Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi"

Transkriptio

1 Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty

2 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 7 OPISKELUJEN JAKSOTUS... 7 TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Palvelutehtävissä toimiminen... 8 Palvelutilanteen hoitaminen Sisäinen viestintä ja asiakasviestintä Liikeidea ja yrittäjyys Minä oppijana Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Järjestelmän hankinta Järjestelmän käyttöönotto Testaus ja dokumentointi Ylläpitotehtävissä toiminen Palvelujen ylläpito Virtualisointi Tietokantojen ylläpito Tietoturva Opinnäyte Palvelujen käyttöönotto ja tuki Laitteiston asennus Palvelujen tuottaminen Verkkopalvelujen käyttöönotto Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely Ohjelmiston rakenteen suunnittelu Ohjelmiston tekniset vaatimukset Ohjelmiston toteuttaminen Ohjelmiston toteutuksen suunnittelu Ohjelmiston toteutus Ohjelmiston testaus ja dokumentointi Opinnäyte Multimediatuotanto Multimediatuotannon perusteet Interaktiivinen multimediatuote Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen Sähköisten asiointipalveluiden suunnittelu ja määrittely Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta Kehitysympäristön käyttö Järjestelmän suunnittelu Kehitysympäristön käyttö Muut valinnaiset tutkinnon osat tai vapaasti valittavat, yrittäjyys Yrittäjyys Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa (erillinen haku) tai vapaasti valittavat opinnot, yritystoiminta Yritystoiminta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu ja vuorovaikutustaidot... 57

3 Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ilmaisutaito Tukea, apua ja ohjausta opinnäytetyöhön tai äidinkielen tehtäviin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli, suomi toisena kielenä Kielentuntemus ja opiskelutaidot Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot Kirjallinen viestintä Kieli ja kulttuuri Sujuva suomi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Tunne Pohjolasi Ruotsin kielen perusteet Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti Brush Up Brush Up Checking the Entries Finns and EU Media English Working Abroad Talking Heads Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti ja tilastomatematiikka Rahoitusmatematiikka Jatkoopintoihin valmentavaa matematiikkaa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ympäristökemia Energiantuotanto ja ympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Liikunta ja toimintakyky Liikunta ja virkistys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ympäristötieto, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Materiaalivirtojen hallinta Kulttuuriympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, tieto ja viestintätekniikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Tietotekniikan perusteet A

4 Tieto ja viestintätekniikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, etiikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Hyvä elämä Etiikan perusteet Etiikka ja maailmankatsomukset Työelämän eettisiä kysymyksiä Eettinen vastuu yhteisestä maailmasta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, kulttuurien tuntemus, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Kulttuurien tuntemuksen perusteita Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, psykologia, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Mielen hyvinvointi Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yritystoiminta, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjyysleiri

5 5 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov TUTKINNON RAKENNE Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: Savon ammatti ja aikuisopistossa tieto ja viestintätekniikan perustutkinnon, datanomi voi suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa: Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto kattaa tutkinnon perusteiden yrittäjyysosion ja Savon koulutuskuntayhtymän pakollisen Minustakin yrittäjä opintojakson. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Palvelutehtävässä toimiminen 20 ov Palvelutilanteen hoitaminen 8 ov Sisäinen viestintä ja asiakasviestintä 8 ov Liikeidea ja Yrittäjyys 3 ov Minä oppijana 1 ov 30 ov Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Järjestelmän hankinta 3 ov Järjestelmän käyttöönotto 4 ov Testaus ja dokumentointi 3 ov Muut ammatilliset tutkinnon osat: 60 ov Koulutusohjelmasta riippuen valittava yhteensä/vähintään 60 opintoviikkoa koulutusohjelmien tutkinnon osista, kaikille valinnaista tutkinnon osista ja muista valinnaisista tutkinnon osista; valintarajoitteet ja ohjeet löytyvät tutkinnon perusteista. Vuosittain toteutettavat ammatilliset tutkinnon osat päätetään erikseen. Käytön tuen koulutusohjelman muut ammatilliset tutkinnon osat Ylläpitotehtävissä toimiminen 20 ov Palvelujen ylläpito 5 ov Virtualisointi 5 ov Tietokantojen ylläpito 4 ov Tietoturva 4 ov Opinnäytetyö 2 ov Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Laitteiston asennus 4 ov Palvelujen tuottaminen 8 ov Verkkopalvelun käyttöönotto 8 ov Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman muut ammatilliset tutkinnon osat Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely 8 ov Ohjelmiston rakenteen suunnittelu 8 ov Ohjelmiston tekniset vaatimukset 4 ov

6 Ohjelmiston toteuttaminen 20 ov Ohjelmiston toteutuksen suunnittelu 8 ov Ohjelmiston toteutus 8 ov Ohjelmiston testaus ja dokumentointi 2 ov Opinnäytetyö 2 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: 10 ov Vuosittain valittavat valinnaiset tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa Multimediatuotanto 10 ov Multimediatuotannon perusteet 5 ov Interaktiivinen multimediatuotanto 5 ov Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 10 ov Sähköisten asiointipalveluiden suunnittelu ja määrittely 4 ov Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 6 ov Tietokantojen hallinta 10 ov Tietokantojen hallinta 1 4 ov Tietokantojen hallinta 2 6 ov Kehitysympäristön käyttö 10 ov Järjestelmän suunnittelu 3 ov Kehitysympäristön käyttö 7 ov t ammatillista perustutkinnoista 510 ov ammattitutkinnoista 10 ov erikoisammattitutkinnoista 10 ov ammattikorkeakouluopinnoista 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 510 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat: 510 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat määritellään vuosittain opintojen jaksotussuunnitelmassa Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat 510 ov Ammattitaitoa täydentävät (yhteiset opinnot) 010 ov Lukioopinnot 05 ov ammattikorkeakouluopinnoista 10 ov

7 7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 10 ov Yritystoiminta 10 ov t muista ammatillista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 16 ov 4 ov 20 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat määritellään vuosittain. 10 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen toteutetaan tieto ja viestintätekniikka alan eri tehtävissä jaksotettuna koko opiskeluajalle. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöissä noudatetaan valtakunnallisia tutkinnon perusteita ja ne toteutetaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan hyväksytyn toteuttamis ja arviointisuunnitelman mukaisesti. OPINNÄYTE Opiskelija suunnittelee ja tekee tutkintoon sisältyvän omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opiskelija esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistonmuodostussuunnitelman mukainen alan käytäntö. OPISKELUJEN JAKSOTUS Koulutusohjelmasta laaditaan erillinen opiskelujen jaksotussuunnitelma. TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT t ja niihin kuuluvat opintojaksot on jäljempänä kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon rakenteen mukaisessa järjestyksessä.

8 8 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät käyttää eri työväline ja viestintäohjelmia omassa työssään käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen palvelee asiakasta hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän viestii sähköisesti ja kirjallisesti laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja ylläpitää tietokannoissa ja verkoissa olevaa tietoa ja oppimisympäristöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

9 9 Näyttöympäristönä voi olla toimisto, erityyppiset myymälät, yrityksen tietohallinto jne. Tarvittaessa näyttö voidaan toteuttaa osissa ja/tai oppilaitoksessa. Arviointiin osallistuvat oppilaitoksen opettajat ja/tai työelämän edustaja ja opiskelija. Muu arviointi Jatkuva seuranta, arvioitavat harjoitustehtävät ja tarvittaessa diagnostinen koe Liitännät muihin tutkinnon osiin

10 Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Palvelutilanteen hoitaminen 8 ov n keskeinen sisältö on: hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen palvelee asiakasta hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet palvelutilanteen säädökset ja sopimukset Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

11 Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Sisäinen viestintä ja asiakasviestintä 8 ov n keskeinen sisältö on: ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palvelu: asiakkaat/asiakkuudet lainsäädäntö toimistotehtävien hoitaminen työvälineohjelmat kielet (ruotsi ja englanti) sosiaalinen median mahdollisuudet Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

12 Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Liikeidea ja yrittäjyys 3 ov n keskeinen sisältö on: liiketoiminnan keskeiset toiminnat ja prosessit osaamisen tuotteistaminen ammattialan yritystoiminnan arviointi kestävä kehitys Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet Sisältää kestävän kehityksen opinnot.

13 Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Minä oppijana 1 ov Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis ja opiskelutaitoja. Hän oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen: Opiskelutekniikat Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ammatillisen kasvun käsite Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet Yksilö, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät n erityispiirteet Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa.

14 14 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat konfiguroi järjestelmän kytkee työaseman verkkoon testaa työaseman käyttöönoton dokumentoi työaseman käyttöönoton. ja oppimisympäristöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa asentamalla ja konfiguroimalla toimintakuntoon työaseman oheislaitteineen ja perusohjelmineen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen osoittaminen työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Arviointiin osallistuvat oppilaitoksen opettajat ja/tai työelämän edustaja ja opiskelija. Muu arviointi Jatkuva seuranta, arvioitavat harjoitustehtävät ja tarvittaessa diagnostinen koe Liitännät muihin tutkinnon osiin

15 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 10 ov Järjestelmän hankinta 3 ov n keskeinen sisältö on: laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan liittyvät tehtävät hankintaprojektin jäsenenä toimiminen hankintaan liittyvän lainsäädännön selvittäminen tuotteen tai palvelun kustannusten laskeminen englannin kieli Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

16 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 10 ov Järjestelmän käyttöönotto 4 ov n keskeinen sisältö on: tietokoneen rakenne tietokoneen kokoaminen komponenteista työaseman asennus käyttöjärjestelmän asennus työaseman kytkeminen verkkoon oheislaitteiden asennus järjestelmän konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi sovellusohjelmien asennus työväline ja sovellusohjelmien asennus konfigurointi toimivaksi kokonaisuudeksi Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

17 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 10 ov Testaus ja dokumentointi 3 ov n keskeinen sisältö on: työaseman käyttöönoton testaus työaseman käyttöönoton dokumentointi Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

18 18 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Ylläpitotehtävissä toiminen 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ylläpitää tieto ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja hallinnoi palvelinohjelmistoja virtualisoi palvelinympäristön huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja oppimisympäristöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Arviointiin osallistuvat oppilaitoksen opettajat ja/tai työelämän edustaja ja opiskelija. Muu arviointi Jatkuva seuranta, arvioitavat harjoitustehtävät ja tarvittaessa diagnostinen koe Liitännät muihin tutkinnon osiin

19 Ylläpitotehtävissä toiminen, 20 ov Palvelujen ylläpito 5 ov n keskeinen sisältö on: tieto ja viestintäteknisen toimintaympäristön sekä siinä tarjottavien palvelujen ylläpito lähiverkkojen ja etäyhteyksien suunnittelu yleisimmät tietoliikenneprotokollat palvelinohjelmistojen valinta käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksiensuunnittelu ja luonti ohjelmistolisenssien valinta ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyvien ongelmatilanteiden ratkaisu valvonta, testaus, ja helpdesk ohjelmien avulla varmuuskopioinnin suunnittelu ja toteutus työn tehostaminen komentosarjojen ja ylläpitoohjelmien avulla Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

20 Ylläpitotehtävissä toiminen, 20 ov Virtualisointi 5 ov n keskeinen sisältö on: palvelinympäristön virtualisointi usean virtualisoidun palvelimen ympäristön suunnittelu, toteutus ja dokumentointi Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

21 Ylläpitotehtävissä toiminen, 20 ov Tietokantojen ylläpito 4 ov n keskeinen sisältö on: tietokantojen ylläpito määritysten mukaisen tietokannan luonti palvelujen tuottamisessa tarvittavien tietokantojen ja tietokantaympäristöjen ylläpito Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

22 Ylläpitotehtävissä toiminen, 20 ov Tietoturva 4 ov n keskeinen sisältö on: tietojärjestelmän tietoturvasta huolehtiminen ammattietiikka vaitiolovelvollisuus tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö henkilörekisterilain yleiset periaatteet Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

23 Ylläpitotehtävissä toiminen, 20 ov Opinnäyte 2 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Koulutuksen järjestäjä päättää opinnäytteen toteutustavan. Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat n erityispiirteet

24 24 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asentaa ja vakioi työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet dokumentoi tieto ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön tuottaa tietoverkkoon palveluja kouluttaa, opastaa ja tukee asiakkaita ja oppimisympäristöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien kielitaidon osoittaminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Arviointiin osallistuvat oppilaitoksen opettajat ja/tai työelämän edustaja ja opiskelija. Muu arviointi Jatkuva seuranta, arvioitavat harjoitustehtävät ja tarvittaessa diagnostinen koe Liitännät muihin tutkinnon osiin

25 Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 20 ov Laitteiston asennus 4 ov n keskeinen sisältö on: työasemalaitteiston, sovellusohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien asennus ja vakiointi työasemalaitteiston asennus sovellusohjelmien asennus työasemien vakiointi monen koneen ympäristössä tietoliikenneyhteyksien asennus dokumentointi järjestelmän toimivuuden testaaminen Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

26 Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 20 ov Palvelujen tuottaminen 8 ov n keskeinen sisältö on: palvelujen tuottaminen tietoverkkoon tietoverkkopalvelujen tuottaminen käytöntuen asiakaspalvelutehtävissä toimiminen mobiilipäätelaitteiden käyttö englanninkielisten tietolähteiden käyttö Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

27 Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 20 ov Verkkopalvelujen käyttöönotto 8 ov n keskeinen sisältö on: verkkopalvelujen käyttöönotto käyttöönotettavien palvelujen määrittely käyttöönoton suunnittelu ja dokumentointi käyttöönoton opastaminen asiakkaan tarpeiden mukaisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Luokkaopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät, työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

28 28 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot suunnitella ohjelmiston rakenteen laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. ja oppimisympäristöt toteutetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon projektitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, projektitöiden ja muiden menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin

29 Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu, 20 ov Ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely 8 ov n keskeinen sisältö on: testausmalli testauksen suunnittelu testitapaukset tarkastustilaisuus ja sen pöytäkirja relaatiotietokanta ja toimivuuden testaus toteutusjärjestyksen suunnittelu käyttöliittymän, navigoinnin ja käytettävyys testaus käyttöönottosuunnitelma projektin loppuraportti Luokkaopetus, verkkoopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät ja työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

30 Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu, 20 ov Ohjelmiston rakenteen suunnittelu 8 ov n keskeinen sisältö on: ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palvelu: käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja määrittely tietosisältö mallit ohjelmiston tietomallit rakenteellista tietoa sisältävä tiedosto (esim. XMLtiedosto ) tietokannan suunnittelu tietokantataulujen suunnittelu englanninkielinen dokumentaatio tietosisällön mallintaminen toimintojen kuvaukset Luokkaopetus, verkkoopetus ja aiheeseen liittyvät harjoitustehtävät ja työssäoppiminen Opettajan laatima materiaali, alan kirjallisuus, verkkomateriaali, työpaikkakohtaiset ohjeet ja käsikirjat Ammattiosaamisen näyttö ja/tai muu mahdollinen arviointi n erityispiirteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot