MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 Abstract Palmutie, Saija & Sillah, Tiina Young Unemployed Immigrants and Bicultural Relationships: two projects in cooperation with Multicultural Association Familia Club Ry Helsinki, spring pages 4 appendices Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Social Welfare, Health Care and Education. The aim of this thesis is to describe two projects of the Multicultural Association Familia Club in Helsinki, Finland. The projects that we started in cooperation with the Association were a Finnish language course for young unemployed immigrants and a peer support group for women in relationships with men from abroad. Also, one purpose was to look at the development needs of the association. The projects were started in autumn 2002 and ran through spring The Finnish language course project was run in co-operation with the City of Helsinki and labour office. The purpose of project was to teach Finnish language to young unemployed immigrants and facilitate their adaptation to the society. One purpose was also to make it easier for students to get employment in the future. The purpose of peer support group was to give reciprocal support for women having the same kind of life situations. In this group, we discussed relations between different cultures and relationships between women and men. Women had the possibility to tell and exchange their experiences and thoughts. In our study, we first analyze the needs of development of the Multicultural Association Familia Club. The second part examines and assesses the two projects about our projects. Finally, we evaluate the situation of the association in spring Key words: project, multicultural, language course, peer support groups, adaptation, integration, unemployment, bicultural relationships

3 TIIVISTELMÄ Palmutie, Saija Sillah, Tiina MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Helsinki, Kevät sivua 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n toiminnan kehittämisen tarpeita sekä käsitellä kahta itse käynnistämäämme hanketta, joilla pyrimme kehittämään yhdistyksen toimintaa. Opinnäytetyömme käsittää ajanjakson kevät 2002 kevät Yhdistyksessä käynnistämämme hankkeet olivat suomen kielen opetus nuorille työttömille maahanmuuttajille ja vertaistukiryhmä ulkomaalaisen kanssa parisuhteessa eläville naisille. Tutustuimme yhdistyksen toimintaan keväällä Varsinaiset hankkeemme käynnistyivät syksyllä Suomen kielen opetushankkeessa yhteistyökumppaneina olivat työvoimatoimisto ja Helsingin kaupungin Uuteen Työhön yksikkö. Vertaistukitoiminta käynnistettiin ilman yhteistyökumppaneita. Suomen kielen opetus nuorille maahanmuuttajille alkoi syksyllä Opetusta jatkettiin myös kevätlukukaudella Hankkeen tavoitteena oli opettaa maahanmuuttajille suomen kieltä ja samalla helpottaa heidän kotoutumistaan Suomeen. Välillisenä tavoitteena oli helpottaa opiskelijoiden pääsemistä suomalaiseen työelämään. Vertaistukiryhmän käynnistämisen tavoitteena oli tarjota vastavuoroista tukea samankaltaisessa elämäntilanteessa eläville naisille. Ryhmässä keskusteltiin kahden kulttuurin väliseen parisuhteeseen liittyvistä kokemuksista ja ongelmatilanteista. Kirjallisessa osiossa jäsennetään yhdistyksen kehittämistarpeita sekä hankkeiden toteutuksen eri vaiheet. Lopuksi arvioimme yhdistyksen tilannetta keväällä 2003 Asiasanat: kehittämisprojektit, monikulttuurisuus, suomen kieli, vertaisryhmät

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Yhdistys keväällä 2002 kehittämistarpeita Yhdistyksen tilanne syksyllä SUOMEN KIELEN KURSSITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Hankkeen tehtävät, tavoitteet ja suunnittelu Hankkeen toteutus Arviointi Syksyn 2002 arviointi Kevään 2003 arviointi KAHDEN KULTTUURIN PARISUHTEEN VERTAISTUKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Hankkeen tehtävät, tavoitteet ja suunnittelu Hankkeen toteutus Arviointi YHDISTYKSEN TILANNE KEVÄÄLLÄ Yhdistyksen varainhankinta Yhdistyksen johtaminen Yhdistyksen markkinointi ja tiedottaminen JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA... 43

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyömme tarkoituksena on käsitellä ja kuvata Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n kehittämistarpeita sekä kahta hanketta, jotka itse käynnistimme yhdistyksessä. Käynnistämämme hankkeet olivat suomen kielen opetus nuorille maahanmuuttajille sekä vertaistukiryhmä ulkomaalaisen kanssa parisuhteessa eläville naisille. Hankkeet käynnistimme syksyllä 2002 ja ne päättyivät toukokuussa Opinnäytetyömme käsittää kuvauksen ajanjaksolta tammikuu 2002 maaliskuu Työmme liittyy tiiviisti käytännön työelämään ja oman ammatillisuuden kehittämiseen. Kiinnostuksemme maahanmuuttajia ja monikulttuurista yhteiskuntaa koskeviin asioihin lähtee omista kokemuksistamme sekä työ- että yksityiselämässä. Tämän aihepiirin koimme luonnollisena valintana miettiessämme opinnäytetyömme aihetta. Toinen meistä on asunut ja työskennellyt pitkään ulkomailla. Uuteen kulttuuriin ja kielen oppimiseen liittyvät vaikeudet tulivat eri maissa asumisen myötä omakohtaisesti koetuiksi. Toinen on puolestaan naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Kahden kulttuurin perheen jäsenenä oleminen on käytännössä opettanut mitä erityistarpeita tällaisilla perheillä on ja minkälaisia vaikeuksia maahanmuuttaja joutuu kokemaan yrittäessään sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Omat kokemuksemme vaikuttivat keskeisesti siihen, kenelle suuntasimme omat hankkeemme. Sitä ammattitaitoa ja erikoisosaamista, jota tarvitaan maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden parissa työskenneltäessä tullaan tulevaisuudessa edellyttämään työntekijöiltä yhä enemmän. Sosiaalialan työntekijät tarvitsevat entistä enemmän tietoa ja taitoa erilaisten kulttuurien kohtaamisesta ja kulttuurien erityispiirteitten ymmärtämisestä. Näemme myös oman ammattikuntamme mahdollisuutena kehittää vanhoja ja luoda uusia toimintoja, joiden avulla voidaan helpottaa maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kotoutumista Suomeen.

6 6 Kansainvälisyysosaaminen on tulevaisuudessa yksi sosiaalialan oleellisista osaamisalueista. Sosiaalialalla yhä suurempi osa asiakkaista on syntyperältään vierasmaalaisia. Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen ja auttaminen edellyttävät asiakkaan kulttuuristen ja uskonnollisten erityispiirteitten ymmärtämistä. Toisaalta myös kollegat ja yhteistyökumppanit saattavat olla ulkomaalaisia. (Metsämuuronen 2000,141.) Tammikuussa 2002 otimme yhteyttä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n toiminnanjohtajaan kysyäksemme voisimmeko tehdä opinnäytetyömme heidän asiakaspiiristään. Toiminnanjohtaja suhtautui positiivisesti ajatukseemme, mutta hänellä ei ollut erityisiä toiveita siitä, mitä voisimme tutkia. Tekemämme työharjoittelut keväällä 2002 ja keväällä 2003 auttoivat meitä opinnäytetyömme aiheen valinnassa ja sen eteenpäin viemisessä. Ensimmäinen työharjoittelu auttoi varsin pian oivaltamaan, että hankkeen muotoon tehty opinnäytetyö palvelisi parhaiten yhdistyksen toimintaa. Huomasimme, että Familia Clubin toiminnan jatkuvuuden kannalta oli tärkeää lähteä kehittämään yhdistyksen toimintaa monipuolisemmaksi, suunnitelmallisemmaksi ja ammattimaisemmaksi. Näimme, että yhdistyksen kokonaisvaltainen kehittäminen oli tarpeellista. Omien hankkeidemme kautta halusimme edistää yhdistyksen toiminnan kehittymistä. Alustava työ nuorten maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen osalta tehtiin jo keväällä ja kesällä Koulutuksen toteuttaminen vaati runsaasti etukäteisvalmisteluja sekä yhteydenottoja eri viranomaistahoihin. Vertaistukiryhmä ulkomaalaisen kanssa parisuhteessa eläville naisille käynnistyi lokakuussa Ryhmän toiminta herätti kiinnostusta myös muissa monikulttuuristatyötä tekevissä tahoissa.

7 7 Tammikuussa 2003 siirtyi konaisvaltainen yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen kokonaan meille. Toimenkuvamme yhdistyksen toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana merkitsivät vastuun sekä työmäärän lisääntymistä. Uuteen haasteeseen tarttuminen on osoittautunut mielenkiintoiseksi ja erittäin haastavaksi. Opinnäytetyömme esitellään yhdistyksen johtokunnalle, koska myös heidän on tärkeätä tietää, mitä yhdistyksessä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyömme palvelee sekä johtokuntaa että meitä yhdistyksen kehittämisessä ja toiminnan arvioinnissa myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyön alkuosassa esitellään Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry sekä yhdistyksen tilanne keväällä 2002 ja syksyllä Tämän jälkeen käsitellään käynnistämiemme hankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Lopuksi työssä kerrotaan yhdistyksen tilanteesta keväällä 2003 sekä tehdään johtopäätöksiä hankkeista ja yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. 2 MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry on yksityinen, vuonna 1988 perustettu yhdistys, joka on rekisteröitiin alunperin nimellä Kansainvälinen Ystäväseura Familia Club, kunnes nimi muutettiin 1995 nykyiseen muotoon. Yhdistyksen perustivat muutamat suomalaiset naiset, jotka olivat joko itse asuneet pitkään ulkomailla tai heillä oli omassa perheessään ulkomaalaista syntyperää oleva perheenjäsen. Aluksi he kokoontuivat yksityiskoteihin, kunnes Familia Club sai käyttöönsä Helsingin kaupungin ilmaiseksi tarjoamat tilat. Näin syntyi pääkaupunkiseudun ensimmäinen suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteinen kohtaamispaikka. (Yhdistyksen toimintakertomus 1988.)

8 8 Yhdistyksen toimitilojen sijainti on vaihtunut vuosien aikana useamman kerran. Tällä hetkellä yhdistys toimii Helsingin Kalliossa, osoitteessa Pengerkatu 19 A. Yhdistys edustaa kolmatta sektoria, joka tuottaa palveluita jäsenilleen ja samalla täydentää valtion ja kunnan palvelujärjestelmää monikulttuurisen työn kentässä. Yhdistyksen pyrkimyksenä on tukea monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamista. Monikulttuurisuus rakentuu yhdistyksessä seuraaville asioille, jotka on kirjattu yhdistyksen säännöissä (1988, 2 ). Yhdistyksen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia suomalaisille ja ulkomaalaisille tutustua toisiinsa, antamalla puitteet yhteiseen toimintaan ja yhdessäoloon. Yhdistys pyrkii kokoamaan yhteen kaikenikäisiä ihmisiä uskontoon, kansallisuuteen, ihonväriin, yhteiskunnalliseen taustaan tai poliittiseen mielipiteeseen katsomatta. Monikulttuurisuudella yhdistyksen tavoitteissa tarkoitetaan siis erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista sekä tasa-arvoa yksilöiden ja eri kulttuureista tulevien välillä. Lisäksi yhdistyksen säännöissä ( ) kerrotaan yhdistyksen tarkoituksen olevan tiedon jakaminen yhteiskunnallisista asioista, maahanmuuttajien oman äidinkielen ja kulttuurin säilymisen tukeminen sekä ulkomaalaisten oikeuksien ja yhteiskunnallisten olojen kehittymisen seuranta Suomessa. Familia Clubin toiminta jakautuu sosiaalitoimintaan sekä kulttuuri- ja opetustoimintaan. Sosiaalitoiminnalla tarkoitetaan sosiaalityötä sekä suomalaisten että ulkomaalaisten parissa. (Toimintakertomus 2001). Sosiaalitoiminnan eräitä muotoja ovat; palveleva puhelin ja maahanmuuttajien henkilökohtainen neuvonta suomalaiseen byrokratiaan liittyvissä asioissa. Sosiaalitoiminnan tärkein kohde vuonna 2001 olivat kotona lasten kanssa olevat maahanmuuttajanaiset. Heille järjestettiin ohjattua toimintaa yhdistyksen tiloissa. Tällä pyrittiin ehkäisemään äitien ja lasten syrjäytymistä. Kulttuuritoimintaa on yhdistyksessä ollut laajasti, muun muassa erilaisia taide- ja käsityökerhoja sekä musiikkiryhmiä. Myös eri kulttuurien edustajien järjestämät illanvietot ovat kuuluneet Familia Clubin

9 9 toimintamuotoihin. Familia Clubissa on pitkät perinteet lasten kielikerhojen järjestämisessä. Vuonna 2001 yhdistyksellä oli kielikerhoja kahdeksella eri kielellä. Ikääntyville maahanmuuttajille on järjestetty suomen kielen opetusta vuodesta Menneiden vuosien toimintakertomuksista voi lukea, että yhdistyksellä on ollut monipuolista ja laajaa toimintaa. Toiminnassa on huomioitu kaikki ikäryhmät ja monet eri kulttuurit. Familia Club on usein toiminut uranuurtajana monikulttuurisentyön kentässä, kuten esimerkiksi ikääntyvien maahanmuuttajien opetuksen järjestämisessä. Yhdistys on myös aikoinaan järjestänyt paljon retkiä sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Eri toimintamuodot ovat kuitenkin viime vuosina supistuneet tai loppuneet kokonaan. 2.1 Yhdistys keväällä 2002 kehittämistarpeita Tullessamme mukaan yhdistyksen toimintaan keväällä 2002 havaitsimme, että yhdistyksen toimintaa pitäisi jollakin tavalla lähteä kehittämään. Toimintaan liittyvät lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat olivat hauraita, koska työntekijät kokivat, ettei heidän aikansa riittänyt suunnitelmien tekoon. Oli selkeästi nähtävissä, että yhdistys tarvitsisi muutosta, jotta sen toiminta edelleen jatkuisi. Niin ihminen kuin organisaatiokin väistelee todellista muutosta usein pitkään. Pieniä muutoksia saatetaan tehdä, mutta ratkaiseva uudistuminen voi viivästyä, vaikka monet tunnusmerkit kertovat ongelmien alkaneen kasaantua. (Ylikoski 1995, 9.) Lähdimme liikkeelle siitä, että teimme kyselyn (Liite 1) yhdistyksen jäsenille, sillä yhdistyksessä päätösvalta on jäsenillä. Yhdistyksen olemassaolon tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen palveluita ja edistää säännöissään mainitun aatteellisen tarkoituksen toteuttamista. (Loimu 2000, 55, 69.) Ajatuksemme oli, että yhdistyksen työntekijät voisivat huomioida jäseniltä saadut palautteet ja hyödyntää niitä tulevaa toimintaa suunnitellessaan.

10 10 Tarkoituksenamme oli selvittää jäsenten toiveita ja odotuksia yhdistyksen toiminnan suhteen. Kyselyn avulla halusimme löytää yhdistyksen vahvoja puolia sekä niitä asioita, joihin jäsenet toivoivat muutosta. Kyselyt lähetettiin 50 aktiiviselle jäsenelle, joista 16 vastasi. Kyselyyn osallistujat valitsi yhdistyksen jäsenrekisteristä huolehtiva työntekijä. Kyselyihin vastanneet jäsenet olivat ikäjakaumaltaan 4 70 vuotiaita. Nelivuotiaan jäsenen vastauksen oli kirjoittanut lapsen äiti. Vastaajista puolet oli ulkomaalaista syntyperää olevia ja puolet suomalaisia. Asiakaskyselyissä tuli esille, että jäsenet olivat huolissaan vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden jäsenten puutteesta. Myös yhdistyksen tiedottamisessa koettiin olevan heikkouksia. Yhdistyksen toivottiin löytävän uusia yhteistyökumppaneita, jotta toiminta kehittyisi. Vastauksissa esitettiin toiveita, että yhdistys voisi järjestää enemmän eri kulttuureista kertovia te toja, käsityö- ja taidekerhoja sekä liikuntakerhoja. Lapsille tarkoitettua toimintaa toivottiin myös enemmän. Vastausten perusteella saattoi tulkita, että jäsenet kaipasivat samoja toimintoja takaisin, joita Familia Clubissa oli vuosien varrella aikaisemmin järjestetty. Kyselyyn vastanneet kertoivat, että Familia Clubin toimintaan osallistuminen on kehittänyt ihmissuhdetaitoja sekä auttanut tutustumaan eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. Toiminta on edesauttanut erilaisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä. Tärkeäksi koettiin myös se, että monikulttuurisen perhetaustan omaavat lapset saattoivat kerhoissa tutustua muihin samankaltaisen perhetaustan omaaviin lapsiin. Tekemämme asiakaskysely sekä Familia Clubissa keväällä 2002 suoritettu työharjoittelu antoivat mahdollisuuden tarkastella yhdistyksen ongelmakohtia lähempää sekä miettiä mielestämme oleellisia yhdistyksen toiminnan kehittämistarpeita. Ajatuksemme oli, että toimintaa kehittämällä voitaisiin ratkaista joitakin yhdistyksen toimintaan liittyviä ongelmia. Borgman ja Packalen (2002, 22) mainitsevat, että toiminnan jatkuva ja systemaattinen kehittäminen on organisaation aktiivista ongelmien ratkaisemista ja oppimista.

11 11 Määrittelimme yhdistyksen kehittämistarpeiksi seuraavat asiat: toiminnan suunnittelu ja arviointi yhteistyökumppaneiden etsiminen yhdistyksen työntekijöiden hallinnolliset työtaidot tiedotustoiminnan tehostaminen yhdistyksen jäsenten aktivoiminen toimintaan Toukokuussa 2002 yhdistyksen taloudellinen tilanne oli heikko. Yhdistyksen toimintaresursseja heikensi myös se, että yhdistyksen toimitilat irtisanottiin vuokranantajan toimesta samana keväänä. Oli etsittävä uusi toimitila, jonka vuokrataso olisi suhteellisen edullinen. Toimitilojen hankinta annettiin opiskelijan tehtäväksi. Tila löytyi, mutta se oli puolta pienempi kuin aikaisempi toimitila. 2.2 Yhdistyksen tilanne syksyllä 2003 Yhdistyksen toimitilojen vaihtuessa pienemmiksi, toimintoja jouduttiin supistamaan radikaalisti. Toimintoja, jotka olivat olleet jäsenten suosiossa lakkautettiin, esimerkiksi äiti lapsi-kerho. Toimitilojen vaihtuminen vaikutti myös siihen, miten asiakaskyselyistä saatuja tuloksia pystyttiin hyödyntämään. Suurinta osaa jäsenten toiveista ei pystytty syksyllä toteuttamaan koska tilat koettiin ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. Oli mahdotonta järjestää esimerkiksi kulttuuri-iltoja tai liikuntakerhoja. Näimme kuitenkin tärkeänä yhdistyksen toiminnan jatkumisen. Olihan yhdistyksellä jo pitkät perinteet. Halusimme lähteä kokeilemaan uusia toimintoja. Yhdistyksen aatteelliset lähtökohdat ja säännöt velvoittivat siihen, että yhdistys pyrkii helpottamaan maahanmuuttajien elämää ja heidän kotoutumistaan Suomessa. Yhdistyksen asiakirjoista on myös luettavissa se, että Familia Club on aina toiminut kohtaamispaikkana, jossa on mahdollisuus viettää aikaa ja keskustella erilaisten

12 12 ihmisten kanssa. Edellä mainittujen asioiden pohjalta lähdimme miettimään sitä, mitä hankkeita voisimme itse yhdistyksessä käynnistää. Tärkeätä oli myös saada työntekijöiden suostumus ja tuki hankkeiden käynnistämiselle. Lähtökohtina omien hankkeidemme käynnistämiselle oli tekemämme asiakaskysely ja yhdistyksessä keväällä 2002 suoritettu työharjoittelu, jotka antoivat meitä tarkastelemaan yhdistyksen kehittämisen ja muutoksen tarpeellisuutta. Hanketoiminta on yksi ammatillisen oppimisen ja työn kehittämisen muoto, joka on sekä yksilön että koko työyhteisön ja organisaation oppimisprosessi. Työelämässä on tärkeää, että työntekijä on valmis laajentamaan omaa henkilökohtaista osaamistaan ja osallistumaan oman työyhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen. (Jalava & Virtanen 1995, ) Hankkeet käynnistyivät syksyllä Vastuun nuorille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen kielen opetuksen käynnistämisestä otti Saija Palmutie ja Tiina Sillah puolestaan otti vastuun vertaistukiryhmän suunnittelusta ja toteutuksesta. Koska toinen meistä oli työllistynyt yhdistykseen kesällä 2002 helpottui omien hankkeidemme käynnistäminen. Työntekijän roolissa oli myös mahdollisuus seurata tiiviimmin ja lähempää hankkeiden etenemistä. Toimintojen vähäisyys ja yhdistyksen kyvyttömyys uudistumiseen olivat vähitellen johtaneet myös jäsenmäärän rajuun vähenemiseen. Yhdistyksen säännöissä (3 ) on maininta siitä, että yhdistys pyrkii luomaan jäsenilleen sellaisia toimintamuotoja, joissa he voivat käyttää hyväkseen koulutustaan, tietojaan ja taitojaan. Loimu (2000, ) toteaa, mikäli jäseniä ei näy yhdistyksen tilaisuuksissa, vika ei ole jäsenten passiivisuudessa, vaan siinä, että yhdistys ei pysty tarjoamaan jäsenille mitään sellaista, mikä heitä kiinnostaisi. Loimun mukaan yhdistyksen on muututtava jos yhdistyksen tarjonta ja jäsenten tarpeet halutaan saada kohtaamaan

13 13 Pohdimme syksyn aikana sitä, että yhdistyksen toimivuuden kannalta olisi tärkeätä, että jäsenmäärän laskeminen saataisiin pysähtymään. Määrittelimme keinoja, joilla tilanteeseen pystyttäisiin vaikuttamaan: työntekijöiden ja jäsenten välinen avoimuus jäsenten aktiivinen kuuntelu jäsenten taitojen hyödyntäminen jäseniä kiinnostavan toiminnan järjestäminen. 3 SUOMEN KIELEN KURSSITOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yksi Familia Clubin tavoite on helpottaa maahanmuuttajien elämää Suomessa ja edistää heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Aikaisemmin yhdistys on järjestänyt suomen kielen opetusta ikääntyville maahanmuuttajille ja maahanmuuttajaäideille. Näimme tärkeäksi lähteä kehittämään suomen kielen opetuksen tarjontaa myös nuorille työikäisille maahanmuuttajille. Jotta maahanmuuttajien työllistyminen ylipäätään olisi mahdollista, on maahanmuuttajilla oltava suomen kielen taito. Suomen kielen opiskelu tulisi aloittaa mahdollisimman pian maahantulon jälkeen, koska silloin opiskelumotivaatio on korkea. Myös työministeriö toteaa, että maahanmuuttajan kotoutumisen kannalta olisi tärkeää, että hän voisi osallistua suomen kielen opetukseen pian maahantulonsa jälkeen. Koulutuksen ajoituksen pitäisi olla tarkoituksenmukainen, jonotusajat kursseille ovat joillakin paikkakunnilla kohtuuttoman pitkät. (Työministeriö ) Kaikki Suomen kunnat on velvoitettu tekemään omat kotouttamisohjelmansa. Kotouttamisohjelmassa otetaan huomioon kaikki kunnassa asuvat maahanmuuttajat, ei ainoastaan pakolaisia. Ohjelma tehdään yhteistyössä

14 14 sosiaalitoimen, asuntotoimen, sivistystoimen, työvoimahallinnon ja kansaneläkelaitoksen kanssa. Lain mukaan ohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan myös maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja muita paikallisia tahoja.(työministeriö 2002, 23.) 3.1 Hankkeen tehtävät, tavoitteet ja suunnittelu Hankkeemme perustuu voimaan astuneeseen kotouttamislakiin. Lain tavoitteena on Edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista, sekä turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito, järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto. (Kotouttamislaki 1 ). Hankkeen tehtävänä oli antaa nuorille työttömille maahanmuuttajille suomen kielen opetusta, kielitaitoa voidaan pitää onnistuneen kotoutumisen kannalta keskeisenä asiana. Hankkeen tavoitteena oli helpottaa nuorten kotoutumista Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä välillisesti auttaa nuorten sijoittumista työelämään Suomessa. Kotouttamislain mukaan kotouttamista tukevien toimenpiteiden piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Lain siirtymäsäännöksen mukaan oikeus kotoutumissuunnitelmaan oli myös maahanmuuttajilla, jotka olivat saaneet kotikunnan Suomessa kaksi vuotta ennen lain voimaantuloa. (Työministeriö 2002, 14.) Eri viranomaisten järjestämiä toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista kutsutaan kotouttamiseksi. (Kotouttamislaki 2, 1999). Kotouttaminen vaatii kunnissa monien eri hallinnonalojen yhteistyötä. Maahanmuuttaja-asiakkaat tulee huomioida kaikkia kunnan palveluja

15 15 järjestettäessä. Käytännön kotouttamistyöhön osallistuvat työvoimaviranomaiset, koulutusta järjestävät tahot ja kolmas sektori. Kolmannen sektorin toimijana Familia Clubilla oli siis myös mahdollisuus osallistua maahanmuuttajien kotoutumista edistävään työhön. Aluksi kartoitimme ne julkiset tahot, joiden vastuulle maahanmuuttajien suomen kielen opetus kuuluu. Kotouttamislain mukaan maahanmuuttajien yhteiskuntaan kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton kehittäminen, suunnittelu ja yhteensovittaminen kuuluu työministeriölle (Työministeriö 2002, 15). Lisäksi etsimme tietoa oppilaitoksista, jotka jo opettivat maahanmuuttajanuoria. Kotouttamislaki velvoittaa kunnat vastaamaan lain täytäntöönpanosta, joten otimme yhteyttä Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskuksen päällikköön ja kerroimme hänelle ideastamme. Tiedustelimme myös kaupungin mahdollisuutta myöntää rahoitusta hankkeelle. Meille kerrottiin, että kaupunki ei voi myöntää rahoitusta, mutta hankkeeseen oli mahdollisuus saada kaupungin palkkaama suomen kielen opettaja. Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla suomen kielen oppimista, koulutusta, työllistymistä ja osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan (Helsingin kaupungin kanslia 1999, 25). Seuraavaksi pidimme palaverin Haapaniemenkadun työvoimatoimiston maahanmuuttajaosaston työntekijän kanssa. Saimme positiivista palautetta suunnitelmaamme kohtaan, työntekijä kehotti ottamaan seuraavaksi yhteyttä Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukseen (TE-keskus) hankkeen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Otimme puhelimitse yhteyttä TE-keskuksen maahanmuuttoasioista vastaavaan päällikköön. Kerroimme hänelle suunnitelmistamme aloittaa työttömille maahanmuuttajille suomen kielen alkeisopetus Familia Clubin tiloissa. TEkeskuksesta todettiin, että olimme pyrkimässä alueelle, joka on ollut vallattuna jo

16 16 pitkään. Lisäksi työntekijä kertoi, että tarjouskilpailussa voittajia ovat suuret oppilaitokset, joilla on laaja opetustarjonta maahanmuuttajille. Kaikesta huolimatta laitoimme tarjouspyynnöt TE-keskukselle toukokuussa 2002 ja syyskuussa Molemmat tarjouspyynnöt hylättiin. Aluksi aioimme perääntyä suunnitelmastamme. Otimme uudelleen yhteyttä työvoimatoimistoon, Lisääntyvä maahanmuutto merkitsee lisääntyviä ja uudenlaisia paineita kielikoulutuksen järjestämiseen. Työministeriön mukaan koulutuksen tuottajien kirjoa olisi laajennettava ja saatava mukaan uusia toimijoita, esimerkiksi vapaan sivistystyön sektorilta. (Työministeriö 2002, 73.) Työvoimatoimistosta saimme tällä kertaa tiedon, että yhdistyksen tarjoama koulutus voitaisiin hyväksyä niin sanotuksi rinnasteiseksi koulutukseksi. Tämä edellytti sitä, että laadimme mainoksen koulutuksesta työvoimatoimistoa varten. Saimme myös tietää, että rinnasteisessa koulutuksessa opiskelevat saavat opiskeluajaltaan rahallisen korvauksen. Kotouttamislaissa säädetään rinnasteisista toimenpiteistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että työvoimatoimisto voi päättää erilaisista työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnasteisista opiskelun, työharjoittelun ja muun osallistumisen muodoista erityisesti kolmannen sektorin alueella. (Työministeriö 2002, 27.) Kesäkuussa 2002 pidimme palaverin työvoimatoimiston maahanmuuttajaosaston työntekijän kanssa. Palaverissa keskustelimme työvoimatoimiston roolista opiskelijoiden hankinnassa. Saimme opastusta siihen, miten laatia ilmoitus maahanmuuttajille alkavasta koulutuksesta. Työvoimatoimiston työntekijä kertoi myös minne kyseisiä ilmoituksia kannattaisi laittaa esille, kuten Helsingin sosiaaliviraston maahanmuuttajayksikköön, Nokiantien työttömien yhdistykseen, työvoimatoimistojen ilmoitustauluille ja sosiaalitoimistoihin. Yhteistyöneuvottelujen tuloksena saimme kurssille Helsingin kaupungin Uuteen Työhön yksiköltä heidän valitsemansa ja palkkaamansa opettajan.

17 Hankkeen toteutus Opetus käynnistyi Opiskelijoiksi otettiin 14 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ehtona opiskelujen aloittamiselle Familia Clubissa oli, että opiskelija oli käynyt ilmoittautumassa työvoimatoimistossa työttömäksi työnhakijaksi ja että kotouttamissuunnitelma oli laadittu. Näiden ehtojen täytyttyä opiskelijan oli mahdollisuus saada koulutuksen aikana työttömyyskorvausta. Työvoimahallinto ja kunta ovat sitoutuneet tekemään työttömille maahanmuuttajille henkilökohtaiset ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat. Kotoutumissuunnitelma on sopimus, jonka maahanmuuttaja, työvoimaviranomaiset ja kunta tekevät yhteistyössä keskenään. (Räty 2002, 145.) Kotoutumissuunnitelmaan on oikeutettu maahanmuuttaja, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma on mahdollista saada kolmen vuoden ajan siitä, kun maahanmuuttaja on merkitty väestörekisteriin pysyvästi Suomessa asuvaksi. (Lepola 2002, 224.) Kotoutumissuunnitelmalla on tarkoitus tukea maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa (Lepola 2002, 224). Suunnitelmaa laadittaessa käydään läpi maahanmuuttajan kieli- ja ammattikoulutustarpeet ja suunnitellaan hänen pääsyään työmarkkinoille. Alkuvaiheessa maahanmuuttaja yleensä opiskelee suomen kieltä ja yhteiskuntatietoa. (Räty 2002, 145.) Opiskelu tapahtui viitenä päivänä viikossa. Päivittäinen opiskeluaika oli kuusi tuntia. Opiskelijoiden keski-ikä oli noin 30 -vuotta. Opiskelijat olivat lähtöisin yhdeksästä eri maasta. Opinnot aloitettiin suomen kielen tasolta 0. Syksyn aikana opiskelijat edistyivät suomen kielen tasolle 1 2. Suomen kielen kurssilla käytettiin Heikkilä & Majakankaan kirjaa Hyvin menee! Suomea aikuisille sekä lisämateriaalina Satu Heikkilän kirjoittamaa Jäänmurtaja kertomuksia ja tietoa Suomesta. Suomen kieliopin lisäksi kurssilaiset perehtyivät

18 18 suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämään. Tavoitteena oli toiminnallinen kielitaito, itsenäisen puheen tuottaminen ja luetun sekä puhutun kielen ymmärtäminen. Yhteistyö työvoimatoimiston kanssa jatkui keväällä Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskukselle jätettiin anomus kurssia opettaneen opettajan työsopimuksen jatkamisesta toukokuun loppuun 2003 saakka. Anomus hyväksyttiin ja opiskelijoille avautui mahdollisuus jatkaa suomen kielen opiskeluaan tasolle 3 4. Edellytyksenä opiskelijoiden opintojen jatkamiselle oli, että he kävivät anomassa Haapaniemenkadun työvoimatoimistossa pääsyä rinnasteiseen koulutukseen väliseksi ajaksi. Kaksi opiskelijaa syksyn kurssilaisista ei halunnut jatkaa suomen kielen opiskeluja enää keväällä. 3.3 Arviointi Oman arviointimme lisäksi pyysimme kurssin opettajalta ja oppilailta arvioinnin kurssin onnistumisesta. Joulukuussa 2002 arviointikyselyyn vastasi opettaja ja kahdeksan oppilasta. Keväällä 2003 teimme haastattelun neljälle oppilaalle. Opettajalta ja neljältä muulta oppilaalta saimme kirjalliset arvioinnit kurssista Syksyn 2002 arviointi Syksyllä 2002 tehdyssä kyselyssä opiskelijat mainitsivat kurssin hyviksi puoliksi seuraavat asiat: luokan ilmapiiri, sopivan kokoinen ryhmä, opettaja ja hänen käyttämänsä opetusmetodit sekä oppituntien päivittäinen alkamis- ja päättymisaika, joka oli kello

19 19 Kurssin huonoiksi asioiksi opiskelijat mainitsivat luokkahuoneen valaistuksen, vaikean oppikirjan, päivittäisen lukujärjestyksen puuttumisen sekä sen, että heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää kielistudiota. Kehitettävinä asioina mainittiin että opettajan tulisi ankarammin suhtautua myöhästeleviin oppilaisiin, lisäksi toivottiin enemmän retkiä erilaisiin paikkoihin, esimerkiksi museoihin. Kurssin opettaja piti huonona asiana sitä, että oppilaat olivat niin eri tasoisia. Hän koki myös, että jatkossa olisi tarpeellista antaa heikommille oppilaille lisätehtäviä. Opettaja oli samaa mieltä oppilaiden kanssa siitä, että kurssin ilmapiiri oli hyvä Kevään 2003 arviointi Maaliskuussa 2003 tehdyssä arvioinnissa oppilaat pitivät ryhmää onnistuneena, opiskelijoiden määrä oli kevään kurssilla sopiva (12 opiskelijaa), luokan ilmapiiri oli hyvä ja oppilaat olivat motivoituneita oppimaan suomen kieltä. Positiivisena asiana koettiin myös, että opiskelijat olivat lähtöisin eri maista. Tämä edesauttoi heitä kommunikoimaan myös kahvitauoilla suomen kielellä. Kuuden tunnin opiskelu päivittäin sekä lukuisten esitelmien pitäminen kurssilla mainittiin myös hyvinä asioina. Kevään aikana opiskelijoiden tasoerot olivat ilmeisesti kasvaneet. Kaikki arviointiin osallistuneet opiskelijat mainitsivat kurssin huonona puolena sen, että opiskelijat olivat eri tasoilla suomen kielen oppimisessaan. Monia opiskelijoita vaivasi se, että tietyt opiskelijat olivat useimmilla tunneilla aina hiljaa. Lisäksi muutamia opiskelijoita häiritsi toisten opiskelijoiden jatkuva myöhästely oppitunneilta. Opiskelijat toivoivat, että heillä olisi ollut vielä enemmän puheharjoituksia ja keskusteluja pienryhmissä sekä kirjoittamista. Opettajaa pidettiin kuitenkin pätevänä ja hänen käyttämiään metodeja hyvinä. Opettajalta odotettiin, että hän

20 20 pakottaisi keskusteluihin mukaan myös luokan heikommat oppilaat, jotta näidenkin puheentuottamisen taito kehittyisi. Opiskelijat kokivat, että heillä oli ollut paljon hyötyä suomen kielen kurssista. Osalla opiskelijoista oli jatkosuunnitelmissa opiskella suomen kieltä lisää kesäyliopistossa tai jonkun muun tahon järjestämällä suomen kielen kurssilla. Muutamat toivoivat, että Familia Clubissa pystyttäisiin järjestämään jatkokurssi seuraavana syksynä. Kurssin opettaja piti kurssia onnistuneena. Hänen mielestään eri kulttuureista tulevat ihmiset olivat sulautuneet yhteen ja luokkaan oli muodostunut miellyttävä ilmapiiri. Hankaluutena hän koki oppilaiden suomen kielen tasoerot, oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot. Jotkut opiskelijoista olivat olleet hieman kärsimättömiä toisia opiskelijoita kohtaan tai häirinneet tuntia epäasiallisilla kysymyksillä. Opettajan arvioinnissa mainittiin myös, että opetukseen järjestetty tila ja pöydät olisivat voineet olla isommat, lisäksi hän olisi kaivannut itselleen omaa opettajannurkkaa. Myös työvälineissä (kynät, kalvot yms.) olisi ollut parantamisen varaa. Suomen kielen opetuksen kehittämisen kannalta opettaja toivoi, että koulutusta järjestävät eri tahot tekisivät yhteistyötä keskenään. Maaliskuussa opettaja teetti oppilailla suomen kielen tasotestin 4. Testitulosten perusteella opiskelijoista kuusi pääsi kielitasolle neljä, eli puolet kurssin opiskelijoista. Työministeriön loppuraportissa (2002, 71) viitataan Pällin ja Latomaan (1997) aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitoa käsittelevään tutkimukseen, joka tukee myös Familia Clubissa saatua tulosta. Tutkimuksessa selvitettiin suomen kielen oppimisen tavoitteisiin pääsyä noin vuoden koulutuksen jälkeen. Suomen kielen tason tavoitteeksi oli määritelty yleisen kielitutkinnon taso 4. Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista 90 maahanmuuttajasta saavutti kielitutkinnossa yleistason 4, tavoitetason saavuttivat parhaiten ne maahanmuuttajat, jotka käyttivät suomea myös arkielämässään ja sosiaalisessa verkossaan luokkahuoneen ulkopuolella.

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2013 2016 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia

Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa (ESR) 2008 2010 Riikka Sutinen Sari Guttorm Lydia Heikkilä Saamelaisnuorten hyvinvointi Tuloksia Nuorten Hyvinvoinnin Ankkurit Lapissa hankkeen tavoitteena oli peruskoulun

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Aikis -hankkeen tavoitteena on koordinoida aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA MONIKULTTUURISET PERHEET - 50.000 perhettä, joissa vähintään toinen puolisoista tai ainoa vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea (v.2005) -

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot