Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointiasemien kuvaus. Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan 19.8.2012"

Transkriptio

1 Hyvinvointiasemien kuvaus Liitteeksi maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan

2 Terveysasemien sairausryhmät, TOP 10 APR-luokituksella Top 10 sairausryhmät 68,5 % diagnooseista 39,8% käynneistä ei ole kirjattu diagnoosia. Parannettavaa on, mutta Eksote kirjaa hyvin VATT:n tuottavuustutkimukseen osallistuneisiin terveyskeskuksiin nähden! myös kustannuslaskennan luotettavuus paranee

3 Mihin tk:n resurssit käytetään? Eksoten avohoidon tuotannon jakauma v. 2012

4 Eri sairausryhmien hoidon työnjako on erilainen

5

6 TOP 10 sairausryhmät terveysasemilla (68,5 % kirjatuista käynneistä) 1. Helppohoitoiset infektiot 2. Terve lapsi ja nuori 3. (muu) Tuki- ja liikuntaelinsairaus 4. Vamma ja myrkytys 5. Terve aikuinen 6. Ihosairaus 7. Raskaus 8. Diabetes 9. Selkä- ja kaularangan sairaudet 10.Mahavaivat

7 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 1. Helppohoitoiset infektiot - Hyvinvointiasemilla sairaanhoitaja pystyvät hoitamaan nykyistä enemmän itsenäisesti (reseptihoitajat) - mahdollisuus myös etäkonsultaatioihin - Hoidon tarpeen arvioin mukaan potilas lähetetään tarvittaessa lääkäripäivystykseen 2. Terve lapsi ja nuori - neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit - Tulevaisuudessa palvelut on suunniteltu järjestää hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 3. Tuki- ja liikuntaelinsairaus - hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 25% käynneistä). Monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys. Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen, ryhmätoiminta

8 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 4. Vamma ja myrkytys - Pääasiassa hoidetaan (keskitetyssä) päivystyksessä - Pienemmät vammat hoituvat sairaanhoitajan vastaanotolla hyvinvointiasemilla 5. Terve aikuinen - Opiskeluterveydenhuolto, perhesuunnitteluneuvola, todistukset, kutsunnat - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut on suunniteltu hyvinvointiasemilla ja/tai koulujen yhteyteen 6. Ihosairaus - Voidaan nykyistä enemmän ja itsenäisemmin hoitaa sairaanhoitajien vastaanotolla hyvivointiasemilla ( nykyisin 35,6%) - hoitajien apuna mm. etävideoyhteys lääkärin kanssa - Hoidon tarpeen arvion mukaan tarv. lääkärin vastaanotolle

9 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 7. Raskaus - 66% käynneistä jo nykyisin terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla - Äitiysneuvola ja muut raskausajan käynnit - Neuvolapalvelut on suunniteltu hyvinvointiasemille ja/tai koulujen yhteyteen 8. Diabetes - Merkittävin kansansairautemme, joka on jatkuvasti lisääntymässä ja altistaa muille sairauksille - Nykyisin 78-85% diabetekseen liittyvistä käynneistä on jo sairaanhoitajille/ terveydenhoitajille

10 TOP 10 sairausryhmät asiakkaiden ohjautuminen uudessa palvelumallissa 9. Selkä- ja kaularankasairaudet - Hoidon tarpeen arvion mukaan joko lääkärille tai fysioterapeuteille (nykyisin 24,6% käynneistä fysioterapeuteilla). - monesti päivystyskäynnin tarve lääkäripäivystys - Asiantuntijafysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen - ryhmätoiminta 10. Mahavaivat - Hoidon tarpeen arvion mukaan kiireellisyyden arvio - Arvioidaan päivystyskäynnin tarve - Ei kiireellisissä vaivoissa: hoitajavastaanottojen kautta laboratoriokokeisiin ei-kiireellistä lääkärivastaanottoa varten - lääkäri- hoitaja työparityö, konsultaatiot, etäyhteydet

11 Lääkkeenmääräämishoitajat (reseptihoitajat) Koulutetuilla hoitajilla on ns. rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus Ne lääkevalmisteet, joita hoitaja voi määrätä tai uusia, on tarkoin määritetty Hoitajat voivat määrätä lääkkeitä tiettyihin lieviin infektioihin, kuten ylähengitystie- ja virtsatietulehduksiin sekä tiettyjä silmän sidekalvotulehdukseen. Lisäksi tiettyjä rokotteita ja hormonaaliseen ehkäisyyn käytettyjä lääkkeitä Hoitajat voivat uusia tiettyjä pitkäaikaissairauksiin käytettyjä lääkkeitä ja lääkkeitä, joilla jatketaan potilaan hoitosuunnitelman mukaista hoitoa. Hoitajat ovat saaneet monipuolisen ja hyvän koulutuksen, joka tuo laatua sairaanhoitajan vastaanottotyöhön. Koulutuksen myötä heidän osaamisensa on lisääntynyt myös potilaan terveydentilan arvioinnissa ja lääkehoidon toteuttamisessa. He pystyvät toimimaan entistä itsenäisemmin.

12 Palveluverkon suunnittelu Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan hyvinvointiasemien asiakastyössä. Palvelujen jatkon varmistaminen tarkoituksenmukaiseen palvelukanavaan Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita

13 Käynnit ikäryhmittäin Luumäen terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Luumäen terveysasema 0-6 (321) (3347) ( 701) (489) (204) Yhteensä:

14 Käynnit ikäryhmittäin Ruokolahden terveysasemalla 2012 Ikäryhmät (väestö) Kontaktien lkm aikavälillä Potilaiden lkm aikavälillä Ruokolahden terveysasema 0-6 (332) (3717) (772) (588) (194) Yhteensä:

15 Lauritsalan terveysasema- Kolme suurinta käyttäjäryhmää joka ikäryhmästä suurinta sairausryhmää ikäryhmittäin 0-6 vuotiaat 7-17-vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75 v ja vanhemmat Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Potilaat Käynnit Hengityselinten sairaudet Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet

16 Hyvinvointiasema Kiinteä palvelupiste tai liikkuva palvelu, jossa järjestetään sote-palveluja perinteisiä terveysasemia kevyemmällä palvelukokonaisuudella Hyvinvointiasemien palvelukokonaisuus määräytyy sijainnin sekä asiakassegmentoinnin ja palvelutarpeen kartoituksen kautta. Hyvinvointiasemalla voi olla sote -toimijoiden lisäksi myös muita toimijoita, kuten Kelan etäpalvelupiste, TYP, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoita Asiantunteva ja laadukas palveluohjaus tulee korostumaan asiakastyössä. Hyödynnetään eri ammattiryhmien erityisosaamista (esim. reseptihoitajat, asiantuntijafysioterapeutit ja sosiaaliohjaajat) Hyvinvointiaseman palvelukokonaisuutta voi täydentää mm. liikkuvat palvelut Hyvinvointiasema järjestää ensisijaisesti palveluja kohdennetulle asiakasryhmille, joille lähipalvelujen saanti on välttämätöntä (esim. ikäihmiset, lapsiperheet) Hyvinvointiasemalla on sairaanhoitajien vastaanottoa; omahoitajat sekä palveluneuvontaa ja ohjausta. Lääkäripalveluja ja sosiaalityönpalveluja järjestetään kohdennetusti ja eri toimintatavoin. Neuvolapalveluja ja kotihoidon toimipiste. Hyvinvointiaseman sijainti vaikuttaa kunkin hyvinvointiaseman palvelukokonaisuuteen.

17 Mistä asiakas saisi palvelun milloinkin v.16, jos päivystyksen investointi toteutuu HYVINVOINTIASEMAT AJANVARAUSVASTAANOTTO KESKITETTY PÄIVYSTYS Palveluohjaus - Kuntalainen voi soittaa / kävellä sisään ohjaus oikeaan paikkaan Sairaanhoito - Kohdennetuille potilasryhmille kuten lapsiperheille ja ikääntyville palvelut - Esim. infektiosairaudet (pikatestit), haavahoidot, sairaslomatodistukset Hoitajavastaanotto (reseptihoitaja) - Kroonisten sairauksien rutiinitarkastukset / -hoito - Etäkonsultaatiot tai kohdennetusti lääkäripalvelut Kouluterveydenhuolto - neuvolapalvelut kohdennetusti esim. suurperheille ja pienipainoisille lapsille Sosiaalipalvelut - Sosiaalietuisuuksien hakeminen, palveluohjaus, sähköinen asiointi ja sen käytön opastus - Etäyhteydet (Kela, TYP jne.) Kotihoito - Kohdennetusti lääkäripalvellut Lääkäri- ja sairaanhoitajan avovastaanotot - Kroonisten sairauksien hoito ja toimenpiteiden jatkohoito (ompeleiden poisto, haavanhoito ym.) - Tukipalveluja (labra, rtg) tarvitsevat asiakkaat Terveyden edistäminen - ohjaus, neuvonta riskipotilaille, rokotukset Ryhmävastaanotot - esim. astmaatikot, diabeetikot Asiantuntijahoitajien vastaanotot - Astmahoitajat, diabeteshoitajat, reumahoitajat - fysioterapeuttien vastaanotot - psykiatriset sairaanhoitajat Neuvola- / kouluterveydenhuolto Maahanmuuttajien / työttömien terveystarkastukset HYVINVOINTIKESKITTYMÄT - Lasten ja nuorten talo - Aikuisten talo - Ikäkeskus - Liikkuvat palvelut Hoidontarpeen arviointi - Triage - Potilas voi kävellä tai soittaa suoraan päivystykseen 24/7 - Arvioinnin perusteella voidaan varata aika ajanvarausvastaanotolle mikäli tilanne ei ole akuutti Sairaanhoitajan / lääkärin vastaanotot - Infektiopotilaat, traumat, tulespotilaat (esim. akuutti selkäkipu) - Yleistilan lasku - Kroonisten sairauksien pahentumisvaiheet - Murtumat ja niiden jatkohoito (Kipsipoliklinikka) - Labra / rtg 7/24 - Erikoislääkäreiden konsultaatiot - Sosiaali-, mielenterveys- ja suun terveydenhuollon päivystys - Lappeenrannan keskusta-alueen akuuttihoito

18 Periaatteita Terveysasemat muuttuvat osittain hyvinvointiasemiksi vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 ei ole varaa kuntakohtaisiin hyvinvointiasemiin Neuvola- ja oppilashuollon palvelut jäävät kuntaan vaihtoehdossa 2; vaihtoehdossa 1 keskittyvät 1-2 paikkaan Sosiaalipalveluiden osalta kunnissa on palveluohjaaja - Toimeentulotuen etuuskäsittely hoidetaan keskitetysti ; hakemusten vastaanotto ja opastus sähköiseen asiointiin hyvinvointiasemilla - Sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat liikkuvat tarpeen mukaan; sovitusti aikavaraus hyvinvointiasemalle Jokaisessa kunnassa on kotihoidon hoitajat Lääkäripalvelut tuotetaan kiertävän lääkärin toimesta Kunnissa, joissa terveysaseman vuodeosasto tyhjenee / ei muutu asumispalveluksi, pyritään koko kiinteistön vuokrakustannuksista eroon Terveysaseman muuttuessa hyvinvointiasemaksi tilatarve pienenee ja tilat pyritään löytämään kunnan muiden tilojen yhteydestä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

19 Hyvinvointiaseman erot terveyskioskiin ja perinteiseen terveysasemaan Terveyskioski Hyvinvointiasema eroaa terveyskioskista siinä, että - hyvinvointiasemalla tarjotaan terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalveluja ja myös uudella tavalla kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja, - painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia lisäävä toiminta, kuten terveyskioskissa, mutta sitä toteutetaan hyvinvointiasemalla varhaisesti ja erityisesti moniammatillisesti hyvinvoinnin ekosysteemin periaatteen ja kumppaneiden mukaisesti, - asiakkaan yksityisyys asiointiin varmistetaan tilajärjestelyin. - se on matalan kynnyksen toimintaa (walkin-access), Hyvinvointiasema Terveysasema Hyvinvointiasema eroaa ns. perinteisestä terveysasemasta siinä, että - hyvinvointiasemalla on tarjolla monipuolinen asiakaslähtöisesti ja alueellisesti määritetty palveluvalikoima, - hyvinvointiaseman toiminta on joustavaa, ja sitä tukevat liikkuvat palvelut, - hyvinvointiasemalla panostetaan vahvaan palveluohjaukseen ja asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja siihen kannustamiseen. Yhdessä kansalaisten kanssa toimien

20 Hyvinvointiasema konseptin luominen Asiakassegmentointi ja palvelutarpeen tunnistaminen kuka tarvitsee palveluja, millaisia ja milloin sekä kuka pystyy asioimaan (tai oppii asioimaan) itsenäisesti verkossa. Ammattilaisten tarve asemalla. Erilaisten etämittaus/konsultointi välineiden ja laitteiden käyttöä pilottikohteissa Palvelukokonaisuuden luominen keskeisille asiakasryhmille omahoitoa tukevat välineet ja sujuva asioinnin toimintamalli omahoidon yhden laitteen ja palvelun sijasta ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

21 Hammashuolto Hammashoidon keskittäminen Armilaan, Pohjolankadulle, Taipalsaarelle, Parikkalaan, Mansikkalaan ja EKKS päivystyksen yhteyteen 2016 Uusi päivystysasetus tulee vaatimaan v.2015 alusta myös ilta- ja viikonloppuvastaanottoa, joka on järkevää järjestää muun päivystyksen kanssa samoilla odotustiloilla ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

22 Muut hammashoidon keskittämisen hyödyt Kiinteistöistä aiheutuvien kustannusten pieneneminen (vuokra-, sähkö-, lämpö- ja siivouskustannukset) kuljettava synkronissa muun terveysaseman toimintojen kanssa, sillä pelkän hammashoidon takia ei voida maksaa koko terveysaseman vuokraa Tukipalveluiden (välinehuolto- ja kuvantaminen) tuottamisen kustannukset pienenevät ja laatu nousee välinehuollon säästöt tulevat välinehuollon henkilöstö- ja laitekustannuksista sekä suun terveydenhuollon instrumenttikustannuksista Henkilöstön rekrytointi helpottuu nuoret hammaslääkärit haluavat yleensä työskennellä keskitetyissä ja moderneissa tiloissa nuorten hammaslääkärien opastus helpointa järjestää Tiedonkulku, konsultointi ja toiminnan valvonta helpottuvat => palvelujen laatu paranee

23 Savitaipale ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (tavoitteena yhteisiin tiloihin kotihoidon kanssa) hoitajavastaanotto Mallu-auto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja koulupsykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa yhteinen tila) Palveluohjaaja Hammashuolto v2016 (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-Mallu käy kouluilla ja vanhustenhuollon yksiköissä ym. Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Valkama A + ostopalvelut (53) Vuodeosasto suljetaan v loppuun mennessä Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Koivukoti (18) ja Koivutupa Kotihoito (Valkaman tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 23

24 Parikkala ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa arkisin 8-16, Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkärivastaanotot terveysasemalla 8-16 Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) Alueen sh:n päivystys- / avosairaanhoito vastaanotto (nykyinen resurssi) Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Neuvola (terveysasemalla, nykyiset tilat) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalla, nyk. tilat) Palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijä Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana Ekks Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5% yli 75v 2020 Käskynkkä (30) Vuokkola (8) Kotirinne (9) Kehitysvammaisten asuminen sekä päivä- ja työtoiminta Kehitysvammaisten uusi asumisyksikkö (16) valmistuu vuonna 2014 Kiipolan päivä- ja työkeskus Kotihoito (eri pisteissä) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Parikkalan sairaala lyhytaikaiseen hoitoon, Rinnetuvassa tuettua asumista Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 24

25 Rautjärvi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päiväpäivystys Parikkalassa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkärivastaanotot Parikkalan terveysasemalla Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla, kuten nyk.) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Parikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhuspalveluiden yksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 5 % yli 75v 2020 Tuulenpesä (sis. ta) ja ostopalv. (yhteensä 33) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 25

26 Ruokolahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto : Päiväpäivystys V.2016 asti Ruokolahdella, sitten Honkaharjussa Iltapäivystys ja viikonloppuisin Honkaharjussa, öisin EKKS Lääkäripalvelut v asti, sitten kohdennetusti omien kiertävien lääkärien toimesta, etävastaanotot Ruokolahdella Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen 2016 lähtien) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoite oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin ) terveydenhoitaja Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto 2016 lähtien (siihen asti ent.) Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalan hammashoitolassa, muuna aikana EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 6% yli75v 2020 Uusitehostetun palveluasumisen yksikkö (50) Kehitysvammaisten asuminen Uusi asumisyksikkö Onnelan ja lähialueen palvelutarpeisiin Kotihoito (Iltatähti, Ruokorinne) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan oman kiertävän lääkärin toimesta tai Honkaharjulta Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 26

27 Luumäki ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (omat kiertävät lääkärit), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (tavoitteena oppilashuollon yhteyteen, mahdoll. koulun tiloihin) terveydenhoitaja Oppilashuolto ( toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksiköissä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli75v 2020 Vanhainkoti (30) Uusi tpa:n yksikkö (32 tehostetun ja 6 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Mäntykotiin) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 27

28 Lemi ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (Kotihoidon yhteyteen) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste koulun tiloissa) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (sanassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Lappeenrannassa Hammas-mallu käy kouluilla ja vanhusten asumispalveluyksikössä Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli Uusi tpa:n yksikkö (28 tehostetun ja 4 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (Palolan tiloissa) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin tai oman alueen kiertävän lääkärin toimesta Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatiot Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 28

29 Taipalsaari ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut (alueen omien lääkäreiden toimesta), etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (toimipiste terveysasemalla) terveydenhoitaja Oppilashuolto (toimipiste koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käyvät koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (samassa yhteydessä hoitajavastaanoton ja kotihoidon kanssa) palveluohjaaja Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Taipalsaaren terveysasemalla, muuna aikana EKKS Hammas-mallu käy kouluilla Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Vuodeosasto (25) Vanhainkoti muuttuu tpa:ksi (20 tehostetun ja 10 kevyemmän palv.asumisen paikkaa) Kotihoito (terveysasemalle) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Lappeenrannasta käsin ellei omaa kiertävää lääkäriä Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot 29

30 Sammonlahti ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla, muuten lääkäripalvelut Armilassa v.2016 lähtien, kun päivystyksen investointi valmis Hoitajavastaanotto (Sammonkodin yhteydessä) Hoitajavastaanotto Neuvola (Kourulan ja Sammonlahden tarvitsee uuden yhteisen tilan) Terveydenhoitajat Oppilashuolto (koulun tiloissa) Kouluterveydenhoitajat ja koulukuraattorit mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri ja psykologi käyvät kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Sammonkoti) Palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (Sammonkoti) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Sammonlahti 30

31 Lauritsala ja Ylämaa ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omien lääkäreiden toimesta), liikkuvat palvelut ja tarvittaessa etävastaanotot ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (ta tai uusi vuokratila) hoitajavastaanotto Neuvola (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy kouluilla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (ta tai uusi vuokratila Lauritsalassa) palveluohjaaja Hammashuolto Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Kotihoito (ta tai uusi vuokratila) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin YLÄMAA. Liikkuvat palvelut Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Lauritsala 31

32 Joutseno ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Kohdennetut lääkäripalvelut hyvinvointiasemalla (omat kiertävät lääkärit),etävastaanotot/liikkuvat palvelut ja muuten lääkäripalvelut Armilassa Hoitajavastaanotto (terveysasemalla) hoitajavastaanotto Neuvola (terveysasemalla) terveydenhoitaja Kouluterveydenhuolto (koulun tiloissa) Terveydenhoitaja ja koulukuraattori Lääkäri ja psykologi käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (terveysasemalle) palveluohjaaja Hammashuolto v (siihen asti ent.) Päivystys ja vastaanotot Pohjolankatu, Armila ja EKKS Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Penttiläntien palvelukoti (46) Leivontie (22) Vuodeosasto (30) Kotihoito (terveysasemalla) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan Armilasta käsin Mielenterveyspalvelut Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykiatrikonsultaatio Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Joutseno 32

33 Lappeenranta keskusta ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Armilassa toimii keskitetysti lääkärin ajanvarausvastaanotot Päivystys virka-ajan ulkopuolella Ekks ja päivystysinvestoinnin valmistuttua myös arkisin Hoitajavastaanotto Armilassa toimii keskitetysti Lappeen ja läntisen alueen hoitajien vastaanotto ajanvarauksella Neuvola (Koulukadun neuvolakeskus) terveydenhoitaja Neuvolalääkärit tekevät vastaanottoja myös muissa neuvolapisteissä Kouluterveydenhuolto (toimipiste koulujen tiloissa) Terveydenhoitajat mitoitettu oppilasmäärien mukaan tasaisesti koko kaupungissa eri kouluille Lääkäri käy koululla tarpeen mukaan Sosiaalipalvelut (Aikuisten talo, lasten ja nuorten talo) Keskitetyt palvelut Hammashuolto Vastaanotot Ekks, Pohjolankadulla ja Armilassa Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 8% yli 75v 2020 Sammonkoti (50 tehostetun ja 10 palv.as.) Lehmuskoti (40 tehostetun ja 20 palv.as) Juurakkokatu (59) Ortamonpuisto (83) Pienniemenkatu (40) Tehostetun palv.as. ostot n. 270 Kotihoito (Ikäkeskus, Armilankatu 46, Ratakatu ja Voisalmi) Palvelut kuten nykyään vahvistettuna tehosalla Mielenterveyspalvelut Lappeenrannan mielenterveysyksikkö, Armilank. 44 Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Keskusta 33

34 Imatra ; vaihtoehto 2 Lääkärivastaanotto Honkaharjussa päivystys sekä ajanvaraus arkisin 8-16, päivystys lisäksi arkisin ja viikonloppuisin 8-22, öisin Ekks Hammashuolto Päiväpäivystys ja vo:t klo 8-15 Mansikkalassa, muuna aikana Ekks Mielenterveyspalvelut Honkaharjussa psykiatrisen avohoidon palvelut Vanhusten ympärivuorokautinen hoito pitkäaikaisia ympärivuorokautisia laitoshoidon paikkoja vähennetään ja asteittain luovutaan Kotihoito kotiin vietävien palvelujen osuus lisääntyy ja monipuolistuu Asiointiliikenteen uudistaminen Sähköinen asiointi sekä etäyhteydet ja -konsultaatiot Hyvinvointineuvola toiminta ennallaan Oppilashuolto koulujen yhteydessä Sosiaalipalvelut (aikuisten sosiaalipalvelut, perhepalvelut, vammaispalvelut) Keskitetyt palvelut Kts. Tarkemmat suunnitelmat Eksoten ja Imatran yhteisdokumentista 34

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus Lauritsalan pilotin tilannekatsaus 7.3.2014 Minna Lignell, Marja Kosonen, Ritva Simpanen, Satu Simolin Taustalla palveluverkkouudistus Eksoten johtoryhmä on määritellyt organisaation strategianmukaiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Seurantaseminaari 31.1.27 Toiminnan tarkastelu! 1 suurinta potilasryhmää (papr-ryhmää) Aineistona koko terveyskeskuksen aineisto! Seurantaan valitut sairausryhmät

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Palveluja pyörillä - Mallu-auto

Palveluja pyörillä - Mallu-auto Palveluja pyörillä - Mallu-auto 22.5.2014 Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Me olemme Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Kansallinen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen konferenssi 12.-13.5.2014 LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Marja-Liisa Vesterinen Fil. toht, kauppat. lis. Tutkimusjohtaja Eksoten hallituksen

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Renewing Health Projekti, Eksote. Tuula Karhula

Renewing Health Projekti, Eksote. Tuula Karhula Renewing Health Projekti, Eksote Tuula Karhula Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti 400 M Työntekijöitä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015. Kuntakohtaiset muutokset 2016

Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015. Kuntakohtaiset muutokset 2016 Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015 Kuntakohtaiset muutokset 2016 Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula Avoterveydenhoito ja hoiva kehittyy: Etälääkäritoiminnan

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Omaisten ilta Sammonkodin asukkaiden omaisille tiistaina 2.12.2015 klo 17.00

Omaisten ilta Sammonkodin asukkaiden omaisille tiistaina 2.12.2015 klo 17.00 Omaisten ilta Sammonkodin asukkaiden omaisille tiistaina 2.12.2015 klo 17.00 Hoiva- ja palveluasumisen palvelupäällikkö Miia Inna ja muutoskoordinaattori Kaija Ruskeepää Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi. Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi

Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi. Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi Terveyspisteverkoston toiminta ja sen arviointi Sari Laanterä, TtT Yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu sari.laantera@mamk.fi Terveyspiste Hyvinvointikioski Terveyskioski Hyvinvointipiste Kiinteät

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO

LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO HYVINVOINTIKESKUS LAPSIPERHEIDEN EI ENÄÄ TARVITSE HAKEA PALVELUITA YMPÄRI KAUPUNKIA, KAUPUNKIA VAAN KAIKKI LÖYTYVÄT SAMASTA PAIKASTA RITVA KOURILEHTO (OULU-LEHTI (OULU LEHTI MA 2.2.2015) HYVINVOINTIKESKUS

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista

Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista RAUTJÄRVEN KUNTA 1 (5) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Yhtymähallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistaminen Mikä on tuotteistus?

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN LAAJENNETTU TYÖNKUVA TERVEYSASEMILLA SALON TERVEYSKESKUKSESSA TAUSTA: Suunniteltaessa Salon terveydenhuoltopalveluiden laajennettua hoitajan työnkuvaa, jossa on mukana

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Palvelukortti / Vanhustenpalvelut 'Lappeenranta

Palvelukortti / Vanhustenpalvelut 'Lappeenranta Palvelukortti / Vanhustent 'Lappeenranta Palvelu /piiri huolehtilljärjestää Palvelukokonaisuudet Lähi (L) Palvelun sisältö/ Alue (A) ' toimintalogiikka (K) A Kotiin annettavat t Kotihoidon yhteiset t *

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Apunasi ympäri vuorokauden- yhteyskeskus

Apunasi ympäri vuorokauden- yhteyskeskus Apunasi ympäri vuorokauden- yhteyskeskus Merja Tepponen kehitysjohtaja Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet Erillinen hierarkia Hallinnollinen integraatio Eksote tänään Toiminnallinen integraatio Ekosysteemi

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen ajanvaraus Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto. 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri

Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto. 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Historiaa palveluja pyörillä Kauppa-autot 1930 luvulla, kirjastoautot, hammaslääkärin vastaanotto

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Ratkaisuja kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuollon palvelupolkujen kehittämistarpeisiin

Ratkaisuja kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuollon palvelupolkujen kehittämistarpeisiin Kuvat: www.papunet.fi Ratkaisuja kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuollon palvelupolkujen kehittämistarpeisiin TEPA-projekti Anne Aholainen, projektipäällikkö Savon Vammaisasuntosäätiö/TEPA-projekti

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Kaksi tarkastelutapaa 1. ASL-sairausryhmittäinen 1 kk aineisto Kuvaa kuukauden otoksen

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot