SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Pekka Pietiäinen, pj. Riitta Hokkanen, varapj. Maija-Liisa Veteläinen, Kari Valtanen, Pekka Leppänen Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho Paavo Leskinen Heimo Karsikas Jyrki Halonen varajäsenet Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Kaisu Junttila, Kärsämäeltä Risto Hautakangas, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Teuvo Nyman, Reisjärveltä Seija Kukkola, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Marjatta Seppä, Kärsämäeltä Ilkka Niskanen, Reisjärveltä Sanna Isola, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pauli Sutinen, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tapio Paalavuo, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Kaarlo Kärkkäinen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Reino Kivioja, hankevalmistelija Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Allekirjoitukset: Pekka Pietiäinen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri

2 2 (8) 8. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 9. Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 10. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 11. Seutuhanke Nivala-Haapajärven seutukunta oli yksi niistä kahdeksasta ensimmäisestä seudusta, jotka hyväksyttiin mukaan seutukokeiluun vuonna Esityslistan liitteenä on lyhyt tiivistelmä seutuhankkeesta. Tiivistelmän alussa on kopio osasta seutukuntien tukihankkeeseen laaditusta hakemuksesta ja luettelo hankkeen aikana laadituista kehittämissuunnitelmista. Seutuhankkeen talous on tiivistelmässä esitetty yhteenvetona, jonka mukaan ulkopuolista rahaa saatiin (68,57 %). Seutukunnan rahaa käytettiin (31,43 %). Kokonaisrahoitus oli Lopuksi tiivistelmässä on otteita Seutukuntien tuki- hankkeen väliraportista vuodelta Otteissa on suoria lainauksia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastattelusta. Merkitään laadittu raportti tietoon saaduksi.

3 3 (8) 12. Hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuus (kuntarahoitus) Oulun Eteläisen hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoituksen osalta on Oulun Eteläisen hyvinvoinnin työvaliokunnassa käyty keskustelua siitä, miten omarahoitusosuuksissa menetellään kun hankkeet kohdistuvat sosiaalija terveydenhuollon alalle. Miten määritellään rajapinta? Milloin kuntarahoitusosuus tulee peruskunnista/sote-alueilta ja milloin omarahoitusosuutta voidaan hakea seuturahoituksena? Tällä hetkellä hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet on haettu Nivala-Haapajärven seutukunnassa pääsääntöisesti peruskunnista, Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa omarahoitusosuuksista on vastannut Haapaveden kaupunki sosiaali- ja terveyspiiri Helmen osalta ja Ylivieskan seutukunnassa käytäntö on vaihdellut hankkeen sisällöstä riippuen. Hyvinvoinnin työvaliokunta pyytää asiaan seutuhallituksen kannanottoa, jotta toimijat voitaisiin ohjeistaa asiassa. Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kunnat ovat mukana sotepiireissä, Nivala Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ja muut kunnat ovat hyväksyneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perustamissopimuksen. Näin ollen hyvinvointialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuudesta vastaavat pääsääntöisesti peruspalvelukuntayhtymät päätöksillään. 13. Edustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen. Kerttu Saalasti säätiön edustajisto on lakkautettu edustajiston päätöksellä Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 16 jäsentä. Kerttu Saalasti säätiön perustajat valitsevat hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön säännöt ovat liitteenä, samoin edustajiston kokouksen pöytäkirja. Patentti- ja rekisterihallituksen pyynnöstä sääntöihin on tulossa vielä pieniä tarkennuksia, tarkennetut säännöt käsitellään hallituksen kokouksessa 26. maaliskuuta Nivala-Haapajärven seutukuntaa on pyydetty myös nimeämään edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön hallitukseen toimikaudelle ja samalla ilmoittamaan säätiölle edustajien yhteystiedot hyvissä ajoin ennen 26. maaliskuuta 2009 pidettävää hallituksen kokousta. Vaikka varsinainen edustaja hallituksessa pysyisikin samana kuin edustajiston kokouksessa on päätetty, pyydetään siitä huolimatta ilmoittamaan

4 4 (8) säätiölle samalla kertaa sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Nimetään Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi Hallituksen jäseneksi nimettiin toiminnanjohtaja Esa Jussila, jonka vastaehdokkaana käydyssä äänestyksessä oli Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen. Valinta syntyi äänin 6-3. Hokkanen puolestaan valittiin yksimielisesti Jussilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 14. Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta Tuotot , ,48 Kulut , ,89 Tuottojäämä ,01-953,19 Korkotulot 5.563, ,76 Korkokulut 0,00 11,27 Poistot - 102,95-62,22 Tilikauden tulos , ,30 Varausten vähennys ,39 lisäys ,72 Tilikauden ylijäämä 1,76 14,58 Taseen loppusumma , ,97 Vastaavaa Aineelliset 1.318, ,79 Saamiset yhteensä , ,10 Arvopaperit 168,19 168,19 Rahat , ,89 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,95 Varaukset , ,20 Vieras pääoma , ,82 Vastattavaa yhteensä , ,97 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden tulos on ,30, josta siirretään projektivarauksiin 7.260,72, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 14,58. Tilikauden ylijäämä 14,58 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille.

5 5 (8) Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. 15. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta ), sitomatta Budjetti , vuodelta 2008 siirtyi , aikaisemmin sidottu yhteensä , jää sitomatta ( ) Siirretään toimintaryhmään osaamisen tason nostaminen B. Maaseudun kehittäminen (ta ) sitomatta Budjetti , siirtyi vuodelta , aikaisemmin sidottu yht , sitomatta vuodelle 2009 jää ( ). C. Osaamisen tason nostaminen (ta ) sitomatta Budjetti , siirtyi vuodelta aikaisemmin sidottu yhteensä , sitomatta vuodelle 2009 jää ( ). Siirretään toimintaryhmästä elinkeinojen kehittäminen LYKKY hanke, liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä Hallinnoija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska. Kesto: 31 kk, Kustannusarvio on (tarkentunut vuodesta 3/2008), mukana ovat Oulun Eteläisen seutukunnat ja Raahen seutukunta sekä Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. LYKKY-hanke luo edellytyksiä uusien hoiva- ja hyvinvointiyritysten perustamiselle ja hyvinvointipalveluiden saatavuudelle. Hanke edistää hyvinvointialan yritystoimintaa tarjoamalla koulutusta hyvinvointialanyritysten perustamista suunnitteleville ja alalla vasta yritystoiminnan aloittaneille henkilöille. Hankkeen toinen keskeinen lähtökohta on kehittää hyvinvointialan toimintaympäristöä lisäämällä tietoutta sosiaalisesta yrittäjyydestä ja yhteiskuntavastuullisesta johtamisesta. Hankkeen ajatuksena on nostaa yritysten, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, yrittäjyyttä edistävän opetushenkilöstön ja julkisen sektorin päättäjien ja henkilöstön yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvää osaamistasoa.

6 6 (8) Hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jossa korostuvat joustavuus, monimuotoisuus, ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö sekä sosiaaliset innovaatiot etenkin sosiaaliseen työllistämiseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyen. Kolmenkymmenen (30) opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus jaetaan moduuleihin. Joitakin moduuleja tarjotaan myös erillisinä koulutuksina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeessa koulutuskokonaisuus toteutetaan kaksi kertaa kummankin hanketta toteuttavan ammattikorkeakoulun alueella vuosien 2009 ja 2011 aikana. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuus on ( , ja ). Liitteenä on lyhennelmä hankkeesta. Hyväksytään hanke ja osallistutaan hankkeen kustannuksiin yhteensä :lla ( , ja ). Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistyshanke Seutukuntahallitus : 6. Kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushanke Nihak Oy hallinnoi jätettyä kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushanketta ja hanke on kolmivuotinen Jätetty hankehakemus perustuu Pohjois- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen rahoittamaan kaivannaisteollisuuden tutkimus- ja kehittämiskeskusta valmistelevassa hankkeessa saatuihin tuloksiin. Hankkeen tavoitteena on saada aikana luoda pysyvät edellytykset toteuttaa Pyhäjärvelle pysyvä kaivannaisteollisuuden tutkimus- ja kehittämiskeskus. Nihak Oy hakee Nivala-Haapajärven seutukunnalta rahoitusta /vuosi ( ) ja toinen puoli hankkeen rahoituksesta kohdistetaan Pyhäjärven kaupungille. Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille , /vuosi eli yhteensä Seutukuntahallitus Vuoden 2008 aikana käytyjen rahoitusneuvottelujen myötä Nihak Oy on Kaivannaisteollisuuden tutkimuskeskushankkeella osatoteuttajana

7 7 (8) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistyshankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina ja sen vastinrahoitus jakautuu tasan Pyhäjärven kaupungin, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Nivala- Haapajärven seutukunnan kesken. Rahoitus on kullekin osapuolelle seuraava: , , ja Yhteensä kullekin vastinrahoituksen osoittajalle Osoitetaan hankkeelle Nihakille aikaisemmin myönnetty ja lisärahoituksena kuntayhtymän hankeosuuteen , yhteensä rahoitussuunnitelman mukaisesti projektin toteuttamisvuosille jyvitettynä. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta Budjetti , siirtyi vuodelta , sidottu aikaisemmin yhteensä , sitomatta yhteensä E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta ), sitomatta Budjetti , siirtyi vuodelta , sidottu aikaisemmin yht , jää sitomatta yhteensä ( ) Seutukuntahallitus Jokilaaksojen palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatiminen Tiehallinto on pyytänyt Nivala-Haapajärven seutukuntaa osallistumaan Jokilaaksojen opastussuunnitelman laatimiseen sekä nimeämään työhön seutukunnan yhdyshenkilön. Asiaa koskeva kirjelmä on pöytäkirjan liitteenä. Hyväksytään hankesuunnitelma ja sitoudutaan hankkeeseen siten, että Nivala-Haapajärven seutukunta maksaa vuoden 2009 kustannusosuudesta 50 % eli (50 % / ) ja seutukunnan kunnat 50 % asukaslukujen mukaisessa suhteessa Seutukuntahallitus Tiehallinnon Oulun tiepiiristä Jani Huttula on ilmoittanut, että kilpailutuksen jälkeen kustannukset ovat alittuneet alkuperäisestä aika huomattavasti. Nivala-Haapajärven seutukunnan kustannukset ovat (alustava kustannus 7.598, josta luvattiin maksaa puolet ja kunnat toisen puolen), joskin lopullinen kustannus tarkentuu sopimuksen teon jälkeen. Aikataulullisesti jokilaaksojen suunnitelma käynnistyy alkusyksystä Seutukuntahallituksen tulee nimetä ohjausryhmää varten edustaja seutukunnasta, kunnista, matkailuyrittäjistä.

8 8 (8) Liitteenä on sähköpostikopio ja yhteenveto alustavista kustannuksista. Todetaan hankkeen tilanne ja nimetään seutukunnan alueelta edustajat ohjausryhmään. Ohjausryhmään nimettiin Erkki Böhme Pyhäjärveltä ja Matti Kiviniemi Reisjärveltä sekä Nihak Oy:n edustaja Matti Puranen. 16. Henkilön nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipisteen toimikuntaan Pyhäjärven toimipisteen kesäyliopisto toimikunnassa on ollut edustajia eri kunnista ja myös Nivala-Haapajärven seutukunnasta. Seutukunnan edustajana on Reino Kivioja. Liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2008, josta ilmenee nykyiset edustajat. Nimetään edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipisteen toimikuntaan. Nimettiin edustajaksi toiminnanjohtaja Esa Jussila ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimistopäällikkö Sami Kaarto. 17. Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin pidettävästä NHS-KOKO-strategiaseminaarista sekä aluepoliittisten kehittämisohjelmien tulevaisuudesta. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja Nihak Oy:n toiminnan koordinointi-/yhdistämissuunnitelma valmistellaan mennessä. Seutukuntavaltuuston kokousaikaa päätettiin muuttaa maanantaille 4. päivänä toukokuuta 2009 kello 9.00 alkaen. Kokouspaikka on Nivalan kaupungintalo. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 ESITYSLISTA Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot