Golder Associates OY Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Golder Associates OY Turku"

Transkriptio

1 Golder Associates OY Projektipäällikkö, Työturvallisuuspalvelut Tiina Lius on toiminut yhteensä yli 20 vuoden ajan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä. Erikoistumisensa jälkeen (työsuojelupäällikön tehtävät) Tiinalla on 10 vuoden kokemus eri alojen työturvallisuustehtävistä. Tiina on sertifioitu työturvallisuusammattilainen (EurOSHM) ja hän on myös suorittanut työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymistutkinnon, taso A korkean riskin työpaikat. Koulutus Sertifioitu työturvallisuuspäällikkö (EurOSHM), 2014 ASM-A (Pätevöity työsuojelupäällikkö, taso A korkean riskin työpaikat), Turun AKK, 2013 FK (Orgaaninen kemia), Jyväskylän yliopisto, 1988 Kieli äidinkieli Englanti sujuva Ruotsi perusteet Työsuojelupäällikön tehtävien lisäksi Tiinalla on pitkä kokemus kemikaaliturvallisuudesta ja työhygieniasta. Vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut sivutoimisena projektipäällikkönä ja vuoden 2012 alusta lukien päätoimisena projektipäällikkönä sekä tiimin vetäjän ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien (YTT) rakentamisessa ja ylläpidossa sekä YTT - auditoinneissa, YTT -riskien arvioinnissa, tapaturmien / läheltä piti -tilanteiden tutkinnassa ja työhygieenisissä selvityksissä ja niihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tiina on toiminut kutsuttuna luennoitsijana Työsuojelupäälliköt ry:n sekä Työterveys- ja -turvallisuusalan neuvottelupäivillä, Työsuojelupiirin koulutustilaisuuksissa ja Nolla tapaturmaa -foorumin seminaareissa. Tiinan asiantuntemusta hyödynnetään myös Työsuojelupäälliköt ry:n tarjoamien palveluiden kehittämisessä (mm. pätevöittämiskoulutus ja jäsentiedote) ja päivityksessä (mm. Työsuojelupäälliköiden tietokansio) sekä pätevöittämiskoulutuksen kouluttajana (Työsuojeluriskien arviointi, mittarit ja riskienhallinta- ja Työsuojeluun liittyvä tutkimus osioiden suunnittelu ja koulutus). Työhistoria Golder Associates Oy Projektipäällikkö (2012 tähän päivään asti) Vuoden 2012 alusta lukien Tiina sai vastuulleen työterveys- ja turvallisuus- ja työhygieniaprojektit ja palveluiden kehittämisen. Projektipäällikkyyskokemusta on kertynyt erityisesti kemikaaliturvallisuuteen, työhygieniaan, työsuojelukoulutukseen ja työterveys- ja turvallisuusauditoinneista lääketeollisuudesta, kemianteollisuudesta, rakennusteollisuudesta ja kaivostoiminnasta. Golder Associates Oy Työsuojelupäällikkö ( ) Tiina on ollut projektipäällikkönä Golder Associates Oy:n sisäisen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän (OHSAS18001) ja ympäristöjärjestelmän (ISO14001) rakentamisessa. Järjestelmät sertifioitiin marraskuussa Tiina on luonut kompakteja, yksinkertaisia ja toimivia työkaluja yrityksen sisäiseen käyttöön erityisesti työsuojelun edistämiseksi. Osoituksena toimivista järjestelmistä Golder Associates on saavuttanut Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumissa kuudesti parhaan mahdollisen tasoluokituksen, Taso 1 - Maailman kärjessä. Tiinan asiantuntemusta on hyödynnetty myös alueellisella (Eurooppa) ja globaalilla tasolla Golder -konsernissa. 1

2 Schering Oy / Leiras Oy Työsuojelupäällikkö ( ) EHS -koordinaattori (5/1996-9/2002) - kolme lääketehdasta ja yksi kemian tehdas Materiaalikemisti (5/1993-4/1996) -Käyttöturvallisuustiedotetietokannan luonti ja ylläpito (yli 1000 kemikaalia, Access -tietokanta) Air-Ix Suunnittelu, Ahiplan Oy Kaarina Projektipäällikkö ( ) Projektipäällikkö ympäristönsuojeluhankkeissa, esim. kunnalliset ympäristönsuojelusuunnitelmat, ilmansuojelusuunnitelmat ja meluntorjuntaohjelmat sekä Ympäristönsuojeluauditointi, Leiras Oy ja Ympäristöalan asiantuntijakurssi teknikoille ja insinööreille, kurssinjohtaja. Puolustusvoimien teknillinen varikko Vaajakoski Tutkimuskemisti ( ) Kemiallisten taisteluaineiden analyysikehitykseen liittyvät tutkimukset. 2

3 PROJEKTITYÖKOKEMUS VAARALLISET AINEET Voiteluöljytehdas Naantali, Opastus ja laadunvarmistus laboratorion ATEX -asiakirjojen laatimisessa ja lähtötietojen keräämisessä Kemikaalivalmistaja Aasia Lääke- ja lääkeainetuotanto Espoo, Hanko, Oulu, Kuopio ja Kemikaalivalmistaja Saksa Lääketehdas Espoo, Kosmetiikkatuotanto Ranska Asiakkaan tekemien CLP-asetuksen mukaisten kemikaaliluokitusten tarkastus. Asiakkaan käyttöturvallisuustiedotepohjan tarkastus ja REACH-asetuksen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen Palvelusopimus: käyttöturvallisuustiedotetietokannan ylläpito sisältäen REACH/CLP -päivityksen ja muut kemikaaliturvallisuuteen liittyvät lausunnot ja selvitykset, Projektipäällikkö. Jatkuva työ Altistumisskenaarioiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen REACH-/ CLP-asetusten mukaisesti. CLP -luokitusilmoitusten teko 150 aineelle Käyttöturvallisuustiedotteen sisällön muutokset, vertailu väistyvän ja REACH/CLP -lainsäädännön välillä, raportin tarkistaminen PROJEKTITYÖKOKEMUS SISÄILMASTO Orion Oyj, Lääkevalmistetuotanto Espoo, Kuopio ja Työhygieenisten raja-arvojen määritys lääkeaineille -ohjeen laadinta, lääkeaineiden työhygieenisten raja-arvojen määritys ja työhygieniaohjelman ja työhygieenisen mittausohjelman suunnittelu. Projektipäällikkö. Jatkuva työ Kiinteistöosakeyhtiö Sisäilmamittausuunnitelma (PAH -yhdisteet ja elohopea) PROJEKTITYÖKOKEMUS YMPÄRISTÖ-, TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSAUDITOINTI Laaja-alainen HS -auditointi kaivoksella ja rikastamolla. EHS -lakiseurannan täydentäminen ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden arviointi. Työturvallisuuden jatkuvan kehityksen tukemiseksi tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelu Finavia Oyj Ympäristöriskikartoitus Urakoitsija-auditointi uuden auditointityökalun (GoldRef) avulla: selvitettiin tilaajan urakoitsijaohjaukseen osallistuvan henkilökunnan sekä urakoitsijoiden toimintojen turvallisuustaso kaivostutkimushankkeessa Laaja-alainen HS -auditointi kaivoksella ja rikastamolla. EHS -lakiseurannan täydentäminen ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden arviointi. Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu

4 Voimalaitoksen vuosihuoltotyömaa Voimalaitoksen rakennustyömaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Sotkamo, Voiteluöljytehdas Naantali, lääkeja lääkeainetuotanto Ruotsi Maailmalaajuinen kemikaalijalostaja Orion Oyj, Lääkevalmistetuotanto Espoo, Kuopio, Orion Oyj, Fermion Espoo, Hanko, Oulu Turun Seudun Jätehuolto Oy Orion Oyj, Lääkevalmistetuotanto Espoo. Kuopio,, Voiteluöljytehdas Naantali Powerwave Finland Oy Kempele TURMITTA -hanke Urakoitsija-auditointi uuden auditointityökalun (GoldRef) avulla: YTT-käytännöt voimalaitoksen vuosihuoltotyömaalla Urakoitsija-auditointi uuden auditointityökalun (GoldRef) avulla: YTT-käytännöt voimalaitoksen rakennustyömaalla Laaja-alainen EHS -auditointi Talvivaaran Sotkamon kaivosalueella : osallistuminen auditointiin ja korjaavien toimenpiteiden ja toteutusohjelman suunnittelu merkittävien HS havaintojen osalta. Kriittisten dokumenttien hallinta. Selvitys lakisääteistä arkistointiajoista ja tietosuojavaatimuksista YTT -vaatimustenmukaisuusauditointi (kairauskohteet, toimisto ja varastotoiminnot). Johtava auditori Due Diligence -auditointi (ympäristö, terveys ja turvallisuuus) TT -vaatimustenmukaisuus- ja TT -käytännöt -auditointi ISO14001 mukaisen johtamisjärjstelmän rakentaminen. Konsultointi, koulutus ja auditoinnit. Projektipäällikkö. Jatkuva palvelu YTT -säädösluettelon kokoaminen ja velvoitteiden täyttymisen kuvaukset. Luettelon ylläpito ja säädösmuutosten seuranta. Projektipäällikkö. Jatkuva palvelu YTT- ja hallinto -säädösluettelon kokoaminen ja velvoitteiden täyttymisen kuvaukset. Luettelon ylläpito ja säädösmuutosten seuranta. Projektipäällikkö. Jatkuva palvelu YTT -säädösluettelon kokoaminen ja velvoitteiden täyttymisen kuvaukset. Luettelon ylläpito ja säädösmuutosten seuranta. Projektipäällikkö. Jatkuva palvelu YTT -lakiseurantapalvelu, YTT -säädösluettelon kokoaminen ja ylläpito, vaatimustenmukaisuusauditoinnit ja -lausunnot vuosittain. Esimieskoulutus: YTT -lainsäädännön vaatimukset. Projektipäällikkö. Jatkuva palvelu YTT - ja henkilöstölakiseurantapalvelu, YTT - ja henkiöstölakiluettelon kokoaminen ja ylläpito, vaatimustenmukaisuusauditoinnit ja -lausunnot vuosittain. Esimieskoulutus: YTT -lainsäädännön vaatimukset. Projektipäällikkö Turvallisuuden tason ennakoiva mittaaminen -menetelmän kehitystyö. Kehitettävän mittarin avulla yritykset voivat ennakoida mm. turvallisuusinvestointiensa kannattavuutta, alihankkijoiden käytännön turvallisuustasoa ja yrityskauppaan liittyvien turvallisuusriskien vakavuutta. GoldRef -auditointityökalun kehitys. Projektipäällikkö 4

5 Raitiovaunujen huoltotoiminta Viini- ja mehutuontatolaitos Vaatimustenmukaisuusauditointi (työterveys- ja turvallisuus), 3 varikkoa Due Diligence -auditointi (ympäristö) PROJEKTITYÖKOKEMUS TYÖTURVALLISUUS JA -TERVEYS Työsuojelupäälliköt ry Työsuojelupäällikön tietokansion päivitys: päivitystarpeen arviointi osat A Tavoitteet ja B Mittarit sekä osan B5 Kemikaaliturvallisuus päivitys Maailmalaajuinen kemikaalijalostaja Monikansallinen energiayhtiö Konsultointiyritys, Tampere, Tienpidon tukikohdan Alavus Teollisuuskiinteistön Teollisuuskiinteistön Teollisuuskiinteistön Nokia Konepajakiinteistön Työsuojelupäällikköpalvelut: merkittävien turvallisuusriskien ja kehitystarpeiden tunnistaminen, nykyisten YTT -järjestelmien toimivuuden arviointi. Kehitysohjelmien suunnittelu ja toimenpiteiden priorisointi. Henkilöstön, työnjohdon, asiantuntijoiden, keskijohdon ja ylimmän johdon YTT -koulutus (yhteensä 12 tilaisuutta). Vakituisen työsuojelupäällikön rekrytoinnin tukeminen. Kunnossapitosopimuksen laadintaan osallistuminen (turvallisuusvastuiden määrittely) Yrityksen koko henkilöstön YTT -koulutus, koulutuksen ja ryhmätöiden suunnittelu (Nolla tapaturmaa -ajattelu, riskien tunnistaminen) Konsernin YTT -johtamisjärjestelmän parantaminen ja parhaiden käytäntöjen implementoinnin tukeminen, mm. toimintaohjeita ja sisäistä YTT - auditointijärjestelmää kehittämällä OHSAS18001 ja ISO14001 johtamisjärjestelmien rakentaminen, sertifiointi ja ylläpito. Projektipäällikkö Maanrakennustyön turvallisuusasiakirjan laadinta Maanrakennus- ja purkutyömaan turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuusasiakirjan laadinta Maanrakennustyön turvallisuusasiakirjan laadinta Maanrakennustyön turvallisuusasiakirjan laadinta Maanrakennustyön turvallisuusasiakirjan laadinta

6 YTT -suunnitelmien laadinta/laadunvarmist us pilaantuneen tutkimus- ja kunnostushankkeissa (mm. ratapihat, kaatopaikat, huoltamot, teollisuuskiinteistöt ja sahat) Useita Kouluttaja Orion Oyj Salo Kurssinjohtaja ja kouluttaja Orion Oyj, Espoo, Kuopio ja Kurssinjohtaja ja kouluttaja EU Hotelliturvallisuuus, Euroopan Unioni Mikro- ja PK -yritysten kehitysyhtiö Salo Projektikohtaiset YTT- suunnitelmat sisältävät vaarojen tunnistamisen, riskinarvioinnin, teknisten ja organisatoristen riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelun kohteen olosuhteet huomioiden. YTT -suunnitelma sisältää tarvittaessa myös ohjeet työmenetelmistä, ilmapitoisuusmittauksista ja kohteessa tarvittavista henkilönsuojaimista alkaen. Työvoimapoliittiseen koulutukseen liittyvä EHS -perehdytys- ja työturvallisuuskorttikoulutukset uudelle henkilöstölle, 3 x 3 pv. Q2/2013. Työturvallisuuskorttikoulutukset ja kurssimateriaalien räätälöinti. Kurssinjohtaja ja kouluttaja ( mennessä 27 peruskurssia ja 6 kertauskurssia) Orion Oyj: Käytösperusteinen turvallisuus koulutuksen suunnittelu ja kouluttaja ( mennessä pidetty 6 kpl) Työsuojeluriskien arviointi, mittarit ja riskienhallinta- ja Työsuojeluun liittyvä tutkimus osioiden suunnittelu ja koulutus (Työsuojelupäälliköiden pätevöittämiskoulutus ). PK-Yrityksen Työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalvelut (Työterveys- ja turvallisuusalan neuvottelupäivät ). Työturvallisuusriskien arviointi, mittarit ja riskienhallinta (Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus ). PK-Yrityksen työturvallisuushankkeita (Työsuojelupäälliköiden neuvottelupäivät ). Nolla tapaturmaa -ajattelu (Työsuojelupiirin ja Työterveyslaitoksen Riskienarviointi -seminaareissa ja ). Työntekijän perehdyttäminen riskinarviointiin (Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenseminaari ). Työturvallisuuskorttikoulutus, kurssinjohtaja Golder Associates Oy:n sisäisissä koulutuksissa vuodesta 2007 alkaen (materiaalin räätälöinti, mennessä pidetty 18 peruskurssia ja 8 kertauskurssia). Työturvallisuus näytteenotossa (Ympäristönäytteenottajien peruskoulutus 2008 ja 2011, maaperä- ja jätenäytteenoton erikoistumiskoulutus 2008 ja 2011). Golder Associates Oy:n henkilöstön YTT -koulutusten suunnittelu, laadinta ja koulutus (vuodesta 2007 alkaen 35 kurssia). YTT -tietoiskujen suunnittelu ja laadinta (vuodesta 2008 alkaen 30 kpl). Ympäristönsuojeluasiantuntija -kurssi teknikoille ja insinööreille, kurssinjohtaja ja kouluttaja (Työvoimapoliittinen koulutus, Kaarinan Työvoimatoimisto). Turisteille sattuvien onnettomuuksien ja tapaturmien ja niiden tilastoinnin analysointi Suomessa Projektipäällikkö, työsuojelupalvelut (puitesopimus, joka sisältää mm. auditoinnit, koulutus, työsuojelupäällikköpalvelut)

7 PROJEKTITYÖKOKEMUS ILMANLAATU Huoltamokiinteistö Oulu Öljyhiilivedyillä pilaantuneen kohteen maan ilmapitoisuusmittausten suunnittelu PROJEKTITYÖKOKEMUS YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Englanti Natura alueiden vaikutus ympäristölupaehtoihin Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Desktop study PROJEKTITYÖKOKEMUS PROJEKTIN HALLINTA Ympäristönäytteenottajien sertifiointikurssit (2 pv peruskurssi ja 3 pv erikoistumiskurssi) Kurssinjohtaja PROJEKTITYÖKOKEMUS PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistöosakeyhtiö Pelastussuunnitelman laadinta ja ylläpito KOULUTUS Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus Turun Aikuiskoulutuskeskus, Ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutus VR Koulutuskeskus, Työturvallisuuskortti -kurssinjohtajien täydennyskoulutus Managenet Institute of Finland, Elementtitelineillä työskentely -koulutus Maintpartner Oy, Oulu, Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori -koulutus Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Vantaa, Turvallinen käyttäytyminen - kouluttaja koulutus Golder Associates Ltd, Lontoo, Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus, kouluttajakoulutus Työterveyslaitos, Tampere, Työturvallisuuskorttikoulutus, kouluttajakoulutus Työterveyslaitos, Tampere,

8 ERIKOISTAIDOT EurOSHM Sertifioitu työturvallisuuspäällikkö. ASM-A Auktorisoitu turvallisuuspäällikkö, taso A, korkean riskin työpaikat. Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkökurssi, Työterveyslaitos, , Tampere. Työturvallisuuskorttikoulutusten kurssinjohtaja Oikeudet järjestää työturvallisuuskorttikoulutuksia ja toimia pääkouluttajana. Tieturva 1 ja 2 Liikenteenohjaussuunnitelmien laadinta Kemikaalien käytönvalvoja (TUKES, Tutkinto 1997) Ympäristönsuojeluasiantuntija erikoistumisopinnot ( , Helsingin yliopisto) AMMATILLISET YHDISTYKSET Työsuojelupäälliköt ry:n hallituksen 2. varapuheenjohtaja, Työsuojelupäälliköt ry:n auktorisointityöryhmän jäsen, Työsuojelupäälliköt ry:n hallituksen jäsen,

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Paletti innostui työsuojelusta

Paletti innostui työsuojelusta N:o 7 Syyskuu 2011 Paletti innostui työsuojelusta Tikkurila maalaa turvallista tulevaisuutta Sisäasiainministeriö kartoittaa HSEQ Monitor Riskillä 3T Online verkkokauppa avattu 1 Pääkirjoitus 3T 10v Kymmenen

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

VR:n kanssa kohti strategista partneruutta

VR:n kanssa kohti strategista partneruutta N:o 6 Syyskuu 2010 VR:n kanssa kohti strategista partneruutta Tukku uusia asiakkaita 3T Monitorille Työsuojelupäälliköille oma palvelu 3T Online koulutusta toimialoille 1 Pääkirjoitus Painonsiirto tuloksiin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä 24 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju ruusu kallio Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä ESISELVITYS Eeva Rantanen, Mervi Harju, Ruusu

Lisätiedot

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen N:o 8 Syyskuu 2012 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen Saarioisen äidit valmistavat turvallisesti ja hyvinvoiden Työhyvinvointi entistä vahvemmin mukana 3T:n tarjonnassa Jytyläiset tykästyivät multimedioihin

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas Boliden Kokkola on 315 000 tonnin tuotantokapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Suuri osa tehtaan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Kirjallisuustutkimus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI "LABARVI"

LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI LABARVI Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 1 LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI "LABARVI" Loppuraportti 23.12.2002 Raportti on laadittu valtiovarainministeriön tuella Lappeenrannan

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot