Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa"

Transkriptio

1 Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista. Uusin versio käyttöohjeesta on saatavilla verkkosivultamme. Osa-nro BA MAZ /15 FI

2 Täydentävät ohjeet Täydentävät ohjeet Kuva. 1: Lue! Lue seuraavat täydentävät ohjeet! Kun olet tutustunut niihin, voit hyödyntää käyttöohjetta paremmin. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset - katso (viittaukset) Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on merkitty kuvakkeilla - katso "Turvallisuutta käsittelevä luku". 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitekoodi Tietoja tästä tuotteesta Turvallisuutta käsittelevä luku Varastointi ja kuljetus Laitteen yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Asennus ja kokoonpano Asennus Asennus, hydrauliikka Asennus, sähkölaitteet Virtalähtö Laskurin lähtö Virtalähtö ja laskurin lähtö Säädetyn pumpun lähtö Säätäminen Käyttöosa LCD-näyttöruutu LEDit Ohjauspainikkeet Tarkasta näyttösuureet Käyttövalikon yleiskuvaus Vaihtaminen säätötilaan äävalikko "Käyttötapa" äävalikko "Asetukset" äävalikko "Kalibrointi" äävalikko "alauta" äävalikko "Info" äävalikko "Kieli" Käyttöönotto Huolto, korjaus ja hävitys Huolto Korjaaminen Hävittäminen Toimintahäiriöiden poisto DulcoFlow -laitteen häiriö

4 Sisällysluettelo 11.2 umpun häiriö DulcoFlow -laitteen yhteydessä Kaikki muut virheet Tekniset tiedot Mittakaavio Tehdasasetukset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus uhdistustodistus Hakemisto

5 Laitekoodi 1 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow DFMa Tyyppi pumppumallisarjoille 05 Beta, gamma/ L: /0713; gamma/ X: /0715 (paitsi 0220); delta: Beta, gamma/ L: 1005/ gamma/ X: delta: Sigma/ 1 Tiivisteen materiaali E V T EDM FM TFE Hydrauliliitäntä 1 6/4 mm 2 8/5 mm 3 12/9 mm Sähköliitäntä A B C D 2 m Eurooppa 2 m Sveitsi 2 m Australia 2 m USA Signaalilähtö 0 ei lähtöä 1 Virtalähtö 2 Laskurin lähtö 3 Virtalähtö ja laskurin lähtö 5

6 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow 4 Säädetyn pumpun lähtö Versio 0 rominent -logolla 2 ilman rominent -logoa Lisävarusteet 0 Ilman lisävarustetta 6

7 Tietoja tästä tuotteesta 2 Tietoja tästä tuotteesta Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirtaa rominent -annostelupumpuissa (suositus) ja se on tarkoitettu iskutilavuuksille välillä n ml. Normaalisti virtausmittari on painepuolella. Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa. Kaikki aineeseen koskevat osat on valmistettu VDF:stä. Tämä mahdollistaa myös syövyttävien aineiden mittaamisen. Laite asennetaan painelinjaan noin 30 cm pumpun jälkeen. Häiriötekijät, kuten ilmakuplat, tunnistetaan ja vastaava virheilmoitus lähetetään arviointiyksikköön. Käyttö deltan kanssa vain "nopealla" annosteluiskun tyypillä. Virtausmittari DulcoFlow voi valinnaisesti yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tilavuusvirran määrittämisen ja mittaamisen lisäksi virtausmittaria DulcoFlow voidaan käyttää myös yksittäisten annosteluiskujen valvomiseen. Tällöin laite kalibroidaan pumpulle säädettyyn iskutilavuuteen. Voidaan määrittää ala- ja yläraja, joiden alittuessa tai ylittyessä ei lähetetä palautetta (takaisinkytkentää) pumpulle. Ne tuottavat sen sijaan virheilmoituksen. Liittäminen pumpulle tapahtuu annostelun valvonnan Flow Control tulon kautta. Laite on tarkoitettu asennettavaksi seinään. 7

8 Turvallisuutta käsittelevä luku 3 Turvallisuutta käsittelevä luku Turvallisuusohjeiden merkitseminen Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkisanoja ilmaisemaan erilaisia vaarallisuusasteita: Merkkisana VAROITUS VARO Merkitys Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, altistutte hengenvaaraan tai seurauksena voi olla vakavia vammoja. Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla keskivakavia vammoja tai esinevahinkoja. Erilaisiin vaaratyyppeihin liittyvät varoitusmerkit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ilmaisemaan erilaisia vaaratyyppejä: Laitetta saa käyttää vain oikein asennettuna ja oikein käyttöön otettuna ja noudattaen käyttöohjeessa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Huomioi yleiset rajoitukset koskien viskositeettirajoja, kemikaalien kestävyyttä ja tiheyttä - katso myös rominent-kestävyysluettelo (tuotekatalogista tai osoitteesta Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Laite ei sovellu jatkuvien nestevirtojen mittaamiseen. Laitetta ei saa käyttää kaasumaisten aineiden eikä kiinteiden aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää palavien aineiden kanssa ilman sopivia varotoimenpiteitä. Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisten aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää radioaktiivisten aineiden kanssa. Laite ei sovellu ulkokäyttöön ilman asianmukaisia varotoimia. Laitetta saavat käyttää vain siihen koulutetut ja valtuutetut henkilöt - katso seuraava taulukko "ätevyysvaatimukset". Heidän velvollisuutenaan on noudattaa käyttöohjetta laitteen koko elinkaaren aikana. Varoitusmerkki Vaaratyyppi Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä. Varoitus vaarasta. Turvallisuusohjeet VAROITUS! Määräystenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain nestemäisillä annosteluaineilla. Laitetta voidaan käyttää vain sykäyksittäisillä nestevirroilla, joissa on selvä nollavirtaus. Sähköiskun vaara Kotelon sisäosissa voi olla verkkovirran jännitettä. Jos kotelo vioittuu, laite on kytkettävä heti irti verkosta. Sen saa ottaa uudelleen käyttöön vasta sitten, kun se on korjautettu valtuutetussa korjaamossa. 8

9 Turvallisuutta käsittelevä luku VAROITUS! Varoitus vaarallisista tai tuntemattomista annosteluaineista Jos käytetään vaarallista tai tuntematonta annosteluainetta: Sitä voi purkautua ulos työskenneltäessä hydraulisten osien parissa. Ryhdy sopiviin varotoimiin ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa (suojalasit, suojahansikkaat,...). Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Tyhjennä ja huuhtele hydrauliikkaosat ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa. HUOMIO! Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Jos käytetään tarkastamattomia muiden valmistajien osia, seurauksena voi olla henkilö- tai esinevahinkoja. Asenna laitteeseen vain rominentin tarkastamia ja suosittelemia osia. OHJE! Varoitus kielletystä käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. HUOMIO! Varoitus ympäristöön roiskuvasta annosteluaineesta Laitteen hydrauliikkaosien ja niihin rajoittuvien laitteiston osien paine voi aiheuttaa annosteluaineen roiskumisen ulos hydraulisista osista, jos niitä käsitellään tai jos ne avataan. Hätätapauksia koskevat tiedot Kytke laite hätätapauksessa irti verkosta! Jos annosteluainetta tulee ulos, on laitteen hydraulinen ympäristö tehtävä paineettomaksi. Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Kytke pumppu irti verkosta laitteen hydrauliikka-alueella ja varmista se luvatonta/tahatonta uudelleenkäynnistystä vastaan. Ennen kuin mitään töitä aletaan tehdä, on laitteiston hydrauliikkaosat on tehtävä paineettomiksi. Henkilöstön pätevyys Tehtävä Varastointi, kuljetus, pakkauksesta purkaminen Asennus, hydrauliikan asennus Sähköasennus Käyttö Huolto ätevyys Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Valtuutetut sähköasentajat Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö 9

10 Turvallisuutta käsittelevä luku Tehtävä Korjaaminen Käytöstä poistaminen, tuotteen hävitys Vikojen korjaus ätevyys rominentin valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö, valtuutetut sähköasentajat, opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö tarkoittaa henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Valtuutetut sähköasentajat Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Opastetut henkilöt Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka rominent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. 10

11 Varastointi ja kuljetus 4 Varastointi ja kuljetus Turvallisuusohjeet OHJE! VAROITUS! Lähetä laite korjattavaksi vain puhdistettuna ja hydrauliset osat huuhdeltuina - katso "Käytöstä poistaminen"! Lähetä laite vain yhdessä täytetyn puhdistustodistuksen kanssa. uhdistustodistus on tarkastus-/korjaussopimuksen osa. Tarkastus tai korjaus suoritetaan vain, kun laitteen mukana seuraa laitteen omistajan valtuutetun ja pätevän henkilöstön oikein ja täydellisesti täyttämä puhdistustodistus. Lomake "uhdistustodistus" on liitteenä tai sen voi ladata osoitteesta Esinevahinkojen vaara Jos laitetta varastoidaan tai kuljetetaan epäasianmukaisesti, laite voi vioittua! Varastoi tai kuljeta laitetta vain hyvin pakattuna - mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan. Varastoi tai kuljeta myös pakattua laitetta vain varastointiehtojen mukaisesti. Myös pakattu laite on suojattava kosteudelta tai kemikaalien vaikutuksilta. Ympäristöolosuhteet Tieto Arvo Yksikkö Varastointi- ja kuljetuslämpötila, min. -10 C Varastointi- ja kuljetuslämpötila, maks. +50 C Ilmankosteus < 95 % suht. kosteus* *ei kondensoiva 11

12 Laitteen yleiskuvaus 5 Laitteen yleiskuvaus _DFl_0013_SW Kuva. 2: DulcoFlow -laitteen yleiskatsaus virtausta kuvaavien nuolien kanssa 1 Ohjauselementit - katso luku "Asetukset" - "Käyttöosa" 2 Verkkoliitäntä 3 Signaalilähdöt (lisävaruste) 4 Annosteluaineen sisääntulo 5 Annosteluaineen ulostulo 12

13 Toiminnan kuvaus 6 Toiminnan kuvaus Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirran. Mittaus tapahtuu ultraäänellä toiminta-ajan mittauksen periaatteella. Toiminta-ajan mittauksessa äänisignaali lähetetään vuorotellen virtauksen suuntaan ja poispäin siitä. Aikaero on keskimääräisen virtausnopeuden mitta. Käytettävä ultraäänimittausmenetelmä kompensoi lämpötilasta johtuvat aineen muutokset. Toiminnossa ei ole liikkuvia osia, mikä takaa pitkän keston ja kulumattomuuden käytössä. DulcoFlow laskee massavirran tilavuusvirrasta ja annosteluaineen tiheyden. Lisäksi DulcoFlow tunnistaa annostelupumpun painesykäykset ja voi siten korvata annostelun valvontatoiminnon, kuten Flow Controlin. Annostelupumppu, kuten gamma tai delta, voi käyttää näitä signaaleja kuittausimpulsseina yksittäisissä iskuissa. Jos kuittausimpulssi jää pois tai annetut raja-arvot ylitetään / alitetaan, annostelupumppu pysähtyy ja siirtyy säädettävän virheimpulssimäärän jälkeen häiriötilaan - katso annostelupumpun käyttöohje. DulcoFlow -laitteessa on erilaisia lähtöjä, joiden kautta se lähettää virtausarvon, iskun takaisinkytkennän tai virheilmoituksen tiedot. Lisäksi virtausta voidaan säädellä käyttäen delta -laitetta yhdessä säätömoduulin kanssa. 13

14 Asennus ja kokoonpano 7 Asennus ja kokoonpano Turvallisuusohjeet 7.1 Asennus VAROITUS! Laitteen kokoonpano on suoritettava ennen sähköasennusta. Asenna ja kokoa laite siten, että letku laskeutuu alaspäin laitteen ja pumpun välisellä matkalla n cm. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. VAROITUS! Huomioi luvussa "Tekniset tiedot" olevat tiedot. Asenna laite pystyasentoon ja suorassa. VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos laitetta käytetään ulkona ilman suojakoteloa tai säänsuojakatosta, tiivisteisiin voi kertyä vettä ja vesi voi vuotaa laitteen sisälle, tai suora auringonvalo voi vahingoittaa koteloa. Kun laitetta käytetään ulkona, se on suojattava kotelolla tai säänsuojakatoksella. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. Imupuolelle tehtävässä asennuksessa (vähimmäisvaatimukset): Aseta imujohto aina nousevasti ja käytä pohjaventtiiliä (estää ilmakuplien muodostumisen ja heilahtelut). HUOMIO! Varoitus luvattomasta käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. Asenna laite seinään kotelossa olevien renkaiden avulla siten, että se asettuu pystyasentoon ja suorasti. Älä unohda pohjalevyjä. Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa. 14

15 Asennus ja kokoonpano 7.2 Asennus, hydrauliikka 1 HUOMIO! Varoitus ulos purkautuvasta annosteluaineesta Jos letkujohtoja ei asenneta oikein, annosteluainetta voi purkautua ulos. Käytä vain alkuperäisiä letkuja, joiden mitat ovat ohjeiden mukaisia. Vältä letkujen pienentämistä Virtaussuunta Virtaussuunta laitteen läpi on alhaalta ylöspäin. 6 _MAZ_0041_SW Kuva. 3: Letkujohdon asennus Hydraulinen vaimennin Asenna hydraulinen vaimennin, kuten paineilmasäiliö, Inline-vaimennin tai rakkoakku/kalvovaraaja DFMa:n jälkeen. Käytettävissä on oltava nollavirtaus. 1 Liitäntä 2 Tiiviste 3 Letkuistukka 4 Kiristysrengas 5 Kiinnitysmutteri 6 Letku Johtojen asennus: 1. Lyhennä letkujen päät (6) suorasti. 2. Irrota kiinnitysmutteri (5) ja työnnä kiristysrengas (4) letkun päälle. 3. Työnnä letkun pää (6) päätekappaleen (3) päälle vasteeseen saakka. 4. Kiristä kiinnitysmutteri (5). 5. Vedä letkua (6) ja kiristä kiinnitysmutteri (5). 15

16 Asennus ja kokoonpano A) B) 1 2 D 4 3 D 5 Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa Asennus, sähkölaitteet _DFI_0005_SW_2 Kuva. 4: Hydraulinen ympäristö: DulcoFlow. A) painepuoli, B) imupuoli 1 aineenpitoventtiili 2 ainemittari (suositus) 3 Hydraulinen vaimennin (lisävaruste) 4 DulcoFlow 5 Ohivirtauslaite (lisävaruste) 6 Annostelupumppu 7 Varastosäiliö 8 ohjaventtiili A) B) D bar cm D bar cm VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos sähköonnettomuuden yhteydessä ihmisiä joutuu kosketuksiin verkkojännitteen kanssa, FI-kytkin lisää henkiinjäämisen mahdollisuuksia huomattavasti. Laitokseen on ehdottomasti asennettava FI-kytkin. Virtausmittariin voidaan liittää annostelupumppu, arviointilaite, LC tai muu laite. Kaapelin avulla mahdollisia ovat seuraavat vaihtoehtoiset lähdöt: Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "1"") Laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "2"") Virtalähtö ja laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "3")" Säädetyn pumpun lähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "4") _DFI_0006_SW_2 Kuva. 5: Hydraulisen asennuksen parametrit. A) painepuoli, B) imupuoli 16

17 Asennus ja kokoonpano Virtalähtö Virtalähtö Virtalähdön (normisignaalilähtö (ma)) avulla voidaan ilmaista: hetkellinen virtaus Virhe Kuva. 6 _DFI_0011_SW Säie Toiminta ruskea + valkoinen - Tekniset tiedot: Tieto Arvo Yksikkö Virta* 0/ ma Maks. vastus 400 Ω * potentiaalivapaa Kaapelin pituus (maks.) 30 m Laskurin lähtö Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Iskun takaisinkytkennän lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää iskun takaisinkytkennät, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". Kuva _DE_0012_SW 17

18 Asennus ja kokoonpano 1. Lähettääksesi iskun takaisinkytkennät annostelupumppuun - kuten gamma ja delta - liitä kaapeli virtausmittarista pumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. ð Annostelun valvonnan tunnisteen täytyy näkyä pumpun LCD-näytössä. 2. Jos se ei näy, määritä tarvittavat annostelupumpun asetukset Laskurin lähtö taajuuslähtönä Laskurin lähtö taajuuslähtönä Taajuuslähtönä lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää virtauksen tai häiriön tiedot, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". 1. oista liitetty liitin. 2. oista säikeiden eristystä sen verran, että arviointilaite voidaan liittää. 3. urista sopiva johdonpääholkki päälle. 4. Liitä kaapeli seuraavien kytkentätietojen ja arviointilaitteen käyttöohjeen mukaisesti arviointilaitteeseen. NN-kytkentätiedot NN S + S R C * R C * _DFI_0009_SW Kuva. 8: Kytkentä: NN-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso seuraava sivu. in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö - - Syöttöjännite (arviointilaite) 2 valkoine n *** 3 sinine n *** 4 musta *** Häiriösignaali Taajuussignaali** V high = kyllä low = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton N-kytkentätiedot N S + S R C * R C * _DFI_0010_SW Kuva. 9: Kytkentä: N-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso alla olevat tiedot. 18

19 Asennus ja kokoonpano in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö 1 ruske a 2 valkoine n *** 3 sinin en *** 4 must a *** Syöttöjännite (arviointilaite) Häiriösignaali Taajuussignaali** V low = kyllä high = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä pidemmälle taajuussignaali voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten sivulla 20. Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä korkeampia taajuuksia voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Kollektorivastus R C ulkoisessa laitteessa: voi olla jo integroituna siihen voi olla siinä jo integroituna alipäästösuodattimeen voi olla siellä kytkettävissä voi puuttua kokonaan ja täytyy ruuvata kiinni liittimiin. Katso tiedot ulkoisen laitteen käyttöohjeesta. Hakusanat: Kollektorivastus ull-up-vastus Open-collector-tulo tai O.C. HUOMIO! Virta I signaalijohtojen kautta on rajoitettava vastaavan suuruisella kollektorivastuksella R C, muuten lähtötransistorit voivat rikkoutua. R C :n vähimmäisarvo riippuu syöttöjännitteestä U Syöttöjännite U R C min 5 V 100 Ω 9 V 180 Ω 12 V 240 Ω 24 V 480 Ω 30 V 680 Ω R C min = U / 0,050 A 19

20 Asennus ja kokoonpano Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten Kollektorivastus R C (tai ull-up-vastus) ja kaapelin kapasiteetti C K muodostavat RCpiirin, joka ylittää suorakulmioimpulssin reunan. Kollektorivastus R C on valittava taajuussignaalijohtoa varten - maksimitaajuudesta ja reunan jyrkkyydelle käytettävän arviointilaitteen vaatimuksista riippuen - mahdollisimman vähän Rc:tä korkeammaksi. Kollektorivastuksen Rc valinta Arviointilaitteen syöttöjännite = 30 V Maksimitaajuuden määritys, fmax = 10 khz 1. Etsi taulukosta Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19 arvo Rc jännitteelle 30 V. ð Se on 680 Ω. 2. Siirry taulukon Ä NN-kytkentätiedot sivulla 18 riville, jossa on 680 Ω, ja etsi pituusarvo sarakkeesta, jossa on fmax = 10 khz. ð Se on 25,5 m. Maksimaalinen johdon pituus erilaisille Rc- ja fmax-arvoille Rc* fmax Ω 0,5 khz 1 khz 10 khz ,5 m 0,7 m m 17 0,7 m m 30 m 17 m m 30 m 25,5 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m * Minimiarvo riippuu syöttöjännitteestä, jonka arviointilaite tuottaa - katso sen käyttöohje ja taulukko Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Taulukko pätee kaapelille, jonka ominaiskapasiteetti on 100 pf/m, joka tapauksessa suojaamaton kaapeli, kuten tyypin LiYY ohjausjohdot (esim. Lapp-yhtiön valmiste) Virtalähtö ja laskurin lähtö Virtalähtö Laitteessa on sekä virtalähtö (normisignaalilähtö (ma)) että laskurin lähtö. Näiden lähtöjen kuvaukset - katso Ä Luku Virtalähtö sivulla 17 ja Ä Luku Laskurin lähtö sivulla Säädetyn pumpun lähtö Virtalähtö Laitteessa on säädetyn pumpun lähtö. Ts. DulcoFlow voi yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tätä varten on kaapelin liitin liitettävä säätömoduulin liitäntään. Lisätietoja - katso "Täydentävä ohjekirja delta -magneettiannostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 20

21 Säätäminen 8 Säätäminen 8.1 Käyttöosa Iskun palaute-led (oikealla) osoittaa seuraavat tiedot: 1 2 DulcoFlow V: ml Q: ml/h 4 LED pois Lisätietoja ainesykäystä ei tunnisteta vihreä, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin sisällä 3 i punainen, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin ulkopuolella Kuva. 10: Käyttöosa: DulcoFlow 1 LCD-näyttöruutu 2 Tila-LED 3 Ohjauspainikkeet 4 Iskun palaute-led LCD-näyttöruutu _MAZ_0039_SW LCD-näyttöruutu koostuu kaksirivisestä näytöstä LEDit Ohjauspainikkeet Ohjauspainikkeilla on seuraavat nimikkeet: ainike Nimike i [ i ] [ALAS] [YLÖS] [] Tila-LED (vasemmalla) osoittaa seuraavat tiedot: LED vihreä oranssi punainen Lisätietoja Tila OK Varoitus Häiriö 21

22 Säätäminen = asetusmahdollisuus äävalikko Asetukset Asetukset Näyttö Kestonäyttö 3 s 3 s Kuva. 11: Siirtyminen käyttövalikossa Kestonäytössä ohjauspainikkeilla on eri toiminnot käyttövalikossa ja valikkokohdissa: Kestonäytössä ainike Toiminnot ainike i Toiminnot Vaihto kestonäyttöjen välillä Avaa valikkokohta (vaihda valitun valikkokohdan ensimmäiseen valikkokohtaan). Vaihto kestonäyttöön (paina 2 s.) alauta kestonäytöissä näytettävä kokonaismäärä ja iskumäärä "nollaan". i alautus tehdasasetuksiin (paina 10 s.) Käyttövalikossa ainike Toiminnot Vaihto edelliseen valikkokohtaan Vaihto seuraavaan valikkokohtaan 22

23 Säätäminen Valikkokohdan valikkokohtaan ainike i Toiminnot Vaihto luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä Kasvata/muuta asetusarvoa ienennä/muuta asetusarvoa Tiheys 1,3425 g/ml Ota asetusarvo käyttöön ja vaihda valikkokohdan seuraavaan valikkokohtaan. Muuttaminen numero numerolta: Vaihda luvun seuraavaan numeroon. a) b) Tiheys 1,3425 g/ml Tiheys 1,3425 g/ml B0210 Kuva. 12: a) Vaihda luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä; b) Vaihda paikkaa luvussa ainike [] - muita yleisiä toimintoja: ainalluksen kesto noin 2 s noin 3 s Toiminta Avaa käyttövalikko oistu käyttövalikosta ottamatta asetusarvoa käyttöön, palaa kestonäyttöön Muutettu asetusarvo otetaan käyttöön vain, jos se on vahvistettu ensin painamalla lyhyesti painiketta []. 8.2 Tarkasta näyttösuureet Ennen virtausmittarin säätöä voit tarkastaa nykyiset näyttösuureet kestonäytöissä: 23

24 Säätäminen aina painiketta [ i ] ("i" kuten "Info"), jos LCD-näyttöruutu näyttää kestonäytön - siis ei käyttövalikon näyttöä. ð Jokaisen painikkeen [ i ] painalluksen jälkeen näet eri kestonäytön. Kestonäytön ulkoasu riippuu valitusta mittaussuureesta (tilavuus tai massa) - katso tiedot alta. Kestonäyttö m: 326,05 g Q: 229,21 g/h m: 326,05 g N: 527 m/h: 0,619 g %SH: 97,8 % Kuvaus Kokonaismäärä* m ja hetkellinen massavirta Q Kokonaismäärä* m ja iskujen määrä* N Määrä/isku m/h ja poikkeama iskun massan %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) ainikkeella [ i ] voidaan vaihtaa kestonäytöstä kestonäyttöön. Mittaussuureen "Tilavuus" kestonäytöt Kestonäyttö V: 243,32 ml Q: 171,05 ml/h Kuvaus Kokonaismäärä* V ja hetkellinen tilavuusvirta Q Arvon palautus (nollaus) Kun haluat nollata kokonaismäärän ja iskumäärän, paina molempia [nuolinäppäimiä] samanaikaisesti. äävalikossa "alauta" kokonaismäärä ja iskumäärä voidaan palauttaa "nollaan" toisistaan riippumatta. V: 243,32 ml N: 637 V/H: 0,382 ml %SH: 102,3 % Kokonaismäärä* V ja iskujen määrä* N Määrä/isku V/H ja poikkeama iskutilavuuden %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) Mittaussuureen "Massa" kestonäytöt (Jos asetettu kohdassa Käyttötapa è Measurand Massa ). 24

25 Säätäminen 8.3 Käyttövalikon yleiskuvaus Kestonäyttö Määrän ja iskuluvun nollaus 2 s Häiriön kuittaus äävalikko Käyttö Valikko Mittaussuure äävalikko Asetukset Valikko Näyttö Valikko Laskurilähtö* * laitekoodin mukaan Valikko Virtalähtö* Valikko Herkkyys Valikko umpun tyyppi Valikko Huolto äävalikko Kalibrointi Valikko Iskun takaisinkytkentä Valikko Määrä B0209_3 25

26 Säätäminen äävalikko Nollaa laskuri Valikko Määrä Valikko Iskut äävalikko Info äävalikko Kieli B Vaihtaminen säätötilaan Jos kestonäytössä painetaan painiketta [] 2 sekunnin ajan, laite vaihtaa säätötilaan. Seuraavat päävalikot ovat valittavissa säätötilassa: 1 - Käyttö 2 - Asetukset 3 - Kalibrointi 4 - Nollaa laskuri 5 - Info 6 - Kielen äävalikko "Käyttötapa" Jos valitaan Mass (Massa), täytyy lisäksi antaa aineen massan tiheys äävalikko "Asetukset" äävalikko Asetukset Seuraavat valikot ovat valittavissa päävalikossa "Asetukset": 1 - Näyttö 3 - Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1") 2 - Counter output (Laskurin lähtö) (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "2") 4 - Service (vain asiakaspalvelua varten) äävalikko Käyttötapa Mittaussuure voidaan valita päävalikossa "Käyttötapa": Tilavuus (-virtaus) Massa (-virtaus) Määrä (-virtaus) Joidenkin valikoiden ulkoasu on tästä riippuvainen. 26

27 Säätäminen Valikko "Näyttö" Asetukset Näyttö B0228 Määräyksikkö Virtauksen yksikkö Virtauksen vaimennus ml ml/h 30,00 s Valikossa Display (Näyttö) voidaan valita määrätietojen ja virtauksen yksiköt. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping flow (Virtauksen vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Muut kuin metrijärjestelmän mukaiset yksiköt ja niiden muuntaminen Yksikkö Merkitys Muuntaminen 1 gal 1 US liquid gallon = 3, l 1 lb(s) 1 pauna = 453,59237 g Valikko "Laskurin lähtö" (laitekoodi-tunnus "signaalilähtö" "2" ja "3") Asetukset Laskurin lähtö Laskurin lähtö Iskun takaisinkytkentä Open-Collector NN Laskurin lähtö Impulssi/taajuus Impulssi/taajuus Open-Collector Open-Collector NN Impulssi/taajuus Signaalilähtö K-kerroin, yksikkö 1/ml K-kerroin /ml B0495 Impulssi/taajuus Häiriölähtö Häiriö kytke päälle 27

28 Säätäminen Valikossa Counter output (Laskurin lähtö) laskurilähtö voidaan määrittää impulssi-/taajuuslähdöksi hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai se voidaan määrittää iskun takaisinkytkentäilmoitukseksi. Impulssi / taajuus (taajuuslähtö) Lähdön ensimmäiseksi tyypiksi ( Open- Collector ) on valittava sellainen, joka sopii liitettyyn laitteeseen (NN / N). Valikossa Signaalilähtö voidaan asettaa K- kerroin, jonka avulla DulcoFlow määrittää hetkellisen virtauksen Q ja lähettää sen laskurilähdön kautta taajuutena f ulkoiseen laitteeseen. f = K * Q jossa taajuus f yksikössä Hz K-kerroin K yksikössä 1/ml tai impulssit/ml Virtaus Q yksikössä ml/s Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin laskurilähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Se toimii kuten rele tilassa NO. Iskun takaisinkytkentä Iskun takaisinkytkentää varten, esim. rominent-annostelupumppuun - kuten annostelun valvonnassa Flow Control - täytyy kaapeli ohjata laskurilähdöstä annostelupumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. Tällöin täytyy kohdassa Kalibrointi kalibroida iskun takaisinkytkentä - katso luku "Kalibrointi". 28

29 Säätäminen Valikko "Virtalähtö" (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1", "3" ja "4") Asetukset Virtalähtö Virtalähtö Virta-alue Virtauksen yksikkö Signaalivirta ma ml/h 0/4 ma-arvo 0,68 ml/h 20 ma-arvo 897,65 ml/h Vaimennus 30,00 s Virtalähtö Vikavirta Vikavirta kytke päälle Vikavirta 23 ma B0496 Virtalähtö säädetty pumppu Valikossa Virtalähtö normisignaalilähtö (ma) voidaan määrittää hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa toimimista varten. Valikossa Signaalivirta voidaan asettaa, miten DulcoFlow lähettää hetkellisen virtauksen arvon virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Haluttu virtasignaalin toiminta voidaan antaa suhteessa virtaukseen. Tätä varten määritetään kaksi haluttua pistettä 1 (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) (Q1 on virtaus, jossa DulcoFlow lähettää 4 ma.); näin määritetään suora ja sen mukainen toiminta: Qmax Q2 Q I [ma] _DFI_0012_SW Kuva. 13: Virtauksen Q kaavio virtasignaalina (tässä: ma) 29

30 Säätäminen Laadi kaavio, kuten yllä arvoilla (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) tai (0 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) jotta DulcoFlow -laitteen virtaus Q voitaisiin lähettää halutulla tavalla. Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping (Vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen (23 / 3,6 ma). Jos valitaan valikko Säädetty pumppu, DulcoFlow voi säädellä delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa virtausta - katso "Täydentävä ohjekirja delta -annostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 30

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot