Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Natunen Juha-Pekka

2 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite 4 Markkinoinnin kärjet 4 Toteuttajat 6 Organisaatio ja työtehtävät 6 Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi 7 Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät 8 Markkinoinnin toimenpideohjelma 9 Vuosi Vuosi 2016 ja

3 Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin toteuttajat Markkinoinnin kärjet Markkinoinnin kohderyhmät 1. Lisätä ihmisten tietoutta Rautjärven alueesta ja vaikuttaa siitä syntyvään mielikuvaan positiivisesti. 2. Lisätä paikallisten uskoa alueen elinvoimaisuuteen ja kehitykseen. 3. Pitkällä tähtäimellä saada alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä sekä muita toimijoita. 4. Saada alueelle lisää matkailijoita. 1. Kunta, yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt yhteistyössä. 2. Ensimmäiselle vuodelle (2015) haetaan hankerahaa markkinoinnin toteuttamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Hankkeelle palkataan projektivetäjä, joka vastaa markkinointisuunnitelman toimeenpanosta ja hankkeen hallinnoinnista. 1. Nostetaan esille paikalliset ihmiset ja heidän tarinansa. Suurin osa markkinoinnista tehdään ihmisten tarinoiden kautta. 2. Nostetaan esille 5-6 alueen kärkitapahtumaa (Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Miettilä Kollaus, Marja-Liisa hiihto, AsemaFest ja kunnan kulttuuriviikko) 3. Nostetaan esille viisi alueen matkailun kärkikohdetta/-tuotetta (Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Desanttituote ja Miettilän kasarminkankaan draamakierros) 4. Korostetaan markkinoinnissa alueen luontoa, turvallisuutta, hyviä koulu- ja päivähoidon palveluja sekä aktiivisia ja ihmisläheisiä asukkaita. 5. Panostetaan myös valtaväylien varrelle tehtävään markkinointiin (6-tie ja rautatie) 1. Tärkeimmät kohderyhmät ovat lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset (paikalliset ja lähialueella asuvat). 2. Seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät ovat yritykset ja matkailijat (paikalliset ja muu Suomi). 3. Edellä mainituille suunnattua markkinointia voidaan myös hyödyntää markkinoitaessa muille kohderyhmille.

4 Markkinoinnin keinot Markkinointikanavat 1. Videot 2. Valokuvat Markkinoinnin onnistuminen Miksi hanke? 3. Ihmisten tarinat (esim. blogissa, tapahtumamainoksien yhteydessä, jne)) 4. Esitteet (matkailu ja tapahtumat samassa) 5. Tienvarsimainokset (tapahtumat samassa mainoksessa) 6. Tienvarsiopasteet (valittuihin matkailukohteisiin) 7. Markkinointitempaukset 8. Markkinointiteokset (esim. kallioiden valaisu) 1. Kaikki markkinointisuunnitelmassa esitetty materiaali kerätään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille (tämä sijoittuu konkreettisesti Rautjärven kunnan sivuille). 2. Rautjärvellä tapahtuu - sivuille linkitetään tapahtumien ja matkailukohteiden/-tuotteiden omat sivut (verkkosivut ja sosiaalinen media). 3. Esitteitä jaetaan paikallisesti sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Nettiversioita jaetaan mahdollisimman laajasti. 4. Tienvarsimainokset ja -opasteet 6-tien varteen (ehkä myös junarata). 5. Markkinointitempaukset kunnassa ja lähialueella (esimerkiksi tapahtumien markkinointi lähialueiden tapahtumien yhteydessä) 6. Aktiivinen tiedotus medialle sekä paikallisille toimijoille (pidetään huoli että ihmiset tietävät mitä tapahtuu). 7. Tapahtumien ja matkailun markkinointi valituissa kanavissa (esim. sotahistoria alan järjestöjen ja foorumien kautta sekä sotahistoriallisia matkailutuotteita myyvät/välittävät tahot). 1. On erityisen tärkeää erottua muusta markkinoinnista (muut kunnat, tapahtumat, matkailu) ja saada valittu viesti läpi. 2. Markkinointiin osallistuvat toimijat pitää saada tekemään yhteistyötä. 3. Uusia toimijoita pitää saada mukaan markkinointiin ja sen toteuttamiseen. 4. Pitää uskaltaa ottaa hallittuja riskejä eikä tyytyä tuttuun ja turvalliseen. 5. Markkinointi pitää toteuttaa kokonaisuutena eli kaikki suunnitellut toimenpiteet tehdään ellei sen muokkaamiselle/pois jättämiselle ole painavaa syytä. Yhteisesti toteutettava markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa, jotta toiminta saadaan polkaistua käyntiin. Eri tahojen motivointi tekemään asioita, vaatii että joku ajaa

5 asioita aktiivisesti eteenpäin. Hankkeen kautta saadaan palkattua henkilö, joka hoitaa markkinoinnin käynnistämisvaiheen ja pyrkii varmistamaan, että markkinointia voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Hän varmistaa myös, että kaikki kumppanit tietävät missä mennään ja mitä tapahtuu. Hankkeen avulla saadaan rahaa sisällön tekemiseen kuten graafiseen suunnitteluun, videointiin ja valokuvaukseen. Hankerahalla voidaan tehdä investointeja kuten opasteet, mainostaulut, esitteet, ostaa markkinointitilaa sopivilta nettisivuilta ja järjestää markkinointitapahtumia. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen markkinointia voidaan jatkaa merkittävästi pienemmällä budjetilla (ja suuri osa on tehtävissä talkootöinä).

6 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin tavoitteena on parantaa Rautjärven alueen ja siellä tapahtuvien asioiden näkyvyyttä sekä muuttaa ihmisten mielikuva alueesta positiivisempaan suuntaan. Tällä pyritään vaikuttamaan alueen kiinnostavuuteen asuinpaikkana ja paikkana tehdä töitä sekä yrittää. Markkinoinnin keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: Asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Lähikuntien asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Alueen olemassaolo tiedostetaan myös muualla Suomessa (positiivinen mielikuva) Alueelle rakennetaan imago jota edistetään markkinoinnissa Alueen markkinointi yhdenmukaistetaan Ryhdytään tekemään konkreettisia markkinointitoimenpiteitä Erottaudutaan muista positiivisella tavalla Saadaan paikalliset uskomaan omaan asuinpaikkaansa ja sen tulevaisuuteen sekä tekemään alueen kehityksen eteen jotain konkreettista Saadaan alueelle uusia asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja ja tapahtumia (pitkän aikavälin tavoitteet) Markkinoinnin kärjet Tavoitteena ei ole käyttää suuria summia perinteiseen mainontaan ja näkyvyyteen, vaan alueen markkinointia tehdään paikallisten voimin ja pienin konkreettisin teoin. Tavoiteltu hyöty saadaan paremmin aikaan, kun paikalliset tekevät yhteistyötä ja käyttävät resursseja yhteiseen markkinointiin. Tätä suunnitelmaa ei kukaan voi toteuttaa yksin, vaan se pitää tehdä yhdessä. Markkinoinnin kärjiksi ovat valittu seuraavat asiat: 1. Tapahtumat (5-6 kpl) ja matkailukohteet/-tuotteet (5 kpl)

7 2. Ihmiset ja alueen mahdollisuudet 3. Näkyvyys valtaväylien varressa (6-tie ja rautatie) Perustelut valinnoille ovat seuraavat. Tapahtumat ovat paikallisen tekemisen ja yhteistyön tuloksia. Ne ovat ainutlaatuisia ja laadukkaita kokonaisuuksia, joita on helppo nostaa markkinoinnissa esille. Paikallisilla tapahtumatoimijoilla ei välttämättä ole osaamista tai resurssia markkinoida niitä niin paljon kuin pitäisi. Tapahtumat ovat pienellä säädöllä valmiita ja helposti esille nostettavia markkinointisisältöjä. Matkailussa taas voidaan korostaa alueen kohteita ja niihin liittyviä tuotteita. Ne ovat jo olemassa eli kohtalaisen pienellä vaivalla saadaan laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä markkinointiin. Matkailulla on suuri merkitys alueen tunnettuuden suhteen. Kun matkailija saapuu alueelle ja kokee siellä jonkin elämyksen, niin hän kertoo siitä myös muille. Tällä tavoin saamme välitettyä tietoa alueen olemassaolosta myös muualle Suomeen ja maailmalle. On kuitenkin erittäin oleellista, että matkailija tietää missä hän on ollut. Tästä syystä matkailun ohessa täytyy myös markkinoida aluetta. Ihmiset ovat se asia, jolla voidaan erottautua markkinoinnissa. Ihmisten rohkeampi liittäminen esimerkiksi tapahtuman tai matkailukohteen markkinointiin voi antaa merkittävän edun erottautumiseen ja markkinointiviestin läpi saamiseen. Oleellista on, että ihmiset tuovat jotakin henkilökohtaista esiin. Esimerkiksi kertoessaan tapahtumasta ja siihen liittyvistä kokemuksista videolle, joka sitten julkaistaan osana tapahtuman markkinointia. Tavoitteena ei ole tehdä viimeisen päälle käsikirjoitettua viestiä. On hyvä, jos ihmisten kertomukset herättävät erilaisia tunteita. Toisaalta ihmisiä voidaan hyödyntää alueen tonttien markkinoinnissa esimerkiksi kyläkummitoiminnan kautta, jossa alueelle muuttoa harkitseva voi pyytää kummin mukaan kertomaan alueesta, harrastusmahdollisuuksista, ja muusta alueeseen liittyvästä. Oleellista tässä markkinointisuunnitelmassa on se, että viesti kerrotaan ihmisten kautta, eikä pelkällä kirjoitetulla tekstillä tai kuvilla. Tänä päivänä erilaisuus ja aitous ovat niitä asioita, joilla erotutaan muusta markkinoinnista ja viestinnästä. Näkyvyys valtaväylien varressa tarkoittaa muutamia hyvin sijoitettuja mainostauluja sekä jotain maisemasta erottuvaa (esimerkiksi kallioiden valaisu, alueen kulttuuriin liittyvät ympäristöteokset). Tavoitteena on, että ihmiset tiedostavat tulevansa Rautjärvelle. Tällä hetkellä valtaväylien varressa ei ole oikein mitään mikä jäisi erityisesti mieleen saati opasteita mielenkiintoisille paikoille. Pelkät opasteet eivät riitä, vaan niiden ohessa tulee olla mielenkiintoista markkinointiviestintää kuten mainoksia tapahtumista tai matkailukohteista. Markkinointi toteutetaan seuraavia periaatteita noudattaen: 1. Erotutaan muista

8 2. Tehdään asioita yhdessä (osittain talkootöinä) 3. Tehdään asioita mielenkiintoisella tavalla 4. Tiedotetaan tehtävistä/tehdyistä asioista ja markkinoidaan niitä 5. Varmistetaan että hyvä tekemisen meininki jatkuu Tavoitteiden saavuttamisen suhteen on erittäin oleellista erottua muista. Tällä tarkoitetaan erottumista alueena (Rautjärven alue) sekä alueella tapahtuvien asioiden suhteen. Mikäli ihmiset eivät muista/tiedä missä tai millainen Rautjärvi on, ei markkinoinnista ole kovinkaan suurta hyötyä. Erottumisella saadaan aikaan muistijälki ja tämä on pohjana kaikelle markkinoinnille. Rautjärvellä alueena ei ole varaa ripustautua tuttuun ja turvalliseen, vaan riskejä on pakko ottaa. Hyvin valmistellulla markkinointisuunnitelmalla voidaan hallita riskejä ja täten päästä tavoitteeseen. Kun asioita tehdään yhdessä ja avoimesti on todennäköisempää, että asia etenee eikä puskista huutelijoita ole niin paljoa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua markkinoinnin toteuttamiseen. Erottumisvaiheen jälkeen pitää alueella olla mielenkiintoista sisältöä, joka nostetaan esille. Tämä tarkoittaa tapahtumia, matkailukohteita/-tuotteita, yrityksiä/työpaikkoja, yhteisöjen toimintaa, jne. Näissä nostoissa on erityisen tärkeää, että ne tehdään harkitusti, oikeissa markkinointikanavissa ja mielenkiintoisella tavalla. Toteuttajat Markkinoinnin onnistuminen on kiinni paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta. Tähän tarvitaan kunnan, yrityksien ja yhteisöjen yhteistyötä. Suunnittelun ja toteutuksen alkuvaiheessa on hyvä sopia pelisäännöistä ja kuka tekee mitäkin. Ei ole realistista olettaa, että kunta tai muu yksittäinen toimija maksaa kaiken, vaan etsitään yhteisiä ratkaisuja. Tavoiteltavaa on, että asioita tehdään osittain talkoina ja osittain maksettuna työnä. Mikäli markkinointisuunnitelmaa toteutetaan yhteistyönä ja osittain talkootyönä, on siihen mahdollista saada julkista rahaa. Tämä helpottaisi markkinoinnin toteuttamista merkittävästi. Organisaatio ja työtehtävät Markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen vaatii tahon, joka suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja pitää toimintaa yllä. Kun tehdään työtä, jossa on paikallisten ihmisten vapaa-aika kyseessä, on erittäin tärkeää että joku on heihin yhteydessä ja varmistaa että kaikki ovat ajan tasalla sovituista asioista. Tähän tarkoitukseen olisi hyvä palkata työntekijä (osa-aikainen). Työntekijälle on tarvetta varsinkin, jos

9 suunnitelman toteuttaminen hankkeistetaan. Hallinnon osalta olisi luontevinta, että siitä vastaa Rautjärven kunta (tarkoittaa hankkeen pyörittämistä, kirjanpitoa, yms). Toinen malli toiminnan pyörittämiseen olisi perustaa työryhmä, joka toimii toteuttavana tahona ja jakaa vastuut jäseniensä kesken.

10 Tärkeimmät työtehtävät: Toimijoiden kasaaminen ja työn organisointi Suunnittelu Hankintojen tekeminen Toimenpiteiden toteuttaminen toimijoiden kanssa Tiedotus (sisäinen ja ulkoinen) Yhteydenpito toimijoihin ja motivointi Alkuvaiheeseen tarvitaan sopiva ryhmä, joka aloittaa toiminnan (noin 10 eri tahoa). Aloitusvaiheen jälkeen mukaan tarvitaan uusia toimijoita, jotta toiminta kasvaa mahdollisimman suureksi ja vaikuttaa mahdollisimman suureen osaan alueen toimijoista. Hankinnat pitää suunnitella huolella ja pohtia mitä voidaan tehdä talkoina ja mitä pitää ostaa (saada jostain lahjoituksena). Varsinainen suunnitelman toteuttaminen ja työ jaetaan mukana olevien toimijoiden kesken. Hyvällä suunnittelulla pyritään varmistamaan, ettei mikään yksittäinen taho/henkilö joudu tekemään liikaa työtä. On oleellista, että ihmiset tuntevat tekevän työtä yhdessä hyvän asian eteen. Konkreettiset toimenpiteet varmistavat sen, että työn tulos näkyy nopeasti ja tällä saadaan ihmiset pysymään aktiivisina. Tiedotus on tässä hankkeessa erittäin oleellinen asia. Ulkoinen tiedotus takaa sen, että alueen toiminnasta ja tapahtumista tietävät myös muut. Ja mahdolliset mediaosumat takaavat myös sen, että paikalliset näkevät että heidän työnsä huomioidaan. Sisäinen tiedotus pitää olla harkittua ja sitä tulee tehdä tarpeeksi usein. Tällä pidetään huoli siitä, että toimijat tuntevat olevansa mukana yhteisessä projektissa ja avoin tiedotus varmistaa, ettei asia jää niiden toisten jutuksi. Paras tapa motivoida talkooväkeä on varmistaa, että asioita tapahtuu ja sovitusta pidetään kiinni. Konkreettisten tuloksien näkeminen vahvistaa uskoa asioiden onnistumiseen ja kasvattaa intoa osallistua niiden tekemiseen. Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi Rautjärven alue on ystävällinen, ihmisläheinen ja elinvoimainen Välittyy tempauksilla ja teoilla esim. tapahtumat ja muut tilaisuudet Nostetaan esille teetettävissä markkinointivideoissa sekä tulevassa kyläkummitoiminnassa (kummitoiminta on jo aloitettu ja mukana on viisi ihmistä) Tehdään sopivia henkilönostoja paikallisista asukkaista positiivisessa valossa; nettisivut, videot, tarinat, jne Kerrotaan mikä meillä on hyvin

11

12 Rautjärven kunta on luonnollinen Nostetaan luonto esille suunnittelun ja toiminnan osana, ei esim. kaavoitusta haittaavana tekijänä Korostetaan ympäristöarvoja sopivissa paikoissa; rakentaminen ja kaavoitus, tapahtumat, matkailu, asuminen ja harrastaminen Ei kuitenkaan ympäristöähkyä eli pidetään luonnollisuus kohtuullisena Rautjärvellä tapahtuu! Alueella tapahtuu, ja paljon! Tapahtumat syntyvät yhteistyöstä ja karjalaisesta hulluudesta Tapahtumissa on sisältöä, lämpöä ja paloja Rautjärveläisestä sielunmaisemasta Alueen kehittämisessä tapahtuu myös. Ei yritetä roikkua epätoivoisesti vanhassa, vaan uudistutaan rohkeasti Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät Markkinoinnin tärkein kohderyhmä on lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset Lapsiperheet ja työssäkäyvät ovat oleellinen osa kunnan elinvoimaisuutta, joita ilman ei tulla toimeen Markkinoinnin toimenpiteet pitää ensikädessä kohdentaa heihin Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden muuttohalua alueelle ja varmistaa jo täällä asuvien viihtyvyys onnistuu parhaiten panostamalla alueen positiiviseen imagoon ja korostamalla kohderyhmälle olennaisia asioita Mitä nostetaan esille? Lapsiperheiden asuinpaikan valintaan vaikuttivat eniten seuraavat tekijät: Asunnon hinta verrattuna lähialueeseen (mieluisin asumismuoto on omakotitalo) Lapsien koulutusmahdollisuudet (perusopetus, ammatillinen opetus ja lukio) Alueen turvallisuus Useiden eri seutujen vertailussa mieluisimmiksi asuinpaikoiksi nousivat pienet kunnat isompien keskittymien (asuminen ja työssäkäynti) läheisyydessä työssäkäyvien aikuisten hiukan pidempää työmatkaa ei koettu ongelmaksi Tartutaan edellä mainittuihin asioihin ja korostetaan niitä positiivisella tavalla!

13 Seuraavat kohderyhmät Markkinoinnin toimenpideohjelma Yritykset ja matkailijat ovat markkinoinnin seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät Lapsiperheille ja työssäkäyville tehtävillä markkinointitoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös näihin kohderyhmiin Kaikessa markkinoinnissa pyritään nostamaan kunnan ja alueen imagoa, niin paikallisella tasolla kuin kansallisesti. Toimenpideohjelma pohjautuu markkinointiryhmän tekemiin linjauksiin, kuntalaiskyselyyn ja alueella järjestettyyn markkinointiseminaariin. Lisäksi suunnittelun ohessa on perehdytty muiden vastaavien alueiden tekemään markkinointiin ja siihen liittyviin kokemuksiin. Suunnitelma on laadittu siihen muotoon, että se on mahdollista toteuttaa Rautjärvellä (taloudelliset ja muut tekijät huomioiden). Markkinointisuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi. Vuoden 2015 toimenpiteet on kirjattu tarkkaan auki, jotta toiminta saadaan käyntiin ja sen toteuttamista varten voidaan hakea julkista rahoitusta. Seuraavat kaksi vuotta on kirjattu päälinjoittain jättäen tilaa tarpeellisille muutoksille ja kehitysideoille, jotka tulevat esiin ensimmäisen vuoden aikana. Vuosi 2015 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Rautjärvi on elävä, tapahtumarikas ja mielenkiintoinen paikka vierailla, asua ja yrittää. Tämä mielikuva halutaan antaa niin paikallisille kuin muualla Suomessa asuville. Toiminta aloitetaan noin kymmenen avaintoimijan kanssa (kunta, yhdistykset, tapahtumatoimijat ja yritykset). Mukaan otetaan uusia toimijoita sen mukaan, kuin halukkaita löytyy. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on käynnistää markkinointi tarpeeksi pienellä määrällä harkittuja toimenpiteitä ja toteuttaa ne hyvin. On erityisen tärkeää, että valitusta markkinointilinjasta ja toteutuksen tavoista ei lipsuta, ellei tälle ole painavaa syytä. Tiukka linja kannattaa pitää, jotta asiat saadaan tehtyä valitulla laatutasolla ja aikataulussa sekä pysytään budjetin raameissa. Huomioiden kunnan taloudellisen tilanteen on markkinoinnin toimenpiteissä pyritty löytämään hinta-laatusuhteeltaan parhaat vaihtoehdot. Markkinoinnin käynnistämiseen (vuodelle 2015) on ehdotettu haettavaksi julkista rahoitusta esimerkiksi LEADER, jolla palkataan projektipäällikkö (osa-aikainen) vastaamaan suunnitelman toteutuksesta. Mikäli julkinen rahoitus toteutuu, saadaan vuoden 2015 aikana laitettua markkinointi siihen pisteeseen, että sitä on jatkossa

14 kohtalaisen vaivatonta ja kustannustehokasta toteuttaa. Ilman julkista rahaa suunnitelma voidaan panna täytäntöön, mutta markkinoinnin sisällön määrästä pitää karsia ja jonkun tahon vastata toiminnan organisoinnista. Tavoitteena on myös näyttää positiivista esimerkkiä muille alueen toimijoille, jotta heidät saadaan jatkossa mukaan. Yksi ensimmäisen vuoden tärkeimmistä tavoitteista on erottautua markkinoinnissa (Suomen tasolla) muutamalla valitulla kärjellä. Kaikkea mahdollista kaikille ei ole mitään järkeä markkinoida. Valitun kärjen ulkopuolisista kohteista, tuotteista ja tapahtumista tulee löytyä materiaalia, mutta niitä ei erikseen nosteta esiin markkinoinnin tässä vaiheessa. Alla ovat alueen markkinoinnin kärjet sekä niiden esille nostamiseen liittyvät toimenpiteet: Rautjärvellä tapahtuu (nettisivut) ja sosiaalinen media: Kunnan nettisivuille on perustettu Rautjärvellä tapahtuu osio. Sinne kerätään kaikki tässä suunnitelmassa esitetty materiaali. Sivusto toimii markkinoinnin keskittymänä, josta on linkit valittuun tietoon esimerkiksi tapahtumien sivuille tai matkailukohteisiin. Tavoitteena on lisätä materiaali hallitusti ja päivittää sivua keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa esimerkiksi tapahtumauutisia, uusia videoita, jne. Tällä pyritään saamaan sivustolle lisää aktiivisia ja säännöllisesti vierailevia käyttäjiä. Rautjärvellä tapahtuu slogan on merkittävä osa alueen brändiä. Sosiaalinen media on vahva osa markkinointia. Tavoitteena on linkittää ihmisten kokemuksia ja tarinoita markkinoitavaan sisältöön esimerkiksi facebookissa jaetut kuvat tai kommentit liittyen tapahtumiin tai matkailukokemuksiin alueella. Nämä asiat voidaan linkittää Rautjärvellä tapahtuu -sivuille ja laittaa valitun sisällön viereen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sivuilla olevan tapahtumaesittelyn oheen linkitetyn facebook -paneelin lisäämistä. Tähän paneeliin voidaan lisätä vaikka tapahtumajärjestäjien kuvia tai kertomuksia tapahtumasta. Tällä tavalla saadaan ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja tarinoita tukemaan markkinointia. Alkuvaiheessa on oleellista, että tapahtumien toteuttajat tuottavat sisältöä itse, mutta asioiden edetessä mukaan voidaan ottaa myös valittuja käyttäjien/asiakkaiden viestejä. Tällaisessa toimintamallissa kunta hallinnoi Rautjärvellä tapahtuu -sivustoa ja lisää sinne pääasiat. Tapahtumien toteuttajat taas voivat päivittää tapahtumansa facebook osuutta (tai muuta vastaavaa kuten instagram, twitter, jne). Näin voimme varmistaa, että tiedon lisääminen ja päivittäminen eivät jää pelkästään minkään yhden tahon vastuulle. Tapahtumat: (valitaan 5-6 tapahtumaa, ehdotuksena Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Kulttuuriviikko, AsemaFest ja Miettilä Kollaus sekä jokin urheilutapahtuma olisi hyvä lisä) Varmistetaan, että tapahtumatoimijat lähtevät mukaan

15 markkinointiin ja suunnitellaan tapahtumien markkinoinnin parantamista yhdessä kunnan ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Markkinoinnissa tuodaan esille ainutlaatuisia, mielenkiintoisia ja laadukkaasti toteutettuja tapahtumia. Markkinoinnin graafisessa ilmeessä näkyy yhdistävä tekijä eli Rautjärvellä tapahtuu logo. Tapahtumia markkinoidaan myös ihmisten kautta (esim. esittelyvideot, joissa ihmiset kertoo tapahtumakokemuksistaan). Tapahtumia markkinoidaan pääasiassa yhdessä (yhteiset esitteet, tienvarsimainokset, yms). Yhteisen markkinoinnin tarkoitus on korostaa, että alueelta löytyy positiivisesti erilaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Tällä vahvistetaan Rautjärven imagoa tapahtuma-alueena. Markkinoinnin keinoina ovat markkinointivideoiden tekeminen (Kylämessuilla, AsemaFestillä, Antiikin ja keräilyn kesäpäivillä ja Kollauksella on jo valmiina), muun markkinointimateriaalin tuottaminen/valitseminen (valokuvat, videohaastattelut, tarinat), yhteisen tapahtumamainoksen tekeminen (esite), yhteinen kohdennettu markkinointi (sosiaalinen media, valitut tapahtuma-/matkailusivustot), yhteiset markkinointitempaukset esimerkiksi lähialueiden julkisissa yleisötapahtumissa, markkinointiyhteistyö muiden tapahtumien ja tapahtumatoimijoiden kanssa sekä näkyminen Rautjärven alueen tienvarsimainoksissa (tapahtumien yhteiset bannerit tms.) Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan tapahtumista markkinointivideoita, joissa ihmiset kertovat kokemuksia ja tarinoita niistä (ne linkitetään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille). 2. Kuvataan harkittuja promokuvia tapahtumista. 3. Tehdään yhteinen tapahtumamainos (painettava esite ja nettiversio). Samaan esitteeseen tulevat myös matkailukohteet/-tuotteet. 4. Suunnitellaan ja laaditaan tapahtumamainos, joka voidaan laittaa tienvarsitauluun. 5. Markkinoidaan tapahtumia valituilla nettisivuilla. Matkailu: Matkailun teemoiksi on valittu luonto ja sotahistoria, joten näillä päälinjoilla edetään. Matkailun markkinoinnissa valitaan 5 kärkituotetta/kohdetta alueelta (esimerkiksi Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Kasarminkankaan dramakierros ja Desantit tuote). Vaikka nämä kärjet valitaan, niin se ei tarkoita että muut kohteet/tuotteet jäisivät kokonaan pois (esimerkiksi kunnan nettisivuilla voi olla linkit alueen muihin paikkoihin, palveluihin ja tuotteisiin). Tarkoitus on, että valitut kärjet ovat ensimmäinen asia, jonka potentiaalinen asiakas näkee. Heti kärkikohteiden/-tuotteiden

16 jälkeen löytyvät linkit muihin kohteisiin ja tuotteisiin (Rautjärvellä tapahtuu sivuilta). Valituista kohteista/tuotteista rakennetaan yhteinen markkinointimateriaali, jossa ne on tuotu esille ihmisten tarinoiden ja kokemuksien kautta (esimerkiksi videot, kirjoitukset ja valokuvat). Tavoitteena on markkinoida kohteita/tuotteita yhtenä kokonaisuutena, jolloin ihmiset saavat meidän laatiman viestin alueen matkailutarjonnasta. Yhteinen markkinointi mahdollistaa asiayhteyksien luomisen kohteiden/tuotteiden välille. Tällä tavoin voimme luoda mielikuvan selkeästä ja hyvin teemoitetusta matkailualueesta. Alueen matkailullisen profiilin ja erottumisen kannalta on oleellista keskittyä vain muutamaan kärkeen, jotta viesti saadaan perille. Vuoden 2015 aikana panostetaan siihen, että kohteista/tuotteista tehdään markkinointimateriaalia (videot, valokuvat, tarinat), jota jaetaan omille nettisivuille (Rautjärvellä Tapahtuu sivut) sekä muille sopiville sivustoille. Omille sivuille kerätään myös linkkejä matkailuun liittyvistä nettisivustoista, joista löytyy tietoa/käyttäjäkokemuksia tuotteista/kohteista. Tällä saadaan ilmaista mainosta alueen matkailusta (monet ihmiset arvioivat mahdollisia matkakohteitaan muiden tekemien arvioiden kautta esim. Tripadvisor). Maastossa oleviin kohteisiin liittyvien opasteiden täytyy olla kunnossa sekä niitä täytyy huoltaa ja ylläpitää. Ylläpidosta pitää neuvotella kunnan ja mahdollisten muiden tahojen kesken. Näkyvyyden kannalta olisi oleellista, että 6-tien varrella olisi opasteet valittuihin matkailun kärkikohteisiin (vähimmäistaso, voidaan haluttaessa opastaa myös muihin kohteisiin). Konkreettiset toimenpiteet: 1. Tehdään markkinointivideoita valituista kohteista/tuotteista. 2. Kuvataan promokuvia. 3. Laaditaan esite kohteista/tuotteista (samassa esitteessä tapahtumien kanssa). 4. Laaditaan opasteet kärkikohteisiin. Opastus 6-tien varresta. Varmistetaan että kohteet ovat siistissä kunnossa ja saavutettavissa. Alue ja sen mahdollisuudet: Aluetta markkinoidaan myös viihtyisänä asuinpaikkana, turvallisena elinympäristönä ja hyvänä paikkana yrittää. Tämä markkinointi tehdään ihmisten ja heidän tarinoiden kautta. Vuoden 2015 aikana kerätään sopiva määrä ihmisten tarinoita alueesta, siellä asumisesta, harrastamisesta ja yrittämisestä. Niiden esittäminen voidaan tehdä videon, valokuvien tai kirjoituksien keinoin. Tavoitteena on luoda inhimillinen näkökulma esimerkiksi asumiseen (kyläkummit), yrittämiseen, tapahtumiin, jne. Näistä kootaan tarkkaan harkittu kokonaisuus ja se julkaistaan Rautjärvellä tapahtuu sivustolla.

17 Tällä tavoin sopiva materiaali voidaan linkittää esimerkiksi alueen tonttimarkkinointiin tai yritysneuvontaan. Tämän materiaalin markkinoinnissa etsitään myös sopivia alueita ja niiden foorumeja esimerkiksi messut, tapahtumat, asumiseen liittyvät internetsivut, erilaiset tiedotus- ja kehityshankkeet jne. Kohteet valitaan huolella ja suositaan pääasiassa ilmaisia foorumeja. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan noin 5 8 erillistä videota (kesto noin 1-2 minuuttia/video). Voidaan myös kuvata lisää kyläkummivideoita. 2. Valitaan 2 5 tarinaa alueesta, jotka kirjoitetaan valmiiksi ja liitetään markkinoitavaan asiaan esimerkiksi jokin yrittäjätarina alueelta tai esittely mielenkiintoisesta harrastustoiminnasta. Valtaväylät (6-tie ja rautatie) ja muut kiinteät mainokset: Rautjärven markkinointi valtaväylien varrella tehdään kahdella isolla mainostaululla, joissa näkyy Rautjärvellä tapahtuu -logo sekä mainokset valituista kärkitapahtumista. Tällä pyritään kiinnittämään ohi ajavien huomio ja viestimään että alueella tapahtuu jotain. Rautjärvellä tapahtuu -logon tulee näkyä isolla, jotta ihmiset muistavat sen jatkossa. Rautatien varteen voisi sijoittaa myös alueen tapahtumamainokset (tässä pitää huomioida junan vauhti ja näkyvyys suhteessa mainoksen sisältöön ja asetteluun). Valtaväylien varteen olisi hyvä tehdä jotain ohi ajavien mieleen jäävää kuten ympäristötaidetta (esim. kallioiden valaisu tai jokin veistos/installaatio hakkuuaukealla). Tärkeintä on että ihmiset muistavat alueen ohiajon jälkeen. Tämä helpottaa Rautjärven tunnettuuden lisäämistä. Markkinoinnin toimivuuden kannalta järjestys on seuraava. Ensin kiinnitetään ihmisten huomio johonkin maisemasta selkeästi erottuvaan ja mieleenpainuvaan asiaan (ympäristötaide), jonka jälkeen he näkevät mainostaulun. Näin saamme ihmiset yhdistämään jonkin mieleen jäävän asian alueen nimeen. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Laitetaan kaksi mainosbanneria 6-tien varteen (olemassa oleviin tauluihin). Toinen Parikkalan suunnasta tulevien puolelle ennen Simpeleen taajamaa ja toinen Imatran suunnasta tulevien puolelle ennen Asemanseudun taajamaan. 2. Laitetaan yksi mainostaulu junaradan varteen esimerkiksi Simpeleen aseman läheisyyteen. 3. Tehdään markkinointiteoksia esim. hakkuuaukealle, joilla kiinnitetään ohi ajavien huomio. Nämä voidaan toteuttaa jopa paikallisten suunnittelemina ja talkootyönä. Täytyy vielä tarkentaa, kun markkinointisuunnitelman toteutus alkaa.

18 Markkinoinnin keinot: Yllä olevissa markkinoinnin kärjissä mainitaan monesti videoiden tekeminen ja valokuvat. Nämä ovat tehokas keino välittää haluttu viesti digitaalisessa ympäristössä. Kustannustehokkain ratkaisu on palkata kuvaaja (video ja valokuva), joka tekee myös editoinnin. Tällä mallilla on toimittu Kehittyvä Rautjärven alue hankkeessa ja kustannukset suhteessa tuloksiin ovat olleet hyvin kohtuulliset. Verkkomarkkinointiin kannattaa varata jonkin verran rahaa, mutta suurin osa materiaalista voidaan laittaa kunnan sivuille (Rautjärvellä tapahtuu osioon) tai linkittää ilmaisiin palveluihin. Tehdään kohdennettua tiedotusta tapahtumista, matkailusta ja alueesta yleisellä tasolla. Varmistetaan, että tapahtumista tiedotetaan tarpeeksi ja ammattitaitoisella tavalla. Matkailusta ja muusta markkinointiin liittyvästä sisällöstä tiedotetaan tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa. Markkinoinnin oheen tulee laatia myös tiedotussuunnitelma (yhteistyössä tapahtumatoimijoiden kanssa). Pääasiallisena kohteena on paikallinen media, mutta kansallinen pyritään myös saavuttamaan tapahtumien ja matkailun osalta (esimerkiksi Desantit - tuote). Jotta markkinoinnin vaikuttavuus kasvaa, tulee markkinoinnin pääsisältöjen oheen linkittää tietoa myös muusta alueella olevasta kuten palveluista, työmahdollisuuksista, kunnan toiminnasta, harrastuksista jne. Tavoitteena on löytää loogiset yhteydet asioille, kuten matkailukohteiden ohessa olevat linkit majoitukseen, ruokapalveluihin, välinevuokraukseen jne. Tällä keinoin saadaan potentiaaliset käyttäjät tutustumaan paremmin alueeseen ja siellä oleviin asioihin. Tässä tapauksessa markkinoinnin kärkisisällöt toimivat portteina muun tiedon äärelle. Listaa oleellisimmista markkinointisivustoista: Imatran Seudun Kehitysyhtiö (alueen matkailu) GoSaimaa Imatra Events Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri Wikitravel Sosaalinen media Muut matkailuaiheiset sivustot Muut tapahtumasivustot Aiheeseen liittyvät foorumit

19 Vuosi 2016 ja 2017 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Vuonna 2015 asetettu mielikuva alueesta vahvistuu niin paikallisten kuin muualla Suomessa asuvien mielissä. Rautjärvi on vilkas ja eloisa maalaiskunta, jossa ihmistä osataan arvostaa. Vuosien 2016 ja 2017 tavoitteena on kerätä uusia tapahtumia, matkailutuotteita/-kohteita ja tarinoita ihmisiltä vanhojen oheen sekä osallistaa uusia toimijoita markkinoinnin toteuttamiseen. Edellisvuodesta tulee ottaa opiksi ja tarpeellisia muutoksia voidaan tehdä. Oleellista on, että samat päälinjat säilytetään (tapahtumat, matkailu ja ihmiset). Markkinoinnin kärkisisältöjen määrä ei saa kasvaa kuin 1-5:lla. Mikäli uusia sisältöjä valitaan, tulee varmistaa että ne ovat laadullisesti samaa tasoa kuin vanhat. Markkinoinnin keinot ovat samat kuin Jotta markkinointi jatkuu myös tulevaisuudessa, tulee sille asettaa tavoitteita ja välietappeja. Vuoden 2016 aikana olisi hyvä alkaa suunnitella jotain isompaa tempausta seuraavalle vuodelle. Hyvänä esimerkkinä toimii Rautalammin kunnan viisipäiväinen esittelytapahtuma Helsingissä. Mahdollisia videoita, sisällöntuotantoa ja muuta käytännön toimintaa pitää suunnitella yhdessä. Tällä tavoin saadaan resurssit helpommin kasaan ja markkinoinnin kannalta vaikuttavampia toimenpiteitä. Tavoitteena on muokata Rautjärvestä mielenkiintoinen kokonaisuus, jota on helppo markkinoida jatkossa.

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen EVENZINE Tapahtumasta blogiksi Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma MÄKINEN, SOFIA:

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot