Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan yritystutkimus (ECS) 2013 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä. Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM 10.3."

Transkriptio

1 Euroopan yritystutkimus (ECS) 13 Joitain Suomea koskevia tuloksia + johtopäätöksiä Tuomo Alasoini, Tekes Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM.3.14

2 ECS 13: mikä ja miten? ECS 13 on Eurofoundin toteuttama haastattelututkimus, johon osallistuivat kaikki 28 EU-maata ja 4 muuta Euroopan maata. Aiemmat ECS-tutkimukset on tehty vuosina 4 ja 9. Kohteena tutkimuksessa olivat vähintään hengen kokoiset yritykset. Tutkimuksen teemoja olivat mm. yrityksen ja henkilöstön ominaisuudet, innovaatiot, työn organisointi, ulkoistaminen ja yhteistyö, koulutus, urakehitys, työaikajärjestelyt, palkitseminen, suora ja edustuksellinen osallistuminen, johdon ja henkilöstön yhteistoiminta sekä tuloksellisuus. Haastateltavina oli yritysten johtoa ja henkilöstön edustajia, joille oli eri lomake.

3 ECS 13: mikä ja miten? Vuoden 13 kevään tutkimuksessa tehtiin yhteensä 113 johdon edustajien puhelinhaastattelua. Haastattelut kestivät keskimäärin 18 minuuttia. Henkilöstön edustajia haastateltiin 994. Suomessa ja Tanskassa tehtiin 1 haastattelua ja Ruotsissa 1 5. Vastausosuus oli Suomessa 29 %, Ruotsissa ja Tanskassa 22 %. Aineistoa on korjattu edustavaksi painokertoimien avulla (teollisuus/palvelut & yrityksen koko). Aineiston perusteella voi vertailla eri maiden tuloksia mutta tietyin varauksin. Otoksen poiminnassa, vastausosuuksissa ja lomakekysymysten ymmärtämisessä on jonkin verran eroja eri maiden välillä. Mielekkäimmät vertailumahdollisuudet koskevat suhteellisen samankaltaisia maita. Seuraavassa tällaisiksi maiksi on valittu pääsääntöisesti vain Suomi, Ruotsi ja Tanska. Näitä maita verrataan myös EU-maiden keskiarvolukuun. Tietoja ei ole saatavissa vielä kaikista tutkimuksen kysymyksistä.

4 Innovaatiot Suomalaisyritysten vahvuuksia Tuotantoprosessien uudistaminen on ollut Suomessa selvästi aktiivisempaa kuin EUmaissa. Tämä koskee erityisesti teollisuutta. Suomalaisyritykset ovat uudistaneet organisaatiotaan viime vuosina huomattavasti aktiivisemmin kuin EU-maissa. Suomalaisyritysten heikkouksia Tuotteita ja palveluja uudistaneiden suomalaisyritysten osuus on teollisuudessa ja palveluissa sekä kaikissa kokoryhmissä pienempi kuin EU-maissa. Suomi jää jälkeen Ruotsista ja erityisesti Tanskasta. Suomessa on hälyttävän paljon tuotteitaan ja palvelujaan uudistamattomia pk-yrityksiä! Markkinointimenetelmiään viime vuosina uudistaneiden teollisten suomalaisyritysten osuus on pienempi kuin EU-maiden teollisuusyrityksissä. Suomi jää jälkeen Ruotsista ja erityisesti Tanskasta.

5 Uusia tai merkittävästi paranneltuja tuotantoprosesseja v. alun jälkeen käyttöön ottaneet yritykset (%) 8 7 Alle Teollisuus Palvelut Kaikki Suomi Ruotsi Tanska EU

6 Organisaatiomuutoksia v. alun jälkeen toteuttaneet yritykset (%) Alle Teollisuus Palvelut Kaikki Suomi Ruotsi Tanska EU

7 Uusia tai merkittävästi paranneltuja tuotteita v. alun jälkeen kehittäneet yritykset (%) 8 7 Alle Teollisuus Palvelut Kaikki Suomi Ruotsi Tanska EU

8 Uusia tai merkittävästi paranneltuja markkinointimenetelmiä v. alun jälkeen käyttöön ottaneet yritykset (%) Alle Teollisuus Palvelut Kaikki Suomi Ruotsi Tanska EU

9 Henkilöstön osaaminen ja osallistuminen Suomalaisyritysten vahvuuksia Työtehtävät ovat Suomessa vaativuudeltaan huippuluokkaa muihin EU-maihin verrattuna mitattuna työn edellyttämällä oppimisajalla. Yritysten aktiivisuus kouluttaa henkilöstöään on Suomessa huippuluokkaa Euroopassa. Uusien ideoiden seuraaminen on Suomessa muita maita useammin koko henkilökunnan vastuulla. Aloitetoiminta ja henkilöstökyselyt ovat Suomessa muita maita yleisempiä Suomalaisyritysten heikkouksia Henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen ei ole yhtä vuorovaikutteista kuin Ruotsissa ja Tanskassa: johdon ja henkilöstön yhteisiä palavereita ja kehittämisryhmiä on vähemmän.

10 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa henkilöstöä (%) saanut yrityksen kustantamaa koulutusta viimeisen 12 kk:n aikana (%) Alle % -39 % -59 % -79 % 8- % Suomi Ruotsi Tanska EU

11 Yrityksen tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämistä palvelevia ulkopuolisia ideoita tai teknologista kehitystä seuraavat yritykset (%) 8 7 Ei seuraa Seuranta eriytetty joillekin Seuranta kaikkien vastuulla Suomi Ruotsi Tanska EU

12 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka ne osallistavat henkilöstöä eri keinoin vaikuttamaan tapoihin, joilla työtä organisoidaan (%) Kehittämisryhmät Some/online Henkilöstöpalaverit Aloitetoiminta Surveyt Suomi Ruotsi Tanska EU

13 Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työssä Suomalaisyritysten vahvuuksia Suomi ja Ruotsista edustavat EU-maiden kärkeä siinä, kuinka itsenäisesti työntekijät voivat itse suunnitella omaa työtään. Itseohjautuva tiimityö on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kaksi kertaa niin yleistä kuin EU-maissa keskimäärin. Liukuvat työajat ovat Suomessa selvästi yleisempiä kuin muualla Euroopassa (ml. Ruotsi ja Tanska). Tämä koskee sekä sitä, että työntekijät voivat joustaa työpäivän alusta ja lopusta tarpeen mukaan, kuin sitä, että he voivat käyttää kertyneitä tunteja myös kokonaisiin vapaapäiviin. Suomalaisyritysten heikkouksia

14 Tiimityötä soveltavat yritykset (%) Ei tiimityötä Johdon ohjaamaa Autonomista Suomi Ruotsi Tanska EU

15 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka suurella osalla henkilöstöä (%) liukuva päivittäinen työaika (%) Alle % -39 % -59 % -79 % 8- % Suomi Ruotsi Tanska EU

16 Yhteistyö ja ulkoistaminen Suomessa yritykset tekevät useammin kuin missään muussa EU-maassa yhteistyötä tuotteiden tai palvelujen tuotannossa muiden organisaatioiden kanssa. Suomessa yritykset ovat ulkoistaneet useammin kuin missään muussa EUmaassa tuotteiden tai palvelujen tuotantoa jollekin ulkopuoliselle organisaatiolle.

17 9 8 Yritykset jaoteltuna sen mukaan, kuinka suuri osa tekee yhteistyötä tuotteiden tai palvelujen tuotannossa ja kuinka suuri osa on ulkoistanut tuotantoa (%) 7 Suomi Ruotsi Tanska Saksa Ranska UK Italia Espanja Yhteistyötä Ulkoistamista

18 Joitain johtopäätöksiä European Company Surveyn 13 pohjalta (1/2) Tuotantoprosessien uudistaminen on ollut suomalaisyrityksissä viime vuosina selvästi aktiivisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Tämä koskee erityisesti teollisuutta. Suomalaisyritykset ovat uudistaneet myös organisaatiotaan viime vuosina huomattavasti aktiivisemmin kuin yritykset EU-maissa keskimäärin. Tuotannollisessa yhteistyössä ja ulkoistamisessa suomalaisyritykset ovat jopa aivan Euroopan kärkeä. Sen sijaan tuotteitaan ja palvelujaan viime vuosina uudistaneiden suomalaisyritysten osuus on pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Suomessa on hälyttävän paljon tuotteitaan ja palvelujaan uudistamattomia pk-yrityksiä.

19 Joitain johtopäätöksiä European Company Surveyn 13 pohjalta (2/2) Suomessa yritykset ovat hakeneet parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä monia muita EU-maita yksipuolisemmin prosessi- ja organisaatioinnovaatioista tuote- ja palveluinnovaatioiden sijaan. Suuri osa suomalaisista pk-yrityksistä on elänyt vahvassa riippuvuussuhteessa suurempiin asiakasyrityksiin osana niiden verkostoja. Niiden kilpailuetu on perinteisesti perustunut nopeuteen, joustavuuteen ja asiakasräätälöintiin eikä yritysten ole tarvinnut kehittää systemaattisia menettelytapoja tuote- ja palveluinnovointiin. Kun kansalliset klusterit murenevat, on niiden vaarana jäädä tyhjän päälle. Monilta yrityksiltä puuttuvat systemaattisen innovaatiojohtamisen osaaminen, prosessit ja välineet. Suomalaisyritykset edustavat Euroopan huippua monien modernien työelämäkäytäntöjen (mm. itseohjautuvat tiimit, henkilöstökoulutus ja joustavat työajat) soveltamisessa. Myös henkilöstön tiedollinen ja henkinen valmius osallistua oman työnsä ja yrityksensä toiminnan kehittämiseen on suurta. Näitä valmiuksia yritykset hyödyntävät puutteellisesti tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen.

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Opetusministeriö Ministry of Education Opetusministeriön politiikka-analyysejä 2009:5 Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Kulttuurialan kansainvälinen vertailu on hyvin haasteellinen tehtävä,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Jokke Eljala, Mikko Kesä, Jan-Erik Müller 1 Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Sisällys

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013 Työn 1 / 2013 tuuli Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Toimitusjohtaja KTT Paula Kirjavainen, Novetos Oy Professori Kari Lilja, Aalto

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristökysely

Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-toimintaympäristökysely Toukokuu 1 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Arviot Suomen hallituksesta viime syksyä myönteisemmät 4 1. Joka kymmenes

Lisätiedot