Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi"

Transkriptio

1

2 Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi Opas on Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä Savon voimavaraksi projektin tuotos. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoutta Etelä-Savossa opiskelevien ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoiden osaamisesta ja heidän tarjoamistaan mahdollisuuksista. Projekti pyrkii kehittämään korkeakoulujen, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja sen tavoitteena on löytää ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja työelämäprojekteja, tiedottaa yrityksille osaajavarannosta ja luoda toimintamallia ja ohjeistusta kansainvälistymisen edistämiseksi. Rahoitus: ESR projekti , Etelä Savon ELY keskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 SISÄLtö Rekrytoi kansainvälinen osaaja 4 Ulkomaalaiset opiskelijat mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen 5 Englanninkieliset koulutusohjelmat 6 Yhteistyömuodot 8 Opinnäytetyöt 8 Työelämäprojektit 8 Työharjoittelu 9 Harjoittelun käytänteet 10 Mistä ulkomaalainen harjoittelija? 11 Tietoa harjoittelijan palkkaamisesta 12 Vinkkejä ulkomaalaisen opiskelijan kohtaamiseen 13 YRITYSTEN KOKEMUKSIA 14

4 REKRYTOI KANSAINVÄLINEN OSAAJA Tämä oppaaseen on kerätty tietoa ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden rekrytoimisesta Etelä-Savossa. Oppaasta löydät tietoa Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ulkomaalaisista opiskelijoista, tutustut yhteistyömuotoihin, työharjoittelun käytänteisiin ja saat tietoa mitä kanavaa pitkin ulkomaalaisen opiskelijan saa harjoittelijaksi. Olemme myös koonneet tietoa ulkomaalaisen harjoittelijan palkkaamisesta ja kokemuksia harjoittelujaksoista. Yhä useampi yritys toimii kansainvälisesti ja tarvitsee tukea toimintansa kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 250 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa, jotka suorittavat koko tutkinnon tai kaksoistutkinnon Mikkelissä. Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat voivat tarjota organisaatiollenne osaamistaan ja yhteyksiään. Ulkomaalainen harjoittelija antaa yrityksen henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää kielitaitoa ja oppia työskentelemään monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäarvoa tuovat myös opiskelijan kielen ja kulttuurin tuntemus, omat verkostot kotimaassa sekä mahdollisuus perehtyä kotimarkkinoihin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työhön sijoittuminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja tiivistä yhteistyötä työelämän, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun välillä. [4]

5 ULKOMAALAISET OPISKELIJAT mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen Hyödynnä paikallisten ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamista MAMKin ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat pääasiassa Venäjältä, Kiinasta ja Vietnamista. Lisäksi MAMKissa opiskelee kaksoistutkinto-opiskelijoita ja vaihtoopiskelijoita pääasiassa Euroopasta ja Kiinasta. Rekrytoidessaan ulkomaalaisen opiskelijan harjoittelijaksi yritys saa käyttöönsä opiskelijan kielitaitoa, kulttuuri- ja markkinatuntemusta ja toimitapoja, joita voi hyödyntää verkostojen luomisessa, yhteydenpidossa, asiakaskunnan luomisessa ja palveluiden kehittämisessä. Yritykset voivat hyödyntää opiskelijan taitoja mm. myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, käännöstöissä ja tiedonhaussa. MAMKin kautta yritykset voivat turvallisesti ja edullisesti löytää kansainvälistä työvoimaa opiskelija asuu jo Mikkelissä ja hänellä on tarvittavat luvat opiskelija on tutustunut suomalaiseen kulttuurin ja opiskellut vähintään suomen kielen alkeita [5]

6 Englanninkieliset koulutusohjelmat MAMKissa on kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa: Bachelor`s Degree programme in Business Management (BBA), Information Technology and Environmental Engineering (BEng). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi koulutusohjelmien opiskelijat tulevat mm. Venäjältä, Kiinasta, Vietnamista, Nepalista ja Afrikan maista. Degree Programme in Business Management Englanninkielisessä Business Management -koulutusohjelmassa opiskelee vuosittain noin 100 ulkomaalaista opiskelijaa. Kansainvälisessä Business management koulutusohjelmassa hankitaan laaja-alaiset liiketalouden valmiudet ja opitaan viestimään monikulttuurisessa työympäristössä. Koulutusohjelma valmentaa liike-elämän asiantuntijoita, jotka työskentelevät joko toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä kansainvälisissä työtehtävissä. Opintoihin sisältyy monipuolisesti liiketalouden opintoja markkinoinnin, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon aloilta. Koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi markkinointiassistenttina, projektipäällikkönä tai erilaisissa ulkomaankaupan ja julkisen hallinnon asiantuntijatehtävissä. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Degree Programme in Environmental Engineering Englanninkielisen Environmental Engineering koulutusohjelman tavoitteena on kou-luttaa ympäristöalan ammattilaisia, jotka hallitsevat kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tekniset mahdollisuudet sekä yrityksen ympäristötoimintojen taloudellisen merkityksen. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä hallinnollisissa tai asiantuntijatehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtehtävät voivat sisältää viranomaistehtäviä, opetus-, asiantuntija- tai konsultointitehtäviä sekä erilaisten ympäristötoimintojen suunnittelua ja organisointia. Lisätietoja koulutusohjelmasta: [6]

7 Degree Programme in Information Technology Englanninkielisessä Information Technology -koulutusohjelmassa opitaan rakentamaan toimivaan internetiin kytkeytyvä langallisen tai langaton tietoverkko, ylläpidetään tietojärjestelmiä ja perehdytään verkkoturvallisuuden perusteisiin. Opiskellaan elektroniikkaa, ohjelmointia ja Cisco-verkkoakatemian mukaisesti tietoverkkotekniikkaa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja johtamaan tietoverkkojen ja tietojärjestelmien rakentamista vaihtoehtoisesti opiskelija osaa ohjelmoida tietoturvallisia ohjelmia. Koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia yrityksen IT-vastaavana, projekti-insinöörinä tai suunnitteluinsinöörinä tietotekniikan alalla. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Kansainvälinen verkosto antaa lisää mahdollisuuksia Etelä-Savossa on mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin. MAMKilla on yli 200 kansainvälistä yhteistyösopimusta korkeakoulujen kanssa maailmanlaajuisesti. Tämä tarjoaa myös opiskelijoillemme lukuisia vaihtoehtoja kansainvälistymiseen. Työnantaja voi saada juuri tarvitsemiensa alojen ulkomaalaisia harjoittelijoita. [7]

8 YHTEISTYÖMUODOT Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työelämän tehtäviin. Yritys voi antaa opintojaksojen oppimistavoitteisiin soveltuvia harjoitustyö- tai tehtäväaiheita, joiden vaikeusaste lisääntyy opintojen edistyessä. Näin yritys saa teetettyä opiskelijoilla erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia ilman työvoiman rekrytointia. Esimerkkejä yhteistyömuodoista opiskelijoiden ja henkilöstön yritysvierailut, työtehtäviin tutustumiset asiantuntijavierailut ja -luennot työharjoittelu opinnäytetyöt ja projektitoimeksiannot mentorointi yrityksen toimintaa tukeva ja kehittävä tutkimus- ja kehittämistoiminta Opinnäytetyöt Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa ammattiosaamistaan. Opinnäytetyö vastaa laajuudeltaan opiskelijalle vähintään 10 viikon täyspäiväistä työskentelyä. Opinnäytetyö voi olla jatkoa opiskelijan harjoittelujaksolle yrityksessä. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimus-, selvitys- tai kehitystyö, jossa etsitään ratkaisua käytännön ongelmiin. Työelämäprojektit Työelämäprojekteissa opiskelija voi oppia uusia asioita ja soveltaa osaamistaan käytännön työtehtäviin. Toimeksiannot ovat opiskelijalle ajankohtaisia erityisesti toisena opiskeluvuotena ja kestävät enintään puoli vuotta. Projektitoimeksiannot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää yrityksesi toimintaa. Toimeksiannon aihe voi olla esimerkiksi yrityksellesi tärkeä ja ajankohtainen selvitys tai kartoitus. [8]

9 Esimerkkejä projektiaiheista Business Management markkinointisuunnitelmat ja -tutkimukset esitteiden ja markkinointimateriaalien suunnittelu asiakastyytyväisyyskyselyt yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät kartoitukset ja markkina-analyysit avustaa markkinoinnissa, sosiaalisen median hyödyntämisessä, käännöstöissä Environmental Engineering markkina- ja teknologiaselvitykset yrityksen ympäristöasioihin liittyvien toimintojen suunnittelu yrityksen toimintojen ympäristövaikutusten selvitykset (jätehuolto, materiaalivirrat, melu jne.) yritysten ympäristötoimintojen ja valintojen aiheuttama taloudellisen merkityksen selvitykset Information Technology ohjelmointi, ohjelmistojen testaus ja käyttöliittymien kääntäminen verkkosivustot ja niiden lokalisointi tietoturvasuunnitelmat Työharjoittelu Työharjoittelu on merkittävä osa ammattikorkeakouluopintoja. Opintoihin sisältyy yhteensä noin 20 työviikkoa työharjoittelua, joka voi jakaantua perus- ja syventävään harjoitteluun. Opiskelijalle harjoittelu on tilaisuus soveltaa oppimaansa käytäntöön, näyttää osaamistaan ja harjoittaa työelämätaitojaan. Tarjoamalla työharjoittelupaikkoja työnantajalla on tilaisuus tutustua opiskelijan valmiuksiin ja hänen sopivuuteensa yrityksen palvelukseen jatkossa. Harjoittelujen sisällöistä sovitaan yrityskohtaisesti harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa ja tehtävien vaativuustaso riippuu opiskelijan omista kyvyistä ja opintojen vaiheesta. Harjoittelun tulee tukea opiskelua ja mahdollistaa opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä. Harjoittelujakso sijoittuu usein kesäaikaan tai opintojen lomaan opintojen loppupuolella. Ulkomaalaisista opiskelijoista osa haluaisi suorittaa harjoittelujakson ja mahdollisesti työllistyä opintojen jälkeen Suomessa. Ulkomaalaiset opiskelijat etsivät myös usein sekä osa- että kokoaikaista työtä opintojensa ja lomiensa ajaksi. [9]

10 HARJOITTELUN KÄYTÄNTEET Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen ja arvioimiseen työelämässä. Jokaisella harjoittelijalla on ohjaaja niin työnantajan kuin ammattikorkeakoulun puolelta. Työharjoittelulla on suuri merkitys käytännön osaamisen kehittämisessä harjoittelupaikan antaminen ulkomaalaiselle opiskelijalle on myös hyvä kanava työnantajalle kansainvälistymisen edistämiseen. Ennen harjoittelun aloittamista keskustellaan harjoittelun tavoitteista ja työtehtävistä. Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman, jossa on tiedot harjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Työharjoittelusta solmitaan harjoittelusopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija sekä harjoittelupaikan ja koulutusohjelman edustajat. Harjoittelun puolivälissä työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat harjoittelun onnistumista ja täyttävät arviointilomakkeen. Harjoittelu on onnistunut ja parhaat tulokset saavutetaan, kun työtehtävät vastaavat saatua koulutusta ja kehittävät työyhteisöä sekä edistävät opiskelijan oppimista. [10]

11 MISTÄ ULKOMAALAINEN HARJOITTELIJA? Löydät ulkomaalaisen harjoittelijan ottamalla yhteyttä suoraan koulutusohjelman yhteyshenkilöön. Opiskelijat voivat myös ottaa yrityksiin yhteyttä, sillä he vastaavat pääsääntöisesti itse harjoittelupaikkansa hankkimisesta. Valtakunnallinen palvelu on ammattikorkeakoulujen työnvälitysja tietopalvelu, jossa ilmoituksesi on opiskelijoiden nähtävillä. Ulkomaalaisia opiskelijoita koskeva ilmoituksen tulee olla englanninkielinen. Maksuttomaan palveluun voi rekisteröityä suoraan etusivun linkistä Olen uusi työnantajakäyttäjä ja jättää tämän jälkeen työpaikkailmoitus järjestelmään. Yhteyshenkilöt: Degree Programme in Business Management Anna Kähkönen, Elina Halonen, Degree Programme in Environmental Engineering Aila Puttonen, Arto Sormunen, Degree Programme in Information Technology Reijo Vuohelainen, Timo Mynttinen, [11]

12 TIETOA HARJOITTELIJAN PALKKAAMISESTA AMK-opiskelijan työharjoittelu on yhteensä 20 työviikkoa (800 h, 30 opintopistettä). Ulkomaalaisen harjoittelijan kanssa tehdään samanlainen työsopimus kuin suomalaisenkin harjoittelijan kanssa, jolloin hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisella harjoittelijalla. Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista. Työtodistuksen tulee sisältää normaalin käytännön mukaan harjoittelijan työtehtävät. Lupamenettelyt Ulkomaalaiset opiskelijat eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa, sillä opiskeluun liittyvät oleskelu ja lupa-asia on selvitetty jo ennen kuin opinnot alkavat. Työnantajan on kuitenkin tarkastettava jokaisen ulkomaalaisen harjoittelijan oleskelulupa, joka on merkitty passiin (EU-ulkopuolinen). Opiskelua varten myönnetyn oleskeluluvan saanut opiskelija voi tehdä lukukausien aikana palkallista työtä, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua, opinnäytetyön tekemistä tai jos osa-aikaisen työn määrä on enintään keskimäärin 25 tuntia viikossa. Loma-aikoina työajalle ei ole rajoituksia. Oleskelulupaa eivät tarvitse EU-kansalaiset, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset korkeintaan 3 kuukauden tai Pohjoismaiden (Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) kansalaiset korkeintaan 6 kuukauden oleskeluun. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse. Lisätietoa: Verotus Suomessa yli kuusi kuukautta oleskelevaa työntekijää verotetaan kuten pysyvästi Suomessa asuvia. Enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomeen tulevalta pidätetään lähdevero. Työntekijä toimittaa verokortin tai lähdeverokortin työnantajalle. Palkallisen harjoittelun osalta työnantajan on huolehdittava työntekijänsä työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksujen sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta. Jos työskentely Suomessa kestää vähintään neljä kuukautta ( 18 h/ viikko tai 1071 /kk), on maksettava myös työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverokortilla työskentelevältä perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Lisätietoa: [12]

13 Vakuutukset, sosiaaliturva ja työsuojelu Työsuhde syntyy harjoittelijan saadessa palkkaa, jolloin harjoittelija on harjoittelupaikkansa tapaturmavakuutuksen piirissä. Työnantajan vastuuvakuutus koskee harjoittelijaa riippumatta siitä onko harjoittelija työsuhteessa vai ei. Työnantajan on hyvä tarkastaa harjoittelijan vakuutukset ennen työsuhteen alkamista. Korkeakouluopiskelijat on usein vakuutettu palkattomassa käytännön harjoittelutyössä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien varalta. Ulkomaalaiset opiskelijat ja työharjoittelijat eivät yleensä kuulu sosiaaliturvan piiriin, koska heidän ei katsota muuttavan Suomeen vakinaisesti. Jos EU/ETA-kansalaisen vähintään neljän kuukauden työskentely täyttää työssäoloehdon vaatimukset viikkotyöajasta ( 18 h/viikko) tai palkasta( 1071 /kk) voi päästä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka ei asuisi maassa pysyvästi. Harjoittelupaikka vastaa siitä, että opiskelijan harjoittelussa noudatetaan alalla vallitsevia yleisiä työsuojelusäädöksiä sekä harjoittelupaikan omia työturvallisuusmääräyksiä. VINKKEJÄ ULKOMAALAISEN OPISKELIJAN KOHTAAMISEEN > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Työnantajat > Ulkomaiset opiskelijat ja harjoittelijat JA > Ulkomailta Suomeen tulevan verotus > In To -palvelupiste (Kela ja Verohallinto; Maahanmuuttajien sosiaaliturva- ja verotusasioita) > Työnantajat > Työhön ulkomaille tai Suomeen > Ulkomailta Suomeen > Työnantajan palvelut JA > Työsuhdeasiat > Kotikunta- ja väestötiedot > Ulkomaalaisten rekisteröinti - Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali [13]

14 YRITYSTEN KOKEMUKSIA Saksalainen tekniikan harjoittelija Miktech Oy:n palveluksessa Miktech tarjoaa pääasiassa teknologiayrityksille erilaisia yrityskehityspalveluita ja keskeinen tavoite on lisätä yritysten liiketoimintaa. Miktechin toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puutuoteteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi, arkistointi sekä sähköinen asiointi ja arkistointi. Työntekijöitä Miktechillä on 15 ja liikevaihto on noin 2,5 M. Suomesta kiinnostunut saksalainen ympäristötekniikan opiskelija Christian Schorr kyseli harjoittelupaikkaa Mikkelin ammattikorkeakoulun partneriyliopiston, Fachhochschule Bingenin professorin välityksellä. Miktechissä haluttiin kokeilla ulkomaalaisen harjoittelijan rekrytointia. Harjoittelijan kansallisuudella ei ollut merkitystä, mutta hyvä englanninkielen taito oli eduksi. Christian aloitti työt Miktechissä syyskuussa 2011 torrefiointiin liittyvässä projektissa. Syksyn aikana hän selvitti maailmanlaajuisesti torrefiointiprosessia kehittäviä yrityksiä lähinnä internetin, sähköpostin, keskustelupalstojen ja suorien kontaktien kautta. Hankkimansa tiedon perusteella hän kirjoitti torrefioinnista teknologiaselvityksen, joka ilmestyy Miktechin julkaisuna. Christianille työ oli mielenkiintoista. Hän tutustui uudenlaiseen bioenergiaprosessiin, joka on vasta tulossa markkinoille. Hän oppi työssään, kuinka useiden ihmisten pienetkin edistymisaskeleet uuden teknologian parissa edistivät sen kehittymistä. Lisäkokemusta hän sai esittäessään projektipartnereille työnsä tuloksia. Miktechille kokemus oli erittäin positiivinen. Harjoittelijan työpanos muodostui arvokkaammaksi kuin oli uskallettu toivoa. Aluksi tarvittiin enemmän ohjausta, mutta harjoittelija osoittautui itseohjautuvaksi ja aktiiviseksi. Muut työntekijät ottivat harjoittelijan tyytyväisenä vastaan. Heidän kielitaitonsa koheni, sillä yksi heistä harjoitti saksankielen taitoaan ja muut englanninkieltään keskustelemalla Christianin kanssa. Kieliharjoittelusta oli hyötyä kaikille. Christian koki työtoverinsa ystävällisinä ja suomalaisen työelämän miellyttävän rentona ja lämminhenkisenä. Työnsä aikana hankittujen kontaktien avulla Christian löysi itselleen alan työpaikan Saksassa. Miktechin yhteys harjoittelijaansa ei katkea, sillä Christianin uudesta työpaikasta voi kehittyä hyvä partneri Miktechille. Hyvän kokemuksen innostamana Miktech aikoo jatkossakin käyttää ulkomaalaisia harjoittelijoita. [14]

15 MHG Systems on rekrytoinut useita kansainvälisiä opiskelijoita Mikkeliläiselle MHG Systemsille ulkomaalaisten rekrytointi on luonnollista. Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on ollut tiivistä yrityksen perustamisesta lähtien. Usein opiskelijat tulevat yritykseen tekemään opinnäytetyötä tai suorittamaan harjoittelujaksoa. Sen jälkeen rekrytointi on helpompaa, kun opiskelija on kasvanut ammattilaiseksi yhteisissä projekteissa. MHG Systemsille ulkomaalaiset työntekijät ovat välttämättömiä. Yrityksen päämaja on Mikkelissä, mutta asiakkaat ovat ympäri maailmaa. Kun neuvotellaan isoista kaupoista ulkomailla, on tunnettava kohdemaan bisneskulttuuri. MHG Systems on mikkeliläinen yritys, joka tarjoaa bioenergia-alan ja kenttätöiden toiminnanohjausjärjestelmiä. Yrityksen toimitusjohtaja Seppo Huurinainen on vuosien saatossa ottanut monta harjoittelijaa yritykseensä monista eri maista. Myytäessä tuotteita ja palveluja ulkomaille toiminnan tulee olla harkittua ja kustannustehokasta. Harjoittelijoiden ottaminen on ollut palkitsevaa kartoittaessamme uusia markkinoita. Huurinainen ei ole maksanut palkkaa harjoittelusta, mutta jos opiskelija osoittautuu hyväksi, hänelle tarjotaan palkallista opinnäytetyöaihetta ja yhteistyömahdollisuutta valmistumisen jälkeen. Huurinainen on opettanut ammattikorkeakoulussa ennen yrittäjäksi ryhtymistään, joten hän tietää, mitä voi vaatia kansainväliseltä opiskelijalta. Toisaalta myös yrittäjältä on löydyttävä aikaa ja asennetta olla mukana opiskelijan opastamisessa ja opinnäyteprosessissa. Tulevalle harjoittelijalle kerrotaan haastattelutilanteessa, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat harjoittelun tavoitteet. Ennen kuin yritys harkitsee kansainvälisen harjoittelijan ottamista yritykseen, kannattaa miettiä, onko yritys tehnyt jo strategisia päätöksiä kansainvälistymisen suhteen ja mitkä ovat harjoittelijan kyvyt ja hyödyt yritykselle, esimerkiksi osaako harjoittelija sujuvasti kohdemaan kieltä. MHG Systems on ottanut kaupallisen, metsä- ja IT-alojen harjoittelijoita. Ammattiharjoittelu yhdistettynä opinnäytetyöllä on loistava malli esimerkiksi syventyä tiettyyn mobiiliteknologiaan. Merkittävä osa IT-opiskelijoista, jotka ovat olleet yrityksessä harjoittelijoina, on palkattu yritykseen. MGH Systemsillä työkieli on pääasiassa englanti. Myyntityö tapahtuu yleensä kohdemaan kielellä ja myyntityötä tehtäessä on tärkeää osata alueen murre. Varsinkin teknisellä puolella kommunikointi on haastavaa. [15]

16 Rekrytoi kansainvälinen osaaja!

Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia

Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia Opas on tuotettu osana Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen projektia. Tarkoituksena on integroida ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita alueelle. Sopeutumiseen liittyy esimerkiksi hyvien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA

KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIA LAUREASTA Tiesitkö, että Laurea-ammattikorkeakoulusta on mahdollista saada kansainvälisiä opiskelijoita yritystoimintasi kehittämiseen? Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden englanninkielisessä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa KotoTyö 2009-2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus ja Euroopan pakolaisrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa. Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle

Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa. Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen Aki Jouhiaho TTS Työtehoseura ry Metsänparannuspäivä 13.11.2015 Tampere Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot