttää projektityöskentelyn niikkaa toimii hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä Käyttöjärjestelmien asentaminen telmän ja konfiguroi sen opastet- asentaa työasemaan käyttöjärjestuna Ohjelmien asentaminen Verkkoon kytkeminen asentaa yleisimmät työväline- ja sovellusohjelmat tarviten ajoittain ohjausta toimii aktiivisena hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä asentaa työasemaan yhden käyttöjärjestelmän ja konfiguroi sen valmistajan ohjeiden mukaisesti asentaa työväline- ja sovellusohjelmia, myös avoimen lähdekoodin ohjelmia sekä konfiguroi ne valmistajan ohjeiden mukaan kytkee uuden työaseman verkkoon kytkee ohjeiden mukaisesti uuden työaseman verkkoon toimii itsenäisesti aktiivisena ja vastuullisena hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä asentaa itsenäisesti työasemaan kaksi erityyppistä käyttöjärjestelmää ja konfiguroi ne toimivaksi kokonaisuudeksi asentaa itsenäisesti työväline- ja sovellusohjelmia, myös avoimen lähdekoodin ohjelmia sekä konfiguroi ne toimivaksi kokonaisuudeksi kytkee itsenäisesti uuden työaseman verkkoon suunnitelmien mukaisesti 1217

15 Työaseman testaaminen Työaseman käyttöön- oton dokumentointi ARVIOINNIN testaa käyttöönotettavan työaseman toimivuutta dokumentoi työaseman käyttöönoton. ARVIOINTIKRITEERIT testaa käyttöönotettavan työaseman valmistajan ohjeiden mukaisesti dokumentoi työaseman käyttöönoton ohjeiden mukaisesti. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tietokoneen kokoaa tietokoneen tarviten ajoittain rakenteen hallinta ohjausta Hankintaprojektissa toimiminen Internetin hyödyntäminen Käsikirjojen hallinta Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Kustannustehoka s toiminta ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot selvittää hankintoihin liittyvän lainsäädännön käyttää työssään internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää laitteiden käsikirjoja tarviten ajoittain tukea ja ohjausta toimii sovittujen laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee ohjeiden mukaan oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista soveltaa opastettuna työssään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa. ARVIOINTIKRITEERIT kokoaa tietokoneen ohjeiden mukaisesti selvittää hankintoihin liittyvän lainsäädännön ohjeiden mukaisesti käyttää työnsä kannalta keskeisiä internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää laitteiden käsikirjoja, kysyy tarvittaessa neuvoa toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista soveltaa työssään opastettuna tuloksellisen toiminnan tietopohjaa. Oppiminen ja tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja ongelmanratkaisu valintatilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteiiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa testaa itsenäisesti käyttöönotettavan työaseman suunnitelmien mukaan dokumentoi itsenäisesti työaseman käyttöönoton. valitsee itsenäisesti tarkoituksenmukaiset osat ja kokoaa tietokoneen loppukäyttäjän tarpeet huomioiden selvittää itsenäisesti hankintoihin liittyvän lainsäädännön vaikutuksen hankinnan toteuttamisessa käyttää työssään itsenäisesti ja monipuolisesti internetin palveluja, myös englanninkielisiä käyttää itsenäisesti laitteiden käsikirjoja toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti arvioi opastettuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee työssään tuotteen tai palvelun kustannukset ja oman työpanoksen osuuden niistä soveltaa työssään ja työyhteisössään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa. toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja 1317

16 toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja - ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmen ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnas- ja tietosuojaan liittyvää saan tietoturvaan ja tietosuojaan lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla Ammattitaidon osoittamistavat käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheu- turvallisuusohjeita, ml. tietovallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille turva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa poistaa havaitsemansa ilmeistä poistaa havaitsemansa ilmeistä aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantateet ja ilmoittaa niistä vaaraa aiheuttavat viat ja puut- niistä työnantajalle työnanta- jalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. jalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla ja konfiguroimalla toimintakuntoon työaseman oheislaitteineen ja perusohjelmineen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Käytön tuen osaamisala Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet tuottaa tietoverkkoon palveluja ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita dokumentoi tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Laajuus Ajoitus 1417

17 - asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet - tuottaa tietoverkkoon palveluja - ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön - kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita - dokumentoi tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton DPKT1 Työasemalaitteiston asennus ja vakiointi 6 osp - asentaa työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet - suunnittelee ja tekee mallikoneen ja vakioi sen avulla työasemat monen työaseman ympäristössä - dokumentoi asiakkaan käytäntöjen mukaisesti työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet DPKT2 Verkkopalveluiden tuottaminen ja käyttöönotto 6 osp - tuottaa palvelimelle tietoverkon palveluja - määrittelee tilanteen mukaisia palveluita käyttöön asiakkaan työasemille - arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla - suojaa tietoverkon palvelussa käsiteltävää tietoa ottaen huomioon tiedon arkaluonteisuuden DPKT3 Käytön tuen englanti 1,5 osp - käytön tukeen liittyvä englanninkielinen terminologia - englanninkieliset tietolähteet ja niiden käyttäminen DPKT4 Asiakkaiden kouluttaminen, opastaminen sekä laitteistojen ja järjestelmän dokumentointi 9 osp - opastaa asiakkaita laitteistojen ja työvälineohjelmien käytön ongelmatilanteissa sekä niiden käyttöönotossa - suunnittelee ja järjestää opastusta ja koulutusta kartoitetun tarpeen mukaan - laatii asiakkaan toimintaa tukevia käyttöohjeita - dokumentoi ja arkistoi asiat organisaation käytänteiden mukaisesti Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen 22,5 osp 2. vuosi Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DPKT5 Työssäoppiminen 7,5 osp 1517

18 Palvelujen käyttöönotto ja tuki osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Palvelujen käyttöönotto ja tuki Ammattiosaamisen näytöllä (4-10 pv). Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä voi olla yritys tai organisaatio, jossa käytetään tietotekniikkaa hyödyksi yrityksen tai organisaation toiminnassa Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: Osaaminen voidaan osoittaa IT-tuen tai vastaavissa työtehtävissä työskentelemällä ja tarvittaessa voidaan täydentää osaamista projektiluontoisella suunnitellulla työkokonaisuudella oppilaitosympäristössä/harjoitusyrityksessä. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Palvelutehtävissä toimiminen ja esim. IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti. Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista saamiensa arvioi työnsä onnistumista työn ohjeiden mukaan kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. 1617

19 Laitteiston ja ohjelmistojen asentaminen Työasemien vakiointi Tietoverkkopalvelujen tuottaminen Tietoverkkopalvelujen käyttöönotto määrittelee tilanteen mukaisia palveluita käyttöön asiakkaan työasemille Asiakaspalvelutehtä- vissä toimiminen toimii käytön tuen asiakas- palvelutehtävissä Palvelupyyntöjen käsittely Asiakkaan opastaminen Koulutuksen toteuttaminen Käyttöönoton opastaminen Tiedon suojaaminen suojaa itsenäisesti tietoverkon palvelussa käsiteltävää tietoa ottaen huomioon tiedon arkaluonteisuuden Varmuuskopiointi Järjestelmän toimivuuden varmistaminen Asennuksen dokumentointi Käyttöohjeiden laatiminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta asentaa ohjeiden mukaisesti työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet vakioi työasemat monistamalla mallikoneen monen työaseman ympäristössä avustaa tietoverkossa olevien palvelujen ylläpidossa määrittelee ohjeiden mukaisesti palveluita käyttöön asiakkaan työasemalle avustaa käytön tuen asiakaspalvelutehtävissä asentaa asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet tekee mallikoneen ja vakioi sen avulla työasemat monen työaseman ympäristössä ylläpitää tietoverkossa olevia palveluja määrittelee asiakkaiden pyytämiä palveluita käyttöön työasemille osallistuu asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittelyyn ja dokumentointiin den käsittelee ja dokumentoi asiakkai- palvelupyyntöjä auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia ja tietoverkkopalveluja avustaa koulutuksen ja opastuksen toteutuksessa auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellus- ohjelmia ja tietoverkkopalveluja monipuolisesti vastaa annettavan koulutuksen ja opastuksen osan toteutuksesta osallistuu asiakkaan opastamiseen opastaa asiakasta laitteistojen ja laitteiston ja ohjelmistojen käyttöönotossa ohjelmistojen käyttöönotossa suojaa työaseman palomuurin ja virustorjuntaohjelman avulla varmuuskopioi tietoja palvelimelta testaa asentamansa työasemalaitteiston toimivuuden ohjeiden mukaisesti dokumentoi asentamansa työasemalaitteiston ja sovellusohjelmat päivittää käyttöohjeita. ARVIOINTIKRITEERIT suojaa ohjeiden mukaisesti tietoverkossa käsiteltävän tiedon varmuuskopioi palvelimen tiedot ohjeiden mukaisesti testaa asentamansa työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet dokumentoi asentamansa työasemalaitteiston ja sovellusohjelmat laatii tarvittavia käyttöohjeita mallin mukaisesti. Mobiilien päätelaitteiden käyttö mobiileilla arvioi palvelujen saavutettavuutta päätelaitteilla arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla asentaa itsenäisesti asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet suunnittelee ja tekee mallikoneen ja vakioi sen avulla työasemat monen työaseman ympäristössä tuottaa palvelimelle tietoverkon palveluja toimii itsenäisesti käytön tuen asiakaspalvelutehtävissä käsittelee itsenäisesti asiakkaiden palvelupyyntöjä ja dokumentoi ne yrityksen käytänteiden mukaisesti auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä työväline- ja sovellusohjelmien kehittyneitä ominaisuuksia sekä tietoverkkopalveluja järjestää itsenäisesti koulutuksen ja opastaa käyttäjiä opastaa asiakasta laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotossa ylläpitää itsenäisesti palvelimen tietojen varmuuskopiointia organisaation ohjeiden mukaisesti testaa itsenäisesti asiakkaan käytäntöjen mukaisesti asentamansa työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet dokumentoi itsenäisesti asiakkaan käytäntöjen mukaisesti työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet laatii asiakkaan toimintaa tukevia käyttöohjeita. arvioi palvelujen saavutettavuutta mobiileilla päätelaitteilla 1717

20 Koulutuksen suunnittelu Työpisteen ergonomiaan opastaminen Tietoturvan varmistaminen Ongelmien ratkaiseminen Käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi Englannin kielen käyttäminen osallistuu annettavan koulutuksen ja opastuksen suunnitteluun avustaa asiakasta käyttämään ergonomisia ratkaisu- ja työpisteessä toimii tietoturvan edellyttämällä tavalla ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa kuvailee laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia asiantuntijoille ja palveluntarjoajille osallistuu tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton suunnitteluun ja dokumentointiin tuntee alan keskeisen englanninkielisen terminologian. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa ongelmanratkaisu Vuorovaikuts ja yhteistyö suunnittelee annettavan koulutuksen ja opastuksen annettujen ohjeiden mukaisesti avustaa ja ohjaa asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä toimii tietoturvan edellyttämällä tavalla ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa avustaa asiantuntijoita ja palveluntarjoajia laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa suunnittelee asiakkaan tarpeiden mukaisen koulutuksen ja opastuksen avustaa ja ohjaa itsenäisesti asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa toimii tietoturvan edellyttämällä tavalla ymmärtäen tietoturvan merkityksen organisaation toiminnassa ratkaisee laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa suunnittelee ja dokumentoi tieto- suunnittelee ja dokumentoi itsenäisesti tieto- ja viestintäteknisen ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton ohjeiden mukaisesti oton laitteen tai järjestelmän käyttöön- hakee työtehtäviinsä liittyvää tietoa hyödyntää englanninkielisiä tietolähteitä englanninkielisistä lähteistä. työssään. hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin toimii tilanteen vaatimalla tavalla annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään sään erilaisissa vuorovaikutustilan- omassa oppimis- tai työyhteisösteissa toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä noudattaa työssään tietoturvaan ja noudattaa kaikessa toiminnassaan tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä suusohjeita, ml. tietoturva, eikä noudattaa työstä annettuja turvalli- aiheuta vaaraa itselleen tai muille aiheuta vaaraa itselleen tai muille 1817

21 poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tietojärjestelmätuen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja hallinnoi palvelinohjelmistoja virtualisoi palvelinympäristön huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset - ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja - huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta - hallinnoi palvelinohjelmistoja - virtualisoi palvelinympäristön Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DYTT1 Toimintaympäristön ylläpito 9 osp - projektitehtävissä luodaan yrityksen tietotekninen toimintaympäristö sisältäen käyttöjärjestelmien asennukset ja toimivan lähiverkkoympäristön toteuttaminen. Luodaan erilaisia käyttäjätunnuksia ja ryhmiä erilaisiin palveluihin sekä luodaan ja ylläpidetään erilaisia tietokantoja ja tietokantajärjestelmiä. - ylläpidetään asennettuja palveluita ja järjestelmiä yksittäisillä toimenpiteillä ja erilaisten komentojonosarjojen avulla. - ratkaistaan erilaisia ongelmatilanteita valvonta-, testaus- ja ylläpito-ohjelmien avulla. DYTT2 Palvelinohjelmistojen hallinnointi ja virtualisointi 6 osp - projektitehtävissä asennetaan ja konfiguroidaan erilaisia palvelinohjelmistoja, kuten esimerkiksi www-, ftp-, ssh-, sähköposti- ja tiedostopalvelut. Asennukset toteutetaan vähintään kahdella eri käyttöjärjestelmällä. Laajuus Ajoitus 22,5 osp 2. vuosi 1917

22 - asennukset toteutetaan sekä fyysiselle palvelimelle että virtualisoiduille palvelimille. - huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta DYTT3 Tietojärjestelmän tietoturva ja varmuuskopiointi 6 osp - projektitehtävissä luodaan yrityksen varmuuskopiointisuunnitelma ja toteutetaan se kokonaan tai osittain myös niin, että varmuuskopioituja kohteita palautetaan käyttöön. - laaditaan ohje yrityksen tietojärjestelmien päivittämiselle ja asennetaan sekä paikallisesti että palvelimelle virustorjuntaohjelmisto sekä palomuuriohjelmisto - ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet - noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä DYTT 4 Tietoturvan lainsäädäntö 1,5 osp - luennot tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä - laaditaan rekisteriselosteet tutkinnon osan aikana tehtäville rekistereille Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Projektitehtävät, jotka tehdään työpaikalla tai harjoitusyrityksessä Oppimisen arviointi Projektitehtävien arviointikeskustelu, jonka pohjalla on opiskelijan laatima dokumentointi tehdystä projektista ja opiskelijan itsearviointi. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DYTT5 Työssäoppiminen 7,5 osp Yllämainittuja projektitehtäviä voidaan yhdistää osaamisen eri osa-alueista niin, että yhdessä projektitehtävässä on mukana toimintaympäristön ylläpito, palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi sekä tietojärjestelmän tietoturva. Ylläpitotehtävissä toimiminen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Toimintaympäristön ylläpito Ammattiosaamisen näytöllä, jonka kesto on 4-5pv Palvelinohjelmistojen hallinnointi ja virtualisointi Tietojärjestelmän tietoturva Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan 2017

23 Yritys tai organisaatio, jossa on työasemia, palvelinympäristö ja lähiverkko. Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen ohella. Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa on läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään asteikolla 1-3. Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus Dokumentointi ARVIOINNIN suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi työn ja sen tulokset. dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tietoverkot ja järjestelmän ylläpito osallistuu tieto- ja viestintäteknisen ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristön ja siinä tarjottavien palvelujen ylläpitotehtäviin tavia toimintaympäristöä ja siinä tarjot- palveluja Käyttäjien ja käyt-lutäjäryhmien käyttäjätunnuksen ja liittää sen luo käyttäjätunnuksia ja hallitsee yllä- pito käyttäjäryhmään käyttöoikeuksia käyttäjäryhmien avulla Tietokantojen ylläpito Virtualisointi avustaa palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietokantojen ja tietokantaympäristöjen ylläpitotehtävissä asentaa virtualisointiohjelmiston ja siihen palvelimen ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä toteuttaa usean virtualisoi- dun palvelimen ympäristön suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ylläpitää itsenäisesti tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja automatisoi komentosarjaa hyödyntäen käyttäjätunnusten lisäämisen ja käyttöoikeuksien määrittämisen ylläpitää itsenäisesti palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä toteuttaa ja dokumentoi usean virtualisoidun palvelimen ympäristön 2117

24 Tietoturvasta huoleh- timinen noudattaa työssään organisaation tietoturvaohjeita Varmuuskopiointi valmistelee ja toteuttaa ajastetun varmuuskopiointitapahtuman Ohjelmisto- ja laite- ongelmien ratkaise- minen Työn tehostaminen ARVIOINNIN avustaa ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta huolehtii tietojärjestelmän varmuuskopioinnista ja tietojen palauttamisesta varmuuskopiolta ratkaisee ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia valvonta-, testaus- ja ylläpitoohjelmien avulla automatisoi työtään nauhoitettujen tehostaa ja automatisoi työtään makrojen avulla. komentosarjojen ja ylläpitoohjelmien avulla. ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tietoverkkojen tuntemus osallistuu lähiverkon ja etäyhteyksien ylläpitoon hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia suunnittelee etäyhteyksien ja lähiverkon laitteistot sekä arkkitehtuurin hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia Ohjelmistolisenssien valintolisenssien voimassaoloa seuraa organisaation ohjelmista Palvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen valinta Käyttäjätietojen hallinta Tietokannan ylläpito Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen Varmuuskopioinnin menetelmien hallinta ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu osallistuu palvelinohjelmistojen valintaan suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet lisää, poistaa ja muuttaa ohjattuna tietokannassa olevia tietoja ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet ylläpitää lähiverkkoa, etäyhteyksiä ja niiden laitteistoja hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia ylläpitää organisaation ohjelmistolisenssejä huolehtii itsenäisesti ohjelmiston ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä laatii itsenäisesti varmuuskopiointisuunnitelman ja toteuttaa varmuuskopioinnin sen mukaisesti ratkaisee ja dokumentoi itsenäisesti ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmatilanteita valvonta-, testaus- ja helpdeskohjelmien avulla tehostaa ja automatisoi työtään muokkaamalla komentosarjoja ja hyödyntämällä ylläpito-ohjelmia. valitsee organisaation kannalta tarkoituksenmukaiset ohjelmistolisenssit valitsee ohjeiden mukaisesti valitsee itsenäisesti tarkoitukseen tarkoitukseen sopivat palvelinoh-sopivajelmistot palvelinohjelmistot suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet lisää, poistaa ja muuttaa tietokannassa olevia tietoja vertailee varmuuskopiointityyppejä vertailee varmuuskopiointityyppejä ja ja -laitteita. -laitteita. ARVIOINTIKRITEERIT suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet luo määritysten mukaisen tietokannan rakenteen ottaa toiminnassaan huomioon ottaa toiminnassaan huomioon tietosuoja- ja henkilörekisterilain tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaatteet yleiset periaatteet valitsee tarkoituksenmukaisen varmuuskopiointityypin ja - laitteen. tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa teissa toimii muuttuvissa ja valintatilan- tarkoituksenmukaisesti toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä 2217

25 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa vuorovaikutusti- lanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä noudattaa työssään tietoturvaan ja noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla palvelinympäristön ylläpitotehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Valinnaiset tutkinnon osat Multimediatuotanto 15 osp osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnitella multimediatuotteita toteuttaa multimediatuotteita käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa dokumentoida tuotantoprosessin 2317

26 Ammattitaitovaatimukset - suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin - suunnitella multimediatuotteita - toteuttaa multimediatuotteita - käyttää ja soveltaa multimediaalan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa - tuotantoprosessin dokumentointi Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DMMT1 Multimediatuotannon tuotantoprosessin sekä multimediatuotteen suunnittelu 1,5 osp - aloittaa multimediaprojektin tekemisen - laatii multimediaesityksen suunnitelman valituilla ohjelmistoilla ja laitteistoilla. - laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun. Suunnittelussa ottaa huomioon tekijänoikeudet. DMMT2 Multimediatuotteen toteuttaminen sekä multimedia-alan ohjelmistotuotteiden, laitteistojen ja tekniikan käyttäminen 6 osp - toteuttaa multimediaesityksen laaditun suunnitelman pohjalta sisältäen ääntä, videota, kuvia, animaatiota ja tekstiä sekä toteuttaa interaktiivisen käyttöliittymän. DMMT3 Multimediatuotantoprosessin dokumentointi 1,5 osp - dokumentoi projektityön sekä laatii projektityön asennus- ja käyttöohjeet. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Projektityö, jotka tehdään työpaikalla, harjoitusyrityksessä tai ATK-labrassa. Luennot ja harjoitukset - äänen, kuvan ja videon käsittely sekä erilaiset tiedostoformaatit - multimediaohjelmiston käyttö Oppimisen arviointi Arvointikeskustelu, jonka pohjana on toteutettu multimediaesitys. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DMMT4 Työssäoppiminen Laajuus Ajoitus 9 osp 3.vuosi 6-15 osp Multimediatuotanto osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Multimediatuotanto Ammattiosaamisen näytöllä, jonka taustalla on yrityksen, organisaation tai järjestön tarpeet täyttävän multimediaesityksen toteuttaminen. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yritys, organisaatio tai järjestö, IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen ohella työpaikalla tai jolta saadaan multimediaesityksen tiedot. Varsinainen toteutus harjoitusyrityksessä. voidaan tehdä oppilaitoksen laitteilla. Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa ovat läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään 2417

27 Näytön täydentäminen: asteikolla 1-3. Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden Toteutus työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan Testaus arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien hallinta ARVIOINTIKRITEERIT vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi työnsä tuloksia laatutavoit-arvioteiden pohjalta sekä toimii saa- laatutavoitteiden pohjalta ja osa- itsenäisesti työnsä tuloksia mansa palautteen mukaisesti na kokonaisuutta sekä toimii dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. käyttää tavanomaisia multimediasuunnittelun perusajatuksia ja - menetelmiä käyttää työssään tarvitsemia laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä käyttää multimediasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä käyttää organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja huolellisesti sekä ylläpitää niitä Toteuttaminen toteuttaa multimediaesityksen, joka toteuttaa ohjeiden mukaisesti sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota tää tekstiä, ääntä, kuvaa, video- multimediaesityksen, joka sisälkuvaa ja animaatiota Editointi toteuttaa interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän osia editoi ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon toteuttaa interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän editoi monipuolisesti ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. käyttää ja soveltaa itsenäisesti multimediasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä käyttää itsenäisesti ja huolellisesti organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä organisaation ohjeiden mukaisesti toteuttaa itsenäisesti suunnitelman mukaisen multimediaesityksen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, videokuvaa ja animaatiota toteuttaa itsenäisesti interaktiivisen mediatuotteen vaatiman graafisen käyttöliittymän editoi itsenäisesti ja monipuolisesti ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon 2517

28 Tallentaminen tallentaa multimediatuotteita tuttuihin tiedostoformaatteihin Testaaminen Resurssien hallinta Estetiikka Tuotantoprosessien dokumentointi Projektissa toimiminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta testaa multimediatuotteen toimivuuden testitapauksilla laatii ohjatusti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla tallentaa multimediatuotteita eri tiedostoformaatteihin testaa ohjeiden mukaisesti multimediatuotteen toimivuuden annettujen laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja periaatteiden, työympäristön työskentelee alan esteettisten muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukai- lopputuloksen ulkonäköön vai- viihtyisyyden ja muiden työn sesti kuttavien tekijöiden mukaisesti dokumentoi tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINTIKRITEERIT dokumentoi ohjeiden mu- kaisesti tuotantoprosessin tallentaa itsenäisesti multimediatuotteita eri tiedostoformaatteihin testaa itsenäisesti multimediatuotteen toimivuuden laatii itsenäisesti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun sopivalla työvälineohjelmalla hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita toimii työympäristön viihtyisyyteen ja muiden työn lopputulokseen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi dokumentoi itsenäisesti tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Tiedostomuoto-käyttäjen hallinta kuvan- ja äänenkäsittelyn tiedostomuotoja Kerrontatekniikoiden hallinta Käyttöohjeiden laatiminen Säännösten noudattaminen ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö käyttää kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia. ARVIOINTIKRITEERIT käyttää kuvan- ja äänenkäsittelyn keskeisiä tiedostomuotoja käyttää erilaisia kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii ohjeiden mukaisesti asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia. käyttää itsenäisesti kuvan- ja äänenkäsittelyn tiedostomuotoja soveltaa erilaisia kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin laatii itsenäisesti asennus- ja käyttöohjeet noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia. tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustikantoja rakentavasti esille erilaisia näkölanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa 2617

29 Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä Terveys, turvallisuus ja toiminjestelmien ja tietoturvaohjeiden edel- toimii työympäristön turvallisuusjärtakyklyttämällä tavalla noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuvallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa poistaa havaitsemansa ilmeistä aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnanta- niistä työnantajalle jalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä kuormittavia ja vaihtelevia työ- käyttää turvallisia, sopivasti ottaen huomioon ergonomian. menetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla multimediaesityksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp kartoittaa sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi määrittelee sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeet ja käytön suunnittelee sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän o suunnittelee käyttöliittymän o suunnittelee tarvittavat tietokannat toteuttaa sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän o toteuttaa käyttöliittymän o toteuttaa tarvittavat tietokannat o toteuttaa yhteydet tietokantoihin dokumentoi sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Laajuus Ajoitus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - kartoittaa sähköisten asi- DSAT 1 Sähköisten asiointipalveluiden tarpeelli- 9 osp 3.vuosi 2717

30 ointipalveluiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi - määrittelee sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeet ja käytön - suunnittelee sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän o suunnittelee käyttöliittymän o suunnittelee tarvittavat tietokannat - toteuttaa sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän o toteuttaa käyttöliittymän o toteuttaa tarvit- o tavat tietokannat toteuttaa yhteydet tietokantoihin - dokumentoi sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen suuden kartoittaminen ja suunnittelu 1,5 osp - suunniteltavan järjestelmän vaatimusmäärittelyiden laatiminen. Perustellaan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotosta saatava hyöty - käyttöliittymien suunnittelu DSAT 2 Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 6 osp - sähköisen asiointipalvelun toteutus o tietokannan suunnittelun ja toteutuksen sekä erilaisten kyselyiden toteutus o tietokantayhteyksien ja palvelun toiminnallisuuden ohjelmointi valitulla ohjelmointikielellä o toteuttaa sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän o laatii testaussuunnitelman ja raportoi tehdyt testaukset o laatii sähköisen asiointipalvelun käyttöönottosuunnitelman DSAT 3 Sähköisten asiointipalveluiden dokumentointi 1,5 osp - dokumentoi laaditun Case-harjoituksen ja laatii ylläpitodokumentaation. Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Luennot ja Case-harjoitus (tai harjoitukset) sähköisten asiointipalveluiden kartoituksesta. Oppimisen arviointi Case-harjoituksen arviointikeskustelu ja opiskelijan itsearviointi. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DSAT 4 Työssäoppiminen 6-15 osp Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Sähköisten asiointipalveluiden Ammattiosaamisen näytöllä, jonka taustalla on yrityksen, organisaation tai järjestön sähköisen asiointipalvelun toteuttaminen toteuttaminen. Työ/Näyttöympäristö: Yritys, organisaatio tai järjestö, jolta saadaan multimediaesityksen tiedot. Varsinainen toteutus voidaan tehdä oppilaitoksen laitteilla. Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen ohella työpaikalla tai harjoitusyrityksessä. Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa ovat läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään asteikolla 1-3. Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. 2817

31 Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtävinäisesti suunnittelee ja valmistelee itse- työtehtäviä työkokonaisuuden Toteutus Testaus työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Suunnittelumenetelmiekaisia suunnittelumenetelmiä valitsee ja käyttää tarkoituksenmu- valinta ja käyttö Tietosisältöjen koostaminen valitsee ja käyttää ohjeiden mukaisesti tarkoituksenmukaisia suunnittelumenetelmiä koostaa vaatimusten pohjalta sähköisten asiointipalveluiden tietosisäl-timusten pohjalta sähköisten asi- koostaa ohjeiden mukaisesti vaalöointi-palveluiden tietosisällöt valitsee ja käyttää itsenäisesti tarkoituksenmukaisia suunnittelumenetelmiä koostaa itsenäisesti vaatimusten pohjalta sähköisten asiointipalveluiden tietosisällöt Käyttötapausten määrittelee sähköisten asiointipalveluiden määrittelee ohjeiden mukaisesti laatiminen käyttötapaukset ja laatii yh- den käyttötapauskuvauksen sähköisten asiointipalveluiden käyttötapaukset ja laatii käyttötapauskuvauksia Tietokannan suunnittelu Tietokannan toteuttaminen Käyttöliittymän suunnittelu toteuttaa tietokannan annetun suunnitelman pohjalta suunnittelee sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän tarviten ajoittain ohjausta suunnittelee ohjeiden mukaisesti tietokannan toteuttaa tietokannan suunnitelman mukaan suunnittelee ohjeiden mukaisesti sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän määrittelee itsenäisesti sähköisten asiointipalveluiden käyttötapaukset ja laatii keskeiset käyttötapauskuvaukset suunnittelee itsenäisesti tietokannan toteuttaa itsenäisesti optimoidun tietokannan suunnitelman mukaan suunnittelee itsenäisesti sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän 2917

32 Käyttöliittymän toteuttaminen toteuttaa ohjatusti annetun suunnitelman pohjalta sähköisten asiointipalveluiden graafisen käyttöliittymän Tietokantayhteyksiekantayhteydet toteuttaa ohjatusti tieto- toteuttaminen Testaus suunnittelee ohjatusti järjestelmän testitapauksia toteuttaa annetun suunnitelman pohjalta sähköisten asiointipalveluiden graafisen käyttöliittymän toteuttaa ohjeiden mukaisesti tietokantayhteydet suunnittelee ohjeiden mukaisesti järjestelmän testitapauksia toteuttaa itsenäisesti annetun suunnitelman mukaisen sähköisten asiointipalveluiden graafisen käyttöliittymän toteuttaa itsenäisesti tietokantayhteydet suunnittelee itsenäisesti järjestelmän testitapauksia testaa itsenäisesti ja sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän toimivuuden ja käytettävyyden monipuolisilla testitapauksilla Tuotantoprosessien dokumentointi Projektissa toimi minen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuudet Sähköisten asiointi- palveluiden perustekniikoiden hallinta Sähköisten asiointipalveluiden ohjelmointi Tietokantakyselyn laatiminen testaa sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän toimivuuden testitapauksilla dokumentoi tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINTIKRITEERIT testaa sähköisten asiointi- palveluiden käyttöliittymän toimivuuden testitapauksilla dokumentoi ohjeiden mukaisesti tuotantoprosessin dokumentoi itsenäisesti tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvä-käyttälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tietotek- projektityöskentelyn niikkaa. kartoittaa tuttujen sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksia luiden käyttömahdollisuuksia asiointipalveluiden käyttömah- kartoittaa sähköisten asiointipalve- kartoittaa itsenäisesti sähköisten dollisuuksia käyttää sähköisten asiointipalveluiden perustekniikoita käyttää itsenäisesti sähköisten käyttää ja soveltaa itsenäisesti asiointipalveluiden perustekniikoita sähköisten asiointipalveluiden perustekniikoita ohjelmoi ohjatusti jollain ohjelmoin-ohjelmotikielellä tai hyödyntäen valmisoh- tai hyödyntäen valmisohjelmistoja jelmointikielellä tai hyödyntäen jollain ohjelmointikielellä ohjelmoi itsenäisesti jollain ohjelmistoja valmisohjelmistoja laatii tietokantakyselyn laatii tietokantakyselyjä laatii jäsenneltyjä ja tehokkaita tietokantakyselyjä Testausraportin laatii testausraportin laatiminen Käyttöönottoja ylläpitodokuylläpitodokumentin laatiminen Lainsäädännön noudattaminen ARVIOINNIN laatii ohjatusti sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto- ja ylläpitodokumentaation noudattaa sähköisiin asiointipalveluihin liittyvää lainsäädäntöä. ARVIOINTIKRITEERIT laatii ohjeiden mukaisesti testausraportin laatii itsenäisesti testausraportin laatii ohjeiden mukaisesti sähköisten asiointipalveluiden käyttöönot-ointipalveluiden käyttöönotto- ja laatii itsenäisesti sähköisten asito- ja ylläpitodokumentaation ylläpitodokumentaation selvittää ja noudattaa sähköisiin asiointipalveluihin liittyvää lainsäädäntöä. 4. Elinikäisen selvittää ja noudattaa itsenäisesti sähköisiin asiointipalveluihin liittyvää lainsäädäntöä. 3017

33 oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään sään erilaisissa vuorovaikutustilankantoja omassa oppimis- tai työyhteisös- rakentavasti esille erilaisia näköteissa toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsää- tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä saan tietoturvaan ja tietosuojaan noudattaa työssään tietoturvaan ja noudattaa kaikessa toiminnasdäntöä liittyvää lainsäädäntöä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä vallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja tur- aiheuta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormit-käyttätavia ja vaihtelevia työmenetelmiä mittavia ja vaihtelevia työmene- turvallisia, sopivasti kuor- ottaen huomioon ergonomian. telmiä ottaen huomioon ergonomian. muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla pienimuotoisen sähköisen asiointipalvelun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla 3117

34 Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 15 osp osaa määrittelee ja toteuttaa toimialueen hallinnoi palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksia määrittelee ja ottaa käyttöön palveluita valvoo järjestelmän resurssien käyttöä suojaa järjestelmän tiedot suunnittelee ja toteuttaa virtualisointiympäristön luo virtuaalikoneen asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle hallinnoi virtualisointiympäristöä. Ammattitaitovaatimukset - määrittelee ja toteuttaa toimialueen - hallinnoi palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksia - määrittelee ja ottaa käyttöön palveluita - valvoo järjestelmän resurssien käyttöä - suojaa järjestelmän tiedot - suunnittelee ja toteuttaa virtualisointiympäristön - luo virtuaalikoneen - asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle - hallinnoi virtualisointiympäristöä Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DPHV1 Palvelinohjelmistojen hallinta ja suojaus 4,5 osp - toimialueen ohjauspalvelimen asennus ja konfigurointi sekä käyttäjien luominen ja käyttöoikeuksien määrittely - erilaisten palvelinohjelmistojen asennus ja niiden toiminnan sekä käyttöoikeuksien konfigurointi - ohjauspalvelimen ja muiden palvelinohjelmistojen toiminnan valvonta - ohjauspalvelimen ja palvelinohjelmistojen tietoturvallisuuden toteuttaminen sekä varmuuskopiointi - palvelimien etähallinnan toteuttaminen ja käyttö DPHV2 Palvelinohjelmistojen virtualisointi 4,5 osp - tutustuminen erilaisiin virtualisointi mahdollisuuksiin ja virtualisointiympäristön asennus - virtuaalikoneen luominen ja käyttöjärjestelmän asennus virtuaalikoneelle sekä resurssien varaaminen virtuaalikoneen käyttöön - virtualisointiympäristön ylläpito ja toiminnan valvonta - virtuaalikoneen kopiointi - virtualisoinnin hyötyjen ja haittojen arviointi erilaisissa toimintaympäristöissä Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Projektitehtävät, jotka tehdään työpaikalla, harjoitusyrityksessä tai ATK-labrassa. Laajuus Ajoitus 9 osp 3.vuosi Oppimisen arviointi Projektitehtävien arviointikeskustelu, jonka pohjalla on opiskelijan laatima dokumentointi tehdystä projektista ja opiskelijan itsearviointi. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DPHV3 Työssäoppiminen 6-15 osp Palvelinohjelmistojen hallinnan ja suojauksen sekä palvelinohjelmistojen virtualisoinnin projektitehtäviä voidaan yhdistää isommiksi tehtäväkokonaisuuksiksi. Osa palvelinohjelmistojen hallinnan ja suojauksen projektitehtävistä toteutetaan virtualisoimattomassa ympäristössä ja osa virtualisoidussa ympäristössä. 3217

35 Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Palvelinohjelmistojen hallinta Ammattiosaamisen näytöllä, jonka taustalla on yrityksen, organisaation tai järjestön tarpeisiin asennettu virtualisoitu ohjauspalvelin, palvelinohjelmistot ja työase- ja virtualisointi ma toteutettujen palveluiden testaamista varten. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yritys, organisaatio, järjestö tai IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen harjoitusyritys. Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: ohella työpaikalla tai harjoitusyrityksessä. Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa ovat läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään asteikolla 1-3. Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden Toteutus työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan Testaus arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi työnsä tuloksia laatutavoit-arvioteiden pohjalta sekä toimii saa- laatutavoitteiden pohjalta ja osa- itsenäisesti työnsä tuloksia mansa palautteen mukaisesti na kokonaisuutta sekä toimii dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ottaa käyttöön pyydettyjä palveluja tarvittavat palvelut määrittelee ja ottaa käyttöön luo ja ylläpitää käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja niiden oikeuksia täjäryhmiä ja niiden hallitsee ja valvoo käyttäjiä, käyt- oikeuksia Palvelujen käyttöönotto ottaa käyttöön pyydettyjä palveluja Käyttöoikeuksiekeudet lisää käyttäjän ja määrittelee tälle oi- hallinta Resurssien valvonta seuraa järjestelmän resurssien käyttöä käyttöjärjestelmän työkaluilla saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. valvoo järjestelmän resurssien käyttöä ja raportoi havaitsemistaan poikkeamista valvoo järjestelmän resurssien käyttöä sekä raportoi ja selvittää havaitsemiaan ongelmia 3317

36 Varmuuskopiointi varmuuskopioi itsenäisesti tiedot yrityksen käytänteiden mukaisesti Vikasietoisuuden varmistaminen Järjestelmän etähallinta varmuuskopioi järjestelmän tiedot käyttää järjestelmän vikasietoisuusominaisuuksia etähallitsee järjestelmää valitulla tekniikalla varmuuskopioi tiedot yrityksen käytänteiden mukaisesti käyttää ja valvoo järjestelmän vikasietoisuusominaisuuksia etähallitsee järjestelmää valitulla tekniikalla suunnittelee ja parantaa järjestelmien vikasietoisuutta määrittelee eri tekniikoita etähallinnan toteuttamiseksi Virtualisointiympäristön toteuttaminen Virtuaalikoneen luominen Virtualisointiympäristön ylläpito Projektissa toimiminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Toimialueen toteut- taminen toteuttaa ohjatusti virtualisointiympäristön luo virtuaalikoneen asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle toimii virtualisointiympäristön ylläpidossa käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINTIKRITEERIT toteuttaa ohjeiden mukaisesti virtualisointiympäristön luo ohjeiden mukaisesti virtuaalikoneen ja määrittelee käytettävät resurssit asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle ja määrittelee laitteisto- ja palveluresursseja osallistuu virtualisointiympäristön hallintaan käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. toteuttaa toimialueen Toimialueen osallistuu toimialueen palvelinten palvelinten rool-roolieien toteuttamiseen määrittely Tietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta Palvelimen virtualisointi ARVIOINNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongel- manratkaisu toteuttaa ohjeiden mukaiset tietojärjestelmän käyttöoikeudet ARVIOINTIKRITEERIT määrittelee ja toteuttaa ohjeiden mukaisesti toimialueen toteuttaa ohjeiden mukaisesti toimialueen palvelinten roolit toteuttaa ja valvoo tietojärjestelmän käyttöoikeuksia vertailee virtualisoimattoman ja virtualisoidun palvelinympäristön ominaisuuksia. suunnittelee ja toteuttaa virtualisointiympäristön luo virtuaalikoneen ja suunnittelee koneen resurssien käytön asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle ja optimoi laitteistoja palveluresursseja hallitsee virtualisointiympäristöä käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. määrittelee ja toteuttaa itsenäisesti ja annettujen vaatimusten mukaisesti toimialueen määrittelee ja toteuttaa itsenäisesti ja annettujen vaatimusten mukaisesti toimialueen palvelinten roolit suunnittelee, toteuttaa ja valvoo tietojärjestelmän käyttöoikeuksia arvioi virtualisoinnin hyötyjä organisaation palvelinympäristössä. hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa tutuista tietolähteistä tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa toimii muuttuvissa ja valintati- toimii itsenäisesti erilaisissa tilan- tilanteissa ja valintatilanteissa lanteissa tarkoituksenmukaisesti teissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä 3417

37 Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä Terveys, turvallisuus ja toiminjestelmien ja tietoturvaohjeiden edel- toimii työympäristön turvallisuusjärtakyklyttämällä tavalla toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuvallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tietojärjestelmätuen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla 3517

38 Monikanavajulkaisujen toteuttaminen 15 osp suunnittelee materiaalisisällön monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin toteuttaa monikanavajulkaisun materiaalisisällön suunnittelee monikanavajulkaisun toteuttaa monikanavajulkaisun käyttää monikanavaisen julkaisujärjestelmän ohjelmistotuotteita, laitteita ja tekniikkaa dokumentoi monikanavajulkaisun toteuttamisen Ammattitaitovaatimukset - suunnittelee materiaalisisällön monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin - suunnittelee monikanavajulkaisun - toteuttaa monikanavajulkaisun materiaalisisällön - toteuttaa monikanavajulkaisun - käyttää monikanavaisen julkaisujärjestelmän ohjelmistotuotteita, laitteita ja tekniikkaa - dokumentoi monikanavajulkaisun toteuttamisen - testaa monikanavajulkaisun toiminnan Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DMKJ1 Monikavanajulkaisun suunnittelu 1,5 osp - aloittaa monikavanajulkaisun tekemisen - laatii suunnitelman valituilla ohjelmistoilla ja laitteistoilla - laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun. Suunnittelussa otetaan huomioon tekijänoikeudet. DMKJ2 Monikavajulkaisun toteuttaminen 6 osp - toteuttaa monikavanajulkaisun laaditun suunnitelman pohjalta DMKJ3 Monikavanajulkaisun testaaminen ja dokumentointi 1,5 osp - dokumentoi projektityön sekä laatii testejä useilla testitapauksilla Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Projektityö, jotka tehdään työpaikalla, harjoitusyrityksessä tai ATK-labrassa. Luennot ja harjoitustyöt. Oppimisen arviointi Arvointikeskustelu, jonka pohjana on laadittu monikanavajulkaisun suunnitelma, kustannusarvio ja toteutusaikataulu. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DMKJ4 Työssäoppiminen Laajuus Ajoitus 9 osp 3.vuosi 6-15 osp Monikanavajulkaisun toteuttamisen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Materiaalisisällön suunnittelu monikanavajulkaisujärjestelmiin tai järjestön tarpeet täyttävän monikanavajulkaisun Ammattiosaamisen näytöllä, jonka taustalla on yrityksen, organisaation toteuttaminen. Monikanavajulkaisun suunnittelu ja toteuttaminen sekä käyttäminen Monikanavajulkaisun dokumentointi 3617

39 Työ/Näyttöympäristö: Yritys, organisaatio tai järjestö, jolta saadaan monikavanajulkaisun tiedot. Varsinainen toteutus voidaan tehdä oppilaitoksen laitteilla. Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen ohella työpaikalla tai harjoitusyrityksessä. Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa ovat läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään asteikolla 1-3. Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus suunnittelee ja valmistelee ohjatusti suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Laitteiden ja ohjelmien hallinta käyttää kanavasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä käyttää työssään tarvitsemia laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä käyttää ohjeiden mukaisesti kanavasuunnittelun perusajatuksia ja - menetelmiä huomioiden tekniset rajoitteet käyttää organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja huolellisesti sekä ylläpitää niitä suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. käyttää ja soveltaa itsenäisesti kanavasuunnittelun perusajatuksia ja -menetelmiä huomioiden tekniset rajoitteet käyttää itsenäisesti ja huolellisesti organisaation laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää niitä organisaation ohjeiden mukaisesti 3717

40 Aineiston valinta Aineiston muokkaus Aineiston tallentaminen valitsee kanavaan sopivan aineiston valitsee ohjeiden mukaisesti kanavaan sopivan aineiston Toteuttaminen toteuttaa ohjattuna materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi Testaaminen Resurssien hallinta Estetiikka hyödyntää monipuolisesti työssään alan esteettisiä periaatteita edistäen työympäristön viihtyisyyttä ja muita työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä Tuotantoprosessien dokumentointi Projektissa toimi- minen käyttää ohjeiden mukaisesti monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja -ohjelmia käyttää tavanomaisia monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja - ohjelmia käyttää ohjatusti monikanavajulkai- käyttää monikanavajulkaisun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita sun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita tallentaa materiaalin eri julkaisukanavan tarpeisiin teriaalin eri julkaisukanavan tarpei- tallentaa ohjeiden mukaisesti masiin toteuttaa ohjeiden mukaisesti materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi testaa monikanavajulkaisun toimivuuden testitapauksilla laatii ohjatusti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti dokumentoi tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta testaa monipuolisesti monikanavajulkaisun toimivuuden annettujen ohjeiden mukaisesti laatii kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla työskentelee alan esteettisten periaatteiden, työympäristön viihtyisyyden ja muiden työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden mukaisesti dokumentoi ohjeiden mukaisesti tuotantoprosessin valitsee itsenäisesti suunnitelmien mukaan kanavaan sopivan aineiston käyttää itsenäisesti suunnitelmien mukaisesti monikanavajulkaisun muotoiluperiaatteita ja -ohjelmia käyttää itsenäisesti monikanavajulkaisun julkaisujärjestelmän kehysrakenteita tallentaa itsenäisesti suunnitelmien mukaan materiaalin eri julkaisukanavan tarpeisiin toteuttaa itsenäisesti materiaalin prosessoinnin kanavan profiilin mukaiseksi testaa itsenäisesti ja monipuolisesti monikanavajulkaisun toimivuuden useilla testitapauksilla laatii itsenäisesti kustannusarvion ja tuotantoaikataulun sopivalla työvälineohjelmalla dokumentoi itsenäisesti tuotantoprosessin käyttää projektityöskentelyn työvä-käyttälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tieto- projektityöskentelyn tekniikkaa. Suunnittelu XML-kielen hallinta Tekniikan hallinta suunnittelee ohjatusti monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee ohjatusti mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden suunnittelee ohjeiden mukaisesti monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee ohjeiden mukaisesti mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden suunnittelee itsenäisesti ohjeiden mukaisesti monikanavajulkaisun metadatan suunnittelee itsenäisesti mediakohtaisen ulkoasun ja käytettävyyden käyttää ohjatusti XML- kieltä käyttää XML-kieltä käyttää itsenäisesti XML- kieltä käyttää monikanavajulkaisemisen perustekniikoita. käyttää monikanavajulkaisemisen eri tekniikoita. käyttää ja soveltaa monikanavajulkaisemisen eri tekniikoita. 3817

41 ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo annettuja ohjeita toimiessaan omassa omassa oppimis- tai työyhteisös- rakentavasti esille erilaisia näköteissa oppimis- tai työyhteisössään sään erilaisissa vuorovaikutustilankantoja toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja tuottamalla sisältöjä monikanavaisiin julkaisujärjestelmiin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 3917

42 Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tietokantojen hallinta 15 osp osaa asentaa tietokannan hallintajärjestelmän luoda ja hallinnoida tietokantoja sekä käyttäjätilejä seurata ja optimoida tietokannan toimintaa Ammattitaitovaatimukset - asentaa tietokannan hallintajärjestelmän - luoda ja hallinnoida tietokantoja sekä käyttäjätilejä - luoda ja hallinnoida tietokantoja sekä käyttäjätilejä - seurata ja optimoida tietokannan toimintaa Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DTKH1 Tietokannan hallintajärjestelmän asentaminen 4,5 osp - asentaa erilaisia tietokantojen hallintajärjestelmiä ja testaa niiden toimivuuden - luo tietokantaan käyttäjätilejä ja määritellä käyttöoikeudet - ottaa tietokannasta tai tietokannoista siirtokopion. Siirtokopion avulla palauttaa tietokannan tai useampia tietokantoja. - seuraa tietokantajärjestelmän suorituskykyä ja lokeja. DTKH2 Tietokantojen luominen ja hallinta sekä optimointi 4,5 osp - luo erilaisten pohjatietojen pohjalta tietokantojen rakennekuvaukset, tietokantoja ja tauluja. Määrittelee taulujen väliset yhteydet. - luo erilaisia kyselyjä ja näkymiä, joilla hyödyntää tietokannassa olevaa tietoa esimerkiksi osana www-sivujen sisältöä - siirtää eri muodossa tallennettuja tietoja tietokantaan Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät Projektitehtävät, jotka tehdään työpaikalla, harjoitusyrityksessä tai ATK-labrassa. Luennot tietokantojen hallinnasta ja erilaisista tietokantojen hallintajärjestelmistä. Oppimisen arviointi Projektitehtävien arviointikeskustelu, jonka pohjalla on opiskelijan laatima dokumentointi tehdystä projektista ja opiskelijan itsearviointi. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Laajuus Ajoitus 9 osp 3.vuosi 4017

43 DTKH3 Työssäoppiminen 6-15osp Tietokantojen hallinta osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Tietokantojen hallinta Ammattiosaamisen näytöllä, jossa asennetaan tietokantojen hallintajärjestelmä ja suunnitellaan saatujen/hankittujen alkutietojen pohjalta tietokannan rakenne. Suunnitelman pohjalta toteutetaan tietokanta ja luodaan tarvittavat kyselyt ja näkymät sekä otetaan tietokannasta siirtokopio. Määritellään tietokannan käyttöä varten käyttäjätilit ja tarvittavat käyttöoikeudet. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yritys, organisaatio tai järjestö, IT-tuen tehtävissä tai IT-tuen osaamisalaan liittyvissä tehtävissä oman toimen jolta saadaan tarvittavan järjestelmän tiedot. Varsinainen ohella työpaikalla tai harjoitusyrityksessä. toteutus voidaan tehdä oppilaitoksen laitteilla. Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? Arviointikeskustelulla, jossa ovat läsnä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointi tehdään asteikolla 1-3. Näytön täydentäminen: Miten näyttö voidaan täydentää: Niiltä osin mitä ei voida ammattiosaamisen näytöllä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti todentaa, niin osaamisen arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. 4117

44 hallinta Asentaminen asentaa tietokannan hallintajärjestelmän asentaa ohjeiden mukaisesti tietokannan hallintajärjestelmän ja testaa sen toimivuuden luo ohjeiden mukaisesti käyttäjätilit asentaa itsenäisesti tietokannan hallintajärjestelmän ja testaa sen toimivuuden Käyttäjätilien luo mallin mukaisesti käyttäjätilit luo itsenäisesti käyttäjätilit hallin- noiminen Ylläpitäminen luo ohjatusti tietokanta-alueita luo ohjeiden mukaisesti tietokanta-alueita luo itsenäisesti tietokanta- alueita luo yhden tietokannan luo ohjeiden mukaisesti tietokantoja luo itsenäisesti tietokantoja luo ohjatusti siirtokopion tietokannastpion luo ohjeiden mukaisesti siirtoko- luo itsenäisesti siirtokopion tie- tietokannasta tokannasta Dokumentointi tulostaa tietokannan rakenteen tulostaa ohjeiden mukaisesti tulostaa itsenäisesti tietokannan tietokannan rakenteen kaaviona rakenteen kaaviona ja listana ja listana Projektissa toimiminen käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Käyttäjätilien määrittelee mallin mukaiset käyttöoikeudet hallin- noiminen määrittelee ohjeiden mukaisesti käyttöoikeudet käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. määrittelee itsenäisesti käyttöoikeudet Ylläpitäminen hallinnoi ohjatusti tietokanta-alueita ja hallinnoi ohjeiden mukaisesti hallinnoi itsenäisesti tietokantaalueita lokeja tietokanta-alueita ja lokeja ja lokeja luo näkymiä tietokantaan luo ohjeiden mukaisesti näkymiä luo itsenäisesti näkymiä tietokantaan tietokantaan ja testaa niiden ja testaa niiden toimivuuden toimivuuden hallinnoi ohjatusti tietokannan tapahtumankäsittelytumankäsittelymankäsittelyä hallinnoi tietokannan tapah- hallinnoi tietokannan tapahtu- ja indeksejä optimoi mallin mukaisen kyselyn. optimoi ohjeiden mukaisesti optimoi itsenäisesti kyselyn. kyselyn. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii muuttuvissa ja valintatilan-toimiteissa tarkoituksenmukaisesti teissa tarkoituksenmukaisesti ja itsenäisesti erilaisissa tilan- löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee tietoa tutuista tietolähteistä hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä 4217

45 Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustikantoja rakentavasti esille erilaisia näkölanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohsuusjärjestelmien ja toimii työympäristön turvalli- tietoturvaoh- jeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. jeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tietojärjestelmien hyödyntäminen 15 osp osallistuu tietojärjestelmien hankintaan asentaa tietojärjestelmän ja osallistua sen käyttöönottoon päivittää kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä 4317

46 Ammattitaitovaatimukset - osallistuu tietojärjestelmien hankintaan - asentaa tietojärjestelmän ja osallistua sen käyttöönottoon - päivittää kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DTHY1 Tietojärjestelmän hankinta 3 osp - ohjelmistotuotteen selvitystyö sekä vertailu soveltuvien ohjelmistotuotteiden välillä - ohjelmistotuotteen tarvitseman laitteiston kokoonpanon kartoitus ja määrittely hankittavalle tuotteelle - hankinnan toteutus hyödyntäen projektityöskentelyn mahdollisuuksia DTHY2 Tietojärjestelmän asennus ja käyttöönotto 4,5 osp - tietojärjestelmän asennus sekä tarvittava asetuksien määrittely (konfigurointi) asennuksen yhteydessä - tietojen siirto (konvertointi) vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään - koulutuksen toteuttaminen uuden tietojärjestelmän käytöstä järjestelmän loppukäyttäjille DTHY3Tietojärjestelmän dokumentointi 1,5 osp - dokumentoi tietojärjestelmän hankinnan kokonaisuudessaan (projektin) sekä dokumentoidaan kaikki tärkeät tiedot uudesta tietojärjestelmästä olemassa olevien käytäntöjen mukaisesti - päivittää kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä organisaation käytössä olevaan dokumentointiin Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Laajuus Ajoitus 9 osp 3. vuosi Työskentely aidossa työympäristössä DTHY3 Työssäoppiminen 6 15 osp Tietojärjestelmien hyödyntäminen osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Tietojärjestelmien hyödyntäminen Ammattiosaamisen näytöllä (3-5 pv). Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä voi olla yritys tai organisaatio, jossa käytetään tietotek- Osaaminen voidaan osoittaa IT-tuen työtehtävissä työskentelemällä ja tarvittaessa voidaan täydentää osaamista projektiluontoisella suunnitellulla työkokonaisuudella oppilaitosympäristössä/harjoitusyrityksessä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä 4417

47 niikkaa hyödyksi yrityksen tai organisaation toiminnassa Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Testaus suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT suunnittelee ja valmistelee työtehtävinäisesti työkokonaisuuden suunnittelee ja valmistelee itse- työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii dukkaasti suunnitelman mukaan työskentelee itsenäisesti ja laa- työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saa- laatutavoitteiden pohjalta ja osa- arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia mansa palautteen mukaisesti na kokonaisuutta sekä toimii dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. Asentaminen asentaa ohjatusti tietojärjestelmän asentaa ohjeiden mukaisesti tietojärjestelmän konfiguroi annetuilla arvoilla tietojärjestelmän konfiguroi ohjeiden mukaisesti asetuksia tietojärjestelmän asetuksia Käyttöönottaminetointiin osallistuu ohjatusti tietojen konver- osallistuu ohjeiden mukaisesti tietojen konvertointiin toimii käyttäjien kouluttajien apuna kouluttaa ohjeiden mukaisesti käyttäjiä asentaa itsenäisesti tietojärjestelmän konfiguroi itsenäisesti tietojärjestelmän asetuksia osallistuu itsenäisesti tietojen konvertointiin kouluttaa itsenäisesti käyttäjiä 4517

48 Ylläpitäminen Projektissa toimiminen ARVIOINNIN asentaa ohjatusti tietojärjestelmiin päivityksiä käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINTIKRITEERIT asentaa ohjeiden mukaisesti tietojärjestelmiin päivityksiä elmiin päivityksiä asentaa itsenäisesti tietojärjest- käyttää projektityöskentelyn käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tietojärjestelmän hankkiminen osallistuu hankittavan ohjelmistotuotteen vertailun tekemiseen osallistuu työryhmän jäsenenä valitun ohjelmistotuotteen vaatiman laitetarpeen kartoitukseen Dokumentointi laatii mallin mukaisia ohjeita päivittää mallin mukaisesti kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä. tekee ohjeiden mukaisesti vertailun hankittavasta ohjelmistotuotkittavasta ohjelmistotuotteesta tekee itsenäisesti vertailun hanteesta osallistuu ohjeiden mukaisesti osallistuu itsenäisesti valitun valitun ohjelmistotuotteen vaatiman laitetarpeen kartoitukseen laitetarpeen ohjelmistotuotteen vaatiman kartoitukseen laatii ohjeiden mukaisesti ohjeita laatii itsenäisesti ohjeita päivittää ohjeiden mukaisesti kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii muuttuvissa ja valin- tatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita päivittää itsenäisesti kuvauksen organisaation tieto- ja viestintäteknisestä ympäristöstä. toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja oma- aloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä liittyvää lainsäädäntöä 4617

49 Terveys, turvallisuus ja toiminjestelmien ja tietoturvaohjeiden edel- toimii työympäristön turvallisuusjärtakyklyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuvallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa poistaa havaitsemansa ilmeistä aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnanta- niistä työnantajalle jalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohsuusjärjestelmien ja tietoturvaoh- toimii työympäristön turvallijeiden edellyttämällä tavalla jeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tietoturvan ylläpito 15 osp - suunnitella organisaation tietoturvatoimia - valvoa verkkoliikenteen turvallisuutta - dokumentoida havaitut häiriöt - ohjata ja tukea työasemien turvallisessa käytössä Ammattitaitovaatimukset - suunnitella organisaation tietoturvatoimia - valvoa verkkoliikenteen turvallisuutta Ammattitaidon hankkiminen Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DTIY1 Organisaation tietoturvan periaatteet 4,5 osp - kartoittaa organisaation tietoturvan lähtötaso sekä päivittää ja suunnittelee kehittämisehdotuksia tietoturvan parantamiseksi - kouluttaa käyttäjiä tietoturva-asioissa sekä laatii tietoturvaan liittyviä ohjeita - laatii tietojen varmuuskopiointisuunnitelman - dokumentoi laaditut asiakirjat vaadittavalla tavalla DTIY2 Verkkoliikenteen turvallisuus 3 osp - haittaohjelmien tunnistaminen sekä niiden havaitsemiseksi tarvittavien ohjelmistojen asentaminen sekä käyttäminen Laajuus Ajoitus 9 osp 3. vuosi 4717

50 - dokumentoida havaitut häiriöt - ohjata ja tukea työasemien turvallisessa käytössä - verkkoliikenteen tutkiminen ja hallinnointi mm. verkkoliikenne, käyttäjätilit sekä resurssit - langattoman verkon toiminnan suojaaminen - laatii lähiverkon toipumissuunnitelman - dokumentoi verkkoliikenteen turvallisuuteen liittyvät asiat DTIY3 Tietoturvan lainsäädäntö 1,5 osp - tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö - laaditaan rekisteriselosteet tutkinnon osan aikana tehtäville rekistereille - ohjelmistojen lisenssit Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymymyymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Työskentely aidossa työympäristössä DTIY4 Työssäoppiminen 6 15 osp Tietoturvan ylläpito osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Tietoturvan ylläpito Ammattiosaamisen näytöllä (3-5 pv). Osaaminen voidaan osoittaa IT-tuen työtehtävissä työskentelemällä ja tarvittaessa voidaan täydentää osaamista projektiluontoisella suunnitellulla työkokonaisuudella oppilaitosympäristössä/harjoitusyrityksessä. Työ/Näyttöympäristö: Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Näyttöympäristönä voi olla yritys tai organisaatio, jossa käytetään tietotekniikkaa hyö- IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä dyksi yrityksen tai organisaation toiminnassa Näytön arviointi: Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen arviointiasteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti. Käytännön työtehtävillä Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta 4817

51 Suunnittelu Toteutus Testaus suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laa- tutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Asentaminen suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan asentaa työasemaan virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston asentaa ohjeiden mukaisesti työasemaan virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston sekä testaa niiden käytettävyyden arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. asentaa itsenäisesti työasemaan virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston sekä testaa niiden käytettävyyden Valvominen skannaa ohjatusti verkon palvelinten skannaa ohjeiden mukaisesti skannaa itsenäisesti verkon portit verkon palvelinten portit ja kirjaa palvelinten portit ja kirjaa poikkeamat poikkeamat eristää ja tutkii ohjatusti verkkoliikenteestä eristää ja tutkii ohjeiden mukai- eristää ja tutkii itsenäisesti paketteja sesti verkkoliikenteestä paketteja verkkoliikenteestä paketteja Ylläpitäminen hallinnoi verkon käyttäjätilejä hallinnoi ohjeiden mukaisesti hallinnoi itsenäisesti verkon verkon käyttäjätilejä ja resursseja käyttäjätilejä ja resursseja suorittaa työaseman tietoturvapäivityksen arvioi työaseman tietoturvapäivitystarpeet ja suorittaa päivitykset päivitystarpeet ja laati päivi- arvioi työasemien tietoturvatysohjeet suojaa ohjatusti langattoman verkon suojaa ohjeiden mukaisesti langattoman verkon suojaa itsenäisesti langattoman verkon Projektissa toimi- minen ottaa varmuuskopion ohjeiden mukaan käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. varmuuskopioi ja palauttaa ohjeiden mukaisesti tietoja laatii tietojen varmistussuunnitelman käyttää projektityöskentelyn käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. 4917

52 ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opastaminen Tietoturvan toteuttaminen noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita noudattaa ohjeiden mukaisia etätyön tietoturvaohjeita tuntee yleisimmät haittaohjelmat valitsee ohjatusti tarkoitukseen sopivan salaustekniikan Dokumentointi laatii henkilörekisterille mallin mukaisen rekisteriselosteen laatii mallin mukaisen työaseman riskianalyysin laatii mallin mukaisen lähiverkon toipumissuunnitelman. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita ja ohjaa muita käyttäjiä noudattaa etätyön tietoturvaohjeita ja ohjaa muita käyttäjiä tunnistaa erilaisia haittaohjelmia ja toimii haittoja ehkäisevästi valitsee ohjeiden mukaisesti tarkoitukseen sopivan salaustekniikan laatii ohjeiden mukaisesti henkilörekisterille rekisteriselosteen laatii ohjeiden mukaisesti tietojärjestelmän riskianalyysin laatii ohjeiden mukaisesti lähiverkon toipumissuunnitelman. tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa tutuista tieto- lähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita ja kouluttaa käyttäjiä noudattaa etätyön tietoturvaohjeita ja kouluttaa käyttäjiä tunnistaa erilaiset haittaohjelmat ja laatii ohjeita ongelmatilanteisiin valitsee itsenäisesti tarkoitukseen sopivan salaustekniikan laatii itsenäisesti henkilörekisterille rekisteriselosteen ohjeiden mukaisesti laatii itsenäisesti tietojärjestelmän riskianalyysin laatii itsenäisesti lähiverkon toipumissuunnitelman. toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta 5017

53 noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä Terveys, turvallisuus ja toiminjestelmien ja tietoturvaohjeiden edel- toimii työympäristön turvallisuusjärtakyklyttämällä tavalla noudattaa työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuvallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa poistaa havaitsemansa ilmeistä aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä niistä työnantajalle työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä organisaatiossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp - selvittää yrityksen tuotantoprosessien tarpeet - tunnistaa käytön tuen prosessit - vakioi prosessit jollakin vakiointimenetelmällä Ammattitaitovaatimukset - selvittää yrityksen tuotantoprosessien tarpeet - tunnistaa käytön tuen prosessit Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät DKPV1 Tuotantoprosessien tarve 4,5 osp - selvitetään yrityksen tuotantoprosessien tarve - laaditaan yrityksen tuotantoprosesseissa tarvittavista tietoteknisistä tuotoksista selvitys - käytetään projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa - tunnistetaan ja dokumentoidaan tarvittavat käytön tuen prosessit Laajuus Ajoitus 9 osp 3. vuosi 5117

54 - vakioi prosessit jollakin vakiointimenetelmällä DKPV2 Tuotantoprosessien vakiointi 4,5 osp - vakioidaan käytön tuen prosessit jollakin vakiointimenetelmällä - maksimoidaan prosessien vakioimisen hyödyt ja ehkäistään vakioimisesta aiheutuvat haitat - käytetään projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät - luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, Hymy-myymälä, ruokala/kahvio - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa - työpaikalla tapahtuva oppiminen Työskentely aidossa työympäristössä Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. DPKV3 Työssäoppiminen 6 15 osp Käytön tuen prosessien vakiointi osaamisen osoittaminen ja arviointi: Näytön kuvaus: Miten osaaminen osoitetaan? Käytön tuen prosessien vakiointi Ammattiosaamisen näytöllä (3-5 pv). Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä voi olla yritys tai organisaatio, jossa käytetään tietotekniikkaa hyödyksi yrityksen tai organisaation toiminnassa Näytön arviointi: Näytön täydentäminen: Osaaminen voidaan osoittaa IT-tuen työtehtävissä työskentelemällä ja tarvittaessa voidaan täydentää osaamista projektiluontoisella suunnitellulla työkokonaisuudella oppilaitosympäristössä/harjoitusyrityksessä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan IT-tuen töissä tai siihen verrattavissa työtehtävissä Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Miten näyttö voidaan täydentää: Täydentävillä erikseen sovittavilla tehtävillä suullisesti tai kirjallisesti Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee ohjatusti työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä suunnittelee ja valmistelee itsenäisesti työkokonaisuuden 5217

55 Toteutus Testaus työskentelee suunnitelman mukaan noudattaen työohjeita, työaikoja ja sopimuksia arvioi työnsä onnistumista saamiensa ohjeiden mukaan arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti Dokumentointi dokumentoi työn ja sen tulokset. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotantoprosessien tietotarpeiden selvittäminen Käytön tuen prosessien dokumentointi Prosessien vakioiminen Projektissa toimiminen työskentelee suunnitelman mukaan omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti arvioi työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. avustaa yrityksen tuotantoprosessien tietoteknisten tuotosten selvittämisessä dokumentoi osoitetun käytön tuen prosessin osallistuu prosessien vakiointiin vakiointiohjelmistolla käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. selvittää, millaisia tietoteknisiä tuotoksia yrityksen tuotantoprosesseissa tarvitaan dokumentoi yleisimmät käytön tuen prosessit työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti suunnitelman mukaan arvioi itsenäisesti työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään arvioi itsenäisesti työnsä tuloksia laatutavoitteiden pohjalta ja osana kokonaisuutta sekä toimii saamansa palautteen mukaisesti dokumentoi itsenäisesti suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaisesti. laatii selvityksen yrityksen tuotantoprosesseissa tarvittavista tietoteknisistä tuotoksista tunnistaa ja dokumentoi käytön tuen prosessit vakioi ohjeiden mukaisesti prosesseja vakiointiohjelmistolla vakiointiohjelmistolla vakioi itsenäisesti prosesseja käyttää projektityöskentelyn käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Prosessien vakioiminen osallistuu prosessien vakioimisen hyötyjen ja haittojen arvioimiseen. arvioi prosessien vakioimisen hyötyjä ja haittoja prosesseja vakioidessaan. maksimoi prosessien vakioimisen hyödyt ja ehkäisee vakioimisesta aiheutuvia haittoja. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5317

56 Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tarvitsee ohjausta ja tukea muuttuvissa tilanteissa ja valintatilanteissa hakee tietoa tutuista tietolähteistä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään toimii tutussa työyhteisössä ja - ryhmässä Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa vaitiolovelvolli- suutta noudattaa työtehtävissään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohjeiden edellytämällä tavalla toimii muuttuvissa ja valintatilanteissa tarkoituksenmukaisesti hakee tietoa tutuista tietolähteistä toimii itsenäisesti erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja hakee itsenäisesti ja omaaloitteisesti tietoa eri tietolähteistä toimii tilanteen vaatimalla tavalla ilmaisee selkeästi kantansa ja omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutusti- näkökantoja tuo rakentavasti esille erilaisia lanteissa toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa annettuja eettisiä ohjeita toimii yhteistyökykyisesti työyhteisön ja -ryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa toimii työssään yrityksen tai organisaation arvojen mukaisesti ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa työssään tietoturvaan noudattaa kaikessa toiminnassaan tietoturvaan ja tie- ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntötosuojaan liittyvää lainsäädäntöä toimii työympäristön turvallisuusjärjestelmien ja tietoturvaohsuusjärjestelmien ja tietotur- toimii työympäristön turvallijeiden edellyttämällä tavalla vaohjeiden edellyttämällä tavalla noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuvallisuusohjeita, ml. tietoturva, noudattaa työstä annettuja turta vaaraa itselleen tai muille eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa poistaa havaitsemansa ilmeistä aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnanta- niistä työnantajalle jalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Ammattitaidon osoittamistavat käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita, ml. tietoturva, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet ja ilmoittaa niistä työnantajalle käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa työskennellessään yrityksessä tai organisaatiossa käytön tuen prosessissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 5417

57 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Yrityksessä toimiminen 15 osp arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita Tutkinnon osan voi suorittaa harjoitusyrityksessä tai yrityksessä työskentelemällä. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita Osion nimi ja kuvaus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät YRTO1 Kohti yrittäjyyttä 1,5 osp liikeidea, toiminta-ajatus asiakaskohderyhmät yrityksen toiminnan suunnittelu yrityksen toiminta ja toimintaympäristö tutustuminen olemassa oleviin yritysideoihin ja liikeideoihin YRTO2 Työskentely yrityksessä 13,5 osp yritysidean suunnittelu yrityksen liikeidean ja toiminta-ajatuksen määrittely liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu asiakaslähtöinen toiminta ja yrityksen tavoitteiden asettaminen yhteistyökumppaneiden määrittely, yhteistyösopimuksien laatiminen kilpailijoiden tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen yrityksen työtehtävien tekeminen (esim. materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen, markkinointi, myynti, jakelu, taloushallinto) yrityksen toiminnan ja tuotteiden/palveluiden esitteleminen liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksien seuraaminen yrityksen perustamiseen liittyvien säädöksien tunteminen -yrityksen lopettamisasiakirjojen laatiminen Laajuus Ajoitus 15 osp 2. (yo) tai 3. vuosi Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät 5517

58 Työskentely aidossa työympäristössä - harjoitusyritys, luokkatilat, tietokoneluokat, kirjasto, yritykset, organisaatiot, Hymy-myymälä, messut, tapahtumat, - Yhdessä oppimista, ryhmätyöskentely, projektit, tekemällä ja kokemalla oppimista, toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa oppilaitoksessa, yrittäjien luennot, yritysvierailut Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yrityksessä toimiminen ks. sisältö näytön kuvauksesta 15 osp Näytön kuvaus: Yrityksessä toimiminen Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympäristönä yksin tai ryhmässä perustettava harjoitusyritys tai joku muu vastaava yritys. Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään yritystoiminnan dokumentteja esim liiketoimintasuunnitelmaa ja vuosikertomusta. Arvioinnissa ovat mukana yrityselämän edustaja, opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten osaaminen osoitetaan? Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu yksin tai ryhmässä Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan? Työskennellään yrittäjänä ja työntekijänä esim. harjoitusyrityksessä. Työtehtäviin kuuluvat yrityksen perustaminen, yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tuotteiden tai palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen, markkinointi, myyntityö. Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Ajankäytön hallinta Laadukas ja kustannustietoin Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä vastaten omista töistään etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa tarviten siihen jonkin verran ohjausta ja seuraa omaa ajankäyttöään suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti vastaten omista töistään etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa ja seuraa omaa ajankäyttöään suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti vastaten omista töistään etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan suunnittelee eri tehtäviin kuluvan ajan ottaen huomioon tehokkaan ajanhallinnan ja seuraa omaa ajankäyttöään toimii työlleen asetettujen laatu- ja kustannustavoitteitoimii yhdessä asetettujen laatuja kustannustavoitteiden mukaitoimii yhdessä asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti ja 5617

59 en toiminta ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tieto- ja viestintätekniika n käyttäminen Liiketoimintaym päristön selvittäminen Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu Yhteistyökumppaneiden hankkiminen Yrityksen työtehtävien tekeminen den mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti ARVIOINTIKRITEERIT sesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi Opiskelija käyttää ohjeistettuna tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut tarviten ajoittain ohjausta määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toimintaajatuksen tarviten jonkin verran ohjausta laatii ohjatusti yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia tarviten sopimusten laatimisessa ohjausta hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä joitakin yrityksen toimintaan liittyvistä työtehtävistä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja varmistaen asiakastyytyväisyyden käyttää itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti sekä ennakkoluulottomasti hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut määrittelee itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen laatii itsenäisesti ja perustellen yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakas-lähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään määrittelee ryhmän jäsenenä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu osoittaen toiminnassa joustavuutta ja hyvää ajankäytön hallintaa Yrityksen toiminnan esittely osallistuu joihinkin yrityksen tuotteiden tai palvelujen esittelytilaisuuksiin (myyntija markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja vakuuttavasti erilaiset asiakasryhmät huomioiden (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, 5717

60 Liiketoiminnan kehittäminen Yrityksen lopettaminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Liiketoimintaymp äristön selvittäminen Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu Yrityksen työtehtävien tekeminen hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) seuraa ohjatusti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii ohjatusti yrityksen lopettamisasiakirjat ARVIOINTIKRITEERIT seuraa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita laatii yrityksen lopettamisasiakirjat logistiikka) Opiskelija hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista tarviten ajoittain ohjausta hakee ohjatusti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii ohjatusti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjatusti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä hankkii tietoa alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä seuraa laaja-alaisesti liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistä ja toimii luovasti laatii yrityksen lopettamisasiakirjat ja on arvioinut yrityksen lopettamisen yhteydessä myös yrityksen myynnin mahdollisuuksia. hankkii tietoa itsenäisesti ja laajaalaisesti alalla toimivien kilpailevien yritysten tarjonnasta ja asiakkaista hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ARVIOINTIKRITEERIT Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita tarviten jonkin verran tukea osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi ohjattuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotte- neuvottelee yhteistyöstä ryh- ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita varmistaen aina asiakastyytyväisyyden tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsen- 5817

61 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky luihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta annettujen ohjeiden mukaisesti varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa. män jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alan työturvallisuusohjeita noudattaen ja ennakoi mahdollisia työturvallisuusriskejä ja vaaratilanteita varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa. ten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle toimii työssään ja siihen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa alansa työturvallisuusohjeita noudattaen ja tekee realistisia esityksiä alansa työturvallisuuden kehittämiseksi varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa suoritetaan kokonaan suunnittelemalla yrityksen perustamista ja toimintaa. Ajankohtana opintojen loppuvaihe. Ammattitaidon hankkiminen Ammattitaitovaatimukset Osion nimi ja kuvaus Laajuus Oppimisympäristöt ja opiskelumenetelmät arvioida oman osaamisensa YRSU1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 4 osp 15 osp tuotteistamista tai markkinoilla yritystoiminnan eri vaiheiden suunnittelu ja toteutus olevaa liiketoiminta- oman alan yritysten ja asiakkaiden kartoittaminen mahdollisuutta hallitsee oman toiminnan osalta lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäris- järjestelmällisyys ja laatutavoitteiden mukainen työskentely 5917

62 töä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat kestävän kehityksen huomiointi yritystoiminnassa neuvottelu sidosryhmien kanssa työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja ergonomian hallinta yritysmuodon valinta yrityksen perustaminen ja lopettaminen (säädökset ja asiakirjat) yrityksen toimintaa tukevien palveluiden tunteminen esim tilitoimisto, yrityspalvelut Työskentely aidossa työympäristössä YRSU2 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 9 osp liikeidea, toiminta-ajatus kilpailu- ja markkina-analyysi yrityksen perustoimintojen suunnittelu (markkinointi, myynti, kirjanpito, logistiikka, tuotanto, ostot, tietotekniset ratkaistut) budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen riskianalyysin ja turvallissuunnitelman laatiminen tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja tiedon hakemissa. YRSU 3 Liiketoiminnasta viestiminen kirjallisesti ja suullisesti 2 osp liiketoimintasuunitelman lukijan asemaan asettuminen ja luettavuuteen vaikuttavat tekijät liiketoimintasuunnitelman laatiminen kielellisesti selkeäksi, tiiviiksi ja ymmärrettäväksi *olennaisten asioiden suullinen esittäminen vakuuttavasti ja selkeästí kolmen minuutin suullinen yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta, konkreettisen liikeidean esittäminen ja perusteleminen diaesityksenä Oppimisympäristö ja oppimismenetelmät - oppilaitos, tietokoneluokat - yritykset tai organisaatiot - tekemällä ja kokemalla oppimista - toiminnallisuus ja käytännönläheisyys oppimisessa - ongelmapohjainen oppiminen - tutkiva oppiminen Oppimisen arviointi Keskustelu, suullinen/kirjallinen palaute Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yrityksessä, organisaatiossa tai oppilaitoksessa 15 osp Näytön kuvaus: Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja toiminnan suunnittelu Työ/Näyttöympäristö: Näyttöympätistönä oppilaitos, organisaatio tai yritys Miten osaaminen osoitetaan? Opiskelija laatii yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa liiketoimintasuunnitelman aloittavalle yritykselle ja laskee budjetin. Opiskelija suunnittelee yritystoiminnan eri vaiheita ja oman osaamisensa tuotteistamista. Opiskelija valitsee perustellusti yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat. Millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan Yrityksen perustamisen ja toiminnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Tiedonhakeminen oma-aloitteellisesti ja asiantuntijoiden kanssa. Perehtyminen yritystoiminnan perustamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Yrityksen perustamislaskelmien laskeminen. Kirjallisen dokumentin (liiketoimintasuunnitelman) laatiminen sähköisesti tai paperimuodossa. 6017

63 Näytön arviointi: Osaaminen arvioidaan näytön toteuttamisen jälkeen asteikolla 1-3. Arviointikeskustelussa mukana työelämän edustaja (yrittäjä, yritysneuvoja), opiskelija ja opettaja. Näytön täydentäminen: Miten osaaminen arvioidaan? Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja niitä täydentävällä muulla arvioinnilla. Miten näyttö voidaan täydentää: Yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvillä tehtävillä, dokumenteilla ja raporteilla sekä suullisesti. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta ARVIOINNIN 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tieto- ja viestintätekniika n käyttäminen Liiketoimintaym päristön selvittäminen ARVIOINTIKRITEERIT kartoittaa opastettuna yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella. ARVIOINTIKRITEERIT kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa. käyttää ohjeistettuna suunnittelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä, tarviten ajoittain tukea ja ohjausta kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita tarviten ajoittain ohjausta käyttää suunnittelussaan tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. käyttää suunnittelussaan itsenäisesti ja sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti arvioi itsenäisesti miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa itsenäisesti ja laaja-alaisesti alalla toimivia yrityksiä arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsääarvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsääarvioi kriittisesti kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailu- 6117

64 Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuun nitelman laatiminen ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen Liiketoimintasuun nitelman laatiminen dännön ja kilpailulain pääsisällön tarviten ajoittain ohjausta esittää suunnittelemalleen asiakasryhmälle tuotteen tai palvelun kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä tarviten ajoittain ohjausta valitsee ohjeistettuna yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat tarviten jonkin verran ohjausta selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä tarviten jonkin verran ohjausta esittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista tarviten jonkin verran ohjausta laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tarviten ajoittain ohjausta tekee yrityksen riskienhallintaanalyysin ja turvallisuussuunnitelman tarviten jonkin verran ohjausta ARVIOINTIKRITEERIT dännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän vastuun tekee yrityksen riskienhallintaanalyysin ja turvallisuussuunnitelman lain pääsisällön hakee ohjattuna tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii ohjattuna yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. hakee tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla kattavasti sen tuottamia asiakashyötyjä valitsee itsenäisesti ja perustellen yritykselle yritysmuodon laatii itsenäisesti yrityksen perustamisasiakirjat selvittää itsenäisesti ja laaja-alaisesti markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä esittää realistisen ja perustellun suunnitelman eri toimintojen (kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, logistiikka, teknologiset ratkaisut sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito) hallinnoinnista ja resursoinnista laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman itsenäisesti tiedostaen yrittäjän vastuun tekee itsenäisesti yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallissuunnitelman hakee itsenäisesti ja laaja-alaisesti tietoa yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen sekä valitulla toimialalla toimimiseen liittyvistä säädöksistä ja asiakirjoista hankkii itsenäisesti ja laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii laaja-alaisesti tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut. 6217

65 ARVIONNIN 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ARVIOINTIKRITEERIT tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja Käyttää pääsääntöisesti turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle Käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Toimii oma-aloitteisesti työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi omassa työpisteessään. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt. 6317

66 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista. Vapaasti valittavat 10 osp Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. VVON Opinnäyte 2 osp VVOK Opinnäytteen kirjoittaminen 2 osp opinnäytetyöprosessi, havainnollinen, selkeä ja tiivis asiatyylinen opinnäyteteksti, tekstiviitteiden merkitseminen, suora ja epäsuora lainaaminen, aineistopohjainen kirjoittaminen, opinnäytteen aiheen rajaaminen, opinnäytteen kirjoittamisen ohjausta VVAP Ammatillisia opintoja Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat tai osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. VVEA Ensiapu EA1-kortin suorittaminen (1 osp) VVIP Ikärajapassi Ikärajapassin suorittaminen (1 osp) VVTK Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin suorittaminen (1 osp) VVHT Hygieniaosaamistodistus Elintarvikeviraston hygieniatestin suorittaminen (1 osp) VVMM Mestarimyyjäkoulutus K-instituutin järjestämän Mestarimyyjäkoulutuksen suorittaminen hyväksytysti (1 osp). VVVJ Valmentautuminen jatko-opintoihin 6417

67 äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, 4 osp VVTT Tehosta työnhakua 3 osp työnhakustrategiaan perehtyminen, oman ammattitaidon ja osaamisen kartoittaminen, omien taitojen esitteleminen ja oman osaamisen myyminen työnhakutilanteessa, työn hakeminen eri kanavien kautta, työhaastattelusta selviäminen, oma-aloitteinen työhakemus, sähköpostin käyttäminen työnhaussa, videoesittely työnhaussa, työnhakuharjoituksia; ammatillisen portfolion kokoaminen tämän hetkisestä osaamisesta VVSK Suomen kieltä maahanmuuttajille 3 osp VVKV KV-toiminta 1-3 osp kansainvälistä toimintaa oppilaitoksen hankkeissa VVLP Luentopassi 1-2 osp vierailevien luennoitsijoiden luennolle osallistuminen (esim. harmaan talouden luento, jatko-opinto-info, TOP-info, tutustumiskohteissa käynti) ja luentoihin liittyvien tehtävien tekeminen VVKU Kuvankäsittely 2 osp digitaalisten kuvien tuottaminen ja muokkaaminen, digikameran käyttö ja kuvien tuominen ohjelmaan, RGB-ja CMYK- värijärjestelmät, kuvan tasot, erilaiset kuvaformaatit ja niiden merkitys, tulostusversio materiaalista, valitun kuvankäsittelyohjelman peruskäyttö VVKE Kouluesittelyt 1-3 osp Opiskelija valmistautuu esittelemään ja esittelee oppilaitosta toisten koulujen oppilaille ja/tai huoltajille. VVVE Kirjoita verkkoon 2 osp paperitekstin ja verkkotekstin erot, verkkotekstin rakennemalleja, verkkokirjoittamisen perusvaiheet ja suunnitteluprosessi, verkkotekstin luettavuuteen ja silmäiltävyyteen liittyvät seikat, verkkokirjoittamisen käytänteitä ja ominaispiirteitä, tehokkaan verkkotekstin tunnusmerkit, erilaisia verkkotekstien kirjoittamisen harjoituksia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus, osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. VVTP Työelämän pelisäännöt 3 osp Arviointitaulukko seuraavien tutkinnon osien arviointiin: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa ARVIOINNIN Työprosessin hallinta Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja 6517

68 kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. ARVIOINNIN 2. mien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. ARVIOINNIN 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista. ARVIOINNIN toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain). käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Opiskelija käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. 6617

69 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. hakee ohjattuna tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. hakee tietoa ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee ergonomisesti oikein. hakee itsenäisesti tietoa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työ- 6717

70 menetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 6817

71

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Lausuntopyyntö 37/421/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Käytön tuen osaamisala Ohjelmistotuotannon osaamisala Datanomi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Datanomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu LV 2010 2011 Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA...1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT...1

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 9 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn,

Lisätiedot