LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211"

Transkriptio

1 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27. päivänä lokakuuta Voimaantulopäivä Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä hinnastossa lueteltuja maksuja. Maksut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (suluissa verollinen hinta). Alv:n verokannassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ilman tämän hinnaston tarkistamista. 1 Liittymismaksu ja sopimus 1.1 Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksulla liittyjä varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkosta ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksulla laitos tuo verkoston kiinteistön rajalle tai sen välittömään läheisyyteen maasto-olosuhteista riippuen. Liittymismaksu sisältää liittämiskohtaan asennetut vesijohdon venttiilin ja viemärin tarkastuskaivon sekä sisälle asennettavan vesimittarin, paritaloissa kumpaankin asuntoon. Paritaloissa vesijohdot tulee eriyttää ennen mittareita. Padotuskorkeus tulee selvittää suunnittelun yhteydessä kunnan kunnallistekniikan suunnittelutoimiston kanssa. Liittymismaksu ei sisällä tonttijohtojen rakentamista. Liittymismaksu määräytyy sen vuoden hinnaston mukaan, jolloin talojohdot on liitetty kunnan verkkoon. Sopimus tehdään, kun liittyjä on tehnyt liittymishakemuksen vesihuoltolaitokselle. Liittymismaksu laskutetaan yhdessä erässä, kun sopimus on allekirjoitettu. Talojohdot liitetään kunnan verkkoon sopimuksen mukaan. 1.2 Liittymismaksun tyyppi Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen jälkeen tehdyissä liittymissopimuksissa. Siirto- ja palautuskelpoisesta liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Aikaisemmat sopimukset ovat siirtokelpoisia, ei palautuskelpoisia. Kiinteistön omistajan vaihtuessa liittymissopimus siirtyy uudelle omistajalle, eikä liittymismaksua palauteta. Liittymismaksu palautetaan, kun vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Asiakkaalta veloitetaan liittymän purkamisesta aiheutuvat arvonlisäveron alaiset kulut. Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena,

2 2 kuin se on aikanaan maksettu, eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. 1.3 Liittymismaksun määräytyminen Pientalojen liittymismaksut ja lisäliittymismaksut (lisäominaisuus) ( 1 Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Lisäliittymismaksuna peritään maksuluokkien välinen erotus, sen vuoden hinnaston mukaan, milloin laajennus on otettu käyttöön. Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seuraava Kerrosala Liittymismaksu vesi Euroa Liittymismaksu (viemäröinti) Jätevesi Euroa Liittymismaksu yhteensä euroa Maksuluokka 1 <100 m Maksuluokka m Maksuluokka 3 > 250 m Lisäliittymismaksut paineviemärijärjestelmässä Paineviemärijärjestelmässä viemäri on paineellinen runkojohtoja ja tonttijohtoja myöten. 1-3 kiinteistölle laitos hankkii ja asentaa kiinteistöjätevesipumppaamon. Sähkö pumppaamoille johdetaan kiinteistöstä, joka vastaa pumppaamon sähkökuluista. Suunnitelmasta ja paineviemärijärjestelmästä päättää tekninen lautakunta. Kiinteistöpumppaamon hankinnasta ja asennuksesta johtuen kaikilta paineviemärijärjestelmässä olevilta kiinteistöltä peritään viemärin osalta lisäliittymismaksu kaikissa maksuluokissa. Lisäliittymismaksun suuruus on /kiinteistö. Lisäliittymismaksua sovelletaan myös niissä yksittäisissä tapauksissa, joissa kiinteistölle kunta hankkii kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon, ellei kaavassa ole muuta määrätty Muiden kuin pientalojen liittymismaksu ja lisäliittymismaksu Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: 1 ) Laitos päättää maksuluokkien lukumäärän ja niitä vastaavat pinta-alarajat. Liittymismaksukaavalla lasketaan paikkakunnan keskimääräisen pientalon kerrosala ja sitä vastaava liittymismaksu.

3 3 L = A x p x k x yl A = rakennusluvan mukainen kerrosala p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesiviemäriin / hulevesiviemäriin, palvelukerroin on 1,0. Osakertoimet ovat: vesi 0,4 jätevesi ja hulevesi 0,6 Yhteensä 1,0 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: Omakotitalo tai paritalo 6 Rivitalo, koko alle 500 m2 5 Rivitalo, koko 500 m2 tai yli 4 Asuinkerrostalo ja asuinliiketalo 3 Teollisuusrakennus, varastot, liikerakennukset; vesi ja viemäri pääasiassa saniteettitiloissa / A 2 Teollisuusrakennus, varastot, liikerakennukset; käyttää vettä prosessissa ja jätevesi asumajäteveden kaltaista / B 3 Huoltoasemat, joissa autonpesupaikka 4 Huoltoasemat, auto- ym. korjaamot, sosiaalivesi 2 Vapaa-ajan rakennus 10 Julkinen rakennus 3 Erilliset saunat 6 Maatalouden eläinsuojat 4 Liittymismaksun yksikköhinta (yl) 5,16 /k-m 2 (2 Minimiliittymismaksu on kuitenkin veteen 742 ja viemäriin 1134, yhteensä Lisäliittymismaksu muiden kuin pientalojen osalta Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään koko määrältään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. 2 Perusmaksu Perusmaksun määräytymisperuste Vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy kiinteistön laajuuden, vedenkulutuksen ja palveluiden käytön perusteella. Perusmaksu käsittää kolme maksuluokkaa ja se peritään kaikista 2 ) RT-kortistossa käytetty lyhennettä kem 2

4 4 liitetyistä kiinteistöistä, myös vesiosuuskunnilta. Perusmaksun laskutus alkaa vesimittarin vientipäivästä kiinteistölle. Perusmaksua peritään myös niiltä kiinteistöiltä, joille on rakennettu liittymät kiinteistön rajalle valmiiksi ja sopimus tehty, mutta vesihuollon palveluta ei oteta heti käyttöön (oma vesi ja/tai jäteveden käsittely). Perusmaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Yksikkö on /vuosi. Maksuluokka asunnon pientalot sekä ne liike-, toimisto-, koulu ja muut vastaavat rakennukset, joiden vedenkulutus on alle 250 m3 / vuosi. Paritaloissa perusmaksu puolitetaan kummallekin asunnolle. - vesi 45,67 /v (56,63) - jätevesi 71,78 /v (89,00) - yhteensä 117,45 /v (145,63) Maksuluokka asunnon rakennukset sekä ne liike-, toimisto-, koulu ja muut vastaavat rakennukset, joiden vedenkulutus on vähintään 250 m3 / vuosi ja enintään 1000 m3/v - vesi 99,18 /v (122,98) - jätevesi 154,61 /v (191,72) - yhteensä 253,79 /v (314,70) Maksuluokka 3 yli 7 asunnon rakennukset sekä ne liike-, toimisto-, koulu ja muut vastaavat rakennukset, joiden vedenkulutus on yli 1000 m3/v - vesi 207,72 /v (257,57) - jätevesi 323,82 /v (401,54) - yhteensä 531,54 /v (659,11) 3 Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: - talousvesi 1,21 /m3 (1,50) - jätevesi 1,95 /m3 (2,42) - yhteensä 3,16 /m3 (3,92) Erityisestä syystä laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. Asuinkiinteistöissä vedenkulutuksen arviona käytetään 45 m3/henkilö/vuosi. Vesihuoltolaitoksen toimittama talousvesi ja vastaanotettu jätevesi vesiosuuskunnille/lta:

5 5 - talousvesi - 12,5 % kulloinkin voimassa olevasta maksusta - jätevesi -7,5 % kulloinkin voimassa olevasta maksusta 4 Laskutus Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan 4 erässä, joista viimeinen on tasauslasku. Muut erät perustuvat edellisen vuoden käyttöön. Uuden liittymän ensimmäisen vuoden kulutuksen arvioi laitos liittyjää kuultuaan. Alle 20 laskua ei laskuteta eikä alle 50 hyvitystä palauteta. Lasku ja hyvitys siirtyvät seuraavaan laskuun ilman korkoa. Loppulaskutuksen rajat, (kiinteistön omistajan vaihtuessa) alle 5 laskua ei laskuteta, eikä alle 5 hyvitystä palauteta. 5 Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua. Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti: Sakokaivoliete. 8,00 /m3 (9,92) Umpisäiliöliete (pullokaivo) 2,92 /m3 (3,62) 6 Palvelun väliaikainen keskeyttäminen asiakkaan pyynnöstä Vesihuoltopalvelu voidaan väliaikaisesti keskeyttää asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä, esim. kiinteistö tyhjillään tai loma-asunnot talvisin. Keskeytyksen ajalta peritään perusmaksu. Venttiilien sulkemisesta ja avaamisesta peritään tämän hinnaston mukainen maksu. 7 Vesimittarin tarkistusmaksu ja mittarin vaihtaminen Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi, kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty (+/- 5 %). Tarkistusmaksu sisältää alle 10 vuotta vanhan mittarin vaihtamisen uuteen ja mittarin tarkistamisen. Yli 10 vuotta vanhan mittarin vaihtamisesta ei peritä maksua. Mittarin vaihtaminen siitä syystä, että mittari rikkoutuu (esim. jäätyminen) asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään kaikissa tapauksissa mittarin vaihtomaksu (mittarin iästä huolimatta). Mittarikoot 3-10m3: 150,- (186,00), suuremmat todellisten kustannusten mukaan.

6 6 8 Vesimittarin luentamaksu Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta: 100,- (124) / käyntikerta. 9 Tonttijohdot Laitos ei rakenna kiinteistöjen tonttijohtoja kuin poikkeustapauksissa (rajan lähellä lyhyitä osuuksia). Laitos perii liittyjän tilaukseen perustuvasta ja suorittamistaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta tonttijohtojen rakentamismaksuja. Yleisperiaatteet tonttijohtoja koskevista suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöistä on kirjattu asiakkaan kanssa tehtävään sopimukseen ja vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin. 9.1 Tonttijohtojen liittämismaksut Mikäli tonttijohdot liitetään laitoksen runkoverkkoon runkoverkon rakentamisen yhteydessä, liittämisestä ei peritä erillistä maksua. Jos liitostyö tehdään runkoverkon rakentamisen jälkeen ja siihen tarvitaan laitoksen kaivutyötä, laitos perii liitostyöstä (vesi- ja viemäri) maksun, joka 120 (148,80) / vesi- tai viemäriliittymä, molemmat yhteensä 240 (297,60). 9.2 Tonttijohtojen rakentamismaksut Laitos rakentaa tonttijohdot vain liittyjän tilaukseen perustuen. Maksujen määräämisperusteena ovat seuraavat keskimääräiset yksikkökustannukset. Työhön kuuluu kaivu- ja asennustyöt liittymiskohdasta yhden metrin päähän sokkelista. Kaivutyöt sisältävät kone- ja miestyöt: Kaivutyöt: - maakaivanto 40 (49,60) / kaivantometri - kalliokaivanto 120 (148,80) / - - Vesijohtotarvikkeet: - vesijohto o mm + tarvikkeet 8 (9,92) / m - vesijohto o mm + tarvikkeet 12 (14,88) mahdolliset lämmöneristeet ja suojaputket ym. tarvikkeet todellisten kustannusten mukaan Viemäritarvikkeet: - viemäriputki o 110 mm tai alle + tarvikkeet (tarkennus) 20 (24,80) / m - viemäriputket o 160 mm + tarvikkeet 25 (31,00) - - mahdolliset lämmöneristeet ja suojaputket ym. tarvikkeet todellisten kustannusten mukaan

7 7 Muut putkikoot todellisten kustannusten mukaan. 10 Venttiilin sulkeminen ja avaaminen Liittyjän pyynnöstä tai liittyjästä johtuvasta syystä vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta tai avaamisesta peritään maksu. Veloituksen perusteena oleva yksikköhinta: 80 (99,20) / kerta. 11 Kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistaminen Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksua. Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot on tarkemmin määritelty laitoksen yleisissä toimitusehdoissa. Tarkastuskäynti 55,- (68,20) / h 12 Asiakkaan tilaamat työt Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt laskutustöinä. Tarvikkeet todellisten kustannusten mukaan. Miestyön laskutushinta on: 55,- (68,20) /h. 13 Poikkeukset Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja. 14 Viivästyskorko ja perimiskustannukset Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Laskujen perintä siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto perii perimistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava. HINNASTO 1.2.2014 Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.fi Seunalantie 11, 04200 Kerava Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) TAKSAT Verottomiin maksuihin

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot