Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi"

Transkriptio

1 Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle 2013

2 Kotihoidon asiakkaat voivat saada kotihoidon säännöllistä tai tilapäistä palvelua tai tukipalvelua. Tilapäiseen kotihoitoon on käytössä myös palveluseteli. Palvelut kohdennetaan Forssan kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamien kriteerien ( ) mukaisesti asiakaan palveluntarvetta jatkuvasti arvioiden. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille on nimetty omahoitaja, joka huolehtii asiakkaasta kokonaisvaltaisesti. Toiminta-ajatus Forssan kaupungin kotihoito tuottaa asiakaslähtöisiä, kuntouttavia ja kotona asumista tukevia palveluja asiakkaille. Kohderyhmä Kotihoidon palvelut kohdennetaan eniten hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa tarvitseville kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille. Suurin osa asiakaskunnasta muodostuu ikäihmisistä. Heidän toimintakykynsä on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumisensa tueksi henkilökohtaista apua joko säännöllisesti tai tilapäisesti asiakkaan tarpeista johtuen. Tavoite Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden huomioiminen yksilöllisesti, hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman pohjalta. Palvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja omia voimavaroja siten, että hän selviytyy palvelujen turvin omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan kanssa sovituilla ehdoilla toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntoutumista edistävällä työotteella. Yhteistyö on tiivistä muiden kotihoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Palvelut toteutetaan kaikkina viikonpäivinä ja ympärivuorokautisesti. Palvelut Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotiin annettavia hoivan- ja huolenpidon palveluita, sairaanhoitopalveluja sekä kotiutustiimin palveluja. Kotihoito on tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäisessä kotihoidossa avun tarve on harvemmin kuin kerran viikossa tai sen kesto on enintään kaksi kuukautta. Kotiutustiimin palvelut kohdistuvat lyhyeen, enintään kahden viikon mittaiseen hoitoon ja hoivaan kotiutusvaiheessa. Säännöllinen kotihoito on useammin kuin kerran viikossa tapahtuvaa, jatkuvaa ja pitkäkestoista. Palvelutarpeen kartoitus ja ohjautuminen Asiakkaan palvelutarpeen kartoittaa kotihoidon henkilökunta. Päätöksen palveluista tekee kotihoidon ohjaaja. Hoidon toteutus tapahtuu hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa selvitetään asiakkaan toimintakyky, voimavarat, asumisolosuhteet, sairaudet, sosiaalinen verkosto ja sosiaalietuudet. Toimintakykyä ja hoitoisuutta arvioidaan Rava mittarilla. Tarvittaessa asiakkaalle tehdään MMSE, MNA ja arjessa selviytymisen profiili sekä muita toimintakykyä kartoittavia mittauksia. HOITO-, HOIVA- JA HUOLENPITOPALVELUT

3 Henkilökohtainen avustaminen ja hygienia Avustaminen henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja pukeutumisessa. Palveluun kuuluvat esim. aamu- ja iltatoimissa avustaminen mm. päivittäisissä pikkupesuissa avustaminen, suun hoito, ihon hoito, parranajo, vuoteen petaus ja annoskohtaisten lääkkeiden antaminen. Pukeutumisessa ja riisuuntumisessa avustaminen WC toiminnoissa avustaminen ja tarvittaessa vaippahuolto Puettavien apuvälineiden käytössä avustaminen mm. tukiliivit, -sukat ja sidokset. Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen kerran viikossa. Kylvetyksen yhteydessä on myös ihon perusrasvaus, parranajo, hiusten hoito sekä kynsien leikkaus. Samalla tarkistetaan ihon ja jalkojen kunto. Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Riittävän ravinnon saannin ja painon seuranta Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä valmiin ruoan lämmittämisestä. Aterioiden tarjolle laittaminen ja ruokailussa avustaminen Mikäli asiakas ei pysty itse valmistamaan aterioitaan tai asiakkaan ravitsemuksellinen tila sitä edellyttää, myönnetään hänelle tukipalveluna kotiin kuljetettu ateria. KODINHOITO Siistiminen ja pyykinpesu Käyntien yhteydessä kodin tilannesiisteydestä huolehtiminen ja seuranta. Jos asiakas ei itse ohjattunakaan kykene pesemään astioita, siistimään ruokailuja keittiön työtasoja ja viemään roskia ulos, niin kotihoidon työntekijä tekee sen. Vuodevaatehygieniasta huolehtiminen, lakanoiden ja tyynyliinojen vaihto kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Pyykinpesu asiakkaan kotona, jos hänellä on oma pesukone. Erityistilanteissa vaihtoehtona on vaatteiden pesu Tyykihovin palvelukeskuksessa. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, pyykinpesukone voidaan jättää käyntiin. SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Sairaanhoidolliset tehtävät toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan terveydentilaa seurataan, oireita tarkkaillaan ja tarvittaessa otetaan yhteys omalääkäriin.

4 Lääkehoito Palveluna tarjotaan turvallista, lääkehoitosuunnitelmaan perustuvaa lääkehoitoa. Lääkehoidon toteutus, avustaminen ja seuranta. Jos pelkkä lääkityksen anto vaatii käynnin, asiasta neuvotellaan lääkärin kanssa ja pyritään muuttamaan lääkkeen antoaikaa käyntien yhteyteen. Ensisijaisesti asiakas ottaa lääkkeet itse. Tarvittaessa käytettävien lääkkeiden ja hankkiminen apteekista. Reseptien uusimisesta huolehtiminen ja tarvittaessa apteekin annospussijakelun järjestäminen. Kaikki lääkejaot pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Asiakas tekee sopimuksen valitsemansa apteekin kanssa. Mikäli ei ole mahdollista toteuttaa asiakkaan lääkehoitoa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluna (esim. lääkkeet eivät sovellu siihen), lääkkeet jaetaan dosettiin. Ensisijaisesti lääkkeet säilytetään asiakkaan luona. Suositellaan lukollisen lääkekaapin hankintaa asiakkaan kotiin. Erityishoidot Verinäytteiden otto, haavojen hoito, hakasten / ompeleiden poistot, korvahuuhtelut, avannehoidot, dreenien hoidot, katetrin hoidot ja muut sairaanhoitoon liittyvät ja soveltuvat hoitotoimet. Laboratorionäytteiden ottaminen ja kuljettaminen analysoitavaksi ja varmistaminen, että vastaukset tulevat tulkituksi ja asiakas saa jatkohoito-ohjeet. Kotihoito toteuttaa saattohoitoa yhteistyössä osaamiskeskuksen kanssa. Seuranta Terveysneuvonta Lääkärin määräysten toteutumisen varmistaminen ja seuranta esim. asiakkaan terveydentilan seurantaan liittyvät mittaukset (verensokerin ja verenpaineen mittaus). Lääkkeiden vaikutusten ja mahdollisten sivuoireiden seuraaminen ja tiedottaminen lääkärille. Erilaisten oireiden seuraaminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, turvotus ja kivut. Asiakkaan muistin ja henkisen tilan havainnoiminen ja seuraaminen. Tarvittaessa tehdään muistitesti (MMSE) ja ohjataan tarkempiin tutkimuksiin Muut sairaanhoidolliset tehtävät Kausi-influenssarokotuksesta huolehtiminen Yhteydenpito asiakkaan omalääkäriin ja muihin hoitaviin tahoihin sairauden hoitoon liittyvissä asioissa. PALVELUOHJAUS Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa, jolla tarkoitetaan palveluiden yhteensovittamista. Palveluohjauksella kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja.

5 Uudet asiakkaat kotihoitoon otetaan arkisin virka-aikana, vain poikkeustapauksessa muulloin. MUUT TEHTÄVÄT Apuvälineiden tarpeen arviointi ja niiden hankkimisessa avustaminen. Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden kuten vaippojen, diabetes- ja avannetarvikkeiden tarpeen arviointi ja hoitotarvikkeiden saannin järjestäminen. Kauppa-asioinnit, pankki ym. asioinnit hoitaa asiakas, omainen tai hänen edunvalvojansa tai muu lähipiiri. Kotihoito hoitaa asioinnin vain poikkeustapauksissa. Kotihoito ei käsittele rahaa. Puhelimitse tehtävien ajanvarausten ja asiointien hoitaminen. Avustaminen kauppatilausten tekemisessä. Postit haetaan postilaatikosta, ellei asiakas itse siihen kykene. Asiakkaan kanssa ulkoillaan arkisin, kotihoidon työtilanteen salliessa, tasapuolisuus huomioiden. Huolehditaan palvelutarpeen arvioinnin mukaan turvapalveluiden hankinnasta esim. turvapuhelin Perussiivouksessa ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. LISÄPALVELUJA ERILLISEN SOPIMUKSEN MUKAAN Vapaaehtois- ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut Avustaminen kaupassa käymisessä Ulkoilu- ja asiointiapu Saattaja-apu lääkärin vastaanotolle tai poliklinikkakäynneille Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen, jos se on ainoa talon ja ruoan lämmityskeino Lumen luonti ja lehtien haravoiminen toteutetaan siltä osin, kuin liikkumisen turvaaminen sitä edellyttää. Puutarhan hoito esim. marjojen ja omenien poimiminen ja ruohonleikkuu. Vapaaehtois- ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut eivät ole säännöllisiä ja ovat sidoksissa toimijoihin. TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluita. Forssan kaupungin tukipalveluna annetaan ateriapalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu aina yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointiin. Tukipalvelua voivat saada ne henkilöt, jotka eivät selviydy kyseisestä toiminnasta joko toimintakyvyn alenemisen tai asuinolojen puutteellisuuden

6 vuoksi. Asiakas voi saada pelkkiä tukipalveluja ilman säännöllistä kotihoitoa. Palvelun tarvetta arvioidaan, jolloin se voidaan myöntää joko säännölliseksi tai määräaikaiseksi palveluksi. Tukipalvelua haetaan hakemuksella kotihoidon ohjaajalta ja palvelusta tehdään päätös. Asiakas maksaa palvelusta kuukausittain jälkikäteen sopimuksen mukaan. Tukipalvelu Palvelukuvaus Kenelle Kriteerit Tulorajat Ateriapalvelu Lämpimän aterian kotiinkuljetus tai ruokailu ruokailupisteessä. Aterioiden kuljetukset hoitaa Loiku, taksi tai yksityinen palveluntuottaja kaupungin sopimuksen mukaan. Aterian kotiin kuljettaja avaa ateriapaketin ja varmistaa, että asiakas ryhtyy ruokailemaan. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty heikentyneen toimintakykynsä tai terveydentilansa vuoksi itse huolehtimaan aterioistaan. Henkilö ei pysty itse huolehtimaan aterioistaan. Todennetun huonon ravitsemustilan korjaaminen. Sairauden toipilasvaiheessa tukemaan kuntoutumista. Ei tulorajaa RESURSSIT Henkilöstö 2 kotihoidon ohjaajaa 33½ lähi-, perus- ja kodinhoitajaa, 5 sairaanhoitajaa Toimistotilat sijaitsevat Palvelukeskus Tyykihovissa Kotihoito työskentelee pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti, kolmessa vuorossa, minkä vuoksi hoitajat vaihtuvat. Hoitajien vaihtuvuutta pyritään minimoidaan tiimityöllä ja omahoitajajärjestelmän kehittämisellä. Muut TOIMINTAKÄYTÄNNÖT Kotihoidon palveluita haetaan kirjallisesti tai suullisesti. Palvelutarpeen voi tuoda esille asiakas itse, omainen, muu läheinen tai yhteistyötahot. Kotihoidon palvelu käynnistyy kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kartoituskäynnillä arvioidaan palvelujen tarve laaja-alaisesti, huomioiden myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Kotihoidon palvelun tarpeessa olevan asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa kanssa laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa

7 sovitaan tarpeen mukaisten palveluiden järjestämisestä ja asiakkaan vastuusta. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti, jonka pohjalta suunnitelmaa tarvittaessa muutetaan. Asiakkaan kokemaa palvelun laatua arvioidaan vähintään joka toinen vuosi tapahtuvalla asiakaskyselyllä. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Maksut perustuvat lainsäädäntöön: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (387/2008) ja asetukseen (464/2008) sekä sosiaalihuoltolain (388/2008) 29 b ja 29 d :iin, ja peruspalvelulautakunnan vahvistamaan asiakasmaksutaksaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan saaman palvelun määrä sekä hänen bruttotulonsa (eläkkeet, hoitotuki, korkotulot, vuokratulot ja muut mahdolliset tulot). Katso Hinnaston saa palvelusopimuksen yhteydessä. Kotihoidon käyntiajat voivat jonkin verran vaihdella. Asiakkaat, joilla on vaikeuksia päästä itse avaamaan ulko-ovea, toimittavat avaimet kotihoitoon. Asiakkaan luokse mennään aina ovikelloa soittamalla tai koputtamalla. Kotihoidolla on Fstky:n aluejaon mukaisesti nimetty lääkäri. Asiakkailta otetaan allekirjoitus sitoumukseen palvelun tuottamisesta ja asiakkaan tietojen luovuttamisesta muille asiakkaan hoitoon osallistuville. LAADUN TEKIJÄT JA PALVELUN ARVIOINTI Asiakkaan hoito ja hoiva perustuu tehtyyn ja päivitettyyn hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan ja sopimukseen. Eettiset ohjeet on kirjattu ja niitä pidetään nähtävillä. Palvelujen perusteena on toimintakyvyn arviointi. Asiakastiedot säilytetään lukituissa tiloissa, atk tietosuoja varmistetaan salasanoin. Käytössä on Fstky:n hallinnoima Effica terveyskertomusjärjestelmä Arkistointi toteutetaan arkistointisäännönmukaisesti. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja tyytyväisyyskysely tehdään joka toinen vuosi. Asiakaspalautteet käsitellään ja palautteen vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on sosiaali- ja terveysalan tutkinto Kehityskeskustelut toteutetaan joka toinen vuosi Läheltäpiti- ja väkivaltatilanteet kirjataan ja käsitellään Vanhuspalveluissa on koulutussuunnitelma, jonka mukaisesti työntekijät koulutetaan säännöllisesti. Tiimipalavereja pidetään säännöllisesti.

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS Palvelusetelin sisällön kuvaus, vähimmäisvaatimukset ostettavaan

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen, IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot