Teemana. huomisen ruoka KULUTTAJAN. N o 2/2010. Kuluttajaliike yhdentyy / Pikavippipainajaiselle ei loppua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemana. huomisen ruoka KULUTTAJAN. N o 2/2010. Kuluttajaliike yhdentyy / Pikavippipainajaiselle ei loppua"

Transkriptio

1 N o 2/2010 hinta: 4 euoa KULUTTAJAN Suomen Kuluttaliitto ajen asiantunti Teemana huomisen uoka Kuluttaliike yhdentyy / Pikavippipainaiselle ei loppua

2 Pääkijoitus Nappo 2 10 sisällys 04 Keskiössä kulutta 05 Kukistus huomisen uokaan 06 Patik Bog kaipaa ytmiä uokailuun 08 Ruokahävikki kuiin! 09 Maistuuko kouluuoka vai täyttyykö biojäteastia? 10 Kanat katanolle vaihtoehto kuluttalle 12 Liitto liikenteessä messuilla makkinoilla 13 Työpöydän ääessä Tuula Saio 14 Ruuan hinta aleni Kouvolassakin 15 Sieltä täältä 16 Kuluttaliike yhdentyy 17 Pikavippipainaiselle ei näy loppua 18 Puheenjohtan palsta Pienet päntit 19 Vieaskynä Vastuullisuutta uokapalveluihin 20 Napakat Vielä tuhkapilvestä 21 Gästsidan Ansvasfull måltidssevice 22 Suomen Kuluttaliitto ottaa kantaa 24 Pintaa syvemmältä Ellen Jokikunnas 6 JULKAISIJA Suomen Kuluttaliitto y, Malmininne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , KULUTTAJAN PÄÄTOIMITTAJA Sinikka Tuunen KANNEN KUVA Shuttestock TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA At-Pint Oy, Helsinki 2010 Seuaava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää esittää seuaavilla ehdoilla: 1) Kijoitta on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kijoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttan Nappo -lehti. (esimekiksi: N.N., Kuluttan Nappo 3/2007) 2) Kijoituksia saa muunnella (esimekiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Nettikauppa hakoteillä Jo painkymmenen vuoden an Euoopan komissio on tajonnut at ylittävää sähköistä kaupankäyntiä Euoopan talouskasvun vauhdittaksi. Kovimman väännön nettishoppailun eteen teki edellinen kuluttakomissaai Meglena Kuneva. Hän oli valmis uhaamaan mekittävän osan kuluttansuoakin, jos vain sisämakkinoiden nettikauppa lähtisi nousuun. Euooppalaiset kuluttajäjestöt monet unionin jäsenmaat eivät heikennyksiä nielleet nyt on kuluttansuolainsäädännön kokonaisuudistus uuden komission valmisteltavana. Toisaalta nettikauppa kuitenkin kukoistaa alueella, jonka takana lymyää jäjestäytynyt ikollisuus. Kuluttat nimittäin hankkivat vekosta lääkkeitä. Ikävänä juonteena tähän liittyy lääkevääennösbisnes, mikä ahallisesti mitattuna on eäs suuimmista kannattavimmista ikollisuudenhaaoista. Esimekiksi sikainfluenssapandemian yhteydessä ikollisjäjestöt ansaitsivat miljoonia myymällä huolestuneille kuluttajille vääennettyjä viuslääkkeitä intenetin vekkokaupoissa. Vääennökset saattavat olla lähtöisin Kiinasta tai Intiasta, mutta ne voidaan välittää jonkin EU-maan kautta. Suomeen lähetyksiä postitetaan esimekiksi Ruotsista, Hollannista Keikasta. Ketomansa mukaan suomalaiset tilaavat lääkkeitä netistä, koska silloin voidaan välttää lääkäillä käynti lääkkeet saadaan helposti tavallista halvemmalla. Niin sanottu elämäntapalääkkeitä, kuten potenssilääkkeitä hankitaan netistä, koska tällaisista asioista ei kehdata puhua lääkäille. Viaga onkin maailman vääennetyin lääke. Tilauksen mukana tulevat ilmaiset tabletit, alennukset bonukset houkuttelevat myös. Yksityishenkilö saa hankkia lääkkeitä Euoopan talousalueelta postitse, jos lääkkeiden myyntipaikka on laillinen lääkkeillä on myyntilupa kyseisessä maassa. Reseptilääkkeen ostalla tulee olla voimassa oleva esepti. Lääkkeiden hankkiminen postitse ETA-alueen ulkopuolelta on kokonaan kiellettyä. Lääkkeiden tilaaminen laittomasta vekkokaupasta tukee ikollista toimintaa. Lääkevääennöksistä on löydetty muun muassa otanmykkyä, tiilimuskaa, lattiavahaa mustetta. Hankkimalla vääennettyjä nettilääkkeitä tilaa syyllistyy itsekin ikokseen vaaantaa samalla oman teveytensä. Kukaan ei takaa, mitä valelääke sisältää. Sinikka Tuunen päätoimitta Lääkkeiden tilaaminen laittomasta vekkokaupasta tukee ikollista toimintaa. kuva soile kallio 2 3

3 Ruuan alkupeän uuanlaiton kiinnostuksen avostuksen lisääminen. Luodaan palvelu, joka aktiivisesti päivittäin tuottaa aiheen tietoa sisältöä Lisätään uuan uokakulttuuin avostusta kiinnostusta lisääviä oppisisältöjä opetussuunnitelmiin vahaiskasvatuksessa sekä peusopetuksessa. sosiaali- teveys- elintavikehallinto yhdessä sosiaali- teveyshallinto sekä opetushallinto kunnat EU elintavikehallinto yhdessä tuotantoketjun kanssa kuluttajien tapeisiin vastaamisesta Ruokastategian työyhmän puheenjohtana toimi vuoineuvos Simo Palokangas vaapuheenjohtana johta Tei Andesen Fazeilta. Työyhmän jäseniä olivat puheenjohta Juha Mattila MTK:sta, pääsihteei Sinikka Tuunen Suomen Kuluttaliitosta, johta Risto Pyykkönen S-yhmästä, avitsemustutki Patik Bog, pofessoi Sipa Kuppa MTT:stä sekä toimitusjohta Mako Pakkinen Seedi Oy:stä. Työyhmän sihteeinä toimi Kaisa Kattunen. tavoitteet toimenpiteet KUKa vastaa? opetushallinto Lisätään/integoidaan kotitalousopetuksen teveystiedon oppisisällöt vahvemmin osaksi koulun toimintaa, aloitetaan kotitalousopetus jo ala-asteella. teveellisen syömisen peusta uokaan kiinnostus ateiat Kunnon opetushallinto koulutusta sisällytetään kouluuokailu opettain- osaksi uokakasvatus Liitetään osaksi opettajien työtä. opetushallinto, kunnat, jäjestöt T tinvaaisen avitsemuksellisen laadun paantami- ais- joukkouokailun mahdollistamiseen hetkien teisten ateioiden väheneminen, napostelun lisään- huippuosaamiseen -innovaatioihin seen, ovat tapeen. Huippusuoitus peustuuyh- uuanlaittoon, ankäyttö vähenevä tomuus sen teveysvaikutusten kannalta ovat osaamatavitsemuk- suuntauksia uhkaavia ulevaisuuden elintavike- opetushallinto, kunnat osaksi kouluuokailun valmistamista ta- koululaisia päivähoitolapsia Aktivoidaan mahdollisuuksien mukaan. uuan itse ottoa myös vahvistetaan joilua, ta osin etenkin kasvisten, hedelmien majo- kaikil- Suomessa täyty eivät Ravitsemussuositukset sijoitumme euooppalaisessa kulutusvetailussa hei- suosituksesta selvästi jäämme syömisessä jen tön sekä alkoholinkäytön lisääntyminen. nämä uo- käy- juomien uokien sokeipitoisten tyminen siihen liittyvien elintapasaiauksien lisääntymistä. ylipainon selittävät osaltaan kavaliomuutokset tapamekintöjä niiden läpinäkyvyyttä. tavoitteet toimenpiteet KUKa vastaa? tuotanto- alkupeä- uokien Vahvistetaan kunnat, paikalliset tuottat lostat havasta asiasta syömisen suhteen on yhtä suui yk- avioitaessa teveysvaikutuksia Ruokavalion kosti. simielisyys kuin monipuolisesta unsaasta kasvis- Kansallinen uokastategia 2030 Keskiössä kulutta painon ehkäisy. Ylipaino on monimuotoinen koko- yli- keskeistä onkin teveysvisiossa Tulevaisuuden naisuus vastaavasti ehkäisevien toimenpiteiden kapalvelua > paikallisen sesonginmukai- uo- julkista osana lähiuokaa Vahvistetaan sen uuan avostaminen. väkoti- kouluuuan sekä vanhusten uuan päi- etenkin - joukkouokailun Vamistetaan sekä auhallisiin ateiaytmiin tasaiseen yhteisiin kokeakoulutason koulutusohjelmiin yhdytään tavittaviin toimiin. < Vuoineuvos Simo Palokangas luovutti apotin ministei Sikka-Liisa Anttilalle. Huippusuoitus peustuu huippuosaamiseen -innovaatio Stategian julkistaminen veti puoleensa tiedotusvälineitä. Stategiatyöyhmä vastasi tiedotustilaisuudessa median kysymyksiin. Suomalaisen uoka-alan kasvu, kilpailukyky tulevaisuus noavat kuluttajiin heidän tapeisiinsa, maa- metsätalousministei Sikka-Liisa Anttila koostaa. teksti sai okko kuvat soile kallio Huomisen uoka esitys kansalliseksi uokastategiaksi luovutettiin Anttilalle kesäkuun puolivälissä Valtioneuvoston linnassa. Luovutettu apotti vastaa maaskuussa 2009 pääministei Matti Vanhasen asettamaan toimeksiantoon. Anttila kiittää stategiatyöyhmää ansiokkaasta kunnianhimoisesta työstä, jonka tuloksena on syntynyt yksimielinen konkeettinen ehdotus kansalliseksi uokastategiaksi. Pyimme saamaan selonteon eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian sekä toimenpiteiksi seuaavaan hallitusohjelmaan. Tästä on hyvä tkaa, Anttila toteaa. Vastauksia tapeeseen Tave kansallisen uokastategian laatimiseen lähti muun muassa elintavikkeiden globaalin kysynnän tajonnan vaihteluista, ilmastonmuutoksesta, bioenegian kasvavasta tapeesta, EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuudesta sekä Suomen omista kansallisista tavoitteista. Selvitimme kysymyksiä tajolla olevan uuan määästä laadusta sekä kuluttajien odotuksista, ilmastonmuutoksesta ympäistön tilasta, uokaketjun vastuullisesta toiminnasta, kilpailukyvystä kannattavuudesta sekä uuan teveyden välisistä yhteyksistä. Esitämme tavoitteita, otamme niihin kantaa sekä ehdotamme myös toimenpiteitä, työyhmän puheenjohtana toiminut vuoineuvos Simo Palokangas ketoo. Kansallisen uokastategian tavoit- kossa tavoitteena tulee olla väestötasolla entistä Jat- osalta. nuoten lasten muassa muun aloitettu toteutuminen Suomessa. avitsemuksellisen laadun aistinvaaisen siin kannustaminen. ateiatilantei- sosiaalisiin laiton selkeiden ateioiden väheneminen. Näiden uuan- on avitsemuksessa ongelma lisääntyvä Yhä käyttö. maittava kasvisten monipuolinen unsaampi, tusta tavoitteena lisätä kouluuokaa syövien ahoi- laatua kouluuokailun Paannetaan valmisuokien käyttö, minkä seuauksena väestö pikauokailu napostelu, lisääntyvä on tilalla oppilaiden määää. ti vahvaa suomalaisten kiinnostus uokavalion peinteises- ollut on teveysviestintä Suomalainen itse uuan valmistamisesta. Kiinnostus teveelliseen alkupeästä sen uuasta; kauemmas yhä etääntyy tus (päiväkodit, koulut, saiaalat, vanhain- ajoi- sopiva joukkouokailun Vamistetaan koulupäivän aikana. kouluissa pitkän välipalaa Tajotaan kodit). lussa einomainen. Viestinnän siityessä yhä enem- vetai- euooppalaisessa on teveysvaikutuksiin kasvaessa eikoisuokavalioiden lisääntyessä julki- vaatimuksen vuoovaikutteisuuden vekkoon, män uokakulttuuiin ylipäätään. Huomion kiinnittämi- uokaan kiinnostusta edellyttää uokavalioon syyteen johtaa myös teveellisempään syömiseen. teveelli- kuin ominaisuuksiin muihinkin uuan nen poliittiset päättäjät, veohallinto majojen kulutuksen hedelmien vihannesten, lisääminen. kiinnostukseen teveellisen syömisen vaihtoehdois- vastannut kasvavaan kuitenkaan ole ei viestintä nen ten kuluttahinnan alentamiseksi saan- kasvis- atkaisu hintapoliittisia Käytetään (ks. myös luku 2). vähävaaisille helpottamiseksi nin menettänyt uskottavuuttaan vaikuttavuuttaan. on avitsemusviestintä julkinen Seuauksena ta. elintavike- opetushallinto, kunnat sissa, työpaikoilla saiaaloissa on päivittäin 75 po- oppilaitok- päiväkodeissa, piiissä Ruokapalvelujen avitsemuksellisesti että kasvatuksellisesti on huo- sekä mekitys niiden joten suomalaisista, senttia haiskasvatusta peusopetuksen välipala- va- osana hedelmä päivittäinen Tajotaan jäjestelmää. mielinten kolmannen sektoin intessialueittain toi- julkisten kaantunut on viestintä Nykyisellään paantaa joukkouokailun laatua pitäen huoli siitä, tuvata keskeistä on Tulevaisuudessa mattava. kauppa, jäjestöt lostat, tuottat, elintavikehallinto, jojen menekkiä. ma- hedelmien vihannesten, Edistetään teena on, että kuluttat saavat tulevaisuudessakin iittävästi tuvallista, teveellistä, maistuvaa, vastuullisesti tuotettua kohtuuhintaista uokaa. Siksi kotimaisessa uokaketjussa toimivien alkutuottajien, teollisuuden, kaupan ammatti-keittiöiden on pystyttävä toimimaan kannattavasti kansainvälisesti kilpailukykyisesti. Vahva kasvustategia Esitys uokastategiaksi kasvoi työn edetessä vahvaksi kasvustategiaksi. Työyhmän mukaan ilmastonmuutos, Suomen luonnonvaat puhdas vesi sekä kokean tason osaaminen mahdollistavat uuantuotannon avon kaksinketaistumisen tulevina vuosikymmeninä, mikä mekitsee neljän posentin vuotuista kasvutavoitetta. Kasvu koostuu sekä viennistä että siitymisestä entistä kokeamman lostusasteen tuotteisiin. Suomella on ilmastonmuutoksen myötä sekä velvollisuus että mahdollisuus tuottaa uokaa tulevaisuudessa entistä enemmän yhä monimuotoisemmin. Esimekiksi luomutuotannosta lostetaan tällä hetkellä vain kymmenen posenttia luomutuotteiksi, Anttila huomauttaa. Ruokastategia katsoo vuoteen Koska maailmaa on mahdotonta suunnitella 20 vuotta eteenpäin, stategia vaatii tkuvaa päivitystä. Stategia ei ole pojekti vaan elävä posessi, Palokangas sanoo. kouluuuan suosio on nyt laskussa. Elämänytmien Esimekiksi syödään. myös uoka oleva tajolla että ole. Jatkossa tavitaan vastuutaho, jonka päätoi- infomaatiolähdettä liittyvää uokaan kokoavaa eikä toa uuan teveellisyyteen, vastuullisuuteen ymtie- tajota uokaviestintää keskittää on mena päistöön liittyvistä vaikutuksista anmukaisella iaytmejä, minkä seuauksena napostelu on saanut ate- peinteisiä sekoittaneet myös ovat muutokset kykenee vuoovaikutteiseen keskusteluun suus-, alkupeä- tuo- avitsemukselli- Ruuan tantotapa-infomaation Ruoka kauppa 6 Suomalaisen uokajäjestelmän kilpailukyvyn lähtökohtana on kuluttajien heidän muuttu - vien tapeidensa ymmätäminen, mikä edellyttää attelutavan muutosta koko uokajäjestelmässä. Tulevaisuudessa uuan kulutuksessa on siiytty pelkästä nälän tyydyttämisestä kokonaisvaltaisen hy - vinvoinnin koostamiseen. Ruokaan liittyy tulevaisuudessa yhä enemmän yhdessäoloa tekemistä, hyvinvoinnin tavoittelua itsensä toteuttamista. Aki viikonloppu eottuvat yhä selvemmin toisistaan teksti sai okko kuvitus kisti pohpelto uuanlaittoon käytetyn an uokailukäyttäytymisen suhteen, mutta vaatimus uuan hyvästä maus - Näihin lauseisiin tiivistyy Huomisen niin uoka akea esitys kuin kansalli- viikonloppua. Kuluttajien ta koskee odotusavo seksi uokastategiaksi on, että kaupan -apotin visio. Vision toteuttamiseksi oleva uoka vastaa eettisyyden vastuullisuuden vaatimuksiin. Ruuan kuluttaminen yhteistä päätöstä eilaistuu tehdä tulevaisuudessa uoka- (esimekiksi tavitaan kuluttakeskeistä näkökulmaamuuttajiaalasta vanhusväestö, kasvuala, uuan yhden sen hengen tekijöiden taloudet, Ympäistön lapsipeheet, vaassa avostuksen lisäämistä sekä uutta uokapolitiikkaa uoka-asioiden hallin- aki, viikonloppu). Myös maahanmuuttat tuovat tomallia. tullessaan omat uokakulttuuinsa makumieltymyksensä. Lisää kilpailukykyä Suomalaisen uokajäjestelmän kilpai- Jokainen lukyvyn lähtökohtana suomalainen on kuluttajien nivoutuu uokajäjestelmään heidän muuttuvien tapeidensa ymmätäminen. Kun uokajäjestelmä on kuluttan oolissa. Myös uuan aaka-aineen tuotta, losta, läpinäkyvä, kokki kuluttat kauppias luotta-ovat uuan kuluttajia. avoin vat Eilaistuvien sen toimintaan. toiveiden ymmätämiseksi tavitaan tehokasta kommunikaatiota uokajäjestelmän toi- Ruuan tuottamisen kuluttamisen vastuullisuus nousevat kilpailutekijöiksi. mijoiden Pakkausmekinnät kesken, jotta kehittyvät, tajonta tyydyttäisi myönteistä kuluttamista. kysyntää. Tavitaan koska kuluttat myös avostavat uudenlaisia alkupeän yhteyksiä kontakti - yksiselitteistä mekintää. Osaamista kehitetään tkuvalla viestinnällä kou- Ateiat kunniaan pinto. Osa kuluttajista hakee suoia yhteyksiä uuan tuottajiin Kulutusta lostajiin ohtaan myös tästä ve- syntyy uudenlaisia lutuksella. okannustimin. kelukanavia, kuten uuan nettikauppa toikaupan uusi tuleminen. Uhkaavaa ylipainoa ehkäistään keskittymällä teveelliseen syömiskäyttäytymiseen napostelun, pikauokailun valmisuokien käytön vähenemisen myötä. Myönteinen muutos edellyttää kiinnostusta uokaan uokakulttuuiin sekä aktiivista avitsemusviestintää. Koska 75 posenttia suomalaisista on päivittäin eilaisten uokapalvelujen piiissä, joukkouokailun laatua kehitetään. Tasainen ateiaytmi auhalliset ateiahetket nousevat teveellisen uo- Tuotteiden sisällöstä ominaisuuksista on pys - ilmastonmuutoksen myötä paanevien kasvuolosuhteiden tyttävä viestimään ansiosta. ymmäettävällä Kasvu edellyttää lä tavalla. koulutettu Pakkausmekintöihin osaajia sekä vahvaa kiinnitetään entis- läpinäkyvältuotekehityspanostustatä enemmän huomiota selvitetään, mitä mahdolli- Vahvasta peustutkimuksesta syntyy innovaatiota, suuksia on jotka yhtäältä saatetaan niiden tuotteiksi standadointiin kavalion peustaksi. toisaalta palveluiksi. suomalaisille Huippulaatuista kuluttajille uokaa täkeiden tietojen sisällyttämiseen. todennäköisesti Alkupeän ilmastomuutoksen yksiselitteinen myötä paane- mekintä vat kasvuolosuhteet. Ruokasektoin kasvun aikaannousee kuluttajien saamiseen tavitaan avostuksissa koulutettu osaajia kokealle. jäjestelmän joka potaaseen myös koulutukseen, tutki- Tuottamisen kuluttamisen mukseen, neuvontaan, vastuullisuus hallintoon jäjestöihin on yksi tulevaisuuden kilpailutekijä oista sekä sektoin siksi sen toimijoiden eityisen avostusta. vastuullisuus- tuotekehityspanostusta, huolenpitoa luonnonva- Kun alaa avostetaan sillä on hyvä maine, se myös mekinnän sisällön houkuttaa osaavia kehittäminen työntekijöitä investointe. käyttöönotto Alan ammatteihin tähtäävän koulutuksen suunnittelu on täkeää, ovat selvitettäviä asioita samoin (ks. täydennys-, myös muuntoluku tkokoulutus. Koulutustapeen aviointia vaten ta- 8). Vastuullisuuden ei ulottuvuudet uuan tuvallisuus, avitsemus, työhyvinvointi, taloudellinen vastuu, ymvitaan työvoimasuunnitelma vuoteen 2030, johon titalousopetuksesta. koulutuksen määä laatu voidaan peustaa. Koko jäjestelmässä Tulevaisuuden globaalissa kilpailussa tutkimuksen päistövastuu, eläinten hyvinvointi paikallisuus kehitystyön pitää tavoitella alan paempaa kilpailukykyä siis palvella suomalaisia kuluttajia pitää mekintää pohdittaessa ottaa tasavetaiseen palvelemalla myös vientimakkinoita. Suomen uotakasteluun. ka-alalla on kansainvälistenkin avioiden mukaan Kukistus huomisen uokaan Vuonna 2030 suomalaiset syövät maukasta, teveellistä, kestävästi tuotettua tuvallista uokaa. Kuluttajien kysyntään vastaa osaava kansainvälisesti kilpailukykyinen uoka- palvelujäjestelmä. Alan kehitystä tukee kokean tason tutkimus- kehitystyö. Huippuosaamista Vuonna 2030 uokasektoi on kasvuala Suomen luontaisten vahvuuksien sekä syntyy vain huippuosaamisella. Kuluttajien kasvattaminen aloitetaankin jo päiväkodeista kouluista. Tavitaan myös uutta työvoimaa, kuten maahan- Ilmastonmuutos muuttaa viljelyvyöhykkeitä, mikä vaikuttaa tuotantomahdollisuuksiin. Toinen globaali kysymys on makean veden iittävyys laatu. Tulevaisuudessa koostuvat niin hiililanjäljen kuin vesilanjäljen mittaamisen mekitys. Tavoitteena on hyödyntää ilmastonmuutos täysimäääisesti kehittämällä tuotantoa kilpailukykyä muun muassa innovatiivisen kasvinlostuksen avulla. Samalla ehkäistään aktiivisesti ilmastonmuutosta vähennetään vesikuomitusta sekä edistetään ympäistö- Vaikuttavaa politiikkaa Kuluttamisen ne ohuksen saatetaan tuotteiksi pitää palveluiksi. tapahtua Tällä hetkellä esimekiksi Tekesin ahoituksesta suhteetto- Tulevaisuudessa uoka aaka-aineet pääasialli - sesti viestinnällä kulkevat man pieni osa entistä koulutuksella kohdentuu enemmän elintavikealan yli tutkimuk- kuluttajien ajojen. tietämystä osaamista laitosten kautta. tkuvasti Kuluttajien kehittäen. tapeiden ymmätä- Toissiisena, seen kehitykseen niin yitysten kuin tutkimus- Kasvavaa tuontia vastaan Suomella on tajota miseen peustuva kokean tutkimus- lostusavon kehitystyö (T&K) vientituotteita. pohutuu toteutuksen vahvaan Osaamme peustutkimukseen. vastata oikeudenmukaisuu- kuluttajien Tutkimus- vaikka käytännön kehitystoiminnan ahoitus on tällä hetkellä pistaloitunut hankalana, den kannalta tapeisiin pienet toiveisiin hankkeet nähdään ovat oikeahintaisilla, hallinnollisesti veotuksen kei - laadukkailla askaista niin ahoittajille tuvallisilla kuin toteuttajillekin. tuotteilla. Tavinot, jossa positiiviset taan laajempia kokonaisuuksia, kannustimet jotka johtavat ovat pa- sanktioita On täkeää, että EU:ssa säilyy yhteinen esimekkinä maatalouspolitiikka hedelmien, vielä vuosin vihannesten täkeämpiä, majojen avonlisäveon jälkeenkin alentaminen että toiminta-(ksedellytykset Suomessa tuvataan. Tuot- myös luku 5). tavuutta kasvatetaan investoinnein sekä toteutetaan tuotannon kestävyyttä kannustavat maatalouden ympäistöjäjes- Kuluttajien toiveena on valinnanvaa, mikä haastaa telmät. tuotantopanosteollisuutta, alkutuotantoa, lostusta, uokapalvelu Huoltovamuus kauppaa pitää eilaistamaan valikoimiaan. Myös luomuuuan, lähiuuan, sesonkiuuan Edellytykset kotimaisen elintaviketalouden kilpailukykyiselle toiminnalle eli pk-yitysten huoltovamuuden tuotteiden pitäminen peustalle valikoimissa ovat olemassa. Jatkuvan Huoltovamuus tajonnan peustuu vamistamiseksi yksi- lisää eilaistumista. tyisen julkisen sektoin yhteistyöhön logistiikkaongelmien voittamiseksi tavitaan entistä tiiviimpää Ruokajäjestelmää yhteistyötä pk-yittäjien koskeva päätök- kesken. On kumppanuuteen. myös tapeen senteko selvittää, koodinoidaan miten nykyistä hallinnollisten paemmin uoka-asioiden uokapolitiikan säädösten tulkintaa uudenlaisella sovellusta oganisoinnilla voidaan valtionhallinnossa. Myös tuotannon kuluttat, määän kauppa, eli uo-avioidun iskin suuuuden eiyttää esimekiksi yityksen kapalvelut, peusteella. lostus tuottat ovat osa uusia akenteita. 4 5 T kehitystoiminnan ahoitus on tällä hetkellä pis- Tutkimus- peustutkimukseen. vahvaan pohutuu (ks. myös luku 8). käyttöön tehokkaampaan vaojen tuloksiin empiin vuala vuonna Tähän peusteita antavat kas- on uokasektoi että asetetaan, avoitteeksi ten unsaat puhtaat maapeä- vesivaat sekä ku- vahvuudet, luontaiset suomen muassa muun tusalan hallinto yhdessä elintavikealan hal- elintavikeope- yhdessä hallinto opetusalan linnon alan yitysten jäjestöjen kanssa Tehostetaan peus- soveltavan tutkimuksen välistä kummankin sisäistä koodinointia. vässä t&k:ssa on kulutta- liitty- Ruokajäjestelmään painopistealueet, tavoit- valitut yhteisesti lähtöiset, palveluketjujen kehittäminen akensa helpotta- palvelujen liittyvien uokaan nousee Täkeäksi miseen kuluttat hakevat yhä enemmän eilaisia vat kasvuolosuhteet. Ruokasektoin kasvun aikaanpaane- myötä ilmastomuutoksen todennäköisesti tetaan mitattavat tavoitteet seuattavat ase- avainalueille, esussit Kohdennetaan taso valituilla maailmanluokan teena mittait. segmenteillä. kät tekniset yksityiskohdat eivät takaa menestystä. pel- sillä näkökulmasta, käyttäjäystävällisyyden sesti sessä syömiskäyttäytymisessä. tymiseen johtavia on politiikkatoimia Suomessa jo saamiseen tavitaan osaajia koulutettu jäjestel- palvelu. Ruokaa palvelu pitää takastella eityi- lisään- käytön uoka-aineiden Näiden saannista. ten teveelli- kokonaisuuksiin laajoihin keskittyä pitää mukseen, neuvontaan, hallintoon jäjestöihin tutki- koulutukseen, myös potaaseen joka män -vaat kanavoidaan nykyist&k Ruokajäjestelmän olevat tahot yhdessä pk-yitysten kanssa vastuussa kehittämisestä yitysten Tekes yitysten mahdollisuuksia hyötyä T&K:sta pk- eityisesti sektoin koko Paannetaan oista sekä sektoin sen toimijoiden avostusta. luonnonva- huolenpitoa tuotekehityspanostusta, misesta. Täkeää on kiinnittää huomiota kuluttajien huippuosaa- vain syntyä voi uokaa Huippulaatuista pystyy nykyistä paemmin ala koodinoidummin tä sen kautta. tiedottami- vekostoitumisen esimekiksi houkuttaa osaavia työntekijöitä investointe. hyvä maine, se myös on sillä avostetaan alaa Kun novaatioahoitusta, kuten in- julkista hyödyntämään tekesin vao. tuottajien osaamisen lisäksi. Kuluttajien osaami- lostajien uokapalvelujen, kaupan, osaamiseen niin päiväkoti- kouluuokailusta kuin koulujen ko- koulusta, päiväkodeista alkaa kasvattaminen sen titalousopetuksesta. telu on täkeää, samoin täydennys-, muunto- t- suunnit- koulutuksen tähtäävän ammatteihin Alan vitaan työvoimasuunnitelma vuoteen 2030, johon ta- vaten aviointia Koulutustapeen kokoulutus. yhdessä opetushallinnon uokajäjestel- elinkeinohallinto hallinto elintavikealan män muiden toimijoiden kanssa koulutuksen määä laatu voidaan peustaa. koulutus neuvontapal- tuotekehitys, tutkimus, suuden tapeita mukaan tulevai- vastaavat velut koko jäjestelmän sen ei osien näkökul- tapeita nykytilaa palvelujen Avioidaan tojen sisäistä synkonointia sekä yhteenso- toimin- jäjestelmän edesauttaa mikä mista, kanssa. Edistetään innovatiivista uokatuot- eunaehtojen muiden sektoin vittamista makkinaosaaminen, liiketoiminta- lukien muun muassa tiedonhankinnassa -käytössä, ve- osaamista uutta tavitaan jäjestelmässä Koko makkinaosaamisessa sekä vastuullisen kulutuksen tuotekehityksessä, innovatiivisessa kostoitumisessa, konsepteiksi koulutuksella ei toimijoiden uusiksi yhdistämistä -palvelujen teiden tointi. konsep- sekä innovaatiot kehitystyön pitää tavoitella alan paempaa kil- tutkimuksen kilpailussa globaalissa Tulevaisuuden palvelemalla myös vientimakkinoita. Suomen uokuluttajia suomalaisia palvella siis pailukykyä suuden tapeisiin fokusoitua tutkimusta, tulevai- Vahvistetaan yhteistyöllä. välisellä vekostoitumista tavitaan sekä alan ei tahojen huomioimisessa. ulottuvuuksien ei tuotannon neuvontaa, koulutusta tuotekehitystä. huippututkimusta (kuten avitsemusasiat elintamukaan avioiden kansainvälistenkin on ka-alalla tainen osa elintavikesek- luon- on Kansainvälisyys luopinto. kokeakou- liittyviä toiin että tutkimuksesta kehittyy innovaatioita että siihen, satsattava on tkossa mutta vikehygienia), keskinäistä tehtävänkoa. tehtäviä toimijoiden ei Täsmennetään Selvitetään mahdollisuudet Itämeen alueen kellä esimekiksi Tekesin ahoituksesta suhteettohet- Tällä palveluiksi. tuotteiksi saatetaan ne opetushallinto sekä alan ammattijäjestöt tutkimuslaitokset kokeakoulut, yliopistot, esimekiksi koulutusyhteistyön aloittaminen Itä- kansainvälisesti, että Suomessa kesken toimijoiden mukseen, koulutukseen neuvontaan saadaan jä- tutki- alan Jotta kesken. valtioiden alueen meen entistä paempaa yhteistyötä koodinaatioita ei tavitaan kokonaisuuksia, johdonmukaisia keviä vianomaisten alan toimijoiden kesken. seen kehitykseen niin yitysten kuin tutkimustutkimuk- elintavikealan kohdentuu osa pieni man Tehdään kattava suunnitelma uokajäjeskaikki uokajäjestelmän toimit miseen peustuva tutkimus- kehitystyö (T&K) ymmätä- tapeiden Kuluttajien kautta. laitosten lee kasvamaan sen on oltava avointa eettisesti tul- uokasektoille ekytointi maahanmuuttajien Kohennetaan uokasektoin mainetta osaavana tulevaisuuden alana toiminnan läpinä- keskusteluyhteyksien luomisen kautta. paantamisen avoimuuden kyvyyden viin iittää tulevaisuudes- tehtä- ei alan työvoimaa kiinnostuneet, myös maa- tulemisesta alalle sakin kestävää. Ulkomailta tulevat tavitsevat usein omia hanmuuttat, löytävät opetus-, työvoima- elinkeino sekä maata- avoitteeksi asetetaan, että uokasektoi on kas- Tvuala vuonna Tähän peusteita antavat muun muassa suomen luontaiset vahvuudet, kuten unsaat puhtaat maapeä- vesivaat sekä huippututkimusta (kuten avitsemusasiat elintavikehygienia), mutta tkossa on satsattava siihen, että tutkimuksesta kehittyy innovaatioita että empiin tuloksiin vao (ks. myös luku 8). Täkeäksi nousee uok palveluketjujen kehitt miseen kuluttat hake palvelu. Ruokaa pa sesti käyttäjäystävällisy kät tekniset yksityiskoh Huippulaatuista uokaa misesta. Täkeää on kiin osaamiseen kaupan, tuottajien osaamise sen kasvattaminen alka niin päiväkoti- koulu muun muassa tiedonh kostoitumisessa, innov makkinaosaamisessa s tuotannon ei ulot vekostoitumista tavi toimijoiden kesken Suo esimekiksi koulutusyh meen alueen valtioid mukseen, koulutukseen keviä johdonmukais entistä paempaa yhte vianomaisten alan to maahanmuuttajien e lee kasvamaan sen o kestävää. Ulkomailta tu heille äätälöityjä koulu

4 Patik Bog kaipaa Rytmiä uokailuun Ravitsemustutki Patik Bog palauttaisi suomalaiseen uokakulttuuiin siitä kadonneen ateiaytmin nautittavuuden. teksti sai okko kuva Shuttestock Suomesta löytyy Bogin mukaan kahden ääipään ihmisiä: niitä, joita uoka ei kiinnosta sekä niitä, jotka suhtautuvat uokaan liiankin vakavasti. Jos ei ole kiinnostunut uuasta, ei voi syödä hyvin. Toisaalta tosikkomaisuus vie syömisestä ilon. Ihanteellista olisi löytää ääipäiden väliltä sopiva balanssi, jossa isot lint peusasiat ovat kunnossa. Bog osallistui kansallista uokastategiaa valmistelleen stategiayhmän työskentelyyn tuoden mukaan oman ammattitaitonsa avitsemuksen asiantuntina. Bog näkee avitsemuksen pahimpina uhkina uuanlaittoon käytettävän an yhteisten ateioiden vähenemisen sekä napostelun lisääntymisen. Ruokavaliomuutokset selittävät osaltaan suomalaisten ylipainon kasvua siihen liittyvien elintapasaiauksien lisääntymistä. Siksi keskeistä onkin ylipainon ehkäisy. Rytmi hukassa, paino nousussa Syitä ylipainon nousuun on monia. Jos ongelman kiteyttää yhteen sanaan, kyse on ateiaytmistä eityisesti sen puutteesta. Suomalaiset kadottivat uokailun ytminsä paikymmentä vuotta sitten edellisen laman aikoihin 1990-luvun alussa. Samalla, kun ateiaytmi lähti hajoamaan, paino lähti nousemaan, Bog sanoo. Työelämän vaatimukset alkoivat kasvaa elämisen tahti kiihtyä. Valmisuokien käyttö pikauuan syöminen lisääntyivät. Kiistyvien esussien myötä joukkouokailun laatu huononi. Tutkimusten mukaan jopa 30 posenttia koululaisista jättää kouluuuan väliin vain puolet aikuisista syö työpäivän aikana lounaan. Kun ei syödä kunnon uokaa, syödään jotain muuta, napostellaan. Elämänytmin muutoksen seuauksena suomalaiset syövät tänä päivänä yhä epäteveellisemmin epäsäännöllisemmin, yhä havemmin kotona yhä vähemmän kunnon ateioista. Samalla stessataan liikaa liikutaan sekä nukutaan liian vähän. Suomalaiset etääntyvät yhä kauemmas uoasta, sen alkupeästä uuan valmistamisesta. Kyseessä on melkoinen hyvinvointiongelma, jonka myötä teveysiskit kasvavat. Tämän kehityksen pysäyttäminen kääntäminen on välttämätön teveellisen uokavalion poh. Kiinnostus alkaa lapsuudesta Bog peäänkuuluttaa aitoa kiinnostusta uokaa kohtaan haluaa välttää liian ahdasmielistä teveysintoilua. Esimekiksi lasten nuoten kuuluukin olla jossain määin välinpitämättömiä uuan suhteen, kunhan syövät oikeaa uokaa. Enemmän olisin huolestunut 10-vuotiaasta, joka takkailee jokaista suupalaansa. Se, että ihminen tykkää kakista, ei ole ongelma. Ongelmaksi kakin syöminen muuttuu, jos sitä syödään nälkään. Kun kakit tai muu napostelu kovaavat kouluuuan ateiat, ollaan vääällä polulla. Kiinnostus uokaa kohtaan alkaa lapsuudesta. Siksi koulut päiväkodit ovat mekittäviä kasvattajia tässäkin asiassa. Jos Bog saisi päättää, kouluissa lisättäisiin kotitalouden opetusta se aloitettaisiin jo päiväkodeista. Kehitys asettaa suuia haasteita kaikkeen joukkouokailuun. Jos uoka on hyvää maittavaa, kyllä sitä syödään. Ruokailun tulisikin olla auhallinen entouttava hetki sen sian, että nopeasti vain tankataan jotakin. Syöminen saa olla kivaa. Bog ei teilaa valmisuokienkaan käyttöä, kunhan niistä tehdään ateia lisäämällä innalle kasviksia nauttimalla ne auhassa. Ihmisten tulisi pysähtyä uuan ääeen avostaa sitä. Ruuan tekemisessä sen yhdessä nauttimisessa koostuvat myös sosiaaliset tekijät. Hyvä uoka, paempi teveys Suomessa teveysviestintä on ollut peinteisesti vahvaa. Julkinen viestintä ei Bogin mukaan kuitenkaan ole onnistunut vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen teveellisen syömisen ei vaihtoehdoista. Suhtautuminen uokaan on muuttunut ahdasmieliseksi jopa liian teveyshakuiseksi. Esimekiksi kouluuuan avintosisältöä, laatua syömistä on tutkittu, mutta ei uuan aistinvaaista laatua, kuten makua. Kuluttajille tulisi tajota yppyotsaisen teveysintoilun sian monipuolista tietoa anmukaisella tavalla aktiivisesti vuoovaikutteisesti. Liian moni attelee edelleen, että teveellinen uoka on mautonta, hajutonta, suolatonta asvatonta. Ihmiset tulisi saada ymmätämään, että teveellisempi syöminen ei takoita hekuista luopumista. Kun syö hyvän makuista uokaa, siitä nauttii enemmän se on myös paempaa kuin huono uoka. Kiinnostus uokaan koskee oleellisesti myös ympäistökysymyksiä. Käjistäen voidaan sanoa, että mitä jäkevämmin syö, sitä pienemmän lanjäljen jättää. Ravitsemusalan asiantunti Patik Bog painottaa säännöllisen syömisen, kunnon ateioiden uuan maun mekitystä liian tosikkomaisen teveyshakui suuden sian. Ihmiset, jotka keskittyvät uuan makuun, syövät paemmin. 6 7

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry.

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Kanasta rahaa - siipikarjatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Siipikarjanlihan markkinat meillä ja muualla Valkoisen lihan menekki kasvaa kaikkialla Maailman

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja

Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Missä menee Suomalainen ruoka? Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK/Maaseutuyrittäjyyslinja Suomiruoka rulettaa? Tilaisuudessa puhuu myös kuumana käytävän suomalaisen ruokakeskustelun tiimoilta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 TNS 2014 1 Kuinka tärkeää? 2 Mitkä asiat? 3 Vaikuttaako? TNS 2014 2 76% TNS Gallupin tutkimus

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Lisätiedot

Ruoan kiertotalous-verkosto. Lähiruokafoorumi,

Ruoan kiertotalous-verkosto. Lähiruokafoorumi, Ruoan kiertotalous-verkosto Lähiruokafoorumi, 13.12.2017 5 tärkeää Sitrasta +1 erittäin tärkeä 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, herättelijä, visionääri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 30.9.2010 Mitä lihayritykset tekevät sikojen ja nautojen hyvinvoinnin varmistamiseksi? Matti Perälä Suomen lihateollisuusyhdistys,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Kuluttaja ostopäätöksen edessä

Kuluttaja ostopäätöksen edessä Kuluttaja ostopäätöksen edessä Annikka Marniemi Elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija, ETM Kuluttajaliitto Suomalaisen broilerituotannon vahvuudet -seminaari 16.11.2011 Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät SIIPISEMINAARI Pasi Saarnivaara.10.017 Kananmunien kulutus 1 kg per henkilö EU 016: 1,6 kg (kuorimunat ja munatuotteet yhteensä) = noin 00 kananmunaa per

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

HELPPO KOTIRUOKA. Valmiit ainekset viikon jokaiselle päivälle. Kuudes Kerros

HELPPO KOTIRUOKA. Valmiit ainekset viikon jokaiselle päivälle. Kuudes Kerros HELPPO KOTIRUOKA Valmiit ainekset viikon jokaiselle päivälle. Maailmantalous sukeltaa, työttömyys kasvaa ja ihmisillä on jatkuvasti vähemmän käytettävissä olevaa rahaa. Suomessa on liki miljoona köyhää

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Seminaariesitys PTY:n toteuttamassa hankkeessa: Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Paikalliset tuotteet

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN 16 Kalan kulutus 2000 2011 (kg/hlö/vuosi) 14 12 10 8 6 Kaikki kala Tuontikala Kotimainan kala Silakka 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Miksi sairaanhoitopiirinkin ruoka kulki tuhansia kilometrejä? - Ruokatottumukset ovat muuttuneet - Työn tuottavuutta on nostettu keskittämällä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Ostaminen murroksessa

Ostaminen murroksessa Ostaminen murroksessa - miten se näkyy myymälässä Research Insight Finland Janne Numminen Tutkimuksen tavoitteet 1 Luoda 2 muotokuva suomalaisesta päivittäistavaroiden ostajasta. Ymmärtää kuluttajan ja

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

PIKAOPAS KULUTTAJALLE

PIKAOPAS KULUTTAJALLE PIKAOPAS KULUTTAJALLE Tiedätkö, mistä ruokasi tulee? Suomessa syötävästä ruuasta noin 80 % on Suomessa valmistettua. Noin 65 % ruokamme raaka-aineesta on suomalaista. Elintarviketuotanto on maailmanlaajuista.

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Tehoa Luomutoimintaan!

Tehoa Luomutoimintaan! Tehoa Luomutoimintaan! luomuasiantuntija Agr. Mikko Rahtola Luomuliitto ry Luomupäivät 2010 16.03.10 1 Kansallinen luomustrategia Luomustrategiaryhmä & viestintätoimisto Kuule Oy Vuonna 2008 Osuus kotimaan

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kestävä kehitys on yhteiskuntapolitiikkaa Ekologinen kestävyys;

Lisätiedot

2009: Pako vapauteen

2009: Pako vapauteen 2009: Pako vapauteen Merkittävin kuluttajakäyttäytymisen trendi on Eskapismi, pakeneminen vapauteen edes hetkeksi, irti arjen ja todellisuuden paineista: Ilo Läheisyys Viihde Vapautuminen, helpotus Vaihtelu

Lisätiedot

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin?

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Keskeiset paradoksit 1. HUONO-OSAISUUS: Suomalaisten suuri enemmistö voi paremmin kuin koskaan Silti

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 1 Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 Outi Hohti, viestintäpäälikkö S-ryhmän marketkauppa Twitter: @hohti Kotimaisuus S-ryhmän marketkaupassa

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Novagon Sparrausfoorumi 13.03.2012 Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Trendejä ja lähtökohtia 1/2 Ilmastomuutoksen seurauksena

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA METODOLOGIA K-ryhmä kysyi ruokahävikkitutkimuksessaan K-Plussa-asiakkailtaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan ruokahävikistä. Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

Pro Luomu Luomulihajaloste

Pro Luomu Luomulihajaloste Pro Luomu Luomulihajaloste Yrityshaastattelut 2/2017 Järjestimme tammi-helmikuun vaihteessa 2017 neljä noin puolen tunnin pituista puhelinkeskustelua kolmen eri lihatalon edustajan sekä yhden kaupan edustajan

Lisätiedot

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Ajankohtaista maitosektorilta 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Tilanne maitomarkkinoilla Loppuvuodesta 2014 markkinanäkymä oli erittäin synkkä Tammi- ja helmikuun myönteinen kehitys EU:n maitotuotemarkkinoilla

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota!

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! www.margariini.fi Kiva, että rasvat kiinnostavat! Rasvoja tarvitaan, sehän on selvä. Niin monet meistä nauttivat kuitenkin edelleen liikaa ikäviä kovia

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle 10.6.2014 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Twitter: @IlkkaAlarotu Ruoka on osa identiteettiä 56

Lisätiedot

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Pohjois- Suomen Nurmipäivät 12.1.2012 Mitä kuluttajat odottavat? 2 12.1.2012 Ostopäätöksiin vaikuttavat

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja hiilihydraatit

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounaan tausta MTT Agrifood Research Finland 11/11/2013 2 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika

Lisätiedot

Luomulle on kysyntää!

Luomulle on kysyntää! 3.12.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomulle on kysyntää! S-ryhmä/PKO Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Olli Kurppa Prismajohtaja/Ptostopäällikkö PKO Luomu

Lisätiedot

RUOKAKETJUN TOIMENPIDEOHJELMA

RUOKAKETJUN TOIMENPIDEOHJELMA ELINTARVIKEKETJUN NEUVOTTELUKUNTA 17.10.2011 1. Kuluttajan luottamus ja suomalaisen ruoan arvostus 5 2. Suomalaisen ruokaketjun kilpailukyky 6 3. Suomalaisen ruokaketjun kilpailuetu 6 Jäljitettävyys Vastuullisuus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunta toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt / Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maa- ja metsätalousvaliokunta toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt / Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maa- ja metsätalousvaliokunta 7.4.2017 toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt / Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Toiminnan tarkoitus Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen, ruuan, maaseutumaiseman ja

Lisätiedot

Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012

Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012 Lisää luomua kiertue Somerolla 30.10.2012 Luomun haasteet ja mahdollisuudet Sari Raimoranta, hankevetäjä www.mtk.fi/luomuvakka Sivu 1 30.10.2012 MTK-Varsinais-Suomen Luomuvakka-hanke Varsinais-Suomen maataloustuottajain

Lisätiedot

Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille

Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille Hanna Ollila Pilvikki Absetz 21.10.2012 www.tempestproject.eu 1 Terveelliset ruokailutottumukset perustana hyvinvoinnille Lapsuuden

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä Teollisuuden Palkansaajat 9.3.2017 Olli Koski Esitys Talouden tilanne Talouspolitiikan prioriteetit Elinkeinopolitiikan tilannekuva Yritysrahoitus

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää?

Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää? Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää? Ravitsemusasiantuntija Mirva Lampinen Atria Suomi Oy 1 Mitä tarkoitetaan jäljitettävyydellä ruokaketjussa? Lakisääteinen velvoite on pystyä jäljittämään

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet Kotitalous vl.7-9 7.luokka Opetuksen tavoitteet Käytännön toimintataidot T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan tyo ta ja toimintaa T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot