Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 Q1 Osavuosikatsaus

2 Pörssitiedote Osavuosikatsaus n osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Rahoituksen kysyntä piristyi epävarmuudesta huolimatta Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli taloudelliselta kannalta monisävytteinen. Epävakaista ja negatiivisista suhdannenäkymistä huolimatta euron heikkeneminen toi pientä valoa vientiyrityksille. Pk-rahoitusta haettiin aktiivisesti, ja Finnvera pyrki vastaamaan yritysten odotuksiin laajentuneilla rahoitusmahdollisuuksillaan. Valtaosa yrityksistä saa rahoitusta kannattaviin hankkeisiin hyvin, vaikka pankit ovat tiukentaneet lainojen reunaehtoja ja vakuusvaateita. Suurten yksittäisten hankkeiden myötä vientitakuiden euromääräinen kysyntä moninkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Finnveran Venäjä-riskit ovat kasvaneet. Yhtiö myöntää edelleen vientitakuita suomalaisviejien Venäjälle suuntautuviin hankkeisiin, mutta venäläisen vastapuolen luottokelpoisuus selvitetään entistä tarkemmin. Vastuukannan kehittymistä ja takaisinmaksuaikoja seurataan. Liiketoiminta ja tuloskehitys Tammi-maaliskuussa Finnvera antoi vientikauppoihin liittyviä tarjouksia euromääräisesti yli kolme kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Lainoja ja takauksia myönnettiin pk-yrityksille ja vuoden 2015 alusta Finnveran saaman valtuuden mukaisesti EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille yli 40 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. n tammi maaliskuun tulos oli 26 miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi (8). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellisvuotta pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä käypään arvoon arvostettavien erien arvonmuutokset. Finnvera Oyj:n tulos oli 26 miljoonaa euroa (10). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli miljoona euroa (-3). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,3) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 1,1 miljoonaa euroa (0,7). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat positiiviset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 24 miljoonaa euroa (5) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 0,3 miljoonaa euroa (5). n tulos sisälsi vientiluottojen rahoituksen ylijäämää 2 miljoonaa euroa (0,2). Tulos Q1/2015 Q1/2014 Muutos Muutos % Muutos % Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut (netto) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Hallintokulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Liikevoitto Tilikauden voitto Osavuosikatsaus

3 Pörssitiedote Osavuosikatsaus n tunnusluvut ( ) Omavaraisuus 13,9 % (14,4 %) Vakavaraisuus, Tier 2 18,1 % (18,6 %) Kulu-tuotto-suhde 24,1 % (25,7 %) Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä: Kansainvälisillä markkinoilla on vetoa, vaikka Suomessa taloustilanteen näkymät ovat epäselvät. Finnveran rahoitusmahdollisuuksia on laajennettu mahdollistamalla muun muassa joukkovelkakirjalainojen merkitseminen sekä vientiä hyödyttävien kotimaisten investointien ja aiempaa suurempien yritysten rahoitus. Tämä osaltaan näkyi siinä, että alkuvuoden rahoituskysyntä kasvoi euromääräisesti selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ilahduttavasti näkyvissä on pitkästä aikaa myös suurehkoja investointeja, vaikka pääosin yritysten rahoituskysyntä painottuu edelleen käyttöpääomatarpeisiin. Haastavassa taloustilanteessa pankit vaativat aiempaa enemmän yrityksiltä omarahoitusosuuksia, mikä voi johtaa yrityksen rahoituksen saannin vaikeutumiseen. Tärkeää olisikin vahvistaa suomalaisten yritysten oman pääoman määrää. Osavuosikatsaus

4 Pörssitiedote Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Sisältö n taloudellinen kehitys 5 Henkilöstö 8 Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa 8 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 8 Rahoituksen näkymät 9 Taulukot Laaja tuloslaskelma 10 Tase 11 Oman pääoman muutoslaskelma 12 Rahavirtalaskelma 13 Liitetiedot 14 in kuuluvat emoyhtiö Finnvera Oyj:n lisäksi pääomasijoituksia tekevät tytäryhtiöt Aloitusrahasto Vera Oy ja Veraventure Oy sekä vientiluottoja tarjoava ja korontasausta hallinnoiva Suomen Vientiluotto Oy. Osavuosikatsaus

5 Pörssitiedote Osavuosikatsaus n taloudellinen kehitys n tammi maaliskuu 2015 n tammi maaliskuun tulos oli 26 miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi (8). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellisvuotta pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä käypään arvoon arvostettavien erien arvonmuutokset. Finnvera Oyj:n tulos oli 26 miljoonaa euroa (10). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli miljoona euroa (-3). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,3) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 1,1 miljoonaa euroa (0,7). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat positiiviset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 24 miljoonaa euroa (5) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 0,3 miljoonaa euroa (5). n tulos sisälsi vientiluottojen rahoituksen ylijäämää 2 miljoonaa euroa (0,2). Tulosanalyysi tammi maaliskuu 2015 Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet n korkokate oli tammi maaliskuussa 14 miljoonaa euroa eli edellistä vuotta 6 prosenttia korkeampi (13). Asiakkaille ohjattua valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotukea maksettiin yhteensä miljoona euroa eli 45 prosenttia edellisvuotta vähemmän (2). Korkotuen määrän pienenemiseen vaikuttivat korkotuellisen rahoituksen myöntämisen lopettaminen vuoden 2014 alusta sekä tästä johtuva korkotuellisen luottokannan pieneneminen. Palkkiotuotot ja -kulut n palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä oli 37 miljoonaa euroa eli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla (37). Palkkiotuottojen bruttomäärä oli 39 miljoonaa euroa (39), josta emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkiotuottojen osuus oli 75 prosenttia eli 30 miljoonaa euroa (29) ja pk-rahoituksen osuus 24 prosenttia eli 9 miljoonaa euroa (9). Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen palkkiotuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3). Palkkiokulut olivat 2 miljoonaa euroa (2). Palkkiokulut muodostuivat pääasiassa emoyhtiö Finnvera Oyj:n jälleenvakuutussuojauksen kuluista. Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä n voitot käypään arvoon arvostettavista eristä olivat miljoona euroa (-3). Voitoista pääomasijoitustoiminnan käyvän arvon muutos oli 0,3 miljoonaa euroa (-4) sekä velkojen ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutos ja valuuttakurssierot miljoona euroa (1). Muut tuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot olivat konsernissa tammi maaliskuussa yhteensä -0,1 miljoona euroa (0,4). Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyvät nettotuotot osakkeista, osuuksista ja saamistodistuksista sekä liiketoiminnan muihin tuottoihin muun muassa vuokratuotot ja valtiontakuurahaston maksama hallinnointipalkkio ennen vuotta 1999 syntyneen vientitakuu- ja erityistakausvastuukannan hoitamisesta. Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot n lainojen, takausten, vientitakausten ja erityistakausten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot olivat yhteensä 67 miljoonaa euroa (40). Valtion luottotappiokorvauksen jälkeen n vastuuosuus tilikauden arvonalentumisista ja tappioista oli 12 miljoonaa euroa (28). Lainoista ja takauksista tehdyt arvonalentumiset, tappiot ja varaukset olivat 65 miljoonaa euroa (19). Tappioita kattava valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston luottotappiokorvaus oli 55 miljoonaa euroa (12) eli 70 prosenttia toteutuneista tappioista (57). Luottotappiokorvauksen määrään vaikuttivat tammi-maaliskuussa toteutuneet isot yksittäiset tappiot. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot sekä tappiovaraukset olivat katsauskaudella 2 miljoonaa euroa (21). Tappiovaraukset ovat arvioita ja niitä pienennettiin vuoden 2014 aikana. Finnvera otti vuositilinpäätöksessä 2014 käyttöön EU-tasolla harmonisoidun epävarmojen saamisten laskentatavan. Laskentatavan mukainen pk-rahoituksen epävarmojen ja Osavuosikatsaus

6 Pörssitiedote Osavuosikatsaus 0-korkoisten saamisten nettomäärä oli maaliskuun lopussa 228 miljoonaa euroa. Epävarmojen ja 0-korkoisten saamisten osuus tehdyt arvonalentumiskirjaukset huomioituna oli 9,1 prosenttia vastuukannasta. Kun suhdeluvussa huomioidaan lisäksi pk-rahoituksessa vähentävänä elementtinä oleva valtion luottotappiokorvaus, ne olivat suhteessa vastuukantaan 3,7 prosenttia. Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Q1/2015 Q1/2014 Muutos Muutos % Muutos % Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Toimintakulut n hallintokulut sisältäen henkilöstökulut ja muut kulut olivat 11 miljoonaa euroa (10). Hallintokulut olivat edellisen vuoden vastaavaa jaksoa miljoona euroa suuremmat. Kuluista henkilöstökulujen osuus oli 72 prosenttia (68). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 miljoonaa euroa (1). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät poistot ja kiinteistöihin liittyvät kulut. Pitkän aikavälin itsekannattavuus Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite eli yhtiön toiminnan menot pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk-rahoituksessa itsekannattavuuden tarkastelujaksona pidetään 10 vuotta ja viennin rahoituksessa 20 vuotta. Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen tulevina vuosina vaikuttavat merkittävästi yhtiön vastuukantojen suuruus ja riskisyys. Tulostarkasteluissa on tärkeää huomioida, että maaliskuun 2015 lopussa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat 15,9 miljardia euroa sekä pk-rahoituksen luotto- ja takausvastuut sekä takaus- ja takuusaamiset 2,3 miljardia euroa. Näihin vastuisiin nähden taseen tappiopuskuria synnyttävä nettotulos on nyt vuositasolla noin 0,6 prosenttia ja oma pääoma 5 prosenttia. Tase taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa miljoonaa euroa (6 629) ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n taseen loppusumma miljoonaa euroa (4 132). n tase kasvoi alkuvuoden 2015 aikana 7 prosenttia eli 443 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämästä vientiluottojen rahoituksesta. Suomen Vientiluotto Oy:n taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa miljoonaa euroa (3 425). Maaliskuun lopussa konsernin luottokanta oli miljoonaa euroa (4 593) eli 490 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden alussa. Finnvera Oyj:n luottokanta oli miljoonaa euroa (2 193), josta saamiset tytäryhtiöiltä olivat miljoonaa euroa (928). Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan maaliskuun 2015 loppuun. Viennin rahoitus on ollut vastaavasti itsekannattavaa Finnveran yli 15 toimintavuoden aikana. Mikäli viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän Valtiontakuukeskuksen viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 20 vuoden tarkastelujaksolla. n takauskanta kasvoi hieman alkuvuoden 2015 aikana, ja se oli maaliskuun lopussa miljoonaa euroa (988). Vientitakuulain mukainen vastuukanta oli maaliskuun lopussa miljoonaa euroa (10 755). Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä sisältäen vientitakaukset) oli miljoonaa euroa (12 600). llä oli pitkäaikaisia velkoja maaliskuun lopussa yhteensä miljoonaa euroa (2 650), josta miljoonaa euroa (2 564) oli joukkovelkakirjalainoja. Velkoihin sisältyivät valtiolta Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n osakepääomasijoitusta varten saadut yhteensä 41 miljoonan euron pääomalainat (36) sekä valtiolta vakavaraisuuden vahvistamiseksi saatu 50 miljoonan euron pääomalaina (50). Osavuosikatsaus

7 Pörssitiedote Osavuosikatsaus n vapaissa rahastoissa oli katsauskauden lopussa yhteensä 730 miljoonaa euroa (703), josta kotimaan toiminnan rahasto oli 136 miljoonaa euroa (135), vientitakuuja erityistakaustoiminnan rahasto 536 miljoonaa euroa (436), pääomasijoitustoiminnan rahasto 17 miljoonaa euroa (17) ja kertyneet voittovarat 41 miljoonaa euroa (116). Pk-rahoituksen ja viennin rahoituksen voitolliset tulokset siirretään vuosittain vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen emoyhtiön taseessa oleviin erillisiin kotimaan ja viennin rahastoihin. Vastaavasti kotimaan toiminnan tappiot katetaan kotimaan rahastosta ja vienti- ja erityistakaustoiminnan tappiot viennin rahastosta. Taseen vapaassa omassa pääomassa olevan pääomasijoitustoiminnan rahaston kautta seurataan pääomasijoitustoimintaan kohdennettavia EAKR-varoja. Tase Muutos Muutos % Osakepääoma Ylikurssirahasto ja käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot yhteensä Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Pääomasijoitustoiminnan rahasto Kertyneet voittovarat n omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Taseen loppusumma Varainhankinta n pitkäaikainen varainhankinta oli tammi-maaliskuussa 5 miljoonaa euroa (2 036). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 87 miljoonaa euroa (529). Valtio on omistajana asettanut n vakavaraisuustavoitteeksi vähintään 12,0 prosenttia. n vakavaraisuussuhde Tier 2 oli maaliskuun lopussa 18,1 prosenttia (18,6), ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n vastaava vakavaraisuus 17,3 prosenttia (17,8). Vakavaraisuus on laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vakavaraisuus Vakavaraisuus % % Muutos %-yks. Tier 1 17,4 17,7-0,3 Tier 2 18,1 18,6-0,5 Vakavaraisuus Finnvera Oyj % % Muutos %-yks. Tier 1 16,6 16,9-0,3 Tier 2 17,3 17,8-0,5 Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan edellä todetun mukaisesti kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Rahastolain (444/1998) mukaan valtio vastaa vientitakuista ja erityistakauksista. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. Edellä mainittu lainsäädännöllinen erillisyys ja valtion vastuu vientitakuutoiminnasta ovat perusteena sille, että Finnvera laskee vakavaraisuuttaan eli vastuidensa suhdetta omiin varoihin vain kotimaan toiminnan osalta. Osavuosikatsaus

8 Pörssitiedote Osavuosikatsaus Riskipainotetut saamiset olivat ssa maaliskuun lopussa miljoonaa euroa (2 349). Näistä varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä lainoja ja takauksia oli miljoonaa euroa (1 926) eli 78 prosenttia riskipainotetuista saamisista. Pääosa lopuista saatavista liittyi johdannaisiin ja kassavarojen sijoittamiseen. Lainoista ja takauksista noin 50 prosenttia koostui suuresta joukosta yksittäisiä alle miljoonan euron vastuita, joiden standardimenetelmän mukainen riskipaino oli 75 prosenttia. Muiden lainojen ja takausten riskipaino oli 100 prosenttia. Tilikauden voittoa ei sisällytetä tilikauden aikana vakavaraisuuspääomaan. Vakavaraisuuspääoma Oma pääoma pl. tilikauden voitto Aineettomat hyödykkeet -3-3 Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Tilikauden voitto Vientitakuutoiminnan osuus tilikauden voitosta Pääomalaina Yhteensä Riskipainotetut erät Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Sijoitukset ja johdannaiset Saamiset, maksetut ennakot, korko- ja muut saamiset, muut varat Sitovat luottolupaukset Operatiivinen riski Yhteensä Tier 2 18,1 % 18,6 % Henkilöstö n palveluksessa oli maaliskuun lopussa 395 henkilöä (395/ ), joista vakinaisessa työsuhteessa oli 369 (373) ja määräaikaisessa 26 (22). Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa Uusia valtuuksia käyttöön Finnvera teki katsauskaudella ensimmäisen joukkovelkakirjalainamerkinnän ja tarjosi kotimaiseen investointiin vientitakuita. Nämä olivat mahdollisia viime vuonna ja tämän vuoden alussa saatujen uusien valtuuksien ansiosta. Finnvera takaa AS Tallink Gruppin ostajaluoton yer Turku Oy ja Tallink solmivat laivanrakennussopimuksen matkustaja-autolautasta, jonka kauppahinta on noin 230 miljoonaa euroa. Finnvera takaa 95 prosenttia Tallinkin toimituksen jälkeisestä ostajaluotosta, johon Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tarjoaa myös rahoitusta liikepankkien järjestämään pitkäaikaiseen luottoon. Luottoaika on 12 vuotta aluksen luovutuksesta, joka on alkuvuodesta Osavuosikatsaus

9 Pörssitiedote Osavuosikatsaus Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnveran hallintoneuvostoon ja hallitukseen uusia jäseniä Finnveran yhtiökokous valitsi uusia jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen. Hallintoneuvoston kokoonpano Hallintoneuvoston uusia jäseniä ovat tietoturvapäällikkö Mika Harjunen, varapuheenjohtaja Ann-Louise Laaksonen, pääekonomisti Veli-Matti Mattila, filosofian maisteri Hanna Sarkkinen ja rahoitusasiantuntija Tommi Toivola. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Johannes Koskinen ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Lauri Heikkilä. Jäseninä jatkavat yrittäjä Paula Aikio-Tallgren, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Lasse Hautala, pääekonomisti Olli Koski, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki, kansanedustaja Esko Kurvinen, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, kansanedustaja Lea Mäkipää, kansanedustaja Antti Rantakangas, kansanedustaja Osmo Soininvaara sekä kansanedustaja Sofia Vikman. Hallituksen kokoonpano Hallituksen uusia jäseniä ovat ekonomi Harri Sailas ja hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting. Finnveran hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Markku Pohjola, I varapuheenjohtajana ylijohtaja Pekka Timonen ja II varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Marianna Uotinen. Jäseninä jatkavat OTK Kirsi Komi ja ekonomi Pirkko Rantanen-Kervinen. Rahoituskysynnän näkymät Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli alkuvuonna vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Rahoitushakemusten euromäärä kasvoi lähes 50 prosenttia. Kasvuja kansainvälistymisrahoituksen hankevirta jatkunee hyvänä, ja myös isojen yritysten alihankintaketjuissa on nähtävissä elpymisen merkkejä. Suurin osa pk-rahoituksen kysynnästä painottuu kuitenkin edelleen käyttöpääomaan, mikä enteilee myös investointitason pysymistä alhaisena. Viennin rahoituksen kysyntä on kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Alusrahoituksen kysyntä kasvaa telakkateollisuuden omistusratkaisujen myötä. Vientitakuukysynnän kasvuun vaikuttaa myös Finnveran mahdollisuus rahoittaa suuryritysten kotimaisia vientiin suuntautuvia hankkeita. Takuiden kysyntä Venäjälle suuntautuvien kauppojen rahoittamiseksi on ollut alkuvuonna erittäin vilkasta huolimatta Suomen Venäjän-viennin supistumisesta. Finnveran arvion mukaan Venäjän osuus kokonaisvastuista ei tule jatkossa kasvamaan. Osavuosikatsaus

10 Laaja tuloslaskelma (1 000 e) Liite Korkotuotot Korot luotonannosta asiakkaille Asiakkaille ohjattu korkotuki Muut korkotuotot Korkotuotot yhteensä Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 3 Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä Liikevoitto Tuloverot Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - Osakkeiden käyvän arvon muutos Muut laajan tuloksen erät yhteensä Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Osavuosikatsaus

11 Tase (1 000 e) Liite VARAT Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut kuin vaadittaessa maksettavat Saamiset asiakkailta Luotot Takaussaamiset Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta Sijoitukset Saamistodistukset Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Luottotappiosaamiset valtiolta Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Muut rahoitusvelat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Johdannaissopimukset Varaukset Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Verovelat Pääomalainat OMA PÄÄOMA n omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Muut Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

12 Oman pääoman muutoslaskelma (1 000 e) A B C D E F G H I J Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma n oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 0 Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oikaisut 0 n oma pääoma n oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin n oma pääoma n oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oikaisut 0 n oma pääoma n oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 0 Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin n oma pääoma Taulukon selitykset: A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon rahasto D = Kotimaan toiminnan rahasto E = Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto F = Pääomasijoitustoiminnan rahasto G = Voittovarat H = Yhteensä I = Määräysvallattomien omistajien osuus J = Oma pääoma yhteensä Osavuosikatsaus

13 Rahavirtalaskelma (1 000 e) Liiketoiminnan rahavirta Myönnettyjen luottojen nostot Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut Tehdyt sijoitukset Luovutustulot sijoituksista Saadut korot Maksetut korot Saatu korkotuki Palkkiotuotoista saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korvaukset Maksetut/palautetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Saadut osingot investoinneista 98 0 Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Maksut johdannaisten vakuuksista Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+)/(vähennys-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden lopussa Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Rahastosijoitukset Osavuosikatsaus

14 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet n ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n tilinpäätökset laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Tuloslaskelma esitetään yhtenä laskelmana (laaja tuloslaskelma) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin mukaan. Finnveran osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu kokonaisuudessaan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. n käyttöön ottamat uudet tai muutetut standardit ja tulkinnat löytyvät vuoden 2014 tilinpäätöksen laatimis- periaatteista. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi myös emoyhtiö Finnvera Oyj:n tiedot, koska Oslon pörssin säännöt edellyttävät niiden esittämistä silloin, kun Norjassa on laskettu liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. 1 Segmentti-informaatio Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. n segmentit ovat pienrahoitus, alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus, pääomasijoitustoiminta ja vientiluottojen rahoitus. Segmentit ja segmenttilaskennan periaatteet on kuvattu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Tulos segmenteittäin Pien- Alueellinen KKV- Viennin Pääoma- Eliminoin- (1 000 e) rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus sijoitustoiminta nit yhteensä 1 3/2015 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2014 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2015 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2014 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto * Toimintakulut = hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut - poistot ** Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Osavuosikatsaus

15 2 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä (1 000 e) Johdannaissopimukset Käypään arvoon arvostettavat velat Valuuttakurssierot Pääomasijoitusten arvonmuutokset Yhteensä Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvotteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen. 4 Taseen luokittelu (1 000 e) Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Saamistodistukset Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusvarat Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Saamistodistukset Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusvarat Yhteensä Myytävissä oleviin sisältyvää Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n käypää arvoa ei voida luotettavasti selvittää, joten osakkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan. (1 000 e) Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat Pääomalainat Yhteensä Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat Pääomalainat Yhteensä Osavuosikatsaus

16 5 Käypään arvoon arvostamisen hierarkia (1 000 e) Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lainat ja muut saamiset - Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat - Saamistodistukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Yhteensä Rahoitusvelat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat - Velat muille yhteisöille Pääomalainat Yhteensä Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lainat ja muut saamiset - Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat - Saamistodistukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Yhteensä Rahoitusvelat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat - Velat muille yhteisöille Pääomalainat Yhteensä Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin. Taso 2: Koron ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoitusten kauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon. Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hyväksymään kohdeyrityksen arvostukseen. Käytetty menetelmä noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteita ja suosituksia. Osavuosikatsaus

17 6 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat TASO 3, Rahoitusvarat (1 000 e) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Saldo Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä Hankinnat Myynnit Muu Saldo kauden lopussa Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin (1 000 e) Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto / Rahoitusinstrumentit *) Vakuudeksi saadut rahoitusinstrumentit *) Vakuudeksi saatu käteinen *) Nettosumma *) Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvelat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvelat Johdannaissopimukset Yhteensä *) Määrät, joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin. 8 Johdannaissopimukset (1 000 e) Käypä arvo Nimellis- positiivinen negatiivinen yhteensä Käypä arvo Nimellisarvo positiivinen negatiivinen yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio). Osavuosikatsaus

18 9 Velkojen muutokset (1 000 e) Nimellis- Kirjanpito- Nimellis- Kirjanpitoarvo arvo arvo arvo Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille Velat Nostetut Takaisinmaksut Muut muutokset Velat (1 000 e) Nimellis- Kirjanpito- Nimellis- Kirjanpitoarvo arvo arvo arvo Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat Takaisinmaksut Muut muutokset Velat Pääomalainat Pääomalainat Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon, silloin kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). 10 Ehdolliset velat ja sitoumukset (1 000 e) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Vastuut - Vastuut kotimaan takauksista Vientitakuiden ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu Sitovat rahoituslupaukset Yhteensä Lähipiiri (1 000 e) Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä saamiset ja velat 1 3/ /2014 Palvelujen ostot Luotot Saamiset Velat, pitkäaikaiset Velat, lyhytaikaiset Takuut ja takaukset n lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytär- ja osakkuusyritykset sekä ne in kuulumattomat valtioenemmistöiset yhtiöt, joiden omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla sekä valtiokonttori. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja muu konsernin johtoryhmä. Osavuosikatsaus

19 12 Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet (1 000 e) Omavaraisuusaste 13,9 14,4 21,8 22,7 Vakavaraisuussuhde, Tier 1 17,4 17,7 16,6 16,9 Tier 2 18,1 18,6 17,3 17,8 Kulu-tuotto-suhde 24,1 25,7 24,4 27,3 Tunnuslukujen laskentakaavat: Omavaraisuusaste-% (oma pääoma + määräysvallattomien osuus) * 100 taseen loppusumma Vakavaraisuussuhde Laskettu Basell III:n standardimenetelmän mukaan Kulu-tuotto-suhde hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut korkokate + nettopalkkiotuotott + voitot/tappiot käypään arvoon arvostetuista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Osavuosikatsaus

20 Vaihde Puhelinpalvelu Klo Pääkonttorit Helsinki Eteläesplanadi 8 PL HELSINKI Kuopio Kallanranta 11 PL KUOPIO Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q3 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Finnvera-konserni Pörssitiedote 29.10.2015 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2015 Omistusjärjestelyjen rahoitus kääntyi kasvuun Finnvera

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Q1 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Finnvera-konserni Pörssitiedote 30.4.2014 klo 12 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Rahoituskysynnän piristymistä varjostivat poliittiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Q2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Finnvera-konserni Pörssitiedote 13.8.2015 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Finnveralla vilkas alkuvuosi Finnveran mandaatit ja tehtävät

Lisätiedot

Finnvera Oyj. Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008

Finnvera Oyj. Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008 Finnvera Oyj Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008 FINNVERA OYJ KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.6.2007 KORKOTUOTOT Liite Korot luotonannosta 42 302 38 888 Asiakkaille ohjattu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Rahoituksen kysyntä painottui pieniin hankkeisiin ja vientiin Rahoituksen saatavuus Suomessa on muuhun Eurooppaan verrattuna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Q3 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Rahoitusta on saatavilla kysyntä vaimeaa Pankkirahoitus toimii Suomessa edelleen kohtuullisen hyvin, mutta pankkien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Q2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Finnvera-konserni Pörssitiedote 14.8.2014 klo 12 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 rkittävä lisäys vientitakuu ja -luottovaltuuksiin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Finnveran riskinottomahdollisuudet pk-rahoituksessa kasvoivat Finnvera jatkaa entistäkin aktiivisemmin pk-yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Finnvera-konserni Pörssitiedote 30.10.2014 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2014 Lisää työkaluja ja valtuuksia yritysrahoitukseen Finnvera

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q1/2012. Osavuosikatsaus

Q1/2012. Osavuosikatsaus Q1/2012 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 5 Henkilöstö 5 Hallintoneuvosto,

Lisätiedot

Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät 4

Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät 4 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Asuntoluottopankki Oyj 10.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2010 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 5,0 miljoonaan euroon (10,1).

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Rahoituskysyntä painottui edelleen vientikauppoihin ja käyttöpääomaan Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä vahvistui

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 Finnvera sai varainhankinnalleen parhaat luottoluokitukset Finnvera sai kahdelta luottoluokittajalta kolmen miljardin

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Q1/2011 OSAVUOSIKATSAUS

Q1/2011 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja 5 Muutokset

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. TÄYDENNYS 6/10.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Q2/2011 OSAVUOSIKATSAUS

Q2/2011 OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Riskien hallinta 5 Henkilöstö 6 Hallinto 6 Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

Q4/2015 ja Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015

Q4/2015 ja Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015 Q4/ ja Tilinpäätös 1.1. 31.12. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 26.2.2016, Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Sisällysluettelo Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Vaihteleva ja

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007-30.11.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Finnvera-konsernin tilinpäätös

Finnvera-konsernin tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2016 1 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 28.2.2017, Tilinpäätös Finnvera-konsernin tilinpäätös 1.1. 31.12.2016 Piristyvän kysynnän ja uusien valtuuksien vuosi Maailmantaloudessa oli vuonna 2016

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus Finnvera-konserni Puolivuosikatsaus H1/2017 1.1. 30.6.2017 2 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 17.8.2017, Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 Vientiteollisuuden

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 PÖRSSITIEDOTE 7.8.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kaksinkertaistui - Liikevaihto 20,3 miljoonaa euroa (20,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,1 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Q4/2015 ja Tilinpäätös

Q4/2015 ja Tilinpäätös Q4/ ja Tilinpäätös 1.1. 31.12. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 26.2.2016, Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Vaihteleva ja ennätyksellinen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Finnvera-konserni Puolivuosikatsaus H1/

Finnvera-konserni Puolivuosikatsaus H1/ 8 Finnvera-konserni Puolivuosikatsaus H1/2018 1.1. 30.6.2018 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 22.8.2018, Puolivuosikatsaus H1/2018 2 Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 Rahoituksen suuri

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 2 980 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 2 899 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot