Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015"

Transkriptio

1 Q2 Osavuosikatsaus

2 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Finnveralla vilkas alkuvuosi Finnveran mandaatit ja tehtävät ovat laajentuneet useaan otteeseen viime ja kuluvan vuoden aikana. Katsauskaudella Finnvera sai mahdollisuuden taata pankin myöntämän vientiluoton jälleenrahoitusta. Järjestelyllä edistetään viennin rahoitukseen liittyvää varainhankintaa. Huhtikuussa otettiin käyttöön aloittavien yritysten rahoitukseen uusi, enintään kolme vuotta toimineille yrityksille tarkoitettu alkutakaus. Pankin myöntämälle lainalle annettavan takauksen kysyntä oli vilkasta. Kolmen kuukauden aikana niitä myönnettiin yli neljällesadalle yritykselle lähes 20 miljoonaa euroa. Parannuksia rahoitustarjontaan on voitu toteuttaa kaikissa yrityskokoluokissa. Vuoden alusta kasvuyritys on voinut tiettyjen ehtojen täyttyessä saada kasvun rahoitukseen enintään kaksi miljoonaa euroa vakuudetonta lainaa Finnverasta. Hallitusohjelman perusteella julkisille toimijoille annetaan edelleen tehtäväksi paikata kaupallisilla markkinoilla esiintyviä yritysrahoituksen markkinapuutteita. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Finnvera valmistelee kesän ja alkusyksyn aikana uusia toimenpiteitä, joilla toteutetaan hallitusohjelmaa. Liiketoiminta ja tuloskehitys Finnvera-konserni / / Rahoituspäätökset Lainat ja takaukset Vientitakuut ja erityistakaukset Vientiluotot Vastuut Lainat ja takaukset Vientitakuut ja erityistakaukset Vientiluotot Liikevoitto Tulos Omavaraisuus 15,1 14,4 Vakavaraisuus, Tier 2 18,2 18,6 Kulu-tuotto-suhde 26,5 25,7 Alkuvuonna Finnvera antoi vientitakuutarjouksia yli neljä kertaa ja vientiluottojen rahoitustarjouksia lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pk-yrityksille ja EU:n pk-määritelmää suuremmille yrityksille myönnettyjen lainojen ja takausten määrä kasvoi vuotta aiemmasta 34 prosenttia. Finnvera-konsernin tammi kesäkuun tulos oli 55 miljoonaa euroa (34). Tulos oli 20 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu. Osavuosikatsaus

3 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera Oyj:n tulos oli 56 miljoonaa euroa (40). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli miljoona euroa negatiivinen (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -6 miljoonaa euroa (-7) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 5 miljoonaa euroa (1). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 46 miljoonaa euroa (31) ja pk-rahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 10 miljoonaa euroa (4). Finnvera-konsernin tilinpäätökseen tammi-kesäkuu 2015 on tehty aikaisempia tilikausia koskeva oikaisu IAS 8 -standardin mukaisesti. Järjestelmävirheestä johtuen vientitakuutuottoja ja jälleenvakuutuskuluja oli jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän sekä vastaavasti esitetty takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoina taseessa liian suuri määrä. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 ja katsauskauden lopun emoyhtiölle kuuluvaan taseen omaan pääomaan oli 53 miljoonaa euroa sekä vertailukauden palkkiotuottojen ja kulujen nettomäärään 43 tuhatta euroa (liitetieto 1). Finnvera-konserni Tulos Q2/2015 Q1/2015 Muutos Q2/2014 Muutos H1/2015 H1/2014 Muutos Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut (netto) Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Hallintokulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Liikevoitto Tilikauden voitto Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä: Alkuvuotemme oli vilkas sekä rahoituksemme kysynnän että myöntämisen osalta. Olimme mukana useissa rahoitusjärjestelyissä, joihin pystyimme osallistumaan laajentuneiden rahoitusmahdollisuuksiemme ansiosta. Teimme katsauskaudella muun muassa ensimmäisen joukkovelkakirjalainamerkintämme. Ankkurisijoituksemme varmisti rahoituksen järjestymisen Kotkamillsin kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron investointiin. Olemme mukana myös tsä Groupin Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyssä. Takaamme suomalaisiin laitehankintoihin liittyen hankkeen vieraasta pääomasta noin puolet, 400 miljoonaa euroa. Finnveran lisäksi järjestelyssä on mukana kuusi kaupallista pankkia, Ruotsin vientitakuulaitos EKN sekä Euroopan investointipankki. Osavuosikatsaus

4 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnvera-konserni Osavuosikatsaus Sisältö n taloudellinen kehitys 5 Riskiasema 9 Henkilöstö 9 Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa 9 USD 500 miljoonan laina laskettiin liikkeelle 9 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 10 Rahoituskysynnän näkymät 10 Taulukot Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Oman pääoman muutoslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Liitetiedot 15 Finnvera-konserniin kuuluvat emoyhtiö Finnvera Oyj:n lisäksi pääomasijoituksia tekevät tytäryhtiöt Aloitusrahasto Vera Oy ja Veraventure Oy sekä vientiluottoja tarjoava ja korontasausta hallinnoiva Suomen Vientiluotto Oy. Osavuosikatsaus

5 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus n taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin tammi kesäkuu 2015 Finnvera-konsernin tammi kesäkuun tulos oli 55 miljoonaa euroa (34). Tulos oli 20 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu. Finnvera Oyj:n tulos oli 56 miljoonaa euroa (40). - ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli miljoona euroa negatiivinen (-5). Tulosvaikutuksesta pääomasijoitustoiminnan osuus oli -6 miljoonaa euroa (-7) sekä Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen osuus 5 miljoonaa euroa (1). Sekä emoyhtiön viennin rahoituksen että pk-rahoituksen tulokset olivat voitolliset: vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli 46 miljoonaa euroa (31) ja pkrahoituksen luotto- ja takaustoiminnan tulos 10 miljoonaa euroa (4). Aikaisempien tilikausien vientitakuutuottojen ja jälleenvakuutusmaksukulujen jaksotusten oikaisu Finnvera-konsernin tilinpäätökseen tammi-kesäkuu 2015 on tehty aikaisempia tilikausia koskeva oikaisu IAS 8 -standardin mukaisesti. Järjestelmävirheestä johtuen vientitakuutuottoja ja jälleenvakuutuskuluja oli jaksotettu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän sekä vastaavasti esitetty takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoina taseessa liian suuri määrä. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 ja katsauskauden lopun emoyhtiölle kuuluvaan taseen omaan pääomaan oli 53 miljoonaa euroa sekä vertailukauden palkkiotuottojen ja kulujen nettomäärään 43 tuhatta euroa (liitetieto 1). Finnvera-konsernin huhti kesäkuu 2015 Vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos oli 28 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia ja 2 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen tulosta parempi (26). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin ensimmäistä neljännestä 9 miljoonaa euroa pienemmät saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat lisäksi edellistä neljännestä 7 prosenttia eli miljoona euroa korkeampi korkokate. Tulosta vastaavasti heikensivät toisen neljänneksen 8 miljoonaa euroa korkeammat tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä sekä palkkiotuottojen ja kulujen pieneneminen 3 prosenttia eli miljoona euroa. Toisen neljänneksen hallintokulut olivat ensimmäisen neljänneksen hallintokulujen tasolla. Tulosanalyysi tammi kesäkuu 2015 Korkotuotot ja -kulut sekä korkotuet n korkokate oli tammi-kesäkuussa 28 miljoonaa euroa eli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa hieman korkeampi (28). Asiakkaille ohjattua valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotukea maksettiin yhteensä 2 miljoonaa euroa eli lähes 50 prosenttia edellisvuotta vähemmän (4). Korkotuellisen rahoituksen myöntäminen lopetettiin vuoden 2014 alusta, mikä on vaikuttanut katsauskauden korkotuen määrän pienenemiseen, ja minkä johdosta tulevina vuosina korkotuen kertyminen päättyy kokonaan. Palkkiotuotot ja -kulut n palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä oli 73 miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen ja kulujen netto kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia (71). Kasvuun vaikuttivat yksittäisten isojen vientitakuiden voimaantulo sekä yleinen markkinoilla tapahtunut riskipreemiotasojen kohoaminen. Palkkiotuottojen bruttomäärä oli 79 miljoonaa euroa (74), josta emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkiotuottojen osuus oli 59 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia (55) ja pk-rahoituksen osuus 19 miljoonaa euroa eli 25 prosenttia (19). Suomen Vientiluotto Oy:n korontasauksen ja vientiluottojen rahoituksen palkkiotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6). Palkkiokulut olivat 6 miljoonaa euroa (3). Palkkiokulut muodostuivat pääasiassa emoyhtiö Finnvera Oyj:n otettujen jälleenvakuutusten kuluista. Jälleenvakuutussuojausta on lisätty, mikä on vaikuttanut jälleenvakuutustoiminnan kulujen kasvuun. Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä n tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä olivat 6 miljoonaa euroa (7). Tappioista pääomasijoitustoiminnan käyvän arvon muutos oli 5 miljoonaa euroa (7) Osavuosikatsaus

6 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus sekä velkojen ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käyvän arvon muutos ja valuuttakurssierot miljoona euroa (1). Muut tuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot olivat konsernissa tammi kesäkuussa negatiiviset yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (1), mikä aiheutui saamistodistusten luovutustappioista. Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot n arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot lainoista, takauksista, vientitakauksista ja erityistakauksista olivat yhteensä 75 miljoonaa euroa (58). Valtion luottotappiokorvauksen jälkeen Finnvera-konsernin vastuuosuus tilikauden arvonalentumisista ja tappioista oli 14 miljoonaa euroa (35). Lainoista ja takauksista tehdyt arvonalentumiset, tappiot ja tappiovaraukset olivat 72 miljoonaa euroa (41). Tappioita kattava valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston luottotappiokorvaus oli 60 miljoonaa euroa (23) eli 68 prosenttia toteutuneista tappioista (51). Luottotappiokorvauksen määrään vaikuttivat tammi-kesäkuussa toteutuneet isot yksittäiset tappiot. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot sekä tappiovarausten muutos oli katsauskaudella yhteensä 2 miljoonaa euroa (17). Tappiovaraukset ovat arvioita ja varauksia on pienennetty vuoden 2014 aikana. EU-tasolla harmonisoidun laskentatavan mukainen pk-rahoituksen epävarmojen ja 0-korkoisten saamisten nettomäärä oli kesäkuun lopussa 244 miljoonaa euroa. Epävarmojen ja 0-korkoisten saamisten osuus vastuukannasta oli tehdyt arvonalentumiskirjaukset huomioituna 9,7 prosenttia. Kun suhdeluvussa huomioidaan lisäksi pk-rahoituksessa vähentävänä elementtinä oleva valtion luottotappiokorvaus, epävarmat ja 0-korkoiset saamiset suhteessa vastuukantaan olivat 5,0 prosenttia. Finnvera-konserni Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Q2/2015 Q1/2015 Muutos Q2/2014 Muutos H1/2015 H1/2014 Muutos Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Toimintakulut n hallintokulut sisältäen henkilöstökulut ja muut kulut olivat 22 miljoonaa euroa (21). Hallintokulut olivat edellisen vuoden vastaavaa jaksoa miljoona euroa suuremmat (1). Hallintokuluista henkilöstökulujen osuus oli 70 prosenttia (68). Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 miljoonaa euroa (3). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät poistot ja kiinteistöihin liittyvät kulut. Pitkän aikavälin itsekannattavuus Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite eli yhtiön toiminnan menot pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk-rahoituksessa itsekannattavuuden tarkastelujaksona pidetään 10 vuotta ja viennin rahoituksessa 20 vuotta. Finnveran pk-rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut 10 vuoden jaksolla, kun kumulatiivista tulosta lasketaan kesäkuun 2015 loppuun. Viennin rahoitus on ollut vastaavasti itsekannattavaa Finnveran yli 15 toimintavuoden aikana. Mikäli viennin rahoituksen itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän Valtiontakuukeskuksen viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos, toteutuu itsekannattavuus myös 20 vuoden tarkastelujaksolla. Finnveran tuloksen ja pitkän aikavälin itsekannattavuuden toteutumiseen tulevina vuosina vaikuttavat merkittävästi yhtiön vastuukantojen suuruus ja riskisyys. Tulostarkasteluissa on tärkeää huomioida, että kesäkuun 2015 lopussa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat 16,6 miljardia euroa sekä pk-rahoituksen luotto- ja takausvastuut sekä takaus- ja takuusaamiset 2,4 miljardia euroa. Näihin vastuisiin nähden taseen tappiopuskuria synnyttävä nettotulos on nyt vuositasolla noin 0,6 prosenttia ja oma pääoma 6 prosenttia. Osavuosikatsaus

7 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Tase taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (6 619) ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n taseen loppusumma miljoonaa euroa (4 122). n tase kasvoi alkuvuoden 2015 aikana 7 prosenttia eli 447 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämästä vientiluottojen rahoituksesta. Suomen Vientiluotto Oy:n taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (3 425). Kesäkuun lopussa konsernin luottokanta oli miljoonaa euroa (4 593) eli 582 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden alussa. Finnvera Oyj:n luottokanta oli miljoonaa euroa (2 193), josta saamiset tytäryhtiöiltä olivat miljoonaa euroa (928). n takauskanta kasvoi hieman alkuvuoden 2015 aikana, ja se oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (988). Vientitakuulain mukainen vastuukanta oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (10 755). Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä sisältäen vientitakaukset) oli miljoonaa euroa (12 600). llä oli pitkäaikaisia velkoja kesäkuun lopussa yhteensä miljoonaa euroa (2 650), josta miljoonaa euroa (2 564) oli joukkovelkakirjalainoja. Velkoihin sisältyivät valtiolta Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n osakepääomasijoitusta varten saadut yhteensä 41 miljoonan euron pääomalainat (36) sekä valtiolta vakavaraisuuden vahvistamiseksi saatu 50 miljoonan euron pääomalaina (50). n vapaissa rahastoissa oli katsauskauden lopussa yhteensä 811 miljoonaa euroa (756), josta kotimaan toiminnan rahasto oli 136 miljoonaa euroa (135), vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 536 miljoonaa euroa (436) ja pääomasijoitustoiminnan rahasto 17 miljoonaa euroa (17) sekä kertyneet voittovarat 122 miljoonaa euroa (169). Vapaisiin rahastoihin on katsauskaudella oikaistu IAS 8 standardin mukaisesti järjestelmävirheestä aiheutunut vientitakuiden takuumaksutuottojen ja jälleenvakuutuskulujen aikaisempien tilikausien liian suuri taseessa oleva takuumaksu- ja jälleenvakuutusmaksuennakoiden määrä. Taseen vapaassa omassa pääomassa olevan pääomasijoitustoiminnan rahaston kautta seurataan pääomasijoitustoimintaan kohdennettavia EAKR-varoja. Finnvera-konserni Tase Muutos Muutos Osakepääoma Ylikurssirahasto ja käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot yhteensä Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Pääomasijoitustoiminnan rahasto Kertyneet voittovarat n omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Taseen loppusumma Varainhankinta n pitkäaikainen varainhankinta oli tammi-kesäkuussa 443 miljoonaa euroa (905). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 372 miljoonaa euroa (213). Vakavaraisuus Valtio on omistajana asettanut Finnvera-konsernin vakavaraisuustavoitteeksi vähintään 12,0 prosenttia. n vakavaraisuussuhde Tier 2 oli kesäkuun lopussa 18,2 prosenttia (18,6), ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n vastaava vakavaraisuus 17,3 prosenttia (17,8). Vakavaraisuus on laskettu Basel III:n standardimenetelmän laskentaperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus

8 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Vakavaraisuus Finnvera-konserni Muutos -yks Tier 1 17,6 17,7-0,1 16,4 Tier 2 18,2 18,6-0,4 17,4 Vakavaraisuus Finnvera Oyj Muutos -yks Tier 1 16,7 16,9-0,2 16,2 Tier 2 17,3 17,8-0,5 17,2 Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan edellä todetun mukaisesti kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Rahastolain (444/1998) mukaan valtio vastaa vientitakuista ja erityistakauksista. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. Edellä mainittu lainsäädännöllinen erillisyys ja valtion vastuu vientitakuutoiminnasta ovat perusteena sille, että Finnvera laskee vakavaraisuuttaan eli vastuidensa suhdetta omiin varoihin vain kotimaan toiminnan osalta. Riskipainotetut saamiset olivat Finnvera-konsernissa kesäkuun lopussa miljoonaa euroa (2 349). Näistä varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä lainoja ja takauksia oli miljoonaa euroa (1 926) eli 79 prosenttia riskipainotetuista saamisista. Pääosa lopuista saatavista liittyi varainhankintaan ja kassavarojen sijoittamiseen. Lainoista ja takauksista noin 50 prosenttia koostui suuresta joukosta yksittäisiä alle miljoonan euron vastuita, joiden standardimenetelmän mukainen riskipaino oli 75 prosenttia. Muiden lainojen ja takausten riskipaino oli 100 prosenttia. Finnvera-konserni Vakavaraisuuspääoma Oma pääoma pl. tilikauden voitto Aineettomat hyödykkeet Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Tilikauden voitto Vientitakuutoiminnan osuus tilikauden voitosta Pääomalaina Yhteensä Finnvera-konserni Riskipainotetut erät Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Sijoitukset ja johdannaiset Saamiset, maksetut ennakot, korko- ja muut saamiset, muut varat Sitovat luottolupaukset Operatiivinen riski Yhteensä Tier 2 18,2 18,6 17,4 Osavuosikatsaus

9 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Riskiasema Pk-rahoitus Yleinen taloustilanne on polkenut Suomessa paikallaan vuoden 2015 alkupuolen, ja BKT:n kehitys on ollut nollan tietämillä. Finnveran pk-rahoituksen luottoriskit ovat kuitenkin jossakin määrin vähentyneet, ja muun muassa konkurssit ja saneeraukset euroissa laskettuna ovat jopa puolta alemmalla tasolla kuin vuosi aiemmin. Muutokset luottokannassa olivat suhteellisen pieniä, eikä riskitasossa kokonaisuutena tapahtunut suuria muutoksia alkuvuoden aikana. Vertailukelpoinen vastuukanta oli katsauskauden lopussa 2,5 miljardia euroa ja edellisen vuoden vastuukannan tasolla. Alkuvuoden aikana uusien rahoitustarjousten määrä kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vastuiden kasvu painottui luottoriskiltään keskimääräiseen B2-luokkaan. Muilta osin muutokset luottoriskijakaumassa olivat pieniä. Saamisten arvonalentumiset lainoista sekä takaustappiot ja -varaukset olivat alkuvuoden aikana 72 miljoonaa euroa, joka on 32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Luottotappioiden kasvua selittää yksittäinen 44 miljoonan euron kirjaus, jolla ei kuitenkaan ollut katsauskaudella suoraa tulosvaikutusta Finnvera Oyj:lle. Sijoitukset pääomasijoitustoimintaan ja tytäryhtiöihin Finnveran tytäryhtiöt seuraavat itsenäisesti sijoitustoimintansa riskejä ja raportoivat niistä erikseen. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sijoitussalkut arvostetaan Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositusten mukaisesti. Lisäksi yhtiöiden riskinottoa seurataan emoyhtiön omistajaohjauksen kautta. n sijoitusvastuut tytäryhtiöissä olivat 191 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. sijoitti ensimmäisellä vuosipuoliskolla valtion kautta saatuja varoja Aloitusrahasto Vera Oy:öön 15 miljoonaa euroa. Viennin rahoitus Finnveran viennin rahoituksen vastuukanta oli katsauskauden päättyessä 16,4 miljardia euroa. Vuoden alkuun verrattuna kanta kasvoi 4,0 miljardia euroa. Vastuiden merkittävä kasvu liittyi pääosin alus- ja teletoimialojen vientikauppoihin sekä dollarin kurssin vahvistumiseen, jonka vaikutus kasvuun oli 0,8 miljardia euroa. Kymmenen suurinta vastuukeskittymää muodostaa noin 58 prosenttia takuukannasta. Riskin kohteena olevien yritysten, pankkien ja maiden luokitukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Yhtiön kannalta merkittävän Venäjän luokitus kuitenkin aleni vuoden alussa luokasta 3 luokkaan 4. Finnveran vastuista yli 90 prosenttia on luottoluokitukseltaan keskimääräisessä B2-luokassa tai sitä paremmassa luottoluokassa. Rahamarkkinoihin, kansainväliseen tilanteeseen ja talouskehitykseen liittyvät epävarmuudet ja nopeat muutokset vaikuttavat siten, että luottotappioita voi syntyä jonkin äkillisen tapahtuman johdosta. Yksittäiset riskikeskittymät ovat suuria Finnveran vastuukannan kokoon suhteutettuna, jolloin yhdestäkin vastapuolesta syntyvä tappio voi toteutuessaan olla suuri. Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n viennin rahoitukseen järjestämien lainojen luottokanta oli kesäkuun lopussa 4,0 miljardia euroa (3,3). Valtio kantaa vastuun korontasaukseen liittyvästä korkoriskistä, joten korontasaustoiminnan riskit eivät vaikuta Finnvera-konsernin tulokseen. Valtiokonttori seuraa riskiä ja vastaa mahdollisista suojaustoimenpiteistä. Henkilöstö n palveluksessa oli kesäkuun lopussa 400 henkilöä (412/ ), joista vakinaisessa työsuhteessa oli 355 (372) ja määräaikaisessa 45 (40). Määräaikaisista työntekijöistä kesätyöntekijöiden osuus oli 24 (23). Muutokset toimintaympäristössä sekä elinkeino- ja omistajapolitiikassa Uusi jälleenrahoitustakuu käyttöön Finnvera sai mahdollisuuden taata pankin ostajalle myöntämän vientiluoton jälleenrahoitusta alkaen. Jälleenrahoitustakuu on vientikauppojen rahoituksen järjestämiseksi myönnettävä erillinen, ostajalle myönnetyn vientiluoton rahoittamiseen liittyvä takuu. Finnvera voi myöntää takuun esimerkiksi institutionaaliselle sijoittajalle, joka jälleenrahoittaa pankin myöntämän vientiluoton. Takuuta voidaan hyödyntää myös kotimaisten, vientiä hyödyttävien investointien rahoitusjärjestelyissä. USD 500 miljoonan laina laskettiin liikkeelle Finnvera laski liikkeelle 500 miljoonan USDmääräisen kymmenen vuoden kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle Osavuosikatsaus

10 Finnvera-konserni Pörssitiedote Osavuosikatsaus Finnveran EMTN-lainaohjelman (Euro dium Term Note) alla. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnvera takaa uusia aluskauppoja ja osallistuu yer Turku Oy:n Turun telakalla valmistettavien TUI Cruises GmbH:n tilaamien risteilyalusten in Schiff 7 ja 8:n rahoitukseen takaamalla telakalle myönnettävää rakennusaikaista rahoitusta sekä ostajan toimituksen jälkeistä rahoitusta. Finnvera takaa 50 prosenttia rakennusaikaisesta luotosta ja 80 prosenttia ennakkomaksuista sekä 95 prosenttia TUI Cruises GmbH:n tilaamien alusten toimituksen jälkeisistä ostajaluotoista. Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tarjoaa rahoituksen liikepankkien järjestämiin ostajaluottoihin. Finnveran vastuut tilaajavarustamosta nousevat aiempien ja nyt tilattujen alusten myötä korkeimmillaan noin kahteen miljardiin euroon. TUI Cruises GmbH:n nyt julkistettujen alustilausten jälkeen Finnveran vastuut yer Turku Oy:n rahoituksesta voivat nousta enimmillään noin 850 miljoonaan euroon. Katsauskauden päättymisen jälkeen on tapahtunut asiakasyrityksissä yritys- ja rahoitusjärjestelyitä. Näiden arvoidaan alentavan emoyhtiö Finnvera Oyj:n luottoriskiä ja vaikuttavan positiivisesti Finnvera-konsernin kolmannen neljänneksen tulokseen. Rahoituskysynnän näkymät Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli alkuvuonna huomattavasti vilkkaampaa kuin se oli vuotta aiemmin. Euromääräinen hakemusten määrä kasvoi 44 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat ennen kaikkea Finnveran aiempaa laajemmat mandaatit kuten mahdollisuus rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä ja merkitä joukkovelkakirjalainoja. Pk-rahoitusvolyymin odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös loppuvuonna. Yksittäiset isot hankkeet kasvattivat viennin rahoituksen kysyntää, joka oli katsauskaudella yli kolminkertainen edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Vientitakuiden kysynnän odotetaan Suomessa pysyvän vilkkaana. Maailmanlaajuisesti takuiden kysynnässä on kuitenkin ollut havaittavissa useissa maissa laskua, koska pankit ovat palanneet enenevässä määrin rahoittamaan suuria vientikauppoja ja toisaalta, koska investoinnit ovat etenkin energiasektorilla olleet laskussa. Osavuosikatsaus

11 Laaja tuloslaskelma (1 000 e) Liite Korkotuotot Korot luotonannosta asiakkaille Asiakkaille ohjattu korkotuki Muut korkotuotot Korkotuotot yhteensä Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 4 Luotoista ja takauksista Luottotappiokorvaus valtiolta Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä Liikevoitto Tuloverot Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - Myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Muut laajan tuloksen erät yhteensä Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Osavuosikatsaus

12 Tase (1 000 e) Liite VARAT Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut kuin vaadittaessa maksettavat Saamiset asiakkailta Luotot Takaussaamiset Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta Sijoitukset Saamistodistukset Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat Luottotappiosaamiset valtiolta Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Muut rahoitusvelat Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat Johdannaissopimukset Varaukset Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Verovelat Pääomalainat OMA PÄÄOMA n omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Kotimaan toiminnan rahasto Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto Muut Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Osavuosikatsaus

13 Oman pääoman muutoslaskelma (1 000 e) A B C D E F G H I J Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oikaisut 0 n oma pääoma Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe Oikaistu oma pääoma Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 0 Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Oikaisut 0 n oma pääoma Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe Oikaistu oma pääoma Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä 0 0 Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos Siirto rahastoihin Raportoitu oma pääoma Palkkiotuottojen ja -kulujen jaksotusvirhe 43 Oikaistu oma pääoma Taulukon selitykset: A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon rahasto D = Kotimaan toiminnan rahasto E = Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto F = Pääomasijoitustoiminnan rahasto G = Voittovarat H = Yhteensä I = Määräysvallattomien omistajien osuus J = Oma pääoma yhteensä Osavuosikatsaus

14 Rahavirtalaskelma (1 000 e) Liiketoiminnan rahavirta Myönnettyjen luottojen nostot Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut Tehdyt sijoitukset Luovutustulot sijoituksista Saadut korot Maksetut korot Saatu korkotuki Palkkiotuotoista saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korvaukset Maksetut/palautetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Maksut johdannaisten vakuuksista Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos ( A+B+C) lisäys (+)/(vähennys-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden lopussa Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Rahastosijoitukset Osavuosikatsaus

15 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Finnvera-konsernin ja emoyhtiö Finnvera Oyj:n tilinpäätökset laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Tuloslaskelma esitetään IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin mukaan. Finnveran osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu kokonaisuudessaan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Finnvera-konsernin käyttöön ottamat uudet tai muutetut standardit ja tulkinnat löytyvät vuoden 2014 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 1 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuva jaksotusvirhe takuiden palkkiotuotoissa ja palkkiokuluissa Vientitakuiden takuumaksutuottoja (palkkiotuotot) ja jälleenvakuutusmaksukuluja (palkkiokulut) on järjestelmävirheen seurauksena kirjattu tulosvaikutteisesti aikaisempina tilikausina liian vähän. Vastaavasti takuumaksuennakot (saadut ennakot) ja jälleenvakuutusmaksuennakot (maksetut ennakot) ovat taseessa olleet liian suuret. Virhe on korjattu IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidon arvioiden muutokset ja virheet -standardin vaatimusten mukaisesti oikaisemalla tilinpäätöstä seuraavasti: (1 000 e) Raportoitu Oikaisu Oikaistu Raportoitu Oikaisu Oikaistu Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Siirtovelat ja saadut ennakot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä - n omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Vuosi 2014 Vaikutus taseeseen Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Siirtovelat ja saadut ennakot Kertyneet voittovarat *) Oma pääoma yhteensä - n omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta Vaikutus tulokseen Palkkiotuotot ja- kulut, netto Tilikauden voitto Vaikutus tulokseen Palkkiotuotot ja- kulut, netto Tilikauden voitto *) Valtion erityisrahastoyhtiöstä annetun lain 4 :n perusteella voittavarat siirretään yhtiökokouksen päätöksen perusteella vapaan oman pääoman rahastoihin. Oikaisu koskee vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulosta, jolloin tämän oikaisun siirrosta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon tehdään päätös tilikauden 2015 tulosta koskevan yhtiökokouksen päätöksen yhteydessä. Osavuosikatsaus

16 2 Segmentti-informaatio Finnveran segmentti-informaatio perustuu yhtiön sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Asiakasyritykset on jaettu liiketoiminta-alueisiin niiden koon ja kehitysvaiheen rahoitustarpeen mukaisesti. Kullekin liiketoiminta-alueelle on rakennettu oma palvelukonseptinsa. n segmentit ovat pienrahoitus, alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus ja pääomasijoitustoiminta. Segmentit ja segmenttilaskennan periaatteet on kuvattu tarkemmin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tulos segmenteittäin Pien- Alueellinen KKV- Viennin Pääoma- Eliminoin- (1 000 e) rahoitus rahoitus rahoitus rahoitus sijoitustoiminta nit yhteensä 1 6/2015 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2014 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2015 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto /2014 Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut netto Arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot Toimintakulut * Poistot Muut tuotot/kulut** Liikevoitto * Toimintakulut = hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut - poistot ** Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Osavuosikatsaus

17 3 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä (1 000 e) 1-6/ / / /2014 Johdannaissopimukset Käypään arvoon arvostettavat velat Valuuttakurssierot Pääomasijoitusten arvonmuutokset Yhteensä Arvonalentumiset luotoista, takaus- ja takuutappiot sekä muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Luotoista ja muista saamisista kirjataan arvonalentumistappio kun on objektiivista näyttöä siitä, että niiden arvo on alentunut. Objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suoriutua velvotteistaan perustuu asiakkaiden riskiluokitukseen sekä yhtiön kokemukseen ja johdon arvioon maksuhäiriöiden vaikutuksesta lainasaamisten kerryttämiseen. (1 000 e) 1-6/ / / /2014 Arvonalentumiset luotoista ja takaustappiot Saamisten arvonalentumiset Toteutuneet luottotappiot Saamiskohtaisten arvonalentumisten muutos Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutos Takaustappiot Toteutuneet takaustappiot Sitoumuskohtaisten tappiovarausten muutos Ryhmäkohtaisten tappiovarausten muutos Yhteensä, brutto Valtion ja EAKR:n osuus toteutuneista luotto- ja takaustappioista Yhteensä, netto Tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Takuu- ja takaustappiot Maksetut korvaukset Kertynyt takaisinperintä Takaisinperintäsaamisten muutos Tappiovaraukset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta Yhteensä Arvonalentumiset luotoista ja takaus-/takuutappiot yhteensä Osavuosikatsaus

18 5 Rahoitusinstrumenttien luokittelu (1 000 e) Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Saamistodistukset Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusvarat Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Saamistodistukset Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusvarat Yhteensä (1 000 e) Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Muut rahoitusvelat Yhteensä Käypä arvo Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat Pääomalainat Yhteensä Velat luottolaitoksille Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat Pääomalainat Yhteensä Osavuosikatsaus

19 6 Käypään arvoon arvostamisen hierarkia (1 000 e) Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lainat ja muut saamiset - Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat - Saamistodistukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Yhteensä Rahoitusvelat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat - Velat muille yhteisöille Pääomalainat Yhteensä Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lainat ja muut saamiset - Saamiset luottolaitoksilta Saamiset asiakkailta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Johdannaissopimukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat - Saamistodistukset Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Yhteensä Rahoitusvelat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - Velat muille yhteisöille Yleiseen liikkeesen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Muut rahoitusvelat - Velat muille yhteisöille Pääomalainat Yhteensä Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat noteeratut osake- ja rahastosijoitukset arvostetaan markkinahintoihin. Taso 2: Koron ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinien sekä velkojen käyvät arvot on määritelty rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jossa laskentaperusteena käytetään kauden päättymispäivän markkinakorkoja ja muuta markkinainformaatiota. Saamistodistusten käyvät arvot perustuvat sijoitusten kauden päättymispäivän markkinanoteeraukseen tai kauden päättymispäivän markkinakorolla diskontattuun arvoon. Taso 3: Pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden pääomasijoitusten käyvän arvon määrittely perustuu ulkopuolisten sijoittajien tekemään arvonmääritykseen ja sijoituksiin sekä rahaston hyväksymään kohdeyrityksen arvostukseen. Käytetty menetelmä noudattaa IPEV:n (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) aikaisen vaiheen yritysten arvostusperiaatteita ja suosituksia. Osavuosikatsaus

20 7 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat TASO 3, Rahoitusvarat (1 000 e) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Saldo Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä Hankinnat Myynnit Muu Saldo kauden lopussa Tuloslaskelman voitot ja tappiot niistä instrumenteista, jotka ovat vielä Finnveran hallussa Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan taseessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin (1 000 e) Kirjatut erät, brutto Taseessa nettoutetut kirjatut erät, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto / Rahoitusinstrumentit *) Vakuudeksi saadut rahoitusinstrumentit *) Vakuudeksi saatu käteinen *) Nettosumma *) Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvelat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Yhteensä Rahoitusvelat Johdannaissopimukset Yhteensä *) Määrät, joita ei ole nettoutettu, mutta jotka sisältyvät päänettoutussopimuksiin ja vastaaviin. 9 Johdannaissopimukset (1 000 e) Käypä arvo Nimellis- positiivinen negatiivinen yhteensä Käypä arvo Nimellisarvo positiivinen negatiivinen yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Suojaamistarkoituksessa tehdyt Valuuttajohdannaiset - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä Johdannaissopimuksilla suojataan ottolainausta. Johdannaissopimukset ja nillä suojatut velat on arvostettu käypään arvoon ja niiden arvonmuutokset on kirjattu tuloslaskelmaan (käyvän arvon optio). Osavuosikatsaus

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Finnvera Oyj. Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008

Finnvera Oyj. Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008 Finnvera Oyj Taloudellisen katsauksen taulukko-osuus 30.6.2008 FINNVERA OYJ KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.6.2007 KORKOTUOTOT Liite Korot luotonannosta 42 302 38 888 Asiakkaille ohjattu

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Q4/2015 ja Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015

Q4/2015 ja Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015 Q4/ ja Tilinpäätös 1.1. 31.12. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2 Finnvera-konserni, Pörssitiedote 26.2.2016, Tilinpäätöstiedote Finnvera-konsernin Sisällysluettelo Q4 ja tilinpäätös 1.1. 31.12. Vaihteleva ja

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Q1/2012. Osavuosikatsaus

Q1/2012. Osavuosikatsaus Q1/2012 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 FINNVERA-KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Sisältö Liiketoiminta 3 Yhtiön taloudellinen kehitys 3 Konsernirakenteen muutokset 5 Henkilöstö 5 Hallintoneuvosto,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Pankki Oyj 7.8.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Konsernirakenteen muutokset Arvo Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosuus ostettiin maaliskuussa 2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. TÄYDENNYS 6/16.2.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot