Senioripalvelut. 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: Ikä Vastaajien määrä: Siviilisääty Vastaajien määrä: 205

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senioripalvelut. 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 205. 2. Ikä Vastaajien määrä: 205. 3. Siviilisääty Vastaajien määrä: 205"

Transkriptio

1 Senioripalvelut Joensuun kaupungin liikuntapalvelut on tehnyt syksyn 2014 mittaan asiakastyytyväisyystutkimuksia, joista yksi tehtiin seniorikortin omistajille. Seniorikortti on yli 65-vuotiaille tarkoitettu kortti, jolla omalta osaltaan pyritään lisäämään senioreiden liikuntaa. Vastaajista (205 kpl) vähän yli puolet oli naisia. Lisäksi suurin osa vastaajista oli vuoden ikähaarukassa ja avio- tai avoliitossa. Seniorikortin käyttäjät asuvat pääasiassa keskustan/rantakylän alueella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 1. Sukupuoli 2. Ikä 3. Siviilisääty

2 4. Asuinpaikka

3 Monet kortin käyttäjistä arvioivat oman terveytensä hieman tai selvästi paremmaksi kuin ikäistensä terveyden. Vain pieni osa arvioi terveytensä oman ikäistensä terveyttä huonommaksi ja kukaan kortin käyttäjistä ei arvioinut terveyttään selvästi oman ikäistensä terveyttä huonommaksi. Kortin käyttäjistä varsin monet ovat aktiivisia liikkujia, sillä suurin osa kortin omistajista liikkui kolmesta viiteen kertaan viikossa tai päivittäin, osa muutaman kerran viikossa. 5. Millaiseksi koette terveytenne? 6. Kuinka paljon harrastatte liikuntaa viikossa?

4 Omiin liikuntatottumuksiin vaikutti merkittävästi liikuntapaikan sijaitseminen lähellä kotia tai työpaikkaa, liikuntapaikan hyvä kunto, liikuntapaikan hyvät aukioloajat ja edullinen käyttömaksu tai ilmainen käyttö. Henkilökunnan ystävällisyys koettiin myös tärkeäksi. Sen sijaan vähemmän merkittäviksi asioiksi nousivat muiden tapaaminen tai parkkitilan/palveluiden läheltä löytäminen. Seniorikortista oli saatu tietoa pääasiassa kolmen väylän kautta, joko lehdestä, tuttavalta/ystävältä tai uimahallilta. 7. Miten seuraavat tekijät vaikuttavat omiin liikuntatottumuksiinne? Vastaajien määrä: 203 ei lainkaan vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa merkittäv ästi en osaa sanoa Yhteensä Keskiarvo Liikuntapaikan sijaitseminen lähellä kotia tai työpaikkaa ,65 Liikuntapaikka on hyvässä kunnossa ,82 Liikuntapaikan aukioloajat ovat hyvät ,81 Liikuntapaikan käyttömaksu on edullinen tai ilmainen ,82 Liikuntapaikalla tapaa muita liikkujia ,34 Liikuntapaikan henkilökunta on ystävällistä ,8 Liikuntapaikan läheisyydestä löytää hyvin parkkitilaa tai muita palveluita ,45 Jokin muu asia, mikä? Yhteensä ,71 8. Mistä saitte tiedon liikuntapalveluiden seniorikortista?

5 Useat seniorikortin käyttäjät liikkuvat kolmesta viiteen kertaan viikossa tai päivittäin kuten aikaisemmin selvisi. Sen sijaan itse seniorikorttia käytetään muutaman kerran (2-3x) viikossa ja jotkut aktiiviset jopa päivittäin. Seniorikortin myötä liikuntamäärä on kuitenkin suurimmalla osalla lisääntynyt tai pysynyt ennallaan. Kenelläkään kortin käyttäjistä liikuntamäärä ei ollut vähentynyt. Osa seniorikortin omistajista oli aloittanut uuden harrastuksen kortin myötä (pääasiassa uinti/vesijuoksu/vesijumppa/kuntosali). Seniorikorttia käytettiin eniten uintia varten ja toiseksi eniten kuntosalia varten. Tärkeimmäksi seniorikorttiin kuuluvaksi palveluksi nousi uinti. 9. Kuinka usein käytätte liikuntapalveluiden seniorikorttia? 10. Onko liikuntamääränne seniorikortin hankkimisen myötä? 11. Oletteko aloittanut jonkin uuden harrastuksen seniorikortin hankkimisen myötä?

6 12. Mitä seniorikorttiin kuuluvia palveluita käytätte? 13. Mikä seniorikorttiin kuuluva palvelu on mielestänne TÄRKEIN? (vain yksi vaihtoehto)

7 Suurin osa seniorikortin omistajista oli käynyt uimahallissa ennen seniorikortin hankkimista, mutta vain noin puolet oli käynyt kuntosalilla. Monet olivatkin alkaneet käyttämään kuntosalia seniorikortin myötä. Muita liikuntamuotoja senioreille olivat pyöräily, kävely, sauvakävely, hiihto, jumppa, jooga ja yleinen hyötyliikunta. Muutama pelasi myös pallopelejä. 14. Olitteko käynyt uimahallissa ennen seniorikortin hankkimista? 15. Olitteko käynyt kuntosalilla ennen seniorikortin hankkimista? 16. Harrastatteko muuta liikuntaa seniorikorttiin kuuluvien palveluiden lisäksi?

8 Seniorikorttia hankittaessa eniten mietinnän alla olivat kortista saatava hyöty ja kortin hinta. Osa mietti myös sitä, löytyykö tuttavapiiristä seniorikortin omistajia. Eniten huolta sai kuitenkin aikaan seniorikortin hinta, jonka sanottiin olevan kallein moneen vastaavanlaiseen korttiin verrattuna. Monessa avoimessa palautteessa korostettiin kortin tärkeyttä, mutta liian kallista hintaa. Myös kortin monipuolistamista peräänkuulutettiin, korttiin haluttaisiin yhdistää myös kulttuuripalveluja. Kuntosalille kaivattiin laiteohjausta ja ISLOLTA vastavalmistunutta liikunnanohjaajaa vetämään jumpparyhmää senioreille. Kortin eri käyttömahdollisuuksista haluttiin lisää tietoa; nyt jotkut käyttäjistä olivat tietoisia vain uinti/kuntosali- mahdollisuudesta. Kortti sai kuitenkin paljon kiitosta, koska sen myötä seniorit liikkuivat monipuolisemmin ja kortille toivottiin jatkoa myös tulevaisuudessa. 17. Mitä asiaa mietitte eniten seniorikorttia hankkiessa? 18. Onko teillä kehittämisideoita senioripalveluille/seniorikorttiin? Vastaajien määrä: 61 Rantakylän uimahallin pienemmässä saunassa saisi olla astetta. Nyt on 105! Sydänvikaiselle aivan liikaa! Areenalle kävelyvuoro ainakin talviaikaan (liukkaalla). Ps. Jos säästetään lonkkamurtumia (kaatumiset), lienee hintansa hankkinut. Voisi sisältää myös kulttuuripalveluja Hinta ei saisi nousta. Ohjattu seniorivesijumppa TV pois kuntosalilta Aamujumppaa, vaikkapa maksullista. Nytkään ei sopinut kaikki kansalaisopiston ryhmiin. Hinta ei saa nousta! Lisää senioriliikuntaa Yhteiskoulun saliin. Kävisin uimassa, jos Vesikon vesi olisi lämpimämpää. On hyvä Olen hyvin tyytyväinen seniorikorttiin Seniorikortti on nykyisellään hyvä ja toimiva. Pienituloiselle eläkeläiselle olisi tärkeää, ettei hinta nousisi, pystyisi kortin lunastamaan. Kortti on tärkeä psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitäjä, vähentää huomattavasti lääkäripalvelujen käyttöä ja tarvetta. Liikuntakyvyn ylläpitäjä. Astmaatikoille ilmainen kortti ja muut palvelut Kulttuuripalvelut, kuten taidemuseo, museot, konsertit

9 Huom! Autottomalle olis tarvista Karsikon suunnalla Seniorikortilla pääsisi halvemmalla konsertteihin ja teatteriin. Nythän eläkeläisalennus on 2-3 euroa. Alennusta kaupunkibusseihin. Mikä liikuntasali? Missä ja milloin ohjatut ryhmät? En ole ollut tietoinen, että seniorikortilla voisin käyttää muita kuin uimahallin palveluja. Vetrea kortin käyttöpiiriin. Kortin ikärajanalentaminen. Toivon, että hinta pysyy samana mikä on tällä hetkellä. Allasjumpat saisivat olla vähintään 45 minuutin pituisia. Laitteiden säätämiseen kuntosalilla on välillä tarvetta, lähinnä niiden ohjaukseen. Seniorikortin hinta on pidettävä kohtuullisena. Se lisää käyttäjiä ja heidän terveyttään. Hinta pidettävä nykyisellään, koska se antaa mahdollisuuden kaikille ja muistettava, mikä tarkoitus sillä on (terveyden edistäminen). Ärsyttää, kun joulun alla oleva kynttiläuinti on aina aamulla, silloin eivät pääse mukaan työikäiset, kun vain kysymys työntekijöiden haluttomuudesta olen monta kertaa puhunut asiasta. Turhaa! Toivon jatkoa seniorikortille ja edullista hintaa! Hinta pitäisi pitää kohtuullisena, ei korotuksia. Kortin käyttömahdollisuuksia pitäisi lisätä ja monipuolistaa. Kyllä liikunta on lisääntynyt seniorien keskuudessa. Liikunta on lääkettä! Toivoisin jumpparyhmää seniorikorttiin. ISLO valmistaa hyviä jumppavetäjiä, kaupunki säästäisi rahaa kuntouttamalla vanhuksia. Kortti on tarpeellinen, että ikäihmisten terveys ei radikaalisti huonone. Seniorit ja muut käyttäjät tarvitsisivat oikeaa laiteohjausta ja neuvoja + vaikka testejä. Olisi puolipäiväisen ohjaajan tarve. Seniorikortti ehkäisee ennalta monen yli 65-vuotiaan käyttäjän lihas- ja toimintokunnon heikkenemistä, ts. säästöjä Sote-menoissa. Laitteistot - osa mekaanisista vanhoja ja aika huonoilla säädöillä - uusimistarvetta (kuntopyörien satulat usein heiluvia ja 2 niistä vaikeaselkoisia käyttäjille). Aikuisten uimakouluja tarvitaan enemmän ja opastusta uimiseen. Toivoisin, että Niinivaaran urheiluhalli kuuluisi käytön piiriin (esim. talvella kiinnostaisi). Toivon jatkoa seniorikortille ja edullista hintaa. On parasta ennalta ehkäisevää toimintaa kunnon ja terveyden ylläpitämiseksi. KIITOS!!! Aika arvokas Seniorikortin hinta muihin kaupunkeihin verrattuna korkea. Kuntotestit Kortin hinta pysyttävä kohtuullisena Älkää enää nostako kortin hintaa. On kipurajalla monille. PS. Kiitos hyvistä hiihtoladuista! Kiitos, kun pidätte hiihtoladut kunnossa ainakin Rantakylässä! Seniorikortin hinta liian korkea verrattuna moneen muuhun paikkakuntaan. Jäisi pysyväksi! Tiedottaminen kortista tehokkaammaksi. Kortin hinta pienemmäksi, kortin käyttö vähentää hoito ja kuntoutuspalveluiden tarvetta!!! +65 v. uinti ilmaiseksi. Säästö tulee terveydenhoitokuluista. Nykyisellään OK. Kortti lisää senioreiden liikuntaa ja vähentää jatkossa terveydenhuollon kustannuksia. Älkää nostako hintaa, moni on lopettanut liian korkean hinnan tähden. Pitää kortin hinta ennallaan ja säilyttää palvelu. Onko meidän päättäjät hölmöjä, jos lakkauttavat. PS. Joensuussa on vieläkin kallein kortti muihin paikkakuntiin verraten senioreille. PS. Ainut liikuntamuoto, mitä pysyn harrastamaan. Toivottavasti kortin hintaa ei nosteta. Seniorikortti vakinaistettava Seniorikortti vakinaistettava! Liikuntatapahtumat Seniorikortti voisi käydä myös Vetreaan vaikka vähän maksaisi enemmän/kerta Myös muita palveluita voisi siihen yhdistää, esim. kulttuuri, konsertit, teatteri, museot yms. Iän tuomia kipuja. Sen johdosta unettomuutta. Voisiko avata 4.00 aamulla. Olemme hankkineet asunnon, koska uimahalli on lähellä. Hintaa ei saa nostaa, vesijumpasta ei lisämaksua Ohjattua allasjumppaa Ohjattua liikuntatoimintaa esim. allasjumppaa tai lentopallon salivuoroista alennusta seniorikortin saajille. Toivoisin ettei enää kallistuisi Hinta edullisemmaksi! Seniorikortin hintaa ei pitäisi nostaa. Rantakylän uimahallia ja kuntosalia ei missään tapauksessa pidä lopettaa, ei todellakaan. Kuntosali opastusta, että osaa tehdä liikkeet oikein Että seniorikortti on saatavana vastaisuudessakin. Kiitos etukäteen, päättäjät huomioikaa tämä! Toivon hartaasti, että säästöistä huolimatta seniorikortti säilyttäisi asemansa avustamaan ikääntyvien liikkumista. Ettei kortin hinta nousisi kohtuuttomasti

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Kuntien säästöt ja sote

Kuntien säästöt ja sote Kuntien säästöt ja sote 1. Voidaanko kuntalaisten kustannusvastuuta nostaa ja joissakin palveluissa siirtyä kokonaan kustannukset kattaviin asiakasmaksuihin? (VM:n ehdotus) Vastaajien määrä: 1240 Minkä

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA kartoitus 2008 1 TIIVISTELMÄ Nivala on mukana valtakunnallisessa Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009-projektissa. Projekti on Liikuntatieteellisen Seuran, opetusministeriön,

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry Invalidiliitto ry CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ Tiina Airaksinen,

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011 2

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Ilon pisaroita SIVU 8. Varkauden liikuntapalvelujen ja uimahalli Ilopisaran tiedotuslehti kevätkausi 2015. Sirpa Ylönen

Ilon pisaroita SIVU 8. Varkauden liikuntapalvelujen ja uimahalli Ilopisaran tiedotuslehti kevätkausi 2015. Sirpa Ylönen Varkauden liikuntapalvelujen ja uimahalli Ilopisaran tiedotuslehti kevätkausi 2015 Kirsti ja Tuula tuntevat nelikymppisen SIVU 8 2 Onnea nelikymppiselle! Omasta puolestani ja Varkauden kaupungin puolesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot