Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

2 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 16 Tilintarkastuskertomus 17

3 Toimintakertomus tilikaudelta

4 Tilikauden toiminta PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) on suomalainen, yhtiössä työskentelevien asiantuntijoiden omistama yhtiö, jolla on KHT-yhteisön asema. Yhtiömme palvelut kattavat liikkeenjohdon konsultoinnin ja yritysjärjestelypalvelut sekä veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muut varmennuspalvelut. Olemme osa globaalisti toimivaa PwC-ketjua, jonka kautta palvelemme asiakkaita 157 maassa yli asiantuntijan voimin. Päättyneellä tilikaudella toteutunut yhdistyminen maailmanlaajuisesti toimivan strategiakonsultointiin erikoistuneen Strategy&-yhtiön (ent. Booz & Company) kanssa kasvatti PwC-ketjua yli asiantuntijalla ja vahvistaa ketjun asemaa konsultointitoimialalla. PwC Suomen päättynyt tilikausi oli yhtiön 60. toimintavuosi. Juhlavuosi huomioitiin monin tavoin sekä henkilöstön että yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa ja MTV3 esitteli PwC:n 60-vuotisen tarinan dokumenttiohjelmasarjassa Menestyksen takana. Taloudellinen asema, tuloskehitys ja investoinnit Suomessa vallinneesta haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta 1,2 prosentilla 104,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 3,7 milj. euroa eli 3,6 % liikevaihdosta. Yhtiön omavaraisuusaste oli 33,8 % ja oman pääoman tuotto 16,3 %. Yhtiön rahoitustilanne pysyi hyvänä koko tilikauden ajan. Yhtiöllä ei ole korollista velkaa. Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut on yhtiön suurin liiketoiminta-alue, jonka kokonaisliikevaihto päättyneellä tilikaudella pysyi edellisvuoden tasolla. Yhtiö vahvisti ykkösasemaansa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsingissä) päälistattujen suomalaisten yritysten tilintarkastajana (osuus 40,5 %, edellisvuonna 38,3 %). Liikkeenjohdon konsultoinnin ja yritysjärjestelypalveluiden Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Omavaraisuus-aste 33,8 % 33,8 % 31,5 % Oman pääoman tuotto 16,3 % 18,3 % 14,3 % sekä veroneuvonnan liikevaihdot ja tulokset kasvoivat edellisvuodesta. Myös perheyrityspalveluihin keskittyneen yksikön liikevaihto kasvoi edelleen aiempiin tilikausiin verrattuna. Tilikauden investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2,3 milj. euroa (2,4). Pääosa investoinneista kohdistui yhtiön uuteen toiminnanohjausjärjestelmään ja työsuhdeautoihin. Yhtiörakenne ja sen muutokset Yhtiörakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä, mutta sillä on osakkuusyhtiö JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy. Helsingin lisäksi PricewaterhouseCoopers Oy toimii Suomessa kahdeksallatoista paikkakunnalla: Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Maarianhaminassa, Mikkelissä, Oulussa, Raahessa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Varkaudessa. Henkilöstö ja osaamisen kehittäminen Asiantuntijaorganisaationa PwC Suomelle henkilöstön osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi ovat keskeisiä menestystekijöitä. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota osaamisen kehittämiseen niin työssä kuin koulutuksen kautta. Päättyneellä tilikaudella panostimme ammatillisen osaamisen lisäksi voimakkaasti esimiestyön kehittämiseen ohjelmassa, joka jatkuu alkaneella tilikaudella. Uramallit, suorituksen johtaminen ja palkitseminen pyrkivät kaikki tukemaan sekä yhtiön tavoitteita että yksilöiden kehittymistä asiantuntijoina. Koko vakinainen henkilöstö kuuluu yhtiö- ja yksilötason tavoitteisiin sidotun palkitsemisjärjestelmän piiriin. Vuosittain jaettavan tulospalkkion määrästä ja jakoperusteista päättää yhtiön johto. Vuosittain globaalisti PwC-ketjussa toteutettava henkilöstötutkimus kartoittaa henkilöstön näkemyksiä yhtiön vahvuuksista ja kehitysalueista. Tuoreen tutkimuksen People Engagement Index oli 65 % (62 %), mikä osoittaa vuoden aikana tehtyjen toimenpiteiden olleen oikeansuuntaisia. Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Työssä olevat Poissaolevat Osa-aikaisia 7,6 % 11,4 % 10,7 % Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella Keski-ikä tilikauden päättyessä 37,1 37,5 37,7 Keskimääräinen palveluksessa oloaika vuosina 8,9 7,5 7,6 Naisten osuus henkilöstöstä 55,1 % 55,1 % 55,4 % Miesten osuus henkilöstöstä 44,9 % 44,9 % 44,6 % PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

5 Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 790 henkilöä (782). Työssä olevan henkilöstön määrä oli 729 (709) ja poissaolevien 61 (73). Osa-aikaisesti työskenteleviä oli henkilöstön määrästä 7,6 % (11,4). Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 806 (775) ja keski-ikä tilikauden päättyessä 37,1 vuotta (37,5). Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 8,9 vuotta (7,5). Yhtiön henkilöstöstä 55,1 % (55,1) oli naisia ja 44,9 % (44,9) miehiä. Henkilöstöstä 637 (633) henkilön asemapaikkana oli Helsinki ja 153 (149) henkilön muut PwC Suomen toimistopaikkakunnat. Henkilöstön määrästä tilikauden lopussa oli tilintarkastus- ja muissa varmennuspalveluissa 60,0 % (59,8), veroneuvonnassa 18,3 % (19,5), liikkeenjohdon konsultoinnissa ja yritysjärjestelypalveluissa 12,3 % (11,5) sekä hallinnossa ja tukitoiminnoissa 9,4 % (9,2). Yhtiön hallinto PricewaterhouseCoopers Oy:n hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, jotka valitaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa asti hallituksessa toimivat Ylva Eriksson, Juha Laitinen, Heikki Lassila, Merja Lindh, Janne Rajalahti, Eero Suomela (pj) ja Kimmo Vilske. Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT Matti Hartikainen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Ylva Eriksson, Jaakko Kilpeläinen, Johan Kronberg, Juha Laitinen, Heikki Lassila, Pekka Loikkanen ja Kaj Wasenius. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi KHT Johan Kronbergin ja tilintarkastajaksi KHT yhteisö Revico Grant Thornton Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Joakim Rehn. Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi koko tilikauden KHT Kim Karhu. Osakkaat ja osakepääoman muutokset Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli osaketta, joista yhtiön hallussa oli osaketta eli 24,4 % osakemäärästä. Osakemäärä muodostuu yhdestä osakelajista ja osakkeiden lunastus- ja suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen toistaiseksi voimassa olevana valtuutuksena päättämään enintään osakkeen suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen nojalla on mennessä annettu yhteensä osaketta. Tilikauden aikana yhtiö toteutti yhden osakeannin. Osakemäärää korotettiin antamalla osaketta, joista kappaletta suunnattiin uusmerkintänä alkaen valituille uusille osakkaille. Loput osaketta suunnattiin uusmerkintänä niille osakkaille, jotka lisäsivät omistustaan luokituksensa mukaiseksi. Osakkeen hinta oli varsinaisen yhtiökokouksen vahvistama käypä hinta, 420 euroa/osake. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, joka pidetään viimeistään , ja koskee niiden osakkeenomistajien osakkeita, jotka valtuutuksen voimassa ollessa luopuvat työskentelystä yhtiössä tai siirtyvät pois Equity Partner -luokasta tai joiden osakkeenomistus ylittää vuosittain vahvistettavan luokituksen mukaisen enimmäisomistuksen. Tämän valtuutuksen perusteella hankittiin tilikaudella yhteensä osaketta. Riskienhallinta Yhtiön liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat toimialalle tyypillisiä ja liittyvät ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuteen ja regulaation myötä muuntuviin markkinoihin. Hallitus arvioi liiketoimintaan liittyviä riskejä vuosittain liiketoimintasuunnitelmien ja strategian laadinnan yhteydessä sekä valvoo yhtiön riskienhallintapolitiikan noudattamista. Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu vakuutuksin. Yhtiö julkaisee mennessä läpinäkyvyyskertomuksen, joka sisältää selvityksen yhtiön riskienhallinta- ja laadunvalvontajärjestelmästä. Näkymät alkaneelle tilikaudelle Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja koko EU:ssa on edelleen epävarma. Myös EU:n uusi tilintarkastustoimiston rotaatioon ja laajasti tilintarkastusyhteisöjen toimintaan vaikuttava sääntely aiheuttaa muutoksia toimintaympäristössä. Markkinoiden muutoksista huolimatta yhtiömme tavoitteena alkaneelle tilikaudelle on liikevaihdon maltillinen kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Voittovarojen käyttö Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,56 euroa, josta tilikauden voitto on ,63 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä myöskään OYL 13:2:ään perustuva maksukykyisyysarvio vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Osinkona jaetaan ,00 euroa/osake eli x 60 euroa, yhteensä Voittovaroihin jätetään ,56 Voitonjakokelpoiset ,56 varat yhteensä PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

6 Tuloslaskelma % % Muutos-% Liikevaihto ,53 100, ,27 100,0 1,2 Liiketoiminnan muut tuotot ,59 0, ,09 0,2 34,9 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut ,94 9, ,42 9,9-8,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,53 54, ,92 53,1 3,8 Henkilösivukulut ,58 12, ,38 12,6 3, ,11 67, ,30 65,7 3,6 Poistot ja arvonalentumiset ,25 1, ,98 1,3 6,5 Liiketoiminnan muut kulut ,15 19, ,41 19,3-0,3 Liikevoitto ,67 3, ,25 3,9-8,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,63 0, ,42 0,0 37,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,30 3, ,67 3,9-8,2 Tilinpäätössiirrot ,00 0, ,98 0,0 105,2 Tuloverot ,67 0, ,12 1,0 32,0 Tilikauden voitto ,63 2, ,57 2,9-1,9 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tase Vastaavaa % % Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,72 Aineelliset hyödykkeet , ,64 Sijoitukset , , ,70 9, ,46 9,1 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset , ,33 Lyhytaikaiset saamiset , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , , ,08 90, ,57 90, ,78 100, ,03 100,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,71 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,36 Tilikauden voitto , , ,27 33, ,64 33,8 Tilinpäätössiirtojen kertymä ,41 1, ,41 1,1 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,10 64, ,98 65, ,78 100, ,03 100,0 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Rahoituslaskelma (1000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot (netto) Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin -2 0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot sijoituksista 10 7 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Uusmerkintä Omien osakkeiden hankkiminen Lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -9-4 Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta ( C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liikevaihdon ja ulkopuolisten palveluiden esittämistapa Liikevaihto esitetään Kirjanpitolautakunnan päätöksen 2007/1799 mukaisesti kirjaamalla globaalisti hallinnoitavien toimeksiantojen alihankinnat liikevaihtoon eli liikevaihtoon sisältyvät ne alihankinnat, joista PwC Suomella on täysi taloudellinen vastuu. Liikevaihtoon eivät kuitenkaan sisälly ulkomaiset, paikallisen PwC-yhtiön tekemät lakisääteiset tilintarkastukset. Vastaavat ulkomaisille PwC-toimistoille tilitetyt maksut em. alihankintatyöstä kirjataan ulkopuolisiin palveluihin. Liikevaihtoon sisältyvän ulkomaisten PwC-toimistojen suorittaman alihankintatyön määrä oli tilikaudella euroa (ed. tilikausi euroa). Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina käyttöomaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin, ilmenevät tuloslaskelman liitetiedoista. Leasing-maksut Leasing-maksut on esitetty tuloslaskelmassa vuokrakuluina lukuun ottamatta PC-laitteiden leasing-vuokria, jotka kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyviin ATK-kuluihin. Ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat Ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän noteerattuun keskikurssiin. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on vakuutettu Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Yhtiö on ottanut erilliset vapaaehtoiset ryhmäeläkevakuutukset kaikille partnereille. Eläkeikä on sopimuksen mukaan vuotta. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirtoja ovat poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, jotka taseessa esitetään tilinpäätössiirtojen kertymänä. Laskennallinen verosaaminen ja verovelka Laskennallinen verosaaminen ja verovelka on esitetty liitetiedoissa tuloverojen yhteydessä. PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut , ,72 Veroneuvonta , ,76 Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut , ,79 Yhteensä , ,27 2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,09 Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Yhteensä , ,09 3. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,92 Eläkekulut , ,26 Muut henkilösivukulut , ,12 Yhteensä , ,30 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot on esitetty jäljempänä kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,98 Yhteensä , ,98 Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat käyttöomaisuuden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Vuosia Autot lisävarusteineen 5 Atk-laitteet ja koneet 2 3 Muut koneet ja kalusto 8 Atk-ohjelmat 4 Vuokrahuoneistojen korjausmenot 5 7 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,04 Muut , ,37 Yhteensä , ,41 6. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muilta 0,00 39,00 Osinkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,68 Korko- ja muut rahoituskulut , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,42 7. Tilinpäätössiirrot Poistoerojen lisäys (-)/vähennys (+) , ,98 Yhteensä , ,98 8. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta (+/-) , ,12 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikausilta 27,90 0,00 Verotettavan tulon mukaiset verot , ,12 Laskennallinen verovelka , ,42 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,31 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,31 Kertyneet poistot , ,83 Tilikauden poisto , ,97 Kertyneet poistot , ,80 Kirjanpitoarvo , ,51 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,28 Lisäykset , ,98 Hankintameno , ,26 Kertyneet poistot , ,72 Tilikauden poisto , ,33 Kertyneet poistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,21 Hankintamenon vähennyksiin ja vähennysten kertyneisiin poistoihin sisältyvät tilikauden alkuun mennessä poistetut pitkävaikutteiset menot. Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,72 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,60 Lisäykset , ,06 Vähennykset , ,31 Hankintameno , ,35 Kertyneet poistot , ,74 Vähennysten kertyneet poistot , ,71 Tilikauden poistot , ,68 Kertyneet poistot , ,71 Kirjanpitoarvo , ,64 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,64 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

13 Tilinpäätöksen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Sijoitukset Osakkeet tytäryhtiöissä Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Osuudet tytäryhtiöissä yhteensä 2 500,00 0,00 Osakkeet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , ,43 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,43 Kirjanpitoarvo , ,43 Osuudet omistusyhteysyrityksissä yhteensä 4 322, ,43 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,35 Vähennykset , ,68 Hankintameno , ,67 Kirjanpitoarvo , ,67 Sijoitukset yhteensä , , Omistukset muissa yrityksissä Osakkuusyritys Kotipaikka Omistus-% PwC Julkistarkastus Oy Helsinki 30, Pitkäaikaiset saamiset Vuokravakuudet , ,33 Yhteensä , , Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,16 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,60 Yhteensä , ,60 Muut saamiset , ,21 Siirtosaamiset , ,99 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,96 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Henkilöstökulut , ,96 Muut , ,03 Siirtosaamiset yhteensä , ,99 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,71 Ylikurssirahasto , ,71 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Uusmerkintä , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,36 Maksettu osinkoja , ,00 Omien osakkeiden hankinta ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,36 Tilikauden voitto , , , ,93 Oma pääoma yhteensä , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet , ,99 Koneet ja kalustot , ,40 Yhteensä , , Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat, eläkevastuuvelka , ,00 Yhteensä , , Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,01 Muut lyhytaikaiset velat , ,22 Velat omistusyhteysyrityksille Siirtovelat , ,21 Yhteensä , ,21 Siirtovelat , ,54 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Henkilöstökulut , ,46 Muut , ,29 Siirtovelat yhteensä , ,75 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Todistukset ja lausunnot 0,00 150,00 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä , ,50 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä a. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin b. Henkilöstön lukumäärä liiketoiminta-alueittain tilikauden lopussa Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut Veroneuvonta Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut Hallinto ja tukitoiminnot Yhteensä c. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti , ,40 toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa näistä tehtävistä. Heidän muutoin saamansa ennakonpidätyksenalaiset palkat olivat seuraavat: 19 d. Rahalainat hallituksen jäsenille Määrä , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,00 Määrä ,00 0,00 Laina-ajat ovat olleet 5 10 vuotta ja lainojen korot Euribor 12 kk + 1,5 2 %. Lainojen vakuutena ovat olleet velallisen panttaamat osakkeet. Vakuudet ja vastuusitoumukset Vastuusitoumukset Annetut pantit ja vastuusitoumukset Muut annetut vakuudet: Pantit vuokranmaksun vakuutena , ,33 Yhteensä , ,33 Muut vastuut Leasing-vastuut: Seuraavana vuonna maksettavat , ,80 Yli vuoden kuluttua maksettavat , ,80 Yhteensä , ,60 Pitkäaikaisista, irtisanomattomissa olevista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravastuut Seuraava tilikausi ,00 Sopimuskaudet v ,02 Hallussa olevat asiakasvarat , ,95 PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2014 Johan Kronberg hallituksen puheenjohtaja Ylva Eriksson Juha Laitinen Heikki Lassila Jaakko Kilpeläinen Pekka Loikkanen Kaj Wasenius Kim Karhu toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2014 Revico Grant Thornton Oy Joakim Rehn KHT Luettelo kirjanpitokirjoista Tasekirja sidottuna kirjana Pääkirja konekielinen arkisto Päiväkirja konekielinen arkisto Tuloslaskelma ja tase konekielinen arkisto Luettelo tositteiden lajeista ja säilytystavoista Pankkitositteet paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina Ostoreskontra koneellinen tietoväline Myyntireskontra koneellinen tietoväline PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

17 Tilintarkastuskertomus

18 PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet PricewaterhouseCoopers Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 24. syyskuuta 2014 Joakim Rehn KHT Revico Grant Thornton Oy PL 18 Paciuksenkatu HELSINKI PwC Toimintakertomus ja tilinpäätös

19 Seuraa meitä: PwC Suomi PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), Helsinki. Puhelin PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 800 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Ota yhteyttä tai lue lisää: PwC toimii 157 maassa yli asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: PricewaterhouseCoopers. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot