Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014

2

3 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Liikunnanohjauksen perustutkinnon muodostuminen Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus Liikuntaneuvonta Liikuntatapahtuman järjestäminen Valinnaiset tutkinnon osat Terveysliikunnan ohjaus Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Soveltavan liikunnan ohjaus Valmennus Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Seuratoiminta Liikuntayrittäjyys Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi Äidinkieli, saame Äidinkieli, viittomakieli Äidinkieli, opiskelijan oma äidinkieli Äidinkieli, suomi toisena kielenä Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä Äidinkieli, suomi viittomakielisille... 76

4 Äidinkieli, romani Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Vieras kieli, A-kieli Vieras kieli, B-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE 1 LIIKUNTA-ALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

5 1 JOHDANTO Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaalueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 1.1 Liikunnanohjauksen perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, liikuntaneuvoja Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osaamispistettä Tutkinnon muodostuminen näyttötutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus, 35 osp Liikunnanohjaus Liikuntaneuvonta, 40 osp Liikuntaneuvonta Liikuntatapahtuman järjestäminen, 30 osp Liikuntatapahtuman järjestäminen 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat

6 2 n on valittava valinnaisista tutkinnon osista 30 osaamispistettä kohdista Terveysliikunnan ohjaus, 15 osp Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus, 15 osp Soveltavan liikunnan ohjaus, 15 osp Valmennus, 15 osp Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus, 15 osp Seuratoiminta, 15 osp Liikuntayrittäjyys, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Tutkinnon suorittajan on valittava valinnaisista tutkinnon osista 2 tutkinnon osaa kohdista Terveysliikunnan ohjaus Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Soveltavan liikunnan ohjaus Valmennus Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Seuratoiminta Liikuntayrittäjyys Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 6 osp 3 osp osp 3 osp

7 Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp osp 16 osp Kohtien valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osaalueita, esim. 1 2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Lisäksi kohtien osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 1.2 Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä n terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa (91/011/2014).

8 4 2 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ohjata liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja ohjata liikuntaa eri toimintaympäristöissä sekä erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää niitä ohjauksessaan motivoida, kannustaa ja antaa palautetta ottaa huomioon terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmat ohjaustilanteessa toimia esimerkillisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti asiakaspalvelutilanteissa arvioida yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksiaan arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta. Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta Liikunnanohjauksen suunnittelu Ohjausprosessin hallinta Itsearviointi 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hal- tai tutkinnon suorittaja suunnittelee liikunnanohjaustunteja tarviten ajoittain ohjausta tarvitsee ajoittain ohjausta ohjausprosessin hallinnassa arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. suunnittelee liikunnanohjauskokonaisuuden ja yksittäisiä liikunnanohjaustunteja itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti ohjausprosessissa arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. suunnittelee liikunnanohjauskokonaisuuden ja yksittäisiä liikunnanohjaustunteja itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti osoittaen asiantuntijuutta ja innovatiivisuutta hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan tai tutkinnon suorittaja arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

9 5 linta Liikunnanohjaus eri toimintaympäristöissä käyttää yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa eri toimintaympäristöissä käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja eri toimintaympäristöissä käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työtapoja eri toimintaympäristöissä käyttää työtehtävissä tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä tarviten ajoittain ohjausta käyttää työtehtävissä tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä hyödyntää monipuolisesti ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä Organisointi ja toiminta ohjaustilanteessa selviytyy yksinkertaisista liikunnanohjaustehtävistä myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä huolehtii omasta hygieniastaan ja pukeutuu tilanteeseen soveltuvalla tavalla ylläpitää toiminnallisuutta ja organisoi tilanteen vaatimalla tavalla organisoi toimintaa tavoitteen suunnassa ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen organisoi toimintaa oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen Eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien huomioon ottaminen liikunnanohjauksessa noudattaa suunnitelmaa huomioimatta muuttuvia tilanteita tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa ottaa ohjatusti huomioon eriikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet etenee suunnitelman ja asetetun tavoitteen mukaisesti ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti ottaa huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet toimii sujuvasti ja joustavasti sekä muuttaa tarvit-taessa tunnin kulkua ryhmän tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti ottaa monipuolisesti huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet sekä soveltaa toimintaa asiakaslähtöisesti Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto Liikuntataitojen hallinta kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti

10 6 Liikuntamuotojen ja -lajien perustaitojen käyttö ohjauksessa Tasa-arvoinen ja monikulttuurinen toiminta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Liikuntamuotojen ja -lajien perustietojen käyttö Liikunta-alan sanaston käyttö hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti käyttää turvallisesti yleisimpien liikuntamuotojen ja - lajien harjoitteita ja liikekehittelyä tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntalajien, -paikkojen ja - välineiden valinnassa ja käytössä noudattaa tasa-arvoa hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti sekä analysoimaan suoritusta käyttää sujuvasti ja turvallisesti yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien keskeisiä harjoitteita ja liikekehittelyä valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä tarkoituksenmukaisesti hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti sekä analysoimaan suoritusta laaja-alaisesti, tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti käyttää monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja turvallisesti liikuntamuotojen ja -lajien harjoitteita ja liikekehittelyä valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen toimii asiallisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa sekä monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä työympäristössä. tai tutkinnon suorittaja käyttää liikunnanohjauksessa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista käyttää tavallisinta liikuntaalan yleissanastoa ja - käsitteitä käyttää liikunnanohjauksessa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista sekä perustelee toimintaansa ja valintojaan käyttää monipuolisesti liikunta-alan sanastoa ja käsitteitä käyttää liikunnanohjauksessa asiakaslähtöisesti, monipuolisesti ja laaja-alaisesti tietojaan liikuntamuodoista ja -lajeista sekä perustelee toimintaansa ja valintojaan käyttää laajasti liikunta-alan ammattisanastoa asiakkaan ja tilanteen edellyttämällä tavalla Liikunta-alan yritystoimintaan tutustuminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi tutustuu liikunta-alan yritystoimintaan ja tuotteisiin arvioi opastettuna oman toiminnan sekä työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. arvioi itsenäisesti oman toiminnan sekä työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. arvioi oman osaamisen tuotteistamista sekä omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä liikunta-alalla.

11 7 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu hankkii työhön liittyvää tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvussaan hankkii aktiivisesti toimintansa tueksi työhön liittyvää tietoa ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan hankkii työhön liittyvää tietoa oma-aloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii vuorovaikutustilanteissa asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta toimii työssään edistäen asiakassuhteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella toimii työssään edistäen asiakassuhteita noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa sen perusteella toimii työssään edistäen toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti urheilu- ja liikuntakulttuurin historiaa kunnioittaen noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti liikunnanohjaustilanteissa toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen sekä työn ja ympäristön aiheuttamat kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja

12 Ammattitaidon osoittamistavat ottaa turvallisuuden huomioon liikunnanohjauksen suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa liikunnanohjauksessa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja lasten tai nuorten ryhmälle sekä aikuisten tai ikääntyvien ryhmälle aidossa toimintaympäristössä. Ohjaustilanteessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii itsenäisesti, toisen parina tai ryhmän jäsenenä, kuitenkin niin, että hän osoittaa osaavansa toimia itsenäisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Liikuntaneuvonta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa testata tai arvioida fyysistä toimintakykyä ja sen pohjalta suunnitella ja toteuttaa liikuntaneuvontaa yksilölle ja ryhmälle liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää niitä liikuntaneuvonnassa ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon asiakkaan fyysisen toimintakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ottaa toiminnassaan huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien erityispiirteet kartoittaa työolosuhteita ja ergonomiaa sekä edistää työyhteisön hyvinvointia toimia esimerkillisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti asiakaspalvelutilanteissa motivoida, kannustaa ja antaa palautetta toimia tehtyjen sopimusten sekä alan eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa turvallisuusvaatimuksia ja toimia vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta. Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta tai tutkinnon suorittaja

13 Liikuntaneuvonnan suunnittelu suunnittelee liikuntaneuvontaa asiakkaan huomioon ottaen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee liikuntaneuvontaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti 9 suunnittelee liikuntaneuvontaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti osoittaen asiantuntijuutta ja innovatiivisuutta Liikuntaneuvontaprosessin hallinta tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntaneuvontaprosessin hallinnassa työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti liikuntaneuvontaprosessissa hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Fyysisen toimintakyvyn testaus tai arviointi Tekniikan ja tietotekniikan käyttö valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä itsenäisesti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakkaan huomioon ottaen Ohjausmenetelmien ja työtapojen käyttö tai tutkinnon suorittaja valitsee ja toteuttaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin ohjatusti sekä antaa asiakkaalle yleisiä ohjeita tai suosituksia käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä tarviten ajoittain ohjausta valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin, tulkitsee tuloksia sekä antaa asiakkaalle yleisiä ohjeita tulosten perusteella käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin, tekee tuloksista johtopäätöksiä ja soveltaa niitä yksilöllisesti käytännön harjoittelun ohjaamisessa soveltaa tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin sekä esittää tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä hyödyntää monipuolisesti liikuntaneuvonnassa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työta-

14 Organisointi ja toiminta ohjaustilanteessa Eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien huomioon ottaminen liikuntaneuvonnassa Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto Liikuntataitojen hallinta Liikuntamuotojen ja -lajien perustaitojen käyttö liikuntaneuvonnassa Fyysistä toimintakykyä kehittävä ja ylläpitävä liikuntaneuvonta Työolosuhteiden ja -ergonomian ylläpitää toiminnallisuutta ja turvallisuutta noudattaa suunnitelmaa huomioimatta muuttuvia tilanteita tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa ottaa liikuntaneuvonnassa ohjatusti huomioon eriikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja käyttää liikuntamuotojen ja - lajien perusosaamistaan liikuntaneuvonnassa tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntalajien, -paikkojen ja - välineiden valinnassa ja käytössä laatii ohjatusti fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman organisoi toimintaa turvallisesti ja tavoitteen suunnassa sekä ryhmän tarpeet huomioon ottaen etenee suunnitelman ja asetetun tavoitteen mukaisesti ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntaneuvonnassa sujuvasti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä tarkoituksenmukaisesti laatii itsenäisesti fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman poja 10 organisoi toimintaa turvallisesti, oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen toimii sujuvasti ja joustavasti sekä muuttaa tarvittaessa tunnin kulkua ryhmän tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti ottaa liikuntaneuvonnassa monipuolisesti huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet sekä soveltaa toimintaa asiakaslähtöisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntaneuvonnassa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen laatii asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman kartoittaa ja havainnoi työolosuhteiden ja -ergonomian eri osa-alueita sekä ohjaa ergonomisesti oikeisiin työtapoihin

15 11 kartoittaminen sekä oikeisiin työtapoihin ohjaaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Liikuntamuotojen ja -lajien perustietojen käyttö Ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan tuntemuksen käyttö liikuntaneuvonnassa Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikuntaneuvonta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu toimii työssään työyhteisön hyvinvointia edistävästi. tai tutkinnon suorittaja käyttää liikuntaneuvonnassa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa ihmiskehon rakenteen ja toiminnan perustietoja ja alan peruskäsitteistöä kertoo liikunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävistä vaikutuksista kertoo asiakkaalle terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä käyttää liikuntaneuvonnassa liikuntalajien ja -muotojen perustietoja käyttää liikuntaneuvonnassa ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan perustietojaan sekä perustelee valintojaan käyttäen alan käsitteitä kertoo asiakaslähtöisesti liikunnan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävistä vaikutuksista ja niiden perusteluista kertoo asiakkaalle terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja perustelee niiden merkityksen käyttää liikuntaneuvonnassa tietojaan liikuntalajeista ja - muodoista monipuolisesti ja laaja-alaisesti käyttää liikuntaneuvonnassa asiantuntevasti ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan tuntemustaan sekä perustelee valintojaan käyttäen alan käsitteitä asiakaslähtöisesti kertoo asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävästä liikunnasta sekä sen perusteluista yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ohjaa asiakasta terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä laajaalaisesti ja perustelee niiden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ottaa huomioon yleisimpien sairauksien ja terveysriskien vaikutuksen liikunnan harrastamiseen. tai tutkinnon suorittaja hankkii työhön liittyvää tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvushankkii aktiivisesti toimintansa tueksi työhön liittyvää tietoa ja ottaa vastuuta amhankkii työhön liittyvää tietoa oma-aloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta am-

16 12 saan matillisesta kasvustaan matillisesta kasvustaan Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vuorovaikutustilanteissa asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti työtehtävissä noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään jous-taen tarvittaessa noudattaa itse terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä elämäntapoja ja ohjaa niiden noudattamiseen toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon liikuntaneuvonnan suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa liikuntaneuvonnassa liikuntalajien, -tilojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla liikuntaneuvontaa. Hän valitsee ja toteuttaa luotettavan ja turvallisen fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin sekä suunnittelee ja toteuttaa eri-ikäisten fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistävää liikuntaneuvontaa eri liikuntamuotoja ja -lajeja käyttäen. Osaaminen osoitetaan

17 asiakastyönä aidossa toimintaympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Liikuntatapahtuman järjestäminen tai tutkinnon suorittaja osaa osallistua liikuntatapahtuman suunnitteluun, organisointiin ja tavoitteelliseen toteutukseen liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää ja soveltaa niitä liikuntatapahtuman järjestämisessä markkinoida liikuntatapahtumaa ja arvioida tapahtuman taloudellista toteutusta laatia turvallisuussuunnitelman ja toteuttaa liikuntatapahtuman turvallisesti käyttää viestinnän eri muotoja liikuntatapahtuman järjestämisessä hyödyntää liikunta-alan toimintaympäristön ja rakenteiden tuntemusta liikuntatapahtuman järjestämisessä sekä noudattaa alan lainsäädäntöä ja lupakäytäntöjä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa noudattaa kestävän kehityksen periaatteita arvioida liikuntatapahtuman toteutusta ja omaa toimintaansa. Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta tai tutkinnon suorittaja Liikuntatapahtuman suunnittelu osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun sekä vastaa yhden liikuntatapahtuman osa-alueen suunnittelusta osallistuu vastuullisesti liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun sekä vastaa itsenäisesti yhden liikuntatapahtuman osa-alueen suunnittelusta laatii turvallisuussuunnitelman ohjatusti laatii turvallisuussuunnitelman ja ottaa sen huomioon liikuntatapahtumaa toteuttaessaan laatii turvallisuussuunnitelman ja toteuttaa liikuntatapahtuman turvallisuussuunnitelman mukaisesti

18 14 Liikuntatapahtuman kokonaisprosessin arviointi arvioi liikuntatapahtuman toteutusta oman toimintansa näkökulmasta arvioi liikuntatapahtuman toteutusta kokonaisuutena eri osa-alueet ja oman toimintansa huomioon ottaen arvioi liikuntatapahtuman toteutusta kokonaisuutena monipuolisesti eri osa-alueet ja oman toimintansa huomioon ottaen sekä esittää kehittämisehdotuksia Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarviten ajoittain ohjausta. toimii itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. toimii itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamisessa. 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Liikuntatapahtuman organisointi Liikuntataitojen hallinta Liikuntamuotojen ja -lajien perustaitojen käyttö liikuntatapahtumassa tai tutkinnon suorittaja organisoi oman vastuualueensa tehtävät tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja käyttää liikuntamuotojen ja - lajien perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntatapahtumaan soveltuvien liikuntalajien, - paikkojen ja -välineiden valinnassa ja käytössä Liikuntatapahtuman markkimarkkinoi liikuntatapahtumaa suunnitelman mukaisesti organisoi oman vastuualueensa työtehtävät ja tuntee liikuntatapahtuman kokonaisuuden ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä sujuvasti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä tarkoituksenmukaisesti toteuttaa liikuntatapahtuman markkinoinnin suunnitelman organisoi oman vastuualueensa työtehtävät delegoiden tarvittaessa sekä hallitsee monipuolisesti liikuntatapahtuman kokonaisuuden toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja -välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen ja soveltaa tarvittaessa vaihtelevissa tilanteissa toteuttaa liikuntatapahtuman markkinoinnin monipuoli-

19 nointi tarviten ajoittain ohjausta mukaisesti sesti, asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti 15 Liikuntatapahtuman toteutus toteuttaa ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti toteuttaa ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti, mutta toimii tarvittaessa myös itsenäisesti vastaa itsenäisesti liikuntatapahtumasta tai sen osasta. Ottaa toteutuksessa kattavasti huomioon turvallisuusnäkökohdat. Viestintä liikuntatapahtumassa Tekniikan ja tietotekniikan käyttö liikuntatapahtumassa Taloudellinen toiminta Kestävän kehityksen mukainen toiminta osallistuu liikuntatapahtuman viestintään omalla vastuualueellaan hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tekniikkaa ohjatusti käyttää tietotekniikan perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä tarviten ajoittain ohjausta arvioi oman vastuualueensa taloudellista toteutusta osallistuu liikuntatapahtuman viestintään keskeisten yhteistyötahojen kanssa hankkii ja hyödyntää liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvittavaa tekniikkaa käyttää tietotekniikan perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä arvioi oman vastuualueensa taloudellista toteutusta ottaen huomioon myös liikuntatapahtuman kokonaistalouden osallistuu liikuntatapahtuman viestintään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia käyttäen hankkii, hyödyntää ja käyttää liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvittavaa tekniikkaa luovasti ja laaja-alaisesti hyödyntää tietotekniikan osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä monipuolisesti ja tehokkaasti edistää toiminnallaan liikuntatapahtuman taloudellista toteutusta ja kustannustehokkuutta suunnittelee ja toteuttaa liikuntatapahtuman kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja luontoa kunnioittaen. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta tai tutkinnon suorittaja Liikuntamuotojen ja -lajien perustietojen käyttö käyttää liikuntatapahtumassa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntatapahtumassa liikuntalajien ja -muotojen perustietoja käyttää liikuntatapahtumassa tietojaan liikuntalajeista ja - muodoista monipuolisesti ja laaja-alaisesti Lupakäytäntöjen ja lakien noudattaminen toteuttaa liikuntatapahtuman lajisääntöjen mukaisesti hankkii tapahtumaa varten tarvittavat luvat ja toteuttaa tapahtuman lain mukaisesti Yhteistyö tapah- on tietoinen liikuntatapah- tekee yhteistyötä liikunta- hankkii monipuolisesti kon-

20 16 tumaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa tumaan liittyvistä yhteistyötahoista alan eri sektoreilla sekä muilla aloilla toimivien yhteistyötahojen kanssa takteja tai yhteistyötahoja ja verkostoituu niiden kanssa Liikunnan toimintaympäristön ja yhteiskunnallisen rakenteen tuntemus Työntekijän ja kansalaisen velvollisuuksien tuntemus Monikulttuurinen toiminta kertoo liikunnan toimintaympäristön keskeisistä rakenteista ja historiasta perustelee liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen toimintaympäristön keskeisten rakenteiden ja historian tuntemuksellaan tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä ja kansalaisena perustelee asiantuntevasti ja laaja-alaisesti liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen toimintaympäristön rakenteen ja historian tuntemuksellaan ottaa liikuntatapahtuman toteutuksessa huomioon taustaltaan erilaiset ihmiset sekä monikulttuurisen ja kansainvälistyvän työympäristön. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvussaan toimii vuorovaikutustilanteissa asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa aktiivisesti ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisössä ja ryhmässä ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa itsenäisesti ja omaaloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sonoudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja,

21 17 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky sopimuksia ja määräyksiä pimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti urheilu- ja liikuntakulttuurin historiaa kunnioittaen toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon liikuntatapahtuman suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa liikuntatapahtumassa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman suunnitteluun, organisointiin ja järjestämiseen ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteen, luonnon kunnioittamisen sekä tapahtuman taloudellisen näkökulman. Tapahtuman toteutumisen jälkeen hän arvioi ennakkosuunnitelman toteutumista, oman toimintansa onnistumista tapahtuman järjestämisessä sekä omia kehittämistarpeitaan ja tapahtuman kehittämisideoita.. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Terveysliikunnan ohjaus Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ohjata fyysistä toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikuntakokonaisuuksia ja yksittäisiä tunteja kohderyhmälle toteuttaa kunto- ja terveysliikunnan testaus- tai arviointikokonaisuuden seurata fyysisen toimintakyvyn kehittymistä ottaa kohderyhmän erityistarpeet huomioon toimia vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa

22 motivoida omaehtoiseen liikuntaan ottaa huomioon moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet arvioida toteutuneita liikuntakokonaisuuksia ja yksittäisiä tunteja sekä kehittää omaa toimintaansa sen pohjalta. Osaamisen arviointi Työprosessin hallinta tai tutkinnon suorittaja Terveysliikunnan ohjauskokonaisuuden ja yksittäisen tunnin suunnittelu kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuuden sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuuden sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja tavoitteen suunnassa kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuuden sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja tavoitteen suunnassa ryhmän ja yksilöiden erityistarpeet huomioon ottaen Terveysliikunnan testaus-, arviointi- ja ohjauskokonaisuuden hallinta tarvitsee ajoittain ohjausta työn kokonaisuuden hallinnassa työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti terveysliikunnan testaus-, arviointi- ja ohjauskokonaisuudessa hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Fyysisen toimintakyvyn testaus tai arviointi sekä kehittymisen seuranta tai tutkinnon suorittaja valitsee ja toteuttaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan ohjatusti ja turvallisesti, pyrkii tulosten tulkintaan ja harjoitusohjeiden antamiseen valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan turvallisesti, tulkitsee tuloksia sekä antaa asiakkaalle harjoitusohjeita tulosten perusteella käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin tarvikäyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan turvallisesti, tekee tuloksista johtopäätöksiä ja soveltaa niitä yksilöllisesti käytännön harjoittelun ohjaamisessa asiakaslähtöisesti soveltaa tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin sekä

23 Ohjausmenetelmien ja työtapojen hallinta käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työtapoja Terveysliikuntakokonaisuuden sekä yksittäisen tunnin organisointi Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto Kunto- ja terveysliikuntamuotojen käyttö ohjauksessa käyttää yleisimpien kunto- ja terveysliikuntamuotojen perusosaamistaan Moniammatillinen toiminta ten ajoittain ohjausta käyttää yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa. ylläpitää toiminnallisuutta ja organisoi tilanteen vaatimalla tavalla tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan ottaa huomioon moniammatillisen toiminnan mahdollisuuksia. käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja organisoi toimintaa tavoitteen suunnassa ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti käyttää sujuvasti kunto- ja terveysliikuntamuotojen osaamistaan toimii moniammatillisesti terveysliikunnan ohjaukseen liittyvissä asioissa. 19 esittää tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä organisoi toimintaa oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti käyttää monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti kunto- ja terveysliikuntamuotojen osaamistaan yhdistää monipuolisesti oman osaamisensa muiden asiantuntijoiden osaamiseen. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Terveystiedon välittäminen tai tutkinnon suorittaja kertoo asiakkaalle monipuolisesti liikunnan terveysvaikutuksista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kertoo asiakkaalle monipuolisesti liikunnan terveysvaikutuksista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä perustellen niiden merkityksen ohjaa asiakasta terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä laaja-alaisesti sekä perustelee niiden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia Kohderyhmän erityistarpeiden huomioon ottaottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet, terveydentilan sekä liikuntaan liitottaa suunnittelussa ja ohjauksessa huomioon asiakkaan ja kohderyhmän erityistarsuunnittelee ja ohjaa asiakaslähtöisesti ja empaattisesti sekä muuttaa ja soveltaa toi-

24 20 minen tyvät mahdollisuudet tarviten ajoittain ohjausta. peet, terveydentilan sekä liikuntaan liittyvät mahdollisuudet. mintaa tarvittaessa. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja viestintätaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja hankkii terveysliikuntaan liittyvää tietoa yleisimmistä tietolähteistä ohjatusti toimii vuorovaikutustilanteissa asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja ottaa asiallisesti vastaan palautetta noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä etsii toimintansa tueksi ajankohtaista tietoa terveysliikunnan alueelta tarvittaessa toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti kaikissa työtehtävissä etsii ja soveltaa ohjauksessaan terveysliikuntaan liittyvää ajankohtaista tietoa toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti sekä kehittää osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa ottaa asiakkaan huomioon kaikissa työtehtävissään ja toimii joustavasti ja luovasti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa noudattaa terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä elämäntapoja ja ohjaa niiden noudattamiseen toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjaus suunnitella ja ohjata liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja ohjata liikuntaa eri toimintaympäristöissä sekä erilaisille asiakkaille

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.6.2015 Rehtorin viranhaltijapäätös 16.7.2015 Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot