Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen"

Transkriptio

1 Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen asialla NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTETYÖN ORGANISOINTI PERUSTEIDEN LAADINTATYÖ ON ANNETTU HAKEMUSTEN PERUSTEELLA TAMPEREEN KAUPUNGILLE / TAMPEREEN AMMATTIOPISTOLLE KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ LAATII PROJEKTISUUNNITELMAN JA NIMEÄÄ PROJEKTIRYHMÄN OPETUSHALLITUS ON AVUSTUSPÄÄTÖKSESSÄÄN EDELLYTTÄNYT, ETTÄ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ TEKEE TYÖ MAHDOLLISIMMAN LAAJANA VERKOSTOYHTEISTYÖNÄ MUIDEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN KANSSA OPETUSHALLITUS ASETTAA PROJEKTILLE OHJAUSRYHMÄN OPETUSHALLITUS ON ASETTANUT KOKO PERUSTETYÖLLE SEURANTARYHMÄN 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla 1

2 Työn organisointi TUTKINNON PERUSTEITA LAATIVA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ laatii saamansa avustuspäätöksen mukaisesti esityksen kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiksi seuraavien perusteiden lukujen osalta: luku 1 luku 4 luku 5 Perustutkinnon yleiset tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointi Yhteisten opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi (tutkintokohtaistus) muodostaa perusteiden laadintatyöhön koulutuksen järjestäjien verkoston nimeää projektiryhmän, johon kuuluvat Opetushallituksen alakohtaiset asiantuntijat 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla Työskentelytapa Sähköinen työalusta valmistelevan työryhmän ja ohjausryhmän käytössä Perusteluonnokset ovat luettavissa ja kommentoitavissa / Opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet/ Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden valmistelu /Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen -sivujen kautta 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla 2

3 Tampereen kaupunki Tampereen ammattiopisto PROJEKTIRYHMÄ Koulutuksen järjestäjä kiinnittää työhön asiantuntijan ja sihteerin ja työryhmässä tulee olla edustettuna asiantuntemus kaikkia koulutusohjelmia koskien, nuorten ja aikuisten koulutuksen tuntemus sekä työelämän ja opiskelijoiden edustus Koulutuksen järjestäjien verkosto Pirkanmaan ammatti- ja aikuisopisto Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus TAKK Valkeakosken ammattiopisto Vammalan ammattikoulu Mäntän ammattioppilaitos Koulutuskeskus Tavastia Koulutuskeskus Salpaus Turun ammatti-instituutti Työelämän edustajat Teknologiateollisuus Metallityöväen Liitto Tampereen kauppakamari Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Sähköliitto 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla Perusteiden uudistamisen aikataulu Projektiryhmä saa perusteluonnokset valmiiksi Perusteluonnokset lähetetään lausunnolle syyskuun alussa 2008 Lausuntojen käsittely lokakuussa 2008 Koulutuksen järjestäjä toimittaa ehdotuksen uudistetuiksi perusteiksi mennessä Perusteiden kielenhuolto, viimeistely ja laadunvarmennus sekä hyväksyminen joulukuussa 2008 Opetushallituksen hyväksymät uudistetut perusteet valmiit mennessä Ruotsin kielelle käännökset joulukuussa 2008 Rakenteistaminen ja sivuille vienti joulukuussa 2008 Taitto, painatus ja postitus tammi-helmikuussa 2009 Uudistetut perusteet käyttöön Osaamisen ja sivistyksen asialla 3

4 Työn organisointi OPETUSHALLITUS Opetushallitus vastaa koko perusteprojektin toteutuksesta ja tutkintokohtaisen ohjausryhmän asettamisesta Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen alakohtaiset asiantuntijat johtavat perusteiden valmistelua Opetushallitus valmistelee perusteiden yhteiset osat ja yhteisten opintojen yleiset perusteet sekä laatii ohjeet perustetyötä tekeville työryhmille 7 Osaamisen ja sivistyksen asialla Työn organisointi OHJAUSRYHMÄ Opetushallituksen alakohtaiset asiantuntijat johtavat ohjausryhmän työtä Ohjaa ja valvoo tutkinnon perusteiden uudistustyötä Ottaa työssään huomioon työelämässä tapahtuneet toimintamuutokset ja osaamisvaatimusten muutokset sekä alaa ja tutkintoa koskevat säädösmuutokset Kokoontuu perusteprojektin aikana kolme kertaa Työskentelee pääsääntöisesti sähköisen alustan avulla 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla 4

5 NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTETYÖN ORGANISOINTI OHJAUSRYHMÄ Koulutusvastaava Antero Luiro Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Koulutusvastaava Lars Saarinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Opettaja Arto Schroderus Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntija Marja-Terttu Tanttinen Teknologiateollisuus ry Työehtotoimitsija Tuomo Paukkunen Metallityöväen Liitto ry Työsuojeluvaltuutettu Aki Järvinen Metallityöväen Liitto ry Toiminnanjohtaja Esa Tikka Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry Tekninen johtaja Jouko Kouhi Teräsrakenneyhdistys ry Insinööri Kari Pohjalainen Suomen Valimotekninen yhdistys ry Rehtori Antti Virtanen Koulutuksen järjestäjien yhd. KJY ry 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla Luku 1 Kone- ja metallialan perustutkinnon yleiset tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen (AM ja AI) 1.1 Kone- ja metallialan perustutkinnon yleiset tavoitteet 1.2 Kone- ja metallialan perustutkinnon muodostuminen 1.3 Kone- ja metallialan perustutkinnon opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa koskevat terveydentilavaatimukset (säädösmuutoksia) Luku 2 Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaminen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa 2.1 Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 2.2 Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman laadinta ja sisältö 2.3 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta ja sisältö 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla 5

6 Luku 3 Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona 3.1 Näyttötutkintojen järjestäminen 3.2 Näyttötutkinnon suorittaminen 3.3 Näyttötutkinnon perusteet 3.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa 3.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa 3.6 Todistukset 3.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus 11 Osaamisen ja sivistyksen asialla Luku 4 Kone- ja metallialan perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointi (AM ja AI) 4.1 Ammattitaitovaatimukset 4.2 Arviointi 4.3 Ammattitaidon osoittamistavat a) opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa b) näyttötutkintojärjestelmässä 4.4 Muut valinnaiset opinnot opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa 12 Osaamisen ja sivistyksen asialla 6

7 Luku 5 Yhteisten opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Luku 6 Vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Luku 7 Opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen sisältyvä opinto-ohjaus ja opinnäytetyö 13 Osaamisen ja sivistyksen asialla Luku Opiskelijan arviointi opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi 14 Osaamisen ja sivistyksen asialla 7

8 Osaamisen arviointi - ammattiosaamisen näytöt - arvioinnin kohteet ja kriteerit - arvosana-asteikko ja arvosanojen Arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanan korottaminen 15 Osaamisen ja sivistyksen asialla Arvioinnin oikaiseminen Todistukset Arviointi erityisopetuksessa Maahanmuuttajaopiskelijoiden arviointi 16 Osaamisen ja sivistyksen asialla 8

9 Luku Muut määräykset opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Opinto-ohjauksen järjestäminen Työssäoppiminen Ammatillisen erityisopetuksen toteuttaminen Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusjärjestelyt 17 Osaamisen ja sivistyksen asialla Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Yhteistyö lukion ja muiden oppilaitosten kanssa LIITEOSA 18 Osaamisen ja sivistyksen asialla 9

10 LIITEOSA 1. Kone- ja metallialan alan kuvaus ja arvoperusta (yhteinen) 1.1 Alan kuvaus 1.2 Arvoperusta 1.3 Alan osaamistarpeet 2. Käsitykset työstä ja ammattitaidosta (yhteinen) Ammattitaitovaatimukset 19 Osaamisen ja sivistyksen asialla 3. Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinnan lähtökohdat 3.1 Opetussuunnitelman perusteiden laadintaa ohjanneet periaatteet - Tutkinnot, niiden muodostuminen ja erilaiset suoritustavat - Opetussuunnitelman perusteet ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma - Ammatillisen koulutuksen tehtävä ja arvolähtökohdat - Ihmiskäsitys - Tieto ja oppimiskäsitys - Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattitaitovaatimukset - Ammattitaidon osoittamistavat opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa 20 Osaamisen ja sivistyksen asialla 10

11 3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta 3.3 Jatko-opintomahdollisuudet 21 Osaamisen ja sivistyksen asialla TUTKINNON SISÄINEN RAKENNE YHTEISET OPINNOT 20 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 ov Pakollisten opintojen laajuudet 10 ov 40 ov Valinnaisten opintojen laajuudet 5 ov 20 ov sis. (tutkinnon yhteiset tutkinnon osat) koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat * pakolliset * valinnaiset * muut valinnaiset lukio-opintoja tai muita ei ammatillisia opintoja max. 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 22 Osaamisen ja sivistyksen asialla 11

12 Opintokokonaisuudet / tutkinnon osat Ammatillisiin opintoihin sisältyvät opintokokonaisuudet muodostetaan ja laaditaan työelämän toimintakokonaisuuksina eli työkokonaisuuksina, joko työprosesseina tai laajojen työprosessien osa-alueina, jotka voidaan arvioida ja näyttää itsenäisinä kokonaisuuksina ja jotka tuottavat tietyn pätevyyden jonkun työkokonaisuuden tekemiseen. Opintokokonaisuudet nimetään kuvaamaan työkokonaisuuksia. 23 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset määritellään konkreettisena työn tekemisenä. Vaadittava osaaminen määritellään työprosessin mukaan, mitä opiskelijan osaa tehdä. 24 Osaamisen ja sivistyksen asialla 12

13 AMMATTITAITOVAATIMUSTEN JA ARVIOINNIN LAADINTAPERIAATTEET ARVIOINTI Arvioinnin kohteet: 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIEN HALLINTA 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT - OPPIMINEN JA ONGELMAN RATKAISU - VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ - AMMATTIETIIKKA - TERVEYS, TURVALLISUUS JA TYÖKYKY 25 Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATTITAITOVAATIMUSTEN JA ARVIOINNIN LAADINTAPERIAATTEET Kolmessa ensimmäisessä arviointikohteessa määritetään lisäksi kriteerejä seuraaville avaintaidoille: - ALOITEKYKY JA YRITTÄJYYS - KESTÄVÄ KEHITYS - ESTETIIKKA - VIESTINTÄ JA MEDIAOSAAMINEN - MATEMATIIKKA JA LUONNONTIETEET - TEKNOLOGIA JA TIETOTEKNIIKKA - AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA ERI KULTTUURIT 26 Osaamisen ja sivistyksen asialla 13

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot