Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjantarkastajat 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi 23 Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano 24 Diakonian viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen muuttaminen 25 Diakonian viranhaltijan rekrytointi 26 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan tehtävänkuvaus 27 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan viranhaun hakuajan jatkaminen 28 Kesäkerhotoimintayhteistyö Sajaniemen Taidemäen kanssa 29 K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön tilintarkastajat 30 [testamenttiin liittyvä asia, ei internetiin] 31 Käytetyn karting-kaluston myynti 32 Muut asiat 33 Kokouksen päätös Lopella Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ti ja to-pe klo ja ma, ke ). Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Pirjo Kuuluvainen

2 LOPEN SEURAKUNTA Nro 2/2013 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Marja-Leena Kuparinen Juho Aarnio Aimo Alho Minna Auvinen Jarmo Kuparinen Arja Niemi Riitta Suonurmi Sakari Vuorinen Maria Leino Kari Koukku Jarmo Nikkola Eva-Liisa Laakso Elis Väänänen Satu Myllykoski Anne Lukana Joni Lähde Muut osallistujat Esko Hirvonen KV:n pj Jarno Hatakka KV:n vpj Pirjo Kuuluvainen, sihteeri Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen Sakari Vuorinen Pirjo Kuuluvainen puheenjohtaja 18-28, puh.joht. 29 sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Jarmo Kuparinen Arja Niemi Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet liitteenä

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 3/10 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja piti alkuhartauden Psalmin 25 tekstistä. 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: todettiin. 20 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarmo Kuparinen ja Arja Niemi. 21 Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena siten että lisätään kartingkalustoa koskeva Päätöksiä ja muistioita tiedoksi Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja muistiot: Kirkkoherran päätökset 1-5/2013 Talouspäällikön päätökset 22/2012, 1-4/2013

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 4/10 23 Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano ja laillisuusvalvonta. Kirkkolaki 10:1 Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, [ ] 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja Kirkkolaki 10:6 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 1/2013 kaikki päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia. Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti: 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ei toimenpiteitä. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta ei toimenpiteitä. 4 Kokouksen työjärjestys ei toimenpiteitä. 5 Seurakunnan työmuotojen esittäytyminen kirkkovaltuustossa/seurakunnan metsänhoito ei toimenpiteitä. 6 Kirkkovaltuuston henkilövalinnat kaudelle ei toimenpiteitä. 7 Kirkkoneuvoston henkilövalinnat kaudelle ei toimenpiteitä. 8 Ilmoitusasiat ei toimenpiteitä. 9 Jäsenten esittämät asiat Valtuustoaloite, jonka allekirjoittaneet 13 valtuutettua pyytävät, että kirkkoneuvosto valmistelee ensitilassa pappilan rakennusten ja tilaan kuuluvien maa-alueiden myyntiä kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen. Kirkkoneuvoston kokouksessa asia jätettiin pöydälle ja päätettiin keskustella työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työskentelyssä. 10 Valitusosoitus ei toimenpiteitä 11 Kokouksen päätös ei toimenpiteitä

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 5/10 24 Diakonian viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen muuttaminen Diakoni Katri Joukamo on irtisanoutunut virastaan ja lopettaa viranhoitonsa Lähetyssihteeri Irmeli Aalto on ilmoittanut, että suunnittelee jättävänsä lähetyssihteerin tehtävät vuoden 2013 aikana. Kirkkoherra on keskustellut työntekijöiden kanssa ajatuksesta, että jatkossa lähetyssihteerin tehtävät sisällytettäisiin toiseen diakonian virkaan. Sopeuttamissuunnitelman käsittelyn yhteydessä 39/ kirkkovaltuusto totesi lähetyssihteerin tehtävistä: työntekijän vaihtuessa arvioidaan mahdollisuutta yhdistää lähetyssihteerin tehtävät toisen työntekijän tehtäviin. Vaikka juuri tällä hetkellä ei ole erityisen akuuttia kulujen karsimistarvetta, seurakunnan talouteen liittyy suuria uhkakuvia yleisen taloustilanteen, jäsenmäärän pienenemisen aiheuttaman verotulojen pienenemisen sekä mahdollisen seurakuntarakenneuudistuksen myötä. Siten kirkkoherra pitää todennäköisenä, että toiminnallisen puolen henkilöstöön kohdistuu vähentämispaineita tulevaisuudessa. Työntekijöiden vaihtuessa henkilöstömäärän ja rakenteen pohtimiselle on luonteva paikka. Lähetyssihteerin tehtävien yhdistäminen vapautuvaan diakonian virkaan olisi luontevaa siitä syystä, että sekä diakoniatyössä että lähetystyössä toimintaan kuuluu paljon säännöllisesti kokoontuvia piirejä, myyjäisiä ja vapaaehtoistyötä. Sekä diakonissa Auli Kovalainen että lähetyssihteeri Irmeli Aalto ovat keskusteluissa ilmaisseet pitävänsä ehdotusta hyvänä. Viran johtosäännön muuttaminen on pääsääntöisesti kirkkoneuvoston tehtävä. Diakonian viranhaltijan mallijohtosäännön ohjeissa asia ilmaistaan seuraavasti: Seurakunnassa, jossa on sekä kirkkovaltuusto että kirkkoneuvosto, hengellisessä työssä olevan viranhaltijan johtosäännön hyväksyy perinteisesti kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston hyväksymässä johtosäännössä ei kuitenkaan voida määrätä asiasta, jossa toimivalta on kirkkovaltuustolla. Koska diakonian viranhaltijan johtosäännössä diakoniatyöntekijälle ei määrätä delegoitua ratkaisuvaltaa tai esittelytehtäviä, kirkkoneuvosto päättää johtosäännön muutoksesta eikä muutosta tarvitse viedä kirkkovaltuuston päätettäväksi. Tässä suhteessa diakonian viranhaltijan johtosääntö poikkeaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen työalajohtajan johtosäännöstä, jossa työalajohtajalle määrättiin esimiesasemaan liittyvää delegoitua ratkaisuvaltaa. Aiempi hyväksytty johtosääntö on liitteenä 24a. Liitteenä 24b olevaan ehdotukseen on merkitty muutokset kursiivilla. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto muuttaa diakonian viranhaltijan johtosäännön liitteen 24b mukaiseksi alkaen ja hyväksyy liitteenä 24c olevan 2.diakoniatyön viranhaltijan tehtävänkuvauksen alkaen.

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 6/10 25 Diakonian viranhaltijan rekrytointi Lopen seurakunnan diakoniatyössä on toinen virka täyttämättä alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto pykälässä 24 päättää viran johtosäännön muuttamisesta, virkaan sisältyy tulevaisuudessa 40% lähetystyötä. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran haettavaksi klo mennessä. Liitteenä 25a oleva viranhakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä kerran Kotimaa-lehdessä yhdessä varhaiskasvatuksen työalajohtajan hakuilmoituksen kanssa, sekä koko hakuajan evl.fi/rekrytointi, mol.fi sekä lopenseurakunta.fi verkkopalveluissa. Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluryhmän valmistelemaan valintaa, ja valtuuttaa haastatteluryhmän tarvittaessa lähettämään sopivan määrän hakijoita soveltuvuusarviointiin. Päätös: Ehdotuksen mukainen siten, että ilmoitukseen lisätään kyky koordinoida vapaaehtoistyötä ja maininta soveltuvuusarvioinnista. Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Tuomas Hynysen, Minna Auvisen, Riitta Suonurmen ja Juho Aarnion. 26 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan tehtävänkuvaus Kirkkovaltuusto on päättänyt muuttaa Lopen seurakunnan lapsityönohjaajan viran varhaiskasvatuksen työalajohtajan viraksi ja hyväksynyt viralle johtosäännön. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 26a mukaisen varhaiskasvatuksen työalajohtajan tehtävänkuvauksen [ ] 27 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan viranhaun hakuajan jatkaminen Kirkkoneuvosto on julistanut haettavaksi varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä, Aamupostissa sekä verkkopalveluissa evl.fi/rekrytointi, mol.fi ja lopenseurakunta.fi. Kirkkoneuvosto on valinnut haastatteluryhmän jäseniksi Tuomas Hynysen, Satu Myllykosken, Jarno Hatakan ja Minna Auvisen ja valtuuttanut haastatteluryhmän lähettämään tarvittaessa tarpeellinen määrä hakijoita soveltuvuusarviointiin. Hakuajan päättymiseen mennessä tuli neljä hakemusta, joista yksikään hakija ei kirkkoherran arvion mukaan ollut pätevä. Kirkkoherra on siten jatkanut hakuaikaa saakka.

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 7/10 Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran hakuaikaa jatketaan klo saakka ja aiemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran jatkamaan hakuaikaa edelleen omalla päätöksellään, mikäli haastatteluryhmä katsoo tarpeelliseksi jatkaa hakuaikaa. Kirkkoneuvosto päättää, että viranhakuilmoitus julkaistaan kerran lyhennettynä Kotimaalehdessä yhdessä diakonian viran hakuilmoituksen kanssa, ja koko hakuajan verkkopalveluissa evl.fi/rekrytointi, mol.fi sekä lopenseurakunta.fi. Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään Minna Auvisen tilalle Arja Niemen. 28 Kesäkerhotoimintayhteistyö Sajaniemen Taidemäen kanssa Sajaniemen Taidemäki ry. suunnittelee järjestävänsä kesäkuun aikana kesäkerhotoimintaa alakouluikäisille lapsille. Taidemäen kerho toimisi maanantaista perjantaihin noin klo 8-17 joten se tarjoaisi alakouluikäisille lapsille mahdollisuuden ohjattuun toimintaan vanhempien työaikana. Taidemäen sijainti mahdollistaisi myös kohtuullisesti lasten kuljettamisen tai kulkemisen sekä Kirkonkylältä, Läyliäisiltä ja Launosista. Tuomas Hynynen ja Kaisa Vainio ovat alustavasti keskustelleet seurakunnan mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Taidemäen kanssa. Vainio olisi kiinnostunut toimimaan Taidemäen kesäkerhon ohjaajana siten, että Taidemäki maksaisi Vainion palkkakustannuksista kesäkuun ajalta puolet ja seurakunta puolet. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta järjestää kesäkuussa 2013 kesäkerhon yhteistyössä Sajaniemen Taidemäki ry:n kanssa. Kirkkoneuvosto valtuuttaa Kaisa Vainion ja Pirjo Kuuluvaisen yhdessä sopimaan yksityiskohdista Sajaniemen Taidemäki ry:n kanssa siten, että seurakunta maksaa kesäkerhon työntekijän palkkakustannuksista 50 % kesäkuun 2013 ajalta. Aimo Alho totesi olevansa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 29 K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön tilintarkastajat K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön sääntöjen 13 perusteella Lopen seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää säätiön tilintarkastajat toimikaudekseen. Säätiön tilintarkastus on kilpailutettu yhdessä seurakunnan tilintarkastuksen kanssa, ja säätiön tilintarkastuksesta on tehty sopimus Tuokko Tilintarkastus Oy:n kanssa.

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 8/10 Kirkkovaltuuston päätöksessä 9 / ei kuitenkaan ole mainittu von Qvantenin säätiön tilintarkastusta, vaikka päätöksen on ollut tilintarkastuksen kilpailutuksen myötä tarkoitus koskea myös kyseistä säätiötä. K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön sääntöjen 13 1.mom. Lopen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen säätiölle vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Tuokko tilintarkastus Oy:n toteuttamaan K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön tilikausien tilintarkastuksen. Tuokko tilintarkastus Oy nimeää työntekijöistään säätiön 13 mukaiset tilintarkastajat. Kirkkoherra Tuomas Hynynen ilmoitti pykälän käsittelyn alussa olevansa esteellinen, koska on virkansa puolesta kyseisen säätiön hallituksen puheenjohtaja. Hynynen poistui kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän käsittelyssä toimi Sakari Vuorinen. 30 [testamenttiin liittyvä asia, ei internetiin]

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 9/10 31 Käytetyn karting-kaluston myynti Lopen Urheiluautoilijat ry/nuorisojaosto on jättänyt tarjouksen (Liite 31a) Lopen seurakunnan vanhasta karting-autojen kalustosta. Tarjottu kauppahinta on 200. Seurakunnalla ei ole kalustolle mitään käyttöä toiminnassaan. Kauppasumma käsittäisi Pappilan tallissa olevan Karting-välineistön kokonaisuudessaan (autot, rungot ja varaosat kunnosta riippumatta sisältäen myös käyttökelvottomat). Talouspäällikön päätösehdotus: Lopen seurakunta myy Pappilan talliin varastoidun karting-välineistön Lopen Urheiluautoilijat ry:lle 200 kauppahintaan niin, että kaupan kohde noudetaan mennessä. 32 Muut asiat Talouspäällikkö tiedotti alustavat luvut v tilinpäätöksestä. 33 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti muutoksenhakuohjeet pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 20.31

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 10/10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 18-23, 25, 27, 29, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 24 viran johtosäännön osalta, 28, 30, 31 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kirkon virkaehtosopimuslain 19 perusteella 24 tehtävänkuvauksen osalta ja 26. Kirkkolaki 24 luvun 14 johtuva valituskielto Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pilpalantie 3 Postiosoite: PL 44, Loppi Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 28, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ma 15.8.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 84 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2012 Aika Torstaina 23. päivänä elokuuta 2012 klo 18.- 19.40 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot