HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI Asumisneuvonta on on Helsingin Sosiaali- Sosiaaliviraston ja asunnottomuutta terveysviraston asunnottomuutta ennaltaehkäisevää ennaltaehkäisevää toimintaa, toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan erilaisiin jolla pyritään vaikuttamaan erilaisiin asumissosiaalisiin ongelmiin asumissosiaalisiin ongelmiin Toimintaa tukee myös ARA, (Paavo-ohjelma) Toimintaa tukee myös ARA Asuntoyhtiöissä voi olla ongelmia vuokravelkojen, Asuntoyhtiöissä häiritsevän elämän voi tai asunnon olla ongelmia huonon hoidon kanssa vuokravelkojen, Häätötilanteet ovat häiritsevän haasteellisia, elämän aikaa vieviä tai asunnon ja huonon taloudellisesti hoidon raskaita kanssa prosesseja Häätötilanteet Asumisneuvonta on ovat asumiseen haasteellisia, liittyvää aikaa vieviä ja taloudellisesti erityisosaamista raskaita prosesseja

2 ASUMISNEUVONTA Hanke kehitettiin vastaamaan Helsingin alueellisia erityispiirteitä ja tarpeita Nykyisessä laajuudessaan toiminut vuodesta 2009 Asumisneuvonta vakinaistettiin 2011 lopussa Asumisneuvojia yhteensä 14 Työskentely tapahtuu joko kiinteistöyhtiössä tai sosiaaliasemalla Pysyvät alueelliset yhteistyörakenteet luotu Mukaan tullut myös yksityiset ja yleishyödylliset yhteisöt

3 ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta auttaa asiakasta häätöuhkaja vuokravelkatilanteessa Asumisneuvonnalla voidaan vaikuttaa naapuruusriitoihin ja asumisturvallisuuteen Asumisneuvojalla on kanavat ja valtuudet hoitaa vaikeitakin asioita (ATJ-tietojärjestelmä, poikkihallinnollinen yhteistyö, sopimukset) Asukkaiden asuminen voidaan turvata ja toisaalta tarvittaessa tukea asukasta pakollisissa häätöprosessissa saamaan tarvitsevansa hoito- tai muun palvelupaikan/tuetun asumispaikan

4 ASUMISNEUVONNAN STRATEGINEN TOIMINTAMALLI Toimintaym - päristö Yhteiskunnalliset tekijät Toiminta- Ajatus, visio Asumissosiaalinen työ, kriisiluonteinen työ,palveluohjaus Strategia: asumisneuvonta kiinteistöyhtiöissä, sosiaaliasemilla Asunnottomien lapsiperheiden koordinointi Asunnottomien lapsiperheiden tilapäinen asuttaminen ARVIOINTI Tilastointi, raportointi verkostoyhteistyökokokoukset Arvioinnin yhteiskunnallinen merkitys: Nostaa esiin asumissosiaalisia ilmiöitä Organisaatio: Sosiaali- ja terveysvirasto Kiinteistövirasto (ARA) Tavoite: Asunnottomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Asiakastyö, parityö, välittömät interventiot, verkostotyö TULOSTEN ARVIOINTI Kustannuslaskelmat Ilmiöiden tarpeisiin vastaaminen, työmenetelmien kehittäminen

5 ENNALTAEHKÄISEVA ASUMISSOSIAALINEN TYÖ Asumisneuvonta Asunnottomien vuokravelkaisten lapsiperheiden koordinointi Asunnottomien lapsiperheiden tilapäinen asuttaminen

6 ASUMISSOSIAALISEN TYÖN PROSESSISKUVAUS(dioja mukailtu S. Timosen malleista) ASIAKKUUS Asumisneuvonta Sosiaaliviraston alueelliset palvelupisteet Kiinteistöyhtiöt Muu verkosto ASUMISNEUVONTA häätöjen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen: Asiakastyö, parityö, välittömät interventiot, verkostotyö ASUNNOTTOMUUSUHAN ALLA OLEVAT / ASUNNOTTOMAT LAPSIPERHEET Asunnottomien vuokravelkaisten lapsiperheiden toimintamalli Asunnottomien lapsiperheiden tilapäinen asuttaminen ja pysyväisluonteisen asumisratkaisun hakeminen

7 ASUMISRATKAISUN KOORDINOINTI ASUNNOTTOMUUSUHAN ALLA/ASUNNOTTOMAT LAPSIPERHEET Vuokravelan maksusuunnitelma Maksusuunnitelman seuranta Yhteistyö Stadin asuntojen kanssa/asunnon saanti Siirtoneuvottelu alueen asumisneuvojan /aikuissosiaalityön palvelupisteen työntekijän kanssa ASUNNOTTOMAT LAPSIPERHEET JATKOTYÖSKENTELY Asunnottomien lapsiperheiden jonotilanteen hoitaminen Asuttaminen Asukasohjaus/palveluohjaus Verkostotyö Pysyvän asumisratkaisun löytäminen Siirtoneuvottelu alueen/aikuissosiaalityön palvelupisteen työntekijän kanssa ARVIOINTI SEURANTA RAPORTOINTI

8 Asumisneuvonnan kokonaisprosessi Asumisneuvonnan tarve: asumisen jatkumista uhkaava häiriötilanne Yhteydenotto asumisneuvontaan: Asiakas, kiinteistöyhtiö, viranomainen, sukulainen, naapuri Asumisneuvontatyö: työskentely asukkaan kanssa asumisen jatkuvuuden turvaamiseksi Kontakti asukkaaseen ja tapaamisen sopiminen. Ongelman kartoitus, ratkaisuvaihtoehdot, sopimukset, palveluohjaus Puhelinsoitto, kotikäynti, toimistokäynti, kirje, sähköposti Asumisneuvonnan tulos: asuminen turvattu, palveluohjaus onnistunut, asukas selviää ilman asumisneuvojaa, asumisratkaisun koordinointi Sopimukset, seuranta ja dokumentointi / asumisneuvoja Työskentelyn ja sopimusten seuranta, tarvittaessa interventio, yhteys muihin toimijoihin

9 OSAPROSESSIT:ASUNNOTTOMUUSUHAN ALLA OLEVAT JA ASUNNOTTOMAT (dioja mukailtu S. Timosen malleista) ASUNNOTTOMUUSUHKA/ ASUNNOTON TIETO ASUMISNEUVOJALLE ALKUVAIHEEN PALVELUSUUNNITELMA ASUNNON HAKU VUOKRAVELKATILANNE ASUNNOTTOMUUDEN SYYN SELVITTELY VERKOSTOYHTEISTYÖ SEURANTAKÄYNNIT PSYKOSOSIAALINEN TUKI/KANNATTELU ASUMISRATKAISUN KOORDINOINTI ASIAKAS SAA PYSYVÄN ASUMISMUODON SIIRTONEUVOTTELU ALUEEN ASUMISNEUVOJALLE: ASUMISEN SEURANTA ASIAKAS SAA VÄLIAIKAISEN ASUNNON VUOKRAVELKAISTEEN LAPSIPERHEDEN MALLI LOVIISANKADUN PERHEASUNNOT ASIAKAS SAA ASUNNON AIKUISSOSIAALITYÖ ASTU YKSINÄISET ERONNEET PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONG- ELMAISET

10 OSAPROSESSIT: ASUMISTERVEYDELLISET ONGELMAT ASUNNON HUONO HOITO: HAMSTRAUS PALOKUORMA SIIVOTTOMUUS RAKENTEELLISET ONGELMAT ASUMISNEUVOJALLE TIETO KOKONAISTILANTEEN ARVIOINTI PALVELUOHJAUS KOTIKÄYNTI VIRANOMAISYHTEISTYÖ KIINTEISTÖYHTIÖN KANSSA YHTEISTYÖ TARVITTAVA KRIISILUONTEINEN TYÖ TARVITTAESSA: ASUMISRATKAISUN KOORDINOINTI SEURANTA ASTU AIKUISSOSIAALITYÖ ASUNNON VAIHTO VANHUSTYÖ KOTIHOITO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT ASUNNON HOIDON SEURANTA/ASUMISNEUVOJA KIINTEISTÖYHTIÖ

11 SIDOSRYHMÄT HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO ARA HELSINGIN KIINTEISTÖVIRASTO HEKA-YHTIÖT MUUT VIRANOMAISET JA KOLMAS SEKTORI Hallinnollinen organisaatio Työn johtaminen ja kehittäminen Rahoitus 80 % Asiakastietojärjestelmät Tehokas viranomaisyhteistyö Valtakunnallinen asumisneuvonnan kehittäminen, rahoitus 20 % Toimeksiantosopimukset Rahoitus 4-20 % asumisneuvontapalvelusta Yhteiset toimintamallit, ohjeet ja yhteistyörakenteet Ammatillinen yhteistyö ja palvelun kehittäminen Stadin asunnot Yleishyödylliset asunnot, yksityiset vuokranantajat Järjestöt Seurakunta Poliisi

12 TILASTOJA Lapsiperheet muodostavat suurimman asiakasryhmän (yht. 34 %). Näistä maahanmuuttajalapsiperheitä on 15 %. Maahanmuuttajien osuus asiakkaista on edellisvuoteen verrattuna noussut 3,1 %. Yksinhuoltajien osuus on yhteensä 14 %. Nuorten ja mielenterveysongelmaisten osuus on viime vuosina pysytellyt samana. Päihdeasiakkaiden osuus on vähentynyt viime vuodelta 6,3 %.

13 TILASTOJA

14 MAAHANMUUTTAJAN ERITYISONGELMAT Maahanmuutto aiheuttaa erilaisia psykososiaalisia haasteita. Niihin vaikuttavat useat tekijät, mm. sukupuoli, koulutustausta, ikä syy, jonka vuoksi maahanmuuttaja on joutunut jättämään kotimaansa. Erityisesti pakolaisilla paljon mielenterveysongelmia Pakoon on liittynyt epävarmuutta, pelkoa, kaaosta, sekä henkilökohtaisia vaaratilanteita Mielenterveysongelmat vaihtelevat laadultaan (vankeus, kidutus, suru, uuden identiteetin luominen aiheuttavat masennusta ja traumoja

15 HUOLEN PUHEEKSIOTTAMISEN MENETELMÄ (Arnkil) Menetelmä sopii sovellettuna kaikkeen psykososiaaliseen asiakastyöhön Menetelmän avulla voidaan kunnioittavasti ja tukea tarjoamalla esittää huolensa Kysymyssarjassa kolme osaa, kun koet huolta/haluat ymmärtää tilannetta lisää: 1. Mistä olet huolissasi asiakkaasi tilanteessa? 2. Mitä tapahtuu, jos et ota huoltasi puheeksi 3. Kuinka suuri huolesi on?

16 HUOLEN PUHEEKSIOTTO Kysymyksiä (jälkikäteen) Miten toteutit puheeksioton? Saitko kerrottua huoltajille huolesi, löytyikö tilanteesta uusia voimavaroja/tukimuotoja Mitkä olivat tunnelmasi puheeksioton aikana ja jälkeen? Tapahtuiko, niin kuin ennakoit, vai jotain muuta? Miltä tilanne nyt näyttää, mikä herättää toiveikkuutta, mikä huolestuttaa edelleen? Mitä aiot tehdä huolen vähenemiseksi?

17 VERKOSTOYHTEISTYÖ Mielenterveysasiakkuus (kiireetön/kiireellinen) Keskeiset yhteistyökumppanit: Tiedon saanti: kotikäynti (isännöitsijä, sosiaaliviranomainen, psykiatrinen sairaanhoitaja, kotihoidon työntekijä) Yhteistyö Auroran sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa kotiuttamisvaiheessa(mahd. raivaussiivous, TT-tuki yms. tarvittavan tuen järjestäminen) Asumisen seurannan sopiminen Kiireelliset: tilannearviointi/ lääkäri/tarv. Poliisi

18 HAASTEET Ongelmina liian nopeat kotouttamiset Vähäinen jatkotuki (asiakkaan varassa esim. lääkkeenotto terveyskeskuksessa) Tilanteen uusiutuminen Häätöuhka häiritsevästä elämästä Laitoshoidon riittämättömyys Jalkautuneen psykososiaalisen tuen puute Eri tietojärjestelmät, tieto ei kulje viranomaisten välillä

19 MAHDOLLISUUDET Asumisneuvojilla yhteiset alueelliset kokoukset, jossa edustettuna myös kotihoito ja psykiatrinen sairaanhoito (pkl) Yhteiset kotikäynnit lisääntyneet Asiakkaita putoaa harvemmin auttamisverkostosta Asumisneuvonnan kannatteleva työote voi ehkäistä itsemurhia/ ongelmien pahentumista

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Nuorten tuetun asumisen palvelu

Nuorten tuetun asumisen palvelu Nuorten tuetun asumisen palvelu Prosessikuvaus ja sisältö Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry Asumisen sisältöpalveluiden osaaja 2 Asumisen sisältöpalveluiden osaaja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot