Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina klo Paikka: Reisjärvi, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Mauno Ranto Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Päivi Moilanen, ROAD-hanke projektipäällikkö Allekirjoitukset: Kari Valtanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 63 Kokouksen avaus 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 65 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 66 Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke 67 Hankerahoituksia 68 NIHAK strategia 69 Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus 70 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokous 71 Tiedoksi 72 Muut asiat 73 Kokouksen päättäminen

3 63. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 64. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Päätös: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 65. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 66. Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistäminen ja yhteisen alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen. Haapaveden Opiston hallinnoima Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan esiselvityshanke selvittää tarvetta perustaa maahanmuuttaja-asiamiestoiminta ja kehittää maahanmuuttajien kotouttamispalveluita Oulun Eteläisen alueella. Selvityksen perusteella haetaan rahoitus kolmivuotiseen ESR-hankkeeseen, jonka tavoitteena on laatia Oulun Eteläisen monikulttuurisuusstrategia ja yhteinen kotouttamisohjelma sekä käynnistää maahanmuuttajaasiamiestoiminta. Projektipäällikkö Päivi Moilanen on esittelemässä esiselvityshanketta kokouksessa. Ehdotus: Annetaan kokouksessa Päätös: Päivi Moilanen oli kokouksessa esittelemässä esiselvityshanketta. Esittelyn jälkeen toiminnanjohtaja esitti, että lähdetään mukaan hankkeeseen. Hankkeen kustannukset kohdennetaan Alueen vetovoimaisuuden lisääminen toimialaan, n /v. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 67. Hankerahoituksia Tilanne A. Elinkeinojen kehittämien (ta ), sitomatta ,70 Budjetti , vuodelta 2009 siirtyi ,00, aikaisemmin sidottu yhteensä ,67, jää sitomatta ,67 ( ) B. Maaseudun kehittäminen (ta ), sitomatta 9.202,00 Budjetti , siirtyi vuodelta , aikaisemmin sidottu yht ,00, sitomatta vuodelle 2010 jää ,00 e ( ) 1. Laatutuote-hanke Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä peruu N-H Seutukunnalta saamansa euron rahoituksen Tuottajasta jatkojalostuksen osaajaksi ja luonnonvara-alan näkijäksi ja hakee samalla rahoitusta uudelle Laatutuote-hankkeelle. Laatutuote-hankkeen tavoitteena on edistää lähiruuan tunnettavuutta ja solmia yhteistyöverkostoja tuottajien ja kuluttajien välille, auttaa tuottajia jatkojalostamaan omia tuotteitaan sekä saamaan niille näkyvyyttä. Hanke edistää pk-yritysten ja tuotteiden kokonaisvaltaisen laadun paranemista. Hankkeen tavoitteena on synnyttää kahdesta kolmeen uutta yritystä. Lisäksi hanke auttaa yrittäjiä hakemaan omia hankkeita esim. yritysrypäshankkeet. Kuntarahahakemus liite nro 2. Ehdotus: Myönnetään Laatutuote-hankkeeseen peruuntuneelle hankkeelle myönnetty rahoitus sekä maaseudun kehittämisen toimintalinjasta, yhteensä Summa jakautuu hakemuksen mukaan tasan vuosille Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 C. Osaamisen tason nostaminen (ta ) sitomatta 2.124,86 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, aikaisemmin sidottu yhteensä ,50, sitomatta vuodelle 2010 jää ,50 ( ) 1. Rak -insinöörikoulutus Rovaniemen ammattikorkeakoulu on jättänyt hakemuksen ELY keskukselle Rakennusinsinöörikoulutuksen järjestämisestä Ylivieskaan. Hanke aika on Kokonaisopiskelijamäärä on 48 opiskelijaa, joista rakennesuunnitteluinsinööri opiskelijoita 24 ja rakennustuotantoinsinööri opiskelijoita 24. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat , joista seutukuntien osuus yhteensä Mukaan on suunniteltu kuutta seutukuntaa. Kustannusten jakoperustaksi on esitetty opiskelijoiden kotipaikkoja eli kustannukset jaettaisiin sen mukaan, mistä opiskelijat tulevat. Koko koulutuksen kustannus olisi opiskelijaa kohti 5 916,66. Hankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat vuosille seuraavasti: Seutukuntien maksuosuus on seuraava: yht ,58 /opiskelija /opiskelija ,50 /opiskelija ,58 /opiskelija Seutukunnan lopullinen maksuosuus määräytyy siitä, kuinka monta opiskelijaa asuu kullakin alueella. Projektihakemus liite nro 3. Ehdotus: Seutukunnan maksuosuus jyvitetään kunnittain opiskelijoiden kotikunnan perusteella. Päätös: Siirretään asian käsittely seuraavaan seutukuntahallituksen kokoukseen.

7 2. Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin parantaminen Hankehakemus on käsittelyssä Pohjois-Pohjanmaan Liitossa. Nykyinen EMMA-kokeen toteuttaminen -hanke päättyy elokuun lopussa. Uutta hanketta ei kuitenkaan ehditä hyväksyä ennen kuin vanha päättyy ja väliin voi jäädä jopa usean kuukauden tauko. Uudessa hankkeessa Pyhäjärven kaupungin ja Nivala-Haapajärven seutukunnan osuudet ovat euroa/v kummallakin, Pyhäsalmen kaivoksen osuus euroa ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n osuus euroa vuosittain. Nykyisen EMMA-kokeen toteuttaminen -hankkeen henkilöstön työsopimukset ovat voimassa elokuun 2010 loppuun asti, uudet työsopimukset olisi tehtävä elokuun aikana syyskuun alusta lukien. Nivala-Haapajärven seutu sitoutui uuden hankkeen osarahoittajaksi kokouksessaan Pyhäjärvellä (pöytäkirjaote on liitteenä). Nyt Oulun Eteläisen Instituutti pyytää Nivala-Haapajärven seudulta ja Pyhäjärven kaupungilta lupaa käynnistää projekti näiden myöntämän rahoituksen puitteissa, vaikka päärahoittajan rahoituspäätöstä ei ole saatu maakunnan liitolta. Liite nro 4. Ehdotus: Sitoudutaan rahoittamaan projektia myönnetyllä summalla maakunnan liiton rahoituspäätöksestä riippumatta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 3. Cross Cultural Coordinator hanke Cross Cultural Coordinator hanke on Ylivieskan seutukunta ry:n hallinnoima ja Rieska-Leaderin rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on ohjata, neuvoa, antaa tulkkausapua ja helpottaa sopeutumista Ylivieskan seutukuntaan ja Kalajokilaakson kulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin sijoittuviin ulkomaalais-opiskelijoille. Nivala-Haapajärven seutukunta on antanut projektille yksityisrahoitusta viime toimintavuodelle 600. Ylivieskan seutukunta hakee yksityisrahoitusta toimintavuodelle Nivala-Haapajärven seutukunnalta. Rahoitusosuus on 600. Liite nro 5. Ehdotus: Myönnetään 600 edellyttäen, että projekti tuottaa palveluja seutukunnan alueella opiskeleville ulkomaalais-opiskelijoille. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintasuunnitelmaan tulee lisätä myös Nivala-Haapajärven seudun toisen asteen oppilaitokset projektin toiminta-alueeksi. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta 2.000,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää ,00 ( ) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen ( ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yht ,00, jää sitomatta yhteensä ,00 ( )

9 68. NIHAK Strategia Sk-hall Haapajärvellä: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n strategiaa on työstetty tohtori Simo Saurion avustamana neljä päivää, joista hallitus osallistui yhteen työpajapäivään. Loput päivät työskenneltiin henkilöstön kanssa, myös välitöitä on suoritettu. Mainostoimisto M-Mainos Haapajärveltä on viimeistellyt Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n uuden grafiikan. Liite nro 8. Ehdotus: Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen strategian laadinnasta ja esittelee graafisen ohjeen. Päätös: Toimitusjohtaja esitteli strategian laadinnan tilanteen, joka merkittiin tiedoksi. Strategia vahvistetaan elokuun kokouksessa. Hallitukselle esiteltiin myös uusi graafinen ohjeistus, joka hyväksyttiin. SK-hall Reisjärvellä NIHAK -strategiaa on täsmennetty saatujen kommenttien pohjalta. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle strategian, jota täydennetään ja pidetään aktiivisesti ajan tasalla. NIHAK strategia liite nro 6. Ehdotus: Vahvistetaan NIHAKIN strategia Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 69. Yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit ja palkkabonus Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n palveluksessa on viisi yrityspalvelupäällikköä, joilla on alueellisen palvelujen tuotannon lisäksi vastuukunta pääasiallisena toiminta-alueenaan. Heidän tehtävänsä on NIHAKin palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden sekä saavutettavien vaikutusten kannalta keskeinen. Kevään aikana on valmistelussa olleen NIHAKin strategian ja yrityspalvelujen tuotteistamisen sekä muun toimintaa linjaavan suunnittelun myötä kehittynyt yrityspalvelupäälliköiden tehtävän tulosmittaristo, jonka tarkoituksena on suunnata, seurata ja tavoitteellistaa yrityspalvelupäällikön monimuotoisen ja haastavan tehtävän hoitamista. Mittaristoon on kannustimeksi yhdistetty palkkabonus. Tulosmittaristo koostuu kuudesta mittarista, jotka ovat kehityskeskustelut, yrityskehitysprojektit, tuetut investoinnit, yritysten nettolisäys ja tilaisuuksien järjestäminen sekä toimitilojen tuotto. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden kuukausipalkan suuruisen bonuksen saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Tulosmittarikortti on esityslistan liitteenä. Yhdistelmätoimien osalta Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä palkkabonuksen kulut maksetaan tasan toisen työnantajan kanssa. Ehdotus: Otetaan palkkabonus käyttöön em. suunnitelman ja liitteenä olevan tulosmittarikortin periaatteiden mukaisesti. Bonusjärjestelmän yksityiskohdat ja henkilö- ja kuntakohtaiset tavoitteet neuvottelee toimitusjohtaja asianomaisten henkilöiden kanssa. Yhteistoimien osalta mittaristoa asetettaessa kuullaan myös toisen työnantajan edustajaa. Mittaristo ja palkkabonus pyritään soveltamaan jo 2010 toisella vuosipuoliskolla. Liite nro 6. Päätös: Esityksen mukaisesti. Tulostavoitteet vahvistetaan seutukuntahallituksen elokuun kokouksessa.

11 Seutukuntahallitus Reisjärvellä Toimitusjohtaja on edelleen valmistellut yhdessä yrityspalvelupäälliköiden kanssa tuloskortin mittareita ja niiden määrittelyä elokuun aikana. Myös mittareiden tavoitetasot on asetettu ajalle , jolloin tulospalkkaus- ja seurantamittaristoa testataan. Ehdotus: Vahvistetaan yrityspalvelupäälliköiden ja kehitysjohtajan tulosmittarikortit Tavoitetasot käsitellään vielä yhdessä kuntajohtajien kanssa. Päätös: Tulosmittarit on valmisteltu, mutta kuntajohtajien kanssa käydyt keskustelut ovat vielä kesken. Jatketaan asian valmistelua ja palataan asiaan seuraavassa seutukuntahallituksen kokouksessa.

12 70. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokous Seudun kuntien kesken on sovittu, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n yhtiökokouksessa seutuyhdistystä edustaa seutuhallitus ja seutuyhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja. Liitteenä esityslista ja tilinpäätösasiakirjat nro 7 ja 8. Ehdotus: Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kokous pidettiin välittömästi. Seutukuntayhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja Kari Valtanen. 71. Tiedoksi Vientisihteerin paikka on ollut haettavana mennessä. Kopio hakuilmoituksesta on liitemateriaalissa. Kokouksessa esitellään haun tulokset ja valintaprosessin kulku. Liite nro 9. Vientisihteerin haastattelutyöryhmään valittiin Esa Jussila, Kari Valtanen, Matti Puranen, Eero Niskanen ja yhden vientiä harjoittavan yrityksen edustaja. NHS-KOKO -ohjelman ensimmäinen ohjausryhmän kokous pyritään pitämään seuraavan seutuhallituksen yhteydessä Ohjausryhmän muodostavat Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Nivala-Haapajärven seudun seutuhallitukset yhdessä. Ehdotus: Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ohjausryhmäksi täsmennettiin seutujen kunnallisjohtajat, muilla seutuhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

13 72. Muut asiat Maakuntajohtaja Pauli Harju täyttää 50 vuotta Merkkipäivävastaanotto on Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Kauppurienkatu 8A, 2 kerros, Oulu. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ja seutukunnan kunnat osallistuvat yhdessä vastaanotolle, jonne varataan yhteinen aika tervehdykselle. 73. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (7) PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 24. päivänä elokuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 21.5.2010 klo 9.00 11.10 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (11) PÖYTÄKIRJA 8/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 9. päivänä marraskuuta 2009 kello 9.00 12.10 Paikka: Nivala, kaupunginvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (11) PÖYTÄKIRJA 5/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2009 kello 13.00 15.00 Paikka: Kärsämäki, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) varajäsenet Pekka Pietiäinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (10) PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 14. päivänä syyskuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.21 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot