Kauhavan Vesi Oy perii alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja."

Transkriptio

1 KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus Voimaantulo Kauhavan Vesi Oy perii alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. Kaikkiin lueteltuihin maksuihin, lukuun ottamatta viivästyskorkoa ja perimiskustannuksia, lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.( alkaen 24%) 1 Perusmaksut Kiinteistöjen maksamilla perusmaksuilla katetaan verkoston huollosta aiheutuvia kustannuksia. Kauhavan kaupungin vesihuoltolaitos perii asiakkaalta perusmaksua seuraavasti: Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot Veden perusmaksu: 40 /vuosi. Jäteveden perusmaksu: 50 /vuosi. Rivi- ja kerrostalot Veden perusmaksu: 20/huoneisto/vuosi. Jäteveden perusmaksu: 25 /huoneisto/vuosi. Muut kiinteistöt Veden perusmaksu: 70 /vuosi. Jäteveden perusmaksu: 80 /vuosi. Sprinklauslaitteisto Syöttöputki < 63mm: 100 /vuosi Syöttöputki => 63mm: 150 /vuosi Sprinklauslaitteiston kokeilusta on ilmoitettava vesihuoltolaitokselle. Sprinklauksen perusmaksu sisältää vuosittaisen järjestelmän testauksen, josta ei peritä erillistä palvelumaksua. Palopostit Paloposti: 100 /vuosi. Palopostin perusmaksu sisältää vuosihuollon, josta ei peritä erillistä palvelumaksua. Palopostin rakentamisesta-uusinnasta peritään Kauhavan kaupungilta todelliset kustannukset lisättynä 12%:n yleiskustannuksilla. 2 Käyttömaksut Käyttömaksujen perusteena on kiinteistön käyttämä vesimäärä, joka mitataan vesihuoltolaitoksen asentamalla ja omistamalla vesimittarilla. Kauhavan Vesi Oy perii asiakkaalta käyttömaksua seuraavasti: Vesi: 1.10 / m³ (alv0%) Jätevesi: 2,65 / m³ (alv0%)

2 Vesihuoltolain 19 :n mukaan käyttömaksu voidaan periä myös poiketen edellä mainitusta hinnasta mm.laadun perusteella.(teollisuuslaitoksien tai vastaavien prosessivedet). Vesiyhtiöltä ja vesiosuuskunnilta, jotka eivät ole maksaneet liittymismaksua, peritään tilapäisestä veden käytöstä normaali käyttömaksu kaksinkertaisena. 3 Liittymismaksut Liittymismaksu oikeuttaa liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Vesihuoltolaitos perii liittymismaksua vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston rakentamiskustannusten kattamiseksi. Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Laitos perii vanhoilta asiakkailta lisäliittymismaksua, mikäli maksun perusteena oleva maksuluokka muuttuu. Lisäliittymismaksun suuruus lasketaan maksuluokkien erotuksena lukuun ottamatta sprinklausta, jossa muutos käsitellään uutena liittymänä. Asiakkaan tulee ilmoittaa vesihuoltolaitokselle kiinteistöllä tapahtuneista muutoksista. Mikäli kiinteistöllä on asuinhuoneistojen lisäksi muita huoneistoja, peritään liittymismaksu kaikista huoneistoista erikseen. Liittymismaksu on siirtokelpoinen samalla kiinteistöllä edellyttäen, että liittymästä on maksettu kulutus- ja perusmaksut. Liittymismaksua ei palauteta. Kiinteistön omistajan, jonka kiinteistö hyväksytään liitettäväksi vesihuoltolaitoksen verkostoon, on maksettava vesihuoltolaitokselle liittymismaksua seuraavasti: Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot Kiinteistön kerrosala m² vesiliittymä jätevesiliittymä I < II III > yhteensä Rivi- ja kerrostalot Maksu 1:ltä huoneistoilta Seuraavat huoneistot Vesiliittymä / alv 0% Perushinta Jätevesiliittymä / alv 0 % Perushinta Yhteensä vesi+jv 1:ltä huoneistolta /alv 0%

3 3 Muut kiinteistöt Sisältää teollisuuslaitokset, joissa ei käytetä prosessivettä, liikehuoneistot, toimistorakennukset, sairaalat, hotellit, majoitustilat, hoitolaitokset ja koulut. Kiinteistön kerrosala m² vesiliittymä jätevesiliittymä I < II III > yhteensä Tonttijohtomaksu 600,00 sekä vesijohdon että viemärin osalta (yht.1200,00 ),pitää sisällään runkolinjakaivosta rakennetun osuuden kiinteistön tontin reunaan sekä liitoskaivon kaava-alueella. Mikäli jäteveden määrä tai laatu poikkeaa normaalista asumisjätevedestä, tehdään liittyjän kanssa erillinen sopimus. Erillinen sopimus tehdään mm. prosessivettä käyttävien teollisuuslaitosten, huoltoasemien, pesuloiden, eläinsuojien, maatilojen, teurastamoiden ja kauppapuutarhojen kanssa. Sprinklaus Syöttöjohdon koko mm I < II => Lisäksi liittyminen edellyttää vesihuoltolaitoksen hyväksyntää sprinklauslaitteistolle. Sprinklauslaitteiston kokeilusta on ilmoitettava vesihuoltolaitokselle. 5 Palvelumaksut Lisä- ja erillisvesimittarimaksu Kiinteistölle voidaan vesihuoltolaitoksen suostumuksella määräaikaisesti asentaa lisä- ja erillismittareita. Lisä- ja erillismittareiden käytöstä kuluttajalta peritään veden perusmaksun suuruinen lisämaksu. Avaamismaksu Suljetun vesiliittymän uudelleen avaamisesta peritään 200,00.

4 Ulkopuolisille suoritettavista töistä perittävät maksut Ulkopuolisille palveluita tehdään vain poikkeustapauksissa, esim. laajempien vahinkojen estämiseksi. Suorite Viemärin avaus 60 Vesijohdon sulatus 60 Imupainevaunun käyttö 60 Miestyötunti, joka ei sisälly edellisiin 38 4 Tuntihinta Ajoneuvo Verohallinnon kulloinkin vahvistaman taksan mukainen Kilometrihinta alv 0% Pakettiauto 0,45 Minimiveloitus 1h Maksu tonttijohdon muutostöistä Vesihuoltolaitos perii yleisten toimitusehtojen mukaisesti liittyjältä tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden todellisia kustannuksia seuraavan kustannusjaon mukaisesti: Johdon ikä vuosia Laitoksen kustannusosuus % > Liittyjän kustannusosuus % Hulevesimaksu Hulevesien johtaminen jätevesiverkostoon ilman vesihuoltolaitoksen lupaa on kielletty. Jätevesiverkostoon ilman vesihuoltolaitoksen lupaa johdetusta hulevedestä kiinteistön omistaja maksaa vesihuoltolaitokselle lisääntyneistä käyttökustannuksista 500,00 /vuosi. Kiinteistön omistajalla on vuosi aikaa korjata tonttijohtonsa siitä, kun korjauskehotus on annettu. Vesimittarin luentamaksu Mikäli vesihuoltolaitoksen asiakas ei kehotuksesta huolimatta ilmoita vesimittarin lukemaa, vesihuoltolaitos lukee mittarin ja perii asiakkaalta 20,00 korvauksen. Maksu vesimittarin poistosta tai uudelleen asennuksesta Asiakkaalta peritään vesimittarin poistosta ja uudelleen asennuksesta molempien osalta 40,00 (alv 0 %)suuruinen maksu. Maksu peritään, kun asiakas haluaa tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi ottaa mittarin pois, esim. pakkasen tai muun syyn takia.

5 Maksu rikkoontuneen mittarin vaihdosta Mikäli mittari on rikkoutunut jäätymällä tai muista asiakkaasta johtuvista syistä peritään uuden mittarin asennuksesta mittareineen seuraavasti: 60,00 (alv0%),normaali omakotitalon vesimittari. Vesimittarin tarkastusmaksu Mikäli vesimittari tarkastetaan liittyjän kirjallisesta pyynnöstä ja mittarin tarkkuus todetaan olevan sallitussa rajoissa, peritään liittyjältä < Dn 50 mittareista 50,00. Vastaavasti mikäli mittari lähetetään tarkastettavaksi tarkastusluvat omaavaan yritykseen ja mittarin tarkkuus todetaan olevan sallitussa rajoissa, peritään liittyjältä todelliset kustannukset. Muut palvelumaksut Asiakkaalle tehdyistä töistä, joita palveluhinnastosta tai taksasta ei erikseen mainita peritään vesihuoltolaitokselle aiheutuneet kustannukset lisättynä yleiskustannuksilla 12 %. Mikäli konetyöt laskutetaan asiakkaalta tehdystä työstä lisätään laskuun 12% yleiskustannus Myydyistä vesijohtotarvikkeista peritään ovh hinnaston mukainen hinta sekä pelkästä tarvikemyynnistä että tarvikkeista asennettuna. Lietteen käsittelymaksu: Jätetaksat: Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut 1. Sakokaivoliete 18,60 /m³ sisältää alv 24 % 2. Umpikaivoliete 4,96 /m³ sisältää alv 24 % Ekorosk laskuttaa lietteen käsittelyn ja kuljetusurakoitsija laskuttaa lietteen kuljetuksen kiinteistöltä. Hinnat ovat voimassa alkaen. Lisätietoja: Ekorosk (www.ekorosk.fi) Pohjanmaan jätelautakunta Viivästyskorko ja perimiskustannukset: Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 jokaisesta maksukehotuksesta. Perintään menevistä laskuista perintätoimisto veloittaa asiakkaalta lain mukaiset kustannukset. 5 Kauhavan Vesi Oy

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.

HINNASTO 1.2.2014. Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava. HINNASTO 1.2.2014 Laskutus 040 318 2380 Asiakaspalvelu 040 318 2275 / vesihuolto@kerava.fi Seunalantie 11, 04200 Kerava Vikapäivystys 040 318 4140 (virka-ajan ulkopuolella) TAKSAT Verottomiin maksuihin

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Turun Sataman palveluhinnasto 2013

Turun Sataman palveluhinnasto 2013 Alusmaksu, jätehuoltomaksu ja matkustajamaksu...2 Koneiden ja laitteiden vuokrat...6 Konttiterminaalimaksu...7 Kulunvalvonnan maksut...9 Laiturimaksu...10 Laivojen hinaus- ym. maksut...11 Laivojen kiinnitys-

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen

Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen Hinnasto Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 / 12 HINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen. Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat: LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN 147/74/2011 TEKLA 30 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.1.2005 21 vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisten

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot