Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014

2

3 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Liikunnanohjauksen perustutkinnon muodostuminen Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus Liikuntaneuvonta Liikuntatapahtuman järjestäminen Valinnaiset tutkinnon osat Terveysliikunnan ohjaus Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Soveltavan liikunnan ohjaus Valmennus Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Seuratoiminta Liikuntayrittäjyys Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi Äidinkieli, saame Äidinkieli, viittomakieli Äidinkieli, opiskelijan oma äidinkieli Äidinkieli, suomi toisena kielenä Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä... 80

4 Äidinkieli, suomi viittomakielisille Äidinkieli, romani Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Vieras kieli, A-kieli Vieras kieli, B-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE 1 LIIKUNTA-ALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

5 1 JOHDANTO Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaalueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 1.1 Liikunnanohjauksen perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, liikuntaneuvoja Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osaamispistettä Tutkinnon muodostuminen näyttötutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus, 35 osp Liikunnanohjaus Liikuntaneuvonta, 40 osp Liikuntaneuvonta Liikuntatapahtuman järjestäminen, 30 osp Liikuntatapahtuman järjestäminen 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp n on valittava valinnaisista tutkinnon osista 30 osaamispistettä kohdista Valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon suorittajan on valittava valinnaisista tutkinnon osista 2 tutkinnon osaa kohdista

6 2.2.1 Terveysliikunnan ohjaus, 15 osp Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus, 15 osp Soveltavan liikunnan ohjaus, 15 osp Valmennus, 15 osp Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus, 15 osp Seuratoiminta, 15 osp Liikuntayrittäjyys, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp Terveysliikunnan ohjaus Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus Soveltavan liikunnan ohjaus Valmennus Luonto- ja elämysliikunnan ohjaus Seuratoiminta Liikuntayrittäjyys Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 2 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 5 osp 3 osp

7 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp osp 16 osp 3 Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 1.2 Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä n terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa (91/011/2014).

8 2 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Liikunnanohjaus Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ohjata liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja ohjata liikuntaa eri toimintaympäristöissä sekä erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää niitä ohjauksessaan motivoida, kannustaa ja antaa palautetta ottaa huomioon terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmat ohjaustilanteessa toimia esimerkillisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti asiakaspalvelutilanteissa arvioida yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksiaan arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta. Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta Liikunnanohjauk sen suunnittelu Ohjausprosessin hallinta tai tutkinnon suorittaja suunnittelee liikunnanohjaustunteja tarviten ajoittain ohjausta tarvitsee ajoittain ohjausta ohjausprosessin hallinnassa suunnittelee liikunnanohjauskokonaisuud en ja yksittäisiä liikunnanohjaustunteja itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti ohjausprosessissa suunnittelee liikunnanohjauskokonaisuud en ja yksittäisiä liikunnanohjaustunteja itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti osoittaen asiantuntijuutta ja innovatiivisuutta hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

9 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Liikunnanohjaus eri toimintaympärist öissä tai tutkinnon suorittaja käyttää yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa eri toimintaympäristöissä käyttää työtehtävissä tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä tarviten ajoittain ohjausta käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja eri toimintaympäristöissä käyttää työtehtävissä tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä 5 käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työtapoja eri toimintaympäristöissä hyödyntää monipuolisesti ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä selviytyy yksinkertaisista liikunnanohjaustehtävistä myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä huolehtii omasta hygieniastaan ja pukeutuu tilanteeseen soveltuvalla tavalla Organisointi ja toiminta ohjaustilanteessa ylläpitää toiminnallisuutta ja organisoi tilanteen vaatimalla tavalla organisoi toimintaa tavoitteen suunnassa ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen organisoi toimintaa oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen Eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien huomioon ottaminen liikunnanohjauks essa Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto noudattaa suunnitelmaa huomioimatta muuttuvia tilanteita tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa ottaa ohjatusti huomioon eriikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti etenee suunnitelman ja asetetun tavoitteen mukaisesti ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti ottaa huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti toimii sujuvasti ja joustavasti sekä muuttaa tarvit-taessa tunnin kulkua ryhmän tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti ottaa monipuolisesti huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet sekä soveltaa toimintaa asiakaslähtöisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan

10 Liikuntataitojen hallinta motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti 6 antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti Liikuntamuotoje n ja -lajien perustaitojen käyttö ohjauksessa Tasa-arvoinen ja monikulttuurine n toiminta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti käyttää turvallisesti yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien harjoitteita ja liikekehittelyä tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntalajien, -paikkojen ja - välineiden valinnassa ja käytössä noudattaa tasa-arvoa hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti sekä analysoimaan suoritusta käyttää sujuvasti ja turvallisesti yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien keskeisiä harjoitteita ja liikekehittelyä valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä tarkoituksenmukaisesti hallitsee opetettavien liikuntamuotojen ja -lajien taidot niin, että pystyy havainnollistamaan, avustamaan ja varmistamaan turvallisesti sekä analysoimaan suoritusta laaja-alaisesti, tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti käyttää monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja turvallisesti liikuntamuotojen ja -lajien harjoitteita ja liikekehittelyä valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen toimii asiallisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa sekä monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä työympäristössä. tai tutkinnon suorittaja Liikuntamuotoje n ja -lajien perustietojen käyttö käyttää liikunnanohjauksessa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista käyttää liikunnanohjauksessa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista sekä perustelee toimintaansa ja valintojaan käyttää liikunnanohjauksessa asiakaslähtöisesti, monipuolisesti ja laajaalaisesti tietojaan liikuntamuodoista ja -lajeista sekä perustelee toimintaansa ja valintojaan Liikunta-alan sanaston käyttö käyttää tavallisinta liikuntaalan yleissanastoa ja - käyttää monipuolisesti liikunta-alan sanastoa ja käyttää laajasti liikunta-alan ammattisanastoa asiakkaan ja

11 käsitteitä käsitteitä tilanteen edellyttämällä tavalla 7 Liikunta-alan yritystoimintaan tutustuminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksie n arviointi tutustuu liikunta-alan yritystoimintaan ja tuotteisiin arvioi opastettuna oman toiminnan sekä työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. arvioi itsenäisesti oman toiminnan sekä työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. arvioi oman osaamisen tuotteistamista sekä omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä liikunta-alalla. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkais u Vuorovaikutus ja yhteistyö hankkii työhön liittyvää tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvussaan toimii asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta hankkii aktiivisesti toimintansa tueksi työhön liittyvää tietoa ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella hankkii työhön liittyvää tietoa oma-aloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii erilaisissa rakentavasti ja omaaloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa sen perusteella toimii työssään edistäen asiakassuhteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii työssään edistäen asiakassuhteita toimii työssään edistäen toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita Ammattietiikka noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä

12 aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti urheilu- ja liikuntakulttuurin historiaa kunnioittaen 8 aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti liikunnanohjaustilanteissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen sekä työn ja ympäristön aiheuttamat kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon liikunnanohjauksen suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa Ammattitaidon osoittamistavat noudattaa liikunnanohjauksessa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja lasten tai nuorten ryhmälle sekä aikuisten tai ikääntyvien ryhmälle aidossa toimintaympäristössä. Ohjaustilanteessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii itsenäisesti, toisen parina tai ryhmän jäsenenä, kuitenkin niin, että hän osoittaa osaavansa toimia itsenäisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Liikuntaneuvonta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa testata tai arvioida fyysistä toimintakykyä ja sen pohjalta suunnitella ja toteuttaa liikuntaneuvontaa yksilölle ja ryhmälle liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää niitä liikuntaneuvonnassa ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan

13 ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon asiakkaan fyysisen toimintakyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ottaa toiminnassaan huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien erityispiirteet kartoittaa työolosuhteita ja ergonomiaa sekä edistää työyhteisön hyvinvointia toimia esimerkillisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti asiakaspalvelutilanteissa motivoida, kannustaa ja antaa palautetta toimia tehtyjen sopimusten sekä alan eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa turvallisuusvaatimuksia ja toimia vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta. 9 Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta Liikuntaneuvon nan suunnittelu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee liikuntaneuvontaa asiakkaan huomioon ottaen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee liikuntaneuvontaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti suunnittelee liikuntaneuvontaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti osoittaen asiantuntijuutta ja innovatiivisuutta Liikuntaneuvont aprosessin hallinta tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntaneuvontaprosessin hallinnassa työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti liikuntaneuvontaprosessissa hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Fyysisen toimintakyvyn testaus tai arviointi tai tutkinnon suorittaja valitsee ja toteuttaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin ohjatusti sekä antaa asiakkaalle yleisiä ohjeita tai suosituksia käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin, tulkitsee tuloksia sekä antaa asiakkaalle yleisiä ohjeita tulosten perusteella käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin, tekee tuloksista johtopäätöksiä ja soveltaa niitä yksilöllisesti käytännön harjoittelun ohjaamisessa soveltaa tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston

14 Tekniikan ja tietotekniikan käyttö Ohjausmenetelm ien ja työtapojen käyttö Organisointi ja toiminta ohjaustilanteessa Eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien huomioon ottaminen liikuntaneuvonn assa Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto analysointiin tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä tarviten ajoittain ohjausta valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa ylläpitää toiminnallisuutta ja turvallisuutta noudattaa suunnitelmaa huomioimatta muuttuvia tilanteita tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa ottaa liikuntaneuvonnassa ohjatusti huomioon eriikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti analysointiin käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja organisoi toimintaa turvallisesti ja tavoitteen suunnassa sekä ryhmän tarpeet huomioon ottaen etenee suunnitelman ja asetetun tavoitteen mukaisesti ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti ottaa liikuntaneuvonnassa huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti analysointiin sekä esittää tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä hyödyntää monipuolisesti liikuntaneuvonnassa tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä 10 valitsee ja käyttää liikuntaneuvonnassa tarvittavia laitteita ja apuvälineitä itsenäisesti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakkaan huomioon ottaen käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työtapoja organisoi toimintaa turvallisesti, oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen toimii sujuvasti ja joustavasti sekä muuttaa tarvittaessa tunnin kulkua ryhmän tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti ottaa liikuntaneuvonnassa monipuolisesti huomioon eri-ikäisten ja eri tavoin liikkuvien valmiudet sekä soveltaa toimintaa asiakaslähtöisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti

15 Liikuntataitojen hallinta motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti 11 hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti Liikuntamuotoje n ja -lajien perustaitojen käyttö liikuntaneuvonn assa Fyysistä toimintakykyä kehittävä ja ylläpitävä liikuntaneuvonta Työolosuhteiden ja -ergonomian kartoittaminen sekä oikeisiin työtapoihin ohjaaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Liikuntamuotoje n ja -lajien perustietojen käyttö käyttää liikuntamuotojen ja - lajien perusosaamistaan liikuntaneuvonnassa tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntalajien, -paikkojen ja - välineiden valinnassa ja käytössä laatii ohjatusti fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntaneuvonnassa sujuvasti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä tarkoituksenmukaisesti laatii itsenäisesti fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntaneuvonnassa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen laatii asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen fyysistä toimintakykyä kehittävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman kartoittaa ja havainnoi työolosuhteiden ja -ergonomian eri osa-alueita sekä ohjaa ergonomisesti oikeisiin työtapoihin toimii työssään työyhteisön hyvinvointia edistävästi. tai tutkinnon suorittaja käyttää liikuntaneuvonnassa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntaneuvonnassa liikuntalajien ja -muotojen perustietoja käyttää liikuntaneuvonnassa tietojaan liikuntalajeista ja - muodoista monipuolisesti ja laaja-alaisesti Ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan tuntemuksen käyttö liikuntaneuvonn assa käyttää liikuntaneuvonnassa ihmiskehon rakenteen ja toiminnan perustietoja ja alan peruskäsitteistöä käyttää liikuntaneuvonnassa ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan perustietojaan sekä perustelee valintojaan käyttäen alan käsitteitä käyttää liikuntaneuvonnassa asiantuntevasti ihmiskehon rakenteen ja elimistön toiminnan tuntemustaan sekä perustelee valintojaan käyttäen alan käsitteitä asiakaslähtöisesti Terveyttä ja hyvinvointia edistävä kertoo liikunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävistä vaikutuksista kertoo asiakaslähtöisesti liikunnan terveyttä ja kokonaisvaltaista kertoo asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti terveyttä ja kokonaisvaltaista

16 liikuntaneuvonta kertoo asiakkaalle terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä hyvinvointia edistävistä vaikutuksista ja niiden perusteluista kertoo asiakkaalle terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja perustelee niiden merkityksen 12 hyvinvointia edistävästä liikunnasta sekä sen perusteluista yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ohjaa asiakasta terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä laajaalaisesti ja perustelee niiden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ottaa huomioon yleisimpien sairauksien ja terveysriskien vaikutuksen liikunnan harrastamiseen. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkais u Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja hankkii työhön liittyvää tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvussaan toimii asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta hankkii aktiivisesti toimintansa tueksi työhön liittyvää tietoa ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella hankkii työhön liittyvää tietoa oma-aloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii erilaisissa rakentavasti ja omaaloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella Ammattietiikka noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa

17 tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti työtehtävissä 13 vastuun omista tehtävistään jous-taen tarvittaessa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa itse terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä elämäntapoja ja ohjaa niiden noudattamiseen toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon liikuntaneuvonnan suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa liikuntaneuvonnassa liikuntalajien, -tilojen ja -välineiden turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja toteuttamalla liikuntaneuvontaa. Hän valitsee ja toteuttaa luotettavan ja turvallisen fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin sekä suunnittelee ja toteuttaa eriikäisten fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistävää liikuntaneuvontaa eri liikuntamuotoja ja -lajeja käyttäen. Osaaminen osoitetaan asiakastyönä aidossa toimintaympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Liikuntatapahtuman järjestäminen tai tutkinnon suorittaja osaa osallistua liikuntatapahtuman suunnitteluun, organisointiin ja tavoitteelliseen toteutukseen liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja ja -tietoja sekä käyttää ja soveltaa niitä liikuntatapahtuman järjestämisessä markkinoida liikuntatapahtumaa ja arvioida tapahtuman taloudellista toteutusta laatia turvallisuussuunnitelman ja toteuttaa liikuntatapahtuman turvallisesti käyttää viestinnän eri muotoja liikuntatapahtuman järjestämisessä hyödyntää liikunta-alan toimintaympäristön ja rakenteiden tuntemusta liikuntatapahtuman järjestämisessä sekä noudattaa alan lainsäädäntöä ja lupakäytäntöjä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa noudattaa kestävän kehityksen periaatteita

18 arvioida liikuntatapahtuman toteutusta ja omaa toimintaansa. 14 Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta Liikuntatapahtu man suunnittelu tai tutkinnon suorittaja osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun sekä vastaa yhden liikuntatapahtuman osa-alueen suunnittelusta osallistuu vastuullisesti liikuntatapahtuman kokonaisuuden, markkinoinnin, viestinnän ja taloudellisen toteutuksen suunnitteluun sekä vastaa itsenäisesti yhden liikuntatapahtuman osaalueen suunnittelusta laatii turvallisuussuunnitelman ohjatusti laatii turvallisuussuunnitelman ja ottaa sen huomioon liikuntatapahtumaa toteuttaessaan laatii turvallisuussuunnitelman ja toteuttaa liikuntatapahtuman turvallisuussuunnitelman mukaisesti Liikuntatapahtu man kokonaisprosessi n arviointi arvioi liikuntatapahtuman toteutusta oman toimintansa näkökulmasta arvioi liikuntatapahtuman toteutusta kokonaisuutena eri osa-alueet ja oman toimintansa huomioon ottaen arvioi liikuntatapahtuman toteutusta kokonaisuutena monipuolisesti eri osa-alueet ja oman toimintansa huomioon ottaen sekä esittää kehittämisehdotuksia Itsearviointi arvioi omaa toimintaansa ohjatusti arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarviten ajoittain ohjausta. toimii itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. toimii itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamisessa. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta tai tutkinnon suorittaja

19 Liikuntatapahtu man organisointi organisoi oman vastuualueensa tehtävät organisoi oman vastuualueensa työtehtävät ja tuntee liikuntatapahtuman kokonaisuuden 15 organisoi oman vastuualueensa työtehtävät delegoiden tarvittaessa sekä hallitsee monipuolisesti liikuntatapahtuman kokonaisuuden tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti Liikuntataitojen hallinta hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja hallitsee yleisimpien liikuntamuotojen ja -lajien perustaitoja sujuvasti hallitsee liikuntataidot monipuolisesti, lajinomaisesti ja luontevasti Liikuntamuotoje n ja -lajien perustaitojen käyttö liikuntatapahtum assa Liikuntatapahtu man markkinointi Liikuntatapahtu man toteutus käyttää liikuntamuotojen ja - lajien perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvitsee ajoittain ohjausta liikuntatapahtumaan soveltuvien liikuntalajien, - paikkojen ja -välineiden valinnassa ja käytössä markkinoi liikuntatapahtumaa suunnitelman mukaisesti tarviten ajoittain ohjausta toteuttaa ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä sujuvasti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä tarkoituksenmukaisesti toteuttaa liikuntatapahtuman markkinoinnin suunnitelman mukaisesti toteuttaa ryhmän jäsenenä liikuntatapahtuman turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti, mutta toimii tarvittaessa myös itsenäisesti käyttää liikuntamuotojen ja - lajien osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti valitsee ja käyttää liikuntalajeja, -paikkoja ja - välineitä monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti olosuhteet huomioon ottaen ja soveltaa tarvittaessa vaihtelevissa tilanteissa toteuttaa liikuntatapahtuman markkinoinnin monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti vastaa itsenäisesti liikuntatapahtumasta tai sen osasta. Ottaa toteutuksessa kattavasti huomioon turvallisuusnäkökohdat. Viestintä liikuntatapahtum assa osallistuu liikuntatapahtuman viestintään omalla vastuualueellaan osallistuu liikuntatapahtuman viestintään keskeisten yhteistyötahojen kanssa osallistuu liikuntatapahtuman viestintään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia käyttäen Tekniikan ja tietotekniikan käyttö liikuntatapahtum assa hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tekniikkaa ohjatusti hankkii ja hyödyntää liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvittavaa tekniikkaa hankkii, hyödyntää ja käyttää liikuntatapahtuman järjestämisessä tarvittavaa tekniikkaa luovasti ja laajaalaisesti

20 Taloudellinen toiminta Kestävän kehityksen mukainen toiminta käyttää tietotekniikan perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä tarviten ajoittain ohjausta arvioi oman vastuualueensa taloudellista toteutusta käyttää tietotekniikan perusosaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä arvioi oman vastuualueensa taloudellista toteutusta ottaen huomioon myös liikuntatapahtuman kokonaistalouden 16 hyödyntää tietotekniikan osaamistaan liikuntatapahtuman järjestämisessä monipuolisesti ja tehokkaasti edistää toiminnallaan liikuntatapahtuman taloudellista toteutusta ja kustannustehokkuutta suunnittelee ja toteuttaa liikuntatapahtuman kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja luontoa kunnioittaen. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta tai tutkinnon suorittaja Liikuntamuotoje n ja -lajien perustietojen käyttö käyttää liikuntatapahtumassa perustietoja liikuntamuodoista ja -lajeista tarviten ajoittain ohjausta käyttää liikuntatapahtumassa liikuntalajien ja -muotojen perustietoja käyttää liikuntatapahtumassa tietojaan liikuntalajeista ja - muodoista monipuolisesti ja laaja-alaisesti Lupakäytäntöjen ja lakien noudattaminen Yhteistyö tapahtumaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa Liikunnan toimintaympärist ön ja yhteiskunnallisen rakenteen tuntemus toteuttaa liikuntatapahtuman lajisääntöjen mukaisesti hankkii tapahtumaa varten tarvittavat luvat ja toteuttaa tapahtuman lain mukaisesti on tietoinen liikuntatapahtumaan liittyvistä yhteistyötahoista kertoo liikunnan toimintaympäristön keskeisistä rakenteista ja historiasta tekee yhteistyötä liikuntaalan eri sektoreilla sekä muilla aloilla toimivien yhteistyötahojen kanssa perustelee liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen toimintaympäristön keskeisten rakenteiden ja historian tuntemuksellaan hankkii monipuolisesti kontakteja tai yhteistyötahoja ja verkostoituu niiden kanssa perustelee asiantuntevasti ja laaja-alaisesti liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen toimintaympäristön rakenteen ja historian tuntemuksellaan Työntekijän ja kansalaisen velvollisuuksien tuntemus tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä ja kansalaisena

21 Monikulttuurine n toiminta ottaa liikuntatapahtuman toteutuksessa huomioon taustaltaan erilaiset ihmiset sekä monikulttuurisen ja kansainvälistyvän työympäristön Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkais u Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa ohjatusti, mutta tarvitsee tukea ammatillisessa kasvussaan toimii asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa aktiivisesti ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät ja toimii yhteistyökykyisesti työyhteisössä ja ryhmässä ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti urheilu- ja liikuntakulttuurin historiaa kunnioittaen hankkii liikuntatapahtuman järjestämiseen tarvittavaa tietoa itsenäisesti ja omaaloitteisesti eri lähteistä ja ottaa vastuuta ammatillisesta kasvustaan toimii erilaisissa rakentavasti ja omaaloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon liikuntatapahtuman suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa liikuntatapahtumassa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden

22 turvallisuusvaatimuksia tunnistaa toiminnan turvallisuusriskit, toimii mahdollisissa vaaratilanteissa ja käyttää tarvittaessa ensiaputaitojaan (vähintään EA1-taso). 18 Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman suunnitteluun, organisointiin ja järjestämiseen ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteen, luonnon kunnioittamisen sekä tapahtuman taloudellisen näkökulman. Tapahtuman toteutumisen jälkeen hän arvioi ennakkosuunnitelman toteutumista, oman toimintansa onnistumista tapahtuman järjestämisessä sekä omia kehittämistarpeitaan ja tapahtuman kehittämisideoita.. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Terveysliikunnan ohjaus Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ohjata fyysistä toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikuntakokonaisuuksia ja yksittäisiä tunteja kohderyhmälle toteuttaa kunto- ja terveysliikunnan testaus- tai arviointikokonaisuuden seurata fyysisen toimintakyvyn kehittymistä ottaa kohderyhmän erityistarpeet huomioon toimia vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa motivoida omaehtoiseen liikuntaan ottaa huomioon moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet arvioida toteutuneita liikuntakokonaisuuksia ja yksittäisiä tunteja sekä kehittää omaa toimintaansa sen pohjalta. Osaamisen arviointi 1. Työprosessin hallinta tai tutkinnon suorittaja

23 Terveysliikunna n ohjauskokonaisu uden ja yksittäisen tunnin suunnittelu kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuude n sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuude n sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja tavoitteen suunnassa 19 kartoittaa ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee terveysliikuntakokonaisuude n sekä siitä johdettuja yksittäisiä tunteja tavoitteen suunnassa ryhmän ja yksilöiden erityistarpeet huomioon ottaen Terveysliikunna n testaus-, arviointi- ja ohjauskokonaisu uden hallinta Itsearviointi tarvitsee ajoittain ohjausta työn kokonaisuuden hallinnassa arvioi omaa toimintaansa ohjatusti. työskentelee omatoimisesti ja sujuvasti terveysliikunnan testaus-, arviointi- ja ohjauskokonaisuudessa arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa toimintatapojaan ohjeiden mukaisesti. hoitaa työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan arvioi omaa toimintaansa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Fyysisen toimintakyvyn testaus tai arviointi sekä kehittymisen seuranta tai tutkinnon suorittaja valitsee ja toteuttaa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan ohjatusti ja turvallisesti, pyrkii tulosten tulkintaan ja harjoitusohjeiden antamiseen valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan turvallisesti, tulkitsee tuloksia sekä antaa asiakkaalle harjoitusohjeita tulosten perusteella valitsee ja toteuttaa kohderyhmälle soveltuvan testauksen tai arvioinnin sekä kehittymisen seurannan turvallisesti, tekee tuloksista johtopäätöksiä ja soveltaa niitä yksilöllisesti käytännön harjoittelun ohjaamisessa asiakaslähtöisesti Ohjausmenetelm ien ja työtapojen hallinta käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin tarviten ajoittain ohjausta käyttää yksipuolista ohjausmenetelmää ja työtapaa. käyttää tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin käyttää kohderyhmälle soveltuvia ohjausmenetelmiä ja työtapoja soveltaa tarvittavia laskukaavoja, tilastoja ja taulukoita aineiston analysointiin sekä esittää tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä käyttää vaihtelevia ja monipuolisia kohderyhmän ja yksilön huomioon ottavia ohjausmenetelmiä ja työtapoja

24 Terveysliikuntakokonaisuuden sekä yksittäisen tunnin organisointi Motivointi, kannustaminen ja palautteen anto Kunto- ja terveysliikuntam uotojen käyttö ohjauksessa Moniammatilline n toiminta ylläpitää toiminnallisuutta ja organisoi tilanteen vaatimalla tavalla tarvitsee ajoittain ohjausta ongelmanratkaisutilanteissa kannustaa ja antaa palautetta satunnaisesti motivoi asiakasta omaehtoiseen liikuntaan käyttää yleisimpien kunto- ja terveysliikuntamuotojen perusosaamistaan ottaa huomioon moniammatillisen toiminnan mahdollisuuksia. organisoi toimintaa tavoitteen suunnassa ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen ratkaisee tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin, kannustaa ja antaa palautetta yleisesti ja yksilöllisesti käyttää sujuvasti kunto- ja terveysliikuntamuotojen osaamistaan toimii moniammatillisesti terveysliikunnan ohjaukseen liittyvissä asioissa. 20 organisoi toimintaa oppimista edistävästi ja tavoitteellisesti sekä ryhmän ja yksilön tarpeet huomioon ottaen toimii ennakoiden ja ratkaisee ongelmatilanteita joustavasti ja luovasti sekä soveltaen asiakaslähtöisesti luo motivaatiota edistävän ilmapiirin ja kannustaa omalla toiminnallaan liikkumaan antaa yleistä sekä yksilöllistä palautetta tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti käyttää monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti kunto- ja terveysliikuntamuotojen osaamistaan yhdistää monipuolisesti oman osaamisensa muiden asiantuntijoiden osaamiseen. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Terveystiedon välittäminen tai tutkinnon suorittaja kertoo asiakkaalle monipuolisesti liikunnan terveysvaikutuksista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kertoo asiakkaalle monipuolisesti liikunnan terveysvaikutuksista sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä perustellen niiden merkityksen ohjaa asiakasta terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä laaja-alaisesti sekä perustelee niiden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia Kohderyhmän erityistarpeiden huomioon ottaminen ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet, terveydentilan sekä liikuntaan liittyvät mahdollisuudet tarviten ajoittain ohjausta. ottaa suunnittelussa ja ohjauksessa huomioon asiakkaan ja kohderyhmän erityistarpeet, terveydentilan sekä liikuntaan liittyvät mahdollisuudet. suunnittelee ja ohjaa asiakaslähtöisesti ja empaattisesti sekä muuttaa ja soveltaa toimintaa tarvittaessa.

25 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkais u Vuorovaikutus ja viestintätaidot tai tutkinnon suorittaja hankkii terveysliikuntaan liittyvää tietoa yleisimmistä tietolähteistä ohjatusti toimii asiallisesti kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja ottaa asiallisesti vastaan palautetta etsii toimintansa tueksi ajankohtaista tietoa terveysliikunnan alueelta tarvittaessa toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa kohtaa asiakkaan asiallisesti ja ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella etsii ja soveltaa ohjauksessaan terveysliikuntaan liittyvää ajankohtaista tietoa 21 toimii erilaisissa rakentavasti ja omaaloitteisesti sekä kehittää osapuolten välistä toimintaa kohtaa asiakkaan luontevasti, ilmaisee asiansa selkeästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa ottaa asiakkaan huomioon kaikissa työtehtävissään ja toimii joustavasti ja luovasti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaa sen perusteella Ammattietiikka noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä noudattaa työyhteisön sääntöjä, tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään toimii liikunta-alan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä tehtyjä aikatauluja, sopimuksia ja määräyksiä sekä ottaa vastuun omista tehtävistään joustaen tarvittaessa noudattaa hyviä käytöstapoja ja toimii esimerkillisesti kaikissa työtehtävissä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä elämäntapoja ja ohjaa niiden noudattamiseen toimii kaikissa työtehtävissä vastuullisesti, turvallisesti ja kasvatuksellisia tavoitteita edistäen ylläpitää omaa psyykkistä ja fyysistä toiminta- ja työkykyään ottaen huomioon palautumisen ja työn kuormitustekijät sekä käyttää ergonomisesti oikeita työtapoja ottaa turvallisuuden huomioon terveysliikunnan ohjauksen suunnittelussa, organisoinnissa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa noudattaa terveysliikunnan ohjauksessa liikuntalajien, -paikkojen ja -välineiden

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 Liikunnanohjauksen osaamisala, liikuntaneuvoja Lausuntopyyntö 45/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinnosta valmistunut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Liikunnanohjaus suunnitella ja ohjata liikunnanohjauskokonaisuuden sekä yksittäisiä ohjaustunteja ohjata liikuntaa eri toimintaympäristöissä sekä erilaisille asiakkaille

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asiakassuhteen luominen

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asiakassuhteen luominen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheiluopistojen Personal Trainer - tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan todellisissa työelämän tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Määräys 55/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot