Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö"

Transkriptio

1 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp Tietoturvan ylläpito 15 osp Mobiiliympäristöt 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) 26 5 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Yrityksessä toimiminen 15 osp Mainostuotanto 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) Tapahtumamarkkinointi 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa) YHTEISET TUTKINNON OSAT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp TUTKINTOTODISTUS... 83

3 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN! 1 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on toisen asteen monialainen ammatillinen oppilaitos, jonka koulutusaloja ovat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala (Huittinen) sekä tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala (Kokemäki). Huittisten yksikössä voi opiskella merkonomiksi liiketalouden perustutkinnossa ja datanomiksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Opetusta järjestetään niin peruskoulu- kuin lukiopohjaisille opiskelijoille. Liiketalouden perustutkinnossa voi opiskella myös aikuisopiskeluna. Tarjoamme myös mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja verkko-opiskeluna Pirkanmaan aikuislukiossa. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymään kuuluvat myös Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Vammalan ammattikoulu. Aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto toimivat aktiivisesti oppilaitosten sijaintipaikkakunnilla. Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Oppilaitos tarjoaa lisäksi perustutkintoja täydentävää jatkokoulutusta sekä koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kasvun tukeminen yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi jäseniksi. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteisiä arvolähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, ammatillisuus ja vastuullisuus. Asiakaslähtöisyys Toiminnan olemassa olon oikeutus lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että tunnemme ja huomioimme eri asiakasryhmien tarpeet. Ammatillisuus Ammatillisuus on toiminnan keskeisiä periaatteita. Ammatillisuus korostuu ennakointikyvyssä ja siinä, että haluamme löytää luovia ja rohkeita ratkaisuja. Vastuullisuus Tuloksellinen toiminta on osa vastuullisuutta. Haluamme toimia vastuullisesti niin asiakkaittemme kuin henkilöstönkin suuntaan. Avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja edistävät tuloksellisuutta.

4 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, datanomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laajaalaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii luotettavasti, joustavasti ja luovuutta käyttäen asiakkaiden ja tilanteiden edellyttämällä tavalla. Hän noudattaa tekijänoikeuksia ja alaa koskevaa lainsäädäntöä. Hän osaa käyttää tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tukemaan, kehittämään ja tehostamaan organisaation toimintaprosesseja. Hän tukee työskentelyssään kestävän kehityksen toteutumista. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja dokumentointitaidot sekä kyky toimia ryhmissä ja projekteissa. Hän osaa kommunikoida eri kielillä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut kykenee seuraamaan jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehittymään työssään niiden mukaisesti sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Hänellä on hyvä tietotekninen osaaminen ja valmiudet osallistua hankintaprosessiin. Hän osaa asentaa ja käyttää tieto- ja viestintäteknisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimimaan alan edustajana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Käytön tuen osaamisalan suorittanut asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Hän vakioi työasemat monistamalla tekemänsä ratkaisut monen työaseman ympäristössä. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Käytön tuen osaamisalan suorittanut tuottaa palveluja tietoverkkoon ja palvelimelle sekä määrittelee tilanteen mukaiset palvelut käyttöön asiakkaan työasemille. Hän suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Käytön tuen osaamisalan suorittanut kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä. Hän tehostaa ja automatisoi työtään sekä ratkaisee ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia komentosarjojen ja valvonta-, testaus- ja ylläpito-ohjelmien avulla. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuus- kopioinnista. Käytön tuen osaamisalan suorittanut suunnittelee ja dokumentoi tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia ja tietoverkkopalveluja sekä niiden kehittyneitä ominaisuuksia. Hän laatii tarvittavat käyttöohjeet sekä suunnittelee ja toteuttaa annettavan koulutuksen ja opastuksen. Hän käsittelee ja dokumentoi asiakkaiden palvelupyyntöjä. 2.1 Tutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp Pakolliset tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Käytön tuen osaamisala 25 osp 20 osp 60 osp

5 YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp 3 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Yhteensä 10 osp 180 osp Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen löytyvät tarkemmin Opintopolun eperusteista. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/rakenne Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) eli sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneen opiskeluaika on noin kaksi vuotta. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (hops) sovitaan tutkinnon suorituksesta. Tutkinnon suoritusajan jälkeen poikkeustapauksessa hakemuksesta myönnetään jatkoaikaa enintään yksi vuosi. Sen jälkeen opiskelu muuttuu maksulliseksi. Opiskelija voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja. Nämä opinnot voivat korvata yhteisiä tutkinnon osia, valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittaminen on koulutuksen ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa opiskelijalle laaditaan, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla.

6 4 2.2 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon sisältö 2015 aloittaneilla opiskelijoilla Datanomi Tutkinnon osat ja tutkinnon osan osat OSP Pakolliset tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen 25 Organisaatiossa ja palvelutehtävissä toimiminen 8 Viestintätehtävien hoitaminen 10 Palvelutehtävien kielten hyödyntäminen 3 top Käytännön palvelutehtävissä toimiminen 4 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 Työaseman käyttöönotto 8 Hankintaprojektissa toimiminen 4 top Hankintaprojektitehtävissä toimiminen 8 Käytön tuen osaamisala Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön suunnittelu ja käyttöönotto 12 Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito 12 top Palvelinympäristön ylläpitotehtävät 6 Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 Lähiverkkopalveluiden käyttöönotto 10 Käytön tuen palvelutilanteissa toimiminen 12 top Tietojärjestelmätuen tehtävissä toimiminen 8 Valinnaiset tutkinnon osat Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 Web-sovelluksen toteutusprojektissa toimiminen 12 top Asiointipalvelun toteutusprojektissa toimiminen 3 Tietoturvan ylläpito 15 Tietoturvan valvominen 3 Tietoturvan suunnittelu ja toteutus 3 top Tietoturvan ylläpito yrityksessä 9 Yrityksessä toimiminen (vain ammatillinen pt) 15 Yrityksen toiminnan suunnittelu 5 Yrityksen työtehtävien tekeminen 10 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Mobiiliympäristöt 15 Mobiililaitteiden hyödyntäminen yrityskäytössä 8 Mobiilisovelluksen toteutus 4 top Mobiiliympäristöt käytännössä 3 Mainostuotanto 15 Mainosvalokuvan tuottaminen 8 Mainosgrafiikan tuottaminen 7 Tapahtumamarkkinointi 15 Tapahtuman markkinointi 8 Tapahtuman toteutus eri yhteistyökumppaneiden kanssa 7

7 Huippuosaajana toimiminen 15 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 Pakolliset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 Äidinkieli 5 Ammattilaisen tekstitaidot 3 Ammattilaisen mediataidot 1 Ammattilaisen puhetaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 Vieraat kielet, englanti 2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 Matematiikka 3 Fysiikka ja kemia 2 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 Yhteiskuntataidot 1 Työelämätaidot 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 Työkyvyn rakentaminen 1 Työkyvyn ylläpitäminen 1 Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 Äidinkieli Ammattilaisen ryhmäviestintätaidot 1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vuorovaikutus ruotsin kielellä 1 Vieraat kielet, englanti Learning to learn 1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 Matematiikka Talousmatematiikka 1 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka tutkinnossa 2 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 TOP Työelämätaidot Työelämätaidot käytännössä 2 Yrittäjyys ja yritystoiminta Yritystoiminnan kehittäminen 1 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus 4 Ympäristöosaaminen 3 Opiskelijakunta- ja tutortoiminta max. 2 osp/lukuvuosi 2 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5

8 6 2.3 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon eteneminen tutkinnon osittain Alla olevassa taulukossa on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opintojen eteneminen tutkinnon osittain. Opiskelija voi myös edetä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi eri ryhmien tarjontaa ja työssäoppimista hyödyntäen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmaa laaditaan ryhmänohjaajan kanssa ja sitä päivitetään opiskelun aikana aina tarvittaessa jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen Palvelutehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Yhteiset tutkinnon osat Mobiiliympäristöt Ylläpitotehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Palvelujen käyttöönotto ja tuki Palvelutehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Ylläpitotehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Ylläpitotehtävissä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Työssäoppiminen Palvelujen käyttöönotto ja tuki

9 3 AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa opiskeleva suorittaa ammattiosaajan työkykypassin kolmivuotisen koulutuksen aikana. Ammattiosaajan työkykypassi on ammattiin opiskelevan työkalu oman työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Passin ajatuksena on toiminnan omakohtaisuus, omatoimisuus, ammattiin liittyminen sekä aktiivisuus. Työkyky on laaja kokonaisuus, jossa on mukana henkinen, sosiaalinen sekä fyysinen hyvinvointi. Passin suorittaminen vaatiikin suorituksia kaikilta näiltä osa-alueilta. Työkyvystä ei ole syytä unohtaa myöskään työn tekijälleen asettamia vaatimuksia kuten työturvallisuutta. Ammattiosaajan työkykypassin opinnoilla voit työnhaussa osoittaa kiinnostuksesi huolehtia toiminta- ja työkyvystäsi sekä hyvinvoinnistasi. Työkykypassin opinnot ovat mukana tutkintotodistuksessa omana liitteenään. Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden laajuus on yhteensä 9 osaamispistettä. Työkykypassin osa-alueet ja osaamistavoitteet 1. Ammatin työkykyvalmiudet 2 osp Opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta. 2. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa fyysiset kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Hän osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistäviinn liikuntamuotoihin. 3. Terveysosaaminen 2 osp Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot 1 osp Opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta. 5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen 2 osp Opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. Opiskelijoille suunnatut työkykysivut

10 4 Ammatilliset tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Organisaatiossa ja palvelutehtävissä toimiminen Yritystoiminta tutuksi Liiketoiminnan keskeiset prosessit Yrittäjyys ja liikeidea Itsenäinen ja laadukas työskentely työyhteisössä Alan yritystoiminnan yleinen rakenne ja kehityssuunnat Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työ- ja virkaehtosopimukset Työsopimus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Työympäristö Sisäiset tieto- ja viestintätekniset verkkopalvelut Työn dokumentointi, arviointi ja kehittäminen Yhteisöllisen median välineet Palvelutilanteessa toimiminen Palvelutilanteen hallinta Erilaiset asiakkaat Asiakkaan kohtaaminen Asiakaspalvelutilanteen vaiheet Sisäinen palvelu Argumentointi asiakastilanteessa Tuotetuntemus ja tuotteesta kertominen Arkistointi ja tietoturva Asiakirjan hallinta; käsittely, arkistointi ja hävittäminen Asiakastietojen ja sisäisten tietojen käsittely Arkistointimuodostussuunnitelma Henkilötietolaki Tietoturva Viestintätehtävien hoitaminen Työvälineohjelmat Työvälineohjelmien hallinta AB-tasolla Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Ohjelmien yhteiskäyttö Viestintäohjelmien hallinta AB-tasolla Esitysgrafiikka Sähköposti + kalenteri Viestintävälineet Tietokannat ja verkot Tietokantojen hallinta Kyselyjen perusteet

11 Tietokantaohjelma HTML Sosiaalinen media Web-yhteisöt Blogit/Wikit Tietoturva ja suoja 9 Palvelutehtävien kielten hyödyntäminen Palvelutilanteiden englanti ja ruotsi Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä keskeinen sanasto ja fraasit Kohteliaisuudet Asiakaspalvelutilanteet kasvotusten ja puhelimessa Sähköpostiviestit Työelämäosaaminen työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti toiminta sairaustilanteessa työvaatetus, kännykkä työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely yhteistyö ryhmän jäsenenä työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet vaitiolovelvollisuus työehtosopimus, työsopimus työergonomiasta huolehtiminen työssäoppimisen pelisäännöt

12 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tutkinnon osa Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp 10 Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Organisaatiossa ja palvelutehtävissä - Yritystoiminta tutuksi 8 osp toimiminen - Työlainsäädäntö - Palvelutilanteessa toimiminen - Työympäristö - Arkistointi ja tietoturva 2 Viestintätehtävien hoitaminen 3 Palvelutehtävien kielten hyödyntäminen 4 Palvelutehtävissä toimiminen - Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Työvälineohjelmat - Tietokannat ja verkot - Sosiaalinen media - Palvelu englannin ja ruotsin kielellä - Keskeinen sanasto - Kohteliaisuudet 10 osp 3 osp - Työssäoppiminen 4 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän - tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät - käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään - käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen - palvelee asiakasta - hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän - viestii sähköisesti ja kirjallisesti - laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja - ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija toimii erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Suunnittelu, Toteutus Testaus, Dokumentointi Kustannustehokkuus Työhyvinvoinnista huolehtiminen Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Yritykset, organisaatiot, työpaikat, työkohteet, oppilaitos Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt - työssäoppimispaikat Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulu-

13 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tietokantojen ja verkkojen käyttäminen Sosiaalisen median käyttäminen Työvälineohjelmien käyttäminen Materiaalin hallinta Kielitaidon hallinta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen Työympäristöstä huolehtiminen Toimiminen työssä ja työyhteisössä Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen Palvelutilanteessa toimiminen Jälkitoimien hoitaminen Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa noudattaen työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja kiinnittää erityistä huomiota myös tietoturvaan. Hän ottaa työssään huomioon istumatyön kuormittavuuden ja huolehtii työpisteensä ergonomiasta sekä tarpeellisesta tauotuksesta. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arvioimista. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Yhteisten opintojen integraatio 11 jen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen Oppimistehtävät (oppilaitos) Yrittäjyys Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164272

14 4.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp 12 Tutkinnon osan teemat osaamisalueittain TYÖVÄLINE- JA SOVELLUSOHJELMAT - asentaa työväline-, sovellus- ja avoimen lähdekoodin ohjelmia - konfiguroi ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi - asentaa oheislaitteita - asentaa ja hallinnoi käyttöjärjestelmiä HANKINTA- JA MARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ - hankintaprojektiin liittyvät työtehtävät - tuntee hankinta- ja markkinalainsäädäntöä KÄSIKIRJAT, INTERNET JA KIELET - osaa käyttää laitteiden ja ohjelmien käsikirjoja - osaa hyödyntää internetin palveluja - hallitsee em. myös englanniksi TALOUSMATEMATIIKKA, BUDJETOINTI - laskee tuotteen ja palvelun kustannukset - ymmärtää budjetoinnin merkityksen tuloksellisessa toiminnassa TYÖASEMIEN TOIMIVUUS, TESTAUS JA DOKUMENTOINTI - tietokoneen kokoaminen - kokoamisen dokumentointi - käyttöönotettavan työaseman testaus - dokumentoi työaseman käyttöönoton - uuden työaseman verkkoon kytkeminen TYÖELÄMÄOSAAMINEN - työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti - toiminta sairaustilanteessa - työvaatetus, kännykkä - työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen - vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely - yhteistyö ryhmän jäsenenä - työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet - vaitiolovelvollisuus - työehtosopimus, työsopimus - työergonomiasta huolehtiminen - työssäoppimisen pelisäännöt

15 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tutkinnon osa Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp 13 Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Työaseman käyttöönotto - Työväline- ja sovellusohjelmat 8 osp - Avoimen lähdekoodin ohjelmat - Konfigurointi - Verkkoon kytkeminen suunnitelman mukaisestii 2 Hankintaprojektissa toimiminen - Käyttöönotettavien työasemien toimivuuden testaus ja dokumentointi 4 osp - Hankinta- ja markkinalainsäädäntö 3 Hankintaprojektitehtävissä toimiminen Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset - Talousmatematiikka, budjetointi - Työssäoppiminen 8 osp Opiskelija osaa: - tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä - asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat - konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi - kytkeä työaseman verkkoon - testata työaseman käyttöönoton - dokumentoida työaseman käyttöönoton - käyttää koneita ja laitteita työnantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa ja kokemuksensa mukaisesti. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija asentaa ja konfiguroi toimintakuntoon työaseman oheislaitteineen ja perusohjelmineen. - Tietokoneen rakenteen hallinta - Hankintaprojektissa toimiminen - Internetin hyödyntäminen - Käsikirjojen hallinta - Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta - Kustannustehokas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää tavanomaisia työmenetelmiä ja -välineitä sekä materiaaleja. Opiskelija toimii mukana projektissa, asentaa oheislait- Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Yrityksen tai julkisyhteisön ITosasto, tarvittaessa oppilaitos Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt - työssäoppimispaikat Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen Oppimistehtävät (oppilaitos)

16 teita, käyttöjärjestelmiä ja ohjelmia. Opiskelija kytkee työaseman verkkoon ja testaa työaseman sekä dokumentoi käyttöönoton. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija hallitsee tietokoneen rakenteen. Hän osallistuu hankintaprojektiin ja tuntee hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija hyödyntää internetin palveluja ja käsikirjoja, myös englanninkielisiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia ja toimintatapoja. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja kiinnittää erityistä huomiota myös tietoturvaan. Hän ottaa työssään huomioon istumatyön kuormittavuuden ja huolehtii työpisteensä ergonomiasta sekä tarpeellisesta tauotuksesta. sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arvioimista. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Yhteisten opintojen integraatio Yrittäjyys Yrittäjyyttä ei mainita erikseen tässä tutkinnon osassa. 14 Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164270

17 4.3 Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp 15 Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön suunnittelu ja käyttöönotto Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito Palvelinlaitteet, ohjelmistot ja ohjelmistolisenssit palvelinlaitteiden rakenne laitteistovaatimukset ohjelmistovaatimukset laitteiden ja lisenssien valinta Tietoverkkojen tuntemus lähiverkkoarkkitehtuurit tietoverkon laitteet tietoliikenneprotokollat etäyhteysmenetelmät Varmuuskopiointi varmuuskopiointimenetelmän valinta varmuuskopiointilaitteen valinta varmuuskopiointisuunnitelman laatiminen varmuuskopioinnin toteuttaminen Virtualisointi virtualisointitekniikat laitteistojen virtualisointituki palvelimen virtualisointi Käyttäjäryhmät ja -oikeudet käyttäjäryhmien suunnittelu käyttäjäryhmien luominen käyttöoikeuksien määrittely Tietokannat tietokantojen rakenne (tietokantojen suunnittelu) relaatiotietokannan toiminta tietokannan luominen Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen tietosuojalaki henkilörekisterilaki Työelämäosaaminen työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti toiminta sairaustilanteessa työvaatetus, kännykkä työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen vuorovaikutustaidot; tervehtiminen, teitittely yhteistyö ryhmän jäsenenä työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet vaitiolovelvollisuus työehtosopimus, työsopimus työergonomiasta huolehtiminen työssäoppimisen pelisäännöt Tietokantojen ylläpito tietokantaympäristön ylläpito tietokannan eheyksien ja indeksien hallinta tietokannan tilantarpeen arviointi Toimintaympäristön ylläpito laitteiden hallinnointi ohjelmisto- ja laiteongelmien tunnistaminen, ratkaiseminen ja dokumentointi valvonta-, testaus- ja helpdesk-ohjelmien hyödyntäminen ohjelmiston ja laitteiston tietoturvan valvonta tietoturvapäivitysten asennus Ylläpitotehtävien tehostaminen työtehtävien automatisointi komentosarjoilla käyttäjätunnusten lisäämisen automatisointi käyttöoikeuksien määritysten automatisointi

18 Tutkinnon osan opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tutkinnon osa Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp 16 Työprosessi Osaamisalueet (lyhyesti) Osaamispisteet 1 Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön suunnittelu - Palvelinlaitteiden, -ohjelmistojen ja ohjelmistolisenssien valinta 12 osp ja käyttöönotto - Tietoverkkojen luominen - Varmuuskopioinnin toteuttaminen - Virtualisoinnin toteuttaminen - Käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien määrittely - Tietokantojen luominen 2 Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito - tietokantojen ylläpito - toimintaympäristön ylläpito - ylläpitotehtävien tehostaminen 12 osp 3 Palvelinympäristön ylläpitotehtävät - Työssäoppiminen 6 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa: - ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja - hallinnoida palvelinohjelmistoja - virtualisoida palvelinympäristön - huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta. Ammattiosaaminen näyttö ja muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Opiskelija työskentelee organisaatiossa tai yrityksessä tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpitotehtävissä. Hän osallistuu palvelimien ja niiden tarjoamien palveluiden hallinnointiin sekä huolehtii tietoturvasta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija ylläpitää yrityksen tai organisaation tietoverkkoja, järjestelmiä ja tietokantoja. Hän huolehtii lisäksi varmuuskopioinnin toiminnasta sekä ohjelmistojen ja laitteistojen tietoturvasta. Työssään opiskelija hyödyntää valvonta- ja testausohjelmia sekä tehostaa työtään erilaisilla apuohjelmilla. Ammattiosaamisen näytön ajankohta ja näyttöympäristö Näyttöympäristö Opiskelija toimii esimerkiksi helpdesk-tukihenkilönä, asentajana tietokoneliikkeessä, mikrotukihenkilönä pienessä tai keskisuuressa organisaatiossa tai yksityisenä yrittäjänä. Näytön kesto ja ajankohta Opiskelija näyttää osaamistaan tutkinnon osan suorituksen lopuksi työssäoppimispaikalla. Hän palauttaa näyttösuunnitelman ohjaavalle opettajalle viimeistään viikkoa ennen näytön alkamista. Työpaikkaohjaaja hyväksyy näyttösuunnitelman. Arvosanan muodostuminen ja arvioijat Tutkinnon osan arvosana muo- Oppimisympäristö Oppimisympäristöt - oppilaitos - verkkooppimisympäristöt - projektityöt - työssäoppimispaikat Oppimisen arviointi Oppimistehtävät - asiallinen käyttäytyminen - työaikojen ja aikataulujen noudattaminen - vastuunotto omien asioiden hoitamisessa - oppimistehtävien tekeminen Oppimistehtävät (oppilaitos)

19 Muu arviointi (tarvittaessa oppilaitoksessa) - Palvelinten virtualisoinnin toteuttaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija ymmärtää erilaisten ohjelmistolisenssien ja laitteiden eroavuudet sekä osaa valita organisaation tarpeisiin sopivimmat lisenssit ja laitteet. Opiskelija osaa suunnitella organisaation tarpeisiin soveltuvan tietoverkon sekä suunnittelee tarvittavat käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet. Opiskelija tuntee erilaiset varmuuskopiointimenetelmät ja osaa valita niistä käyttötarkoitukseen sopivimman menetelmän. Lisäksi opiskelija osaa luoda määritysten mukaisen tietokannan. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja työkyky Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä muuttuvissa tilanteissa, noudattaa työpaikan ohjeistuksia, toimintatapoja, vaitiolovelvollisuutta ja työtehtäviin liittyvää lainsäädäntöä sekä käyttää turvallisia ja ergonomisia työmenetelmiä. Hän kehittyy työtehtävissään ja osaa arvioida omaa työskentelyään. dostuu ammattiosaamisen näytön perusteella. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön arviointi Opettajan varmistettava vähintään tyydyttävän tason osaaminen ennen osaamisen arvioimista. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja tai opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opiskelija tekee itsearvioinnin osaamisestaan. Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja. Muu arviointi: Palvelinten virtualisoinnin toteuttaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit - oma-aloitteisuus, työhön tarttuminen, oman työn kehittäminen - sosiaalinen kestävä kehitys; hyvät käytöstavat, erilaisuuden hyväksyminen, jokaisen kunnioitus ja arvostus - työympäristön viihtyisyyden edistäminen ja ylläpitäminen - informaation valinta ja riittävyys sekä suullinen ja kirjallinen viestintä 17 - lähiverkon suunnittelu - käyttäjäryhmien ja oikeuksien suunnittelu - virtualisoinnin toteuttaminen - tietokannan toteuttaminen - varmuuskopioin-nin suunnittelu ja hyödyntäminen - komentosarjojen hyödyntäminen - yritysverkon tietoturvan hallinta Yrittäjyys Yrittäjyyttä ei mainita erikseen tässä tutkinnon osassa. Yhteisten opintojen integraatio Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja kriteerit https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164273

20 4.4 Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp 18 Tutkinnon osan teemat osaamisalueineen Lähiverkkopalveluiden käyttöönotto Laitteistojen ja ohjelmistojen asentaminen työasemat sovellusohjelmat tietoliikenneyhteydet toimivuuden testaus vianetsintä ongelmien ratkaisu yhteistyössä asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien kanssa Tietoverkkopalvelut tietoverkkopalvelujen tuottaminen ja käyttöönotto verkkopalveluiden määrittely ja käyttöönotto verkkoasemalla järjestelmän tietoturvasta huolehtiminen Dokumentointi asennettujen työasemalaitteistojen ja sovellusohjelmien dokumentointi käyttöohjeiden laadinta ja päivitys suunnitelmien tekeminen tietoteknisistä laitteista ja ohjelmista Käytön tuen palvelutilanteissa toimiminen Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen käytön tuen asiakaspalvelutehtävät asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittely ja dokumentointi asiakkaan opastaminen työväline- ja sovelluohjelmien käytössä asiakkaan opastaminen laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöönotossa yrityksen tietoturvasta opastaminen työpisteen ergonomiaan opastaminen palvelujen saavutettavuus mobiileilla päätelaitteilla Koulutuksen toteuttaminen koulutuksen suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaisesti koulutuksen ja opastuksen toteuttaminen Englannin kielen käyttäminen englanninkielisten tietolähteiden hyödyntäminen Työelämäosaaminen työaikojen noudattaminen, kahvitauko, ruokatunti toiminta sairaustilanteessa työvaatetus, kännykkä työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen vuorovaikutustaidot yhteistyö ryhmän jäsenenä työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet vaitiolovelvollisuus työehtosopimus, työsopimus työergonomiasta huolehtiminen työssäoppimisen pelisäännöt

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot