VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU"

Transkriptio

1 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus Vesa Kalliomäki Marja Lehtisaari Jukka Niemi Arja Puustinen Päivi Valkama Pirkanmaan aikuisopisto Tarja Nieminen

2 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Sisällysluettelo 1. Johdanto Raporttien käsittely ja seurantatiedot Johtopäätökset Alakohtaiset yhteenvetoraportit... 9 Vuosiväliraportti autoalan työnjohtokoulutuskokeilusta Vuosiväliraportti kaupan alan työnjohtokoulutuskokeilusta Vuosiväliraportti kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilusta Vuosiväliraportti kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilusta

3 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto 1. Johdanto Työnjohtokoulutuskokeilun tavoite on kehittää työelämän työnjohto-osaamisen tarpeiden mukaista koulutusta, joka tuottaa oman alan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon ja riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille työnjohtotehtävissä tarvittavia ja ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siten tukee siirtymistä työnjohtotehtäviin. Erityisenä tavoitteena on tuottaa työnjohtokoulutukseen vaihtoehtoisia toteutusmuotoja ja opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja kouluttautumistapoja. Työnjohtokoulutuskokeilu on aloitettu Opetushallituksen antaman kokeiluohjelman mukaisesti vuonna 2009 kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Taulukossa 1 on työnjohtokoulutuskokeiluun osallistuvat koulutuksen järjestäjät. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen ammattiopistolle ja Pirkanmaan aikuisopistolle koulutuskokeilun valtakunnallisen koordinointitehtävän. Tehtävään kuuluu yhteenvetoraportin laatiminen kaikista koulutuskokeilussa mukana olevista koulutuksen järjestäjien antamista väliraporteista. Taulukko 1. Koulutuksen järjestäjät, kokeilevat yksiköt ja kokeilukoulutuksen yhteyshenkilöt (suluissa on merkintä lyhenteestä, jotka koulutuksen järjestäjästä käytetään jatkossa tässä raportissa) sekä raportoidut toimialat Koulutuksen järjestäjä Yhteyshenkilö Työnjohtokoulutusta kokeilevat toimialat 1. Ammattienedistämislaitossäätiö (AEL) Kehityspäällikkö Niina Salminen 2. Helsingin kaupunki (Heltech) Osastonjohtaja Toimi Keinänen 3. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (Mercuria) Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kirsti Jokiranta 4. Keski-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä (KEUDA) Lehtori Päivi Lindstedt 5. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) vs. koulutusjohtaja Juha Aliranta 6. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto (PAIKO) Koulutuspäällikkö Jorma Vähäkömi 7. Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) Johtava rehtori Antti Lahti 8. Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Koulutuspäällikkö Marko Haataja 9. Svenska Österbottens förbund för utbilding och kultur (Yrkesakademin) 10. Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto (TAO) 11. Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti (TAI) Avdelningschef Boris Ståhl Koulutuspäällikkö Vesa Kalliomäki Hankekoordinaattori Matti Haapanen 12. Työtehoseura ry (TTS) Koulutuspäällikkö Aarno Lybeck Autoala Kone- ja metalliala Kone- ja metalliala Kaupan ala Kuljetusala Kaupan ala Kone- ja metalliala Autoala Kuljetusala Kaupan ala Kone- ja metalliala Autoala Kuljetusala Kaupan ala Kone- ja metalliala Kone- ja metalliala Kaupan ala Kone- ja metalliala Kuljetusala Kaupan ala Kone- ja metalliala Kuljetusala 1

4 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta Raporttien käsittely ja seurantatiedot Tämä raportti on yhteenveto työnjohtokoulutuskokeilussa mukana olevien koulutuksen järjestäjien toimittamista vuosiväliraporteista. Tämän raportin laatijat eivät ole analysoineet muiden koulutuksen järjestäjien raportteja, eivätkä tehneet johtopäätöksiä niistä. Opetushallitus on antanut yhteiset ohjeet kirjallisesti väliraportin rakenteelle ja sisällölle. Seurantatiedot on kerätty e-lomakkeella. Ohjeet on esitetty koulutuksen järjestäjille verkostopäivässä syksyllä Taulukko 2. Kumulatiiviset seurantatiedot opiskelijoista, koulutusmuodoista ja amk-yhteistyöstä SEURANTATIEDOT Yhteensä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Tiedot opiskelijoista (n=lukumäärä) Nainen Mies Koulutus Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Amk-tutkinto Ylempi amk-tutkinto tai yliopisto Valmistuneet Keskeyttäneet Koulutusmuodot/opiskelija Oppisopimus Omaehtoinen

5 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 Kuva 1. Aloittaneiden, valmistuneiden ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrät koulutusaloittain Kuva 2. Opiskelijoiden aikaisempi (ylin) tutkinto 3

6 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 Kuva 3. Työnjohtokoulutuskokeilun koulutusmuodot Kuva 4. Työnjohtokoulutuskokeiluun osallistuneiden sukupuoli 4

7 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 Kuva 5. Työnjohtokoulutuskokeiluun osallistuneiden ikäjakauma koulutusaloittain 3. Johtopäätökset 1. Oppimistulosten työelämävastaavuus Koulutuskokeilun osien sisällöt ja koulutuksen käytännön eri toteutukset vastaavat työelämän tarpeita. Opiskelijoiden työnjohdolliset taidot ovat lisääntyneet. Kehittämis- ja näyttötehtävät on pääosin toteutettu työpaikoilla. 2. Koulutuksen vaikuttavuus koulutettavien osaamiseen Raporteista on nähtävissä, että työnantajat ja opiskelijat näkevät koulutuksen vaikuttaneen erittäin myönteisesti opiskelijoiden osaamiseen. Opiskelijapalautteen perusteella koulutus on antanut hyviä valmiuksia erityisesti työnjohdolliseen toimintaan: esimiestehtäviin, toiminnan ohjaamiseen ja resursointiin, päivittäiseen johtamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja projektitoimintaan. Opiskelijat ovat saaneet koulutuksen avulla lisää varmuutta omaan esimiestyöhön sekä rohkeutta ottaa vastaan myös taloudellisesti vastuullisempia työtehtäviä. Lisäksi koulutus on tuottanut esiintymisvarmuutta, itseluottamusta, innostusta ja uuden oppimisen iloa. Koulutukseen osallistuneiden oma työrooli ja työnkuva ovat selkeytyneet koulutuksen ansiosta. Koulutuksen aikana voidaan selkeästi raportoida osaamisen, tietojen ja taitojen kasvua ja sitä kautta myös oman työn ja kehittymisen edistymistä. Työnantajien antaman palautteen mukaan koulutus on antanut erityisesti tietoa ajankohtai- 5

8 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 sista asioista ja tarjonnut verkostoitumismahdollisuuksia. Koulutuksen kautta on saatu työyhteisöön uutta ja päivitettyä osaamista, mikä näkyy selkeämpänä esimiesroolin vastuunottona, opiskelijan työmotivaation kasvuna ja vuorovaikutuksen kehittymisenä. Koulutuksen aikana opiskelijan kehittymisprosessi on ollut myös osa organisaation kehittymisprosessia. Kehittämis- ja näyttötehtävillä on kehitetty koko yritystä. Koulutuksessa käytettyjä menetelmiä on voitu soveltaa suoraan työpaikoilla. 3. Kokeilukoulutuksen suunnitelmallisuus ja opetussuunnitelmien laatu Koulutuksen pääpaino on ollut luonnollisesti työnjohdollisten valmiuksien kehittämisessä. Koulutukset on toteutettu opetussuunnitelmien mukaisesti, jotka noudattavat kokeilun perusteita, mutta myös oppilaitoksen omia pedagogisia ja strategisia linjauksia sekä käytänteitä ja aluevaikuttavuutta. Opetussuunnitelmia on muokattu saadun palautteen perusteella. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet mm. alakohtaiset työryhmät ja ohjausryhmät. 4. Kokeilukoulutuksen toteutusmuotojen monipuolisuus ja toimivuus Oppisopimuksella opiskelee 267 opiskelijaa ja omaehtoisesti 421 opiskelijaa. Henkilökohtaistamista tapahtuu koko koulutuksen ajan. Lähipäivien ja lähituntien määrä vaihtelee eri koulutuksen aloilla seuraavasto: Autoala: lähipäivää, lähituntia Kaupan ala: lähipäivää, lähituntia Kone- ja metalliala: lähipäivää, lähituntia Kuljetusala: lähipäivää, lähituntia Lähiopetuksen ja lähipäivien lisäksi koulutuksen järjestäjät raportoivat seuraavista toteutusmuodoista: erilaiset sähköiset oppimisympäristöt kouluttajien työpaikkakäynnit (keskimäärin 1-6 käyntiä koulutuksen aikana) opiskelijaryhmän yhteiset työpaikkavierailut itsenäinen ja ryhmässä opiskelu ulkopuoliset asiantuntijaluennot oppimistehtävät ja erilaiset työpaikalle tehtävät kehittämistehtävät opintosuorituksia kokoavat näyttösalkut ja portfoliot Koulutuskokeilussa painotetaan työssäoppimisen merkitystä. Koulutukseen hakeumisvaiheessa on pyritty varmistamaan, että opiskelijan työssäoppimispaikka antaa mahdollisuudet alan esimiestehtäviin tutustumiseen ja niissä harjaantumiseen sekä ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen koulutuskokeilun tavoitteiden mukaisesti. Näyttää siltä, että etenkin omaehtoisessa koulutuksessa työpaikkaohjaajien koulutukseen ja sitouttamiseen on panostettava. Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa työpaikalla tapah- 6

9 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 tuva toiminta ja oppiminen ovat suuremmassa painoarvossa ja työpaikka sitoutuneempi opiskelijan koulutukseen. 5. Ammattikorkeakoulun asiantuntemuksen hyödyntäminen kokeilukoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Lähes kaikilla koulutuksen järjestäjillä on yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Kaupan alalla viisi koulutuksen järjestäjää kuudesta on mukana ammattikorkeakouluyhteistyössä, kone- ja metallialalla kuusi kahdeksasta, auto- ja kuljetusalalla kaikki. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet positiivisia. Yhteistyötä on toteutettu monessa eri muodossa: ohjausryhmätyöskentelyssä koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa opiskelijavalinnoissa opintojen tunnistamisessa ja tunnustamisessa työpaikkaohjaajien koulutuksessa näyttöjen toteutuksessa Vaikka yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen kanssa ollaan tyytyväisiä, siinä nähdään myös kehittämisen kohteita. 6. Työelämäyhteistyön toteutuminen kokeilukoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Työelämäyhteistyö toteutuu kaikilla koulutuksen järjestäjillä koulutuksen eri vaiheissa. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Työelämällä raporteissa tarkoitetaan mukana olevia yrityksiä, Kauppakamaria, alan keskusjärjestöjä, ammattijärjestöjä, ammattikorkeakouluja ja muita koulutuksen järjestäjiä. Työelämän edustajat ovat mukana ohjausryhmissä. Ohjausryhmä antaa työelämän tarpeista lähtöisin olevaa palautetta, jonka mukaisesti koulutuksen järjestäjäkohtaisia opetussuunnitelmia muokataan uudelleen. Koulutuksenjärjestäjät kertovat työelämäyhteistyön olevan tiivistä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin osalta. Ammattiosaamisen näytöt tehdään pääosin työpaikoilla. Yhteistyö painottuu myös vahvasti koulutuksen aikana tehtävien kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen yrityksissä. 7. Työssäoppimisen toteutuminen ja oppimistulokset työpaikalla toteutetussa koulutuksessa Koulutuksen alkuvaiheessa selvitetään opiskelijan työpaikka ja työtehtävät (osa henkilökohtaistamista), työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamismahdollisuus työpaikoilla. Koulutuksen järjestäjät raportoivat työssäoppimisen tapahtuneen useimmiten suunnitellun mukaisesti. Tästä huolimatta työssäoppimisen ohjaamisessa ja työpaikkaohjaajien 7

10 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 sitoutumisessa on suuria vaihteluita. Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeinen osa koulutusta. Omaehtoisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva toiminta on yhtä olennaista, mutta tähän vaikuttaa työpaikan ja työpaikkaohjaajan sitoutuminen. Oppimistehtävät ja ammattiosaamisen näytöt on sidottu työpaikan tarpeisiin ja näin palvelevat suoraan työssä oppimista. Kouluttajien työpaikkakäynnit vahvistavat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 8. Koulutuksen henkilökohtaistamisen toteutuminen (erityisesti työssäoppimismahdollisuuksien ja aikaisemmin hankitun osaamisen mukaan) Kaikille opiskelijoille on tehty opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma koulutuksen järjestäjäkohtaisen mallin mukaan. Aiemmin hankittua osaamista on tunnistettu ja tunnustettu ainakin osittain. 9. Toteutetun koulutuksen ja käytettyjen opetusmenetelmien monipuolisuus (erityisesti verkko-opetuksen laatu ja määrä ja muu tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen) Kokeilukoulutuksessa käytetään raporttien perusteella monipuolisia menetelmiä. Lähiopetus on sisältänyt muun muassa luentoja, keskusteluja, ryhmätehtäviä sekä yritysvierailuja. Pääpaino kokeilukoulutuksessa on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Kouluttajina on käytetty oman oppilaitoksen opettajia, amk:n opettajia sekä alan asiantuntijoita. Useilla koulutuksen järjestäjillä on käytössä verkko-oppimisalusta, mitä hyödynnetään koulutuksen toteuttamisessa, esimerkiksi opetus- ja opiskelumateriaalin tallennuspaikkana, tenttien palautuspaikkana sekä tiedottamisvälineenä. Yksi koulutuksen järjestäjä on kokeillut myös mobiiliohjausta ja telekonferenssia. Jotkut koulutuksen järjestäjät ovat antaneet opiskelijoille kannettavat tietokoneet koulutuksen ajaksi tai tarvittaessa käyttöönsä varmistaakseen atkosaamisen ja tiedonkulun. 10. Käytetyt oppimateriaalit ja niiden laatu Raporttien perusteella koulutuskokeilussa käytetään kouluttajien ja asiantuntijoiden tuottamaa oppimateriaalia. Materiaalia jaetaan monisteina tai sähköisesti verkko-oppimisalustan kautta. Opiskelijoille on annettu lähdekirjallisuussuosituksia ja linkkilistoja aihealueeseen liittyen. Myös työpaikkojen omaa materiaalia on käytetty, erikoisesti työpaikalle tehtävissä oppimistehtävissä. Parhaat arviot saavat tapauskohtaisesti laaditut materiaalit, jotka on liitetty käytännön työhön omalla työpaikalla (erilaiset pohdintatehtävät ja selvitykset). Kyseisissä esimerkeissä toteutuu 8

11 Työnjohtokoulutuskokeilun väliraporttien yhteenveto vuodelta 2011 ajankohtaisuus. 11. Hyvät käytännöt koulutuksen toteutuksessa Raporteista voidaan nostaa hyviksi käytännöiksi seuraavat asiat: Ammattiosaamisen näytöt sopivat erinomaisesti koulutukseen Verkko-opetus ja oppiminen Suora työnohjaus Amk-yhteistyö Laaja yritysyhteistyö Verkostopäivät Alakohtaiset koulutuksen järjestäjien tapaamiset Yhteistyön lisääntyminen (koulutuksen järjestäjät) 12. Huonoiksi osoittautuneet käytännöt kokeilun aikana Raporteissa mainitaan vähemmän onnistuneiksi / kehittämisen alla oleviksi käytännöiksi: Tutkintonimikkeen puuttuminen Työantajien ja työpaikkaohjaajien sitoutuminen Amk-yhteistyön vaarana opetuksen liian korkea taso Palautejärjestelmää tulee kehittää Työssäoppimisen onnistuminen on kiinni työpaikkaohjaajan osaamisesta ja aktiivisuudesta. Opiskelijat eriarvoisessa asemassa Yritys- tai amk-kouluttajan yksinään vetämät lähipäivät -> vastuukouluttaja mukaan 4. Alakohtaiset yhteenvetoraportit Liitteet Liite1. Yhteenveto autoalan vuosiväliraporteista 2011 Liite 2. Yhteenveto kaupan alan vuosiväliraporteista 2011 Liite 3. Yhteenveto kone- ja metallialan vuosiväliraporteista 2011 Liite 4. Yhteenveto kuljetusalan vuosiväliraporteista

12 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Autoala Vuosiväliraportti autoalan työnjohtokoulutuskokeilusta 2011 Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä Pirkanmaan aikuisopisto Tarja Nieminen 10

13 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala 1. Johdanto Työnjohtokoulutuskokeiluun autoalalla on lähtenyt mukaan kolme koulutuksen järjestäjää (suluissa lyhenne, jota ko. koulutuksen järjestäjästä käytetään myöhemmin): - Ammattienedistämislaitos (AEL) - Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) - Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto (PAIKO) Raportin tiedot on koottu koulutuksen järjestäjien vuosiväliraporteista ja jokaisessa kappaleessa yhteenveto-osion jälkeen on koottu suoria lainauksia koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Arviointitiedot oli muutamalla koulutuksen järjestäjällä yhdistetty kaikkien kokeilualojen yhteiseksi raportiksi, jolloin alakohtaista tietoa oli vaikea eritellä. 2. Arviointitiedot 2.1. Oppimistulosten työelämävastaavuus Raporttien perusteella koulutuskokeilun osien sisällöt ja koulutuksen käytännön eri toteutukset vastaavat työelämän tarpeita. Opiskelijoiden työnjohdolliset taidot ovat lisääntyneet, vaikka opiskelija olisi jo ennen koulutusta toiminut työnjohtotehtävissä. Kehittämis- ja näyttötehtävät on pääosin toteutettu työpaikoilla. Opiskelijat ovat saaneet koulutuksen aikana varmuutta omaan työhön ja hahmottavat työn vastuut ja velvollisuudet aikaisempaa paremmin. Sakky Eniten haasteita asettaa opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamistason sekä työpaikan ja työtehtävän vaatimusten tunnistaminen ja huomioiminen koulutuksessa ja ohjauksessa, niin että kuitenkin myös opetetaan ja osoitetaan koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Tässä avainasemassa on työssäoppimisen ohjauksen, työpaikkakouluttajien opastuksen ja työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyön edelleen kehittäminen. AEL 2.2. Koulutuksen vaikuttavuus koulutettavien osaamiseen (erityisesti koulutuksesta valmistuneiden työnjohdollisiin tai muihin asiantuntijatehtäviin siirtyneiden henkilöiden osaamiseen) Raporttien perusteella n. 5 % koulutuksen aloittaneista opiskelijoista on valmistunut vuoden 2011 loppuun mennessä, yhteensä 5 opiskelijaa. Näistä 3 on siirtynyt koulutuksen aikana tai sen jälkeen työnjohdollisiin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Osa on toiminut työnjohdollisissa 11

14 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala tehtävissä jo ennen koulutuksen alkua. Opiskelijapalautteen perusteella koulutus on antanut hyviä valmiuksia esimiestehtäviin ja antanut varmuutta omaan esimiestyöhön. Käytännön työtehtävistä saatu kokemus syventyi ja jotkut rutiininomaisesti tehdyt työt saivat uuden merkityksen. Koulutuksessa hankittu osaaminen on vaikuttanut positiivisesti omaan työnjohtotyöhön uusina toimintatapoina sekä kykynä perustella asioita. Koulutus on tuonut opiskelijoiden oman arvion mukaan hyviä valmiuksia esimiestehtäviin ja antanut varmuutta omaan esimiestyöhön. Koulutuksesta on ollut hyötyä henkilöstöjohtamiseen, alan lainsäädäntöön, kustannuslaskentaan, työntekijän ja työnantajan vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtämiseen. Myös taloudellinen ajattelu ja kannattavuuden tunnuslukujen ymmärtäminen on lisääntynyt ja/tai siihen on tullut lisää varmuutta. Sakky Koulutuksen käytännönläheisyyttä on kuitenkin myös toivottu korostettavan vielä entisestään ennen kaikkea toimialan / työtehtävän näkökulmaa vieläkin paremmin huomioiden. Tähän voidaan jonkin verran vaikuttaa lähiopetuksenkin osalta, mutta käytännössä ratkaisu löytynee henkilökohtaisen ja aihekohtaisen ohjauksen, seurannan ja palautteen annon lisäämisestä. AEL Työnantajapalautteen mukaan joidenkin opiskelijoiden toimenkuvaa on voitu laajentaa opintojen aikana työnjohdollisiin tehtäviin ja jo työnjohtotehtävissä toimineiden opiskelijoiden kokonaiskuva työnjohtotehtävistä on laajentunut. Kehittämis- ja näyttötehtävien avulla kehitettiin koko yritystä. Toisen pitkään työnjohdollisissa tehtävissä työskennelleen opiskelijan toimenkuvaa laajennettiin koulutuksen jälkeen. Hänen vastuulleen on tullut uusi toimipiste ja alaisten määrä lisääntyi. Toinen opiskelija pääsi koulutuksen aikana osa-aikaisesti työskentelemään työnjohdollisissa tehtävissä ja koulutuksen jälkeen hän on hoitanut työnjohtajien lomitusta. Opiskelija sai varmuutta näihin työtehtäviinsä ja näyttöä esimiehilleen omasta osaamisestaan. PAIKO Työnantajilta kerätyn palautteen perusteella useimpien työnjohtotehtävissä toimivien osallistujien vastuunotto on lisääntynyt ja auktoriteetti kehittynyt koulutuksen kuluessa. Lisäksi joidenkin työntekijöinä työskennelleiden opiskelijoiden työnkuvaa ja vastuualuetta on voitu laajentaa opintojen aikana työnjohtajan tehtäviin. Yksi parhaista työelämän edustajilta saadusta palautteesta koski opiskelijana olevan työjohtajan alaisen kertomaa havaintoa opiskelijan selvästä kehittymisestä työnjohdollisissa tehtävissä. AEL Työelämän edustajat ovat toistuvasti todenneet työnjohtajilla tai työnjohtajiksi aikovilla olevan oman alan ammattiosaamista runsaasti ja osaamistarpeiden löytyvän nimenomaan esimiesroolin omaksumisessa sekä esimiestaitojen hallinnassa. AEL 12

15 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala 2.3. Kokeilukoulutuksen suunnitelmallisuus ja opetussuunnitelmien laatu Koulutus on toteutettu koulutuksen järjestäjäkohtaisen kokeiluopetussuunnitelman mukaisesti ja sitä on muokattu kokeilun edetessä saadun palautteen perusteella. Koulutuksen pääpaino on ollut luonnollisesti työnjohdollisten valmiuksien kehittämisessä. Opetussuunnitelmia on kehitetty mm. alakohtaisissa työryhmissä ja ohjausryhmissä. Opiskelijoille on tarjottu mahdollisuus osallistua muiden alojen koulutuskokeiluryhmien opetukseen tai eri alojen ryhmät osallistuvat yhdessä yhteisten esimiestaitojen moduuliin. Tämän lisäksi myös koulutuksen järjestäjän omat koulutuksen osat mahdollistavat osaltaan henkilökohtaiset opintopolut monenlaisissa autoalan työpaikoissa työskenteleville. Toisaalta kun oppimisesta valtaosa tapahtuu työssäoppimisena omassa työssä, tulevat alan erityispiirteet tutuiksi käytännön työssä, eikä lähiopetusta välttämättä aina tarvita. Kun oppiminen painottuu tekemiseen työpaikoilla, se mahdollistaa erityyppisten, -kokoisten ja erilaista palvelua tuottavien yritysten työnjohtajaopiskelijoiden ydinosaamisen kehittymisen ja henkilökohtaisten opintopolkujen luomisen samoissa ryhmissä. Opetussuunnitelmissa korostuvat perusesimiesosaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä toimintaa ohjaavan lainsäädännön, toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen avaaminen tietopuolisesti. Näiden asioiden korostaminen on tullut selkeänä toiveena ohjaus- ja suunnitteluryhmien työelämän edustajilta, yritysmarkkinoinnin sekä työpaikkakäyntien yhteydessä. AEL Opetussuunnitelmien kehittämisessä on keskitytty jaksojen ja aiheiden sijoitteluun siten, että ne tukisivat mahdollisimman hyvin työssäoppimista ja huomioisivat oppimiseen vaadittavan ajan. AEL Pienkonepuolelta on mukana kaksi moottoripyörähuoltokorjaamoissa työskentelevää opiskelijaa. Toiminnoiltaan ainakin mp-huoltokorjaamot ovat tekniikkaa lukuun ottamatta samanlaisia autokorjaamoiden kanssa. Kun oppimisesta valtaosa tapahtuu työssäoppimisena omassa työssä ja työpaikalla, tulee alan erityispiirteet tekemisen tasolla huomioitua, eikä erillisiä pienkonepuolen lähiopetuspäiviä tarvita. Sama pätee myös työkonepuolelle. AEL 2.4. Kokeilukoulutuksen toteutusmuotojen monipuolisuus ja toimivuus Seurantatietojen mukaan 99 opiskelijasta 16 opiskelee omaehtoisena koulutuksena ja 83 oppisopimuksella. Koulutus on toteutettu monimuotokoulutuksena ja lähipäivien lukumäärä vaihtelee 25:n ja 57:n välillä. Tunneissa laskettuna vaihteluväli lähiopetuksessa on

16 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala Autoalan ryhmä on lähiopetuksessa integroitu osittain yhteen kuljetusalan ryhmän kanssa monelta osin, kuten esim. työnjohdollisten, asiakaspalvelun, talouden seuranta ja ohjaus osalta, joissa opetussuunnitelmat ovat yhteneväiset. Sakky Lähiopetuksen määrä (n. 30 päivää) on opiskelija- ja työnantajakeskustelujen perusteella nyt maksimissaan, minkä opiskelijat ovat pystyneet irrottautumaan työstään. On huomioitava että alalla on myös maahantuojien omat koulutusvaatimuksen merkkikoulutuksiin osallistumisesta. Sakky Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä lähipäivien määrään (57 päivää), joskin työtilanteesta johtuen osallistuminen lähipäiville on vaihdellut paljon. PAIKO Työnantajien palautteessa on korostunut positiivisesti AEL:n toteutuksen käytännönläheinen ja esimiestaitoihin painottuva lähestymistapa sekä kohtuullinen lähiopetuspäivien määrä (25 päivää). Monet työnantajat ovat sanoneet sen olleen yksi syy valita AEL:n Työnjohtokoulutus. AEL Useammasta työpaikasta koulutukseen osallistuu enemmän kuin yksi henkilö ja työpaikat ovat kokeneet tämän myös mahdollisuudeksi kehittää toimintaansa laajemminkin kuin vain yksittäisten osallistujien osaamisen osalta. Toisaalta myös henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien on nähty jo kehittyneet. AEL 2.5. Ammattikorkeakoulun asiantuntemuksen hyödyntäminen kokeilukoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Raporttien perusteella kokemukset yhteistyöstä ammattikorkeakoulun kanssa ovat olleet positiivisia. PAIKO:n ja AEL:n autoalan ryhmät ovat osallistuneet yhdessä Metropolian toteuttamalle 10 ov:n Korjaamon tehokkuus -koulutuskokonaisuuteen. Ammattikorkeakoulun (Savonia) kanssa tehtävä yhteistyö on sujunut erittäin positiivisessa hengessä ja on ollut luontevaa. Lisaksi yhteistyötä on tehty TTS:n kanssa. Sakky Ammattikorkeakouluyhteistyötä koulutuksen osalta rajoitti korkea hinta ja toisaalta omilla opettajilla oli pätevyys kouluttaa esimerkiksi Raskas kalusto koulutuksen osa. Ohjausryhmässä on autoalalta AMK-edustus. PAIKO Olemme myös käyneet keskusteluja sisällöstä, osaamistavoitteista ja Työnjohtokoulutuksen opintojen mahdollisesta hyödyntämisestä Metropoliaan pyrittäessä. Mitään automaattista hyväksilukumenettelyä ei kumpikaan osapuoli ole pitänyt mahdollisena, vaan asia käsitellään jokaisessa tapauksessa henkilökohtaisesti Metropolian normaalin osaamisen tunnistamisen kautta. AEL 14

17 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala 2.6. Työelämäyhteistyön toteutuminen kokeilukoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Raporttien mukaan työelämäyhteistyö on toteutunut koulutuskokeilun alusta alkaen. Työelämäyhteistyötä tehdään säännöllisesti sekä ohjausryhmän että alakohtaisen suunnitteluryhmän kanssa. Vastuukouluttajat tekevät lisäksi työpaikkakäyntejä, joiden aikana sekä ohjataan työssäoppimista että kerätään palautetta ja ideoita kokeilun toteutuksesta. Toisaalta myös raportoidaan joidenkin työnantajien sitoutumattomuudesta koulutukseen ja sen tavoitteisiin. Työelämän edustajat osallistuvat myös opiskelijoiden osaamisen arviointiin työpaikoilla. Palautteen perusteella kehittämistehtävät nähdään aidosti työpaikkaa kehittävänä Työssäoppimisen toteutuminen ja oppimistulokset työpaikalla toteutetussa koulutuksessa Työssäoppimisella on suuri merkitys koulutuskokeilussa ja sen laajuus vaihtelee raporttien mukaan koulutuksen järjestäjäkohtaisesti opintoviikon välillä (AEL ja PAIKO). Opiskelijat ovat saaneet vaihtelevasti ohjausta ja tukea työssäoppimiseen ja näyttöjen antamiseen työpaikoilla. Myös ohjauksen tarve vaihtelee opiskelijakohtaisesti. Työpaikkakäyntien määrä vaihtelee 1 4 kertaa opiskelijaa kohden kahden vuoden aikana (AEL ja PAIKO). Soveltuva työssäoppimispaikka on yksi valintakriteeri kaikilla kolmella koulutuksen järjestäjällä. Tästä johtuen työssäoppiminen toteutuu useimmiten suunnitellusti ja työtehtävät mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen. Sakky Työssäoppimis- ja näyttötehtävillä kehitettiin omaa organisaatiota ja palaute opiskelijoilta sekä työnantajilta oli positiivista. Näyttötehtävinä opiskelijat laativat erilaisia selvityksiä ja tekivät kehittämistöitä omalle organisaatiolleen. PAIKO Työssäoppimisen toteutumisessa on kuitenkin melko suuria opiskelijakohtaisia eroja. Nämä johtuvat pääsääntöisesti opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien motivaatio- ja osaamiseroista. Motivoituneet henkilöt tuntuvat löytävän kiireenkin keskellä aikaa ja tilaisuuksia työssäoppimiseen, kun joillakin henkilöillä kaikki muut asiat ajavat tehtyjen suunnitelmien edelle. AEL Kehitämme uusia työssäoppimisen tukemisen työkaluja myös yhteistyössä Stratokonsulttiyrityksen kanssa. Tavoitteenamme on yksinkertaistaa erilaisten työnjohtajan kannalta keskeisten haasteellisten työnjohdollisten tilanteiden tunnistamista ja työnjohtajan nykyosaamisen sekä osaamisen tavoitetason määrittämistä. Tämän jälkeen henkilökohtaisen 15

18 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala opiskelusuunnitelman tekeminen myös tutkintopohjaiseen opiskeluun ja tutkinnonperusteisiin nähden on helpompaa ja motivoivampaa. Kehitämme tähän karttamaista työkalua osana työjohdon koulutuskokeilua. AEL 2.8. Koulutuksen henkilökohtaistamisen toteutuminen (erityisesti työssäoppimismahdollisuuksien ja aikaisemmin hankitun osaamisen mukaan) Kaikille opiskelijoille on tehty opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma koulutuksen järjestäjäkohtaisen mallin mukaan. Aiemmin hankittua osaamista on tunnistettu ja tunnustettu ainakin osittain. Työssäoppimisen osalta henkilökohtaistaminen on toteutunut hyvin. Koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaisesti hän osallistuu valmistavaan koulutukseen. Samoin henkilökohtaiset ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat laaditaan jokaiselle opiskelijalle huomioiden omat työtehtävät. Opiskelijat laativat itselleen alustavan suunnitelman miten osaamisen osoittavat ja käyvät sen läpi vastuukouluttajan kanssa. Sakky Koska opiskelijoita oli opintojen loppuvaiheessa vain muutama, heille pystyttiin räätälöimään hyvinkin henkilökohtaiseen osaamiseen perustuvaa lähi- ja etäopetusta ja työssäoppimistehtäviä. Toteutussuunnitelman mukaista lähiopetusmäärää vähennettiin, koska opiskelijat hallitsivat osan käsiteltävistä aihealueista. Sen sijaan opetukseen lisättiin esimerkiksi opiskelijoiden toiveen mukaisesti markkinoinnin opetusta, mikä toteutettiin heidän työpaikallaan. PAI- KO Aikaisempi osaaminen huomioidaan suunnitelmia laadittaessa, siten että opiskelijan ei tarvitse osallistua lähijaksoille tai suorittaa työssäoppimisjaksoa siltä osin kuin hänellä jo on vaadittava osaaminen. Osaaminen on kuitenkin osoitettava ammattiosaamisen näytöin, varsinaista hyväksilukumenettelyä ei tällä hetkellä ole käytössä. AEL Osa aiempaa työnjohtokokemusta omanneista osallistujista koki, että heidän kohdallaan aiempaa osaamista ei huomioitu riittävästi. Näissä tapauksissa on syytä myös pohtia sitä, onko koulutuksen taso ollut osallistujille ylipäätään sopiva vai olisiko erikoisammattitutkinto tasoinen koulutus ollut parempi ratkaisu. AEL 2.9. Toteutetun koulutuksen ja käytettyjen opetusmenetelmien monipuolisuus (erityisesti verkko-opetuksen laatu ja määrä ja muu tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen) Kokeilukoulutuksessa käytetään raporttien perusteella monipuolisia menetelmiä ja lähiopetus 16

19 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala on sisältänyt mm. luentoja, keskusteluja, ryhmätehtäviä sekä yritysvierailuja. Pääpaino kokeilukoulutuksessa on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Kouluttajina on käytetty oman oppilaitoksen opettajia, AMK:n opettajia sekä alan asiantuntijoita. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua muiden alojen työnjohtokoulutusryhmien tai muihin koulutuksen järjestäjän toteuttamaan opetukseen henkilökohtaisen tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Kaikilla koulutuksen järjestäjillä on käytössä verkko-oppimisalusta, mitä hyödynnetään koulutuksen toteuttamisessa. Varsinaisesta verkko-opetuksesta ei raporteissa mainita. Verkkoympäristö toimii lähinnä opetus- ja opiskelumateriaalin tallennuspaikkana, tenttien palautuspaikkana sekä tiedottamisvälineenä. Koulutettavat opiskelevat myös itsenäisesti tehden koulutukseen liittyviä kehittämis- ja oppimistehtäviä jotka on suunnattu tehtäväksi opiskelijan työpaikoilla. Kaikille opiskelijoille on koulutuksen ajaksi annettu käyttöön kannettavat tietokoneet varmistamaan ATK-osaamisen, tiedonkulun ja mahdollistaa alakohtaisten ATK-ohjelmien opiskelun. Sakky Opetusryhmät ovat olleet eri kokoisia, välillä on yhdistetty opintoja toisen alan tai toisen koulutuksen järjestäjän työnjohtokoulutusryhmän kanssa. Opiskelijat ja opettajat ovat kokeneet nämä erilaiset verkostoitumismahdollisuudet mielekkäiksi ja omaa työtä tukeviksi. (PAI- KO) Verkko-opiskeluaineistoa käytetään osassa aiheita ennakkomateriaalina, jonka avulla opiskelijat ovat voineet tutustua tulevan jakson aihepiiriin sekä tukimateriaalina, jonka avulla voi palata tarkentamaan koulutusjaksolla käsittelyjä asioita. Verkkoaineistoja on käytetty yritystalouden, projektitoiminnan, ympäristöasioiden sekä työlainsäädännön yhteydessä. Kaikilla näillä jaksoilla verkkoaineistojen sisältämiä aiheita on käsitelty myös lähiopetuksessa, pääasiassa kuitenkin laajemmin esimerkein täydentäen ja soveltavammin kuin verkossa. AEL Käytetyt oppimateriaalit ja niiden laatu Raporttien perusteella koulutuskokeilussa käytetään kouluttajien ja asiantuntijoiden tuottamaa oppimateriaalia, joko monisteina jaettuna tai se on saatavilla verkko-oppimisalustan kautta. Opiskelijoille on annettu lähdekirjallisuussuosituksia ja linkkilistoja aihealueeseen liittyen. Tärkeimmät oppimateriaalit on kuitenkin tuotettu itse yhdessä muun ryhmän kanssa esimerkiksi paneutumalla johonkin työnjohdolliseen haasteeseen ja sen ratkaisumahdollisuuksiin sekä yhdessä kehitettyihin ongelmanratkaisutyökaluihin. PAIKO Käytäntö on osoittanut että koulutusmateriaalin jakaminen paperilla on toimivin ja oppimista parhaiten tukeva ratkaisu. Pelkkä sähköinen aineisto ei mahdollista sitä, että aineistoon voi 17

20 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2011, Autoala tehdä omia muistiinpanoja lähijaksolla, koska useimmilla työnjohto-opiskelijoilla ei ole omaa tietokonetta jaksoilla käytettäväksi eikä meillä toistaiseksi ole mahdollisuutta antaa koneita heidän käyttöönsä. AEL Hyvät käytännöt koulutuksen toteutuksessa Sakky Moodlen käyttö "tietopankkina" tiedon jakamiseen sekä tiedottamiseen. Tehtävät koskettamaan omaa yritystään samalla voi kehittää / antaa uusia ajatuksia myös yritykselle. Työpaikkakäynnit opiskelijan luona yrityksissä antoi eväitä molemmin puolin sekä opiskelijalle että yrityksen edustajalle. Lähipäivät joka toinen viikko klo todettiin toimivaksi Lähipäivien toteutus tiivis ja tehokas Yksi vastuuryhmän ohjaaja joka ohjasi ryhmää ja on mukana suunnittelemassa opetuksen sisältöä ja toteutusta. Työnjohtokansion (portfolio) "rakentuminen" koulutuksen aikana Auto-, kuljetus- ja metallialojen työnjohto-opiskelijoiden integrointi osassa koulutuksen toteutusta antaa laajempaa näkemystä ja rikastuttaa koulutusta. PAIKO Työnantajien mielestä erityisesti operatiivisen toiminnan ymmärtämiseen ja omaksumiseen saatiin lisää työkaluja. Opiskelijoiden mielestä koulutuksesta sai uusia ajatuksia oman työympäristönsä kehittämiseen ja päivittäisen työn sisällön parempaa ymmärrystä. Käytännön kehittämistehtävien avulla saatiin aikaiseksi konkreettisia parannuksia työpaikoilla. Opiskelijat suorittivat osan opinnoistaan yhdessä kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilun sekä AEL:n autoalan opiskelijoiden kanssa. He kokivat vertaisoppimisen sekä oman alan kesken että eri alojen välillä mielekkääksi. AEL Työssäoppimisen painottaminen oppimismenetelmänä sekä esimiestyön perusasioiden valitseminen painopisteeksi lähiopetuksessa on saanut hyvää palautetta ja auttanut osallistujia kehittymään työssään tavoiteltuun suuntaan. Työnantajat ja opiskelijat ovat pitäneet lähiope- 18

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN. OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki. Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN. OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki. Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN OPH:N TERVEISET 19.11.201011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos Työnjohtokoulutuskokeilu.. - Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU OPETUSHALLITUS Seppo Valio 16.4.2009 TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 23 :n nojalla työnjohtokoulutuskokeilun kahdelletoista

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely verkostotapaaminen.. Riku Kumpu Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun väliraportti vuosi 2010 Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus Pirkanmaan aikuisopisto Vesa Kalliomäki, Tampereen ammattiopisto Marja

Lisätiedot

Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista. Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5.

Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista. Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5. Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5.2011 JOHDANTO Koulutuksen järjestäjille lähetettiin OPH:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuosilta 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto Tampereen seudun

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN TILANNEKATSAUS

TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN TILANNEKATSAUS TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILUN VERKOSTOTAPAAMINEN/ TILANNEKATSAUS 25.5.20095 2009 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Työnjohtokoulutuskokeilu.. - Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetus-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien yhteenveto vuodelta 2013 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Vuoden 2013 vuosiväliraporttien yhteenveto Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Vesa Kalliomäki

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia Työnjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin

Lähiesimieskoulutus Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia Työnjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin Lähiesimieskoulutus 2012+ Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia yönjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin OPH 30.1.2013 Kirsti Jokiranta MERCURA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 25.3.2015 Marja Veikkola Väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille Satamatoiminnot 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille 0 Koulutuksen lähtökohdat ja kohderyhmä satama-alan tutkintokoulutusta ei toistaiseksi Suomessa

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

VASTUUTA Tervetuloa!

VASTUUTA Tervetuloa! VASTUUTA 2020 Tervetuloa! Miksi kannattaa opinnollistaa työtoimintoja? Kehittää pajan/järjestön omaa työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kun sitä verrataan tutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot