PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta) Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi..."

Transkriptio

1 PADASJOEN KUNTA 1 johdanto lyhyen aikavälin tavoitteet (0 1 vuotta) Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen 2.2 Liikunta-alueet 2.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen 3 keskipitkän aikavälin ehdotukset (1 5 vuotta) Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen 3.2 Liikunta-alueet 3.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta) Liikunta-alueet 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi...5

2 2

3 1 JOHDANTO Kunnan liikuntapalvelut käsitteenä tarkoittaa kunnan alueella sijaitsevia liikunta-alueita ja niiden ylläpitoa (esimerkiksi uimahalli, yleisurheilukenttä, kevyenliikenteen väylät). Se tarkoittaa ohjattujen liikuntaryhmien toteuttamista sekä vapaaehtoisen harrastus- ja seuratoiminnan tukemista. Liikunnan positiiviset vaikutukset kaiken ikäisiin ovat yleisesti tunnustettuja. Liikunnalla voidaan tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Se edistää aikuisten työkykyä sekä lisää ikääntyneiden toimintakykyä. Oikein toteutetuilla liikuntapalveluilla on vaikutusta asukkaiden viihtyvyyteen Padasjoen kunnassa. Liikuntapalvelujen toteuttamista ohjaa kansallinen liikuntaohjelma (opetusministeriö, 2008). Valtioneuvosto nostaa liikunnan edistämistä koskevassa periaatepäätöksessään tärkeiksi tavoitteiksi muun muassa lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämisen ja ylläpitämisen. Lisäksi työikäisille ja ikääntyneille tulee tarjota mahdollisuuksia harrastaa työ- ja toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa. Liikuntapalvelutyöryhmä on pyrkinyt esityksessään noudattelemaan valtakunnallisia linjauksia. Lasten ja nuorten liikuntaan sekä ikääntyneiden terveysliikunnan toteuttamiseen on kiinnitetty erityishuomiota. Lisäksi työryhmä on esityksessään pyrkinyt huomioimaan alueellisiin liikuntapaikkoihin liittyvät kehittämishaasteet, jotka vaikuttavat yllä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kunnanhallitus asetti keväällä 2009 liikuntapalvelutyöryhmän tehtävänään kunnan liikuntapalvelujen kehittämistarpeiden kartoittaminen. Työryhmä toteutti annettua tehtävää järjestämällä mielipidekyselyn kuntalaisille. Lisäksi kunnan tiloissa toimivista omaehtoisista ja ohjatuista liikuntaryhmistä laadittiin luettelo. Taustatietoon nojautuen työryhmä laati esityksen Padasjoen kunnan liikuntapalvelujen kehittämisestä. Esitys sisältää kolmella eri aikajänteellä toteutettavia ehdotuksia. Ehdotuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä, vaan kaikki ehdotukset katsotaan kunnan liikuntapalvelujen näkökulmasta yhtä merkittäviksi. Tarvittaessa lisätietoa ehdotusten yksityiskohdista antaa kunnan vapaa-aikasihteeri. 3

4 2 LYHYEN AIKAVÄLIN EHDOTUKSET (0 1 VUOTTA) 2.1 Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen Skeittausalueen kunnostus ja uudelleen rakentaminen. Nuorten paljon käyttämä skeittausalue kunnostetaan paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Tanssikerhon perustaminen tytöille. Kerho toteutetaan tarvittaessa kahdessa eri ikäluokassa. Kerholle palkataan ohjaaja 2 h/ vko. Alle kouluikäisten lasten liikuntaryhmän perustaminen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lasten satujumpparyhmänä. Ryhmälle palkataan ohjaaja 1h/vko. 2.2 Liikunta-alueet Kullasvuoren ja Pappilanmäen koulun pukuhuone- ja wc-tilojen hyödyntäminen ympärivuotiseen käyttöön. Pukuhuone ja wc-tilat muokataan ko. käyttöön sopiviksi. Yleisurheilukentälle kaavailtu huoltorakennus toteutetaan. Toteutuksessa tulee huomioida rakennuksen soveltuminen kesäkäyttöön. Rakentaminen toteutetaan kevein kustannuksin. Kullasvuoren hiihtolatujen leventäminen. Latu-uraa levennetään latujen hiihdettävyyden parantamiseksi. Kullasvuoren latuverkoston muokkaaminen helpommaksi. Latuverkostoon tehdään uusia uria latuprofiilin helpottamiseksi. Mäkihyppymontun muuttaminen talvikäyttöön sopivaksi. Mäkihyppymonttuun asennetaan kevyt valaistus. Lisäksi alueelta harvennetaan puustoa turvallisen tilan saamiseksi lumilautahyppyrille ja mäkihypylle. Kevyenliikenteenväylien kunnostaminen. Kunnan alueella olevat kevyenliikenteenväylät kunnostetaan pyöräilyyn ja rullaluisteluun turvallisiksi. Ulkoilureittien laatiminen. Uusia vaihtoehtoisia ulkoilureittejä laaditaan. Reittien pituudet mitataan. Reitistöstä laaditaan kartta. Päijänteen rantaan Laivarannan läheisyyteen rakennetaan kelluva hyppytorni. 2.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen Ohjattujen liikuntaryhmien lisääminen. Ikääntyneille perustetaan lisää ohjattuja liikuntaryhmiä tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveysliikunnan harrastaminen. Ryhmille palkataan ohjaaja. Liikuntasalien hyödyntäminen päiväsaikaan ikääntyneiden liikuntaryhmille. Kullasvuoren koulun salia käytetään koululle sopivina aikoina ikääntyneiden ohjatussa liikunnassa. 4

5 3 KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN EHDOTUKSET (1 5 VUOTTA) 3.1 Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen Olemassa olevia liikuntaryhmiä ylläpidetään. Kerhojen sisältöä muokataan tarvittaessa. Pesäpallo- ja jalkapallokoulujen järjestäminen kesäloma-aikaan. Kesäisin järjestetään kaksi eri palloilukoulua. Yksittäinen palloilukoulu kestää neljä viikkoa. Koululle palkataan yhdestä kolmeen ohjaajaa yhteensä 12 h/ vko. Seura- ja valmennustoiminnan tehostaminen kunnassa. Nuorille tarjotaan tavoitteellista harrastustoimintaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi salibandyn valmennusja kilpaurheilutoiminnan aloittamista. 3.2 Liikunta-alueet Nyt olemassa olevat liikuntapaikat kunnostetaan ja huolletaan. Kuntosalin kunnostus ja remontointi. Kuntosali remontoidaan liikuntaesteettömäksi ja samalla suurelle käyttäjämäärälleen paremmin soveltuvaksi. Uimaranta Päijänteelle. Kunta- laisten ja loma-asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi rakennetaan uimaranta Päijänteelle Laivarannan läheisyyteen. Uimarannan edustalla sijaitsee kelluva hyppytorni. Uimarannan sijaintia perustellaan luonnollisella sijainnilla satamapalvelujen läheisyydessä. 3.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen Olemassa olevia liikuntaryhmiä ylläpidetään. Tarvittaessa perustetaan uusia liikuntaryhmiä. 4 PITKÄN AIKAVÄLIN EHDOTUKSET (1 10 VUOTTA) 4.1 Liikunta-alueet Kunta kartoittaa mahdollisuutta rakentaa tai kunnostaa monipuoliseen käyttöön soveltuvan liikuntasalin. Sali mahdollistaisi salibandyn pelaamisen sääntöjen mukaisella kentällä. Salibandyssä tämä on edellytys niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin valmennus- ja kilpaurheilutoiminnalle. Liukumaton muovimattoalusta olisi liikkumisen kannalta toimivampi ratkaisu myös tanssi- ja jumpparyhmille. Liikuntaesteetön sali loisi lisäksi paremmat edellytykset erityisryhmien liikuntapalvelujen tuottamiselle. Kunta kartoittaa mahdollisuutta rakentaa monipuolinen ulkoliikuntakeskus. Ulkoliikuntakeskuksessa sijaitsevat muun muassa keinonurmikenttä, katukoripallo- ja tenniskenttä sekä jääkiekkokaukalo. Urheilukeskus toimii Kullasvuoren koulun lähiliikuntapaikkana. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi Seuraavassa on yhteenveto eri ikäisten kehittämisehdotuksista: Alle 14-vuotiaiden ehdotukset Lisää liikuntapalveluja/ monipuolisuutta (kerhoja, ryhmiä, liikuntalajeja). Lisää lasten liikuntaryhmiä (satujumpat, kerhot). Lisää liikuntaharrastuksia erityisesti tytöille. Tavoitteellisempaa harrastamista valmentajan johdolla (uusien asioiden oppiminen). Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus (hiihtoladut, salit, urheilukentät). Skeittipaikan kunnostus (15 kpl). Motocross-rata. 5

6 Pyöräteiden kunnostus (rullaluistelu). Alakoulun kaukaloon valot. Kuntosalin alaikärajan laskeminen. Liikuntapalveluja myös sivukylille (hiihtoladut). Telinevoimistelu, lasketteluretkiä, liikuntatapahtumia vuotiaiden ehdotukset Lisää liikuntapalveluja nuorille/ monipuolisuutta (kerhoja, ryhmiä, liikuntalajeja). Tytöille tanssikerho. Seuratoimintaa. Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus (hiihtoladut, salit, urheilukentät). Lisää liikuntasaleja. Pesutilat Ahjolaan. Uusia lenkkeilypolkuja/ -reittejä. Halvemmat hinnat. Kuntosalin kunnostus. Skeittipaikan kunnostus. Motocross-rata. Pyöräteiden kunnostus (rullaluistelu) vuotiaiden ehdotukset Kouluikäisille ja alle kouluikäisille harrastusmahdollisuuksia/ kerhoja. Kuntoliikuntaryhmien eriyttäminen haastaviin ja alkeisryhmiin. Ikäihmisille helpotettuja jumppia (tuolijumppa). Salien turvallisuuden parantaminen (liukkaat lattiat, esteet, patterit, puolapuut). Lisää liikuntatilaa (Ahjola/ palloiluhalli). Nykyisten liikuntapaikkojen kunnostus (hiihtoladut, salit, urheilukentät). Kevyenliikenteenväylien kunnostus. Kuntosalin remontti (5kpl). Leikkipuistojen monipuolisempi hyödyntäminen (ohjattua toimintaa). Uimaranta Päijänteelle. Nuorille ohjattua liikuntatoimintaa myös kesälle. Kullasvuoren hiihtolatujen helpottaminen. Liikuntaryhmiä myös sivukylille. Kuntosalille eri ikäisten vuoroja (40+, 50+) Pukuhuonetilat Ahjolaan. Yli 55-vuotiaiden ehdotukset Erityisryhmien liikuntapalveluja (vanhukset, toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat ym.) Yleisesti lisää liikuntapalveluja vanhuksille. Oikein toteutettua avustajapalvelua (miehille miesavustaja uimahallilla) Uudet monipuoliset liikuntatilat (Ahjolaan). Pukeutumis- ja wc-tilat Ahjolaan. Kullasvuoren hiihtoladun helpottaminen Leikkipuiston parempi hyödyntäminen eri ikäisille Frisbeegolf-rata Kevyenliikenteenväylien kunnostus Kuntosalivuoro ja -ohjaus senioreille. Sivukylille ohjattua liikuntaa ikäihmisille (tuolijumppa, tasapainoharjoittelu) Liikuntatilaa eläkeläisille päivällä ja iltapäivällä. Lähteet Liikuntapalvelutyöryhmän mielipidekyselyn loppuraportti. Vastanneita yhteensä 502, joista analyysiin hyväksyttiin 495 vastausta. Vastaaminen ikäryhmittäin: 14-vuotiaat tai nuoremmat: 187 vastausta, joista neljä ei harrasta vapaaajan liikuntaa; vuotiaat: 81 vastausta, joista yksi ei harrasta vapaa-ajan liikuntaa; vuotiaat: 111 vastausta, joista yksikään ei harrasta vapaa-ajan liikuntaa; yli 55-vuotiaat: 116 vastausta, joista kaksi ei harrasta vapaaajan liikuntaa. Opetusministeriö Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen liikuntaohjelmaan liittyen. fi/export/sites/default/opm/liikunta/liikuntapolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/liitteet/vn_periaatepaatos_ pdf. Viitattu

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020

SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 SYSMÄN KUNTA TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 1 1. JOHDANTO Päijät-Hämeessä on asetettu tavoitteeksi olla edelläkävijänä Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat: Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi 2 3 Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi Raportti 18.12.2007 Helsinki 2007 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAUTTASAAREN LÄHILIIKUNTAPAIKAN

Lisätiedot

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini. Kuvat Nuori Suomi ry

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini. Kuvat Nuori Suomi ry Julkaisija Nuori Suomi ry Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini Kuvat Nuori Suomi ry Paino Reprotalo Lauttasaari Oy 2009 ISBN 978-952-5846-04-1 Valtakunnallinen

Lisätiedot

Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti

Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti Sisällysluettelo Esittely 3 Yhteystiedot 4 Infosivu 6 Vihdin uimahalli 7 Ohjaustoiminta 11 Lasten ja nuorten liikunta 15 Työikäisten liikunta

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

YLI-IIN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKASELVITYS 2011

YLI-IIN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKASELVITYS 2011 1 YLI-IIN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKASELVITYS 2011 Esittelyosa 7.12.2011 YLI-IIN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKASELVITYS 2011...1 LIIKUNTAPAIKKA SELVITYKSEN TAVOITTEET...3 LIIKUNTAPAIKKOJEN SAAVUTETTAVUUS...3 LIIKUNTAPAIKKA

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011 Julkaisusarja 2012 EU-eurot liikunnalle Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011 SLU-Julkaisusarja 4/2012 Syksy 2012 Taitto: Soile Koskela ISSN: 1455-9781 ISBN (pdf): 978

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 - KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 Keuruun kaupunki Vapaa-aikatoimi 2013 JOHDANTO Keuruun kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelman valmistelu käynnistyi Merja Ahosen

Lisätiedot