kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Määttänen Petra jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra, poistui klo Ijäs Antti vt. kirkkoherra, saapui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Kaituri Heli varajäsen Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja Hellstén Jorma kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 621 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 623 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 624 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 625 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Määttänen ja Juha Nappu. 626 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 4/2009 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 6/2009 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös seurakuntaneuvosto on valinnut Henrikinseurakunnan II kappalaisen virkaan pastori Toni Pätsin, palkkaus % + vuosisidonnainen palkanosa.

3 Turun tuomiokirkon reliikkien tutkimustyö Kirkkoneuvoston puheenjohtaja oli kutsunut professori Jussi-Pekka Taavitsaisen selostamaan kirkkoneuvostolle Turun tuomiokirkon reliikkien tutkimustyön vaiheita. Taavitsainen esitteli reliikeille tehtyjen ikämääritysten tuloksia. Tutkimustyö jatkuu edelleen. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 627 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39 / 2009 Yleiskirjeen aiheena on 2010 seurakuntavaalien valtakunnallinen tieto- ja tulospalvelujärjestelmä, vaalikone ja viestintä. 1. Tieto- ja tulospalvelujärjestelmä Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakuntavaalien valtakunnalliseen tietoja tulospalvelujärjestelmään lisätään vaalien tuloksen laskenta. Samalla parannetaan seurakuntien tarvitsemia ehdokas- ja toimielinlistauksia ja seurakuntakohtaisia tilastoja. Näitä tietoja tullaa näyttämään myös julkisen Internetin valtakunnallisessa tulospalvelussa. Seurakuntavaaleissa 2010 on ensimmäistä kertaa äänioikeus 16- ja 17 vuotiailla seurakunnan jäsenillä. Tämän ikäryhmän äänestysaktiivisuus on erityisen mielenkiinnon kohteena. Seurakuntien vaaliluettelotulosteeseen tehdään sarakemerkinnät tähän ikäryhmään kuuluvien kohdalle ja toivotaan, että äänestäneiden määrät lasketaan tästä ikäryhmästä erikseen. Valtakunnallinen tieto saadaan tietojärjestelmään tallennuksen kautta. 2. Vaalikone Kirkkohallitus hankkii seurakuntien käyttöön yhteisen vaalikoneen käyttöoikeuden. Seurakunnille ei tule vaalikoneen lisenssikustannuksia, mutta käyttöön liittyvät työt kuuluvat seurakunnille. Yksityiskohtaiset tehtävät ja mahdolliset tukipalvelun kustannukset selviävät vaalikoneen hankintakilpailun jälkeen keväällä 2010.

4 Hiippakunnallisissa vaalineuvontatilaisuuksissa on oma osuutensa tietojärjestelmän käytöstä. Näihin mukaan toivotaan erityisesti niitä henkilöitä, jotka vastaavat ja käytännössä tekevät vaalien tietojen tallennusta ja tuloksen laskentaa. Tilaisuuksien esittelyt löytyvät kirkon henkilöstökoulutuskalenterista: tai Sivustolle tuotetaan seurakuntavaaleihin liittyvää aineistoa. 3. Vaaliviestintä Valtakunnallinen julkisuuskampanja Ensimmäisen kerta Första gången rakentaa vaalien yhteisen sanoman ja yhtenäisen ilmeen. Konsepti toimii sekä ehdokasasetteluvaiheessa että itse vaalikampanjan aikana samalla viestillä. verkkosivulta löytyy vaaliviestintäsuunnitelma, joka antaa työkaluja paikalliseen vaalityöhön. Joulukuun puolivälissä sivustolta löytyy kampanjailmeellä varustettuja printtipohjia. Vaalien onnistumiseksi on julkisuuskampanjan lisäksi tärkeätä paikallisseurakuntien oma aktiivisuus. On suositeltavaa, että jokainen äänestäjä ja ainakin ensimmäistä kertaa äänestävä saa henkilökohtaisen vaalikirjeen. Kirjelomakkeen ja kuoren suunnittelusta vastaa kirkkohallitus noudattaen julkisuuskampanjan visuaalista ilmettä. Seurakunnat suunnittelevat itse kirjeen sisällön ja tilaavat sen suoraan palvelujen tarjoajalta. Ehdokaslistojen on oltava valmiita ja se mahdollistaa vaalikirjeen mukana lähetettävän kuvallisen ehdokasesitteen. Kirkkohallitus neuvottelee Itella Oyj:n ja Vidois Oy:n kanssa kehyssopimuksen henkilökohtaisten äänioikeusilmoitusten lähettämisestä. Sopimus julkaistaan myöhemmin erikseen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 39 / 2009 ja lähettää sen tiedoksi tiedotustoimistolle, keskusrekisterin johtajalle, hallintojohtajalle ja vaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 628 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 41 / 2009 Yleiskirjeessä annetaan ohjeita vuosittaisten väestö- ja toimintatilastojen A1 A6 täyttämiseen. Tilastolomakkeet ovat seuraavat:

5 A1 Väestömuutokset A2 Avioliitot A3 Yleinen seurakuntatyö A4 Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö A5 Diakonia A6 Lähetys Lomakepohjat ovat KIRKKO-verkon intrassa osoitteessa: Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Seurakunnat ovat saaneet yleiskirjeen suoraan kirkkohallituksesta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 41 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi keskusrekisteriin, kasvatusasiain keskukseen, diakoniakeskukseen, lähetyssihteerille ja taloustoimistoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 629 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 43 / 2009 Kirkon yleisen jäsentietojärjestelmän eli Kirjurin rakentaminen etenee suunnitellusti. Tavoitteena on, että Kirjuri korvaa seurakuntien käytössä tällä hetkellä olevat jäsentietojärjestelmät vuoden 2011 alussa. Yleiskirjeessä kerrotaan seurakuntien kannalta keskeisistä toimenpiteistä ja ajankohdista, jotka vuosina 2009 ja 2010 liittyvät kirjurin käyttöönottoon valmistautumiseen. Tämän yleiskirjeen asioita on käsitelty myös keväällä 2009 järjestetyillä hiippakunnallisilla IT-päivillä. Ennen nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokantojen siirtämistä Kirjurin pohjatiedoksi toteutetaan vielä marras-joulukuussa 2009 ja maalishuhtikuussa 2010 valtakunnalliset koekonversiot, joissa kaikki seurakunnat ovat mukana. Marras-joulukuun koekonversion tarkoituksena on testata tietojen siirtymisen onnistumista Kirjuriin. Seurakuntien antamien raporttien perusteella korjataan havaitut puutteet ja virheet konversio-ohjelmassa. Maalis-huhtikuun koekonversion jälkeen osa seurakunnista eli ns. pilottiseurakunnat tulevat jatkamaan Kirjurin käyttöä myös konversion tarkista-

6 misen jälkeen. Pilottiseurakunnat tulevat tallettamaan Kirjuriin samoja tietoja kuin varsinaiseen viralliseen jäsentietojärjestelmäänkin tallennetaan. Tietojen konvertointi tullee viemään kahdesta kolmeen viikkoa, tarkistustyö alkaa pääsiäisen jälkeen ja tarkistukseen on varattu aikaa noin kolme viikkoa. Kirkkohallitus kehottaa miettimään etukäteen työjärjestelyt, lomien sijoittelu ja mahdollisen lisätyövoiman tarpeen, jotta tarkistustyö saadaan määräajassa tehdyksi. Jäsentietojärjestelmän tietoja käytetään hyväksi myös muissa seurakuntien käyttämissä tietojärjestelmissä. Tähän tietoliikenteeseen liittyviä yleisiä rajapintoja pilotoidaan keväällä 2010 joidenkin seurakuntien kanssa erikseen sopien. Yleiskirjeessä seurakuntia kehotetaan huolehtimaan ajoissa nykyistä jäsentietojärjestelmäänsä koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Kirjuri tullaan ottamaan käyttöön seurakunnan virallisena jäsentietojärjestelmänä vuoden 2011 alussa. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunta voi tallettaa sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja oman alueensa maakunta-arkistoon. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevaksi tarkoitetun kirkkojärjestyksen muutoksen vuoksi tilanne muuttuu siten, että arkistolaitokseen voidaan tallettaa myös nuorempia kirkonkirjoja ja perhelehtiä, jotka on digitoitu. Arkistolaitoksesta tulee lähitulevaisuudessa seurakunnille kysely, aikooko seurakunta käyttää talletusmahdollisuutta. Yleiskirjeessään 15/2008 kirkkohallitus on antanut ohjeet kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnista. Maaliskuussa 2010 järjestetään jokaisessa hiippakunnassa Kirjuri-päivä, jossa käydään läpi Kirjurin käyttöönottoon liittyviä tehtäviä ja aikatauluja. Turun arkkihiippakunta järjestää tilaisuuden Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on jäsenenä KITKE-järjestelmän käyttöönottoa suunnittelevassa ja ohjaavassa johtoryhmässä. Hänen mukaansa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä ollaan aikataulussa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 43/2009. Yleiskirje lähetetään tiedoksi keskusrekisterin johtajalle, atk-päällikölle ja digityöryhmälle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A15/ Kirkon alan työolobarometri 2009 Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa, että Tilastokeskus toteuttaa Kirkkohallituksen ja Työturvallisuuskeskuksen tilauksesta Kirkon alan työolobarometri 2009 tutkimuksen. Haastattelut tehdään välisenä aikana. Kirkon työmarkkinalaitos toivoo myönteistä suhtautumista haastatteluun osallistumiseen. Vastaavia tutkimuksia on tehty joka toinen vuosi vuodesta 2001 lähtien. Tutkimukseen valitut 600 henkilöä on poimittu satunnaisotannalla Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelussuhderekisteristä. Tutkimuksen tulokset ovat maaliskuun 2010 jälkeen luettavissa Kirkkohallituksen ja Työturvallisuuskeskuksen Internet-sivuilta. 2. Tykyhelmi, 13. työhyvinvointisymposium Kuopiossa Kuopiossa järjestetään Tykyhelmi 13. työhyvinvointisymposium. Se on ensimmäinen koko julkishallinnolle tarkoitettu työhyvinvointitilaisuus. Myös seurakuntien johdon ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toivotaan osallistuvan tilaisuuteen. Se tarjoaa ajankohtaisen näkökulman julkishallinnon henkilöstön työhyvinvoinnin kysymyksiin. Ohjelma ja ilmoittautumislomake osoitteessa Viimeinen ilmoittautumispäivä on Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A15/2009 ja lähettää yleiskirjeen tiedoksi työympäristötoimikunnalle työhyvinvointisymposiumin osalta. Ilmoitus työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 631 ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki annetaan hopeisena hopearistein 20 vuoden palveluksesta, hopeisena kultaristein 30 vuoden palveluksesta ja kokonaan kultaisena 40 vuoden palveluksesta. Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja. Ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki myönnetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien palveluksessa olevalle henkilölle 2 :ssä mainitun palvelusajan perusteella, jolloin palvelusajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut

8 ) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitettyjen seurakuntien palveluksessa. Vuoden 2009 loppuun laskettujen palvelusaikojen perusteella ansiomerkkien saajat ovat seuraavat: työnjohtaja Jarmo Aalto vahtimestari-talonmies Leena Kolkkanen erityisammattimies Antti Matinen yhteiskunnallisen työn pastori Sakari Ojanen toimistosihteeri Kirsti Arjola toimistosihteeri Riitta Alakurtti toimistosihteeri Aira Eloranta seurakuntasihteeri Katriina Helala nuorisotyönohjaaja Sirpa Hiltunen kappalainen Anna-Kaisa Kallio vastaanottosihteeri Päivi Laakio kanttori Riikka Lautjärvi vahtimestari-krematorionhoitaja Jarmo Myllymäki vahtimestari-siivooja Tarja Myllymäki maalari Jarmo Mäkiö perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala kappalainen Seppo Riihimäki suntio Marianne Tammilehto siivooja Marjatta Tuominen lastenohjaaja Pia Tuominen suntio-talonmies Timo Vesala ylivahtimestari Lasse Viitanen 40 v 30 v 30 v 30 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v 20 v Kirkkoherroja ja hallintokuntien johtajia pyydetään tarkistamaan luettelo ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista kirkkoneuvoston sihteerille. Ansiomerkkien jaon suorittavat tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Ansiomerkit on jaettu Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa tammikuun alussa. Johtoryhmän esitys ansiomerkkien jakopäiväksi ilmoitetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy merkkien saajat edellä olevan luettelon mukaan. Samalla päätetään, että ansiomerkkien jakotilaisuus pidetään Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa kokouksessa ilmoitettavana päivänä.

9 Tilaisuuteen kutsutaan ansiomerkkien saajien lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat ja niiden työpisteiden johtajat, joiden alaisina on ansiomerkkien saajia. Ansiomerkkien jakajina toimivat tuomiorovasti Rauno Heikola ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Tilaisuudessa järjestettävän kahvitarjoilun kulut suoritetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus ansiomerkkien saajille, ao. esimiehille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle, kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoneuvoston jäsenille, hallintojohtajalle, toimitalon vahtimestarille, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja totesi, että tilaisuuden ajankohta päätetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa hyväksyttiin. 632 N TILINTARKASTAJIEN VALINTA Korkeimman hallinto-oikeuden kumottua antamallaan päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston päätöksen KPMG Kunta Oy:n ym. valinnasta seurakuntayhtymän tilintarkastajiksi, tilintarkastus järjestyi 2008 tilikauden tarkastuksen osalta siten, että varatilintarkastajat Pentti Leppänen, KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen, HTM, sekä KTM Teija Seppänen suorittivat tarkastuksen keväällä Taloussäännön mukaan hallinnon ja talouden tarkastusta toimittamaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan varten kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla KHT-, KTM- tai JHTT- tilintarkastaja tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun kuin seurakuntayhtymän seurakunnan jäseniä. Kun tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä valtuustokaudeksi, ei uutta kilpailutusta kesken valtuustokauden ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Sen vuoksi esitetään, että seurakuntayhtymän tilintarkastuksen vuosilta 2009 ja 2010 suorittavat varsinaisina tilintarkastajina Pentti Leppänen, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen sekä Teija Seppänen. Valittavat ovat kaikki seurakuntayhtymän seurakuntien jäseniä. Uusiksi varatilintarkastajiksi jäljellä oleville vuosille 2009 ja 2010 valitaan Kauko Lehtonen, KHT, KTL Asta Manner sekä Osmo Soinio, KHT. Vara-

10 tilintarkastajista Manner on Rymättylän seurakunnan jäsen ja muut ovat seurakuntayhtymän seurakuntien jäseniä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi vuosille 2009 ja 2010 valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset tilintarkastajat Pentti Leppänen, KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen, HTM, sekä KTM Teija Seppänen. varatilintarkastajat Kauko Lehtonen, KHT, KTL Asta Manner sekä Osmo Soinio, KHT. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 633 TALOUSTOIMISTON HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Seurakuntayhtymän palkkatoimistossa on ollut kaksi palkkakirjanpitäjän virkaa ja henkilöstösihteerin virka henkilöstösihteeri Mirja Mattila irtisanoutui tehtävästään ja siirtyi hoitamaan osa-aikaisen toimistovirkailijan tehtävää. Palkkatoimistossa on lisäksi keväästä alkaen työskennellyt Piikkiön seurakunnan toimistosihteerin tehtäviä aikaisemmin hoitanut Anne Kallioniemi. Palkkatoimisto on viimeisinä vuosina joutunut paneutumaan uuden palkkausjärjestelmän rakentamiseen sekä kasvaneeseen henkilöstöraportointiin. Työ jatkuu, kun harkinnanvarainen palkanosa tulee käyttöön lähivuosina. Valmistelutyö on jo alkanut. Tämän vuoksi palkkatoimiston selviytyminen töistään edellyttää sen henkilövahvuuden pitämistä ennallaan ja myös henkilöstösihteerin paikan täyttämistä. Palkkatoimistossa käytyjen keskustelujen jälkeen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on päätynyt esittämään, että avoimeksi tulleeseen henkilöstösihteerin virkaan valittaisiin virkaa haettavaksi julistamatta nykyinen palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti. Minna Himberg ja Anne Kallioniemi ovat ilmoittaneet, etteivät ole halukkaita siirtymään henkilöstösihteerin virkaan.

11 Seurakuntayhtymän virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta tietyin perustein. Yksi näistä perusteista on erityisen painava syy. Tässä tapauksessa henkilöstösihteerin tehtävien hoitajan täytyy olla perillä sekä seurakuntien palkanlaskennasta mutta myös omaa seurakuntayhtymää koskevasta palkkausjärjestelmän valmistelutyöstä ja sen perusteista. Palkkatoimiston virkojen kelpoisuusehtoina on tradenomin tai merkonomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Nykyisistä työntekijöistä ainoastaan Himbergillä ja Karhilahdella on hallintoviraston johtosäännön mukainen henkilöstösihteerin virkaan vaadittava tutkinto. Karhilahti on hoitanut ovo-järjestelyin osan henkilöstösihteerin virkaan liittyvistä tehtävistä varsinaisen viranhaltijan poissaolojen aikana pitkiä jaksoja vuosina 2008 sekä Kirkkoneuvosto päättää valita henkilöstösihteerin virkaan merkonomi Pirjo Karhilahden lukien. Viran vaativuusryhmä on %. Ilmoitus Pirjo Karhilahdelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 634 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN NINA TULOSELLE Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Anja Räty jää eläkkeelle alkaen. Uusi viranhaltija aloittaa tehtävässään Diakoniakeskuksessa on sovittu vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävien huolehtimisesta siten, että vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulonen hoitaa joulukuussa oman viran ohella myös tarpeelliset toiminnanohjaajan tehtävät. Näitä tehtäviä ovat Poijun vapaaehtoistyön organisointi, vanhainkotien lähimmäisvapaaehtoistyön organisointi, kotina asuvien vanhusten lähimmäisvapaaehtoistyön organisointi, avunvälityspäivystyksen organisointi ja ulkoiluystäviin liittyvän vapaaehtoistyön organisointi. Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen arvion mukaan hoidettavat tehtävät kattavat noin 80 % vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävästä. Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa toimivaltaisen viranomaisen päättämä kohtuullinen korvaus. Sopimus ei sisällä määräyksiä kohtuullisen korvauksen suuruudesta tai sen määräytymisperusteista. Tämä kuvastaa sopimuksen linjaa siitä, että palkoista ja sen kaltaisista korvauksista päätetään paikallisesti. Seurakuntayhtymässä noudatetaan kohtuullisen korvauksen määrittämisessä kaikille työntekijöille yhtäläisin perustein vanhan virkaehtosopimuksen pohjalle luotua ohjeistusta, jonka johtoryhmä on hyväksynyt vuonna 2006.

12 Sen mukaan, kun viranhaltija erikseen määrätään muun kuin vuosiloman aikana hoitamaan omien tehtävien ohella toisen tehtäviä, hänelle voidaan maksaa yli 2 viikkoa kestäneen toisen tehtävän hoidon ajalta enintään 35 %:n palkkio hoidettavan viran hinnoitteluryhmän palkkaluokkien asteikon alimman palkan peruspalkasta. Ovo-palkkion suuruus määräytyy lisätehtävien määrän ja vaativuuden sekä keston perusteella. Palkkio maksetaan määräyksen alusta lukien. Ohjeistuksen mukaan milloin toisen tehtävien hoitaminen oman viran ohella kestää 4-5 viikkoa, on ovo-korvauksen suuruus normaalitapauksessa 5-20 %. Nina Tulonen tekee oman viran ohella vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtävistä noin 80 %. Hoidettavat tehtävät vastaavat vaativuudeltaan Tulosen oman viran tehtäviä. Mainittakoon vielä, että Nina Tulonen on hoitanut vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan tehtäviä jo alkaen, jolloin Anja Räty jäi ennen eläkkeelle jäämistään vuosilomalle. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle maksetaan ajalta vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan viran tehtävien hoitamisesta oman virkansa ohella korvaus, joka on suuruudeltaan 15 % vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan viran vaativuusryhmän (502) vähimmäispalkasta (2.064,44 euroa). Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Nina Tulonen, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 635 PALVELUKOORDINAATTORIN VIRAN KELPOISUUSVAATIMUSTEN MUUTTAMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan palvelukoordinaattorin viran diakoniakeskukseen alkaen. Palvelukoordinaattorin virka on sijoitettu diakoniakeskuksen Karderoopiin, jossa asiakkaille annetaan vaateapua ja muuta sosiaalista tukea. Palvelukoordinaattorin tehtävät ovat seuraavat: Suunnitella ja kehittää yhdessä vaateavun työntekijän sekä vapaaehtoisten kanssa diakonian vaateapua sekä Karderoopin toimintaa. Kohdata ja tukea Karderoopin asiakkaita osallistavin ja yhteisöllisin työmenetelmin sekä opastaa heitä yhteiskunnan lakisääteisen tuen saamisessa. Yhteistyössä seurakuntien ja diakoniakeskuksen työntekijöiden kanssa kehittää seurakuntayhtymässä tapahtuvaa taloudellista auttamista sekä

13 lisätä ja pitää yllä diakonia-työssä sosiaalialaan liittyvää lainsäädännön tuntemusta. Verkostoitua ja kehittää yhteistyötä Turun ja Kaarinan kaupunkien sosiaalitoimen ja alan muiden toimijoiden kanssa sekä ottaa osaa mahdollisiin yhteistyöprojekteihin. Suorittaa diakoniajohtajan ja diakoniatyön johtokunnan antamat muut tehtävät. Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan palvelukoordinaattorin virkaan Sari Myllymäen. Myllymäki aloitti tehtävässään Nyt Myllymäki on irtisanoutunut virastaan alkaen. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että se 1) julistaa palvelukoordinaattorin viran auki ja, että 2) se muuttaa palvelukoordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksen siten, että kelpoinen virkaan on diakonian virkatutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi johtokunta on päättänyt nimittää työryhmän Merja Nurmio, Hannu Hurme, Hannu Kallio, Mervi Salin-Inkinen ja Hannu Suihkonen hoitamaan täyttöprosessia ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstö johtokunnalle. Palvelukoordinaattorin viran voimassa oleva kelpoisuusehtona on diakonia virkatutkinto tai sosionomi AMK ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä työkokemus. Viran viime täytön yhteydessä saatujen kokemusten mukaan sosionomi AMK tutkinto rajaa hakijoita liikaa. Esimerkiksi vanhan sosiaaliohjaajan tutkinnon suorittaneet eivät ole kelpoisuusvaatimuksen mukaan päteviä hakemaan virkaa. Viran toimenkuvassa painottuvat myös sosiaalityön ja sosiaalialaan liittyvät lainsäädännön tuntemus. Jotta viran haussa taattaisiin laajemmin pätevien hakijoiden saatavuus, tulisi viran kelpoisuusvaatimusta laajentaa. Diakoniakeskuksen muissa vastaavissa viroissa ja tehtävissä (vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja, vanhustyön toiminnanohjaaja) kelpoisuusvaatimuksena on diakonian virkatutkinto tai muu soveltuva tutkinto tai koulutus. Vastaava kelpoisuusvaatimus olisi tarpeellinen myös palvelukoordinaattorin virassa. Koska palvelukoordinaattorin virka on nyt vailla viranhaltijaa ja sitä ollaan julistamassa haettavaksi, on nyt sopiva aika tehdä muutos viran kelpoisuusehtoihin. Kelpoisuusehtojen määrittäminen kuuluu seurakuntayhtymässä kirkkovaltuuston toimivaltaan. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään Tästä syystä kirkkoneuvosto voi tässä vaiheessa julistaa palvelukoordinaattorin viran auki ehdollisesti sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy viran kelpoisuusehdon muutoksen. Virka voidaan julistaa auki kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Valmistelija: lakimies Mia Fager

14 Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että Sari Myllymäki on irtisanoutunut palvelukoordinaattorin virasta alkaen; 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa diakoniakeskuksen palvelukoordinaattorin viran kelpoisuusehdon seuraavaksi: Palveluskoordinaattorin viran kelpoisuusehtona on diakonian virkatutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä työkokemus, sekä 3) julistaa palvelukoordinaattorin viran haettavaksi muutetulla kelpoisuusehdolla sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy viran kelpoisuusehdon muutoksen. Virka voidaan julistaa auki kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Palvelukoordinaattorin viran palkkaus on %. Samalla kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan virantäyttöprosessia siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Tiedoksi kirkkovaltuusto (kohta 2), Hannu Suihkonen, taloustoimisto, henkilöstörekisterin pitäjä, Mia Fager ja ohjesääntötoimikunta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 636 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRKAVAPAUSANOMUS Kasvatusasiainkeskuksen lapsityön johtaja Kaisa Rantala anoo päivätyllä kirjeellään virkavapautta ajalle toimiakseen kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorina. Kaisa Rantala on syksystä 2008 lähtien toiminut kirkollisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen yhteisen hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankekoordinaattorina. Kaisa Rantala sai vuonna 2008 kutsun toimia seurakunnallisten palvelujärjestöjen ja suunnitelmien mukaan pitkälti opetusministeriön rahoituksen varassa toteutettavan lapsen oikeuksia edistävän Yhdessä olemme enemmän projektin projektivastaavana. Hanke perustuu vuosittain tehtävään rahoituspäätökseen, mutta sen on tarkoituksena jatkua jopa vuoden 2011 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on vahvistaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja Lasten oikeuksien päivän

15 vuosittaista viettoa. Tavoitteen saavuttamiseksi seurakunnalliset palvelujärjestöt, Nuorten Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry ja Suomen Lähetysseura ry ovat käynnistäneet vuosille ajoittuvan hankkeen Tyttöjen ja poikien oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet kirkossa. Hankkeen toiminnot liittyvät neljään aihepiiriin: YK:n lastenoikeuksien sopimuksen 20- vuotisjuhla 2009, seurakuntavaalit 2010, lapsivaikutusten arvioinnin liittäminen kirkolliseen ja muuhun lainsäädäntöön sekä rakentava uskontodialogi osana hyvinvoivan Suomen rakentamista. Kirkkoneuvosto on ja myöntänyt Kaisa Rantalalle virkavapautta ajoille ja Kirkkoneuvosto on lisäksi todennut aikaisemmassa päätöksessään, että se suhtautuu myönteisesti projektin mukaisen virkavapauden myöhempään hoitamiseen. Kaisa Rantalan lähtiessä syksyllä 2008 projektin työntekijäksi oli tiedossa, että kolmivuotiseksi suunniteltu hanke on Opetusministeriön rahoittama ja tästä johtuen rahoitus varmistuu vain vuodeksi kerrallaan siten, että lopullinen rahoituspäätös saadaan vasta kunkin vuoden helmi-maaliskuun kuluessa. Vuoden 2010 rahoituspäätöstä odotetaan maaliskuussa Virkavapautta myönnettäessä otettiin kuitenkin periaatteellisesti myönteinen kanta siihen, että Rantalan virkavapaus voi kestää kolme vuotta mallilla Rahoitustavan vuoksi virkavapauksien myöntäminen on jossain määrin hankalaa, koska Rantalan työsuhteen turvaamiseksi siinä tapauksessa, että hanke ei saakaan opetusministeriön rahoitusta, tulee virkavapauspäätös tehdä ehdollisena. Ehdollinen päätös ja mahdollinen kielteinen rahoituspäätös vaikuttavat samalla sijaisten työsuhteen kestoon, joka siis uuden virkavapaajakson aikana voi vaihdella kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Tällä hetkellä sijaisuudet ovat hoidossa ja niiden jatkaminen virkavapauden mahdollistamiseksi on mahdollista. Mikäli siis rahoitus järjestyy, nykyiset henkilöstöjärjestelyt takaavat hyvin ja ilman häiriöitä varhaiskasvatuksen yksikön toiminnan Rantalan jatketun virkavapaan aikana. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt säännön harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä. Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla tarkoitetaan vapaita, joiden myöntäminen ei perustu lainsäädäntöön tai Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Säännön mukaan harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle. Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. Kaisa Rantalan virkavapausanomuksen perusteena on kirkon erityinen tehtävä ja siihen voidaan myöntää virkavapautta yli yhden vuoden.

16 Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että se myöntää Kaisa Rantalalle tämän anomuksen mukaisesti virkavapaata ajalle Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtaja Kaisa Rantalalle virkavapautta Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa hankkeen hankekoordinaattorin tehtävien hoitamiseksi ajalle , edellyttäen, että opetusministeriö myöntää hankkeelle samalle ajalle rahoituksen. Tiedoksi Kaisa Rantala, kasvatustoimen johtaja ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 637 LAPSITYÖN JOHTAJA KAISA RANTALAN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa käsitellyt asian Lapsityön johtaja Kaisa Rantalan virkavapausanomus. Mikäli kirkkoneuvosto on päättänyt asian esityksen mukaisesti, päätöksestä seuraa sijaisen nimittämisen tarve. Lapsityönjohtaja Kaisa Rantalan sijaisena on alkaen toiminut lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Kasvatusasiain keskuksen lapsityön yksikön toiminnan häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi on parasta, että Kaisa Rantalan uuden virkavapauden aikana sijaiseksi nimitetään edelleen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen. Kirkkoneuvoston päätöksestä tulee käydä ilmi, että Salminen nimitetään Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle edellyttäen, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu. Kirkkoneuvosto on nimittänyt Jaanet Salmisen kasvatusasiainkeskuksen lapsityönohjaajan virkaan. Ennen Salmisen nimittämistä Rantalan viransijaiseksi kirkkoneuvoston tulee myöntää Salmiselle virkavapautta lapsityönohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää

17 ) myöntää lapsityönohjaaja Jaanet Salmiselle virkavapautta lapsityön ohjaajan virasta ajalle lapsityön johtajan tehtävien hoitamiseksi sillä edellytyksellä, että Kaisa Rantalan virkavapaus myönnetään ja se toteutuu; 2) nimittää lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (vaativuusryhmä %, koska ei tee kaikkia viran tehtäviä) edellyttäen, että Kaisa Rantalan edellisessä pykälässä käsitelty virkavapaus opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja toteutuu. Tiedoksi Jaanet Salminen, Hannu Hurme ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 638 LAPSITYÖNOHJAAJA JAANET SALMISEN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa käsitellyt asian Lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaisen valinta. Mikäli kirkkoneuvosto on päättänyt asian esityksen mukaisesti, päätöksestä seuraa sijaisen nimittämisen tarve. Päätöksellä lapsityön johtajan sijaiseksi on nimitetty lapsityönohjaaja Jaanet Salminen. Päätöksestä aiheutuu tarve nimittää sijainen lapsityönohjaajan virkaan. Lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen sijaisena on alkaen toiminut KM Jonna Kesäläinen. Kasvatusasiain keskuksen lapsityön yksikön toiminnan häiriöttömän jatkumisen turvaamiseksi on parasta, että Jaanet Salmisen uuden virkavapauden aikana sijaiseksi nimitetään edelleen Jonna Kesäläinen. Kirkkoneuvoston päätöksestä tulee käydä ilmi, että Kesäläinen nimitetään Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen virkavapaudet toteutuvat. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää nimittää Jonna Kesäläinen lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen viransijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin edellyttäen, että Kaisa Rantalan ja Jaanet Salmisen edellisissä pykälissä käsitellyt virkavapaudet opetusministeriön hankerahoituksen varmistuttua myönnetään ja ne toteutuvat. Tiedoksi Jonna Kesäläinen, Hannu Hurme ja taloustoimisto.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 639 ANNE PEEDUN ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ Keskusrekisterin toimistosihteeri Anne Peedu anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta seuraavaa: Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa-aikatyötä alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Työaikani tulisi olemaan 24 tuntia viikossa (66 % normaalista työajasta). Turussa Anne Peedu toimistosihteeri Seurakuntayhtymässä on noudatettu myönteistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa työntekijöiden anoessa työaikajoustoja, esimerkiksi osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Anne Peedu tulee tekemään lyhennettyä työaikaa siten, että hän on työssä joka viikko ja työpäivä. Keskusrekisterin johtaja Jouko Rätyn mukaan Peedulle myönnettävä oikeus osaaikatyöhön ei aiheuta sijaistarvetta keskusrekisteriin.. Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty puoltaa anomusta. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Anne Peedulle oikeuden siirtyä osa-aikatyöhön alkaen edellytyksellä, että hänelle myönnetään samasta ajankohdasta lukien osa-aikaeläke. Anne Peedun työaika on samasta ajankohdasta lukien 24 tuntia viikossa ja palkka 66 % täydestä palkasta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Anne Peedu, Jouko Räty, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

19 SAIRAALASIELUNHOIDON SIJAISJÄRJESTELY on kokouksessaan julistanut sairaalasielunhoitajan viran auki lukien Sakari Hartikaisen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Viran täyttö on edelleen kesken. Sairaalapastori Eija Mäkinen toimii tällä hetkellä sairaalapastori Sakari Hernbergin osa-aikaeläkkeen tekijänä 40 %:n työajalla. Lisäksi hän toimii sairaalapastori Sakari Hartikaisen osa-aikaeläkkeen tekijänä 50 %:n työajalla Hartikaisen eläkkeelle jäämiseen asti. Avoinna olevaa virkaa ei saada täytetyksi mennessä. Tästä johtuen johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle esittää kirkkoneuvostolle, että Eija Mäkisen työmäärää nostetaan alkaen 100 %:ksi siihen asti, kunnes avoinna oleva sairaalasielunhoitajan virka saadaan täytetyksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt valita Eija Mäkisen määräaikaiseen, osa-aikaiseen (50 %) sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen alkaen siihen saakka, kunnes sairaalapastori Sakari Hartikaisen oikeus osa-aikaeläkkeeseen lakkaa. Tämä sijaisuus lakkaa lukien. Ko. päivästä lukien Eija Mäkisen työmäärä on 40 %. Hänet voidaan nimittää hoitamaan avoinna olevaa sairaalasielunhoitajan virkaa 60 % kunnes virka vakituisesti täytetään. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää valita sairaalapastori Eija Mäkisen hoitamaan avoinna olevaa sairaalasieluhoitajan virkaa 60 %:sesti alkaen siihen saakka, kunnes virka vakituisesti täytetään. Tiedoksi Eija Mäkinen, tuomiokapituli, Hilkka Kakko-Helle, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 641 DIAKONIAKESKUKSEN VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJAN VIRKAAN VALI- TUN TERVEYDENTILATODISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaisa Lundénin vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virkaan alkaen tai sopimuksen mukaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

20 Kaisa Lundén on toimittanut hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaalista ei ole määräpäivään mennessä tehty oikaisuvaatimusta, joten vaali on lainvoimainen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee Kaisa Lundénin toimittaman terveydentilatodistuksen saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virkaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedoksi Kaisa Lundén, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 642 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PASTORIN VIRKAAN VALITUN TERVEYDENTILATODIS- TUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan pastori Petri Laitisen yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan alkaen tai sopimuksen mukaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Petri Laitinen on toimittanut hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaalista ei ole määräpäivään mennessä tehty oikaisuvaatimusta, joten vaali on lainvoimainen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee Petri Laitisen toimittaman terveydentilatodistuksen saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedoksi Petri Laitinen, Hannu Suihkonen ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 643 ANNE KALLIONIEMEN VALINTA PALKKAKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään alkaen, sijoitettiin kaikki Piikkiön seurakunnan työntekijät seura-

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot