Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi"

Transkriptio

1

2 Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi Opas on Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä Savon voimavaraksi projektin tuotos. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoutta Etelä-Savossa opiskelevien ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoiden osaamisesta ja heidän tarjoamistaan mahdollisuuksista. Projekti pyrkii kehittämään korkeakoulujen, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja sen tavoitteena on löytää ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja työelämäprojekteja, tiedottaa yrityksille osaajavarannosta ja luoda toimintamallia ja ohjeistusta kansainvälistymisen edistämiseksi. Rahoitus: ESR projekti , Etelä Savon ELY keskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 SISÄLtö Rekrytoi kansainvälinen osaaja 4 Ulkomaalaiset opiskelijat mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen 5 Englanninkieliset koulutusohjelmat 6 Yhteistyömuodot 8 Opinnäytetyöt 8 Työelämäprojektit 8 Työharjoittelu 9 Harjoittelun käytänteet 10 Mistä ulkomaalainen harjoittelija? 11 Tietoa harjoittelijan palkkaamisesta 12 Vinkkejä ulkomaalaisen opiskelijan kohtaamiseen 13 YRITYSTEN KOKEMUKSIA 14

4 REKRYTOI KANSAINVÄLINEN OSAAJA Tämä oppaaseen on kerätty tietoa ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden rekrytoimisesta Etelä-Savossa. Oppaasta löydät tietoa Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ulkomaalaisista opiskelijoista, tutustut yhteistyömuotoihin, työharjoittelun käytänteisiin ja saat tietoa mitä kanavaa pitkin ulkomaalaisen opiskelijan saa harjoittelijaksi. Olemme myös koonneet tietoa ulkomaalaisen harjoittelijan palkkaamisesta ja kokemuksia harjoittelujaksoista. Yhä useampi yritys toimii kansainvälisesti ja tarvitsee tukea toimintansa kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 250 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa, jotka suorittavat koko tutkinnon tai kaksoistutkinnon Mikkelissä. Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat voivat tarjota organisaatiollenne osaamistaan ja yhteyksiään. Ulkomaalainen harjoittelija antaa yrityksen henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää kielitaitoa ja oppia työskentelemään monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäarvoa tuovat myös opiskelijan kielen ja kulttuurin tuntemus, omat verkostot kotimaassa sekä mahdollisuus perehtyä kotimarkkinoihin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työhön sijoittuminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja tiivistä yhteistyötä työelämän, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun välillä. [4]

5 ULKOMAALAISET OPISKELIJAT mahdollisuus yrityksen kansainvälistymiseen Hyödynnä paikallisten ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamista MAMKin ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat pääasiassa Venäjältä, Kiinasta ja Vietnamista. Lisäksi MAMKissa opiskelee kaksoistutkinto-opiskelijoita ja vaihtoopiskelijoita pääasiassa Euroopasta ja Kiinasta. Rekrytoidessaan ulkomaalaisen opiskelijan harjoittelijaksi yritys saa käyttöönsä opiskelijan kielitaitoa, kulttuuri- ja markkinatuntemusta ja toimitapoja, joita voi hyödyntää verkostojen luomisessa, yhteydenpidossa, asiakaskunnan luomisessa ja palveluiden kehittämisessä. Yritykset voivat hyödyntää opiskelijan taitoja mm. myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, käännöstöissä ja tiedonhaussa. MAMKin kautta yritykset voivat turvallisesti ja edullisesti löytää kansainvälistä työvoimaa opiskelija asuu jo Mikkelissä ja hänellä on tarvittavat luvat opiskelija on tutustunut suomalaiseen kulttuurin ja opiskellut vähintään suomen kielen alkeita [5]

6 Englanninkieliset koulutusohjelmat MAMKissa on kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa: Bachelor`s Degree programme in Business Management (BBA), Information Technology and Environmental Engineering (BEng). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi koulutusohjelmien opiskelijat tulevat mm. Venäjältä, Kiinasta, Vietnamista, Nepalista ja Afrikan maista. Degree Programme in Business Management Englanninkielisessä Business Management -koulutusohjelmassa opiskelee vuosittain noin 100 ulkomaalaista opiskelijaa. Kansainvälisessä Business management koulutusohjelmassa hankitaan laaja-alaiset liiketalouden valmiudet ja opitaan viestimään monikulttuurisessa työympäristössä. Koulutusohjelma valmentaa liike-elämän asiantuntijoita, jotka työskentelevät joko toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä kansainvälisissä työtehtävissä. Opintoihin sisältyy monipuolisesti liiketalouden opintoja markkinoinnin, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon aloilta. Koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi markkinointiassistenttina, projektipäällikkönä tai erilaisissa ulkomaankaupan ja julkisen hallinnon asiantuntijatehtävissä. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Degree Programme in Environmental Engineering Englanninkielisen Environmental Engineering koulutusohjelman tavoitteena on kou-luttaa ympäristöalan ammattilaisia, jotka hallitsevat kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tekniset mahdollisuudet sekä yrityksen ympäristötoimintojen taloudellisen merkityksen. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä hallinnollisissa tai asiantuntijatehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtehtävät voivat sisältää viranomaistehtäviä, opetus-, asiantuntija- tai konsultointitehtäviä sekä erilaisten ympäristötoimintojen suunnittelua ja organisointia. Lisätietoja koulutusohjelmasta: [6]

7 Degree Programme in Information Technology Englanninkielisessä Information Technology -koulutusohjelmassa opitaan rakentamaan toimivaan internetiin kytkeytyvä langallisen tai langaton tietoverkko, ylläpidetään tietojärjestelmiä ja perehdytään verkkoturvallisuuden perusteisiin. Opiskellaan elektroniikkaa, ohjelmointia ja Cisco-verkkoakatemian mukaisesti tietoverkkotekniikkaa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja johtamaan tietoverkkojen ja tietojärjestelmien rakentamista vaihtoehtoisesti opiskelija osaa ohjelmoida tietoturvallisia ohjelmia. Koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia yrityksen IT-vastaavana, projekti-insinöörinä tai suunnitteluinsinöörinä tietotekniikan alalla. Lisätietoja koulutusohjelmasta: Kansainvälinen verkosto antaa lisää mahdollisuuksia Etelä-Savossa on mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin. MAMKilla on yli 200 kansainvälistä yhteistyösopimusta korkeakoulujen kanssa maailmanlaajuisesti. Tämä tarjoaa myös opiskelijoillemme lukuisia vaihtoehtoja kansainvälistymiseen. Työnantaja voi saada juuri tarvitsemiensa alojen ulkomaalaisia harjoittelijoita. [7]

8 YHTEISTYÖMUODOT Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työelämän tehtäviin. Yritys voi antaa opintojaksojen oppimistavoitteisiin soveltuvia harjoitustyö- tai tehtäväaiheita, joiden vaikeusaste lisääntyy opintojen edistyessä. Näin yritys saa teetettyä opiskelijoilla erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia ilman työvoiman rekrytointia. Esimerkkejä yhteistyömuodoista opiskelijoiden ja henkilöstön yritysvierailut, työtehtäviin tutustumiset asiantuntijavierailut ja -luennot työharjoittelu opinnäytetyöt ja projektitoimeksiannot mentorointi yrityksen toimintaa tukeva ja kehittävä tutkimus- ja kehittämistoiminta Opinnäytetyöt Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa ammattiosaamistaan. Opinnäytetyö vastaa laajuudeltaan opiskelijalle vähintään 10 viikon täyspäiväistä työskentelyä. Opinnäytetyö voi olla jatkoa opiskelijan harjoittelujaksolle yrityksessä. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimus-, selvitys- tai kehitystyö, jossa etsitään ratkaisua käytännön ongelmiin. Työelämäprojektit Työelämäprojekteissa opiskelija voi oppia uusia asioita ja soveltaa osaamistaan käytännön työtehtäviin. Toimeksiannot ovat opiskelijalle ajankohtaisia erityisesti toisena opiskeluvuotena ja kestävät enintään puoli vuotta. Projektitoimeksiannot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää yrityksesi toimintaa. Toimeksiannon aihe voi olla esimerkiksi yrityksellesi tärkeä ja ajankohtainen selvitys tai kartoitus. [8]

9 Esimerkkejä projektiaiheista Business Management markkinointisuunnitelmat ja -tutkimukset esitteiden ja markkinointimateriaalien suunnittelu asiakastyytyväisyyskyselyt yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät kartoitukset ja markkina-analyysit avustaa markkinoinnissa, sosiaalisen median hyödyntämisessä, käännöstöissä Environmental Engineering markkina- ja teknologiaselvitykset yrityksen ympäristöasioihin liittyvien toimintojen suunnittelu yrityksen toimintojen ympäristövaikutusten selvitykset (jätehuolto, materiaalivirrat, melu jne.) yritysten ympäristötoimintojen ja valintojen aiheuttama taloudellisen merkityksen selvitykset Information Technology ohjelmointi, ohjelmistojen testaus ja käyttöliittymien kääntäminen verkkosivustot ja niiden lokalisointi tietoturvasuunnitelmat Työharjoittelu Työharjoittelu on merkittävä osa ammattikorkeakouluopintoja. Opintoihin sisältyy yhteensä noin 20 työviikkoa työharjoittelua, joka voi jakaantua perus- ja syventävään harjoitteluun. Opiskelijalle harjoittelu on tilaisuus soveltaa oppimaansa käytäntöön, näyttää osaamistaan ja harjoittaa työelämätaitojaan. Tarjoamalla työharjoittelupaikkoja työnantajalla on tilaisuus tutustua opiskelijan valmiuksiin ja hänen sopivuuteensa yrityksen palvelukseen jatkossa. Harjoittelujen sisällöistä sovitaan yrityskohtaisesti harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa ja tehtävien vaativuustaso riippuu opiskelijan omista kyvyistä ja opintojen vaiheesta. Harjoittelun tulee tukea opiskelua ja mahdollistaa opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä. Harjoittelujakso sijoittuu usein kesäaikaan tai opintojen lomaan opintojen loppupuolella. Ulkomaalaisista opiskelijoista osa haluaisi suorittaa harjoittelujakson ja mahdollisesti työllistyä opintojen jälkeen Suomessa. Ulkomaalaiset opiskelijat etsivät myös usein sekä osa- että kokoaikaista työtä opintojensa ja lomiensa ajaksi. [9]

10 HARJOITTELUN KÄYTÄNTEET Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen ja arvioimiseen työelämässä. Jokaisella harjoittelijalla on ohjaaja niin työnantajan kuin ammattikorkeakoulun puolelta. Työharjoittelulla on suuri merkitys käytännön osaamisen kehittämisessä harjoittelupaikan antaminen ulkomaalaiselle opiskelijalle on myös hyvä kanava työnantajalle kansainvälistymisen edistämiseen. Ennen harjoittelun aloittamista keskustellaan harjoittelun tavoitteista ja työtehtävistä. Opiskelija laatii harjoittelusuunnitelman, jossa on tiedot harjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Työharjoittelusta solmitaan harjoittelusopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija sekä harjoittelupaikan ja koulutusohjelman edustajat. Harjoittelun puolivälissä työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat harjoittelun onnistumista ja täyttävät arviointilomakkeen. Harjoittelu on onnistunut ja parhaat tulokset saavutetaan, kun työtehtävät vastaavat saatua koulutusta ja kehittävät työyhteisöä sekä edistävät opiskelijan oppimista. [10]

11 MISTÄ ULKOMAALAINEN HARJOITTELIJA? Löydät ulkomaalaisen harjoittelijan ottamalla yhteyttä suoraan koulutusohjelman yhteyshenkilöön. Opiskelijat voivat myös ottaa yrityksiin yhteyttä, sillä he vastaavat pääsääntöisesti itse harjoittelupaikkansa hankkimisesta. Valtakunnallinen palvelu on ammattikorkeakoulujen työnvälitysja tietopalvelu, jossa ilmoituksesi on opiskelijoiden nähtävillä. Ulkomaalaisia opiskelijoita koskeva ilmoituksen tulee olla englanninkielinen. Maksuttomaan palveluun voi rekisteröityä suoraan etusivun linkistä Olen uusi työnantajakäyttäjä ja jättää tämän jälkeen työpaikkailmoitus järjestelmään. Yhteyshenkilöt: Degree Programme in Business Management Anna Kähkönen, Elina Halonen, Degree Programme in Environmental Engineering Aila Puttonen, Arto Sormunen, Degree Programme in Information Technology Reijo Vuohelainen, Timo Mynttinen, [11]

12 TIETOA HARJOITTELIJAN PALKKAAMISESTA AMK-opiskelijan työharjoittelu on yhteensä 20 työviikkoa (800 h, 30 opintopistettä). Ulkomaalaisen harjoittelijan kanssa tehdään samanlainen työsopimus kuin suomalaisenkin harjoittelijan kanssa, jolloin hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisella harjoittelijalla. Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista. Työtodistuksen tulee sisältää normaalin käytännön mukaan harjoittelijan työtehtävät. Lupamenettelyt Ulkomaalaiset opiskelijat eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa, sillä opiskeluun liittyvät oleskelu ja lupa-asia on selvitetty jo ennen kuin opinnot alkavat. Työnantajan on kuitenkin tarkastettava jokaisen ulkomaalaisen harjoittelijan oleskelulupa, joka on merkitty passiin (EU-ulkopuolinen). Opiskelua varten myönnetyn oleskeluluvan saanut opiskelija voi tehdä lukukausien aikana palkallista työtä, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua, opinnäytetyön tekemistä tai jos osa-aikaisen työn määrä on enintään keskimäärin 25 tuntia viikossa. Loma-aikoina työajalle ei ole rajoituksia. Oleskelulupaa eivät tarvitse EU-kansalaiset, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset korkeintaan 3 kuukauden tai Pohjoismaiden (Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) kansalaiset korkeintaan 6 kuukauden oleskeluun. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse. Lisätietoa: Verotus Suomessa yli kuusi kuukautta oleskelevaa työntekijää verotetaan kuten pysyvästi Suomessa asuvia. Enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomeen tulevalta pidätetään lähdevero. Työntekijä toimittaa verokortin tai lähdeverokortin työnantajalle. Palkallisen harjoittelun osalta työnantajan on huolehdittava työntekijänsä työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksujen sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta. Jos työskentely Suomessa kestää vähintään neljä kuukautta ( 18 h/ viikko tai 1071 /kk), on maksettava myös työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverokortilla työskentelevältä perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Lisätietoa: [12]

13 Vakuutukset, sosiaaliturva ja työsuojelu Työsuhde syntyy harjoittelijan saadessa palkkaa, jolloin harjoittelija on harjoittelupaikkansa tapaturmavakuutuksen piirissä. Työnantajan vastuuvakuutus koskee harjoittelijaa riippumatta siitä onko harjoittelija työsuhteessa vai ei. Työnantajan on hyvä tarkastaa harjoittelijan vakuutukset ennen työsuhteen alkamista. Korkeakouluopiskelijat on usein vakuutettu palkattomassa käytännön harjoittelutyössä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien varalta. Ulkomaalaiset opiskelijat ja työharjoittelijat eivät yleensä kuulu sosiaaliturvan piiriin, koska heidän ei katsota muuttavan Suomeen vakinaisesti. Jos EU/ETA-kansalaisen vähintään neljän kuukauden työskentely täyttää työssäoloehdon vaatimukset viikkotyöajasta ( 18 h/viikko) tai palkasta( 1071 /kk) voi päästä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka ei asuisi maassa pysyvästi. Harjoittelupaikka vastaa siitä, että opiskelijan harjoittelussa noudatetaan alalla vallitsevia yleisiä työsuojelusäädöksiä sekä harjoittelupaikan omia työturvallisuusmääräyksiä. VINKKEJÄ ULKOMAALAISEN OPISKELIJAN KOHTAAMISEEN > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Työnantajat > Ulkomaiset opiskelijat ja harjoittelijat JA > Ulkomailta Suomeen tulevan verotus > In To -palvelupiste (Kela ja Verohallinto; Maahanmuuttajien sosiaaliturva- ja verotusasioita) > Työnantajat > Työhön ulkomaille tai Suomeen > Ulkomailta Suomeen > Työnantajan palvelut JA > Työsuhdeasiat > Kotikunta- ja väestötiedot > Ulkomaalaisten rekisteröinti - Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali [13]

14 YRITYSTEN KOKEMUKSIA Saksalainen tekniikan harjoittelija Miktech Oy:n palveluksessa Miktech tarjoaa pääasiassa teknologiayrityksille erilaisia yrityskehityspalveluita ja keskeinen tavoite on lisätä yritysten liiketoimintaa. Miktechin toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puutuoteteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi, arkistointi sekä sähköinen asiointi ja arkistointi. Työntekijöitä Miktechillä on 15 ja liikevaihto on noin 2,5 M. Suomesta kiinnostunut saksalainen ympäristötekniikan opiskelija Christian Schorr kyseli harjoittelupaikkaa Mikkelin ammattikorkeakoulun partneriyliopiston, Fachhochschule Bingenin professorin välityksellä. Miktechissä haluttiin kokeilla ulkomaalaisen harjoittelijan rekrytointia. Harjoittelijan kansallisuudella ei ollut merkitystä, mutta hyvä englanninkielen taito oli eduksi. Christian aloitti työt Miktechissä syyskuussa 2011 torrefiointiin liittyvässä projektissa. Syksyn aikana hän selvitti maailmanlaajuisesti torrefiointiprosessia kehittäviä yrityksiä lähinnä internetin, sähköpostin, keskustelupalstojen ja suorien kontaktien kautta. Hankkimansa tiedon perusteella hän kirjoitti torrefioinnista teknologiaselvityksen, joka ilmestyy Miktechin julkaisuna. Christianille työ oli mielenkiintoista. Hän tutustui uudenlaiseen bioenergiaprosessiin, joka on vasta tulossa markkinoille. Hän oppi työssään, kuinka useiden ihmisten pienetkin edistymisaskeleet uuden teknologian parissa edistivät sen kehittymistä. Lisäkokemusta hän sai esittäessään projektipartnereille työnsä tuloksia. Miktechille kokemus oli erittäin positiivinen. Harjoittelijan työpanos muodostui arvokkaammaksi kuin oli uskallettu toivoa. Aluksi tarvittiin enemmän ohjausta, mutta harjoittelija osoittautui itseohjautuvaksi ja aktiiviseksi. Muut työntekijät ottivat harjoittelijan tyytyväisenä vastaan. Heidän kielitaitonsa koheni, sillä yksi heistä harjoitti saksankielen taitoaan ja muut englanninkieltään keskustelemalla Christianin kanssa. Kieliharjoittelusta oli hyötyä kaikille. Christian koki työtoverinsa ystävällisinä ja suomalaisen työelämän miellyttävän rentona ja lämminhenkisenä. Työnsä aikana hankittujen kontaktien avulla Christian löysi itselleen alan työpaikan Saksassa. Miktechin yhteys harjoittelijaansa ei katkea, sillä Christianin uudesta työpaikasta voi kehittyä hyvä partneri Miktechille. Hyvän kokemuksen innostamana Miktech aikoo jatkossakin käyttää ulkomaalaisia harjoittelijoita. [14]

15 MHG Systems on rekrytoinut useita kansainvälisiä opiskelijoita Mikkeliläiselle MHG Systemsille ulkomaalaisten rekrytointi on luonnollista. Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on ollut tiivistä yrityksen perustamisesta lähtien. Usein opiskelijat tulevat yritykseen tekemään opinnäytetyötä tai suorittamaan harjoittelujaksoa. Sen jälkeen rekrytointi on helpompaa, kun opiskelija on kasvanut ammattilaiseksi yhteisissä projekteissa. MHG Systemsille ulkomaalaiset työntekijät ovat välttämättömiä. Yrityksen päämaja on Mikkelissä, mutta asiakkaat ovat ympäri maailmaa. Kun neuvotellaan isoista kaupoista ulkomailla, on tunnettava kohdemaan bisneskulttuuri. MHG Systems on mikkeliläinen yritys, joka tarjoaa bioenergia-alan ja kenttätöiden toiminnanohjausjärjestelmiä. Yrityksen toimitusjohtaja Seppo Huurinainen on vuosien saatossa ottanut monta harjoittelijaa yritykseensä monista eri maista. Myytäessä tuotteita ja palveluja ulkomaille toiminnan tulee olla harkittua ja kustannustehokasta. Harjoittelijoiden ottaminen on ollut palkitsevaa kartoittaessamme uusia markkinoita. Huurinainen ei ole maksanut palkkaa harjoittelusta, mutta jos opiskelija osoittautuu hyväksi, hänelle tarjotaan palkallista opinnäytetyöaihetta ja yhteistyömahdollisuutta valmistumisen jälkeen. Huurinainen on opettanut ammattikorkeakoulussa ennen yrittäjäksi ryhtymistään, joten hän tietää, mitä voi vaatia kansainväliseltä opiskelijalta. Toisaalta myös yrittäjältä on löydyttävä aikaa ja asennetta olla mukana opiskelijan opastamisessa ja opinnäyteprosessissa. Tulevalle harjoittelijalle kerrotaan haastattelutilanteessa, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat harjoittelun tavoitteet. Ennen kuin yritys harkitsee kansainvälisen harjoittelijan ottamista yritykseen, kannattaa miettiä, onko yritys tehnyt jo strategisia päätöksiä kansainvälistymisen suhteen ja mitkä ovat harjoittelijan kyvyt ja hyödyt yritykselle, esimerkiksi osaako harjoittelija sujuvasti kohdemaan kieltä. MHG Systems on ottanut kaupallisen, metsä- ja IT-alojen harjoittelijoita. Ammattiharjoittelu yhdistettynä opinnäytetyöllä on loistava malli esimerkiksi syventyä tiettyyn mobiiliteknologiaan. Merkittävä osa IT-opiskelijoista, jotka ovat olleet yrityksessä harjoittelijoina, on palkattu yritykseen. MGH Systemsillä työkieli on pääasiassa englanti. Myyntityö tapahtuu yleensä kohdemaan kielellä ja myyntityötä tehtäessä on tärkeää osata alueen murre. Varsinkin teknisellä puolella kommunikointi on haastavaa. [15]

16 Rekrytoi kansainvälinen osaaja!

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Tarvitsetko viestintäalan harjoittelijoita? Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Hyvä media-alan ammattilainen Sisältö Kädessäsi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansallinen Kokoomus Kokoomuksen eduskuntaryhmä 2006 Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansanedustaja Arto Satosen raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmälle työperusteisesta maahanmuutosta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Levikki Länsi-Suomi 2/2010 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot