Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen"

Transkriptio

1 Katsaus Katri Rantanen ja Ritva Hurskainen Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen Suomessa kohdunpoisto on yksi yleisimmistä naiselle tehtävistä toimenpiteistä; se on tehty joka viidennelle yli 45-vuotiaalle suomalaiselle naiselle. Kohdunpoistoon liittyy paljon uskomuksia ja virheellisiä käsityksiä. Suuri osa naisista on kiinnostunut toimenpiteen vaikutuksesta seksielämään. Monien vanhempien tutkimusten mukaan kohdunpoisto on näyttänyt huonontavan seksuaalitoimintoja. Uudemmat, asetelmaltaan paremmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei kohdunpoistolla ole vaikutusta seksuaalisuuteen tai seksuaalitoiminnot jopa paranevat. Tulosten ristiriitaisuuksia selittänee tutkimusaiheen vaikeus. Naisen seksuaalisuus on moniulotteista ja hyvin subjektiivista, ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Lisäksi on vaikea löytää mittareita ja mitattavia suureita, jotka kuvaisivat luotettavasti naisen koko seksuaalisuutta. Kohtalaisen tutkimusnäytön perusteella hyvänlaatuisesta syystä tehdyllä kohdunpoistolla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta naisen seksuaalisuuden moniin osa-alueisiin. Suomessa tehdään vuodessa noin kohdunpoistoa, suurin osa hyvänlaatuisista syistä. Yli puolet (57 %) tehdään myoomien tai vuotohäiriöiden tai molempien vuoksi. Muita yleisiä syitä ovat endometrioosi (9 %) ja laskeumat (9 %). Pahanlaatuinen kasvain on syynä noin 6 %:ssa kohdunpoistoista (Vuorma ym. 1998). Leikkaus voidaan tehdä joko vatsanpeitteiden läpi, tähystyskirurgialla tai emättimen kautta. Leikkauksessa voidaan poistaa koko kohtu tai pelkästään kohdunrunko. Kohdunpoistoon liitetään usein, etenkin vaihdevuosiiän saavuttaneella, myös munasarjojen poisto. Kohdunpoistoon liittyy mahdollisten komplikaatioiden lisäksi pitkäaikaisvaikutuksia, joista naiset ovat luonnollisesti hyvin kiinnostuneita. Toimenpiteen vaikutus seksuaalisuuteen askarruttaa monia. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen aineistossa puolet potilaista oli keskustellut aiheesta lääkärinsä kanssa (Dragisic ja Milad 2004). Ei ole tiedossa, miten usein näin tapahtuu Suomessa. Kohdunpoiston vaikutuksesta naisen seksuaalisuuteen on useita tutkimuksia (taulukko). Niissä on selvitetty pääosin anatomis-fysiologisia tekijöitä ja psykososiaalisia tai yhdyntään liittyviä asioita. Suurimmassa osassa tutkimuksista asiaa on tarkasteltu toimenpidekohtaisesti ottamatta lainkaan huomioon kohdunpoistoon johtanutta sairautta tai oireilua. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja vaativat pohdintaa. Naisen seksuaalisuus Naisen seksuaalisuus on moniulotteista, ja siksi sitä on vaikea määritellä ja mitata. Siihen kuuluvat sukupuolinen kanssakäyminen kumppanin miehen tai naisen kanssa, itsetyydytys ja seksuaalifantasiat. Fyysinen ja psyykkinen olotila sekä ihmissuhdeasiat kietoutuvat vahvasti toisiinsa ja muodostavat pohjan halukkuudelle antaa ja vastaanottaa seksuaalisia ärsykkeitä. Aiemmat kokemukset, lapsuudenaikainen kasvatus, parisuhteen toimivuus, yleinen elämän- Duodecim 2006;122:2122 8

2 Taulukko. Satunnaistetut seurantatutkimukset kohdunpoiston vaikutuksista naisen seksuaalitoimintoihin. Tutkimus Tutkimustyyppi Tutkimusryhmät Tulosmuuttujat Seurantaaika (kk) Tulokset Alexander ym satunnaistettu seurantatutkimus kohdunpoisto vs endometriumablaatio n = 204 mielentila, siviilisääty, psykososiaaliset ja seksuaalielämän muutokset 12 mielialaoireet vähenivät, kiinnostus seksiin lisääntyi 27 %:lla ja väheni 25 %:lla, siviilisäädyssä ei muutoksia, ryhmien välillä ei eroa Ellström ym satunnaistettu seurantatutkimus abdominaalinen vs laparoskooppinen kohdunpoisto n = 74, ikä alle 60 v mielentila, seksuaalitoiminnot (yhdyntätaajuus, seksuaalifantasiat, orgasmien määrä ja laatu, kostuminen, kiihottuminen, yhdyntäkipu, tyytyväisyys kumppaniin) 12 ei muutoksia seurannan aikana, ei eroa ryhmien välillä Hurskainen ym satunnaistettu seurantatutkimus kohdunpoisto vs kierukka menorragian hoidossa n = 236, ikä alle 50 v elämänlaatu, mieliala, seksuaalitoiminnot 60 elämänlaatu parani, mielialaoireet vähenivät, molemmissa ryhmissä ei muutoksia seksuaalitoiminnoissa lukuun ottamatta yhdyntäkipujen vähenemistä kohdunpoistoryhmässä Kuppermann ym satunnaistettu seurantatutkimus kohdunpoisto vs lääkitys menorragian hoidossa n = 63, ikä alle 50 v mielentila, seksuaalitoiminnot 24 elämänlaatu parani, mielialaoireet vähenivät, molemmissa ryhmissävähemmän seksuaalitoimintojen häiriöitä hoidon jälkeen Kuppermann ym satunnaistettu seurantatutkimus kohdun osittainen vs kokopoisto n = 135 elämänlaatu, seksuaalitoiminnot 24 elämänlaatu parani, haluttomuus, kiihottumis- ja orgasmivaikeudet vähenivät, ryhmien välillä ei eroja Thakar ym satunnaistettu kaksoissokkotutkimus kohdun osittainen vs kokopoisto n = 279, ikä alle 60 v seksuaalitoiminnot 12 yhdyntätaajuus kasvoi, yhdyntäkivut vähenivät, ryhmien välillä ei eroja Zobbe ym satunnaistettu seurantatutkimus satunnaistamaton seurantatutkimus kohdun osittainen vs kokopoisto n = 319 n = 185 seksuaalitoiminnot 12 seksuaalinen halukkuus, yhdyntä- ja orgasmitaajuus, orgasmien laatu ja tyytyväisyys seksielämään pysyivät ennallaan ja yhdyntäkipu väheni. leikkauksenjälkeistä hyväksi koettua seksuaalisuutta ennakoivat: tyytyväisyys seksielämään ennen leikkausta, hyvä parisuhde ja fyysinen hyvinvointi Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen 2123

3 tilanne, stressi, hormonit, lääkkeet ja terveydentila vaikuttavat merkittävästi seksuaalisuuteen. Seksuaalitoimintojen häiriöistä on tehty vain vähän epidemiologisia tutkimuksia. Yhdysvalloissa tehdyssä laajassa alle 60-vuotiaiden väestötutkimuksessa (Laumann ym. 1999), johon osallistui naista ja miestä, 43 % naisista ja 31 % miehistä ilmoitti kärsivänsä seksuaalihäiriöistä. Seksuaalista haluttomuutta valitti 22 % naisista, kiihottumisvaikeutta 14 % ja kipua seksuaalisessa kanssakäymisessä 7 %. Suomalainen seksi tutkimuksessa kartoitettiin yli kahdentuhannen vuotiaan suomalaisen naisen ja miehen sukupuolielämää (Kontula ja Haavio-Mannila 1993). Avioliitossa olevista haastatelluista joka kolmas nainen oli kokenut haluttomuutta. Emättimen kostumisongelmaa esiintyi ajoittain joka toisella naisella. Puolet naisista ilmoitti kokevansa orgasmin useimmissa yhdynnöissä. Jokaisessa yhdynnässä orgasmin sai vain 6 7 % naisista. Häiriöt ovat siis melko yleisiä ja useiden tekijöiden yhteisvaikutusta. Vaaditaankin hyvää tutkimusasetelmaa ja mittareita, jotta eri syistä tehdyn kohdunpoiston vaikutus seksuaalielämään saadaan selvitetyksi. Vaikutus libidoon ja orgasmiin Yleisimmät mitatut kohdunpoiston jälkeisen seksuaalisuuden muuttujat ovat halukkuus (libido) ja orgasmitaajuus. Suurimmassa osassa tutkimuksista on raportoitu libidon ja orgasmitaajuuden pysyneen samana tai parantuneen leikkauksen jälkeen (Thakar ym. 2002, Ellström ym. 2003, Roovers ym. 2003, Zobbe ym. 2004, Kuppermann ym. 2005). Missään tutkimuksessa ei ole kuitenkaan määritelty, mitä libidolla tarkoitetaan. Mittarina on käytetty kysymyksiä, joissa on tiedusteltu halukkuutta yhdyntöihin tai yksinkertaisesti vain, onko libido heikentynyt, vahvistunut vai pysynyt muuttumattomana. Tutkimatta on myös jäänyt, kuinka orgasmi on saavutettu (yhdynnässä vai masturboimalla). Näiden puutteiden takia tulosten tarkkuus on hieman kyseenalainen, mutta tulokset ovat kuitenkin hyvin suuntaa antavia. Anatomisten muutosten vaikutus Kohdunpoisto muuttaa jonkin verran lantionpohjan anatomiaa, ja tällä on epäilty olevan vaikutusta naisen seksuaalitoimintoihin. Paljon pohdintaa on aiheuttanut kohdunkaulan merkitys. Kohdunnapukan on ajateltu olevan tärkeä nautinnon lähde, ja sen poiston on raportoitu vähentävän mielihyvää tuottavaa paineen tunnetta, kosteutta ja orgasmitaajuutta (Kilkku 1983, Kilkku ym. 1983). Kyseisen tutkimuksen näytönaste oli kuitenkin melko heikko, koska tutkimus oli satunnaistamaton, siinä käytettiin validoimatonta tulosmittaria ja ero ryhmien välillä oli juuri ja juuri merkitsevä. Myöhemmissä ja asetelmiltaan paremmissa tutkimuksissa on saatu päinvastaisia tuloksia. Thakar ym. (2002) vertasivat satunnaistetussa tutkimuksessaan alle 60-vuotiaita seksuaalisesti aktiivisia naisia, joilta oli poistettu koko kohtu (143 naista) tai kohdunrunko (128 naista). Lähtötilanteessa naisista 84 % oli seksuaalisesti aktiivisia ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta 66 % kokopoisto- ja 75 % osapoistoryhmässä. Yhdyntätaajuus kasvoi seksuaalisesti aktiivisilla naisilla leikkauksen jälkeen merkitsevästi molemmissa ryhmissä. Yhdyntätaajuudessa, halussa yhdyntään, aloitteellisuudessa, emättimen kostumisessa, seksuaalisuhteen toimivuudessa ja orgasmitaajuudessa ei tullut esiin eroja ryhmien välillä. Samanlaisia tuloksia on raportoitu myös muissa tutkimuksissa (Helström ym ja 1994, Roovers ym. 2003, Zobbe ym. 2004). Lisäksi niissä todettiin, että yleinen tyytyväisyys seksuaalisuuteen parani sekä kohdun täydellisen että osittaisen poiston jälkeen. Tuorein tutkimus aiheesta julkaistiin muutamia kuukausia sitten (Kuppermann ym. 2005). Siinä verrattiin satunnaistetussa asetelmassa 135 naisen hoitotuloksia kohdun abdominaalisen kokopoiston tai osapoiston jälkeen. Seksuaaliongelmat (haluttomuus, kiihottumis- ja orgasmivaikeudet) vähenivät ja elämänlaatu parani molemmissa ryhmissä, eikä ryhmien välillä todettu eroa. Ongelmana kaikissa edellä kuvatuissa tutkimuksissa on ollut asetelma: kohdunpoiston aiheet ovat olleet hyvin erilaisia, ja vain seksuaa- 2124

4 lisesti aktiiviset potilaat ovat vastanneet kysymyksiin. Lisäksi potilaat ja lääkärit ovat tienneet yhtä kaksoissokkotutkimusta (Thakar ym. 2002) lukuun ottamatta, kumpi leikkaus on kyseessä, jolloin asenteet ovat saattaneet vaikuttaa ryhmien väliseen vertailuun. Kohdunpoiston aiheuttamien autonomisen hermoston vaurioiden on epäilty vähentävän emättimen kostumista ja verekkyyttä kiihotusvaiheessa sekä muuttavan tuntoaistimuksia sisäsynnyttimien alueelta (Maas ym. 2004). Asiaa on tutkittu mittaamalla emättimen verenkiertovastetta fotopletysmografialla eroottisen elokuvan katselun aikana (Maas ym. 2004, Meston 2004). Kohdunpoistoryhmässä vasteet olivat heikommat kuin verrokeilla, mutta kummassakaan tutkimuksessa löydös ei korreloinut subjektiiviseen kokemukseen kiihottumisesta. Kahdessa suurella aineistolla (1 299 ja 413 naista) tehdyssä seurantatutkimuksessa (Rhodes ym. 1999, Roovers ym. 2003) emättimen kuivuuden ongelmat vähenivät leikkauksen jälkeen. Rhodesin ym. aineistossa 8,7 %:lla leikkauksen läpikäyneistä naisista vaivaa alkoi ilmetä ensimmäistä kertaa. Muiden tutkimusten mukaan kostumisongelmien esiintyvyydessä ennen ja jälkeen leikkauksen ei ole ollut eroa (Thakar ym. 2002, Ellström ym. 2003). Edellä mainittujen tutkimusten yleisenä heikkoutena on iän, lääkitysten ja psykososiaalisen tilanteen huomiotta jättäminen. Pienentyvä hormonipitoisuus ja terveydentilan yleinen heikkeneminen saattavat vaikuttaa oleellisesti orgasmitaajuuteen, emättimen kostumiseen ja muihin seksuaalitoimintoihin. Kohdunpoisto vähentää yhdyntäkipua, mikä vaikuttaa välillisesti naisen halukkuuteen ja yhdynnöistä nauttimiseen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki tutkimukset ovat päätyneet samaan tulokseen. Näistä kolme on ollut satunnaistettuja (Thakar ym Hurskainen ym. 2004, Zobbe 2004), viisi satunnaistamattomia seurantatutkimuksia (Kilkku ym. 1983, Helström ym. 1993, Virtanen ym. 1993, Rhodes ym. 1999, Dragisic ja Milad 2004) ja yksi retrospektiivinen tutkimus (Ayoubi ym. 2003). Yhdessä pienessä satunnaistetussa tutkimuksessa ei tullut esiin merkitsevää eroa (Ellström ym. 2003). Edellä olevat tutkimukset osoittivat, että % naisista kärsi Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen yhdyntäkivuista ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen yhdyntä oli kivulias enää 6 16 %:lle. Vaivalähtöinen tarkastelu Kohdunpoiston vaikutusta seksuaalitoimintoihin on yleisesti tutkittu toimenpidelähtöisesti. Tässä piilee kuitenkin suuri harhan mahdollisuus. Leikkauksen vaikutukset seksuaalitoimintoihin saattavat olla erilaisia voimakkaista kivuista kärsivillä endometrioosipotilailla sekä vuotoongelmaisilla ja oireettomilla myoomapotilailla. Tätä käsitystä vahvistaa tutkimus, jossa selvitettiin kohdunpoistoon johtaneiden syiden vaikutuksia leikkausta edeltäneeseen elämänlaatuun ja seksuaalisuuteen. Kiputilat huonontavat seksuaalitoimintoja eniten. Seuraavaksi eniten vaikuttavat runsaat vuodot ja sitten painontunne (Rowe ym. 1999). Runsaiden vuotojen vuoksi tehdyn kohdunpoiston ja lääkehoidon vaikutusta seksuaalitoimintoihin on verrattu kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa (Hurskainen ym. 2004, Kuppermann ym. 2004) ja yhdessä vertailukohtana oli endometriumablaatio (Alexander ym. 1996). Yhdessäkään tutkimuksessa ei tullut esiin merkitsevää eroa seksuaalitoiminnoissa ryhmien välillä, eivatkä seksuaalitoiminnot muuttuneet kohdunpoistoryhmässä oleellisesti lähtötilanteeseen verrattuna (Hurskainen ym. 2004). Miesten kokemukset Kohdunpoiston vaikutuksia on tutkittu yleensä vain naisten osalta. Mielenkiintoinen tosin pieneen aineistoon perustuva prospektiivinen haastattelututkimus on tehty myös kohdunpoistoleikkauksessa olleiden naisten miehille (Lalos ja Lalos 1996). Miehiä haastateltiin puhelimitse ennen leikkausta ja kuukautta sen jälkeen. Miehet kokivat seksielämänsä parantuneen ja psyykkisten oireidensa helpottuneen leikkauksen jälkeen. He jännittivät vaimojensa leikkausta, ja heillä oli virheellisiä käsityksiä mm. kohdun koosta. He kokivat myös saaneensa liian vähän tietoa kohdunpoistosta ja toivoivat lisätietoa ammattilaisilta. Kyselyyn vastanneista 2125

5 24 miehestä 16 olisi halunnut mahdollisuuden olla mukana vastaanotolla, kun kohdunpoiston vaikutuksista keskustellaan. Tutkimus oli pieni, mutta se haastaa terveydenhuollon ammattilaiset pohtimaan tietojen antamista myös puolisot huomioon ottaen. Kohdunpoiston jälkeistä seksuaalisuutta ennustavat tekijät Kohdunpoiston jälkeistä seksuaalisuutta ennustavia tekijöitä on myös pyritty selvittämään. Tanskalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa positiivisiksi ennustekijöiksi osoittautuivat hyväksi koettu seksielämä ennen leikkausta, hyvä parisuhde ja fyysinen terveys (Zobbe ym. 2004). Samoin ruotsalaisessa prospektiivisessa satunnaistamattomassa tutkimuksessa naiset, joiden parisuhde oli hyvä ja seksielämä säännöllistä ennen leikkausta, kokivat seksuaalitoimintojensa parantuneen merkitsevästi useammin leikkauksen jälkeen (61 %) verrattuna huonossa suhteessa (17 %) tai ilman vakinaista kumppania eläviin (0 %) naisiin (Helström ym. 1995). Lisäksi havaittiin, että seksuaalisen halukkuuden vaihtelu kierron eri vaiheissa ja yhdyntäkivut ennen leikkausta korreloivat positiivisesti myöhempään seksuaalielämään (Helström ym. 1994). Kautta aikojen kohtuun on liitetty paljon uskomuksia. Kohdun on uskottu olevan täynnä naisellista mystiikkaa ja nuoruuden lähde. Sen poiston on ajateltu aiheuttavan naiseuden ja yhteiskunnallisen hyväksynnän menetyksen (Sloan 1978) sekä lisäävän taipumusta masennukseen (ja jopa psykoosiin) (Polivy 1974). Uudemmissa tutkimuksissa on kuitenkin raportoitu päinvastaisia tuloksia. Viisi satunnaistettua tutkimusta on osoittanut mielialaoireiden selvästi vähenevän (Alexander ym. 1996, Thakar ym. 2002, Garry ym. 2004, Hurskainen ym. 2004, Kuppermann ym. 2004). Ennen kohdunpoistoa esiintyneen masennuksen vaikutuksesta toimenpiteen jälkeiseen seksuaalisuuteen on ristiriitaisia tuloksia. Helströmin ym. (1994) tulosten mukaan preoperatiivisilla psyykkisillä oireilla ei ole vaikutusta. Maryland Women s Health Studyssa kuitenkin ilmeni, että preoperatiivisesta masennuksesta kärsivät naiset eivät päässeet eroon yhdyntäkivuista yhtä usein, ja heille kehittyi useammin anorgasmia leikkauksen jälkeen kuin verrokeille (Rhodes ym. 1999). Leikkauksen aiheuttamat arvet ja muut kehon muutokset saattavat aiheuttaa seksuaalisen minäkuvan säröilemistä ja vähentää seksuaalista halukkuutta (Berman ym. 2003). Ongelma ei todennäköisesti nykyään ole kovin suuri, sillä tuoreen yhdysvaltalaisen haastattelututkimuksen mukaan naiset eivät havainneet minäkuvassaan muutoksia kohdunpoiston jälkeen ja lähes 70 % koki naisellisuutensa pysyneen ennallaan (Roussis ym. 2004). Myös Garry ym. (2004) osoittivat suuressa satunnaistetussa tutkimuksessaan fyysisen minäkuvan parantuneen kohdunpoiston jälkeen. Menetyksen tunteen vahvuuteen vaikuttavat naisen käsitys itsestään sekä monet sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät asiat. Jos minäkuva tukeutuu vahvasti ulkonäköön tai äitiyteen ja lisääntymiskykyyn, oireita on todennäköisesti enemmän (Polivy 1974). y d i n a s i a t Naisen seksuaalisuus on moniulotteista, ja siksi sitä on vaikea määritellä ja mitata. Vaaditaan hyvää tutkimusasetelmaa ja hyviä mittareita, jotta eri syistä tehdyn kohdunpoiston vaikutus seksuaalielämään saadaan selvitetyksi. Hyvänlaatuisista syistä tehdyllä kohdunpoistolla ei viimeaikaisten tutkimusten mukaan näytä olevan merkittävää vaikutusta naisen seksuaalisuuden moniin osa-alueisiin. Monimuotoisen etiologian ja yhteen kietoutuvien tekijöiden takia on kuitenkin vaikea sanoa, miten kohdunpoisto vaikuttaa yksittäisen ihmisen seksuaalisuuteen. 2126

6 Lopuksi Hyvänlaatuisista syistä tehdyllä kohdunpoistolla ei nykyisten tutkimusten mukaan näytä olevan merkittävää vaikutusta naisen seksuaalisuuden moniin osa-alueisiin: seksuaaliseen nautintoon, orgasmien määrään tai laatuun, emättimen kostumiseen kiihotusvaiheessa tai tyytyväisyyteen kumppania tai omaa seksuaalisuutta kohtaan. Tutkimustuloksiin kannattaa kuitenkin suhtautua kriittisesti. Valtaosa tutkimuksista on tehty valkoihoisilla, länsimaissa asuvilla naimisissa olevilla heteronaisilla, joilla on ollut säännöllinen sukupuolielämä miehensä kanssa. Suurimpaan osaan suomalaisnaisista tulokset ovat sovellettavissa. Ilman vakituista partneria elävien, erirotuisten ja muissa kuin länsimaisissa kulttuureissa elävien naisten kokemuksista ei ole olemassa riittävää tutkimusnäyttöä. Valtaosassa tutkimuksista seuranta-aika on ollut vuosi, joissain jopa lyhyempi. Vain yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa seuranta-aika oli viisi vuotta (Hurskainen ym. 2004). Monissa tutkimuksissa on ollut myös muita puutteita, jotka ovat saattaneet vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Analyysiin on valittu mukaan vain ne naiset, joilla on ollut yhdyntöjä koko tutkimusajan. Syitä yhdyntöjen puuttumiseen tai poisjääntiin ei ole analysoitu. Useissa tutkimuksissa on käytetty validoimattomia mittareita, ja eri tutkimusten tulosten vertailu on vaikeaa mittareiden erilaisuuden takia. Prospektiivisissa tutkimuksissa lähtötason kartoitus on tehty aikaisintaan kaksi kuukautta, valtaosassa kuukausi, ennen leikkausta. Leikkauksen odotus saattaa muuttaa naisen seksielämää ja psyykkistä tilaa merkittävästi ja täten vaikuttaa lähtötason tuloksiin. Ennen leikkausta vastaanotolla on tärkeää avata keskustelu kohdunpoiston vaikutuksista seksuaalitoimintoihin. Nykytiedon valossa voimme kertoa leikkausta odottavalle naiselle, ettei kohdunpoistolla todennäköisesti ole vaikututusta seksuaalitoimintoihin ja että joiltakin osin ne voivat jopa parantua. Eri leikkaustekniikoilla ei ole havaittu olevan eroja tässä suhteessa. Monimuotoisen etiologian ja yhteen kietoutuvien tekijöiden takia on kuitenkin vaikea sanoa, miten kohdunpoisto vaikuttaa yksittäisen ihmisen seksuaalisuuteen. Taloudellinen tilanne, elämänlaatu, parisuhde, koulutus sekä sosiaalisen tuen laatu ja määrä vaikuttavat naisen kykyyn hahmottaa uusi elämäntilanne ja sopeutua leikkaukseen. Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä saattaa muuttaa merkittävästi naisen hormonaalista tilaa ja vaikuttaa kokemukseen kohdunpoistosta. Vaikka uusimmat tutkimukset ovat laadultaan selvästi parempia kuin vanhemmat, tarvitaan kuitenkin lisää hyvin suunniteltuja tutkimuksia, ennen kuin kohdunpoiston vaikutukset naisen seksuaalisuuteen tunnetaan tarkasti. Tulevien tutkimusten pitäisi olla satunnaistettuja ja vaivalähtöisiä, ja niissä pitäisi kartoittaa validoiduilla mittareilla monipuolisesti naisen seksuaalielämää ennen ja jälkeen leikkauksen. Lisäksi tutkimuksissa pitäisi pystyä eliminoimaan merkittävät harhan lähteet. Kirjallisuutta Alexander DA, Naji AA, Pinion SB, ym. Randomised trial comparing hysterectomy with endometrial ablation for dysfunctional uterine bleeding: psychiatric and psychosocial aspects. BMJ 1996;312: Ayoubi JM, Fanchin R, Monrozies X, Imbert P, Reme JM, Pons JC. respective consequences of abdominal, vaginal, and laparoscopic hysterectomies on women s sexuality. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;111: Berman L, Berman J, Miles M, Pollets D, Powell JA. Genital self-image as a component of sexual health: relationship between genital self-image, female sexual function, and quality of life measures. J Sex Marital Ther 2003;29 Suppl 1: Dragisic KG, Milad MP. Sexual functioning and patient expectations of sexual functioning after hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 2004;190: Ellstrom MA, Astrom M, Moller A, Olsson JH, Hahlin M. A randomized trial comparing changes in psychological well-being and sexuality after laparoscopic and abdominal hysterectomy. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82: Garry R, Fountain J, Mason S, ym. The evaluate study: two parallel randomised trials, one comparing laparoscopic with abdominal hysterectomy, the other comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy. BMJ 2004;328:129. Helström L, Lundberg PO, Sorbom D, Backstrom T. Sexuality after hysterectomy: a factor analysis of women s sexual lives before and after subtotal hysterectomy. Obstet Gynecol 1993;81: Helström L, Sorbom D, Backstrom T. Influence of partner relationship on sexuality after subtotal hysterectomy. Acta Obstet Gynecol Scand 1995;74: Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen 2127

7 Helström L, Weiner E, Sorbom D, Backstrom T. Predictive value of psychiatric history, genital pain and menstrual symptoms for sexuality after hysterectomy. Acta Obstet Gynecol Scand 1994;73: Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P, ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291: Kilkku P. Supravaginal uterine amputation vs. hysterectomy. Effects on coital frequency and dyspareunia. Acta Obstet Gynecol Scand 1983;62: Kilkku P, Gronroos M, Hirvonen T, Rauramo L. Supravaginal uterine amputation vs. hysterectomy. Effects on libido and orgasm. Acta Obstet Gynecol Scand 1983;62: Kontula O, Haavio-Mannila E. Suomalainen seksi: tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksista. Juva: WSOY, Kuppermann M, Varner RE, Summitt RL Jr, ym.; Ms Research Group. Effect of hysterectomy vs medical treatment on health-related quality of life and sexual functioning: the medicine or surgery (Ms) randomized trial. JAMA 2004;291: Kuppermann M, Summitt RL Jr, Varner RE, Learman LA. Sexual functioning after total compared with supracervical hysterectomy: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005;105: Lalos A, Lalos O. The partner s view about hysterectomy. J Psychosom Obstet Gynaecol 1996;17: Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999;281: Maas CP, ter Kuile MM, Laan E, ym. Objective assessment of sexual arousal in women with a history of hysterectomy. BJOG 2004; 111: Meston CM. The effects of hysterectomy on sexual arousal in women with a history of benign uterine fibroids. Arch Sex Behav 2004; 33: Polivy J. Psychological reactions to hysterectomy: a critical review. Am J Obstet Gynecol 1974;118: Rhodes JC, Kjerulff KH, Langenberg PW, Guzinski GM. Hysterectomy and sexual functioning. JAMA 1999;282: Roovers JP, van der Bom JG, van der Vaart CH, Heintz AP. Hysterectomy and sexual wellbeing: prospective observational study of vaginal hysterectomy, subtotal abdominal hysterectomy, and total abdominal hysterectomy. BMJ 2003;327: Roussis NP, Waltrous L, Kerr A, Robertazzi R, Cabbad MF. Sexual response in the patient after hysterectomy: total abdominal versus supracervical versus vaginal procedure. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: Rowe MK, Kanouse DE, Mittman BS, Bernstein SJ. Quality of Life Among Women Undergoing Hysterectomies. Obstet Gynecol 1999; 93: Sloan D. The emotional and psychosexual aspects of hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 1978;131: Thakar R, Ayers S, Clarkson P, Stanton S, Manyonda I. Outcomes after total versus subtotal abdominal hysterectomy. N Engl J Med 2002;347: Thakar R, Manyonda I, Stanton SL, Clarkson P, Robinson G. Bladder, bowel and sexual function after hysterectomy for benign conditions. Br J Obstet Gynaecol 1997;104: Virtanen H, Mäkinen J, Tenho T, Kiilholma P, Pitkänen Y, Hirvonen T. effects of abdominal hysterectomy on urinary and sexual symptoms. Br J Urol 1993;72: Vuorma S, Teperi J, Hurskainen R, Keskimäki I, Kujansuu E. Hysterectomy trends in Finland in a register based analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77: Zobbe V, Gimbel H, Andersen BM, ym. Sexuality after total vs. subtotal hysterectomy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83: KATRI RANTANEN, LL, orientoiva lääkäri Tuusulan terveyskeskus PL 60, Tuusula RITVA HURSKAINEN, LT, osastonylilääkäri Hyvinkään sairaala, naistentaudit Hyvinkää 2128

Sexuality and Quality of Life after Hysterectomy. Ritva Hurskainen Dos, naistentautien erikoislääkäri Hyvinkään sairaala

Sexuality and Quality of Life after Hysterectomy. Ritva Hurskainen Dos, naistentautien erikoislääkäri Hyvinkään sairaala Sexuality and Quality of Life after Hysterectomy Ritva Hurskainen Dos, naistentautien erikoislääkäri Hyvinkään sairaala ritva.hurskainen@hus.fi Something is missing? Something is Missing, Kaj Stenwall

Lisätiedot

Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen ja minäkuvaan Kirjallisuuskatsaus

Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen ja minäkuvaan Kirjallisuuskatsaus Kohdunpoiston vaikutus naisen seksuaalisuuteen ja minäkuvaan Kirjallisuuskatsaus Saara Hämäläinen Sonja Tervonen Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Liisa Laitinen sh, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti NACS KYS 16.10.2011 1 Seksuaalisuudesta vaginan

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

Finhyst 2006: Kohdunpoistojen yleisyys, menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2006

Finhyst 2006: Kohdunpoistojen yleisyys, menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2006 Tutkimussuunnitelma 1.Tutkimussuunnitelman nimi Finhyst 2006: Kohdunpoistojen yleisyys, menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2006 2. Tutkijat LL Tea Brummer, HYKS Naistenklinikka

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Laparoskooppinen kohdunpoisto

Laparoskooppinen kohdunpoisto Gynekologinen peruskirurgia tänään Laparoskooppinen kohdunpoisto GKS 19.9.2014 Marjaleena Setälä PHKS marjaleena.setala@phsotey.fi Sidonnaisuudet Ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti Laparoskooppisen

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan Seksuaalilääketiede Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt Marita Räsänen Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt ovat monimutkaisia ja vähän tutkittuja. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tärkeää perehtyä

Lisätiedot

Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik)

Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik) Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik) Yhteenvetoa väitöskirjasta / FINHYST 2006 Hysterectomy for benign indications in Finland 30.3.2012 HY GKS 27.9.2012 Tea Brummer Osatyöt

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen

Menorragian hoito. Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Näin hoidan Ritva Hurskainen ja Jorma Paavonen Menorragia on yleinen ongelma. Sen hoidon tuloksia voidaan parantaa johdonmukaisella diagnostiikalla ja näyttöön perustuvalla hoidolla. Kuukautisvuodon määrän

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa

Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa Seksuaalilääketiede Mitä seksuaaliterapia on? Tapani Vuola Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiatekniikan 1970-luvulla. Heidän saamansa tulokset olivat huomattavan hyviä. Myöhempi tutkimus on

Lisätiedot

Seksi ja Seurustelu Sanasto

Seksi ja Seurustelu Sanasto Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri

Lisätiedot

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP - Taustoja Kohu vaginaalisiin verkkoleikkauksiin lii'yvistä riskeistä FDA:n varoitukset (2011) HALO- katsaus 2012 SHENIHR 2015 Miten meillä

Lisätiedot

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Pelvic prolapse and stress urinary incontinence Stress urinary incontinence (SUI)

Lisätiedot

Endometrioosin kanssa. Opas endometrioosiin sairastuneiden kumppaneille.

Endometrioosin kanssa. Opas endometrioosiin sairastuneiden kumppaneille. Endometrioosin kanssa Opas endometrioosiin sairastuneiden kumppaneille. Tekijät: Henna Alamaunu, Sonja Juntto, Maiju Mertala 2013 Mikä endometrioosi? Endometrioosilla eli kohdun limakalvon sirottumataudilla

Lisätiedot

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs)

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Naisten orgasmihäiriö Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Mikä on orgasmi? Häiriöt orgasmissa Mikä avuksi? Mikä on orgasmi? turvota nesteillä orgaein hekumallinen kiihtymys orgasmos

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI Seksuaalisuus ja seksi ovat edelleen asioita, joista on vaikea puhua, erityisesti sairauksien yhteydessä. Monia sairauksia osataan jo hoitaa menestyksellisesti, mutta se mitä

Lisätiedot

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito

Runsaiden kuukautisten diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Sari Ahonkallio LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri Terveystalo Oulu sari.ahonkallio@terveystalo.fi tuntiopettaja Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Depressio ja itsetuhoisuus kansantauteja jo nuoruusiässä? Terveyskirjasto

Lisätiedot

GKS koulutuspäivät 13.10.2011 Marjaleena Setälä, EL 1. Fossa Douglas on endometrioosipesäkkeiden yleisin sijaintipaikka kuoppaa verhoava peritoneum sakrouteriiniset ligamentit peräsuoli 2. Endometrioosi

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM, projektipäällikkö, Suomen Selkäliitto ry Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, selkäneuvoja, Suomen Selkäliitto ry Anu Parantainen, fysioterapeutti,

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSI JA NAISEN SEKSUAALISUUS

ENDOMETRIOOSI JA NAISEN SEKSUAALISUUS ENDOMETRIOOSI JA NAISEN SEKSUAALISUUS Endometrioosin ja seksuaalisuuden välinen yhteys endometrioosia sairastavien naisten kokemana Noora Heikinjuntti Saija Paananen Opinnäytetyö Syyskuu 2011 Hoitotyö

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kirsi Porras Sairaanhoitaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry) kirsi249@gmail.com Luennon sisältö Häpeä Seksuaalisuus

Lisätiedot

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Alkuperäistutkimus Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Tutkimme erektiohäiriöiden yleisyyttä ja niiden yhteyttä viikoittaisten

Lisätiedot

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays Ison kohdun poisto Eija Tomás, Tays Jo ennen muinoin... V. 120 Soranus Kreikassa Vaginaalinen hysterektomia 1813 Conrad Langenbeck ensimmäinen suunniteltu VH Ephraim McDowell Kentucky v.1809 Laparotomia

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA KOHDUNPOISTO KOKEMUKSENA, SEN VAIKUTUS NAISEUTEEN JA SEKSUAALISUUTEEN

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA KOHDUNPOISTO KOKEMUKSENA, SEN VAIKUTUS NAISEUTEEN JA SEKSUAALISUUTEEN KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA KOHDUNPOISTO KOKEMUKSENA, SEN VAIKUTUS NAISEUTEEN JA SEKSUAALISUUTEEN Opinnäytetyö Laura Keränen ja Jaana Partanen Hoitotyön koulutusohjelma/ Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus

YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus YKSINÄISYYS IKÄÄNTYVÄN ARJESSA Laadullista ja määrällistä tutkimusotetta yhdistävä seurantatutkimus Elisa Tiilikainen, VTM, jatko-opiskelija 6.6.2013 VIII Gerontologian päivät SESSIO XXIII: Elämänkulku

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala Maahanmuuttajan vulvaongelmat Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala WHO:n arvio 100-140 miljoonaa ympärileikattua naista 2 miljoonaa tyttöä tai naista leikataan vuosittain kehittyneissä

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Jatkuvat erektiohäiriöt painavat omaa ja puolison mieltä. Se on raskasta. Ihan tavallinen ilmiö 50+ miehet: 60+ miehet: 70+ miehet:

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18 Sisällys Esipuhe... 11 OSA I SEKSUAALITERAPIAN LÄHTÖKOHDAT.... 15 Seksuaalisuus... 17 Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle.... 18 Turvallinen kiintymyssuhde....

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Haluttomuuden monet kasvot

Haluttomuuden monet kasvot KATSAUS TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Haluttomuuden monet kasvot Seksuaalinen

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys RutiiNiksi pilottikoulutus 24.2.2014 1 Alkoholin yhteys parisuhdeväkivallan seurauksiin? (Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & Heiskanen 2009) 24.2.2014

Lisätiedot

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Joka toiselle naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Myös sinulle? Tunne itsesi taas ehjäksi! Tietoa lantionpohjan elinten laskeumista ja hoidoista Lantionpohjan elinten laskeumat Lantion

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Muutoksia Osmo Kontula seksuaalisuudessa suhteessa Alkuvaiheen suvaitsevaisuus ja into vähenee vähitellen, koska kumppanin kanssa

Lisätiedot

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2002 Olavi Rautiainen Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000 2001? Taustaksi Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien neuvonnan haasteiksi

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke Lasten ruoka allergiat ja psyyke Ayl Liisa Viheriälä HYKS, Lasten ja nuorten sairaala. Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikkö 19.4.2007 Pitkäaikaissairaudet ja psyyke psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet

Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet Snellman symposiumi 8.9.2011 Hanna Ebeling Lastenpsykiatrian professori, Oulun yliopisto Lastenpsykiatrian klinikka, OYS Lapsen kehitykselle erityisiä

Lisätiedot

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa Yksinäisyys FINSEXaineistoissa, tutkimusprofessori Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Aineistot FINSEX-aineistot 1992 (N=22), 1999(N=196), 7 (N=29) ja 1 (N=21). Heille on esitetty muiden joukossa kysymys:

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Yhtenäisten toimenpidekoodien merkitys. Jyrki Jalkanen GKS 28.9.2006

Yhtenäisten toimenpidekoodien merkitys. Jyrki Jalkanen GKS 28.9.2006 Yhtenäisten toimenpidekoodien merkitys Jyrki Jalkanen GKS 28.9.2006 Nordic Centre for Classifications in Health Care Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences www.nordclass.uu.se

Lisätiedot

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK

SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi. 5/2/2011 Riitta Ala - Luhtala,JAMK SEKSOLOGISEN SEURAN KEVÄTSEMINAARI 29.04.2011 HELSINKI Mitä seksuaalisuutesi kertoo sinusta ja parisuhteestasi TEORIAPOHJAA PERUSTEOKSET: David Schnarch: Constructing the Sexual Crucible. An Integration

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Täyttä elämää. Naisen kypsän iän seksuaalisuus parisuhteen näkökulmasta

Täyttä elämää. Naisen kypsän iän seksuaalisuus parisuhteen näkökulmasta Täyttä elämää Naisen kypsän iän seksuaalisuus parisuhteen näkökulmasta Seksuaalisuus on sisäinen kokemus itsestä. Se muuttuu ja kehittyy syntymästä kuolemaan. Ikääntyessä tavoitteena on, että pystyisi

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia Anemian yleisin syy on raudanpuute Yleisin raudanpuuteanemian syy on raudan menetys verenvuodon vuoksi Hedelmällisesä iässä

Lisätiedot

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa.

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. POTILASTIEDOTE 1 2 SISÄLLYS Vähentynyt estrogeenituotanto ja sukupuolielinten vaivat... 4 Oestring-hoito... 5 Kenelle Oestring sopii?... 7 Onko Oestringillä

Lisätiedot

Mitä hyvää masennuksessa?

Mitä hyvää masennuksessa? Mitä hyvää masennuksessa? Yleislääketieteen päivät Helsinki 28.11.2014 Anneli Kuusinen, LL, asiantuntijalääkäri, tohtorikoulutettava, Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Akateeminen

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto.

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto. Katsausartikkeli Mia Venhola, Pirkko Brusila Naisten seksuaalinen haluttomuus Tärkein tieto K Seksuaaliterveys on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Useimmilla meistä on kaipaus läheisyyteen, hellyyteen

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot