OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA URHEILUVALMENNUS Salpauksen johtokunnan hyväksymä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 UHRHEILUVALMENNUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Johdanto Tavoitteet Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmennettavien oppimistavoitteet yleisesti 4 2 URHEILUVALMENNUKSEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opetussuunnitelma.5 3 URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Liikunta 4 ov - Urheiluvalmentautumisen perusteet 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov - Kilpaurheiluun valmentautuminen 0-10 ov Ammatilliset tutkinnon osat Muut valinnaiset tutkinnon osat 10 ov - Huippu-urheiluun valmentautuminen 0-10 ov 13

3 3 1 URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 1.1 Johdanto Opetusministeriö on myöntänyt koulutuskeskus Salpaukselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että urheiluvalmennus on koulutuskeskus Salpauksessa integroitu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi urheilijan muun harjoittelun kanssa. Valmennustoiminta pyritään järjestämään niin, että se mahdollisimman vähän häiritsee urheilijan opiskelua ja opiskelu urheilijan valmentautumista. Jotta tämä toteutuu, niin oppilaitos joustaa mahdollisuuksien mukaan urheilijan opiskelusuunnitelmissa ja urheilija tarvittaessa omista valmennussuunnitelmista opiskelun aikana. Urheilijalle pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään viikossa 10 h aikaikkuna valmentautumiseen kello 8-16 välisenä aikana. Valmennustunnit järjestetään aamuihin, jotta kahden harjoituksen tekeminen on mahdollista. lle pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan lisäksi neljän tunnin omatoiminen harjoitteluaika. Ammatillinen oppilaitos vastaa 3 x 2h viikossa aamuvalmennuksen järjestämisestä ja resursoinnista. Koulutuskeskus Salpaukseen on nimetty urheiluvalmennuksen vastuuhenkilö, valmennuskoordinaattori, jolle on resursoitu riittävä aika toiminnan toteuttamiseen. Koulutuskeskus Salpauksen urheiluvalmennus tekee tiivistä yhteistyötä Salpausselän urheilulukion ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. Ammatillisten ja muiden pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittamiseen suositellaan mahdollisuuksien mukaan joustavia yksilöllisiä tapoja mm. verkko-opiskelua ja laajennettua työssäoppimista. 1.2 Tavoitteet Tavoitteena on mahdollistaa opiskelevan urheilijan kehittyminen kansainvälisen huipputason aikuisurheilijaksi. Urheiluvalmennus tukee urheilijan yksilöllistä kasvua, yksilölliset erityistarpeet huomioon ottaen. Erityistä huomiota kiinnitetään urheilijan opiskelun ja urheilu-uran yhteensovittamiseen sekä kokonaiskuormitukseen. Koulutuskeskus Salpauksen valmennuskoordinaattori ja opinto-ohjaajat, sekä urheilijoiden valmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä urheilevan opiskelijan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Oppilaitoksen valmennustoiminta on suunniteltu osa urheilijan kokonaisharjoittelua ja voi olla toteutettu yhteistyössä muiden Urheiluakatemian valmennusta järjestävien tahojen kanssa. Koulutuskeskus Salpauksessa valmennuskoordinaattori vastaa toiminnan koordinoinnista ja arvioinnista. Oppilaitoksen valmennustoiminta noudattaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja lajiliittojen linjauksia. Urheiluvalmennettaviksi valinta tapahtuu kansallisesti hyväksytyn hakumenettelyn avulla. Urheiluvalmennuksen tutkinnon osista vastaavat koulutetut ja ammattitaitoiset valmentajat sekä muut erityisalojen koulutetut osaajat. 1.3 Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Suomessa on opetusministeriön myöntämiä erityisen tehtävän saaneita urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä 11 oppilaitosta joita kutsutaan urheiluoppilaitoksiksi. Olympiakomitea koordinoi ja seuraa urheiluoppilaitosten toimintaa ja on ollut kehittämässä yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistä ja hyväksyttyä valtakunnallista urheiluvalmennuksen opetussuunnitelmaa. Koulutuskeskus Salpauksessa urheiluvalmennukseen voi osallistua lähes kaikilla koulutusaloilla. Joidenkin koulutusalojen toimipisteet ovat mahdollinen este aamuvalmennuksen toteuttamiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa urheilijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma koko opintojen ajaksi ja sitä tarpeen mukaan tarkistetaan jaksoittain ja urheilijoille haetaan mahdollisuuksien mukaan yksilölliset polut opiskelun ja urheilun yhdistämiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi huomioiden urheilijan kokonaiskuormitus.

4 4 Koulutuskeskus Salpauksen urheiluvalmennuksen tutkinnon osat muodostuvat: Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista, liikunta 1 ov (pakollinen), pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista, liikunta 0 4 ov, vapaasti valittavista tutkinnon osista 0 10 ov, sekä lisäksi ammatillisista tutkinnon osista muiden ammatillisen tutkinnon valinnaisista osista ammatillisessa peruskoulutuksessa 0 10 ov. Valmennuksesta voidaan tunnistaa ja tunnustaa liikunnan pakolliset opinnot suoritetuksi, mikäli tavoitteet ja kriteerit täyttyvät, jolloin kyseeseen tulee ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ja niistä liikunta. 1.4 Urheiluvalmennettavien oppimistavoitteet yleisesti Huippu-urheilijaksi tähtäävä opiskelija - tavoittelee valmentautumisessaan kansainvälisen huippu-urheilun vaatimustasoa - laatii tavoitteita ja tekee oman opiskelu- ja valmentautumissuunnitelmansa - kehittää omaa fyysistä ja taidollista tasoa suunnitelmallisesti - soveltaa teoriatietoa omaan harjoitteluunsa, kilpailuihin ja vapaa-aikaan - hyödyntää urheilussa opittuja taitoja muuhun opiskeluun - analysoi omaa kilpailu- ja harjoitussuoritustaan - osallistuu harjoitustilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistää ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. 2. URHEILUVALMENNUKSEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA SISÄLTÖ OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Koulutuskeskus Salpauksen pedagogisen strategian osat I ja II muodostavat opetussuunnitelman yhteisen osan, jossa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset linjaukset ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää: tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointi-kriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty.

5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. HOPS perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. a ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukea ja lisäohjausta. ja opettajat arvioivat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet. a ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, monipuolistaa ja syventää opintojaan sekä opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat ja ammattiosaamisen näytöt. 3 URHEILUVALMENNUKSEN TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 3.1 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Liikunta 4 ov - Urheiluvalmentautumisen perusteet 4 ov Ammattitaitovaatimukset laatii henkilökohtaisen opiskelu ja valmentautumissuunnitelman koko opiskeluajalle laatii omat urheilulliset tavoitteensa ja tekee suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi soveltaa omassa harjoittelussaan urheilu tarvittavaa perustietoa hankkii tietoa kansainvälisen aikuisurheilun vaatimustasosta Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

6 6 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT Opiskelu-, valmentautumis- ja kilpailusuunnitelman tekeminen Omat tavoitteet ja motivaatio Perustiedon soveltaminen laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opintoohjaajan kanssa koko opiskeluajalle hahmottaa omat tavoitteensa ja motivaationsa ohjatusti urheiluravitsemuksen perusteet kestävyysharjoittelun perusteet voimaharjoittelun perusteet laatii henkilökohtaisen opiskelun ja urheilun valmentautumissuunnitelman koko opiskeluajalle kirjaa päämääränsä ja asettaa välitavoitteita oma-aloitteisesti analysoi pitämäänsä ravintopäiväkirjaa kestävyysharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa kestävyysharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla voimaharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa voimaharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla laatii henkilökohtaisen opiskelun ja urheilun valmentautumissuunnitelman koko opiskeluajalle ja noudattaa suunnitelmaa ja tarvittaessa tarkentaa sitä kirjaa päämääränsä ja asettaa välitavoitteita, toimii suunnitelmansa mukaan ja tarkentaa tavoitteita analysoi pitämäänsä ravintopäiväkirjaa ja noudattaa urheilijan ruokavaliota kestävyysharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa kestävyysharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla yhteistyössä valmentajan kanssa. voimaharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa voimaharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla yhteistyössä valmentajan kanssa. nopeusharjoittelun perusteet nopeusharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa nopeusharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla nopeusharjoittelun lajissaan ja analysoi omaa nopeusharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla yhteistyössä valmentajan kanssa taitoharjoittelun perusteet taitoharjoittelun lajissaan ja omaa taitoharjoittelua harjoituspäiväkirjan taitoharjoittelun lajissaan ja omaa taitoharjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla

7 7 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT avulla yhteistyössä valmentajan kanssa Oman lajin vaatimustason analysointi kokonaiskuormituksen ja palautumisen merkityksen psyykkisen valmennuksen perusteet osaa hakea urheiluvalmentautumis essa vaadittavaa asiantuntija-apua hankkii ohjattuna tietoa oman lajin aikuisurheilun vaatimustasosta kokonaiskuormituksen ja palautumisen merkityksen ja oman kuormituksen analysointi psyykkisen valmennuksen lähtökohdat ja analysoi omaa valmentautumistaan osaa hakea urheiluvalmentautumise ssa vaadittavaa asiantuntija-apua hankkii tietoa oman lajin aikuisurheilun vaatimustasosta ja vertaa sitä omaan tekemiseensä kokonaiskuormituksen ja palautumisen merkityksen ja oman kuormituksen analysointi ja tekee ohjelmaansa tarvittaessa muutoksia hyödyntää psyykkistä valmentautumista omassa harjoittelussa tietoisesti osaa hakea urheiluvalmentautumises sa vaadittavaa asiantuntija-apua hankkii tietoa oman lajin aikuisurheilun vaatimustasosta ja vertaa sitä omaan tekemiseensä ja toimii saavuttaakseen tavoitteet Arviointi - jatkuva seuranta (asenne valmennukseen, harjoitteluaktiivisuus, käytös, yms.) - mahdollinen itsearviointi ja mahdolliset kirjalliset harjoitukset Opetuksen toteuttaminen - yhteisharjoittelu - omatoiminen harjoittelu - mahdollinen luokkaopetus - mahdolliset kirjalliset harjoitukset Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yksilö- tai joukkuelajin. Hän noudattaa lajivalmennuksen ohjeita ja toteuttaa harjoituskokonaisuuden sekä siihen liittyvät mahdolliset testit sekä fyysisen ja motorisen toimintakyvyn kehittymisen seurannan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Mahdollinen etenemisehto Jaksojen aikana tulevat muiden opintojen 0-suoritukset saattavat aiheuttaa urheiluvalmennuksen keskeytyksen.

8 8 3.2 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov - Kilpaurheiluun valmentautuminen 0-10 ov Ammattitaitovaatimukset osallistuu valmennuskokonaisuuden suunnitteluunsa ja toteuttaa sitä osallistuu fyysisen ja motorisen toimintakyvyn testaukseen ja arviointiin sekä toimintakyvyn kehittymisen seurantaan soveltaa käytännössä valmennusopin sekä psyykkisen valmennuksen perustietojaan soveltaa käytännössä perustietojaan elimistön rakenteesta ja toiminnasta sekä kasvusta, kehityksestä ja herkkyyskausista hyödyntää valmentautumisessa teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä motivoi, kannustaa ja antaa palautetta joukkueensa jäsenelle ja motivoida itseään toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii alan eettisten periaatteiden ja puhtaan urheilun arvojen kertoo suomalaisen valmennusjärjestelmän rakenteesta ja verkostoituu alan toimijoiden kanssa noudattaa turvallisuusohjeita ja toimii vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi arvioi omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Valmennuksen suunnittelu osallistuu oman harjoitussuunnitelmansa laadintaan tarviten ajoittain ohjausta osallistuu oman harjoitussuunnitelmansa laadintaan tavoitteellisesti painopisteet huomioon ottaen osallistuu oman harjoitussuunnitelmansa laadintaan kokonaisvaltaisesti ja kohderyhmän huomioon ottaen noudattaa harjoitussuunnitelmaa tarviten ajoittain ohjausta noudattaa harjoitussuunnitelmaa tavoitteen noudattaa harjoitussuunnitelmaa johdon etenevän harjoituksen lajianalyysin, tiedonhankinnan sekä omaksumiensa tietojen pohjalta

9 9 Valmennusprosessin hallinta tarvitsee ajoittain ohjausta harjoittelun kokonaisuuden hallinnassa työskentelee valmennusprosessissa omatoimisesti, sujuvasti ja tavoitteellisesti hoitaa työnsä itsenäisesti, järjestelmällisesti ja innovatiivisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan suunnittelee omaa ajankäyttöään tarviten ajoittain ohjausta suunnittelee omaa ajankäyttöään suunnittelee omaa ajankäyttöään ja priorisoi työtehtäviään Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden. arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Arvioinnin kohde ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Fyysisen ja motorisen toimintakyvyn testaus ja arviointi Harjoitus- tai ohjauskokonaisuuden valmennuksen toteutus osallistuu soveltuviin testaus- ja arviointimenetelmie n käyttöön ja kuuntelee valmentajan ohjeita tuloksista osallistuu harjoituskokonaisuut een pääosin suunnitelman osallistuu lajin kannalta olennaisia ominaisuuksia mittaaviin testaus- ja arviointimenetelmien käyttöön ja noudattaa valmentajan ohjeita osallistuu harjoituskokonaisuuteen asetetun kokonaistavoitteen Osallistuu lajin kannalta olennaisia ominaisuuksia mittaaviin testaus- ja arviointimenetelmien käyttöön ja noudattaa valmentajan ohjeita osallistuu harjoituskokonaisuuteen asetetun kokonaistavoitteen osallistuu fyysistä ja motorista toimintakykyä kehittäviin harjoituksiin osallistuu fyysistä ja motorista toimintakykyä kehittäviin harjoituksiin sekä säätelee kuormitusta ja palautumista harjoituksissa osallistuu fyysistä ja motorista toimintakykyä kehittäviin harjoituksiin sekä säätelee kuormitusta ja palautumista harjoituksissa Tekniikan ja tietotekniikan käyttö käyttää valmentautumisessa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä sekä muita laitteita ja apuvälineitä tarviten ajoittain ohjausta käyttää valmentautumisessa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä sekä muita laitteita ja apuvälineitä itsenäisesti käyttää valmentautumisessa teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä sekä muita laitteita ja apuvälineitä itsenäisesti ja asiantuntevasti

10 10 Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elimistön rakenteen ja toiminnan tuntemuksen käyttö kertoo elimistön rakenteesta ja toiminnasta käyttää elimistön rakenteen ja toiminnan tuntemusta soveltaa elimistö rakenteen ja toiminnan tuntemusta ja niiden merkityksen harjoittelussa Valmennusopin perustietojen käyttö kertoo fyysisten ominaisuuksien sekä taidon kehittämisen pääpiirteistä soveltaa fyysisten ominaisuuksien ja taidon kehittämisen lainalaisuuksia perustellen toimintaansa valmennusopin perustiedoilla soveltaa monipuolisesti urheilu- ja liikuntasuoritukseen liittyvien fyysisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämisen pääpiirteiden tuntemusta perustellen toimintaansa valmennusopin perustiedoilla Kasvun, kehityksen ja herkkyyskausien tuntemuksen käyttö kertoo kasvusta, kehityksestä ja herkkyyskausista sekä niiden vaikutuksesta valmennukseen käyttää perustietojaan kasvusta, kehityksestä ja herkkyyskausista valmennustyössään soveltaa ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheiden sekä herkkyyskausien tuntemusta harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa Lajituntemuksen käyttö Harjoittelun keskeisimpien tukitoimien tuntemuksen käyttö kertoo lajin erityispiirteistä valmennuksen näkökulmasta kertoo palautumiseen ja kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten ravinnosta, levosta, liikuntavammojen ehkäisystä ja lihashuollosta käyttää lajin erityispiirteiden tuntemustaan kertoo palautumiseen ja kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten ravinnosta, levosta, liikuntavammojen ehkäisystä ja lihashuollosta sekä perustelee niiden merkityksen soveltaa monipuolisesti lajin erityispiirteiden tuntemusta ohjaa palautumiseen ja kehittymiseen vaikuttavissa tekijöissä laaja-alaisesti ja yksilöllisesti sekä perustelee niiden merkityksen osana kokonaisvaltaista valmentautumista

11 11 Psyykkisen valmennuksen perustietojen käyttö tunnistaa oman mielentilansa ja pyrkii edistämään omaa kehitystään tunnistaa oman mielentilansa ja muuttaa toimintaansa tarvittaessa tilanteen edellyttämällä tavalla omaa kehitystään edistäen tunnistaa oman mielentilansa sekä soveltaa psyykkisen valmennuksen periaatteita monipuolisesti lajin ja yksilön edellyttämällä tavalla kehittää itseään harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyvien haasteiden kohtaamisessa kehittää itseään harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyvien haasteiden kohtaamisessa kehittää itseään harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyvien haasteiden kohtaamisessa Verkostoituminen ja yhteistyö rakentaa ja ylläpitää verkostosuhteita tarviten ajoittain ohjausta rakentaa ja ylläpitää verkostosuhteita lähes itsenäisesti hankkii ja käyttää valmennusverkostoja kehittääkseen omaa osaamistaan Valmennusjärjestelmän tuntemus tuntee suomalaisen valmennusjärjestelmän ja tiedostaa oman roolinsa. tuntee suomalaisen valmennusjärjestel män ja tiedostaa oman roolinsa. tuntee suomalaisen valmennusjärjestelmän ja tiedostaa oman roolinsa. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu hankkii valmennukseen liittyvää tietoa yleisimmistä tietolähteistä ohjatusti etsii toimintansa tueksi ajankohtaista tietoa valmennuksen alueelta etsii ja soveltaa ohjauksessaan valmennukseen liittyvää ajankohtaista tietoa Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vuorovaikutustilanteiss a asiallisesti toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja omaaloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä

12 12 ottaa asiallisesti vastaan palautetta ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa sen perusteella Ammattietiikka toimii liikunta-alan ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden toimii liikunta-alan ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden toimii liikunta-alan ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja noudattaa valmentautumisessa liikuntalajien, - paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia noudattaa valmentautumisessa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia noudattaa valmentautumisessa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso) tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso) Arviointi - jatkuva seuranta (asenne valmennukseen, harjoitteluaktiivisuus, käytös, yms.) - mahdollinen itsearviointi ja mahdolliset kirjalliset harjoitukset Opetuksen toteuttaminen - yhteisharjoittelu - omatoiminen harjoittelu - mahdollinen luokkaopetus - mahdolliset kirjalliset harjoitukset tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso) Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yksilö- tai joukkuelajin. Hän noudattaa lajivalmennuksen ohjeita ja toteuttaa harjoituskokonaisuuden sekä siihen liittyvät mahdolliset testit sekä fyysisen ja motorisen toimintakyvyn kehittymisen seurannan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Mahdollinen etenemisehto Jaksojen aikana tulevat muiden opintojen 0-suoritukset saattavat aiheuttaa urheiluvalmennuksen keskeytyksen.

13 Ammatilliset tutkinnon osat Muut valinnaiset tutkinnon osat 10 ov - Huippu-urheiluun valmentautuminen 0-10 ov Ammattitaitovaatimukset määrittelee selkeät tavoitteet harjoittelee määrällisesti ja laadullisesti riittävästi saavuttaakseen tavoitteensa suunnittelee valmentautumisen yhdessä muiden valmennuksen sidosryhmien kanssa toteuttaa omaa kokonaisvaltaista harjoitteluaan ja yhdistää sen toimivalla tavalla opiskeluun sekä muuhun elämään. analysoi, kehittää ja seuraa omaa harjoitteluaan yhdessä valmentajien kanssa tekee opiskelu ja urheilu-uran jatkosuunnitelman ennen valmistumistaan ammattiin. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT Henkilökohtainen opiskelun ja urheilun yhdistämissuunnitelma Harjoitussuunnitelman toteuttaminen ja oman harjoittelun seuranta Tavoitteet ja motivaatio Kuormitus ja palautuminen laatii yhdessä valmentajan ja opintoohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitelman toteuttaa laadittua harjoitussuunnitelmaa sovelletusti, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa kirjaa tavoitteensa ja tekee suunnitelman saavuttaakseen ne kokonaiskuormituksen vaikutuksen oppimiskykyyn sekä kehittymiseen urheilussa ja opiskelussa laatii yhdessä valmentajan ja opintoohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitelman. toteuttaa harjoitussuunnitelmaa, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa, analysoi omaa tekemistä määrittelee selkeät tavoitteet ja pyrkii niitä kohti kokonaiskuormitukse n vaikutuksen ja analysoi omaa tekemistään laatii yhdessä valmentajan ja opintoohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitelman toteuttaa harjoitussuunnitelmaa, seuraa harjoittelua harjoituspäiväkirjan avulla ja kehittää harjoitteluaan tarvittaessa yhteistyössä valmentajien kanssa määrittelee vaativat tavoitteet ja ylläpitää vahvaa sisäistä motivaatiota kokonaiskuormituksen vaikutuksen, analysoi omaa tekemistään ja tekee tarvittavia muutoksia

14 14 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT Harjoittelun määrä harjoittelu Kilpailustrategia Kilpailutilanne Perustiedot Uran jatkosuunnitelma varmistaa, että kokonaisharjoittelun määrä on riittävä kansallisen huipputason saavuttamiseksi osallistuu koulutuskeskus Salpauksen järjestämiin harjoituksin yhteisesti sovitulla tavalla tunnistaa joukkueen tai urheilijan oman henkilökohtaisen kilpailustrategian tunnistaa avustetusti vahvuutensa ja menestyspotentiaalinsa kilpailutilanteessa tunnistaa oppimansa valmennustietouden harjoittelussaan tietää psyykkisen valmennuksen perusteet laatii urheilu ja siviiliuran yhdistämissuunnitelman 2. asteen opintojen jälkeiselle ajalle varmistaa, että kokonaisharjoittelun määrä on riittävä kansainvälisen huipputason saavuttamiseksi osallistuu koulutuskeskus Salpauksen organisoimiin harjoituksin yhteisesti sovitulla tavalla tunnistaa ja analysoi joukkueen tai oman henkilökohtaisen kilpailustrategian tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilanteessa ja tekee avustetusti suunnitelman niiden kehittämiseksi soveltaa oppimaansa valmennustietoutta harjoitteluun osaa psyykkisen valmennuksen perusteet laatii urheilu ja siviiliuran yhdistämissuunnitelman 2. asteen opintojen jälkeiselle ajalle varmistaa, että kokonaisharjoittelun määrä ja laatu on riittävä kansainvälisen huipputason saavuttamiseksi osallistuu koulutuskeskus Salpauksen organisoimiin harjoituksin yhteisesti sovitulla tavalla sekä osaa harjoitella omatoimisesti tunnistaa joukkueen tai oman henkilökohtaisen kilpailustrategian ja kehittää sitä yhdessä valmentajan kanssa tunnistaa ja analysoi vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilanteessa ja tekee suunnitelman niiden kehittämiseksi soveltaa oppimaansa valmennustietoutta harjoitteluun yhteistyössä valmentajan(ien) kanssa osaa psyykkisen valmennuksen perusteet ja hyödyntää sitä omassa harjoittelussa laatii urheilu ja siviiliuran yhdistämissuunnitelman 2. asteen opintojen jälkeiselle ajalle

15 Arviointi - jatkuva seuranta (asenne valmennukseen, harjoitteluaktiivisuus, käytös, yms.) - mahdollinen itsearviointi ja mahdolliset kirjalliset harjoitukset Opetuksen toteuttaminen - yhteisharjoittelu - omatoiminen harjoittelu - mahdollinen luokkaopetus - mahdolliset kirjalliset harjoitukset Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yksilö- tai joukkuelajin. Hän noudattaa lajivalmennuksen ohjeita ja toteuttaa harjoituskokonaisuuden sekä siihen liittyvät mahdolliset testit sekä fyysisen ja motorisen toimintakyvyn kehittymisen seurannan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Mahdollinen etenemisehto Jaksojen aikana tulevat muiden opintojen 0-suoritukset saattavat aiheuttaa urheiluvalmennuksen keskeytyksen. 15

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA

URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA Vahvistettu 21.10.2015 Rehtorin päätös 180/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 URHEILUVALMENNUKSEN MUODOSTUMINEN... 2 3 AMMATILLISET

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA

URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA Vahvistettu 15.11.2016 Rehtorin päätös 318/20/2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 URHEILUVALMENNUKSEN MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma. pisteet. Koodi: LIO39XX Päätös: UOPI C12/2015

15 Opetussuunnitelma. pisteet. Koodi: LIO39XX Päätös: UOPI C12/2015 Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa omassa valmennus- ja kilpailutoiminnassaan. Hän osallistuu Lapin Urheiluakatemian ja edustamansa seuransa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjaus suunnitella ja ohjata liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja ohjata liikuntaa eri toimintaympäristöissä sekä erilaisille asiakkaille

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Ammatin työkykyvalmiudet Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot Työkykyvalmiuksien vahvistaminen Käyttöönoton, opetuksen

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 Liikunnanohjauksen osaamisala, liikuntaneuvoja Lausuntopyyntö 45/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet VALMENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 50/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3124 4 (nid.) ISBN 978 952 13 3125 1 (pdf) 1 Dno 50/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot