Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa"

Transkriptio

1 Seksuaalilääketiede Mitä seksuaaliterapia on? Tapani Vuola Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiatekniikan 1970-luvulla. Heidän saamansa tulokset olivat huomattavan hyviä. Myöhempi tutkimus on osoittanut kohtalaisia tuloksia häiriön mukaan. Seksuaalisuuden tutkimuksen painopiste on siirtynyt kohti biolääketiedettä psykologisen näkökulman kustannuksella. Seksuaaliterapia tarjoaa kuitenkin tärkeän lisän kliinikon taitoihin. Seksuaalisuus on kulttuurissamme tullut yhä näkyvämmäksi, ja potilaat ottavat seksin puheeksi useammin kuin ennen. Sallivalla asenteella, luvan antamisella ja tiedon jakamisella jokainen potilastyössä toimiva voi osaltaan lisätä ihmisten seksuaalista hyvinvointia. Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa ennen 1940-lukua. Kinseyn työryhmän tutkimukset pohjustivat laajempaa käsitystä seksuaalisuudesta ja myös seksuaalisten häiriöiden hoidon tutkimusta (Crove ja Jones 1992) luvulla Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiansa linjat. Vuonna 1976 Jack Anonin julkisti PLISSIT-mallin, joka antaa hierarkkisen näkökulman toiminnallisiin seksuaaliongelmiin. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti erilaisia seksuaalisia ongelmia, seksuaaliterapian toteutusta ja soveltumista eri asiakasryhmille sekä näyttöä terapian tuloksellisuudesta. PLISSIT-malli PLISSIT-lyhenne on peräisin englanninkielisistä ilmauksista»permission»,»limited information»,»spesific suggestions» ja»intensive therapy». Nämä ilmaukset voidaan kääntää»luvan antamiseksi» tai»sallimiseksi»,»rajatun tiedon antamiseksi»,»erityisohjeiden antamiseksi» ja»intensiiviseksi terapiaksi». PLISSIT-mallin ajatuksena on, että kaikki hyötyvät luvan antamisesta, hyvin monet tiedon jakamisesta ja että harvempi tarvitsee kohdennettuja ehdotuksia ja hyvin harva varsinaista terapiaa. Seksuaaliterapiassa on kyse lähinnä erityisohjeiden antamisesta ja intensiivisestä terapiasta. Luvan antaminen jokaiselle asiakkaalle tai potilaalle omaan seksuaalisuuteen, nautintoon ja myös siitä puhumiseen voi tapahtua monella tapaa, suoraan tai epäsuorasti ilmaistuna. Hoitohenkilön suorat, sukupuolineutraalit ja asialliset kysymykset potilaan seksuaalisuudesta luovat tilanteeseen luottamuksellisen ja sallivan sävyn. Kysymys»mitä vaimosi ajattelee tästä» sisältää jo oletuksen potilaan sukupuolielämästä ja voi estää potilasta kertomasta elämänsä keskeisistä asioista lääkärille. Toisaalta perusteellinen ja yksityiskohtainen seksuaalianamneesi voi jollekin potilaalle olla hyvin vapauttava kokemus. Luvan antaminen voi olla myös konkreettista: hoitaja tai lääkäri voi kertoa ehkäisyä aloittavalle nuorelle, että seksi on yksi aikuisen elämän hyviä puolia ja monenlaisen tyydytyksen lähde, sen sijaan, että hän vain varoittelisi sukupuolitautien vaaroista. Samoin hoitohenkilön neutraali suhtautuminen seksuaalisen tyydytyksen eri muotoihin ja esimerkiksi homoseksuaalisuuteen voi olla asiakkaalle tai potilaalle tärkeä kokemus. Duodecim 2003;119:

2 Usein luvananto sisältää myös rajattua tietoa. Lääkärin tai hoitajan kommentti»suurin osa parisuhteessa elävistä ihmisistä harrastaa itsetyydytystä» on tosiasia mutta sisältää selvästi myös sallivan asenteen.»rajatun tiedon antaminen» on päivittäin jokaisen terveydenhuollossa työskentelevän käytössä. Ihmisillä on paljon sellaisia ennakkoluuloja ja vääriä tietoja seksuaalisuudesta, jotka haittaavat seksuaalisen tyydytyksen saamista. Asiallisella, myönteiseen sävyyn kerrotulla tiedolla voi olla huomattava merkitys sukupuolielämän tyydyttävyyden kannalta. Esimerkiksi gynekologin tai äitiysneuvolan kätilön antamat ohjeet siitä, miten seksielämää voi jatkaa normaalisti aivan raskauden loppuun, saattaa auttaa monia nuoria pareja. Usein asiakkaan mielessä on kysymys»onko tämä tavallista» tai»olenko normaali». Asiallinen (lääketieteellinen) tieto voi tuoda suuren helpotuksen.»erityisohjeet» voivat olla jopa käytännön neuvoja»treffien» solmimiseksi mutta myös harjoitusten ohjaamista ja apuvälineiden käytön neuvomista. Oma koulutustausta, ammatillinen kokemus ja terve järki ovat avuksi yksinkertaisten neuvojen antamisessa monimutkaisemmat neuvot lähenevät varsinaista seksuaaliterapiaa. Tasot menevätkin helposti lomittain. Varsinaisessa seksuaaliterapiassa seksuaaliterapeutti ohjaa asiakkaita erilaisiin harjoituksiin, joiden tarkoitus on rikkoa syntyneitä noidankehiä. Intensiivistä seksuaaliterapiaa tarvitsevat vain harvat ihmiset. Intensiivinen terapia usein lähenee muita terapiatyyppejä jo senkin takia, että käyntejä on säännöllisesti ja usein pitkään. Muu terapiakoulutus voi olla tarpeen. Seksuaaliterapia William Masters ja Virginia Johnson kuvasivat v kirjassaan»human Sexual Inadequacy» toiminnallisten seksuaalihäiriöiden hoitomuodon seksuaaliterapian. Kyseessä oli uudenlainen näkökulma pariskuntien seksuaaliongelmiin. Kirjoittajien mukaan tällä terapialla saavutettiin erinomaisia tuloksia seksuaaliongelmien hoidossa. Myöhemmin käsitys terapian tuloksellisuudesta on muuttunut realistisemmaksi. Terapiaa on uudistettu ja muokattu tämän jälkeen useita kertoja, mutta perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. Lähtökohtana on ajatus, että vaikka seksuaalisten ongelmien syyt voivat olla eri ihmisillä ja pariskunnilla erilaisia, kaikkia eri syistä johtuvia oireita voidaan hoitaa terapiamallilla, johon kuuluvat mm. koulutus ja tiedon jakaminen, kotitehtävät sekä neuvonta (Hawton 1995). Seksuaaliterapiaa antaa tyypillisesti yksi terapeutti, asiakkaana on pariskunta, ja käyntejä on viikoittain, erityisesti hoidon alkuvaiheessa. Käyntien määrä vaihtelee yksittäisistä yli 20:een. Myös yksilökäynnit ovat mahdollisia, ja muutamassa tutkimuksessa on todettu niiden olevan joissakin tilanteissa hyödyllisiä. Yksi terapeutti näyttää olevan yhtä hyvä kuin terapeuttipari (Clement ja Schmidt 1983). Terapeutin sukupuolella ei ole tutkimusten mukaan merkitystä tuloksellisuuden kannalta (LoPiccolo ym. 1985), käytännössä sukupuoli kuitenkin voi vaikuttaa terapeutin valintaan. Tyypillinen esimerkki seksuaaliterapialla hoidettavista tilanteista on muutaman epäonnistuneen kokemuksen jälkeen syntynyt erektio-ongelma, joka jokaisella yhdyntäkerralla johtaa yhdynnän keskeytymiseen erektion lopahtamisen vuoksi ja siten vahvistaa itseään. Yhdyntäkiellon asettaminen ja pariskunnan ohjaaminen hyväilyharjoituksiin voi laukaista tilanteen. Hyväilyharjoitukset aloitetaan neutraalilla koskemisella, jolloin pariskunta vuorotellen koskettelee toisiaan ilman kiihotustarkoitusta toisen osapuolen ollessa aktiivinen ja toisen»kuulostellessa» tuntemuksiaan. Vähitellen harjoitukset muuttuvat seksuaalisävytteisemmiksi. Harjoitusten väliin sijoittuvilla käynneillä pariskunnalla on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan terapeutin kanssa. Uutta terapiamuotoa tutkittiin alkuinnostuksessa ahkerasti. Osa kirjan kuvaamista hyvistä tuloksista jäi kuitenkin toistamatta jatkotutkimuksissa (Hawton 1995). Viime vuosien aikana uusia tutkimuksia ei juuri ole ilmestynyt, mikä näkyy helposti mm. Medline-haun tuloksissa. Seksuaalisuuden tutkimuksen ja hoidon painopiste onkin siirtynyt kohti biolääketiedettä psykologisten tutkimusten vähetessä (Rosen ja 262 T. Vuola

3 Taulukko 1. Ei-elimelliset sukupuolitoimintojen häiriöt ICD-10:n ja toimintojen osa-alueiden mukaan (Psykiatrian luokituskäsikirja 1997). Seksuaalisuuden alue Miehet Naiset Halu/mielenkiinto Sukupuolinen haluttomuus Kiihottuminen Erektiohäiriö Sukupuolisen kiihottumisen vaikeus Orgasmi Ennenaikainen siemensyöksy Orgasmivaikeus Orgasmivaikeus Muut Sukupuolinen vastenmielisyys Sukupuolisen nautinnon puute Toiminnallinen emätinkouristus Toiminnalliset yhdyntäkivut Leiblum 1995). Lisäksi aikaisempien tutkimusten metodiikka on ollut varsin vaihtelevaa, mikä on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Seksuaaliterapian kysyntä on kasvanut vuosikymmenten myötä. Ihmiset odottavat seksielämältään suurempaa tyydytystä, orgasmin kokemisesta on tullut seksuaalisen kompetenssin merkki ja elämä on erotisoitunut, mutta samaan aikaan haluttomuutta kokevien määrä on ollut kasvussa (Haavio-Mannila ja Kontula 2001). Mitä toiminnalliset seksuaalihäiriöt ovat? Toiminnalliset seksuaalihäiriöt voidaan määritellä normaalin seksuaalisen toiminnan, halun tai vasteen pitkäaikaisiksi häiriöiksi. Ne ovat jaettavissa neljään luokkaan: halun, kiihottumisen ja orgasmin häiriöihin sekä tähän jatkumoon sopimattomiin muihin häiriöihin. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat mm. seksuaalinen aversio ja nautinnon puute, vaginismi ja kivulias yhdyntä (taulukko 1). Seksuaalihäiriöiden vakavat somaattiset syyt on suljettava pois ennen seksuaaliterapian aloittamista, vaikka somaattinen syy tai sairaus ei estä seksuaaliterapiaa. Toiminnallisten seksuaalihäiriöiden dikotomista luokittelua joko somaattisiksi tai psykologisiksi on laajalti kritisoitu. Viime vuosina käsitys häiriöiden etiologisesta taustasta on laajentunut, mikä on näkynyt myös monimuotoisten arviointimallien kehittelynä (Rosen ja Leiblum 1995). Vastaanotolle hakeutumisen syynä on useimmiten miehen erektiohäiriö tai naisen haluttomuus. Catalanin ym. (1990) aineistossa 63 % miehistä kärsi erektiohäiriöstä, 16 % nopeasta siemensyöksystä, 8 % vähäisestä halusta ja 6 % viivästyneestä siemensyöksystä niissä tapauksissa, joissa vastaanotolle hakeutumisen syy oli miehen ongelma. Naisten vastaavat osuudet olivat vähäinen halu 61 %, vaginismi 14 %, kivulias yhdyntä 11 % ja orgasmivaikeudet 9 %. Molempien sukupuolien kokemus haluttomuudesta on noussut esille myös suomalaisissa tutkimuksissa (Haavio-Mannila ja Kontula 2001). Vaginismi ei Suomessa liene yhtä iso ongelma kuin Catalanin ym. tutkimuksessa on esitetty, mutta tutkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Kaikki seksuaaliset ongelmat tai kaikki niistä kärsivät ihmiset eivät tarvitse seksuaaliterapiaa tai sovellu siihen. Seksuaaliterapiaan kannalta suotuisia lähtökohtia on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tekijöitä, jotka puoltavat seksuaaliterapian aloittamista. Ongelma on esiintynyt ainakin muutaman kuukauden ajan Ongelman ovat todennäköisesti aiheuttaneet tai sitä ylläpitävät psykologiset tekijät (fysiologiset tekijät voivat silti olla osa ongelmaa) Ongelma ei ole seurausta parisuhteen muista ongelmista Parisuhde on riittävän tasapainoinen, jotta pari pystyy sitoutumaan hoitoon ja esimerkiksi kotitehtävät tulevat tehdyiksi Kummallakaan osapuolella ei ole vakavaa, akuuttia psykiatrista häiriötä tai pahaa päihdeongelmaa Nainen ei ole raskaana Parin molemmat osapuolet ovat riittävässä määrin motivoituneita terapiaan Mitä seksuaaliterapia on? 263

4 Pessimismiin ei ole syytä, vaikka pariskunta tai yksinäinen asiakas ei täyttäisikään kaikkia kriteereitä. Usein yksi tai muutama neuvontakäynti, jossa asiakkaalle tai pariskunnalle annetaan aiheesta tietoa ja yksinkertaisia neuvoja, voi olla riittävä apu. Ongelman laadun ja asiakkaiden motivaation mukaan voidaan parisuhteen tyydyttävyyteen vaikuttaa jo kuuntelemalla, antamalla neutraalia tietoa ja»antamalla lupa» seksuaalisuuteen silloinkin, kun kyse on somaattisesta tai psykiatrisesta sairaudesta. Catalanin ym. (1990) tutkimuksessa tarkasteltiin seksuaalihäiriöklinikkaan lähetettyjen pariskuntien taustoja ja toisaalta seksuaaliterapian tuloksellisuutta. Noin 30 %:lla pariskunnista oli merkittäviä parisuhdeongelmia, ja yli 30 % kärsi psykiatrisista häiriöistä, useimmiten lievistä tai enintään keskivaikeista. Miehistä kolmanneksella ja naisista 18 %:lla oli jokin sellainen fyysinen vaiva tai vamma, jonka arvioitiin lisäävän seksuaalihäiriötä. Seksuaaliterapian kävivät suunnitellusti loppuun todennäköisimmin sekä psyykkisesti että fyysisesti terveimmät ja motivoituneimmat pariskunnat, joilla oli myös vähiten suhteeseen liittyviä ristiriitoja. Seksuaaliterapian tuloksellisuus Tutkimuksessa ikä ja ongelmien kesto eivät vaikuttaneet seksuaaliterapian tuloksellisuuteen, mutta suhteen laatu ja seksuaaliset asenteet ennen hoitoa ennakoivat hoidon tuloksellisuutta. Masters ja Johnson esittivät kirjassaan 500 potilastapausta, joista vain 18,6 %:ssa hoito epäonnistui. Myöhemmin tulokset ovat jääneet vaatimattomammiksi: vain noin kaksi kolmasosaa potilaista näyttää hyötyvän seksuaaliterapiasta (Hawton 1995). Eri oireiden hoidon tuloksellisuus vaihtelee huomattavasti etenkin ajan mittaan, joskin aiheesta on tehty vain muutama pidempi seurantatutkimus. Vaginismi hoituu hyvin, ja tulokset pysyvät hyvinä, samoin psykogeenisten erektiohäiriöiden hoidon tulokset. Nopean siemensyöksyn hoitotulokset ovat säilyneet huonommin, ja haluttomuuden hoitotulokset ovat olleet heikkoja, erityisesti jos miehen haluttomuus on ollut ongelmana. Naisen haluttomuuden ennusteeseen vaikuttaa suotuisasti miehen aktiivinen osallistuminen hoitoon (Schover ja LoPiccolo 1982, De Amicis ym. 1985). Hawtonin ja Catalanin (1986) aineistossa seksuaaliterapiaa saaneet pariskunnat kertoivat seksuaalisen tyydytyksen lisääntyneen ja parisuhteen parantuneen. Jos ongelmat uusiutuivat, pariskuntien kommunikaatio oli ollut helpompaa, opittuja tekniikoita oli osattu soveltaa ja hyväksyvä asennoituminen oli helpottanut tilannetta. Whiteheadin ja Matthewsin (1986) tutkimuksessa ikä ja ongelmien kesto eivät vaikuttaneet seksuaaliterapian tuloksellisuuteen, mutta suhteen laatu ja seksuaaliset asenteet ennen hoitoa ennakoivat hoidon tuloksellisuutta. Samantapaisia tuloksia saivat myös Hawton ja Catalan (1986): ikä, suhteen kesto, lasten määrä ja uskonnollisuus eivät vaikuttaneet tuloksiin, ei myöskään se, koettiinko ongelma jommankumman osapuolen vai pariskunnan ongelmaksi. Alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat keskeyttivät hoidon muita useammin, mutta hoitoa jatkaneiden tuloksissa ei ollut eroa. Hoidon onnistumista ennustivat terapeutin arvio parisuhteen yleisestä toimivuudesta, samoin pariskunnan naisosapuolen käsitys asiasta. Miesten motivaatio terapiaan oli tärkeämpi ennustava tekijä kuin miesten käsitys parisuhteestaan. Terapeutin arvio hyvästä motivaatiosta ennusti hyvää tulosta mutta ei se, pitikö terapeutti potilaistaan vai ei. Sitoutuminen annettuihin kotitehtäviin hoidon alussa ennusti hyvää tulosta. Hawtonin työryhmä on myöhemmin vahvistanut miehen motivaation merkityksen ennustavana tekijänä naisen haluttomuuden hoidossa (Hawton ym. 1991). Yleiset suhteeseen liittyvät tekijät ei olleet heidän aineistossaan merkitseviä ennusteen kannalta lukuun ottamatta pariskunnan aikaisempia eroja toisistaan ne huononsi- 264 T. Vuola

5 vat ennustetta. Saman työryhmän tutkimuksessa (Hawton ym. 1992) miehen erektiohäiriön hoidon tuloksellisuutta ennusti miehen motivaation lisäksi erityisesti naisen seksuaalinen kiinnostus ja nautinto ennen hoidon aloittamista mutta myös pariskunnan hyvä kommunikaatio ja seksuaalinen»sopeutuminen». Yksin elävien ihmisten seksiongelmat tulevat ilmeisesti yhä enemmän esiin yksin asumisen yleistyessä ja seksuaalisen nautinnon tarpeen yhä korostuessa kulttuurissamme. Seksuaaliterapiaa on kehitetty myös ihmisille, joilla ei ole (vakituista) kumppania, tai pariskunnan toiselle osapuolelle yksinään. Tällaisia tekniikoita on käytetty mm. liian nopean tai hitaan siemensyöksyn, vaginismin ja naisen seksuaalisen nautinnon puuttumisen hoitoon (Hawton 1995). Stravynskin ym. (1997) tutkimuksessa yksin elävät miehet hyötyivät sekä seksuaaliterapiasta että interpersonaalisesta terapiasta verrattuna odotuslistalla olleisiin terapiaa saamattomiin miehiin. Paras tulos saatiin terapioiden yhdistelmällä. Tulokset myös säilyivät vuoden seurannassa. Myös ryhmäterapioiden tehoa seksuaalitoimintojen häiriöihin on arvioitu muutamassa tutkimuksessa sekä pariskunnilla että samasta oireesta kärsivien ryhmissä. Yksilö- ja ryhmäterapiat on todettu suurin piirtein yhtä tuloksellisiksi (Zilbergeld 1975, Leiblum ja Ersner-Herschfield 1977, Golden ym. 1978, Reynolds ym. 1981). Ryhmäterapiat eivät ole kuitenkaan saavuttaneet laajaa suosiota. Biblioterapiasta eli kirjallisen aineiston käytöstä hoitoon on joitakin tutkimuksia. Tällaisen hoidon teho näyttää rajoittuvan vain joihinkin pareihin, ja terapeutin osallistuminen terapiaan ainakin vähäisessä määrin on välttämätöntä. Kaupallisten itseapuoppaiden hyöty seksuaalisten toimintahäiriöiden hoidossa lienee siis kyseenalainen (Hawton 1995). Samaa sukupuolta olevien parien seksuaaliterapiasta on tehty vain muutama tutkimus. Mitään estettä samaa sukupuolta olevien pariskuntien toiminnallisten seksuaalihäiriöiden hoidolle ei kuitenkaan ole. Perhe- ja seksuaaliterapian vaikutuksia on tutkittu yhdessä ja erikseen (Zimmer 1987). Tulokset viittaavat terveen järjen mukaisesti siihen, että jos parisuhde on pohjimmiltaan kunnossa, voi seksuaaliterapia olla riittävä apu esitettyihin seksuaaliongelmiin, mutta parisuhteen rakoillessa on parisuhdetta hoidettava ennen seksuaaliongelmia. Monella seksuaaliterapeutilla onkin perheterapeutin koulutus. Toisaalta eri menetelmien tulokset voivat olla miehillä ja naisilla hieman yllättäen ristiriitaisia (Everaerd ja Dekker 1981). Seksuaaliterapialla on myös haittavaikutuksia. Huomion suuntaaminen seksiin voi suurentaa ongelmaa niin, että pariskunnan käyttämät ratkaisumallit eivät enää toimi. Nostaessaan esiin ja tuodessaan tietoisuuteen aiemmin vaiettuja asioita esimerkiksi fantasioista tai aiemmasta taustasta seksuaaliterapia voi rikkoa suhteen, joka kuitenkin on ollut jollain tavalla tyydyttävä (McCarthy 1995). Pitkäaikaisia seurantatutkimuksia on tehty vain vähän. Niiden tulokset ovat vaihdelleet erinomaisesta liki olemattomaan, osin hoidettavan häiriön mukaan (Schover ja LoPiccolo 1982, Hawton ym. 1986, Hawton 1995, Sarver ja Durlak 1997). Seksuaaliterapian saatavuus Helsingin alueella seksuaaliterapian saatavuus on melko hyvä, sillä useamman palvelujen tarjoajan (esim. Sexpo-säätiö, Väestöliitto) lisäksi monella seksuaaliterapeutilla on yksityisvastaanotto. Muualla maassa tilanne on huonompi, mutta yksityisiä palveluja on saatavilla ainakin jonkin verran. Erilaisia seksuaalineuvojan tai - terapeutin koulutuksia on Suomessa saanut yli 700 henkilöä (Ilmonen, suullinen tiedonanto). Suurimmalle osalle heistä koulutus on tuonut lisäosaamista muuhun hoitotyöhön, ja vain harvalla seksuaaliterapia on päätyönä. Kattavaa rekisteriä palvelujen tarjoajista ei toistaiseksi ole. Sexpo-säätiöstä (puh , ) kannattaa tarkistaa paikkakuntakohtainen tilanne. Mitä seksuaaliterapia on? 265

6 Kirjallisuutta Annon J. The behavioral treatment of sexual problems. New York: Warper et Row Catalan J, Hawton K, Day A. Couples referred to a sexual dysfunction clinic. Br J Psychiatry 1990;156:61 7. Clement U, Schmidt G. The outcome of couple therapy for sexual dysfunctions using three different formats. J Sex Marital Ther 1983;9: Crove M, Jones M. Sex therapy: the success, the failures, the future. B J Hosp Med 1992;48: De Amicis L, Goldberg D, LoPiccolo J, Friedman J, Davies L. Clinical follow-up of couples treated for sexual dysfunction. Arch Sex Behav 1985;14: Everaerd W, Dekker J. A comparison of sex therapy and communication therapy: couples complaining of orgasmic dysfunction. J Sex Marital Ther 1981;7: Golden J, Price S, Heinrich A, Lobitz W. Group vs. couple treatment of sexual dysfunctions. Arch Sex Behav 1978;7: Haavio-Mannila E, Kontula O. Seksin trendit meillä ja naapureissa. Helsinki: WSOY, Hawton K. Treatment of sexual dysfunctions by sex therapy and other approaches. Br J Psychiatry 1995;167: Hawton K, Catalan J. Prognostic factors in sex therapy. Behav Res Ther 1986;24(4): Hawton K, Catalan J, Martin P, Fagg J. Long-term outcome of sex therapy. Behav Res Ther 1986;24(6): Hawton K, Catalan J, Fagg J. Low sexual desire: sex therapy results and prognostic factors. Behav Res Ther 1991;29: Hawton K, Catalan J, Fagg J. Sex therapy of erectile dysfunction: characteristics of couples, treatment outcome, and prognostic factors. Arch Sex Behav 1992;21: Leiblum S, Ersner-Herschfield R. Sexual enhancement groups for dysfunctional women: an evaluation. J Sex Marital Ther 1977;3: LoPiccolo J, Heiman J, Hogan R, Roberts C. Effectiveness of single therapist versus cotherapy teams in sex therapy. J Consult Clin Psychol 1985;53: Masters W, Johnson V. Human sexual inadquasy. Little Brown McCarthy B. Learning from unsuccessful se therapy patients. J Sex Marital Ther 1995;21:31 8. Reynolds B, Cohen B, Schochet B, Anderson Al. Dating skills training in the group treatment of erectile dysfunction for men without partners. J Sex Marital Ther 1981;7: Rosen R, Leiblum S. Treatment of sexual disorders in the 1990s: an intergrated approach. J Consult Clin Psychol 1995;63: Sarver D, Durlak J. A field trial of the effectiveness of behavioural treatment for sexual dysfunctions. J Sex Marital Ther 1997;23: Schover L, LoPiccolo J. Treatment effectiveness for dysfunctions of sexual desire. J Sex Marital Ther 1982;8: Stravynski A, Gaudette G, Lesage A, ym. The treatment of sexually dysfunctional men without partners: a controlled study of three behavioural group approaches. Br J Psychiatry 1997;170: Whitehead A, Matthews A. Factors related to successful outcome in the treatment for sexually unresponsive women. Psychol Med 1986; 16: Zilbergeld B. Group treatment of sexual dysfunction in men without partners. J Sex Marital Ther 1975; Zimmer D. Does marital therapy enhance the effectiveness of treatment for sexual dysfunction? J Sex Marital Ther 1987;13: TAPANI VUOLA, LL, erikoislääkäri, seksuaaliterapeutti Oy Organon Ab PL 101, Helsinki 266

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen.

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Sh (AMK), seksuaaliterapeutti Veli-Matti Piippo KSSHP Seksuaalisuus Seksuaalisuus on elämän laatutekijä, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen

Lisätiedot

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta

Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Seksuaaliterapeutin näkemys Vagina- ja vulvaleikkausten jälkeisestä seksuaalineuvonnasta/ -terapiasta Liisa Laitinen sh, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti NACS KYS 16.10.2011 1 Seksuaalisuudesta vaginan

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18 Sisällys Esipuhe... 11 OSA I SEKSUAALITERAPIAN LÄHTÖKOHDAT.... 15 Seksuaalisuus... 17 Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle.... 18 Turvallinen kiintymyssuhde....

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA TILANNE PPSHP:N ALUEELLA Edistä, ehkäise, vaikuta seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 käytäntöön 10.2.2016 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti / SELI-yhdyshenkilö

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen - Vinkkejä ohjaajalle - Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Raila Manninen Etelä-Suomen Sydänpiiri 2016 Miksi ottaa seksuaalisuus puheeksi Seksuaalinen hyvinvointi on osa

Lisätiedot

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja,

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja, Liite 2. Saate Arvoisa Työterveyshoitaja, Olemme hoitotyön opiskelijoita Lahden Ammattikorkeakoulusta täydentämässä aiempaa opistoasteen tutkintoa AMK- tasoiseksi. Opinnäytetyömme aiheena on Seksuaaliterveyden

Lisätiedot

HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO

HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO HALUTTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO 13.11.2017 Pirkko Brusila SIDONNAISUUDET( 2 v): Yksityislääkäri Suomen seksuaalilääketieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen Suomen Seksologisen Seuran tieteellisen aikakauskirjan

Lisätiedot

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana

Kosketa mua. Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Kosketa mua Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Lukijalle Onnea, perheeseenne on tulossa vauva! Keho muuttuu raskauden myötä, joten saatat kokea epätietoisuutta raskauden tuomien muutosten

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Naistentaudit ja synnytykset Naistentautien poliklinikka Noora Puhakka, kätilö AMK, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Seksuaalineuvonta ja RAISEK - palvelun mahdollisuudet

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Tyttöjen Talon seksuaalinen väkivaltatyö Asiakasprofiili SEKSUAALISUUS, Plissit-malli NUORTEN SEKSUAALIOIKEUDET

Lisätiedot

Seksi ja Seurustelu Sanasto

Seksi ja Seurustelu Sanasto Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri

Lisätiedot

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere

Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Anu Mällinen Kätilö (YAMK), Seksuaaliterapeutti (NACS), Seksuaaliterveyden asiantuntija (NACS) 2.9.2013, Tampere Olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan (perustarve) Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Helena Seutu Kätilö, seksuaalineuvoja ja terapeutti, NACS PKSSK, naistentautien ja synnytysten toiminta-alue Sirkka

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Jatkuvat erektiohäiriöt painavat omaa ja puolison mieltä. Se on raskasta. Ihan tavallinen ilmiö 50+ miehet: 60+ miehet: 70+ miehet:

Lisätiedot

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela

HALUT JÄISSÄ. Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014. Tuula Korpela HALUT JÄISSÄ Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2014 Tuula Korpela SEKSUAALITERVEYS osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vapaus ja kyky kokea ja ilmaista seksuaalista halua ja nautintoa,

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI

TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI TEKONIVELPOTILAS JA SEKSI Seksuaalisuus ja seksi ovat edelleen asioita, joista on vaikea puhua, erityisesti sairauksien yhteydessä. Monia sairauksia osataan jo hoitaa menestyksellisesti, mutta se mitä

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS. Terveystieto Anne Partala IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS Terveystieto Anne Partala Ihmissuhteet Elämään kuuluvat erilaiset ihmissuhteet perhe, sukulaiset ystävät, tuttavat seurustelu, avo-/avioliitto työ-, opiskelu- ja harrastuskaverit

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM Kirsi Töyrylä-Aapio, fysioterapeutti, TtM Anu Parantainen, fysioterapeutti, uroterapeutti, seksuaalineuvoja Kirsi Porras, sairaanhoitaja,

Lisätiedot

Seksuaalisuus ja hyvinvointi

Seksuaalisuus ja hyvinvointi Seksuaalisuus ja hyvinvointi 2016 Kehonkuvan muutos Sairaus muuttaa minäkuvaa ja omaa kehokuvaa, vaikka muutos ei ole aina ulospäin näkyvä keho muuttuu hoitojen ja toimenpiteiden myötä leikkausarpi, tuntopuutokset,

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle.

Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle. Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle. Tapio Halla, erikoislääkäri Tampereen kaupunki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian polklinikka maahanmuuttajille

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

Halua, haluttomuutta ja halujen eriparisuutta sateenkaaren alla.

Halua, haluttomuutta ja halujen eriparisuutta sateenkaaren alla. Halua, haluttomuutta ja halujen eriparisuutta sateenkaaren alla Seksuaalineuvoja KM Outi Santavuori aurinkoiseksi@gmail.com Turun seudun Seta ry www.tuseta.fi Lähtökohtia Kun teoriat naisten ja miesten

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa

Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa Halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteissa Milla Sahla, KM, Paripsykoterapeutti ET, seksuaaliterapeutti NACS, työnohjaaja 13.11.2017 Mies oli seksiä useammin haluava puoliso 55% suhteissa.

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta? TIETEESSÄ LEENA VÄISÄLÄ LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen seksologi (NACS), asiantuntijalääkäri Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta?

Lisätiedot

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen

Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Asiantuntijahoitaja, seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen Erottamaton osa ihmisyyttä ja jokaisen ihmisen perusoikeus Se on miehenä, naisena tai jonakin muuna olemista omalla tavalla tai tyylillä

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM, projektipäällikkö, Suomen Selkäliitto ry Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, selkäneuvoja, Suomen Selkäliitto ry Anu Parantainen, fysioterapeutti,

Lisätiedot

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula

Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät 20.-21.02.2014 Sinikka Kumpula Muutoksia Osmo Kontula seksuaalisuudessa suhteessa Alkuvaiheen suvaitsevaisuus ja into vähenee vähitellen, koska kumppanin kanssa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs)

Naisten orgasmihäiriö. Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Naisten orgasmihäiriö Leena Hattunen psykoterapeutti kliininen seksologi (nacs) Mikä on orgasmi? Häiriöt orgasmissa Mikä avuksi? Mikä on orgasmi? turvota nesteillä orgaein hekumallinen kiihtymys orgasmos

Lisätiedot

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Selvittää lasten perheiden ja terapeuttien välistä yhteistyötä ja arjen voimavaroja Tuleeko perhe kuulluksi ja huomioidaanko vanhempien mielipiteitä

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköissä

Seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköissä Seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköissä Kaikki kymmenen seksuaalineuvontaa antanutta vastaajaa olivat sitä mieltä, että seksuaalineuvontaa ja -kasvatusta ei edelleenkään ole

Lisätiedot

Valonarkaa- Avusteinen seksi

Valonarkaa- Avusteinen seksi Valonarkaa- Avusteinen seksi SISÄLTÖ: 1.Vammaisuus olemassaolon muotona/ilmiönä 3. Kyselyn tulos 4. Avustajien ja hoitajien kokemuksia 5. Vammaisten henkilöiden kokemuksia 6. Vammautumisen- ja vammaisuuden

Lisätiedot

SEKSITAUDIT Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus Vaihde 0207 465 700 (ma - pe 9-16) Neuvonta ja ajanvaraus 0207 465 705 (ma - pe 10-15.30) www.aidstukikeskus.fi SEKSUAALITERVEYS Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi

Lisätiedot

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer TRADAMIX Patentoitu kolmen tehoaineen yhdistelmä Tribulus terrestris (stimuloi testosteronituotantoa)

Lisätiedot

Mitä seksuaalisuus on?

Mitä seksuaalisuus on? Mitä seksuaalisuus on? 11.2.16 www. poiki ental o.fi * www. tyttoj ental o.fi Seksi, seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuolisuus SEKSI eroo*sta, in1imiä ja/tai roman*sta kanssakäymistä, johon lii:yy seksuaalinen

Lisätiedot

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Mies, ikä ja seksi Copyright Invalidiliitto Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Ulkoasu: Inka Happo/Puhuri Piirrokset: Matti Remes Paino: PrintMill, 2004 S a r i R ä s ä n

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireinen häiriö (OCD) Pakkoajatukset ovat toistuvasti mieleen tunkeutuvia, epämiellyttäviä

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito. OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS

Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito. OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS Työnantaja: VSSHP Sidonnaisuudet Ei omistuksia terveydenhuoltoalan yrityksissä

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan

Yleisesti seksuaalitoimintojen häiriöillä tarkoitetaan Seksuaalilääketiede Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt Marita Räsänen Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt ovat monimutkaisia ja vähän tutkittuja. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tärkeää perehtyä

Lisätiedot

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori

Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta. Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Nuorten (15-17 vuotta) seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja

Lisätiedot

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen

Seksuaaliterveys. Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Maria Kurki-Hirvonen Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Joensuun kaupunki Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN

PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN PARISUHTEEN TASAVERTAISEN SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN 20.9.2013 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, Seksuaaliterapeutti, erityistaso (NACS) SISÄLTÖ Seksuaalisuus Seksi Yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt

Lisätiedot

Seksuaalisuuden portaat

Seksuaalisuuden portaat Seksuaalisuuden portaat 1. Porras, äiti/isä nainen/mies 2. Porras, julkkisrakkaus 3. Porras, tuttu salattu 4. Porras, tuttu kaverille kerrottu 5. Porras, tykkään sinusta 6. Porras, käsi kädessä 7. Porras,

Lisätiedot

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa Yksinäisyys FINSEXaineistoissa, tutkimusprofessori Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Aineistot FINSEX-aineistot 1992 (N=22), 1999(N=196), 7 (N=29) ja 1 (N=21). Heille on esitetty muiden joukossa kysymys:

Lisätiedot

NUOREN NAISEN SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALINEN HALUTTOMUUS Opaslehtinen seksuaalisesta haluttomuudesta itsehoitopisteen materiaaliksi

NUOREN NAISEN SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALINEN HALUTTOMUUS Opaslehtinen seksuaalisesta haluttomuudesta itsehoitopisteen materiaaliksi POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anu Haapalainen Mira Halmepuro NUOREN NAISEN SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALINEN HALUTTOMUUS Opaslehtinen seksuaalisesta haluttomuudesta itsehoitopisteen

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta:

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: PSYKOTERAPIAT Kuntoutuksen tavoite Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: Hoidon tarpeen taustalla usein kehitysvuosien ylivoimaiset, traumaattiset kokemukset, ajankohtaiset menetykset tai muut ylivoimaiset

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä

Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kivusta nautintoon seksuaalisuuden kohtaaminen potilastyössä Kirsi Porras Sairaanhoitaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry) kirsi249@gmail.com Luennon sisältö Häpeä Seksuaalisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Seksi Seksi ja seksuaalisuus Mikä ei ole seksiä Kohti hyvää seksiä Seksuaalinen itsetunto Kommunikaatio Porno Hyvä seksi Kenelle seksistä voi puhua? 2. Erektiohäiriö Erektion

Lisätiedot

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä

LUPA PUHUA. Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä LUPA PUHUA Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä 1 Ryttyläinen K. & Virolainen L. 2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ALUKSI Seksuaaliterveyden edistäminen on

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto.

Seksuaaliterveyden käsite luotiin muutama vuosikymmen. Naisten seksuaalinen haluttomuus. lääketiede. Katsausartikkeli. Tärkein tieto. Katsausartikkeli Mia Venhola, Pirkko Brusila Naisten seksuaalinen haluttomuus Tärkein tieto K Seksuaaliterveys on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Useimmilla meistä on kaipaus läheisyyteen, hellyyteen

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Klaus Lehtinen Psykiatrian toimialuejohtaja TAYS 10.3.2010 1 Muut Liikuntaelins. Vammat Hengitys Neurologia Psykiatria Syöpä Sydän ja veris. Psykoosit Vaikeat persoonallisuushäiriöt

Lisätiedot

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus Seksuaalioikeudet Seksuaalisuuden myytti Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat normaali ja olennainen osa ihmisen elämää. Ne kuuluvat jokaisen elämään niihin liittyvine haluineen, toiveineen, mielikuvineen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät Työpaja/ Väestöliitto Seksuaalikasvatuksen välineitä ja menetelmiä sekä ajan ilmiöitä 3.12.2009 Vierumäki Mika Lehtonen Tuulia Aho Psykiatrinen sairaanhoitaja

Lisätiedot

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Seksioppaan lisälehdet Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Alkusanat Seksi on mukava ja terveellinen harrastus. Koska perusasiat, kuten ehkäisy ja seksitaudit, on jo käsitelty terveydenhoitajan antamissa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS

IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS IKÄÄNTYMISEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET MIEHEN SEKSUAALISESSA HYVINVOINNISSA Sisältö Miehen ikääntyminen... 4 Ikääntymisen vaikutukset miehen seksuaalisuuteen... 4 Seksuaalisen

Lisätiedot

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki 28.8.2007 Skitsofrenia - epidemiologiaa Suomessa 50 000 skitsofreniapotilasta yli puolet psykiatristen

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot