Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Natunen Juha-Pekka

2 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite 4 Markkinoinnin kärjet 4 Toteuttajat 6 Organisaatio ja työtehtävät 6 Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi 7 Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät 8 Markkinoinnin toimenpideohjelma 9 Vuosi Vuosi 2016 ja

3 Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin toteuttajat Markkinoinnin kärjet Markkinoinnin kohderyhmät 1. Lisätä ihmisten tietoutta Rautjärven alueesta ja vaikuttaa siitä syntyvään mielikuvaan positiivisesti. 2. Lisätä paikallisten uskoa alueen elinvoimaisuuteen ja kehitykseen. 3. Pitkällä tähtäimellä saada alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä sekä muita toimijoita. 4. Saada alueelle lisää matkailijoita. 1. Kunta, yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt yhteistyössä. 2. Ensimmäiselle vuodelle (2015) haetaan hankerahaa markkinoinnin toteuttamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Hankkeelle palkataan projektivetäjä, joka vastaa markkinointisuunnitelman toimeenpanosta ja hankkeen hallinnoinnista. 1. Nostetaan esille paikalliset ihmiset ja heidän tarinansa. Suurin osa markkinoinnista tehdään ihmisten tarinoiden kautta. 2. Nostetaan esille 5-6 alueen kärkitapahtumaa (Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Miettilä Kollaus, Marja-Liisa hiihto, AsemaFest ja kunnan kulttuuriviikko) 3. Nostetaan esille viisi alueen matkailun kärkikohdetta/-tuotetta (Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Desanttituote ja Miettilän kasarminkankaan draamakierros) 4. Korostetaan markkinoinnissa alueen luontoa, turvallisuutta, hyviä koulu- ja päivähoidon palveluja sekä aktiivisia ja ihmisläheisiä asukkaita. 5. Panostetaan myös valtaväylien varrelle tehtävään markkinointiin (6-tie ja rautatie) 1. Tärkeimmät kohderyhmät ovat lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset (paikalliset ja lähialueella asuvat). 2. Seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät ovat yritykset ja matkailijat (paikalliset ja muu Suomi). 3. Edellä mainituille suunnattua markkinointia voidaan myös hyödyntää markkinoitaessa muille kohderyhmille.

4 Markkinoinnin keinot Markkinointikanavat 1. Videot 2. Valokuvat Markkinoinnin onnistuminen Miksi hanke? 3. Ihmisten tarinat (esim. blogissa, tapahtumamainoksien yhteydessä, jne)) 4. Esitteet (matkailu ja tapahtumat samassa) 5. Tienvarsimainokset (tapahtumat samassa mainoksessa) 6. Tienvarsiopasteet (valittuihin matkailukohteisiin) 7. Markkinointitempaukset 8. Markkinointiteokset (esim. kallioiden valaisu) 1. Kaikki markkinointisuunnitelmassa esitetty materiaali kerätään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille (tämä sijoittuu konkreettisesti Rautjärven kunnan sivuille). 2. Rautjärvellä tapahtuu - sivuille linkitetään tapahtumien ja matkailukohteiden/-tuotteiden omat sivut (verkkosivut ja sosiaalinen media). 3. Esitteitä jaetaan paikallisesti sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Nettiversioita jaetaan mahdollisimman laajasti. 4. Tienvarsimainokset ja -opasteet 6-tien varteen (ehkä myös junarata). 5. Markkinointitempaukset kunnassa ja lähialueella (esimerkiksi tapahtumien markkinointi lähialueiden tapahtumien yhteydessä) 6. Aktiivinen tiedotus medialle sekä paikallisille toimijoille (pidetään huoli että ihmiset tietävät mitä tapahtuu). 7. Tapahtumien ja matkailun markkinointi valituissa kanavissa (esim. sotahistoria alan järjestöjen ja foorumien kautta sekä sotahistoriallisia matkailutuotteita myyvät/välittävät tahot). 1. On erityisen tärkeää erottua muusta markkinoinnista (muut kunnat, tapahtumat, matkailu) ja saada valittu viesti läpi. 2. Markkinointiin osallistuvat toimijat pitää saada tekemään yhteistyötä. 3. Uusia toimijoita pitää saada mukaan markkinointiin ja sen toteuttamiseen. 4. Pitää uskaltaa ottaa hallittuja riskejä eikä tyytyä tuttuun ja turvalliseen. 5. Markkinointi pitää toteuttaa kokonaisuutena eli kaikki suunnitellut toimenpiteet tehdään ellei sen muokkaamiselle/pois jättämiselle ole painavaa syytä. Yhteisesti toteutettava markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa, jotta toiminta saadaan polkaistua käyntiin. Eri tahojen motivointi tekemään asioita, vaatii että joku ajaa

5 asioita aktiivisesti eteenpäin. Hankkeen kautta saadaan palkattua henkilö, joka hoitaa markkinoinnin käynnistämisvaiheen ja pyrkii varmistamaan, että markkinointia voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Hän varmistaa myös, että kaikki kumppanit tietävät missä mennään ja mitä tapahtuu. Hankkeen avulla saadaan rahaa sisällön tekemiseen kuten graafiseen suunnitteluun, videointiin ja valokuvaukseen. Hankerahalla voidaan tehdä investointeja kuten opasteet, mainostaulut, esitteet, ostaa markkinointitilaa sopivilta nettisivuilta ja järjestää markkinointitapahtumia. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen markkinointia voidaan jatkaa merkittävästi pienemmällä budjetilla (ja suuri osa on tehtävissä talkootöinä).

6 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin tavoitteena on parantaa Rautjärven alueen ja siellä tapahtuvien asioiden näkyvyyttä sekä muuttaa ihmisten mielikuva alueesta positiivisempaan suuntaan. Tällä pyritään vaikuttamaan alueen kiinnostavuuteen asuinpaikkana ja paikkana tehdä töitä sekä yrittää. Markkinoinnin keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: Asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Lähikuntien asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Alueen olemassaolo tiedostetaan myös muualla Suomessa (positiivinen mielikuva) Alueelle rakennetaan imago jota edistetään markkinoinnissa Alueen markkinointi yhdenmukaistetaan Ryhdytään tekemään konkreettisia markkinointitoimenpiteitä Erottaudutaan muista positiivisella tavalla Saadaan paikalliset uskomaan omaan asuinpaikkaansa ja sen tulevaisuuteen sekä tekemään alueen kehityksen eteen jotain konkreettista Saadaan alueelle uusia asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja ja tapahtumia (pitkän aikavälin tavoitteet) Markkinoinnin kärjet Tavoitteena ei ole käyttää suuria summia perinteiseen mainontaan ja näkyvyyteen, vaan alueen markkinointia tehdään paikallisten voimin ja pienin konkreettisin teoin. Tavoiteltu hyöty saadaan paremmin aikaan, kun paikalliset tekevät yhteistyötä ja käyttävät resursseja yhteiseen markkinointiin. Tätä suunnitelmaa ei kukaan voi toteuttaa yksin, vaan se pitää tehdä yhdessä. Markkinoinnin kärjiksi ovat valittu seuraavat asiat: 1. Tapahtumat (5-6 kpl) ja matkailukohteet/-tuotteet (5 kpl)

7 2. Ihmiset ja alueen mahdollisuudet 3. Näkyvyys valtaväylien varressa (6-tie ja rautatie) Perustelut valinnoille ovat seuraavat. Tapahtumat ovat paikallisen tekemisen ja yhteistyön tuloksia. Ne ovat ainutlaatuisia ja laadukkaita kokonaisuuksia, joita on helppo nostaa markkinoinnissa esille. Paikallisilla tapahtumatoimijoilla ei välttämättä ole osaamista tai resurssia markkinoida niitä niin paljon kuin pitäisi. Tapahtumat ovat pienellä säädöllä valmiita ja helposti esille nostettavia markkinointisisältöjä. Matkailussa taas voidaan korostaa alueen kohteita ja niihin liittyviä tuotteita. Ne ovat jo olemassa eli kohtalaisen pienellä vaivalla saadaan laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä markkinointiin. Matkailulla on suuri merkitys alueen tunnettuuden suhteen. Kun matkailija saapuu alueelle ja kokee siellä jonkin elämyksen, niin hän kertoo siitä myös muille. Tällä tavoin saamme välitettyä tietoa alueen olemassaolosta myös muualle Suomeen ja maailmalle. On kuitenkin erittäin oleellista, että matkailija tietää missä hän on ollut. Tästä syystä matkailun ohessa täytyy myös markkinoida aluetta. Ihmiset ovat se asia, jolla voidaan erottautua markkinoinnissa. Ihmisten rohkeampi liittäminen esimerkiksi tapahtuman tai matkailukohteen markkinointiin voi antaa merkittävän edun erottautumiseen ja markkinointiviestin läpi saamiseen. Oleellista on, että ihmiset tuovat jotakin henkilökohtaista esiin. Esimerkiksi kertoessaan tapahtumasta ja siihen liittyvistä kokemuksista videolle, joka sitten julkaistaan osana tapahtuman markkinointia. Tavoitteena ei ole tehdä viimeisen päälle käsikirjoitettua viestiä. On hyvä, jos ihmisten kertomukset herättävät erilaisia tunteita. Toisaalta ihmisiä voidaan hyödyntää alueen tonttien markkinoinnissa esimerkiksi kyläkummitoiminnan kautta, jossa alueelle muuttoa harkitseva voi pyytää kummin mukaan kertomaan alueesta, harrastusmahdollisuuksista, ja muusta alueeseen liittyvästä. Oleellista tässä markkinointisuunnitelmassa on se, että viesti kerrotaan ihmisten kautta, eikä pelkällä kirjoitetulla tekstillä tai kuvilla. Tänä päivänä erilaisuus ja aitous ovat niitä asioita, joilla erotutaan muusta markkinoinnista ja viestinnästä. Näkyvyys valtaväylien varressa tarkoittaa muutamia hyvin sijoitettuja mainostauluja sekä jotain maisemasta erottuvaa (esimerkiksi kallioiden valaisu, alueen kulttuuriin liittyvät ympäristöteokset). Tavoitteena on, että ihmiset tiedostavat tulevansa Rautjärvelle. Tällä hetkellä valtaväylien varressa ei ole oikein mitään mikä jäisi erityisesti mieleen saati opasteita mielenkiintoisille paikoille. Pelkät opasteet eivät riitä, vaan niiden ohessa tulee olla mielenkiintoista markkinointiviestintää kuten mainoksia tapahtumista tai matkailukohteista. Markkinointi toteutetaan seuraavia periaatteita noudattaen: 1. Erotutaan muista

8 2. Tehdään asioita yhdessä (osittain talkootöinä) 3. Tehdään asioita mielenkiintoisella tavalla 4. Tiedotetaan tehtävistä/tehdyistä asioista ja markkinoidaan niitä 5. Varmistetaan että hyvä tekemisen meininki jatkuu Tavoitteiden saavuttamisen suhteen on erittäin oleellista erottua muista. Tällä tarkoitetaan erottumista alueena (Rautjärven alue) sekä alueella tapahtuvien asioiden suhteen. Mikäli ihmiset eivät muista/tiedä missä tai millainen Rautjärvi on, ei markkinoinnista ole kovinkaan suurta hyötyä. Erottumisella saadaan aikaan muistijälki ja tämä on pohjana kaikelle markkinoinnille. Rautjärvellä alueena ei ole varaa ripustautua tuttuun ja turvalliseen, vaan riskejä on pakko ottaa. Hyvin valmistellulla markkinointisuunnitelmalla voidaan hallita riskejä ja täten päästä tavoitteeseen. Kun asioita tehdään yhdessä ja avoimesti on todennäköisempää, että asia etenee eikä puskista huutelijoita ole niin paljoa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua markkinoinnin toteuttamiseen. Erottumisvaiheen jälkeen pitää alueella olla mielenkiintoista sisältöä, joka nostetaan esille. Tämä tarkoittaa tapahtumia, matkailukohteita/-tuotteita, yrityksiä/työpaikkoja, yhteisöjen toimintaa, jne. Näissä nostoissa on erityisen tärkeää, että ne tehdään harkitusti, oikeissa markkinointikanavissa ja mielenkiintoisella tavalla. Toteuttajat Markkinoinnin onnistuminen on kiinni paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta. Tähän tarvitaan kunnan, yrityksien ja yhteisöjen yhteistyötä. Suunnittelun ja toteutuksen alkuvaiheessa on hyvä sopia pelisäännöistä ja kuka tekee mitäkin. Ei ole realistista olettaa, että kunta tai muu yksittäinen toimija maksaa kaiken, vaan etsitään yhteisiä ratkaisuja. Tavoiteltavaa on, että asioita tehdään osittain talkoina ja osittain maksettuna työnä. Mikäli markkinointisuunnitelmaa toteutetaan yhteistyönä ja osittain talkootyönä, on siihen mahdollista saada julkista rahaa. Tämä helpottaisi markkinoinnin toteuttamista merkittävästi. Organisaatio ja työtehtävät Markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen vaatii tahon, joka suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja pitää toimintaa yllä. Kun tehdään työtä, jossa on paikallisten ihmisten vapaa-aika kyseessä, on erittäin tärkeää että joku on heihin yhteydessä ja varmistaa että kaikki ovat ajan tasalla sovituista asioista. Tähän tarkoitukseen olisi hyvä palkata työntekijä (osa-aikainen). Työntekijälle on tarvetta varsinkin, jos

9 suunnitelman toteuttaminen hankkeistetaan. Hallinnon osalta olisi luontevinta, että siitä vastaa Rautjärven kunta (tarkoittaa hankkeen pyörittämistä, kirjanpitoa, yms). Toinen malli toiminnan pyörittämiseen olisi perustaa työryhmä, joka toimii toteuttavana tahona ja jakaa vastuut jäseniensä kesken.

10 Tärkeimmät työtehtävät: Toimijoiden kasaaminen ja työn organisointi Suunnittelu Hankintojen tekeminen Toimenpiteiden toteuttaminen toimijoiden kanssa Tiedotus (sisäinen ja ulkoinen) Yhteydenpito toimijoihin ja motivointi Alkuvaiheeseen tarvitaan sopiva ryhmä, joka aloittaa toiminnan (noin 10 eri tahoa). Aloitusvaiheen jälkeen mukaan tarvitaan uusia toimijoita, jotta toiminta kasvaa mahdollisimman suureksi ja vaikuttaa mahdollisimman suureen osaan alueen toimijoista. Hankinnat pitää suunnitella huolella ja pohtia mitä voidaan tehdä talkoina ja mitä pitää ostaa (saada jostain lahjoituksena). Varsinainen suunnitelman toteuttaminen ja työ jaetaan mukana olevien toimijoiden kesken. Hyvällä suunnittelulla pyritään varmistamaan, ettei mikään yksittäinen taho/henkilö joudu tekemään liikaa työtä. On oleellista, että ihmiset tuntevat tekevän työtä yhdessä hyvän asian eteen. Konkreettiset toimenpiteet varmistavat sen, että työn tulos näkyy nopeasti ja tällä saadaan ihmiset pysymään aktiivisina. Tiedotus on tässä hankkeessa erittäin oleellinen asia. Ulkoinen tiedotus takaa sen, että alueen toiminnasta ja tapahtumista tietävät myös muut. Ja mahdolliset mediaosumat takaavat myös sen, että paikalliset näkevät että heidän työnsä huomioidaan. Sisäinen tiedotus pitää olla harkittua ja sitä tulee tehdä tarpeeksi usein. Tällä pidetään huoli siitä, että toimijat tuntevat olevansa mukana yhteisessä projektissa ja avoin tiedotus varmistaa, ettei asia jää niiden toisten jutuksi. Paras tapa motivoida talkooväkeä on varmistaa, että asioita tapahtuu ja sovitusta pidetään kiinni. Konkreettisten tuloksien näkeminen vahvistaa uskoa asioiden onnistumiseen ja kasvattaa intoa osallistua niiden tekemiseen. Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi Rautjärven alue on ystävällinen, ihmisläheinen ja elinvoimainen Välittyy tempauksilla ja teoilla esim. tapahtumat ja muut tilaisuudet Nostetaan esille teetettävissä markkinointivideoissa sekä tulevassa kyläkummitoiminnassa (kummitoiminta on jo aloitettu ja mukana on viisi ihmistä) Tehdään sopivia henkilönostoja paikallisista asukkaista positiivisessa valossa; nettisivut, videot, tarinat, jne Kerrotaan mikä meillä on hyvin

11

12 Rautjärven kunta on luonnollinen Nostetaan luonto esille suunnittelun ja toiminnan osana, ei esim. kaavoitusta haittaavana tekijänä Korostetaan ympäristöarvoja sopivissa paikoissa; rakentaminen ja kaavoitus, tapahtumat, matkailu, asuminen ja harrastaminen Ei kuitenkaan ympäristöähkyä eli pidetään luonnollisuus kohtuullisena Rautjärvellä tapahtuu! Alueella tapahtuu, ja paljon! Tapahtumat syntyvät yhteistyöstä ja karjalaisesta hulluudesta Tapahtumissa on sisältöä, lämpöä ja paloja Rautjärveläisestä sielunmaisemasta Alueen kehittämisessä tapahtuu myös. Ei yritetä roikkua epätoivoisesti vanhassa, vaan uudistutaan rohkeasti Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät Markkinoinnin tärkein kohderyhmä on lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset Lapsiperheet ja työssäkäyvät ovat oleellinen osa kunnan elinvoimaisuutta, joita ilman ei tulla toimeen Markkinoinnin toimenpiteet pitää ensikädessä kohdentaa heihin Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden muuttohalua alueelle ja varmistaa jo täällä asuvien viihtyvyys onnistuu parhaiten panostamalla alueen positiiviseen imagoon ja korostamalla kohderyhmälle olennaisia asioita Mitä nostetaan esille? Lapsiperheiden asuinpaikan valintaan vaikuttivat eniten seuraavat tekijät: Asunnon hinta verrattuna lähialueeseen (mieluisin asumismuoto on omakotitalo) Lapsien koulutusmahdollisuudet (perusopetus, ammatillinen opetus ja lukio) Alueen turvallisuus Useiden eri seutujen vertailussa mieluisimmiksi asuinpaikoiksi nousivat pienet kunnat isompien keskittymien (asuminen ja työssäkäynti) läheisyydessä työssäkäyvien aikuisten hiukan pidempää työmatkaa ei koettu ongelmaksi Tartutaan edellä mainittuihin asioihin ja korostetaan niitä positiivisella tavalla!

13 Seuraavat kohderyhmät Markkinoinnin toimenpideohjelma Yritykset ja matkailijat ovat markkinoinnin seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät Lapsiperheille ja työssäkäyville tehtävillä markkinointitoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös näihin kohderyhmiin Kaikessa markkinoinnissa pyritään nostamaan kunnan ja alueen imagoa, niin paikallisella tasolla kuin kansallisesti. Toimenpideohjelma pohjautuu markkinointiryhmän tekemiin linjauksiin, kuntalaiskyselyyn ja alueella järjestettyyn markkinointiseminaariin. Lisäksi suunnittelun ohessa on perehdytty muiden vastaavien alueiden tekemään markkinointiin ja siihen liittyviin kokemuksiin. Suunnitelma on laadittu siihen muotoon, että se on mahdollista toteuttaa Rautjärvellä (taloudelliset ja muut tekijät huomioiden). Markkinointisuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi. Vuoden 2015 toimenpiteet on kirjattu tarkkaan auki, jotta toiminta saadaan käyntiin ja sen toteuttamista varten voidaan hakea julkista rahoitusta. Seuraavat kaksi vuotta on kirjattu päälinjoittain jättäen tilaa tarpeellisille muutoksille ja kehitysideoille, jotka tulevat esiin ensimmäisen vuoden aikana. Vuosi 2015 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Rautjärvi on elävä, tapahtumarikas ja mielenkiintoinen paikka vierailla, asua ja yrittää. Tämä mielikuva halutaan antaa niin paikallisille kuin muualla Suomessa asuville. Toiminta aloitetaan noin kymmenen avaintoimijan kanssa (kunta, yhdistykset, tapahtumatoimijat ja yritykset). Mukaan otetaan uusia toimijoita sen mukaan, kuin halukkaita löytyy. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on käynnistää markkinointi tarpeeksi pienellä määrällä harkittuja toimenpiteitä ja toteuttaa ne hyvin. On erityisen tärkeää, että valitusta markkinointilinjasta ja toteutuksen tavoista ei lipsuta, ellei tälle ole painavaa syytä. Tiukka linja kannattaa pitää, jotta asiat saadaan tehtyä valitulla laatutasolla ja aikataulussa sekä pysytään budjetin raameissa. Huomioiden kunnan taloudellisen tilanteen on markkinoinnin toimenpiteissä pyritty löytämään hinta-laatusuhteeltaan parhaat vaihtoehdot. Markkinoinnin käynnistämiseen (vuodelle 2015) on ehdotettu haettavaksi julkista rahoitusta esimerkiksi LEADER, jolla palkataan projektipäällikkö (osa-aikainen) vastaamaan suunnitelman toteutuksesta. Mikäli julkinen rahoitus toteutuu, saadaan vuoden 2015 aikana laitettua markkinointi siihen pisteeseen, että sitä on jatkossa

14 kohtalaisen vaivatonta ja kustannustehokasta toteuttaa. Ilman julkista rahaa suunnitelma voidaan panna täytäntöön, mutta markkinoinnin sisällön määrästä pitää karsia ja jonkun tahon vastata toiminnan organisoinnista. Tavoitteena on myös näyttää positiivista esimerkkiä muille alueen toimijoille, jotta heidät saadaan jatkossa mukaan. Yksi ensimmäisen vuoden tärkeimmistä tavoitteista on erottautua markkinoinnissa (Suomen tasolla) muutamalla valitulla kärjellä. Kaikkea mahdollista kaikille ei ole mitään järkeä markkinoida. Valitun kärjen ulkopuolisista kohteista, tuotteista ja tapahtumista tulee löytyä materiaalia, mutta niitä ei erikseen nosteta esiin markkinoinnin tässä vaiheessa. Alla ovat alueen markkinoinnin kärjet sekä niiden esille nostamiseen liittyvät toimenpiteet: Rautjärvellä tapahtuu (nettisivut) ja sosiaalinen media: Kunnan nettisivuille on perustettu Rautjärvellä tapahtuu osio. Sinne kerätään kaikki tässä suunnitelmassa esitetty materiaali. Sivusto toimii markkinoinnin keskittymänä, josta on linkit valittuun tietoon esimerkiksi tapahtumien sivuille tai matkailukohteisiin. Tavoitteena on lisätä materiaali hallitusti ja päivittää sivua keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa esimerkiksi tapahtumauutisia, uusia videoita, jne. Tällä pyritään saamaan sivustolle lisää aktiivisia ja säännöllisesti vierailevia käyttäjiä. Rautjärvellä tapahtuu slogan on merkittävä osa alueen brändiä. Sosiaalinen media on vahva osa markkinointia. Tavoitteena on linkittää ihmisten kokemuksia ja tarinoita markkinoitavaan sisältöön esimerkiksi facebookissa jaetut kuvat tai kommentit liittyen tapahtumiin tai matkailukokemuksiin alueella. Nämä asiat voidaan linkittää Rautjärvellä tapahtuu -sivuille ja laittaa valitun sisällön viereen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sivuilla olevan tapahtumaesittelyn oheen linkitetyn facebook -paneelin lisäämistä. Tähän paneeliin voidaan lisätä vaikka tapahtumajärjestäjien kuvia tai kertomuksia tapahtumasta. Tällä tavalla saadaan ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja tarinoita tukemaan markkinointia. Alkuvaiheessa on oleellista, että tapahtumien toteuttajat tuottavat sisältöä itse, mutta asioiden edetessä mukaan voidaan ottaa myös valittuja käyttäjien/asiakkaiden viestejä. Tällaisessa toimintamallissa kunta hallinnoi Rautjärvellä tapahtuu -sivustoa ja lisää sinne pääasiat. Tapahtumien toteuttajat taas voivat päivittää tapahtumansa facebook osuutta (tai muuta vastaavaa kuten instagram, twitter, jne). Näin voimme varmistaa, että tiedon lisääminen ja päivittäminen eivät jää pelkästään minkään yhden tahon vastuulle. Tapahtumat: (valitaan 5-6 tapahtumaa, ehdotuksena Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Kulttuuriviikko, AsemaFest ja Miettilä Kollaus sekä jokin urheilutapahtuma olisi hyvä lisä) Varmistetaan, että tapahtumatoimijat lähtevät mukaan

15 markkinointiin ja suunnitellaan tapahtumien markkinoinnin parantamista yhdessä kunnan ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Markkinoinnissa tuodaan esille ainutlaatuisia, mielenkiintoisia ja laadukkaasti toteutettuja tapahtumia. Markkinoinnin graafisessa ilmeessä näkyy yhdistävä tekijä eli Rautjärvellä tapahtuu logo. Tapahtumia markkinoidaan myös ihmisten kautta (esim. esittelyvideot, joissa ihmiset kertoo tapahtumakokemuksistaan). Tapahtumia markkinoidaan pääasiassa yhdessä (yhteiset esitteet, tienvarsimainokset, yms). Yhteisen markkinoinnin tarkoitus on korostaa, että alueelta löytyy positiivisesti erilaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Tällä vahvistetaan Rautjärven imagoa tapahtuma-alueena. Markkinoinnin keinoina ovat markkinointivideoiden tekeminen (Kylämessuilla, AsemaFestillä, Antiikin ja keräilyn kesäpäivillä ja Kollauksella on jo valmiina), muun markkinointimateriaalin tuottaminen/valitseminen (valokuvat, videohaastattelut, tarinat), yhteisen tapahtumamainoksen tekeminen (esite), yhteinen kohdennettu markkinointi (sosiaalinen media, valitut tapahtuma-/matkailusivustot), yhteiset markkinointitempaukset esimerkiksi lähialueiden julkisissa yleisötapahtumissa, markkinointiyhteistyö muiden tapahtumien ja tapahtumatoimijoiden kanssa sekä näkyminen Rautjärven alueen tienvarsimainoksissa (tapahtumien yhteiset bannerit tms.) Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan tapahtumista markkinointivideoita, joissa ihmiset kertovat kokemuksia ja tarinoita niistä (ne linkitetään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille). 2. Kuvataan harkittuja promokuvia tapahtumista. 3. Tehdään yhteinen tapahtumamainos (painettava esite ja nettiversio). Samaan esitteeseen tulevat myös matkailukohteet/-tuotteet. 4. Suunnitellaan ja laaditaan tapahtumamainos, joka voidaan laittaa tienvarsitauluun. 5. Markkinoidaan tapahtumia valituilla nettisivuilla. Matkailu: Matkailun teemoiksi on valittu luonto ja sotahistoria, joten näillä päälinjoilla edetään. Matkailun markkinoinnissa valitaan 5 kärkituotetta/kohdetta alueelta (esimerkiksi Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Kasarminkankaan dramakierros ja Desantit tuote). Vaikka nämä kärjet valitaan, niin se ei tarkoita että muut kohteet/tuotteet jäisivät kokonaan pois (esimerkiksi kunnan nettisivuilla voi olla linkit alueen muihin paikkoihin, palveluihin ja tuotteisiin). Tarkoitus on, että valitut kärjet ovat ensimmäinen asia, jonka potentiaalinen asiakas näkee. Heti kärkikohteiden/-tuotteiden

16 jälkeen löytyvät linkit muihin kohteisiin ja tuotteisiin (Rautjärvellä tapahtuu sivuilta). Valituista kohteista/tuotteista rakennetaan yhteinen markkinointimateriaali, jossa ne on tuotu esille ihmisten tarinoiden ja kokemuksien kautta (esimerkiksi videot, kirjoitukset ja valokuvat). Tavoitteena on markkinoida kohteita/tuotteita yhtenä kokonaisuutena, jolloin ihmiset saavat meidän laatiman viestin alueen matkailutarjonnasta. Yhteinen markkinointi mahdollistaa asiayhteyksien luomisen kohteiden/tuotteiden välille. Tällä tavoin voimme luoda mielikuvan selkeästä ja hyvin teemoitetusta matkailualueesta. Alueen matkailullisen profiilin ja erottumisen kannalta on oleellista keskittyä vain muutamaan kärkeen, jotta viesti saadaan perille. Vuoden 2015 aikana panostetaan siihen, että kohteista/tuotteista tehdään markkinointimateriaalia (videot, valokuvat, tarinat), jota jaetaan omille nettisivuille (Rautjärvellä Tapahtuu sivut) sekä muille sopiville sivustoille. Omille sivuille kerätään myös linkkejä matkailuun liittyvistä nettisivustoista, joista löytyy tietoa/käyttäjäkokemuksia tuotteista/kohteista. Tällä saadaan ilmaista mainosta alueen matkailusta (monet ihmiset arvioivat mahdollisia matkakohteitaan muiden tekemien arvioiden kautta esim. Tripadvisor). Maastossa oleviin kohteisiin liittyvien opasteiden täytyy olla kunnossa sekä niitä täytyy huoltaa ja ylläpitää. Ylläpidosta pitää neuvotella kunnan ja mahdollisten muiden tahojen kesken. Näkyvyyden kannalta olisi oleellista, että 6-tien varrella olisi opasteet valittuihin matkailun kärkikohteisiin (vähimmäistaso, voidaan haluttaessa opastaa myös muihin kohteisiin). Konkreettiset toimenpiteet: 1. Tehdään markkinointivideoita valituista kohteista/tuotteista. 2. Kuvataan promokuvia. 3. Laaditaan esite kohteista/tuotteista (samassa esitteessä tapahtumien kanssa). 4. Laaditaan opasteet kärkikohteisiin. Opastus 6-tien varresta. Varmistetaan että kohteet ovat siistissä kunnossa ja saavutettavissa. Alue ja sen mahdollisuudet: Aluetta markkinoidaan myös viihtyisänä asuinpaikkana, turvallisena elinympäristönä ja hyvänä paikkana yrittää. Tämä markkinointi tehdään ihmisten ja heidän tarinoiden kautta. Vuoden 2015 aikana kerätään sopiva määrä ihmisten tarinoita alueesta, siellä asumisesta, harrastamisesta ja yrittämisestä. Niiden esittäminen voidaan tehdä videon, valokuvien tai kirjoituksien keinoin. Tavoitteena on luoda inhimillinen näkökulma esimerkiksi asumiseen (kyläkummit), yrittämiseen, tapahtumiin, jne. Näistä kootaan tarkkaan harkittu kokonaisuus ja se julkaistaan Rautjärvellä tapahtuu sivustolla.

17 Tällä tavoin sopiva materiaali voidaan linkittää esimerkiksi alueen tonttimarkkinointiin tai yritysneuvontaan. Tämän materiaalin markkinoinnissa etsitään myös sopivia alueita ja niiden foorumeja esimerkiksi messut, tapahtumat, asumiseen liittyvät internetsivut, erilaiset tiedotus- ja kehityshankkeet jne. Kohteet valitaan huolella ja suositaan pääasiassa ilmaisia foorumeja. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan noin 5 8 erillistä videota (kesto noin 1-2 minuuttia/video). Voidaan myös kuvata lisää kyläkummivideoita. 2. Valitaan 2 5 tarinaa alueesta, jotka kirjoitetaan valmiiksi ja liitetään markkinoitavaan asiaan esimerkiksi jokin yrittäjätarina alueelta tai esittely mielenkiintoisesta harrastustoiminnasta. Valtaväylät (6-tie ja rautatie) ja muut kiinteät mainokset: Rautjärven markkinointi valtaväylien varrella tehdään kahdella isolla mainostaululla, joissa näkyy Rautjärvellä tapahtuu -logo sekä mainokset valituista kärkitapahtumista. Tällä pyritään kiinnittämään ohi ajavien huomio ja viestimään että alueella tapahtuu jotain. Rautjärvellä tapahtuu -logon tulee näkyä isolla, jotta ihmiset muistavat sen jatkossa. Rautatien varteen voisi sijoittaa myös alueen tapahtumamainokset (tässä pitää huomioida junan vauhti ja näkyvyys suhteessa mainoksen sisältöön ja asetteluun). Valtaväylien varteen olisi hyvä tehdä jotain ohi ajavien mieleen jäävää kuten ympäristötaidetta (esim. kallioiden valaisu tai jokin veistos/installaatio hakkuuaukealla). Tärkeintä on että ihmiset muistavat alueen ohiajon jälkeen. Tämä helpottaa Rautjärven tunnettuuden lisäämistä. Markkinoinnin toimivuuden kannalta järjestys on seuraava. Ensin kiinnitetään ihmisten huomio johonkin maisemasta selkeästi erottuvaan ja mieleenpainuvaan asiaan (ympäristötaide), jonka jälkeen he näkevät mainostaulun. Näin saamme ihmiset yhdistämään jonkin mieleen jäävän asian alueen nimeen. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Laitetaan kaksi mainosbanneria 6-tien varteen (olemassa oleviin tauluihin). Toinen Parikkalan suunnasta tulevien puolelle ennen Simpeleen taajamaa ja toinen Imatran suunnasta tulevien puolelle ennen Asemanseudun taajamaan. 2. Laitetaan yksi mainostaulu junaradan varteen esimerkiksi Simpeleen aseman läheisyyteen. 3. Tehdään markkinointiteoksia esim. hakkuuaukealle, joilla kiinnitetään ohi ajavien huomio. Nämä voidaan toteuttaa jopa paikallisten suunnittelemina ja talkootyönä. Täytyy vielä tarkentaa, kun markkinointisuunnitelman toteutus alkaa.

18 Markkinoinnin keinot: Yllä olevissa markkinoinnin kärjissä mainitaan monesti videoiden tekeminen ja valokuvat. Nämä ovat tehokas keino välittää haluttu viesti digitaalisessa ympäristössä. Kustannustehokkain ratkaisu on palkata kuvaaja (video ja valokuva), joka tekee myös editoinnin. Tällä mallilla on toimittu Kehittyvä Rautjärven alue hankkeessa ja kustannukset suhteessa tuloksiin ovat olleet hyvin kohtuulliset. Verkkomarkkinointiin kannattaa varata jonkin verran rahaa, mutta suurin osa materiaalista voidaan laittaa kunnan sivuille (Rautjärvellä tapahtuu osioon) tai linkittää ilmaisiin palveluihin. Tehdään kohdennettua tiedotusta tapahtumista, matkailusta ja alueesta yleisellä tasolla. Varmistetaan, että tapahtumista tiedotetaan tarpeeksi ja ammattitaitoisella tavalla. Matkailusta ja muusta markkinointiin liittyvästä sisällöstä tiedotetaan tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa. Markkinoinnin oheen tulee laatia myös tiedotussuunnitelma (yhteistyössä tapahtumatoimijoiden kanssa). Pääasiallisena kohteena on paikallinen media, mutta kansallinen pyritään myös saavuttamaan tapahtumien ja matkailun osalta (esimerkiksi Desantit - tuote). Jotta markkinoinnin vaikuttavuus kasvaa, tulee markkinoinnin pääsisältöjen oheen linkittää tietoa myös muusta alueella olevasta kuten palveluista, työmahdollisuuksista, kunnan toiminnasta, harrastuksista jne. Tavoitteena on löytää loogiset yhteydet asioille, kuten matkailukohteiden ohessa olevat linkit majoitukseen, ruokapalveluihin, välinevuokraukseen jne. Tällä keinoin saadaan potentiaaliset käyttäjät tutustumaan paremmin alueeseen ja siellä oleviin asioihin. Tässä tapauksessa markkinoinnin kärkisisällöt toimivat portteina muun tiedon äärelle. Listaa oleellisimmista markkinointisivustoista: Imatran Seudun Kehitysyhtiö (alueen matkailu) GoSaimaa Imatra Events Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri Wikitravel Sosaalinen media Muut matkailuaiheiset sivustot Muut tapahtumasivustot Aiheeseen liittyvät foorumit

19 Vuosi 2016 ja 2017 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Vuonna 2015 asetettu mielikuva alueesta vahvistuu niin paikallisten kuin muualla Suomessa asuvien mielissä. Rautjärvi on vilkas ja eloisa maalaiskunta, jossa ihmistä osataan arvostaa. Vuosien 2016 ja 2017 tavoitteena on kerätä uusia tapahtumia, matkailutuotteita/-kohteita ja tarinoita ihmisiltä vanhojen oheen sekä osallistaa uusia toimijoita markkinoinnin toteuttamiseen. Edellisvuodesta tulee ottaa opiksi ja tarpeellisia muutoksia voidaan tehdä. Oleellista on, että samat päälinjat säilytetään (tapahtumat, matkailu ja ihmiset). Markkinoinnin kärkisisältöjen määrä ei saa kasvaa kuin 1-5:lla. Mikäli uusia sisältöjä valitaan, tulee varmistaa että ne ovat laadullisesti samaa tasoa kuin vanhat. Markkinoinnin keinot ovat samat kuin Jotta markkinointi jatkuu myös tulevaisuudessa, tulee sille asettaa tavoitteita ja välietappeja. Vuoden 2016 aikana olisi hyvä alkaa suunnitella jotain isompaa tempausta seuraavalle vuodelle. Hyvänä esimerkkinä toimii Rautalammin kunnan viisipäiväinen esittelytapahtuma Helsingissä. Mahdollisia videoita, sisällöntuotantoa ja muuta käytännön toimintaa pitää suunnitella yhdessä. Tällä tavoin saadaan resurssit helpommin kasaan ja markkinoinnin kannalta vaikuttavampia toimenpiteitä. Tavoitteena on muokata Rautjärvestä mielenkiintoinen kokonaisuus, jota on helppo markkinoida jatkossa.

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG)

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) KLUBITUOTTEET 2017 Klubin jäsenyys 150 / vuosi Sisältää Yrityksen tiedot verkkosivuille Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) Muiden kuin palvelualan yritysten

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2017 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Pitkyn identiteettiworkshop

Pitkyn identiteettiworkshop Pitkyn identiteettiworkshop 28.9.2016 Miksi olemme olemassa? Millainen olemme? Millainen voisimme olla? Hyviä kysymyksiä hyviä kysymyksiä tarvitaankin lisää. Sessiossa päivitettiin näkemyksiä näihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot