Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012"

Transkriptio

1 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

2 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei ole kirjattu diagnoosia. Parannettavaa on, mutta Eksote kirjaa hyvin VATT:n tuottavuustutkimukseen osallistuneisiin terveyskeskuksiin nähden! myös kustannuslaskennan luotettavuus paranee

3 Mihin tk:n resurssit käytetään? Eksoten avohoidon tuotannon jakauma v. 2012

4 Eri sairausryhmien hoidon työnjako on erilainen

5

6 TOP 10 sairausryhmät terveysasemilla (68,5 % kirjatuista käynneistä) 1. Helppohoitoiset infektiot 2. Terve lapsi ja nuori 3. (muu) Tuki- ja liikuntaelinsairaus 4. Vamma ja myrkytys 5. Terve aikuinen 6. Ihosairaus 7. Raskaus 8. Diabetes 9. Selkä- ja kaularangan sairaudet 10.Mahavaivat

7 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 1. Helppohoitoiset infektiot - Hyvinvointiasemilla sairaanhoitaja pystyvät hoitamaan nykyistä enemmän itsenäisesti (reseptihoitajat) - mahdollisuus myös etäkonsultaatioihin - Hoidon tarpeen arvioin mukaan potilas lähetetään tarvittaessa lääkäripäivystykseen 2. Terve lapsi ja nuori - neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit - Tulevaisuudessa palvelut on suunniteltu järjestää hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 3. Tuki- ja liikuntaelinsairaus - hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 25% käynneistä). Monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys. Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen, ryhmätoiminta

8 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 4. Vamma ja myrkytys - Pääasiassa hoidetaan (keskitetyssä) päivystyksessä - Pienemmät vammat hoituvat sairaanhoitajan vastaanotolla hyvinvointiasemilla 5. Terve aikuinen - Opiskeluterveydenhuolto, perhesuunnitteluneuvola, todistukset, kutsunnat - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut on suunniteltu hyvinvointiasemilla ja/tai koulujen yhteyteen 6. Ihosairaus - Voidaan nykyistä enemmän ja itsenäisemmin hoitaa sairaanhoitajien vastaanotolla hyvivointiasemilla ( nykyisin 35,6%) - hoitajien apuna mm. etävideoyhteys lääkärin kanssa - Hoidon tarpeen arvion mukaan tarv. lääkärin vastaanotolle

9 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 7. Raskaus - 66% käynneistä jo nykyisin terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla - Äitiysneuvola ja muut raskausajan käynnit - Neuvolapalvelut on suunniteltu hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 8. Diabetes - Merkittävin kansansairautemme, joka on jatkuvasti lisääntymässä ja altistaa muille sairauksille - Nykyisin 78-85% diabetekseen liittyvistä käynneistä on jo sairaanhoitajille/ terveydenhoitajille

10 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 9. Selkä- ja kaularankasairaudet - Hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 24,6% käynneistä fysioterapeuteilla). - monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys - Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen - ryhmätoiminta 10. Mahavaivat - Hoidon tarpeen arvion mukaan kiireellisyyden arvio - Arvioidaan päivystyskäynnin tarve - Ei kiireellisissä vaivoissa: hoitajavastaanottojen kautta laboratoriokokeisiin ei-kiireellistä lääkärivastaanottoa varten - lääkäri- hoitaja työparityö, konsultaatiot, etäyhteydet

11 Lääkkeenmääräämishoitajat (reseptihoitajat) Koulutetuilla hoitajilla on ns. rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus Ne lääkevalmisteet, joita hoitaja voi määrätä tai uusia, on tarkoin määritetty Hoitajat voivat määrätä lääkkeitä tiettyihin lieviin infektioihin, kuten ylähengitystie- ja virtsatietulehduksiin sekä tiettyjä silmän sidekalvotulehdukseen. Lisäksi tiettyjä rokotteita ja hormonaaliseen ehkäisyyn käytettyjä lääkkeitä Hoitajat voivat uusia tiettyjä pitkäaikaissairauksiin käytettyjä lääkkeitä ja lääkkeitä, joilla jatketaan potilaan hoitosuunnitelman mukaista hoitoa. Hoitajat ovat saaneet monipuolisen ja hyvän koulutuksen, joka tuo laatua sairaanhoitajan vastaanottotyöhön. Koulutuksen myötä heidän osaamisensa on lisääntynyt myös potilaan terveydentilan arvioinnissa ja lääkehoidon toteuttamisessa. He pystyvät toimimaan entistä itsenäisemmin.

12 Palveluverkon suunnittelu Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan hyvinvointiasemien asiakastyössä. Palvelujen jatkon varmistaminen tarkoituksenmukaiseen palvelukanavaan Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita

13 Käynnit ikäryhmittäin Luumäen terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Luumäen terveysasema 0-6 (321) (3347) ( 701) (489) (204) Yhteensä:

14 Käynnit ikäryhmittäin Ruokolahden terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Ruokolahden terveysasema 0-6 (332) (3717) (772) (588) (194) Yhteensä:

15 Lauritsalan terveysasema- Kolme suurinta käyttäjäryhmää joka ikäryhmästä suurinta sairausryhmää ikäryhmittäin 0-6 vuotiaat 7-17-vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75 v ja vanhemmat Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Hengityselinten sairaudet Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet

16 Hyvinvointiasema Kiinteä palvelupiste tai liikkuva palvelu, jossa järjestetään sote-palveluja perinteisiä terveysasemia kevyemmällä palvelukokonaisuudella Hyvinvointiasemien palvelukokonaisuus määräytyy sijainnin sekä asiakassegmentoinnin ja palvelutarpeen kartoituksen kautta. Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan asiakastyössä. Hyödynnetään eri ammattiryhmien erityisosaamista (esim. reseptihoitajat, asiantuntijafysioterapeutit ja sosiaaliohjaajat) Hyvinvointiaseman palvelukokonaisuutta voi täydentää mm. liikkuvat palvelut Hyvinvointiasema järjestää ensisijaisesti palveluja kohdennetulle asiakasryhmille, joille lähipalvelujen saanti on välttämätöntä (esim. ikäihmiset, lapsiperheet) Hyvinvointiasemalla on sairaanhoitajien vastaanottoa; omahoitajat sekä palveluneuvontaa ja ohjausta. Lääkäripalveluja ja sosiaalityönpalveluja järjestetään kohdennetusti ja eri toimintatavoin. Neuvolapalveluja ja kotihoidon toimipiste. Hyvinvointiaseman sijainti vaikuttaa kunkin hyvinvointiaseman palvelukokonaisuuteen.

17 Mistä asiakas saisi palvelun milloinkin v.16, jos päivystyksen investointi toteutuu HYVINVOINTIASEMAT AJANVARAUSVASTAANOTTO KESKITETTY PÄIVYSTYS Palveluohjaus - Kuntalainen voi soittaa / kävellä sisään ohjaus oikeaan paikkaan Sairaanhoito - Kohdennetuille potilasryhmille kuten lapsiperheille ja ikääntyville palvelut - Esim. infektiosairaudet (pikatestit), haavahoidot, sairaslomatodistukset Hoitajavastaanotto (reseptihoitaja) - Kroonisten sairauksien rutiinitarkastukset / -hoito - Etäkonsultaatiot tai kohdennetusti lääkäripalvelut Kouluterveydenhuolto - neuvolapalvelut kohdennetusti esim. suurperheille ja pienipainoisille lapsille Sosiaalipalvelut - Sosiaalietuisuuksien hakeminen, palveluohjaus, sähköinen asiointi ja sen käytön opastus - Etäyhteydet (Kela, TYP jne.) Kotihoito - Kohdennetusti lääkäripalvellut Lääkäri- ja sairaanhoitajan avovastaanotot - Kroonisten sairauksien hoito ja toimenpiteiden jatkohoito (ompeleiden poisto, haavanhoito ym.) - Tukipalveluja (labra, rtg) tarvitsevat asiakkaat Terveyden edistäminen - ohjaus, neuvonta riskipotilaille, rokotukset Ryhmävastaanotot - esim. astmaatikot, diabeetikot Asiantuntijahoitajien vastaanotot - Astmahoitajat, diabeteshoitajat, reumahoitajat - fysioterapeuttien vastaanotot - psykiatriset sairaanhoitajat Neuvola- / kouluterveydenhuolto Maahanmuuttajien / työttömien terveystarkastukset HYVINVOINTIKESKITTYMÄT - Lasten ja nuorten talo - Aikuisten talo - Ikäkeskus - Liikkuvat palvelut Hoidontarpeen arviointi - Triage - Potilas voi kävellä tai soittaa suoraan päivystykseen 24/7 - Arvioinnin perusteella voidaan varata aika ajanvarausvastaanotolle mikäli tilanne ei ole akuutti Sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotot - Infektiopotilaat, traumat, tulespotilaat (esim. akuutti selkäkipu) - Yleistilan lasku - Kroonisten sairauksien pahentumisvaiheet - Murtumat ja niiden jatkohoito (Kipsipoliklinikka) - Labra / rtg 7/24 - Erikoislääkäreiden konsultaatiot - Sosiaali-, mielenterveys- ja suun terveydenhuollon päivystys - Lappeenrannan keskusta-alueen akuuttihoito

18 Periaatteita Terveysasemat muuttuvat osittain hyvinvointiasemiksi vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 ei ole varaa kuntakohtaisiin hyvinvointiasemiin Neuvola- ja oppilashuollon palvelut jäävät kuntaan vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 keskittyvät 1-2 paikkaan Sosiaalipalveluiden osalta kunnissa on palveluohjaaja - Toimeentulotuen etuuskäsittely hoidetaan keskitetysti ; hakemusten vastaanotto ja opastus sähköiseen asiointiin hyvinvointiasemilla - Sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat liikkuvat tarpeen mukaan; sovitusti aikavaraus hyvinvointiasemalle Jokaisessa kunnassa on kotihoidon hoitajat Lääkäripalvelut tuotetaan kiertävän lääkärin toimesta Kunnissa, joissa terveysaseman vuodeosasto tyhjenee / ei muutu asumispalveluksi, pyritään koko kiinteistön vuokrakustannuksista eroon Terveysaseman muuttuessa hyvinvointiasemaksi tilatarve pienenee ja tilat pyritään löytämään kunnan muiden tilojen yhteydestä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

19 Hyvinvointiaseman erot terveyskioskiin ja perinteiseen terveysasemaan Terveyskioski Hyvinvointiasema eroaa terveyskioskista siinä, että - hyvinvointiasemalla tarjotaan terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalveluja ja myös uudella tavalla kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja, - painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia lisäävä toiminta, kuten terveyskioskissa, mutta sitä toteutetaan hyvinvointiasemalla varhaisesti ja erityisesti moniammatillisesti hyvinvoinnin ekosysteemin periaatteen ja kumppaneiden mukaisesti, - asiakkaan yksityisyys asiointiin varmistetaan tilajärjestelyin. - se on matalan kynnyksen toimintaa (walkin-access), Hyvinvointiasema Terveysasema Hyvinvointiasema eroaa ns. perinteisestä terveysasemasta siinä, että - hyvinvointiasemalla on tarjolla monipuolinen asiakaslähtöisesti ja alueellisesti määritetty palveluvalikoima, - hyvinvointiaseman toiminta on joustavaa, ja sitä tukevat liikkuvat palvelut, - hyvinvointiasemalla panostetaan vahvaan palveluohjaukseen ja asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja siihen kannustamiseen. Yhdessä kansalaisten kanssa toimien

20 Hyvinvointiasema konseptin luominen Asiakassegmentointi ja palvelutarpeen tunnistaminen kuka tarvitsee palveluja, millaisia ja milloin sekä kuka pystyy asioimaan (tai oppii asioimaan) itsenäisesti verkossa. Ammattilaisten tarve asemalla. Erilaisten etämittaus/konsultointi välineiden ja laitteiden käyttöä pilottikohteissa Palvelukokonaisuuden luominen keskeisille asiakasryhmille omahoitoa tukevat välineet ja sujuva asioinnin toimintamalli omahoidon yhden laitteen ja palvelun sijasta ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

21 Hammashuolto Hammashoidon keskittäminen Armilaan, Pohjolankadulle, Taipalsaarelle, Parikkalaan, Mansikkalaan ja EKKS päivystyksen yhteyteen 2016 Uusi päivystysasetus tulee vaatimaan v.2015 alusta myös ilta- ja viikonloppuvastaanottoa, joka on järkevää järjestää muun päivystyksen kanssa samoilla odotustiloilla ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

22 Muut hammashoidon keskittämisen hyödyt Kiinteistöistä aiheutuvien kustannusten pieneneminen (vuokra-, sähkö-, lämpö- ja siivouskustannukset) kuljettava synkronissa muun terveysaseman toimintojen kanssa, sillä pelkän hammashoidon takia ei voida maksaa koko terveysaseman vuokraa Tukipalveluiden (välinehuolto- ja kuvantaminen) tuottamisen kustannukset pienenevät ja laatu nousee välinehuollon säästöt tulevat välinehuollon henkilöstö- ja laitekustannuksista sekä suun terveydenhuollon instrumenttikustannuksista Henkilöstön rekrytointi helpottuu nuoret hammaslääkärit haluavat yleensä työskennellä keskitetyissä ja moderneissa tiloissa nuorten hammaslääkärien opastus helpointa järjestää Tiedonkulku, konsultointi ja toiminnan valvonta helpottuvat => palvelujen laatu paranee

23 Savitaipale ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (tavoitteena yhteisiin tiloihin kotihoidon kanssa) hoitajavastaanotto Mallu-auto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja koulupsykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa yhteinen tila) Palveluohjaaja Hammashuolto v2016 (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-Mallu käy kouluilla ja vanhustenhuollon yksiköissä ym. Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Valkama A + ostopalvelut (53) Vuodeosasto suljetaan v loppuun mennessä Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Koivukoti (18) ja Koivutupa Kotihoito (Valkaman tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 23

24 Parikkala ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa arkisin 8-16, Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkärivastaanotot terveysasemalla 8-16 Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) Alueen sh:n päivystys- / avosairaanhoito vastaanotto (nykyinen resurssi) Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Neuvola (terveysasemalla, nykyiset tilat) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalla, nyk. tilat) Palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijä Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana Ekks Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5% yli 75v 2020 Käskynkkä (30) Vuokkola (8) Kotirinne (9) Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Kehitysvammaisten uusi asumisyksikkö (16) valmistuu vuonna 2014 Kiipolan päivä- ja työkeskus Kotihoito (eri pisteissä) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Parikkalan sairaala lyhytaikaiseen hoitoon, Rinnetuvassa tuettua asumista Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 24

25 Rautjärvi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkärivastaanotot Parikkalan terveysasemalla Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla, kuten nyk.) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5 % yli 75v 2020 Tuulenpesä (sis. ta) ja ostopalv. (yhteensä 33) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 25

26 Ruokolahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto : Päiväpäivystys V.2016 asti Ruokolahdella, sitten Honkaharjussa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkäripalvelut v asti, sitten kohdennetusti omien kiertävien lääkärien toimesta, etävastaanotot Ruokolahdella Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen 2016 lähtien) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoite oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto 2016 lähtien (siihen asti ent.) Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 6% yli75v 2020 Uusitehostetun palveluasumisen yksikkö (50) Kehitysvammaisten asuminen Uusi asumisyksikkö Onnelan ja lähialueen palvelutarpeisiin Kotihoito (Iltatähti, Ruokorinne) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan oman kiertävän lääkärin toimesta tai Honkaharjulta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 26

27 Luumäki ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin) terveydenhoitaja Oppilashuolto ( toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli75v 2020 Vanhainkoti (30) Uusi tpa:n yksikkö (32 tehostetun ja 6 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Mäntykotiin) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 27

28 Lemi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (Kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (sanassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksikössä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli Uusi tpa:n yksikkö (28 tehostetun ja 4 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Palolan tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 28

29 Taipalsaari ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste terveysasemalla) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Taipalsaaren terveysasemalla, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Vuodeosasto (25) Vanhainkoti muuttuu tpa:ksi (20 tehostetun ja 10 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (terveysasemalle) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 29

30 Sammonlahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla, muuten lääkäripalvelut Armilassa v.2016 lähtien, kun päivystyksen investointi valmis Hoitajavastaanotto (Sammonkodin yhteydessä) Hoitajavastaanotto Neuvola (Kourulan ja Sammonlahden tarvitsee uuden yhteisen tilan) Terveydenhoitajat Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitajat ja koulukuraattorit mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri ja psykologi käyvät kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Sammonkoti) Palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (Sammonkoti) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Sammonlahti 30

31 Lauritsala ja Ylämaa ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omien lääkäreiden toimesta), liikkuvat palvelut ja tarvittaessa etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (ta tai uusi vuokratila) hoitajavastaanotto Neuvola (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (ta tai uusi vuokratila) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin YLÄMAA. Liikkuvat palvelut Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Lauritsala 31

32 Joutseno ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omat kiertävät lääkärit),etävastaanotot/liikkuvat palvelut ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Penttiläntien palvelukoti (46) Leivontie (22) Vuodeosasto (30) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Joutseno 32

33 Lappeenranta keskusta ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Armilassa toimii keskitetysti lääkärin ajanvarausvastaanotot Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Hoitajavastaanotto Armilassa toimii keskitetysti Lappeen ja läntisen alueen hoitajien vastaanotto ajanvarauksella Neuvola (Koulukadun neuvolakeskus) terveydenhoitaja Neuvolalääkärit tekevät vastaanottoja myös muissa neuvolapisteissä Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulujen tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Aikuisten talo, lasten ja nuorten talo) Keskitetyt palvelut Hammashuolto Vastaanotot Ekks, Pohjolankadulla ja Armilassa Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Sammonkoti (50 tehostetun ja 10 palv.as.) Lehmuskoti (40 tehostetun ja 20 palv.as) Juurakkokatu (59) Ortamonpuisto (83) Pienniemenkatu (40) Tehostetun palv.as. ostot n. 270 Kotihoito (Ikäkeskus, Armilankatu 46, Ratakatu ja Voisalmi) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Mielenterveyspalvelut Lappeenrannan mielenterveysyksikkö, Armilank. 44 Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Keskusta 33

34 Imatra ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Honkaharjussa päivystys sekä ajanvaraus arkisin 8-16, päivystys lisäksi arkisin ja viikonloppuisin 8-22, öisin Ekks Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalassa, muuna aikana Ekks Mielenterveyspalvelut Honkaharjussa psykiatrisen avohoidon palvelut Vanhusten ympärivuorokautinen hoito pitkäaikaisia ympärivuorokautisia laitoshoidon paikkoja vähennetään ja asteittain luovutaan Kotihoito kotiin vietävien palvelujen osuus lisääntyy ja monipuolistuu Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Hyvinvointineuvola toiminta ennallaan Oppilashuolto koulujen yhteydessä Sosiaalipalvelut (aikuisten sosiaalipalvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut) Keskitetyt palvelut Kts. Tarkemmat suunnitelmat Eksoten ja Imatran yhteisdokumentista 34

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi. Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi

Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi. Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi Terveyspiste Hyvinvointikioski Terveyskioski Hyvinvointipiste Kiinteät

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Parikkala Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Perhehoidon lisääminen ja omais- ja perhehoidon toiminnan kehittäminen Saaren palvelutalo, Kotirinne (tehostettu palveluasuminen)

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä

Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos tiivistettynä 17.8.2016 Jäsenet: Pirjo Ala-Viinikka, Tarja Lappi, Laura Vänttinen, Jani Korpela, Anneli Kuusinen-Laukkala

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI AVOAPTEEKKIEN NÄKÖKULMA 4.10.2016 Apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekki 10.10.2016 Marjo Rajamäki SUOMEN APTEEKIT 2016 Apteekkitoimipisteet Yksityiset apteekit

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO

LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO HYVINVOINTIKESKUS LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA PALVELUITA YMPÄRI KAUPUNKIA, KAUPUNKIA VAAN KAIKKI LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO (OULU-LEHTI (OULU LEHTI MA 2.2.2015) HYVINVOINTIKESKUS

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Työvaliokunta 6.6.2015 Aulis Laaksonen Uusi Sote Keskeiset tavoitteet Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET.

ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. ALBERT EINSTEIN: ONGELMIA EI RATKAISTA SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE OVAT SYNTYNEET. Reunaehdot: Hyvinvointiohjelman tavoite Lapissa kaikilla on yhdenvertaiset ja turvatut mahdollisuudet tasapainoiseen, rikkaaseen

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Kaksi tarkastelutapaa 1. ASL-sairausryhmittäinen 1 kk aineisto Kuvaa kuukauden otoksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot