Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi"

Transkriptio

1 Tietoverkko ja Internet-modeemi Nykyään valtaosa laajakaistayhteyksistä tehdään Internet-modeemin avulla. Modeemi voi koostua yhdestä tai kahdesta osasta (eli kaksi laitetta). Alla on esitetty esimerkkejä näiden laitteiden sijoittelusta erilaisissa tapauksissa. Tapaus 1: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan keskukseen Modeemi toimii signaalilähteenä Internetille. Joissain tapauksissa se voi myös jakaa TV- ja puhelinsignaalit (VoIP). Kun modeemin sijoituspaikaksi on valittu keskus, voidaan Internet- ja VoIP-signaalit jakaa tähtimäisesti keskukselta. Tällöin signaalit on helpompi jakaa ja näin asennuksessa tarvittavien pistokkeiden määrää pystytään vähentämään, jotta asennus saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä ratkaisu rajoittaa sen sijaan TV-laitteen ja Internet-modeemin välistä yhteyttä mikä normaalisti tehdään SCART-kaapelin avulla. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 pääterasia - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevylle AI1 Tapaus 2: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan huoneeseen Tätä ratkaisua voi käyttää TV-laitteen viereen ja hyödyntää Internet-operaattorin TV-tarjontaa. Tässä tapauksessa modeemi tulee asentaa kuitenkin datarasiaa jossa on kaksi vapaata liitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamatoman puhelinsignaalin liittämiseksi modeemille. Toista käytetään Internet-signaalin välittämiseksi keskukselle. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN reititin asennuslevyllä Modeemi sijoitetaan TV-laitteen läheisyyteen. AI1 36,54 Tapaus 3: 2-osainen modeemi Jotkut Internet-palveluntarjoajat tarjoavat modeemeja, jotka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sijoitetaan tietoverkkokeskukseen ja käsittelee Internet- ja ZoIP-signaalit. Toinen osa sijoitetaan TV-laitteen lähelle ja käytetään TV:n katseluun ADSL-liitynnällä. Laitteiden yhdistys tehdään tiedonsiirtoverkon kautta. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevyllä Toinen modeemiosa lähellä TV-laitetta. Tapaus 4: Ei laajakaistamodeemia Käyttäjällä ei ole laajakaistayhteyttä. Yhteys muodostetaan tietokoneen lähelle sijoitetulla tietokonemodeemilla. - 1 TGD418SMB (+GD18S) - 8 kosketinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN linjahaaroitin TN tyhjä asennuslevy 822 Tekniset muutokset mahdollisia

2 Komponenttien asennus Sisällys Liitinmodulien asennus TV-toimintojen asennus Analogisen puhelimen asennus Modulikoskettimien sijoitus keskuksissa Dataliittimet modulikannattimella voidaan asentaa keskusten DIN-kiskoille. Liittimiä kaapeloitaessa vaaditaan että eri kaapelin eri johdinparit järjestetään esitetyllä tavalla. Katso standardi EIA/TIA 568. Se määrittelee kaksi eri kaapelointijärjestelmää (johtimet liitetään eri järjestykseen), joita molempia voidaan käyttää Hagerin kaapelien ja liittimien kanssa (saman järjestyksen käyttäminen kaapelien molemmissa päissä on tärkeää). Internet-liitännän asennus Internet-liityntöjen ristikytkentä EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B IP-puhelimen asennus (VoIP) Muiden datalisälaitteiden asennus Ylijännitesuojan asennus Valokuitumuuntimen asennus Analogisen puhelimen asennus Liitäntä Liityntäpisteet/päättäminen Standardi NF C Päättäminen määrittää mihin teleoperaattorin verkko päättyy ja missä rakennuksen oma verkko alkaa. Se mahdollistaa asennuksen testauksen eli löytyykö ongelma ulkoisesta vai asunnon sisäisestä verkosta. Jokaiselle asunnon puhelinlinjalle on olemassa pääte. Puhelinhaaroitin Tätä käytetään jakamaan puhelinsignaali useille pistokkeille kotona. Linjajakaja TN 111 voi käsitellä jopa kahta eri puhelinlinjaa. Se on myös VoIP-yhteensopiva. Yksi En eller tai kaksi två telefonlinjer puhelinlinjaa kan anslutasvoidaan liittää RJ45 tai eller puhelinkaapeli telefonkabel 2 4 utgångar 2 4 lähtöä RJ45-modulilähdöillä med modularuttag RJ45 telefon puhelin fa fa Liitäntä Internet-verkkoon 1. ADSL-liittymä Kyseessä on ADSL-signaaleista jotka kantavat puhelinsignaalit Internet-yhteyttä ylläpitävälle modeemille. ADSL:n kautta tehtäviä Internet-yhteyksiä on erityyppisiä. Seuraavat tapaukset on eroteltavissa: - televerkon omistava operaattori toimittaa kaiken: tässä tapaukessa käytetään televerkon omistavan operaattorin analogista puhelin- ja Internet-liittymää - televerkon omistava operaattori toimittaa vain puhelinlinjan: tässä tapauksessa puhelinlinjan toimittaa televerkon omistava operaattori, lisäksi käyttäjä on allekirjoittanut ADSL Internet-liittymäsopimuksen toisen yrityksen kanssa. - televerkon omistava operaattori ei toimita mitään palveluita: Sekä puhelin- että Internet-palvelut toimittaa toinen yritys. Riippuen ADSL-liitynnän tyypistä, pitää joskus käyttää suodatinta. ADSL-suodatin ADSL-suodatin on laite joka pitää puhelinsignaalin hyvänä tietyissä olosuhteissa. Se voidaan asentaa: - ensimmäiseksi pisteeksi kaapelointiverkossa - keskukseen, käytetään tässä tapauksessa pääsuodattimena - mihin tahansa puhelinrasiaan, tällöin puhutaan alasuodattimesta. Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 823

3 Komponenttien asennus ADSL-liittymä (jatk.) ADSL-suotimen asennus ADSL-suodinta ei tarvita seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:n kautta ei ole saatavilla (puhelinmodeemi käytössä) - kun Internet-yhteys ADSL:n läpi on käytettävissä, mutta televerkon omistava operaattori ei tuota mitään palveluita. ADSL-suodin tarvitaan seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:llä olemassa, kun televerkon omistava operaattori toimittaa puhelin sekä Internet-liittymän. Tämä asenus on varustettava ADSL-filtterillä puhelinlijan hyvän signaalilaadun saavuttamiseksi. Suodin jakaa puhelinsignaalin kahteen osaan: - ensimmäinen signaalityyppi on suodattamaton tyyppi ja sisältää koko tajuuskaistan. Se liitetään Internet-modeemiin Internet-liitynnän tekemiseksi. - toinen signaalityyppi on suodatettu tyyppi ja sisälltää vain taajuuskaistan jota käytetään normaalille puhelinlinjalle. Korkeat taajuudet suodatetaan pois puhelinsignaalin laadun ylläpitämiseksi. Suodatettu signaali liitetään suoraan puhelinlinjojen haaroittimeen. 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 tuleva inkommande puhelin lähtevä utgående telefon modeemi för modem Tuleva Inkommande ADSL-telelinja telelinje ADSL Suodatettu Filtrerad puhelinlinja telefonlinje Suodattamaton Ofiltrerad ADSL-lähtö ADSL-utgång 2. Internet-liittymä kaapeliverkosta: Jos Internet-yhteys on kaapeliverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin kaapeliverkon kautta (koaksiaalikaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa koaksiaaliverkon kautta kaapelimodeemille. Sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta. 2. Internet-liityntä modeemilla: Internet-yhteydellä perinteisen puhelinverkon kautta on hidas tiedonsiirtonopeus. Puhelinsignaali liitetään modeemiin, joka vuorostaan muodostaa yhteyden Internetiin. 4. Internet-liittymä valokuituverkosta: Jos Internet-yhteys on valokuituverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin valokuituverkon kautta (valokuitukaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa joko - mediamuutimelle ja siitä modeemille, sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta - kuituliitäntä kuitukytkimen ja ristikytkennän kautta työpisteen kuiturasialle, josta Internet-yhteys saatavilla erillisellä tai integroidulla mediamuuntimella ja modeemilla varustetulla tietkoneelle tms. verkkoon liitettävälle laitteelle.. Jaettu Internet-yhteys 1. ADSL Asuntojen jaetun tietoverkon ansiosta käyttäjä voi liittää asunnossa useita liityntöjä Internettiin. Erotettavissa on kaksi tyypillistä tapaa. a) Modeemi keskuksessa b) Modeemi huoneessa a) Internet-liityntä keskukseen sijoitettavan Internet-modeemin kautta. Valtaosassa Internet-operaattorien tarjoamista modeemeista on kytkintoiminto, joka mahdollistaa useamman lähdön liittämisen Internettiin. b) Internet-liityntä, Internet-modeemi yhdessä huoneista. Tässä tapauksessa täytyy Internet-modeemin lähellä olla kaksi tietoverkkoliitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamattoman signaalin tuomiseksi modeemille, Internet-liitynnän mahdollistamiseksi. Toista käytetään Internet-signaalin johtamiseksi takaisin keskukselle, josta jakelu eteenpäin eri tietoverkon lähtöihin. liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ADSLfilter suodattamaton ofiltrerad signal signaali puhelinhaaroitin telefonsplitter suodin inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä utgående RJ45 Internetille RJ 45 för internet Hyvä tietää: Kuva "modeemi keskuksessa" koskee myös tapauksia, joissa Internet-modeemi koostuu kahdesta osasta. Tällöin Internet-modeemiosa sijaitsee kuten kuvassa ja TV-osa TV-laitteen lähelle huonessa. Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. 824 Tekniset muutokset mahdollisia

4 Komponenttien asennus Jaettu Internet-liityntä (jatk.) 2. Kaapeliverkko Mediamuunnin keskuksessa Mediamuunin huonetilassa (koskee vain laajakaistaa) liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ45 liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar ADSLfilter puhelinhaaroitin telefonsplitter suodattamaton ofiltrerad signal signaali inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä RJ45 utgående Internetille RJ 45 för internet Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. Ylijännitesuoja Liitäntä Ylijännitesuoja, "hienosuoja" suojaa asennuksen transienttiylijännitteiltä. Yksi ylijännitesuoja asennetaan aina suoraan tulevan tele/datakaapelin jälkeen, ennen mahdollista ASDL-suodinta ja puhelinhaaroitinta. PE ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 4545/RJ 45 Inkommande Tuleva telefonledning puhelinkaapeli a1 b1 IN SPN 505 (optio) (option) 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 (option) (optio) linja linje 11 linje linja 2 linje 1 linje 2 TN 701 TN 702 TN 711 TN 712 OUT a1 b1 tuleva inkommande lähtevä utgående puhelintelefon modeemi för modem TN 111 TN 701-TN 702 modeemi modem Ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 11 45/RJ 11 Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 825

5 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Volta-kotelo Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kehys ja liittimet. Kiinnitä lopuksi kosketussuoja reunoista. (Huom! ei sisällä liittimiä) 826 Tekniset muutokset mahdollisia

6 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Gamma-koteloon Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kansi ja liittimet. (Huomio! Ei sisällä liittimiä) Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 827

7 TN500 Tekniset tiedot TN501 Tekniset tiedot Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Dataväylä LEDit Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ympäristönlämpötila Moduleja Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Ethernet <-> bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) 4 Ethernet (Link/Act) Power/Pairing Kytkin 4 RJ45 10/100 MBit/s 7 W (ma.) AC V, 50/60 Hz Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C 6 moduulia ilmankosteus 10-85% (ei kondessiota) Ethernet -liityntä Dataväylä Toiminta-alue Turvallisuus LEDit Pistorasia / pistoke Integroidun pistorasian kuormitettavuus Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ethernet <-> sähköverkko väh. 200 m sähköverkon yli 128-bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) Power Ethernet Link/Act dlan Link/Act Tyyppi F (CEE 7/4) Tyyppi E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) 230 V / 16 A maksimi Ethernet RJ45 maks. 5 W, 3,3 W lepotilassa AC V, 50/60 Hz Käyttöjärjestelmä Todistukset Windows XP 32-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linu, Mac OS X ja kaikki TCP/IP -pohjaiset käyttöohjelmat CE- teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille ja Sveitsille: EN :2006 luokka B, EN :2006, EN :2006 Ympäristölämpötila Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Todistukset Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C ilmankosteus 10-90% (ei kondensiota) Ethernet -liityntä CE teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille: EN 55022:2006; EN ; EN : Tekniset muutokset mahdollisia

8 6V5034.a TN500 TN500 TN500 Bedienungssanleitung Käyttö TN500 Bedienungssanleitung Tekniikka 6V5034.a 6V5034.a Bedienungssanleitung 1 Anwendungsbeispiele 1 Anwendungsbeispiele Käyttöesimerkki Set Set PC Tulokoje Eingang Top-Bo Geräte & TV & TV PC VoIPpuhelin VOIP Telephon ADSLmodeemi DSL IP-reititin Modem TV-lähtö Router IP TV output Lähtökoje Aussgang Geräte Switch domovea Power 100/ Switch IP IP serveri Server over /1000 kamera IP puhelin IP TJA400 Ether- POE Base Base T net - T camera phone & TJA450 laite device TN501 kytkin Switch 200 TN501 Switch 200 TN501 Switch 200 TN500 TN500 Adapter adapteri 200 Adapter 200 Adapter 200 ADSLmodeemi DSL Reititin Modem Ethernetlähtö Router Ethernet output PC PC Kytkin 100/1000 Base Switch T 100/1000 Base T Power over POE Ethernet device - laite TN500 L L N N N L Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Dateneinkopplung Datalähtö 6V5034.a 6V5034.a Tekniset muutokset mahdollisia 829

9 TN Anschluss Liitäntä Anschluss / Toiminnot / Funktionen / Funktionen TN501 TN501 TN501 TN501 Tietoverkkolaitteen Netzwerkgeräte Anschluss Anschluss: / Funktionen liitäntä: TN501 liitäntä Verbindung kaapeleilla über Patchkabel TN733, TN735 TN733,TN735 tai TN740 oder TN740 Painike: Drucktaste : tietoverkon Netzwerk kytkentä verschlüsselung 230 V N L 50Hz Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Anschluss / Toiminnot Anschluss / Funktionen / Funktionen Power Power vihreä grün grün Palaa, Leuchtet, kun Leuchtet, wenn kun wenn on Anschluss / Funktionen käytetävissä; betriebsbereit betriebsbereit ist; ist; Power grün vilkkuu, blinkt, wenn kun blinkt, das wenn on das sich sich Leuchtet, valmiustilassa. im Stand-by-Betrieb wenn im Stand-by-Betrieb befindet. befindet. betriebsbereit ist; dlan dlan vihreä grün blinkt, grün Tietoverkkoliityntä Die wenn Netzwerkverbindung Die das mahdollistaa sich eignet eignet im HD-Video-viestinnän; Stand-by-Betrieb sich für sich HD-Video-streaming; für befindet. dlan grün Die vilkkuu blinkt Netzwerkverbindung bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. eignet aikana. sich für HD-Video-streaming; blinkt bei Datenübertragung. oranssi orange orange Tietoverkkoliityntä Die Netzwerkverbindung Die mahdollistaa eignet eignet SD-Video-viestinnän sich für sich SD-Video-streaming für ja orange Die Online-pelaamisen; und Netzwerkverbindung Online-Gaming; und Online-Gaming; eignet sich vilkkuu blinkt für SD-Video-streaming bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. und Online-Gaming; punainen rot blinkt rottietoverkkoliitäntä Die bei Netzwerkverbindung Datenübertragung. Die mahdollistaa eignet eignet rot Die normaalin sich Netzwerkverbindung für sich einfachen tiedonsiirron für einfachen Datentransfer eignet kuten Datentransfer sich myös sowie für einfachen internetyhteyden; Internetzugang; sowie Datentransfer Internetzugang; sowie vilkkuu blinkt Internetzugang; bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. Ethernet Ethernet vihreä grün blinkt bei Datenübertragung. grün Tarkoittaa Es besteht Es 100Mbit/s besteht eine 100Mbit/s- eine -liityntää 100Mbit/s- Ethernet grün Es Ethernet-verkkoon; Verbindung besteht eine Verbindung 100Mbit/s- zum Ethernet-Netz; zum Ethernet-Netz; Verbindung vilkkuu blinkt bei tiedonsiirron zum blinkt Datenübertragung. Ethernet-Netz; bei Datenübertragung. aikana. blinkt bei Datenübertragung Um d verb beac Stec Sie e Einbau Kiinnityksen und Montage ja asennuksen dürfen dürfen nur saa durch tehdä nur eine durch vain sähköalan Einbau und Montage dürfen nur durch eine eine Elektrofachkraft erfolgen. ammattihenkilö. erfolgen. Netzspannungsversorgte Bauteile Bauteile müssen müssen müssen mit mit einer mit einer schutzschalter schutzschalter abgesichert abgesichert varustettu werden. werden. osat pitää suojata einer Leitungs- Jännitesyötöllä Leitungs- johdonsuojakatkaisijalla. werden. Funktionen Merkkivalojen Funktionen der Funktionen der Kontrollleuchten der toiminnot Kontrollleuchten Kontrollleuchten Versorgungsspannung vorhanden permanentes leuchten Versorgungsspannung Verknüpfungsmodus Syöttöjännite ollessa vorhanden blinken pysyvästi vorhanden permanentes päällä permanentes valo leuchten vilkkuu leuchten Verknüpfungsmodus linkitystilassa blinken blinken Datenübertragung auf Switch Port 1 LED blinkt 1 Datenübertragung 1 Tiedonsiirto auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 1 LED Port vilkkuu 2 Datenübertragung auf Switch Port 2 LED blinkt 1 LED blinkt blinkt 2 Datenübertragung 23 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 2 LED Port 3 LED vilkkuu blinkt 2 LED blinkt blinkt 3 34 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 3 LED Port 4 LED vilkkuu blinkt 3 LED blinkt blinkt 4 Datenübertragung 4 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 4 LED Port vilkkuu blinkt 4 LED blinkt Tietoverkkolaitteiden Netzwerkgeräte Anschluss: liitäntä: Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Verbindung välikaapeleilla über Patchkabel TN733,TN735 tai oder TN740 TN740 Painike: Tietoverkon Drüktaste : yhdistys/salaus Netzwerk verschlüsselung Wenn sie weitere Netzwerkgeräte mittels Mehrfachsteckdosen Jos Wenn anschliessen, kytket sie Wenn muita weitere stecken sie verkkolaitteita weitere sie Netzwerkgeräte diese Netzwerkgeräte Mehrfachsteckdose käyttämällä mittels jatkojohtoa, mittels Mehrfachsteckdosen in die Steckdose kytke anschliessen, des. jatkojohto anschliessen, stecken välimodulin stecken sie diese sie Mehrfachsteckdose diese pistorasiaan. Mehrfachsteckdose in die Steckdose in die Steckdose des. des. TN500-tietoverkon 5 laajennus ylimääräisillä -moduleilla Bestehendes TN500-Netzwerk erweitern durch einen weiteren 5 Bestehendes 5 Bestehendes TN500-Netzwerk TN500-Netzwerk erweitern erweitern durch einen durch weiteren einen weiteren N L 7 Alle Inbet und Tulokoje Eingang Geräte Da den 2 1 PC PC TV & Set-Top-Bo digiboksi Um TN500-tietoverkon Ihr bestehendes TN500 alkuperäislaitteet Netzwerk ist bereit on ab valmiiksi Auslieferung salattu miteinander verschlüsselt. yhdessä. 6 Sicherheit Turvallisuus im TN500-tietoverkossa TN500-Netzwerk Ne toimimaan Mikäli Um weitere uusi -adapteri Adapter yhdistetään zu integrieren verkkoon, drücken paina Sie ensin zuerst Se painiketta den Druckknopf 1 laitteelta 1 auf dem TN501 TN501 ja merkkivalo und die Kontrollleuchte 2 alkaa vilkkua 2 beginnt Sc maks. für ma. 2 minuutin 2 Minuten ajan. zu blinken. Ihr bestehendes Ihr Um bestehendes Arbeitwege TN500 Netzwerk zu TN500 vermeiden Netzwerk ist bereit können ist ab bereit Auslieferung Sie den ab Auslieferung miteinander verschlüsselt. der auch verschlüsselt. in eine Steckdose in Nähe zu Verteilung einstecken. Adapter dür Ajan säästämiseksi voit liittää -adpterin myös keskusta miteinan- lähellä 6 Sicherheit 6 Sicherheit im TN500-Netzwerk im Um weitere Um Drücken olevaan weitere Sie pistorasiaan. Adapter danach Adapter zu innerhalb Paina sitten integrieren zu integrieren von 2 minuutin drücken 2 drücken Minuten sisällä Da Sie zuerst Sie denzuerst we Verschlüsselsknopf adapterin yhdistyspainiketta 3 (>1 Sekunde) 3 am (>1 sekunti). Adapter. Merkkivalo Huomioi Die Beachten seuraavat Sie den folgenden perusperiaatteet Grundsatz bei salausmenetelmän der Wahl der den Druckknopf den Druckknopf 1 auf dem 1 auf TN501 dem und TN501 die und Kontrollleuchte die Kontrollleuchte 2 beginnt 2 beginnt 2 Kontrollleuchte laitteella TN501 2 am palaa TN501 jatkuvasti leuchtet permanent ja uusi und der on neue yhdistetty valinnassa: Verschlüsselungsmethode: Da für ma. für 2 Minuten ma. 2 Minuten zu blinken. zu blinken. Um Arbeitwege verkkoon. ist im Netzwerk eingebunden. TN500-verkossa In TN500-Netzwerken kaikkien in denen siihen alle liitetyt zugehörigen yhdistyspainikkeella TN501-Geräte mit aus Um weitere Arbeitwege zu vermeiden zu Adapter vermeiden können einzubinden können Sie den verfahren Sie den Sie Adapter bitte wie Adapter einem Verschlüsselungsknopf ausgestattet sind, funktioniert die auch in Mikäli auch eine muita in Steckdose eine -adaptereita Steckdose in Nähe in liitetään, zu Nähe Verteilung zu seuraa Verteilung edellä varustettujen -laitteiden yhdistys salatusti tehdään gerade beschrieben. Die verknüpften Adapter können einstecken. danach einstecken. individuelle Datenverschlüsserlung einfach per Knopfdruck. Drücken mainittuja Drücken fleibel Sie ohne ohjeita. danach Sie Verlust Yhdistyksen danach der innerhalb Verknüpfung innerhalb jälkeen von allen Steckdosen 2 von Minuten adapteri 2 des Minuten voidaan yksinkertaisesti yhdistysnappia painamalla. Hauses den den Verschlüsselsknopf liittää eingesetz mihin werden. tahansa 3 (>1 asunnon Sekunde) 3 (>1 pistorasioista. Sekunde) am am Adapter. Adapter. Die Die Beachten Beachten Sie den Sie folgenden folgenden Grundsatz Grundsatz bei der Wahl bei der der Wahl der Kontrollleuchte Kontrollleuchte 2 am TN501 2 am leuchtet TN501 leuchtet permanent permanent und der und neue der neue Verschlüsselungsmethode: ist im Netzwerk ist im Netzwerk eingebunden. eingebunden. In TN500-Netzwerken In TN500-Netzwerken in denen in alle denen zugehörigen alle zugehörigen TN501-Geräte TN501-Geräte mit mit Um weitere Um Hagerweitere SAS Adapter bld d Europe Adapter einzubinden - BP einzubinden 78 -verfahren Obernai verfahren Sie cede bitte Sie (FRANCE) wiebitte wie - Tél. einem +333Verschlüsselungsknopf 88 einem ausgestattet ausgestattet sind, funktioniert sind, funktioniert die die 4 gerade beschrieben. gerade 830 beschrieben. Die verknüpften Die verknüpften Adapter Adapter können danach können Tekniset danach individuelle muutokset individuelle mahdollisia Datenverschlüsserlung einfach per einfach Knopfdruck. per Knopfdruck. fleibel ohne fleibel Verlust ohne der Verlust Verknüpfung der Verknüpfung in allen Steckdosen in allen Steckdosen des Hauses des Hauses Ver Sta Ver Ne Ste

10 TN Bandbreitenoptimierung 4 Tärkeitä Um die Übertragungsleistung turvallisuusohjeita im Netzwerk entscheidend zu 4 Bandbreitenoptimierung Bandbreitenoptimierung verbessern, empfehlen wir die folgenden Anschlussregeln zu Kaikki beachten turvallisuus- : ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen Um die Um Stecken die Übertragungsleistung Sie das Gerät direkt im Netzwerk im Netzwerk in eine Wandsteckdose, entscheidend entscheidend zu zu Um die käyttöönottoa vermeiden verbessern, verbessern, Übertragungsleistung ja arkistoida Sie ein empfehlen empfehlen Mehrfachsteckdose. wir die wir im myöhempää folgenden die Netzwerk folgenden entscheidend käyttöä varten. Anschlussregeln zu zu zu verbessern, beachten beachten empfehlen : : wir die folgenden Anschlussregeln zu beachten Tietoverkon Stecken Stecken : tiedonsiirtonopeuden parantamiseksi merkittävästi, Sie das Sie Gerät das Gerät direkt direkt in eine in eine Wandsteckdose, vermeiden vermeiden Stecken tulee Sie ein Sie Sie ein noudattaa Mehrfachsteckdose. das Gerät seuuraavia direkt in eine liitäntäohjeita: Wandsteckdose, vermeiden Sie ein Liitä Mehrfachsteckdose. laite suroaan seinäpistorasiaan, vältä jatkojohtoja. Weitere, mittels Mehrfachsteckdose verbundene Netzwerkgeräte sollten Sie über die im integrierte Steckdose Tärkeitä mit dem Stromnetz verbinden. Um die Filterfunktion optimal Weitere, Weitere, auszunutzen mittels turvallisuusohjeita mittels Mehrfachsteckdose und die Datenübertragung verbundene verbundene im Netzwerkgeräte Weitere, zu verbessern, sollten sollten mittels stecken Sie über Sie Mehrfachsteckdose Sie die über die im die Mehrfachsteckdose im integrierte integrierte verbundene Steckdose Steckdose Netzwerkgeräte Kaikki sollten immer in die Steckdose mit dem mit turvallisuus- Sie des Stromnetz dem über Stromnetz die ja im. verbinden. käyttöohjeet verbinden. integrierte Um tulee die Um Filterfunktion lukea die Steckdose Filterfunktion ennen optimal laitteen optimal käyttöönottoa mit dem auszunutzen auszunutzen Stromnetz und ja arkistoida die und verbinden. die Datenübertragung myöhempää Um die Filterfunktion käyttöä im Netzwerk im varten. Netzwerk optimal zu verbessern, zu verbessern, auszunutzen stecken stecken und Sie die Sie die die Mehrfachsteckdose Datenübertragung im immer immer Netzwerk in die in Steckdose die zu Steckdose verbessern, Lisäksi, stecken des des jatkojohto Sie die.. Mehrfachsteckdose johon on kytketty muita immer tietoverkkolaitteita, in die Steckdose tulisi des. kytkeä adapterin pistorasiaan. Suodatintoiminnon optimaaliselle käytölle ja tiedonsiirron parantamiseksi tietoverkossa, kytke jatkojohdot aina -adpterin pistorasiaan. OK Tärkeitä turvallisuusohjeita Kaikki turvallisuus- Falls noch ja käyttöohjeet mehr Geräte tulee mit lukea Strom ennen versorgt laitteen werden käyttöönottoa müssen, ja arkistoida verwenden myöhempää Sie eine käyttöä andere varten. in der Nähe liegende Wandsteckdose. Falls noch Falls noch mehr mehr Geräte Geräte mit Strom mit Strom versorgt versorgt werden werden Falls Mikäli müssen, müssen, noch vielä mehr usempi verwenden verwenden Geräte laite mit tarvitsee Sie eine Sie Strom virtasyötön, andere eine andere versorgt in werden kytke ne Nähe der Nähe liegende liegende müssen, toiseen lähellä Wandsteckdose. verwenden olevaan Sie seinäpistorasiaan. eine andere der Nähe liegende Wandsteckdose. Tärkeitä 7 Wichtige turvallisuusohjeita Sicherheitsanweisungen Vor der Reinigung trennen Sie das vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Wasser, Verdünner, Benzol, Alkohol oder andere scharfe Reinigungsmittel, Wichtige Kaikki 7Alle Wichtige turvallisuus- Sicherheits- Sicherheitsanweisungen ja käyttöohjeet und Bedienungsanweisungen tulee lukea ennen laitteen sollten vor Ennen Vor der Vor puhditusta Reinigung der Reinigung erota trennen trennen sähköverkosta. Sie das Sie das vom vom Stromnetz. Stromnetz. 7 Vor der da dies Reinigung zu Beschädigungen trennen Sie des das Gehäuses vom führen Stromnetz. kann, sondern käyttöönottoa Wichtige Inbetrieb-nahme Sicherheitsanweisungen ja arkistoida des Gerätes myöhempää gelesen und käyttöä verstanden varten. worden sein Verwenden Laitteen Verwenden puhdistukseen Sie zur Sie Reinigung zur saa Reinigung käyttää des vettä, Gerätes des ohennetta, Gerätes niemals niemals bentseeniä, Wasser, Wasser, nur ein feuchtes Tuch. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Verdünner, alkoholia Verwenden Verdünner, tai Benzol, muita Sie zur Benzol, vahvoja Reinigung Alkohol Alkohol puhdistuaineita, des Gerätes oder andere oder andere scharfe koska niemals scharfe ne voivat Wasser, Reinigungsmittel, Alle Alle Sicherheits- Sicherheits- und und Bedienungsanweisungen sollten sollten vor vor Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor da vahingoittaa Verdünner, Benzol, dies da Das zu dies laitteen Alkohol zu Beschädigungen sollte kansiosia. oder ausschließlich des Käytä andere Gehäuses des puhdistukseen scharfe Reinigungsmittel, Gehäuses an führen einem führen kann, ainoastaan Versorgungsnetz kann, sondern sondern Inbetrieb-nahme des Gerätes des Gerätes gelesen gelesen und verstanden und verstanden worden worden sein sein Inbetrieb-nahme des Gerätes gelesen und verstanden worden sein nur kosteaa da dies ein nur betrieben feuchtes liinaa. zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann, sondern ein feuchtes werden, Tuch. Tuch. und für und zukünftige für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt aufbewahrt werden. werden. nur ein feuchtes Tuch. wie auf dem Typenschild beschrieben. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Das Das Im Schadensfall sollte sollte trennen ausschließlich Sie an das einem an einem vom Versorgungsnetz Das tulee käyttää sollte ainoastaan ausschließlich sähköverkossa, an einem jonka Versorgungsnetz arvot Stromnetz on und betrieben merkitty betrieben wenden werden, sich werden, wie an Ihren auf wie dem Elektrofachbetrieb. auf Typenschild dem Typenschild beschrieben. beschrieben. betrieben laitteen werden, arvokilpeen. wie auf dem Typenschild beschrieben. Im Schadensfall Im Schadensfall Ein Schadensfall trennen trennen Sie liegt das Sie vor, das vom vom Stromnetz Stromnetz und und Vikatilanteessa Im Schadensfall - wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch wenden wenden sich an sich irrota trennen Ihren an Sie Ihren Elektrofachbetrieb. sähköverkosta das ja vom ota yhteyttä Stromnetz und laitetta ei saa avata. Laitteen 502 sisällä ei ole käyttäjän sähköurakoitsijaasi. wenden sich - an wenn Ihren das Elektrofachbetrieb. huollettavia mit Flüssigkeit überschüttet wurde oder den Anwender osia. zu wartenden Teile im Inneren des. Ein Schadensfall Ein Schadensfall liegt vor, liegt vor, Vikatilanne Ein voi Schadensfall johtua: Gegenstände liegt in vor, das Gerät hinein geraten sind, Das darf Versuchen nicht geöffnet Sie nicht, werden. das Produkt Es befinden selbst sich zu keine warten, wenn - wenn das Stromkabel das Stromkabel oder oder Stecker der Stecker beschädigt beschädigt ist, ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch durch - jos virtajohto - wenn tai wenn das sen Stromkabel das pistoke on oder Regen vaurioitunut der oder Stecker Wasser beschädigt ausgesetzt ist, Das Älä yritä war, den Anwender sondern darf huoltaa nicht zu wartenden wenden geöffnet laitetta Sie werden. itse. Teile sich Huollon im Inneren für Es den Anwender zu wartenden Teile im jegliche befinden saa Inneren des Wartung tehdä sich keine vain durch siihen wenn - wenn das das mit Flüssigkeit mit Flüssigkeit überschüttet überschüttet wurde wurde oder oder. des. den Anwender wenn das nicht funktioniert, obwohl alle ausschließlich zu wartenden an qualifiziertes Teile im Inneren Fachpersonal des. - jos - wenn kohti das! Gegenstände Gegenstände ruiskutetaan mit in das in nestemäistä Flüssigkeit Gerät das Gerät hinein hinein aineita überschüttet geraten geraten tai laitteen wurde sind, sind, sisälle oder erikoistunut sähköalan ammattihenkilö. Sähköiskun vaara! Versuchen Versuchen Bedienungsanweisungen ordnungsgemäß befolgt wurden, Es besteht Sie nicht, Sie nicht, Stromschlaggefahr! das Produkt das Produkt selbst selbst zu warten, zu warten, joutuu sinne Gegenstände wenn - kuulumattomia in das wenn das das esineitä Gerät hinein geraten sind, Versuchen Regen oder Wasser ausgesetzt war, sondern sondern Sie wenden wenden nicht, das Sie sich Sie Produkt für sich jegliche für selbst jegliche zu Wartung Wartung warten, Regen oder Wasser ausgesetzt war, - jos - wenn wenn das Gehäuse des beschädigt ist. wenn on - altistettu das wenn das das sateelle Regen tai oder nicht vedelle Wasser ausgesetzt war, Käytä sondern -laitetta funktioniert, obwohl alle Verwenden ausschließlich wenden Sie ainoastaan Sie an das qualifiziertes an sich qualifiziertes für jegliche kuivissa ausschließlich Fachpersonal Fachpersonal Wartung tiloissa. nicht funktioniert, obwohl alle an! einem! trockenen - jos - wenn ei toimi, das Bedienungsanweisungen vaikka kaikkia nicht käyttöohjeita funktioniert, ordnungsgemäß noudatettu obwohl alle Käytä ausschließlich laitteen kytkentään befolgt befolgt wurden, wurden, Standort. Es besteht Es besteht an Stromschlaggefahr! qualifiziertes aina mukana Fachpersonal toimitettavaa! verkkokaapelia. - jos laitteen Bedienungsanweisungen wenn - wenn das on Gehäuse das vaurioitunut. ordnungsgemäß befolgt wurden, Älä Es työnnä besteht mitään Stromschlaggefahr! esineitä -laitteen aukkoihin. Gehäuse des des beschädigt beschädigt ist. ist. - wenn das Gehäuse des beschädigt ist. Verwenden Jos Verwenden haluat Sie erottaa das Sie zum das -laitteen Anschluss ausschließlich ausschließlich des sähköverkosta, Gerätes an einem immer an irrota einem das trockenen pistoke beiliegende trockenen Verwenden Sie das ausschließlich an einem trockenen Standort. pistorasiasta. Standort. Standort. Netzwerkkabel. -laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Verwenden Verwenden Stecken Sie Sie zum Sie keine Anschluss zum Gegenstände Anschluss des Gerätes des in die Gerätes immer Öffnungen immer das beiliegende des das. beiliegende Verwenden Laitteen Sie raot zum ja aukot Anschluss ovat des tuuletusta Gerätes varten, immer niitä das ei beiliegende saa tukkia tai Netzwerkkabel. Netzwerkkabel. peittää. Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecken -laite Stecken Netzstecker. Sie keine Sie ei keine Gegenstände saa olla Gegenstände lämmittimen in die in Öffnungen die läheisyydessä Öffnungen des. des. Stecken -laite Sie keine tulisi Gegenstände sijoittaa ainoastaan die Öffnungen paikkaan, des jossa. riittävä tuuletus Um das voidaan Um Setzen das Sie taata. das vom vom Stromnetz nicht Stromnetz direkter zu trennen, zu Sonneneinstrahlung trennen, ziehen ziehen Sie aus. den Sie den Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Netzstecker. Netzstecker. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und Setzen Setzen dürfen Sie das weder Sie das verstopft nicht nicht direkter noch direkter abgedeckt Sonneneinstrahlung werden. aus. aus. Setzen Sie das nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Schlitze Schlitze Das und Öffnungen und darf Öffnungen nicht am in direkter Gehäuse am Gehäuse Nähe dienen eines dienen der Heizkörpers Belüftung der Belüftung aufgestellt und und Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und dürfen dürfen werden. weder weder verstopft verstopft noch noch abgedeckt abgedeckt werden. werden. dürfen weder verstopft noch abgedeckt werden. Das Das darf nicht darf sollte nicht in direkter nur in an direkter Plätzen Nähe Nähe eines aufgestellt eines Heizkörpers Heizkörpers werden, aufgestellt welche aufgestellt Das darf nicht in direkter Nähe eines Heizkörpers aufgestellt eine werden. werden. werden. ausreichende Belüftung gewähren. Das Das sollte sollte nur an nur Plätzen an Plätzen aufgestellt aufgestellt werden, werden, welche welche eine eine Das sollte nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende ausreichende Belüftung Belüftung gewähren. gewähren. ausreichende Belüftung gewähren. Tekniset muutokset mahdollisia 831 Tekniikka

Tietoverkkotekniikka

Tietoverkkotekniikka R16 Tietoverkkotekniikka Multimediajärjestelmät älykkäisiin asuntoihin Nykyään meillä on kotona erikseen tietoverkkoliitin jokaista käyttöaluetta kohden. Asunnot on usemmiten varustettu sekä puhelin- että

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys PLEK500. Powerline-verkkosovitin

Käyttöopas. Linksys PLEK500. Powerline-verkkosovitin Käyttöopas Linksys PLEK500 Powerline-verkkosovitin Sisältö Yleiskatsaus.............. 3 Ominaisuudet................... 3 Powerline-verkon toiminta.............. 4 Asennusesimerkki 4 Powerline-verkon asentaminen......

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Elisa Puhekaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Puhekaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Puhekaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa Elisa Puhekaista -asiakkaaksi Elisa Puhekaista on palvelu, jonka avulla voit käyttää Elisa Laajakaista -liittymääsi myös puhumiseen. Voit soittaa ja

Lisätiedot

LexCom Home -sovellusesimerkkejä

LexCom Home -sovellusesimerkkejä -sovellusesimerkkejä erilaisiin tilanteisiin Sisällysluettelo Sivu 2.2 Internet-liittymä ISDN + analoginen puhelin (ISDN-pääte ristikytkennässä) 3.1 Internet-liittymä ADSL yhdelle tietokoneelle + analoginen

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland TeleWell TW-EA716 ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin Pikaohje Copyright Easytel Oy Finland Pikaohje Huomautus! Lisäohjeita on englanninkielisessä ohjekirjassa. Paketin sisältö 1. TW-EA716

Lisätiedot

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen Bedienungsanleitungen WÄSCHETROCKNER Inhaltsverzeichnis DE DE Deutsch,1 DK Dansk,49 SE Svenska,17 NO Norsk,65 Suomi, 33 GR FI Aufstellung, 2 Aufstellungsort des Wäschetrockners Belüftung Elektroanschluss

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteen ominaisuudet................................... 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

V SPEED laajakaista asennusohje

V SPEED laajakaista asennusohje 1/5 23.4.2010 v 3.0 V SPEED laajakaista asennusohje Yleistä Hankkiessasi laajakaista asennuspaketin sovi myyjän kanssa kytkentäaikataulusta. Laajakaistan käyttöönotto vaatii VSP:ltä kytkentätehtäviä keskuksessa

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli)

Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) 088U0210 Käyttöohje CF-RS Huonetermostaatti (vakiomalli) Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................ 5 4.

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung KH 2222 Surroundsound-System mit Q-Sound Bedienungsanleitung De KH 2222 IB v. 1.0, 04-12-2003 Kompernaß Handelsgesellschaft mbh Burgstraße 21 D-44867 Bochum, Deutschland www.kompernass.com Index 1. Technische

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Artic ylijännitesuojat

Artic ylijännitesuojat Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5421

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5421 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5421 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. Huomautus: Sovittimet vaihtelevat alueittain. Sovitin voi näyttää erilaiselta. 2 Aloittaminen

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

ADSL Wireless N Router

ADSL Wireless N Router Asennusohje v.1.5 ADSL Wireless N Router 1 ETUPANEELIN MERKKIVALOT JA SIVUPANEELIN WLAN-PAINIKE PWR Vihreä Virta kytketty LAN 1,2,3 Vihreä Palaa: LAN-liitäntä on kytketty Vilkkuu: Laite lähettää/vastaanottaa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 63A, IP 30

gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 63A, IP 30 gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 6A, IP 0 Modulikotelo 1 - -rivisenä Kotelot pinta-asennukseen. Eri kotelovaihtoehtoja 1- ja 18-modulia leveänä. Asentajaystävälliset kaapeliläpiviennit kaikilta sivuilta.

Lisätiedot

SwingControl valvontayksikkö

SwingControl valvontayksikkö SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä 3 Tuoterakenne 4 Mittatiedot 5 LVI- ja sähkösuunnitteluohjeet 5 Automaatio suunnitteluohjeet 6 Haluamme auttaa teitä

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Liittymän mukana saat: Telco Gateway 232 valokuitukytkin / päätelaite Planet XRT-401D palomuurilaite / jakokytkin välikuitukaapeli (keltainen) valokuitupaneelin

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan 1 (16) Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan OHJE 2 (16) KAISA LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KAISA LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KAISA LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU

Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU Asennusohje Ver 1.0 Päiväys: 1.5.2013 Viimeisin versio tästä dokumentista löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/multitech/mtcba H5 EN2 EU_asennusohje.pdf

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications

USB Charger 2. Safety. Charging. Care and maintenance. Troubleshooting guide. Disposal. Specifications USB Charger 2 Art.no 36-5757 Model Vanson SP-10USBi English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Esittelyssä DPC3000 ja EPC3000

Esittelyssä DPC3000 ja EPC3000 Esittelyssä DPC3000 ja EPC3000 Onneksi olkoon, olet hankkinut itsellesi yhden tämän päivän markkinoiden nopeimmista kaapelimodeemeista. Uusi Cisco DPC3000 tai EPC3000 DOCSIS 3.0 Kaapelimodeemi tarjoaa

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja Fin Rev 2.0 Käsikirja Sisältö Sisältö Johdanto 1 LED-diodit 2 SIM-kortti 3 Ongelmanratkaisu 4 Häiriöt 5 Yksikön liittäminen 5 Tekniset tiedot 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Lisätiedot

SM213, SM214 Ethernet-moduli JBUS/MODBUS mittarille SM103E Ethernet-moduli + RS485 mittarille SM103E. Käyttöohje

SM213, SM214 Ethernet-moduli JBUS/MODBUS mittarille SM103E Ethernet-moduli + RS485 mittarille SM103E. Käyttöohje SM213, SM214 Ethernet-moduli JBUS/MODBUS mittarille SM103E Ethernet-moduli + RS485 mittarille SM103E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 3 Visuaalinen diagnostiikka...

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter Powerline Adapter Huomautus! Powerline Adapter ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille. Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähteitä. Laitetta ei saa käyttää erittäin

Lisätiedot

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg

17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin. 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm 20 mm 0,027 Kg 17. Viestintä TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin 17.1 TV/radio-liitin kulma valkoinen 1 uros- ja 1 naarasliitin Asennetaan antennijohtoon 75 Ohm 720571 IP-pakkaus 5 120 mm 80 mm

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Hotelliin saapuminen An der Rezeption

Hotelliin saapuminen An der Rezeption 1 Tehtävän kohderyhmä saksa A- ja B-kieli, 7.-9.-luokka 2 Tehtävän konteksti matkustaminen aihepiirin käsittelyvaihe: Hotelliin saapuminen An der Rezeption Ennakkoon on käsitelty lukukirjasta tekstikappale,

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINKI DISTRICT COURT BEZIRKSGERICHT HELSINKI MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen um 10.00 Uhr)

Lisätiedot

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLLYS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L VIRTASOVITIN VIRTALÄHDE ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI KYTKE KAMERA REITITTIMEEN

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot