Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa"

Transkriptio

1 Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista. Uusin versio käyttöohjeesta on saatavilla verkkosivultamme. Osa-nro BA MAZ /15 FI

2 Täydentävät ohjeet Täydentävät ohjeet Kuva. 1: Lue! Lue seuraavat täydentävät ohjeet! Kun olet tutustunut niihin, voit hyödyntää käyttöohjetta paremmin. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset - katso (viittaukset) Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet on merkitty kuvakkeilla - katso "Turvallisuutta käsittelevä luku". 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitekoodi Tietoja tästä tuotteesta Turvallisuutta käsittelevä luku Varastointi ja kuljetus Laitteen yleiskuvaus Toiminnan kuvaus Asennus ja kokoonpano Asennus Asennus, hydrauliikka Asennus, sähkölaitteet Virtalähtö Laskurin lähtö Virtalähtö ja laskurin lähtö Säädetyn pumpun lähtö Säätäminen Käyttöosa LCD-näyttöruutu LEDit Ohjauspainikkeet Tarkasta näyttösuureet Käyttövalikon yleiskuvaus Vaihtaminen säätötilaan äävalikko "Käyttötapa" äävalikko "Asetukset" äävalikko "Kalibrointi" äävalikko "alauta" äävalikko "Info" äävalikko "Kieli" Käyttöönotto Huolto, korjaus ja hävitys Huolto Korjaaminen Hävittäminen Toimintahäiriöiden poisto DulcoFlow -laitteen häiriö

4 Sisällysluettelo 11.2 umpun häiriö DulcoFlow -laitteen yhteydessä Kaikki muut virheet Tekniset tiedot Mittakaavio Tehdasasetukset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus uhdistustodistus Hakemisto

5 Laitekoodi 1 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow DFMa Tyyppi pumppumallisarjoille 05 Beta, gamma/ L: /0713; gamma/ X: /0715 (paitsi 0220); delta: Beta, gamma/ L: 1005/ gamma/ X: delta: Sigma/ 1 Tiivisteen materiaali E V T EDM FM TFE Hydrauliliitäntä 1 6/4 mm 2 8/5 mm 3 12/9 mm Sähköliitäntä A B C D 2 m Eurooppa 2 m Sveitsi 2 m Australia 2 m USA Signaalilähtö 0 ei lähtöä 1 Virtalähtö 2 Laskurin lähtö 3 Virtalähtö ja laskurin lähtö 5

6 Laitekoodi Virtausmittari-mallisarja DulcoFlow 4 Säädetyn pumpun lähtö Versio 0 rominent -logolla 2 ilman rominent -logoa Lisävarusteet 0 Ilman lisävarustetta 6

7 Tietoja tästä tuotteesta 2 Tietoja tästä tuotteesta Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirtaa rominent -annostelupumpuissa (suositus) ja se on tarkoitettu iskutilavuuksille välillä n ml. Normaalisti virtausmittari on painepuolella. Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa. Kaikki aineeseen koskevat osat on valmistettu VDF:stä. Tämä mahdollistaa myös syövyttävien aineiden mittaamisen. Laite asennetaan painelinjaan noin 30 cm pumpun jälkeen. Häiriötekijät, kuten ilmakuplat, tunnistetaan ja vastaava virheilmoitus lähetetään arviointiyksikköön. Käyttö deltan kanssa vain "nopealla" annosteluiskun tyypillä. Virtausmittari DulcoFlow voi valinnaisesti yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tilavuusvirran määrittämisen ja mittaamisen lisäksi virtausmittaria DulcoFlow voidaan käyttää myös yksittäisten annosteluiskujen valvomiseen. Tällöin laite kalibroidaan pumpulle säädettyyn iskutilavuuteen. Voidaan määrittää ala- ja yläraja, joiden alittuessa tai ylittyessä ei lähetetä palautetta (takaisinkytkentää) pumpulle. Ne tuottavat sen sijaan virheilmoituksen. Liittäminen pumpulle tapahtuu annostelun valvonnan Flow Control tulon kautta. Laite on tarkoitettu asennettavaksi seinään. 7

8 Turvallisuutta käsittelevä luku 3 Turvallisuutta käsittelevä luku Turvallisuusohjeiden merkitseminen Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkisanoja ilmaisemaan erilaisia vaarallisuusasteita: Merkkisana VAROITUS VARO Merkitys Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, altistutte hengenvaaraan tai seurauksena voi olla vakavia vammoja. Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla keskivakavia vammoja tai esinevahinkoja. Erilaisiin vaaratyyppeihin liittyvät varoitusmerkit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ilmaisemaan erilaisia vaaratyyppejä: Laitetta saa käyttää vain oikein asennettuna ja oikein käyttöön otettuna ja noudattaen käyttöohjeessa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Huomioi yleiset rajoitukset koskien viskositeettirajoja, kemikaalien kestävyyttä ja tiheyttä - katso myös rominent-kestävyysluettelo (tuotekatalogista tai osoitteesta Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. Laite ei sovellu jatkuvien nestevirtojen mittaamiseen. Laitetta ei saa käyttää kaasumaisten aineiden eikä kiinteiden aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää palavien aineiden kanssa ilman sopivia varotoimenpiteitä. Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisten aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää radioaktiivisten aineiden kanssa. Laite ei sovellu ulkokäyttöön ilman asianmukaisia varotoimia. Laitetta saavat käyttää vain siihen koulutetut ja valtuutetut henkilöt - katso seuraava taulukko "ätevyysvaatimukset". Heidän velvollisuutenaan on noudattaa käyttöohjetta laitteen koko elinkaaren aikana. Varoitusmerkki Vaaratyyppi Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä. Varoitus vaarasta. Turvallisuusohjeet VAROITUS! Määräystenmukainen käyttö Laitetta saa käyttää vain nestemäisillä annosteluaineilla. Laitetta voidaan käyttää vain sykäyksittäisillä nestevirroilla, joissa on selvä nollavirtaus. Sähköiskun vaara Kotelon sisäosissa voi olla verkkovirran jännitettä. Jos kotelo vioittuu, laite on kytkettävä heti irti verkosta. Sen saa ottaa uudelleen käyttöön vasta sitten, kun se on korjautettu valtuutetussa korjaamossa. 8

9 Turvallisuutta käsittelevä luku VAROITUS! Varoitus vaarallisista tai tuntemattomista annosteluaineista Jos käytetään vaarallista tai tuntematonta annosteluainetta: Sitä voi purkautua ulos työskenneltäessä hydraulisten osien parissa. Ryhdy sopiviin varotoimiin ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa (suojalasit, suojahansikkaat,...). Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Tyhjennä ja huuhtele hydrauliikkaosat ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa. HUOMIO! Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Jos käytetään tarkastamattomia muiden valmistajien osia, seurauksena voi olla henkilö- tai esinevahinkoja. Asenna laitteeseen vain rominentin tarkastamia ja suosittelemia osia. OHJE! Varoitus kielletystä käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. HUOMIO! Varoitus ympäristöön roiskuvasta annosteluaineesta Laitteen hydrauliikkaosien ja niihin rajoittuvien laitteiston osien paine voi aiheuttaa annosteluaineen roiskumisen ulos hydraulisista osista, jos niitä käsitellään tai jos ne avataan. Hätätapauksia koskevat tiedot Kytke laite hätätapauksessa irti verkosta! Jos annosteluainetta tulee ulos, on laitteen hydraulinen ympäristö tehtävä paineettomaksi. Huomioi annosteluaineen käyttöturvallisuustiedote. Kytke pumppu irti verkosta laitteen hydrauliikka-alueella ja varmista se luvatonta/tahatonta uudelleenkäynnistystä vastaan. Ennen kuin mitään töitä aletaan tehdä, on laitteiston hydrauliikkaosat on tehtävä paineettomiksi. Henkilöstön pätevyys Tehtävä Varastointi, kuljetus, pakkauksesta purkaminen Asennus, hydrauliikan asennus Sähköasennus Käyttö Huolto ätevyys Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Valtuutetut sähköasentajat Opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö 9

10 Turvallisuutta käsittelevä luku Tehtävä Korjaaminen Käytöstä poistaminen, tuotteen hävitys Vikojen korjaus ätevyys rominentin valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö, valtuutetut sähköasentajat, opastetut henkilöt Ammattihenkilöstö Ammattihenkilöstö tarkoittaa henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Valtuutetut sähköasentajat Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. Opastetut henkilöt Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka rominent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. 10

11 Varastointi ja kuljetus 4 Varastointi ja kuljetus Turvallisuusohjeet OHJE! VAROITUS! Lähetä laite korjattavaksi vain puhdistettuna ja hydrauliset osat huuhdeltuina - katso "Käytöstä poistaminen"! Lähetä laite vain yhdessä täytetyn puhdistustodistuksen kanssa. uhdistustodistus on tarkastus-/korjaussopimuksen osa. Tarkastus tai korjaus suoritetaan vain, kun laitteen mukana seuraa laitteen omistajan valtuutetun ja pätevän henkilöstön oikein ja täydellisesti täyttämä puhdistustodistus. Lomake "uhdistustodistus" on liitteenä tai sen voi ladata osoitteesta Esinevahinkojen vaara Jos laitetta varastoidaan tai kuljetetaan epäasianmukaisesti, laite voi vioittua! Varastoi tai kuljeta laitetta vain hyvin pakattuna - mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan. Varastoi tai kuljeta myös pakattua laitetta vain varastointiehtojen mukaisesti. Myös pakattu laite on suojattava kosteudelta tai kemikaalien vaikutuksilta. Ympäristöolosuhteet Tieto Arvo Yksikkö Varastointi- ja kuljetuslämpötila, min. -10 C Varastointi- ja kuljetuslämpötila, maks. +50 C Ilmankosteus < 95 % suht. kosteus* *ei kondensoiva 11

12 Laitteen yleiskuvaus 5 Laitteen yleiskuvaus _DFl_0013_SW Kuva. 2: DulcoFlow -laitteen yleiskatsaus virtausta kuvaavien nuolien kanssa 1 Ohjauselementit - katso luku "Asetukset" - "Käyttöosa" 2 Verkkoliitäntä 3 Signaalilähdöt (lisävaruste) 4 Annosteluaineen sisääntulo 5 Annosteluaineen ulostulo 12

13 Toiminnan kuvaus 6 Toiminnan kuvaus Virtausmittari DulcoFlow mittaa virtausimpulssien tilavuusvirran. Mittaus tapahtuu ultraäänellä toiminta-ajan mittauksen periaatteella. Toiminta-ajan mittauksessa äänisignaali lähetetään vuorotellen virtauksen suuntaan ja poispäin siitä. Aikaero on keskimääräisen virtausnopeuden mitta. Käytettävä ultraäänimittausmenetelmä kompensoi lämpötilasta johtuvat aineen muutokset. Toiminnossa ei ole liikkuvia osia, mikä takaa pitkän keston ja kulumattomuuden käytössä. DulcoFlow laskee massavirran tilavuusvirrasta ja annosteluaineen tiheyden. Lisäksi DulcoFlow tunnistaa annostelupumpun painesykäykset ja voi siten korvata annostelun valvontatoiminnon, kuten Flow Controlin. Annostelupumppu, kuten gamma tai delta, voi käyttää näitä signaaleja kuittausimpulsseina yksittäisissä iskuissa. Jos kuittausimpulssi jää pois tai annetut raja-arvot ylitetään / alitetaan, annostelupumppu pysähtyy ja siirtyy säädettävän virheimpulssimäärän jälkeen häiriötilaan - katso annostelupumpun käyttöohje. DulcoFlow -laitteessa on erilaisia lähtöjä, joiden kautta se lähettää virtausarvon, iskun takaisinkytkennän tai virheilmoituksen tiedot. Lisäksi virtausta voidaan säädellä käyttäen delta -laitetta yhdessä säätömoduulin kanssa. 13

14 Asennus ja kokoonpano 7 Asennus ja kokoonpano Turvallisuusohjeet 7.1 Asennus VAROITUS! Laitteen kokoonpano on suoritettava ennen sähköasennusta. Asenna ja kokoa laite siten, että letku laskeutuu alaspäin laitteen ja pumpun välisellä matkalla n cm. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. VAROITUS! Huomioi luvussa "Tekniset tiedot" olevat tiedot. Asenna laite pystyasentoon ja suorassa. VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos laitetta käytetään ulkona ilman suojakoteloa tai säänsuojakatosta, tiivisteisiin voi kertyä vettä ja vesi voi vuotaa laitteen sisälle, tai suora auringonvalo voi vahingoittaa koteloa. Kun laitetta käytetään ulkona, se on suojattava kotelolla tai säänsuojakatoksella. Vain tällä tavoin se mittaa oikein. Imupuolelle tehtävässä asennuksessa (vähimmäisvaatimukset): Aseta imujohto aina nousevasti ja käytä pohjaventtiiliä (estää ilmakuplien muodostumisen ja heilahtelut). HUOMIO! Varoitus luvattomasta käytöstä Huomioi laitteen asennuspaikalla voimassa olevat määräykset. Asenna laite seinään kotelossa olevien renkaiden avulla siten, että se asettuu pystyasentoon ja suorasti. Älä unohda pohjalevyjä. Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa. 14

15 Asennus ja kokoonpano 7.2 Asennus, hydrauliikka 1 HUOMIO! Varoitus ulos purkautuvasta annosteluaineesta Jos letkujohtoja ei asenneta oikein, annosteluainetta voi purkautua ulos. Käytä vain alkuperäisiä letkuja, joiden mitat ovat ohjeiden mukaisia. Vältä letkujen pienentämistä Virtaussuunta Virtaussuunta laitteen läpi on alhaalta ylöspäin. 6 _MAZ_0041_SW Kuva. 3: Letkujohdon asennus Hydraulinen vaimennin Asenna hydraulinen vaimennin, kuten paineilmasäiliö, Inline-vaimennin tai rakkoakku/kalvovaraaja DFMa:n jälkeen. Käytettävissä on oltava nollavirtaus. 1 Liitäntä 2 Tiiviste 3 Letkuistukka 4 Kiristysrengas 5 Kiinnitysmutteri 6 Letku Johtojen asennus: 1. Lyhennä letkujen päät (6) suorasti. 2. Irrota kiinnitysmutteri (5) ja työnnä kiristysrengas (4) letkun päälle. 3. Työnnä letkun pää (6) päätekappaleen (3) päälle vasteeseen saakka. 4. Kiristä kiinnitysmutteri (5). 5. Vedä letkua (6) ja kiristä kiinnitysmutteri (5). 15

16 Asennus ja kokoonpano A) B) 1 2 D 4 3 D 5 Se, voidaanko virtausmittari asentaa erikoistapauksessa myös imupuolelle, on selvitettävä yhdessä valmistajan "Teknisen tuen" osaston kanssa Asennus, sähkölaitteet _DFI_0005_SW_2 Kuva. 4: Hydraulinen ympäristö: DulcoFlow. A) painepuoli, B) imupuoli 1 aineenpitoventtiili 2 ainemittari (suositus) 3 Hydraulinen vaimennin (lisävaruste) 4 DulcoFlow 5 Ohivirtauslaite (lisävaruste) 6 Annostelupumppu 7 Varastosäiliö 8 ohjaventtiili A) B) D bar cm D bar cm VAROITUS! Sähköiskun vaara Jos sähköonnettomuuden yhteydessä ihmisiä joutuu kosketuksiin verkkojännitteen kanssa, FI-kytkin lisää henkiinjäämisen mahdollisuuksia huomattavasti. Laitokseen on ehdottomasti asennettava FI-kytkin. Virtausmittariin voidaan liittää annostelupumppu, arviointilaite, LC tai muu laite. Kaapelin avulla mahdollisia ovat seuraavat vaihtoehtoiset lähdöt: Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "1"") Laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "2"") Virtalähtö ja laskurilähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "3")" Säädetyn pumpun lähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö "4") _DFI_0006_SW_2 Kuva. 5: Hydraulisen asennuksen parametrit. A) painepuoli, B) imupuoli 16

17 Asennus ja kokoonpano Virtalähtö Virtalähtö Virtalähdön (normisignaalilähtö (ma)) avulla voidaan ilmaista: hetkellinen virtaus Virhe Kuva. 6 _DFI_0011_SW Säie Toiminta ruskea + valkoinen - Tekniset tiedot: Tieto Arvo Yksikkö Virta* 0/ ma Maks. vastus 400 Ω * potentiaalivapaa Kaapelin pituus (maks.) 30 m Laskurin lähtö Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Laskurin lähtö iskun takaisinkytkennän lähtönä Iskun takaisinkytkennän lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää iskun takaisinkytkennät, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". Kuva _DE_0012_SW 17

18 Asennus ja kokoonpano 1. Lähettääksesi iskun takaisinkytkennät annostelupumppuun - kuten gamma ja delta - liitä kaapeli virtausmittarista pumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. ð Annostelun valvonnan tunnisteen täytyy näkyä pumpun LCD-näytössä. 2. Jos se ei näy, määritä tarvittavat annostelupumpun asetukset Laskurin lähtö taajuuslähtönä Laskurin lähtö taajuuslähtönä Taajuuslähtönä lähtönä toimivan laskurilähdön avulla voidaan lähettää virtauksen tai häiriön tiedot, jos se on asetettu sitä varten - katso luku "Säädöt". 1. oista liitetty liitin. 2. oista säikeiden eristystä sen verran, että arviointilaite voidaan liittää. 3. urista sopiva johdonpääholkki päälle. 4. Liitä kaapeli seuraavien kytkentätietojen ja arviointilaitteen käyttöohjeen mukaisesti arviointilaitteeseen. NN-kytkentätiedot NN S + S R C * R C * _DFI_0009_SW Kuva. 8: Kytkentä: NN-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso seuraava sivu. in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö - - Syöttöjännite (arviointilaite) 2 valkoine n *** 3 sinine n *** 4 musta *** Häiriösignaali Taajuussignaali** V high = kyllä low = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton N-kytkentätiedot N S + S R C * R C * _DFI_0010_SW Kuva. 9: Kytkentä: N-lähtö näyttölaitteeseen tai LC:ään Rc* Kollektorivastus tai ull-up-vastus. Lisätietoja - katso alla olevat tiedot. 18

19 Asennus ja kokoonpano in-varaus i n Säie Toiminta Arvoalue Yksikk ö 1 ruske a 2 valkoine n *** 3 sinin en *** 4 must a *** Syöttöjännite (arviointilaite) Häiriösignaali Taajuussignaali** V low = kyllä high = ei Hz GND 0 V ** Open collector. Suorakulmiopulssi; pulssi: Tauko = 1: 1. Alle 10 Hz:n taajuuksilla: ulssin pituus on 20 ms ja pulssiväli vaihtelee lähetettävän signaalin mukaan. *** potentiaaliton Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä pidemmälle taajuussignaali voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten sivulla 20. Mitä alhaisempi käytettävä kollektorivastus R C on, sitä korkeampia taajuuksia voidaan esteettä kuljettaa - katso Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Kollektorivastus R C ulkoisessa laitteessa: voi olla jo integroituna siihen voi olla siinä jo integroituna alipäästösuodattimeen voi olla siellä kytkettävissä voi puuttua kokonaan ja täytyy ruuvata kiinni liittimiin. Katso tiedot ulkoisen laitteen käyttöohjeesta. Hakusanat: Kollektorivastus ull-up-vastus Open-collector-tulo tai O.C. HUOMIO! Virta I signaalijohtojen kautta on rajoitettava vastaavan suuruisella kollektorivastuksella R C, muuten lähtötransistorit voivat rikkoutua. R C :n vähimmäisarvo riippuu syöttöjännitteestä U Syöttöjännite U R C min 5 V 100 Ω 9 V 180 Ω 12 V 240 Ω 24 V 480 Ω 30 V 680 Ω R C min = U / 0,050 A 19

20 Asennus ja kokoonpano Kollektorivastus R C taajuussignaalin johtoa varten Kollektorivastus R C (tai ull-up-vastus) ja kaapelin kapasiteetti C K muodostavat RCpiirin, joka ylittää suorakulmioimpulssin reunan. Kollektorivastus R C on valittava taajuussignaalijohtoa varten - maksimitaajuudesta ja reunan jyrkkyydelle käytettävän arviointilaitteen vaatimuksista riippuen - mahdollisimman vähän Rc:tä korkeammaksi. Kollektorivastuksen Rc valinta Arviointilaitteen syöttöjännite = 30 V Maksimitaajuuden määritys, fmax = 10 khz 1. Etsi taulukosta Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19 arvo Rc jännitteelle 30 V. ð Se on 680 Ω. 2. Siirry taulukon Ä NN-kytkentätiedot sivulla 18 riville, jossa on 680 Ω, ja etsi pituusarvo sarakkeesta, jossa on fmax = 10 khz. ð Se on 25,5 m. Maksimaalinen johdon pituus erilaisille Rc- ja fmax-arvoille Rc* fmax Ω 0,5 khz 1 khz 10 khz ,5 m 0,7 m m 17 0,7 m m 30 m 17 m m 30 m 25,5 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m m 30 m 30 m * Minimiarvo riippuu syöttöjännitteestä, jonka arviointilaite tuottaa - katso sen käyttöohje ja taulukko Ä Kollektorivastus R C, vähimmäisarvo sivulla 19. Taulukko pätee kaapelille, jonka ominaiskapasiteetti on 100 pf/m, joka tapauksessa suojaamaton kaapeli, kuten tyypin LiYY ohjausjohdot (esim. Lapp-yhtiön valmiste) Virtalähtö ja laskurin lähtö Virtalähtö Laitteessa on sekä virtalähtö (normisignaalilähtö (ma)) että laskurin lähtö. Näiden lähtöjen kuvaukset - katso Ä Luku Virtalähtö sivulla 17 ja Ä Luku Laskurin lähtö sivulla Säädetyn pumpun lähtö Virtalähtö Laitteessa on säädetyn pumpun lähtö. Ts. DulcoFlow voi yhdessä delta -annostelupumpun ja säätömoduulin kanssa pitää virtauksen vakaana. Tätä varten on kaapelin liitin liitettävä säätömoduulin liitäntään. Lisätietoja - katso "Täydentävä ohjekirja delta -magneettiannostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 20

21 Säätäminen 8 Säätäminen 8.1 Käyttöosa Iskun palaute-led (oikealla) osoittaa seuraavat tiedot: 1 2 DulcoFlow V: ml Q: ml/h 4 LED pois Lisätietoja ainesykäystä ei tunnisteta vihreä, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin sisällä 3 i punainen, palaa ainesykäys tunnistettu - toleranssin ulkopuolella Kuva. 10: Käyttöosa: DulcoFlow 1 LCD-näyttöruutu 2 Tila-LED 3 Ohjauspainikkeet 4 Iskun palaute-led LCD-näyttöruutu _MAZ_0039_SW LCD-näyttöruutu koostuu kaksirivisestä näytöstä LEDit Ohjauspainikkeet Ohjauspainikkeilla on seuraavat nimikkeet: ainike Nimike i [ i ] [ALAS] [YLÖS] [] Tila-LED (vasemmalla) osoittaa seuraavat tiedot: LED vihreä oranssi punainen Lisätietoja Tila OK Varoitus Häiriö 21

22 Säätäminen = asetusmahdollisuus äävalikko Asetukset Asetukset Näyttö Kestonäyttö 3 s 3 s Kuva. 11: Siirtyminen käyttövalikossa Kestonäytössä ohjauspainikkeilla on eri toiminnot käyttövalikossa ja valikkokohdissa: Kestonäytössä ainike Toiminnot ainike i Toiminnot Vaihto kestonäyttöjen välillä Avaa valikkokohta (vaihda valitun valikkokohdan ensimmäiseen valikkokohtaan). Vaihto kestonäyttöön (paina 2 s.) alauta kestonäytöissä näytettävä kokonaismäärä ja iskumäärä "nollaan". i alautus tehdasasetuksiin (paina 10 s.) Käyttövalikossa ainike Toiminnot Vaihto edelliseen valikkokohtaan Vaihto seuraavaan valikkokohtaan 22

23 Säätäminen Valikkokohdan valikkokohtaan ainike i Toiminnot Vaihto luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä Kasvata/muuta asetusarvoa ienennä/muuta asetusarvoa Tiheys 1,3425 g/ml Ota asetusarvo käyttöön ja vaihda valikkokohdan seuraavaan valikkokohtaan. Muuttaminen numero numerolta: Vaihda luvun seuraavaan numeroon. a) b) Tiheys 1,3425 g/ml Tiheys 1,3425 g/ml B0210 Kuva. 12: a) Vaihda luvun jatkuvan muuttumisen ja numerokohtaisen muuttamisen välillä; b) Vaihda paikkaa luvussa ainike [] - muita yleisiä toimintoja: ainalluksen kesto noin 2 s noin 3 s Toiminta Avaa käyttövalikko oistu käyttövalikosta ottamatta asetusarvoa käyttöön, palaa kestonäyttöön Muutettu asetusarvo otetaan käyttöön vain, jos se on vahvistettu ensin painamalla lyhyesti painiketta []. 8.2 Tarkasta näyttösuureet Ennen virtausmittarin säätöä voit tarkastaa nykyiset näyttösuureet kestonäytöissä: 23

24 Säätäminen aina painiketta [ i ] ("i" kuten "Info"), jos LCD-näyttöruutu näyttää kestonäytön - siis ei käyttövalikon näyttöä. ð Jokaisen painikkeen [ i ] painalluksen jälkeen näet eri kestonäytön. Kestonäytön ulkoasu riippuu valitusta mittaussuureesta (tilavuus tai massa) - katso tiedot alta. Kestonäyttö m: 326,05 g Q: 229,21 g/h m: 326,05 g N: 527 m/h: 0,619 g %SH: 97,8 % Kuvaus Kokonaismäärä* m ja hetkellinen massavirta Q Kokonaismäärä* m ja iskujen määrä* N Määrä/isku m/h ja poikkeama iskun massan %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) ainikkeella [ i ] voidaan vaihtaa kestonäytöstä kestonäyttöön. Mittaussuureen "Tilavuus" kestonäytöt Kestonäyttö V: 243,32 ml Q: 171,05 ml/h Kuvaus Kokonaismäärä* V ja hetkellinen tilavuusvirta Q Arvon palautus (nollaus) Kun haluat nollata kokonaismäärän ja iskumäärän, paina molempia [nuolinäppäimiä] samanaikaisesti. äävalikossa "alauta" kokonaismäärä ja iskumäärä voidaan palauttaa "nollaan" toisistaan riippumatta. V: 243,32 ml N: 637 V/H: 0,382 ml %SH: 102,3 % Kokonaismäärä* V ja iskujen määrä* N Määrä/isku V/H ja poikkeama iskutilavuuden %SH oletusarvosta * viimeisestä palautuksesta (nollaus) Mittaussuureen "Massa" kestonäytöt (Jos asetettu kohdassa Käyttötapa è Measurand Massa ). 24

25 Säätäminen 8.3 Käyttövalikon yleiskuvaus Kestonäyttö Määrän ja iskuluvun nollaus 2 s Häiriön kuittaus äävalikko Käyttö Valikko Mittaussuure äävalikko Asetukset Valikko Näyttö Valikko Laskurilähtö* * laitekoodin mukaan Valikko Virtalähtö* Valikko Herkkyys Valikko umpun tyyppi Valikko Huolto äävalikko Kalibrointi Valikko Iskun takaisinkytkentä Valikko Määrä B0209_3 25

26 Säätäminen äävalikko Nollaa laskuri Valikko Määrä Valikko Iskut äävalikko Info äävalikko Kieli B Vaihtaminen säätötilaan Jos kestonäytössä painetaan painiketta [] 2 sekunnin ajan, laite vaihtaa säätötilaan. Seuraavat päävalikot ovat valittavissa säätötilassa: 1 - Käyttö 2 - Asetukset 3 - Kalibrointi 4 - Nollaa laskuri 5 - Info 6 - Kielen äävalikko "Käyttötapa" Jos valitaan Mass (Massa), täytyy lisäksi antaa aineen massan tiheys äävalikko "Asetukset" äävalikko Asetukset Seuraavat valikot ovat valittavissa päävalikossa "Asetukset": 1 - Näyttö 3 - Virtalähtö (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1") 2 - Counter output (Laskurin lähtö) (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "2") 4 - Service (vain asiakaspalvelua varten) äävalikko Käyttötapa Mittaussuure voidaan valita päävalikossa "Käyttötapa": Tilavuus (-virtaus) Massa (-virtaus) Määrä (-virtaus) Joidenkin valikoiden ulkoasu on tästä riippuvainen. 26

27 Säätäminen Valikko "Näyttö" Asetukset Näyttö B0228 Määräyksikkö Virtauksen yksikkö Virtauksen vaimennus ml ml/h 30,00 s Valikossa Display (Näyttö) voidaan valita määrätietojen ja virtauksen yksiköt. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping flow (Virtauksen vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Muut kuin metrijärjestelmän mukaiset yksiköt ja niiden muuntaminen Yksikkö Merkitys Muuntaminen 1 gal 1 US liquid gallon = 3, l 1 lb(s) 1 pauna = 453,59237 g Valikko "Laskurin lähtö" (laitekoodi-tunnus "signaalilähtö" "2" ja "3") Asetukset Laskurin lähtö Laskurin lähtö Iskun takaisinkytkentä Open-Collector NN Laskurin lähtö Impulssi/taajuus Impulssi/taajuus Open-Collector Open-Collector NN Impulssi/taajuus Signaalilähtö K-kerroin, yksikkö 1/ml K-kerroin /ml B0495 Impulssi/taajuus Häiriölähtö Häiriö kytke päälle 27

28 Säätäminen Valikossa Counter output (Laskurin lähtö) laskurilähtö voidaan määrittää impulssi-/taajuuslähdöksi hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai se voidaan määrittää iskun takaisinkytkentäilmoitukseksi. Impulssi / taajuus (taajuuslähtö) Lähdön ensimmäiseksi tyypiksi ( Open- Collector ) on valittava sellainen, joka sopii liitettyyn laitteeseen (NN / N). Valikossa Signaalilähtö voidaan asettaa K- kerroin, jonka avulla DulcoFlow määrittää hetkellisen virtauksen Q ja lähettää sen laskurilähdön kautta taajuutena f ulkoiseen laitteeseen. f = K * Q jossa taajuus f yksikössä Hz K-kerroin K yksikössä 1/ml tai impulssit/ml Virtaus Q yksikössä ml/s Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin laskurilähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Se toimii kuten rele tilassa NO. Iskun takaisinkytkentä Iskun takaisinkytkentää varten, esim. rominent-annostelupumppuun - kuten annostelun valvonnassa Flow Control - täytyy kaapeli ohjata laskurilähdöstä annostelupumpun "Annostelun valvonta" -liitäntään. Tällöin täytyy kohdassa Kalibrointi kalibroida iskun takaisinkytkentä - katso luku "Kalibrointi". 28

29 Säätäminen Valikko "Virtalähtö" (laitekoodi-tunnus "Signaalilähtö" "1", "3" ja "4") Asetukset Virtalähtö Virtalähtö Virta-alue Virtauksen yksikkö Signaalivirta ma ml/h 0/4 ma-arvo 0,68 ml/h 20 ma-arvo 897,65 ml/h Vaimennus 30,00 s Virtalähtö Vikavirta Vikavirta kytke päälle Vikavirta 23 ma B0496 Virtalähtö säädetty pumppu Valikossa Virtalähtö normisignaalilähtö (ma) voidaan määrittää hetkellisen virtauksen tai häiriösignaalin tulostamiseksi tai delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa toimimista varten. Valikossa Signaalivirta voidaan asettaa, miten DulcoFlow lähettää hetkellisen virtauksen arvon virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen. Haluttu virtasignaalin toiminta voidaan antaa suhteessa virtaukseen. Tätä varten määritetään kaksi haluttua pistettä 1 (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) (Q1 on virtaus, jossa DulcoFlow lähettää 4 ma.); näin määritetään suora ja sen mukainen toiminta: Qmax Q2 Q I [ma] _DFI_0012_SW Kuva. 13: Virtauksen Q kaavio virtasignaalina (tässä: ma) 29

30 Säätäminen Laadi kaavio, kuten yllä arvoilla (4 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) tai (0 ma, Q1) ja 2 (20 ma, Q2) jotta DulcoFlow -laitteen virtaus Q voitaisiin lähettää halutulla tavalla. Kun tässä määritetyt rajat ylittyvät, DulcoFlow antaa virheilmoituksen ja tila-led (vasen) palaa oranssina. Lisäksi näytettävien virtausarvojen vaimennusta voidaan muuttaa (ei määrätiedoilla), jos ne muuttuvat näytössä liian nopeasti / liian hitaasti. Mitä suurempi integraatiovakio on asetettu valikkokohdassa Damping (Vaimennus), sitä suurempi näytettävien virtausarvojen vaimennus. Valikossa Häiriölähtö voidaan asettaa, lähettääkö DulcoFlow häiriösignaalin virtalähdön kautta ulkoiseen laitteeseen (23 / 3,6 ma). Jos valitaan valikko Säädetty pumppu, DulcoFlow voi säädellä delta -annostelupumpun säätömoduulin kanssa virtausta - katso "Täydentävä ohjekirja delta -annostelupumpulle - säätömoduuli delta ". 30

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc

Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc Käyttöopas Annostelupumput Vario, VAMc FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista.

Lisätiedot

Käyttöopas Annostelupumput Dulco Classic Vario C, VAMc

Käyttöopas Annostelupumput Dulco Classic Vario C, VAMc Käyttöopas Annostelupumput Dulco Classic Vario C, VAMc FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu Beta b BT4b ja BT5b

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu Beta b BT4b ja BT5b Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu Beta b BT4b ja BT5b Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä

Lisätiedot

Käyttöopas Tarkkuus-mäntäannostelupumppu mikro delta MDLa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Tarkkuus-mäntäannostelupumppu mikro delta MDLa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Tarkkuus-mäntäannostelupumppu mikro delta MDLa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 80661809 07/2015 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu delta DLTa ohjatulla optodrive -magneettikäytöllä rominent _DE_0002_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ L, GALa

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ L, GALa Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ L, GALa FI P_G_0003_SW Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ X, GMXa

Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ X, GMXa Käyttöopas Magneettitoiminen annostelupumppu gamma/ X, GMXa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot