Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Rahoituksen kysyntä painottui pieniin hankkeisiin ja vientiin Rahoituksen saatavuus Suomessa on muuhun Eurooppaan verrattuna kohtalaisen hyvä, vaikka rahoituksen hinta ja vakuusvaatimukset ovat nousseet. Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli katsauskaudella kuitenkin kokonaisuudessaan vaisua. Alkuvuonna pk-yritysten rahoitustarpeet olivat tavanomaista pienempiä, ja ne painottuivat edelleen käyttöpääomaan. Suomen kokonaisviennin lasku ei vaikuttanut viennin rahoituksen kysyntään, joka oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Liiketoiminta ja tuloskehitys Tammi-kesäkuussa pk-yrityksille annettujen rahoitustarjousten euromäärä laski 13 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuonna vientikauppoihin liittyviä rahoitushakemuksia saatiin edellisvuotta enemmän, mutta annettujen tarjousten määrä kuitenkin aleni 10 prosenttia, sillä osa hakemuksista on vielä luottosopimusten neuvotteluvaiheessa. Finnvera-konsernin tulos oli 44 miljoonaa euroa voitollinen eli selkeästi edellisvuoden vastaavan jakson tulosta parempi (19). Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten ja takaus- ja takuutappioiden pieneneminen. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n sekä viennin että pk-yritysrahoituksen tulokset olivat positiiviset: Viennin rahoituksen tulos oli 39 miljoonaa euroa (28) ja kotimaan luotto- ja takaustoiminnan tulos 8 miljoonaa euroa (-4). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli -2 miljoonaa euroa (-5). Finnvera-konserni Q2/2013 Q1/2013 Muutos % Q2/2012 Muutos % 1-6/ /2012 Muutos % Korkokate % 15-6 % % Palkkiotuotot ja -kulut (netto) % 29 4 % % Voitot/Tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä % % % Hallintokulut % % % Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Arvonalentumistappiot luotoista ja takauksista Arvonalentumisten ja takausvarausten muutos % % % % % % % % % Luottotappiokorvaus valtiolta % % % Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan varausten muutos % % % % % % Liikevoitto % % % Tilikauden voitto % % % Osavuosikatsaus

3 Konsernin tunnusluvut /( ) Vakavaraisuus 16,5 % (15,7) Kulu-tuotto-prosentti 29,5 % (29,5) Omavaraisuus 17,9 % (23,7). Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä: Muutos valtion luotto- ja takaustappiositoumuksessa mahdollistaa Finnveralle jatkossa korkeamman riskinottokyvyn aloittavien sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevien yritysten rahoituksessa. Finnvera pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että rahoitus hyviin hankkeisiin järjestyy pk-yrityksille, joiden liiketoiminnalla on riittävät edellytykset kannattavaan toimintaan. Haemme myös uusia rahoitusmalleja yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja olemme selvittäneet muun muassa pk-yritysten joukkorahoitusmahdollisuuksia. Tämän osalta päätöksiä Finnveran mahdollisesta roolista tehtäneen syksyn aikana. Osavuosikatsaus

4 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS Sisältö Konsernin taloudellinen kehitys 5 Riskiasema 8 Henkilöstö 9 Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa 9 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 10 Loppuvuoden näkymät 10 OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSUUS Konsernitilinpäätös Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 13 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 15 Segmentti-informaatio 15 Muut liitetiedot 17 Finnvera Oyj:n tilinpäätös Finnvera Oyj:n laaja tuloslaskelma 20 Finnvera Oyj:n tase 21 Finnvera Oyj:n oman pääoman muutoslaskelma 22 Finnvera Oyj:n rahavirtalaskelma 23 Finnvera Oyj:n tilinpäätöksen liitetiedot Segmentti-informaatio 24 Muut liitetiedot 25 Finnvera-konserniin kuuluvat emoyhtiö Finnvera Oyj:n lisäksi pääomasijoituksia tekevät tytäryhtiöt Aloitusrahasto Vera Oy, Veraventure Oy ja Matkailunkehitys Nordia Oy, vientiluottoja ja lähdeverosopimuksiin perustuvaa viennin rahoitusta tarjoava sekä korontasausta hallinnoiva Suomen Vientiluotto Oy sekä omaisuudenhoitoon keskittynyt Spikera Oy. Osavuosikatsaus

5 Konsernin taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin tammi-kesäkuu 2013 Finnvera-konsernin tulos oli 44 miljoonaa euroa voitollinen eli selkeästi edellisvuoden vastaavan jakson tulosta parempi (19). Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten ja takaus- ja takuutappioiden pieneneminen. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n viennin rahoituksen ja pkyritysrahoituksen tulos oli 46 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (24). Emoyhtiön saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot pienenivät 17 miljoonaan euroon (41), mikä vaikutti tuntuvasti tuloksen parantumiseen. Tappioiden pienenemisen lisäksi tulosparannukseen vaikutti palkkiotuottojen kasvu. Palkkiotuottojen ja -kulujen netto oli 61 miljoonaa euroa (54). Sekä emoyhtiön viennin että pk-yritysrahoituksen tulokset olivat positiiviset: Viennin rahoituksen tulos eli valtiontakuurahastolain 4 :n tarkoittaman vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 39 miljoonaa euroa (28) ja kotimaan luotto- ja takaustoiminnan tulos 8 miljoonaa euroa (-4). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli -2 miljoonaa euroa (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -3 miljoonaa euroa (-6) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen, luotonantajana toimimisen ja vientiluottojen rahoituksen osuus miljoona euroa (0,6). Finnvera-konsernin huhti-kesäkuu 2013 Konsernin toisen neljänneksen tulos oli 14 miljoonaa euroa, joka oli ensimmäisen neljänneksen tulosta selvästi pienempi. Toisen neljänneksen heikompaan tulokseen vaikuttivat ensimmäistä neljännestä suuremmat saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot. Heikompaan tulokseen vaikuttivat myös toisen neljänneksen alemmat palkkiotuotot. Tulosanalyysi tammi kesäkuu 2013 Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet Konsernin korkokate oli tammi-kesäkuussa 28 miljoonaa euroa (31). Korkokatteen pienenemiseen vaikutti korkotason aleneminen. Asiakkaille ohjattu valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotuki oli yhteensä 5 miljoonaa euroa (6). Korkotukea maksettiin 21 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mikä johtui korkotuellisen vastuukannan pienenemisestä. Palkkiotuotot ja -kulut Konsernin palkkiotuottojen ja -kulujen netto oli 62 miljoonaa euroa (55). Kasvua edellisvuodesta oli 7 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat yksittäisten isojen vientitakuiden voimaantulo sekä yleinen markkinoilla tapahtunut riskipreemioiden kohoaminen, jolla oli osittain vaikutusta myös Finnveraan. Konsernin palkkiotuotot olivat 64 miljoonaa euroa (54), josta emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus oli 73 prosenttia eli 47 miljoonaa euroa (39) sekä kotimaan luotto- ja takaustoiminnan 25 prosenttia eli 16 miljoonaa euroa (16). Suomen Vientiluotto Oy:n palkkiotuottojen määrä oli miljoona euroa (0,9). Tammi-kesäkuun viennin rahoituksen palkkiotuottojen tuloutukseen on tehty katsauskaudella -1,9 miljoonan euron oikaisu, joka ei operatiivisesti kuulu ko. kaudelle. Konsernin palkkiokulut olivat 2 miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat pääasiassa emoyhtiön jälleenvakuutustoiminnan kuluista (1). Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Konsernin voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä olivat -3 miljoonaa euroa (-3), joka muodostui lähes kokonaan pääomasijoitusten käyvän arvon muutoksesta. Erään sisältyvät pääomasijoitusten käypään arvoon arvostusten lisäksi velkojen ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset sekä valuuttakurssierot. Osavuosikatsaus

6 Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot olivat konsernissa 0,4 miljoonaa euroa (0,3). Muihin tuottoihin sisältyivät valtiontakuurahaston maksama hallinnointipalkkio ennen vuotta 1999 syntyneen vientitakuu- ja erityistakausvastuukannan hoitamisesta, EAKRrahoitukseen liittyvä hallinnointikorvaus ja vuokratuottoja. Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Konsernin arvonalentumistappiot luotoista ja takauksista sekä arvonalentumisten ja takausvarausten muutos oli yhteensä 44 miljoonaa euroa (51). Tappiot aiheutuivat lähes 100-prosenttisesti emoyhtiön pk-yritysrahoituksen luotto- ja takaustoiminnasta. Tappioita kattava valtion ja EAKR:n luottotappiokorvaus oli 27 miljoonaa euroa (17) eli 57 prosenttia toteutuneista tappioista. Finnverakonsernin vastuuosuus pk-yritysrahoituksen luotto- ja takaustappioista oli näin ollen luottotappiokorvauksen jälkeen 18 miljoonaa euroa (34). Emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta ei toteutunut tammi-kesäkuussa merkittäviä tappioita. Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset nousivat vuodenvaihteesta viisi prosenttia 120 miljoonaan euroon ja muodostivat 4,1 prosenttia vastuukannasta. Finnvera-konserni Q2/2013 Q1/2013 Muutos % Q2/2012 Muutos % 1-6/ /2012 Muutos % Saamisten arvonalentumiset, takausja takuutappiot % % % Arvonalentumistappiot luotoista ja takauksista % % % Arvonalentumisten ja takausvarausten muutos % % % Luottotappiokorvaus valtiolta % % % Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot % % % Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan varausten muutos % % % Muut kulut Konsernin hallintokulut olivat 23 miljoonaa euroa (22), josta henkilöstökulujen osuus oli 68 prosenttia (69). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyivät poistot ja kiinteistöihin liittyvät kulut. Tase Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (3 808) ja emoyhtiön miljoonaa euroa (2 342). Tytäryhtiöistä merkittävimmin konsernin taseeseen vaikutti Suomen Vientiluotto miljoonalla eurolla (1 474). Kesäkuun lopussa konsernin luottokanta oli miljoonaa euroa (2 953) eli 637 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden alussa. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n luottokanta oli (1 555) miljoonaa euroa. Emoyhtiön takauskanta kasvoi alkuvuoden aikana lievästi ja oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (1 068). Vientitakuulain mukainen kirjanpidollinen vastuu oli miljoonaa euroa (9 332). Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä sisältäen vientitakaukset) oli miljoonaa euroa (11 203). Emoyhtiöllä oli pitkäaikaisia velkoja kesäkuun lopussa yhteensä miljoonaa euroa (1 155), josta miljoonaa euroa (987) oli joukkovelkakirjalainoja. Velkoihin sisältyivät valtiolta Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n osakepääomasijoitusta varten saadut yhteensä Osavuosikatsaus

7 32 miljoonan euron pääomalainat (32) sekä Finnvera Oyj:n vakavaraisuuden vahvistamiseksi saatu 50 miljoonan euron pääomalaina (50). Konsernin vapaissa rahastoissa oli katsauskauden lopussa yhteensä 557 miljoonaa euroa (513), josta kotimaan toiminnan rahaston osuus oli 137 miljoonaa euroa (140), vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston 358 miljoonaa euroa (296) ja pääomasijoitustoiminnan rahaston 17 miljoonaa euroa (17). Kertyneet voittovarat olivat 45 miljoonaa euroa (60). Pk-yritysrahoituksen ja viennin rahoituksen voitolliset tulokset siirretään vuosittain vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen emoyhtiön taseessa oleviin erillisiin kotimaan ja viennin rahastoihin. Vastaavasti kotimaan toiminnan tappiot katetaan kotimaan rahastosta ja vientija erityistakaustoiminnan tappiot viennin rahastosta. Taseen vapaassa omassa pääomassa olevan pääomasijoitustoiminnan rahaston kautta seurataan pääomasijoitustoimintaan kohdennettavia EAKR-varoja. Finnvera-konserni, tase, milj. euroa Muutos milj. Muutos % Osakepääoma % Ylikurssirahasto ja käyvän arvon rahasto % Vapaat rahastot yhteensä % Kotimaan toiminnan rahasto % Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto % Pääomasijoitustoiminnan rahasto % Kertyneet voittovarat % Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma % Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta % Taseen loppusumma % Varainhankinta Konsernin pitkäaikainen varainhankinta oli tammikesäkuussa 946 miljoonaa euroa (126). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 218 miljoonaa euroa (40). Vakavaraisuus Finnvera-konsernin vakavaraisuustavoitteeksi on asetettu vähintään 12,0 prosenttia. Konsernin vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 16,5 prosenttia (15,7), ja Finnvera Oyj:n vakavaraisuus 16,5 prosenttia (16,0). Vakavaraisuus on laskettu Basel II:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vakavaraisuus % % Muutos %-yks % Finnvera-konserni 16,5 16,3 0,2 15,7 Finnvera Oyj 16,5 16,1 0,4 16,0 Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Rahastolain (444/1998) mukaan valtio vastaa vientitakuista ja erityistakauksista. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, niin tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita Osavuosikatsaus

8 täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. Edellä mainittu lainsäädännöllinen erillisyys ja valtion vastuu vientitakuutoiminnasta ovat perusteena sille, että Finnvera laskee vakavaraisuuttaan eli vastuidensa suhdetta omiin varoihin vain kotimaan toiminnan osalta. Riskipainotetut erät olivat Finnvera-konsernissa kesäkuun lopussa miljoonaa euroa. Näistä varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä lainoja ja takauksia oli miljoonaa euroa eli 84 prosenttia riskipainotetuista saamisista. Pääosa lopuista saatavista liittyi varainhankintaan ja kassavarojen sijoittamiseen. Lainoista ja takauksista noin 55 prosenttia koostui suuresta joukosta yksittäisiä alle miljoonan euron vastuita, joiden standardimenetelmän mukainen riskipaino oli 75 prosenttia. Muiden lainojen ja takausten riskipaino oli 100 prosenttia. Finnvera-konserni Vakavaraisuuspääoma Oma pääoma Pääomalaina Aineettomat hyödykkeet Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Vientitakuutoiminnan osuus tilivuoden voitoista Finnvera-konserni Riskipainotetut erät Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Sijoitukset ja johdannaiset Saamiset, maksetut ennakot, korko- ja muut saamiset, muut varat Sitovat luottolupaukset Operatiivinen riski Riskiasema Pk-yritysrahoituksen luottoriskit Yleisen taloustilanteen heikkeneminen vaikutti pkyritysrahoituksen luottoriskeihin, mikä näkyi muun muassa uusien konkurssien edellisvuotta korkeampana määränä. Muutokset luottokannassa olivat lyhyellä aikavälillä kuitenkin suhteellisen pieniä, eikä riskitasossa kokonaisuutena tapahtunut suuria muutoksia alkuvuoden aikana. Luottoriskijakauma on pysynyt lähes ennallaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suurimpana muutoksena on paremmissa riskiluokissa olevien vastuiden lievä aleneminen. Heikoimmissa riskiluokissa olevien yritysten vastuut pysyivät ennallaan. Vastuukanta oli kesäkuun lopussa 3,0 miljardia euroa eli 50 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset nousivat vuodenvaihteesta noin 5 miljoonaa euroa ja olivat 4,1 prosenttia vastuukannasta (3,8). Luottotappiot ja arvonalennukset olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 43,6 miljoonaa euroa, joka on 6,4 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Luottotappioiden korkeaan tasoon vaikuttivat Osavuosikatsaus

9 taloustilanteen yleinen epävarmuus ja luottoriskien kasvun johdosta yksittäisistä vastuista tehdyt arvonalennukset ja tappiovaraukset. Sijoitukset pääomasijoitustoimintaan ja tytäryhtiöihin Finnveran tytäryhtiöt seuraavat itsenäisesti sijoitustoimintansa riskejä ja raportoivat niistä erikseen. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sijoitussalkut arvostetaan Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositusten mukaisesti. Lisäksi yhtiöitä seurataan tytäryhtiöriskiluokitusmenetelmien avulla. Alla on voimassa oleva emoyhtiön sijoitusvastuu Sijoituksissa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Nimi Emoyhtiön sijoitusvastuut tytäryhtiöihin milj. e Aloitusrahasto Vera Oy 106,5 Veraventure Oy 48,6 Suomen Vientiluotto Oy 20,1 Matkailunkehitys Nordia 6,8 Viennin rahoitus Finnveran viennin rahoituksen vastuukanta oli katsauskauden päättyessä 10,8 miljardia euroa. Vuoden alkuun verrattuna kanta väheni 0,4 miljardia euroa. Noin 11 miljardin euron tasolla pysynyt takuukanta koostuu pääosin yksittäisistä suurista hankkeista. Riskin kohteena olevien yritysten, pankkien ja maiden luokitukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Vientitakuutoiminnan tappioita toteutui alkuvuonna vähän. Rahamarkkinoihin ja talouskehitykseen liittyvä epävarmuus lisää kuitenkin tappioiden mahdollisuutta tulevaisuudessa. Lisäksi yksittäiset riskikeskittymät Finnveran vastuukannassa ovat suuria. Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n viennin rahoitukseen järjestämien lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 2,9 miljardia euroa, joka sisälsi tarjousvastuuta 0,9 miljardia euroa. Sitovia lainatarjouksia oli kesäkuun lopussa 2,9 miljardia euroa. Lainatarjoukset ovat ehdollisia, ja edellytyksenä rahoitukselle on, että laissa myönnettyä lainavaltuutta on jäljellä. Korontasaustoiminnan sopimuskanta pysyi katsauskaudella lähes alkuvuoden tasolla ja oli 0,9 miljardia euroa. Tarjouskanta oli 1,9 miljardia euroa, jossa on vähennystä vuoden alkuun verrattuna 1,8 miljardia euroa. Valtiokonttori seuraa toiminnan riskiasemaa ja vastaa suojaustoimenpiteistä, joilla sopimuskannan korkoriski pidetään asetetuissa rajoissa. Valtio vastaa suoraan korontasaustoiminnan tappioista ja saa siitä kertyvän tuoton, joten korontasaustoiminta ei vaikuta Finnvera-konsernin tulokseen. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 429 henkilöä (430/ ), joista vakinaisessa työsuhteessa oli 390 (395) ja määräaikaisessa 39 (35). Määräaikaisista työntekijöistä kesätyöntekijöiden osuus oli 24 (20). Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa Vaihtuvakorkoinen laina laskettiin liikkeelle Finnvera laski liikkeelle 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 226 miljoonan euron) määräisen kolmen vuoden vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan valuutta- ja korkoriski on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle EMTNlainaohjelman (Euro dium Term Note) alla. Finnveran EMTN-lainaohjelmalla, sen alla liikkeelle lasketuilla lainoilla sekä niihin liittyvillä johdannaissopimuksilla on valtion takaus. Finnvera käyttää näin hankkimiaan varoja sekä pk-yritysrahoitukseen että vientiluottojen rahoitukseen. Pääomasijoitustoimintaan lisää varoja Valtion vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa hyväksyttiin Finnveralle 10 miljoonan euron pääomalaina käytettäväksi pääomasijoitustoimintaan. Lainalla pääomitetaan Finnveran tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:tä, joka tekee sijoituksia aikaisen vaiheen yrityksiin. Finnveran suora sijoitustoiminta jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Vastuu aloittavien yritysten pääomasijoitustoiminnasta siirtyy vähitellen Tekesille. Osavuosikatsaus

10 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ollut. Loppuvuoden näkymät Talouden matalasuhdanne näkyy pk-yrityksissä investointien vähäisyytenä sekä rahoituksen kysynnän painottumisena käyttöpääomaan. Rahoituksen uudelleenjärjestelyjä ja maksuaikajärjestelyjä tehdään runsaasti. Heikommassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten rahoituksen saatavuus on vaikeutunut, mikä heikentää näiden jo ennestään haavoittuvassa tilanteessa olevien yritysten selviytymismahdollisuuksia. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan säilyvän loppuvuonna edellisvuoden tasolla. Kysyntään vaikuttaa keskeisesti jatkuva epävarmuus pankki- ja rahamarkkinoilla, mistä syystä ostajat edellyttävät yhä useammin myös rahoitustarjousta vientikauppojen yhteydessä. Epävarma talouskehitys vaikeuttaa Finnveran tuloskehityksen arviointia. Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2013 tuloksen odotetaan kuitenkin toteutuvan edellisvuotta parempana, kun sen arvioitiin tammi-maaliskuu 2013 osavuosikatsauksessa toteutuvan edellisen vuoden tasoisena. Yksittäiset riskit voivat toteutuessaan heikentää tulosta tuntuvasti. Osavuosikatsaus

11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 e) Liite KORKOTUOTOT Korot luotonannosta asiakkaille Asiakkaille ohjattu korkotuki Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot Takaussaamisten korot Muut korkotuotot KORKOKULUT KORKOKATE PALKKIOTUOTOT JA -KULUT NETTO VOITOT/TAPPIOT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA ERISTÄ 8) SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Osakkeista ja osuuksista Saamistodistuksista 0 0 Sijoituskiinteistöistä 0 0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT HALLINTOKULUT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut hallintokulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT SAAMISTEN ARVONALENTUMISET, TAKAUS- JA TAKUUTAPPIOT 2) Arvonalentumistappiot luotoista ja takaustappiot Arvonalentumisten ja takausvarausten muutos Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan varausten muutos LIIKEVOITTO TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos TILIKAUDEN VOITTO MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Osakkeiden käyvän arvon muutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Osavuosikatsaus

12 KONSERNITASE (1 000 e) VARAT Liite Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Luotot Takaussaamiset Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta Sijoitukset Saamistodistukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoituskiinteistöt Johdannaissopimukset 3) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Luottotappiosaamiset valtiolta Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Verosaamiset 0 0 VARAT YHTEENSÄ VELAT Liite Velat luottolaitoksille 4) Velat muille yhteisöille 4) Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4) Johdannaissopimukset 3) Varaukset Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Verovelat Pääomalainat 4) OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Muut Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

13 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (1 000 e) Käyvän- Kotimaan Vientitakuu Määräys- Oma Osake- Ylikurssi- arvon- toiminnan ja erityistak. Muut Voitto- vallattomien pääoma pääoma rahasto rahasto rahasto toim. rahasto rahastot varat Yhteensä omistajien yhteensä osuus Oma pääoma Laskentaperiaatteen muutos, IAS Oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oikaisut 0 Oma pääoma Raportoitu oma pääoma Laskentaperiaatteen muutos, IAS Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oma pääoma Osavuosikatsaus

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 e) Liiketoiminnan rahavirta Myönnettyjen luottojen nostot Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut Tehdyt sijoitukset Luovutustulot sijoituksista Saadut korot Maksetut korot Saatu korkotuki Palkkiotuotoista saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korvaukset Maksetut/palautetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutustulot muista sijoituksista 8 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+)/(vähennys-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden lopussa Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Rahastosijoitukset Osavuosikatsaus

15 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Finnveran osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu kokonaisuudessaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Finnvera on ottanut alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 -Työsuhde-etuudet -standardin. Eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset kirjataan välittömästi laajaan tulokseen, eikä näitä muutoksia myöhemmin enää kirjata konsernin tuloslaskelmaan. Finnvera on ottanut alkaen käyttöön uuden IFRS 13 -Käyvän arvon määrittäminen -standardin. Omistajalta saadun pääomalainan anteeksiannon esittämistapaa on muutettu vuonna 2012 siten, että se kirjataan suoraan omaan pääomaan. Aikaisempina vuosina se on esitetty liiketoiminnan muina tuottoina. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi myös emoyhtiön Finnvera Oyj:n tiedot, koska Oslon pörssin säännöt edellyttävät niiden esittämistä silloin, kun Norjassa on laskettu liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. Yhtiön segmentit ovat pienrahoitus, alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus, pääomasijoitustoiminta ja vientiluottojen rahoitus. Pienrahoituksen asiakkaita ovat paikallisesti toimivat alle 10 henkilön yritykset. Pienrahoitus tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen ja muiden rahoittajien kanssa. Alueellisen rahoituksen asiakkaita ovat pk-yritykset ja suuret yritykset erityisin perustein. Asiakaskunnassa on sekä tuotannollisia että palveluyrityksiä. Alueellinen rahoitus tarjoaa rahoitusratkaisuja erityisesti yritysten kehitys- ja kasvutarpeisiin sekä sukupolvenvaihdoksiin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa. Kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksen asiakkaita ovat pk-yritykset ja erityisin perustein suuret yritykset, joilla on kansainvälistymiseen perustuva kasvun strategia. Osa asiakkaista on jo kansainvälistynyt ja harjoittaa vientiä, osa on vasta tämän kehityksen alkuvaiheessa. Yritykset käyttävät yleensä myös muiden työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalveluorganisaatioiden (Finpro, Tekes, ELY-keskus ja TE-toimisto) palveluja sekä hyödyntävät Finnveran vienninrahoituspalveluja. Viennin rahoituksen asiakkaita ovat useimmiten suuryrityksiksi luokitellut Suomessa toimivat viejät ja niiden kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajat. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Viennin rahoitus tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä vientitakuupalveluja. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöistä Veraventure Oy, Aloitusrahasto Vera Oy ja Matkailunkehitys Nordia Oy tekevät pääomasijoituksia yrityksiin. Finnvera Oyj:n tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto Oy, hallinnoi OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Kullekin segmentille kohdistetaan ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden katsotaan sille kuuluvan tai olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa. Kaikki tuotot ja kulut on kohdennettu segmenteille. Segmenttien välillä ei ole merkittävää liiketoimintaa. Konsernitilinpäätöksessä konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu. Finnveran segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat liikevoittoon. Segmenttien varojen ja velkojen arvostusperiaattet ovat samat kuin mitä konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty. Finnveran toimipaikat sijaitsevat Suomessa, ja sen asiakaskunta koostuu laajasta joukosta eri toimialoilla toimivia asiakkaita. Finnveralla on lisäksi edustusto Pietarissa. Osavuosikatsaus

16 KONSERNIN TULOS, VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN Pien- Alueellinen KKV- Viennin Muut Eliminoin- Konserni (1 000 e) rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus toiminnot nit yhteensä Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto Varat yhteensä Saamiset asiakkailta Velat yhteensä KONSERNIN TULOS, VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN Pien- Alueellinen KKV- Viennin Muut Eliminoin- Konserni (1 000 e) rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus toiminnot nit yhteensä Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto Varat yhteensä Saamiset asiakkailta Velat yhteensä *) Toimintakulut = Hallintokulut + Liiketoiminnan muut kulut - poistot **) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä+sijoitustoiminnan nettotuotot+liiketoiminnan muut tuotot Osavuosikatsaus

17 2. SAAMISTEN ARVONALENTUMISET, TAKAUS- JA TAKUUTAPPIOT Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvotteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen. 3. JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 e) Käypä arvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Käypä arvo Nimellisarvo positivinen negatiivinen yhteensä positivinen negatiivinen yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio). 4. VELKOJEN MUUTOKSET (1 000 e) Velat Nostetut Takaisinmaksut Käyvän arvon muutokset Velat Nimellis- Kirjanpito- Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille arvo arvo Nimellis- Kirjanpito- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat arvo arvo (1 000 e) Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat Takaisinmaksut Käyvän arvon muutokset Velat Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon, silloin kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (käyvän arvon optio). Pääomalainat (1 000 e) 5. EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET (1 000 e) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset Vientitakuiden sekä erityistakuiden ja takausten kokonaisvastuu Sitovat rahoituslupaukset Osavuosikatsaus

18 6. LÄHIPIIRI (1 000 e) Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat Rahoitus- Palvelujen Laina- Takaustuotot ostot saldo saldo Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserniyritysten lisäksi ne valtioenemmistöiset yhtiöt, joiden omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla sekä valtiokonttori. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitus- ja varatoimitusjohtaja. 7. TUNNUSLUVUT JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Omavaraisuusaste 17,9 23,7 Vakavaraisuussuhde 16,2 15,7 Kulu-tuotto - suhde 29,5 29,5 Tunnuslukujen laskentakaavat: Omavaraisuusaste % Vakavaraisuussuhde Kulu-tuotto - suhde (oma pääoma +määräysvallattomien osuus)*100 taseen loppusumma Laskettu Basell II:n standardimenetelmän mukaan hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut korkokate + nettopalkkiotuotott + voitot/tappiot käypään arvoon arvostetuista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 8. VOITOT JA TAPPIOT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA ERISTÄ (1 000 e) Johdannaissopimukset Käypään arvoon arvostettavat velat Valuuttakurssierot Pääomasijoitusten arvonmuutokset Osavuosikatsaus

19 9. KANSAINVÄLISEN IAS19 TYÖSUHDE-ETUUDET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIN MUUTOKSIEN TAKAUTUVASTA SOVELTAMISESTA SYNTYVÄT OIKAISUT VERTAILULUKUIHIN Finnvera on ottanut alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten vakuutusmatemaattiset muutokset kirjataan välittömästi laajaan tulokseen, eikä näitä muutoksia myöhemmin enää kirjata konsernin tuloslaskelmaan. Tärkeimmät oikaisut liittyvät vakuutusmatemaattisiin voittojen ja tappioiden muutoksiin, jotka vaikuttavat eläkejärjestelyjen nettovaroihin tai velkihin sekä muuhun laajaan tulokseen. Sen lisäksi muutettu standardi yksinkertaistaa eläkkeiden nettokorkomenojen määrittelyä. Uudistettu IAS19 Työsuhde-etuudet vaatii takautuvaa soveltamista esitettyihin tilinpäätöslukuihin. Standardin käyttöönotosta syntyvät oikaisut on eritelty alla olevissa taulukoissa mukaan lukien kumulatiivinen vaikutus konsernin avaavaan pääomaan ja vuodelle (1 000 e) Finnvera konserni Finnvera Oyj Raportoitu Oikaisut Oikaistu Raportoitu Oikaisut Oikaistu Oma pääoma yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Vuosi 2012 Vaikutus taseeseen: Etuuspohjaiset eläkevelat Oma pääoma yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Vaikutus tuloslaskelmaan ja muuhun laajaan tulokseen: Tulos Laaja tuloslaskelma - Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus Osavuosikatsaus

20 FINNVERA OYJ:N LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 e) Liite KORKOTUOTOT Korot luotonannosta asiakkaille Asiakkaille ohjattu korkotuki Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot Takaussaamisten korot Muut korkotuotot KORKOKULUT KORKOKATE PALKKIOTUOTOT JA -KULUT NETTO VOITOT/TAPPIOT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA ERISTÄ 8) SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT Osakkeista ja osuuksista Saamistodistuksista 0 0 Sijoituskiinteistöistä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT HALLINTOKULUT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut hallintokulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT SAAMISTEN ARVONALENTUMISET, TAKAUS- JA TAKUUTAPPIOT 2) Arvonalentumistappiot luotoista ja takaustappiot Arvonalentumisten ja takausvarausten muutos Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan varausten muutos LIIKEVOITTO TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0 0 TILIKAUDEN VOITTO MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Osakkeiden käyvän arvon muutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

21 FINNVERA OYJ:N TASE VARAT (1 000 e) Liite Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut kuin vaadittaessa maksettavat Saamiset asiakkailta Luotot Takaussaamiset Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta Sijoitukset Saamistodistukset Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoituskiinteistöt Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Luottotappiosaamiset valtiolta Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot VARAT YHTEENSÄ VELAT (1 000 e) Liite Velat luottolaitoksille 4) Velat muille yhteisöille Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat 4) 0 0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat 4) Johdannaissopimukset 3) Varaukset Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Pääomalainat 4) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Pääomasijoitustoiminnan rahasto Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

22 FINNVERA OYJ:N OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osake- Ylikurssi- Käyvän- Koti- Vientitakuu Pääoma- Voitto- Oma pääoma rahasto arvon- maan ja erityis- sijoitus- varat pääoma rahasto toim. tak. toim. toim. yhteensä (1 000 e) rahasto rahasto rahasto Oma pääoma Laskentaperiaatteen muutos, IAS Oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oma pääoma Raportoitu oma pääoma Laskentaperiaatteen muutos, IAS Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 0 Tilikauden laaja tulos/osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oma pääoma Osavuosikatsaus

23 FINNVERA OYJ:N RAHAVIRTALASKELMA (1 000 e) Liiketoiminnan rahavirta Myönnettyjen luottojen nostot Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut Saadut korot Maksetut korot Saatu korkotuki Palkkiotuotoista saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korvaukset Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutustulot muista sijoituksista 8 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden lopussa Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Osavuosikatsaus

24 1. FINNVERA OYJ:N SEGMENTTI-INFORMAATIO FINNVERA OYJ:N TULOS, VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN (1 000 e) Pien- Alueellinen KKV- Viennin Muut Finnvera Oyj rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus toiminnot Yhteensä Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto Varat yhteensä Saamiset asiakkailta Velat yhteensä FINNVERA OYJ:N TULOS, VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN (1 000 e) Pien- Alueellinen KKV- Viennin Muut Finnvera Oyj rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus toiminnot Yhteensä Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto Varat yhteensä Saamiset asiakkailta Velat yhteensä *) Toimintakulut = Hallintokulut + Liiketoiminnan muut kulut - poistot **) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä+sijoitustoiminnan nettotuotot+liiketoiminnan muut tuotot Segmenttien väliset tuotot eivät ole merkittäviä. Osavuosikatsaus

25 2. SAAMISTEN ARVONALENTUMISET, TAKAUS- JA TAKUUTAPPIOT Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvotteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen. 3. JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 e) Käypä arvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Käypä arvo Nimellisarvo positivinen negatiivinen yhteensä positivinen negatiivinen yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset Koron- valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan ( käyvän arvon optio). Velat Nostetut 0 0 Takaisinmaksut Käyvän arvon muutokset 0 0 Velat VELKOJEN MUUTOKSET (1 000 e) Nimellis- Kirjanpito- Velat luottolaitoksille ja muille yhteisöille arvo arvo Nimellis- Kirjanpito- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat arvo arvo Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat Takaisinmaksut Käyvän arvon muutokset Velat Ottolainaus on arvostettu käypään arvoon, silloin kun se on suojattu johdannaissopimuksilla (Käyvän arvon optio). Pääomalainat (1 000 e) EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET (1 000 e) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Takaukset Vientitakuiden sekä erityistakuiden ja takausten kokonaisvastuu Sitovat rahoituslupaukset Osavuosikatsaus

26 6. LÄHIPIIRI (1 000 e) Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat Palvelujen Laina- Takausostot saldo saldo Lähipiiriin kuuluvat ne valtioenemmistöiset yhtiöt, joiden omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla sekä valtiokonttori. Lähipiiriin luetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitus- ja varatoimitusjohtaja. 7. TUNNUSLUVUT JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Omavaraisuusaste 33,5 34,4 Vakavaraisuussuhde 16,5 16,0 Kulu-tuotto - suhde 28,0 26,8 Tunnuslukujen laskentakaavat: Omavaraisuusaste % oma pääoma *100 taseen loppusumma Vakavaraisuussuhde Kulu-tuotto - suhde Laskettu Basell II:n standardimenetelmän mukaan hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut korkokate + nettopalkkiotuotott + voitot/tappiot käypään arvoon arvostetuista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 8. VOITOT JA TAPPIOT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA ERISTÄ (1 000 e) Johdannaissopimukset Käypään arvoon arvostettavat velat Valuuttakurssierot Pääomasijoitusten arvonmuutokset Osavuosikatsaus

27 Osavuosikatsaus

28 Vaihde Puhelinpalvelu Klo Pääkonttorit Helsinki Eteläesplanadi 8 PL HELSINKI Kuopio Kallanranta 11 PL KUOPIO 28

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Q3 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Rahoitusta on saatavilla kysyntä vaimeaa Pankkirahoitus toimii Suomessa edelleen kohtuullisen hyvin, mutta pankkien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 Finnvera sai varainhankinnalleen parhaat luottoluokitukset Finnvera sai kahdelta luottoluokittajalta kolmen miljardin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Q2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Finnvera-konserni Pörssitiedote 13.8.2015 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Finnveralla vilkas alkuvuosi Finnveran mandaatit ja tehtävät

Lisätiedot

Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät 4

Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät 4 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 4 Henkilöstö ja hallinto 4 Lähiajan riskit

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Finnvera Q4/ ja tilinpäätös Finnvera-konserni Pörssitiedote 27.2.215 Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Finnveran rahoitusmahdollisuudet paranivat merkittävästi Suomen

Lisätiedot

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Finnvera Q4/ ja tilinpäätös Finnvera-konserni Pörssitiedote 27.2.215 Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Finnveran rahoitusmahdollisuudet paranivat merkittävästi Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Tilinpäätös 2005 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Konsernin tase 14 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin rahoituslaskelma 16 Emoyhtiön tase

Lisätiedot

FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 FINNVERA OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 2 Sisältö 1. Liiketoiminta 2. Tilinpäätös 3. Riskien hallinta 4. Konsernirakenteen muutokset 5. Hallinto ja henkilöstö 6. Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_fi_2005.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_fi_2005.html Sivu 1/6 Yhtiön taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 17,3 miljoonaa euroa. Edellisen vastaavan kauden tulos oli 19,4 miljoonaa euroa, joten laskua edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYS SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 2011... 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma... 9 Konsernitase... 10 Konsernin oman

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi 1 (22) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla yhdeksän prosenttia ja oli 32,8

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

2013 Osavuosikatsaus

2013 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kilpailu rahoituksen tarjonnasta kunnille vähentynyt edelleen selvästi Vuoden 2013 alkupuolella oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla pitkästä aikaa hieman

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui 1 (21) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui Konsernin nettopalkkiotuotot kasvoivat tarkastelujaksolla 8 prosenttia ja olivat 26,0 miljoonaa euroa (1-6/2013: 24,1 milj. euroa).

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 VAHVA KASVU SEKÄ PALKKIOISSA ETTÄ UUSANTOLAINAUKSESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktia pääsi hyvään puolivuotistulokseen, jota leimasivat edelleen vahvasti

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7

V u o s i k a t s a u s 2 0 0 7 Vuosikatsaus 2007 Sisällys 4 Finnvera lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Rahoitustoiminnan vaikutukset 10 Rahoitus ja riskinotto 14 Liiketoiminta-alueet 18 Taloudellinen vastuu 19 Ympäristövastuu 20

Lisätiedot