Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Natunen Juha-Pekka

2 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite 4 Markkinoinnin kärjet 4 Toteuttajat 6 Organisaatio ja työtehtävät 6 Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi 7 Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät 8 Markkinoinnin toimenpideohjelma 9 Vuosi Vuosi 2016 ja

3 Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin toteuttajat Markkinoinnin kärjet Markkinoinnin kohderyhmät 1. Lisätä ihmisten tietoutta Rautjärven alueesta ja vaikuttaa siitä syntyvään mielikuvaan positiivisesti. 2. Lisätä paikallisten uskoa alueen elinvoimaisuuteen ja kehitykseen. 3. Pitkällä tähtäimellä saada alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä sekä muita toimijoita. 4. Saada alueelle lisää matkailijoita. 1. Kunta, yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt yhteistyössä. 2. Ensimmäiselle vuodelle (2015) haetaan hankerahaa markkinoinnin toteuttamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Hankkeelle palkataan projektivetäjä, joka vastaa markkinointisuunnitelman toimeenpanosta ja hankkeen hallinnoinnista. 1. Nostetaan esille paikalliset ihmiset ja heidän tarinansa. Suurin osa markkinoinnista tehdään ihmisten tarinoiden kautta. 2. Nostetaan esille 5-6 alueen kärkitapahtumaa (Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Miettilä Kollaus, Marja-Liisa hiihto, AsemaFest ja kunnan kulttuuriviikko) 3. Nostetaan esille viisi alueen matkailun kärkikohdetta/-tuotetta (Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Desanttituote ja Miettilän kasarminkankaan draamakierros) 4. Korostetaan markkinoinnissa alueen luontoa, turvallisuutta, hyviä koulu- ja päivähoidon palveluja sekä aktiivisia ja ihmisläheisiä asukkaita. 5. Panostetaan myös valtaväylien varrelle tehtävään markkinointiin (6-tie ja rautatie) 1. Tärkeimmät kohderyhmät ovat lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset (paikalliset ja lähialueella asuvat). 2. Seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät ovat yritykset ja matkailijat (paikalliset ja muu Suomi). 3. Edellä mainituille suunnattua markkinointia voidaan myös hyödyntää markkinoitaessa muille kohderyhmille.

4 Markkinoinnin keinot Markkinointikanavat 1. Videot 2. Valokuvat Markkinoinnin onnistuminen Miksi hanke? 3. Ihmisten tarinat (esim. blogissa, tapahtumamainoksien yhteydessä, jne)) 4. Esitteet (matkailu ja tapahtumat samassa) 5. Tienvarsimainokset (tapahtumat samassa mainoksessa) 6. Tienvarsiopasteet (valittuihin matkailukohteisiin) 7. Markkinointitempaukset 8. Markkinointiteokset (esim. kallioiden valaisu) 1. Kaikki markkinointisuunnitelmassa esitetty materiaali kerätään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille (tämä sijoittuu konkreettisesti Rautjärven kunnan sivuille). 2. Rautjärvellä tapahtuu - sivuille linkitetään tapahtumien ja matkailukohteiden/-tuotteiden omat sivut (verkkosivut ja sosiaalinen media). 3. Esitteitä jaetaan paikallisesti sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Nettiversioita jaetaan mahdollisimman laajasti. 4. Tienvarsimainokset ja -opasteet 6-tien varteen (ehkä myös junarata). 5. Markkinointitempaukset kunnassa ja lähialueella (esimerkiksi tapahtumien markkinointi lähialueiden tapahtumien yhteydessä) 6. Aktiivinen tiedotus medialle sekä paikallisille toimijoille (pidetään huoli että ihmiset tietävät mitä tapahtuu). 7. Tapahtumien ja matkailun markkinointi valituissa kanavissa (esim. sotahistoria alan järjestöjen ja foorumien kautta sekä sotahistoriallisia matkailutuotteita myyvät/välittävät tahot). 1. On erityisen tärkeää erottua muusta markkinoinnista (muut kunnat, tapahtumat, matkailu) ja saada valittu viesti läpi. 2. Markkinointiin osallistuvat toimijat pitää saada tekemään yhteistyötä. 3. Uusia toimijoita pitää saada mukaan markkinointiin ja sen toteuttamiseen. 4. Pitää uskaltaa ottaa hallittuja riskejä eikä tyytyä tuttuun ja turvalliseen. 5. Markkinointi pitää toteuttaa kokonaisuutena eli kaikki suunnitellut toimenpiteet tehdään ellei sen muokkaamiselle/pois jättämiselle ole painavaa syytä. Yhteisesti toteutettava markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa, jotta toiminta saadaan polkaistua käyntiin. Eri tahojen motivointi tekemään asioita, vaatii että joku ajaa

5 asioita aktiivisesti eteenpäin. Hankkeen kautta saadaan palkattua henkilö, joka hoitaa markkinoinnin käynnistämisvaiheen ja pyrkii varmistamaan, että markkinointia voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Hän varmistaa myös, että kaikki kumppanit tietävät missä mennään ja mitä tapahtuu. Hankkeen avulla saadaan rahaa sisällön tekemiseen kuten graafiseen suunnitteluun, videointiin ja valokuvaukseen. Hankerahalla voidaan tehdä investointeja kuten opasteet, mainostaulut, esitteet, ostaa markkinointitilaa sopivilta nettisivuilta ja järjestää markkinointitapahtumia. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen markkinointia voidaan jatkaa merkittävästi pienemmällä budjetilla (ja suuri osa on tehtävissä talkootöinä).

6 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Markkinoinnin tavoite Markkinoinnin tavoitteena on parantaa Rautjärven alueen ja siellä tapahtuvien asioiden näkyvyyttä sekä muuttaa ihmisten mielikuva alueesta positiivisempaan suuntaan. Tällä pyritään vaikuttamaan alueen kiinnostavuuteen asuinpaikkana ja paikkana tehdä töitä sekä yrittää. Markkinoinnin keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: Asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Lähikuntien asukkaiden mielikuvia alueesta parannetaan Alueen olemassaolo tiedostetaan myös muualla Suomessa (positiivinen mielikuva) Alueelle rakennetaan imago jota edistetään markkinoinnissa Alueen markkinointi yhdenmukaistetaan Ryhdytään tekemään konkreettisia markkinointitoimenpiteitä Erottaudutaan muista positiivisella tavalla Saadaan paikalliset uskomaan omaan asuinpaikkaansa ja sen tulevaisuuteen sekä tekemään alueen kehityksen eteen jotain konkreettista Saadaan alueelle uusia asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja ja tapahtumia (pitkän aikavälin tavoitteet) Markkinoinnin kärjet Tavoitteena ei ole käyttää suuria summia perinteiseen mainontaan ja näkyvyyteen, vaan alueen markkinointia tehdään paikallisten voimin ja pienin konkreettisin teoin. Tavoiteltu hyöty saadaan paremmin aikaan, kun paikalliset tekevät yhteistyötä ja käyttävät resursseja yhteiseen markkinointiin. Tätä suunnitelmaa ei kukaan voi toteuttaa yksin, vaan se pitää tehdä yhdessä. Markkinoinnin kärjiksi ovat valittu seuraavat asiat: 1. Tapahtumat (5-6 kpl) ja matkailukohteet/-tuotteet (5 kpl)

7 2. Ihmiset ja alueen mahdollisuudet 3. Näkyvyys valtaväylien varressa (6-tie ja rautatie) Perustelut valinnoille ovat seuraavat. Tapahtumat ovat paikallisen tekemisen ja yhteistyön tuloksia. Ne ovat ainutlaatuisia ja laadukkaita kokonaisuuksia, joita on helppo nostaa markkinoinnissa esille. Paikallisilla tapahtumatoimijoilla ei välttämättä ole osaamista tai resurssia markkinoida niitä niin paljon kuin pitäisi. Tapahtumat ovat pienellä säädöllä valmiita ja helposti esille nostettavia markkinointisisältöjä. Matkailussa taas voidaan korostaa alueen kohteita ja niihin liittyviä tuotteita. Ne ovat jo olemassa eli kohtalaisen pienellä vaivalla saadaan laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä markkinointiin. Matkailulla on suuri merkitys alueen tunnettuuden suhteen. Kun matkailija saapuu alueelle ja kokee siellä jonkin elämyksen, niin hän kertoo siitä myös muille. Tällä tavoin saamme välitettyä tietoa alueen olemassaolosta myös muualle Suomeen ja maailmalle. On kuitenkin erittäin oleellista, että matkailija tietää missä hän on ollut. Tästä syystä matkailun ohessa täytyy myös markkinoida aluetta. Ihmiset ovat se asia, jolla voidaan erottautua markkinoinnissa. Ihmisten rohkeampi liittäminen esimerkiksi tapahtuman tai matkailukohteen markkinointiin voi antaa merkittävän edun erottautumiseen ja markkinointiviestin läpi saamiseen. Oleellista on, että ihmiset tuovat jotakin henkilökohtaista esiin. Esimerkiksi kertoessaan tapahtumasta ja siihen liittyvistä kokemuksista videolle, joka sitten julkaistaan osana tapahtuman markkinointia. Tavoitteena ei ole tehdä viimeisen päälle käsikirjoitettua viestiä. On hyvä, jos ihmisten kertomukset herättävät erilaisia tunteita. Toisaalta ihmisiä voidaan hyödyntää alueen tonttien markkinoinnissa esimerkiksi kyläkummitoiminnan kautta, jossa alueelle muuttoa harkitseva voi pyytää kummin mukaan kertomaan alueesta, harrastusmahdollisuuksista, ja muusta alueeseen liittyvästä. Oleellista tässä markkinointisuunnitelmassa on se, että viesti kerrotaan ihmisten kautta, eikä pelkällä kirjoitetulla tekstillä tai kuvilla. Tänä päivänä erilaisuus ja aitous ovat niitä asioita, joilla erotutaan muusta markkinoinnista ja viestinnästä. Näkyvyys valtaväylien varressa tarkoittaa muutamia hyvin sijoitettuja mainostauluja sekä jotain maisemasta erottuvaa (esimerkiksi kallioiden valaisu, alueen kulttuuriin liittyvät ympäristöteokset). Tavoitteena on, että ihmiset tiedostavat tulevansa Rautjärvelle. Tällä hetkellä valtaväylien varressa ei ole oikein mitään mikä jäisi erityisesti mieleen saati opasteita mielenkiintoisille paikoille. Pelkät opasteet eivät riitä, vaan niiden ohessa tulee olla mielenkiintoista markkinointiviestintää kuten mainoksia tapahtumista tai matkailukohteista. Markkinointi toteutetaan seuraavia periaatteita noudattaen: 1. Erotutaan muista

8 2. Tehdään asioita yhdessä (osittain talkootöinä) 3. Tehdään asioita mielenkiintoisella tavalla 4. Tiedotetaan tehtävistä/tehdyistä asioista ja markkinoidaan niitä 5. Varmistetaan että hyvä tekemisen meininki jatkuu Tavoitteiden saavuttamisen suhteen on erittäin oleellista erottua muista. Tällä tarkoitetaan erottumista alueena (Rautjärven alue) sekä alueella tapahtuvien asioiden suhteen. Mikäli ihmiset eivät muista/tiedä missä tai millainen Rautjärvi on, ei markkinoinnista ole kovinkaan suurta hyötyä. Erottumisella saadaan aikaan muistijälki ja tämä on pohjana kaikelle markkinoinnille. Rautjärvellä alueena ei ole varaa ripustautua tuttuun ja turvalliseen, vaan riskejä on pakko ottaa. Hyvin valmistellulla markkinointisuunnitelmalla voidaan hallita riskejä ja täten päästä tavoitteeseen. Kun asioita tehdään yhdessä ja avoimesti on todennäköisempää, että asia etenee eikä puskista huutelijoita ole niin paljoa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua markkinoinnin toteuttamiseen. Erottumisvaiheen jälkeen pitää alueella olla mielenkiintoista sisältöä, joka nostetaan esille. Tämä tarkoittaa tapahtumia, matkailukohteita/-tuotteita, yrityksiä/työpaikkoja, yhteisöjen toimintaa, jne. Näissä nostoissa on erityisen tärkeää, että ne tehdään harkitusti, oikeissa markkinointikanavissa ja mielenkiintoisella tavalla. Toteuttajat Markkinoinnin onnistuminen on kiinni paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta. Tähän tarvitaan kunnan, yrityksien ja yhteisöjen yhteistyötä. Suunnittelun ja toteutuksen alkuvaiheessa on hyvä sopia pelisäännöistä ja kuka tekee mitäkin. Ei ole realistista olettaa, että kunta tai muu yksittäinen toimija maksaa kaiken, vaan etsitään yhteisiä ratkaisuja. Tavoiteltavaa on, että asioita tehdään osittain talkoina ja osittain maksettuna työnä. Mikäli markkinointisuunnitelmaa toteutetaan yhteistyönä ja osittain talkootyönä, on siihen mahdollista saada julkista rahaa. Tämä helpottaisi markkinoinnin toteuttamista merkittävästi. Organisaatio ja työtehtävät Markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen vaatii tahon, joka suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja pitää toimintaa yllä. Kun tehdään työtä, jossa on paikallisten ihmisten vapaa-aika kyseessä, on erittäin tärkeää että joku on heihin yhteydessä ja varmistaa että kaikki ovat ajan tasalla sovituista asioista. Tähän tarkoitukseen olisi hyvä palkata työntekijä (osa-aikainen). Työntekijälle on tarvetta varsinkin, jos

9 suunnitelman toteuttaminen hankkeistetaan. Hallinnon osalta olisi luontevinta, että siitä vastaa Rautjärven kunta (tarkoittaa hankkeen pyörittämistä, kirjanpitoa, yms). Toinen malli toiminnan pyörittämiseen olisi perustaa työryhmä, joka toimii toteuttavana tahona ja jakaa vastuut jäseniensä kesken.

10 Tärkeimmät työtehtävät: Toimijoiden kasaaminen ja työn organisointi Suunnittelu Hankintojen tekeminen Toimenpiteiden toteuttaminen toimijoiden kanssa Tiedotus (sisäinen ja ulkoinen) Yhteydenpito toimijoihin ja motivointi Alkuvaiheeseen tarvitaan sopiva ryhmä, joka aloittaa toiminnan (noin 10 eri tahoa). Aloitusvaiheen jälkeen mukaan tarvitaan uusia toimijoita, jotta toiminta kasvaa mahdollisimman suureksi ja vaikuttaa mahdollisimman suureen osaan alueen toimijoista. Hankinnat pitää suunnitella huolella ja pohtia mitä voidaan tehdä talkoina ja mitä pitää ostaa (saada jostain lahjoituksena). Varsinainen suunnitelman toteuttaminen ja työ jaetaan mukana olevien toimijoiden kesken. Hyvällä suunnittelulla pyritään varmistamaan, ettei mikään yksittäinen taho/henkilö joudu tekemään liikaa työtä. On oleellista, että ihmiset tuntevat tekevän työtä yhdessä hyvän asian eteen. Konkreettiset toimenpiteet varmistavat sen, että työn tulos näkyy nopeasti ja tällä saadaan ihmiset pysymään aktiivisina. Tiedotus on tässä hankkeessa erittäin oleellinen asia. Ulkoinen tiedotus takaa sen, että alueen toiminnasta ja tapahtumista tietävät myös muut. Ja mahdolliset mediaosumat takaavat myös sen, että paikalliset näkevät että heidän työnsä huomioidaan. Sisäinen tiedotus pitää olla harkittua ja sitä tulee tehdä tarpeeksi usein. Tällä pidetään huoli siitä, että toimijat tuntevat olevansa mukana yhteisessä projektissa ja avoin tiedotus varmistaa, ettei asia jää niiden toisten jutuksi. Paras tapa motivoida talkooväkeä on varmistaa, että asioita tapahtuu ja sovitusta pidetään kiinni. Konkreettisten tuloksien näkeminen vahvistaa uskoa asioiden onnistumiseen ja kasvattaa intoa osallistua niiden tekemiseen. Rautjärven alueen tavoiteltu imago ja brändi Rautjärven alue on ystävällinen, ihmisläheinen ja elinvoimainen Välittyy tempauksilla ja teoilla esim. tapahtumat ja muut tilaisuudet Nostetaan esille teetettävissä markkinointivideoissa sekä tulevassa kyläkummitoiminnassa (kummitoiminta on jo aloitettu ja mukana on viisi ihmistä) Tehdään sopivia henkilönostoja paikallisista asukkaista positiivisessa valossa; nettisivut, videot, tarinat, jne Kerrotaan mikä meillä on hyvin

11

12 Rautjärven kunta on luonnollinen Nostetaan luonto esille suunnittelun ja toiminnan osana, ei esim. kaavoitusta haittaavana tekijänä Korostetaan ympäristöarvoja sopivissa paikoissa; rakentaminen ja kaavoitus, tapahtumat, matkailu, asuminen ja harrastaminen Ei kuitenkaan ympäristöähkyä eli pidetään luonnollisuus kohtuullisena Rautjärvellä tapahtuu! Alueella tapahtuu, ja paljon! Tapahtumat syntyvät yhteistyöstä ja karjalaisesta hulluudesta Tapahtumissa on sisältöä, lämpöä ja paloja Rautjärveläisestä sielunmaisemasta Alueen kehittämisessä tapahtuu myös. Ei yritetä roikkua epätoivoisesti vanhassa, vaan uudistutaan rohkeasti Markkinoinnin tärkeimmät kohderyhmät Markkinoinnin tärkein kohderyhmä on lapsiperheet ja työssäkäyvät aikuiset Lapsiperheet ja työssäkäyvät ovat oleellinen osa kunnan elinvoimaisuutta, joita ilman ei tulla toimeen Markkinoinnin toimenpiteet pitää ensikädessä kohdentaa heihin Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden muuttohalua alueelle ja varmistaa jo täällä asuvien viihtyvyys onnistuu parhaiten panostamalla alueen positiiviseen imagoon ja korostamalla kohderyhmälle olennaisia asioita Mitä nostetaan esille? Lapsiperheiden asuinpaikan valintaan vaikuttivat eniten seuraavat tekijät: Asunnon hinta verrattuna lähialueeseen (mieluisin asumismuoto on omakotitalo) Lapsien koulutusmahdollisuudet (perusopetus, ammatillinen opetus ja lukio) Alueen turvallisuus Useiden eri seutujen vertailussa mieluisimmiksi asuinpaikoiksi nousivat pienet kunnat isompien keskittymien (asuminen ja työssäkäynti) läheisyydessä työssäkäyvien aikuisten hiukan pidempää työmatkaa ei koettu ongelmaksi Tartutaan edellä mainittuihin asioihin ja korostetaan niitä positiivisella tavalla!

13 Seuraavat kohderyhmät Markkinoinnin toimenpideohjelma Yritykset ja matkailijat ovat markkinoinnin seuraavaksi tärkeimmät kohderyhmät Lapsiperheille ja työssäkäyville tehtävillä markkinointitoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös näihin kohderyhmiin Kaikessa markkinoinnissa pyritään nostamaan kunnan ja alueen imagoa, niin paikallisella tasolla kuin kansallisesti. Toimenpideohjelma pohjautuu markkinointiryhmän tekemiin linjauksiin, kuntalaiskyselyyn ja alueella järjestettyyn markkinointiseminaariin. Lisäksi suunnittelun ohessa on perehdytty muiden vastaavien alueiden tekemään markkinointiin ja siihen liittyviin kokemuksiin. Suunnitelma on laadittu siihen muotoon, että se on mahdollista toteuttaa Rautjärvellä (taloudelliset ja muut tekijät huomioiden). Markkinointisuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi. Vuoden 2015 toimenpiteet on kirjattu tarkkaan auki, jotta toiminta saadaan käyntiin ja sen toteuttamista varten voidaan hakea julkista rahoitusta. Seuraavat kaksi vuotta on kirjattu päälinjoittain jättäen tilaa tarpeellisille muutoksille ja kehitysideoille, jotka tulevat esiin ensimmäisen vuoden aikana. Vuosi 2015 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Rautjärvi on elävä, tapahtumarikas ja mielenkiintoinen paikka vierailla, asua ja yrittää. Tämä mielikuva halutaan antaa niin paikallisille kuin muualla Suomessa asuville. Toiminta aloitetaan noin kymmenen avaintoimijan kanssa (kunta, yhdistykset, tapahtumatoimijat ja yritykset). Mukaan otetaan uusia toimijoita sen mukaan, kuin halukkaita löytyy. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on käynnistää markkinointi tarpeeksi pienellä määrällä harkittuja toimenpiteitä ja toteuttaa ne hyvin. On erityisen tärkeää, että valitusta markkinointilinjasta ja toteutuksen tavoista ei lipsuta, ellei tälle ole painavaa syytä. Tiukka linja kannattaa pitää, jotta asiat saadaan tehtyä valitulla laatutasolla ja aikataulussa sekä pysytään budjetin raameissa. Huomioiden kunnan taloudellisen tilanteen on markkinoinnin toimenpiteissä pyritty löytämään hinta-laatusuhteeltaan parhaat vaihtoehdot. Markkinoinnin käynnistämiseen (vuodelle 2015) on ehdotettu haettavaksi julkista rahoitusta esimerkiksi LEADER, jolla palkataan projektipäällikkö (osa-aikainen) vastaamaan suunnitelman toteutuksesta. Mikäli julkinen rahoitus toteutuu, saadaan vuoden 2015 aikana laitettua markkinointi siihen pisteeseen, että sitä on jatkossa

14 kohtalaisen vaivatonta ja kustannustehokasta toteuttaa. Ilman julkista rahaa suunnitelma voidaan panna täytäntöön, mutta markkinoinnin sisällön määrästä pitää karsia ja jonkun tahon vastata toiminnan organisoinnista. Tavoitteena on myös näyttää positiivista esimerkkiä muille alueen toimijoille, jotta heidät saadaan jatkossa mukaan. Yksi ensimmäisen vuoden tärkeimmistä tavoitteista on erottautua markkinoinnissa (Suomen tasolla) muutamalla valitulla kärjellä. Kaikkea mahdollista kaikille ei ole mitään järkeä markkinoida. Valitun kärjen ulkopuolisista kohteista, tuotteista ja tapahtumista tulee löytyä materiaalia, mutta niitä ei erikseen nosteta esiin markkinoinnin tässä vaiheessa. Alla ovat alueen markkinoinnin kärjet sekä niiden esille nostamiseen liittyvät toimenpiteet: Rautjärvellä tapahtuu (nettisivut) ja sosiaalinen media: Kunnan nettisivuille on perustettu Rautjärvellä tapahtuu osio. Sinne kerätään kaikki tässä suunnitelmassa esitetty materiaali. Sivusto toimii markkinoinnin keskittymänä, josta on linkit valittuun tietoon esimerkiksi tapahtumien sivuille tai matkailukohteisiin. Tavoitteena on lisätä materiaali hallitusti ja päivittää sivua keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa esimerkiksi tapahtumauutisia, uusia videoita, jne. Tällä pyritään saamaan sivustolle lisää aktiivisia ja säännöllisesti vierailevia käyttäjiä. Rautjärvellä tapahtuu slogan on merkittävä osa alueen brändiä. Sosiaalinen media on vahva osa markkinointia. Tavoitteena on linkittää ihmisten kokemuksia ja tarinoita markkinoitavaan sisältöön esimerkiksi facebookissa jaetut kuvat tai kommentit liittyen tapahtumiin tai matkailukokemuksiin alueella. Nämä asiat voidaan linkittää Rautjärvellä tapahtuu -sivuille ja laittaa valitun sisällön viereen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sivuilla olevan tapahtumaesittelyn oheen linkitetyn facebook -paneelin lisäämistä. Tähän paneeliin voidaan lisätä vaikka tapahtumajärjestäjien kuvia tai kertomuksia tapahtumasta. Tällä tavalla saadaan ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja tarinoita tukemaan markkinointia. Alkuvaiheessa on oleellista, että tapahtumien toteuttajat tuottavat sisältöä itse, mutta asioiden edetessä mukaan voidaan ottaa myös valittuja käyttäjien/asiakkaiden viestejä. Tällaisessa toimintamallissa kunta hallinnoi Rautjärvellä tapahtuu -sivustoa ja lisää sinne pääasiat. Tapahtumien toteuttajat taas voivat päivittää tapahtumansa facebook osuutta (tai muuta vastaavaa kuten instagram, twitter, jne). Näin voimme varmistaa, että tiedon lisääminen ja päivittäminen eivät jää pelkästään minkään yhden tahon vastuulle. Tapahtumat: (valitaan 5-6 tapahtumaa, ehdotuksena Antiikin ja keräilyn kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, Kulttuuriviikko, AsemaFest ja Miettilä Kollaus sekä jokin urheilutapahtuma olisi hyvä lisä) Varmistetaan, että tapahtumatoimijat lähtevät mukaan

15 markkinointiin ja suunnitellaan tapahtumien markkinoinnin parantamista yhdessä kunnan ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Markkinoinnissa tuodaan esille ainutlaatuisia, mielenkiintoisia ja laadukkaasti toteutettuja tapahtumia. Markkinoinnin graafisessa ilmeessä näkyy yhdistävä tekijä eli Rautjärvellä tapahtuu logo. Tapahtumia markkinoidaan myös ihmisten kautta (esim. esittelyvideot, joissa ihmiset kertoo tapahtumakokemuksistaan). Tapahtumia markkinoidaan pääasiassa yhdessä (yhteiset esitteet, tienvarsimainokset, yms). Yhteisen markkinoinnin tarkoitus on korostaa, että alueelta löytyy positiivisesti erilaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Tällä vahvistetaan Rautjärven imagoa tapahtuma-alueena. Markkinoinnin keinoina ovat markkinointivideoiden tekeminen (Kylämessuilla, AsemaFestillä, Antiikin ja keräilyn kesäpäivillä ja Kollauksella on jo valmiina), muun markkinointimateriaalin tuottaminen/valitseminen (valokuvat, videohaastattelut, tarinat), yhteisen tapahtumamainoksen tekeminen (esite), yhteinen kohdennettu markkinointi (sosiaalinen media, valitut tapahtuma-/matkailusivustot), yhteiset markkinointitempaukset esimerkiksi lähialueiden julkisissa yleisötapahtumissa, markkinointiyhteistyö muiden tapahtumien ja tapahtumatoimijoiden kanssa sekä näkyminen Rautjärven alueen tienvarsimainoksissa (tapahtumien yhteiset bannerit tms.) Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan tapahtumista markkinointivideoita, joissa ihmiset kertovat kokemuksia ja tarinoita niistä (ne linkitetään Rautjärvellä tapahtuu nettisivuille). 2. Kuvataan harkittuja promokuvia tapahtumista. 3. Tehdään yhteinen tapahtumamainos (painettava esite ja nettiversio). Samaan esitteeseen tulevat myös matkailukohteet/-tuotteet. 4. Suunnitellaan ja laaditaan tapahtumamainos, joka voidaan laittaa tienvarsitauluun. 5. Markkinoidaan tapahtumia valituilla nettisivuilla. Matkailu: Matkailun teemoiksi on valittu luonto ja sotahistoria, joten näillä päälinjoilla edetään. Matkailun markkinoinnissa valitaan 5 kärkituotetta/kohdetta alueelta (esimerkiksi Hiitolanjoki, Haukkavuori, Miettilän kasarmialue, Kasarminkankaan dramakierros ja Desantit tuote). Vaikka nämä kärjet valitaan, niin se ei tarkoita että muut kohteet/tuotteet jäisivät kokonaan pois (esimerkiksi kunnan nettisivuilla voi olla linkit alueen muihin paikkoihin, palveluihin ja tuotteisiin). Tarkoitus on, että valitut kärjet ovat ensimmäinen asia, jonka potentiaalinen asiakas näkee. Heti kärkikohteiden/-tuotteiden

16 jälkeen löytyvät linkit muihin kohteisiin ja tuotteisiin (Rautjärvellä tapahtuu sivuilta). Valituista kohteista/tuotteista rakennetaan yhteinen markkinointimateriaali, jossa ne on tuotu esille ihmisten tarinoiden ja kokemuksien kautta (esimerkiksi videot, kirjoitukset ja valokuvat). Tavoitteena on markkinoida kohteita/tuotteita yhtenä kokonaisuutena, jolloin ihmiset saavat meidän laatiman viestin alueen matkailutarjonnasta. Yhteinen markkinointi mahdollistaa asiayhteyksien luomisen kohteiden/tuotteiden välille. Tällä tavoin voimme luoda mielikuvan selkeästä ja hyvin teemoitetusta matkailualueesta. Alueen matkailullisen profiilin ja erottumisen kannalta on oleellista keskittyä vain muutamaan kärkeen, jotta viesti saadaan perille. Vuoden 2015 aikana panostetaan siihen, että kohteista/tuotteista tehdään markkinointimateriaalia (videot, valokuvat, tarinat), jota jaetaan omille nettisivuille (Rautjärvellä Tapahtuu sivut) sekä muille sopiville sivustoille. Omille sivuille kerätään myös linkkejä matkailuun liittyvistä nettisivustoista, joista löytyy tietoa/käyttäjäkokemuksia tuotteista/kohteista. Tällä saadaan ilmaista mainosta alueen matkailusta (monet ihmiset arvioivat mahdollisia matkakohteitaan muiden tekemien arvioiden kautta esim. Tripadvisor). Maastossa oleviin kohteisiin liittyvien opasteiden täytyy olla kunnossa sekä niitä täytyy huoltaa ja ylläpitää. Ylläpidosta pitää neuvotella kunnan ja mahdollisten muiden tahojen kesken. Näkyvyyden kannalta olisi oleellista, että 6-tien varrella olisi opasteet valittuihin matkailun kärkikohteisiin (vähimmäistaso, voidaan haluttaessa opastaa myös muihin kohteisiin). Konkreettiset toimenpiteet: 1. Tehdään markkinointivideoita valituista kohteista/tuotteista. 2. Kuvataan promokuvia. 3. Laaditaan esite kohteista/tuotteista (samassa esitteessä tapahtumien kanssa). 4. Laaditaan opasteet kärkikohteisiin. Opastus 6-tien varresta. Varmistetaan että kohteet ovat siistissä kunnossa ja saavutettavissa. Alue ja sen mahdollisuudet: Aluetta markkinoidaan myös viihtyisänä asuinpaikkana, turvallisena elinympäristönä ja hyvänä paikkana yrittää. Tämä markkinointi tehdään ihmisten ja heidän tarinoiden kautta. Vuoden 2015 aikana kerätään sopiva määrä ihmisten tarinoita alueesta, siellä asumisesta, harrastamisesta ja yrittämisestä. Niiden esittäminen voidaan tehdä videon, valokuvien tai kirjoituksien keinoin. Tavoitteena on luoda inhimillinen näkökulma esimerkiksi asumiseen (kyläkummit), yrittämiseen, tapahtumiin, jne. Näistä kootaan tarkkaan harkittu kokonaisuus ja se julkaistaan Rautjärvellä tapahtuu sivustolla.

17 Tällä tavoin sopiva materiaali voidaan linkittää esimerkiksi alueen tonttimarkkinointiin tai yritysneuvontaan. Tämän materiaalin markkinoinnissa etsitään myös sopivia alueita ja niiden foorumeja esimerkiksi messut, tapahtumat, asumiseen liittyvät internetsivut, erilaiset tiedotus- ja kehityshankkeet jne. Kohteet valitaan huolella ja suositaan pääasiassa ilmaisia foorumeja. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Kuvataan noin 5 8 erillistä videota (kesto noin 1-2 minuuttia/video). Voidaan myös kuvata lisää kyläkummivideoita. 2. Valitaan 2 5 tarinaa alueesta, jotka kirjoitetaan valmiiksi ja liitetään markkinoitavaan asiaan esimerkiksi jokin yrittäjätarina alueelta tai esittely mielenkiintoisesta harrastustoiminnasta. Valtaväylät (6-tie ja rautatie) ja muut kiinteät mainokset: Rautjärven markkinointi valtaväylien varrella tehdään kahdella isolla mainostaululla, joissa näkyy Rautjärvellä tapahtuu -logo sekä mainokset valituista kärkitapahtumista. Tällä pyritään kiinnittämään ohi ajavien huomio ja viestimään että alueella tapahtuu jotain. Rautjärvellä tapahtuu -logon tulee näkyä isolla, jotta ihmiset muistavat sen jatkossa. Rautatien varteen voisi sijoittaa myös alueen tapahtumamainokset (tässä pitää huomioida junan vauhti ja näkyvyys suhteessa mainoksen sisältöön ja asetteluun). Valtaväylien varteen olisi hyvä tehdä jotain ohi ajavien mieleen jäävää kuten ympäristötaidetta (esim. kallioiden valaisu tai jokin veistos/installaatio hakkuuaukealla). Tärkeintä on että ihmiset muistavat alueen ohiajon jälkeen. Tämä helpottaa Rautjärven tunnettuuden lisäämistä. Markkinoinnin toimivuuden kannalta järjestys on seuraava. Ensin kiinnitetään ihmisten huomio johonkin maisemasta selkeästi erottuvaan ja mieleenpainuvaan asiaan (ympäristötaide), jonka jälkeen he näkevät mainostaulun. Näin saamme ihmiset yhdistämään jonkin mieleen jäävän asian alueen nimeen. Konkreettiset toimenpiteet: 1. Laitetaan kaksi mainosbanneria 6-tien varteen (olemassa oleviin tauluihin). Toinen Parikkalan suunnasta tulevien puolelle ennen Simpeleen taajamaa ja toinen Imatran suunnasta tulevien puolelle ennen Asemanseudun taajamaan. 2. Laitetaan yksi mainostaulu junaradan varteen esimerkiksi Simpeleen aseman läheisyyteen. 3. Tehdään markkinointiteoksia esim. hakkuuaukealle, joilla kiinnitetään ohi ajavien huomio. Nämä voidaan toteuttaa jopa paikallisten suunnittelemina ja talkootyönä. Täytyy vielä tarkentaa, kun markkinointisuunnitelman toteutus alkaa.

18 Markkinoinnin keinot: Yllä olevissa markkinoinnin kärjissä mainitaan monesti videoiden tekeminen ja valokuvat. Nämä ovat tehokas keino välittää haluttu viesti digitaalisessa ympäristössä. Kustannustehokkain ratkaisu on palkata kuvaaja (video ja valokuva), joka tekee myös editoinnin. Tällä mallilla on toimittu Kehittyvä Rautjärven alue hankkeessa ja kustannukset suhteessa tuloksiin ovat olleet hyvin kohtuulliset. Verkkomarkkinointiin kannattaa varata jonkin verran rahaa, mutta suurin osa materiaalista voidaan laittaa kunnan sivuille (Rautjärvellä tapahtuu osioon) tai linkittää ilmaisiin palveluihin. Tehdään kohdennettua tiedotusta tapahtumista, matkailusta ja alueesta yleisellä tasolla. Varmistetaan, että tapahtumista tiedotetaan tarpeeksi ja ammattitaitoisella tavalla. Matkailusta ja muusta markkinointiin liittyvästä sisällöstä tiedotetaan tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa. Markkinoinnin oheen tulee laatia myös tiedotussuunnitelma (yhteistyössä tapahtumatoimijoiden kanssa). Pääasiallisena kohteena on paikallinen media, mutta kansallinen pyritään myös saavuttamaan tapahtumien ja matkailun osalta (esimerkiksi Desantit - tuote). Jotta markkinoinnin vaikuttavuus kasvaa, tulee markkinoinnin pääsisältöjen oheen linkittää tietoa myös muusta alueella olevasta kuten palveluista, työmahdollisuuksista, kunnan toiminnasta, harrastuksista jne. Tavoitteena on löytää loogiset yhteydet asioille, kuten matkailukohteiden ohessa olevat linkit majoitukseen, ruokapalveluihin, välinevuokraukseen jne. Tällä keinoin saadaan potentiaaliset käyttäjät tutustumaan paremmin alueeseen ja siellä oleviin asioihin. Tässä tapauksessa markkinoinnin kärkisisällöt toimivat portteina muun tiedon äärelle. Listaa oleellisimmista markkinointisivustoista: Imatran Seudun Kehitysyhtiö (alueen matkailu) GoSaimaa Imatra Events Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri Wikitravel Sosaalinen media Muut matkailuaiheiset sivustot Muut tapahtumasivustot Aiheeseen liittyvät foorumit

19 Vuosi 2016 ja 2017 Tavoiteltu markkinoinnin vaikutus (ihmisten mielikuva alueesta): Vuonna 2015 asetettu mielikuva alueesta vahvistuu niin paikallisten kuin muualla Suomessa asuvien mielissä. Rautjärvi on vilkas ja eloisa maalaiskunta, jossa ihmistä osataan arvostaa. Vuosien 2016 ja 2017 tavoitteena on kerätä uusia tapahtumia, matkailutuotteita/-kohteita ja tarinoita ihmisiltä vanhojen oheen sekä osallistaa uusia toimijoita markkinoinnin toteuttamiseen. Edellisvuodesta tulee ottaa opiksi ja tarpeellisia muutoksia voidaan tehdä. Oleellista on, että samat päälinjat säilytetään (tapahtumat, matkailu ja ihmiset). Markkinoinnin kärkisisältöjen määrä ei saa kasvaa kuin 1-5:lla. Mikäli uusia sisältöjä valitaan, tulee varmistaa että ne ovat laadullisesti samaa tasoa kuin vanhat. Markkinoinnin keinot ovat samat kuin Jotta markkinointi jatkuu myös tulevaisuudessa, tulee sille asettaa tavoitteita ja välietappeja. Vuoden 2016 aikana olisi hyvä alkaa suunnitella jotain isompaa tempausta seuraavalle vuodelle. Hyvänä esimerkkinä toimii Rautalammin kunnan viisipäiväinen esittelytapahtuma Helsingissä. Mahdollisia videoita, sisällöntuotantoa ja muuta käytännön toimintaa pitää suunnitella yhdessä. Tällä tavoin saadaan resurssit helpommin kasaan ja markkinoinnin kannalta vaikuttavampia toimenpiteitä. Tavoitteena on muokata Rautjärvestä mielenkiintoinen kokonaisuus, jota on helppo markkinoida jatkossa.

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

18.11.2014 ONLINE. Tampere All Bright!

18.11.2014 ONLINE. Tampere All Bright! ONLINE Tampere All Bright! 1 Visittampere.fi -verkkosivusto Visittampere.fi on Tampereen seudun virallinen matkailusivusto. Sivuston ydinsisältö koostuu suosituksista ja tapahtumien, kohteiden ja paikkojen

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna Tervetuloa Expokeskukseen Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna WWW.NETEXPO.CENTER aukeaa lokakuussa 2015 Netexpo näkyy ja kuuluu 15.10 alkaen Virtuaalisen Expokeskuksen maailma kutsuu vierailijaa

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015 Videotuotanto SOK:lla Tehokas nettivideo 5.2.2015 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet +asiakasvuorovaikutus ja asiakasymmärrys Kai Ovaskainen Strateginen viestintä ja vaikuttaminen Kai Ovaskainen Monikanavainen

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Sisältö Facebook ja sen käyttö Suomessa Yrityksen

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEITÄ VENÄJÄLLÄ Mainoksiin suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin Suomessa. Venäjällä luotetaan enemmän tuttujen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

Matkailualan aamu 11.2.2015

Matkailualan aamu 11.2.2015 Matkailualan aamu 11.2.2015 Matkailun kärjet Kotimaan Matkailumessut Tampereella 17.-19.4. Esite 2015 Uusi yhteinen markkinointisivusto Huvia meren rannalla esite 2016 SL 11.2.2015 Matkailun kärjet Matkailun

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

kesäkauden mainontaan

kesäkauden mainontaan Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan asuntomessut hyvinkäällä 2013 O u t d o o r a d v e r t i s i n g mediavälinekartta 2 Asuntomessut Hyvinkään Metsäkaltevassa 12.7. - 11.8.2013 Suomen

Lisätiedot