TAKSAMALLI Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015"

Transkriptio

1 TAKSAMALLI Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös voimaan

2 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu, /m Jätevesimaksu, /m Sako- ja umpikaivoliete, /m PERUSMAKSUT Talousveden perusmaksu Viemäriveden perusmaksu Lisämittareista perittävä mittarivuokra 7 3 LIITTYMISMAKSUT Talousvesiliittymismaksu Viemärivesiliittymismaksu 11 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN JA YHTYMIEN MAKSUT 12 5 LASKUTUS PALVELUMAKSUHINNASTO Sivu 2/16

3 0 Yleistä Hinnastossa esitetyt maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on alkaen 24 %. Verottoman hinnan jälkeen suluissa on verollinen hinta. Kajaanin Vesi perii tarjoamistaan palveluistaan käyttö-, perus- ja liittymismaksuja sekä palvelumaksuhinnaston mukaisia palvelumaksuja. Kajaanin Vedelle on määritelty erilliset toiminta-alueet talous-, jäte- ja hulevesiverkostoille. Vesihuoltolain 10 :n mukaan toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja saman lain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää siitä vapautuksen laissa säädetyin perustein. 1 Käyttömaksut 1.1 Vesimaksu, /m 3 Laitos perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. VesLJ VHP Maksu Veroton Verollinen Vesimaksu 0,94 1, Jätevesimaksu, /m 3 Liittyjältä peritään jätevesimaksua kultakin laskutetulta vesikuutiometriltä. VesLJ VHP Maksu Veroton Verollinen Jätevesimaksu 1,85 2,29 Tapauksissa, joissa edellä esitetyn mukaisesti määrättyä maksua on kiinteistöstä johdettavan jäteveden poikkeuksellisen laadun tai määrän vuoksi, tai muusta erityisestä syystä ilmeisesti pidettävä kohtuuttoman suurena tai kohtuuttoman vähäisenä, tai jos veden määrää ei voi sopivasti mitata, määrätään jätevesimaksun suuruus ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja viemäristä saatava hyöty. Yhdyskuntajätevedestä poikkeavasta jätevedestä voidaan periä erillistä jäteveden laatuun perustuvaa teollisuusjätevesitaksaa Rakennusaikainen vesi- ja jätevesimaksu, /m 3 Peritään laitoksen voimassa olevan taksan perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. Sivu 3/16

4 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 2 Perusmaksut Taksamalli / Palveluhinnasto VesLJ VHP Maksu Veroton Verollinen Sako- ja umpikaivoliete 7,36 9,13 Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto on keskitetty Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon. Sako- ja umpikaivolietteen tms. johtaminen muualle Kajaanin Veden verkostoon on kielletty. Vesi- ja jätevesimaksujen käyttömaksujen lisäksi vesihuoltoverkostoon liittyneeltä peritään vuosittain talousveden perusmaksua ja viemäriveden perusmaksua käyttötarkoituksen (kiinteistötyypin) mukaan omakotitaloilta, paritaloilta (1-2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennuksilta. Muilta kiinteistöiltä talousveden perusmaksua ja viemäriveden perusmaksua peritään kiinteistön käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan. Talousveden perusmaksuun sisältyy yksi perusvesimittari (ei impulssimittari). Käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan perittävä talousveden ja viemäriveden perusmaksu lasketaan kaavalla P= k*a*p*y p k= kiinteistötyypin kerroin A= rakennusluvan mukainen kerrosala p= palvelukerroin y p = yksikköhinta Jäteveden perusmaksua määrättäessä, jos kiinteistö liittyy jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin on kerroin 1,0. Osakertoimet jäteveden perusmaksussa ovat: jätevesi 0,7 ja hulevesi 1 0,3. Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet ovat seuraavat: Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa. 5 Asuinkerrostalo/Asuinliiketalo 4 Liikerakennus / Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä. 2 1,5 Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilan veden käyttöä. 3 3,5 Maatalousrakennus 5 Muut rakennukset 2 Kiinteistötyypin mukainen kerroin, rakennuksen kerrosala ja palvelukerroin ovat samat kuin liittymismaksussa. 1 Hulevedellä tarkoitetaan sadevesiä ja rakennuksen perustusten kuivatusvesiä. 2 Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä ja prosessijätevesiä ei johdeta vesihuoltolaitoksen verkostoon. 3 Teollisuusrakennus 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama asumajäteveden kaltainen prosessijätevesi tai muu kuin sosiaalitilan jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon (laadultaan asumajätevedestä poikkeavalle jätevedelle määritetään yksilöllinen käyttömaksu). Sivu 4/16

5 2.1 Talousveden perusmaksu VesLJ VHP , Alv 24 %, voimaan Perusmaksu / kiinteä maksu Kiinteistötyyppi Omakotitalot Paritalot (enintään 2 huoneistoa) Vapaa-ajan rakennukset Maksu /v 34,08 /v (42,26 /v) Kerrosalaan perustuva perusmaksu Kerrosalaan perustuva perusmaksun perusyksikkö on 0,0415 /k-m 2 (0,0515 /k-m 2 ) ja kiinteistötyypin kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Kerroin Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä 4 1,5 Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilan veden käyttöä 5 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 Ryhmän talousveden perusmaksu on kuitenkin vähintään 34,08 /vuosi (42,26 /v, sis. Alv). 4 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä ja prosessijätevesiä ei johdeta vesihuoltolaitoksen verkostoon. 5 Teollisuusrakennus, jossa käytetään vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama asumajäteveden kaltainen prosessijätevesi tai muu kuin sosiaalitilan jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon (laadultaan asumajätevedestä poikkeavalle jätevedelle määritetään yksilöllinen käyttömaksu). Sivu 5/16

6 2.2 Viemäriveden perusmaksu VesLJ VHP , Alv 24 %, voimaan Perusmaksu / kiinteä maksu Kiinteistötyyppi Maksu /v Omakotitalot Paritalot (enintään 2 huoneistoa) Vapaa-ajan rakennukset Jäte- ja hulevesiliittymä (palvelukerroin 1) 74,92 /v (92,90 /v sis. Alv 24 %) Jätevesiliittymä (palvelukerroin 0,7) 52,44 /v (65,03 /v sis. Alv 24 %) Hulevesiliittymä (palvelukerroin 0,3) 22,48 /v (27,87 /v sis. Alv 24 %) Kerrosalaan perustuva liittymismaksu Kerrosalaan perustuva perusmaksun perusyksikkö palvelukerroin 1 (jäte- ja hulevesiviemäri) on 0,0911 /k-m 2 (0,1130 /k-m 2 ), palvelukerroin 0,7 (vain jätevesiviemäri) on 0,0638 /k-m 2 (0,0791 /k-m 2 ) palvelukerroin 0,3 (vain hulevesiviemäri) on 0,0273 /k-m 2 (0,0339 /k-m 2 ) ja kiinteistötyypin kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Kerroin Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä 6 1,5 Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilan veden käyttöä 7 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 Ryhmän viemäriveden perusmaksu on kuitenkin vähintään 52,44 /vuosi (65,03 /v sis. Alv). Viemäriveden perusmaksu peritään palvelukertoimella kerrottuna. Mikäli kiinteistö on liittynyt sekä jätevesi- että hulevesiviemäriverkostoon, on palvelukerroin 1. Mikäli kiinteistö on liittynyt vain jätevesiviemäriverkostoon, on palvelukerroin 0,7. Mikäli kiinteistö sijaitsee hulevesiviemäriverkoston toimintaalueella, mutta kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon, laitos perii jätevesimaksun 2-kertaisena sekä huleveden perusmaksun. 6 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä ja prosessijätevesiä ei johdeta vesihuoltolaitoksen verkostoon. 7 Teollisuusrakennus, jossa käytetään vesijohtovettä prosessissa ja jonka tuottama asumajäteveden kaltainen prosessijätevesi tai muu kuin sosiaalitilan jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon (laadultaan asumajätevedestä poikkeavalle jätevedelle määritetään yksilöllinen käyttömaksu). Sivu 6/16

7 2.3 Lisämittareista perittävä mittarivuokra Mikäli kiinteistöä kohden on asennettu useampi kuin yksi Kajaanin Veden toimittama perusvesimittari, peritään niistä mittarinvuokraa mittarin kokoon perustuen oheisen taulukon mukaisesti. Lisämittareista perittävä mittarivuokra VesLJ VHP , Alv 24 %, voimaan Vesimittarivuokra, /v Veroton Verollinen (sis. Alv 24 %) Tavalliset vesimittarit mm (2,5 m3/h) mm (6 m3/h) 40 mm (10 m3/h) 50 mm (15 m3/h) 80 mm (40 m3/h) 100 mm (100 m3/h) 150 mm (150 m3/h) Impulssivesimittarit mm (2,5 m3/h) mm (6 m3/h) 40 mm (10 m3/h) 50 mm (15 m3/h) 80 mm (40m3/h) 26,82 30,77 51,12 56,32 130,71 142,41 177,31 53,00 61,90 72,24 87,80 97,50 33,26 38,15 63,39 69,84 162,08 176,59 219,86 65,72 76,76 89,58 108,87 120,90 Erikoismittarien vuokra, /v Veroton Verollinen (sis. Alv 24 %) Jätevesimäärän magneettiset virtausmittarit dn dn dn dn ,33 715,50 761,26 795,87 885,77 887,22 943,96 986,88 Sivu 7/16

8 3 Liittymismaksut Laitos perii liittymismaksua ja lisäliittymismaksua vesijohtoverkon sekä jäte- ja hulevesiviemäriverkostojen rakentamiskustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Liittymismaksuun sisältyy Kajaanin Veden verkostoihin liittymisoikeuden lisäksi asemakaava-alueella yleisen alueen tonttijohdot yleisen alueen (tontin) rajalle asti (maksimissaan 15 m ja sen ylimenevältä osalta veloitetaan liittyjältä rakentamiskustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan) ja asemakaavaalueen ulkopuolella liitostyö runkolinjaan tai jakelujohtoon ja sulkuventtiili liitospisteen läheisyyteen (yhteisen tonttijohdon kiinteistökohtaiset sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistöille hankintoineen ja asennuksineen). Liittymismaksuun sisältyy yksi (1) tonttijohto liittymätyyppiä kohden. Mikäli kiinteistö tarvitsee useamman kuin yhden tonttijohdon liittymätyyppiä kohden, veloitetaan lisätonttijohtojen rakentamisesta palveluhinnaston mukaiset hinnat liittymätyyppien mukaan. Palveluhinnaston mukainen lisätonttijohdon hinta sisältää maksimissaan 15 m matkan runkolinjasta ja lisäksi ylimenevältä osin peritään kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. Asemakaava-alueen ulkopuolella lisätonttijohdon kustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kunnossapitoraja sijaitsee asemakaava-alueella yleisen alueen rajalla ja asemakaavaalueen ulkopuolella runkojohdossa. Liittymismaksuja peritään kaikilta uusilta liittyjiltä, jolloin se perustuu omakotitalojen, paritalojen (enintään 2 huoneistoa) ja vapaa-ajan rakennusten osalta kiinteistön käyttötarkoitukseen ja muiden liittyjien osalta kiinteistön käyttötarkoitukseen ja kerrosalaan. Lisäliittymismaksuja peritään kiinteistöä laajennettaessa (10 %) tai kiinteistötyypin muuttuessa. Verkostoon aiemmin liittyneiden rakennusten laajennusten osalta lisäliittymismaksua peritään laajennuksen kerrosalan mukaisesti. Kiinteistötyypin muuttuessa peritään lisäliittymismaksu kiinteistön rakennetun kerrosalan perusteella uuden kiinteistötyypin mukaan vähennettynä aiemman kiinteistötyypin mukainen liittymismaksu, riippumatta siitä onko liittymismaksua aikanaan peritty. Perittyä liittymismaksua ei hyvitetä, mikäli liittymän käyttötarkoitus muuttuu alkuperäisestä liittymissopimuksesta halvempaan maksuluokkaan. Liittymismaksu määrätään sekä talousveden että viemärivesien liittymässä laskentakaavalla (paitsi omakotitalot, ja vapaa-ajan rakennukset) L = A * k * p * l y, jossa; A = kiinteistön kerrosala tai laajennuksen kerrosala (m 2 ) k = kiinteistötyypin kerroin p= palvelukerroin l y = liittymismaksun perusyksikkö ( /k-m 2 ) Talousveden liittymismaksun perusyksikkö on 1,906 /k-m 2. Jäteveden liittymismaksun perusyksikkö on 4,388 /k-m 2. Liittymismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Uuden taksamallin mukaiset arvonlisäverottomat liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Sivu 8/16

9 Aikaisemmin entisen Vuolijoen kunnan alueella perityt arvonlisäverolliset liittymismaksut ovat siirto- mutta eivät palautuskelpoisia. Rakenteiden tai sellaisten laitosten, joiden liittymismaksu johtaa kohtuuttoman korkeaan tai alhaiseen maksuun, liittymismaksusta päätetään saadun hyödyn mukaan. Liittymä siirtyy kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle. Liittymismaksua ei palauteta kiinteistölle maksuperusteiden muuttuessa. Liittymismaksu ja lisäliittymismaksu voidaan kuitenkin erityisistä syistä palauttaa kiinteistölle (lähinnä, kun liittymissopimus irtisanotaan ja rakennukset ja vesihuoltoliittymä puretaan liittymän purkukustannukset vähennettynä). Liittymismaksu suoritetaan, kun liittymätilaus on tehty. Liittymä rakennetaan, kun se on maksettu. Alueellinen liittymismaksu: Mikäli uusilla alueilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät 10 % keskimääräiset vesihuollon rakennuskustannukset, korotetaan talousveden ja / tai viemäriveden liittymismaksuja keskimääräisestä ylimenevän % -osuuden mukaan. Liittymismaksujen korotus on kuitenkin enintään 3-kertainen Sivu 9/16

10 3.1 Talousvesiliittymismaksu Liittymismaksu määräytyy seuraavien maksuluokkien ja kiinteistötyyppien kerrointen mukaisesti. KJVJK ja VesLJ VHP Talousvesiliittymismaksu / kiinteä maksu Kiinteistötyyppi Maksu Omakotitalot 1 567,02 Paritalot (enintään 2 huoneistoa) Vapaa-ajan rakennukset Kerrosalaan perustuva liittymismaksu Kerrosalaan perustuva liittymismaksun perusyksikkö on 1,906 /k-m 2 ja kiinteistötyypin kertoimet ovat seuraavat: Kiinteistötyyppi Kerroin Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä 8 1,5 Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilan veden käyttöä 9 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 Kiinteistön liittyessä vesijohtoon, minimiliittymismaksu on 1 567,02 8 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä ja prosessijätevesiä ei johdeta vesihuoltolaitoksen verkostoon. 9 Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama asumajäteveden kaltainen prosessijätevesi tai muu kuin sosiaalitilan jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon (laadultaan asumajätevedestä poikkeavalle jätevedelle määritetään yksilöllinen käyttömaksu). Sivu 10/16

11 3.2 Viemärivesiliittymismaksu KJVJK ja VesLJ VHP Viemärivesiliittymismaksu / kiinteä maksu Kiinteistötyyppi Maksu Omakotitalot Paritalot (enintään 2 huoneistoa) Vapaa-ajan rakennukset Jäte- ja hulevesiliittymä 3 606,78 Jätevesiviemäriliittymä (70 %) 2 524,75 Hulevesiviemäriliittymä (30 %) 1 082,03 Kerrosalaan perustuva liittymismaksu Kerrosalaan perustuvan liittymismaksun perusyksikkö on 4,388 /k-m 2 ja kiinteistötyypin kertoimet ovat seuraavat Kiinteistötyyppi Kerroin Rivitalo, kytketty pientalo tai muu pientalo, jossa enemmän kuin 2 huoneistoa 5 Asuinkerrostalo 4 Asuinliiketalo 4 Liike- ja toimistorakennus 2 Julkinen rakennus 2 Teollisuus- tai varastorakennus, jossa vain sosiaalitilan jätevesiä 10 1,5 Teollisuusrakennus, jossa myös muuta kuin sosiaalitilan veden käyttöä 11 3,5 Maatalouden talousrakennus 5 Viemärivesiliittymismaksua peritään 70 % täydestä maksusta, mikäli hulevesiviemäröinti hoidetaan asianmukaisesti muualle kuin Kajaanin Veden hulevesiverkostoon. Mikäli kiinteistö liittyy vain hulevesiviemäriverkostoon, peritään 30 % täydestä liittymismaksusta. Jätevesiviemärin minimiliittymismaksu on kuitenkin vähintään 2 524,75. Hulevesiviemärin minimiliittymismaksu on 1 082, Teollisuus- tai varastorakennus, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä ja prosessijätevesiä ei johdeta vesihuoltolaitoksen verkostoon. 11 Teollisuusrakennus, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama asumajäteveden kaltainen prosessijätevesi tai muu kuin sosiaalitilan jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon (laadultaan asumajätevedestä poikkeavalle jätevedelle määritetään yksilöllinen käyttömaksu). Sivu 11/16

12 4 Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien maksut 4.1 Vesimaksu, /m 3 Kajaanin Vesi toimittaa Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti talousvettä ja vastaanottaa käsiteltäväksi jätevettä pääasiassa Kajaanin kaupungin alueella toimivilta vesihuolto-osuuskunnilta ja -yhtymiltä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia maksuja vastaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero, joka on 24 %. Laitos perii maksun toimitetusta vedestä mitatun veden määrän mukaan. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamalla vesimittarilla. VesLJ VHP Maksu Veroton Verollinen Vesimaksu 0,52 0, Jätevesimaksu, /m 3 Laitos perii maksun vastaanotetusta jätevedestä mitatun jäteveden määrän mukaan. Jätevesi mitataan laitoksen omistamalla ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamalla jätevesimittarilla. VesLJ VHP Maksu Veroton Verollinen Jätevesimaksu 0,99 1, Mittarivuokrat, /v Laitos perii mittarivuokria omistamistaan ja osuuskunnan/yhtymän mittarikaivoon asentamistaan vesi- ja jätevesimittareista mittarin kokoon perustuen kuten lisämittareista (taulukko sivu 7). Sivu 12/16

13 5 Laskutus Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan asuinkiinteistöiltä neljä kertaa vuodessa. Laskuista kolme perustuu arvioon ja yksi mittarin lukemaan (tasauslasku). Suurkuluttajia laskutetaan kaksitoista kertaa vuodessa ja kaikki laskut perustuvat lukemaan. Jatkuvassa laskutuksessa olevat alle 10 :n veloitukset ja alle 100 :n hyvitykset siirretään seuraavalle laskulle. Yli 100 :n hyvitykset palautetaan asiakkaalle. Palautus/hyvitys suoritetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Suoramaksun käytössä ollessa hyvitys palautetaan suoraan suoramaksutilille. Loppulaskun (syntyy esim. omistajan vaihdoksen yhteydessä) ollessa alle 10 sitä ei tarvitse maksaa eikä sitä hyvitetä. Yli 10 :n suuruiset loppulaskut hyvitetään ja veloitetaan normaalisti. Hyvitys suoritetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään 5, voimassa olevan Kajaanin kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti. Liittymismaksu suoritetaan, kun liittymätilaus on tehty. Liittymä rakennetaan, kun se on maksettu. Sivu 13/16

14 6. Palvelumaksuhinnasto Taksamalli / Palveluhinnasto Päätös VesLJ , hinnasto voimassa Palvelumaksu Veroton hinta Vesimittarin lukumaksu, /krt 66,03 Verollinen hinta (sis. Alv 24 %) 81,88 Kaivomittarin luentamaksu, /krt (mikäli laitos suorittaa lukemisen) Liittymän sulkumaksu (maksujen laiminlyönti), /krt Liittymän avausmaksu(maksujen laiminlyönti), /krt Vesipostivesimaksu - vesipostimaksu, /asiakas/v - avaimen takausmaksu, /kpl - korvaus kadonneesta avaimesta, /kpl Uuden liittymän vesimittarin asennus, /krt (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä) - Mittarin koko 2,5 m 3 /h - Mittarin koko 6,0 m 3 /h - Mittarin koko 10 m 3 /h - Mittarin koko 15 m 3 /h - Mittarin koko m 3 /h Uuden liittymän vesimittarin asennus Impulssivalmiuksin, /krt (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä) - Mittarin koko 2,5 m 3 /h - Mittarin koko 6,0 m 3 /h - Mittarin koko 10 m 3 /h - Mittarin koko 15 m 3 /h - Mittarin koko m 3 /h Rikkoutuneen vesimittarin uusinta (jäätyminen yms. mekaaninen vaurio) /krt (ei sisällä vesimittaritelinettä, sulkuja eikä yksisuuntaventtiiliä) - Mittarin koko 2,5 m 3 /h - Mittarin koko 6,0 m 3 /h - Mittarin koko 10 m 3 /h - Mittarin koko 15 m 3 /h - Mittarin koko m 3 /h 82,08 82,08 82,08 76,80 14,00 32,79 105,98 147,73 189,48 231,23 241,58 262,46 345,96 387,71 228,36 295,89 374,21 609,61 101,78 101,78 101,78 95,23 40,66 131,42 183,19 234,96 286,73 tod. kust. 299,56 325,45 428,99 480,76 tod. kust. 283,17 366,90 464,02 755,92 tod. kust. Sivu 14/16

15 Vesimittarin tarkastusmaksu, /krt (asiakkaan pyynnöstä) - Mittarin koko 2,5 m 3 /h - Mittarin koko 6,0 m 3 /h - Mittarin koko 10 m 3 /h - Muut mittarit 105,98 128,32 149,43 131,42 159,12 185,29 tod. kust. Asiakkaan vesimittarin tarkastus, /krt (asiakas vastaa mittarin irrotuksesta, kiinnityksestä ja kuljetuksesta) - Tarkastusmaksu dn Tarkastusmaksu dn Muut mittarit Vesimittarin talvisäilytys ja tonttijohdon sulku- ja avaustyö 41,75 63,35 51,77 78,55 tod. kust. - Vesimittarin nouto (liittymän sulku ja vesimittarin poisto sekä talvisäilytys, myös kesävesiliittymät ) - Vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus, myös kesävesiliittymät) - Tonttijohdon sulku - Tonttijohdon avaus 117,22 117,22 64,23 64,23 145,35 145,35 79,65 79,65 Työveloitukset, /h - Asennustyö, normaalina työaika - Asennustyö, ylityönä - Työnjohto/asiantuntija - (ylityö asiakkaan tilauksesta) 41,75 83,50 61,19 122,38 51,77 103,54 75,88 151,75 Autot, /km (vähimmäisveloitus kaupunkialueella sisältää 20 km) - Kevyt kuorma-auto - Pakettiauto 1,76 0,87 2,18 1,08 Liittymismaksuun sisältymättömät lisätonttijohdot (maks. 15 m:n matka) Talousvesitonttijohto: - tonttijohto dn 32 - tonttijohto dn 40 - tonttijohto dn 63 - tonttijohto dn , , , , , , , ,41 Jätevesiviemäritonttijohto: - tonttijohto dn tonttijohto dn tonttijohto dn , , , , , ,75 Sivu 15/16

16 Hulevesiviemäritonttijohto: - tonttijohto dn tonttijohto dn tonttijohto dn , , , , , ,43 Viemärinkuvaus (sisältää 2-asentajaa ja kameran vuokran norm. työaikana, minimiveloitus 2 h), /h Viemärin painehuuhtelu (sisältää 2-asentajaa ja painehuuhtelulaitteen vuokran norm. työaikana, minimiveloitus 2 h), /h Vesijohtojen sulatus (sisältää auto +2 asentajaa, norm. työaikana, minimiveloitus 2 h), /h Sprinklerliittymän huoltomaksu, /krt Sisältää asentajan työtunteja max.. 4 h ja matkat (20 km) sekä testaukseen käytettävän veden, mikäli vesi on johdettu sprinklerlaitteistoon ilman vedenmittausta. Varsinaisen huoltotyön suorittaa kiinteistön omistajan kustantama valtuutettu sprinklerliike. 123,50 153,14 123,50 153,14 123,50 153,14 285,57 354,11 Kopiot, /kpl - A4-kopio - A3-kopio Värikopiot - A4-kopio - A3-kopio 0,82 1,64 1,64 3,28 1,02 2,03 2,03 4,07 Kuluttajanvaihdosmaksu 23,17 28,73 Sivu 16/16

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. HINNASTO 1.1.2018 Postiosoite Puhelin Sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos HINNASTO 1.1.2018

Lisätiedot

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla.

Peritään kiinteistön käyttämän talousveden määrän perusteella. Vesi mitataan laitoksen omistamalla ja asentamalla vesimittarilla. HINNASTO 1.1.2019 Postiosoite Puhelin Sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos HINNASTO 1.1.2019

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO

PALVELUHINNASTO PALVELUHINNASTO 1.1.2017 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.2.2007 Sivu 1/18 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1. Vesimaksu, /m3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

Taksamalli / Hinnasto

Taksamalli / Hinnasto TAKSAMALLI 1.1.2018 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m 3 4 2 PERUSMAKSUT 4 2.1 Talousveden perusmaksu 5 2.2 Jäteveden perusmaksu

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Käyttömaksut Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä peritään vesimäärään perustuvaa käyttömaksua. Vesimäärä mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla.

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLLON MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN 1 Käyttömaksut Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksua peritään erikseen

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa.

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa. 1/5 KEMIN VESI OY:N HINNASTO Käyttömaksu Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston 23.10.2018 pidetyssä kokouksessa. Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41 1/5 KEMIN VESI OY:N TAKSA Taksan voimaantulopäivä 1.1.2017. Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä koskevia maksuja, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioiden. Kaikki perittävät maksut ovat

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2.

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2. PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLLON LIITTYMISMAKSUTAKSA Yleiset periaatteet Liittymismaksut koskevat uusia liittyjiä, jotka liitetään vesihuoltoverkostoihin. Rakennusten lisärakentamista koskee ns. lisäliittymismaksu.

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

VESIHUOLLON HINNASTO 2019

VESIHUOLLON HINNASTO 2019 VESIHUOLLON HINNASTO 2019 HSY:n vesihuollon hinnastossa esitetään veden käyttömaksut, perusmaksut ja liittymismaksut. 1 Käyttömaksut Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Se mitataan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta

UURAISTEN KUNTA. Vesihuoltolaitoksen maksut alkaen. Hyväksytty: Tekninen lautakunta UURAISTEN KUNTA Vesihuoltolaitoksen maksut 1.1.2018 alkaen Hyväksytty: Tekninen lautakunta 28.11.2017 48 Uuraisten vesihuoltolaitos perii yleiset toimitusehdot ja sopimusten ehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 54,00 66,96

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 54,00 66,96 HINNASTO 1.4.2019 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 54,00 66,96 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan

Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan HÄMEENKYRÖN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT Voimaantulopäivä 1.10.2018 Tätä taksaa sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaaajantoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2013 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSU... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT... 3 2.1 PERUSMAKSU VESI... 3 2.2

Lisätiedot

MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Kunnanvaltuusto 11.2.2019 7 liite nro 4 MUONION KUNTA Kunnanvaltuusto TAKSA MUONION KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Voimaantulo 1.1.2007 Tarkistettu (kohta 10) 11.2.2019 Voimaantulo

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen

Vesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen Vesihuoltolaitoksen hinnasto Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 Vesihuoltolaitoksen hinnasto Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaavat 1.1.2017 voimaan

Lisätiedot

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA Elympltk Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitos TAKSA 1.1.2019 Elympltk 4.9.2018 144 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen taksan vahvistaa elinympäristölautakunta.

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla!

VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla! HÄMEENKYRÖN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN UUDET MAKSUT VOIMAAN 1.10.2018 Vielä ehdit liittyä viemäriverkostoon vanhoilla liiittymismaksuhinnoilla! Tekninen lautakunta hyväksyi vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIMAKSUTAKSA JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA Teknisen lautakunnan 16.10.2012 hyväksymä taksa on voimassa 01.01.2013 lähtien, käyttömaksun osalta 01.07.2013 lähtien. Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2017 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2016 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m

Lisätiedot

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011 PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2011 1. Liittymismaksu Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimuksen ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018

VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 2018 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 6.11.2017 79 1 Käyttömaksut Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi ja korvaavat

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 1 YLEISTÄ Liikelaitoksen johtokunnan 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015, kohdan 2.4 korotetun liittymismaksun osalta voimaantulopäivä 1.11.2014 1.1 Vesilaitostoiminnan kustannusten kattamiseksi

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 30. päivänä marraskuuta 2009 239

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 30. päivänä marraskuuta 2009 239 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 30. päivänä marraskuuta 2009 239 Voimaantulopäivä 1.1. 2010 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211

LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa. 27. päivänä lokakuuta 2014 211 1 LAUKAAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT (HINNASTO) Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27. päivänä lokakuuta 2014 211 Voimaantulopäivä 1.1. 2015 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat

Lisätiedot

SAUVON VESIHUOLTO OY. 1 Liittymismaksu PALVELUMAKSUT

SAUVON VESIHUOLTO OY. 1 Liittymismaksu PALVELUMAKSUT 1 SAUVON VESIHUOLTO OY PALVELUMAKSUT 1.1.2019 Sauvon Vesihuolto Oy (jatkossa yhtiö) perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä yleiset toimitusehdot ja sopimusten ehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh.

SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie SONKAJÄRVI puh tai puh. SONKAJÄRVEN KUNTA TIEDOTE 1(3) Sonkajärven vesihuoltolaitos Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI 1.1.2017 puh. 0400 243 136 tai puh. 040 148 4297 Arvoisa asiakkaamme Nykyisiltä Sonkajärven vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 Kunnanvaltuuston 23.10.2013 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2014 1 YLEISTÄ 1.1 laitostoiminnan kustannusten kattamiseksi kunta perii laitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä huoltolain (119/2001)

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

Vesihuoltomaksut. Hyväksytty Inarin Lapin Vesi Oy:n hallituksessa Voimaantulo

Vesihuoltomaksut. Hyväksytty Inarin Lapin Vesi Oy:n hallituksessa Voimaantulo Voimaantulo Hyväksytty :n hallituksessa 24.10.2018 Sairaalantie 3A, 99800 IVALO Utsjoentie 38, 99980 UTSJOKI 1. Yleistä (myöh. yhtiö) toimii vesihuoltolaitoksena ja perii vesihuoltomaksuja toiminta-alueellaan

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto

Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Ylöjärven Vesi Oy:n hinnasto Hyväksytty: Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus 18.1.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnan teknisen lautakunnan vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.01.2017 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2015 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013

ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013 ULVILAN VESILAITOKSEN TAKSA Voimaantulo 1.4.2014 Tekninen lautakunta 11.09.2013 Kaupunginhallitus 07.10.2013 Valtuusto 11.11.2013 1 Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 1

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1. TEKN.LTK 09.10.2014 72 LIITE 1. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN KUNNAN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 1.1.2016 Kuva: Marja Seppälä Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSU... 2 1.1 VESIMAKSU...2 1.2 JÄTEVESIMAKSU...2 1.3 KOROTETTU JÄTEVESIMAKSU...2 2 PERUSMAKSUT... 3 2.1

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Kv 13.12.2018 ( 59 ja 60) 2/7 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2018 Voimaantuloaika

Lisätiedot

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Käyttömaksut / m 3 Vesi m 3 Jätevesi m 3 Yhteensä 1,88 2,63 4,51 Perusmaksut /vuosi Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta / 128 Kunnanhallitus / 348 Kunnanvaltuusto / 90 TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT

Ympäristölautakunta / 128 Kunnanhallitus / 348 Kunnanvaltuusto / 90 TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT 1(6) TOHMAJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT 1.1.2018 Ympäristölautakunta 19.10.2017 / 128 Kunnanhallitus 30.10.2017 / 348 Kunnanvaltuusto 06.11.2017 / 90 2(6) TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto

Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnasto 1 LIEDON VEDEN HINNASTO... 2 2 LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 2.1 Rakennusluvan mukainen kerrosala... 2 2.2 Palvelukerroin... 2 2.3 Kiinteistötyyppiä koskeva

Lisätiedot

Liite 15 / JaVe jk Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi

Liite 15 / JaVe jk Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi Liite 15 / JaVe jk 23.5.2019 20 Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Janakkalan Vesi 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs.

käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs. käyntiosoitteet: Kunnallistekniikan päällikkö/ johtaja Vesihuoltomestari Iin kunnanvirasto Jokisuuntie 4 Jokisuuntie 2, 3 krs. 91100 Ii 91100 Ii Pekka Paaso Seppo Puolakka Ilta- ja viikonloppupäivystys

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI TAKSA / PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2019 alkaen Hyväksytty Paavolan Vesi Oy:n hallituksen kokouksessa 1.11.2018. Vesi- ja viemärilaitostoiminnan aiheuttamien kustannusten

Lisätiedot

Valtuusto 23.05.2005 45, tarkistettu 14.11.2005 75 kunnanhallitus 02.05.2005 151 tekninen lautakunta 13.4.2005 41

Valtuusto 23.05.2005 45, tarkistettu 14.11.2005 75 kunnanhallitus 02.05.2005 151 tekninen lautakunta 13.4.2005 41 1 Euran kunta VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA (1.1.2015 alkaen) Taksa, sen rakenne ja perusteet on hyväksytty, Valtuusto 23.05.2005 45, tarkistettu 14.11.2005 75 kunnanhallitus 02.05.2005 151 tekninen lautakunta

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy

Liittymis- ja käyttösopimuksen. Tunturi-Lapin Vesi Oy Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot Tunturi-Lapin Vesi Oy Vesilaitosyhdistyksen Julkaisusarja nro 64 Helsinki 2016 2 SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 KÄYTTÖMAKSUT Veden myyntihinta /m³ 1,01 1,25 Veden tukkumyyntihinta /m³ 0,56 0,63 PERUSMAKSUT Omakotitalot /vuosi 45,32 56,20 Rivitalot 3-10 huoneistoa /vuosi

Lisätiedot

Versio 2 Päivitetty

Versio 2 Päivitetty Versio 2 Päivitetty 22.02.2017 VEHNIÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKSA 1.1.2017 1 Sisältö VEHNIÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKSA... 1 1.1.2017... 1 Sisältö... 2 VEHNIÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKSA... 3 1 Liittymismaksu... 3 1.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.

UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto. Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9. UURAISTEN KUNTA 1 (4) Tekninen osasto UURAISTEN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESITAKSA Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2013 241. Voimaantulopäivä 1.9.2013 (perusmaksut) Liittyy Yleisiin määräyksiin

Lisätiedot