OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto

2 Sisältö JOHDANTO MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? SUUNNITELMALLISUUS TIEDON HANKINTA OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄN VALINTA OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? SINÄ ITSE OLET SUURI VAIKUTTAJA TIETOJEN KÄSITTELEMISESTÄ ITSEOHJAUTUVA OPISKELIJA OPINNÄYTETYÖN RAKENNE KANSILEHTI TIIVISTELMÄ MERKIT JA LYHENTEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KÄSITTELY JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI ARVIOINTIPERUSTEET KIITETTÄVÄ HYVÄ TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY RAPORTOINTITEKNIIKKA...13

3 1 (16) JOHDANTO Opiskelemasi perustutkintoon kuuluu vähintään kahden opintoviikon laajuisen Opinnäytetyön tekeminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työskentelet vähintään 80-tuntia Opinnäytetyön suorittamiseksi. Voit valita aiheen Opinnäytetyöllesi oman kiinnostuksesi tai kokemukseksi mukaan. Aiheen valinnasta on hyvä keskustella opettajien ja opiskelutoverien kanssa. Opinnäytetyön aiheen voit suunnitella myös jonkin yrityksen tai laitoksen kanssa siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työhön siirtymistäsi. Opinnäytetyön tarkoituksena on, että laajennat ja syvennät tietojasi omalta ammattialaltasi. Tietojen syventäminen tarkoittaa uusien asioiden pohtimista ja omaksumista. Opinnäytetyön tekeminen harjaannuttaa sinua tiedon etsintään ja tietolähteiden hyväksikäyttöön, saat uusia näkökulmia tulevaan ammattialaasi, kartutat tietoja itsestäsi tai kehität taitoja ja valmiuksiasi. Opit suunnittelemaan ajankäyttöäsi ja työtapojasi. Oman työn arviointi ja kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita päättö-työssä. Opinnäytetyöstä annetaan erillinen arvosana tutkintotodistukseen, josta selviää myös työn aihe. "OPH: Opintoja kokoavan opinnäytetyön laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää opiskelijalta itsearviointia, ja lisää näin oppimisen valmiuksia. Opinnäytetyön aihe valitaan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, liittyy työssäoppimiseen ja helpottaa näin työhön siirtymistä. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen tai multi- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote. Siihen liittyy aina kirjallinen osuus, ja se voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppupuolella.

4 2 (16) 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö voi olla kirjallinen työ: selvitys, referaatti tai raportti. Opinnäytetyö voi olla myös muu kuin kirjallinen tuotos: työtehtäväkokonaisuus, projekti, tuote tai muu vastaava. Työtehtäväkokonaisuus / projekti Suunnittelet (esim. asiakkaan tai koulun tilaaman tuotteen) ja toteutat sen itse (riippuen työtehtävän laajuudesta, voit toteuttaa sen itse vai tarvitset ehkä opiskelutovereitasi avuksi), arvioit ja raportoit. Työtehtäväkokonaisuuden suorittamisessa raportointitapoja on useita. Selvitystyö Sinulla on jokin ongelma, johon haluat etsiä vastauksia. Käytännön ongelmia ja ristiriitoja kohtaat oppilaitoksessa ammattiopetuksen yhteydessä, asiakastöissä, työharjoittelun yhteydessä tms. Perehtyessäsi ongelmaan saatat huomata, että kyseessä onkin monisäikeinen laajempi ongelma. Mieti silloin, miten rajaisit ongelman tai pohdi opiskelutoveriesi kanssa voisitteko yhteistyössä ratkaista ongelman (yksi ongelma, jonka eri ilmiöt ja ongelma-alueet jaetaan eri opiskelijoille). Selvitystyö voi olla myös jonkin ilmiön ja ammattityöalueen kehittämistyö. Selvitystyö voi olla myös teoreettinen analyysi jostain ammattialaasi kohdistuvasta asiasta, ilmiöstä tai tapahtumasta, mikä sinua askarruttaa. Tuotekehittely Mikäli sinua kiinnostaa tuotteiden jatkojalostus, erilaisten raaka-aineiden yhteensopivuus, kestävyys, tuotetestaus, markkinointi jne., voit valita Opinnäytetyön aiheeksi oman tuotekehittelyprojektin. Tällöin Opinnäytetyön raportoinnissa pääpaino on käytännön työskentelyllä, mutta toki jotain kirjallistakin raportointia tuotteen suunnittelusta, toteutuksesta ja tuotteen onnistumisesta on tehtävä.

5 3 (16) 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? Jokaisen opiskelu ja ammatillinen kehittyminen on yksilöllistä. Voit opettajasi kanssa keskustella sinulle sopivimmasta aikataulusta. Pääsääntöisesti Opinnäytetyö valmistuu opintojen loppuvaiheessa, jolloin opiskelija syventää ammatillista osaamistaan. Tutki opintokokonaisuuksien aiheita ja tavoitteita, työmenetelmiä ja työsuunnitelmia; näin voit löytää itsellesi sopivan aikataulun ja ajankohdan.

6 4 (16) 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? 3.1 Suunnitelmallisuus Opinnäytetyön toteuttaminen alkaa aina suunnittelulla. Opinnäytetyön suunnittelu sisältää suunnitelmia työn aiheesta, työskentelytavoista ja työn etenemisen aikataulusta. Suunnitelmissa sinua auttavat opiskelutoverit ja opettajasi tai mikäli aiheesi kohdistuu jonkin yrityksen toimintaan, varmaankin yrityksen henkilöstö ohjaa sinua mielellään. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös silloin, kun on kyse Opinnäytetyön tekemisestä. Ensimmäinen vaihe Opinnäytetyön suunnitelmassa on tavoitteidesi tarkentaminen. Mikä tai mitkä ovat Opinnäytetyösi tavoitteet? Mikä tarkoitus työlläsi on?seuraavaksi on pohdittava, Miten toteutan työni, niin että se vastaa tarkoitustaan? Minkälaista lähdeaineistoa tarvitsen työtäni varten? Millaisen lukujärjestyksen / aikataulun teen itselleni? Aloita Opinnäytetyön tekeminen ajoissa. Opiskelusuunnitelmaa ei saa tehdä liian kiireiseksi. Suunnitelmaa tehdessäsi ei saa edellyttää, että jokainen hetki on työskenneltävä äärimmäisen tehokkaasti. Hyvä suunnitelma on joustava; voit muuttaa suunniteltua työjärjestystä tai -aikataulua tarpeen mukaan. 3.2 Tiedon hankinta Opinnäytetyötäsi varten voit hankkia tietoa monella eri tavalla. Opettajat ja opiskelu-toverit ohjaavat sinua lähdeaineiston hankinnassa. Opettajien ohjeet ovat suuntaa antavia, joten muista, että sinun on omatoimisesti hakeuduttava tiedon lähteille. Tietoa saat mm. seuraavista paikoista tai seuraavilla menetelmillä: Oppilaitoksesi kirjasto, kunnan kirjasto, muut kirjastot kaukolainausta apunasi käyttäen (muista kirjojen lisäksi aikakausi-ja sanomalehdet sekä ammattialasi julkaisut ja tiedotteet), tietotekniikan avulla (Internet kotisivut), asiantuntijoita haastattelemalla. Älä aliarvioi jo opiskeltuja asioita, ammatillisia tietojasi ja taitojasi tai kokemuksiasi. Ne ovat sinulle kuuluvaa pääomaa, jota voit nyt käyttää Opinnäytetyötä tehdessäsi. Muista merkitä kaikki käyttämäsi lähteet ja mainita ne Opinnäytetyön lähdeluettelossa. Jos haastattelet ihmisiä, muista merkitä haastattelupäivä muistiin. Haastattelu on ns. painamaton lähde.

7 5 (16) 3.3 Opinnäytetyön menetelmän valinta Opinnäytetyön menetelmän valinnalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla teet työsi (katso kohta 1.). Menetelmät voivat olla esim. seuraavanlaisia: Kehittämistoimista, joka tarkoittaa järjestelmällistä toimintaa ammatillisen tiedon lisäämiseksi ja löytämiseksi sitä kautta uusia sovellutuksia. Kehittämistoiminta voi kohdistua asiaan, ilmiöön tai tapahtumaan. Tapausselvitys (case), joka tarkoittaa jonkin ilmiön tarkastelua. Sisällön erittely, joka tarkoittaa teksti- tai kuvamateriaalin tarkastelua (lähinnä teoreettista tarkastelua).

8 6 (16) 4. OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? 4.1 Sinä itse olet suuri vaikuttaja Opiskelun aikana opit soveltamaan aktiivisesti ja valikoiden tietoja, taitoja ja henkisiä valmiuksia omaan työskentelyysi. Aktiivisena ihmisenä asetat itsellesi tavoitteita, pohdit aikaisempia tietoja, muistelet kokemuksiasi sekä valikoit kuultua ja luettua. Huomaatko, että itse kehität koko ajan älyllisten toimintojesi kulkua ja kehittelet itsellesi erilaisia menetelmiä sevitäksesi ongelmallisista tilanteista. 4.2 Tietojen käsittelemisestä Jokainen sinun toimintasi edellyttää tietojen käsittelyä. Valikoit ja muokkaat havaintoja. Aikaisemmin opitut asiat ja niiden sisällöllinen jäsentyneisyys ohjaavat kaikkia vaiheitasi. Kun liität jo opitun asian uuteen oppimaasi asiaan, säätelet ja ohjaat näin oppimistasi. Uusien asioiden oppisessa kannattaa olla hieman kriittinen ja arvioida, ovatko asiat mielestäsi oleellisia, tarpeellisia, oikeita, hyödyllisiä. Samoistakin asioista voi ajatella eri tavalla tai jotain työtä voidaan tehdä useilla eri menetelmillä! Kun mietit jo aiemmin opittua ja saamaasi uutta tietoa tai taitoa, huomaat, että sen ajattelun seurauksena maailmankuvasi usein hieman muuttuu. Sanotaankin, että oppimista tapahtuu ikään kuin havaitsemisen ja ajattelun sivutuotteina. Opit siis joka tapauksessa, vaikka sinulla ei olisikaan asetettuja tavoitteita oppimiselle. Ammatillisen oppimisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että pohdit omaa opiskelutapaasi.tietojen ja taitojen hankinnassa opiskelutapa ei ole kuitenkaan aina kovin tehokasta joka vaiheessa ja kaikissa tilanteissa. Tehokkainta se on silloin, kun olet kiinnostunut aiheesta; haluat todella oppia uutta jostain erityisesti sinua kiinnostavasta aiheesta. Tästä syystä muista valita Opinnäytetyön aiheeksi se, mikä sinua kiinnostaa, askarruttaa ja haluat tutkia sekä perehtyä juuri siihen asiaa paremmin. 4.3 Itseohjautuva opiskelija Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että olet aktiivinen tiedonetsijä. Teet itse opiskeluasi ja Opinnäytetyötäsi koskevia ratkaisuja. Otat vastuun työtäsi koskevista tavoitteiden määräämisestä, Opinnäytetyön suunnittelu- ja toteutusprosessista sekä työn arvioinnista. On tärkeää, että valitset Opinnäytetyön aiheeksi sen, mikä sinua kiinnostaa. Motivoituneena jaksat suoriutua paremmin työn tekemisestä ja tavoitteesi ovat yleensä korkeammalla kuin huonosti motivoituneella Opinnäytetyötä uurastavalla opiskelijalla. Muista, että myös pettymykset ja epäonnistumiset työtä tehdessä saattavat kuulua asiaan, mutta luota ja usko itseesi, niin suoriudut tehtävästä hyvin.

9 7 (16) 5. OPINNÄYTETYÖN RAKENNE Opinnäytetyön rakenne voi vaihdella sen mukaan, millainen työ on kyseessä. Seuraavaa jäsennystä voit kuitenkin käyttää soveltuvasti hyväksi. Olipa työsi sitten tuotekehittely, työtehtäväkokonaisuus tai jokin muu, siitä on oltava myös kirjallinen raportti. Kirjallisessa esityksessä sinulla on oltava mukana seuraavat osat: 5.1 Kansilehti Kansilehteen merkitään Opinnäytetyön nimi, Opinnäytetyön tekijä/tekijät, oppilaitos ja koulutusala sekä Opinnäytetyön valmistumisaika 5.2 Tiivistelmä Tiivistelmä on korkeintaan yhden sivun mittainen yhteenveto työn sisällöstä. Se kirjoitetaan kokonaisin lausein ja se on itsenäinen, sellaisenaan ymmärrettävä kokonaisuus. Tiivistelmästä tulee selvitä työsi tarkoitus, menetelmät ja tulokset. Tiivistelmän perusteella lukija päättää haluaako hän tutustua kyseiseen työhön. 5.3 Merkit ja lyhenteet Harvinaisista merkeistä, omatekoisista symboleista ja lyhenteistä laaditaan sisällysluettelo. Standardin mukaisia merkintöjä ei tarvitse selittää. 5.4 Sisällysluettelo Sisällysluettelon tehtävänä on auttaa sisällön hahmottamisessa ja helpottaa lukemista. Sen vuoksi luettelo kannattaa asemoida samoin kuin itse tekstin otsikot. Myös lähdeluettelon alkamissivu merkitään. Liitteet merkitään loppuun ilman sivunumeroa. Sivunumerot kirjoitetaan sivun oikeaan yläkulmaan. 5.5 Johdanto Johdannossa esittelet lyhyesti Opinnäytetyösi taustaa ja sen, miksi valitsit kyseisen aiheen. Kerrot myös, mikä on Opinnäytetyösi tarkoitus, esimerkiksi miksi haluat selvitellä jotakin ongelmaa ja sen merkitystä mm. omalle ammatilliselle kehitykselle. 5.6 Käsittely Työsi varsinainen sisältö; Opinnäytetyön aiheeseen kuuluvaa tietoa (teoreettinen / kokemuksellinen / käytännöllinen tieto), ongelman taustatietoja, tiedon hankintaasi, miten olet menetellyt kehittämistyössäsi jne. Voit havainnollistaa tuloksia tarvittaessa graafisesti.

10 8 (16) 5.7 Johtopäätökset ja pohdinta - Päätelmä / pohdinta; kokoa mietteesi työn loppuvaiheessa. - Saavutitko sen mitä tavoittelitkin? - Minkälaisia tuloksia tai ajatuksia työsi tuotti? - Mitä hyötyä ja kenelle työstäsi oli? - Mitä opit ja miksi? - Mitä olisi ehkä pitänyt tehdä toisin ja miksi? Pohdintaa tehdessäsi voit ottaa siihen yhden tai useamman näkökulman, riippuen Opinnäytetyösi aiheesta; esimerkiksi yksittäisen kuluttajan, alan ammattilaisen, yhteiskunnallisen tai jonkin muun yrityksen/laitoksen. 5.8 Lähteet Esitä kaikki käyttämäsi lähteet aakkostettuina ja yhdenmukaisesti kirjoitettuina. Muista tekstiä kirjoittaessasi ja lähteitä käyttäessäsi lähdeviittaukset! Näin on tehtävä aina, kun lainataan jonkun toisen tekstiä. Lukijan on saatava selville, kenen tietoa tai ajatuksia lainataan ja mistä tiedon voi tarkistaa. Raportin tekstin tulee olla omaa ilmaisuasi. Käytä lähteitä kriittisesti. Lähteiden käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan niiden tulisi tukea työsi etenemistä. 5.9 Liitteet Liitteenä voi olla videonauhoituksia, joihin työssäsi viittaat, piirustuksia, valokuvia, hinta- ja katelaskelmia, haatattelunauhoja /-kysymyksiä yms. Numeroi liitteet ja viittaa kirjallisessa työssäsi liitteisiin kertoessasi niihin kuuluvista asioista.

11 9 (16) 6 OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI Opinnäytetyöt esitellään ja käsitellään omassa ryhmässä tai luokassa. Opinnäytetyön esittäminen on osa kokonaisuutta, jossa jokainen opiskelija vuorollaan esittelee oman työnsä. Tarkoituksena on työn esittelyn lisäksi keskustella esittelystä aiheesta ja siihen liittyvistä seikoista. Jokainen ryhmän jäsen voi esittää työn tekijälle kysymyksiä ja keskustelu aiheesta on paitsi sallittua myös toivottavaa. Opinnäytetyö on kypsyysnäyte, jolla arvioidaan sinun ammatillisia valmiuksiasi. Arviointi on yksi Opinnäytetyön opetuksellinen osa. Oppiminen on meidän työtämme, johon liittyy olennaisena osana palaute, kontrolli ja arviointi. Arvioinnissa pohditaan koko Opinnäytetyön tekemisen prosessia. Opinnäytetyötä arvioidaan useasta eri näkökulmasta ja eri vaiheiden aikana. 6.1 Arviointiperusteet Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: ideointitaito käden taidot tuotteen laatu kustannustietoisuus järjestelmällisyys sitkeys päämäärätietoisuus jäsentelytaito työn ilo itsearviointi kirjallinen raportointivalmius kirjallisen tuotoksen muoto ja kieli yhteistyötaidot

12 10 (16) tiedonhankintataidot alakohtaisen nykytekniikan hyväksikäyttö Esimerkki arvosanojen muodostumisperiaatteista: KIITETTÄVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee työtään monipuolisesti ja omaperäisesti. Hän kykenee osoittamaan tehtäväalueeseen liittyviä kehittämiskohteita. Osoittaa kriittisyyttä lähdeaineiston valinnassa. Opiskelija valitsee tietojen käsittelytavat työn luonteen mukaan sekä hallitsee käyttämänsä menetelmät. Ongelmien käsittely: Selkiintynyttä omaperäistä. Itsenäiset perustelut, ongelmat osoitettu selvästi. Asiaa pohdittu perinpohjaisesti. Opinnäytetyön suunnittelu: Itsenäisesti ja loogisesti rakennettu suunnitelma. Tiedon hankinta: Tiedonhankinta itsenäistä ja kriittistä. Menettelyt perusteltu johdonmukaisesti ja seikkaperäisesti. Tulokset ja johtopäätökset: Itsenäinen, kriittinen, arvioiva näkökulma. Perustellut johtopäätökset, viitteet jatkoselvityksiin ja -ongelmiin. Käyttökelpoisuus: Suositeltavissa käyttöön. Ratkaisut työn kannalta perusteltuja, valmiiksi harkittuja vaihtoehtoja erilaisia kehittämistoimenpiteitä varten. Kieli- ja esitystaito: Valmis monistettavaksi. Sujuvaa ja virheetöntä HYVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee aihetta johdonmukaisesti. Löytää aiheesta soveltamiskohtia ammattialansa kehittämiseen. Käytettävät tietojen hankinta- ja käsittelytavat ovat asianmukaiset. Ongelmien esittely: Niukan asiallinen esittely. Selvitetty aiheen valinnan taustaa ja perusteltu ratkaisuja. Opinnäytetyön suunnittelu: Ohjeet pystytty hyödyntämään ja toteuttamaan. Tiedon hankinta: Asiallinen ja joustava ohjeiden toteuttaminen. Menettelytavat selvitetty perustelematta. Tulokset ja johtopäätökset: Selkeä esitys. Tulokset pohdiskellaan. Selvitys tulosten luotettavuudesta. Käyttökelpoisuus: Varauksin suositeltavissa käyttöön.

13 11 (16) Kieli- ja esitystaito: Viimeisteltynä monistuskelpoinen. Teksti helposti luettavaa TYYDYTTÄVÄ Yleistä: Opiskelija pystyy ohjauksen avulla hankkimaan käyttökelpoista tietoa ja laatimaan opinnäytetyön. Ongelmien esittely: Aiheen valinta selvitetty perustelematta. Toiminta kokonaan ohjauksen ansiosta. Irrallisuus. Opinnäytetyön suunnittelu: Paljon ohjausta ja korjauksia vaativa. Tiedon hankinta: Toimittu annettujen ohjeiden mukaan. Puutteellinen selvitys menettelytavoista. Tulokset ja johtopäätökset: Jää tulosten toteamisen tasolle. Käyttökelpoisuus: Hyödyllinen lähtökohta jatkokäsittelylle. Kieli- ja esitystaso: Epäselvä esitys. Ei sellaisenaan monistus kelpoinen. Kielivirheitä HYLÄTTY Yleistä: Opinnäytetyössä opiskelija tarvitsee paljon ohjausta. Opinnäytetyö ei osoita aiheen ja/tai menetelmien hallintaa. Ongelmien esittely: Ongelmaa ei ilmaistu, alue rajaamatta. Opinnäytetyön suunnittelu: Suunnittelematon työ Tiedon hankinta: Ei selvitystä Tulokset ja johtopäätökset: Ei selviä tuloksia, epäjohdonmukainen. Käyttökelpoisuus: Ei kelpaa käytettäväksi. Kieli- ja esitystaso: Täysin viimeistelemätön ja virheellinen. Opinnäytetyön tekemisessä korostetaan sinun yksilöllistä opiskeluprosessia ja oman oppimisen säätelyä. Niiden arviointitaitoja tarvitaan kaiken aikaa. Tärkeintä on se, että arviointia ajatellaan ja muistamme sen, että se on oleellinen osa oppimista.

14 12 (16)

15 13 (16) 7 RAPORTOINTITEKNIIKKA Kirjasintyyppi Suositeltavin kirjasintyyppi on Arial 12. (Sama kuin tässä ohjeessa.) Riviväli Tekstin riviväli on 1,5. Tiivistelmän voit tarvittaessa kirjoittaa rivivälillä 1. Sivunumerot Kansilehteä, tiivistelmä- ja sisällysluettelosivua ei numeroida. Sivunumero merkitään sivun oikeaan yläkulmaan. Myös lähdeluettelo sivu numeroidaan. Liitteisiin merkitään liitteen numero (LIITE1), ei sivunumeroa. Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Otsikon jälkeen sivun alareunaan on tultava tekstiä vähintään kaksi riviä. Marginaalit Sivun ylä- ja alareunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali, vasempaan reunaan 4 cm:n ja oikeaan reunaan 1,5 cm:n marginaali. Oikean reunan tasausta ei saa käyttää, tavutusta voi käyttää. Kappalejako Kappaleet erotetaan toisistaan kahdella rivisiirrolla. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Liian lyhyitä kappaleita on syytä välttää. Otsikot Otsikot alkavat samasta kohdasta kuin varsinainen teksti. Pääotsikon edelle jätetään neljä rivisiirtoa ja sen jälkeen kolme. Alaotsikon edellä on kolme rivisiirtoa ja sen jäljessä kaksi. PÄÄOTSIKKO kirjoitetaan isoilla kirjaimilla lihavoiden.

16 14 (16) Alaotsikko kirjoitetaan lihavoiden, alkukirjan on iso ja muut pieniä. Otsikot numeroidaan. Numero-osan viimeisen numeron jälkeen jätetään kaksi välilyöntiä, pistettä ei merkitä. Otsikkohierarkiassa saa käyttää enintään kolmea eri tasoa (esim ). Numerottomia ns. ohjaavia otsikoita kannattaa käyttää silloin, kun numeroituja otsikoita tulisi liikaa. Otsikot havainnollistetaan lihavoimalla. Sinun ei tarvitse kahlita itseäsi näihin ohjeisiin. Voit käyttää omaa raportointitekniikkaa. Sen on oltava kuitenkin johdonmukainen, selkeä ja ymmärrettävä. Omalla ammattialallasi työskennellessäsi tarvitset luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opinnäytetyössä sinulla oiva tilaisuus harjoitella luovuuttasi myös raportin ulkoasun suhteen. Alkuperäisteksti: Markku Forsell Onnea ja menestystä työllesi!

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN Pekka Santakivi 8/1996 Päättötyöryhmä 4/1999 Täydennetty 12/1999 TIIVISTELMÄ 2 Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu päättötyön

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa

Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa Tampereen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Pro gradu tutkielman arvostelusta tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa 1. Arvostelussa huomioitavia

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot