Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi"

Transkriptio

1

2 Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi Opas on Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä Savon voimavaraksi projektin tuotos. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoutta Etelä-Savossa opiskelevien ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoiden osaamisesta ja heidän tarjoamistaan mahdollisuuksista. Projekti pyrkii kehittämään korkeakoulujen, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja sen tavoitteena on löytää ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja työelämäprojekteja, tiedottaa yrityksille osaajavarannosta ja luoda toimintamallia ja ohjeistusta kansainvälistymisen edistämiseksi. Rahoitus: ESR projekti , Etelä Savon ELY keskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 SISÄLtö Rekrytoi kansainvälinen osaaja 4 Ulkomaalaiset opiskelijat mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen 5 Englanninkieliset koulutusohjelmat 6 Yhteistyömuodot 8 Opinnäytetyöt 8 Työelämäprojektit 8 Työharjoittelu 9 Harjoittelun käytänteet 10 Mistä ulkomaalainen harjoittelija? 11 Tietoa harjoittelijan palkkaamisesta 12 Vinkkejä ulkomaalaisen opiskelijan kohtaamiseen 13 YRITYSTEN KOKEMUKSIA 14

4 REKRYTOI KANSAINVÄLINEN OSAAJA Tämä oppaaseen on kerätty tietoa ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden rekrytoimisesta Etelä-Savossa. Oppaasta löydät tietoa Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ulkomaalaisista opiskelijoista, tutustut yhteistyömuotoihin, työharjoittelun käytänteisiin ja saat tietoa mitä kanavaa pitkin ulkomaalaisen opiskelijan saa harjoittelijaksi. Olemme myös koonneet tietoa ulkomaalaisen harjoittelijan palkkaamisesta ja kokemuksia harjoittelujaksoista. Yhä useampi yritys toimii kansainvälisesti ja tarvitsee tukea toimintansa kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 250 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa, jotka suorittavat koko tutkinnon tai kaksoistutkinnon Mikkelissä. Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat voivat tarjota organisaatiollenne osaamistaan ja yhteyksiään. Ulkomaalainen harjoittelija antaa yrityksen henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää kielitaitoa ja oppia työskentelemään monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäarvoa tuovat myös opiskelijan kielen ja kulttuurin tuntemus, omat verkostot kotimaassa sekä mahdollisuus perehtyä kotimarkkinoihin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työhön sijoittuminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja tiivistä yhteistyötä työelämän, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun välillä. [4]

5 ULKOMAALAISET OPISKELIJAT mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen Hyödynnä paikallisten ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamista MAMKin ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat pääasiassa Venäjältä, Kiinasta ja Vietnamista. Lisäksi MAMKissa opiskelee kaksoistutkinto-opiskelijoita ja vaihtoopiskelijoita pääasiassa Euroopasta ja Kiinasta. Rekrytoidessaan ulkomaalaisen opiskelijan harjoittelijaksi yritys saa käyttöönsä opiskelijan kielitaitoa, kulttuuri- ja markkinatuntemusta ja toimitapoja, joita voi hyödyntää verkostojen luomisessa, yhteydenpidossa, asiakaskunnan luomisessa ja palveluiden kehittämisessä. Yritykset voivat hyödyntää opiskelijan taitoja mm. myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, käännöstöissä ja tiedonhaussa. MAMKin kautta yritykset voivat turvallisesti ja edullisesti löytää kansainvälistä työvoimaa opiskelija asuu jo Mikkelissä ja hänellä on tarvittavat luvat opiskelija on tutustunut suomalaiseen kulttuurin ja opiskellut vähintään suomen kielen alkeita [5]

6 Englanninkieliset koulutusohjelmat MAMKissa on kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa: Bachelor`s Degree programme in Business Management (BBA), Information Technology and Environmental Engineering (BEng). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi koulutusohjelmien opiskelijat tulevat mm. Venäjältä, Kiinasta, Vietnamista, Nepalista ja Afrikan maista. Degree Programme in Business Management Englanninkielisessä Business Management -koulutusohjelmassa opiskelee vuosittain noin 100 ulkomaalaista opiskelijaa. Kansainvälisessä Business management koulutusohjelmassa hankitaan laaja-alaiset liiketalouden valmiudet ja opitaan viestimään monikulttuurisessa työympäristössä. Koulutusohjelma valmentaa liike-elämän asiantuntijoita, jotka työskentelevät joko toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä kansainvälisissä työtehtävissä. Opintoihin sisältyy monipuolisesti liiketalouden opintoja markkinoinnin, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon aloilta. Koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi markkinointiassistenttina, projektipäällikkönä tai erilaisissa ulkomaankaupan ja julkisen hallinnon asiantuntijatehtävissä. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Degree Programme in Environmental Engineering Englanninkielisen Environmental Engineering koulutusohjelman tavoitteena on kou-luttaa ympäristöalan ammattilaisia, jotka hallitsevat kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tekniset mahdollisuudet sekä yrityksen ympäristötoimintojen taloudellisen merkityksen. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä hallinnollisissa tai asiantuntijatehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtehtävät voivat sisältää viranomaistehtäviä, opetus-, asiantuntija- tai konsultointitehtäviä sekä erilaisten ympäristötoimintojen suunnittelua ja organisointia. Lisätietoja koulutusohjelmasta: [6]

7 Degree Programme in Information Technology Englanninkielisessä Information Technology -koulutusohjelmassa opitaan rakentamaan toimivaan internetiin kytkeytyvä langallisen tai langaton tietoverkko, ylläpidetään tietojärjestelmiä ja perehdytään verkkoturvallisuuden perusteisiin. Opiskellaan elektroniikkaa, ohjelmointia ja Cisco-verkkoakatemian mukaisesti tietoverkkotekniikkaa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja johtamaan tietoverkkojen ja tietojärjestelmien rakentamista vaihtoehtoisesti opiskelija osaa ohjelmoida tietoturvallisia ohjelmia. Koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia yrityksen IT-vastaavana, projekti-insinöörinä tai suunnitteluinsinöörinä tietotekniikan alalla. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Kansainvälinen verkosto antaa lisää mahdollisuuksia Etelä-Savossa on mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin. MAMKilla on yli 200 kansainvälistä yhteistyösopimusta korkeakoulujen kanssa maailmanlaajuisesti. Tämä tarjoaa myös opiskelijoillemme lukuisia vaihtoehtoja kansainvälistymiseen. Työnantaja voi saada juuri tarvitsemiensa alojen ulkomaalaisia harjoittelijoita. [7]

8 YHTEISTYÖMUODOT Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työelämän tehtäviin. Yritys voi antaa opintojaksojen oppimistavoitteisiin soveltuvia harjoitustyö- tai tehtäväaiheita, joiden vaikeusaste lisääntyy opintojen edistyessä. Näin yritys saa teetettyä opiskelijoilla erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia ilman työvoiman rekrytointia. Esimerkkejä yhteistyömuodoista opiskelijoiden ja henkilöstön yritysvierailut, työtehtäviin tutustumiset asiantuntijavierailut ja -luennot työharjoittelu opinnäytetyöt ja projektitoimeksiannot mentorointi yrityksen toimintaa tukeva ja kehittävä tutkimus- ja kehittämistoiminta Opinnäytetyöt Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa ammattiosaamistaan. Opinnäytetyö vastaa laajuudeltaan opiskelijalle vähintään 10 viikon täyspäiväistä työskentelyä. Opinnäytetyö voi olla jatkoa opiskelijan harjoittelujaksolle yrityksessä. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimus-, selvitys- tai kehitystyö, jossa etsitään ratkaisua käytännön ongelmiin. Työelämäprojektit Työelämäprojekteissa opiskelija voi oppia uusia asioita ja soveltaa osaamistaan käytännön työtehtäviin. Toimeksiannot ovat opiskelijalle ajankohtaisia erityisesti toisena opiskeluvuotena ja kestävät enintään puoli vuotta. Projektitoimeksiannot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää yrityksesi toimintaa. Toimeksiannon aihe voi olla esimerkiksi yrityksellesi tärkeä ja ajankohtainen selvitys tai kartoitus. [8]

9 Esimerkkejä projektiaiheista Business Management markkinointisuunnitelmat ja -tutkimukset esitteiden ja markkinointimateriaalien suunnittelu asiakastyytyväisyyskyselyt yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät kartoitukset ja markkina-analyysit avustaa markkinoinnissa, sosiaalisen median hyödyntämisessä, käännöstöissä Environmental Engineering markkina- ja teknologiaselvitykset yrityksen ympäristöasioihin liittyvien toimintojen suunnittelu yrityksen toimintojen ympäristövaikutusten selvitykset (jätehuolto, materiaalivirrat, melu jne.) yritysten ympäristötoimintojen ja valintojen aiheuttama taloudellisen merkityksen selvitykset Information Technology ohjelmointi, ohjelmistojen testaus ja käyttöliittymien kääntäminen verkkosivustot ja niiden lokalisointi tietoturvasuunnitelmat Työharjoittelu Työharjoittelu on merkittävä osa ammattikorkeakouluopintoja. Opintoihin sisältyy yhteensä noin 20 työviikkoa työharjoittelua, joka voi jakaantua perus- ja syventävään harjoitteluun. Opiskelijalle harjoittelu on tilaisuus soveltaa oppimaansa käytäntöön, näyttää osaamistaan ja harjoittaa työelämätaitojaan. Tarjoamalla työharjoittelupaikkoja työnantajalla on tilaisuus tutustua opiskelijan valmiuksiin ja hänen sopivuuteensa yrityksen palvelukseen jatkossa. Harjoittelujen sisällöistä sovitaan yrityskohtaisesti harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa ja tehtävien vaativuustaso riippuu opiskelijan omista kyvyistä ja opintojen vaiheesta. Harjoittelun tulee tukea opiskelua ja mahdollistaa opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä. Harjoittelujakso sijoittuu usein kesäaikaan tai opintojen lomaan opintojen loppupuolella. Ulkomaalaisista opiskelijoista osa haluaisi suorittaa harjoittelujakson ja mahdollisesti työllistyä opintojen jälkeen Suomessa. Ulkomaalaiset opiskelijat etsivät myös usein sekä osa- että kokoaikaista työtä opintojensa ja lomiensa ajaksi. [9]

10 HARJOITTELUN KÄYTÄNTEET Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen ja arvioimiseen työelämässä. Jokaisella harjoittelijalla on ohjaaja niin työnantajan kuin ammattikorkeakoulun puolelta. Työharjoittelulla on suuri merkitys käytännön osaamisen kehittämisessä harjoittelupaikan antaminen ulkomaalaiselle opiskelijalle on myös hyvä kanava työnantajalle kansainvälistymisen edistämiseen. Ennen harjoittelun aloittamista keskustellaan harjoittelun tavoitteista ja työtehtävistä. Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman, jossa on tiedot harjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Työharjoittelusta solmitaan harjoittelusopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija sekä harjoittelupaikan ja koulutusohjelman edustajat. Harjoittelun puolivälissä työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat harjoittelun onnistumista ja täyttävät arviointilomakkeen. Harjoittelu on onnistunut ja parhaat tulokset saavutetaan, kun työtehtävät vastaavat saatua koulutusta ja kehittävät työyhteisöä sekä edistävät opiskelijan oppimista. [10]

11 MISTÄ ULKOMAALAINEN HARJOITTELIJA? Löydät ulkomaalaisen harjoittelijan ottamalla yhteyttä suoraan koulutusohjelman yhteyshenkilöön. Opiskelijat voivat myös ottaa yrityksiin yhteyttä, sillä he vastaavat pääsääntöisesti itse harjoittelupaikkansa hankkimisesta. Valtakunnallinen palvelu on ammattikorkeakoulujen työnvälitysja tietopalvelu, jossa ilmoituksesi on opiskelijoiden nähtävillä. Ulkomaalaisia opiskelijoita koskeva ilmoituksen tulee olla englanninkielinen. Maksuttomaan palveluun voi rekisteröityä suoraan etusivun linkistä Olen uusi työnantajakäyttäjä ja jättää tämän jälkeen työpaikkailmoitus järjestelmään. Yhteyshenkilöt: Degree Programme in Business Management Anna Kähkönen, Elina Halonen, Degree Programme in Environmental Engineering Aila Puttonen, Arto Sormunen, Degree Programme in Information Technology Reijo Vuohelainen, Timo Mynttinen, [11]

12 TIETOA HARJOITTELIJAN PALKKAAMISESTA AMK-opiskelijan työharjoittelu on yhteensä 20 työviikkoa (800 h, 30 opintopistettä). Ulkomaalaisen harjoittelijan kanssa tehdään samanlainen työsopimus kuin suomalaisenkin harjoittelijan kanssa, jolloin hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisella harjoittelijalla. Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista. Työtodistuksen tulee sisältää normaalin käytännön mukaan harjoittelijan työtehtävät. Lupamenettelyt Ulkomaalaiset opiskelijat eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa, sillä opiskeluun liittyvät oleskelu ja lupa-asia on selvitetty jo ennen kuin opinnot alkavat. Työnantajan on kuitenkin tarkastettava jokaisen ulkomaalaisen harjoittelijan oleskelulupa, joka on merkitty passiin (EU-ulkopuolinen). Opiskelua varten myönnetyn oleskeluluvan saanut opiskelija voi tehdä lukukausien aikana palkallista työtä, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua, opinnäytetyön tekemistä tai jos osa-aikaisen työn määrä on enintään keskimäärin 25 tuntia viikossa. Loma-aikoina työajalle ei ole rajoituksia. Oleskelulupaa eivät tarvitse EU-kansalaiset, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset korkeintaan 3 kuukauden tai Pohjoismaiden (Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) kansalaiset korkeintaan 6 kuukauden oleskeluun. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse. Lisätietoa: Verotus Suomessa yli kuusi kuukautta oleskelevaa työntekijää verotetaan kuten pysyvästi Suomessa asuvia. Enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomeen tulevalta pidätetään lähdevero. Työntekijä toimittaa verokortin tai lähdeverokortin työnantajalle. Palkallisen harjoittelun osalta työnantajan on huolehdittava työntekijänsä työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksujen sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta. Jos työskentely Suomessa kestää vähintään neljä kuukautta ( 18 h/ viikko tai 1071 /kk), on maksettava myös työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverokortilla työskentelevältä perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Lisätietoa: [12]

13 Vakuutukset, sosiaaliturva ja työsuojelu Työsuhde syntyy harjoittelijan saadessa palkkaa, jolloin harjoittelija on harjoittelupaikkansa tapaturmavakuutuksen piirissä. Työnantajan vastuuvakuutus koskee harjoittelijaa riippumatta siitä onko harjoittelija työsuhteessa vai ei. Työnantajan on hyvä tarkastaa harjoittelijan vakuutukset ennen työsuhteen alkamista. Korkeakouluopiskelijat on usein vakuutettu palkattomassa käytännön harjoittelutyössä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien varalta. Ulkomaalaiset opiskelijat ja työharjoittelijat eivät yleensä kuulu sosiaaliturvan piiriin, koska heidän ei katsota muuttavan Suomeen vakinaisesti. Jos EU/ETA-kansalaisen vähintään neljän kuukauden työskentely täyttää työssäoloehdon vaatimukset viikkotyöajasta ( 18 h/viikko) tai palkasta( 1071 /kk) voi päästä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka ei asuisi maassa pysyvästi. Harjoittelupaikka vastaa siitä, että opiskelijan harjoittelussa noudatetaan alalla vallitsevia yleisiä työsuojelusäädöksiä sekä harjoittelupaikan omia työturvallisuusmääräyksiä. VINKKEJÄ ULKOMAALAISEN OPISKELIJAN KOHTAAMISEEN > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Työnantajat > Ulkomaiset opiskelijat ja harjoittelijat JA > Ulkomailta Suomeen tulevan verotus > In To -palvelupiste (Kela ja Verohallinto; Maahanmuuttajien sosiaaliturva- ja verotusasioita) > Työnantajat > Työhön ulkomaille tai Suomeen > Ulkomailta Suomeen > Työnantajan palvelut JA > Työsuhdeasiat > Kotikunta- ja väestötiedot > Ulkomaalaisten rekisteröinti - Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali [13]

14 YRITYSTEN KOKEMUKSIA Saksalainen tekniikan harjoittelija Miktech Oy:n palveluksessa Miktech tarjoaa pääasiassa teknologiayrityksille erilaisia yrityskehityspalveluita ja keskeinen tavoite on lisätä yritysten liiketoimintaa. Miktechin toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puutuoteteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi, arkistointi sekä sähköinen asiointi ja arkistointi. Työntekijöitä Miktechillä on 15 ja liikevaihto on noin 2,5 M. Suomesta kiinnostunut saksalainen ympäristötekniikan opiskelija Christian Schorr kyseli harjoittelupaikkaa Mikkelin ammattikorkeakoulun partneriyliopiston, Fachhochschule Bingenin professorin välityksellä. Miktechissä haluttiin kokeilla ulkomaalaisen harjoittelijan rekrytointia. Harjoittelijan kansallisuudella ei ollut merkitystä, mutta hyvä englanninkielen taito oli eduksi. Christian aloitti työt Miktechissä syyskuussa 2011 torrefiointiin liittyvässä projektissa. Syksyn aikana hän selvitti maailmanlaajuisesti torrefiointiprosessia kehittäviä yrityksiä lähinnä internetin, sähköpostin, keskustelupalstojen ja suorien kontaktien kautta. Hankkimansa tiedon perusteella hän kirjoitti torrefioinnista teknologiaselvityksen, joka ilmestyy Miktechin julkaisuna. Christianille työ oli mielenkiintoista. Hän tutustui uudenlaiseen bioenergiaprosessiin, joka on vasta tulossa markkinoille. Hän oppi työssään, kuinka useiden ihmisten pienetkin edistymisaskeleet uuden teknologian parissa edistivät sen kehittymistä. Lisäkokemusta hän sai esittäessään projektipartnereille työnsä tuloksia. Miktechille kokemus oli erittäin positiivinen. Harjoittelijan työpanos muodostui arvokkaammaksi kuin oli uskallettu toivoa. Aluksi tarvittiin enemmän ohjausta, mutta harjoittelija osoittautui itseohjautuvaksi ja aktiiviseksi. Muut työntekijät ottivat harjoittelijan tyytyväisenä vastaan. Heidän kielitaitonsa koheni, sillä yksi heistä harjoitti saksankielen taitoaan ja muut englanninkieltään keskustelemalla Christianin kanssa. Kieliharjoittelusta oli hyötyä kaikille. Christian koki työtoverinsa ystävällisinä ja suomalaisen työelämän miellyttävän rentona ja lämminhenkisenä. Työnsä aikana hankittujen kontaktien avulla Christian löysi itselleen alan työpaikan Saksassa. Miktechin yhteys harjoittelijaansa ei katkea, sillä Christianin uudesta työpaikasta voi kehittyä hyvä partneri Miktechille. Hyvän kokemuksen innostamana Miktech aikoo jatkossakin käyttää ulkomaalaisia harjoittelijoita. [14]

15 MHG Systems on rekrytoinut useita kansainvälisiä opiskelijoita Mikkeliläiselle MHG Systemsille ulkomaalaisten rekrytointi on luonnollista. Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on ollut tiivistä yrityksen perustamisesta lähtien. Usein opiskelijat tulevat yritykseen tekemään opinnäytetyötä tai suorittamaan harjoittelujaksoa. Sen jälkeen rekrytointi on helpompaa, kun opiskelija on kasvanut ammattilaiseksi yhteisissä projekteissa. MHG Systemsille ulkomaalaiset työntekijät ovat välttämättömiä. Yrityksen päämaja on Mikkelissä, mutta asiakkaat ovat ympäri maailmaa. Kun neuvotellaan isoista kaupoista ulkomailla, on tunnettava kohdemaan bisneskulttuuri. MHG Systems on mikkeliläinen yritys, joka tarjoaa bioenergia-alan ja kenttätöiden toiminnanohjausjärjestelmiä. Yrityksen toimitusjohtaja Seppo Huurinainen on vuosien saatossa ottanut monta harjoittelijaa yritykseensä monista eri maista. Myytäessä tuotteita ja palveluja ulkomaille toiminnan tulee olla harkittua ja kustannustehokasta. Harjoittelijoiden ottaminen on ollut palkitsevaa kartoittaessamme uusia markkinoita. Huurinainen ei ole maksanut palkkaa harjoittelusta, mutta jos opiskelija osoittautuu hyväksi, hänelle tarjotaan palkallista opinnäytetyöaihetta ja yhteistyömahdollisuutta valmistumisen jälkeen. Huurinainen on opettanut ammattikorkeakoulussa ennen yrittäjäksi ryhtymistään, joten hän tietää, mitä voi vaatia kansainväliseltä opiskelijalta. Toisaalta myös yrittäjältä on löydyttävä aikaa ja asennetta olla mukana opiskelijan opastamisessa ja opinnäyteprosessissa. Tulevalle harjoittelijalle kerrotaan haastattelutilanteessa, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat harjoittelun tavoitteet. Ennen kuin yritys harkitsee kansainvälisen harjoittelijan ottamista yritykseen, kannattaa miettiä, onko yritys tehnyt jo strategisia päätöksiä kansainvälistymisen suhteen ja mitkä ovat harjoittelijan kyvyt ja hyödyt yritykselle, esimerkiksi osaako harjoittelija sujuvasti kohdemaan kieltä. MHG Systems on ottanut kaupallisen, metsä- ja IT-alojen harjoittelijoita. Ammattiharjoittelu yhdistettynä opinnäytetyöllä on loistava malli esimerkiksi syventyä tiettyyn mobiiliteknologiaan. Merkittävä osa IT-opiskelijoista, jotka ovat olleet yrityksessä harjoittelijoina, on palkattu yritykseen. MGH Systemsillä työkieli on pääasiassa englanti. Myyntityö tapahtuu yleensä kohdemaan kielellä ja myyntityötä tehtäessä on tärkeää osata alueen murre. Varsinkin teknisellä puolella kommunikointi on haastavaa. [15]

16 Rekrytoi kansainvälinen osaaja!

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia

Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita alueelle. Sopeutumiseen liittyy esimerkiksi hyvien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu: asema, oikeudet & ongelmat

Kansainvälinen harjoittelu: asema, oikeudet & ongelmat Kansainvälinen harjoittelu: asema, oikeudet & ongelmat Kansainväliset asiat Helsingin yliopisto tiina.kosunen@helsinki.fi 22.5.2012 1 Tarjolla tänään KV-harjoittelun asema KV-harjoittelijan asemoiminen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat 21.6.2017HENKILÖSTÖPALVELUT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Opiskelijat 1/2 Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Lain

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen Toteutusaika 1.1.2010-31.12.2012 Toteuttajaorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon?

Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon? Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon? Labquality Days 6.2.2015 Helena Vertanen Työvoimapula Työvoimapulaa ammattihenkilöistä, erityisesti hoitajista on ollut noin 10 vuoden välein aina 1970-luvulta vuoteen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info 1.9.2017 Yliopiston strategia 2015-2020 Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille

Lisätiedot

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ Tero Uitto OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ MIKSI OIKEUSTRADENOMIKOULUTUSTA ON? Oikeustradenomi-opintokokonaisuuden suunnittelu on saanut alkunsa työelämän tarpeista. Yhä suurempi osa ympärillämme tapahtuvista

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen. Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija

Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen. Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija Eurooppalaisen Erasmus+ ohjelman tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE HARJOITTELUINFO 2015 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Harjoittelun sisältöasiat, harjoittelutuki Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Kilpailuetua viennistä ja kansainvälistymisestä Ville Paasonen Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa Miktech Oy MISSIO: Miktech tuottaa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 %

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 % Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten osuus väestöstä Kuopiossa 2000-2016 Ulkomaan kansalaiset, % KUOPIO Vieraskieliset,

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT HARJOITTELUINFO Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT HARJOITTELUINFO Urapalvelut HARJOITTELUINFO 8.11.2017 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 13/11/2017 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA

KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA Tiesitkö, että Laurea-ammattikorkeakoulusta on mahdollista saada kansainvälisiä opiskelijoita yritystoimintasi kehittämiseen? Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden englanninkielisessä

Lisätiedot