Kirkkoneuvosto Nro 3/ 2010 sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 3/ 2010 sivu 1"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/ 2010 sivu 1 Kokousaika: Ke Klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 27 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Sihteerin valinta 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 31 Työjärjestyksen hyväksyminen 32 Talouspäällikön viran täyttö 33 [Henkilöstöasia, ei internetiin] 34 [Testamenttiasia, ei internetiin] 35 Rippikoulujen enimmäisryhmäkoon ylitys 36 Kesijärven suojeluyhdistys ry:n avustusanomus 37 Kirkkoneuvoston päätöksistä tiedottaminen seurakunnan Internet-sivuilla 38 Hautainhoitorahaston tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös Muut asiat 41 Kokouksen päätös Lopella 16. maaliskuuta 2010 Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouksesta ilmoitettu jäsenille edellisessä kokouksessa sekä sähköpostitse Esityslista lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse

2 LOPEN SEURAK UNTA Nro 3 / 2010 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Janne Nummela Minna Auvinen Jaana Hellsten Samppa Jaro Arja-Liisa Kuparinen Marja-Leena Kuparinen Jarmo Nikkola Sakari Vuorinen Raimo Kerola Elina Tuomenoja Jaana Sillanpää Risto Hämäläinen Saila Ketonen Maria Leino Jarmo Kuparinen Joni Lähde Muut osallistujat Esko Hirvonen KV:n pj Eeva Pyhälammi KV:n vpj Kalevi Nevanpää 28- Kalevi Nevanpää, sihteeri Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen puheenjohtaja Kalevi Nevanpää sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Janne Nummela Kirkkolaki 24, liitteenä Elina Tuomenoja

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 3/10 27 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 29 Sihteerin valinta Kirkkoneuvoston sihteerinä on aiemmin toiminut toimistopäällikkö, eteenpäin talouspäällikkö. Koska virka on täyttämättä, kirkkoneuvoston on valittava sihteeri tätä kokousta varten. Kirkkoneuvosto valitsee kokoukselle sihteerin. Päätös Kalevi Nevanpää valittiin kokouksen sihteeriksi. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastavat Janne Nummela ja Minna Auvinen Pöytäkirjan tarkastavat Janne Nummela ja Elina Tuomenoja. 31 Työjärjestyksen hyväksyminen Koska talouspäällikön virka on täyttämättä, kirkkoherra esittelee myös talouspäällikön toimivaltaan kuuluvat asiat kirkkoneuvostossa KN 17 / päätöksen mukaisesti. Päätösehdotus Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. Ehdotuksen mukaan.

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 4/10 32 Talouspäällikön viran täyttö Kirkkoneuvosto julisti 6 / haettavaksi Lopen seurakunnan talouspäällikön viran. Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan hakemusta: [ ] Virkasääntö 5 3 mom. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jollei kukaan hakijoista täytä viran kelpoisuusehtoja tai jos viran täyttävä viranomainen katsoo seurakunnan edun sitä vaativan. Jos virka julistetaan uudelleen haettavaksi, on samalla ilmoitettava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. : 1. Kirkkoneuvosto jatkaa talouspäällikön viran hakuaikaa klo saakka. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Liitteenä 1b oleva viranhakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Lopen seurakunnan internet-sivuilla, evl.fi/rekrytointi sivustolla sekä mol.fi -sivustolla, sekä lyhennettynä Aamuposti- ja Kotimaa-lehdissä. 2. Esko Hirvonen, Tuomas Hynynen, Janne Nummela, Eeva Pyhälammi jatkavat valintaryhmänä. Haastatteluissa käytetään tarvittaessa rekrytointiasiantuntijaa. Valintaryhmä kutsuu valitsemansa hakijat haastatteluihin, minkä jälkeen haastatteluryhmä lähettää enintään kolme hakijaa soveltuvuusarviointiin. Kirkkoneuvosto valitsee uuden talouspäällikön.

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 5/10 33 [Henkilöstöasia, ei internetiin] [ ]

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 6/10 34 [Testamenttiasia, ei internetiin] [ ]

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 7/10 35 Rippikoulujen enimmäisryhmäkoon ylitys Rippikoulun ohjesääntö 5 : Yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Lopen seurakunnassa on rippikoululaisia vuosittain aika tarkkaan neljä 25 oppilaan ryhmää. Mikäli vuosittain pidettäisiin viisi rippikouluryhmää, tämä vaatisi huomattavasti lisää resursseja sekä leirikeskuksessa että työntekijöiltä. Seurakuntapastori Jatta Kärkkäinen ehdottaa kesän 2010 rippikouluryhmien ryhmäkooksi seuraavaa: 2. ryhmä 27 leiriläistä, joista kaksi päiväkoululaista 4. ryhmä 26 leiriläistä Kirkkoneuvosto päättää rippikoulun enimmäisryhmäkoon ylityksen kesän 2010 leireillä siten, että ryhmäkoko yhdellä leirillä saa olla enintään 27 oppilasta. Kirkkoherra huolehtii siitä, että leireillä on ryhmäkokoon suhteutettuna riittävä määrä henkilökuntaa. 36 Kesijärven suojeluyhdistys ry:n avustusanomus Kesijärven suojeluyhdistys on lähettämässään anomuksessa (liite 2) pyytänyt, että seurakunta osallistuisi Kesijärven hoitokustannuksiin 1000 eurolla. Yleisesti seurakunta ei tue muiden kuin hengellistä työtä tekevien yhdistysten ja lähetysjärjestöjen toimintaa vuotuisilla talousarvioavustuksilla. Kesijärven kohdalla kirkkoneuvosto voi arvioida, onko linjauksesta syytä poiketa koska järven hyvinvointi on leirikeskuksen sijainnin kannalta tärkeä asia seurakunnalle. Kirkkoherra on pyytänyt yhdistyksen puheenjohtaja Antti Korpiniityltä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja kertomuksen (Liitteet 3 ja 4). Seurakunta on yhdistyksen yhteisöjäsen ja maksaa vuosimaksua 81 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, myöntääkö seurakunta avustusta Kesijärven suojeluyhdistykselle, ja mikäli myöntää, kirkkoneuvosto päättää avustuksen summan, Kirkkoneuvosto myöntää avustusta Kesijärven suojeluyhdistykselle 500 euroa.

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 8/10 37 Kirkkoneuvoston päätöksistä tiedottaminen seurakunnan Internet-sivuilla Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen julkaisemisesta Internetissä on keskusteltu pitkään. Pöytäkirjojen julkaiseminen on uudella järjestelmällä teknisesti helppoa. Kaikkia päätöksiä ei kuitenkaan ole syytä tiedottaa yksityiskohtaisesti internetissä. On huomattava, että esim. tietyn ihmisen maininta Internetissä julkaistussa pöytäkirjassa tarkoittaa sitä, että tieto asiasta tai päätöksestä löytyy myöhemmin henkilön nimellä hakukoneella. Ohessa on asioita, joista tiedottamista on kirkkoherran mielestä syytä rajata: 1. Salaiseksi julistettuja asioita ei luonnollisesti tiedoteta lainkaan. Käytännössä kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa tällaiset asiat voivat liittyä esimerkiksi yksittäisen henkilön terveydentilaan, uskonnolliseen vakaumukseen, soveltuvuusarviointiin työnhaussa, tai muihin arkaluontoisiin asioihin. 2. Yksittäisten ihmisten anomukset, kirjelmät tms. Tällaiset asiat ovat yleensä sinänsä julkisia, mutta niitä ei välttämättä ole syytä tiedottaa. Jos asiat löytyvät internetsivuilta, ne löytyvät myös hakukoneella henkilön nimellä ja mahdollisesti leimaavat kyseistä henkilöä. Tällaisia voisi olla esim. yksityishenkilön anomus tienkäyttöoikeudesta, ostotarjous seurakunnan omaisuudesta, korvausvaatimus seurakunnan aiheuttamasta vahingosta, vuokrasopimus tai muu kirjelmä, anomus tms. 3. Monet henkilöstöasiat ovat sinänsä julkisia, mutta niistä ei ole syytä aktiivisesti tiedottaa, esim. päätökset vuosilomista, virkavapaa-anomukset, palkkaukseen liittyvät päätökset, tiettyä työpaikkaa hakeneiden henkilöiden nimet tms. 4. Hankintaa yms. koskevat asiat. Esimerkiksi tietyn yrityksen tekemästä tarjouksesta ei ole syytä aktiivisesti tiedottaa internetissä. 5. Muutoksenhakuun liittyvät asiat koskevat käytännössä aina erimielisyyksiä, joista tiedottaminen on syytä harkita tapauskohtaisesti. Puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat siitä, että kirkkoneuvoston pöytäkirjat lisätään seurakunnan internet-sivuilla vuoden 2010 alusta alkaen pääsääntöisesti kokonaan ilman liitteitä. Tässä tiedottamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 1. Salaiseksi julistetut asiat poistetaan ehdottomasti kokonaan internet-sivuille laitettavasta pöytäkirjasta. 2. Internet-sivuille laitettavasta pöytäkirjasta poistetaan asiat jotka koskevat yksittäisen ihmisen anomusta, kirjelmää, valitusta, ilmoitusta tms. ellei asiaa ole erityistä syytä tiedottaa. 3. Henkilöstöasiat, lukuun ottamatta virkaan/työsuhteeseen valitun henkilön nimeä, jätetään pääsääntöisesti tiedottamatta Internetissä. 4. Hankintaa tms. koskevat asiat tiedotetaan harkinnan mukaan. 5. Muutoksenhakua koskevat asiat tiedotetaan harkinnan mukaan. 6. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat erityisestä syystä poiketa näistä periaatteista.

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 9/10 38 Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2009 Taloudellinen jaosto 19 / , Taloudellinen jaosto toteaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 745,29 euroa alijäämäiseksi vuodelta 2009 ja ehdottaa neuvostolle sen merkitsemistä hautainhoitorahaston taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston tasesummat merkitään seurakunnan taseeseen tilinpäätöksen mukaisesti. (Liitteet 2-4/19 ). Päätös Kirkkoneuvosto toteaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 745,29 euroa alijäämäiseksi vuodelta 2009 ja ehdottaa kirkkovaltuustolle sen merkitsemistä hautainhoitorahaston taseeseen ylijäämätilille. Hautainhoitorahaston tasesummat merkitään seurakunnan taseeseen tilinpäätöksen mukaisesti. (Liitteet 5-7). Päätös 39 Seurakunnan tilinpäätös 2009 Taloudellinen jaosto 19 / Liitteinä vuoden 2009 tuloslaskelma, tase, talousarviovertailu kustannuspaikoittain ja pääluokittain sekä rahoituslaskelma. (Liitteet 5-8/20 ). Jaosto toteaa seurakunnan tilinpäätöksen ja lähettää sen neuvoston käsiteltäväksi. Jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että tilikauden ylijäämä siirretään yli/alijäämätilille ja että vuoden loppuunsaatetut investoinnit kiinteistötraktorin hankinta ja hautausmaan maa-ainespihamaan kunnostus katetaan käyttörahastosta. Päätös Liitteinä vuoden 2009 tuloslaskelma, tase, talousarviovertailu kustannuspaikoittain ja pääluokittain sekä rahoituslaskelma. (Liitteet 8-11) Taloudellisen jaoston esityksestä kirkkoneuvosto toteaa seurakunnan tilinpäätöksen, päättää että tilikauden ylijäämä ,18 euroa siirretään ylijäämätilille ja vuoden loppuunsaatetut investoinnit kiinteistötraktorin hankinta ja hautausmaan maaainespihamaan kunnostus katetaan käyttörahastosta. Kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös saatetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoherra laatii selvityksen Kesijärven ulkopuolisten käyttäjien vuokratulojen jakautumisesta seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/ Sivu 10/10 40 Muut asiat Kirkkoherra pyytää, että joku luottamushenkilöistä pitäisi lyhyen puheen sankarihaudalla kaatuneitten muistopäivänä messun jälkeen. 41 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti muutoksenhakuohjeet pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 Kokousaika: Ma 31.1.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 6.9.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 97 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 26.2.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 22.1.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ma 15.8.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 84 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 19.11.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 132 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011. Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 8 ) 9 Kirkkovaltuusto 2 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 12.4.2011 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 16 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi Asialuettelo 166 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 20.8.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 86 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014. Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18.

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014. Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18. KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014 KOKOUSAIKA Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Lopen kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, 12700 Loppi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 sivut 1-11 KOKOUSAIKA klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virasto, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo kirkkoneuvoston

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot