Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi"

Transkriptio

1 Tietoverkko ja Internet-modeemi Nykyään valtaosa laajakaistayhteyksistä tehdään Internet-modeemin avulla. Modeemi voi koostua yhdestä tai kahdesta osasta (eli kaksi laitetta). Alla on esitetty esimerkkejä näiden laitteiden sijoittelusta erilaisissa tapauksissa. Tapaus 1: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan keskukseen Modeemi toimii signaalilähteenä Internetille. Joissain tapauksissa se voi myös jakaa TV- ja puhelinsignaalit (VoIP). Kun modeemin sijoituspaikaksi on valittu keskus, voidaan Internet- ja VoIP-signaalit jakaa tähtimäisesti keskukselta. Tällöin signaalit on helpompi jakaa ja näin asennuksessa tarvittavien pistokkeiden määrää pystytään vähentämään, jotta asennus saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä ratkaisu rajoittaa sen sijaan TV-laitteen ja Internet-modeemin välistä yhteyttä mikä normaalisti tehdään SCART-kaapelin avulla. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 pääterasia - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevylle AI1 Tapaus 2: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan huoneeseen Tätä ratkaisua voi käyttää TV-laitteen viereen ja hyödyntää Internet-operaattorin TV-tarjontaa. Tässä tapauksessa modeemi tulee asentaa kuitenkin datarasiaa jossa on kaksi vapaata liitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamatoman puhelinsignaalin liittämiseksi modeemille. Toista käytetään Internet-signaalin välittämiseksi keskukselle. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN reititin asennuslevyllä Modeemi sijoitetaan TV-laitteen läheisyyteen. AI1 36,54 Tapaus 3: 2-osainen modeemi Jotkut Internet-palveluntarjoajat tarjoavat modeemeja, jotka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sijoitetaan tietoverkkokeskukseen ja käsittelee Internet- ja ZoIP-signaalit. Toinen osa sijoitetaan TV-laitteen lähelle ja käytetään TV:n katseluun ADSL-liitynnällä. Laitteiden yhdistys tehdään tiedonsiirtoverkon kautta. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevyllä Toinen modeemiosa lähellä TV-laitetta. Tapaus 4: Ei laajakaistamodeemia Käyttäjällä ei ole laajakaistayhteyttä. Yhteys muodostetaan tietokoneen lähelle sijoitetulla tietokonemodeemilla. - 1 TGD418SMB (+GD18S) - 8 kosketinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN linjahaaroitin TN tyhjä asennuslevy 822 Tekniset muutokset mahdollisia

2 Komponenttien asennus Sisällys Liitinmodulien asennus TV-toimintojen asennus Analogisen puhelimen asennus Modulikoskettimien sijoitus keskuksissa Dataliittimet modulikannattimella voidaan asentaa keskusten DIN-kiskoille. Liittimiä kaapeloitaessa vaaditaan että eri kaapelin eri johdinparit järjestetään esitetyllä tavalla. Katso standardi EIA/TIA 568. Se määrittelee kaksi eri kaapelointijärjestelmää (johtimet liitetään eri järjestykseen), joita molempia voidaan käyttää Hagerin kaapelien ja liittimien kanssa (saman järjestyksen käyttäminen kaapelien molemmissa päissä on tärkeää). Internet-liitännän asennus Internet-liityntöjen ristikytkentä EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B IP-puhelimen asennus (VoIP) Muiden datalisälaitteiden asennus Ylijännitesuojan asennus Valokuitumuuntimen asennus Analogisen puhelimen asennus Liitäntä Liityntäpisteet/päättäminen Standardi NF C Päättäminen määrittää mihin teleoperaattorin verkko päättyy ja missä rakennuksen oma verkko alkaa. Se mahdollistaa asennuksen testauksen eli löytyykö ongelma ulkoisesta vai asunnon sisäisestä verkosta. Jokaiselle asunnon puhelinlinjalle on olemassa pääte. Puhelinhaaroitin Tätä käytetään jakamaan puhelinsignaali useille pistokkeille kotona. Linjajakaja TN 111 voi käsitellä jopa kahta eri puhelinlinjaa. Se on myös VoIP-yhteensopiva. Yksi En eller tai kaksi två telefonlinjer puhelinlinjaa kan anslutasvoidaan liittää RJ45 tai eller puhelinkaapeli telefonkabel 2 4 utgångar 2 4 lähtöä RJ45-modulilähdöillä med modularuttag RJ45 telefon puhelin fa fa Liitäntä Internet-verkkoon 1. ADSL-liittymä Kyseessä on ADSL-signaaleista jotka kantavat puhelinsignaalit Internet-yhteyttä ylläpitävälle modeemille. ADSL:n kautta tehtäviä Internet-yhteyksiä on erityyppisiä. Seuraavat tapaukset on eroteltavissa: - televerkon omistava operaattori toimittaa kaiken: tässä tapaukessa käytetään televerkon omistavan operaattorin analogista puhelin- ja Internet-liittymää - televerkon omistava operaattori toimittaa vain puhelinlinjan: tässä tapauksessa puhelinlinjan toimittaa televerkon omistava operaattori, lisäksi käyttäjä on allekirjoittanut ADSL Internet-liittymäsopimuksen toisen yrityksen kanssa. - televerkon omistava operaattori ei toimita mitään palveluita: Sekä puhelin- että Internet-palvelut toimittaa toinen yritys. Riippuen ADSL-liitynnän tyypistä, pitää joskus käyttää suodatinta. ADSL-suodatin ADSL-suodatin on laite joka pitää puhelinsignaalin hyvänä tietyissä olosuhteissa. Se voidaan asentaa: - ensimmäiseksi pisteeksi kaapelointiverkossa - keskukseen, käytetään tässä tapauksessa pääsuodattimena - mihin tahansa puhelinrasiaan, tällöin puhutaan alasuodattimesta. Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 823

3 Komponenttien asennus ADSL-liittymä (jatk.) ADSL-suotimen asennus ADSL-suodinta ei tarvita seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:n kautta ei ole saatavilla (puhelinmodeemi käytössä) - kun Internet-yhteys ADSL:n läpi on käytettävissä, mutta televerkon omistava operaattori ei tuota mitään palveluita. ADSL-suodin tarvitaan seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:llä olemassa, kun televerkon omistava operaattori toimittaa puhelin sekä Internet-liittymän. Tämä asenus on varustettava ADSL-filtterillä puhelinlijan hyvän signaalilaadun saavuttamiseksi. Suodin jakaa puhelinsignaalin kahteen osaan: - ensimmäinen signaalityyppi on suodattamaton tyyppi ja sisältää koko tajuuskaistan. Se liitetään Internet-modeemiin Internet-liitynnän tekemiseksi. - toinen signaalityyppi on suodatettu tyyppi ja sisälltää vain taajuuskaistan jota käytetään normaalille puhelinlinjalle. Korkeat taajuudet suodatetaan pois puhelinsignaalin laadun ylläpitämiseksi. Suodatettu signaali liitetään suoraan puhelinlinjojen haaroittimeen. 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 tuleva inkommande puhelin lähtevä utgående telefon modeemi för modem Tuleva Inkommande ADSL-telelinja telelinje ADSL Suodatettu Filtrerad puhelinlinja telefonlinje Suodattamaton Ofiltrerad ADSL-lähtö ADSL-utgång 2. Internet-liittymä kaapeliverkosta: Jos Internet-yhteys on kaapeliverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin kaapeliverkon kautta (koaksiaalikaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa koaksiaaliverkon kautta kaapelimodeemille. Sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta. 2. Internet-liityntä modeemilla: Internet-yhteydellä perinteisen puhelinverkon kautta on hidas tiedonsiirtonopeus. Puhelinsignaali liitetään modeemiin, joka vuorostaan muodostaa yhteyden Internetiin. 4. Internet-liittymä valokuituverkosta: Jos Internet-yhteys on valokuituverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin valokuituverkon kautta (valokuitukaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa joko - mediamuutimelle ja siitä modeemille, sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta - kuituliitäntä kuitukytkimen ja ristikytkennän kautta työpisteen kuiturasialle, josta Internet-yhteys saatavilla erillisellä tai integroidulla mediamuuntimella ja modeemilla varustetulla tietkoneelle tms. verkkoon liitettävälle laitteelle.. Jaettu Internet-yhteys 1. ADSL Asuntojen jaetun tietoverkon ansiosta käyttäjä voi liittää asunnossa useita liityntöjä Internettiin. Erotettavissa on kaksi tyypillistä tapaa. a) Modeemi keskuksessa b) Modeemi huoneessa a) Internet-liityntä keskukseen sijoitettavan Internet-modeemin kautta. Valtaosassa Internet-operaattorien tarjoamista modeemeista on kytkintoiminto, joka mahdollistaa useamman lähdön liittämisen Internettiin. b) Internet-liityntä, Internet-modeemi yhdessä huoneista. Tässä tapauksessa täytyy Internet-modeemin lähellä olla kaksi tietoverkkoliitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamattoman signaalin tuomiseksi modeemille, Internet-liitynnän mahdollistamiseksi. Toista käytetään Internet-signaalin johtamiseksi takaisin keskukselle, josta jakelu eteenpäin eri tietoverkon lähtöihin. liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ADSLfilter suodattamaton ofiltrerad signal signaali puhelinhaaroitin telefonsplitter suodin inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä utgående RJ45 Internetille RJ 45 för internet Hyvä tietää: Kuva "modeemi keskuksessa" koskee myös tapauksia, joissa Internet-modeemi koostuu kahdesta osasta. Tällöin Internet-modeemiosa sijaitsee kuten kuvassa ja TV-osa TV-laitteen lähelle huonessa. Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. 824 Tekniset muutokset mahdollisia

4 Komponenttien asennus Jaettu Internet-liityntä (jatk.) 2. Kaapeliverkko Mediamuunnin keskuksessa Mediamuunin huonetilassa (koskee vain laajakaistaa) liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ45 liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar ADSLfilter puhelinhaaroitin telefonsplitter suodattamaton ofiltrerad signal signaali inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä RJ45 utgående Internetille RJ 45 för internet Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. Ylijännitesuoja Liitäntä Ylijännitesuoja, "hienosuoja" suojaa asennuksen transienttiylijännitteiltä. Yksi ylijännitesuoja asennetaan aina suoraan tulevan tele/datakaapelin jälkeen, ennen mahdollista ASDL-suodinta ja puhelinhaaroitinta. PE ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 4545/RJ 45 Inkommande Tuleva telefonledning puhelinkaapeli a1 b1 IN SPN 505 (optio) (option) 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 (option) (optio) linja linje 11 linje linja 2 linje 1 linje 2 TN 701 TN 702 TN 711 TN 712 OUT a1 b1 tuleva inkommande lähtevä utgående puhelintelefon modeemi för modem TN 111 TN 701-TN 702 modeemi modem Ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 11 45/RJ 11 Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 825

5 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Volta-kotelo Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kehys ja liittimet. Kiinnitä lopuksi kosketussuoja reunoista. (Huom! ei sisällä liittimiä) 826 Tekniset muutokset mahdollisia

6 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Gamma-koteloon Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kansi ja liittimet. (Huomio! Ei sisällä liittimiä) Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 827

7 TN500 Tekniset tiedot TN501 Tekniset tiedot Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Dataväylä LEDit Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ympäristönlämpötila Moduleja Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Ethernet <-> bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) 4 Ethernet (Link/Act) Power/Pairing Kytkin 4 RJ45 10/100 MBit/s 7 W (ma.) AC V, 50/60 Hz Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C 6 moduulia ilmankosteus 10-85% (ei kondessiota) Ethernet -liityntä Dataväylä Toiminta-alue Turvallisuus LEDit Pistorasia / pistoke Integroidun pistorasian kuormitettavuus Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ethernet <-> sähköverkko väh. 200 m sähköverkon yli 128-bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) Power Ethernet Link/Act dlan Link/Act Tyyppi F (CEE 7/4) Tyyppi E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) 230 V / 16 A maksimi Ethernet RJ45 maks. 5 W, 3,3 W lepotilassa AC V, 50/60 Hz Käyttöjärjestelmä Todistukset Windows XP 32-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linu, Mac OS X ja kaikki TCP/IP -pohjaiset käyttöohjelmat CE- teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille ja Sveitsille: EN :2006 luokka B, EN :2006, EN :2006 Ympäristölämpötila Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Todistukset Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C ilmankosteus 10-90% (ei kondensiota) Ethernet -liityntä CE teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille: EN 55022:2006; EN ; EN : Tekniset muutokset mahdollisia

8 6V5034.a TN500 TN500 TN500 Bedienungssanleitung Käyttö TN500 Bedienungssanleitung Tekniikka 6V5034.a 6V5034.a Bedienungssanleitung 1 Anwendungsbeispiele 1 Anwendungsbeispiele Käyttöesimerkki Set Set PC Tulokoje Eingang Top-Bo Geräte & TV & TV PC VoIPpuhelin VOIP Telephon ADSLmodeemi DSL IP-reititin Modem TV-lähtö Router IP TV output Lähtökoje Aussgang Geräte Switch domovea Power 100/ Switch IP IP serveri Server over /1000 kamera IP puhelin IP TJA400 Ether- POE Base Base T net - T camera phone & TJA450 laite device TN501 kytkin Switch 200 TN501 Switch 200 TN501 Switch 200 TN500 TN500 Adapter adapteri 200 Adapter 200 Adapter 200 ADSLmodeemi DSL Reititin Modem Ethernetlähtö Router Ethernet output PC PC Kytkin 100/1000 Base Switch T 100/1000 Base T Power over POE Ethernet device - laite TN500 L L N N N L Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Dateneinkopplung Datalähtö 6V5034.a 6V5034.a Tekniset muutokset mahdollisia 829

9 TN Anschluss Liitäntä Anschluss / Toiminnot / Funktionen / Funktionen TN501 TN501 TN501 TN501 Tietoverkkolaitteen Netzwerkgeräte Anschluss Anschluss: / Funktionen liitäntä: TN501 liitäntä Verbindung kaapeleilla über Patchkabel TN733, TN735 TN733,TN735 tai TN740 oder TN740 Painike: Drucktaste : tietoverkon Netzwerk kytkentä verschlüsselung 230 V N L 50Hz Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Anschluss / Toiminnot Anschluss / Funktionen / Funktionen Power Power vihreä grün grün Palaa, Leuchtet, kun Leuchtet, wenn kun wenn on Anschluss / Funktionen käytetävissä; betriebsbereit betriebsbereit ist; ist; Power grün vilkkuu, blinkt, wenn kun blinkt, das wenn on das sich sich Leuchtet, valmiustilassa. im Stand-by-Betrieb wenn im Stand-by-Betrieb befindet. befindet. betriebsbereit ist; dlan dlan vihreä grün blinkt, grün Tietoverkkoliityntä Die wenn Netzwerkverbindung Die das mahdollistaa sich eignet eignet im HD-Video-viestinnän; Stand-by-Betrieb sich für sich HD-Video-streaming; für befindet. dlan grün Die vilkkuu blinkt Netzwerkverbindung bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. eignet aikana. sich für HD-Video-streaming; blinkt bei Datenübertragung. oranssi orange orange Tietoverkkoliityntä Die Netzwerkverbindung Die mahdollistaa eignet eignet SD-Video-viestinnän sich für sich SD-Video-streaming für ja orange Die Online-pelaamisen; und Netzwerkverbindung Online-Gaming; und Online-Gaming; eignet sich vilkkuu blinkt für SD-Video-streaming bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. und Online-Gaming; punainen rot blinkt rottietoverkkoliitäntä Die bei Netzwerkverbindung Datenübertragung. Die mahdollistaa eignet eignet rot Die normaalin sich Netzwerkverbindung für sich einfachen tiedonsiirron für einfachen Datentransfer eignet kuten Datentransfer sich myös sowie für einfachen internetyhteyden; Internetzugang; sowie Datentransfer Internetzugang; sowie vilkkuu blinkt Internetzugang; bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. Ethernet Ethernet vihreä grün blinkt bei Datenübertragung. grün Tarkoittaa Es besteht Es 100Mbit/s besteht eine 100Mbit/s- eine -liityntää 100Mbit/s- Ethernet grün Es Ethernet-verkkoon; Verbindung besteht eine Verbindung 100Mbit/s- zum Ethernet-Netz; zum Ethernet-Netz; Verbindung vilkkuu blinkt bei tiedonsiirron zum blinkt Datenübertragung. Ethernet-Netz; bei Datenübertragung. aikana. blinkt bei Datenübertragung Um d verb beac Stec Sie e Einbau Kiinnityksen und Montage ja asennuksen dürfen dürfen nur saa durch tehdä nur eine durch vain sähköalan Einbau und Montage dürfen nur durch eine eine Elektrofachkraft erfolgen. ammattihenkilö. erfolgen. Netzspannungsversorgte Bauteile Bauteile müssen müssen müssen mit mit einer mit einer schutzschalter schutzschalter abgesichert abgesichert varustettu werden. werden. osat pitää suojata einer Leitungs- Jännitesyötöllä Leitungs- johdonsuojakatkaisijalla. werden. Funktionen Merkkivalojen Funktionen der Funktionen der Kontrollleuchten der toiminnot Kontrollleuchten Kontrollleuchten Versorgungsspannung vorhanden permanentes leuchten Versorgungsspannung Verknüpfungsmodus Syöttöjännite ollessa vorhanden blinken pysyvästi vorhanden permanentes päällä permanentes valo leuchten vilkkuu leuchten Verknüpfungsmodus linkitystilassa blinken blinken Datenübertragung auf Switch Port 1 LED blinkt 1 Datenübertragung 1 Tiedonsiirto auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 1 LED Port vilkkuu 2 Datenübertragung auf Switch Port 2 LED blinkt 1 LED blinkt blinkt 2 Datenübertragung 23 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 2 LED Port 3 LED vilkkuu blinkt 2 LED blinkt blinkt 3 34 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 3 LED Port 4 LED vilkkuu blinkt 3 LED blinkt blinkt 4 Datenübertragung 4 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 4 LED Port vilkkuu blinkt 4 LED blinkt Tietoverkkolaitteiden Netzwerkgeräte Anschluss: liitäntä: Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Verbindung välikaapeleilla über Patchkabel TN733,TN735 tai oder TN740 TN740 Painike: Tietoverkon Drüktaste : yhdistys/salaus Netzwerk verschlüsselung Wenn sie weitere Netzwerkgeräte mittels Mehrfachsteckdosen Jos Wenn anschliessen, kytket sie Wenn muita weitere stecken sie verkkolaitteita weitere sie Netzwerkgeräte diese Netzwerkgeräte Mehrfachsteckdose käyttämällä mittels jatkojohtoa, mittels Mehrfachsteckdosen in die Steckdose kytke anschliessen, des. jatkojohto anschliessen, stecken välimodulin stecken sie diese sie Mehrfachsteckdose diese pistorasiaan. Mehrfachsteckdose in die Steckdose in die Steckdose des. des. TN500-tietoverkon 5 laajennus ylimääräisillä -moduleilla Bestehendes TN500-Netzwerk erweitern durch einen weiteren 5 Bestehendes 5 Bestehendes TN500-Netzwerk TN500-Netzwerk erweitern erweitern durch einen durch weiteren einen weiteren N L 7 Alle Inbet und Tulokoje Eingang Geräte Da den 2 1 PC PC TV & Set-Top-Bo digiboksi Um TN500-tietoverkon Ihr bestehendes TN500 alkuperäislaitteet Netzwerk ist bereit on ab valmiiksi Auslieferung salattu miteinander verschlüsselt. yhdessä. 6 Sicherheit Turvallisuus im TN500-tietoverkossa TN500-Netzwerk Ne toimimaan Mikäli Um weitere uusi -adapteri Adapter yhdistetään zu integrieren verkkoon, drücken paina Sie ensin zuerst Se painiketta den Druckknopf 1 laitteelta 1 auf dem TN501 TN501 ja merkkivalo und die Kontrollleuchte 2 alkaa vilkkua 2 beginnt Sc maks. für ma. 2 minuutin 2 Minuten ajan. zu blinken. Ihr bestehendes Ihr Um bestehendes Arbeitwege TN500 Netzwerk zu TN500 vermeiden Netzwerk ist bereit können ist ab bereit Auslieferung Sie den ab Auslieferung miteinander verschlüsselt. der auch verschlüsselt. in eine Steckdose in Nähe zu Verteilung einstecken. Adapter dür Ajan säästämiseksi voit liittää -adpterin myös keskusta miteinan- lähellä 6 Sicherheit 6 Sicherheit im TN500-Netzwerk im Um weitere Um Drücken olevaan weitere Sie pistorasiaan. Adapter danach Adapter zu innerhalb Paina sitten integrieren zu integrieren von 2 minuutin drücken 2 drücken Minuten sisällä Da Sie zuerst Sie denzuerst we Verschlüsselsknopf adapterin yhdistyspainiketta 3 (>1 Sekunde) 3 am (>1 sekunti). Adapter. Merkkivalo Huomioi Die Beachten seuraavat Sie den folgenden perusperiaatteet Grundsatz bei salausmenetelmän der Wahl der den Druckknopf den Druckknopf 1 auf dem 1 auf TN501 dem und TN501 die und Kontrollleuchte die Kontrollleuchte 2 beginnt 2 beginnt 2 Kontrollleuchte laitteella TN501 2 am palaa TN501 jatkuvasti leuchtet permanent ja uusi und der on neue yhdistetty valinnassa: Verschlüsselungsmethode: Da für ma. für 2 Minuten ma. 2 Minuten zu blinken. zu blinken. Um Arbeitwege verkkoon. ist im Netzwerk eingebunden. TN500-verkossa In TN500-Netzwerken kaikkien in denen siihen alle liitetyt zugehörigen yhdistyspainikkeella TN501-Geräte mit aus Um weitere Arbeitwege zu vermeiden zu Adapter vermeiden können einzubinden können Sie den verfahren Sie den Sie Adapter bitte wie Adapter einem Verschlüsselungsknopf ausgestattet sind, funktioniert die auch in Mikäli auch eine muita in Steckdose eine -adaptereita Steckdose in Nähe in liitetään, zu Nähe Verteilung zu seuraa Verteilung edellä varustettujen -laitteiden yhdistys salatusti tehdään gerade beschrieben. Die verknüpften Adapter können einstecken. danach einstecken. individuelle Datenverschlüsserlung einfach per Knopfdruck. Drücken mainittuja Drücken fleibel Sie ohne ohjeita. danach Sie Verlust Yhdistyksen danach der innerhalb Verknüpfung innerhalb jälkeen von allen Steckdosen 2 von Minuten adapteri 2 des Minuten voidaan yksinkertaisesti yhdistysnappia painamalla. Hauses den den Verschlüsselsknopf liittää eingesetz mihin werden. tahansa 3 (>1 asunnon Sekunde) 3 (>1 pistorasioista. Sekunde) am am Adapter. Adapter. Die Die Beachten Beachten Sie den Sie folgenden folgenden Grundsatz Grundsatz bei der Wahl bei der der Wahl der Kontrollleuchte Kontrollleuchte 2 am TN501 2 am leuchtet TN501 leuchtet permanent permanent und der und neue der neue Verschlüsselungsmethode: ist im Netzwerk ist im Netzwerk eingebunden. eingebunden. In TN500-Netzwerken In TN500-Netzwerken in denen in alle denen zugehörigen alle zugehörigen TN501-Geräte TN501-Geräte mit mit Um weitere Um Hagerweitere SAS Adapter bld d Europe Adapter einzubinden - BP einzubinden 78 -verfahren Obernai verfahren Sie cede bitte Sie (FRANCE) wiebitte wie - Tél. einem +333Verschlüsselungsknopf 88 einem ausgestattet ausgestattet sind, funktioniert sind, funktioniert die die 4 gerade beschrieben. gerade 830 beschrieben. Die verknüpften Die verknüpften Adapter Adapter können danach können Tekniset danach individuelle muutokset individuelle mahdollisia Datenverschlüsserlung einfach per einfach Knopfdruck. per Knopfdruck. fleibel ohne fleibel Verlust ohne der Verlust Verknüpfung der Verknüpfung in allen Steckdosen in allen Steckdosen des Hauses des Hauses Ver Sta Ver Ne Ste

10 TN Bandbreitenoptimierung 4 Tärkeitä Um die Übertragungsleistung turvallisuusohjeita im Netzwerk entscheidend zu 4 Bandbreitenoptimierung Bandbreitenoptimierung verbessern, empfehlen wir die folgenden Anschlussregeln zu Kaikki beachten turvallisuus- : ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen Um die Um Stecken die Übertragungsleistung Sie das Gerät direkt im Netzwerk im Netzwerk in eine Wandsteckdose, entscheidend entscheidend zu zu Um die käyttöönottoa vermeiden verbessern, verbessern, Übertragungsleistung ja arkistoida Sie ein empfehlen empfehlen Mehrfachsteckdose. wir die wir im myöhempää folgenden die Netzwerk folgenden entscheidend käyttöä varten. Anschlussregeln zu zu zu verbessern, beachten beachten empfehlen : : wir die folgenden Anschlussregeln zu beachten Tietoverkon Stecken Stecken : tiedonsiirtonopeuden parantamiseksi merkittävästi, Sie das Sie Gerät das Gerät direkt direkt in eine in eine Wandsteckdose, vermeiden vermeiden Stecken tulee Sie ein Sie Sie ein noudattaa Mehrfachsteckdose. das Gerät seuuraavia direkt in eine liitäntäohjeita: Wandsteckdose, vermeiden Sie ein Liitä Mehrfachsteckdose. laite suroaan seinäpistorasiaan, vältä jatkojohtoja. Weitere, mittels Mehrfachsteckdose verbundene Netzwerkgeräte sollten Sie über die im integrierte Steckdose Tärkeitä mit dem Stromnetz verbinden. Um die Filterfunktion optimal Weitere, Weitere, auszunutzen mittels turvallisuusohjeita mittels Mehrfachsteckdose und die Datenübertragung verbundene verbundene im Netzwerkgeräte Weitere, zu verbessern, sollten sollten mittels stecken Sie über Sie Mehrfachsteckdose Sie die über die im die Mehrfachsteckdose im integrierte integrierte verbundene Steckdose Steckdose Netzwerkgeräte Kaikki sollten immer in die Steckdose mit dem mit turvallisuus- Sie des Stromnetz dem über Stromnetz die ja im. verbinden. käyttöohjeet verbinden. integrierte Um tulee die Um Filterfunktion lukea die Steckdose Filterfunktion ennen optimal laitteen optimal käyttöönottoa mit dem auszunutzen auszunutzen Stromnetz und ja arkistoida die und verbinden. die Datenübertragung myöhempää Um die Filterfunktion käyttöä im Netzwerk im varten. Netzwerk optimal zu verbessern, zu verbessern, auszunutzen stecken stecken und Sie die Sie die die Mehrfachsteckdose Datenübertragung im immer immer Netzwerk in die in Steckdose die zu Steckdose verbessern, Lisäksi, stecken des des jatkojohto Sie die.. Mehrfachsteckdose johon on kytketty muita immer tietoverkkolaitteita, in die Steckdose tulisi des. kytkeä adapterin pistorasiaan. Suodatintoiminnon optimaaliselle käytölle ja tiedonsiirron parantamiseksi tietoverkossa, kytke jatkojohdot aina -adpterin pistorasiaan. OK Tärkeitä turvallisuusohjeita Kaikki turvallisuus- Falls noch ja käyttöohjeet mehr Geräte tulee mit lukea Strom ennen versorgt laitteen werden käyttöönottoa müssen, ja arkistoida verwenden myöhempää Sie eine käyttöä andere varten. in der Nähe liegende Wandsteckdose. Falls noch Falls noch mehr mehr Geräte Geräte mit Strom mit Strom versorgt versorgt werden werden Falls Mikäli müssen, müssen, noch vielä mehr usempi verwenden verwenden Geräte laite mit tarvitsee Sie eine Sie Strom virtasyötön, andere eine andere versorgt in werden kytke ne Nähe der Nähe liegende liegende müssen, toiseen lähellä Wandsteckdose. verwenden olevaan Sie seinäpistorasiaan. eine andere der Nähe liegende Wandsteckdose. Tärkeitä 7 Wichtige turvallisuusohjeita Sicherheitsanweisungen Vor der Reinigung trennen Sie das vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Wasser, Verdünner, Benzol, Alkohol oder andere scharfe Reinigungsmittel, Wichtige Kaikki 7Alle Wichtige turvallisuus- Sicherheits- Sicherheitsanweisungen ja käyttöohjeet und Bedienungsanweisungen tulee lukea ennen laitteen sollten vor Ennen Vor der Vor puhditusta Reinigung der Reinigung erota trennen trennen sähköverkosta. Sie das Sie das vom vom Stromnetz. Stromnetz. 7 Vor der da dies Reinigung zu Beschädigungen trennen Sie des das Gehäuses vom führen Stromnetz. kann, sondern käyttöönottoa Wichtige Inbetrieb-nahme Sicherheitsanweisungen ja arkistoida des Gerätes myöhempää gelesen und käyttöä verstanden varten. worden sein Verwenden Laitteen Verwenden puhdistukseen Sie zur Sie Reinigung zur saa Reinigung käyttää des vettä, Gerätes des ohennetta, Gerätes niemals niemals bentseeniä, Wasser, Wasser, nur ein feuchtes Tuch. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Verdünner, alkoholia Verwenden Verdünner, tai Benzol, muita Sie zur Benzol, vahvoja Reinigung Alkohol Alkohol puhdistuaineita, des Gerätes oder andere oder andere scharfe koska niemals scharfe ne voivat Wasser, Reinigungsmittel, Alle Alle Sicherheits- Sicherheits- und und Bedienungsanweisungen sollten sollten vor vor Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor da vahingoittaa Verdünner, Benzol, dies da Das zu dies laitteen Alkohol zu Beschädigungen sollte kansiosia. oder ausschließlich des Käytä andere Gehäuses des puhdistukseen scharfe Reinigungsmittel, Gehäuses an führen einem führen kann, ainoastaan Versorgungsnetz kann, sondern sondern Inbetrieb-nahme des Gerätes des Gerätes gelesen gelesen und verstanden und verstanden worden worden sein sein Inbetrieb-nahme des Gerätes gelesen und verstanden worden sein nur kosteaa da dies ein nur betrieben feuchtes liinaa. zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann, sondern ein feuchtes werden, Tuch. Tuch. und für und zukünftige für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt aufbewahrt werden. werden. nur ein feuchtes Tuch. wie auf dem Typenschild beschrieben. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Das Das Im Schadensfall sollte sollte trennen ausschließlich Sie an das einem an einem vom Versorgungsnetz Das tulee käyttää sollte ainoastaan ausschließlich sähköverkossa, an einem jonka Versorgungsnetz arvot Stromnetz on und betrieben merkitty betrieben wenden werden, sich werden, wie an Ihren auf wie dem Elektrofachbetrieb. auf Typenschild dem Typenschild beschrieben. beschrieben. betrieben laitteen werden, arvokilpeen. wie auf dem Typenschild beschrieben. Im Schadensfall Im Schadensfall Ein Schadensfall trennen trennen Sie liegt das Sie vor, das vom vom Stromnetz Stromnetz und und Vikatilanteessa Im Schadensfall - wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch wenden wenden sich an sich irrota trennen Ihren an Sie Ihren Elektrofachbetrieb. sähköverkosta das ja vom ota yhteyttä Stromnetz und laitetta ei saa avata. Laitteen 502 sisällä ei ole käyttäjän sähköurakoitsijaasi. wenden sich - an wenn Ihren das Elektrofachbetrieb. huollettavia mit Flüssigkeit überschüttet wurde oder den Anwender osia. zu wartenden Teile im Inneren des. Ein Schadensfall Ein Schadensfall liegt vor, liegt vor, Vikatilanne Ein voi Schadensfall johtua: Gegenstände liegt in vor, das Gerät hinein geraten sind, Das darf Versuchen nicht geöffnet Sie nicht, werden. das Produkt Es befinden selbst sich zu keine warten, wenn - wenn das Stromkabel das Stromkabel oder oder Stecker der Stecker beschädigt beschädigt ist, ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch durch - jos virtajohto - wenn tai wenn das sen Stromkabel das pistoke on oder Regen vaurioitunut der oder Stecker Wasser beschädigt ausgesetzt ist, Das Älä yritä war, den Anwender sondern darf huoltaa nicht zu wartenden wenden geöffnet laitetta Sie werden. itse. Teile sich Huollon im Inneren für Es den Anwender zu wartenden Teile im jegliche befinden saa Inneren des Wartung tehdä sich keine vain durch siihen wenn - wenn das das mit Flüssigkeit mit Flüssigkeit überschüttet überschüttet wurde wurde oder oder. des. den Anwender wenn das nicht funktioniert, obwohl alle ausschließlich zu wartenden an qualifiziertes Teile im Inneren Fachpersonal des. - jos - wenn kohti das! Gegenstände Gegenstände ruiskutetaan mit in das in nestemäistä Flüssigkeit Gerät das Gerät hinein hinein aineita überschüttet geraten geraten tai laitteen wurde sind, sind, sisälle oder erikoistunut sähköalan ammattihenkilö. Sähköiskun vaara! Versuchen Versuchen Bedienungsanweisungen ordnungsgemäß befolgt wurden, Es besteht Sie nicht, Sie nicht, Stromschlaggefahr! das Produkt das Produkt selbst selbst zu warten, zu warten, joutuu sinne Gegenstände wenn - kuulumattomia in das wenn das das esineitä Gerät hinein geraten sind, Versuchen Regen oder Wasser ausgesetzt war, sondern sondern Sie wenden wenden nicht, das Sie sich Sie Produkt für sich jegliche für selbst jegliche zu Wartung Wartung warten, Regen oder Wasser ausgesetzt war, - jos - wenn wenn das Gehäuse des beschädigt ist. wenn on - altistettu das wenn das das sateelle Regen tai oder nicht vedelle Wasser ausgesetzt war, Käytä sondern -laitetta funktioniert, obwohl alle Verwenden ausschließlich wenden Sie ainoastaan Sie an das qualifiziertes an sich qualifiziertes für jegliche kuivissa ausschließlich Fachpersonal Fachpersonal Wartung tiloissa. nicht funktioniert, obwohl alle an! einem! trockenen - jos - wenn ei toimi, das Bedienungsanweisungen vaikka kaikkia nicht käyttöohjeita funktioniert, ordnungsgemäß noudatettu obwohl alle Käytä ausschließlich laitteen kytkentään befolgt befolgt wurden, wurden, Standort. Es besteht Es besteht an Stromschlaggefahr! qualifiziertes aina mukana Fachpersonal toimitettavaa! verkkokaapelia. - jos laitteen Bedienungsanweisungen wenn - wenn das on Gehäuse das vaurioitunut. ordnungsgemäß befolgt wurden, Älä Es työnnä besteht mitään Stromschlaggefahr! esineitä -laitteen aukkoihin. Gehäuse des des beschädigt beschädigt ist. ist. - wenn das Gehäuse des beschädigt ist. Verwenden Jos Verwenden haluat Sie erottaa das Sie zum das -laitteen Anschluss ausschließlich ausschließlich des sähköverkosta, Gerätes an einem immer an irrota einem das trockenen pistoke beiliegende trockenen Verwenden Sie das ausschließlich an einem trockenen Standort. pistorasiasta. Standort. Standort. Netzwerkkabel. -laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Verwenden Verwenden Stecken Sie Sie zum Sie keine Anschluss zum Gegenstände Anschluss des Gerätes des in die Gerätes immer Öffnungen immer das beiliegende des das. beiliegende Verwenden Laitteen Sie raot zum ja aukot Anschluss ovat des tuuletusta Gerätes varten, immer niitä das ei beiliegende saa tukkia tai Netzwerkkabel. Netzwerkkabel. peittää. Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecken -laite Stecken Netzstecker. Sie keine Sie ei keine Gegenstände saa olla Gegenstände lämmittimen in die in Öffnungen die läheisyydessä Öffnungen des. des. Stecken -laite Sie keine tulisi Gegenstände sijoittaa ainoastaan die Öffnungen paikkaan, des jossa. riittävä tuuletus Um das voidaan Um Setzen das Sie taata. das vom vom Stromnetz nicht Stromnetz direkter zu trennen, zu Sonneneinstrahlung trennen, ziehen ziehen Sie aus. den Sie den Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Netzstecker. Netzstecker. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und Setzen Setzen dürfen Sie das weder Sie das verstopft nicht nicht direkter noch direkter abgedeckt Sonneneinstrahlung werden. aus. aus. Setzen Sie das nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Schlitze Schlitze Das und Öffnungen und darf Öffnungen nicht am in direkter Gehäuse am Gehäuse Nähe dienen eines dienen der Heizkörpers Belüftung der Belüftung aufgestellt und und Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und dürfen dürfen werden. weder weder verstopft verstopft noch noch abgedeckt abgedeckt werden. werden. dürfen weder verstopft noch abgedeckt werden. Das Das darf nicht darf sollte nicht in direkter nur in an direkter Plätzen Nähe Nähe eines aufgestellt eines Heizkörpers Heizkörpers werden, aufgestellt welche aufgestellt Das darf nicht in direkter Nähe eines Heizkörpers aufgestellt eine werden. werden. werden. ausreichende Belüftung gewähren. Das Das sollte sollte nur an nur Plätzen an Plätzen aufgestellt aufgestellt werden, werden, welche welche eine eine Das sollte nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende ausreichende Belüftung Belüftung gewähren. gewähren. ausreichende Belüftung gewähren. Tekniset muutokset mahdollisia 831 Tekniikka

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Liittymän mukana saat: Telco Gateway 232 valokuitukytkin / päätelaite Planet XRT-401D palomuurilaite / jakokytkin välikuitukaapeli (keltainen) valokuitupaneelin

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4

08/2009. Mod:DM-4. Production code: KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 08/2009 Mod:DM-4 Production code: 1003110 KÄYTTÖOHJE KAHVINKEITIN DM-4 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Toiminnot 3 3. Asennus ja käyttöönotto 4-6 4. Kahvin valmistaminen 7-8 5. Ylläpito 9-10

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS

Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS Z-N626 LAITTEEN PIKAOPAS FI SISÄLTÖ YLEISKUVAUS TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA... S. 02 TURVAOHJEET... S. 02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA... S. 02 LAITTEEN YLEISKUVAUS ZENEC-JÄRJESTELMÄ... S. 03 MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ...

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung

KH 2222. Surroundsound-System mit Q-Sound. Bedienungsanleitung KH 2222 Surroundsound-System mit Q-Sound Bedienungsanleitung De KH 2222 IB v. 1.0, 04-12-2003 Kompernaß Handelsgesellschaft mbh Burgstraße 21 D-44867 Bochum, Deutschland www.kompernass.com Index 1. Technische

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Säilytä tämä pieni käyttöopas modeemin lähettyvillä. Sisältää vinkkejä laajakaistapalvelun käyttöön!

KÄYTTÖOPAS Säilytä tämä pieni käyttöopas modeemin lähettyvillä. Sisältää vinkkejä laajakaistapalvelun käyttöön! Saunalahti Laajakaista, ADSL-modeemi Kotiboksi A2100 KÄYTTÖOPAS Säilytä tämä pieni käyttöopas modeemin lähettyvillä. Sisältää vinkkejä laajakaistapalvelun käyttöön! 77872_SL_LK_ADSL_kayttoopas_A2100_11_11.indd

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Language Contents. English Svenska

Language Contents. English Svenska Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Pikaohje modeemin asennukseen ➀ Kytke modeemi kuvassa

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 Kotimokkula käyttää Micro-SIM -korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen SIM-kortin,

Lisätiedot