Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015"

Transkriptio

1 Q2 Osavuosikatsaus

2 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Finnveralla vilkas alkuvuosi Finnveran mandaatit ja tehtävät ovat laajentuneet useaan otteeseen viime ja kuluvan vuoden aikana. Katsauskaudella Finnvera sai mahdollisuuden taata pankin myöntämän vientiluoton jälleenrahoitusta. Järjestelyllä edistetään viennin rahoitukseen liittyvää varainhankintaa. Huhtikuussa otettiin käyttöön aloittavien yritysten rahoitukseen uusi, enintään kolme vuotta toimineille yrityksille tarkoitettu alkutakaus. Pankin myöntämälle lainalle annettavan takauksen kysyntä oli vilkasta. Kolmen kuukauden aikana niitä myönnettiin yli neljällesadalle yritykselle lähes 20 miljoonaa euroa. Parannuksia rahoitustarjontaan on voitu toteuttaa kaikissa yrityskokoluokissa. Vuoden alusta kasvuyritys on voinut tiettyjen ehtojen täyttyessä saada kasvun rahoitukseen enintään kaksi miljoonaa euroa vakuudetonta lainaa Finnverasta. Hallitusohjelman perusteella julkisille toimijoille annetaan edelleen tehtäväksi paikata kaupallisilla markkinoilla esiintyviä yritysrahoituksen markkinapuutteita. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Finnvera valmistelee kesän ja alkusyksyn aikana uusia toimenpiteitä, joilla toteutetaan hallitusohjelmaa. Liiketoiminta ja tuloskehitys Finnvera-konserni / / Rahoituspäätökset Lainat ja takaukset Vientitakuut ja erityistakaukset Vientiluotot Vastuut Lainat ja takaukset Vientitakuut ja erityistakaukset Vientiluotot Liikevoitto Tulos Omavaraisuus 15,1 14,4 Vakavaraisuus, Tier 2 18,2 18,6 Kulu-tuotto-suhde 26,5 25,7 Alkuvuonna Finnvera antoi vientitakuutarjouksia yli neljä kertaa ja vientiluottojen rahoitustarjouksia lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pk-yrityksille ja EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille myönnettyjen lainojen ja takausten määrä kasvoi vuotta aiemmasta 34 prosenttia. Finnvera-konsernin tammi kesäkuun tulos oli 55 miljoonaa euroa (34). Tulos oli 20 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu. Osavuosikatsaus

3 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera Oyj:n tulos oli 56 miljoonaa euroa (40). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli miljoona euroa negatiivinen (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -6 miljoonaa euroa (-7) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 5 miljoonaa euroa (1). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 46 miljoonaa euroa (31) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 10 miljoonaa euroa (4). Finnvera-konsernin tilinpäätökseen tammi-kesäkuu 2015 on tehty aikaisempia tilikausia koskeva oikaisu IAS 8 -standardin mukaisesti. Järjestelmävirheestä johtuen vientitakuutuottoja ja jälleenvakuutuskuluja oli jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän sekä vastaavasti esitetty takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoina taseessa liian suuri määrä. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 ja katsauskauden lopun emoyhtiölle kuuluvaan taseen omaan pääomaan oli 53 miljoonaa euroa sekä vertailukauden palkkiotuottojen ja kulujen nettomäärään 43 tuhatta euroa (liitetieto 1). Finnvera-konserni Tulos Q2/2015 Q1/2015 Muutos Q2/2014 Muutos H1/2015 H1/2014 Muutos Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut (netto) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Hallintokulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Liikevoitto Tilikauden voitto Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä: Alkuvuotemme oli vilkas sekä rahoituksemme kysynnän että myöntämisen osalta. Olimme mukana useissa rahoitusjärjestelyissä, joihin pystyimme osallistumaan laajentuneiden rahoitusmahdollisuuksiemme ansiosta. Teimme katsauskaudella muun muassa ensimmäisen joukkovelkakirjalainamerkintämme. Ankkurisijoituksemme varmisti rahoituksen järjestymisen Kotkamillsin kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron investointiin. Olemme mukana myös tsä Groupin Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyssä. Takaamme suomalaisiin laitehankintoihin liittyen hankkeen vieraasta pääomasta noin puolet, 400 miljoonaa euroa. Finnveran lisäksi järjestelyssä on mukana kuusi kaupallista pankkia, Ruotsin vientitakuulaitos EKN sekä Euroopan investointipankki. Osavuosikatsaus

4 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera-konserni Osavuosikatsaus Sisältö n taloudellinen kehitys 5 Riskiasema 9 Henkilöstö 9 Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa 9 USD 500 miljoonan laina laskettiin liikkeelle 9 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 10 Rahoituskysynnän näkymät 10 Taulukot Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Oman pääoman muutoslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Liitetiedot 15 Finnvera-konserniin kuuluvat emoyhtiö Finnvera Oyj:n lisäksi pääomasijoituksia tekevät tytäryhtiöt Aloitusrahasto Vera Oy ja Veraventure Oy sekä vientiluottoja tarjoava ja korontasausta hallinnoiva Suomen Vientiluotto Oy. Osavuosikatsaus

5 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus n taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin tammi kesäkuu 2015 Finnvera-konsernin tammi kesäkuun tulos oli 55 miljoonaa euroa (34). Tulos oli 20 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu. Finnvera Oyj:n tulos oli 56 miljoonaa euroa (40). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli miljoona euroa negatiivinen (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -6 miljoonaa euroa (-7) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 5 miljoonaa euroa (1). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 46 miljoonaa euroa (31) ja pkrahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 10 miljoonaa euroa (4). Aikaisempien tilikausien vientitakuutuottojen ja jälleenvakuutusmaksukulujen jaksotusten oikaisu Finnvera-konsernin tilinpäätökseen tammi-kesäkuu 2015 on tehty aikaisempia tilikausia koskeva oikaisu IAS 8 -standardin mukaisesti. Järjestelmävirheestä johtuen vientitakuutuottoja ja jälleenvakuutuskuluja oli jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän sekä vastaavasti esitetty takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoina taseessa liian suuri määrä. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 ja katsauskauden lopun emoyhtiölle kuuluvaan taseen omaan pääomaan oli 53 miljoonaa euroa sekä vertailukauden palkkiotuottojen ja kulujen nettomäärään 43 tuhatta euroa (liitetieto 1). Finnvera-konsernin huhti kesäkuu 2015 Vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos oli 28 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia ja 2 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen tulosta parempi (26). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin ensimmäistä neljännestä 9 miljoonaa euroa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat lisäksi edellistä neljännestä 7 prosenttia eli miljoona euroa korkeampi korkokate. Tulosta vastaavasti heikensivät toisen neljänneksen 8 miljoonaa euroa korkeammat tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä sekä palkkiotuottojen ja kulujen pieneneminen 3 prosenttia eli miljoona euroa. Toisen neljänneksen hallintokulut olivat ensimmäisen neljänneksen hallintokulujen tasolla. Tulosanalyysi tammi kesäkuu 2015 Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet n korkokate oli tammi-kesäkuussa 28 miljoonaa euroa eli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa hieman korkeampi (28). Asiakkaille ohjattua valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotukea maksettiin yhteensä 2 miljoonaa euroa eli lähes 50 prosenttia edellisvuotta vähemmän (4). Korkotuellisen rahoituksen myöntäminen lopetettiin vuoden 2014 alusta, mikä on vaikuttanut katsauskauden korkotuen määrän pienenemiseen, ja minkä johdosta tulevina vuosina korkotuen kertyminen päättyy kokonaan. Palkkiotuotot ja -kulut n palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä oli 73 miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen ja kulujen netto kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia (71). Kasvuun vaikuttivat yksittäisten isojen vientitakuiden voimaantulo sekä yleinen markkinoilla tapahtunut riskipreemiotasojen kohoaminen. Palkkiotuottojen bruttomäärä oli 79 miljoonaa euroa (74), josta emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkiotuottojen osuus oli 59 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia (55) ja pk-rahoituksen osuus 19 miljoonaa euroa eli 25 prosenttia (19). Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen palkkiotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6). Palkkiokulut olivat 6 miljoonaa euroa (3). Palkkiokulut muodostuivat pääasiassa emoyhtiö Finnvera Oyj:n otettujen jälleenvakuutusten kuluista. Jälleenvakuutussuojausta on lisätty, mikä on vaikuttanut jälleenvakuutustoiminnan kulujen kasvuun. Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä n tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä olivat 6 miljoonaa euroa (7). Tappioista pääomasijoitustoiminnan käyvän arvon muutos oli 5 miljoonaa euroa (7) Osavuosikatsaus

6 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus sekä velkojen ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutos ja valuuttakurssierot miljoona euroa (1). Muut tuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot olivat konsernissa tammi kesäkuussa negatiiviset yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (1), mikä aiheutui saamistodistusten luovutustappioista. Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot n arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot lainoista, takauksista, vientitakauksista ja erityistakauksista olivat yhteensä 75 miljoonaa euroa (58). Valtion luottotappiokorvauksen jälkeen Finnvera-konsernin vastuuosuus tilikauden arvonalentumisista ja tappioista oli 14 miljoonaa euroa (35). Lainoista ja takauksista tehdyt arvonalentumiset, tappiot ja tappiovaraukset olivat 72 miljoonaa euroa (41). Tappioita kattava valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston luottotappiokorvaus oli 60 miljoonaa euroa (23) eli 68 prosenttia toteutuneista tappioista (51). Luottotappiokorvauksen määrään vaikuttivat tammi-kesäkuussa toteutuneet isot yksittäiset tappiot. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot sekä tappiovarausten muutos oli katsauskaudella yhteensä 2 miljoonaa euroa (17). Tappiovaraukset ovat arvioita ja varauksia on pienennetty vuoden 2014 aikana. EU-tasolla harmonisoidun laskentatavan mukainen pk-rahoituksen epävarmojen ja 0-korkoisten saamisten nettomäärä oli kesäkuun lopussa 244 miljoonaa euroa. Epävarmojen ja 0-korkoisten saamisten osuus vastuukannasta oli tehdyt arvonalentumiskirjaukset huomioituna 9,7 prosenttia. Kun suhdeluvussa huomioidaan lisäksi pk-rahoituksessa vähentävänä elementtinä oleva valtion luottotappiokorvaus, epävarmat ja 0-korkoiset saamiset suhteessa vastuukantaan olivat 5,0 prosenttia. Finnvera-konserni Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Q2/2015 Q1/2015 Muutos Q2/2014 Muutos H1/2015 H1/2014 Muutos Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Toimintakulut n hallintokulut sisältäen henkilöstökulut ja muut kulut olivat 22 miljoonaa euroa (21). Hallintokulut olivat edellisen vuoden vastaavaa jaksoa miljoona euroa suuremmat (1). Hallintokuluista henkilöstökulujen osuus oli 70 prosenttia (68). Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 miljoonaa euroa (3). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät poistot ja kiinteistöihin liittyvät kulut. Pitkän aikavälin itsekannattavuus Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite eli yhtiön toiminnan menot pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk-rahoituksessa itsekannattavuuden tarkastelujaksona pidetään 10 vuotta ja viennin rahoituksessa 20 vuotta. Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan kesäkuun 2015 loppuun. Viennin rahoitus on ollut vastaavasti itsekannattavaa Finnveran yli 15 toimintavuoden aikana. Mikäli viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän Valtiontakuukeskuksen viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 20 vuoden tarkastelujaksolla. Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen tulevina vuosina vaikuttavat merkittävästi yhtiön vastuukantojen suuruus ja riskisyys. Tulostarkasteluissa on tärkeää huomioida, että kesäkuun 2015 lopussa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat 16,6 miljardia euroa sekä pk-rahoituksen luotto- ja takausvastuut sekä takaus- ja takuusaamiset 2,4 miljardia euroa. Näihin vastuisiin nähden taseen tappiopuskuria synnyttävä nettotulos on nyt vuositasolla noin 0,6 prosenttia ja oma pääoma 6 prosenttia. Osavuosikatsaus

7 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Tase taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (6 619) ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n taseen loppusumma miljoonaa euroa (4 122). n tase kasvoi alkuvuoden 2015 aikana 7 prosenttia eli 447 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämästä vientiluottojen rahoituksesta. Suomen Vientiluotto Oy:n taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (3 425). Kesäkuun lopussa konsernin luottokanta oli miljoonaa euroa (4 593) eli 582 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden alussa. Finnvera Oyj:n luottokanta oli miljoonaa euroa (2 193), josta saamiset tytäryhtiöiltä olivat miljoonaa euroa (928). n takauskanta kasvoi hieman alkuvuoden 2015 aikana, ja se oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (988). Vientitakuulain mukainen vastuukanta oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (10 755). Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä sisältäen vientitakaukset) oli miljoonaa euroa (12 600). llä oli pitkäaikaisia velkoja kesäkuun lopussa yhteensä miljoonaa euroa (2 650), josta miljoonaa euroa (2 564) oli joukkovelkakirjalainoja. Velkoihin sisältyivät valtiolta Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n osakepääomasijoitusta varten saadut yhteensä 41 miljoonan euron pääomalainat (36) sekä valtiolta vakavaraisuuden vahvistamiseksi saatu 50 miljoonan euron pääomalaina (50). n vapaissa rahastoissa oli katsauskauden lopussa yhteensä 811 miljoonaa euroa (756), josta kotimaan toiminnan rahasto oli 136 miljoonaa euroa (135), vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 536 miljoonaa euroa (436) ja pääomasijoitustoiminnan rahasto 17 miljoonaa euroa (17) sekä kertyneet voittovarat 122 miljoonaa euroa (169). Vapaisiin rahastoihin on katsauskaudella oikaistu IAS 8 standardin mukaisesti järjestelmävirheestä aiheutunut vientitakuiden takuumaksutuottojen ja jälleenvakuutuskulujen aikaisempien tilikausien liian suuri taseessa oleva takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoiden määrä. Taseen vapaassa omassa pääomassa olevan pääomasijoitustoiminnan rahaston kautta seurataan pääomasijoitustoimintaan kohdennettavia EAKR-varoja. Finnvera-konserni Tase Muutos Muutos Osakepääoma Ylikurssirahasto ja käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot yhteensä Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Pääomasijoitustoiminnan rahasto Kertyneet voittovarat n omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Taseen loppusumma Varainhankinta n pitkäaikainen varainhankinta oli tammi-kesäkuussa 443 miljoonaa euroa (905). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 372 miljoonaa euroa (213). Vakavaraisuus Valtio on omistajana asettanut Finnvera-konsernin vakavaraisuustavoitteeksi vähintään 12,0 prosenttia. n vakavaraisuussuhde Tier 2 oli kesäkuun lopussa 18,2 prosenttia (18,6), ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n vastaava vakavaraisuus 17,3 prosenttia (17,8). Vakavaraisuus on laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus

8 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Vakavaraisuus Finnvera-konserni Muutos -yks Tier 1 17,6 17,7-0,1 16,4 Tier 2 18,2 18,6-0,4 17,4 Vakavaraisuus Finnvera Oyj Muutos -yks Tier 1 16,7 16,9-0,2 16,2 Tier 2 17,3 17,8-0,5 17,2 Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan edellä todetun mukaisesti kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Rahastolain (444/1998) mukaan valtio vastaa vientitakuista ja erityistakauksista. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. Edellä mainittu lainsäädännöllinen erillisyys ja valtion vastuu vientitakuutoiminnasta ovat perusteena sille, että Finnvera laskee vakavaraisuuttaan eli vastuidensa suhdetta omiin varoihin vain kotimaan toiminnan osalta. Riskipainotetut saamiset olivat Finnvera-konsernissa kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (2 349). Näistä varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä lainoja ja takauksia oli miljoonaa euroa (1 926) eli 79 prosenttia riskipainotetuista saamisista. Pääosa lopuista saatavista liittyi varainhankintaan ja kassavarojen sijoittamiseen. Lainoista ja takauksista noin 50 prosenttia koostui suuresta joukosta yksittäisiä alle miljoonan euron vastuita, joiden standardimenetelmän mukainen riskipaino oli 75 prosenttia. Muiden lainojen ja takausten riskipaino oli 100 prosenttia. Finnvera-konserni Vakavaraisuuspääoma Oma pääoma pl. tilikauden voitto Aineettomat hyödykkeet Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Tilikauden voitto Vientitakuutoiminnan osuus tilikauden voitosta Pääomalaina Yhteensä Finnvera-konserni Riskipainotetut erät Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Sijoitukset ja johdannaiset Saamiset, maksetut ennakot, korko- ja muut saamiset, muut varat Sitovat luottolupaukset Operatiivinen riski Yhteensä Tier 2 18,2 18,6 17,4 Osavuosikatsaus

9 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Riskiasema Pk-rahoitus Yleinen taloustilanne on polkenut Suomessa paikallaan vuoden 2015 alkupuolen, ja BKT:n kehitys on ollut nollan tietämillä. Finnveran pk-rahoituksen luottoriskit ovat kuitenkin jossakin määrin vähentyneet, ja muun muassa konkurssit ja saneeraukset euroissa laskettuna ovat jopa puolta alemmalla tasolla kuin vuosi aiemmin. Muutokset luottokannassa olivat suhteellisen pieniä, eikä riskitasossa kokonaisuutena tapahtunut suuria muutoksia alkuvuoden aikana. Vertailukelpoinen vastuukanta oli katsauskauden lopussa 2,5 miljardia euroa ja edellisen vuoden vastuukannan tasolla. Alkuvuoden aikana uusien rahoitustarjousten määrä kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vastuiden kasvu painottui luottoriskiltään keskimääräiseen B2-luokkaan. Muilta osin muutokset luottoriskijakaumassa olivat pieniä. Saamisten arvonalentumiset lainoista sekä takaustappiot ja -varaukset olivat alkuvuoden aikana 72 miljoonaa euroa, joka on 32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Luottotappioiden kasvua selittää yksittäinen 44 miljoonan euron kirjaus, jolla ei kuitenkaan ollut katsauskaudella suoraa tulosvaikutusta Finnvera Oyj:lle. Sijoitukset pääomasijoitustoimintaan ja tytäryhtiöihin Finnveran tytäryhtiöt seuraavat itsenäisesti sijoitustoimintansa riskejä ja raportoivat niistä erikseen. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sijoitussalkut arvostetaan Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositusten mukaisesti. Lisäksi yhtiöiden riskinottoa seurataan emoyhtiön omistajaohjauksen kautta. n sijoitusvastuut tytäryhtiöissä olivat 191 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. sijoitti ensimmäisellä vuosipuoliskolla valtion kautta saatuja varoja Aloitusrahasto Vera Oy:öön 15 miljoonaa euroa. Viennin rahoitus Finnveran viennin rahoituksen vastuukanta oli katsauskauden päättyessä 16,4 miljardia euroa. Vuoden alkuun verrattuna kanta kasvoi 4,0 miljardia euroa. Vastuiden merkittävä kasvu liittyi pääosin alus- ja teletoimialojen vientikauppoihin sekä dollarin kurssin vahvistumiseen, jonka vaikutus kasvuun oli 0,8 miljardia euroa. Kymmenen suurinta vastuukeskittymää muodostaa noin 58 prosenttia takuukannasta. Riskin kohteena olevien yritysten, pankkien ja maiden luokitukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Yhtiön kannalta merkittävän Venäjän luokitus kuitenkin aleni vuoden alussa luokasta 3 luokkaan 4. Finnveran vastuista yli 90 prosenttia on luottoluokitukseltaan keskimääräisessä B2-luokassa tai sitä paremmassa luottoluokassa. Rahamarkkinoihin, kansainväliseen tilanteeseen ja talouskehitykseen liittyvät epävarmuudet ja nopeat muutokset vaikuttavat siten, että luottotappioita voi syntyä jonkin äkillisen tapahtuman johdosta. Yksittäiset riskikeskittymät ovat suuria Finnveran vastuukannan kokoon suhteutettuna, jolloin yhdestäkin vastapuolesta syntyvä tappio voi toteutuessaan olla suuri. Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n viennin rahoitukseen järjestämien lainojen luottokanta oli kesäkuun lopussa 4,0 miljardia euroa (3,3). Valtio kantaa vastuun korontasaukseen liittyvästä korkoriskistä, joten korontasaustoiminnan riskit eivät vaikuta Finnvera-konsernin tulokseen. Valtiokonttori seuraa riskiä ja vastaa mahdollisista suojaustoimenpiteistä. Henkilöstö n palveluksessa oli kesäkuun lopussa 400 henkilöä (412/ ), joista vakinaisessa työsuhteessa oli 355 (372) ja määräaikaisessa 45 (40). Määräaikaisista työntekijöistä kesätyöntekijöiden osuus oli 24 (23). Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa Uusi jälleenrahoitustakuu käyttöön Finnvera sai mahdollisuuden taata pankin ostajalle myöntämän vientiluoton jälleenrahoitusta alkaen. Jälleenrahoitustakuu on vientikauppojen rahoituksen järjestämiseksi myönnettävä erillinen, ostajalle myönnetyn vientiluoton rahoittamiseen liittyvä takuu. Finnvera voi myöntää takuun esimerkiksi institutionaaliselle sijoittajalle, joka jälleenrahoittaa pankin myöntämän vientiluoton. Takuuta voidaan hyödyntää myös kotimaisten, vientiä hyödyttävien investointien rahoitusjärjestelyissä. USD 500 miljoonan laina laskettiin liikkeelle Finnvera laski liikkeelle 500 miljoonan USDmääräisen kymmenen vuoden kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle Osavuosikatsaus

10 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnveran EMTN-lainaohjelman (Euro dium Term Note) alla. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnvera takaa uusia aluskauppoja ja osallistuu yer Turku Oy:n Turun telakalla valmistettavien TUI Cruises GmbH:n tilaamien risteilyalusten in Schiff 7 ja 8:n rahoitukseen takaamalla telakalle myönnettävää rakennusaikaista rahoitusta sekä ostajan toimituksen jälkeistä rahoitusta. Finnvera takaa 50 prosenttia rakennusaikaisesta luotosta ja 80 prosenttia ennakkomaksuista sekä 95 prosenttia TUI Cruises GmbH:n tilaamien alusten toimituksen jälkeisistä ostajaluotoista. Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tarjoaa rahoituksen liikepankkien järjestämiin ostajaluottoihin. Finnveran vastuut tilaajavarustamosta nousevat aiempien ja nyt tilattujen alusten myötä korkeimmillaan noin kahteen miljardiin euroon. TUI Cruises GmbH:n nyt julkistettujen alustilausten jälkeen Finnveran vastuut yer Turku Oy:n rahoituksesta voivat nousta enimmillään noin 850 miljoonaan euroon. Katsauskauden päättymisen jälkeen on tapahtunut asiakasyrityksissä yritys- ja rahoitusjärjestelyitä. Näiden arvoidaan alentavan emoyhtiö Finnvera Oyj:n luottoriskiä ja vaikuttavan positiivisesti Finnvera-konsernin kolmannen neljänneksen tulokseen. Rahoituskysynnän näkymät Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli alkuvuonna huomattavasti vilkkaampaa kuin se oli vuotta aiemmin. Euromääräinen hakemusten määrä kasvoi 44 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea Finnveran aiempaa laajemmat mandaatit kuten mahdollisuus rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä ja merkitä joukkovelkakirjalainoja. Pk-rahoitusvolyymin odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös loppuvuonna. Yksittäiset isot hankkeet kasvattivat viennin rahoituksen kysyntää, joka oli katsauskaudella yli kolminkertainen edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Vientitakuiden kysynnän odotetaan Suomessa pysyvän vilkkaana. Maailmanlaajuisesti takuiden kysynnässä on kuitenkin ollut havaittavissa useissa maissa laskua, koska pankit ovat palanneet enenevässä määrin rahoittamaan suuria vientikauppoja ja toisaalta, koska investoinnit ovat etenkin energiasektorilla olleet laskussa. Osavuosikatsaus

11 Laaja tuloslaskelma (1 000 e) Liite Korkotuotot Korot luotonannosta asiakkaille Asiakkaille ohjattu korkotuki Muut korkotuotot Korkotuotot yhteensä Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä Liikevoitto Tuloverot Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Muut laajan tuloksen erät yhteensä Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Osavuosikatsaus

12 Tase (1 000 e) Liite VARAT Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut kuin vaadittaessa maksettavat Saamiset asiakkailta Luotot Takaussaamiset Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta Sijoitukset Saamistodistukset Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Luottotappiosaamiset valtiolta Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Muut rahoitusvelat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Johdannaissopimukset Varaukset Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Verovelat Pääomalainat OMA PÄÄOMA n omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Muut Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 Finnvera sai varainhankinnalleen parhaat luottoluokitukset Finnvera sai kahdelta luottoluokittajalta kolmen miljardin

Lisätiedot

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Finnvera Q4/ ja tilinpäätös Finnvera-konserni Pörssitiedote 27.2.215 Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Finnveran rahoitusmahdollisuudet paranivat merkittävästi Suomen

Lisätiedot

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Finnvera Q4/ ja tilinpäätös Finnvera-konserni Pörssitiedote 27.2.215 Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Finnveran rahoitusmahdollisuudet paranivat merkittävästi Suomen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot