Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoverkkotekniikka Tietoverkko ja Internet-modeemi"

Transkriptio

1 Tietoverkko ja Internet-modeemi Nykyään valtaosa laajakaistayhteyksistä tehdään Internet-modeemin avulla. Modeemi voi koostua yhdestä tai kahdesta osasta (eli kaksi laitetta). Alla on esitetty esimerkkejä näiden laitteiden sijoittelusta erilaisissa tapauksissa. Tapaus 1: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan keskukseen Modeemi toimii signaalilähteenä Internetille. Joissain tapauksissa se voi myös jakaa TV- ja puhelinsignaalit (VoIP). Kun modeemin sijoituspaikaksi on valittu keskus, voidaan Internet- ja VoIP-signaalit jakaa tähtimäisesti keskukselta. Tällöin signaalit on helpompi jakaa ja näin asennuksessa tarvittavien pistokkeiden määrää pystytään vähentämään, jotta asennus saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä ratkaisu rajoittaa sen sijaan TV-laitteen ja Internet-modeemin välistä yhteyttä mikä normaalisti tehdään SCART-kaapelin avulla. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 pääterasia - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevylle AI1 Tapaus 2: Modeemi 1 laite, joka sijoitetaan huoneeseen Tätä ratkaisua voi käyttää TV-laitteen viereen ja hyödyntää Internet-operaattorin TV-tarjontaa. Tässä tapauksessa modeemi tulee asentaa kuitenkin datarasiaa jossa on kaksi vapaata liitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamatoman puhelinsignaalin liittämiseksi modeemille. Toista käytetään Internet-signaalin välittämiseksi keskukselle. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN reititin asennuslevyllä Modeemi sijoitetaan TV-laitteen läheisyyteen. AI1 36,54 Tapaus 3: 2-osainen modeemi Jotkut Internet-palveluntarjoajat tarjoavat modeemeja, jotka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sijoitetaan tietoverkkokeskukseen ja käsittelee Internet- ja ZoIP-signaalit. Toinen osa sijoitetaan TV-laitteen lähelle ja käytetään TV:n katseluun ADSL-liitynnällä. Laitteiden yhdistys tehdään tiedonsiirtoverkon kautta. - 1 GD418SMB (+GD18S) - 8 liitinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN ADSL-suodin TN linjahaaroitin TN Internet-modeemi asennuslevyllä Toinen modeemiosa lähellä TV-laitetta. Tapaus 4: Ei laajakaistamodeemia Käyttäjällä ei ole laajakaistayhteyttä. Yhteys muodostetaan tietokoneen lähelle sijoitetulla tietokonemodeemilla. - 1 TGD418SMB (+GD18S) - 8 kosketinmodulia TN 002S - 2 liitinmodulia TN009FO - 1 ylijännitesuoja SPN linjahaaroitin TN tyhjä asennuslevy 822 Tekniset muutokset mahdollisia

2 Komponenttien asennus Sisällys Liitinmodulien asennus TV-toimintojen asennus Analogisen puhelimen asennus Modulikoskettimien sijoitus keskuksissa Dataliittimet modulikannattimella voidaan asentaa keskusten DIN-kiskoille. Liittimiä kaapeloitaessa vaaditaan että eri kaapelin eri johdinparit järjestetään esitetyllä tavalla. Katso standardi EIA/TIA 568. Se määrittelee kaksi eri kaapelointijärjestelmää (johtimet liitetään eri järjestykseen), joita molempia voidaan käyttää Hagerin kaapelien ja liittimien kanssa (saman järjestyksen käyttäminen kaapelien molemmissa päissä on tärkeää). Internet-liitännän asennus Internet-liityntöjen ristikytkentä EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B IP-puhelimen asennus (VoIP) Muiden datalisälaitteiden asennus Ylijännitesuojan asennus Valokuitumuuntimen asennus Analogisen puhelimen asennus Liitäntä Liityntäpisteet/päättäminen Standardi NF C Päättäminen määrittää mihin teleoperaattorin verkko päättyy ja missä rakennuksen oma verkko alkaa. Se mahdollistaa asennuksen testauksen eli löytyykö ongelma ulkoisesta vai asunnon sisäisestä verkosta. Jokaiselle asunnon puhelinlinjalle on olemassa pääte. Puhelinhaaroitin Tätä käytetään jakamaan puhelinsignaali useille pistokkeille kotona. Linjajakaja TN 111 voi käsitellä jopa kahta eri puhelinlinjaa. Se on myös VoIP-yhteensopiva. Yksi En eller tai kaksi två telefonlinjer puhelinlinjaa kan anslutasvoidaan liittää RJ45 tai eller puhelinkaapeli telefonkabel 2 4 utgångar 2 4 lähtöä RJ45-modulilähdöillä med modularuttag RJ45 telefon puhelin fa fa Liitäntä Internet-verkkoon 1. ADSL-liittymä Kyseessä on ADSL-signaaleista jotka kantavat puhelinsignaalit Internet-yhteyttä ylläpitävälle modeemille. ADSL:n kautta tehtäviä Internet-yhteyksiä on erityyppisiä. Seuraavat tapaukset on eroteltavissa: - televerkon omistava operaattori toimittaa kaiken: tässä tapaukessa käytetään televerkon omistavan operaattorin analogista puhelin- ja Internet-liittymää - televerkon omistava operaattori toimittaa vain puhelinlinjan: tässä tapauksessa puhelinlinjan toimittaa televerkon omistava operaattori, lisäksi käyttäjä on allekirjoittanut ADSL Internet-liittymäsopimuksen toisen yrityksen kanssa. - televerkon omistava operaattori ei toimita mitään palveluita: Sekä puhelin- että Internet-palvelut toimittaa toinen yritys. Riippuen ADSL-liitynnän tyypistä, pitää joskus käyttää suodatinta. ADSL-suodatin ADSL-suodatin on laite joka pitää puhelinsignaalin hyvänä tietyissä olosuhteissa. Se voidaan asentaa: - ensimmäiseksi pisteeksi kaapelointiverkossa - keskukseen, käytetään tässä tapauksessa pääsuodattimena - mihin tahansa puhelinrasiaan, tällöin puhutaan alasuodattimesta. Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 823

3 Komponenttien asennus ADSL-liittymä (jatk.) ADSL-suotimen asennus ADSL-suodinta ei tarvita seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:n kautta ei ole saatavilla (puhelinmodeemi käytössä) - kun Internet-yhteys ADSL:n läpi on käytettävissä, mutta televerkon omistava operaattori ei tuota mitään palveluita. ADSL-suodin tarvitaan seuraavissa tapauksissa: - kun Internet-yhteys ADSL:llä olemassa, kun televerkon omistava operaattori toimittaa puhelin sekä Internet-liittymän. Tämä asenus on varustettava ADSL-filtterillä puhelinlijan hyvän signaalilaadun saavuttamiseksi. Suodin jakaa puhelinsignaalin kahteen osaan: - ensimmäinen signaalityyppi on suodattamaton tyyppi ja sisältää koko tajuuskaistan. Se liitetään Internet-modeemiin Internet-liitynnän tekemiseksi. - toinen signaalityyppi on suodatettu tyyppi ja sisälltää vain taajuuskaistan jota käytetään normaalille puhelinlinjalle. Korkeat taajuudet suodatetaan pois puhelinsignaalin laadun ylläpitämiseksi. Suodatettu signaali liitetään suoraan puhelinlinjojen haaroittimeen. 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 tuleva inkommande puhelin lähtevä utgående telefon modeemi för modem Tuleva Inkommande ADSL-telelinja telelinje ADSL Suodatettu Filtrerad puhelinlinja telefonlinje Suodattamaton Ofiltrerad ADSL-lähtö ADSL-utgång 2. Internet-liittymä kaapeliverkosta: Jos Internet-yhteys on kaapeliverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin kaapeliverkon kautta (koaksiaalikaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa koaksiaaliverkon kautta kaapelimodeemille. Sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta. 2. Internet-liityntä modeemilla: Internet-yhteydellä perinteisen puhelinverkon kautta on hidas tiedonsiirtonopeus. Puhelinsignaali liitetään modeemiin, joka vuorostaan muodostaa yhteyden Internetiin. 4. Internet-liittymä valokuituverkosta: Jos Internet-yhteys on valokuituverkon kautta, Internet-signaalit tulevat kotiin valokuituverkon kautta (valokuitukaapeli). Jotta yhteys voidaan perustaa, pitää signaali kuljettaa joko - mediamuutimelle ja siitä modeemille, sen jälkeen modeemi yhdistetään tietoverkkoon ja Internet-signaali jaetaan RJ45-modulien kautta - kuituliitäntä kuitukytkimen ja ristikytkennän kautta työpisteen kuiturasialle, josta Internet-yhteys saatavilla erillisellä tai integroidulla mediamuuntimella ja modeemilla varustetulla tietkoneelle tms. verkkoon liitettävälle laitteelle.. Jaettu Internet-yhteys 1. ADSL Asuntojen jaetun tietoverkon ansiosta käyttäjä voi liittää asunnossa useita liityntöjä Internettiin. Erotettavissa on kaksi tyypillistä tapaa. a) Modeemi keskuksessa b) Modeemi huoneessa a) Internet-liityntä keskukseen sijoitettavan Internet-modeemin kautta. Valtaosassa Internet-operaattorien tarjoamista modeemeista on kytkintoiminto, joka mahdollistaa useamman lähdön liittämisen Internettiin. b) Internet-liityntä, Internet-modeemi yhdessä huoneista. Tässä tapauksessa täytyy Internet-modeemin lähellä olla kaksi tietoverkkoliitintä. Ensimmäistä käytetään suodattamattoman signaalin tuomiseksi modeemille, Internet-liitynnän mahdollistamiseksi. Toista käytetään Internet-signaalin johtamiseksi takaisin keskukselle, josta jakelu eteenpäin eri tietoverkon lähtöihin. liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ADSLfilter suodattamaton ofiltrerad signal signaali puhelinhaaroitin telefonsplitter suodin inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä utgående RJ45 Internetille RJ 45 för internet Hyvä tietää: Kuva "modeemi keskuksessa" koskee myös tapauksia, joissa Internet-modeemi koostuu kahdesta osasta. Tällöin Internet-modeemiosa sijaitsee kuten kuvassa ja TV-osa TV-laitteen lähelle huonessa. Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. 824 Tekniset muutokset mahdollisia

4 Komponenttien asennus Jaettu Internet-liityntä (jatk.) 2. Kaapeliverkko Mediamuunnin keskuksessa Mediamuunin huonetilassa (koskee vain laajakaistaa) liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ45 liitinmodulit RJ45 modularuttag RJ ristikytkentäkaapeli patchkablar ADSLfilter puhelinhaaroitin telefonsplitter suodattamaton ofiltrerad signal signaali inkommande tuleva puhelin lähtevä utgång RJ11 telefon RJ 11 RJ 45 ADSLsuodin suodatettu modem filtrerad signal signaali telepääsuodin ADSL- edti filter puhelinhaaroitin telefonsplitter ristikytkentäkaapeli internetsignal suodattamaton ofiltrerad signal signaali tuleva inkommande puhelin RJ45 telefon RJ suodatettu filtrerad signal signaali lähtevä utgående RJ 45 Internet-modeemi internet bo reititin router Internet-modeemi internet bo lähtevä RJ45 utgående Internetille RJ 45 för internet Huomio! Nämä kuvat osoittavat vain laitteiden järjestyksen toisiinsa nähden asennuksessa. Käyttäjän tulee itse määrittää laitteiden ja komponenttien todellinen sijainti asennuksessa. Ylijännitesuoja Liitäntä Ylijännitesuoja, "hienosuoja" suojaa asennuksen transienttiylijännitteiltä. Yksi ylijännitesuoja asennetaan aina suoraan tulevan tele/datakaapelin jälkeen, ennen mahdollista ASDL-suodinta ja puhelinhaaroitinta. PE ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 4545/RJ 45 Inkommande Tuleva telefonledning puhelinkaapeli a1 b1 IN SPN 505 (optio) (option) 1 3 lähtevä utgående puhelin telefon TN 121 (option) (optio) linja linje 11 linje linja 2 linje 1 linje 2 TN 701 TN 702 TN 711 TN 712 OUT a1 b1 tuleva inkommande lähtevä utgående puhelintelefon modeemi för modem TN 111 TN 701-TN 702 modeemi modem Ristikytkentäkaapeli patchkabel RJ 45/RJ RJ 11 45/RJ 11 Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 825

5 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Volta-kotelo Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kehys ja liittimet. Kiinnitä lopuksi kosketussuoja reunoista. (Huom! ei sisällä liittimiä) 826 Tekniset muutokset mahdollisia

6 Kannattimet erillisliittimille VZ Pidike Lecom-liittimelle Gamma-koteloon Poista DIN-kisko ja kiinnitä metallilevy ruuveilla. Kiinnitä sen jälkeen kansi ja liittimet. (Huomio! Ei sisällä liittimiä) Tekniikka Tekniset muutokset mahdollisia 827

7 TN500 Tekniset tiedot TN501 Tekniset tiedot Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Standardit Ethernet-määritelmä IEEE 802.3, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Protokolla Siirtonopeus Lähetystapa CSMA/CA sähköverkon yli 200 Mbit/s epäsynkroni Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Modulaatio OFDM Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Dataväylä LEDit Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ympäristönlämpötila Moduleja Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Ethernet <-> bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) 4 Ethernet (Link/Act) Power/Pairing Kytkin 4 RJ45 10/100 MBit/s 7 W (ma.) AC V, 50/60 Hz Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C 6 moduulia ilmankosteus 10-85% (ei kondessiota) Ethernet -liityntä Dataväylä Toiminta-alue Turvallisuus LEDit Pistorasia / pistoke Integroidun pistorasian kuormitettavuus Laiteliitäntä Tehontarve Jännitesyöttö Ethernet <-> sähköverkko väh. 200 m sähköverkon yli 128-bit AES-salattu sähköverkon yli (aktivoitavissa painikkeella) Power Ethernet Link/Act dlan Link/Act Tyyppi F (CEE 7/4) Tyyppi E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) 230 V / 16 A maksimi Ethernet RJ45 maks. 5 W, 3,3 W lepotilassa AC V, 50/60 Hz Käyttöjärjestelmä Todistukset Windows XP 32-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linu, Mac OS X ja kaikki TCP/IP -pohjaiset käyttöohjelmat CE- teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille ja Sveitsille: EN :2006 luokka B, EN :2006, EN :2006 Ympäristölämpötila Käyttöympäristö Järjetelmävaatimukset Todistukset Varastointi: -25 C C Käyttö: 0 C C ilmankosteus 10-90% (ei kondensiota) Ethernet -liityntä CE teknisten vaatimusten mukainen kaikille EU-maille: EN 55022:2006; EN ; EN : Tekniset muutokset mahdollisia

8 6V5034.a TN500 TN500 TN500 Bedienungssanleitung Käyttö TN500 Bedienungssanleitung Tekniikka 6V5034.a 6V5034.a Bedienungssanleitung 1 Anwendungsbeispiele 1 Anwendungsbeispiele Käyttöesimerkki Set Set PC Tulokoje Eingang Top-Bo Geräte & TV & TV PC VoIPpuhelin VOIP Telephon ADSLmodeemi DSL IP-reititin Modem TV-lähtö Router IP TV output Lähtökoje Aussgang Geräte Switch domovea Power 100/ Switch IP IP serveri Server over /1000 kamera IP puhelin IP TJA400 Ether- POE Base Base T net - T camera phone & TJA450 laite device TN501 kytkin Switch 200 TN501 Switch 200 TN501 Switch 200 TN500 TN500 Adapter adapteri 200 Adapter 200 Adapter 200 ADSLmodeemi DSL Reititin Modem Ethernetlähtö Router Ethernet output PC PC Kytkin 100/1000 Base Switch T 100/1000 Base T Power over POE Ethernet device - laite TN500 L L N N N L Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Datenauskopplung Datalähtö Dateneinkopplung Datalähtö 6V5034.a 6V5034.a Tekniset muutokset mahdollisia 829

9 TN Anschluss Liitäntä Anschluss / Toiminnot / Funktionen / Funktionen TN501 TN501 TN501 TN501 Tietoverkkolaitteen Netzwerkgeräte Anschluss Anschluss: / Funktionen liitäntä: TN501 liitäntä Verbindung kaapeleilla über Patchkabel TN733, TN735 TN733,TN735 tai TN740 oder TN740 Painike: Drucktaste : tietoverkon Netzwerk kytkentä verschlüsselung 230 V N L 50Hz Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Anschluss / Toiminnot Anschluss / Funktionen / Funktionen Power Power vihreä grün grün Palaa, Leuchtet, kun Leuchtet, wenn kun wenn on Anschluss / Funktionen käytetävissä; betriebsbereit betriebsbereit ist; ist; Power grün vilkkuu, blinkt, wenn kun blinkt, das wenn on das sich sich Leuchtet, valmiustilassa. im Stand-by-Betrieb wenn im Stand-by-Betrieb befindet. befindet. betriebsbereit ist; dlan dlan vihreä grün blinkt, grün Tietoverkkoliityntä Die wenn Netzwerkverbindung Die das mahdollistaa sich eignet eignet im HD-Video-viestinnän; Stand-by-Betrieb sich für sich HD-Video-streaming; für befindet. dlan grün Die vilkkuu blinkt Netzwerkverbindung bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. eignet aikana. sich für HD-Video-streaming; blinkt bei Datenübertragung. oranssi orange orange Tietoverkkoliityntä Die Netzwerkverbindung Die mahdollistaa eignet eignet SD-Video-viestinnän sich für sich SD-Video-streaming für ja orange Die Online-pelaamisen; und Netzwerkverbindung Online-Gaming; und Online-Gaming; eignet sich vilkkuu blinkt für SD-Video-streaming bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. und Online-Gaming; punainen rot blinkt rottietoverkkoliitäntä Die bei Netzwerkverbindung Datenübertragung. Die mahdollistaa eignet eignet rot Die normaalin sich Netzwerkverbindung für sich einfachen tiedonsiirron für einfachen Datentransfer eignet kuten Datentransfer sich myös sowie für einfachen internetyhteyden; Internetzugang; sowie Datentransfer Internetzugang; sowie vilkkuu blinkt Internetzugang; bei tiedonsiirron blinkt Datenübertragung. bei Datenübertragung. aikana. Ethernet Ethernet vihreä grün blinkt bei Datenübertragung. grün Tarkoittaa Es besteht Es 100Mbit/s besteht eine 100Mbit/s- eine -liityntää 100Mbit/s- Ethernet grün Es Ethernet-verkkoon; Verbindung besteht eine Verbindung 100Mbit/s- zum Ethernet-Netz; zum Ethernet-Netz; Verbindung vilkkuu blinkt bei tiedonsiirron zum blinkt Datenübertragung. Ethernet-Netz; bei Datenübertragung. aikana. blinkt bei Datenübertragung Um d verb beac Stec Sie e Einbau Kiinnityksen und Montage ja asennuksen dürfen dürfen nur saa durch tehdä nur eine durch vain sähköalan Einbau und Montage dürfen nur durch eine eine Elektrofachkraft erfolgen. ammattihenkilö. erfolgen. Netzspannungsversorgte Bauteile Bauteile müssen müssen müssen mit mit einer mit einer schutzschalter schutzschalter abgesichert abgesichert varustettu werden. werden. osat pitää suojata einer Leitungs- Jännitesyötöllä Leitungs- johdonsuojakatkaisijalla. werden. Funktionen Merkkivalojen Funktionen der Funktionen der Kontrollleuchten der toiminnot Kontrollleuchten Kontrollleuchten Versorgungsspannung vorhanden permanentes leuchten Versorgungsspannung Verknüpfungsmodus Syöttöjännite ollessa vorhanden blinken pysyvästi vorhanden permanentes päällä permanentes valo leuchten vilkkuu leuchten Verknüpfungsmodus linkitystilassa blinken blinken Datenübertragung auf Switch Port 1 LED blinkt 1 Datenübertragung 1 Tiedonsiirto auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 1 LED Port vilkkuu 2 Datenübertragung auf Switch Port 2 LED blinkt 1 LED blinkt blinkt 2 Datenübertragung 23 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 2 LED Port 3 LED vilkkuu blinkt 2 LED blinkt blinkt 3 34 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf auf Switch portti Port Switch Port 3 LED Port 4 LED vilkkuu blinkt 3 LED blinkt blinkt 4 Datenübertragung 4 Tiedonsiirto Datenübertragung auf kytkimen Switch auf portti Port Switch 4 LED Port vilkkuu blinkt 4 LED blinkt Tietoverkkolaitteiden Netzwerkgeräte Anschluss: liitäntä: Merkkivalot Kontrollleuchten Liitäntä Verbindung välikaapeleilla über Patchkabel TN733,TN735 tai oder TN740 TN740 Painike: Tietoverkon Drüktaste : yhdistys/salaus Netzwerk verschlüsselung Wenn sie weitere Netzwerkgeräte mittels Mehrfachsteckdosen Jos Wenn anschliessen, kytket sie Wenn muita weitere stecken sie verkkolaitteita weitere sie Netzwerkgeräte diese Netzwerkgeräte Mehrfachsteckdose käyttämällä mittels jatkojohtoa, mittels Mehrfachsteckdosen in die Steckdose kytke anschliessen, des. jatkojohto anschliessen, stecken välimodulin stecken sie diese sie Mehrfachsteckdose diese pistorasiaan. Mehrfachsteckdose in die Steckdose in die Steckdose des. des. TN500-tietoverkon 5 laajennus ylimääräisillä -moduleilla Bestehendes TN500-Netzwerk erweitern durch einen weiteren 5 Bestehendes 5 Bestehendes TN500-Netzwerk TN500-Netzwerk erweitern erweitern durch einen durch weiteren einen weiteren N L 7 Alle Inbet und Tulokoje Eingang Geräte Da den 2 1 PC PC TV & Set-Top-Bo digiboksi Um TN500-tietoverkon Ihr bestehendes TN500 alkuperäislaitteet Netzwerk ist bereit on ab valmiiksi Auslieferung salattu miteinander verschlüsselt. yhdessä. 6 Sicherheit Turvallisuus im TN500-tietoverkossa TN500-Netzwerk Ne toimimaan Mikäli Um weitere uusi -adapteri Adapter yhdistetään zu integrieren verkkoon, drücken paina Sie ensin zuerst Se painiketta den Druckknopf 1 laitteelta 1 auf dem TN501 TN501 ja merkkivalo und die Kontrollleuchte 2 alkaa vilkkua 2 beginnt Sc maks. für ma. 2 minuutin 2 Minuten ajan. zu blinken. Ihr bestehendes Ihr Um bestehendes Arbeitwege TN500 Netzwerk zu TN500 vermeiden Netzwerk ist bereit können ist ab bereit Auslieferung Sie den ab Auslieferung miteinander verschlüsselt. der auch verschlüsselt. in eine Steckdose in Nähe zu Verteilung einstecken. Adapter dür Ajan säästämiseksi voit liittää -adpterin myös keskusta miteinan- lähellä 6 Sicherheit 6 Sicherheit im TN500-Netzwerk im Um weitere Um Drücken olevaan weitere Sie pistorasiaan. Adapter danach Adapter zu innerhalb Paina sitten integrieren zu integrieren von 2 minuutin drücken 2 drücken Minuten sisällä Da Sie zuerst Sie denzuerst we Verschlüsselsknopf adapterin yhdistyspainiketta 3 (>1 Sekunde) 3 am (>1 sekunti). Adapter. Merkkivalo Huomioi Die Beachten seuraavat Sie den folgenden perusperiaatteet Grundsatz bei salausmenetelmän der Wahl der den Druckknopf den Druckknopf 1 auf dem 1 auf TN501 dem und TN501 die und Kontrollleuchte die Kontrollleuchte 2 beginnt 2 beginnt 2 Kontrollleuchte laitteella TN501 2 am palaa TN501 jatkuvasti leuchtet permanent ja uusi und der on neue yhdistetty valinnassa: Verschlüsselungsmethode: Da für ma. für 2 Minuten ma. 2 Minuten zu blinken. zu blinken. Um Arbeitwege verkkoon. ist im Netzwerk eingebunden. TN500-verkossa In TN500-Netzwerken kaikkien in denen siihen alle liitetyt zugehörigen yhdistyspainikkeella TN501-Geräte mit aus Um weitere Arbeitwege zu vermeiden zu Adapter vermeiden können einzubinden können Sie den verfahren Sie den Sie Adapter bitte wie Adapter einem Verschlüsselungsknopf ausgestattet sind, funktioniert die auch in Mikäli auch eine muita in Steckdose eine -adaptereita Steckdose in Nähe in liitetään, zu Nähe Verteilung zu seuraa Verteilung edellä varustettujen -laitteiden yhdistys salatusti tehdään gerade beschrieben. Die verknüpften Adapter können einstecken. danach einstecken. individuelle Datenverschlüsserlung einfach per Knopfdruck. Drücken mainittuja Drücken fleibel Sie ohne ohjeita. danach Sie Verlust Yhdistyksen danach der innerhalb Verknüpfung innerhalb jälkeen von allen Steckdosen 2 von Minuten adapteri 2 des Minuten voidaan yksinkertaisesti yhdistysnappia painamalla. Hauses den den Verschlüsselsknopf liittää eingesetz mihin werden. tahansa 3 (>1 asunnon Sekunde) 3 (>1 pistorasioista. Sekunde) am am Adapter. Adapter. Die Die Beachten Beachten Sie den Sie folgenden folgenden Grundsatz Grundsatz bei der Wahl bei der der Wahl der Kontrollleuchte Kontrollleuchte 2 am TN501 2 am leuchtet TN501 leuchtet permanent permanent und der und neue der neue Verschlüsselungsmethode: ist im Netzwerk ist im Netzwerk eingebunden. eingebunden. In TN500-Netzwerken In TN500-Netzwerken in denen in alle denen zugehörigen alle zugehörigen TN501-Geräte TN501-Geräte mit mit Um weitere Um Hagerweitere SAS Adapter bld d Europe Adapter einzubinden - BP einzubinden 78 -verfahren Obernai verfahren Sie cede bitte Sie (FRANCE) wiebitte wie - Tél. einem +333Verschlüsselungsknopf 88 einem ausgestattet ausgestattet sind, funktioniert sind, funktioniert die die 4 gerade beschrieben. gerade 830 beschrieben. Die verknüpften Die verknüpften Adapter Adapter können danach können Tekniset danach individuelle muutokset individuelle mahdollisia Datenverschlüsserlung einfach per einfach Knopfdruck. per Knopfdruck. fleibel ohne fleibel Verlust ohne der Verlust Verknüpfung der Verknüpfung in allen Steckdosen in allen Steckdosen des Hauses des Hauses Ver Sta Ver Ne Ste

10 TN Bandbreitenoptimierung 4 Tärkeitä Um die Übertragungsleistung turvallisuusohjeita im Netzwerk entscheidend zu 4 Bandbreitenoptimierung Bandbreitenoptimierung verbessern, empfehlen wir die folgenden Anschlussregeln zu Kaikki beachten turvallisuus- : ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen Um die Um Stecken die Übertragungsleistung Sie das Gerät direkt im Netzwerk im Netzwerk in eine Wandsteckdose, entscheidend entscheidend zu zu Um die käyttöönottoa vermeiden verbessern, verbessern, Übertragungsleistung ja arkistoida Sie ein empfehlen empfehlen Mehrfachsteckdose. wir die wir im myöhempää folgenden die Netzwerk folgenden entscheidend käyttöä varten. Anschlussregeln zu zu zu verbessern, beachten beachten empfehlen : : wir die folgenden Anschlussregeln zu beachten Tietoverkon Stecken Stecken : tiedonsiirtonopeuden parantamiseksi merkittävästi, Sie das Sie Gerät das Gerät direkt direkt in eine in eine Wandsteckdose, vermeiden vermeiden Stecken tulee Sie ein Sie Sie ein noudattaa Mehrfachsteckdose. das Gerät seuuraavia direkt in eine liitäntäohjeita: Wandsteckdose, vermeiden Sie ein Liitä Mehrfachsteckdose. laite suroaan seinäpistorasiaan, vältä jatkojohtoja. Weitere, mittels Mehrfachsteckdose verbundene Netzwerkgeräte sollten Sie über die im integrierte Steckdose Tärkeitä mit dem Stromnetz verbinden. Um die Filterfunktion optimal Weitere, Weitere, auszunutzen mittels turvallisuusohjeita mittels Mehrfachsteckdose und die Datenübertragung verbundene verbundene im Netzwerkgeräte Weitere, zu verbessern, sollten sollten mittels stecken Sie über Sie Mehrfachsteckdose Sie die über die im die Mehrfachsteckdose im integrierte integrierte verbundene Steckdose Steckdose Netzwerkgeräte Kaikki sollten immer in die Steckdose mit dem mit turvallisuus- Sie des Stromnetz dem über Stromnetz die ja im. verbinden. käyttöohjeet verbinden. integrierte Um tulee die Um Filterfunktion lukea die Steckdose Filterfunktion ennen optimal laitteen optimal käyttöönottoa mit dem auszunutzen auszunutzen Stromnetz und ja arkistoida die und verbinden. die Datenübertragung myöhempää Um die Filterfunktion käyttöä im Netzwerk im varten. Netzwerk optimal zu verbessern, zu verbessern, auszunutzen stecken stecken und Sie die Sie die die Mehrfachsteckdose Datenübertragung im immer immer Netzwerk in die in Steckdose die zu Steckdose verbessern, Lisäksi, stecken des des jatkojohto Sie die.. Mehrfachsteckdose johon on kytketty muita immer tietoverkkolaitteita, in die Steckdose tulisi des. kytkeä adapterin pistorasiaan. Suodatintoiminnon optimaaliselle käytölle ja tiedonsiirron parantamiseksi tietoverkossa, kytke jatkojohdot aina -adpterin pistorasiaan. OK Tärkeitä turvallisuusohjeita Kaikki turvallisuus- Falls noch ja käyttöohjeet mehr Geräte tulee mit lukea Strom ennen versorgt laitteen werden käyttöönottoa müssen, ja arkistoida verwenden myöhempää Sie eine käyttöä andere varten. in der Nähe liegende Wandsteckdose. Falls noch Falls noch mehr mehr Geräte Geräte mit Strom mit Strom versorgt versorgt werden werden Falls Mikäli müssen, müssen, noch vielä mehr usempi verwenden verwenden Geräte laite mit tarvitsee Sie eine Sie Strom virtasyötön, andere eine andere versorgt in werden kytke ne Nähe der Nähe liegende liegende müssen, toiseen lähellä Wandsteckdose. verwenden olevaan Sie seinäpistorasiaan. eine andere der Nähe liegende Wandsteckdose. Tärkeitä 7 Wichtige turvallisuusohjeita Sicherheitsanweisungen Vor der Reinigung trennen Sie das vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Wasser, Verdünner, Benzol, Alkohol oder andere scharfe Reinigungsmittel, Wichtige Kaikki 7Alle Wichtige turvallisuus- Sicherheits- Sicherheitsanweisungen ja käyttöohjeet und Bedienungsanweisungen tulee lukea ennen laitteen sollten vor Ennen Vor der Vor puhditusta Reinigung der Reinigung erota trennen trennen sähköverkosta. Sie das Sie das vom vom Stromnetz. Stromnetz. 7 Vor der da dies Reinigung zu Beschädigungen trennen Sie des das Gehäuses vom führen Stromnetz. kann, sondern käyttöönottoa Wichtige Inbetrieb-nahme Sicherheitsanweisungen ja arkistoida des Gerätes myöhempää gelesen und käyttöä verstanden varten. worden sein Verwenden Laitteen Verwenden puhdistukseen Sie zur Sie Reinigung zur saa Reinigung käyttää des vettä, Gerätes des ohennetta, Gerätes niemals niemals bentseeniä, Wasser, Wasser, nur ein feuchtes Tuch. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Verdünner, alkoholia Verwenden Verdünner, tai Benzol, muita Sie zur Benzol, vahvoja Reinigung Alkohol Alkohol puhdistuaineita, des Gerätes oder andere oder andere scharfe koska niemals scharfe ne voivat Wasser, Reinigungsmittel, Alle Alle Sicherheits- Sicherheits- und und Bedienungsanweisungen sollten sollten vor vor Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor da vahingoittaa Verdünner, Benzol, dies da Das zu dies laitteen Alkohol zu Beschädigungen sollte kansiosia. oder ausschließlich des Käytä andere Gehäuses des puhdistukseen scharfe Reinigungsmittel, Gehäuses an führen einem führen kann, ainoastaan Versorgungsnetz kann, sondern sondern Inbetrieb-nahme des Gerätes des Gerätes gelesen gelesen und verstanden und verstanden worden worden sein sein Inbetrieb-nahme des Gerätes gelesen und verstanden worden sein nur kosteaa da dies ein nur betrieben feuchtes liinaa. zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann, sondern ein feuchtes werden, Tuch. Tuch. und für und zukünftige für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt aufbewahrt werden. werden. nur ein feuchtes Tuch. wie auf dem Typenschild beschrieben. und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden. Das Das Im Schadensfall sollte sollte trennen ausschließlich Sie an das einem an einem vom Versorgungsnetz Das tulee käyttää sollte ainoastaan ausschließlich sähköverkossa, an einem jonka Versorgungsnetz arvot Stromnetz on und betrieben merkitty betrieben wenden werden, sich werden, wie an Ihren auf wie dem Elektrofachbetrieb. auf Typenschild dem Typenschild beschrieben. beschrieben. betrieben laitteen werden, arvokilpeen. wie auf dem Typenschild beschrieben. Im Schadensfall Im Schadensfall Ein Schadensfall trennen trennen Sie liegt das Sie vor, das vom vom Stromnetz Stromnetz und und Vikatilanteessa Im Schadensfall - wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch wenden wenden sich an sich irrota trennen Ihren an Sie Ihren Elektrofachbetrieb. sähköverkosta das ja vom ota yhteyttä Stromnetz und laitetta ei saa avata. Laitteen 502 sisällä ei ole käyttäjän sähköurakoitsijaasi. wenden sich - an wenn Ihren das Elektrofachbetrieb. huollettavia mit Flüssigkeit überschüttet wurde oder den Anwender osia. zu wartenden Teile im Inneren des. Ein Schadensfall Ein Schadensfall liegt vor, liegt vor, Vikatilanne Ein voi Schadensfall johtua: Gegenstände liegt in vor, das Gerät hinein geraten sind, Das darf Versuchen nicht geöffnet Sie nicht, werden. das Produkt Es befinden selbst sich zu keine warten, wenn - wenn das Stromkabel das Stromkabel oder oder Stecker der Stecker beschädigt beschädigt ist, ist, Das darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine durch durch - jos virtajohto - wenn tai wenn das sen Stromkabel das pistoke on oder Regen vaurioitunut der oder Stecker Wasser beschädigt ausgesetzt ist, Das Älä yritä war, den Anwender sondern darf huoltaa nicht zu wartenden wenden geöffnet laitetta Sie werden. itse. Teile sich Huollon im Inneren für Es den Anwender zu wartenden Teile im jegliche befinden saa Inneren des Wartung tehdä sich keine vain durch siihen wenn - wenn das das mit Flüssigkeit mit Flüssigkeit überschüttet überschüttet wurde wurde oder oder. des. den Anwender wenn das nicht funktioniert, obwohl alle ausschließlich zu wartenden an qualifiziertes Teile im Inneren Fachpersonal des. - jos - wenn kohti das! Gegenstände Gegenstände ruiskutetaan mit in das in nestemäistä Flüssigkeit Gerät das Gerät hinein hinein aineita überschüttet geraten geraten tai laitteen wurde sind, sind, sisälle oder erikoistunut sähköalan ammattihenkilö. Sähköiskun vaara! Versuchen Versuchen Bedienungsanweisungen ordnungsgemäß befolgt wurden, Es besteht Sie nicht, Sie nicht, Stromschlaggefahr! das Produkt das Produkt selbst selbst zu warten, zu warten, joutuu sinne Gegenstände wenn - kuulumattomia in das wenn das das esineitä Gerät hinein geraten sind, Versuchen Regen oder Wasser ausgesetzt war, sondern sondern Sie wenden wenden nicht, das Sie sich Sie Produkt für sich jegliche für selbst jegliche zu Wartung Wartung warten, Regen oder Wasser ausgesetzt war, - jos - wenn wenn das Gehäuse des beschädigt ist. wenn on - altistettu das wenn das das sateelle Regen tai oder nicht vedelle Wasser ausgesetzt war, Käytä sondern -laitetta funktioniert, obwohl alle Verwenden ausschließlich wenden Sie ainoastaan Sie an das qualifiziertes an sich qualifiziertes für jegliche kuivissa ausschließlich Fachpersonal Fachpersonal Wartung tiloissa. nicht funktioniert, obwohl alle an! einem! trockenen - jos - wenn ei toimi, das Bedienungsanweisungen vaikka kaikkia nicht käyttöohjeita funktioniert, ordnungsgemäß noudatettu obwohl alle Käytä ausschließlich laitteen kytkentään befolgt befolgt wurden, wurden, Standort. Es besteht Es besteht an Stromschlaggefahr! qualifiziertes aina mukana Fachpersonal toimitettavaa! verkkokaapelia. - jos laitteen Bedienungsanweisungen wenn - wenn das on Gehäuse das vaurioitunut. ordnungsgemäß befolgt wurden, Älä Es työnnä besteht mitään Stromschlaggefahr! esineitä -laitteen aukkoihin. Gehäuse des des beschädigt beschädigt ist. ist. - wenn das Gehäuse des beschädigt ist. Verwenden Jos Verwenden haluat Sie erottaa das Sie zum das -laitteen Anschluss ausschließlich ausschließlich des sähköverkosta, Gerätes an einem immer an irrota einem das trockenen pistoke beiliegende trockenen Verwenden Sie das ausschließlich an einem trockenen Standort. pistorasiasta. Standort. Standort. Netzwerkkabel. -laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Verwenden Verwenden Stecken Sie Sie zum Sie keine Anschluss zum Gegenstände Anschluss des Gerätes des in die Gerätes immer Öffnungen immer das beiliegende des das. beiliegende Verwenden Laitteen Sie raot zum ja aukot Anschluss ovat des tuuletusta Gerätes varten, immer niitä das ei beiliegende saa tukkia tai Netzwerkkabel. Netzwerkkabel. peittää. Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecken -laite Stecken Netzstecker. Sie keine Sie ei keine Gegenstände saa olla Gegenstände lämmittimen in die in Öffnungen die läheisyydessä Öffnungen des. des. Stecken -laite Sie keine tulisi Gegenstände sijoittaa ainoastaan die Öffnungen paikkaan, des jossa. riittävä tuuletus Um das voidaan Um Setzen das Sie taata. das vom vom Stromnetz nicht Stromnetz direkter zu trennen, zu Sonneneinstrahlung trennen, ziehen ziehen Sie aus. den Sie den Um das vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Netzstecker. Netzstecker. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und Setzen Setzen dürfen Sie das weder Sie das verstopft nicht nicht direkter noch direkter abgedeckt Sonneneinstrahlung werden. aus. aus. Setzen Sie das nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Schlitze Schlitze Das und Öffnungen und darf Öffnungen nicht am in direkter Gehäuse am Gehäuse Nähe dienen eines dienen der Heizkörpers Belüftung der Belüftung aufgestellt und und Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und dürfen dürfen werden. weder weder verstopft verstopft noch noch abgedeckt abgedeckt werden. werden. dürfen weder verstopft noch abgedeckt werden. Das Das darf nicht darf sollte nicht in direkter nur in an direkter Plätzen Nähe Nähe eines aufgestellt eines Heizkörpers Heizkörpers werden, aufgestellt welche aufgestellt Das darf nicht in direkter Nähe eines Heizkörpers aufgestellt eine werden. werden. werden. ausreichende Belüftung gewähren. Das Das sollte sollte nur an nur Plätzen an Plätzen aufgestellt aufgestellt werden, werden, welche welche eine eine Das sollte nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende ausreichende Belüftung Belüftung gewähren. gewähren. ausreichende Belüftung gewähren. Tekniset muutokset mahdollisia 831 Tekniikka

Satellite A30. Choose freedom. computers.toshiba-europe.com

Satellite A30. Choose freedom. computers.toshiba-europe.com Käyttöopas Satellite A30 TELLITE A30 SATELLITE A30 SATELLITE A30 Choose freedom. computers.toshiba-europe.com Käyttöopas Tekijänoikeudet 2003 by TOSHIBA Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Sonera Yritysinternet. Ohje

Sonera Yritysinternet. Ohje Sonera Yritysinternet Ohje Sonera Yritysinternet Tervetuloa Sonera Yritysinternet -asiakkaaksi! Sonera Yritysinternet on pienille yrityksille suunniteltu internet-liittymä, jossa on aineksia suurempiinkin

Lisätiedot

AirPort Extreme Käyttöönottoopas

AirPort Extreme Käyttöönottoopas AirPort Extreme Käyttöönottoopas Sisältö 3 Luku 1: Alkutoimet 10 Luku 2: AirPort Extreme -verkot 11 AirPort Extremen käyttö laajakaistaisen internet-yhteyden kanssa 13 AirPort Extremen käyttö USB-kirjoittimen

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet Sisällys 1 FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE 3 2 OHJAUSYKSIKKÖ 5 2.1 Ohjausyksikön asentaminen 5 2.1.1 Yhteyden kytkeminen 3G-verkon kautta 5 2.1.2 Yhteyden kytkeminen

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Time Capsule Käyttöönotto-opas

Time Capsule Käyttöönotto-opas Time Capsule Käyttöönotto-opas Sisältö 5 Luku 1: Alkutoimet 7 Tietoja Time Capsulesta 8 Tietoja AirPort-ohjelmistosta 9 Mitä tarvitset päästäksesi alkuun 10 Time Capsulen merkkivalo 13 Luku 2: Time Capsulen

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Käyttöohje ECOR 264x1 Digitaalitallennin ECOR 264x1-16 ECOR 264x1-9 ECOR 264x1-4 (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Turvallisuusohjeet Teetä kaikki tämän tuotteen asennukseen liittyvä työ valtuutetun

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot