TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 1 HEINÄVEDEN VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Kunnan vesihuoltolaitos on perustettu vuonna Vesihuoltolaitos on osa teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Polvijärven pohjavesilaitos on toiminut hyvin. Kermanrannan pintavesilaitos pidetään jatkuvasti käyttökunnossa. Koekäyttö ja huuhtelu suoritetaan määräajoin n. 2 kuukauden välein. Suursärkän pohjavesiesiintymää ei kehitetty vuoden 2014 aikana. Vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty Toiminta-alueet ovat kirkonkylä, Karvio (sis. Varistaipale ja Palokki) ja Kerma. Heinäveden Vesihuolto Oy on sulautettu kunnan vesihuoltolaitokseen alkaen. Toiminta-aluekartat löytyvät Heinäveden kunnan kotisivuilta vesihuoltolaitokseen. KEHITYSNÄKYMÄT Suursärkän pohjavesialueelta (varavesi) pumppaamon ja vesijohtolinjan rakentaminen Polvijärven vedenottamolle. Kirkonkylän puhdistamon purkuputken rakentamisen loppuunsaattaminen vuonna Valamon puhdistamon peruskorjaus/laajennus vuonna HALLINTO JA HENKILÖKUNTA TILINTARKASTAJAT HENKILÖSTÖ Kunnan tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana Lilja Koskelo HTM, JHTT. Tulosyksikön esimiehenä toimi kunnanrakennusmestari 25 % osaaikaisesta (60 %). Toimistotehtävät hoiti kunnan talouspalvelujen toimistosihteeri 25 % kokoaikaisesta työajasta. Vesihuollolla on kaksi laitosmiestä (kesällä 2,5), jotka tuuraavat tarvittaessa Aluelämmön laitosmiestä. Käytönvalvonta työajan ulkopuolella on hoidettu omana työnä, johon kuuluu myös kunnan kiinteistöjen päivystys ja Heinäveden Aluelämpö Oy:n käytönvalvonta. Kirjanpitopalvelut on hoidettu kunnan omana työnä. VEDENKULUTTAJAT Vesihuoltolaitokseen on liitetty kuluneena vuonna kolme kiinteistöä. Kuluttajat Toiminta-alueet yht. talousvesi jätevesi

2 2 Kuluttajat toiminta-alueittain: Kirkonkylä talousvesi jätevesi Kerma talousvesi jätevesi Karvio talousvesi jätevesi Valamon seudun talousvesi jätevesi viemärihuolto 4 5 (ei toiminta-aluetta) VEDEN TUOTANTO JA MYYNTI Talousveden myynti nousi edellisvuodesta m 3. Jäteveden laskutettu määrä nousi m 3 ja kokonaisuudessaan vastaanotetun jäteveden määrä laski samaan aikaan m 3. Toiminta-alueet yht talousveden tuotanto m talousveden myynti m erotus m erotus % 3,43 7,33 0,95 perusmaksu tulot vesimaksu tulot vastaanotettu jätevesi m jäteveden myynti m erotus m erotus % 26,06 31,75 40,63 perusmaksu tulot jätevesimaksu tulot Kirkonkylä talousveden myynti m perusmaksu tulot vesimaksu tulot vastaanotettu*) jätevesi m (huom! Mukana myös Kerman alueen jätevedet!) jäteveden myynti m perusmaksu tulot jätevesimaksu tulot Kerma talousveden myynti m perusmaksu tulot vesimaksu tulot jäteveden myynti m perusmaksu tulot jätevesimaksu tulot

3 3 Karvio vast.otettu talousvesi m (Rajasuon mittauspiste) talousveden myynti m erotus m erotus % 6,93 4,77 2,97 perusmaksu tulot vesimaksu tulot vastaanotettu jätevesi m jäteveden myynti m erotus m erotus % 28,96 35,60 39,97 perusmaksu tulot jätevesimaksu tulot Valamon seudun viemärihuolto (ei toiminta-aluetta) talousveden myynti m perusmaksu tulot vesimaksu tulot vastaanotettu jätevesi m jäteveden myynti m erotus m erotus % -0,59-8,37-11,18 perusmaksu tulot jätevesimaksu tulot Tuusniemen kunnalta ostettiin Karvion toiminta-alueelle vuonna 2014 talousvettä m 3. Ostetun talousveden hinta oli 0,815 / m 3. Asiakkaat toimittivat aiempien vuosien tapaan vesimittarilukematiedot elo-syyskuun vaihteessa, joiden perusteella tehtiin tasauslaskut ajalta lokakuu 2013 syyskuu Talousveden hinta oli 2,13 /m 3 ja jäteveden hinta 2,80 /m 3. Perusmaksut on otettu käyttöön v samansuuruisena kaikilla toiminta-alueilla (alv 0 %). vesiliittymä jätevesiliittymä 1) omakoti- ja paritaloissa 20,00 30,00 2) <10-huoneiston rivitalot 81,30 121,94 3) >10-huon. rivitalot, krs-talot ym. 136,58 204,88 Kaikki hinnat sekä liittymismaksut löytyvät Heinäveden kunnan kotisivuilta vesihuoltolaitokseen. LASKUTUS Vesilaskutus tehdään neljä kertaa vuodessa. Vuoden aikana tehdään kolme arviolaskutusta ja yksi tasauslaskutus pääsääntöisesti syyskuussa. Vesilaskutus hoidetaan CGI:n vesilaskutusohjelmalla (VesikantaPlus).

4 4 VESILAITOKSET JA VERKOSTO Kirkonkylän toiminta-alue Varsinainen päävedenottamo on Polvijärven pohjavedenottamo. Koko vesimäärä pumpataan sieltä. Vedenottolupa on 500 m 3 /d ja poikkeustapauksissa lyhytaikaisesti 600 m 3 /d. Verkostoon voidaan pumpata noin 30 m 3 /h. Nykyinen pumppausteho on noin 20 m 3 /h. Kulutus on keskimäärin 345 m 3 /d. Kermanjärven pintavettä raakavetenä käyttävän Kermanrannan pintavesilaitoksen teho on noin 36 m 3 /h ja noin 800 m 3 /d. Pintavesilaitos toimii varalaitoksena. Yläsäiliöitä on kirkonmäellä kaksi kappaletta rinnakkain. Säiliötilavuudet ovat m 3 eli 900 m 3. Säiliötilavuudesta on noin 200 m 3 varattu kirkon sprinklerisammutuslaitoksen vesivarastoksi. Yläsäiliöllä on paineenkorotuspumppaamo Kinnulanmäen aluetta varten. Samassa pumppaamossa on myös kirkon sprinkleripumppaamo. Polvijärven linjassa Tulilahden tien varressa on paineenkorotuspumppaamo. Kirkonkylällä verkostoa on noin 14 km, josta puolet on valurautaa ja toinen puoli muovia. Putkikoot vaihtelevat valurautaputkistossa DN ja muoviputkissa DN Polvijärven syöttöjohto DN 180 on pituudeltaan 21 kilometriä. Heinäveden kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän ja Kerman sekä Raaminmäen linjojen asumajätevedet sekä lisäksi alueen teollisuusjätevedet. Puhdistamo on kokonaan sisätiloissa oleva kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos, jossa on väliselkeytys sekä jälkikäsittelynä flotaatioselkeytysyksikkö kemikalointeineen. Alkuperäinen biokemiallinen laitos valmistui Laitoksen perusparannus ja laajennustyöt flotaatioyksikköineen tehtiin vuoden 2001 aikana. Flotaatiossa vedestä erotetaan kiinteitä aineita mikroilmakuplilla altaan pinnalle, josta kiintoaines poistetaan. Flotaatioaltaaseen voidaan johtaa sekä käsiteltyä että aktiivilieteosan ohi juoksutettua jätevettä. Perusparannuksen yhteydessä lietteen kuivausyksikölle rakennettiin uusi rakennus, johon sijoitettiin uusi kuivauslinko. Urakoitsija on kompostoinut ja markkinoinut kuivatut lietteet. Prosessinohjaus uusittiin mikrotietokonepohjaiseksi. Puhdistamo ja tärkeimmät pumppaamot on liitetty vesilaitoksen, viemärilaitoksen ja Heinäveden Aluelämpö Oy:n yhteiseen kaukokäyttö ja -valvontaverkkoon. Kerma Kirkonkylän verkosta toimitetaan vettä Raaminmäelle ja Kermankylän linjaan. Jätevesi pumpataan Heinäveden kirkonkylän puhdistamoon.

5 5 Karvio Karvion ja Palokki-Varistaival alueiden veden riittävyys ja laatu ovat parantuneet Tuusniemen kunnan rajalta Palokkiin ja Varistaipaleeseen valmistuneiden runkojohtojen myötä. Huuhinsalon vedenottamoa pidetään varavedenottamona ja se pystytään ottamaan tarvittaessa käyttöön. Karvion jätevedenpuhdistamo on valmistunut syksyllä 2001 palvelemaan Karvion kylää ja matkailuyrityksiä. Puhdistamon pääyksiköt ovat porrasvälppä, etuselkeytys, biologis-kemiallinen bioroottoriosa ja jälkiselkeytys. Ylijäämälietteet sakeutetaan ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn kirkonkylän puhdistamolle. Ulkopuolisia sakokaivolietteitä ei vastaanoteta tälle puhdistamolle, mutta matkailuautojen ja veneiden septitankkivesiä otetaan vastaan. Karvion jätevedenpuhdistamon käsittelemä jätevesimäärä oli vuonna 2014 keskimäärin 42 m 3 /d. Vuosina 2014 virtaamat ja ainekuormat ovat pysyneet keskimäärin alle mitoitusarvon. Lietteet toimitetaan käsiteltäväksi kirkonkylän puhdistamoon. Valamon seudun viemärihuolto (ei toiminta-aluetta) Valamon luostarin vesiosuuskunnan omistaman vedenottamon kulutus on m³/d. Vedenottamo käsittää luostarin alueella sijaitsevan kallioporakaivon, joka on rakennettu vuonna Kaivon antoisuuden käyttäjät ovat arvioineet olevan 200 l/min = 288m3/d. Vedenottamon omistaa Valamon luostari. Porakaivoon on asennettu yksi uppopumppu, joka on taajuusmuuttajaohjattu. Varastosäiliöitä ei vesilaitokseen sisälly. Valamon vedenottamon vedenkäsittelyä tehostettiin luostarin toimesta vuonna Tehostamiseen sisältyi radoninpoistolaitteisto. Ennen radoninpoistoa vesi suodatetaan painesuotimella. Vedenottamolla vesi käsitellään radonin poistamiseksi ilmastamalla ja painesuodattamalla. Valamon vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmaa on päivitetty Valamon jätevedenpuhdistamo on tyypiltään bioroottoripuhdistamo, jossa saostuskemikaalina on Kempac ja ph:n säätönä lipeä. Puhdistamo on valmistunut v Puhdistamo käsittelee Valamon luostarin ja Leväniemen toimintakeskuksen ja Kiinteistö Oy Valamon rivin jätevedet. Valamon jätevedenpuhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on keskimäärin 40m 3 /d. Tyypillistä virtaamalle on voimakas vuodenaikaisvaihtelu matkailusesongeista johtuen. RAKENTAMINEN Kirkonkylän jäteveden purkuputken rakentaminen aloitettiin syksyllä ja valmistuu kesällä Huuhinsalon vedenottamon ympärille rakennettiin suoja-aita. Viemäriputkia sujutettiin Kirkonkyläntoiminta-alueella 462 m ja aikaisempina vuosina sujutettu n m. Jäljellä on n. 556 m.

6 6 TILINPÄÄTÖSTIETOJA Liikevaihto , ,55 Suunnitelmapoistot , ,71 Pysyvät vastaavat , ,29 Lainat 0, ,00 TUNNUSLUVUT Vesihuoltoyhdistyksen mukaan Heinäveden vesi- ja jätevesimaksu on valtakunnassa vesi 2. ja jätevesi 6. kalleinta. Toiminta-alueet yht talousveden tuotantokulut /myyty-m 3 1,03 1,43 1,31 laatuluku (ph < 9,5, > 6,5) 7,5 7,5 7,5 vuosikate väh. 1,03 /m 3 1,41 1,23 1,05 jäteveden tuotantokulut /vastaanotettu-m 3 2,46 2,48 2,17 laatuluku (kok.fosfori < 0,7) 0,16 0,16 0,16 vuosikate väh. 3,33 /m 3-0,12-0,18-0,69 Kirkonkylä talousveden tuotantokulut /myyty-m 3 1,07 1,14 0,67 laatuluku (ph < 9,5, > 6,5) 7,5 7,5 7,5 vuosikate väh. 1,06 /m 3 1,56 1,72 1,62 jäteveden tuotantokulut /vastaanotettu-m 3 2,51 2,03 1,71 laatuluku (kok. fosfori <0,7) 0,26 0,26 0,26 vuosikate väh. 3,56 /m 3-0,26-0,04-0,05 Kerma talousveden tuotantokulut /myyty-m 3 1,12 1,05 0,58 laatuluku (ph < 9,5 > 6,5) 7,5 7,5 7,5 vuosikate väh. 1,30 /m 3 2,53-2,80-2,57 jäteveden tuotantokulut /myyty-m 3 3,50 2,63 2,56 laatuluku (kok. fosfori <0,7) 0,26 0,26 0,26 vuosikate väh. 1,70 /m 3 0,77-2,55-2,41 Karvio talousveden tuotantokulut /myyty-m 3 0,95 2,52 3,27 laatuluku (ph <9,5 > 6,5) 7,5 7,5 7,5 vuosikate väh. 0,95 /m 3 1,29-1,35-2,30 jäteveden tuotantokulut /myyty-m 3 1,83 7,96 9,26 laatuluku ( kok.fosfori <0,7) 0,26 0,26 0,26 vuosikate väh. 1,95 /m 3 0,91-4,62-6,10

7 7 Valamon seudun viemärihuolto (ei toiminta-aluetta) talousveden tuotantokulut /myyty-m 3 0,96 2,05 2,74 laatuluku (ph < 9,5 > 6,5) 7,5 7,5 7,5 vuosikate väh. 1,04 /m 3 0,92 0,15-0,05 jäteveden tuotantokulut /vastaanotettu-m 3 2,60 3,33 3,42 laatuluku (ph < 9,5 > 6,5) 0,26 0,26 0,26 vuosikate väh. 2,58 /m 3-0,27-0,28-0,31 TULOS Liikevaihto oli (2,87 %) edellisvuotta pienempi. Materiaali- ja palvelukustannukset laskivat edellisestä vuodesta Henkilöstökulut laskivat Poistot pienenivät Tilinpäätös osoittaa ,38 alijäämää.

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty Valtuusto 29.6.2010 Voimaantulopäivä 1.9.2010 Vesihuoltolaitos perii liittymistä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27. päivänä lokakuuta 2014 211 Voimaantulopäivä 1.1. 2015 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013

VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990* 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013 VEDENHANKINTA

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 494 052 Tasearvo... 5 979 832 Investoinnit...

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja

Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja Laadukasta vesihuoltopalvelua Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Käytetyn veden viemäröinti ja käsittely

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot