Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa"

Transkriptio

1 Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista. Uusin versio käyttöohjeesta on saatavilla verkkosivultamme. Osa-nro BA MAZ /15 FI

2 Täydentävät ohjeet Täydentävät ohjeet Kuva. 1: Lue! Lue seuraavat täydentävät ohjeet! Kun olet tutustunut niihin, voit hyödyntää käyttöohjetta paremmin. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset - katso (viittaukset) Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on merkitty kuvakkeilla - katso "Turvallisuutta käsittelevä luku". 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitekoodi Tietoja tästä tuotteesta Turvallisuutta käsittelevä luku Varastointi ja kuljetus Laitteen yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Asennus ja kokoonpano Asennus Asennus, hydrauliikka Asennus, sähkölaitteet Virtalähtö Laskurin lähtö Virtalähtö ja laskurin lähtö Säädetyn pumpun lähtö Säätäminen Käyttöosa LCD-näyttöruutu LEDit Ohjauspainikkeet Tarkasta näyttösuureet Käyttövalikon yleiskuvaus Vaihtaminen säätötilaan äävalikko "Käyttötapa" äävalikko "Asetukset" äävalikko "Kalibrointi" äävalikko "alauta" äävalikko "Info" äävalikko "Kieli" Käyttöönotto Huolto, korjaus ja hävitys Huolto Korjaaminen Hävittäminen Toimintahäiriöiden poisto DulcoFlow -laitteen häiriö

4 Sisällysluettelo 11.2 umpun häiriö DulcoFlow -laitteen yhteydessä Kaikki muut virheet Tekniset tiedot Mittakaavio Tehdasasetukset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus uhdistustodistus Hakemisto

5 Laitekoodi 1 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow DFMa Tyyppi pumppumallisarjoille 05 Beta, gamma/ L: /0713; gamma/ X: /0715 (paitsi 0220); delta: Beta, gamma/ L: 1005/ gamma/ X: delta: Sigma/ 1 Tiivisteen materiaali E V T EDM FM TFE Hydrauliliitäntä 1 6/4 mm 2 8/5 mm 3 12/9 mm Sähköliitäntä A B C D 2 m Eurooppa 2 m Sveitsi 2 m Australia 2 m USA Signaalilähtö 0 ei lähtöä 1 Virtalähtö 2 Laskurin lähtö 3 Virtalähtö ja laskurin lähtö 5

6 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow 4 Säädetyn pumpun lähtö Versio 0 rominent -logolla 2 ilman rominent -logoa Lisävarusteet 0 Ilman lisävarustetta 6

7 Tietoja tästä tuotteesta 2 Tietoja tästä tuotteesta Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirtaa rominent -annostelupumpuissa (suositus) ja se on tarkoitettu iskutilavuuksille välillä n ml. Normaalisti virtausmittari on painepuolella. Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa. Kaikki aineeseen koskevat osat on valmistettu VDF:stä. Tämä mahdollistaa myös syövyttävien aineiden mittaamisen. Laite asennetaan painelinjaan noin 30 cm pumpun jälkeen. Häiriötekijät, kuten ilmakuplat, tunnistetaan ja vastaava virheilmoitus lähetetään arviointiyksikköön. Käyttö deltan kanssa vain "nopealla" annosteluiskun tyypillä. Virtausmittari DulcoFlow voi valinnaisesti yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tilavuusvirran määrittämisen ja mittaamisen lisäksi virtausmittaria DulcoFlow voidaan käyttää myös yksittäisten annosteluiskujen valvomiseen. Tällöin laite kalibroidaan pumpulle säädettyyn iskutilavuuteen. Voidaan määrittää ala- ja yläraja, joiden alittuessa tai ylittyessä ei lähetetä palautetta (takaisinkytkentää) pumpulle. Ne tuottavat sen sijaan virheilmoituksen. Liittäminen pumpulle tapahtuu annostelun valvonnan Flow Control tulon kautta. Laite on tarkoitettu asennettavaksi seinään. 7

8 Turvallisuutta käsittelevä luku 3 Turvallisuutta käsittelevä luku Turvallisuusohjeiden merkitseminen Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkisanoja ilmaisemaan erilaisia vaarallisuusasteita: Merkkisana VAROITUS VARO Merkitys Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, altistutte hengenvaaraan tai seurauksena voi olla vakavia vammoja. Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla keskivakavia vammoja tai esinevahinkoja. Erilaisiin vaaratyyppeihin liittyvät varoitusmerkit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ilmaisemaan erilaisia vaaratyyppejä: Laitetta saa käyttää vain oikein asennettuna ja oikein käyttöön otettuna ja noudattaen käyttöohjeessa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Huomioi yleiset rajoitukset koskien viskositeettirajoja, kemikaalien kestävyyttä ja tiheyttä - katso myös rominent-kestävyysluettelo (tuotekatalogista tai osoitteesta Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Laite ei sovellu jatkuvien nestevirtojen mittaamiseen. Laitetta ei saa käyttää kaasumaisten aineiden eikä kiinteiden aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää palavien aineiden kanssa ilman sopivia varotoimenpiteitä. Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisten aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää radioaktiivisten aineiden kanssa. Laite ei sovellu ulkokäyttöön ilman asianmukaisia varotoimia. Laitetta saavat käyttää vain siihen koulutetut ja valtuutetut henkilöt - katso seuraava taulukko "ätevyysvaatimukset". Heidän velvollisuutenaan on noudattaa käyttöohjetta laitteen koko elinkaaren aikana. Varoitusmerkki Vaaratyyppi Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä. Varoitus vaarasta. Turvallisuusohjeet VAROITUS! Määräystenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain nestemäisillä annosteluaineilla. Laitetta voidaan käyttää vain sykäyksittäisillä nestevirroilla, joissa on selvä nollavirtaus. Sähköiskun vaara Kotelon sisäosissa voi olla verkkovirran jännitettä. Jos kotelo vioittuu, laite on kytkettävä heti irti verkosta. Sen saa ottaa uudelleen käyttöön vasta sitten, kun se on korjautettu valtuutetussa korjaamossa. 8

9 Turvallisuutta käsittelevä luku VAROITUS! Varoitus vaarallisista tai tuntemattomista annosteluaineista Jos käytetään vaarallista tai tuntematonta annosteluainetta: Sitä voi purkautua ulos työskenneltäessä hydraulisten osien parissa. Ryhdy sopiviin varotoimiin ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa (suojalasit, suojahansikkaat,...). Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Tyhjennä ja huuhtele hydrauliikkaosat ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa. HUOMIO! Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Jos käytetään tarkastamattomia muiden valmistajien osia, seurauksena voi olla henkilö- tai esinevahinkoja. Asenna laitteeseen vain rominentin tarkastamia ja suosittelemia osia. OHJE! Varoitus kielletystä käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. HUOMIO! Varoitus ympäristöön roiskuvasta annosteluaineesta Laitteen hydrauliikkaosien ja niihin rajoittuvien laitteiston osien paine voi aiheuttaa annosteluaineen roiskumisen ulos hydraulisista osista, jos niitä käsitellään tai jos ne avataan. Hätätapauksia koskevat tiedot Kytke laite hätätapauksessa irti verkosta! Jos annosteluainetta tulee ulos, on laitteen hydraulinen ympäristö tehtävä paineettomaksi. Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Kytke pumppu irti verkosta laitteen hydrauliikka-alueella ja varmista se luvatonta/tahatonta uudelleenkäynnistystä vastaan. Ennen kuin mitään töitä aletaan tehdä, on laitteiston hydrauliikkaosat on tehtävä paineettomiksi. Henkilöstön pätevyys Tehtävä Varastointi, kuljetus, pakkauksesta purkaminen Asennus, hydrauliikan asennus Sähköasennus Käyttö Huolto ätevyys Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Valtuutetut sähköasentajat Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö 9

10 Turvallisuutta käsittelevä luku Tehtävä Korjaaminen Käytöstä poistaminen, tuotteen hävitys Vikojen korjaus ätevyys rominentin valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö, valtuutetut sähköasentajat, opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö tarkoittaa henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Valtuutetut sähköasentajat Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Opastetut henkilöt Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka rominent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. 10

11 Varastointi ja kuljetus 4 Varastointi ja kuljetus Turvallisuusohjeet OHJE! VAROITUS! Lähetä laite korjattavaksi vain puhdistettuna ja hydrauliset osat huuhdeltuina - katso "Käytöstä poistaminen"! Lähetä laite vain yhdessä täytetyn puhdistustodistuksen kanssa. uhdistustodistus on tarkastus-/korjaussopimuksen osa. Tarkastus tai korjaus suoritetaan vain, kun laitteen mukana seuraa laitteen omistajan valtuutetun ja pätevän henkilöstön oikein ja täydellisesti täyttämä puhdistustodistus. Lomake "uhdistustodistus" on liitteenä tai sen voi ladata osoitteesta Esinevahinkojen vaara Jos laitetta varastoidaan tai kuljetetaan epäasianmukaisesti, laite voi vioittua! Varastoi tai kuljeta laitetta vain hyvin pakattuna - mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan. Varastoi tai kuljeta myös pakattua laitetta vain varastointiehtojen mukaisesti. Myös pakattu laite on suojattava kosteudelta tai kemikaalien vaikutuksilta. Ympäristöolosuhteet Tieto Arvo Yksikkö Varastointi- ja kuljetuslämpötila, min. -10 C Varastointi- ja kuljetuslämpötila, maks. +50 C Ilmankosteus < 95 % suht. kosteus* *ei kondensoiva 11

12 Laitteen yleiskuvaus 5 Laitteen yleiskuvaus _DFl_0013_SW Kuva. 2: DulcoFlow -laitteen yleiskatsaus virtausta kuvaavien nuolien kanssa 1 Ohjauselementit - katso luku "Asetukset" - "Käyttöosa" 2 Verkkoliitäntä 3 Signaalilähdöt (lisävaruste) 4 Annosteluaineen sisääntulo 5 Annosteluaineen ulostulo 12

13 Toiminnan kuvaus 6 Toiminnan kuvaus Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirran. Mittaus tapahtuu ultraäänellä toiminta-ajan mittauksen periaatteella. Toiminta-ajan mittauksessa äänisignaali lähetetään vuorotellen virtauksen suuntaan ja poispäin siitä. Aikaero on keskimääräisen virtausnopeuden mitta. Käytettävä ultraäänimittausmenetelmä kompensoi lämpötilasta johtuvat aineen muutokset. Toiminnossa ei ole liikkuvia osia, mikä takaa pitkän keston ja kulumattomuuden käytössä. DulcoFlow laskee massavirran tilavuusvirrasta ja annosteluaineen tiheyden. Lisäksi DulcoFlow tunnistaa annostelupumpun painesykäykset ja voi siten korvata annostelun valvontatoiminnon, kuten Flow Controlin. Annostelupumppu, kuten gamma tai delta, voi käyttää näitä signaaleja kuittausimpulsseina yksittäisissä iskuissa. Jos kuittausimpulssi jää pois tai annetut raja-arvot ylitetään / alitetaan, annostelupumppu pysähtyy ja siirtyy säädettävän virheimpulssimäärän jälkeen häiriötilaan - katso annostelupumpun käyttöohje. DulcoFlow -laitteessa on erilaisia lähtöjä, joiden kautta se lähettää virtausarvon, iskun takaisinkytkennän tai virheilmoituksen tiedot. Lisäksi virtausta voidaan säädellä käyttäen delta -laitetta yhdessä säätömoduulin kanssa. 13

14 Asennus ja kokoonpano 7 Asennus ja kokoonpano Turvallisuusohjeet 7.1 Asennus VAROITUS! Laitteen kokoonpano on suoritettava ennen sähköasennusta. Asenna ja kokoa laite siten, että letku laskeutuu alaspäin laitteen ja pumpun välisellä matkalla n cm. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. VAROITUS! Huomioi luvussa "Tekniset tiedot" olevat tiedot. Asenna laite pystyasentoon ja suorassa. VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos laitetta käytetään ulkona ilman suojakoteloa tai säänsuojakatosta, tiivisteisiin voi kertyä vettä ja vesi voi vuotaa laitteen sisälle, tai suora auringonvalo voi vahingoittaa koteloa. Kun laitetta käytetään ulkona, se on suojattava kotelolla tai säänsuojakatoksella. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. Imupuolelle tehtävässä asennuksessa (vähimmäisvaatimukset): Aseta imujohto aina nousevasti ja käytä pohjaventtiiliä (estää ilmakuplien muodostumisen ja heilahtelut). HUOMIO! Varoitus luvattomasta käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. Asenna laite seinään kotelossa olevien renkaiden avulla siten, että se asettuu pystyasentoon ja suorasti. Älä unohda pohjalevyjä. Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa. 14

15 Asennus ja kokoonpano 7.2 Asennus, hydrauliikka 1 HUOMIO! Varoitus ulos purkautuvasta annosteluaineesta Jos letkujohtoja ei asenneta oikein, annosteluainetta voi purkautua ulos. Käytä vain alkuperäisiä letkuja, joiden mitat ovat ohjeiden mukaisia. Vältä letkujen pienentämistä Virtaussuunta Virtaussuunta laitteen läpi on alhaalta ylöspäin. 6 _MAZ_0041_SW Kuva. 3: Letkujohdon asennus Hydraulinen vaimennin Asenna hydraulinen vaimennin, kuten paineilmasäiliö, Inline-vaimennin tai rakkoakku/kalvovaraaja DFMa:n jälkeen. Käytettävissä on oltava nollavirtaus. 1 Liitäntä 2 Tiiviste 3 Letkuistukka 4 Kiristysrengas 5 Kiinnitysmutteri 6 Letku Johtojen asennus: 1. Lyhennä letkujen päät (6) suorasti. 2. Irrota kiinnitysmutteri (5) ja työnnä kiristysrengas (4) letkun päälle. 3. Työnnä letkun pää (6) päätekappaleen (3) päälle vasteeseen saakka. 4. Kiristä kiinnitysmutteri (5). 5. Vedä letkua (6) ja kiristä kiinnitysmutteri (5). 15

16 Asennus ja kokoonpano A) B) 1 2 D 4 3 D 5 Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa Asennus, sähkölaitteet _DFI_0005_SW_2 Kuva. 4: Hydraulinen ympäristö: DulcoFlow. A) painepuoli, B) imupuoli 1 aineenpitoventtiili 2 ainemittari (suositus) 3 Hydraulinen vaimennin (lisävaruste) 4 DulcoFlow 5 Ohivirtauslaite (lisävaruste) 6 Annostelupumppu 7 Varastosäiliö 8 ohjaventtiili A) B) D bar cm D bar cm VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos sähköonnettomuuden yhteydessä ihmisiä joutuu kosketuksiin verkkojännitteen kanssa, FI-kytkin lisää henkiinjäämisen mahdollisuuksia huomattavasti. Laitokseen on ehdottomasti asennettava FI-kytkin. Virtausmittariin voidaan liittää annostelupumppu, arviointilaite, LC tai muu laite. Kaapelin avulla mahdollisia ovat seuraavat vaihtoehtoiset lähdöt: Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "1"") Laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "2"") Virtalähtö ja laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "3")" Säädetyn pumpun lähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "4") _DFI_0006_SW_2 Kuva. 5: Hydraulisen asennuksen parametrit. A) painepuoli, B) imupuoli 16

17 Asennus ja kokoonpano Virtalähtö Virtalähtö Virtalähdön (normisignaalilähtö (ma)) avulla voidaan ilmaista: hetkellinen virtaus Virhe Kuva. 6 _DFI_0011_SW Säie Toiminta ruskea + valkoinen - Tekniset tiedot: Tieto Arvo Yksikkö Virta* 0/ ma Maks. vastus 400 Ω * potentiaalivapaa Kaapelin pituus (maks.) 30 m Laskurin lähtö Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Iskun takaisinkytkennän lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää iskun takaisinkytkennät, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". Kuva _DE_0012_SW 17

18 Asennus ja kokoonpano 1. Lähettääksesi iskun takaisinkytkennät annostelupumppuun - kuten gamma ja delta - liitä kaapeli virtausmittarista pumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. ð Annostelun valvonnan tunnisteen täytyy näkyä pumpun LCD-näytössä. 2. Jos se ei näy, määritä tarvittavat annostelupumpun asetukset Laskurin lähtö taajuuslähtönä Laskurin lähtö taajuuslähtönä Taajuuslähtönä lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää virtauksen tai häiriön tiedot, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". 1. oista liitetty liitin. 2. oista säikeiden eristystä sen verran, että arviointilaite voidaan liittää. 3. urista sopiva johdonpääholkki päälle. 4. Liitä kaapeli seuraavien kytkentätietojen ja arviointilaitteen käyttöohjeen mukaisesti arviointilaitteeseen. NN-kytkentätiedot NN S + S R C * R C * _DFI_0009_SW Kuva. 8: Kytkentä: NN-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso seuraava sivu. in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö - - Syöttöjännite (arviointilaite) 2 valkoine n *** 3 sinine n *** 4 musta *** Häiriösignaali Taajuussignaali** V high = kyllä low = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton N-kytkentätiedot N S + S R C * R C * _DFI_0010_SW Kuva. 9: Kytkentä: N-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso alla olevat tiedot. 18

19 Asennus ja kokoonpano in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö 1 ruske a 2 valkoine n *** 3 sinin en *** 4 must a *** Syöttöjännite (arviointilaite) Häiriösignaali Taajuussignaali** V low = kyllä high = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä pidemmälle taajuussignaali voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten sivulla 20. Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä korkeampia taajuuksia voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Kollektorivastus R C ulkoisessa laitteessa: voi olla jo integroituna siihen voi olla siinä jo integroituna alipäästösuodattimeen voi olla siellä kytkettävissä voi puuttua kokonaan ja täytyy ruuvata kiinni liittimiin. Katso tiedot ulkoisen laitteen käyttöohjeesta. Hakusanat: Kollektorivastus ull-up-vastus Open-collector-tulo tai O.C. HUOMIO! Virta I signaalijohtojen kautta on rajoitettava vastaavan suuruisella kollektorivastuksella R C, muuten lähtötransistorit voivat rikkoutua. R C :n vähimmäisarvo riippuu syöttöjännitteestä U Syöttöjännite U R C min 5 V 100 Ω 9 V 180 Ω 12 V 240 Ω 24 V 480 Ω 30 V 680 Ω R C min = U / 0,050 A 19

20 Asennus ja kokoonpano Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten Kollektorivastus R C (tai ull-up-vastus) ja kaapelin kapasiteetti C K muodostavat RCpiirin, joka ylittää suorakulmioimpulssin reunan. Kollektorivastus R C on valittava taajuussignaalijohtoa varten - maksimitaajuudesta ja reunan jyrkkyydelle käytettävän arviointilaitteen vaatimuksista riippuen - mahdollisimman vähän Rc:tä korkeammaksi. Kollektorivastuksen Rc valinta Arviointilaitteen syöttöjännite = 30 V Maksimitaajuuden määritys, fmax = 10 khz 1. Etsi taulukosta Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19 arvo Rc jännitteelle 30 V. ð Se on 680 Ω. 2. Siirry taulukon Ä NN-kytkentätiedot sivulla 18 riville, jossa on 680 Ω, ja etsi pituusarvo sarakkeesta, jossa on fmax = 10 khz. ð Se on 25,5 m. Maksimaalinen johdon pituus erilaisille Rc- ja fmax-arvoille Rc* fmax Ω 0,5 khz 1 khz 10 khz ,5 m 0,7 m m 17 0,7 m m 30 m 17 m m 30 m 25,5 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m * Minimiarvo riippuu syöttöjännitteestä, jonka arviointilaite tuottaa - katso sen käyttöohje ja taulukko Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Taulukko pätee kaapelille, jonka ominaiskapasiteetti on 100 pf/m, joka tapauksessa suojaamaton kaapeli, kuten tyypin LiYY ohjausjohdot (esim. Lapp-yhtiön valmiste) Virtalähtö ja laskurin lähtö Virtalähtö Laitteessa on sekä virtalähtö (normisignaalilähtö (ma)) että laskurin lähtö. Näiden lähtöjen kuvaukset - katso Ä Luku Virtalähtö sivulla 17 ja Ä Luku Laskurin lähtö sivulla Säädetyn pumpun lähtö Virtalähtö Laitteessa on säädetyn pumpun lähtö. Ts. DulcoFlow voi yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tätä varten on kaapelin liitin liitettävä säätömoduulin liitäntään. Lisätietoja - katso "Täydentävä ohjekirja delta -magneettiannostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 20

21 Säätäminen 8 Säätäminen 8.1 Käyttöosa Iskun palaute-led (oikealla) osoittaa seuraavat tiedot: 1 2 DulcoFlow V: ml Q: ml/h 4 LED pois Lisätietoja ainesykäystä ei tunnisteta vihreä, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin sisällä 3 i punainen, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin ulkopuolella Kuva. 10: Käyttöosa: DulcoFlow 1 LCD-näyttöruutu 2 Tila-LED 3 Ohjauspainikkeet 4 Iskun palaute-led LCD-näyttöruutu _MAZ_0039_SW LCD-näyttöruutu koostuu kaksirivisestä näytöstä LEDit Ohjauspainikkeet Ohjauspainikkeilla on seuraavat nimikkeet: ainike Nimike i [ i ] [ALAS] [YLÖS] [] Tila-LED (vasemmalla) osoittaa seuraavat tiedot: LED vihreä oranssi punainen Lisätietoja Tila OK Varoitus Häiriö 21

22 Säätäminen = asetusmahdollisuus äävalikko Asetukset Asetukset Näyttö Kestonäyttö 3 s 3 s Kuva. 11: Siirtyminen käyttövalikossa Kestonäytössä ohjauspainikkeilla on eri toiminnot käyttövalikossa ja valikkokohdissa: Kestonäytössä ainike Toiminnot ainike i Toiminnot Vaihto kestonäyttöjen välillä Avaa valikkokohta (vaihda valitun valikkokohdan ensimmäiseen valikkokohtaan). Vaihto kestonäyttöön (paina 2 s.) alauta kestonäytöissä näytettävä kokonaismäärä ja iskumäärä "nollaan". i alautus tehdasasetuksiin (paina 10 s.) Käyttövalikossa ainike Toiminnot Vaihto edelliseen valikkokohtaan Vaihto seuraavaan valikkokohtaan 22

23 Säätäminen Valikkokohdan valikkokohtaan ainike i Toiminnot Vaihto luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä Kasvata/muuta asetusarvoa ienennä/muuta asetusarvoa Tiheys 1,3425 g/ml Ota asetusarvo käyttöön ja vaihda valikkokohdan seuraavaan valikkokohtaan. Muuttaminen numero numerolta: Vaihda luvun seuraavaan numeroon. a) b) Tiheys 1,3425 g/ml Tiheys 1,3425 g/ml B0210 Kuva. 12: a) Vaihda luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä; b) Vaihda paikkaa luvussa ainike [] - muita yleisiä toimintoja: ainalluksen kesto noin 2 s noin 3 s Toiminta Avaa käyttövalikko oistu käyttövalikosta ottamatta asetusarvoa käyttöön, palaa kestonäyttöön Muutettu asetusarvo otetaan käyttöön vain, jos se on vahvistettu ensin painamalla lyhyesti painiketta []. 8.2 Tarkasta näyttösuureet Ennen virtausmittarin säätöä voit tarkastaa nykyiset näyttösuureet kestonäytöissä: 23

24 Säätäminen aina painiketta [ i ] ("i" kuten "Info"), jos LCD-näyttöruutu näyttää kestonäytön - siis ei käyttövalikon näyttöä. ð Jokaisen painikkeen [ i ] painalluksen jälkeen näet eri kestonäytön. Kestonäytön ulkoasu riippuu valitusta mittaussuureesta (tilavuus tai massa) - katso tiedot alta. Kestonäyttö m: 326,05 g Q: 229,21 g/h m: 326,05 g N: 527 m/h: 0,619 g %SH: 97,8 % Kuvaus Kokonaismäärä* m ja hetkellinen massavirta Q Kokonaismäärä* m ja iskujen määrä* N Määrä/isku m/h ja poikkeama iskun massan %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) ainikkeella [ i ] voidaan vaihtaa kestonäytöstä kestonäyttöön. Mittaussuureen "Tilavuus" kestonäytöt Kestonäyttö V: 243,32 ml Q: 171,05 ml/h Kuvaus Kokonaismäärä* V ja hetkellinen tilavuusvirta Q Arvon palautus (nollaus) Kun haluat nollata kokonaismäärän ja iskumäärän, paina molempia [nuolinäppäimiä] samanaikaisesti. äävalikossa "alauta" kokonaismäärä ja iskumäärä voidaan palauttaa "nollaan" toisistaan riippumatta. V: 243,32 ml N: 637 V/H: 0,382 ml %SH: 102,3 % Kokonaismäärä* V ja iskujen määrä* N Määrä/isku V/H ja poikkeama iskutilavuuden %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) Mittaussuureen "Massa" kestonäytöt (Jos asetettu kohdassa Käyttötapa è Measurand Massa ). 24

25 Säätäminen 8.3 Käyttövalikon yleiskuvaus Kestonäyttö Määrän ja iskuluvun nollaus 2 s Häiriön kuittaus äävalikko Käyttö Valikko Mittaussuure äävalikko Asetukset Valikko Näyttö Valikko Laskurilähtö* * laitekoodin mukaan Valikko Virtalähtö* Valikko Herkkyys Valikko umpun tyyppi Valikko Huolto äävalikko Kalibrointi Valikko Iskun takaisinkytkentä Valikko Määrä B0209_3 25

26 Säätäminen äävalikko Nollaa laskuri Valikko Määrä Valikko Iskut äävalikko Info äävalikko Kieli B Vaihtaminen säätötilaan Jos kestonäytössä painetaan painiketta [] 2 sekunnin ajan, laite vaihtaa säätötilaan. Seuraavat päävalikot ovat valittavissa säätötilassa: 1 - Käyttö 2 - Asetukset 3 - Kalibrointi 4 - Nollaa laskuri 5 - Info 6 - Kielen äävalikko "Käyttötapa" Jos valitaan Mass (Massa), täytyy lisäksi antaa aineen massan tiheys äävalikko "Asetukset" äävalikko Asetukset Seuraavat valikot ovat valittavissa päävalikossa "Asetukset": 1 - Näyttö 3 - Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1") 2 - Counter output (Laskurin lähtö) (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "2") 4 - Service (vain asiakaspalvelua varten) äävalikko Käyttötapa Mittaussuure voidaan valita päävalikossa "Käyttötapa": Tilavuus (-virtaus) Massa (-virtaus) Määrä (-virtaus) Joidenkin valikoiden ulkoasu on tästä riippuvainen. 26

27 Säätäminen Valikko "Näyttö" Asetukset Näyttö B0228 Määräyksikkö Virtauksen yksikkö Virtauksen vaimennus ml ml/h 30,00 s Valikossa Display (Näyttö) voidaan valita määrätietojen ja virtauksen yksiköt. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping flow (Virtauksen vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Muut kuin metrijärjestelmän mukaiset yksiköt ja niiden muuntaminen Yksikkö Merkitys Muuntaminen 1 gal 1 US liquid gallon = 3, l 1 lb(s) 1 pauna = 453,59237 g Valikko "Laskurin lähtö" (laitekoodi-tunnus "signaalilähtö" "2" ja "3") Asetukset Laskurin lähtö Laskurin lähtö Iskun takaisinkytkentä Open-Collector NN Laskurin lähtö Impulssi/taajuus Impulssi/taajuus Open-Collector Open-Collector NN Impulssi/taajuus Signaalilähtö K-kerroin, yksikkö 1/ml K-kerroin /ml B0495 Impulssi/taajuus Häiriölähtö Häiriö kytke päälle 27

28 Säätäminen Valikossa Counter output (Laskurin lähtö) laskurilähtö voidaan määrittää impulssi-/taajuuslähdöksi hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai se voidaan määrittää iskun takaisinkytkentäilmoitukseksi. Impulssi / taajuus (taajuuslähtö) Lähdön ensimmäiseksi tyypiksi ( Open- Collector ) on valittava sellainen, joka sopii liitettyyn laitteeseen (NN / N). Valikossa Signaalilähtö voidaan asettaa K- kerroin, jonka avulla DulcoFlow määrittää hetkellisen virtauksen Q ja lähettää sen laskurilähdön kautta taajuutena f ulkoiseen laitteeseen. f = K * Q jossa taajuus f yksikössä Hz K-kerroin K yksikössä 1/ml tai impulssit/ml Virtaus Q yksikössä ml/s Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin laskurilähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Se toimii kuten rele tilassa NO. Iskun takaisinkytkentä Iskun takaisinkytkentää varten, esim. rominent-annostelupumppuun - kuten annostelun valvonnassa Flow Control - täytyy kaapeli ohjata laskurilähdöstä annostelupumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. Tällöin täytyy kohdassa Kalibrointi kalibroida iskun takaisinkytkentä - katso luku "Kalibrointi". 28

29 Säätäminen Valikko "Virtalähtö" (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1", "3" ja "4") Asetukset Virtalähtö Virtalähtö Virta-alue Virtauksen yksikkö Signaalivirta ma ml/h 0/4 ma-arvo 0,68 ml/h 20 ma-arvo 897,65 ml/h Vaimennus 30,00 s Virtalähtö Vikavirta Vikavirta kytke päälle Vikavirta 23 ma B0496 Virtalähtö säädetty pumppu Valikossa Virtalähtö normisignaalilähtö (ma) voidaan määrittää hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa toimimista varten. Valikossa Signaalivirta voidaan asettaa, miten DulcoFlow lähettää hetkellisen virtauksen arvon virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Haluttu virtasignaalin toiminta voidaan antaa suhteessa virtaukseen. Tätä varten määritetään kaksi haluttua pistettä 1 (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) (Q1 on virtaus, jossa DulcoFlow lähettää 4 ma.); näin määritetään suora ja sen mukainen toiminta: Qmax Q2 Q I [ma] _DFI_0012_SW Kuva. 13: Virtauksen Q kaavio virtasignaalina (tässä: ma) 29

30 Säätäminen Laadi kaavio, kuten yllä arvoilla (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) tai (0 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) jotta DulcoFlow -laitteen virtaus Q voitaisiin lähettää halutulla tavalla. Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping (Vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen (23 / 3,6 ma). Jos valitaan valikko Säädetty pumppu, DulcoFlow voi säädellä delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa virtausta - katso "Täydentävä ohjekirja delta -annostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 30

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje. Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin

Käyttöohje. Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin Käyttöohje Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin Versio 12-2010 Sisällys Toimitussisältö...3 Yleistä...3 Määräystenmukainen käyttö...3 Turvallisuus...3 Yleiset painiketoiminnot...4 Versionäyttö (käynnistyksen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot