Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012"

Transkriptio

1 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

2 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei ole kirjattu diagnoosia. Parannettavaa on, mutta Eksote kirjaa hyvin VATT:n tuottavuustutkimukseen osallistuneisiin terveyskeskuksiin nähden! myös kustannuslaskennan luotettavuus paranee

3 Mihin tk:n resurssit käytetään? Eksoten avohoidon tuotannon jakauma v. 2012

4 Eri sairausryhmien hoidon työnjako on erilainen

5

6 TOP 10 sairausryhmät terveysasemilla (68,5 % kirjatuista käynneistä) 1. Helppohoitoiset infektiot 2. Terve lapsi ja nuori 3. (muu) Tuki- ja liikuntaelinsairaus 4. Vamma ja myrkytys 5. Terve aikuinen 6. Ihosairaus 7. Raskaus 8. Diabetes 9. Selkä- ja kaularangan sairaudet 10.Mahavaivat

7 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 1. Helppohoitoiset infektiot - Hyvinvointiasemilla sairaanhoitaja pystyvät hoitamaan nykyistä enemmän itsenäisesti (reseptihoitajat) - mahdollisuus myös etäkonsultaatioihin - Hoidon tarpeen arvioin mukaan potilas lähetetään tarvittaessa lääkäripäivystykseen 2. Terve lapsi ja nuori - neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit - Tulevaisuudessa palvelut on suunniteltu järjestää hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 3. Tuki- ja liikuntaelinsairaus - hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 25% käynneistä). Monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys. Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen, ryhmätoiminta

8 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 4. Vamma ja myrkytys - Pääasiassa hoidetaan (keskitetyssä) päivystyksessä - Pienemmät vammat hoituvat sairaanhoitajan vastaanotolla hyvinvointiasemilla 5. Terve aikuinen - Opiskeluterveydenhuolto, perhesuunnitteluneuvola, todistukset, kutsunnat - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut on suunniteltu hyvinvointiasemilla ja/tai koulujen yhteyteen 6. Ihosairaus - Voidaan nykyistä enemmän ja itsenäisemmin hoitaa sairaanhoitajien vastaanotolla hyvivointiasemilla ( nykyisin 35,6%) - hoitajien apuna mm. etävideoyhteys lääkärin kanssa - Hoidon tarpeen arvion mukaan tarv. lääkärin vastaanotolle

9 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 7. Raskaus - 66% käynneistä jo nykyisin terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla - Äitiysneuvola ja muut raskausajan käynnit - Neuvolapalvelut on suunniteltu hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 8. Diabetes - Merkittävin kansansairautemme, joka on jatkuvasti lisääntymässä ja altistaa muille sairauksille - Nykyisin 78-85% diabetekseen liittyvistä käynneistä on jo sairaanhoitajille/ terveydenhoitajille

10 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 9. Selkä- ja kaularankasairaudet - Hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 24,6% käynneistä fysioterapeuteilla). - monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys - Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen - ryhmätoiminta 10. Mahavaivat - Hoidon tarpeen arvion mukaan kiireellisyyden arvio - Arvioidaan päivystyskäynnin tarve - Ei kiireellisissä vaivoissa: hoitajavastaanottojen kautta laboratoriokokeisiin ei-kiireellistä lääkärivastaanottoa varten - lääkäri- hoitaja työparityö, konsultaatiot, etäyhteydet

11 Lääkkeenmääräämishoitajat (reseptihoitajat) Koulutetuilla hoitajilla on ns. rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus Ne lääkevalmisteet, joita hoitaja voi määrätä tai uusia, on tarkoin määritetty Hoitajat voivat määrätä lääkkeitä tiettyihin lieviin infektioihin, kuten ylähengitystie- ja virtsatietulehduksiin sekä tiettyjä silmän sidekalvotulehdukseen. Lisäksi tiettyjä rokotteita ja hormonaaliseen ehkäisyyn käytettyjä lääkkeitä Hoitajat voivat uusia tiettyjä pitkäaikaissairauksiin käytettyjä lääkkeitä ja lääkkeitä, joilla jatketaan potilaan hoitosuunnitelman mukaista hoitoa. Hoitajat ovat saaneet monipuolisen ja hyvän koulutuksen, joka tuo laatua sairaanhoitajan vastaanottotyöhön. Koulutuksen myötä heidän osaamisensa on lisääntynyt myös potilaan terveydentilan arvioinnissa ja lääkehoidon toteuttamisessa. He pystyvät toimimaan entistä itsenäisemmin.

12 Palveluverkon suunnittelu Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan hyvinvointiasemien asiakastyössä. Palvelujen jatkon varmistaminen tarkoituksenmukaiseen palvelukanavaan Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita

13 Käynnit ikäryhmittäin Luumäen terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Luumäen terveysasema 0-6 (321) (3347) ( 701) (489) (204) Yhteensä:

14 Käynnit ikäryhmittäin Ruokolahden terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Ruokolahden terveysasema 0-6 (332) (3717) (772) (588) (194) Yhteensä:

15 Lauritsalan terveysasema- Kolme suurinta käyttäjäryhmää joka ikäryhmästä suurinta sairausryhmää ikäryhmittäin 0-6 vuotiaat 7-17-vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75 v ja vanhemmat Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Hengityselinten sairaudet Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet

16 Hyvinvointiasema Kiinteä palvelupiste tai liikkuva palvelu, jossa järjestetään sote-palveluja perinteisiä terveysasemia kevyemmällä palvelukokonaisuudella Hyvinvointiasemien palvelukokonaisuus määräytyy sijainnin sekä asiakassegmentoinnin ja palvelutarpeen kartoituksen kautta. Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan asiakastyössä. Hyödynnetään eri ammattiryhmien erityisosaamista (esim. reseptihoitajat, asiantuntijafysioterapeutit ja sosiaaliohjaajat) Hyvinvointiaseman palvelukokonaisuutta voi täydentää mm. liikkuvat palvelut Hyvinvointiasema järjestää ensisijaisesti palveluja kohdennetulle asiakasryhmille, joille lähipalvelujen saanti on välttämätöntä (esim. ikäihmiset, lapsiperheet) Hyvinvointiasemalla on sairaanhoitajien vastaanottoa; omahoitajat sekä palveluneuvontaa ja ohjausta. Lääkäripalveluja ja sosiaalityönpalveluja järjestetään kohdennetusti ja eri toimintatavoin. Neuvolapalveluja ja kotihoidon toimipiste. Hyvinvointiaseman sijainti vaikuttaa kunkin hyvinvointiaseman palvelukokonaisuuteen.

17 Mistä asiakas saisi palvelun milloinkin v.16, jos päivystyksen investointi toteutuu HYVINVOINTIASEMAT AJANVARAUSVASTAANOTTO KESKITETTY PÄIVYSTYS Palveluohjaus - Kuntalainen voi soittaa / kävellä sisään ohjaus oikeaan paikkaan Sairaanhoito - Kohdennetuille potilasryhmille kuten lapsiperheille ja ikääntyville palvelut - Esim. infektiosairaudet (pikatestit), haavahoidot, sairaslomatodistukset Hoitajavastaanotto (reseptihoitaja) - Kroonisten sairauksien rutiinitarkastukset / -hoito - Etäkonsultaatiot tai kohdennetusti lääkäripalvelut Kouluterveydenhuolto - neuvolapalvelut kohdennetusti esim. suurperheille ja pienipainoisille lapsille Sosiaalipalvelut - Sosiaalietuisuuksien hakeminen, palveluohjaus, sähköinen asiointi ja sen käytön opastus - Etäyhteydet (Kela, TYP jne.) Kotihoito - Kohdennetusti lääkäripalvellut Lääkäri- ja sairaanhoitajan avovastaanotot - Kroonisten sairauksien hoito ja toimenpiteiden jatkohoito (ompeleiden poisto, haavanhoito ym.) - Tukipalveluja (labra, rtg) tarvitsevat asiakkaat Terveyden edistäminen - ohjaus, neuvonta riskipotilaille, rokotukset Ryhmävastaanotot - esim. astmaatikot, diabeetikot Asiantuntijahoitajien vastaanotot - Astmahoitajat, diabeteshoitajat, reumahoitajat - fysioterapeuttien vastaanotot - psykiatriset sairaanhoitajat Neuvola- / kouluterveydenhuolto Maahanmuuttajien / työttömien terveystarkastukset HYVINVOINTIKESKITTYMÄT - Lasten ja nuorten talo - Aikuisten talo - Ikäkeskus - Liikkuvat palvelut Hoidontarpeen arviointi - Triage - Potilas voi kävellä tai soittaa suoraan päivystykseen 24/7 - Arvioinnin perusteella voidaan varata aika ajanvarausvastaanotolle mikäli tilanne ei ole akuutti Sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotot - Infektiopotilaat, traumat, tulespotilaat (esim. akuutti selkäkipu) - Yleistilan lasku - Kroonisten sairauksien pahentumisvaiheet - Murtumat ja niiden jatkohoito (Kipsipoliklinikka) - Labra / rtg 7/24 - Erikoislääkäreiden konsultaatiot - Sosiaali-, mielenterveys- ja suun terveydenhuollon päivystys - Lappeenrannan keskusta-alueen akuuttihoito

18 Periaatteita Terveysasemat muuttuvat osittain hyvinvointiasemiksi vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 ei ole varaa kuntakohtaisiin hyvinvointiasemiin Neuvola- ja oppilashuollon palvelut jäävät kuntaan vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 keskittyvät 1-2 paikkaan Sosiaalipalveluiden osalta kunnissa on palveluohjaaja - Toimeentulotuen etuuskäsittely hoidetaan keskitetysti ; hakemusten vastaanotto ja opastus sähköiseen asiointiin hyvinvointiasemilla - Sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat liikkuvat tarpeen mukaan; sovitusti aikavaraus hyvinvointiasemalle Jokaisessa kunnassa on kotihoidon hoitajat Lääkäripalvelut tuotetaan kiertävän lääkärin toimesta Kunnissa, joissa terveysaseman vuodeosasto tyhjenee / ei muutu asumispalveluksi, pyritään koko kiinteistön vuokrakustannuksista eroon Terveysaseman muuttuessa hyvinvointiasemaksi tilatarve pienenee ja tilat pyritään löytämään kunnan muiden tilojen yhteydestä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

19 Hyvinvointiaseman erot terveyskioskiin ja perinteiseen terveysasemaan Terveyskioski Hyvinvointiasema eroaa terveyskioskista siinä, että - hyvinvointiasemalla tarjotaan terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalveluja ja myös uudella tavalla kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja, - painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia lisäävä toiminta, kuten terveyskioskissa, mutta sitä toteutetaan hyvinvointiasemalla varhaisesti ja erityisesti moniammatillisesti hyvinvoinnin ekosysteemin periaatteen ja kumppaneiden mukaisesti, - asiakkaan yksityisyys asiointiin varmistetaan tilajärjestelyin. - se on matalan kynnyksen toimintaa (walkin-access), Hyvinvointiasema Terveysasema Hyvinvointiasema eroaa ns. perinteisestä terveysasemasta siinä, että - hyvinvointiasemalla on tarjolla monipuolinen asiakaslähtöisesti ja alueellisesti määritetty palveluvalikoima, - hyvinvointiaseman toiminta on joustavaa, ja sitä tukevat liikkuvat palvelut, - hyvinvointiasemalla panostetaan vahvaan palveluohjaukseen ja asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja siihen kannustamiseen. Yhdessä kansalaisten kanssa toimien

20 Hyvinvointiasema konseptin luominen Asiakassegmentointi ja palvelutarpeen tunnistaminen kuka tarvitsee palveluja, millaisia ja milloin sekä kuka pystyy asioimaan (tai oppii asioimaan) itsenäisesti verkossa. Ammattilaisten tarve asemalla. Erilaisten etämittaus/konsultointi välineiden ja laitteiden käyttöä pilottikohteissa Palvelukokonaisuuden luominen keskeisille asiakasryhmille omahoitoa tukevat välineet ja sujuva asioinnin toimintamalli omahoidon yhden laitteen ja palvelun sijasta ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

21 Hammashuolto Hammashoidon keskittäminen Armilaan, Pohjolankadulle, Taipalsaarelle, Parikkalaan, Mansikkalaan ja EKKS päivystyksen yhteyteen 2016 Uusi päivystysasetus tulee vaatimaan v.2015 alusta myös ilta- ja viikonloppuvastaanottoa, joka on järkevää järjestää muun päivystyksen kanssa samoilla odotustiloilla ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

22 Muut hammashoidon keskittämisen hyödyt Kiinteistöistä aiheutuvien kustannusten pieneneminen (vuokra-, sähkö-, lämpö- ja siivouskustannukset) kuljettava synkronissa muun terveysaseman toimintojen kanssa, sillä pelkän hammashoidon takia ei voida maksaa koko terveysaseman vuokraa Tukipalveluiden (välinehuolto- ja kuvantaminen) tuottamisen kustannukset pienenevät ja laatu nousee välinehuollon säästöt tulevat välinehuollon henkilöstö- ja laitekustannuksista sekä suun terveydenhuollon instrumenttikustannuksista Henkilöstön rekrytointi helpottuu nuoret hammaslääkärit haluavat yleensä työskennellä keskitetyissä ja moderneissa tiloissa nuorten hammaslääkärien opastus helpointa järjestää Tiedonkulku, konsultointi ja toiminnan valvonta helpottuvat => palvelujen laatu paranee

23 Savitaipale ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (tavoitteena yhteisiin tiloihin kotihoidon kanssa) hoitajavastaanotto Mallu-auto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja koulupsykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa yhteinen tila) Palveluohjaaja Hammashuolto v2016 (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-Mallu käy kouluilla ja vanhustenhuollon yksiköissä ym. Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Valkama A + ostopalvelut (53) Vuodeosasto suljetaan v loppuun mennessä Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Koivukoti (18) ja Koivutupa Kotihoito (Valkaman tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 23

24 Parikkala ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa arkisin 8-16, Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkärivastaanotot terveysasemalla 8-16 Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) Alueen sh:n päivystys- / avosairaanhoito vastaanotto (nykyinen resurssi) Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Neuvola (terveysasemalla, nykyiset tilat) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalla, nyk. tilat) Palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijä Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana Ekks Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5% yli 75v 2020 Käskynkkä (30) Vuokkola (8) Kotirinne (9) Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Kehitysvammaisten uusi asumisyksikkö (16) valmistuu vuonna 2014 Kiipolan päivä- ja työkeskus Kotihoito (eri pisteissä) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Parikkalan sairaala lyhytaikaiseen hoitoon, Rinnetuvassa tuettua asumista Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 24

25 Rautjärvi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkärivastaanotot Parikkalan terveysasemalla Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla, kuten nyk.) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5 % yli 75v 2020 Tuulenpesä (sis. ta) ja ostopalv. (yhteensä 33) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 25

26 Ruokolahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto : Päiväpäivystys V.2016 asti Ruokolahdella, sitten Honkaharjussa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkäripalvelut v asti, sitten kohdennetusti omien kiertävien lääkärien toimesta, etävastaanotot Ruokolahdella Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen 2016 lähtien) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoite oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto 2016 lähtien (siihen asti ent.) Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 6% yli75v 2020 Uusitehostetun palveluasumisen yksikkö (50) Kehitysvammaisten asuminen Uusi asumisyksikkö Onnelan ja lähialueen palvelutarpeisiin Kotihoito (Iltatähti, Ruokorinne) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan oman kiertävän lääkärin toimesta tai Honkaharjulta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 26

27 Luumäki ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin) terveydenhoitaja Oppilashuolto ( toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli75v 2020 Vanhainkoti (30) Uusi tpa:n yksikkö (32 tehostetun ja 6 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Mäntykotiin) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 27

28 Lemi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (Kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (sanassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksikössä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli Uusi tpa:n yksikkö (28 tehostetun ja 4 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Palolan tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 28

29 Taipalsaari ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste terveysasemalla) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Taipalsaaren terveysasemalla, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Vuodeosasto (25) Vanhainkoti muuttuu tpa:ksi (20 tehostetun ja 10 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (terveysasemalle) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 29

30 Sammonlahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla, muuten lääkäripalvelut Armilassa v.2016 lähtien, kun päivystyksen investointi valmis Hoitajavastaanotto (Sammonkodin yhteydessä) Hoitajavastaanotto Neuvola (Kourulan ja Sammonlahden tarvitsee uuden yhteisen tilan) Terveydenhoitajat Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitajat ja koulukuraattorit mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri ja psykologi käyvät kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Sammonkoti) Palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (Sammonkoti) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Sammonlahti 30

31 Lauritsala ja Ylämaa ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omien lääkäreiden toimesta), liikkuvat palvelut ja tarvittaessa etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (ta tai uusi vuokratila) hoitajavastaanotto Neuvola (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (ta tai uusi vuokratila) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin YLÄMAA. Liikkuvat palvelut Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Lauritsala 31

32 Joutseno ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omat kiertävät lääkärit),etävastaanotot/liikkuvat palvelut ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Penttiläntien palvelukoti (46) Leivontie (22) Vuodeosasto (30) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Joutseno 32

33 Lappeenranta keskusta ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Armilassa toimii keskitetysti lääkärin ajanvarausvastaanotot Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Hoitajavastaanotto Armilassa toimii keskitetysti Lappeen ja läntisen alueen hoitajien vastaanotto ajanvarauksella Neuvola (Koulukadun neuvolakeskus) terveydenhoitaja Neuvolalääkärit tekevät vastaanottoja myös muissa neuvolapisteissä Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulujen tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Aikuisten talo, lasten ja nuorten talo) Keskitetyt palvelut Hammashuolto Vastaanotot Ekks, Pohjolankadulla ja Armilassa Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Sammonkoti (50 tehostetun ja 10 palv.as.) Lehmuskoti (40 tehostetun ja 20 palv.as) Juurakkokatu (59) Ortamonpuisto (83) Pienniemenkatu (40) Tehostetun palv.as. ostot n. 270 Kotihoito (Ikäkeskus, Armilankatu 46, Ratakatu ja Voisalmi) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Mielenterveyspalvelut Lappeenrannan mielenterveysyksikkö, Armilank. 44 Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Keskusta 33

34 Imatra ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Honkaharjussa päivystys sekä ajanvaraus arkisin 8-16, päivystys lisäksi arkisin ja viikonloppuisin 8-22, öisin Ekks Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalassa, muuna aikana Ekks Mielenterveyspalvelut Honkaharjussa psykiatrisen avohoidon palvelut Vanhusten ympärivuorokautinen hoito pitkäaikaisia ympärivuorokautisia laitoshoidon paikkoja vähennetään ja asteittain luovutaan Kotihoito kotiin vietävien palvelujen osuus lisääntyy ja monipuolistuu Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Hyvinvointineuvola toiminta ennallaan Oppilashuolto koulujen yhteydessä Sosiaalipalvelut (aikuisten sosiaalipalvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut) Keskitetyt palvelut Kts. Tarkemmat suunnitelmat Eksoten ja Imatran yhteisdokumentista 34

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot