BENCHMARKING SELVITYSTEN TAUSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENCHMARKING SELVITYSTEN TAUSTAA"

Transkriptio

1

2 BENCHMARKING SELVITYSTEN TAUSTAA Etelä-Savon matkailun kehittämisen lähtökohtana ovat alueen matkailun muuttuva toimintaympäristö ja nykyinen aluerakenne, joka rakentuu suurelta osin vapaa-ajan asutuksen ja mökkimatkailun varaan (ei Lapille tyypillisiä matkailukeskuksia) pieninä yksiköinä rannoille keskusten ulkopuolelle Etelä-Savossa kaupungit ja kirkonkylät muodostavat alueen palvelurakenteen perustan. Vapaa-ajan asutuksen sekä luonto- ja kulttuurimatkailun kasvavat asiakasvirrat ja uusi palveluyrityspotentiaali ovat luoneet mahdollisuuksia myös kaupunkien ja kirkonkylien uusiutumiselle ja uudelle kasvu-uralle Etelä-Savoa pyritään kehittämään matkailumaakuntana, jossa panostuksen tulisi näkyä alueen toimintaympäristöön, elinkeinoelämään, organisaatioihin ja aluerakenteeseen positiivisesti vaikuttavana strategisena valintana Keskusten uusiutumisen osalta mallia voidaan ottaa esimerkiksi Rovaniemestä ja matkailusta Rovaniemen kaupungin strategisena valintana: BENCHMARKING ROVANIEMI Saariston Rengastiellä on monia yhtymäkohtia Saimaan alueeseen: vesistöön pohjautuva matkailu, mökkimatkailu, veneily, tapahtumamatkailu sekä hajanainen ja pienipiirteinen rakenne ilman suuria matkailukeskuksia: BENCHMARKING TURUN SAARISTON RENGASTIE

3 MATKAILU ROVANIEMEN KAUPUNGIN STRATEGISENA VALINTANA - benchmarking

4 SELVITYKSEN TAVOITTEET Tavoitteena oli luoda katsaus Rovaniemen strategisiin valintoihin ja matkailun kehitykseen sen heijastusvaikutuksiin alueen toimintaympäristöön. Erityiskysymyksinä selvityksessä nostettiin esille mm.: Miten valintaprosessi on tapahtunut Rovaniemen kaupungissa? Miten kaupunki on muuttanut visiotaan ja strategiaansa (matkailukaupungin kehittämiseksi)? Miten matkailu strategisena valintana huomioidaan alueen muissa suunnitelmissa? Mikä merkitys matkailulla on Rovaniemellä kaupungin kehittymiselle, onko sillä merkitystä? Miten strategian toteutumista ja kehitystä seurataan? Mitä vaikutuksia strategisella valinnalla on ollut yhdyskuntarakenteeseen ja matkailun aluerakenteeseen? Miten maankäytön kehittämisessä huomioidaan esim. loma-asukkaat ja heidän palvelutarpeensa?

5 YLEISTÄ ROVANIEMESTÄ Rovaniemi on Lapin hallinnollinen keskus kansainvälisen kaupan, koulutuksen, logistiikan ja matkailun keskipiste Asukasluku hieman yli asukasta Kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät v alusta Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja palvelut. Ympärivuotinen ja kansainvälinen matkailu on yksi Rovaniemen elinkeinoelämän kivijaloista Matkailullisia vetovoimatekijöitä ovat napapiiri, sen joulumatkailu, lappilainen luonto ja siihen liittyvät elämykset, Ounasvaara, jokivarret ja elävä matkailukeskusta Kartta, kaupungin www-sivut

6 MATKAILUN KEHITYS ROVANIEMELLÄ Kehityksen kulminaatiopisteet 1910-luvulla rakennettu rautatie tarjosi etelän asukkaille mahdollisuuden päästä ihastelemaan revontulia ja keskiyön aurinkoa. Ennen sotia Rovaniemen matkailua kasvatti vuonna 1932 valmistunut Jäämerentie, joka kulki Rovaniemen kautta Petsamoon Vuonna 1950 Napapiirille pystytettiin hirsimaja Eleanor Rooseveltin tulon kunniaksi. Sen yhteyteen alettiin 1960-luvulla suunnitella erityistä joulumaata. Vuonna 1965 rakennettiin seuraava Napapiirin maja. Joulupukista muodostui vähitellen Rovaniemen tärkein matkailuvaltti, kun Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta rakennuttivat Joulupukin pajakylän vuonna saapui ensimmäinen Concorde-charterlento Rovaniemelle, sitä voidaan pitää joulumatkailun kaupallisena alkuna luvulla kaikki joulucharter-lennot saapuivat vielä Rovaniemen kentälle Rovaniemen lentoaseman laajennus: Rovaniemen uuden terminaalin lentoasemarakennus vihittiin käyttöön vuonna 1992 ja laajennusosa otettiin käyttöön vuonna Ounasvaaran kehittäminen: Ounasvaaran liikuntapuiston kehittämissuunnitelma vuonna 1999, Ounasvaara II kehittämissuunnitelma vuonna 2006, Arctic Wellbeing Park 1997 Santapark perustettiin ja avattiin virallisesti seuraavana vuonna 1998 Ohjelmapalveluiden kehittyminen Kuntaliitos 2006 Investoinnit kulttuuritarjontaan: Arktikum 1992, Kulttuuritalo Korundi 2011, Tiedekeskus Pilke 2011

7 MATKAILUN KEHITYS ROVANIEMELLÄ Matkailijoiden yöpymiset Rovaniemi - yöpymiset kuukausittain vuonna Vuosi 2011 Matkailijoita arvioidaan käyvän Rovaniemen seudulla yli vuosittain Matkailun trendi on jatkunut myönteisenä pienistä notkahduksista huolimatta. Kasvun taustalla erityisesti ulkomaisten jouluja talvimatkailijoiden yöpymisvuorokausien kasvu V tilauslentoa ja erikoisvuoroa toivat noin joulumatkustajaa Rovaniemelle. Suurin vetovoimatekijä joulupukki, mutta kasvu on perustunut suurelta osalta rovaniemeläisten ohjelmapalveluyritysten tarjoamiin jouluohjelmiin sekä Rovaniemen seudun joulunajan tapahtumiin. Sesonkivaihtelut eivät ole Rovaniemellä niin suuret kuin monissa Lapin matkailukeskuksissa Matkailusesongeista vilkkain on talvikausi marraskuusta huhtikuuhun Kotimaiset matkailijat ovat pääosassa kesäja syyskuukausina, ulkomaiset matkailijat talvikuukausina (Tilastot: Tilastokeskus 2010)

8 STRATEGISET VALINNAT MATKAILUN EDISTÄMISEKSI

9 STRATEGIAT AIKAJANALLA Rovaniemen matkailustrategia vuosille Rovaniemen alueiden käytön strategia Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma vuosille Rovaniemen alueiden käytön strategian päivitys 2012 Rovaniemen kaupunkistrategia Rovaniemen kaupunkistrategia Rovaniemen strateginen kehittäminen on tapahtunut vaiheittain ja jatkuu edelleen: Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelma, tavoitteet ja toimenpiteet Toteutuksesta raportoidaan vuosittain KH:lle - Elinkeinojaosto tarkastaa toteutumistilanteen 2 krt / v -Yrityskysely ohjelman etenemisestä luvun taitteeseen saakka matkailun kehittäminen ja muu strateginen suunnittelu tapahtui erillisenä Rovaniemen kaupungissa ja Rovaniemen maalaiskunnassa 2003 Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan kuntaliitosselvityksen käynnistyminen strateginen kuntaliitos, uusi Rovaniemen kaupunki

10 MATKAILUA EDISTÄVIÄ STRATEGISIA VALINTOJA Napapiirin määrätietoinen kehittäminen vuodesta 1950 (kaupunki hankkinut maata Napapiirin alueelta) Ounasvaaran kehittämiseksi on laadittu useita kehittämissuunnitelmia (profilointi ympärivuotiseksi valmennuksen ja hyvinvoinnin koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskukseksi) Lentokentän laajentaminen on mahdollistanut matkailun kasvun ja ohjelmapalveluyritysten toiminnan Strategiset valinnat maankäytössä: 1997 Joulukolmion (Joulupukin Pajakylä, Santapark ja lentoasema) kehittäminen kansainvälisenä matkailualueena. Kehittämisen kohteita ovat majoituspalvelut, sisäinen logistiikka, virkistysreitit, ympäristön parantaminen ja alueen yrittäjien välisen yhteistyön vahvistaminen. Rovaniemen elämyskolmio on matkailun keskiössä ja sen muodostavat Napapiiri, Arktikum ja Ounasvaara Matkailun kehittämisen vyöhykkeet(alueiden käytön strategiassa): Rovaniemen kaupungin ja Ranuan keskustan lisäksi Ounasvaara, Napapiiri, Ranuan eläinpuiston alue ja Ounasjoen jokivarsi. Matkailukylät ja niiden väliset alueet: reittiverkosto rakennetaan niin, että maaseudun kylät yhdistää maaseudun kylät Rovaniemen keskustaan ja Ounasvaaran reitteihin

11 MATKAILUN STRATEGISET VALINNAT ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITELMASSA 11

12 Strategian matkailu- ja virkistysvyöhykekartta Matkailuvyöhykkeitä vahvistettu (matkailukeskustan ja kylien välinen yhteistyö) Kylien matkailutarjontaa korostettu Matkailun ydinvyöhyke: keskusta Ounasvaara napapiiri Matkailun kakkosvyöhyke: Pohtimolampi Sonka Sinettä Nivankylä Ylikylä keskusta; napapiirin retkeilyalue keskusta Matkailun kolmosvyöhyke: Lohiniva Sinettä; Oikarainen Vanttauskoski Autti Matkailukeskustan realisointi keskustan osayleiskaavatyössä

13 POHDINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ STRATEGISISTA VALINNOISTA ROVANIEMELLÄ

14 JOHTOPÄÄTÖKSET I Matkailu on kehittynyt Lapissa monesta syystä (sijainti, luonto, historia), mutta myös sattumalla on ollut merkitystä matkailun kehittymiselle Lapin (ja Rovaniemen) matkailu kehittyi 1990-luvulla matkailukeskuspainotteiseksi, mikä erottaa sen monien muiden alueiden matkailutarjonnasta. Tämä on samanaikaisesti vahvuus ja heikkous Rovaniemen matkailun kehittymistä ovat edistäneet mm.: o o o o o o logistinen sijainti, asema liikenteen solmukohtana ja lentokentän kehittäminen kaupungin maanomistus Napapiirillä aktiiviset ohjelmapalveluyrittäjät yhteistyö kaupungin kanssa joulu- ja talvimatkailun tuotteistaminen ja kansainvälisen brändin rakentaminen kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyvät pitkät perinteet ja historialliset syyt onnekkaat sattumat Matkailun kehittymistä Rovaniemellä tukevat sen logistinen sijainti, asema hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena, yliopisto ja sen osaajat sekä kaupunkikeskuksen palvelurakenne

15 JOHTOPÄÄTÖKSET II Matkailun kehittämisessä on ristiriitoja toimintojen yhteen sovittamisessa matkailun, asumisen, luonnonsuojelun, virkistyksen ja porotalouden välillä mm. Ounasvaaralla, kyläalueilla ja jokivarsilla Rovaniemen matkailun kehittymistä ovat jarruttaneet mm.: o o o o o o maankäyttöä koskevat ristiriidat ja vahvat näkemyserot investoijatahojen ja pääomien puute vanhasta kuntarakenteesta aiheutuvat rasitteet, kylien Rovaniemi, jossa matkailu ei ole juuri kehittynyt (poikkeuksena Nivankylä Sonka) Ounasvaaran suojelupyrkimykset ja halu kehittää Ounasvaaraa matkailukeskuksena ohjelmapalveluyritysten aktiivinen toiminta keskustassa asutuksen keskellä (mm. kelkkaparkkia koskevat ristiriidat) puutteellinen majoituskapasiteetti keskustassa ja sen hotellirakentamista koskevat näkemyserot Rovaniemi erottautuu selvästi Lapin muista matkailukeskuksista monipuolisen kulttuuritarjonnan ja kaupallisten palvelujen kautta, mikä on selkeä Rovaniemen matkailun vahvuus Tärkeät matkailutoiminnot sijaitsevat pääosin Napapiirillä ja Santaparkin alueella (Joulun keskus) sekä Ounasvaaralla (hyvinvointi- ja liikuntamatkailu). Ohjelmapalveluyritykset operoivat keskustasta, missä on myös valtaosa majoituskapasiteetista. Toimintojen hajanainen sijainti vaikeuttaa kehittämistä Matkailuinvestoinnit suuntautuvat suppealle alueelle, kun taas maankäytössä on varauduttu laajempiin vyöhykkeisiin. Maankäytön ja matkailun kehittämistavoitteet eivät aina kohtaa Matkailutoiminnan kehittämisen organisointi on hajautettu useiden toimijoiden kesken (kaupunki, elinkeinoyhtiö jne.), mikä tuo hidasteita strategisiin valintoihin ja päätöksentekoon Kuntaliitoksen jälkeen kyläpolitikointi suuntaa resursseja alueille, joissa matkailun kehittymispotentiaalia ei ole

16 ROVANIEMI ETELÄ-SAVO vertailua ja yhdistäviä tekijöitä ROVANIEMI sesonkeja useita: joulu, kevättalvi, kesä kansainvälinen charter-matkailu etäisyydet muihin keskuksiin suuret keskittynyt matkailuinfra ohjelmapalvelutoiminta ja -verkostot pitkälle kehittyneet joulu on matkailullisesti suurin tapahtuma hotellimajoituksen merkitys on suuri logistiikka on keskittynyttä: kansainvälisiä yhteyksiä tarjoava lentokenttä tunnettuus ja brändäys on lyönyt kansainvälisesti läpi ETELÄ-SAVO kesä on ylivoimainen sesonki kotimainen ja omatoimimatkailu, mökkimatkailu muita keskuksia varsin lähellä hajautunut matkailuinfra ohjelmapalvelutoimintaa ja verkostoja ollaan rakentamassa, mm. Saimaan Charmantit matkailun ykköstapahtuma on oopperajuhlat mökkimajoituksen merkitys on suuri logistiikka on hajautunutta, eikä yhtä liikenteellistä solmukohtaa ole Etelä-Savon matkailullisia mahdollisuuksia ei kansainvälisesti juuri tunneta luonto ja elämykset matkailun tarinat tapahtumat palvelut ja laatu venäläisten asiakaspotentiaali

17 MATKAILUVÄITTÄMÄT Etelä-Savon matkailu ei kehity kansainvälisesti kiinnostavaksi jos se säilyy pelkästään kesä- ja lomakauden matkailuna Keskusten palvelusolmut on kytkettävä olennaiseksi matkailuinfraksi Hajautunut matkailurakenne edellyttää hajautuneita toimijoita eli ohjelmapalveluyrittäjiä ja muita matkailutoimijoita, jotka levittäytyvät koko matkailualueelle Saavutettavuudella, logistiikalla ja matkailuverkostojen toimivuudella on hajautuneessa matkailurakenteessa erityisen suuri merkitys. Niitä on aktiivisesti kehitettävä Matkailulle on luotava Etelä-Savossa selkeät kärjet, joiden brändäämiseen ja markkinointiin on panostettava keskinäisen kilpailun (mm. Savonlinna ja Mikkeli) sijaan

18 TURUN SAARISTON RENGASTIE - reittikohteen benchmarking

19 SELVITYKSEN TAVOITTEET Tavoitteena oli luoda katsaus ja analysoida Saariston Rengastietä matkailutuotteena: Saariston Rengastien kilpailukykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä liittymäpintoja muuhun alueen matkailurakenteeseen Rengastiehen matkailutuotteena kohdistuvaa tuotekehitystä Erityiskysymyksinä selvityksessä nostettiin esille mm.: Saariston Rengastien kehittyminen tunnetuksi matkailutuotteeksi ja brändiksi Rengastien matkailun kehitysvaiheet Rengastien vetovoimavoima ja kilpailukykytekijät (SWOT) Toimintaympäristön fyysinen rakenne (nauhamaisuus ja pirstaleisuus) ja sen vaikutukset Kilpailukyky ja vetovoima suhteessa muihin reittikohteisiin Rengastien kytkeytyminen veneilyn, satamaverkoston, vapaa-ajan asumisen sekä niiden palvelujen kehittämiseen

20 SAARISTON RENGASTIEN SIJAINTI Saariston Rengastie sijaitsee Turun Saaristossa, Saaristomeren kansallispuiston läheisyydessä Saariston Rengastie muodostaa ympyränmuotoisen reitin: Turku Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Iniö Kustavi Turku Lyhyempi Pikku Rengastie muodostuu, kun kuljetaan Rymättylästä Nauvon kirkonkylään Saariston Rengastiehen katsotaan kuuluvaksi koko reitin vaikutuspiirissä oleva alue (myös vaikutusalueella olevat satamat ja kylät)

21 SAARISTON RENGASTIEN KEHITTYMINEN TUNNETUKSI MATKAILUTUOTTEEKSI JA -BRÄNDIKSI Saaristomeren merenkulkupiiri käynnisti Saariston Rengastie-hankkeen vuonna 1996, jonka jälkeen Rengastietä on kehitetty kuntien, maakunnan liiton ja yrittäjien voimin 2001 Saariston Rengastie hyväksyttiin viralliseksi matkailutieksi (ruskeat matkailutieopasteet). Saariston Rengastie on muita matkailuteitä voimakkaammin matkailukohde Turun saaristoalue koostuu itsenäisistä ja houkuttelevista matkailukohteista ja brändeistä, kuten Kustavi, Naantali, Nauvo, Korppoo ja Kemiönsaari Saariston Rengastie kytkeytyy oleellisesti myös satamaverkostoon Pääosin Rengastien markkinoinnista on vastannut Paraisten kaupunki Saariston Rengastiellä ja Pikku Rengastiellä liikkui molemmilla hieman yli matkailijaa vuonna 2011 Saariston rengastie valittiin kotimaan matkakohteeksi 2011 MATKA-messuilla

22 SAARISTON RENGASTIEN KEHITTYMINEN TUNNETUKSI MATKAILUTUOTTEEKSI JA BRÄNDIKSI Saariston matkailukauden pituus on 5-6 viikkoa alkaen juhannuksesta ja päättyen viimeistään koulujen alkuun Koko Rengastien voi matkustaa (myötä- tai vastapäivään) toukokuusta syyskuun loppuun Matkustaminen on muuttunut maksuttomaksi kaikilla muilla yhteysalusreiteillä paitsi Houtskarin ja Iniön sekä Nauvon ja Rymättylän välisillä reiteillä Tuotetarjonta koostuu pienten yrittäjien tuottamista palveluista Tärkeimmät asiakasryhmät ovat lapsiperheet, ryhmämatkustajat sekä yritysasiakkaat. Suurin osa asiakkaista on kotimaan matkailijoita. Herkän saaristoluonnon vuoksi matkailu ei voi olla massamatkailua, vaan pienimuotoista, laatutietoiselle ja maksukykyiselle asiakkaalle kohdennettua korkealaatuista ja ainutlaatuisia elämyksiä tuottavaa palvelua

23 RENGASTIEN VETOVOIMA JA KILPAILUKYKYTEKIJÄT (SWOT) VAHVUUDET Hyvä ja tunnettu imago Hyvä palveluverkko, lähialueen matkailupalvelut Ulkomaan meriliikenteen yhteydet Ahvenanmaalle, Ruotsiin Ilmainen yhteysalusliikenne ja lyhyet välimatkat Elävä kulttuuriperinne ja paikallinen kulttuuritarjonta: paikallistapahtumat, juhlat, käsityöläisyys jne. Hyvä kielitaito ja kohdemaihin erikoistuneet yritykset Luonnonympäristö, puhtaus ja hiljaisuus Lähiruoka ja Slow Food HEIKKOUDET Sesongin lyhyys (5-10 viikkoa kesällä) Majoitus- ja ravintolakapasiteetin rajallisuus sesongin ulkopuolella Aikatauluista riippuva liikenne ja matkailutoiminta Majoitusliikkeet pieniä: ryhmien majoittamisessa haasteita Paikoitellen palvelujen niukkuus ja siitä aiheutuvat ruuhkat Saaristoluonnon kuormituskyky herkkä ja haavoittuva Liikenneverkon hajanaisuus MAHDOLLISUUDET Huippusesongin ulkopuoliset matkailutuotteet ja tapahtumat Yritysten ja julkisten toimijoiden laaja verkostoituminen Saaristokuntien yhteistyö Matkailutuotteiksi yhdistettynä meri, kulttuuritarjonta ja tapahtumat Ympärivuotinen matkailutoiminta Saavutettavuuden paraneminen ja uudet yhteydet Matkailuosaaminen ja -yrittäjyys UHAT Saavutettavuuteen liittyvät esteet Valtion rahoituksen väheneminen Saaristomeren tilan heikkeneminen Lähipalveluiden ja väestön väheneminen Liiallinen rakentaminen ja saaristolaisidentiteetin häviäminen Perinteisten elinkeinojen väheneminen

24 JOHTOPÄÄTÖKSET I Saariston Rengastien vahvuutena ja vetovoimatekijänä on alueen luonto, sen ympärille rakennetut palvelut ja matkailutuotteen reittimäisyys Rengastien kehittämiseksi on luotava selkeitä tuotteita mm. pyörämatkailu- ja Caravan-matkailutuotteet ja vuokravenetoiminta Saariston Rengastiellä on ollut positiivisia vaikutuksia saariston aluekehitykseen: aluetalouteen ja matkailuyritysten toimintaan Saaristomatkailu kasvavana elinkeinona luo uusia työpaikkoja saaristoon. Toimivat liikenneyhteydet ovat matkailuelinkeinon kehittämisen perusta Keskeinen kysymys saariston tulevaisuuden kannalta on saavutettavuus ja sen parantuminen (matkailun kansainvälistyminen, sesongin pituuden jatkuminen, ympärivuotisuus, palvelujen kehittyminen).

25 JOHTOPÄÄTÖKSET II Yrittäjäverkostot ja uudenlainen kehitystyö on ollut viime vuosina pinnalla, mutta kehittämistyötä on pitkälti toteutettu hankepohjalta Tahtoa Rengastien kehittämiseen on enemmän, kuin mitä käytännön toimenpiteitä on saatu aikaiseksi Rengastien puitteissa tapahtuva saaristoalueen kehittäminen tuottaa konkreettista hyötyä erityisesti saariston pienyrityksille Ristiriitojakin ovat aiheuttaneet mm. liikenneruuhkat ja -melu sekä Rengastien reittilinjaukset Saariston Rengastiestä ei ole hyvästä tahtotilasta huolimatta vielä syntynyt todellinen verkostomatkailutuote (vähän käytännön toteutuksia)

26 MATKAILUVÄITTÄMÄT Reittikohteelle (Norppareitti) on luontaiset kehittämisedellytykset, mutta se edellyttää aktiivista yhteistyötä ja halua kehittämiseen Matkailutuotteen nopea kehittäminen on mahdotonta pirstoutuneen ja hajanaisen matkailu- ja liikenneinfran sekä koordinaattorin puutteen vuoksi Kansainvälistymisen näkökulmasta kehittämistyössä tulee alusta lähtien olla mukana kansainvälinen (venäläinen) matkailuoperaattori. Reittikohdetta ei kannata kehittää mökkiläisten oikotieksi Tuotteen tulee olla (Saariston rengastiestä poiketen) ympärivuotinen, jos todellista näkyvyyttä ja matkailutuloa halutaan. Reittikohteen ympärille on rakennettava palvelut sesongeittain

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Strategiset valinnat 2005-2011

Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittäminen Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomi on helposti saavutettava, kansainvälisesti suosittu matkailualue jonka historia ja kulttuuri, merellisyys

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Kevät 2013

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Kevät 2013 Haantie Minna-Carita Kristiina MATKAILUKOHTEEN IDENTITEETIN SELVITTÄMINEN ASIAKASNÄKÖKULMASTA Kyselytutkimus Inari-Saariselän matkailijoille osana alueen brändin identiteettiperustaista kehitystyötä Pro

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot