Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjantarkastajat 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 21 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi 22 Taloussääntö ja sisäisen valvonnan ohje tiedoksi 23 Toimikunnat 24 Evankeliumikulkue 25 Seurakunnan strategia Launosten Apajan myyntiprosessin aloittaminen / kaavamuutos 27 Suntion tehtävänkuvaus 28 Suntion tehtävän julistaminen haettavaksi 29 Valtuustoaloite: tutustumiskierros seurakunnan kiinteistöihin ja metsiin 30 Valtuustoaloite: opasviitoitus 31 Virastotalon ikkunaremontti ja ulkopuolen kunnostus 32 Saunan rakentaminen Kesijärvelle 33 [henkilöstöasia, ei internettiin] 34 Seurakunnan edustaja Mäenpää-Peltoniemi tiekunnassa 35 Muut asiat 36 Kokouksen päätös Lopella Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Pirjo Kuuluvainen

2 LOPEN SEURAKUNTA Nro 2/2015 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet läsnä poissa Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Anne Lukana Aimo Alho Eva-Liisa Laakso Kalevi Nevanpää Riku Saario Eija Saksala Johanna Siivonen Sakari Vuorinen Minna Auvinen Elis Väänänen Sari Paalijärvi Riina Rautiainen Kimmo Viitanen Arja Niemi Marja-Leena Kuparinen Joni Lähde Muut osallistujat Jarmo Kuparinen, KV:n pj Jarno Hatakka KV:n vpj Pirjo Kuuluvainen, talouspäällikkö Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen puheenjohtaja Pirjo Kuuluvainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Kalevi Nevanpää Eija Saksala Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet liitteenä

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 3/12 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja piti alkuhartauden psalmin tekstistä. 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: todettiin. 19 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalevi Nevanpää ja Riku Saario. Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Nevanpää ja Eija Saksala. 20 Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. 21 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja muistiot: Kirkkoherran päätökset 2-6 /2015 Talouspäällikön päätökset 2-3/2015 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 1-3/2015

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 4/12 22 Taloussääntö ja sisäisen valvonnan ohje tiedoksi Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista, laskentatoimesta, raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista. Lopen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Taloussäännön (liite 22a) ja kirkkoneuvosto on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen (liite 22b). Kirkkoneuvosto merkitsee Taloussäännön ja Sisäisen valvonnan ohjeen tiedokseen. 23 Toimikunnat Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan perustaa kolme toimikuntaa ja päätti toimikuntien toimintamallista. Toimikunnat ovat julistuksen, kasvatuksen ja palvelun toimikunnat. Toimikuntien toimintamalli (osittain), Kirkkoneuvosto 10/ Toimikunnan tehtävänä on toimia tehtäväalueen (tehtäväalueiden) työntekijöiden tukena ja apuna sekä toteuttaa yhteistyössä muiden tehtäväalueiden kanssa seurakunnan tehtävää omalla osaalueellaan. 3. Kirkkoneuvosto asettaa toimikuntaan kuusi seurakunnan jäsentä, joista vähintään yksi on kirkkoneuvoston jäsen. Jäsenille valitaan 2-5 varajäsentä, jotka ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat työalalta toimikuntaan nimetyt työntekijät. Kirkkoneuvosto päätti pyytää työntekijöiltä ehdotuksia toimikuntiin valittavista seurakuntalaisista. Ehdotukset ovat liitteenä 23a-23c. Toimikuntien jäsenten valinnassa on huomioitava Kirkkolain 23:8 vaatimus, jonka mukaan toimielimessä on oltava vähintään 40% sekä naisia että miehiä. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää kuusi varsinaista jäsentä ja 2-5 varajäsentä julistuksen, kasvatuksen ja palvelun toimikuntiin kirkkoneuvoston toimikauden ajaksi. Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi toimikuntiin alla luetellut henkilöt: Julistuksen toimikunta: Jäsenet: Juho Aarnio, Pekka Hutri, Kalevi Nevanpää, Lilli Salomaa, Pirjo-Liisa Saloniemi ja Riitta Suonurmi Varajäsenet: Aimo Alho ja Ritva-Liisa Nevanpää Työntekijät: kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, kanttori, suntio. Koollekutsuja: kappalainen.

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 5/12 Kasvatuksen toimikunta: Jäsenet: Juho Aarnio, Marja-Leena Kuparinen, Kalevi Nevanpää, Riku Saario, Eija Saksala ja Johanna Siivonen Varajäsenet: Jarmo Kuparinen ja Anne Lukana Työntekijät: kappalainen, seurakuntapastori, varhaiskasvatuksen työalajohtaja, nuorisotyönohjaajat. Koollekutsuja: varhaiskasvatuksen työalajohtaja Palvelun toimikunta: Jäsenet: Minna Auvinen, Jarno Hatakka, Saila Ketonen, Sabih Ul Masih, Päivi Valonen ja Sakari Vuorinen Varajäsenet: Eva-Liisa Laakso, Kalevi Nevanpää ja Elis Väänänen Työntekijät: kirkkoherra, seurakuntapastori, diakoniatyöntekijät. Koollekutsuja: diakoni-lähetyssihteeri. 24 Evankeliumikulkue Kirkkoherra vastaa Kirkkojärjestyksen 6:13 perusteella jumalanpalveluksen oikeasta toimittamisesta. Jumalanpalvelukset on toimitettava KJ 2:1 perusteella kirkkokäsikirjan mukaisesti. Käsikirja antaa useita erilaisia vaihtoehtoja. Näiden vaihtoehtojen käytöstä sovitaan seurakunnassa. Eri tilanteissa on keskusteltu evankeliumikulkueen merkityksestä. Evankeliumikulkue korostaa evankeliumitekstin asemaa suhteessa muihin luettaviin raamatunteksteihin. Osalle seurakuntalaisista evankeliumikulkueen symboliikka on ymmärrettävää, toisille evankeliumikulkue näyttää epäaidolta näyttelemiseltä. Paastonaikana evankeliumikulkue on jätetty pois. Näiden keskustelujen myötä seurakunnan papit ja kanttori sopivat, että pääsiäisestä 2015 alkaen evankeliumikulkue jätetään pois. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 6/12 25 Seurakunnan strategia Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt valmistelivat seurakunnan strategiaa vuosille Kesijärven leirikeskuksessa Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat työntekijöiden avustuksella koonneet ja työstäneet materiaalista strategiaa edelleen. Strategialuonnos on liitteenä 25a. Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Päätöstä valmistellessa on arvioitu, että ehdotetussa strategiassa lasten etu tulee huomioitua siinä, että strategia edellyttää seurakuntaa kohdentamaan toimintaansa kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 25a mukaisen Lopen seurakunnan strategian vuosille Strategia liitetään näinä vuosina seurakunnan toimintasuunnitelmiin. Työntekijöitä, toimikuntia ja kirkkoneuvostoa kehotetaan eri työmuotojen toimintasuunnitelmia laatiessaan huolehtimaan siitä, että yksittäisten työmuotojen toimintasuunnitelmat toteuttavat koko seurakunnan strategiaa. Päätös: kirkkoneuvosto palautti strategian valmisteluun. Strategiaan lisätään seurakunnan vastuu luomakunnasta. 26 Launosten Apajan myyntiprosessin aloittaminen / kaavamuutos Valmistelun ollessa kesken asia jätetään pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 27 Suntion tehtävänkuvaus Seurakunta tarvitsee uuden työsopimussuhteisen kuukausipalkkaisen suntion kevään-kesän 2015 aikana ja siitä eteenpäin. Talouspäällikkö, hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtaja ja kirkkoherra ovat laatineet suntion toimenkuvauksen (liite 27a). Sen perusteella suntion tehtävä kuuluu Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 402. Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden suntion tehtävänkuvauksen (liite 27a) ja päättää tehtävän peruspalkan vaativuusryhmän 402 alarajan mukaiseksi.

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 7/12 28 Suntion tehtävän julistaminen haettavaksi Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi suntion toimen klo 12 mennessä. Liitteenä 28a oleva hakuilmoitus julkaistaan Lopen lehdessä, Aamupostissa sekä seuraavissa verkkopalveluissa: evl.fi/rekrytointi, mol.fi ja lopenseurakunta.fi Kirkkoneuvosto nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita. Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Minna Auvisen, Tuomas Hynysen, Janne Nummelan, Johanna Siivosen, Sakari Vuorisen ja varalle Eva-Liisa Laakso. 29 Valtuustoaloite: tutustumiskierros seurakunnan kiinteistöihin ja metsiin 17 kirkkovaltuutettua teki valtuuston kokouksessa liitteenä 29a olevan valtuustoaloitteen. Aloitteessa ehdotetaan että seurakunta järjestää valtuuston jäsenille, varajäsenille ja mahdollisesti työntekijöille kierroksen Lopen seurakunnan kiinteistöissä ja metsissä. Talouspäällikkö on pyytänyt seurakunnan metsien hoidosta vastaavaa Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys ry:n Raimo Kerolaa oppaaksi. Alustava varaus tutustumiskierrokselle tehtiin lauantaiaamupäiväksi. Kirkkoneuvosto päättää, että aloitteessa ehdotettu tutustumiskierros järjestetään. Talouspäällikkö huolehtii käytännön järjestelyistä. Kirkkoneuvosto lähettää vastauksensa valtuustoaloitteeseen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 8/12 30 Valtuustoaloite: opasviitoitus 16 kirkkovaltuutettua teki kirkkovaltuuston kokouksessa liitteenä 30a olevan valtuustoaloitteen jossa ehdotetaan, että kirkkoneuvosto ottaa tehtäväkseen seurakunnan tärkeimpien kohteiden tienvarsiopasteiden kartoituksen, suunnittelun ja hankkimisen. Nykyisiä opasteita pidetään riittämättöminä. Kirkkoneuvosto valmistelee vastausta valtuustoaloitteeseen keskustelemalla: 1) katsooko kirkkoneuvosto aloitteessa tarkoitetun lisäviitoituksen tarpeelliseksi 2) mitä kohteita kirkkoneuvosto katsoo valtuustoaloitteen tarkoittavan 3) millä tavalla tarpeellisena pidettyjen opasteiden suunnittelu ja hankinta toteutetaan. Päätös: Kirkkoneuvosto totesi, että aloitteessa tarkoitetaan erityisesti opasteita kirkonkylän alueella vanhaan kirkkoon, kappeliin sekä kappelin parkkipaikalle ja virastotalolle. Kirkkoneuvosto päätti perustaa opastetyöryhmän valmistelemaan asiaa syyskuun kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluvat Aimo Alho, Minna Auvinen, Janne Nummela, Anne Lukana, Sari Paalijärvi ja Eva-Liisa Laakso. 31 Virastotalon ikkunaremontti ja ulkopuolen kunnostus Kirkkovaltuusto on varannut talousarvioon v virastotalon ulkopuolen kunnostusta ja maalausta sekä ikkunoiden uusimista varten yhteensä euroa (sis. alv 24%). Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin ikkunoiden uusimisesta viidelle yritykselle ja virastotalon ulkopuolen kunnostuksesta kahdeksalle yritykselle. Tarjoukset avattiin Tarjousten avauspöytäkirja on liitteinä 31a. Saapuneet tarjoukset ovat nähtävä kokouksessa. Koska rakennusurakoiden ennakoitu arvo yhteensä on huomattavasti alle Hankintalain 3. luvun mom. 3. kohdassa mainitun kansallisen kynnysarvon euroa (alv 0%), hankintaan ei sovelleta Hankintalakia. 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 31b olevan Pihlavan Ikkunat Oy/ Inwido Finland Oy:n virastotalon ikkunoiden uusimista koskevan urakkatarjouksen. 2) Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 31c olevan Karjalan maalaamo Oy:n virastotalon ulkopuolen kunnostusta ja maalaamista koskevan urakkatarjouksen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoen yhdessä allekirjoittamaan em. urakkasopimukset Lopen seurakunnan puolesta.

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 9/12 32 Saunan rakentaminen Kesijärvelle Kirkkovaltuusto on varannut talousarvioon v rantasaunan rakentamista varten Kesijärvelle euroa (sis. alv 24%). Hautausmaan ja kiinteistötoimen työnjohtaja on yhteistyössä seurakunnan kiinteistötyöryhmän kanssa teettänyt saunarakennuksen suunnitelmat. Julkisivusuunnitelma ja pohjakuva on liitteenä 32a. Suunnittelutyö on aloitettu tulevan saunan käyttäjäryhmien tarpeita kuunnellen. Hirsirunkoon tarvittavat tukit kaadetaan seurakunnan omasta metsästä. Tarjouspyynnöt saunarakennuksen rakentamisesta lähetetään mennessä. Hankintaan ei sovelleta Hankintalakia, koska urakan ennakoitu arvo jää huomattavasti alle Hankintalaissa mainitun euron kynnysarvon. Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Päätöstä valmistellessa ja saunaa suunniteltaessa on huomioitu lasten ja lapsiryhmien käyttäjien tarpeet. 1) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistötyöryhmän valitsemaan saaduista tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista edullisimman hankkeeseen myönnetyn määrärahan puitteissa. 2) Kirkkoneuvoston valtuuttaa talouspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoen allekirjoittamaan saunan rakentamisen urakkasopimuksen. 33 [henkilöstöasia, ei internettiin] [ ] 34 Seurakunnan edustaja Mäenpää-Peltoniemi tiekunnassa Kirkkoneuvosto valitsi 13 / edustajat eri yhteisöihin. Tuolloin ei valittu seurakunnan edustajaa Mäenpää-Peltoniemi tiekunnalle. Varajäseninä kaikissa yhteisöissä toimivat Eva-Liisa Laakso ja Johanna Siivonen. Kirkkoneuvosto valitsee Raimo Kerolan seurakunnan edustajaksi Mäenpää-Peltoniemi tiekuntaan toimikautensa ajaksi. 35 Muut asiat Selvitetään kustannuksia viikoittaisten tapahtumatietojen julkaisemisesta Riihimäen Viikkouutiset lehdessä.

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 10/12 36 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 36a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 36b) ja päätti kokouksen klo

11 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 11/12 KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Liite 36a Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia. 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjantarkastajat 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 21 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi 22 Taloussääntö ja sisäisen valvonnan ohje tiedoksi 23 Toimikunnat 24 Evankeliumikulkue 27 Suntion tehtävänkuvaus 28 Suntion tehtävän julistaminen haettavaksi 29 Valtuustoaloite: tutustumiskierros seurakunnan kiinteistöihin ja metsiin 30 Valtuustoaloite: opasviitoitus 31 Virastotalon ikkunaremontti ja ulkopuolen kunnostus 33 [henkilöstöasia, ei internettiin] 34 Seurakunnan edustaja Mäenpää-Peltoniemi -tiekunnassa 35 Muut asiat 36 Kokouksen päätös Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä Kirkkojärjestyksen 23: 3 tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on liitetty esittelytekstiin. 25 Seurakunnan strategia Launosten Apajan myyntiprosessin aloittaminen / kaavamuutosprosessi 32 Saunan rakentaminen Kesijärvelle

12 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/ Sivu 12/12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite 36b Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät:17-22, 24-26, 28-30, 32, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 23, 27, 31, 33, 34 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Kirkkolaki 24 luvun 14 johtuva valituskielto Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pilpalantie 3 Postiosoite: PL 44, Loppi Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 23, 27, 31, 33, 34 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot