Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa"

Transkriptio

1 Seksuaalilääketiede Mitä seksuaaliterapia on? Tapani Vuola Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiatekniikan 1970-luvulla. Heidän saamansa tulokset olivat huomattavan hyviä. Myöhempi tutkimus on osoittanut kohtalaisia tuloksia häiriön mukaan. Seksuaalisuuden tutkimuksen painopiste on siirtynyt kohti biolääketiedettä psykologisen näkökulman kustannuksella. Seksuaaliterapia tarjoaa kuitenkin tärkeän lisän kliinikon taitoihin. Seksuaalisuus on kulttuurissamme tullut yhä näkyvämmäksi, ja potilaat ottavat seksin puheeksi useammin kuin ennen. Sallivalla asenteella, luvan antamisella ja tiedon jakamisella jokainen potilastyössä toimiva voi osaltaan lisätä ihmisten seksuaalista hyvinvointia. Seksuaalisuudesta ei juuri ollut tutkittua tietoa ennen 1940-lukua. Kinseyn työryhmän tutkimukset pohjustivat laajempaa käsitystä seksuaalisuudesta ja myös seksuaalisten häiriöiden hoidon tutkimusta (Crove ja Jones 1992) luvulla Masters ja Johnson esittelivät seksuaaliterapiansa linjat. Vuonna 1976 Jack Anonin julkisti PLISSIT-mallin, joka antaa hierarkkisen näkökulman toiminnallisiin seksuaaliongelmiin. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti erilaisia seksuaalisia ongelmia, seksuaaliterapian toteutusta ja soveltumista eri asiakasryhmille sekä näyttöä terapian tuloksellisuudesta. PLISSIT-malli PLISSIT-lyhenne on peräisin englanninkielisistä ilmauksista»permission»,»limited information»,»spesific suggestions» ja»intensive therapy». Nämä ilmaukset voidaan kääntää»luvan antamiseksi» tai»sallimiseksi»,»rajatun tiedon antamiseksi»,»erityisohjeiden antamiseksi» ja»intensiiviseksi terapiaksi». PLISSIT-mallin ajatuksena on, että kaikki hyötyvät luvan antamisesta, hyvin monet tiedon jakamisesta ja että harvempi tarvitsee kohdennettuja ehdotuksia ja hyvin harva varsinaista terapiaa. Seksuaaliterapiassa on kyse lähinnä erityisohjeiden antamisesta ja intensiivisestä terapiasta. Luvan antaminen jokaiselle asiakkaalle tai potilaalle omaan seksuaalisuuteen, nautintoon ja myös siitä puhumiseen voi tapahtua monella tapaa, suoraan tai epäsuorasti ilmaistuna. Hoitohenkilön suorat, sukupuolineutraalit ja asialliset kysymykset potilaan seksuaalisuudesta luovat tilanteeseen luottamuksellisen ja sallivan sävyn. Kysymys»mitä vaimosi ajattelee tästä» sisältää jo oletuksen potilaan sukupuolielämästä ja voi estää potilasta kertomasta elämänsä keskeisistä asioista lääkärille. Toisaalta perusteellinen ja yksityiskohtainen seksuaalianamneesi voi jollekin potilaalle olla hyvin vapauttava kokemus. Luvan antaminen voi olla myös konkreettista: hoitaja tai lääkäri voi kertoa ehkäisyä aloittavalle nuorelle, että seksi on yksi aikuisen elämän hyviä puolia ja monenlaisen tyydytyksen lähde, sen sijaan, että hän vain varoittelisi sukupuolitautien vaaroista. Samoin hoitohenkilön neutraali suhtautuminen seksuaalisen tyydytyksen eri muotoihin ja esimerkiksi homoseksuaalisuuteen voi olla asiakkaalle tai potilaalle tärkeä kokemus. Duodecim 2003;119:

2 Usein luvananto sisältää myös rajattua tietoa. Lääkärin tai hoitajan kommentti»suurin osa parisuhteessa elävistä ihmisistä harrastaa itsetyydytystä» on tosiasia mutta sisältää selvästi myös sallivan asenteen.»rajatun tiedon antaminen» on päivittäin jokaisen terveydenhuollossa työskentelevän käytössä. Ihmisillä on paljon sellaisia ennakkoluuloja ja vääriä tietoja seksuaalisuudesta, jotka haittaavat seksuaalisen tyydytyksen saamista. Asiallisella, myönteiseen sävyyn kerrotulla tiedolla voi olla huomattava merkitys sukupuolielämän tyydyttävyyden kannalta. Esimerkiksi gynekologin tai äitiysneuvolan kätilön antamat ohjeet siitä, miten seksielämää voi jatkaa normaalisti aivan raskauden loppuun, saattaa auttaa monia nuoria pareja. Usein asiakkaan mielessä on kysymys»onko tämä tavallista» tai»olenko normaali». Asiallinen (lääketieteellinen) tieto voi tuoda suuren helpotuksen.»erityisohjeet» voivat olla jopa käytännön neuvoja»treffien» solmimiseksi mutta myös harjoitusten ohjaamista ja apuvälineiden käytön neuvomista. Oma koulutustausta, ammatillinen kokemus ja terve järki ovat avuksi yksinkertaisten neuvojen antamisessa monimutkaisemmat neuvot lähenevät varsinaista seksuaaliterapiaa. Tasot menevätkin helposti lomittain. Varsinaisessa seksuaaliterapiassa seksuaaliterapeutti ohjaa asiakkaita erilaisiin harjoituksiin, joiden tarkoitus on rikkoa syntyneitä noidankehiä. Intensiivistä seksuaaliterapiaa tarvitsevat vain harvat ihmiset. Intensiivinen terapia usein lähenee muita terapiatyyppejä jo senkin takia, että käyntejä on säännöllisesti ja usein pitkään. Muu terapiakoulutus voi olla tarpeen. Seksuaaliterapia William Masters ja Virginia Johnson kuvasivat v kirjassaan»human Sexual Inadequacy» toiminnallisten seksuaalihäiriöiden hoitomuodon seksuaaliterapian. Kyseessä oli uudenlainen näkökulma pariskuntien seksuaaliongelmiin. Kirjoittajien mukaan tällä terapialla saavutettiin erinomaisia tuloksia seksuaaliongelmien hoidossa. Myöhemmin käsitys terapian tuloksellisuudesta on muuttunut realistisemmaksi. Terapiaa on uudistettu ja muokattu tämän jälkeen useita kertoja, mutta perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. Lähtökohtana on ajatus, että vaikka seksuaalisten ongelmien syyt voivat olla eri ihmisillä ja pariskunnilla erilaisia, kaikkia eri syistä johtuvia oireita voidaan hoitaa terapiamallilla, johon kuuluvat mm. koulutus ja tiedon jakaminen, kotitehtävät sekä neuvonta (Hawton 1995). Seksuaaliterapiaa antaa tyypillisesti yksi terapeutti, asiakkaana on pariskunta, ja käyntejä on viikoittain, erityisesti hoidon alkuvaiheessa. Käyntien määrä vaihtelee yksittäisistä yli 20:een. Myös yksilökäynnit ovat mahdollisia, ja muutamassa tutkimuksessa on todettu niiden olevan joissakin tilanteissa hyödyllisiä. Yksi terapeutti näyttää olevan yhtä hyvä kuin terapeuttipari (Clement ja Schmidt 1983). Terapeutin sukupuolella ei ole tutkimusten mukaan merkitystä tuloksellisuuden kannalta (LoPiccolo ym. 1985), käytännössä sukupuoli kuitenkin voi vaikuttaa terapeutin valintaan. Tyypillinen esimerkki seksuaaliterapialla hoidettavista tilanteista on muutaman epäonnistuneen kokemuksen jälkeen syntynyt erektio-ongelma, joka jokaisella yhdyntäkerralla johtaa yhdynnän keskeytymiseen erektion lopahtamisen vuoksi ja siten vahvistaa itseään. Yhdyntäkiellon asettaminen ja pariskunnan ohjaaminen hyväilyharjoituksiin voi laukaista tilanteen. Hyväilyharjoitukset aloitetaan neutraalilla koskemisella, jolloin pariskunta vuorotellen koskettelee toisiaan ilman kiihotustarkoitusta toisen osapuolen ollessa aktiivinen ja toisen»kuulostellessa» tuntemuksiaan. Vähitellen harjoitukset muuttuvat seksuaalisävytteisemmiksi. Harjoitusten väliin sijoittuvilla käynneillä pariskunnalla on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan terapeutin kanssa. Uutta terapiamuotoa tutkittiin alkuinnostuksessa ahkerasti. Osa kirjan kuvaamista hyvistä tuloksista jäi kuitenkin toistamatta jatkotutkimuksissa (Hawton 1995). Viime vuosien aikana uusia tutkimuksia ei juuri ole ilmestynyt, mikä näkyy helposti mm. Medline-haun tuloksissa. Seksuaalisuuden tutkimuksen ja hoidon painopiste onkin siirtynyt kohti biolääketiedettä psykologisten tutkimusten vähetessä (Rosen ja 262 T. Vuola

3 Taulukko 1. Ei-elimelliset sukupuolitoimintojen häiriöt ICD-10:n ja toimintojen osa-alueiden mukaan (Psykiatrian luokituskäsikirja 1997). Seksuaalisuuden alue Miehet Naiset Halu/mielenkiinto Sukupuolinen haluttomuus Kiihottuminen Erektiohäiriö Sukupuolisen kiihottumisen vaikeus Orgasmi Ennenaikainen siemensyöksy Orgasmivaikeus Orgasmivaikeus Muut Sukupuolinen vastenmielisyys Sukupuolisen nautinnon puute Toiminnallinen emätinkouristus Toiminnalliset yhdyntäkivut Leiblum 1995). Lisäksi aikaisempien tutkimusten metodiikka on ollut varsin vaihtelevaa, mikä on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Seksuaaliterapian kysyntä on kasvanut vuosikymmenten myötä. Ihmiset odottavat seksielämältään suurempaa tyydytystä, orgasmin kokemisesta on tullut seksuaalisen kompetenssin merkki ja elämä on erotisoitunut, mutta samaan aikaan haluttomuutta kokevien määrä on ollut kasvussa (Haavio-Mannila ja Kontula 2001). Mitä toiminnalliset seksuaalihäiriöt ovat? Toiminnalliset seksuaalihäiriöt voidaan määritellä normaalin seksuaalisen toiminnan, halun tai vasteen pitkäaikaisiksi häiriöiksi. Ne ovat jaettavissa neljään luokkaan: halun, kiihottumisen ja orgasmin häiriöihin sekä tähän jatkumoon sopimattomiin muihin häiriöihin. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat mm. seksuaalinen aversio ja nautinnon puute, vaginismi ja kivulias yhdyntä (taulukko 1). Seksuaalihäiriöiden vakavat somaattiset syyt on suljettava pois ennen seksuaaliterapian aloittamista, vaikka somaattinen syy tai sairaus ei estä seksuaaliterapiaa. Toiminnallisten seksuaalihäiriöiden dikotomista luokittelua joko somaattisiksi tai psykologisiksi on laajalti kritisoitu. Viime vuosina käsitys häiriöiden etiologisesta taustasta on laajentunut, mikä on näkynyt myös monimuotoisten arviointimallien kehittelynä (Rosen ja Leiblum 1995). Vastaanotolle hakeutumisen syynä on useimmiten miehen erektiohäiriö tai naisen haluttomuus. Catalanin ym. (1990) aineistossa 63 % miehistä kärsi erektiohäiriöstä, 16 % nopeasta siemensyöksystä, 8 % vähäisestä halusta ja 6 % viivästyneestä siemensyöksystä niissä tapauksissa, joissa vastaanotolle hakeutumisen syy oli miehen ongelma. Naisten vastaavat osuudet olivat vähäinen halu 61 %, vaginismi 14 %, kivulias yhdyntä 11 % ja orgasmivaikeudet 9 %. Molempien sukupuolien kokemus haluttomuudesta on noussut esille myös suomalaisissa tutkimuksissa (Haavio-Mannila ja Kontula 2001). Vaginismi ei Suomessa liene yhtä iso ongelma kuin Catalanin ym. tutkimuksessa on esitetty, mutta tutkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Kaikki seksuaaliset ongelmat tai kaikki niistä kärsivät ihmiset eivät tarvitse seksuaaliterapiaa tai sovellu siihen. Seksuaaliterapiaan kannalta suotuisia lähtökohtia on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Tekijöitä, jotka puoltavat seksuaaliterapian aloittamista. Ongelma on esiintynyt ainakin muutaman kuukauden ajan Ongelman ovat todennäköisesti aiheuttaneet tai sitä ylläpitävät psykologiset tekijät (fysiologiset tekijät voivat silti olla osa ongelmaa) Ongelma ei ole seurausta parisuhteen muista ongelmista Parisuhde on riittävän tasapainoinen, jotta pari pystyy sitoutumaan hoitoon ja esimerkiksi kotitehtävät tulevat tehdyiksi Kummallakaan osapuolella ei ole vakavaa, akuuttia psykiatrista häiriötä tai pahaa päihdeongelmaa Nainen ei ole raskaana Parin molemmat osapuolet ovat riittävässä määrin motivoituneita terapiaan Mitä seksuaaliterapia on? 263

4 Pessimismiin ei ole syytä, vaikka pariskunta tai yksinäinen asiakas ei täyttäisikään kaikkia kriteereitä. Usein yksi tai muutama neuvontakäynti, jossa asiakkaalle tai pariskunnalle annetaan aiheesta tietoa ja yksinkertaisia neuvoja, voi olla riittävä apu. Ongelman laadun ja asiakkaiden motivaation mukaan voidaan parisuhteen tyydyttävyyteen vaikuttaa jo kuuntelemalla, antamalla neutraalia tietoa ja»antamalla lupa» seksuaalisuuteen silloinkin, kun kyse on somaattisesta tai psykiatrisesta sairaudesta. Catalanin ym. (1990) tutkimuksessa tarkasteltiin seksuaalihäiriöklinikkaan lähetettyjen pariskuntien taustoja ja toisaalta seksuaaliterapian tuloksellisuutta. Noin 30 %:lla pariskunnista oli merkittäviä parisuhdeongelmia, ja yli 30 % kärsi psykiatrisista häiriöistä, useimmiten lievistä tai enintään keskivaikeista. Miehistä kolmanneksella ja naisista 18 %:lla oli jokin sellainen fyysinen vaiva tai vamma, jonka arvioitiin lisäävän seksuaalihäiriötä. Seksuaaliterapian kävivät suunnitellusti loppuun todennäköisimmin sekä psyykkisesti että fyysisesti terveimmät ja motivoituneimmat pariskunnat, joilla oli myös vähiten suhteeseen liittyviä ristiriitoja. Seksuaaliterapian tuloksellisuus Tutkimuksessa ikä ja ongelmien kesto eivät vaikuttaneet seksuaaliterapian tuloksellisuuteen, mutta suhteen laatu ja seksuaaliset asenteet ennen hoitoa ennakoivat hoidon tuloksellisuutta. Masters ja Johnson esittivät kirjassaan 500 potilastapausta, joista vain 18,6 %:ssa hoito epäonnistui. Myöhemmin tulokset ovat jääneet vaatimattomammiksi: vain noin kaksi kolmasosaa potilaista näyttää hyötyvän seksuaaliterapiasta (Hawton 1995). Eri oireiden hoidon tuloksellisuus vaihtelee huomattavasti etenkin ajan mittaan, joskin aiheesta on tehty vain muutama pidempi seurantatutkimus. Vaginismi hoituu hyvin, ja tulokset pysyvät hyvinä, samoin psykogeenisten erektiohäiriöiden hoidon tulokset. Nopean siemensyöksyn hoitotulokset ovat säilyneet huonommin, ja haluttomuuden hoitotulokset ovat olleet heikkoja, erityisesti jos miehen haluttomuus on ollut ongelmana. Naisen haluttomuuden ennusteeseen vaikuttaa suotuisasti miehen aktiivinen osallistuminen hoitoon (Schover ja LoPiccolo 1982, De Amicis ym. 1985). Hawtonin ja Catalanin (1986) aineistossa seksuaaliterapiaa saaneet pariskunnat kertoivat seksuaalisen tyydytyksen lisääntyneen ja parisuhteen parantuneen. Jos ongelmat uusiutuivat, pariskuntien kommunikaatio oli ollut helpompaa, opittuja tekniikoita oli osattu soveltaa ja hyväksyvä asennoituminen oli helpottanut tilannetta. Whiteheadin ja Matthewsin (1986) tutkimuksessa ikä ja ongelmien kesto eivät vaikuttaneet seksuaaliterapian tuloksellisuuteen, mutta suhteen laatu ja seksuaaliset asenteet ennen hoitoa ennakoivat hoidon tuloksellisuutta. Samantapaisia tuloksia saivat myös Hawton ja Catalan (1986): ikä, suhteen kesto, lasten määrä ja uskonnollisuus eivät vaikuttaneet tuloksiin, ei myöskään se, koettiinko ongelma jommankumman osapuolen vai pariskunnan ongelmaksi. Alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat keskeyttivät hoidon muita useammin, mutta hoitoa jatkaneiden tuloksissa ei ollut eroa. Hoidon onnistumista ennustivat terapeutin arvio parisuhteen yleisestä toimivuudesta, samoin pariskunnan naisosapuolen käsitys asiasta. Miesten motivaatio terapiaan oli tärkeämpi ennustava tekijä kuin miesten käsitys parisuhteestaan. Terapeutin arvio hyvästä motivaatiosta ennusti hyvää tulosta mutta ei se, pitikö terapeutti potilaistaan vai ei. Sitoutuminen annettuihin kotitehtäviin hoidon alussa ennusti hyvää tulosta. Hawtonin työryhmä on myöhemmin vahvistanut miehen motivaation merkityksen ennustavana tekijänä naisen haluttomuuden hoidossa (Hawton ym. 1991). Yleiset suhteeseen liittyvät tekijät ei olleet heidän aineistossaan merkitseviä ennusteen kannalta lukuun ottamatta pariskunnan aikaisempia eroja toisistaan ne huononsi- 264 T. Vuola

5 vat ennustetta. Saman työryhmän tutkimuksessa (Hawton ym. 1992) miehen erektiohäiriön hoidon tuloksellisuutta ennusti miehen motivaation lisäksi erityisesti naisen seksuaalinen kiinnostus ja nautinto ennen hoidon aloittamista mutta myös pariskunnan hyvä kommunikaatio ja seksuaalinen»sopeutuminen». Yksin elävien ihmisten seksiongelmat tulevat ilmeisesti yhä enemmän esiin yksin asumisen yleistyessä ja seksuaalisen nautinnon tarpeen yhä korostuessa kulttuurissamme. Seksuaaliterapiaa on kehitetty myös ihmisille, joilla ei ole (vakituista) kumppania, tai pariskunnan toiselle osapuolelle yksinään. Tällaisia tekniikoita on käytetty mm. liian nopean tai hitaan siemensyöksyn, vaginismin ja naisen seksuaalisen nautinnon puuttumisen hoitoon (Hawton 1995). Stravynskin ym. (1997) tutkimuksessa yksin elävät miehet hyötyivät sekä seksuaaliterapiasta että interpersonaalisesta terapiasta verrattuna odotuslistalla olleisiin terapiaa saamattomiin miehiin. Paras tulos saatiin terapioiden yhdistelmällä. Tulokset myös säilyivät vuoden seurannassa. Myös ryhmäterapioiden tehoa seksuaalitoimintojen häiriöihin on arvioitu muutamassa tutkimuksessa sekä pariskunnilla että samasta oireesta kärsivien ryhmissä. Yksilö- ja ryhmäterapiat on todettu suurin piirtein yhtä tuloksellisiksi (Zilbergeld 1975, Leiblum ja Ersner-Herschfield 1977, Golden ym. 1978, Reynolds ym. 1981). Ryhmäterapiat eivät ole kuitenkaan saavuttaneet laajaa suosiota. Biblioterapiasta eli kirjallisen aineiston käytöstä hoitoon on joitakin tutkimuksia. Tällaisen hoidon teho näyttää rajoittuvan vain joihinkin pareihin, ja terapeutin osallistuminen terapiaan ainakin vähäisessä määrin on välttämätöntä. Kaupallisten itseapuoppaiden hyöty seksuaalisten toimintahäiriöiden hoidossa lienee siis kyseenalainen (Hawton 1995). Samaa sukupuolta olevien parien seksuaaliterapiasta on tehty vain muutama tutkimus. Mitään estettä samaa sukupuolta olevien pariskuntien toiminnallisten seksuaalihäiriöiden hoidolle ei kuitenkaan ole. Perhe- ja seksuaaliterapian vaikutuksia on tutkittu yhdessä ja erikseen (Zimmer 1987). Tulokset viittaavat terveen järjen mukaisesti siihen, että jos parisuhde on pohjimmiltaan kunnossa, voi seksuaaliterapia olla riittävä apu esitettyihin seksuaaliongelmiin, mutta parisuhteen rakoillessa on parisuhdetta hoidettava ennen seksuaaliongelmia. Monella seksuaaliterapeutilla onkin perheterapeutin koulutus. Toisaalta eri menetelmien tulokset voivat olla miehillä ja naisilla hieman yllättäen ristiriitaisia (Everaerd ja Dekker 1981). Seksuaaliterapialla on myös haittavaikutuksia. Huomion suuntaaminen seksiin voi suurentaa ongelmaa niin, että pariskunnan käyttämät ratkaisumallit eivät enää toimi. Nostaessaan esiin ja tuodessaan tietoisuuteen aiemmin vaiettuja asioita esimerkiksi fantasioista tai aiemmasta taustasta seksuaaliterapia voi rikkoa suhteen, joka kuitenkin on ollut jollain tavalla tyydyttävä (McCarthy 1995). Pitkäaikaisia seurantatutkimuksia on tehty vain vähän. Niiden tulokset ovat vaihdelleet erinomaisesta liki olemattomaan, osin hoidettavan häiriön mukaan (Schover ja LoPiccolo 1982, Hawton ym. 1986, Hawton 1995, Sarver ja Durlak 1997). Seksuaaliterapian saatavuus Helsingin alueella seksuaaliterapian saatavuus on melko hyvä, sillä useamman palvelujen tarjoajan (esim. Sexpo-säätiö, Väestöliitto) lisäksi monella seksuaaliterapeutilla on yksityisvastaanotto. Muualla maassa tilanne on huonompi, mutta yksityisiä palveluja on saatavilla ainakin jonkin verran. Erilaisia seksuaalineuvojan tai - terapeutin koulutuksia on Suomessa saanut yli 700 henkilöä (Ilmonen, suullinen tiedonanto). Suurimmalle osalle heistä koulutus on tuonut lisäosaamista muuhun hoitotyöhön, ja vain harvalla seksuaaliterapia on päätyönä. Kattavaa rekisteriä palvelujen tarjoajista ei toistaiseksi ole. Sexpo-säätiöstä (puh , ) kannattaa tarkistaa paikkakuntakohtainen tilanne. Mitä seksuaaliterapia on? 265

6 Kirjallisuutta Annon J. The behavioral treatment of sexual problems. New York: Warper et Row Catalan J, Hawton K, Day A. Couples referred to a sexual dysfunction clinic. Br J Psychiatry 1990;156:61 7. Clement U, Schmidt G. The outcome of couple therapy for sexual dysfunctions using three different formats. J Sex Marital Ther 1983;9: Crove M, Jones M. Sex therapy: the success, the failures, the future. B J Hosp Med 1992;48: De Amicis L, Goldberg D, LoPiccolo J, Friedman J, Davies L. Clinical follow-up of couples treated for sexual dysfunction. Arch Sex Behav 1985;14: Everaerd W, Dekker J. A comparison of sex therapy and communication therapy: couples complaining of orgasmic dysfunction. J Sex Marital Ther 1981;7: Golden J, Price S, Heinrich A, Lobitz W. Group vs. couple treatment of sexual dysfunctions. Arch Sex Behav 1978;7: Haavio-Mannila E, Kontula O. Seksin trendit meillä ja naapureissa. Helsinki: WSOY, Hawton K. Treatment of sexual dysfunctions by sex therapy and other approaches. Br J Psychiatry 1995;167: Hawton K, Catalan J. Prognostic factors in sex therapy. Behav Res Ther 1986;24(4): Hawton K, Catalan J, Martin P, Fagg J. Long-term outcome of sex therapy. Behav Res Ther 1986;24(6): Hawton K, Catalan J, Fagg J. Low sexual desire: sex therapy results and prognostic factors. Behav Res Ther 1991;29: Hawton K, Catalan J, Fagg J. Sex therapy of erectile dysfunction: characteristics of couples, treatment outcome, and prognostic factors. Arch Sex Behav 1992;21: Leiblum S, Ersner-Herschfield R. Sexual enhancement groups for dysfunctional women: an evaluation. J Sex Marital Ther 1977;3: LoPiccolo J, Heiman J, Hogan R, Roberts C. Effectiveness of single therapist versus cotherapy teams in sex therapy. J Consult Clin Psychol 1985;53: Masters W, Johnson V. Human sexual inadquasy. Little Brown McCarthy B. Learning from unsuccessful se therapy patients. J Sex Marital Ther 1995;21:31 8. Reynolds B, Cohen B, Schochet B, Anderson Al. Dating skills training in the group treatment of erectile dysfunction for men without partners. J Sex Marital Ther 1981;7: Rosen R, Leiblum S. Treatment of sexual disorders in the 1990s: an intergrated approach. J Consult Clin Psychol 1995;63: Sarver D, Durlak J. A field trial of the effectiveness of behavioural treatment for sexual dysfunctions. J Sex Marital Ther 1997;23: Schover L, LoPiccolo J. Treatment effectiveness for dysfunctions of sexual desire. J Sex Marital Ther 1982;8: Stravynski A, Gaudette G, Lesage A, ym. The treatment of sexually dysfunctional men without partners: a controlled study of three behavioural group approaches. Br J Psychiatry 1997;170: Whitehead A, Matthews A. Factors related to successful outcome in the treatment for sexually unresponsive women. Psychol Med 1986; 16: Zilbergeld B. Group treatment of sexual dysfunction in men without partners. J Sex Marital Ther 1975; Zimmer D. Does marital therapy enhance the effectiveness of treatment for sexual dysfunction? J Sex Marital Ther 1987;13: TAPANI VUOLA, LL, erikoislääkäri, seksuaaliterapeutti Oy Organon Ab PL 101, Helsinki 266

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18

Sisällys. Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle... 18 Sisällys Esipuhe... 11 OSA I SEKSUAALITERAPIAN LÄHTÖKOHDAT.... 15 Seksuaalisuus... 17 Seksuaalisuuden ulottuvuudet... 17 Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys seksuaalisuudelle.... 18 Turvallinen kiintymyssuhde....

Lisätiedot

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA TILANNE PPSHP:N ALUEELLA Edistä, ehkäise, vaikuta seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 käytäntöön 10.2.2016 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti / SELI-yhdyshenkilö

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet

Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Seksuaalineuvonnan mahdollisuudet Naistentaudit ja synnytykset Naistentautien poliklinikka Noora Puhakka, kätilö AMK, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti Seksuaalineuvonta ja RAISEK - palvelun mahdollisuudet

Lisätiedot

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO

Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Valtakunnallinen verkostofoorumi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville 16.8.2012 KUOPIO Tyttöjen Talon seksuaalinen väkivaltatyö Asiakasprofiili SEKSUAALISUUS, Plissit-malli NUORTEN SEKSUAALIOIKEUDET

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Seksuaalisuus ja hyvinvointi

Seksuaalisuus ja hyvinvointi Seksuaalisuus ja hyvinvointi 2016 Kehonkuvan muutos Sairaus muuttaa minäkuvaa ja omaa kehokuvaa, vaikka muutos ei ole aina ulospäin näkyvä keho muuttuu hoitojen ja toimenpiteiden myötä leikkausarpi, tuntopuutokset,

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Seksuaaliterveyden hoitopolku ja hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen Helena Seutu Kätilö, seksuaalineuvoja ja terapeutti, NACS PKSSK, naistentautien ja synnytysten toiminta-alue Sirkka

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito. OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS

Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito. OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS Toiminnallisten kohtauspotilaiden psykiatrinen arviointi ja hoito OYL, Dos Tero Taiminen Yleissairaalapsykiatrian yksikkö TYKS Työnantaja: VSSHP Sidonnaisuudet Ei omistuksia terveydenhuoltoalan yrityksissä

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa

Yksinäisyys FINSEXaineistoissa Yksinäisyys FINSEXaineistoissa, tutkimusprofessori Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Aineistot FINSEX-aineistot 1992 (N=22), 1999(N=196), 7 (N=29) ja 1 (N=21). Heille on esitetty muiden joukossa kysymys:

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki 28.8.2007 Skitsofrenia - epidemiologiaa Suomessa 50 000 skitsofreniapotilasta yli puolet psykiatristen

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer TRADAMIX Patentoitu kolmen tehoaineen yhdistelmä Tribulus terrestris (stimuloi testosteronituotantoa)

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut

Seksioppaan. lisälehdet. Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Seksioppaan lisälehdet Mitä terveydenhoitajasi ei kertonut Alkusanat Seksi on mukava ja terveellinen harrastus. Koska perusasiat, kuten ehkäisy ja seksitaudit, on jo käsitelty terveydenhoitajan antamissa

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville

Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011 Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa

Lisätiedot

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016

Seksuaalisuus. osana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Seksuaalisuus osana kokonaisvaltaista hoitotyötä Haija Kankkunen Terveydenhoitaja (Yamk), seksuaalineuvoja 22.3.2016 Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioon ottaminen jää usein muiden terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus Seksuaalioikeudet Seksuaalisuuden myytti Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat normaali ja olennainen osa ihmisen elämää. Ne kuuluvat jokaisen elämään niihin liittyvine haluineen, toiveineen, mielikuvineen

Lisätiedot

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse MIESTYÖ Miestyön keskus Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse Myyteissä mies on... itsenäinen, ei tarvitse muiden apua ei näytä tunteitaan, ei pelkää vahva ja osaava käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN VI1 EPAR-yhteenvetotaulukkojen osiot VI1.1 Yhteenvetotaulukko turvallisuustiedoista Yhteenveto turvallisuustiedoista - Priapismi -

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus

Maailman aids-päivä Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä 1.12.2015 Veera Leppänen suunnittelija, terveydenhoitaja Hiv-tukikeskus Maailman aids-päivä Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aidspäivän 1. joulukuuta vietettäväksi

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen 27.10.2011 SARI PIKKALA Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi, p. 040 190

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS

IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS IKÄÄNTYVÄN MIEHEN SEKSUAALISUUS IKÄÄNTYMISEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET MIEHEN SEKSUAALISESSA HYVINVOINNISSA Sisältö Miehen ikääntyminen... 4 Ikääntymisen vaikutukset miehen seksuaalisuuteen... 4 Seksuaalisen

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien, miesten sekä ikäihmisten seksuaaliterveys

Seksuaalikasvatus Poikien, miesten sekä ikäihmisten seksuaaliterveys Seksuaalikasvatus Poikien, miesten sekä ikäihmisten seksuaaliterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

SEKSUAALINEUVONTA. (Nummelin 2000, Ilmonen 2006, Ryttyläinen ja Valkama 2010).

SEKSUAALINEUVONTA. (Nummelin 2000, Ilmonen 2006, Ryttyläinen ja Valkama 2010). SEKSUAALIOHJAUS Seksuaaliohjaus: tavoitteellista, tilannekohtaista ammatillista vuorovaikutusta. Sen keskeisiä elementtejä ovat tiedon antaminen sekä asiakkaan seksuaalisuuden hyväksyminen. SEKSUAALINEUVONTA

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Mies ilman parisuhdetta

Mies ilman parisuhdetta Mies ilman parisuhdetta Suomalaisten yksinäisyys hanke Yksinäisyys elämänkulussa -työpaja Seinäjoella 18.2.2016 Anu Kinnunen Yksin eläminen vaikuttaa terveyteen Eliniän odotteen laskeminen Parisuhteettomat

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Kriisityön päivät 7.4 2016 Helsinki, Paasitorni Kirsi Peltonen, Pst. Dos. Tampereen Yliopisto Taustaa Vuonna 2014, 230 miljoonaa

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiininia toimitettaessa Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Apteekkihenkilökunnan

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

HOIDON JATKUVUUS. Seppo Voutilainen Ei sidonnaisuuksia

HOIDON JATKUVUUS. Seppo Voutilainen Ei sidonnaisuuksia HOIDON JATKUVUUS Seppo Voutilainen 13.5.2016 Ei sidonnaisuuksia Shortell (1976): Hoidon jatkuvuuden viisi ominaisuutta Keskityn nyt vain niistä ensimmäiseen eli: Missä määrin ensimmäisellä käynnillä tavattu

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Kehitysvammaisena eläminen Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Yleistä kehitysvammaisuudesta Vaikeus oppia ja ymmärtää uusia asioita Kehitysvammaisuudessa on asteita ja ne vaihtelevat lievästä syvään Syitä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Maahanmuuttajat. Pohjolan Bioanalyytikkopäivä. laboratorion asiakkaana. Laboratorion erikoispiirteet

Maahanmuuttajat. Pohjolan Bioanalyytikkopäivä. laboratorion asiakkaana. Laboratorion erikoispiirteet Pohjolan Bioanalyytikkopäivä Maahanmuuttajat laboratorion asiakkaana 23.1.2016 Saynur Soramies www.monikulttuurinenhoito.fi Maahanmuuttajien moninaisuus Suomessa 1990 asti 13 000 maahanmuuttajaa vuodessa

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Depression paikallinen hoitomalli Turku

Depression paikallinen hoitomalli Turku Depression paikallinen hoitomalli 16.09.2009 Turku Sinikka Haakana Vastaava lääkäri LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Kognitiivisen psykoterapian koulutus 1 ARKI TYÖTERVEYSHUOLLON VASTAANOTOLLA Seulomaton

Lisätiedot

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin?

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin? Perheneuvola lapsiperheen tukena Mitä ja milloin? Sosiaalihuoltolain velvoittamaa toimintaa Kunnilla on Sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus-

Lisätiedot

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille

SEAD. Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,

Lisätiedot