Haa a s a t s e t e e n e a n a h o h i o t i o t y o h y t h e t i e s i t s y t ö y n rak a e k n e t n a t m a i m n i e n n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haa a s a t s e t e e n e a n a h o h i o t i o t y o h y t h e t i e s i t s y t ö y n rak a e k n e t n a t m a i m n i e n n"

Transkriptio

1 Haasteena hoitoyhteistyön rakentaminen PEKKA HEINÄLÄ Keski-Suomen Päihdepäivä Tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdepäivä Jyväskylä 7. syyskuuta

2 Päihteet ja yhteiskunta Keskushermoston toimintaan vaikuttavia aineita on kautta aikain käytetty arkipäivisin, juhlissa, kansan- parannuksessa, uskonnollisissa rituaaleissa jne. Käyttöön liittyy välittömiä tavoiteltuja vaikutuksia ja vaihtelevasti haittoja Haittojen torjuntayritykset ja yhteiskunnan kehitys: kieltolaki, huumausainesäätely, lääkeresepti, uskonnon, perhearvojen ja naisten aseman muutokset, keskioluen vapautuminen, asetuksilla säädellyt (ylläpito- ja) korvaushoidot, EU-yhdenty yhdenty- minen jne 7. syyskuuta

3 Päihteet ja väestö Tupakka: : Vajaa kolmannes miehistä ja noin viidennes naisista tupakoi -> joka toinen heistä menehtyy tupakoinnin takia Alkoholi: : kulutus huipputasolla 10,5 litraa, 90% aikuisväestöstä juo alkoholia ja puolet juodusta alkoholista kasautuu eniten juovalle kymmenykselle; noin riskikäyttäjää Huumeet: : vuotiaista 2-5% käyttää, joskus kokeillut 12-18% 18% 7. syyskuuta

4 Hoitoon hakeutuminen Päihdehäiriöistä kärsivistä valtaosa ei hakeudu tämän ongelman vuoksi hoitoon Spontaaniparaneminen ilmeisesti odotettua yleisempää Hoitoon hakeutumisen syy on jokin muu oheissairaus tai päihteiden käyttöön liittyvä ongelma Hoitomotivaatio ja motivoivat hoitotekniikat 7. syyskuuta

5 Päihdehäiriö ja samanaikainen muu mielenterveyden häiriö Kaksoisdiagnoosipotilaat kokevat päihde- riippuvuuden ja muut mielenterveyshäiriöt itselleen tyypillisenä oire-kokonaisuutena eivätkä hakeudu eri hoitopaikkoihin tiettyjen vaivojen vuoksi. ( SAMHSA United States Depart-ment of Health and Human Services: Substance Abuse & Mental Health Services Administration) 7. syyskuuta

6 Asiakas vai potilas? Sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaiset toimintakulttuurit ja jossain määrin erilaiset arvolähtökohdat Subjekti vai objekti Asiantuntijuus Vertaistoiminta Verkostoituminen (perhe, työyhteisö, jne) Erilaiset toimintamahdollisuudet ja tarpeet elämänkaaren eri vaiheissa 7. syyskuuta

7 Matala vai korkea kynnys? Peruspalvelut erityispalvelut- erikoissairaanhoito Primääri sekundaari- tertiaaripreventio Haittojen vähentämistyö: vinkkitoiminta ja sen haasteet ammatilliseen työhön Luottamuksellisuus Vapaaehtoinen hoitoon hakeutuminen Vastentahtoinen hoitoon ohjaaminen 7. syyskuuta

8 Lääkärinä moniammatillisessa työryhmässä Eri koulutustaustat mahdollistavat monimutkaisten ilmiöiden laaja-alaisen alaisen tarkastelun Huumeidenkäyttäjien sairastavuus ja kuolleisuus suurta Diagnoosit: leimaavat, mutta joissain tilanteissa asiakkaan tehokkaan hoidon ja vakuutusetuuksien saamiseksi välttämättömiä Iv-käyttäjien terveysneuvonta Mistä jännitteet eri ammattikuntien välille? 7. syyskuuta

9 Käypä hoito näytönastekastsauksista Jäykkää konfrontaatiota välttävä motivoiva haastattelu ilmeisesti auttaa saavuttamaan hyviä hoitotuloksia (B) Psykososiaalisista hoitomuodoista motivoiva neuvota yksin tai yhdistettynä kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan ja perheenjäsenten psykoedukaatioon saattaa lisätä päihdehäiriöistä kärsivien skitsofreniapotilaiden päihteettömien päivien määrää, parantaa heidän yleistä toimintakykyään sekä vähentää heidän oireitaan ja uusia sairausjaksojaan (C) Psykoosin ja huumeongelman integroidusta hoidosta päihdepsykiatrisessa yksikössä saattaa olla hyötyä (C) 7. syyskuuta

10 Käypä hoito-suositukset Skitsofrenia (rev 2008) Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito (2007) Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (rev 2007) Huumeongelmaisen hoito (2006) Alkoholiongelmaisen hoito (2005) Depressio (2004) Lasten ja nuorten syömishäiriöt (2002) 7. syyskuuta

11 Hoidon spesifiset vaikutukset Tietyllä hoidolla vaikutetaan kohdeoireisiin Taudinmääritys oleellista Taudin taustavaikuttajat ja kehittyminen mallinnettu Täsmähoito tautiin Tavoitteena taudin lieveneminen tai paraneminen Medikaalinen malli (näyttöön perustuva lääketiede) Kustannusvaikuttavuuden osoittaminen 7. syyskuuta

12 Hoidon epäspesifiset vaikutukset Hoidon tavoitteet selkenevät hoidon edetessä Pelkän palvelutuotannon lisäksi tärkeiden yhteiskunnallisten rakenteiden ja kehityslinjojen huomioon ottaminen Keskiössä asiakas ja hänen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen Turvallisen hoitosuhteen rakentuminen yhteiseksi hoitovälineeksi Kärsimyksen lievittyminen myös hyväksyttävä hoitotavoite Kokemusperäiseen tietoon nojaava lähestyminen Hyvän hoidon laadun tavoite 7. syyskuuta

13 Väärinkäyttö Katukauppa Itselääkintä Reseptilääkkeet osana huumemarkkinoita Uskomus lääkkeen välttämättömästä tarpeesta Korvaushoito (ylläpitohoito) ja siihen liittyvät lääkityspulmat Asiakkaan tukeminen ja valvonta 7. syyskuuta

14 Medikalisaatio Lääketieteen soveltaminen ilmiöön tai ongelmaan, johon kyseiset menetelmät eivät sovellu tai joista voi olla haittaa Ilmiön tai ongelman tarkastelu ja hoito lääketieteen menetelmin, vaikkei lähestymistapa sovellu tai jopa aiheuttaa haittaa 7. syyskuuta

15 Kokototuus: EBM ja sen vaihtoehdot Vaihtoehtolääkintä Täydentävä lääkintä Uskomuslääkintä Lume Suuri osa kansasta käyttää lääkkeitä ja hoitoja joiden tehoa ei tieteellisesti ole osoitettu Hoitopäätösten on perustuttava asiakkaan saamaan ja ymmärtämään tietoon Kuka maksaa hoidoista, joiden tehosta tai haitoista ei ole tutkittua tietoa? 7. syyskuuta

16 Mikä hoidossa oikeasti auttaa Asiakkaan/potilaan odotukset 15% Hoitomuoto (terapiatekniikat) 15% Hoidon ulkopuoliset tekijät 40% Yhteiset tekijät 30% Yhteistyösuhteen tunnesävy Terapeutin empaattisuus Terapeutin johdonmukaisuus Yhteisesti jaettu käsitys hoidon päämääristä (Leiman 2004) 7. syyskuuta

17 Terapeuttinen allianssi Yleiset tekijät eli terapian tilanneyhteys ja siihen vaikuttavat osatekijät (45-70% hoidon tuloksista selittyy): Terapeuttinen allianssi Terapeutin toimintatapa Yhteistyösuhteen tunnesävy Terapeutin johdonmukaisuus Osapuolten sitoutuneisuus hoitoon Yhteisesti jaettu käsitys hoidon päämääristä Asiakkaan/potilaaan odotukset hoidolta (Jukka Oksanen 2008) 7. syyskuuta

18 Virtuaalikohtaamiset Netti helposti saavutettavissa, edullinen, nimetön Erityisesti nuorille luonteva areena Vertaistuen mahdollisuus Todennäköisesti mahdollisuus varhaisvaiheen neuvontaan ja ennaltaehkäisyyn Miten toiminta rahoitetaan? Voiko korvata kasvotusten tapahtuvan hoidon? 7. syyskuuta

19 Edellytykset hyvälle hoidolle Asiakkaiden moninaisten tarpeiden tiedostaminen, yhteistyösuhteen rakentaminen, vertaistuen ja läheisten merkityksen huomioiminen ja moniammatillisen työotteen vaaliminen 7. syyskuuta

20 Kirjallisuutta Jaana Jaatinen: Terapeuttinen keskustelutodellisuus. Diskurssianalyyttinen tutkimus alkoholiongelmien sosiaaliterapeuttisesta hoidosta. Stakes Tutkimuksia 72, 1996 Jukka Oksanen: Terapeuttinen allianssi sosiaaliterapeutin työn näkökulmasta. TaY Pro gradu 2007 Drug Misuse: Psychosocial interventions. NICE Clinical Guideline 51, 2007 Päihdepalvelujen laatusuositukset. STM Oppaita 2002: syyskuuta

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle

EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle EI PILLERI ÄIDIN IKÄVÄÄ PARANNA Opas kristillisen huumehoitokodin perustajalle Vesa Mäki Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot