Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti Klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 97 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajat 100 Työjärjestyksen hyväksyminen 101 Viranhaltijapäätöksiä ja toimikuntien muistioita tiedoksi 102 Kiinteistökatselmus ja korjausrakentaminen v Valtuustoaloite pappilan salin käytöstä 104 Hautausmaakatselmuksesta seuraavat toimenpiteet 105 Seurakuntapuutarhurin irtisanoutuminen 106 Seurakuntapuutarhurin viran lakkauttaminen 107 Seurakuntapuutarhurin toimenkuva 108 Seurakuntapuutarhurin hakuprosessi 109 Avustushakemus 110 Puukaupat 111 Metsänhoito (ojitus) 112 Metso-metsiensuojeluohjelma 113 Kolehtisuunnitelma 10-12/ Ilmoitusasiat 115 Muut asiat 116 Kokouksen päätös Lopella Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ti ja to-pe klo ja ma, ke ). Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Tuomas Hynynen

2 LOPEN SEURAKUNTA Nro 7/ 2011 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Marja-Leena Kuparinen Juho Aarnio Minna Auvinen Anne Lukana Satu Myllykoski Jarmo Nikkola Sakari Vuorinen Elis Väänänen Maria Leino Kari Koukku Riitta Suonurmi Eva-Liisa Laakso Arja Niemi Aimo Alho Joni Lähde Jarmo Kuparinen Muut osallistujat Esko Hirvonen KV:n pj Jarno Hatakka KV:n vpj Pirjo Kuuluvainen, sihteeri Matti Humalajoki läsnä Kalevi Nevanpää Jenni Tuulensuu Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen puheenjohtaja , Pirjo Kuuluvainen sihteeri Marja-Leena Kuparinen puheenjohtaja 103 Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Minna Auvinen Ohjeet liitteenä Juho Aarnio

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 3/10 97 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: todettiin. 99 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastavat Marja-Leena Kuparinen ja Juho Aarnio. Päätös: pöytäkirjan tarkastavat Juho Aarnio ja Minna Auvinen. 100 Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. Kirkkoneuvosto kutsuu seurakuntapastori Jenni Tuulensuun seuraamaan kokousta. 101 Viranhaltijapäätöksiä ja toimikuntien muistioita tiedoksi Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat toimikuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Kirkkoherran päätökset /2011 Talouspäällikön päätös 6/2011 Musiikkitoimikunnan kokous

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 4/ Kiinteistökatselmus ja korjausrakentaminen v.2012 Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistökatselmustyöryhmän. Työryhmän jäsenet Matti Humalajoki, Kalevi Nevanpää, Pirjo Kuuluvainen, Jarno Hatakka ja Sakari Vuorinen suorittivat katselmuksen Liitteenä 1 on katselmuspöytäkirja, johon on kirjattu kiinteistöittäin havaittuja puutteita sekä kiinteistöjen käyttäjien toiveita. Mukana on myös kuluvalle vuodelle päätettyjä korjauksia, joita ei ole vielä toteutettu. Seurakuntapuutarhuri Kalevi Nevanpää ja rakennusmestari Matti Humalajoki ovat läsnä kokouksessa kertomassa katselmukseen liittyvistä asioista. 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vuodelle 2012 liitteen 1 mukaiset kiinteistökorjaukset ja laitehankinnat, lukuun ottamatta virastotalon partiotilaa, Apajan pihan leikkivälineitä, ja Läyliäisten rukoushuoneesta luopumista. Kirkkoneuvosto jättää asian pöydälle Virastotalon partiotilan, Apajan pihan ja Läyliäisten rukoushuoneen osalta. Kirkkoneuvosto pyytää lisäselvitystä partiotilan kunnostamisesta ja keskusteluista partiolaisten kanssa Kari Monoselta ja Saija Lohikoskelta, Kirsi Väliheikiltä Apajan pihan leikkivälinetoiveista ja kustannuksista, sekä Rukoushuoneen osalta Kalevi Nevanpäältä julkisten tilojen turvallisuusvaatimuksista, joilla nykyisenkaltaista käyttöä kiinteistössä voitaisiin jatkaa. 2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vuodelle 2012 seuraavat investoinnit: - kirkon ikkunoiden kunnostus ja maalaus leirikeskuksen julkisivujen kunnostus ja maalaus virastotalon katon yläpohjan lisälämmöneristys kirkon äänentoisto ja siihen liittyvä kaapelointi Päätös: Ehdotuksen mukainen. 103 Valtuustoaloite pappilan salin käytöstä Valtuutettu Aimo Alho jätti Keskustan ja sitoutumattomien ryhmän 10 jäsenen allekirjoittaman kirkkovaltuustoaloitteen 28 / : Timjamissa pidetyssä seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä illanvietossa tuli esiin mm. seurakunnalle kuuluvat asuinrakennukset eli iso pappila ja kanttorila. Keskustan ja sitoutumattomien ryhmä käsitteli viime vuoden toimintakertomusta ja tilejä. Keskustelussa tuli esille että isoon pappilaan voisi tehdä erillisen tilan, jossa voisi pitää erilaisia tilaisuuksia, mm. kaste- ja pieniä häätilaisuuksia. Asiaa kannattaisi selvittää, jos siihen olisi mahdollisuutta. Tietysti rakentavassa hengessä kirkkoherran ja hänen perheensä kanssa. Kiinteistökatselmustyöryhmä on käsitellyt asiaa kiinteistökatselmuksen yhteydessä, ja totesi, että että pappilaan ei pysty ilman suuria kustannuksia rakentamaan nykyiset

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 5/10 vaatimukset täyttävää juhlatilaa. Tämä johtuu mm. esteettömän kulun ja wc-tilojen rakentamisen hankaluudesta ja kalleudesta sekä keittiötilojen uusimistarpeesta. Kirkkoherra Tuomas Hynynen ilmoittaa pykälän käsittelyn aluksi, ettei pappilan salin käyttö tai sen muuttaminen juhlatilaksi vaikuttaisi hänen tai hänen läheistensä oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen Hallintolain 3:11 tarkoittamalla tavalla, joten hän ei ole asianosainen. Koska valtuustoaloitteessa tulkitaan asian käsittelyn vaativan "rakentavaa henkeä kirkkoherran ja hänen perheensä kanssa", kirkkoherra katsoo olevansa esteellinen Hallintolain esteellisyyspykälän 7.kohdan tarkoittamalla tavalla. Kirkkoherran todettua olevansa esteellinen hän poistui kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi, ja pykälä käsiteltiin varapuheenjohtaja Marja-Leena Kuparisen johdolla. Kirkkoneuvosto ei esitä juhlatilan rakentamista pappilan yhteyteen. Kirkkoneuvosto lähettää vastauksensa kirkkovaltuuston tiedoksi. 104 Hautausmaakatselmuksesta seuraavat toimenpiteet Kirkkoneuvosto asetti työryhmän suorittamaan hautaustoimen ohjesäännön 16 mukaisen hautausmaakatselmuksen. Katselmuksen perusteella kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä. Työryhmän jäsenet Minna Auvinen, Marja-Leena Kuparinen, Jarmo Nikkola, Kalevi Nevanpää ja Pirjo Kuuluvainen suorittivat katselmuksen Katselmuspöytäkirja liite 2. Hautaustoimen ohjesäännön 16 alkuosa: Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvoston asettama työryhmä huolehtii, siitä että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksen perusteella kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan tiedokseen. Hautausmaakatselmuksen mukaiset toimenpiteet suoritetaan: hoitamattomista haudoista kuulutetaan syksyllä 2012 ja reunakivien poistamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. 105 Seurakuntapuutarhurin irtisanoutuminen Seurakuntapuutarhuri Kalevi Nevanpää anoo päivätyllä kirjeellään eroa virastaan lähtien eläkkeelle siirtymisen johdosta (liite 3). Kirkkoneuvosto myöntää Kalevi Nevanpäälle eron seurakuntapuutarhurin virasta

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 6/ Seurakuntapuutarhurin viran lakkauttaminen Seurakuntapuutarhurin tehtävä voi olla joko virka tai työsuhde. Työsuhteiden ehtoja säätelee työsopimuslaki, virkasuhteita mm. Kirkkolain 6. luku sekä seurakunnan virkasääntö. Molempia koskee soveltuvin osin kirkon virka- ja työehtosopimus. Seurakuntapuutarhurin palvelusuhteeseen liittyvien asioiden päättäminen ja järjestäminen olisi seurakunnalle huomattavasti yksinkertaisempaa työsuhteessa kuin virkasuhteessa. Työsuhteiselta puutarhurilta voidaan KL 6:1 2. mom. perusteella edellyttää ev.lut. kirkon jäsenyyttä, koska toimeen kuuluu kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalvelukseen liittyviä tehtäviä. KL 6 LUKU 1 2. mom. (alkuosa): Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virassa sekä jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetukseen liittyvässä pysyväisluonteisessa työssä voi olla vain evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Uuden viran perustaminen edellyttäisi KL 9: 3 perusteella määräenemmistöä, mutta viran lakkauttamisesta kirkkovaltuusto voi päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja työntekijöiden palkkaaminen kirkkovaltuuston myöntämien määrärahojen ja toimintasuunnitelmien rajoissa (Ohjesääntö 10 ). Mikäli kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa seurakuntapuutarhurin viran, kirkkoneuvosto voi palkata tilalle työsopimussuhteisen seurakuntapuutarhurin. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa seurakuntapuutarhurin viran nykyisen viranhaltijan virkasuhteen lakatessa

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 7/ Seurakuntapuutarhurin toimenkuva Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakuntapuutarhurin tehtävänkuvauksen , jonka jälkeen seurakunnassa on tehty organisaatiomuutos perustamalla talouspäällikön virka ja lakkauttamalla toimistopäällikön virka ja taloudellinen jaosto Seurakuntapuutarhurin vastuisiin kuuluneista tehtävistä osa, kuten asioiden esittely hallintoelimissä, kuuluu nykyisin talouspäällikölle. Kirvestes 38 1.mom. (ei koko momentti, olennaiset osat): Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle 32 :n mukaisesti määriteltyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Peruspalkan muutos on perusteltua myös, kun 32 :ssä tarkoitetussa tehtävään liittyvässä muussa erityisessä perusteessa on olennainen muutos. Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapuutarhurin toimenkuvauksen (liite 4), joka otetaan käyttöön Tehtävä kuuluu palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 503, ja tehtävän euromääräinen peruspalkka ilman vuosisidonnaista palkanosaa on 2 293,40 euroa. 108 Seurakuntapuutarhurin hakuprosessi Seurakunnan tehtävien hoitamisen kannalta olisi hyvä saada uusi seurakuntapuutarhuri mahdollisimman pian, mielellään jo syksyn aikana. Tästä syystä hakuprosessi on syytä käynnistää nopeasti. Seurakuntapuutarhurin hakuilmoitusehdotus on liitteenä 5. Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi toistaiseksi voimassaolevan työsopimussuhteisen seurakuntapuutarhurin tehtävän liitteen 5 mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan lyhennettynä Lopen lehdessä, Kotimaa-lehdessä, Aamupostissa, ja kokonaisena sekä seurakunnan omilla internet-sivuilla. Tehtävään asetetaan neljän kuukauden koeaika. Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita neuvoston päätöksentekoa varten. Kirkkoneuvosto valtuuttaa valintatyöryhmän käyttämään valinnassa rekrytointikonsulttia, ja lähettämään tarvittavan määrän hakijoita soveltuvuusarviointiin. Prosessi pyritään toteuttamaan siten, että kirkkoneuvosto voi valita uuden seurakuntapuutarhurin kokouksessaan Päätös: Ehdotuksen mukainen. Valintatyöryhmään nimettiin Tuomas Hynynen, Pirjo Kuuluvainen, Minna Auvinen ja Sakari Vuorinen.

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 8/ Avustushakemus 110 Puukaupat Riihimäen Seudun REUMA-TULES ry pyytää liitteenä 6 olevalla anomuksellaan Lopen seurakunnalta tukea yhdistyksen 60-vuotishistoriikkikirjan julkaisemiseen. Kirkkolaki 15 rajaa seurakunnan varojen käyttämistä. Kirkkolaki 15 luku 1 Seurakunnan varojen käyttäminen Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Kirkkoneuvosto katsoo, ettei kyseisen historiikkiteoksen julkaiseminen ole seurakunnan tehtävien toteuttamista. Seurakunta ei myönnä haettua avustusta. Metsänhoitoyhdistys /Raimo Kerola on pyytänyt tarjoukset ja ehdottaa tehtäväksi puukaupat liitteen 7 mukaisesti. Seurakunta myy liitteen 7 mukaisesti puuta Metsäliitto osuuskunnalle [ ] 111 Metsänhoito (ojitus) Vahteriston suon alueella MHY/Raimo Kerola on suunnitellut hoitotoimia, mm. ojien perkausta ja täydennysojien rakentamista sekä metsätien tekemistä. Ojien ja tien tekemisestä saatu tarjous on liitteenä 8. Kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotetut hoitotoimet Vahteriston suolla Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen tarjouksen mukaisesti. 112 Metso-metsiensuojeluohjelma Kirkkoneuvosto käsitteli 90 / Innofor Oy:n tarjousta seurakunnan metsien inventoinnista Metso-metsiensuojeluohjelmaa varten. Kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle ja pyysi Raimo Kerolalta lisäselvitystä inventoinnin mahdollisuuksista, riskeistä ja vaihtoehtoisista inventoijista. Raimo Kerola on antanut asiasta liitteen 9 mukaisen lisäselvityksen.

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 9/10 Lopen seurakunta solmii Innofor Finland Oy:n kanssa sopimuksen inventointirahoituksen hakemisesta sekä inventoinnista, jos rahoitus saadaan. Talouspäällikkö ja Minna Auvinen allekirjoittavat seurakunnan puolesta sopimuksen ja voivat tarvittaessa päättää vähäisistä muutoksista sopimuksen sisältöön. Sakari Vuorinen ehdotti, että ei tehdä inventointipäätöstä. Jarmo Nikkola kannatti ehdotusta. Päätös: Koska talouspäällikön päätösehdotuksen lisäksi tehtiin kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi että asiasta äänestetään. Puheenjohtaja ilmoitti äänestysjärjestyksen siten, että talouspäällikön päätösehdotusta kannatetaan äänestämällä Jaa ja Sakari Vuorisen päätösehdotusta äänestämällä ei. Suoritettiin äänestys, jossa Jaa-ääniä annettiin yksi ja Ei-ääniä kahdeksan. Sakari Vuorisen päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto ei tehnyt päätöstä inventoinnista. 113 Kolehtisuunnitelma 10-12/2011 Kirkkojärjestyksen 2:8 perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa listan niistä kolehtikohteista, joita kirkkohallitus ei ole määrännyt KL 22:2 1.mom. 9.kohdan perusteella. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 10 mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle Ilmoitusasiat Seurakunnan syysesite jaetaan neuvostolle tiedoksi. 115 Muut asiat Keskusteltiin siitä, että Länsi-Lopella ei ole päiväkerhoa eikä perhekerhoa. Todettiin, ettei kerhoa perusteta, ellei ole tietoa siitä että kerhoon olisi tarpeeksi osallistujia. 116 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti muutoksenhakuohjeet pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 20.38

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 10/10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , 106, 108, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: , 107, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pilpalantie 3 Postiosoite: PL 44, Loppi Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: , 107, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ma 15.8.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 84 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot