kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Määttänen Petra jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra, poistui klo Ijäs Antti vt. kirkkoherra, saapui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Kaituri Heli varajäsen Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja Hellstén Jorma kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 621 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 623 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 624 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 625 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Määttänen ja Juha Nappu. 626 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 4/2009 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 6/2009 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös seurakuntaneuvosto on valinnut Henrikinseurakunnan II kappalaisen virkaan pastori Toni Pätsin, palkkaus % + vuosisidonnainen palkanosa.

3 Turun tuomiokirkon reliikkien tutkimustyö Kirkkoneuvoston puheenjohtaja oli kutsunut professori Jussi-Pekka Taavitsaisen selostamaan kirkkoneuvostolle Turun tuomiokirkon reliikkien tutkimustyön vaiheita. Taavitsainen esitteli reliikeille tehtyjen ikämääritysten tuloksia. Tutkimustyö jatkuu edelleen. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 627 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39 / 2009 Yleiskirjeen aiheena on 2010 seurakuntavaalien valtakunnallinen tieto- ja tulospalvelujärjestelmä, vaalikone ja viestintä. 1. Tieto- ja tulospalvelujärjestelmä Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakuntavaalien valtakunnalliseen tietoja tulospalvelujärjestelmään lisätään vaalien tuloksen laskenta. Samalla parannetaan seurakuntien tarvitsemia ehdokas- ja toimielinlistauksia ja seurakuntakohtaisia tilastoja. Näitä tietoja tullaa näyttämään myös julkisen Internetin valtakunnallisessa tulospalvelussa. Seurakuntavaaleissa 2010 on ensimmäistä kertaa äänioikeus 16- ja 17 vuotiailla seurakunnan jäsenillä. Tämän ikäryhmän äänestysaktiivisuus on erityisen mielenkiinnon kohteena. Seurakuntien vaaliluettelotulosteeseen tehdään sarakemerkinnät tähän ikäryhmään kuuluvien kohdalle ja toivotaan, että äänestäneiden määrät lasketaan tästä ikäryhmästä erikseen. Valtakunnallinen tieto saadaan tietojärjestelmään tallennuksen kautta. 2. Vaalikone Kirkkohallitus hankkii seurakuntien käyttöön yhteisen vaalikoneen käyttöoikeuden. Seurakunnille ei tule vaalikoneen lisenssikustannuksia, mutta käyttöön liittyvät työt kuuluvat seurakunnille. Yksityiskohtaiset tehtävät ja mahdolliset tukipalvelun kustannukset selviävät vaalikoneen hankintakilpailun jälkeen keväällä 2010.

4 Hiippakunnallisissa vaalineuvontatilaisuuksissa on oma osuutensa tietojärjestelmän käytöstä. Näihin mukaan toivotaan erityisesti niitä henkilöitä, jotka vastaavat ja käytännössä tekevät vaalien tietojen tallennusta ja tuloksen laskentaa. Tilaisuuksien esittelyt löytyvät kirkon henkilöstökoulutuskalenterista: tai Sivustolle tuotetaan seurakuntavaaleihin liittyvää aineistoa. 3. Vaaliviestintä Valtakunnallinen julkisuuskampanja Ensimmäisen kerta Första gången rakentaa vaalien yhteisen sanoman ja yhtenäisen ilmeen. Konsepti toimii sekä ehdokasasetteluvaiheessa että itse vaalikampanjan aikana samalla viestillä. verkkosivulta löytyy vaaliviestintäsuunnitelma, joka antaa työkaluja paikalliseen vaalityöhön. Joulukuun puolivälissä sivustolta löytyy kampanjailmeellä varustettuja printtipohjia. Vaalien onnistumiseksi on julkisuuskampanjan lisäksi tärkeätä paikallisseurakuntien oma aktiivisuus. On suositeltavaa, että jokainen äänestäjä ja ainakin ensimmäistä kertaa äänestävä saa henkilökohtaisen vaalikirjeen. Kirjelomakkeen ja kuoren suunnittelusta vastaa kirkkohallitus noudattaen julkisuuskampanjan visuaalista ilmettä. Seurakunnat suunnittelevat itse kirjeen sisällön ja tilaavat sen suoraan palvelujen tarjoajalta. Ehdokaslistojen on oltava valmiita ja se mahdollistaa vaalikirjeen mukana lähetettävän kuvallisen ehdokasesitteen. Kirkkohallitus neuvottelee Itella Oyj:n ja Vidois Oy:n kanssa kehyssopimuksen henkilökohtaisten äänioikeusilmoitusten lähettämisestä. Sopimus julkaistaan myöhemmin erikseen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 39 / 2009 ja lähettää sen tiedoksi tiedotustoimistolle, keskusrekisterin johtajalle, hallintojohtajalle ja vaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 628 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 41 / 2009 Yleiskirjeessä annetaan ohjeita vuosittaisten väestö- ja toimintatilastojen A1 A6 täyttämiseen. Tilastolomakkeet ovat seuraavat:

5 A1 Väestömuutokset A2 Avioliitot A3 Yleinen seurakuntatyö A4 Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö A5 Diakonia A6 Lähetys Lomakepohjat ovat KIRKKO-verkon intrassa osoitteessa: Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Seurakunnat ovat saaneet yleiskirjeen suoraan kirkkohallituksesta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 41 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi keskusrekisteriin, kasvatusasiain keskukseen, diakoniakeskukseen, lähetyssihteerille ja taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 629 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 43 / 2009 Kirkon yleisen jäsentietojärjestelmän eli Kirjurin rakentaminen etenee suunnitellusti. Tavoitteena on, että Kirjuri korvaa seurakuntien käytössä tällä hetkellä olevat jäsentietojärjestelmät vuoden 2011 alussa. Yleiskirjeessä kerrotaan seurakuntien kannalta keskeisistä toimenpiteistä ja ajankohdista, jotka vuosina 2009 ja 2010 liittyvät kirjurin käyttöönottoon valmistautumiseen. Tämän yleiskirjeen asioita on käsitelty myös keväällä 2009 järjestetyillä hiippakunnallisilla IT-päivillä. Ennen nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokantojen siirtämistä Kirjurin pohjatiedoksi toteutetaan vielä marras-joulukuussa 2009 ja maalishuhtikuussa 2010 valtakunnalliset koekonversiot, joissa kaikki seurakunnat ovat mukana. Marras-joulukuun koekonversion tarkoituksena on testata tietojen siirtymisen onnistumista Kirjuriin. Seurakuntien antamien raporttien perusteella korjataan havaitut puutteet ja virheet konversio-ohjelmassa. Maalis-huhtikuun koekonversion jälkeen osa seurakunnista eli ns. pilottiseurakunnat tulevat jatkamaan Kirjurin käyttöä myös konversion tarkista-

6 misen jälkeen. Pilottiseurakunnat tulevat tallettamaan Kirjuriin samoja tietoja kuin varsinaiseen viralliseen jäsentietojärjestelmäänkin tallennetaan. Tietojen konvertointi tullee viemään kahdesta kolmeen viikkoa, tarkistustyö alkaa pääsiäisen jälkeen ja tarkistukseen on varattu aikaa noin kolme viikkoa. Kirkkohallitus kehottaa miettimään etukäteen työjärjestelyt, lomien sijoittelu ja mahdollisen lisätyövoiman tarpeen, jotta tarkistustyö saadaan määräajassa tehdyksi. Jäsentietojärjestelmän tietoja käytetään hyväksi myös muissa seurakuntien käyttämissä tietojärjestelmissä. Tähän tietoliikenteeseen liittyviä yleisiä rajapintoja pilotoidaan keväällä 2010 joidenkin seurakuntien kanssa erikseen sopien. Yleiskirjeessä seurakuntia kehotetaan huolehtimaan ajoissa nykyistä jäsentietojärjestelmäänsä koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Kirjuri tullaan ottamaan käyttöön seurakunnan virallisena jäsentietojärjestelmänä vuoden 2011 alussa. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunta voi tallettaa sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja oman alueensa maakunta-arkistoon. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevaksi tarkoitetun kirkkojärjestyksen muutoksen vuoksi tilanne muuttuu siten, että arkistolaitokseen voidaan tallettaa myös nuorempia kirkonkirjoja ja perhelehtiä, jotka on digitoitu. Arkistolaitoksesta tulee lähitulevaisuudessa seurakunnille kysely, aikooko seurakunta käyttää talletusmahdollisuutta. Yleiskirjeessään 15/2008 kirkkohallitus on antanut ohjeet kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnista. Maaliskuussa 2010 järjestetään jokaisessa hiippakunnassa Kirjuri-päivä, jossa käydään läpi Kirjurin käyttöönottoon liittyviä tehtäviä ja aikatauluja. Turun arkkihiippakunta järjestää tilaisuuden Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on jäsenenä KITKE-järjestelmän käyttöönottoa suunnittelevassa ja ohjaavassa johtoryhmässä. Hänen mukaansa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä ollaan aikataulussa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 43/2009. Yleiskirje lähetetään tiedoksi keskusrekisterin johtajalle, atk-päällikölle ja digityöryhmälle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A15/ Kirkon alan työolobarometri 2009 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa, että Tilastokeskus toteuttaa Kirkkohallituksen ja Työturvallisuuskeskuksen tilauksesta Kirkon alan työolobarometri 2009 tutkimuksen. Haastattelut tehdään välisenä aikana. Kirkon työmarkkinalaitos toivoo myönteistä suhtautumista haastatteluun osallistumiseen. Vastaavia tutkimuksia on tehty joka toinen vuosi vuodesta 2001 lähtien. Tutkimukseen valitut 600 henkilöä on poimittu satunnaisotannalla Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelussuhderekisteristä. Tutkimuksen tulokset ovat maaliskuun 2010 jälkeen luettavissa Kirkkohallituksen ja Työturvallisuuskeskuksen Internet-sivuilta. 2. Tykyhelmi, 13. työhyvinvointisymposium Kuopiossa Kuopiossa järjestetään Tykyhelmi 13. työhyvinvointisymposium. Se on ensimmäinen koko julkishallinnolle tarkoitettu työhyvinvointitilaisuus. Myös seurakuntien johdon ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toivotaan osallistuvan tilaisuuteen. Se tarjoaa ajankohtaisen näkökulman julkishallinnon henkilöstön työhyvinvoinnin kysymyksiin. Ohjelma ja ilmoittautumislomake osoitteessa Viimeinen ilmoittautumispäivä on Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A15/2009 ja lähettää yleiskirjeen tiedoksi työympäristötoimikunnalle työhyvinvointisymposiumin osalta. Ilmoitus työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 631 ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki annetaan hopeisena hopearistein 20 vuoden palveluksesta, hopeisena kultaristein 30 vuoden palveluksesta ja kokonaan kultaisena 40 vuoden palveluksesta. Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja. Ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki myönnetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien palveluksessa olevalle henkilölle 2 :ssä mainitun palvelusajan perusteella, jolloin palvelusajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut

8 ) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitettyjen seurakuntien palveluksessa. Vuoden 2009 loppuun laskettujen palvelusaikojen perusteella ansiomerkkien saajat ovat seuraavat: työnjohtaja Jarmo Aalto vahtimestari-talonmies Leena Kolkkanen erityisammattimies Antti Matinen yhteiskunnallisen työn pastori Sakari Ojanen toimistosihteeri Kirsti Arjola toimistosihteeri Riitta Alakurtti toimistosihteeri Aira Eloranta seurakuntasihteeri Katriina Helala nuorisotyönohjaaja Sirpa Hiltunen kappalainen Anna-Kaisa Kallio vastaanottosihteeri Päivi Laakio kanttori Riikka Lautjärvi vahtimestari-krematorionhoitaja Jarmo Myllymäki vahtimestari-siivooja Tarja Myllymäki maalari Jarmo Mäkiö perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala kappalainen Seppo Riihimäki suntio Marianne Tammilehto siivooja Marjatta Tuominen lastenohjaaja Pia Tuominen suntio-talonmies Timo Vesala ylivahtimestari Lasse Viitanen 40 v 30 v 30 v 30 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v Kirkkoherroja ja hallintokuntien johtajia pyydetään tarkistamaan luettelo ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista kirkkoneuvoston sihteerille. Ansiomerkkien jaon suorittavat tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Ansiomerkit on jaettu Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa tammikuun alussa. Johtoryhmän esitys ansiomerkkien jakopäiväksi ilmoitetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy merkkien saajat edellä olevan luettelon mukaan. Samalla päätetään, että ansiomerkkien jakotilaisuus pidetään Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa kokouksessa ilmoitettavana päivänä.

9 Tilaisuuteen kutsutaan ansiomerkkien saajien lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat ja niiden työpisteiden johtajat, joiden alaisina on ansiomerkkien saajia. Ansiomerkkien jakajina toimivat tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Tilaisuudessa järjestettävän kahvitarjoilun kulut suoritetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus ansiomerkkien saajille, ao. esimiehille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle, kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoneuvoston jäsenille, hallintojohtajalle, toimitalon vahtimestarille, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja totesi, että tilaisuuden ajankohta päätetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa hyväksyttiin. 632 N TILINTARKASTAJIEN VALINTA Korkeimman hallinto-oikeuden kumottua antamallaan päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston päätöksen KPMG Kunta Oy:n ym. valinnasta seurakuntayhtymän tilintarkastajiksi, tilintarkastus järjestyi 2008 tilikauden tarkastuksen osalta siten, että varatilintarkastajat Pentti Leppänen, KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen, HTM, sekä KTM Teija Seppänen suorittivat tarkastuksen keväällä Taloussäännön mukaan hallinnon ja talouden tarkastusta toimittamaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan varten kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla KHT-, KTM- tai JHTT- tilintarkastaja tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun kuin seurakuntayhtymän seurakunnan jäseniä. Kun tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä valtuustokaudeksi, ei uutta kilpailutusta kesken valtuustokauden ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Sen vuoksi esitetään, että seurakuntayhtymän tilintarkastuksen vuosilta 2009 ja 2010 suorittavat varsinaisina tilintarkastajina Pentti Leppänen, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen sekä Teija Seppänen. Valittavat ovat kaikki seurakuntayhtymän seurakuntien jäseniä. Uusiksi varatilintarkastajiksi jäljellä oleville vuosille 2009 ja 2010 valitaan Kauko Lehtonen, KHT, KTL Asta Manner sekä Osmo Soinio, KHT. Vara-

10 tilintarkastajista Manner on Rymättylän seurakunnan jäsen ja muut ovat seurakuntayhtymän seurakuntien jäseniä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi vuosille 2009 ja 2010 valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset tilintarkastajat Pentti Leppänen, KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen, HTM, sekä KTM Teija Seppänen. varatilintarkastajat Kauko Lehtonen, KHT, KTL Asta Manner sekä Osmo Soinio, KHT. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 633 TALOUSTOIMISTON HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Seurakuntayhtymän palkkatoimistossa on ollut kaksi palkkakirjanpitäjän virkaa ja henkilöstösihteerin virka henkilöstösihteeri Mirja Mattila irtisanoutui tehtävästään ja siirtyi hoitamaan osa-aikaisen toimistovirkailijan tehtävää. Palkkatoimistossa on lisäksi keväästä alkaen työskennellyt Piikkiön seurakunnan toimistosihteerin tehtäviä aikaisemmin hoitanut Anne Kallioniemi. Palkkatoimisto on viimeisinä vuosina joutunut paneutumaan uuden palkkausjärjestelmän rakentamiseen sekä kasvaneeseen henkilöstöraportointiin. Työ jatkuu, kun harkinnanvarainen palkanosa tulee käyttöön lähivuosina. Valmistelutyö on jo alkanut. Tämän vuoksi palkkatoimiston selviytyminen töistään edellyttää sen henkilövahvuuden pitämistä ennallaan ja myös henkilöstösihteerin paikan täyttämistä. Palkkatoimistossa käytyjen keskustelujen jälkeen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on päätynyt esittämään, että avoimeksi tulleeseen henkilöstösihteerin virkaan valittaisiin virkaa haettavaksi julistamatta nykyinen palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti. Minna Himberg ja Anne Kallioniemi ovat ilmoittaneet, etteivät ole halukkaita siirtymään henkilöstösihteerin virkaan.

11 Seurakuntayhtymän virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta tietyin perustein. Yksi näistä perusteista on erityisen painava syy. Tässä tapauksessa henkilöstösihteerin tehtävien hoitajan täytyy olla perillä sekä seurakuntien palkanlaskennasta mutta myös omaa seurakuntayhtymää koskevasta palkkausjärjestelmän valmistelutyöstä ja sen perusteista. Palkkatoimiston virkojen kelpoisuusehtoina on tradenomin tai merkonomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Nykyisistä työntekijöistä ainoastaan Himbergillä ja Karhilahdella on hallintoviraston johtosäännön mukainen henkilöstösihteerin virkaan vaadittava tutkinto. Karhilahti on hoitanut ovo-järjestelyin osan henkilöstösihteerin virkaan liittyvistä tehtävistä varsinaisen viranhaltijan poissaolojen aikana pitkiä jaksoja vuosina 2008 sekä Kirkkoneuvosto päättää valita henkilöstösihteerin virkaan merkonomi Pirjo Karhilahden lukien. Viran vaativuusryhmä on %. Ilmoitus Pirjo Karhilahdelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 634 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN NINA TULOSELLE Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Anja Räty jää eläkkeelle alkaen. Uusi viranhaltija aloittaa tehtävässään Diakoniakeskuksessa on sovittu vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävien huolehtimisesta siten, että vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulonen hoitaa joulukuussa oman viran ohella myös tarpeelliset toiminnanohjaajan tehtävät. Näitä tehtäviä ovat Poijun vapaaehtoistyön organisointi, vanhainkotien lähimmäisvapaaehtoistyön organisointi, kotina asuvien vanhusten lähimmäisvapaaehtoistyön organisointi, avunvälityspäivystyksen organisointi ja ulkoiluystäviin liittyvän vapaaehtoistyön organisointi. Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen arvion mukaan hoidettavat tehtävät kattavat noin 80 % vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävästä. Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Seurakuntayhtymässä noudatetaan kohtuullisen korvauksen määrittämisessä kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle luotua ohjeistusta, jonka johtoryhmä on hyväksynyt vuonna 2006.

12 Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo-palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaan milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 4-5 viikkoa, on ovo-korvauksen suuruus normaalitapauksessa 5-20 %. Nina Tulonen tekee oman viran ohella vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävistä noin 80 %. Hoidettavat tehtävät vastaavat vaativuudeltaan Tulosen oman viran tehtäviä. Mainittakoon vielä, että Nina Tulonen on hoitanut vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtäviä jo alkaen, jolloin Anja Räty jäi ennen eläkkeelle jäämistään vuosilomalle. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle maksetaan ajalta vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan viran tehtävien hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 15 % vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan viran vaativuusryhmän (502) vähimmäispalkasta (2.064,44 euroa). Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Nina Tulonen, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 635 PALVELUKOORDINAATTORIN VIRAN KELPOISUUSVAATIMUSTEN MUUTTAMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan palvelukoordinaattorin viran diakoniakeskukseen alkaen. Palvelukoordinaattorin virka on sijoitettu diakoniakeskuksen Karderoopiin, jossa asiakkaille annetaan vaateapua ja muuta sosiaalista tukea. Palvelukoordinaattorin tehtävät ovat seuraavat: Suunnitella ja kehittää yhdessä vaateavun työntekijän sekä vapaaehtoisten kanssa diakonian vaateapua sekä Karderoopin toimintaa. Kohdata ja tukea Karderoopin asiakkaita osallistavin ja yhteisöllisin työmenetelmin sekä opastaa heitä yhteiskunnan lakisääteisen tuen saamisessa. Yhteistyössä seurakuntien ja diakoniakeskuksen työntekijöiden kanssa kehittää seurakuntayhtymässä tapahtuvaa taloudellista auttamista sekä

13 lisätä ja pitää yllä diakonia-työssä sosiaalialaan liittyvää lainsäädännön tuntemusta. Verkostoitua ja kehittää yhteistyötä Turun ja Kaarinan kaupunkien sosiaalitoimen ja alan muiden toimijoiden kanssa sekä ottaa osaa mahdollisiin yhteistyöprojekteihin. Suorittaa diakoniajohtajan ja diakoniatyön johtokunnan antamat muut tehtävät. Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan palvelukoordinaattorin virkaan Sari Myllymäen. Myllymäki aloitti tehtävässään Nyt Myllymäki on irtisanoutunut virastaan alkaen. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että se 1) julistaa palvelukoordinaattorin viran auki ja, että 2) se muuttaa palvelukoordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksen siten, että kelpoinen virkaan on diakonian virkatutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi johtokunta on päättänyt nimittää työryhmän Merja Nurmio, Hannu Hurme, Hannu Kallio, Mervi Salin-Inkinen ja Hannu Suihkonen hoitamaan täyttöprosessia ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstö johtokunnalle. Palvelukoordinaattorin viran voimassa oleva kelpoisuusehtona on diakonia virkatutkinto tai sosionomi AMK ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä työkokemus. Viran viime täytön yhteydessä saatujen kokemusten mukaan sosionomi AMK tutkinto rajaa hakijoita liikaa. Esimerkiksi vanhan sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneet eivät ole kelpoisuusvaatimuksen mukaan päteviä hakemaan virkaa. Viran toimenkuvassa painottuvat myös sosiaalityön ja sosiaalialaan liittyvät lainsäädännön tuntemus. Jotta viran haussa taattaisiin laajemmin pätevien hakijoiden saatavuus, tulisi viran kelpoisuusvaatimusta laajentaa. Diakoniakeskuksen muissa vastaavissa viroissa ja tehtävissä (vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja, vanhustyön toiminnanohjaaja) kelpoisuusvaatimuksena on diakonian virkatutkinto tai muu soveltuva tutkinto tai koulutus. Vastaava kelpoisuusvaatimus olisi tarpeellinen myös palvelukoordinaattorin virassa. Koska palvelukoordinaattorin virka on nyt vailla viranhaltijaa ja sitä ollaan julistamassa haettavaksi, on nyt sopiva aika tehdä muutos viran kelpoisuusehtoihin. Kelpoisuusehtojen määrittäminen kuuluu seurakuntayhtymässä kirkkovaltuuston toimivaltaan. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään Tästä syystä kirkkoneuvosto voi tässä vaiheessa julistaa palvelukoordinaattorin viran auki ehdollisesti sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy viran kelpoisuusehdon muutoksen. Virka voidaan julistaa auki kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Valmistelija: lakimies Mia Fager

14 Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että Sari Myllymäki on irtisanoutunut palvelukoordinaattorin virasta alkaen; 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa diakoniakeskuksen palvelukoordinaattorin viran kelpoisuusehdon seuraavaksi: Palveluskoordinaattorin viran kelpoisuusehtona on diakonian virkatutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä työkokemus, sekä 3) julistaa palvelukoordinaattorin viran haettavaksi muutetulla kelpoisuusehdolla sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy viran kelpoisuusehdon muutoksen. Virka voidaan julistaa auki kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Palvelukoordinaattorin viran palkkaus on %. Samalla kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan virantäyttöprosessia siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Tiedoksi kirkkovaltuusto (kohta 2), Hannu Suihkonen, taloustoimisto, henkilöstörekisterin pitäjä, Mia Fager ja ohjesääntötoimikunta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 636 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kasvatusasiainkeskuksen lapsityön johtaja Kaisa Rantala anoo päivätyllä kirjeellään virkavapautta ajalle toimiakseen kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorina. Kaisa Rantala on syksystä 2008 lähtien toiminut kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankekoordinaattorina. Kaisa Rantala sai vuonna 2008 kutsun toimia seurakunnallisten palvelujärjestöjen ja suunnitelmien mukaan pitkälti opetusministeriön rahoituksen varassa toteutettavan lapsen oikeuksia edistävän Yhdessä olemme enemmän projektin projektivastaavana. Hanke perustuu vuosittain tehtävään rahoituspäätökseen, mutta sen on tarkoituksena jatkua jopa vuoden 2011 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on vahvistaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja Lasten oikeuksien päivän

15 vuosittaista viettoa. Tavoitteen saavuttamiseksi seurakunnalliset palvelujärjestöt, Nuorten Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry ja Suomen Lähetysseura ry ovat käynnistäneet vuosille ajoittuvan hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet kirkossa. Hankkeen toiminnot liittyvät neljään aihepiiriin: YK:n lastenoikeuksien sopimuksen 20- vuotisjuhla 2009, seurakuntavaalit 2010, lapsivaikutusten arvioinnin liittäminen kirkolliseen ja muuhun lainsäädäntöön sekä rakentava uskontodialogi osana hyvinvoivan Suomen rakentamista. Kirkkoneuvosto on ja myöntänyt Kaisa Rantalalle virkavapautta ajoille ja Kirkkoneuvosto on lisäksi todennut aikaisemmassa päätöksessään, että se suhtautuu myönteisesti projektin mukaisen virkavapauden myöhempään hoitamiseen. Kaisa Rantalan lähtiessä syksyllä 2008 projektin työntekijäksi oli tiedossa, että kolmivuotiseksi suunniteltu hanke on Opetusministeriön rahoittama ja tästä johtuen rahoitus varmistuu vain vuodeksi kerrallaan siten, että lopullinen rahoituspäätös saadaan vasta kunkin vuoden helmi-maaliskuun kuluessa. Vuoden 2010 rahoituspäätöstä odotetaan maaliskuussa Virkavapautta myönnettäessä otettiin kuitenkin periaatteellisesti myönteinen kanta siihen, että Rantalan virkavapaus voi kestää kolme vuotta mallilla Rahoitustavan vuoksi virkavapauksien myöntäminen on jossain määrin hankalaa, koska Rantalan työsuhteen turvaamiseksi siinä tapauksessa, että hanke ei saakaan opetusministeriön rahoitusta, tulee virkavapauspäätös tehdä ehdollisena. Ehdollinen päätös ja mahdollinen kielteinen rahoituspäätös vaikuttavat samalla sijaisten työsuhteen kestoon, joka siis uuden virkavapaajakson aikana voi vaihdella kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Tällä hetkellä sijaisuudet ovat hoidossa ja niiden jatkaminen virkavapauden mahdollistamiseksi on mahdollista. Mikäli siis rahoitus järjestyy, nykyiset henkilöstöjärjestelyt takaavat hyvin ja ilman häiriöitä varhaiskasvatuksen yksikön toiminnan Rantalan jatketun virkavapaan aikana. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt säännön harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä. Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla tarkoitetaan vapaita, joiden myöntäminen ei perustu lainsäädäntöön tai Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Säännön mukaan harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle. Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. Kaisa Rantalan virkavapausanomuksen perusteena on kirkon erityinen tehtävä ja siihen voidaan myöntää virkavapautta yli yhden vuoden.

16 Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että se myöntää Kaisa Rantalalle tämän anomuksen mukaisesti virkavapaata ajalle Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorin tehtävien hoitamiseksi ajalle , edellyttäen, että opetusministeriö myöntää hankkeelle samalle ajalle rahoituksen. Tiedoksi Kaisa Rantala, kasvatustoimen johtaja ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 637 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa käsitellyt asian Lapsityön johtaja Kaisa Rantalan virkavapausanomus. Mikäli kirkkoneuvosto on päättänyt asian esityksen mukaisesti, päätöksestä seuraa sijaisen nimittämisen tarve. Lapsityönjohtaja Kaisa Rantalan sijaisena on alkaen toiminut lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Kasvatusasiain keskuksen lapsityön yksikön toiminnan häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi on parasta, että Kaisa Rantalan uuden virkavapauden aikana sijaiseksi nimitetään edelleen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen. Kirkkoneuvoston päätöksestä tulee käydä ilmi, että Salminen nimitetään Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle edellyttäen, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu. Kirkkoneuvosto on nimittänyt Jaanet Salmisen kasvatusasiainkeskuksen lapsityönohjaajan virkaan. Ennen Salmisen nimittämistä Rantalan viransijaiseksi kirkkoneuvoston tulee myöntää Salmiselle virkavapautta lapsityönohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää

17 ) myöntää lapsityönohjaaja Jaanet Salmiselle virkavapautta lapsityön ohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu; 2) nimittää lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä %, koska ei tee kaikkia viran tehtäviä) edellyttäen, että Kaisa Rantalan edellisessä pykälässä käsitelty virkavapaus opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja toteutuu. Tiedoksi Jaanet Salminen, Hannu Hurme ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 638 LAPSITYÖNOHJAAJA JAANET SALMISEN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa käsitellyt asian Lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaisen valinta. Mikäli kirkkoneuvosto on päättänyt asian esityksen mukaisesti, päätöksestä seuraa sijaisen nimittämisen tarve. Päätöksellä lapsityön johtajan sijaiseksi on nimitetty lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Päätöksestä aiheutuu tarve nimittää sijainen lapsityönohjaajan virkaan. Lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen sijaisena on alkaen toiminut KM Jonna Kesäläinen. Kasvatusasiain keskuksen lapsityön yksikön toiminnan häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi on parasta, että Jaanet Salmisen uuden virkavapauden aikana sijaiseksi nimitetään edelleen Jonna Kesäläinen. Kirkkoneuvoston päätöksestä tulee käydä ilmi, että Kesäläinen nimitetään Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen virkavapaudet toteutuvat. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää nimittää Jonna Kesäläinen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen edellisissä pykälissä käsitellyt virkavapaudet opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja ne toteutuvat. Tiedoksi Jonna Kesäläinen, Hannu Hurme ja taloustoimisto.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 639 ANNE PEEDUN ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ Keskusrekisterin toimistosihteeri Anne Peedu anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta seuraavaa: Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa-aikatyötä alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Työaikani tulisi olemaan 24 tuntia viikossa (66 % normaalista työajasta). Turussa Anne Peedu toimistosihteeri Seurakuntayhtymässä on noudatettu myönteistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa työntekijöiden anoessa työaikajoustoja, esimerkiksi osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Anne Peedu tulee tekemään lyhennettyä työaikaa siten, että hän on työssä joka viikko ja työpäivä. Keskusrekisterin johtaja Jouko Rätyn mukaan Peedulle myönnettävä oikeus osaaikatyöhön ei aiheuta sijaistarvetta keskusrekisteriin.. Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty puoltaa anomusta. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Anne Peedulle oikeuden siirtyä osa-aikatyöhön alkaen edellytyksellä, että hänelle myönnetään samasta ajankohdasta lukien osa-aikaeläke. Anne Peedun työaika on samasta ajankohdasta lukien 24 tuntia viikossa ja palkka 66 % täydestä palkasta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Anne Peedu, Jouko Räty, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

19 SAIRAALASIELUNHOIDON SIJAISJÄRJESTELY on kokouksessaan julistanut sairaalasielunhoitajan viran auki lukien Sakari Hartikaisen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Viran täyttö on edelleen kesken. Sairaalapastori Eija Mäkinen toimii tällä hetkellä sairaalapastori Sakari Hernbergin osa-aikaeläkkeen tekijänä 40 %:n työajalla. Lisäksi hän toimii sairaalapastori Sakari Hartikaisen osa-aikaeläkkeen tekijänä 50 %:n työajalla Hartikaisen eläkkeelle jäämiseen asti. Avoinna olevaa virkaa ei saada täytetyksi mennessä. Tästä johtuen johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle esittää kirkkoneuvostolle, että Eija Mäkisen työmäärää nostetaan alkaen 100 %:ksi siihen asti, kunnes avoinna oleva sairaalasielunhoitajan virka saadaan täytetyksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt valita Eija Mäkisen määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen alkaen siihen saakka, kunnes sairaalapastori Sakari Hartikaisen oikeus osa-aikaeläkkeeseen lakkaa. Tämä sijaisuus lakkaa lukien. Ko. päivästä lukien Eija Mäkisen työmäärä on 40 %. Hänet voidaan nimittää hoitamaan avoinna olevaa sairaalasielunhoitajan virkaa 60 % kunnes virka vakituisesti täytetään. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää valita sairaalapastori Eija Mäkisen hoitamaan avoinna olevaa sairaalasieluhoitajan virkaa 60 %:sesti alkaen siihen saakka, kunnes virka vakituisesti täytetään. Tiedoksi Eija Mäkinen, tuomiokapituli, Hilkka Kakko-Helle, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 641 DIAKONIAKESKUKSEN VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJAN VIRKAAN VALI- TUN TERVEYDENTILATODISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaisa Lundénin vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virkaan alkaen tai sopimuksen mukaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

20 Kaisa Lundén on toimittanut hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaalista ei ole määräpäivään mennessä tehty oikaisuvaatimusta, joten vaali on lainvoimainen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee Kaisa Lundénin toimittaman terveydentilatodistuksen saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virkaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedoksi Kaisa Lundén, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 642 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PASTORIN VIRKAAN VALITUN TERVEYDENTILATODIS- TUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan pastori Petri Laitisen yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan alkaen tai sopimuksen mukaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Petri Laitinen on toimittanut hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaalista ei ole määräpäivään mennessä tehty oikaisuvaatimusta, joten vaali on lainvoimainen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee Petri Laitisen toimittaman terveydentilatodistuksen saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedoksi Petri Laitinen, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 643 ANNE KALLIONIEMEN VALINTA PALKKAKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään alkaen, sijoitettiin kaikki Piikkiön seurakunnan työntekijät seura-

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 147 Kirkkoneuvosto Nro 13/2014. 17.12.2014 klo 18.30 19.55 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 147 Kirkkoneuvosto Nro 13/2014. 17.12.2014 klo 18.30 19.55 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 147 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 17.12.2014 klo 18.30 19.55 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 1/2011 1. Kokousaika 26.1.2011 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU

KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Turussa 10.10.2005 KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Palkkausuudistuksen tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja hyviin työsuorituksiin motivoiva palkkausjärjestelmä. Uudistuvan

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot