Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, Nousiainen Rakenna aina suunnitelman mukaan. Perusasioita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, 21270 Nousiainen 0400 775 114 www.hajavesihuolto.fi. Rakenna aina suunnitelman mukaan. Perusasioita?"

Transkriptio

1 Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, Nousiainen Toimivan maaperäkäsittelyn rakentamisessa huomioitavaa Jätevesitoimijoiden Ajankohtaispäivä KVVY / Tampere Haja-asutuksen vesihuollon kokonaispalvelua: Kenttämittaukset, järjestelmävalinta, suunnittelu Laitteistojen ja maa-aineisten toimitus Maarakennus- ja laiteasennustyöt Järjestelmien huolto ja toiminnan tarkkailu Yhteistyötä useiden laitevalmistajien suuntaan Petri Lankila Hajavesihuolto HVH Oy 1 Hajavesihuolto HVH Oy 2 Perusasioita? Rakenna aina suunnitelman mukaan Ei aina voi tehdä niin, kuin aina ennenkin on tehty Vain pitkällä uralla tekemisiään perusteleva ei yleensä ole oppinut pitkän uransa aikana mitään uutta. Uuden omaksuminen voi tarkoittaa myös uskallusta virheiden myöntämiseen aiemmin tehdyissä kohteissa Aina on varaa parantaa! Ei muutoksia omin päin. Poikkeamiset suunnitelmasta tulee hyväksyttää. Hyvässä suunnitelmassa huomioitu toiminnan kannalta merkityksettömiä muutoksia (sijainti, korkeusasema ) Työselitys on se, minkä mukaan rakennetaan Jos virheitä huomataan, uskalletaan tuoda ne esiin Näytteenottokaivon saa aina lisätä ilman lupaa (korot?) Eri työkohteissa voi olla eri ohjeet. Voi olla useita tapoja tehdä oikein Uskallettava astua suunnittelijan varpaille, ja kieltäytyä huonosta toteutuksesta, vaikka joku sen kuitenkin tekee Hajavesihuolto HVH Oy 3 Hajavesihuolto HVH Oy 4 1

2 Valvonta ja vastuut Ja sitten töihin Vaatiiko kunta KVV-työnjohtajan ennen aloitusta? Mitä työnaikaisia viranomaistarkastuksia edellytetään? Kunnalliset erot suuria. Koskee suunnitelmia, valvontaa ja järjestelmiä. Jos urakoitsija toimii KVV-työnjohtona, kannattaa rajata vastuualue (jäteveden käsittelyjärjestelmän sekä tuloja purkuviemärien rakennustyö tms.) Järjestelmätoimituksella urakoitsija voi varmistaa kokonaisuuden yhteensopivuutta, mutta oma vastuu kasvaa. (Laitetoimituksista saatava myös riittävä kate) Myötävaikutusvelvollisuus Saneerauskohteissa realiteetit usein karuja Kuten uudiskohteissakin, jos jätevedenkäsittelyä ei ole alkujaan osattu erottaa rakennussuunnittelusta Tarkistetaan korot ja annetut mitat Työjärjestys melko tapauskohtainen, yleensä hahmottuu vasta työn alettua Alueet, joihin ei koneella pääse laiteasennusten jälkeen: Kaivu- ja täytemassojen sijoittelu Viimeistellään sitä mukaa, kun vielä ylettyy Hajavesihuolto HVH Oy 5 Hajavesihuolto HVH Oy 6 Oikeat materiaalit Suodatinhiekasta rakeisuuskäyrä, tai tarkistetaan läpäisevyys putkikokeella. 0-8 betonihiekka lähinnä. Tehostemodulien valmistajakohtaiset erityisohjeet huomioitava jakosepelin saatavuus pestynä olematonta Kokoomakerrokseen laajempi valikoima: 5-11 tai 8-16 sepeli (jopa karkea salaojasora) Tiiviit ja rakenteiltaan käyttökelpoiset kaivot ja säiliöt Ei salaojaputkia jakoputkiksi Tiivisteelliset putket siirtoihin (syväjuuriset istutukset) Suodatinkangaslaadut erikseen erotteluun / ankkurointiin Hajavesihuolto HVH Oy 7 Hajavesihuolto HVH Oy 8 2

3 Kättä pidempää Miten pitää massat puhtaina ja erillään Putkikokeella (Fann) voitte suuntaa-antavasti tutkia tarjotun suodatushiekan kelvollisuuden (LTAR-arvo) Imeytyskokeista olisi hyvä hallita edes perusteet, jos joku teettää imeytyskenttää liian tiiviiseen maahan (mutta missä on suunnittelija?) Urakoitsijan kannattaisi yleensäkin hallita kaikki mahdolliset tavat välttyä huonojen toteutusten tekemisestä. Onko kauhan ulottuvilla tilaa eri lajikkeille? Kuljetusten vaatima rytmitys, mahdollinen välivarastointi Suodatinhiekkaa min. 1,5 x tarve, pohjat asennuksiin Riittävällä ylimäärällä varmistetaan puhtaus Jos ei autolla pääse lähelle kippaamaan, onko huoltotietäkään mietitty? Traktori ja kärryt tai minidumpperi työmaasiirtoihin Pidetään ainekset puhtaina, vaikka se työtä lisäisikin. Sattumat putsataan kauhasta, eikä teloilla tiivistetä ym. Hajavesihuolto HVH Oy 9 Hajavesihuolto HVH Oy 10 Aloitetaan purkupaikasta Vapaa purku! Löytyykö ojasta rummunpäätä tai virtaavaa paikkaa. Huomioidaan jäätymisriski Tulvakorkeuksien huomiointi purkukohdan sijoituksessa (kuuluu suunnitteluun) Käytetään tiivisteellisiä putkia myös purkuun, ainakin jos lähellä syväjuurisia kasveja Kivipesäimeytyksen pitää olla valvottavissa Rottaritilä voi myös tukkeutua sisältäpäin, lähinnä laitepuhdistamoissa. (yksi tarkkailukohde lisää) Ankkuroinnit aina tarvittaessa Suodatinkangas kl 3-4 helpoin, jos säiliön muoto sallii Kiila-ankkureilla kallioon Betonipaaluihin Tarvittaessa valetaan laatta (pumppaamot, kyläputsarit) Lätkät pitävät täryttämällä tiivistetyssä 0-31 murskeessa (salliiko valmistaja), vettyneestä hiekasta ne tulevat läpi Salaojituksen varaan vain, jos 110% varma vapaa purku Mikään ankkuri ei tee tehtäväänsä kiristämättä Ja olihan ne säiliöt suorassa Hajavesihuolto HVH Oy 11 Hajavesihuolto HVH Oy 12 3

4 Kun kentän rakenteet nousevat perusmaan pinnan yli: Maata korotetaan ennen kaivuuta jakokerrokseen asti: Savesta tms. tiivistyvästä maasta teloilla jyräten, tähän sitten kerralla valmis kaivanto (allastaminen) Jakokerros tai tehostemodulit saavat nousta täytettyjen reunojen yli, suodatinhiekkakerros kaivannon sisään Samoin toimitaan korotetussa imeyttämössä Usein tuloviemäritkin asennetaan korotetun arinan päälle. Jos riittävä täyttö eristeineen saadaan sopimaan maastoon, tällä usein vältytään pumppukaivolta. Jos joudutaan pumppaamaan, ei ilman kulku saa estyä! Yhdysputki kaivoihin tai erillinen tuuletusputki kenttään Hajavesihuolto HVH Oy 13 Hajavesihuolto HVH Oy 14 Yleistä Purkulinja auki ennen suodattamon kaivamista Purkukaivanto tuodaan ohi kentän päätylinjan ja sitten vasta kenttää avaamaan Tuomalla kokoomakaivo kenttään kiinni vältytään koko päädyn aukikaivamiselta ja säästetään tilaa Kentän ja saostussäiliön kaivantojen väliin jätetään riittävästi ehjää kannasta Säiliökaivannon salaojaa ei viedä kentän pohjan kautta Yksittäisen ison kiven voi jättää kentän pohjasta kurkkimaan, jos poistaminen pehmentäisi koko pohjan Maasuodattamo ei ole imeyttämö Maasuodatin kannattaa yleensä vuorata muovilla Kaksinkertainen aumamuovi varmin tapa Kaivannon pohjan tasaus hiekalla korkoon / muotoon, jos maapohja ei ole sileää Juuret ja terävät kivet siivotaan reunoilta Kokoojakaivo sivuaa suodattamon päätylinjaa, muovi tätä vasten ja kokoomaputket tiiviisti läpi Muovin reunoja ei käännetä kentän päälle, leikataan jakokerroksen korkeudelta Hajavesihuolto HVH Oy 15 Hajavesihuolto HVH Oy 16 4

5 Hajavesihuolto HVH Oy 17 Hajavesihuolto HVH Oy 18 Kerrosten rakentaminen Sepelikerros kokoomaputkien alla hyödytön (hapeton) Kokoomasepelin päälle siirtymäkerros tavalla tai toisella: suodatinhiekkaa tai karkeaa soraa ohuelti vedellä tai täryllä sepelin pintaan, ei suodatinkangasta Suodatinhiekka tärytetään kevyesti tai tiivistetään runsaalla vedellä, kerroksittain. (Lajittumat pinnasta voi sekoittaa vaikka haravalla.) Kokoojakaivon taustat täytetään ja tiivistetään samalla Jakokerroksen putkien tasaaminen millilleen siihen ratasepeliin on raastavaa, osaava työpari on arvossaan Tärkeää saada painumat minimoitua ja tasattua Hajavesihuolto HVH Oy 19 Hajavesihuolto HVH Oy 20 5

6 Hajavesihuolto HVH Oy 21 Hajavesihuolto HVH Oy 22 Hajavesihuolto HVH Oy 23 Hajavesihuolto HVH Oy 24 6

7 Tehostettu fosforinpoisto maasuodattamossa Tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Vaihtoehtoina kemikaaliannostelu ennen saostusta, saostava massa kentässä (tai jälkisaostusyksikkö) Kemikaalisyöttö päälinjaan eikä kuivaan putkeen Biotiittimassa rakennetaan suodatinhiekan väliin omana kerroksenaan. Huomioitava kentän suurempi mitoitus! Jälkisaostus vaatii tilaa ja lisää korkeutta valmistajasta riippuen. Toimii näytteenottokaivona, joten kokoojakaivo voi olla portaaton. Lisäarvona hygienisoiva vaikutus. Menetelmä valittava kohteen olosuhteiden mukaan Hajavesihuolto HVH Oy 25 Hajavesihuolto HVH Oy 26 Ja kansi kiinni Suodatinkangas jakokerroksen päälle, eristetään tai ei Eristys ulotetaan kunnolla ohi kentän reunoista Ei hierota peittomaita piukkaan eikä paineta rakenteita Ohjataan maan muotoilulla pintavedet ohi Ilmastusputket tärkeitä. 80-senttiset saavat vielä olla, mutta metriset ja yli emäntä katkaisee nilkan korkeudelta Huomioidaan laitteille ja säiliöille sallitut peittosyvyydet Tulihan ne tyhjennysputkien kiinnitykset tiivistettyä Laitepuhdistamo ohjeiden mukaan käyttövalmiiksi Tehdään vielä lopuksi se huoltotie kuntoon! Lopussa kiitos seisoo Kiitos ny, ku olit talkkois, ja sul ol vehkeiki mukan Kyllä minä tuon säiliön voin maksaa, mutta työtä en, kun ei sitä ollut tarkoituskaan tehdä kunnolla Mitä se tekis ilman kuittia? Pistä Auringon laskuun Hajavesihuolto HVH Oy 27 Hajavesihuolto HVH Oy 28 7

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

KUVATEKSTI: Tästä se lähtee.

KUVATEKSTI: Tästä se lähtee. 1. Suunnittelu Uima allaskuume iski meihin jo keväällä. Alkuun hautasimme ajatuksen, mutta näin jälkikäteen ajateltuna kevät olisi ehkä paras aika hankkia uima allas. Piha myllerretään, koska sinne joudutaan

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

Mikäpä sen hienompaa kuin uusilla suksilla sujuttelu. Niitä on vielä tehtaan jäljiltä vielä tuunattu

Mikäpä sen hienompaa kuin uusilla suksilla sujuttelu. Niitä on vielä tehtaan jäljiltä vielä tuunattu Suksihuolto PIMP MY SKIES Mikäpä sen hienompaa kuin uusilla suksilla sujuttelu. Niitä on vielä tehtaan jäljiltä vielä tuunattu lisää: kantit viimeistelty timantilla, annettu pohjille vähän fiinimpää rasvaa

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot