Päihteet ja mielenterveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihteet ja mielenterveys"

Transkriptio

1 Päihteet ja mielenterveys PEKKA HEINÄLÄ YTHS Päihteet ja mielihyvä Viehtymys nautintoaineisiin ja päihteisiin on yleisinhimillistä Päihdehaitat ja päihderiippuvuus vaihtelevat Alkoholi, kahvi, tupakka, kannabis, eräät sienet, kati, kokaiini, oopium jne. Synteettiset ja muuntohuumeet: LSD, amfetamiini ja MDMA, GAMMA, MDPV (metyleenidioksipyrovaleroni) jne. Psykotrooppiset lääkkeet: PKV (erityisesti BZ ja pregabaliini), huumaavat kipulääkkeet (ml. buprenorfiini), keskushermostostimulantit 28. toukokuuta

2 Päihteet ja yhteiskunta Keskushermoston toimintaan vaikuttavia aineita on kautta aikojen käytetty arkipäivisin, juhlissa, kansanparannuksessa, uskonnollisissa rituaaleissa jne. Käyttöön liittyy tavoiteltuja vaikutuksia ja vaihtelevasti haittoja Haittojen torjuntayritykset ja yhteiskunnan kehitys: kieltolaki, huumausainesäätely, lääkeresepti, uskonnon, perhearvojen ja naisten aseman muutokset, keskioluen vapautuminen, asetuksilla säädellyt (ylläpito- ja) korvaushoidot, EU-yhdentyminen, sosiaali- ja terveysneuvonta jne. 28. toukokuuta Päihteet ja väestö Tupakka: Vajaa kolmannes miehistä ja noin viidennes naisista tupakoi -> joka toinen heistä menehtyy tupakoinnin takia Alkoholi: kulutus huipputasolla 10,5 litraa, 90% aikuisväestöstä juo alkoholia ja puolet juodusta alkoholista kasautuu eniten juovalle kymmenykselle; noin riskikäyttäjää Huumeet: vuotiaista 2-5% käyttää, joskus kokeillut 12-18% 28. toukokuuta

3 Terveys 2000-tutkimuksesta Täysi-ikäisistä miehistä 8% ja naisista 2% alkoholiriippuvaisia Verrattaessa raitistuneita edelleen aktiivisesti juoviin: raitistuneilla todettiin vähemmän sosiaalisten tilanteiden pelkoa (1% vs. 6%) ja pitkäaikaista masentuneisuutta (dysthymia) (3% vs. 7%): juominen ylläpitää oireilua tai oireet hankaloittavat kuntoutumista Juomistaan jatkavat alkoholiriippuvaiset käyttävät enemmän sekä päihde- että mielenterveyspalveluita 28. toukokuuta Juomatavat vaikuttavat haittojen määrään ja jakautumiseen Noin 10 % naisista ja miehistä raittiita; eniten juova kymmenys juo puolet kaikesta alkoholista Neljännes miehistä ja kolmannes naisista puhtaita kohtuukäyttäjiä Vaikka laskennallisesti suurkuluttajia on miehistä vain 8 ja naisista 5 %, humalahakuisesta juomatavasta johtuen nk. riskikäyttäjiä on enemmistö Miehistä 65 % Naisista 55 % Erilaiset terveydelliset ja sosiaaliset haitat jakautuvat laajalti väestöön Suurkuluttajat tuottavat enimmillään % terveydellisistä alkoholihaitoista Preventioparadoksi: jos halutaan vaikuttaa päihdehaittojen määrään, on toimenpiteet kohdennettava koko väestöön (Kreitman 1986; Rossow 2006; Poikolainen & Paljärvi 2007)

4 Kannabis Samanaikainen päihde- ja mielenterveyshäiriö Yhteys vakaviin mielenterveysongelmiin on kiistaton Mitä nuorempana käyttö aloitetaan, sitä suurempi riski on sairastua aikuisena vakavaan mielenterveyshäiriöön kuten psykoosiin tai masennukseen Mitä tiheämpää ja runsaampaa käyttö on, sitä suurempi todennäköisyys mielenterveyshäiriöihin Kokematon käyttäjä ja suuret kerta-annokset liittyvät paniikki- ja ahdistuskohtauksiin ja sekavuuteen Päihdehäiriön vakavuus III Lievä mielenterveyshäiriö/ vakava päihdehäiriö I Lievä mielenterveyshäiriö/ lievä päihdehäiriö IV Vakava mielenterveyshäiriö/ vakava päihdehäiriö II Vakava mielenterveyshäiriö/ lievä päihdehäiriö Muun mielenterveyshäiriön vakavuus 28. toukokuuta toukokuuta

5 Alkoholi- ja muut mielenterveyshäiriöt Päihteiden käytön ajallinen yhteys mielenterveyshäiriöihin Pääosin monipäihdekäyttöä nikotiini(riippuvuus) erityisen yleistä alkoholin ja kannabiksen käyttö yleistä kansainvälisesti myös kokaiinin käyttö yleistä (amfetamiini Suomessa) Alueelliset erot käytetyissä aineissa ja tavoissa Päihteiden käyttöä sairauden eri vaiheissa päihteiden käyttö voi edeltää/ seurata psykoosia päihteiden käyttö voi edeltää/ seurata masennusta HS toukokuuta toukokuuta

6 Miksi mielenterveyspotilaat käyttävät muita useammin päihteitä? Onko käyttö perinnöllistä? geenit ympäristötekijät Päihteiden käytöllä ja mielenterveyshäiriöillä on sama perusta yhteiset riskitekijät tai patogeneesi Päihteiden käyttö aiheuttaa mielenterveyshäiriön etiologinen tekijä laukaiseva tekijä Itsehoito-hypoteesi oireiden lievitys Psykiatristen häiriöiden esiintyvyys alkoholihäiriöihin liittyen (1/2) Komorbidi häiriö Alkoholin väärinkäyttö Esiintyvyys (v) OR Kessler et al. NCS. Arch Gen Psychiatry 1994 Alkoholiriippuvuus Esiintyvyys (v) OR Mielialahäiriöt 12,3 1,1 29,2 3,6* Vakava masentuneisuus 11,3 1,1 27,9 3,9* Bipolaarihäiriö 0,3 0,7 1,9 6,3* * p< toukokuuta toukokuuta

7 Psykiatristen häiriöiden esiintyvyys alkoholihäiriöihin liittyen (2/2) Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (1/7) Ahdistuneisuushäiriö: Paniikkihäiriö Komorbidi häiriö Alkoholin väärinkäyttö Esiintyvyys (elämänaik) OR Alkoholiriippuvuus Esiintyvyys (elämänaik) OR Päihdehäiriö Prevalenssi Skitsofrenia 9,7 1,9 24 3,8 Regier DA, et al. ECA. Arch Gen Psychiatry 1993;50:85-94 Alkoholi- tai huumehäiriö 36 % Regier et al. JAMA 1990; 264: toukokuuta toukokuuta

8 Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (2/7) Ahdistuneisuushäiriö: Sosiaalinen fobia Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (3/7) Ahdistuneisuushäiriö: PTSD Prevalenssi Prevalenssi Päihdehäiriö Päihdehäiriö Alkoholi- tai huumehäiriö 8-56 % Kushner et al Alkoholi- tai huumehäiriö (miehet) Alkoholi- tai huumehäiriö (naiset) Kushner et al % 25-30% 28. toukokuuta toukokuuta

9 Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (4/7) ADHD Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (5/7) Psykoosi (skitsofrenia) Prevalenssi Prevalenssi Päihdehäiriö Päihdehäiriö Alkoholi- tai huumehäiriö (nuoret ja aikuiset) Alkoholihäiriö (aikuiset) Wilens et al % 17-45% Alkoholi-/huumehäiriö 50 % Nikotiiniriippuvuus 70 % Dixon et al 1991; Shaner et al 1993; Ziedonis et al toukokuuta toukokuuta

10 Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (6/7) Mielialahäiriö: vakava masennus Prevalenssi Päihdehäriöiden prevalenssi psykiatrisiin häiriöihin liittyen (7/7) Mielialahäiriö: kaksisuuntainen mielialahäiriö Prevalenssi Päihdehäiriö Päihdehäiriö Alkoholihäiriö 16,5 % Alkoholi- tai huumehäiriö 56,1 % Huumehäiriö 18 % Regier et al. JAMA 1990; 264: Regier et al. JAMA 1990; 264: toukokuuta toukokuuta

11 HILMO Käypä hoito-suositukset Pirkola S & Wahlbeck K. SLL 2004; 59(15-16): toukokuuta Epävakaa persoonallisuus (2008) Skitsofrenia (rev 2008) ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, lapset ja nuoret) (rev 2012) Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (rev 2012) Alkoholiongelmaisen hoito (rev 2010) Huumeongelmaisen hoito (2006, rev 2012?) Depressio (rev 2010) Syömishäiriöt (lapset ja nuoret) (rev 2009) 28. toukokuuta

12 Käypä hoito: Skitsofrenia (2008) Päihteiden käyttö ja psykoosi Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito Mielenterveys- ja päihdeinterventiot integroiva hoito-ohjelma saattaa lisätä skitsofreniapotilaiden päihteettömien päivien määrää ja vähentää myöhempiä sairaalajaksoja, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu D. Kokemuksen mukaan skitsofreniapotilaan mielenterveys- ja päihdeinterventiot olisi hyvä järjestää integroidusti saman työryhmän toimesta. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ Psykososiaalisista hoitomuodoista motivoiva haastattelu yksin tai yhdistettynä kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan ja perheenjäsenten psykoedukaatioon saattaa lisätä potilaiden päihteettömien päivien määrää, parantaa heidän yleistä toimintakykyään sekä vähentää heidän oireitaan ja uusia sairausjaksojaan C. Päihdeongelmista kärsivän skitsofreniapotilaan psykososiaalisina hoitomuotoina voidaan käyttää motivoivaa haastattelua yksin tai yhdistettynä kognitiivis-behavioraaliseen psykoterapiaan tai psykoedukaatioon. Aiheuttaa psykoosin Myötävaikuttaa psykoosin puhkeamiseen PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ PSYKOOSI Voi lisätä päihdehakuisuutta/ päihteiden käyttöä 28. toukokuuta toukokuuta

13 Miten erottaa päihteiden aiheuttama psykoosi skitsofreniasta? Skitsofrenia ja samanaikainen päihteiden väärinkäyttö 44% 400 potilasta, joilla vähintään yksi psykoottinen oire alkoholin/ muiden päihteiden käyttöä ei aiempaa psykiatrista taustaa 56% Tekijät Väärinkäytön yleisyys Seuranta-aika Soyka, % Elämänaikainen Menezes, % Viimeksi kulunut vuosi Maa Saksa Iso-Britannia 169 potilasta, joilla päihteiden aiheuttama psykoosi Vanhempien päihteiden käyttö Päihderiippuvuus Näköhallusinaatiot Vähemmän positiivisia ja negatiivisia oireita 217 potilasta, joilla primäärinen psykoosi Modestin, % Tämänhetkinen Orseno, % Tämänhetkinen Fowler, % Elämänaikainen Jabensky, % Tämänhetkinen Sveitsi Italia Australia Australia 28. toukokuuta 2012 Caton CLM et al, Arch Gen Psychiatry 2005;62(2): toukokuuta

14 Epidemiologisia tutkimuksia kannabiksen käytön yhteyksistä skitsofreniaan Bipolaarihäriö ja samanaikaiset päihdediagnoosit Tekijät Maa Tutkitut Seurantaaika (v) Andreasson ym 1997 Suhteellinen riski Ruotsi Varusmiehet 15 2,3 Elämänaikainen komorbiditeetti % OR Ammit ym Ruotsi Varusmiehet 27 3,1 Syntymäkohortti Komorbiditeetti Alkoholiriippuvuus 61,2 9,8 Van Os ym Arsenault ym 2002 Alankomaat Väestöotos 3 2,76 Uusi-Seelanti 11 - Weiser ym Israel Varusmiehet 15 2, toukokuuta Huumeriippuvuus 40,6 8,6 Mikä tahansa päihdehäiriö 71,1 6,9 Kessler RC, et al. Br J Psychiatry 1996;168(suppl), toukokuuta

15 Päihteiden käytön vaikutus mielenterveyden häiriöiden hoitoon Seulonta Oireilu lisääntyy Yleinen terveydentila heikkenee Itsemurhat, väkivalta, riskikäyttäytyminen lisääntyvät Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö lisääntyy Palveluiden saatavuus ja koordinaatio vaikeutuvat Mielenterveyshäiriön tunnistaminen Päihdehäiriön tunnistaminen Riskikäyttäytymisen kartoitus itsemurhavaaran arvioiminen väkivaltaisuuden arvioiminen infektiosairauksien toteaminen Muut somaattiset sairaudet Sosiaalisen tilanteen kartoitus 28. toukokuuta toukokuuta

16 Arviointi Kuutiomalli Välittömien riskinen tunnistaminen Päihdehäiriön/ muun psykiatrisen häiriön vaikeusasteen arviointi Vajaakuntoisuuden arviointi Voimavarojen ja tuen arviointi Muutosvaiheen määritys Luotettava diagnostiikka (ICD/ DSM) ja EuropASI? Kuutiomalli: kooste päihdeongelman ja mielenterveyshäiriön vaikeusasteesta suhteessa toimintakykyyn 28. toukokuuta Kampman & Lassila toukokuuta

17 Kuution pisteytys Arviointi ja hoidon porrastus Kampman & Lassila toukokuuta Kampman & Lassila toukokuuta

18 Kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitopalvelujärjestelmä Seulonta Kaksoisdiagnoosipotilaat kokevat päihderiippuvuuden ja muut mielenterveyshäiriöt itselleen tyypillisenä oirekokonaisuutena eivätkä hakeudu eri hoitopaikkoihin tiettyjen vaivojen vuoksi. ( SAMHSA United States Department of Health and Human Services: Substance Abuse & Mental Health Services Administration) Arviointi Integroitu hoitopalvelujärjestelmä 28. toukokuuta Kehittämishaaste 1. Päihde- ja mielenterveyssyyt tuottavat jo määrällisesti eniten ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä 2. Alkoholi on Suomessa valtapäihde ja aiheuttaa merkittävän osan myös mielenterveyden ongelmista. Alkoholin kokonaiskulutus pysynee korkealla tasolla ja tulee lisäämään varhaista eläkkeelle siirtymistä 3. Alkoholin käytön jakautuminen väestössä ja juomatavat altistavat suoraan työikäisestä väestöstä yli puolet. Vaikuttavat toimenpiteet on kohdistettava oikea-aikaisesti ja laajalti koko väestöön 4. Perinteiset hoitoonohjausmallit ja ohjelmat tavoittavat suurkuluttajia, mutta interventiot ovat puutteellisia ja tavoittaminen tapahtuu liian myöhään työurien pidentämisen kannalta 5. On kehitettävä varhaisvaiheessa toteutettava, leimaamaton päihde- ja mielenterveystyön kuntoutusmalli yritysten ja opiskelija- ja työterveyshuollon käyttöön. Sen täydennyksenä toimivat perinteiset hoitoonohjaus- ja hoito- ja kuntoutusohjelmat 6. Mallin tulee toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, sen tulee soveltua hyvin sekä työyhteisöjen että opiskelija- ja työterveyshuollon perusprosesseihin ja varhaiskuntoutuksen malleihin ja sen tulee niveltyä saumattomasti sekä perinteisiin hoitoonohjausmalleihin että sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin 7. Malli pohjaa myös tiedollisesti ja ammatillisesti näyttöön perustuviin lähestymistapoihin

19 Lopuksi Kirjallisuutta Samanaikainen päihde- ja muu mielenterveyshäiriö on pikemminkin sääntö kuin poikkeus Kansanterveyden kannalta ongelmallisimmat päihteet ovat tupakka ja alkoholi Ehkäisyllä ja tarpeenmukaisen, vaikuttavan hoidon järjestämisellä on huomattava merkitys yksilölle ja hänen läheisilleen hoitojärjestelmälle ja koko yhteiskunnalle Jollei samanaikaisia häiriöitä tunnisteta ei niitä voi hoitaakaan Päämääränä pitäisi olla integroitu hoito, jossa samanaikaisesti hoidetaan sekä mielenterveyden häiriöitä että päihdeongelmaa, tavoitetaan hoidon tarpeessa olevat eikä hukata heitä 28. toukokuuta Aalto M. Päihdehäiriö ja samanaikainen muu mielenterveydenhäiriö kaksoisdiagnoosin hoidollinen haaste. Duodecim 2007; 123: Kampman O & Lassila A. Samanaikaisen mielenterveys- ja päihdeongelman hoitoon on kehitetty integroitu arviointimalli. Suom Lääkäril 2007; 62(47): toukokuuta

Haa a s a t s e t e e n e a n a h o h i o t i o t y o h y t h e t i e s i t s y t ö y n rak a e k n e t n a t m a i m n i e n n

Haa a s a t s e t e e n e a n a h o h i o t i o t y o h y t h e t i e s i t s y t ö y n rak a e k n e t n a t m a i m n i e n n Haasteena hoitoyhteistyön rakentaminen PEKKA HEINÄLÄ Keski-Suomen Päihdepäivä Tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdepäivä 7.9.2009 Jyväskylä 7. syyskuuta 2009 1 Päihteet ja yhteiskunta Keskushermoston

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN?

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Kliinisen lääketieteen laitos, psykiatria Terveystieteiden laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Hanna Huusko ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Co-morbidity EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Erityiskysymys 3 Sairauksien yhteisesiintyminen Johdanto Psyykkisten

Lisätiedot

NUORTEN PÄIHDEHÄIRIÖIDEN VARHAISTUNNISTAMINEN. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

NUORTEN PÄIHDEHÄIRIÖIDEN VARHAISTUNNISTAMINEN. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille NUORTEN PÄIHDEHÄIRIÖIDEN VARHAISTUNNISTAMINEN Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille LT Terhi Aalto-Setälä Dos Mauri Marttunen Dos Mirjami Pelkonen Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Ikääntyminen ja psyykkinen sairastaminen. Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 23.4.2015

Ikääntyminen ja psyykkinen sairastaminen. Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 23.4.2015 Ikääntyminen ja psyykkinen sairastaminen Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 23.4.2015 Väestön ikärakenne v. 2011 Suomen väkiluvun kehitys Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

PÄIHDEKANSIO NUORISOPSYKIATRISELLE TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSOSASTOLLE

PÄIHDEKANSIO NUORISOPSYKIATRISELLE TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSOSASTOLLE PÄIHDEKANSIO NUORISOPSYKIATRISELLE TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSOSASTOLLE Aleksis Kamu Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Englanninkielinen alkuteos

Englanninkielinen alkuteos Alkoholi ja perusterveydenhuolto Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja mini-interventio hoitosuosituksen yhteenveto Englanninkielinen alkuteos Anderson, P., Gual, A., Colom, J. (2005). Alcohol and

Lisätiedot

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO ESITYKSEN SISÄLTÖ Kaksoisdiagnoosi? Muna vai kana? Integroitu hoito? TERVEYTTÄ LAPISTA 2013 5.9.2013 Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä,

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä, Esityksen Sisältö Eri päihteet ja masennus lyhyesti Samanaikainen depressio ja alkoholiongelma Depression selvittely Alkoholiongelman selvittely Samanaikaisen hoidon toteuttaminen 1 Kannabis Runsaaseen

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty

Lisätiedot